NORDSAR EC225. Tilpasset den norske redningstjenestens behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDSAR EC225. Tilpasset den norske redningstjenestens behov"

Transkript

1 NORDSAR EC225 Tilpasset den norske redningstjenestens behov

2 Hva er nordsar? Hammerfest. 27 Januar. Wind 210/55KT Vis: 1 NM T : -1 C 30 F N E + = Hva er NORDSAR? Kompetanse og teknologi fra Eurocopter og deres EC225. Vedlikeholds- og logistikkekspertisen til Heli-One i Norge. En skreddersydd løsning som tilfredsstiller alle krav for Norges nye redningshelikoptertjeneste. 2

3 Anskaffelsen Fra Stortingsproposisjon nr. 146S ( ) Anskaffelse av nye redningshelikoptre Regjeringen foreslår å anskaffe nye moderne allværs søk- og redningshelikoptre som erstatning for dagens Sea King redningshelikoptre. Anskaffelsesløsningen omfatter i hovedsak følgende tiltak: 1. Kjøp av inntil 16 redningshelikoptre som skal fungere innenfor et flerbrukskonsept med oppgaver som søk, redning og luftambulanse, samt andre viktige samfunnsoppgaver som bistand til politiet. Tolv helikoptre skal til enhver tid være plassert ut på redningsbasene (to på hver base) og resten skal inngå i en vedlikeholds-pool som skal sikre at man kan holde tilstrekkelig beredskap på basene over tid. 2. Vedlikeholdsavtale som omfatter kjøp av reservedelslager, verktøy og bakkeutstyr til basene. Etablering av en vedlikeholdsavtale med leverandør av helikopter for periodisk og mellomtungt vedlikehold samt deleforsyning. Mellomtungt vedlikehold (eller periodisk vedlikehold) er vedlikehold som skal gjennomføres etter 50 eller 100 flytimer og som krever at helikoptret tas ut av drift for mer enn ett døgn, eller krever spesialverksteder. 3. Opsjon på ytterligere inntil seks helikoptre for en eventuell fremtidig ny base i Nord-Norge, for et eventuelt fremtidig behov på Svalbard, samt for å kompensere for usikkerhet i vedlikeholdsutførelse. 4. Videreføre anbudsprosess av en tjenesteleveranse for Sysselmannens helikopter på Svalbard med to redningshelikoptre av tilsvarende størrelse som det største helikopteret Sysselmannen disponerer i dag, med tjenestestart 1. april De framtidige helikoptrene vil være i størrelsen tonn og ha bedre allværsegenskaper, høyere hastighet og langt bedre rekkeviddekapasitet enn dagens Sea King. De vil kunne tilby større trygghet på land og sjø, spesielt for fiskere og andre som beveger seg langt ute fra kystlinjen, og nytt og bedre søkeutstyr vil legge til rette for at folk kan oppspores raskere. Forsvaret skal fortsette som operatør av de nye redningshelikoptrene uavhengig av hvilken helikoptertype som blir valgt. Alle sivile redningshelikopter som flyr i Norge i dag, inklusive Svalbard, er levert av Eurocopter. Gjennom år har Eurocopter bevist helikopterets tilpassede egnethet til tøffe norske forhold. NORDSAR EC225 vil tilfredsstille alle krav til den norske redningshelikoptertjenesten. 3

4 Prosjektet Regjerings målsettinger for framtidens helikopter «Helårs trygghet for mennesker i norsk redningsansvarsområde til havs, i uveisomt terreng og i andre situasjoner der øvrige ressurser er utilstrekkelige». 4

5 Prosjektet Helikopterprosjektet Justisdepartementet etablerte høsten 2007 NAWSARH-prosjektet. NAWSARH står for Norwegian all-weather search and rescue helicopter. Oppgaven til prosjektet er å planlegge og gjennomføre anskaffelsen og koordinere innføring av nye redningshelikoptre til erstatning for dagens Sea King. Prosjektorganisasjonen ledes av Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg er prosjektet bemannet med personell fra Forsvaret (330 skvadronen og Luftforsvarsstaben) og Helse- og omsorgsdepartementet ved Luftambulansetjenesten ANS. Dagens tjeneste I Norge har det helt fra oppstarten på 70-tallet vært uttrykt en ambisjon om 100 % beredskap for redningshelikoptrene. Dette innebærer at det til enhver tid skal stå et redningshelikopter klar til utrykning på basene. Reaksjonstid er et utrykk for hvor hurtig et redningshelikopter kan komme i luften regnet fra alarmen går. Reaksjonstiden var i begynnelsen satt til en time, men etter hvert som aktivitetsnivået og behovet for hurtig unnsetning økte, ble det besluttet at reaksjonstiden skulle være på 15 minutter. Det ble løst ved å etablere fast tilstedeværelse ved basene. Hva gjelder helikoptertilgjengelighet ble det opprinnelig anskaffet ti helikoptre for fire baser. Dagens situasjon er tolv helikoptre på seks baser, dvs. to helikoptre pr. base. Regjeringen tar sikte på å opprettholde dagens nivå hva gjelder redningshelikopterkapasitet, basestruktur og beredskapsordninger. 5

6 Hendelser i og nær norsk ansvarsområde i Kilde: Hovedredningssentralen. Norsk redningsområde Grunnlinjen Sea King kapasitet 150 Nm fra grunnlinjen 2 timer fra basen Dekningsområdet innen 2 timer fra faste baser basert på 135 knops fart og 15 minutters reaksjonstid. BANAK BODØ ØRLAND FLORØ SOLA RYGGE 6

7 Rekkevidde Krav til rekkevidde 20 nødstedte skal kunne reddes 150Nm ut fra grunnlinjen innen to timer. Helt mot ytterkanten av norsk redningsansvarsområde skal 2 nødstedte kunne reddes. I tillegg skal hele kysten være innenfor dekningsområdet. NORDSAR EC225 er designet for lang rekkevidde. Ekstra tanker kan monteres utenpå helikopteret og i lasterom for å gi ytterligere kapasitetsøkning. Ingen av de ekstra tankene vil stjele verdifull plass inne i helikopteret slik at det alltid vil være plass til 20 nødstedte. Maksimal rekkevidde er 700 Nm (1300 km) uten etterfylling av drifstoff. NORDSAR EC225 er et fleksibelt helikopter som har størrelse og rekkevidde til oppdragene langt til sjøs. I tillegg er det ikke større enn at det er svært godt egnet til redningsoperasjoner tett på fjellveggen. NORDSAR EC225 er stor nok til å redde mer enn 20 personer, men ikke større enn at det kan lande på alle oljeinstallasjoner, kystvaktskip og landingsplasser på sykehus. 7

8 Oppdragsutvikling 8

9 Oppdragsutvikling Oppdragsutvikling og behov Fram til1998 var det gjennomsnittlig ca 200 søk- og redningsoppdrag pr år. Deretter har aktivitetsnivået økt betydelig til i dag ca. 650 redningsoppdrag pr. år. Antall luftambulanseoppdrag ligger på om lag 800 oppdrag pr. år. De fleste hendelsene omfatter fra en til fire nødstedte (85% av alle sjøhendelser og 99% av alle landhendelser i perioden ). Rundt 75% av oppdragene er over land. STORULYKKER Oversikter over store ulykker siden 1966 viser at det historisk har vært én virkelig storulykke til havs i gjennomsnitt hvert andre år. I oljesektoren assisteres svært mange nødstedte i hver enkelt hendelse (gjennomsnittlig 120 involvert pr. hendelse i statistikkperioden), og det har vært en rekke hendelser de siste ni år. Potensialet for en katastrofe med mange omkomne vil dermed være tilstede, jf. Alexander Kielland ulykken i 1980 hvor 123 oljearbeidere omkom. Sjøhendelser vil fremdeles sette spesielle krav til redningsinnsats, da det ofte kan være mange involvert i samme hendelse. De fleste fartøy i norsk redningsansvarsområde har typisk mellom 3 og 25 personer om bord. Oversikt over ulykker på land viser at disse sjeldnere involverer mange nødstedte, men også her finnes et potensial for større ulykker, for eksempel transport- og rasulykker. De fleste av sjøhendelsene med få involverte skjer innenfor grunnlinjen (65% av alle sjøhendelser) og innenfor 150 nautiske mil (Nm) fra grunnlinjen (99% av hendelsene). Utenfor denne avstanden er antallet hendelser færre. FJELLREDNING Samtidig skal det nye redningshelikopteret kunne drive med avansert fjellredning tett på fjellvegger. Eurocopter har verdens mest presise autopilot. Det gir økt sikkerhet for redningsmannskapene, crewet og den som skal reddes. Sammenliknet med andre helikoptre har EC225 langt mindre lufttrykk ved hover over redningsstedet. Basehopping og fjellklatring har de siste år hatt en eksplosiv utvikling i Norge. I slike aksjoner jobbes det med meget små marginer, tett inntil fjellsiden. Eurocopter tilbyr system som tillater hover tett innpå fjellvegger og andre hindringer. 9

10 Reaksjonstid 10

11 Reaksjonstid REAKSJONSTID På oppdrag utenfor Hammerfest for Statoil. Tilstedeværelse av et topp moderne redningshelikopter skaper ekstra trygghet for befolkningen i nord. Tiden er den mest kritiske faktor i livreddende arbeid, og i enkelte tilfeller kan unnsetning innen minutter være avgjørende for livredning. Innsats innen to-tre timer vil ofte kunne være tilstrekkelig for å redde liv, mens innsats etter seks timer i sjøhendelser ofte er for sent. Krav til nye helikoptre Et helikopter må kunne fly over lengre avstander i en hastighet på minst 130 knop. I praksis betyr dette at de fremtidige helikoptrene må kunne fly et sted mellom 220 og 270 Nm innen to timer og plukke opp 20 personer. NORDSAR EC225 kommer raskere fram til de som er i nød. Med en hastighet på 175 knop (324 km/t) og marsjfart på 149 (276 km/t) knop vil ennå flere kunne reddes når minuttene teller. I tillegg har EC225 moderne oppstartsprosedyrer slik at helikopteret kan være i luften etter 3 minutter. Å komme raskt fra basen vil berge liv. Vedlikeholdskonseptet er utviklet med bakgrunn i årelang erfaring. Konseptet er bygget opp for å redusere tiden til vedlikehold (quick turnaround). Det innebærer at NORDSAR EC225 er raskt klar til nye oppdrag. 11

12 TILFREDSTILLER ALLE BEHOV De stadig økende kravene til tjenesten gir behov for fortsatt gode søkeegenskaper og sikkerhet. For raskere å kunne finne de nødstedte og for god sikkerhet for mannskapet, planlegges helikoptrene utstyrt med blant annet 360 graders radar, varmesøkende kamera og nattlysbriller

13 1 Cockpit tilpasset bruk av nattbriller for 24/7/365 beredskap 2 Velutprøvde og moderne flyinstrumenter som avlaster piloten. Pilotens overskudd brukes til økt konsentrasjon på oppdraget slik at det gjennomføres på en sikker måte 3 Verdens mest avanserte autopilot gir unik stabilitet og presisjon. Redningsoperasjonene blir både tryggere og mer effektive med autohover-funksjon graders radarbilde 5 Toppmoderne TV-kamera 6 Infrarødt kamera 7 3D bevegelige kart som er fullintegrert med øvrig søkeutstyr Dobbel heis Hovedheis er en klasse 1 høyhastighetsheis (600lbs, 250ft/min). Back-up heis er også en klasse 1 heis Belysning av søkeområdet Søkelys designet i samarbeid med erfarne redningsmenn Store skyvedører på begge sider av helikopteret. Dette gir økt fleksibilitet både under redningsoperasjoner og i anti-terror. Emergency floatation ved nødlanding på vann/sjø Store sidevinduer gir større mulighet for observasjon og øker muligheten til å finne savnede og de som skal reddes. 13 De-icing av hovedrotor og halerotor EC225 er sertifisert for flyvning under de mest ekstreme vær- og isningsforhold. Det gir mulighet for flyvning som ikke er mulig med dagens redningshelikopter. 14 Ekstra drivstoff Helikoptrene skal generelt kunne øke den totale rekkevidde ved å kunne montere ekstra og avtakbare tanker som tas med når oppdragets type tilsier dette. 15 Etterfylling av drivstoff i luften.* HIFR (Hover In Flight Refueling). NORDSAR har HIFR-kapasitet som standard. Ved å etterfylle drivstoff fra fartøyer kan NORDSAR ytterligere forlenge aksjonsradiusen. 16 Hovedgirboks er sertifisert til å fungerer i 52 minutter etter alt oljetap. Gir tid til trygg nødlanding. 17 Anti-terror. Gjennomprøvd i anti-terrorrolle og fyller alle krav. 18 Operatørkonsoll Informasjon fra helikopterets sensorer og varmesøkende kamera settes sammen med informasjon fra kartdatabaser og radar. * Gjelder EC725, militærversjonen av EC

14 Flerbruk Flerbruk Primæroppgaven for de nye helikoptrene er redningsoperasjoner. Når det er ledig kapasitet skal de nye redningshelikoptrene fortsatt benyttes til oppdrag for Forsvaret (beredskap i fm. jagerflyvirksomhet, deltakelse på øvelser, overvåking, VIPflygning, transport, bistand til politiet), levering av lensepumper, brannbekjempelse, forurensingsvern og andre samfunnsnyttige oppdrag for å verne materielle verdier og miljø. Redningshelikoptrene skal også kunne ha en rolle som bistand til politiet i forbindelse med maritime anti-terroroppdrag, og ellers inngå i den militære beredskap ved sikkerhetspolitisk krise og krig. Behovet for et flerbrukshelikopter har blitt ytterligere tydelig etter terrorhandlingene 22.juli «Redningshelikoptertjenesten spiller også en rolle som bistand til politiet i forbindelse med maritime antiterroroppdrag. På grunn av den store kapasitetsutnyttelsen av dagens materiell foreslår regjeringen å styrke bevilgningen med 14,3 millioner kroner slik at Sea King-flåten fortsatt kan ha denne rollen og øve på den hvert år. I tillegg har regjeringen lagt til rette for at redningshelikoptrene enklere kan benyttes til transport av politiets mannskaper ved prekære behov.» Stortingsmelding nr /12 EC225 ble opprinnelig designet for tilfredsstille militære behov for søk og redning. NORDSAR EC225 er derfor fullt i stand til å fungere svært godt i sekundærrollen; støtte til politi og forsvar i transportrolle og i antiterrorrolle. Den militære versjonen av EC225 (EC725) har vist sin egnethet under operasjoner i Afghanistan med blant annet støtte til norske spesialstyrker. 14

15 Flerbruk Den militære versjonen av EC225 har vist sin egnethet i ekstreme situasjoner i Afghanistan. 15

16 Vedlikeholdsavtale Inngåelse av 15 års vedlikeholdsavtale I tillegg til investeringene i helikoptrene, skal det anskaffes en løsning for mellomtungt vedlikehold for femten år (ti år etter innfasing av helikoptrene), samt en avtale om deleforsyning og delevedlikehold for samme tidsrom. Forsvaret skal utføre det daglige vedlikehold på operasjonsbasene, men helikoptervedlikehold utover dette vil bli utført ved vedlikeholdsbase og konkurranseutsettes i forbindelse med anskaffelsen. I løsningene inngår en logistikkavtale som baserer seg på en ordning hvor leverandørene gir garantier for deletilgjengelighet og kan utnytte mulige samarbeidsordninger (synergier) som ligger i annen virksomhet i Norge og i utlandet. Leverandøren vil med dette kunne overta ansvaret for mellomtungt vedlikehold, men på en måte som gjør at operatøren kan følge opp leveransen. I logistikksystemet inngår vedlikeholdstjenester for en periode fra første helikopter settes i drift til ti år etter innfasing av siste helikopter. I praksis vil dette tilsi at det inngås en forsynings- og vedlikeholdsavtale som strekker seg over femten år. I god tid før utløpet av denne avtalen vil det igangsettes et arbeid for å evaluere avtalen og vurdere den videre innretning for vedlikehold. En logistikkavtale (ILS) er en avtale om kontinuerlig forsyning av reservedeler, som inneholder lagerhold, transport, reparasjon/overhaling av komponenter, anskaffelse av reservedeler ved behov. 16

17 Vedlikeholdsavtale Strategisk partnerskap MED HELI-ONE HELI-ONE Leverer blant annet til verdens største og Norges mest erfarne Eurocopter har for den nye norske redningshelikoptertjensten inngått et strategisk partnerskap med verdens største uavhengige helikopterstøtteselskap: Heli-One. Heli-One har en omfattende og lang erfaring med Eurocopter sine helikoptre. Partnerskapet som NORDSAR-teamet tilbyr er en svært solid allianse. Hver time, rundt i hele verden, tilbyr Heli-One erfaringen, kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å holde 300 helikoptre i luften for sine kunder. Heli-One leverer løsninger som maksimerer sikkerheten, optimaliserer oppdragsberedskapen og reduserer totale eierkostnader. Om det er for ett enkelt helikopter eller en hel flåte, leverer Heli- One skreddersydde løsninger gjennom et globalt støttenettverk som inkluderer tekniske systemer, linjevedlikehold og rundt om i verden på 150 baser. For NORDSAR er Heli-Ones kapasitet i Stavanger en integrert del av løsningen. Heli-One dekker flyskrog, dynamikk, motorer, modifiseringer og kompletteringer. Heli-One er totalleverandør for CHCs helikopterflåte i verden. CHC helicopters er verdens største helikopter tjenestefirma. Heli-One er totalleverandør for 300 helikoptre daglig, helikoptre som flyr flytimer i året. Det setter strenge krav til kompetanse, kvalitet og kapasitet. For Norges nye redningshelikoptre vil det være et betydelig arbeid på design/tilpasning til norske krav og norske forhold. Heli-One har lang erfaring i å integrere og tilpasse helikopteret til kundens behov. Norge: CHC Forsvaret (Blant annet Sea King) Lufttransport Norge Blueway Norge Airlift Norge Offentlig sektor: Tyske Grensepoliti Svenske forsvaret Finske Grensevakt Danske luftforsvaret Nederlandske Luftforsvar Spanske Marine Islandske Kystvakt Andre: Japan Malaysia Brasil Australia Integrering av utstyr og ferdigstillelse av 16 redningshelikoptre vil sammen med logistikk og vedlikehold innebære rundt 150 årsverk for Heli-One i Stavanger. 17

18 Helse, miljø og sikkerhet 18

19 Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet Helikopter er støyende maskiner. Støy har som all annen forurens ning fått økt fokus de seinere årene. Støy fra sivil og militær flytrafikk reguleres av Forurensningsforskriften og av Miljøverndepartementet. Alle de aktuelle helikopterkandidatene støyer mer enn dagens Sea King. Det er likevel store forskjeller på maskinene. Støy måles i desibel (db). Skalaen er slik at en økning på tre db innebærer en dobling av støyen. Lydeffekten av for eksempel 83 db vil derfor være dobbelt så høy som lydeffekten av 80 db, mens 86dB er fire ganger så høy. I følge en måling fra SINTEF er EC225 halvparten så støyende som tilsvarende helikoptre. For beboere rundt helikopterbasene vil derfor små forskjeller i decibel kunne utgjøre svært stor forskjell i faktisk støynivå. For de som har helikopteret som arbeidsplass er både støy og vibrasjoner viktig å ta hensyn til for å unngå varige skader. Friske,opplagte og konsentrerte mannskaper sikrer en effektiv redningsoperasjon. Eurocopter har satset mye på å redusere støy og vibrasjoner slik at miljøet og helikopterets sterkeste ledd, crewet, blir ivaretatt på beste måte. 19

20 Verdens største produsent av helikoptre Norge Frankrike Spania EC225 under flommen i Kina. EC225 i aksjon etter tsunamien i Japan. 20

21 helikoptre fra Eurocopter i verden, fordelt på 149 land. Eurocopter er verdens største sivile helikopterprodusent. Suksessen til 225 serien: Mer enn 250 EC225 solgt til 21 land. Sør-Korea Japan EC225 Benyttes av 7 land i SAR-rolle. Spania, Taiwan, Japan, Frankrike, Kina, Korea, Norge. Kina 21 nasjoner med EC225. Taiwan EC225 er et velprøvd helikopter. Mer enn loggede flytimer, et sikkert valg. EC225 på oppdrag i Nordsjøen. EC225 på oppdrag i Frankrike. 21

22 EUROCOPTER I NORGE Longyearbyen, Svalbard Eurocopter redningshelikopter Eurocopter har en sterk tilstedeværelse i Norge med 124 helikoptre Alle sivile redningshelikoptre i norge er levert av Eurocopter. I drift i dag (august 2012) er: EC225 på Statfjord B EC225 på Oseberg EC225 i Bergen EC225 i Hammerfest AS332 L1 (Super Puma) på Ekofisk AS332 L1 (Super Puma) på Heidrun AS332 L1 (Super Puma) i Longyearbyen I juni 2012 har norske virksomheter bestilt ytterligere redningshelikoptre fra Eurocopter: 2 x EC225 til Ekofisk 1 x EC225 til Ekofisk (backup) 1 x EC225 til Heidrun (backup) Heidrun Brønøysund Kristiansund Statfjord B Oseberg Bergen Stavanger 22 Ekofisk

23 Hammerfest Eurocopter har levert samtlige norske sivile redningshelikoptre Eurocopter har levert begge politihelikopterne som er i bruk i Norge Eurocopter har levert 75% av alle ambulansehelikoptre og 100% av helikoptrene til Norsk luftambulanse. 23

24 nordsar.no Kilder: Stortingsmelding Statsbudsjettet, Stortingsprp 146S Anskaffelse av nye redningshelikoptre, Årsstatistikk fra Hovedredningssentralen, SINTEF-rapport, helikoptersikkerhetsstudie Foto: Eurocopter, CHC Norge, Christian Kamhaug, Luftforsvaret.

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Luftforsvarets 330 skvadron 2014

Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Visjon 330 skvadron Overordnet organisasjon Justisdepartementet Redningstjeneste Innkjøp av helikoptre Forsvarsdepartementet Driftsansvar for Sea King Utdanning personell

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

Informasjonshefte om fordelene ved

Informasjonshefte om fordelene ved REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 10 3. desember 2004 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Innst. S. nr. 156. Innstilling fra justiskomiteen om redningshelikoptertjenesten i fremtiden St.meld. nr. 44 (2000-2001) (2001-2002) Til Stortinget

Innst. S. nr. 156. Innstilling fra justiskomiteen om redningshelikoptertjenesten i fremtiden St.meld. nr. 44 (2000-2001) (2001-2002) Til Stortinget Innst. S. nr. 156 (2001-2002) Innstilling fra justiskomiteen om redningshelikoptertjenesten i fremtiden St.meld. nr. 44 (2000-2001) Til Stortinget 1. INNLEDNING I meldingen presenteres anbefalingene til

Detaljer

Kapasitet hos sivile helikopteroperatører for styrket redningstjeneste

Kapasitet hos sivile helikopteroperatører for styrket redningstjeneste Kapasitet hos sivile helikopteroperatører for styrket redningstjeneste Arne Roland, administrerende direktør i CHC Helikopter Service AS og styremedlem NHO Luftfart Kort om oss NHO Luftfart er en interesse-

Detaljer

sikorsky S-92 er det eneste helikopteret som tilfredsstiller krav til norsk redningstjeneste

sikorsky S-92 er det eneste helikopteret som tilfredsstiller krav til norsk redningstjeneste sikorsky S-92 er det eneste helikopteret som tilfredsstiller krav til norsk redningstjeneste anskaffelse av nye rednings helikoptere bør settes ut på anbud tre kandidater er i dag aktuelle som Norges nye

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

NAWSARH Prosjekt. NAWSARH Project (Anskaffelse av nye redningshelikoptre ) PRESENTASJON AMBULANSEFORUM 1. OKT 2014

NAWSARH Prosjekt. NAWSARH Project (Anskaffelse av nye redningshelikoptre ) PRESENTASJON AMBULANSEFORUM 1. OKT 2014 NAWSARH Prosjekt NAWSARH Project (Anskaffelse av nye redningshelikoptre ) PRESENTASJON AMBULANSEFORUM 1. OKT 2014 Prosjektleder Bjørn Ivar Aarseth Sola, september 2014 Prosjektfaser fra 2007 til 2020 (2007

Detaljer

Prop. 146 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden

Prop. 146 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden Prop. 146 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013 2020 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 7 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb Stiftelsen Norsk Luftambulanse Oslo Vest Rotaryklubb 12.02.2014 Erik Kreyberg Normann Norsk Luftambulanses historie Stiftet november 1977 initiert av Jens Moe Første legehelikopteroppdrag 3. juni 1978

Detaljer

NAWSARH Prosjekt. NAWSARH Project (Anskaffelse av nye redningshelikoptre ) Presentasjon for Sikker Fisker konferanse 2014

NAWSARH Prosjekt. NAWSARH Project (Anskaffelse av nye redningshelikoptre ) Presentasjon for Sikker Fisker konferanse 2014 NAWSARH Prosjekt NAWSARH Project (Anskaffelse av nye redningshelikoptre ) Presentasjon for Sikker Fisker konferanse 2014 Prosjektleder Bjørn Ivar Aarseth Sola, 22. oktober 2014 Prosjektfaser fra 2007 til

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 9 25. november 2004 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen Standardpresentasjon En stolt historie, fra seil til vannjet på 124 år Om organisasjonen Ca. 60 ansatte på hovedkontoret i Oslo 5 regionskontorer 25 redningsskøyter med fast bemanning (190 ansatte) 25

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhets skriv 6 7. oktober 2004 Stevning til Oslo Tingrett Aircontactgruppen AS har ved sin prosessfullmektig Advokatfirmaet Schjødt AS levert en stevning til Oslo Tingrett i slutten

Detaljer

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 101 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet (redusert kostnadsramme for anskaffelse av nye

Detaljer

Norsk redningstjeneste er

Norsk redningstjeneste er Den norske SAR-organisasjonen Justis- og politidepartement (RBA) Nordisk Helseberedskapskonferanse Redningsberedskap i Nordatlanteren og i Barentsregionen HRS / JRCC Hovedredningssentralen Sør-Norge HRS

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 39 5. januar 2006

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 39 5. januar 2006 REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 39 5. januar 2006 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Justis- og beredskapsdepartementet For: Departementsråd Tor Saglie Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Høvik 5. oktober 2012 HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Redningsselskapet viser til

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av ny redningshelikopterkapasitet Rapport utarbeidet av Ekstern Kvalitetssikrer

Samfunnsøkonomisk analyse av ny redningshelikopterkapasitet Rapport utarbeidet av Ekstern Kvalitetssikrer Samfunnsøkonomisk analyse av ny redningshelikopterkapasitet Rapport utarbeidet av Ekstern Kvalitetssikrer 4. august 2010 Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Justisdepartementet og er ikke lenger

Detaljer

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting..

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Ambulansehelikopter og redningshelikopter landingsforhold ved norske sykehus

Ambulansehelikopter og redningshelikopter landingsforhold ved norske sykehus Helse- og omsorgsdepartementet v/avdelingsdirektør Mette Bakkeli Kopi: NAWSARH-prosjektet v/kjell Jacob Johannessen Deres ref: Vår ref: Arkivnr: Saksbehandler: Sted / Dato: 2007/17 Pål Madsen, tlf. 90656336

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 30 15. september 2005

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 30 15. september 2005 REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 30 15. september 2005 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 1 Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 Ålesund sykehus - med helikopterbase 2 Møre og Romsdal ca 250 000 innbyggere 3 Statens

Detaljer

Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi

Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi Harlans seminar 2007 Ved Prosjektleder Kjell Jacob Johannessen (NAWSARH prosjektet) Presentasjonen legger

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Chritian Baklund Leder. Odd Magne Skei Carsten Bowitz Pål Madsen. Rene De Jong Erik Hamremoen Helge Lolland. Per Gram Eirik Walle Tore Stubberud

Chritian Baklund Leder. Odd Magne Skei Carsten Bowitz Pål Madsen. Rene De Jong Erik Hamremoen Helge Lolland. Per Gram Eirik Walle Tore Stubberud Rapport, publisert 25.08.2003 Fremtidig redningshelikoptertjeneste for Norge Innstilling fra Helikopterfaglig Forum Helikopterfaglig Forums innstilling til Justisdepartementet I denne innstillingen legger

Detaljer

Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. En analyse av anskaffelsesprosessen bak de nye redningshelikoptrene

Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. En analyse av anskaffelsesprosessen bak de nye redningshelikoptrene Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Den gylne time En analyse av anskaffelsesprosessen bak de nye redningshelikoptrene Olav Strømø Salomonsen Masteroppgave i statsvitenskap -

Detaljer

Redningstjenesten Kysten og havområdene i nord.

Redningstjenesten Kysten og havområdene i nord. Redningstjenesten Kysten og havområdene i nord. Nordland fylkesting 18 februar 2014 Dagens redningstjeneste avgrenses til berging av menneskeliv. Med redningstjeneste forstås den offentlige organiserte

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs fokusområder Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets aktører i bred forstand

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 46 17. november 2006

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 46 17. november 2006 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken. Norge står som kjent foran innkjøp av nye

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 42 19. april 2006

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 42 19. april 2006 REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 42 19. april 2006 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Vi skal gjøre tjenesten uansett hvilken plattform det blir.

Vi skal gjøre tjenesten uansett hvilken plattform det blir. REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 31 6. oktober 2005 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene

Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene Arktisk SAR-avtale Avtalen om søk og redning i Arktis signert

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Innspill til programprosessene

Innspill til programprosessene De politiske partiene Innspill til programprosessene 2017-2021 Ved alvorlig sykdom eller skade er tid til behandling viktig for utfallet. At pasientene får rask tilgang til avansert akuttmedisinsk kompetanse

Detaljer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) 2 3 Hovedtrekk i

Detaljer

HRS Nord og Sør-Norge. Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft.

HRS Nord og Sør-Norge. Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft. Redningsleder Johan Mannsåker 02.feb 2017 HRS Nord og Sør-Norge Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft. Hva er redningstjeneste? Offentlig organisert

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Helikopterulykke på vei til Statfjord

Detaljer

S S ys y s s elm s a e n l nen m p a å n Sva n l e ba n rd

S S ys y s s elm s a e n l nen m p a å n Sva n l e ba n rd Sysselmannen på Svalbard Innhold 2-3 Sysselmannen på Svalbard 4-5 Miljøvern 6-7 Politi og påtale 8-9 Andre gjøremål 10 Satsingsområder 11 Materielle ressurser 12 Om Svalbard Sysselmannen er regjeringens

Detaljer

SARINOR arbeidspakke 4 og 5

SARINOR arbeidspakke 4 og 5 OIL & GAS SARINOR arbeidspakke 4 og 5 Redning og overlevelse i kald klima Hilde Færevik, Ståle Walderhaug og Øyvind Persson 2015-05-19 1 DNV GL 2015-05-19 SAFER, SMARTER, GREENER Agenda 1. Målsettinger

Detaljer

hvorfor skal man sette anskaffelsen av nye rednings helikoptre ut på anbud?

hvorfor skal man sette anskaffelsen av nye rednings helikoptre ut på anbud? hvorfor skal man sette anskaffelsen av nye rednings helikoptre ut på anbud? stortinget har vedtatt at dagens seaking redningshelikoptre skal erstattes med nytt materiell innen 2008-10. det finnes tre aktuelle

Detaljer

St.meld. nr. 44 (2001)

St.meld. nr. 44 (2001) St.meld. nr. 44 (2001) Redningshelikoptertjenesten i fremtiden Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 11. mai 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 44 2 1 Formål, innledning

Detaljer

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjeneste - nye kontrakter 2018 Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF SAR kapasitet - luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Nytt navn fra 1. april 2017: Fra:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Om Redningshelikoptertjenesten

Om Redningshelikoptertjenesten NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 3 Om Redningshelikoptertjenesten Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og politidepartementet i brev av 11. oktober 1995. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Redningskonferansen 29. september 2014

Redningskonferansen 29. september 2014 Redningskonferansen 29. september 2014 «Effektiv krisehåndtering forutsetter at ulike samfunnsaktører har god innsikt og respekt for andre samfunnsaktørers rolle og ansvar». St.mld 29 (2011/12) om samfunnssikkerhet

Detaljer

Nytt helikopter til redningstjenesten i Norge. Flymedisinske betraktninger.

Nytt helikopter til redningstjenesten i Norge. Flymedisinske betraktninger. Forsvarets logistikkorganisasjon sanitet Nytt helikopter til redningstjenesten i Norge. Flymedisinske betraktninger. Trond-Eirik Strand, PhD Underdirektør FMI Etterutdanningskurs i flymedisin den 2.9.2011

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Beredskap i Statoil. Sikkerhetsarbeid i den nordiske fiskeflåten, Tromsø 25 oktober 2012. Classification: Internal 2012-09-27

Beredskap i Statoil. Sikkerhetsarbeid i den nordiske fiskeflåten, Tromsø 25 oktober 2012. Classification: Internal 2012-09-27 Beredskap i Statoil Sikkerhetsarbeid i den nordiske fiskeflåten, Tromsø 25 oktober 2012 Classification: Internal 2012-09-27 Classi ficatio n: Statoil DPN Beredskapsorganisasjon og oppgaver 1-linje 53 innretninger,

Detaljer

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 1.2 DET NORSKE OLJESELSKAP... 2 2 OM JETTEFELTET... 2 2.1 EN BESKRIVELSE... 3 2.2

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Redningstjeneste i Nord

Redningstjeneste i Nord SAR - organisasjon Redningstjeneste i Nord Folk og faktorer i Nord Ressurser www.hovedredningssentralen.no Redningsleder HRS NN Redningsleder HRS NN HRS oppgaver Kunne motta og reagere hurtig på fare-

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

Beredskapskonferansen

Beredskapskonferansen Redningstjenesten i Nord o Beredskapskonferansen Dagens redningstjeneste avgrenses til berging av menneskeliv. Med redningstjeneste forstås den offentlige organiserte virksomhet som utøves i forbindelse

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Skipstekniske utfordringer for STA

Skipstekniske utfordringer for STA Skipstekniske utfordringer for STA 0 Systemstyringenhetens rolle Grensesnitt Grensesnitt Kunde Systemstyring Tjenesteproduksjon Behov og budsjett Vurdering før tilbud/avtale Vedlikehold Forsyning IKT GIL

Detaljer

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015 Dialogkonferanse Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester 24. april 2015 Dialogkonferanse anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Daglig leder Øyvind Juell Ambulansehelikoptertjenesten, formål,

Detaljer

Den nasjonale luftambulansetjenesten

Den nasjonale luftambulansetjenesten Den nasjonale luftambulansetjenesten Pål Madsen Luftambulansetjenesten ANS 1 Pål Madsen Temaer Organisasjon Struktur Kapasiteter Sikkerhet Virksomheten Pasienter og behandling Opplæring og trening Nytte

Detaljer

Revisjon Prehospital plan 2010. Delrapport 10.12.2010 Arbeidsgruppe Luftambulanse

Revisjon Prehospital plan 2010. Delrapport 10.12.2010 Arbeidsgruppe Luftambulanse Revisjon Prehospital plan 2010 Delrapport 10.12.2010 Arbeidsgruppe Luftambulanse Innhold Sammendrag og anbefaling... 4 Arbeidsgruppens sammensetning... 4 Mandat og arbeidsmåte... 5 Mandat... 5 Virksomhetsdata...

Detaljer

Helseberedskap i nordområdene

Helseberedskap i nordområdene Helseberedskap i nordområdene -Helsepolitikk møter nordområde- og utenrikspolitikk Tor Ingebrigtsen direktør, professor Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordområdepolitikken Norges viktigste strategiske

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes. Oppfølging FW-kontrakt 2009-2015 2008/3-42 499/2015

Offentlig journal. Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes. Oppfølging FW-kontrakt 2009-2015 2008/3-42 499/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.9.2015-27.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2015 Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes Oppfølging FW-kontrakt

Detaljer

Fordeler med base for luftambulanse i Notodden

Fordeler med base for luftambulanse i Notodden Fordeler med base for luftambulanse i Notodden FORDELER MED BASE FOR LUFTAMBULANSE I NOTODDEN Notodden har tilgang til: Redningsteknisk kompetanse Redningsdykkere Politiberedskap Sykehus med akuttfunksjon

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften)

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

SARiNOR GAP analyse. WP 1 GAP analyse av søk og redningsberedskapen i Nordområdene. Øyvind Roland Persson MARITIME

SARiNOR GAP analyse. WP 1 GAP analyse av søk og redningsberedskapen i Nordområdene. Øyvind Roland Persson MARITIME MARITIME SARiNOR GAP analyse WP 1 GAP analyse av søk og redningsberedskapen i Nordområdene Øyvind Roland Persson 24.02.2014 1 DNV GL 2013 24.02.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Agenda 1. Agenda 2. Arbeidsmetode

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Organisasjonsplan for redningstjenesten

Organisasjonsplan for redningstjenesten Organisasjonsplan for redningstjenesten Vedtatt ved kongelig resolusjon [dato] med hjemmel i lov 8. april 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) 27. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kapittel

Detaljer

Ett hav. SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen HOVEDRAPPORT. Dokument nr.: ST-04555-2

Ett hav. SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen HOVEDRAPPORT. Dokument nr.: ST-04555-2 Ett hav SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen Dokument nr.: OPPSUMMERING Anlegg: Velg fra listen eller fyll inn Kunde: Ett hav Tittel: SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen Dokument

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 36 29. november 2005

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 36 29. november 2005 REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 36 29. november 2005 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Studietur oppsummering

Studietur oppsummering AugsustaWestland AW189 Airbus H-175 Studietur oppsummering Bell 525 JAN OLAV BREKKE, HALLSTEIN TONNING, STÅLE HOPLAND Sikorsky S-76 A Helikopterstudie Mandat: Se på alternativer til S-92. Rapporten vil

Detaljer

Beredskap og evakueringskapasitet ved større ulykker. Berit Bergslid Salvesen, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge 02.

Beredskap og evakueringskapasitet ved større ulykker. Berit Bergslid Salvesen, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge 02. Beredskap og evakueringskapasitet ved større ulykker Berit Bergslid Salvesen, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge 02. juni 2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitets- og

Detaljer

Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen

Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen Organisasjonsstruktur, helseforetakene Helse- og omsorgsdepartementet Eieravdelingen

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Avgitt oktober 2009 RAPPORT SL 2009/24 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Paraplyorganisasjon for de frivillige i redningstjenesten Samarbeidsorgan Fremme redningsfaglig kompetanse Myndighetskontakt LRS representasjon Medlemsorganisasjoner

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv november 2005

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv november 2005 REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 33 2. november 2005 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 8 5. november 2004 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Høringsuttalelse. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter

Høringsuttalelse. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter Saksnr.: 2013/11050 Løpenr.: 102888/2017 Klassering: X20 Saksbehandler: Tone E. Navestad Stenbek Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Østfoldrådet 12.06.2017 Høringsuttalelse. Forslag

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Utdanning til redningsmann i Luftforsvaret.

Utdanning til redningsmann i Luftforsvaret. Kunngjøring for Luftforsvaret KFL/Utdanning nr 25/2015 Utdanning til redningsmann i Luftforsvaret. Luftforsvaret har behov for å utdanne redningsmenn for tjeneste i Luftforsvarets helikoptre. Søknader

Detaljer