Hverdagsmatematikk hva og hvordan?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hverdagsmatematikk hva og hvordan?"

Transkript

1 Hverdagsmatematikk hva og hvordan? Læringsnettverkets fagseminar 2009 Våril Bendiksen

2 I dag Hva mener vi med hverdagsmatematikk Behovet for hverdagsmatematikk Presentere kompetansemål for hverdagsmatematikk Ressurser Hvordan arbeide med hverdagsmatematikk i opplæringen

3 Lån Personlig økonomi Mobilabonnement Sparing

4 T-banetabell

5 Rørlegger - hverdagsmatematikk Gjøre eksakte målinger Arbeide med 2- og 3 D bilder Bruke arbeidstegning og regne om til full størrelse Beregne mengde materialer som trengs for å fullføre en jobb Regne ut størrelser som volum, trykk, temperatur, vinkler Estimere hvor lang tid som kreves for å utføre en jobb Beregne kostnader i forbindelse med en jobb og fakturere kunder Registrere tidsbruk i forbindelse med oppdrag Holde oversikt over lagerbeholdning

6 Kokk hverdagsmatematikk Måle mengde i oppskrifter Vekt, volum, lengde Gjøre overslag over mengder Regne om mellom måleenheter Liter desiliter Gram hektogram kilogram Opp- og nedskalering av oppskrifter Beregne koketider Regne ut priser for menyer, og kunne gjøre det om etter spesialbestillinger Beregne innkjøp slik at overforbruk blir minst mulig Sortere mat etter holdbarhetsdato

7 Numeracy / Hverdagsmatematikk Numeracy Numeralitet er funktionelle matematikfærdigheder og forståelser som alle voksne principielt har brug for at have. Numeralitet ændrer seg med tid og sted, samfunnsudvikling og teknologisk udvikling. (FVU matematik) Numeracy is the knowledge and skills required to effectively manage and respond to the mathematical demands of diverse situations. (Statistics Canada & OECD, 2005, (ALL))

8 Hverdagsmatematikk og skolematematikk Alan Bishop: Vestlig skolematematikk stort sett den samme overalt Hverdagsmatematikk (numeracy) Utføres i alle kulturer Forskjellige uttrykk De samme aktiviteter Telle, Lokalisere, Måle, Designe, Spille/Leke, Forklare

9 Tall om voksne og matematikk ALL Adult Literacy and Life skills (2005) år Voksenbefolkningen generelt: 10 % har tallforståelse på nivå % på nivå 2. Alder: Ungdom (16 20): 13 % på nivå 1, 30 % på nivå 2 Utdanning: Grunnskole: 28 % på nivå 1, 41 % på nivå 2 Videregående: 9 % på nivå 1, 33 % på nivå 2 Høyere: 2 % på nivå 1, 16 % på nivå

10 Hverdagsmatematikk - Molde 10

11 En del av Rammeverk for voksnes grunnleggende ferdigheter

12 Kompetansemålene er en tilpasning av Kunnskapsløftet (1.-10.) til voksne godkjent av Kunnskapsdepartementet høst

13 Hensikt Legge til rette for tilpassede opplæringstilbud Styrke kvaliteten i opplæringen Tydeliggjør innhold i opplæring Hjelpemiddel for å gi opplæring tilpasset voksnes arbeids- og livssituasjon

14 Kompetansemålene i praksis Bidra til bedre kursinnhold Øke bestillerkompetansen Bidra til at læringsmål kan identifiseres og vurderes før og etter opplæring Kan brukes til å kartlegge kompetansenivå Bidrar til en felles nivåforståelse og målforståelse Tilbyder og virksomhet Verktøy for å bli enige om mål for kurset og kursinnhold

15 Kompetansemålene kan bidra til at opplæringen blir nyttig motiverende helhetlig: integrerer grunnleggende ferdighet i annen kunnskap og erfaring håndterlig praktisk rettet

16 Kompetansemålene for hverdagsmatematikk 3 nivåer Kompetansemålene for hvert nivå samlet under tall, måling og statistikk I forhold til 3 arenaer I privatliv og samfunnsliv I arbeidsliv I utdanning og opplæring

17 Prosentregning nivå 1 Kompetansemål nivå 1: bruke enkle prosenter som 25 %, 50 %, 75 %, 100 %,

18 Kompetansemål på nivå 1 Foreta avrunding til nærmeste tier. Gjøre overslag over kostnadene på et begrenset antall Holder det med 100 kroner? Melk 11,04 Brød 18,20 Kaffe 19,70 Smør 13,10 Syltetøy 22, = 80 11, , , , ,80 = 84,

19 Flere kompetansemål nivå 1 Doble og halvere i oppskrifter Bruke måleutstyr som blant annet vekt og litermål Lammeburgere Ingredienser Porsjoner: g malt lammekjøtt 2 ss potetmospulver salt og pepper fra kvern 1 dl melk 4 hamburgerbrød

20 Kompetansemål nivå 2 Foreta enkel prosentregning Salg 40 % på alle varer For eksempel: Buksen koster 600 kr før den ble satt ned 40 %. Hvor mye koster buksen på billigsalg?

21 Kompetansemål nivå 3 Sette opp enkle budsjett, gjøre beregninger omkring privatøkonomi Sammenligne resultater og foreta hensiktsmessige valg Presentere et tallmateriale, inkludert bruk av diagrammer Systematisere et tallmateriale ved hjelp av regneark Vurdere matematikkholdig informasjon fra media kritisk og selvstendig

22 Tenk miljø bruk sparedusj Det trengs 3,5 kwh for å varme opp 50 liter vann fra 10 til 60 C. Prisen på 1kWh er 47 øre. Et normalt dusjbad bruker ca.50 liter varmt vann. Med sparedusj kan man spare 20 % av utgiftene. Omtrent hvor mye vil en familie på 4, mor og far og to tenåringer, spare i løpet av et år, dersom de alle sammen i gjennomsnitt dusjer en gang hver dag? 3,5 kwh 0,47 kr/kwh 365 dager 4 /dag 0,20 = 480 kr

23 Hvor tilbys opplæringen? Foreløpig i arbeidslivet gjennom programmet Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) Tilskudd til opplæring for voksne i lesing, skriving, regning og ikt I år delt ut 64,7 millioner kroner Lyst ut 65 millioner kroner for 2010 Søknadsfrist 22. januar Etter hvert også i voksenopplæringen?

24 Ressurser til kompetansemålene Hverdagsmatematikk - Molde 24

25 Veiledning til kompetansemålene for: digital kompetanse hverdagsmatematikk lesing og skriving

26 Innhold 1 Opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne 2 Kompetansemålene for digital kompetanse 3 Kompetansemålene for hverdagsmatematikk 4 Kompetansemålene for lesing og skriving

27 Innhold i fagdelene Innledning En definisjon av ferdigheten Kompetansemålene Beskrivelse av nivåene Minoritetsspråklige deltakere Kartlegging og vurdering av ferdigheten Arbeid med kompetansemålene i praksis

28 Ressurser på vox.no Testing og kartlegging Læremidler Tilrettelegging Rapporter merket med

29 Tester og kartleggingsverktøy Avdekke opplæringsbehov Formulere individuelle mål Bevisstgjøre Involvere Evaluere

30 Tester og kartlegging for hverdagsmatematikk Kartleggingsverktøy for hverdagsmatematikk Intervjuguide Tallforståelse og tallbehandling avdekke misoppfatninger Matematikk i dagliglivet dynamisk testing Regnetesten På nett Sertifisering Tall, måling, statistikk

31 Læremidler på nett Mattequiz Denne quizen i hverdagsmatematikk er et nettbasert læremiddel. Oppgavene er delt inn i tre nivåer som stemmer overens med nivåene i kompetansemålene for hverdagsmatematikk

32 Videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter 30 studiepoeng Går over to semestre Samlinger og nettbasert opplæring Innhold: Generell del om voksnes læring Praktisk didaktisk tilnærming til opplæring i de ulike grunnleggende ferdighetene Praksisarbeid knyttet til egen undervisning

33 Studiesteder Videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ikt Videreutdanning for å undervise voksne i hverdagsmatematikk Videreutdanning for å undervise voksne i lesing og skriving

34 Praktisk informasjon Pris: ca BKA-tilbydere kan søke om støtte gjennom Vox Første gang 2009/2010 Gjennomført videreutdanning vil gi prioritet ved fremtidige BKA-tildelinger

35 Å arbeide med hverdagsmatematikk i opplæringen

36 Hva kjennetegner voksne i en læringssituasjon? Typiske trekk: Nytteorientert (lære for å bruke) Resultatorientert (målrettet) Selektive (mht hva de ønsker å lære) Må se meningen med det de skal lære (motivasjon) Prestasjonsorientert (sårbarhet) Ønsker å bli respektert (subjekt/subjekt relasjon) Psykologisk behov for å bli oppfattet som selvstyrt

37 Erfaringer: Voksne har samlet opp mange erfaringer Voksne er sine erfaringer identifiserer seg med hva de har gjort og opplevd/erfart Ulike erfaringer kan være en kilde til læring Hvordan kan en bruke den voksnes erfaringer inn i læringssituasjonen? Malcolm Knowles, Knud Illeris, Bjarne Wahlgren, Svein Loeng

38 Hverdagsmatematikkens komponenter Kontekst nytte og hensikt Privat Samfunn Arbeidsliv Utdanning Innhold matematisk kunnskap Tall Måling Statistikk Kognitiv og emosjonell prosessene som gjør at man kan løse matematikkrelaterte utfordringer Ginsburg, Manly, Schmitt: The Components of Numeracy

39 Handler om Kontekst Innhold Legge til rette for voksne Erfaringer med matematikkopplæring fra skolen Språklige og kulturelle forskjeller Matematikkvansker Læringsstiler

40 En generell tilnærming? 1. Kartlegging 2. Bestemme innhold 3. Knytte opplæringen til praktiske eksempler Arbeidsplass undersøke hvilke oppgaver Privat- eller samfunnsliv I utdanning og opplæring

41 Matematikk på storkjøkken Hospitere på kjøkkenet Samtale med ansatte Samtaler med lederen Bygge opp innhold på bakgrunn av det vi fant

42 Kompetansemål knyttet til kjøp av Mobiltelefon

43

44

45

46 Nivå 1 Forstå tallene kr 1,- og kr 1669,- Finne Champion 139 i tabell, lese informasjon i tabellen Aktuelle kompetansemål Bruke hele positive tall (tall) Bruke enkel addisjon og subtraksjon (tall) Sammenligne tall (tall) Lese enkle tabeller, br.anvisninger og kart (måling)

47 Nivå 2 Kostnader: Pris på telefonen med abonnement Fast avgift pr. mnd. Etableringsgebyr Startavgift pr. samtale Samtalepris pr. minutt SMS pris MMS pris Total - pris

48 Nivå 2 Lese og forstå desimaltall Gjøre overslag over ant. samtaler, SMS osv ringeminutter hvor mange min./dag? Bruke regneark Aktuelle kompetansemål Bruke +, -,, : (tall) Bruke desimaltall (tall) Bruke overslagsregning med add. og sub. (tall) Summere i regneark (tall)

49 Nivå 3 Sammenligne og vurdere alternativer opp mot hverandre Finne mest gunstig tilbud ut i fra eget behov Systematisere og skaffe seg oversikt ved hjelp av regneark

50 Aktuelle kompetansemål Sette opp budsjett og gjøre beregninger omkring privatøkonomi (tall) Sammenligne resultater og foreta hensiktsmessige valg (måling) Systematisere et tallmateriale v.h.a. regneark (statistikk) Presentere et tallmateriale (statistikk) Vurdere matematikkholdig informasjon kritisk og selvstendig (statistikk)

51 Gjøre matematikk forståelig

52 Kulturelle forskjeller Norsk måte: Latinamerikansk måte:

53 Inchworm eller grasshopper

54 Inchworm stil Fokuserer på deler og detaljer Arbeider sekvensielt Følger algoritme, regel Ser emner som isolerte deler Tendens til å addere og multiplisere i stedet for subtrahere og dividere Foretrekker papir og blyant - metoder Se for eksempel: Grasshopper stil Ser helhet, danner konsepter og kombinerer Er visuell Foretrekker kontrollert utforsking Kan reformulere og forenkle problemet Kombinerer emner Bruker ofte subtraksjon Benytter et bredt spekter av metoder Foretrekker å regne i hodet, misliker å skrive for mye ned

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner

Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner side 1 Detaljert eksempel om Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner Dette er et forslag til undervisningsopplegg der elevene gjennom arbeid med matematikk

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Cashkontroll - lærerveiledning

Cashkontroll - lærerveiledning 1 Cashkontroll - lærerveiledning Undervisningsmateriell i økonomisk forståelse til matematikkfaget og verktøy til tverrfaglige prosjekter i grunnskolen på 5. - 10. klassetrinn. 2 Innhold Innhold... 2 Innledning...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Nye muligheter. et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid

Nye muligheter. et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid Nye muligheter et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid Nye muligheter et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Kartlegging av matematikkforståelse Gard Brekke Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Jørund Høie Skaug Karoline Tømte Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Har eleven matematikkvansker - og hva skal vi gjøre for å oppnå mestring?

Har eleven matematikkvansker - og hva skal vi gjøre for å oppnå mestring? Olav Lunde: 1 Har eleven matematikkvansker - og hva skal vi gjøre for å oppnå mestring? Vi vet at ca. 7.000 grunnskolelever (10-15 % av elevkullet) årlig står i fare for å gå ut av ungdomstrinnet uten

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer