OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON"

Transkript

1 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Det kongelige justis- og beredskapsdepartement; Angry Birds Arkivkode 1-ARKV- Oversendelse av innsynsklage Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 10/149-5 Sakstittel Dok.dato Andre brukere - Den norske turistforening Turistforeningen (DNT) Arkivkode 1-ARKV-420 Vedrørende møtedato Saksansv. DR-MAR-LALA Arkivsak/doknr. 12/88-13 Sakstittel Dok.dato Arkiv - Prosjekt ntegrasjon mellom Mercell Holding KGV og Websak Arkivkode 1-ARKV ntegrasjonsprosjekt - Venter fortsatt på Saksansv. DR-ØPA-NRE tidsplan for gjennomføring Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Aftenposten Arkivkode 1-ARKV- nnsynskrav 5 - Aftenposten Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/88-14 Sakstittel Dok.dato Arkiv - Prosjekt ntegrasjon mellom Avsender Mercell Holding KGV og Websak Arkivkode 1-ARKV Fortsatt ikke klar med tidsplan for Saksansv. DR-ØPA-NRE gjennomføring

2 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - Acos Websak - Generelt Acos Arkivkode 1-ARKV Emc programvarenavn Saksansv. DR-ØPA-NRE Arkivsak/doknr. 12/511-1 Sakstittel Dok.dato Ansettelsessak - Site Supervisor Avsender *** Arkivkode 1-ARKV Søkand om stilling som Senioringeniør site Saksansv. DR-ØPA-MO Offl. 25 Supervisor Arkivsak/doknr. 08/63-10 Sakstittel Dok.dato Avtaler for kjøp og disposisjonsrett - Oracle Avsender *** Norge Arkivkode 1--***-*** Oversendelse av dokument om fornyelse av Saksansv. DR-ØPA-ANH kontrakt Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Vegard Bakke Arkivkode 1-ARKV- Svar på foreløpig svar fra DNK: tbedringer i Saksansv. DR-ØPA-DOKS forbindelse med avlyttingen av Nødnettet Arkivsak/doknr. 08/86-21 Sakstittel Dok.dato nformasjon til kommuner Avsender Askøy kommune Arkivkode 1-ARKV-39 Teknisk om sikkerhetsalarm i TETRA Saksansv. DR-MAR-CELO

3 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 3 Arkivsak/doknr. 12/301-2 Sakstittel Dok.dato Bistand fra DNK Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-220 Endring av arbeidsprosent Saksansv. DR-ØPA-ANH Arkivsak/doknr. 09/26-41 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale for finansiell rådgiver Avsender KPMG Arkivkode 1-ARKV Nytt avrop 2012 på rammeavtale til signering Saksansv. DR-S-BES Arkivsak/doknr. 12/80-3 Sakstittel Dok.dato Andre brukere - Sivilforsvaret Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV-350 Sivilforsvaret i Nødnett Saksansv. DR-MAR-LALA Arkivsak/doknr. 09/26-42 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale for finansiell rådgiver KPMG Arkivkode 1-ARKV Signert avrop på avtale om konsulentbistand Saksansv. DR-S-BES 2012 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 NRK Arkivkode 1-ARKV- nnsynsbegjæring - Frivillig organisasjoner Saksansv. DR-ØPA-DOKS

4 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 4 Arkivsak/doknr. 10/81-10 Sakstittel Dok.dato Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) Avsender Nasjonalt Redningsfaglig Råd Arkivkode 1-ARKV Nasjonalt Redningsfaglig Råd - referat møte Saksansv. DR-MAR-LALA september 2012 Arkivsak/doknr. 12/165-4 Sakstittel Dok.dato Dokumentmaler for trinn 2 - Teknisk Avsender Motorola Solutions Norway dokumentasjon Arkivkode 1-ARKV-300 Change Marking of Documents Saksansv. DR-ØPA-ARO Arkivsak/doknr. 12/165-5 Sakstittel Dok.dato Dokumentmaler for trinn 2 - Teknisk Avsender Motorola Solutions Norway dokumentasjon Arkivkode 1-ARKV-300 Template for MS documentation Saksansv. DR-ØPA-ARO Arkivsak/doknr. 12/89-3 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Verktøy for krisehåndtering, Teleplan varsling og risiko- og sårbarhetsanalyse (CM) Arkivkode 1-ARKV- Oversendelse av avropsdokument til Saksansv. DR-SFD-HENO signering Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Finansavisen Arkivkode 1-ARKV- Vedtak i innsynsbegjæring - Finansavisen Saksansv. DR-ØPA-DOKS

5 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 5 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Aftenposten Arkivkode 1-ARKV- Vedtak i innsynsbegjæring nr. 3 - Saksansv. DR-ØPA-DOKS Aftenposten Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Aftenposten Arkivkode 1-ARKV- Vedtak i innsynsbegjæring - krav 4 - Saksansv. DR-ØPA-DOKS Aftenposten Arkivsak/doknr. 11/87-22 Sakstittel Dok.dato Møtereferat fra møter mellom DNK og Helsedirektoratet HDR/HOD Arkivkode 1-ARKV-300 Møtereferat Etatsmøte Helse og Saksansv. DR-OP-BJKL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Aftenposten Arkivkode 1-ARKV- Vedtak i innsynsbegjæring - krav 5 - Saksansv. DR-ØPA-DOKS Aftenposten Arkivsak/doknr. 09/26-43 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale for finansiell rådgiver KPMG Arkivkode 1-ARKV Retur av avtale om konsulentbistand - Saksansv. DR-S-BES Bekreftelse på budsjett

6 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 6 Arkivsak/doknr. 12/530-1 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - WebSak-komponenter for Avsender Acos SharePoint til DNK Arkivkode 1-ARKV- Tilbud på WebSak-komponenter for Saksansv. DR-ØPA-NRE SharePoint Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Aftenposten Arkivkode 1-ARKV- Klage på avslag innsynsbegjæring - Krav 5 - Saksansv. DR-ØPA-DOKS Aftenposten Arkivsak/doknr. 12/121-3 Sakstittel Dok.dato nternasjonalt samarbeid - Avsender Helsedirektoratet Grenseoverskridende kommunikasjon Arkivkode 1-ARKV-07 Etatsinvolvering ved etablering av nter Saksansv. DR-SSK-JAHE System nterface (S) mot svensk nødnett Arkivsak/doknr. 12/71-18 Sakstittel Dok.dato nnføring av SharePoint i prosjektet Avsender Acos Arkivkode 1-ARKV Nytt statusmøte vedrørende SharePoint hos Saksansv. DR-ØPA-ARO DNK Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Politiets data- og Politi - Minikonkurranse nummer 1 materielltjeneste Arkivkode 1-ARKV-320 Skjemaer for brukerevaluering Saksansv. DR-SFD-KJNE

7 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 7 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV nformasjon om status Webprosjekt uke 40 Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 11/349-4 Sakstittel Dok.dato Kommunikasjon om drift Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Krisestøtteenheten - bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/349-5 Sakstittel Dok.dato Kommunikasjon om drift Norsk folkehjelp - sanitet Arkivkode 1-ARKV- Norsk folkehjelp - sanitet - bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE september 2012 Arkivsak/doknr. 11/349-6 Sakstittel Dok.dato Kommunikasjon om drift NSB Arkivkode 1-ARKV- NSB - bruk av Nødnett september 2012 Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/349-7 Sakstittel Dok.dato Kommunikasjon om drift Norske redningshunder Arkivkode 1-ARKV- Norske redningshunder - bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE september 2012

8 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 8 Arkivsak/doknr. 11/349-8 Sakstittel Dok.dato Kommunikasjon om drift Stortingets administrasjon Arkivkode 1-ARKV- Stortingets administrasjon - bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE september 2012 Arkivsak/doknr. 11/349-9 Sakstittel Dok.dato Kommunikasjon om drift Røde Kors Arkivkode 1-ARKV- Røde kors - bruk av Nødnett september 2012 Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Kommunikasjon om drift Redningsselskapet Arkivkode 1-ARKV- Redningsselskapet - bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE september 2012 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Kommunikasjon om drift Departementenes servicesenter Arkivkode 1-ARKV- Departementenes servicesenter - bruk av Saksansv. DR-SFD-KARE Nødnett september 2012 Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Branns innføringsprosjekt trinn 1 Adresseliste - Brannvesen Fase 0 Arkivkode 1-ARKV-300 Tiltak for å sikre MTP 850 Callout terminaler Saksansv. DR-OP-ANKV

9 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 9 Arkivsak/doknr. 09/26-44 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale for finansiell rådgiver Avsender KPMG Arkivkode 1-ARKV Kursdokumentasjon MVA-kurs for DNK Saksansv. DR-S-BES (nternkontroll) Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Helse - Møtereferat MS Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Helse fremdrift Saksansv. OP-PETAT-BJKL Arkivsak/doknr. 12/462-9 Sakstittel Dok.dato Program Trinn 2 - Helse - Endringssaker Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV-300 Tekniske - mobil opplæringsløsning Saksansv. OP-PETAT-BJKL Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Ombygging DNKs lokaler Avsender EuroSign 2011 Arkivkode 1-ARKV- Pristilbud foliering - oppdatering av tilbud Saksansv. DR-ØPA-KRRA Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Ombygging DNKs lokaler Avsender EuroSign 2011 Arkivkode 1-ARKV- HMS attest Saksansv. DR-ØPA-KRRA

10 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 10 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Ombygging DNKs lokaler Avsender Signex 2011 Arkivkode 1-ARKV- Ettersendelse av HMS erklæring og Saksansv. DR-ØPA-KRRA skatteattest Arkivsak/doknr. 12/4-38 Sakstittel Dok.dato Rapport - Radio Rollout Status Reports 2012 Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV- Radio Rollout status report Week Saksansv. DR-OP-ER Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Program Trinn 2 - Helse - Endringssaker Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Tekniske - mobil opplæringsløsning Saksansv. OP-PETAT-BJKL Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Personalmappe *** Arkivkode 1--***-*** Avslutning av foreldrepermisjon Saksansv. DR-ØPA-MAAK 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Sverre Vedøy Arkivkode 1-ARKV- Oversendelse av postjournal for 2007 Saksansv. DR-ØPA-DOKS

11 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 11 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Avsender Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV-300 Customer requirement specifiaction - Saksansv. DR-SFD-ARBO Helsedirektoratet Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Avsender Sigma Wireless Arkivkode 1-ARKV-300 nvitation for meeting Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 11/336-4 Sakstittel Dok.dato Endring A-1208 *** Arkivkode 1-ARKV-418; Bekreftelse fra Helse på leveranse av A E-NT-HELSE Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Branns innføringsprosjekt trinn 1 Avsender Gardermoregionen interkommunale brannvesen Arkivkode 1-ARKV-300 Svar - Tiltak for å sikre callout terminaler Saksansv. DR-OP-ANKV Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Sverre Vedøy Arkivkode 1-ARKV- Purring på begjæring om innsyn i postlister Saksansv. DR-ØPA-DOKS

12 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 12 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Ombygging DNKs lokaler Avsender Sens Design 2011 Arkivkode 1-ARKV- Ordrebekreftelse gardiner til DNKs lokaler Saksansv. DR-ØPA-KRRA Arkivsak/doknr. 12/70-5 Sakstittel Dok.dato Månedsrapporter fra Motorola Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Monthly Progress Report May MS Saksansv. DR-OP-OYJO Arkivsak/doknr. 12/70-6 Sakstittel Dok.dato Månedsrapporter fra Motorola Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Monthly progress report June MS Saksansv. DR-OP-OYJO Arkivsak/doknr. 12/70-7 Sakstittel Dok.dato Månedsrapporter fra Motorola Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Monthly progress report July-August Saksansv. DR-OP-OYJO MS Arkivsak/doknr. 12/70-8 Sakstittel Dok.dato Månedsrapporter fra Motorola Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Monthly progress report September Saksansv. DR-OP-OYJO MS

13 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 13 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Planlegging Helse Avsender Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV Forslag til teknisk konfigurasjon frys perioder Saksansv. DR-OP-BJKL trinn 2-5 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Avsender Politiets data- og Politi - Minikonkurranse nummer 1 materielltjeneste Arkivkode 1-ARKV-320 Rapportskjema - Politi minikonkurranse nr 1 - Saksansv. DR-SFD-KJNE Brukerevaluering Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato tbygging av nødnett - avtale med Statskog Avsender Motorola Solutions Norway om radiomaster Arkivkode 1-ARKV-49 Comments to a site Saksansv. DR-S-BES Arkivsak/doknr. 12/532-1 Sakstittel Dok.dato Andre brukere - Vestre Telemark kraftlag Avsender Vest-Telemark Kraftlag Arkivkode 1-ARKV- Dekningskart, mastepunkter Saksansv. DR-MAR-LALA Offl. 24, tredje ledd Arkivsak/doknr. 10/81-11 Sakstittel Dok.dato Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) Avsender Nasjonalt Redningsfaglig Råd Arkivkode 1-ARKV Referat møte Saksansv. DR-MAR-LALA

14 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 14 Arkivsak/doknr. 10/81-12 Sakstittel Dok.dato Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV Vegtrafikksentralene på Nødnett Saksansv. DR-MAR-LALA Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Branns innføringsprosjekt trinn 1 Avsender Alarmsentral brann øst Arkivkode 1-ARKV-300 Svar på på endelig tilbud om erstatning for Saksansv. DR-OP-ANKV kostnader knyttet til avvikling av GD- 92/SEMS løsning Arkivsak/doknr. 07/28-30 Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Generell informasjon til/fra Avsender Det kongelige justis- og statlige instanser beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-090 Til orientering - offentlig Saksansv. DR-ØPA-ANH godkjenningsordning i renholdsbransjen - betydning for innkjøpere av renholdstjenester Arkivsak/doknr. 12/334-7 Sakstittel Dok.dato Henvendelse til KT-Norge vedrørende Avsender KT-Norge Nødnett Arkivkode 1-ARKV-39 Kopibrev: Klage på utilbørlig opptreden fra Saksansv. DR-SSK-SVST DNK Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forespørsler fra etatene Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV Vedrørende fakturering Saksansv. DR-MAR-MAME

15 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 15 Arkivsak/doknr. 07/12-57 Sakstittel Dok.dato Arkiv - Tilfeldig, tverrfaglig korrespondanse Avsender Telenor Arkivkode 1-ARKV-91 Kopibrev: Teknologiskifte i Telenor Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Branns innføringsprosjekt Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-ARKV-300 Ønske om orientering vedrørende utfall av Saksansv. DR-OP-ANKV Nødnett i Oslo Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Aftenposten Arkivkode 1-ARKV- nnsynskrav kontraktsendring Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Politi - Transisjon Politidirektoratet; Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Status uke 41 transisjon CR 039 Saksansv. DR-OP-HEST Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Politi - Transisjon Politidirektoratet; Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Status uke 41 transisjon CR 040 Saksansv. DR-OP-HEST

16 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 16 Arkivsak/doknr. 11/87-23 Sakstittel Dok.dato Møtereferat fra møter mellom DNK og Helsedirektoratet HDR/HOD Arkivkode 1-ARKV-300 Møtereferat Etatsmøte Helse Saksansv. DR-OP-BJKL Arkivsak/doknr. 12/107-9 Sakstittel Dok.dato Endring A-1259 *** Arkivkode 1--***-*** A rev Change Order Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Endring P-1004 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Order Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Politi - Transisjon Politidirektoratet; Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Status uke 41 transisjon CR 041 Saksansv. DR-OP-HEST Arkivsak/doknr. 12/334-8 Sakstittel Dok.dato Henvendelse til KT-Norge vedrørende Det kongelige justis- og Nødnett beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-39 Om klage fra KT Norge Saksansv. DR-SSK-SVST

17 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Politi - Minikonkurranse nummer 1 Arkivkode 1-ARKV-320 Møtereferat tilbyderforberedelse Saksansv. DR-SFD-KJNE brukerevaluering Arkivsak/doknr. 11/266-4 Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-***; Oppsigelse av stilling 2-ARKV-221 Saksansv. DR-ØPA-MO 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Prosjektlederopplæring og støtte Arkivkode 1--***-*** Evalueringsmodell for Saksansv. DR-MAR-SYBO prosjektlederopplæring Arkivsak/doknr. 12/71-17 Sakstittel Dok.dato nnføring av SharePoint i prosjektet Arkivkode 1-ARKV DNK Prosjektadministrasjonsportal og ACOS Saksansv. DR-ØPA-ARO WebSak Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Politi - Minikonkurranse nummer 1 Arkivkode 1-ARKV-320 Møtereferat tilbyderforberedelse Saksansv. DR-SFD-KJNE brukerevaluering

18 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 12/509-2 Sakstittel Dok.dato Leieavtale Arkivkode 1--***-*** Leie av skriver fra Konica Minolta: C454 Saksansv. DR-SFD-SS Arkivsak/doknr. 12/509-3 Sakstittel Dok.dato Leieavtale Arkivkode 1--***-*** Opphøring av leieavtaler Konica Minolta Saksansv. DR-SFD-SS maskiner Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Nødnett Arkivkode 1--***-*** Nødnett Saksansv. DR-S-NMY Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Nødnett Arkivkode 1--***-*** Nødnett Saksansv. DR-S-NMY Arkivsak/doknr. 12/479-6 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Kjøp av bærbare datamaskiner og periferiutstyr Arkivkode 1--***-*** Tildelingsskjema Saksansv. DR-SFD-GTR

19 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 3 Arkivsak/doknr. 12/479-7 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Kjøp av bærbare datamaskiner og periferiutstyr Arkivkode 1--***-*** Tildelingsskjema Saksansv. DR-SFD-GTR Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato kerapport T-helpdesk 2012 Arkivkode 1-ARKV- kerapport intern T - uke Saksansv. DR-SFD-JOMA Offl. 14, første ledd Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato kerapport T-helpdesk 2012 Arkivkode 1-ARKV- kerapport intern T - ke Saksansv. DR-SFD-JOMA Offl. 14, første ledd Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato kerapport T-helpdesk 2012 Arkivkode 1-ARKV- kerapport intern T - ke Saksansv. DR-SFD-JOMA Offl. 14, første ledd Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato kerapport T-helpdesk 2012 Arkivkode 1-ARKV- kerapport intern T - ke Saksansv. DR-SFD-JOMA Offl. 14, første ledd

20 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 4 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Arkivkode 1-ARKV-300 Pager specification, Minimum requirements Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Arkivkode 1-ARKV-300 Vedrørende bidrag til vurdering av kravspec Saksansv. DR-SFD-ARBO Appendix 1 Arkivsak/doknr. 12/530-2 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - WebSak-komponenter for SharePoint til DNK Arkivkode 1-ARKV- Kontrakt Websak - Opsjon på tilleggskjøp Saksansv. DR-ØPA-NRE Arkivsak/doknr. 12/530-3 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - WebSak-komponenter for SharePoint til DNK Arkivkode 1-ARKV- Kontrakt Websak - Opsjon på tilleggskjøp Saksansv. DR-ØPA-NRE Arkivsak/doknr. 12/71-19 Sakstittel Dok.dato nnføring av SharePoint i prosjektet tbygging og prosjekt Arkivkode 1-ARKV Dokumentarbeidsflate SP - nnstilling til Saksansv. DR-ØPA-ARO vedtak

21 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 5 Arkivsak/doknr. 12/71-20 Sakstittel Dok.dato nnføring av SharePoint i prosjektet ØPA Arkivkode 1-ARKV Dokumentarbeidsflate SP - nnstilling til Saksansv. DR-ØPA-ARO vedtak Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Politi - Minikonkurranse nummer 1 Arkivkode 1-ARKV-320 Møtereferat tilbyderforberedelser - Saksansv. DR-SFD-KJNE Brukervennlighet Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Daglige rapporter fra drift Arkivkode 1-ARKV Daglig rapport for den Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Daglige rapporter fra drift Arkivkode 1-ARKV Daglig rapport for den Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Daglige rapporter fra drift Arkivkode 1-ARKV Daglig rapport for den Saksansv. DR-SFD-KARE

22 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 6 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Daglige rapporter fra drift Arkivkode 1-ARKV Daglig rapport for den Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Daglige rapporter fra drift Arkivkode 1-ARKV Daglig rapport for den Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/336-5 Sakstittel Dok.dato Endring A-1208 Arkivkode 1-ARKV-418; 2-E-NT-HELSE A rev Proof of Delivery (POD) Saksansv. DR-ØPA-GFO

23 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV nteraktivt dekningskart på DNK sine Saksansv. DR-SSK-MOEL internett sider Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV Skisser på priskalkulator og kart Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Sigma Wireless Arkivkode 1-ARKV-300 Regarding the invitation for a meeting Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 10/79-18 Sakstittel Dok.dato Arkiv - Offentlig elektronisk postjournal Direktoratet for forvaltning og (OEP) KT Arkivkode 1-ARKV Svar - Kurs arkivarer høst 2012 Saksansv. DR-ØPA-NRE Arkivsak/doknr. 10/25-7 Sakstittel Dok.dato Avtale om konsulentbistand - Scandinavian Scandinavian Leadership Leadership Arkivkode 1-ARKV Oversendelse av signert kontrakt Saksansv. DR-S-BES

24 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Aftenposten Arkivkode 1-ARKV- Vedtak i innsynsbegjæring - krav 6 - Saksansv. DR-ØPA-DOKS Aftenposten Arkivsak/doknr. 11/266-5 Sakstittel Dok.dato Personalmappe *** Arkivkode 1--***-***; 2-ARKV-221 Fratredelsesbrev i forbindelse med oppsigelsessak Saksansv. DR-ØPA-MO 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Prosjekt fase 0- Leveranser til Helse generelt Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV Kategorisering av radioer for brukere i Saksansv. DR-OP-DJ Rakkestadprosjektet Arkivsak/doknr. 12/509-5 Sakstittel Dok.dato Leieavtale Avsender Konica Minolta Business Solutions Norway Arkivkode 1--***-*** Ny bekreftelse på serviceavtale Saksansv. DR-SFD-SS Arkivsak/doknr. 12/4-39 Sakstittel Dok.dato Rapport - Radio Rollout Status Reports 2012 Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV- Nødnett Detailed Report ke 41 Saksansv. DR-OP-ER

25 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 3 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Program Trinn 2 - Helse - Endringssaker Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Delivery and installation of the firewall on Saksansv. OP-PETAT-BJKL GPOC and RC locations Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Kriterier for å bruke Nødnett Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-319 nnføring av nye brukere i Nødnett Saksansv. DR-MAR-SYBO Offl. 15, første ledd Arkivsak/doknr. 12/426-5 Sakstittel Dok.dato DNK og Nødnett i media Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV nvitasjon til pressekonferanse 15. oktober Saksansv. DR-SSK-CELO 2012 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Aftenposten Arkivkode 1-ARKV- Vedtak i innsynsbegjæring -krav nr. 1 - Saksansv. DR-ØPA-DOKS Aftenposten Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Oversendelse av klage på avslag Saksansv. DR-ØPA-DOKS innsynsbegjæring - Aftenposten

26 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 4 Arkivsak/doknr. 12/301-3 Sakstittel Dok.dato Bistand fra DNK Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-220 Ny endring i arbeidsprosent ved bistand fra Saksansv. DR-ØPA-ANH DNK Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forvaltning - samhandling med Avsender Det kongelige justis- og departementet beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-009 Spørsmål til besvarelse Saksansv. DR-S-NMY Offl. 15 tredje ledd Arkivsak/doknr. 11/168-2 Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Helse - Transisjon Helses driftorganisasjon Arkivkode 1-ARKV-300 Extenders in Health Saksansv. DR-OP-BJKL Arkivsak/doknr. 11/168-3 Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Helse - Transisjon Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Framdrift på Keyboard/Mouse Saksansv. DR-OP-BJKL Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Branns innføringsprosjekt trinn 1 Avsender Trøgstad brannvesen Arkivkode 1-ARKV-300 Svar - Tiltak for å sikre callout terminaler Saksansv. DR-OP-ANKV

27 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 5 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Avsender Simonsen Advokatfirma DA Politi - Minikonkurranse nummer 1 Arkivkode 1-ARKV-320 Pris på installasjonspakker Saksansv. DR-SFD-KJNE Arkivsak/doknr. 12/196-3 Sakstittel Dok.dato Overordnede styring av Avsender Motorola Solutions Norway samarbeidsrelasjonen DNK-MS Arkivkode 1-ARKV- Governance meeting number 4 - DNK -MS Saksansv. DR-S-PEPE Arkivsak/doknr. 12/98-7 Sakstittel Dok.dato Rammebetingelser for gjennomføring av Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap innføringsprosjektet i brannvesen og 110 sentraler Arkivkode 1-ARKV-121 Rapportering av belastningsfullmakter Saksansv. OP-PETAT-ANKV Arkivsak/doknr. 12/530-5 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - WebSak-komponenter for Avsender Acos SharePoint til DNK Arkivkode 1-ARKV- Spørsmål om tilbud på WebSak-komponenter Saksansv. DR-ØPA-NRE for SharePoint til DNK

28 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 6 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Referansegruppe for pilot prosjekt i Direktoratet for Drammen samfunnssikkerhet og beredskap; Helse Sør-Øst RHF; Det kongelige justis- og beredskapsdepartement; Helsedirektoratet; Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV- Agnda for referansegruppemøtet Saksansv. DR-MAR-MAME Pilot Drammen Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Operasjonelle endringsmøter 2012 Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV- Results from Change Advisory Board (CAB) Saksansv. DR-SFD-TOTH Offl. 24, tredje ledd Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Operasjonelle endringsmøter 2012 Politiets data- og materielltjeneste; Helses driftorganisasjon Arkivkode 1-ARKV- Results from Change Advisory Board (CAB) Saksansv. DR-SFD-TOTH Offl. 24, tredje ledd Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 OL LE Arkivkode 1-ARKV- Vedtak i innsynsbegjæring Saksansv. DR-ØPA-DOKS

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse 1. 2015 Risikovurdering og tiltaksplan fra Sunnaas sykehus HF v/ adm. dir. Einar Magnus Strand Risikobilde Svært stor 5 Kondemnable bygg S A N N S Y N L I G H E T Stor 4 3 Moderat

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT

MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.11/juni 2012 En temaavis om modernisering av offentlig sektor MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT Nya Karolinska i Solna: Et

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer Nødnett innføring Innhold Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer 2 Nødnettleveransen 3 Utbyggingstrinn Trinn Fase Politidistrikt 1 Fase 0 Helse Sør-Øst RHF (1) Østfold, Oslo/Akershus,

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer