Om Design Region Bergen (DRB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Design Region Bergen (DRB)"

Transkript

1 1

2 Om Design Region Bergen (DRB) INNHOLD DRB ble stiftet 17. desember 27 DRB representerer alle bransjeretninger innen designfaget DRB har til nå 343 medlemmer og et bredt bransjeregister med over 8 av regionens designbedrifter DRB s visjon er å gjøre bergensregionen til en av de ledende i norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling DRB arbeider som brobygger mellom ulike profesjoner, og for å aktualisere bruk av strategisk design inn mot nye næringsklynger, og med strategiske allianser inn mot næringsorganisasjoner og miljø vi i denne regionen er store på DRB deltar aktivt i byutviklingsdebatten Om Design Region Bergen... 2 Innhold... 3 Styrets Beretning... 4 Visjon, strategi og roller... 4 Roller... 4 Hovedmål Måloppnåelse og videre retning... 5 Prosjekter... 6 Kompetansehevende tiltak... 6 DRB.NO... 7 Konsept Design Bergen... 7 ByFriksjoner... 1 Kompetansegruppen DRB... 1 Andre aktiviteter... 1 Nye Prosjekter Drift Miljøpåvirkning Driftsavtaler Organisasjon PR/media Økonomi Generelt DRB vil takke Bergen Kommune for driftstøtte, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og Norsk Form for støtte til nettsamfunnet DRB.NO, Innovasjon Norge og Norsk Form for støtte til forprosjektet Konsept Design Bergen, og Kunsthøgskolen og Norsk Form for støtte og samarbeid med kompetansehevende program mot designnæringen. DRB vil takke Business Region Bergen, Bergen Næringsråd, Bergen Mediaby, BRAK, Maritimt Forum, Hordaland Olje og Gass, Regionrådet, INTSOK, Bergen Arkitektforening, NUDA, Kunsthøgskolen i Bergen, Norsk Designråd, Norsk Form og alle designbyrå for godt samarbeid i og i årene som kommer. Økonomisk behov Kommentar til økonomisk utvikling Resultat Balanse Appendiks : medlemmer i DRB per Årsmelding 3

3 STYRETS BERETNING Styrets Beretning Vi har hatt et aktivt arbeidende styre i med ukentlig arbeidende styreleder. Det er oppnådd 4 % kvinneandel i styret. Styret i DRB spiller en aktiv strategisk rolle i arbeidet for å nå de mål som er satt på kort og lang sikt. Styrets medlemmer er i denne sammenheng valgt med hovedvekt på å sikre et mangfoldig og sammensatt styre. Styresammensetning per er: Jacob Grieg Eide Styreleder Maritime Colours AS Solveig Holm Nestleder Connect Vest Kari Øritsland Styremedlem Orangeriet AS Einar Wiig Styremedlem Kunsthøgskolen i Bergen Magne Supphellen Styremedlem Norges Handelshøyskole Torbjørn Torsvik Styremedlem Bergen Næringsråd Anne Katrine Torvund Styremedlem Statoil Hydro ASA Vara representanter til Styret: Sølvi Marie Myrseth Steinar Hindenes Visjon, strategi og roller Visjon Designfellesskapet Circus design AS DRB skal gjøre bergensregionen til et ledende område i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Potensialet i vår region for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er underutnyttet. DRB skal bidra til at Bergensregionen blir et område hvor bedrifter og myndigheter har oppdatert kunnskap om design og aktivt utnytter designkompetanse i verdiskapningen. På utvalgte områder skal regionen fremstå som ledende i Norden på strategisk designdrevet verdiskapning. Begrepet verdiskapning har i denne sammenheng både en bedriftsøkonomisk- og en samfunnsmessig side (økt livskvalitet). Roller Inspirere og motivere Løfte og vise frem mulighetene samt inspirere til økt bruk av strategisk design som verdiskapende virkemiddel. Kunnskap og kompetansebyggende Bidra til at designmiljøer, bedrifter og myndigheter tilføres oppdatert kunnskap om hvordan design kan brukes til å styrke verdiskapningen. Koble aktørene/skape møteplasser Skape møteplasser og arenaer hvor relasjoner mellom designere, bedrifter og det offentlige kan dannes og videreutvikles. Initiere prosjekter Igangsette prosjekter på områder som er strategisk viktige opp mot visjonen samt opp mot de hoved- og delmål som settes. Hovedmål 213 9% hjulpet kjennskap til DRB blant bedriftene i regionen 5% forbedring blant beslutningstakere i bedriftene på følgende kriterier a. Kunnskap om hvordan bruke design strategisk b. Kunnskap om designmiljøet i regionen c. Betydningen av design for verdiskapningen i bedriften 5% forbedring blant designbedriftene på følgende kriterier a. Kunnskap om hvordan bedriftene kan utnytte design strategisk b. Kunnskap om bruken av design blant ledende næringer i regionen c. Betydningen av bedriftenes bruk av design d. Forbedre kommunikasjonslinjene på tvers av designprofesjonene gjennom økt samarbeid 5 % forbedring i vurderingen av om DRB er en nyttig samarbeidspartneraktør (bedrifter, designere, myndighets - personer). 5% forbedring blant myndighetspersoner på følgende kriterier a. Kunnskap om hvordan bruke design i samfunns - planleggingen b. Kunnskap om designmiljøet i regionen 75% brukertilfredshet med offentlige designprosjekter hvor DRB har spilt en rolle Måloppnåelse og videre retning Prioriterte samarbeidsoppgaver for var for styret å få administrasjonen opp å gå, kontorfasiliteter på plass, med en felles nettportal DRB.NO som et første tilskudd til å samle designerne i regionen. Daglig leder Monica Hannestad ble ansatt 17.desember 27 og tiltrådte daglig ledervervet for fullt fra 1.april. Strategiarbeid for Design Region Bergen har vært en prioritert oppgave med flere samlinger, samt implementering av denne i styre og administrasjon. Videre arbeid med overordnet finansiering måtte sikres gjennom driftstilskudd og prosjektinntekter slik at drift kunne videreføres. Etablere møteplass for designerne, sammen med begynnende PR/media arbeid, samt tung nettverksbygging mot regionens næringsallianser, policyorgan, politikere, Bergen Næringsråd og Business Region Bergen er også prioritert gjennom for å fundamentere DRB. Videre retning for 29 er å styrke organisasjonen ytterligere. Vi ser en utfordring i at statlige designmidler koblet både til innovasjonsmeldingen fra regjeringen som kom høsten og designprogrammet til regjeringen fra 21, med revisjon 25, ikke innehar de økonomiske muskler man kan forvente for at dette skal kunne iverksettes i vår region. På grunnlag av dette ønsker Design Region Bergen en saklig debatt om fordelingen av designmidlene i Norge. Tradisjonelt har regjeringens designsatsing nådd miljø og næringsliv i Oslo regionen. Vestlandsmiljøene har de siste tiår dermed ikke hatt de samme økonomiske rammene for å arbeide inn mot regionens næringer og næringsallianser. Dermed har vi heller ikke kunnet tilrettelegge for strategisk næringsutvikling gjennom bruk av design, formålstjenlig for vestlandets og Norges verdiskapning. Dette ønsker Design Region Bergen å bedre, gjennom debatt og synliggjøring av fordelene ved slikt arbeid også i denne regionen. Dermed vil hovedmålgruppe for 29 og 21 være regionens næringsliv, samt imøtekomme statlige midler for å underbygge dette meget viktige arbeidet. Jacob Grieg Eide Solveig Holm Kari Øritsland Einar Wiig Torbjørn Torsvik Anne Katrine Torvund 4 Årsmelding 5

4 PROSJEKTER Kompetansehevende tiltak Norsk Form bevilget i april midler til Kunsthøgskolen i Bergen gjennom tilførsel av regionale designmidler. Midlene er benyttet i samarbeidet mellom Design Region Bergen og KHIB i gjennomføring av kurs basert på funn i en spørreundersøkelse blant designbedriftene i juni. Undersøkelsen ble utført av Ideas2Evidence. Funn viste etterspurte etterutdanningstilbud i regionen 2. Hvilke av følgende etterutdanningstilbud ville du personlig være villig til å bruke av din tid for å delta i? Prosjektstyring/prosjektledelse Markedsføring Kreativitetsutvikling, ideutvikling Økonomistyring Internasjonalisering Programvareopplæring Entreprenørskap Strategisk design Rettighetsregler/patentering Bedriftsetablering Answered question Skipped question Ja, helt sikker 35.8% (29) 38.% (3) 58.2% (53) 31.6% (25) 26.4% (19) 54.8% (51) 23.2% (16) 45.7% (43) 27.4% (2) 18.2% (12) Kanskje 49.4% (4) 5.6% (4) 37.4% (34) 38.% (3) 5.% (36) 37.6% (35) 47.8% (33) 47.9% (45) 43.8% (32) 4.9% (27) Nei, helt sikkert ikke 14.8% (12) 11.4% (9) 4.4% (4) 3.4% (24) 23.6% (17) 7.5% (7) 29.% (2) 6.4% (6) 28.8% (21) 4.9% (27) Response Count programvarekurs i Max Lightwave, Innføring i CSS og CMS Solidworks grunnkurs Eksternt opplyste Design Region Bergen ved Norges Handelshøyskole i tema strategisk bruk av design i produktutvikling, for bachelorstudentene i merkevarebygging. DRB.NO Norsk Form, Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune har bevilget til sammen 75 til utvikling av nettsamfunn og innholdsgenerering/artikler til dette samfunnet. Nettsamfunnet var det første av sitt slag i Norge, og var den første designbasen med oversikt over designere og designkontorer i Norge, med hovednedslagsfelt på vestlandet. DRB.NO ble offisielt åpnet 12. september og per hadde basen 241 medlemmer og 65 medlemsbedrifter. Bruken av siden er høy, klikk per besøk er høy, lojaliteten er høy. Og gjennomsnittlig oppetid er på 6.9 minutter som er høyt. visits Sep 9, - Dec 31, 2 Hovedmålsetning for opprettelse av DRB.NO var i å samle regionens designere. På denne måten kan Design Region Bergen videre fokusere på å vinkle DRB.NO som en kompetansebase for design og designløsninger opp mot annet næringsliv. DRB vil derfor i sin videreutvikling av DRB.NO fokusere mer på brukervennlighet for besøkende fra næringslivet, samt videreutvikle DRB.NO som et kompetansesenter og en inspirasjonskilde for bruk av design. Til sammen 9512 besøkende har det vært siden åpning til årsskiftet. Konsept Design Bergen Til dette prosjektet var det i bevilget midler på til sammen 15 fra Norsk Form og Innovasjon Norge. Midlene ble benyttet til å utarbeide en prosjektbeskrivelse, ved prosjektleder Torhild Eide Torgersen og daglig leder i DRB, sammen med prosjektgruppen bestående av styremedlem Einar Wiig (KHIB), Kari Øritsland (Orangeriet), Anne-Kathrine Torvund (Statoil Hydro) og Steinar Hindenes (Circus Design). Målsetningen er en biennal hvor flerfaglige designprosjekter i skjæringspunktet FoU, næring/samfunn og design stilles for å visuelt og prosessuelt belyse fordelen ved å koble design inn på et strategisk nivå i produkt og løsnings utvikling. 2 Høsten gjennomførte DRB og KHIB: Etablererkurs/entreprenørskap ved Harald Smedal Kurs i prosjektledelse Kurs i kreativ designtenkning Design Thinking: Unpacking the Creative Process med Paul Hughes og Torhild Eide Torgersen Opphavsrett i en digital hverdag, i samarbeid med Bergen MediaBy og BRAK 1 Sep 15, Sep 25, Oct 5, Oct 15, Oct 25, Nov 4, Nov 14, Nov 24, Dec 4, Dec 14, 9,512 visits used 2 user defined values Visits 9,512 % of Site Total: 1% avg. time on site :6:59 Site Avg: :6:59 (.%) % new visits 36.24% Site Avg: 36.9% (.41%) bounce rate 29.47% Site Avg: 29.47% (.%) 1 6 Årsmelding 7

5 2 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 1 år besøker Bergen og Vestlandet vil du oppleve en region som har tenkt helhetlig og som setter brukeren i fokus. Du ser det i det estetiske, du opplever det i trafikken, når du spaserer, hvis du besøker sykehus, legevakt eller offentlige kontorer, handler i butikker eller besøker bedrifter. Du ser smarte løsninger. Prosessene er smidige. Det virker gjennomtenkt. Alt virker som det er laget for oss. KonseptDesign Bergen setter mennesket i fokus og skaper nye løsninger som forbedrer menneskets livskvalitet. KonseptDesign Bergen skal gjøre Vestlandet kjent både nasjonalt og internasjonalt for samhandling mellom designere, næringsliv og samfunnsliv. Prosjektet vil endre hvordan vi ser på bruk av design. Vestlandet er stedet å være både for næringslivsaktører, designere, forskere og idealister. Det er her det skjer. Det er her de virkelig gode ideene blir født med vilje, entusiasme og et miljø til å realisere dem. På Vestlandet tror vi på hverandre, og på at vi sammen kan flytte fjell. Med KonseptDesign Bergen skal vi vitalisere Vestlandsregionen! KonseptDesign Bergen er prosjektets arbeidsnavn inntil endelig navn er fastsatt. 8 Årsmelding 9

6 DRIFT ByFriksjoner ByFriksjoner er et åpent forum som organiseres i samarbeid mellom Bergen Arkitektforening (BAF), Bergen Arkitektskole (BAS), Bolig- og Byplanforeningen (BOBY), Design Region Bergen (DRB), Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) og Norske landskapsarkitekter (NLA) Hordaland. Initiativet kom etter Fagforum Byutvikling i regi av Bergen kommune ved Lisbeth Iversen, og første arrangement ble gjennomført 19.november på USF Sardinen med 85 deltakere. Ansvarlig for dette seminaret var Design Region Bergen sammen med Kunsthøgskolen i Bergen. Tema: Levende byrom også utenfor sentrum? Byrommet i Bergen sentrum er påkostet og har fått priser men hva med byrommene i forstedene? Inviterer de til daglig bruk, samhandling og inkludering av ulike brukergrupper eller blir de enten påkostede finstuer eller diffuse romdannelser på kommersielle interessers premisser? Hva kan designere, arkitekter, landskapsarkitekter, kunstnere få til av nytenkning i samarbeid med byplanleggere, daglige brukere og andre aktører? Seminarrekken videreføres gjennom 29. Andre aktiviteter I løpet av besøkte Design Region Bergen 35 designbyrå spredt over hele Hordaland, samt ett i Dale i Sunnfjord i Sogn og Fjordane. DRB arrangerte designernes sommerfest med foredragsholder fra Danske Designere. Her var 9 deltakere. Videre arrangerte DRB julefest med 75 deltakere hvor workshoparbeidet tok for seg tema Fremtidsbyen Bergen knyttet til oppløpet i GROW Konsept Design prosjektene som skal kjøres i 29. Norsk form og DRB hadde informasjonsmøte juni 8 vedr den statlige designkonkurranse, hvor redesign av valglokaler stod på agendaen. Videre avholdt Norsk Designråd i oktober en faglig frokost i samarbeid med DRB og Innovasjon Norge lokalt, om bruk av strategisk design innen maritim sektor. Nye Prosjekter 29 Hovedmålgruppe for 29 er næringslivet og som et ledd i arbeidet med å aktualisere strategisk bruk av design inn mot denne målgruppen, skal design inn som strategisk element i prosjekter under GROW som skal kjøres mellom GROW 29 og 21. Miljøpåvirkning Design Region Bergen har ingen virksomhet med utslipp. DRB.NO deler webserverkapasitet med 4 andre nettsamfunnskilder. Denne har intet utslipp og har et årlig energiforbruk tilsvarende én laptop. Kontorfasiliteter, deles med Business Region Bergen, har papir gjenvinning, renset drikkevann for å unngå frakt av vannbeholdere/flaskevann og felles lunsj for å spare emballasje og ferdigmatkonsumpsjon. Tidsbrytere på flere av strømkilden og balansert ventilasjon kunne potensielt vært diskutert med Kløver Eiendom AS for å redusere energiforbruket. Parkering er ikke tilgjengelig utover 2 reserverte plasser, slik at transport til fots, buss eller sykkel er benyttet av de fleste i kontorfellesskapet. Design Region Bergen har en policy om minst mulig papirutskrifter, og korrespondanse foregår per . Maskinparken til Design Region Bergen består av 1 maskin og en ekstern skjerm. Videre deles printer og kopimaskin med Business Region Bergen. Driftsavtaler Maritime Colours leverer CRM og mailsystemer til Design Region Bergen. Disse avtalene er årlige, og fornyes automatisk. KamikazeMedia AS leverer DRB.NO plattform. Her er inngått en månedlig serviceavtale for små forandringer og forbedringer, samt kostnadsfri oppretting av bugs. Regnskapsfører er Godt Regnskap AS ved Randi Steffensen. Design Region Bergen er en stiftelse og derfor ikke revisjonspliktig. Organisasjon Monica Hannestad er daglig leder i Design Region Bergen Kompetansegruppen DRB Denne gruppen bestående av fagressurser arbeider for å se fremtidsaspekter inn mot designnæringen. Prosjektet Pengene eller livet? er et fagseminar som det sees på i denne gruppen. Gruppen består av gruppeleder Einar Wiig (KHIB), Grete Rusten (UiB), Signe Aarhus (Oleana), Per Aarvik (KHIB), Hanne Wetland (Innovasjon Norge) og DRB ved Daglig leder. Prosjektets mål er kompetanseheving innen service og konseptdesignfeltet hos de designere som deltar, samt synliggjøre fordelen ved å inkludere designeren tidlig i prosjekt og produktutviklingsprosesser. Kontorrekvisita etc. leveres av Kontorvarehuset AS gjennom Business Region Bergen. Vi leier kontorplass hos Business Region Bergen som igjen har sin leieavtale hos Kløver Eiendom AS. Mobilabonnement leveres av Telenor AS. Personforsikringer, ansvar og reiseforsikringer gjennom Gjensidige AS og OTP gjennom Skagen fondene. PR/media Asle Wingsternes i Maritime Colours AS er DRBs PR og medierådgiver. Dette arbeidet har ført med seg til sammen 12 medieoppslag både på fjernsyn, avis og radio for, som videre danner grunnlag for føljetonger inn i Årsmelding 11

7 Design Region Bergen skal gjøre bergensregionen til en av de ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Grow prosjekt design Hovedmål I forbindelse med Grow 29 legges det opp til start av prosjekter som skal utvikles i løpet av året. Status presenteres under arrangementet i 21. Prosjekter som iverksettes skal føre til nettverksbygging mellom næringsliv, FoUmiljøer, universiteter og høgskoler, samt offentlig og kommunal virksomhet. Meningen er at de prosjekter som er startet eller er under planlegging skal inspirere flere bedrifter og miljøer til tilsvarende tiltak. Beskrivelse Målet med prosjektet er at kunnskap om og bruk av design skal være en viktig del av de prosjekter som etableres i forbindelse med Grow. De enkelte prosjektledere blir kontaktet slik at aktiviteter i forbindelse med design kan iverksettes. Godt design kan ha tiltalende estetikk, gode former, og et brukerfokusert grensesnitt, levedyktighet, egenart og apell. Designsatsning bidrar til å videreutvikle et robust og mangfoldig næringsliv på Vestlandet og inngår naturlig som et grunnleggende, strategisk virkemiddel i innovajons og nyskapingsprosesser. Gjennom strategisk bruk av design helt fra utviklings og idefasen i prosjektene under GROW sikrer vi høyere suksessoppnåelse gjennom hele prosjektets levetid, og øker sjansen for å skape løsninger med brukerfokus og størst mulig konkuransedyktighet. Ønsket kompetanse Det er ønskelig å komme i kontakt med de personene som er prosjektledere for andre prosjekter som inngår under Grow-paraplyen samt med andre personer og bedrifter som har interesse for design. Kontaktperson Kontaktperson Monica Hannestad Epost Mobil Selskap Design Region Bergen Nettside Prosjektinformasjon Prosjektnavn Grow prosjekt design Prosjektleder Monica Hannestad Periode Totalbudsjett/evt. Prosjektet er under finansiering FoU støtte Samarbeidspartnere Prosjekter i regi av grow Nettside Design Region Bergen skal gjøre bergens regionen til en av de ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling 12 Årsmelding 13

8 økonomi Generelt Design Region Bergen er avhengig av driftstøtte fra Bergen Kommune samt prosjektstøtte fra blant andre Norsk Form, Innovasjon Norge og Hordaland Fylkeskommune. For 29 tredje og fjerde kvartal ønskes organisasjonen styrket med ett årsverk. Da innovativ bruk av design er et av hovedparametrene Design Region Bergen vil fronte inn mot den strategiske næringsutvikling, er det betimelig med statlig støtte direkte kanalisert for å styrke Design Region Bergen. Da majoriteten av landets samlede verdiskapning kommer fra Vestlandet, må regjeringens satsing på å styrke dette omkringliggende designmiljø og den langsiktige kompetanseheving inn mot vår regions næringer, trappes opp utenfor hovedstadsområdet. Næringsliv og samfunnsliv i vår region kan se verdien av å styrke sine merkevarer og produkter ved å satse på strategisk design, og DRB ønsker å belyse det potensial som ligger i å strategisk benytte design inn mot de næringer som tradisjonelt ikke benytter dette. Sponsor og samarbeidsavtaler med aktører innen disse feltene arbeides med i 29. Medlemsavgift innføres fra 29 og vil generere noen inntekter, som i hovedsak vil være øremerket medlemsaktiviteter og faglig program. Kommentar til økonomisk utvikling Flere av prosjektene kjøres videre i 29 og avsetninger gir derfor en høyere positiv balanse i regnskapet enn det som er tilfelle. Prosjektene kjøres med egne prosjektregnskap. Deler av inntekter til DRB kommer fra prosjektene. Detaljer om dette framkommer i budsjettet vedlagt. Resultat Samlet har Design Region Bergen for hatt samlede driftsinntekter på NOK Samlet beløper driftsutgiftene for DRB seg til NOK Etter avsetninger gir dette et overskudd overførbart til 29 på NOK Dette tilskrives i sin helhet at styre og styreleder avstår fra å ta ut honorar for deres arbeid i, men heller ønsker å styrke den økonomiske situasjon optimalt for DRB videre i 29. Balanse Driftsresultat før avsetninger er på positivt NOK for. Økonomisk behov Driftstilskudd for fra: Bergen Kommune 25 sammen med prosjektmidler fra: Norsk Form 4 Innovasjon Norge 5 Hordaland Fylkeskommune 25 Bergen Kommune 15 har gitt oss et positivt marginalt driftsresultat. 14 Årsmelding 15

9 Resultatregnskap for balanse pr. 31. desember Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT Egenkapital Annen Egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Årsresultat Sum egenkapital og gjeld Overføringer Annen egenkapital Sum kontospesifisert årsregnskap Foreløpig balanse pr. 31. desember 31 - Salgsinntekter. Avgiftsfrie Salgsinntekt eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kommunale tilskudd annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Kostnad vedrørende arrangementer VAREKOSTNAD Lønn til ansatte Feriepenger Fri telefon Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Premie ulykke/ferie Motkonto naturalytelser Godtg. til styre og bed.fors Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av feriep Bankinnskudd, kontanter og lignende Andre personalkostnader LØNNSKOSTNAD Sum omløpsmidler Avskrivning maskiner og invent Sum eiendeler AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM Årsmelding 17

10 63 - Leie lokaler Renhold Inventar Driftsmaterialer kontospesifisert årsregnskap 1285 EDB-utstyr Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskin foreløpig Driftsavtale og andre vedlikeholdsavtaler Sum varige driftsmidler Revisjons- og regns. honorar Andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter mv Deltagelse på kurs/konferanser Skagen Vekst Skagen Kon-Tiki Skagen Global Investeringer i aksjer og andeler Møtekostnader Sum finansielle anleggsmidler Telefon Porto Sum anleggsmidler Reisekostn. ikke oppgavepliktig Reklamekostnader Samlekonto debitor Kundefordringer Representasjon fradragsberet Kontigenter fradragsberettiget Forsikringspremier Forskudd lønn Andre fordringer Styre- og bedriftsforsamlingsm Bank- og kortgebyrer Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum fordringer 192 Bank Bankinnskudd for skattetrekk Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum DRIFTSRESULTAT Sum omløpsmidler Andre renteinntekter ANNEN RENTEINNTEKT Sum eiendeler Andre rentekostnader 6 6 ANNEN finanskostnad 6 6 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Årsmelding 19

11 kontospesifisert årsregnskap 25 Annen egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 24 Samlekonto kreditor Leverandørgjeld 26 Forskuddstrekk 277 Skyldig arb.g.avgift 2771 Skyldig arb.g.avgift feriep. Skyldige offentlige avgifter 294 Skyldig feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld resultat 2-Drift ANNEN DRIFTSKOSTNAD foreløpig S Denne periode endring Hele Driftsavtale og andre vedlikeholdsavtaler Kontorrekvisita Telefon Bank- og kortgebyrer Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT resultat 3-administrasjon SALGSINNTEKT Denne periode Hele 34 - Kommunale tilskudd Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD 45 - Kostnad vedrørende arrangementer Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 5 - Lønn til ansatte Feriepenger Fri telefon Premie ulykke/ferie Motkonto naturalytelser Godtg. til styre og bed.fors Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av feriep Andre personalkostnader Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD 63 - Leie lokaler Renhold Inventar Driftskostnader Revisjons- og regns.honorar Andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Aviser tidsskrifter mv Deltagelse på kurs/konferanser Møtekostnader Telefon Porto Reisekostn. ikke oppgavepliktig Reklamekostnader Representasjon fradragsberet Kontigenter fradragsberettiget Forsikringspremier Styre- og bedriftsforsamlingsm Bank- og kortgebyrer Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Årsmelding 21

12 ANNEN RENTEINNTEKT 85 - Andre renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT ANNEN RENTEKOSTNAD Andre rentekostnader 6 6 Sum ANNEN RENTEKOSTNAD 6 6 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT nettside ANNEN DRIFTSKOSTNAD Denne periode Hele Andre fremmede tjenester Representasjon fradragsberet Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT Kick-off Denne periode VAREKOSTNAD Hele 45 - Kostnad vedrørende arrangementer Sum VAREKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT møte Denne periode Hele VAREKOSTNAD 45 - Kostnad vedrørende arrangementer Sum VAREKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Andre fremmede tjenester Representasjon fradragsberet Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT konsept design bergen Denne periode SALGSINNTEKT Hele 34 - Kommunale tilskudd Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD 45 - Kostnad vedrørende arrangementer Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 5 - Lønn til ansatte Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Driftskostnader Andre fremmede tjenester Møtekostnader Telefon Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT Årsmelding 23

13 9 - DRb.no Denne periode LØNNSKOSTNAD Hele 5 - Lønn til ansatte Andre personalkostnader Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Driftsmaterialer Driftskostnader Driftsavtale og andre vedlikeholdsavtaler Andre fremmede tjenester Møtekostnader Reklamekostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT kompetanse Denne periode ANNEN DRIFTSKOSTNAD Hele ANDRE FREMMEDE TJENESTER Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum resultat Årsmelding 25

14 APPENDIX medlemmer i DRB per Karlsens AS Agent k Karen Gjelsvik studio+c Synlighet as Lise Nilsen Fredrik Rysjedal visuell kommunikasjon Fred Jonny Fotograf Steffen Aaland MaritimeColours Fimreite Kommuniserer Northern Visual Hans Petter Wilhelmsen Innovasjon Norge Lys Arvid Skimmeland Orangeriet AS Petter Knudsen Design TIBE Republic Egebergdesign Atle Hansson Illustratør Fotokunstner Monica Johansen Kardang Design Per Finne industridesign AS Luftmensch MIR Filmfondet FUZZ AS Kunsthøgskolen i Bergen Fuggibaggi design AS Illustratør Lina Raknes TV+2 Freelancer Pictostudio Gunvor R Konvoi Magma Reklamebyr AS attacca. Olof Bruce Jonas Bødtker Argo Internett AS Inventas Bergen AS Origo Arkitektgruppe Maritime Colours AS Reaktor Design Palografen AS Mediacircus E Walter design NeoLab AS Turbo Tape Games AS Brandity Snedig design AS Språkfolk Jonas Bostrøm Medicon Media Ramsøy Design Myking Gosu Design Haltenbanken AS Kamikaze Media AS 26 Årsmelding 27

15 www. designregionbergen.no 28 Årsmelding 29

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

DESIGN REGION BERGEN ÅRSRAPPORT Årsberetning 2009 1

DESIGN REGION BERGEN ÅRSRAPPORT Årsberetning 2009 1 Årsberetning 2009 1 Design Region Bergen STIFTELSESDATO 17 DESEMBER 2007 DRB REPRESENTERER ALLE BRANSJERETNINGER INNEN DESIGNFAGET MEDLEMMER 420 NETTSAMFUNNSMEDLEMMER 97 BEDRIFTER DRB VIL TAKKE BERGEN

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer