Telefonreglement for Alstahaug kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefonreglement for Alstahaug kommune"

Transkript

1 Telefonreglement for Alstahaug kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt Definisjoner... 3 Kontortelefon... 3 Vakttelefon... 3 Tjenestetelefon (mobiltelefon) Hjemmeløsning som ikke dekkes av arbeidsgiver Ulike telefonordninger Kontortelefon Kriterier for tjenestetelefon Kriterier for vakttelefon Skatteregler Abonnement Valg av mobiltelefon Kostnader Ansvar Enhetsleder har ansvar for følgende: Medarbeiders ansvar Avgjørelsesmyndighet Endring av reglementet Gyldighet... 6

3 1. Generelt Reglementet skal sikre mest mulig ensartet praksis for tildeling av tjenestetelefon/vakttelefon og dekning av telefonutgifter for ansatte i Alstahaug kommune, samt at innrapportering er i samsvar med gjeldende skatteregler. 2. Definisjoner Kontortelefon Kontortelefon defineres som telefon/ip telefon/mobiltelefon GSM som er plassert på et kontor/møterom, eller som arbeidstaker legger igjen på arbeidsplassen ved arbeidstidens slutt. Vakttelefon Vakttelefon er mobiltelefon/tjenestetelefon som inngår i en form for vaktordning og mobilabonnementet er knyttet til en tjeneste. Tjenestetelefon (mobiltelefon) Tjenestetelefonen er mobiltelefon som er registrert på en bestemt person og tas med hjem. Telefonen benyttes også av arbeidstakeren privat. 2.1 Hjemmeløsning som ikke dekkes av arbeidsgiver. Alstahaug kommune dekker ikke følgende hjemmeløsninger: Fasttelefon analog/isdn Fast internett fiber/adsl med unntak for de som har egen særavtale. 3. Ulike telefonordninger 3.1 Kontortelefon Alstahaug kommune benytter forskjellige typer telefoni etter kost/nytte. En kontortelefon kan være vanlig telefon, IP telefon eller lignende, som er plassert på kontor/møterom, eller som arbeidstaker legger igjen ved arbeidstidens slutt. 3.2 Kriterier for tjenestetelefon Tildeling på bakgrunn av stillingens art. Telefonreglement for Alstahaug kommune Alstahaug kommune 3 av 7

4 Med bakgrunn i stillingens art og ønske om økt tilgjengelighet i arbeidstiden, samt tilgjengelighet for administrasjonssjefen i spesielle situasjoner utenfor arbeidstid, bør følgende stillinger i Alstahaug kommune tildeles tjenestetelefon: Ordfører Administrasjonssjef Ass. administrasjonssjef Kommunalsjefer Enhetsledere Kommuneoverlege Andre etter særskilt vurdering Det innberettes en skattepliktig fordel på den enkelte på kr 4392,- pr. år (justeres årlig i hht. gjeldende skatteregler). 3.3 Kriterier for vakttelefon Vakttelefon er telefoner som skal være bemannet i et gitt tidsrom, for eksempel 24/7 eller fra kl dette er telefoner som kun skal benyttes i arbeid (vaktturnus) og som benyttes av den som til enhver tid har vakt. Det beregnes ingen privat fordel av denne bruken. Eksempel på tjenester som kan ha/har behov for vakttelefon er hjemmetjenesten, i forbindelse med brøyting, vakt i forbindelse med vann- og avløp. 4. Skatteregler I henhold til Skatteloven 15-12, 5. ledd vil arbeidstaker bli sjablongbeskattet med et inntektspåslag på kr 5 000,- for elektroniske tjenester. Alstahaug kommune dekker abonnement/bruk inntil kr 6000,- pr. år for ansatte og kr 8000,- pr. år for ledere. Kommunen dekker inntil kr ,- pr år for administrasjonssjefen. Overforbruk faktureres den ansatte dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 5. Abonnement IKT enheten velger abonnementstype (tale/data) etter behov og gjeldende avtaler. Det er ikke tillatt å benytte tjenester som: Telefonreglement for Alstahaug kommune Alstahaug kommune 4 av 7

5 Teletorg Underholdningstjenester på SMS Betalinger via SMS med unntak for relevante betalinger i forhold til sin jobbutøvelse 6. Valg av mobiltelefon Ved anskaffelse av tjenestetelefon (mobil) skal IKT enheten i Alstahaug kommune kontaktes via Brukerstøtte med inngang fra intranettet. Det skal velges en type mobil som IKT kan supportere. Ved feil på telefoner sendes disse på service via IKT enheten. Tilgjengelige telefoner ligger i HALD Meny/Meld til brukerstøtte, under «Bestille datautstyr». 6.1 Kostnader Kostnadene belastes den enkelte enhet. IKT enheten oversender enhetsledere forbruksrapport 1 gang pr år. 7. Ansvar 7.1 Enhetsleder har ansvar for følgende: At telefonreglementet for Alstahaug kommune gjøres kjent for alle Påse at forbruket er innenfor gjeldende satser Opplyse medarbeider om skatt på mobil som blir tatt med hjem Fylle ut rutineskjema med valg av abonnement telefon osv. Sørge for at medarbeider skriver under på avtalen Enhetene skal ha rutiner for å holde oversikt over hvem som har tjenestetelefon Telefoner som blir tatt med hjem skal også rapporteres til lønningskontoret slik at det kan fordele skatt pr. måned. Rutineskjemaet sendes underskrevet til arkiv for innskanning i ESA/personalmappen. Ved endringer i arbeidsområde eller oppgaver skal tjenestetelefon vurderes på nytt Innvilget tjenestetelefon opphører når arbeidstaker slutter, går ut i ulønnet permisjon eller når vilkårene for tildeling endres. 7.2 Medarbeiders ansvar Medarbeider (mobilbruker) har ansvar for følgende: Holde seg innenfor gjeldende beløp Telefonreglement for Alstahaug kommune Alstahaug kommune 5 av 7

6 De som har tjenestetelefon må installere appen Mitt Telenor for å følge med forbruket Følge med dersom det kommer SMS om at grensen for datatrafikk nærmer seg eller er oversteget Gi beskjed til leder dersom abonnementet bør endres til et nivå som passer bedre 8. Avgjørelsesmyndighet Tjenestetelefonen (mobil) innvilges av enhetsleder/leder. Innkjøp av mobiltelefonen og bestilling av abonnement gjøres av IKT enheten. 9. Endring av reglementet Administrasjonssjefen har fullmakt til å gjøre endringer i reglementet på bakgrunn av endringer i priser, lover, forskrifter, skatteregler 10. Gyldighet Telefon reglementet for Alstahaug kommune gjelder fra Telefonreglement for Alstahaug kommune Alstahaug kommune 6 av 7

7 Avtale om arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon Avtalen fylles ut av leder. Dokumentet skal etter at det er underskrevet av ansatt og arbeidsgiver arkiveres i esa sak.. Dato: Navn ansatt: Født: Mobilnummer: Enhet: Mobilbruk: Ansatt har mobiltelefonen definert som jobbtelefon og telefonen legges igjen på arbeidsplassen ved kontortidens slutt Ansatt har mobiltelefonen definert som tjenestetelefon Sett kryss Vilkår: Avtalen inngås i henhold til retningslinjene i Alstahaug kommunes telefonreglement og de til en hver tid gjeldende skatteregler. Arbeidsgiver kan kreve tilbakebetaling ved bruk av mobiltelefoni ut over fastsatt beløpsgrense og/eller for mobilbruk som ikke dekkes etter gjeldende interne retningslinjer Alle som har mobiltelefon betalt av arbeidsgiver skal ha mobiltelefonnummeret oppgitt i Alstahaug kommunes telefonliste på intranett. Ansatt skal melde fra til leder hvis det kommer SMS om at grensen for datatrafikk nærmer seg. Sandnessjøen, dato: Sandnessjøen, dato: Leder Arbeidstaker Telefonreglement for Alstahaug kommune Alstahaug kommune 7 av 7

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013 Søgne kommune Arkiv: 481 Saksmappe: 2013/2654-28471/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 04.09.2013 Saksframlegg Telefonreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent 1. Definisjon I denne avtalen brukes følgende definisjoner: Ektefelle/samboer: Med

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer