Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen onsdag kl i Skøyen kirke Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Styret HER FÅR DU TAK I: Legg et brev i postkassen i Gustav Vigelands vei 38, eller kom innom i trefftiden som er hver tredje mandag i tiden Datoene opplyses i rundskriv. Vaktmester Treffes hverdager mellom kl og Telefon: / Før du ringer: Har du sjekket om dette heftet gir svar på det du lurer på?

2 Side Casinetto Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag avholdes onsdag kl i Skøyen kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2007 A) Årsberetning og regnskap for 2007 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 4. FORSLAG A) Inngåelse av ny fastrente avtale på IN lånene i Husbanken B) Endring i barnehagevedtektene vedrørende inntak C) Maling innvendig trappehus D) Lys i trappehus E) Outsourcing av vaktmestertjenester Forslag er tatt inn bakerst i heftet 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Casinetto Borettslag Tom Hov /s/ Kristian Aas /s/ Jorunn Glenjen /s/ John Vigrestad /s/ Dag Roll-Hansen /s/

3 Side Casinetto Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Tom Hov Prinsessealleen 13 Nestleder Kristian Aas Skøyen Terrasse 20 Styremedlem Jorunn Glenjen Gustav Vigelands Vei 38 Styremedlem John Vigrestad Gustav Vigelands Vei 32 Styremedlem Dag Roll-Hansen Ole Vigs Gate 28 A VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Kjersti Granum Gustav Vigelands Vei 44 Varamedlem Christine Hærra Gustav Vigelands Vei 42 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Tom Hov Prinsessealleen 13 Varadelegert Jorunn Glenjen Gustav Vigelands Vei 38 VALGKOMITEEN Valgkomite Odd Arne Fjøsne Gustav Vigelands Vei 34 Valgkomite Anne Karoline Bakken Gustav Vigelands Vei 44 Valgkomite Erik Hankø Gustav Vigelands Vei 32 Valgkomite Elin Idun Kristiansen Gustav Vigelands Vei FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Side Casinetto Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET DETTE ER CASINETTO BORETTSLAG Casinetto borettslag ligger i bydel 6 Ullern i Oslo og er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av nesten 800 beboere fordelt på 299 leiligheter (samt 1 tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet) i totalt 13 bygg, plassert mellom høye trær øst for Skøyen Hovedgård og Den engelske park. Boligområdet består av tre tun: Nedre tun (syd) med adresse Prinsessealleen 13-23, 0276 Oslo Midtre tun med adresse Gustav Vigelands vei 26-40, 0274 Oslo Øvre tun (nord) med adresse Gustav Vigelands vei 42-54, 0274 Oslo Leilighetene er forskjellige både av størrelse og utseende; her er 2, 3, 4 og 5- roms leiligheter over ett eller to plan. I GV 54, hvor det er installert heis, er 10 av leilighetene bygget for bevegelseshemmede. Lokalene til Casinetto aldersog sykehjem, GV 52, som også omfatter 7 omsorgsboliger, eies av Casinetto borettslag. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 3, bruksnummer 494, 496 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn.

5 Side Casinetto Borettslag KORT HISTORIKK Da blokkområdet skulle utformes ble det lagt stor vekt på å bevare vegetasjonen. Vår tomt var den gang en del av Den engelske park, som igjen var en del av Skøyen Hovedgårds hage- og parkanlegg. Navnet på parken kommer av et prinsipp for parkutforming der det gjelder å la parken se mest mulig naturlig ut, i motsetning til den franske parktradisjonen med symmetri og rette linjer. Arkitektkontoret Telje-Torp-Aasen ga området dets arkitektoniske uttrykk, som for mange var fremmedartet da de første beboerne flyttet inn i Men husenes utforming og oppbygging rundt tun har også bidratt til å skape møteplasser og et godt bilfritt miljø. Fra OBOS side trekkes ofte Casinetto fram som et vellykket boligområde, og arkitekter og arkitektstudenter kommer også hit for å se hvordan et godt boligområde kan skapes. Casinetto har også vært populært som kulisser til tvog filmproduksjoner. FRAMTIDSUTSIKTER Navnet Casinetto har borettslaget fått av det lille, røde huset som nå ligger omgitt av blokker, men som tidligere lå midt i parken. Huset ble kalt Casinetto, som rett og slett betyr "lite hus" på italiensk. Våren 2000 ble huset og tomta solgt til Linstow eiendom som ønsker å oppføre en blokk der. Styret har på vegne av borettslaget protestert mot planene og følger prosessen nøye. Styret informerer beboerne hver gang det skjer noe nytt i saken. ADKOMST OG KOMMUNIKASJON Fra Prinsessealleen og Gustav Vigelands vei går det gangveier inn til boligene. Ellers går det gangveier til og gjennom boligområdet som er en del av et større gangveinett i området Skøyen/Silkestrå. Alle gangveiene er åpne for allmenheten, og bilkjøring er bare tillatt i forbindelse med nødsituasjoner og vedlikehold. Beboere på nedre tun kjører til garasje- og parkeringsanlegg via Thorvald Erichsens vei. Adkomst til garasjer og parkeringsplasser for øvre og midtre tun er ved krysset Gustav Vigelands vei / Jonsrudveien. Det er gode forbindelser med buss og trikk fra Thune (Drammensveien), buss og trikk fra Frogner plass samt lokaltog og flytog fra Skøyen. PARKERING De fleste leilighetene har enten biloppstillingsplass med motorvarmer eller garasjeplass. Utenom dette har vi noen få gjesteplasser. Disse skal ikke brukes av beboere til vanlig parkering. Beboere uten bil leier ofte ut sin plass via oppslagstavlene. Det skal være trygt for barn å leke på Casinettos tun, og det skal være hyggelig for alle å oppholde seg utendørs. Derfor er kjøring på tunene forbudt, med visse unntak: frakt av tunge kolli og transport av syke og bevegelseshemmede. Biler skal ikke stå parkert på tunene, og styret kan taue bort ulovlig parkerte biler.

6 Side Casinetto Borettslag NÆRMILJØ Skoler og barnehager Barn fra Casinetto går stort sett på Skøyen skole ( klasse). De mindre barna kan få plass i Casinetto Borettslag barnehage. Den har plass til 16 barn, og det er aldersgruppen over 3 år som er prioritert. Barnehagen er fulltallig. Styrer i barnehagen er førskolelærer Hilde Arnesen. Barnehagen har dessuten et styre hvor borettslaget er representert ved Jorunn Glenjen. Barnehagens utgifter blir dekket av foreldrebetaling og offentlig støtte. Det er opptak en gang i året eller etter behov. Opptak koordineres gejnnom kommunen. I krysset Gustav Vigelands vei / Jonsrudveien ligger en kommunal barnehage, som til forvirring heter Casinetto barnehage. I tillegg eksisterer det vanligvis flere privat organiserte familiebarnehager på Casinetto. Barnehagelokalene kan leies til private arrangementer. Henvendelse skjer til barnehagens samarbeidsutvalg. Butikker og postkontor De nærmeste dagligvarebutikkene ligger på Øvre Silkestrå, Hoff og i Karenslyst alle (Sjølyst). Beboere i G.V. sokner til postkontoret i Karenslyst alle. Beboere i P.A. må hente postpakker i Rimibutikken i Hoffsveien 10. FYRING OG VENTILASJON Fyring Borettslagene Casinetto, Hoffsgrenda, Øvre- og Nedre Silkestrå og Skøyen Vest Sameie har fjernvarmeforsyning. Varmesentralen er plassert ved garasjeanlegget på Nedre Silkestrå, og fyringssesongen avhenger av utetemperaturen. Slik bruker du termostat-rattet på radiatorene: Graderingene "blå - I ll - III - IIII - rød" på radiatorenes innstillingsratt virker ikke som bryteren på en elektrisk ovn. De er termostatinnstillinger: BLÅ stenger eller åpner ved + 5 C I C II C III C IIII C RØD C VVS-konsulenter anbefaler en innetemperatur på ca. 22 C, det vil si at rattet bør stilles litt over stilling "IIII". Ønsker du lavere temperatur, stiller du inn på et lavere tall. Da skal termostaten sørge for at du får jevn, ønsket temperatur i rommet. Termostaten stenger varmen når temperaturen ved rattet er høyere enn ønsket, og åpner for varmen når temperaturen ved rattet er lavere enn ønsket. Rattet bør derfor ikke dekkes til, siden det da vil bli vanskelig å registrere riktig temperatur i rommet. Det er også viktig å lufte radiatorene når fyringssesongen begynner for at de skal virke godt. Spesialnøkkel for radiatorer skal følge med nøkkelsettet til leiligheten.

7 Side Casinetto Borettslag Frostsikring: For å forhindre issprengning av radiatoren, er termostaten utstyrt med frostsikring. Mange åpner vinduet på soverommet om natten med rattet i stilling "blå" (de fleste tror det betyr "stengt"). Er det da vinterstid, vil termostaten åpne for full ventilgjennomgang for å hindre at vannet i radiatoren fryser. Det er derfor gunstigere å sette rattet i stilling I eller II. Ventilasjon Ventilasjonssystemet fungerer ved at luft suges ut av leiligheten gjennom ventiler som drives av vifteanlegg på loftet. OBS: Kjøkkenventilator med motordrevet vifte må derfor ikke koples direkte til avtrekksventilen over komfyren. Det vil forstyrre hele ventilasjonssystemet. Avtrekksrøret skal da avsluttes før ventilen (se tegning). En avtrekkshette uten motorisert vifte kan monteres direkte til avtrekket. Rørene til avtrekksviftene rengjøres hvert femte år. Beboerne må sørge for tilkomst til servicepersonell som rengjør rørene. Det skal være åpning mellom kjøkkenvifte og avtrekksventil. Vifte Rengjøring av ventilinntakene er beboers ansvar, og må gjøres jevnlig for at de ikke skal tettes til. Løsne ved å ta tak i ytterringen, og trekk ut. Vask med varmt såpevann og skyll. Brett ut stålfjærene og smett ventilen på plass igjen. Kjøkken og bad Oppvask- og vaskemaskin må alltid kobles til kaldtvann. Kraner må være myktstengende. På grunn av liten rørdimensjon på vannledningene kan montering av hurtigstengende kraner, oppvask- og vaskemaskiner forårsake trykkstøt og smell i vannrørene. Vær oppmerksom på dette ved skifte av blandebatterier og maskiner. Fuktskader kan oppstå på badet, særlig ved ombygging. Noen leiligheter har dusj/badekar på vindusvegg, noe som har forårsaket råteproblemer. Dette er skader som ikke dekkes av borettslagets forsikring, og som den enkelte beboer må ta ansvaret for å forhindre. En del av fuktskadene skyldes manglende vedlikehold av sluket. Med jevne mellomrom må slukristen demonteres, slukplugg skrus ut, sluket stakes med stakefjær, slukplugg remonteres, sluk gjøres rent innvendig og tømmes for grus, lo, hår o.a. Til sist remonteres slukrist.

8 Side Casinetto Borettslag FELLESANLEGG Renovasjon Søppelsuget Skøyen Vest var det første i sitt slag i Oslo. Det betjenes og drives av de samme borettslagene som driver fjernvarmeforsyningen (i alt 1042 leiligheter). Når sugeanlegget settes i gang, farer gjennom søppelrøret til samlestasjonen ved trikkesløyfen på Skøyen. Det tar ett minutt fra øverst i Casinetto til Skøyen, og et dataanlegg dirigerer det hele. Underveis blir søppelet slått i stykker mot betongrørene som er stålforsterket i svingene. Det sier seg selv at en gjenstand som stenger røret lager en svært lang og komprimert propp. Slike propper er tidkrevende og kostbare å få løst opp. Det er derfor meget viktig at store eller lange (over 30 cm) gjenstander, glass og aviser som er buntet eller lagt i poser ikke blir kastet i suget. Container: Større gjenstander kan kastes i containerne som står på kildesorteringsplassen og på biloppstillingsplassen på nedre tun. På kildesorteringsplassen er det også satt opp en container for glass og metallembalasje. Papir: kastes i papircontainerne som står på kildesorteringsplassen og i oppkjørselen til biloppstillingsplassen på nedre tun. Strøsand: ved gangveien mellom G.V. 48 og G.V 50, på gangveien ved barnehagen G.V 36 og i oppkjørselen til biloppstillingsplassen på nedre tun står det gule kasser hvor alle kan hente strøsand ved behov. Dersom disse skulle være låst passer samme nøkkel som til container. Nøkkel som passer begge containere følger med leilighetens nøkkelsett. Vaskeri Hvert tun har et fellesvaskeri med to vaskemaskiner, sentrifuge, rulle, skyllekum og tørkerom. Vasketid reserveres ved å henge opp hengelås med leilighetsnummer (følger leilighetens nøkkelsett) på en tavle. Poletter til vaskeriene koster 10 kr stykket og kjøpes på styrerommet i Gustav Vigelands vei 38 før hvert styremøte/eller hos vaktmester. Kunngjøring om dette formidles på oppslagstavler i trappehusene. KABEL-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag 08:00-23:00, lørdag 10:00-18:00. Søndager er stengt. Oppstår feil på kabelanlegget på søndager, kan dette rapporteres via telefon også søndager mellom 10:00 og 22:00 For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.

9 Side Casinetto Borettslag FELLESAREALER Ballplass På Nordjordet finnes det en bane for fotball. I tillegg er det opparbeidet en midlertidig fotballbane nederst i Den Engelske Park. Privatisering av områder Ved trappene som er satt opp fra balkong til fellesareal, skal det ikke lages til privatiserte områder. Dugnader Tradisjonen tro arrangerer vi dugnad vår og høst, og kjellerrydding hver vår. Jo flere som deltar, jo hyggeligere blir det. FASADEN Farger Disse fargene skal benyttes ved maling og vedlikehold utendørs: Balkong- og ytterdører: Nordsjø olje dekkbeis Rød by Veranda- og karnappvegger: Maling nr.: NCS 0502-Y Glansgrad:halvblank Vinduer: Maling nr.: Hvit Glansgrad:halvblank Det skal bare brukes oljebasert maling og beis. Markiser og utvendige persienner Utvendige persienner og markiser som er godkjent for bruk på Casinetto kan leveres av Lady persienneindustri. Opplysning om priser m.m. på telefon Markiser (navn TEMPOTEST ) Til gul fasade kan velges i: beige nr. 52 og hvit/gulstripet nr. 37 Til rød fasade: beige nr. 52 og gul nr. 12 NB! På karnapper og svalganger skal det ikke monteres markiser. Persienner: Metalett 50mm Hvit 610, hvit dekk-kasse. FELLES PLIKTER Vi minner om husordensreglene som er tatt med bakerst i årsberetningen. Den store festen: Ved større arrangementer i leiligheten, er det god skikk å varsle naboene noen dager i forveien. Snekring - boring - banking: Støy forplanter seg veldig lett - og langt - gjennom betongen. Derfor skal alt arbeid som medfører støy bare skje mellom kl og 1900 på hverdager og mellom kl og 1700 på lørdager. Søndag og høytidsdager skal det være ro. Dyrehold: Det er tillatt å ha dyr i borettslaget. Dyrene skal registreres ved innflytting, og beboer er ansvarlig for at dyrene ikke er til sjenanse for naboer. Se også heftet med husordensreglene. Har du det ikke, får du et nytt av styret.

10 Side Casinetto Borettslag Dugnader - se side 9. FELLESGLEDER Sommerfest Dersom ildsjeler tar initiativ, blir det sommerfest for store og små. Interesserte kontakter styret. Julearrangementer Hver første søndag i advent har vi høytidelig tenning av julegran på hvert tun, med musikkorps, gløgg og pepperkaker. For barna er det juletrefest i januar, med underholdning og leker. Julekakerestene får god avsetning her! Badstu Badstuen er avviklet og innarbeidet i barnehagens inneareal. HVEM BESTEMMER I BORETTSLAGET? Det gjør vi alle. Borettslaget styres av retningslinjer som vedtas av beboerne på generalforsamling og av lov om borettslag. Generalforsamling Den årlige generalforsamlingen holdes i mai/juni i Skøyen kirke. Generalforsamlingen er Casinettos øverste myndighet. Tre frammøtte er nok til at generalforsamlingen er beslutningsdyktig, derfor er det viktig å møte opp dersom en vil bruke sin demokratiske rett til innflytelse. Hvis minst ti prosent av andelshaverne krever det, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Når spesielle grunner tilsier det, kan styret innkalle til beboermøte. Styret Styret velges på generalforsamlingen og består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og fire varamedlemmer. Styret har ansvaret for den daglige drift av borettslaget. Trefftid for styret: Har du noe du vil ta opp med styret, kan du legge et brev i postkassen i G.V. 38, eller du er velkommen på styrerommet i trefftiden. Datoene opplyses i rundskriv. HVEM HOLDER ORDEN? Trappehus og gallerier De åpne trappehusene og adkomstgalleriene gjør rot og uorden synlig for alle. Det er derfor alles ansvar å holde orden. Trappehuskontakten har ansvar for å sette opp turnuslister for feiing av trappa. Det er heller ingen privatsak hvor tomflasker, papir o.l. plasseres - har du ikke tid til å gå i containeren med det, så sett det innefor din egen dør så lenge, ikke utenfor. Med stasjonære containere både på øvre og nedre tun, er det unødvendig å forsøple adkomstgalleriene.

11 Side Casinetto Borettslag Kjeller og fellesrom Fellesrom i kjelleren skal ikke brukes som unødvendig lagerplass men fortrinnsvis være oppbevaringsplass for hagemøbler, sykler, leker, kjelker o.l. Gjenstandene merkes med navn, leilighetsnummer og dato. Ikke merkede gjenstander kan kastes ved kjellerrydding. Dersom styret pålegger andelseier å fjerne gjenstander som etter styrets skjønn urettmessig opptar plass, kan styret fjerne dette for andelseiers regning dersom andelseier selv ikke har fjernet dette innen 14 dager etter skriftlig varsel, Jf. Husordensreglene pkt 6. Vaktmester Kjell Gripsrud er heltidsansatt som vaktmester i borettslaget. Han har kontor og postkasse i Prinsessealleen 23. Vanligvis er han å treffe på kontoret hver hverdag mellom kl og 1230, telefon: , mobil: Beskjed kan også legges på telefonsvarer. Hvis du trenger hjelp av vaktmesteren til private tjenester, må pris avtales dere imellom. SMÅ, VIKTIGE TING Postkasseskilt Alle som ikke har postkasseskilt, må skaffe det. Skiltet måler 7,6 x 3,1 cm og tykkelsen er 0,7 mm. Nøkler Nøkkelsettet som følger med leiligheten skal inneholde: Nøkkel til ytterdør Kjellernøkkel Nøkkel til E1-rom (hovedsikring og måler for hver leilighet er i kjelleren) Vaskerinøkkel Hengelås med leilighetsnr. for vaskerom Vrider til søppelnedkast Containernøkkel (går til både søppel- og papircontainer på begge tun) Radiatornøkkel Garasjenøkkel til leiligheter som har garasje Trenger du en ny nøkkel, bestiller du den ved å legge en lapp med hvilken nøkkel du trenger, navn og adresse og 100 kroner i en konvolutt i vaktmesterens postkasse, så får du nøkkelen levert i din egen postkasse. Fjernkontroll for garasjeporten på øvre og nedre tun bestilles hos: Andersons Elektro, Strømstangveien 8B, 1367 Snarøya. Telefon: / eller hos styret/vaktmester. Fjernkontrollen blir sendt i posten. Oppstår det problemer med koden, kontaktes vaktmester. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 6 bruksoverlatinger i borettslaget per

12 Side Casinetto Borettslag GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basisabonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon : * Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * Den enkelte beboer får også fri etablering av Online ADSL og fra 5% til 15% rabatt på månedsprisen, avhengig av type abonnement. (Gjelder ikke Online ADSL Mini.) * Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control). Slike ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode. Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på eller ved å sende en SMS til 2080 med kodeord OBOS. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. Ved salg av leiligheten eller eierskifte må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon eller internett Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS.

13 Side Casinetto Borettslag FJERNVARME Borettslaget får levert fjernvarme fra Viken Fjernvarme AS. Fjernvarmeprisen er sammensatt av et fast og et bevegelig energiledd. Det faste energileddet er 13,25 øre i Det bevegelige energileddet fastsettes hver måned som det laveste av el. til elektrokjel (medregnet kun en andel forbruksavgiften på 13,12 øre/kwh tilsvarende en rabatt på 10%) og olje til oljekjel fratrukket en rabatt på 25%. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Prisen på fjernvarme varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i 2008 som i 2007, regner Viken Fjernvarme med en økning i fjernvarmekostnaden i år 2008 på ca 25%. Det vil si til samme nivå som for år Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD Maling av alle blokkene på øvre tun ( ikke inngangssiden ) karnapp, utvendige verandaplater, utstikk fra tak og alle vinduer. Skiferheller m/varmekabler i trapp ved P. A. 21 og G. V. 36. Skiftet div. ytterdører i leil., garasje og ventilrom. Fjernet en del trær v/g, V. 42 og sykehjemmet Ny takpapp og takrenner på alle blokker på Øvre tun, samt nye takrenner på nedre tun. Det er også skiftet 10 stk. og justert 12 stk. ytter-veranda - kjellerdører i borettslaget i år Det er montert en del himlingsplater i garasjene pga. fuktighet/salter. Likeledes er det montert varmekabler i skifertrapp mellom G. V. 23 og G. V. 13. Nye takluker og stiger med rekkverk er montert på 5 et. blokkene av sikkerhetsmessige grunner Ny takpapp og takrenner på alle blokker på midtre tun. Det er også skiftet 12 stk. ytter-verandadører i borettslaget i år Det er montert en del himlingsplater i garasjene pga. fuktighet/salter. Kildesorteringsplass på øvre tun er ferdig opparbeidet og i tillegg til de andre containerne er det satt opp container for glass og metallemballasje. Alle opprinnelige sykkelstativ er erstattet med nye av typen Sinus samt at det er satt opp atskillig flere stativ enn tidligere Skiftet takpapp på tak og trappehus på nedre tun. Innkjøp av inngangsdører samt skifte av 8 stk. inngangs-/veranda-/garasjedører. Skiftet 3 felles el-skap på grunn av rust Montert himlingsplater i garasjeanlegg, garasjearbeider i forbindelse med vanninnsig ved anlegg, diverse arbeider i varmesentralen, samt oppussing av trappehus i G.V Installert galvanisk korrosjonsbeskyttelse i nedre garasjeanlegg. Omfattende arbeid med varmevekslere m.m. i sentralvarmeanlegg. Vesentlig opprustning av grøntanlegg Reparasjon av kjellerboder på grunn av heving av gulv, startet utbedringsarbeidet i garasjeanlegg og foretatt vesentlig opprusting av grøntanlegg.

14 Side Casinetto Borettslag Fullføring av balkonger og karnapper, trappehus malt innvendig, maling av inngangs- og balkongdører på dugnad Oppstart av oppussing av balkonger og karnapper. Arbeidet er ikke avsluttet Maling av trappeganger, fellesvaskeri, utstikk på sykehjem og reparasjon lekkasje av garasjeanlegg Opprusting grøntanlegg Opprusting av grøntanlegget, utskifting av lekeapparater, ny asfalt og justering av kummer Fotballbanen ved sykehjemmet er planert og tilsådd. Utskifting av lekeapparater og utbedring av trappene. Bygget levegg til søppelskur ved sykehjemmet. Det er foretatt nyplanting. Videre er hovedvannrør ved G.V. 54 og G.V. 40 skiftet ut Ballplassen på Nordjordet ble planert med nytt grusdekke. Det ble montert nye basketballmål og benker. Det ble utført reparasjon av garasjetak på øvre tun p.g.a. innsig av vann. Det ble utført service på ventilasjonsanlegget vårt ved at vifter på loft og avtrekksventiler i leilighetene ble rengjort. Det ble montert nye sykkelstativ av merket Sinus Skøyen Vest Søppelsug ble dannet. Det ble overtatt fra Oslo Kommune og eies nå av Casinetto Brl, Øvre Silkestrå Brl, Nedre Silkestrå Brl, Hoffsgrenda Brl og Skøyen Terrasse Boligsameie Alle borettslagets vinduer ble mail. I tillegg ble alle trappehus malt utvendig Maling av inngangs - og balkongdører på dugnad HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

15 Side Casinetto Borettslag Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Energiregnskap Hva er et energiregnskap: Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomisk regnskap for et boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kwh i stedet for økonomisk forbruk i kr. Hvordan brukes et energiregnskap: Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og hva energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre boligselskap får man informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2007: Casinetto borettslag har fjernvarme til oppvarming og varmtvann og strøm til øvrig fellesforbruk og husholdning. Totalt energiforbruk i 2007: 219 kwh/m² Forbruket er fordelt på følgende formål: Fjernvarme: - Oppvarming: 100 kwh/m² - Varmtvann: 37 kwh/m² Elektrisitet: - Husholdningsforbruk: 60 kwh/m² - Fellesforbruk: 22 kwh/m² Sammenliknet med tilsvarende bebyggelse som har fjernvarme er forbruket til varmtvann, oppvarming og fellesforbruk omtrent som normalt. Leilighetsforbruket av strøm er imidlertid noe høyt sammenliknet med de andre selskapene. Forbruksutvikling: Borettslaget har forbrukstall fra i energiregnskapet. Gjennom denne perioden har totalforbruket holdt seg forholdsvis stabilt. Forbruket til oppvarming er korrigert for ulik utetemperatur fra år til år, slik at forbruket skal være direkte sammenlignbart. Det er viktig at radiatorventilene brukes aktivt for å styre varmen i stedet for at for høy innetemperatur kompenseres ved at vinduer står åpne over lang tid. I tillegg vil vi oppfordre til fornuftig bruk av varmt tappevann. Beboerne oppfordres også til å være bevisst sitt eget privatforbruk i leilighetene siden dette i dag er noe høyt.

16 Side Casinetto Borettslag 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, og bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

17 Side Casinetto Borettslag 6. STYRETS ARBEID MØTER I løpet av år 2007 er det avholdt 18 styremøter hvor 189 saker er behandlet. I forbindelse med vannlekkasje som rammet 5 leiligheter har styreleder vært i 16 byggemøter. INFORMASJON Det er sendt ut 27 rundskriv. BARNEHAGEN Det er aldersgruppen over 3 år som er prioritert i Casinetto Borettslags barnehage. Barnehagen er fulltallig. Styret i barnehagen er førskolelærer Hilde Arnesen. Barnehagen har dessuten et styret hvor borettslaget er representert ved Tove Francke. Barnehagens utgifter blir dekket av foreldrebetaling og offentlig støtte. HUSLEIE Fra økte huslaia med 5 % eks. kapitalutgifter. DØRER Tømmermester Trudvang utbedrer de utgangsdører som fungerer dårlig. Styret må kontaktes ved ønske om utbedring. DUGNADER/JULETREFEST Vår, høst og kjellerdugnad samt tenning av juletre og juletrefest ble avviklet som normalt. LOFT I 2007 ble det ferdigstilt 2 nye loft. Totalt er det utbygd 40 loft. REPARASJON OG VEDLIKEHOLD (STØRRE ARBEIDER) Maling av karnapp, verandaplater, vindu og karnapp-verandadører på Øvre tun. Inngangssidene Øvre tun er ikke malt foreløpig. Lekkasje på sykehjemmets veranda ved rampem, med påfølgende skade på tak i etasjen under er reparert. Det er montert en del himlingsplater i garasjene pga. fuktighet/salter. Likeledes er det montert varmekabler i skifertrapp mellom ved P. A. 21 og ved G. V. 36. BORETTSLAGETS GRØNTANLEGG Park og landskapspleie, som fra 2005 skiftet navn til ISS Vaktmester Kompaniet AS, er det gartnerfirmaet borettslaget bruker. I tillegg til kontraktfestet vedlikeholdsarbeide er det fjernet noen trær bak G. V. 42, bak sykehjemmet og bak P. A. 23 VENTILASJONSANLEGGET Det er firmaet Ventilasjon og Kulde som utfører service på ventilasjonsanlegget vårt. Hele anlegget blir kontrollert 2 ganger i året.

18 Side Casinetto Borettslag HEISEN I G. V. 54 Casinetto borettslag har vedlikeholdsavtale med KONE AS. Dersom det oppstår teknisk svikt ring Det er oppslag på dette nummer i heisen. HMS Styret har i 2007 jobbet systematisk med HMS arbeidet. Det har vært gjennomført vernerunder og uregelmessigheter har blitt avdekket. Disse er i ferd med å bli utbedret. HMS arbeidet er en kontinuerlig prosess som vil pågå i årene fremover. 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene var i 2007 kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at Budsjettet for barnehagen ikke var med i budsjettet til borettslaget for Andre inntekter består i hovedsak av refusjon for vaktmestertjenester til Skøyen Vest Søppelsug.

19 Side Casinetto Borettslag KOSTNADER Driftskostnadene var i 2007 kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at budsjettet til barnehagen ikke var med i budsjettet til borettslaget for 2007, samt lavere kostnader til energi og fyring som skyldes lavere energipriser i 2007 enn forutsatt i For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. IN-ORDNINGEN Det ble ikke nedbetalt på IN ordningen i 2007 grunnet at det er fast rente på lånet. 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2008 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 9,7%. Renovasjonavgiften øker med 21%. Feieravgiften øker med 5,5%.

20 Side Casinetto Borettslag LÅN Borettslaget har inngått avtale om individualisert fellesgjeld (IN). Dette gir i utgangspunktet andelseieren en mulighet til å nedbetale sin andel av fellesgjelden. Borettslaget har 2 lån i Husbanken. Det ene til en fastrente på 3,7% og det andre til en fastrente på 2,7% (spesielle vilkår). Fastrenteperioden løper fra til I denne perioden vil det ikke være mulig å nedbetale andel av fellesgjeld. Borettslaget har også ett lån i Nordea og ett lån i OBOS til flytende rente. Rente på lånet i Nordea er per på 6,5 % Rente på lånet i OBOS er per på 6,35 % For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 2,15% per Renter på sparekonto i OBOS var per : 5,85% under 0,5 millioner 5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 6,00% over 2 millioner FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2008 øker med 2 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten er kr 200,- per andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Ingen økning av revisjonshonoraret i Til informasjon kan det opplyses at revisjonshonoraret ikke har vært øket de siste 3 årene. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2007 til 2008 med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer