Om Design Region Bergen (DRB)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Design Region Bergen (DRB)"

Transkript

1 1

2 Om Design Region Bergen (DRB) INNHOLD DRB ble stiftet 17. desember 27 DRB representerer alle bransjeretninger innen designfaget DRB har til nå 343 medlemmer og et bredt bransjeregister med over 8 av regionens designbedrifter DRB s visjon er å gjøre bergensregionen til en av de ledende i norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling DRB arbeider som brobygger mellom ulike profesjoner, og for å aktualisere bruk av strategisk design inn mot nye næringsklynger, og med strategiske allianser inn mot næringsorganisasjoner og miljø vi i denne regionen er store på DRB deltar aktivt i byutviklingsdebatten Om Design Region Bergen... 2 Innhold... 3 Styrets Beretning... 4 Visjon, strategi og roller... 4 Roller... 4 Hovedmål Måloppnåelse og videre retning... 5 Prosjekter... 6 Kompetansehevende tiltak... 6 DRB.NO... 7 Konsept Design Bergen... 7 ByFriksjoner... 1 Kompetansegruppen DRB... 1 Andre aktiviteter... 1 Nye Prosjekter Drift Miljøpåvirkning Driftsavtaler Organisasjon PR/media Økonomi Generelt DRB vil takke Bergen Kommune for driftstøtte, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og Norsk Form for støtte til nettsamfunnet DRB.NO, Innovasjon Norge og Norsk Form for støtte til forprosjektet Konsept Design Bergen, og Kunsthøgskolen og Norsk Form for støtte og samarbeid med kompetansehevende program mot designnæringen. DRB vil takke Business Region Bergen, Bergen Næringsråd, Bergen Mediaby, BRAK, Maritimt Forum, Hordaland Olje og Gass, Regionrådet, INTSOK, Bergen Arkitektforening, NUDA, Kunsthøgskolen i Bergen, Norsk Designråd, Norsk Form og alle designbyrå for godt samarbeid i og i årene som kommer. Økonomisk behov Kommentar til økonomisk utvikling Resultat Balanse Appendiks : medlemmer i DRB per Årsmelding 3

3 STYRETS BERETNING Styrets Beretning Vi har hatt et aktivt arbeidende styre i med ukentlig arbeidende styreleder. Det er oppnådd 4 % kvinneandel i styret. Styret i DRB spiller en aktiv strategisk rolle i arbeidet for å nå de mål som er satt på kort og lang sikt. Styrets medlemmer er i denne sammenheng valgt med hovedvekt på å sikre et mangfoldig og sammensatt styre. Styresammensetning per er: Jacob Grieg Eide Styreleder Maritime Colours AS Solveig Holm Nestleder Connect Vest Kari Øritsland Styremedlem Orangeriet AS Einar Wiig Styremedlem Kunsthøgskolen i Bergen Magne Supphellen Styremedlem Norges Handelshøyskole Torbjørn Torsvik Styremedlem Bergen Næringsråd Anne Katrine Torvund Styremedlem Statoil Hydro ASA Vara representanter til Styret: Sølvi Marie Myrseth Steinar Hindenes Visjon, strategi og roller Visjon Designfellesskapet Circus design AS DRB skal gjøre bergensregionen til et ledende område i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Potensialet i vår region for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er underutnyttet. DRB skal bidra til at Bergensregionen blir et område hvor bedrifter og myndigheter har oppdatert kunnskap om design og aktivt utnytter designkompetanse i verdiskapningen. På utvalgte områder skal regionen fremstå som ledende i Norden på strategisk designdrevet verdiskapning. Begrepet verdiskapning har i denne sammenheng både en bedriftsøkonomisk- og en samfunnsmessig side (økt livskvalitet). Roller Inspirere og motivere Løfte og vise frem mulighetene samt inspirere til økt bruk av strategisk design som verdiskapende virkemiddel. Kunnskap og kompetansebyggende Bidra til at designmiljøer, bedrifter og myndigheter tilføres oppdatert kunnskap om hvordan design kan brukes til å styrke verdiskapningen. Koble aktørene/skape møteplasser Skape møteplasser og arenaer hvor relasjoner mellom designere, bedrifter og det offentlige kan dannes og videreutvikles. Initiere prosjekter Igangsette prosjekter på områder som er strategisk viktige opp mot visjonen samt opp mot de hoved- og delmål som settes. Hovedmål 213 9% hjulpet kjennskap til DRB blant bedriftene i regionen 5% forbedring blant beslutningstakere i bedriftene på følgende kriterier a. Kunnskap om hvordan bruke design strategisk b. Kunnskap om designmiljøet i regionen c. Betydningen av design for verdiskapningen i bedriften 5% forbedring blant designbedriftene på følgende kriterier a. Kunnskap om hvordan bedriftene kan utnytte design strategisk b. Kunnskap om bruken av design blant ledende næringer i regionen c. Betydningen av bedriftenes bruk av design d. Forbedre kommunikasjonslinjene på tvers av designprofesjonene gjennom økt samarbeid 5 % forbedring i vurderingen av om DRB er en nyttig samarbeidspartneraktør (bedrifter, designere, myndighets - personer). 5% forbedring blant myndighetspersoner på følgende kriterier a. Kunnskap om hvordan bruke design i samfunns - planleggingen b. Kunnskap om designmiljøet i regionen 75% brukertilfredshet med offentlige designprosjekter hvor DRB har spilt en rolle Måloppnåelse og videre retning Prioriterte samarbeidsoppgaver for var for styret å få administrasjonen opp å gå, kontorfasiliteter på plass, med en felles nettportal DRB.NO som et første tilskudd til å samle designerne i regionen. Daglig leder Monica Hannestad ble ansatt 17.desember 27 og tiltrådte daglig ledervervet for fullt fra 1.april. Strategiarbeid for Design Region Bergen har vært en prioritert oppgave med flere samlinger, samt implementering av denne i styre og administrasjon. Videre arbeid med overordnet finansiering måtte sikres gjennom driftstilskudd og prosjektinntekter slik at drift kunne videreføres. Etablere møteplass for designerne, sammen med begynnende PR/media arbeid, samt tung nettverksbygging mot regionens næringsallianser, policyorgan, politikere, Bergen Næringsråd og Business Region Bergen er også prioritert gjennom for å fundamentere DRB. Videre retning for 29 er å styrke organisasjonen ytterligere. Vi ser en utfordring i at statlige designmidler koblet både til innovasjonsmeldingen fra regjeringen som kom høsten og designprogrammet til regjeringen fra 21, med revisjon 25, ikke innehar de økonomiske muskler man kan forvente for at dette skal kunne iverksettes i vår region. På grunnlag av dette ønsker Design Region Bergen en saklig debatt om fordelingen av designmidlene i Norge. Tradisjonelt har regjeringens designsatsing nådd miljø og næringsliv i Oslo regionen. Vestlandsmiljøene har de siste tiår dermed ikke hatt de samme økonomiske rammene for å arbeide inn mot regionens næringer og næringsallianser. Dermed har vi heller ikke kunnet tilrettelegge for strategisk næringsutvikling gjennom bruk av design, formålstjenlig for vestlandets og Norges verdiskapning. Dette ønsker Design Region Bergen å bedre, gjennom debatt og synliggjøring av fordelene ved slikt arbeid også i denne regionen. Dermed vil hovedmålgruppe for 29 og 21 være regionens næringsliv, samt imøtekomme statlige midler for å underbygge dette meget viktige arbeidet. Jacob Grieg Eide Solveig Holm Kari Øritsland Einar Wiig Torbjørn Torsvik Anne Katrine Torvund 4 Årsmelding 5

4 PROSJEKTER Kompetansehevende tiltak Norsk Form bevilget i april midler til Kunsthøgskolen i Bergen gjennom tilførsel av regionale designmidler. Midlene er benyttet i samarbeidet mellom Design Region Bergen og KHIB i gjennomføring av kurs basert på funn i en spørreundersøkelse blant designbedriftene i juni. Undersøkelsen ble utført av Ideas2Evidence. Funn viste etterspurte etterutdanningstilbud i regionen 2. Hvilke av følgende etterutdanningstilbud ville du personlig være villig til å bruke av din tid for å delta i? Prosjektstyring/prosjektledelse Markedsføring Kreativitetsutvikling, ideutvikling Økonomistyring Internasjonalisering Programvareopplæring Entreprenørskap Strategisk design Rettighetsregler/patentering Bedriftsetablering Answered question Skipped question Ja, helt sikker 35.8% (29) 38.% (3) 58.2% (53) 31.6% (25) 26.4% (19) 54.8% (51) 23.2% (16) 45.7% (43) 27.4% (2) 18.2% (12) Kanskje 49.4% (4) 5.6% (4) 37.4% (34) 38.% (3) 5.% (36) 37.6% (35) 47.8% (33) 47.9% (45) 43.8% (32) 4.9% (27) Nei, helt sikkert ikke 14.8% (12) 11.4% (9) 4.4% (4) 3.4% (24) 23.6% (17) 7.5% (7) 29.% (2) 6.4% (6) 28.8% (21) 4.9% (27) Response Count programvarekurs i Max Lightwave, Innføring i CSS og CMS Solidworks grunnkurs Eksternt opplyste Design Region Bergen ved Norges Handelshøyskole i tema strategisk bruk av design i produktutvikling, for bachelorstudentene i merkevarebygging. DRB.NO Norsk Form, Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune har bevilget til sammen 75 til utvikling av nettsamfunn og innholdsgenerering/artikler til dette samfunnet. Nettsamfunnet var det første av sitt slag i Norge, og var den første designbasen med oversikt over designere og designkontorer i Norge, med hovednedslagsfelt på vestlandet. DRB.NO ble offisielt åpnet 12. september og per hadde basen 241 medlemmer og 65 medlemsbedrifter. Bruken av siden er høy, klikk per besøk er høy, lojaliteten er høy. Og gjennomsnittlig oppetid er på 6.9 minutter som er høyt. visits Sep 9, - Dec 31, 2 Hovedmålsetning for opprettelse av DRB.NO var i å samle regionens designere. På denne måten kan Design Region Bergen videre fokusere på å vinkle DRB.NO som en kompetansebase for design og designløsninger opp mot annet næringsliv. DRB vil derfor i sin videreutvikling av DRB.NO fokusere mer på brukervennlighet for besøkende fra næringslivet, samt videreutvikle DRB.NO som et kompetansesenter og en inspirasjonskilde for bruk av design. Til sammen 9512 besøkende har det vært siden åpning til årsskiftet. Konsept Design Bergen Til dette prosjektet var det i bevilget midler på til sammen 15 fra Norsk Form og Innovasjon Norge. Midlene ble benyttet til å utarbeide en prosjektbeskrivelse, ved prosjektleder Torhild Eide Torgersen og daglig leder i DRB, sammen med prosjektgruppen bestående av styremedlem Einar Wiig (KHIB), Kari Øritsland (Orangeriet), Anne-Kathrine Torvund (Statoil Hydro) og Steinar Hindenes (Circus Design). Målsetningen er en biennal hvor flerfaglige designprosjekter i skjæringspunktet FoU, næring/samfunn og design stilles for å visuelt og prosessuelt belyse fordelen ved å koble design inn på et strategisk nivå i produkt og løsnings utvikling. 2 Høsten gjennomførte DRB og KHIB: Etablererkurs/entreprenørskap ved Harald Smedal Kurs i prosjektledelse Kurs i kreativ designtenkning Design Thinking: Unpacking the Creative Process med Paul Hughes og Torhild Eide Torgersen Opphavsrett i en digital hverdag, i samarbeid med Bergen MediaBy og BRAK 1 Sep 15, Sep 25, Oct 5, Oct 15, Oct 25, Nov 4, Nov 14, Nov 24, Dec 4, Dec 14, 9,512 visits used 2 user defined values Visits 9,512 % of Site Total: 1% avg. time on site :6:59 Site Avg: :6:59 (.%) % new visits 36.24% Site Avg: 36.9% (.41%) bounce rate 29.47% Site Avg: 29.47% (.%) 1 6 Årsmelding 7

5 2 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 1 år besøker Bergen og Vestlandet vil du oppleve en region som har tenkt helhetlig og som setter brukeren i fokus. Du ser det i det estetiske, du opplever det i trafikken, når du spaserer, hvis du besøker sykehus, legevakt eller offentlige kontorer, handler i butikker eller besøker bedrifter. Du ser smarte løsninger. Prosessene er smidige. Det virker gjennomtenkt. Alt virker som det er laget for oss. KonseptDesign Bergen setter mennesket i fokus og skaper nye løsninger som forbedrer menneskets livskvalitet. KonseptDesign Bergen skal gjøre Vestlandet kjent både nasjonalt og internasjonalt for samhandling mellom designere, næringsliv og samfunnsliv. Prosjektet vil endre hvordan vi ser på bruk av design. Vestlandet er stedet å være både for næringslivsaktører, designere, forskere og idealister. Det er her det skjer. Det er her de virkelig gode ideene blir født med vilje, entusiasme og et miljø til å realisere dem. På Vestlandet tror vi på hverandre, og på at vi sammen kan flytte fjell. Med KonseptDesign Bergen skal vi vitalisere Vestlandsregionen! KonseptDesign Bergen er prosjektets arbeidsnavn inntil endelig navn er fastsatt. 8 Årsmelding 9

6 DRIFT ByFriksjoner ByFriksjoner er et åpent forum som organiseres i samarbeid mellom Bergen Arkitektforening (BAF), Bergen Arkitektskole (BAS), Bolig- og Byplanforeningen (BOBY), Design Region Bergen (DRB), Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) og Norske landskapsarkitekter (NLA) Hordaland. Initiativet kom etter Fagforum Byutvikling i regi av Bergen kommune ved Lisbeth Iversen, og første arrangement ble gjennomført 19.november på USF Sardinen med 85 deltakere. Ansvarlig for dette seminaret var Design Region Bergen sammen med Kunsthøgskolen i Bergen. Tema: Levende byrom også utenfor sentrum? Byrommet i Bergen sentrum er påkostet og har fått priser men hva med byrommene i forstedene? Inviterer de til daglig bruk, samhandling og inkludering av ulike brukergrupper eller blir de enten påkostede finstuer eller diffuse romdannelser på kommersielle interessers premisser? Hva kan designere, arkitekter, landskapsarkitekter, kunstnere få til av nytenkning i samarbeid med byplanleggere, daglige brukere og andre aktører? Seminarrekken videreføres gjennom 29. Andre aktiviteter I løpet av besøkte Design Region Bergen 35 designbyrå spredt over hele Hordaland, samt ett i Dale i Sunnfjord i Sogn og Fjordane. DRB arrangerte designernes sommerfest med foredragsholder fra Danske Designere. Her var 9 deltakere. Videre arrangerte DRB julefest med 75 deltakere hvor workshoparbeidet tok for seg tema Fremtidsbyen Bergen knyttet til oppløpet i GROW Konsept Design prosjektene som skal kjøres i 29. Norsk form og DRB hadde informasjonsmøte juni 8 vedr den statlige designkonkurranse, hvor redesign av valglokaler stod på agendaen. Videre avholdt Norsk Designråd i oktober en faglig frokost i samarbeid med DRB og Innovasjon Norge lokalt, om bruk av strategisk design innen maritim sektor. Nye Prosjekter 29 Hovedmålgruppe for 29 er næringslivet og som et ledd i arbeidet med å aktualisere strategisk bruk av design inn mot denne målgruppen, skal design inn som strategisk element i prosjekter under GROW som skal kjøres mellom GROW 29 og 21. Miljøpåvirkning Design Region Bergen har ingen virksomhet med utslipp. DRB.NO deler webserverkapasitet med 4 andre nettsamfunnskilder. Denne har intet utslipp og har et årlig energiforbruk tilsvarende én laptop. Kontorfasiliteter, deles med Business Region Bergen, har papir gjenvinning, renset drikkevann for å unngå frakt av vannbeholdere/flaskevann og felles lunsj for å spare emballasje og ferdigmatkonsumpsjon. Tidsbrytere på flere av strømkilden og balansert ventilasjon kunne potensielt vært diskutert med Kløver Eiendom AS for å redusere energiforbruket. Parkering er ikke tilgjengelig utover 2 reserverte plasser, slik at transport til fots, buss eller sykkel er benyttet av de fleste i kontorfellesskapet. Design Region Bergen har en policy om minst mulig papirutskrifter, og korrespondanse foregår per . Maskinparken til Design Region Bergen består av 1 maskin og en ekstern skjerm. Videre deles printer og kopimaskin med Business Region Bergen. Driftsavtaler Maritime Colours leverer CRM og mailsystemer til Design Region Bergen. Disse avtalene er årlige, og fornyes automatisk. KamikazeMedia AS leverer DRB.NO plattform. Her er inngått en månedlig serviceavtale for små forandringer og forbedringer, samt kostnadsfri oppretting av bugs. Regnskapsfører er Godt Regnskap AS ved Randi Steffensen. Design Region Bergen er en stiftelse og derfor ikke revisjonspliktig. Organisasjon Monica Hannestad er daglig leder i Design Region Bergen Kompetansegruppen DRB Denne gruppen bestående av fagressurser arbeider for å se fremtidsaspekter inn mot designnæringen. Prosjektet Pengene eller livet? er et fagseminar som det sees på i denne gruppen. Gruppen består av gruppeleder Einar Wiig (KHIB), Grete Rusten (UiB), Signe Aarhus (Oleana), Per Aarvik (KHIB), Hanne Wetland (Innovasjon Norge) og DRB ved Daglig leder. Prosjektets mål er kompetanseheving innen service og konseptdesignfeltet hos de designere som deltar, samt synliggjøre fordelen ved å inkludere designeren tidlig i prosjekt og produktutviklingsprosesser. Kontorrekvisita etc. leveres av Kontorvarehuset AS gjennom Business Region Bergen. Vi leier kontorplass hos Business Region Bergen som igjen har sin leieavtale hos Kløver Eiendom AS. Mobilabonnement leveres av Telenor AS. Personforsikringer, ansvar og reiseforsikringer gjennom Gjensidige AS og OTP gjennom Skagen fondene. PR/media Asle Wingsternes i Maritime Colours AS er DRBs PR og medierådgiver. Dette arbeidet har ført med seg til sammen 12 medieoppslag både på fjernsyn, avis og radio for, som videre danner grunnlag for føljetonger inn i Årsmelding 11

7 Design Region Bergen skal gjøre bergensregionen til en av de ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Grow prosjekt design Hovedmål I forbindelse med Grow 29 legges det opp til start av prosjekter som skal utvikles i løpet av året. Status presenteres under arrangementet i 21. Prosjekter som iverksettes skal føre til nettverksbygging mellom næringsliv, FoUmiljøer, universiteter og høgskoler, samt offentlig og kommunal virksomhet. Meningen er at de prosjekter som er startet eller er under planlegging skal inspirere flere bedrifter og miljøer til tilsvarende tiltak. Beskrivelse Målet med prosjektet er at kunnskap om og bruk av design skal være en viktig del av de prosjekter som etableres i forbindelse med Grow. De enkelte prosjektledere blir kontaktet slik at aktiviteter i forbindelse med design kan iverksettes. Godt design kan ha tiltalende estetikk, gode former, og et brukerfokusert grensesnitt, levedyktighet, egenart og apell. Designsatsning bidrar til å videreutvikle et robust og mangfoldig næringsliv på Vestlandet og inngår naturlig som et grunnleggende, strategisk virkemiddel i innovajons og nyskapingsprosesser. Gjennom strategisk bruk av design helt fra utviklings og idefasen i prosjektene under GROW sikrer vi høyere suksessoppnåelse gjennom hele prosjektets levetid, og øker sjansen for å skape løsninger med brukerfokus og størst mulig konkuransedyktighet. Ønsket kompetanse Det er ønskelig å komme i kontakt med de personene som er prosjektledere for andre prosjekter som inngår under Grow-paraplyen samt med andre personer og bedrifter som har interesse for design. Kontaktperson Kontaktperson Monica Hannestad Epost Mobil Selskap Design Region Bergen Nettside Prosjektinformasjon Prosjektnavn Grow prosjekt design Prosjektleder Monica Hannestad Periode Totalbudsjett/evt. Prosjektet er under finansiering FoU støtte Samarbeidspartnere Prosjekter i regi av grow Nettside Design Region Bergen skal gjøre bergens regionen til en av de ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling 12 Årsmelding 13

8 økonomi Generelt Design Region Bergen er avhengig av driftstøtte fra Bergen Kommune samt prosjektstøtte fra blant andre Norsk Form, Innovasjon Norge og Hordaland Fylkeskommune. For 29 tredje og fjerde kvartal ønskes organisasjonen styrket med ett årsverk. Da innovativ bruk av design er et av hovedparametrene Design Region Bergen vil fronte inn mot den strategiske næringsutvikling, er det betimelig med statlig støtte direkte kanalisert for å styrke Design Region Bergen. Da majoriteten av landets samlede verdiskapning kommer fra Vestlandet, må regjeringens satsing på å styrke dette omkringliggende designmiljø og den langsiktige kompetanseheving inn mot vår regions næringer, trappes opp utenfor hovedstadsområdet. Næringsliv og samfunnsliv i vår region kan se verdien av å styrke sine merkevarer og produkter ved å satse på strategisk design, og DRB ønsker å belyse det potensial som ligger i å strategisk benytte design inn mot de næringer som tradisjonelt ikke benytter dette. Sponsor og samarbeidsavtaler med aktører innen disse feltene arbeides med i 29. Medlemsavgift innføres fra 29 og vil generere noen inntekter, som i hovedsak vil være øremerket medlemsaktiviteter og faglig program. Kommentar til økonomisk utvikling Flere av prosjektene kjøres videre i 29 og avsetninger gir derfor en høyere positiv balanse i regnskapet enn det som er tilfelle. Prosjektene kjøres med egne prosjektregnskap. Deler av inntekter til DRB kommer fra prosjektene. Detaljer om dette framkommer i budsjettet vedlagt. Resultat Samlet har Design Region Bergen for hatt samlede driftsinntekter på NOK Samlet beløper driftsutgiftene for DRB seg til NOK Etter avsetninger gir dette et overskudd overførbart til 29 på NOK Dette tilskrives i sin helhet at styre og styreleder avstår fra å ta ut honorar for deres arbeid i, men heller ønsker å styrke den økonomiske situasjon optimalt for DRB videre i 29. Balanse Driftsresultat før avsetninger er på positivt NOK for. Økonomisk behov Driftstilskudd for fra: Bergen Kommune 25 sammen med prosjektmidler fra: Norsk Form 4 Innovasjon Norge 5 Hordaland Fylkeskommune 25 Bergen Kommune 15 har gitt oss et positivt marginalt driftsresultat. 14 Årsmelding 15

9 Resultatregnskap for balanse pr. 31. desember Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT Egenkapital Annen Egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Årsresultat Sum egenkapital og gjeld Overføringer Annen egenkapital Sum kontospesifisert årsregnskap Foreløpig balanse pr. 31. desember 31 - Salgsinntekter. Avgiftsfrie Salgsinntekt eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kommunale tilskudd annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Kostnad vedrørende arrangementer VAREKOSTNAD Lønn til ansatte Feriepenger Fri telefon Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Premie ulykke/ferie Motkonto naturalytelser Godtg. til styre og bed.fors Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av feriep Bankinnskudd, kontanter og lignende Andre personalkostnader LØNNSKOSTNAD Sum omløpsmidler Avskrivning maskiner og invent Sum eiendeler AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM Årsmelding 17

10 63 - Leie lokaler Renhold Inventar Driftsmaterialer kontospesifisert årsregnskap 1285 EDB-utstyr Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskin foreløpig Driftsavtale og andre vedlikeholdsavtaler Sum varige driftsmidler Revisjons- og regns. honorar Andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter mv Deltagelse på kurs/konferanser Skagen Vekst Skagen Kon-Tiki Skagen Global Investeringer i aksjer og andeler Møtekostnader Sum finansielle anleggsmidler Telefon Porto Sum anleggsmidler Reisekostn. ikke oppgavepliktig Reklamekostnader Samlekonto debitor Kundefordringer Representasjon fradragsberet Kontigenter fradragsberettiget Forsikringspremier Forskudd lønn Andre fordringer Styre- og bedriftsforsamlingsm Bank- og kortgebyrer Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum fordringer 192 Bank Bankinnskudd for skattetrekk Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum DRIFTSRESULTAT Sum omløpsmidler Andre renteinntekter ANNEN RENTEINNTEKT Sum eiendeler Andre rentekostnader 6 6 ANNEN finanskostnad 6 6 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Årsmelding 19

11 kontospesifisert årsregnskap 25 Annen egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 24 Samlekonto kreditor Leverandørgjeld 26 Forskuddstrekk 277 Skyldig arb.g.avgift 2771 Skyldig arb.g.avgift feriep. Skyldige offentlige avgifter 294 Skyldig feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld resultat 2-Drift ANNEN DRIFTSKOSTNAD foreløpig S Denne periode endring Hele Driftsavtale og andre vedlikeholdsavtaler Kontorrekvisita Telefon Bank- og kortgebyrer Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT resultat 3-administrasjon SALGSINNTEKT Denne periode Hele 34 - Kommunale tilskudd Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD 45 - Kostnad vedrørende arrangementer Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 5 - Lønn til ansatte Feriepenger Fri telefon Premie ulykke/ferie Motkonto naturalytelser Godtg. til styre og bed.fors Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av feriep Andre personalkostnader Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD 63 - Leie lokaler Renhold Inventar Driftskostnader Revisjons- og regns.honorar Andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Aviser tidsskrifter mv Deltagelse på kurs/konferanser Møtekostnader Telefon Porto Reisekostn. ikke oppgavepliktig Reklamekostnader Representasjon fradragsberet Kontigenter fradragsberettiget Forsikringspremier Styre- og bedriftsforsamlingsm Bank- og kortgebyrer Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Årsmelding 21

12 ANNEN RENTEINNTEKT 85 - Andre renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT ANNEN RENTEKOSTNAD Andre rentekostnader 6 6 Sum ANNEN RENTEKOSTNAD 6 6 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT nettside ANNEN DRIFTSKOSTNAD Denne periode Hele Andre fremmede tjenester Representasjon fradragsberet Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT Kick-off Denne periode VAREKOSTNAD Hele 45 - Kostnad vedrørende arrangementer Sum VAREKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT møte Denne periode Hele VAREKOSTNAD 45 - Kostnad vedrørende arrangementer Sum VAREKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Andre fremmede tjenester Representasjon fradragsberet Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT konsept design bergen Denne periode SALGSINNTEKT Hele 34 - Kommunale tilskudd Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD 45 - Kostnad vedrørende arrangementer Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 5 - Lønn til ansatte Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Driftskostnader Andre fremmede tjenester Møtekostnader Telefon Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT Årsmelding 23

13 9 - DRb.no Denne periode LØNNSKOSTNAD Hele 5 - Lønn til ansatte Andre personalkostnader Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Driftsmaterialer Driftskostnader Driftsavtale og andre vedlikeholdsavtaler Andre fremmede tjenester Møtekostnader Reklamekostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT kompetanse Denne periode ANNEN DRIFTSKOSTNAD Hele ANDRE FREMMEDE TJENESTER Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum resultat Årsmelding 25

14 APPENDIX medlemmer i DRB per Karlsens AS Agent k Karen Gjelsvik studio+c Synlighet as Lise Nilsen Fredrik Rysjedal visuell kommunikasjon Fred Jonny Fotograf Steffen Aaland MaritimeColours Fimreite Kommuniserer Northern Visual Hans Petter Wilhelmsen Innovasjon Norge Lys Arvid Skimmeland Orangeriet AS Petter Knudsen Design TIBE Republic Egebergdesign Atle Hansson Illustratør Fotokunstner Monica Johansen Kardang Design Per Finne industridesign AS Luftmensch MIR Filmfondet FUZZ AS Kunsthøgskolen i Bergen Fuggibaggi design AS Illustratør Lina Raknes TV+2 Freelancer Pictostudio Gunvor R Konvoi Magma Reklamebyr AS attacca. Olof Bruce Jonas Bødtker Argo Internett AS Inventas Bergen AS Origo Arkitektgruppe Maritime Colours AS Reaktor Design Palografen AS Mediacircus E Walter design NeoLab AS Turbo Tape Games AS Brandity Snedig design AS Språkfolk Jonas Bostrøm Medicon Media Ramsøy Design Myking Gosu Design Haltenbanken AS Kamikaze Media AS 26 Årsmelding 27

15 www. designregionbergen.no 28 Årsmelding 29

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Kreditor- foreningen Vest under endring

Kreditor- foreningen Vest under endring årsrapport 2012 1 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto:

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 REGNSKAP MED NOTER 2014 Styrets beretning for 2014 Styret i Festspillene i Bergen legger med dette frem årsmelding for 2014. De 62. Festspillene i Bergen ble avviklet i perioden 21.mai 4. juni. Festspillene

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer