bygdeliv STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Trendy Inn for evig sørpå, stakkar? SIDE 46-49

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bygdeliv STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Trendy Inn for evig sørpå, stakkar? SIDE 46-49"

Transkript

1 om attraktivitet i lokalsamfunn, ny teknologi og moderne arbeidsformer STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Løsningen for små lokalsamfunn? Se programmet til Dyrøyseminaret på side 4-5. Trendy bygdeliv De har hus på landet og hytte i byen, og jobber stedsuavhengig. SIDE 8-12 Inn for evig De nye øyboerne ble intervjuet, tatt med på visning og silt grundig, før Frøya ønsket velkommen med hornmusikk og eget hus. SIDE Fikk du ikke jobb sørpå, stakkar? SIDE utgitt av Dyrøyseminarsenteret 1

2 Et magasin fra Dyrøyseminarsenteret KF 9311 Brøstadbotn Redaktør: Ragnvald Storvoll Kontakt: Telefon Redaksjon og produksjon: Krysspress Pegasus Publisering AS Trykk: Merkur Trykk AS Opplag: om attraktivitet i lokalsamfunn, ny teknologi og moderne arbeidsformer STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Løsningen for små lokalsamfunn? Se programmet til Dyrøyseminaret på side 4-5. TRENDY b y g d e li v De har hus på landet og hytte i byen, og jobber stedsuavhengig. S I D E INN FOR EVIG De nye øyboerne ble intervjuet, tatt med på visning og silt grundig, før Frøya ønsket velkommen med hornmusikk og eget hus. SIDE FIKK DU IKKE JOBB SØRPÅ, STAKKAR? SIDE UTGITT AV DYRØYSEMINARSENTERET 1 Du sitter nå med magasinet FLYT, utgitt av Dyrøyseminarsenteret. Du har fått det fordi du er opptatt av framtida i små lokalsamfunn. Vi håper du vil finne artikler som gir deg nye tanker, driv og inspirasjon. Kanskje blir du engasjert, begeistret eller provosert? Da har vi oppnådd vårt mål. Både magasinet FLYT og årets Dyrøy seminar handler om hva som gjør et samfunn attraktivt for innbyggeren, tilflytteren, arbeidstakeren og gründeren. Hvordan ser framtidas arbeidsplasser i kommunene ut? Er kommunal sektor interessant for unge arbeidstakere? Hva betyr bredbåndsutbygging og ny teknologi for rekruttering og attraktivitet? Hva betyr det for nye læringsformer i skolen, kompetansedeling og stedsuavhengige arbeidsplasser? Disse spørsmålene og flere til tas opp til debatt på årets Dyrøyseminar som går av stabelen i Nordavindshagen/Dyrøyhallen 28. og 29. september. Se fram til foredrag, verksted og debatter med trøkk. Dyrøyseminaret er en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling. Dyrøyseminaret ble arrangert for første gang i Internt og eksternt er det en viktig læringsarena. Rollen som utviklingsaktør handler også om å organisere møteplasser for samhandling og utvikle nettverk mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. Slike møteplasser må også finnes nasjonalt. Dyrøyseminaret er en slik møteplass, og i år er Distriktssenteret kommet med som medarrangør sammen med Dyrøy kommune. Det er vi stolte av. Distriktssenteret har også det faglige ansvaret for to verksteder på seminarets andre dag. Benytt anledningen til å bli kjent med Distrikts senterets virksomhet og kompetanse. Vi har flere faglige samarbeidspartnere. Avikom er en av landets fremste spesialister på bredbåndsmøter, med tilhørende teknologi og tjenester innen videokonferanse. Hoveddelen av seminaret webcastes live, og du kan følge med fra der du er. Næringsforeningen i Tromsøregionen og Haugaland Vekst i vest arrangerer parallelle seminarer om temaet «Stedsuavhengige arbeidsplasser», og vi møtes til dialog via nettet. Dette er innovasjon! Universitetet i Tromsø er som tidligere med og sørger for god faglig forankring. Karrieresenteret ved UiT er en viktig kobler mellom teori og praksis, mellom studenter og næringsliv. Kommunal- og regional DEpartementet har stimulert til forskning, utprøving og prosjekter knyttet til stedsuavhengig arbeid. Dyrøy er også med i denne satsingen gjennom forprosjektet «Stedsuavhengige arbeids plasser» som legger frem sine funn på seminaret. Troms fylke er bredbåndsfylke nr 1 i hele Norge. Troms fylkeskommune er også opptatt av hvordan vi kan høste gevinster av infrastrukturen Troms har investert i. I hvilke deler av Norge ser vi flest resultater av fiberutbyggingen. Kan små lokalsamfunn vise seg å bli vinnerne? Dyrøyseminaret tar diskusjonen. Magasinet FLYT gir en forsmak på seminarprogrammet, og vi håper dere finner det så interessant at dere blir med på hele eller deler av seminaret. Dere vil finne et oppdatert og mer detaljert program på FLYT inneholder artikler der kommunens rolle som utviklingsaktør står i fokus. Magasinet synliggjør mobilisering til store krafttak og hvordan en kan utløse og støtte opp om lokale initiativ. Vi håper at magasinet kan være til inspirasjon for både ordfører, rådmenn, ansatte og andre utviklingsaktører i din kommune. God lesning og velkommen til Dyrøyseminaret Og ser vi ikke deg på seminaret, kan du følge oss på nett. Ragnvald Storvoll Prosjektkoordinator Dyrøyseminarsenteret KF

3 Innhold 2 Leder 4-5 Program for Dyrøyseminaret Gir blaffen i geografi for å beholde kompetansen Størst IT-kompetanse 22 i distriktene Bor på landet ferierer i byen Familien Albertsen forelsket seg i Dyrøy og flyttet dit fra Tromsø. Det sparer de mye penger på. side 8-12 HUS på landet H Y TT E i byen» Veien til attraktive lokalsamfunn Skal gjøre kommunene innovative Hun som ønsker å brenne bunader Familien Albertsen gruet seg alltid til å reise hjem fra hytta i Dyrøy, så de sluttet med det. Nå har de hytte i Turistveien i Tromsø Online på hytta De rike distriktene Tre familier til distriktet Vegårdshei og Frøya kommune samt Vesterålen region har alle fokus på tilflytting. De har fått resultater blant annet i familiene Khachatrjan, Liutkus og Larssen. side tema Vegårshei kommune INNByGGERE: 1886 Mål: Få flyktninger til å bli i kommunen. løsning: Bistå flyktninger til å bli selveiere av egen bolig og få fast arbeid. Slår rot som selvstendige Selveiere Før dro flyktningene fra Vegårshei kommune nesten like fort som de kom. Nå slår de rot. Møt Hajarpi Khachatrjan og hennes familie. TeksT: AsTri edvardsen FoTo: rune stoltz BerTinussen UBERGSMOEN: velkommen! Barnefamilien tar oss vel i mot med varme smil. i entreen henger et innrammet kart av fedrelandet, Armenia i kaukasus. Hajarpi khachatrjan og hennes mann Avetik Movsesjan ber oss komme inn i stua. Barna dajana (10 år) og Garnik (7 år) smiler smått sjenert, og gløtter oppmerksomt på fotografens kamera. etter et mellomstopp på flyktningmottak i Telemark, kom familien til Øst-Agder-kommunen i På dette tidspunktet var vegårshei i startfasen med sitt prosjekt for å skape «blilyst» blant flyktninger. kommunen opplevde befolkningsnedgang, delvis fordi at de mange flyktningene som ble tatt i mot, senere flyttet videre. For å snu trenden, ble det ved årtusenskiftet igangsatt en satsing på bolig og jobb. Tanken var at flyktningene skulle kunne bo og leve selvstendig. nå kan kommunen vise til god statistikk: siden år 2000 har 70 av 95 flyktninger blitt integrert i kommunen. rundt 70 prosent av disse eier egen bolig, forteller kjetil Torp, som ble ansatt for å koordinere arbeidet. 8 9 I FINNMARK, STAKKAR...» TEKST: ASTRI EDVARDSEN FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN A LTA : Mai og Mai Camilla Munkejord er begge kommet til Alta. Men det eneste som minner om at våren har nådd vårt nordligste fylke er at snøen er smeltet vekk. Himmelen er grå og gresset utenfor den teglkledde høgskolen venter ennå på den friske grønnfargen. Hei! Adskillig mer frisk og fargerik er Mai-varianten som kommer trippende i støvletter gjennom byggets store foaje og ønsker velkommen på klingende vestlandsdialekt. Mai Camilla Munkejord skal nok en gang konfronteres med at hun har flyttet mot strømmen. Hun og hennes 50 informanter i studien «Hjemme i nord». «Fikk du deg ikke jobb sørpå, stakkar?» Mai Camilla Munkejord gikk motstrøms og flyttet fra Stavanger til Alta. Det gjorde hun for å forske på nettopp de som flytter motstrøms. side Bare svart? Fikk du deg ikke jobb sørpå? undret de fastboende da Mai Camilla Munkejord bosatte seg i nord. Hun har forsket på hvordan finnmarkingen tar imot innflytteren. Gjengs forskning, formidlet av media, proklamerer at norske distrikter er preget av utflytting, gubbekultur og kvinneflukt. Men er bildet av utkantsteder i Norge svartmalt med rette? undret Munkejord. Hun så på statistikken for Finnmark. Den viste at flyttingen går begge veier mange drar, men flere nye kommer til. Disse «motstrømmerne», som handler motsatt av doktrinen om at man skal flytte sørover til sentrale strøk om man vil opp og frem her i verden, ønsket Munkejord finne mer ut om. Hun ville bringe videre deres stedsopplevelser i hverdagen, og se hvordan kjønn spiller inn i det hele. Utgangspunkt: To kystsamfunn. Ett helt øst og ett helt vest i Finnmark: Vadsø og Havøysund. En fylkeshovedstad med flere kompetansearbeidsplasser og positiv befolkningsutvikling. Ett tradisjonelt fiskevær med nær halvert folketall. To måneder med intervjuer av 25 kvinner og 25 menn fra andre deler av Finnmark, sørligere deler av VISSTE DU AT... De som flytter mot strømmen (fra by til mindre sentralt strøk) har sterkere motiver og gjør mer bevisste valg? Motstrøms flytterne vektlegger særlig stedsfølelse- og identitet.» Nord-Norge, strøk sørpå og utlandet. Deres umiddelbare beskrivelser av flyttemotiv var ofte knyttet til kjærlighet, jobb, et ønske om å bo i nærheten av familie og venner, eller å bo eksotisk til i nord. Men i mer utdypede svar framgikk en kompleksitet. Nevnte motiver var vevd inn i forhold knyttet til utdanning, livsfase, bostedserfaringer og forestillinger om hvor man kan leve «det gode liv». Skepsis Skepsis preget mottakelsen av innflytterne i Vadsø. De fikk ofte spørsmål om når de skulle dra. Aksept fikk de først etter å ha sendt sterke signaler om at de ville bli. Bakgrunnen er at stedets store gjennomstrømming regnes som en sårbarhetsfaktor. I Havøysund oppleves det annerledes. Der blir nye ansikter og ny kompetanse sett på som en styrke og ønsket velkommen. Munkejord tror holdningen i Vadsø kan føre til at folk forlater tidligere enn planlagt. Hun forklarer at åpen stedsidentitet forenklet kan sies å føre til at innflyttere føler seg integrerte mange av innflytterne ser for seg kystsamfunnene som åpne og fleksible bosteder. Tilbake til Høgskolen i Alta. Munkejord sitter i kantina. Hun har mye på hjertet, og hun snakker fort. Ingen særskilte nordnorske ord har sneket seg inn i målføret. Kanskje har Munkejord bevisst jobbet for å beholde Karmøy-dialekten intakt. Den har nok blitt utfordret da hun har hatt mange ulike bosteder. Tidlig på 2000-tallet hadde hun og hennes nordnorske samboer flytteruten Tromsø Stavanger, Stavanger Alta. Her endte de opp fordi Munkejord ønsket å ta doktorgrad i kjønns- og distriktsforskning, og han ville heller bo nordpå enn sørpå. I Stavanger fant folk det hårreisende: Hvorfor bosette seg oppe i det kalde «gokk» og få mørketidsdepresjon?! VISSTE DU AT... Innflyttere utgjør en viktig befolknings - gruppe i Finnmark? Om flere blir værende lengre, vil det ha stor betydning for befolkningsutviklingen og samfunnenes bærekraftighet. Selveid bolig og fast arbeid har vært viktig for at den armenske familien har blitt værende i Vegårshei kommune. Fra venstre Avetik Movsesjan, Hajarpi Khachatrjan, Dajana og Garnik. «Vegårshei-modellen» vi fikk vite fra bosniere, som kom til kommunen i , at det var for dyrt for dem å investere i bolig her. oppgaven ble da å få på plass en ordning for å gjøre det økonomisk Familien har blitt godt kjent i lokalmiljøet og mamma Hajarpi er innvalgt i kommunestyret for KrF

4 28. september Velkommen til Dyrøy! Årets Dyrøyseminar er aktuelt, utfordrende og nyskapende. Om vi ikke ser deg der, kan du likevel se oss. Ved hjelp av moderne teknologi, kan flere enn noen gang følge foredrag og debatter. Både i Tromsø og Haugesund kjøres parallelle seminarer via videokonferanse, kanskje blir det flere også? Nytt av året er fire spennende verksteder på seminarets andre dag, du velger den som treffer deg og ditt behov. Og som vanlig blir det festaften med kulinariske godbiter. Siste nytt om programmet vil du alltid finne på Her kan du også melde deg på. Vi sees på den ene eller den andre måten! kaffe lunsj 4

5 29. september Ungdomm ens Dyrøysem inar (IT) Barnas Dyrøy seminar Kokkekurs for barn medkulin arisk Akademi og ka pteinen på kok kelandslaget, Jo stein Medhus. 5

6 Vet du hva? I morgen skal jeg på en hytte og sove der. Estine Katrin Sæbbe Haraldsvik (6) Jeg har mistet to tenner!! Madelen Dalgård (5) Å leke på fjellet. Richard Felix Bertheussen (4) Hva er Jeg har to fisker. De heter Blåmann og Blåmann!! Adam Karlsen (4) best med å bo i Dyrøy? Som man spør får man svar. De yngste dyrøyværingene er opptatt av så mangt. 6

7 Alle lekebutikkene som er her. Mathias Wangberg (6) Å kjøre bilcross med pappa. Tobias Svendsen (5) Å leke, og å kjøre snescooter!!! Tom Kristian Christiansen (5) Å dra ut med båt og fiske masse fisk. Loke Johannes Stokkan (4) 7

8 Hus på landet Familien Albertsen gruet seg alltid så de sluttet med det. Nå har d 8

9 » hytte i byen til å reise hjem fra hytta i Dyrøy, e hytte i Turistveien i Tromsø. 9

10 «I går kokte det med sjølaks i fjæra nedenfor huset, så jeg tok fram stanga og fisket hele kvelden, sier Merete Albertsen. Etter at de flyttet på landet har de fått seg hun eller mindre fritt, og Eva får prøve seg på aktiv Tekst: Thomas Schanche det egentlig som hindret dem? kommune og arbeidsgiveren hverdagen til Merete. Foto: Rune Stoltz Bertinussen Jobbene? Fritidsaktivitetene? Institutt for samfunnsmedisin ved Annenhver uke reiser jeg til Kulturtilbudet? Universitetet i Tromsø (UiT) for at Tromsø for å delta i møter fra hundstrand: Familien Albert Etter mye tenking og sjekking hun kan jobbe stedsuavhengig. mandag til onsdag. Men da er sen som består av Steinar (42), fant familien Albertsen ut at det Jeg trengte bare å ta med meg det effektive møter. Tidligere ble Merete (39), Eirik (16) og Eva (12), egentlig ikke var noen vektige en PC, plugge den inn, så var jeg i møtevirksomheten spredt utover hadde ingen tilknytting til Dyrøy grunner som holdt dem tilbake gang. I Nordavindshagen sitter jeg uka, og jeg ble forstyrret i arbei kommune, bortsett fra utallige i Tromsø. De måtte bare ta i flotte lokaler med godt kollegialt det. Jeg måtte bruke kveldene til turer i skog og mark med hytta spranget. Det gjorde de i 2008, og miljø, tilgang til videokonferanse å fintenke på problemstillinger, som utgangspunkt. Ungene hadde har ikke angret siden. utstyr og fiber i veggene. Kommu samt gå gjennom e-poster. Nå er sine fritidsaktiviteter i byen og de voksne hadde gode jobber i Jobb nen tilbyr fiber til alle hustander for en rimelig penge, så hjemme jeg mer uthvilt og yter bedre på jobb. I går kveld kokte det med Tromsø som de trivdes i. Likevel Siden familien lever av lønnet har jeg bedre hastighet på nett og sjølaks i fjæra nedenfor huset, så kom spørsmålet opp, først på arbeid, var jobb avgjørende for at nedlastninger enn jeg hadde på jeg tok frem stanga og fisket hele fleip: Hvorfor flytter vi ikke bare familien flyttet. Steinar fikk jobb jobb i Tromsø, legger hun til. kvelden i stedet for å tenke jobb, ut hit til Dyrøy, når det er her vi i teknologibedriften Demas, som Jobben som prosjektadmini illustrerer Merete. trives best? Etter hvert begynte ideen om flytting å modnes og blant annet utreder muligheten for tidevannskraftverk. Merete strator kan til tider være stressende. Flyttingen til Dyrøy fikk Økonomi den fleipete tonen avtok. Hva var takker Nordavindshagen, Dyrøy uventede konsekvenser i arbeids Familien kjøpte et gårdsbruk i Sparer kroner i året Mange byfolk har lurt på hvorfor folk på landet oftest har bedre økonomi enn folk i byene, selv om de har lik inntekt. Nordmenn bruker om lag 30 prosent av inntekten på bolig, men det er ulikt fordelt i befolkningen. Folk i større byer med høye boligpriser, høy eiendomsskatt og høye kommunale avgifter bruker vesentlig større andel av disponibel inntekt på bolig. Spesielt gir nedbetaling av boliglån store utslag på andelen av inntekten man bruker på bolig. Vi har vi tatt utgangspunkt i utgifter som man vanskelig kan stramme inn på, som skatter, avgifter, nedbetaling av boliglån og fritidsaktiviteter for barn. Innsparinger på fyring av egen ved, og færre impulskjøp når man bor på landet, har vi ikke tatt med i regnestykket. I vårt eksempel sparer en familie på fire kroner på å bo i Dyrøy fremfor i Tromsø. 10

11 » d. På de 140 målene som utgjør familiens nye eiendom får valpen Freddy gå mer iteter som er umulig å gjennomføre i byen. For eksempel øvelseskjøring på ATV. 12 år gamle Eva savner ikke livet i byen. Hun har aktive dager, med stort innslag av friluftsliv. Dyrøy på 140 mål med nyrenovert flinkere til å finne på ting selv. Ungene er også blitt mer selv er bare halvparten av avgiftene våningshus, fjøs og naust på egen Dessuten er vi blitt flinkere til å stendige og mindre avhengig av i Tromsø. Medlemsavgiftene til sjøtomt i nydelige omgivelser. strukturere innkjøpene våre når lommepenger. idrettslag er omlag en tiendedel av Salgssummen på kroner vi reiser på handletur til Finnsnes Sønnen vår Eirik (16), som det vi betalte i Tromsø. Det får ikke var ikke direkte avskrekkende for eller Tromsø. Vi lager handlelister for tiden er på besøk hos venner i bare konsekvenser for lomme familien. For det beløpet får man og kjøper mindre på impuls. Tromsø, har begynt å selge egen boka. Ungene har også mulighet knapt en hybel i Tromsø, kommen Familien opplever også at inn kuttet ved for å spe på lomme til å være med på flere aktiviteter terer Merete. vesteringen i nedlagt gårdsbruk pengene. Dessuten skal Eva (12) som fotball, kulturskole og volley Vi vurderer å selge «hytta» i kaster av seg. selge egendyrkete jordbær fra ball, kommenterer Merete. Tromsø. I så fall blir vi jo plutselig rike. Vi merker også på de Strømregningen blir lavere siden vi fyrer med egen ved. Vi gården til sommeren. Avgiftene er også lavere enn i Fritidsaktiviteter månedlige utgiftene at kostna har et lite sagbruk der vi kan Tromsø. Dyrøy er midt i blinken for en dene er lavere her sammenliknet produsere hva vi vil av plank, blant De kommunale avgiftene familie som er glad i friluftsliv. med byen. I Tromsø koster alltid annet til ny veranda som er første ungdomsaktiviteter som bowling, prosjekt. Badstue i naustet hadde kino og shopping noe. Her er de også vært lekkert, legger hun til. Årlige kostnader for familie på fire i bolig på 120 kvadratmeter: Tromsø: Boliglån kr ,- (20 års nedbetalingstid)...kr ,- Kr i gjennomsnitts skattefradrag over nedbetalingsperioden. Dyrøy: Boliglån kr ,- (20 års nedbetalingstid)...kr ,- Kr i gjennomsnitts skattefradrag over nedbetalingsperioden. Vann- og avløpsavgift Tromsø...kr 9.643,- Dyrøy...kr 5.143,- Kontingent og avgifter for to barn på fotball Tromsø (TUIL)...kr 5300,- Dyrøy (BIL)...kr 650,- Eiendomsskatt av en boligverdi på kroner ,-. Tromsø... kr 5.400,- Dyrøy... kr 0,- To barn på kulturskole, inkludert materiellavgift. Tromsø... kr 6.046,- Dyrøy...kr 1.815,- Skolefritidsordning for ett barn, 23 timer per uke. Tromsø...kr 2.120,- Dyrøy (20 timer)...kr 1.192,- Totalt etter skattefradrag: Tromsø...kr ,- Dyrøy...kr ,- 11

12 «Familien Albertsen deltar også i andre aktiviteter, i følge Merete. Når vi er i byen, benytter vi oss av kulturtilbudet der. Døgnvillfestivalen er fast på programmet hvert år. Faktisk er vi like mye på kino og restaurant som før vi flyttet. Vi går alltid på Allegro Pizza når vi er i Tromsø, skyter Eva inn. Vi er også like mye på ferie i utlandet. Sist var vi i Kroatia, og det var kjempefint. Familien deltar også i det lokale tilbudet i Dyrøy. Vi følger med på det som skjer gjennom folderen «Liv og røre i Dyrøy». Det siste året har vi vært på «Åpen gård», bilcrossløp, «Dyrøya på langs», St Hans-feiring og Midtsommerfestivalen der Eva og noen venninner sang. Vi var bortreist i fjor, men Fårikålfesti valen skal vi få med oss neste gang. Gøy på landet På gården blir vi møtt av den enorme, men heldigvis kjempesnille, valpen Freddy av rasen Alaskan malamute. Husdyrhold er enklere på landet, konkluderer Merete. Vi kunne strengt tatt ikke hatt så stor hund i byen. Her får Freddy gå fritt og kan sove ute uten å forstyrre noen. Han er for snill til å være vakthund, men det gjør ingenting. Det er ingen kriminalitet å snakke om, og dørene er alltid ulåste. Eva elsker å leke med Freddy i skogen. Sammen med venninnene får hun også prøve seg på spennende aktiviteter hun ikke fikk anledning til å gjøre i byen. Vi har egen teltcamp oppe i lia der vi sover ute. Jeg har egen jolle med motor. Vi bruker å fiske kreps med krabbeteiner som vi koker i egen ovn i fjæra. Også får jeg prøvekjøre ATV. Og slakte elg om høsten. Også får jeg være med Harald på jobb i sjarken. Jeg rir på hest hos Knut i Bogen. Også besøker jeg kalvene «mine» hos Bolle. De er såå søte, legger hun til. Merete mener familien har det som plommen i egget. Vi lever det gode livet på landet, samtidig som vi får med oss det byen har å tilby. Vi er litt som Ole Brumm. Ja takk, begge deler! Familien Steinar og Merete Albertsen tok med seg barna og flyttet til Dyrøy kommune i Troms, drøye to og en halv time med bil sørover fra Tromsø. Eva (12) er med på bildet. Eirik (16) var for anledningen på det de har beholdt som «hytta» i Tromsø. flere ufaglærte i barnehagen Ifølge Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms er det stor forskjell på fagkompetansen hos de ansatte i barnehagene. Og det er ikke distriktene som sliter med å rekruttere fagfolk, det er det åpenbart de største kommunene som gjør. Aller verst ut kommer Tromsø hvor hele 30 prosent av arbeidsstokken er på dispensasjon fra forskriften om pedagogisk bemanning i barnehager. Småkommuner som Lyngen, Storfjord, Berg, Gratangen og Dyrøy er de fremste i fylket når det gjelder pedagogisk kompetanse hos barnehageansatte. 8,35 30,53 7 4,15 2,66 2, ,4 7,9 2,15 1,6 0,2 Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy 1,8 1,5 0 19,4 7, ,4 2,5 4 1,9 3,6 Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gáivuotna/Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Tabellen viser prosentvis andel av barnehageansatte på dispensasjon i Troms. 12

13 Energi som produseres og forbrukes i liten skala lokalt er også et bidrag til lokal vekst og samfunnsutvikling. Prosjektet «Kort reist energi» fokuserer på distribuert generering av fornybar energi. I Dyrøy testes dette ut i et stort samarbeidsprosjekt mellom kommune, bedrifter og forskningsmiljøer. Fokus ligger på oppbygging av kompetanse på småskala produksjon av miljøvennlig energi, og styringssystemer for distribusjon, lagring og bruk. Nysgjerrig på oss? Vi håper å se deg på vårt energiske verksted på Dyrøyseminaret! Samarbeidsparter: Troms kraft, Norut, Universitetet i Tromsø, Dyrøy kommune, Dyrøy Energi, Høgskolen i Narvik og Energilaben Dyrøy. 13

14 Eivind Simonsen leder Finale Systemer AS fra travle Tromsø by. 14

15 » Uavhengig av geografien Finale Systemer AS har i mange år hatt stor suksess med å tilby stedsuavhengige arbeidsplasser for å beholde kompetanse i bedriften. 15

16 «Systemutvikler Ottar Friis, har alt han trenger av teknologisk utstyr på lokalkontoret i Årviksand. Omgivelsene rundt lokalkontoret på Årviksand innbyr til ro Tekst: Thomas Schanche Foto: Rune Stoltz Bertinussen Tromsø/Årviksand: Gjennom 20 år har Finale Systemer AS demonstrert at fysisk plassering av de ansatte ikke er avgjørende for produktenes utvikling og kvalitet. Heller ikke kundens opplevelse av service eller det å finale systemer as omlag revisorer og regnskapsførere bruker FINALE Årsoppgjør i dag. De gjennomfører hvert år mer enn årsoppgjør med FINALE. Kontinuerlig utvikling og vedlikehold er derfor er en av de viktigste forutsetningene for at så mange foretrekker Finale Systemer som sin samarbeidspartner og leverandør av årsoppgjørs- og skatteregnskapssystem. bedriftens produkter er kontinuerlig under utvikling. Årvisst kommer større eller mindre endringer i skatte- og regnskapsregler som Finale Systemers produkter må håndtere. I tillegg kommer endringer initiert av den teknologiske utviklingen, samt bedriftens og kundenes ideer til videreutvikling av produkter. Dette innebærer at Finale Systemer må være helt i forkant av utviklingen. skape et sterkt fagmiljø internt, avhenger av hvor de ansatte logger seg på maskinene. Finale Systemer AS er landets ledende leverandør av programvare for regnskapsrapportering og ligningsoppgaver. Blant bedriftens 14 ansatte finnes den beste kompetansen innen markedsføring, regnskaps- og skatteregler, samt teknisk utvikling av programvare. Kompetansen er en vesentlig forutsetning for virksomheten til bedriften. Derfor gjør ledelsen alt det de kan for å beholde og utvikle denne kompetansen. Et av tiltakene er å la ansatte jobbe stedsuavhengig. De ansatte i Finale Systemer sitter for tiden spredt på fire ulike kontorer: Hovedkontoret i Tromsø, og avdelingskontoret i Oslo og på to kontorer i Skjervøy kommune i Troms. Trives på eget kontor Fagsjef i Finale Systemer, Hermod Gundersen, inngikk avtale om avdeling på Skjervøy da han begynte i bedriften i Det var aldri et krav fra min side, men heller aldri et problem. Jeg hadde den kompetansen de var på jakt etter. Det var det viktigste. Gundersen, som har bakgrunn som revisor, jobber tett med de tekniske utviklerne i bedriften, og gir også support til kunder over hele landet. Han planlegger, utvikler og tester produkter, og kjører kurs. Han har et komplett papirløst kontor med digital arbeidsflyt og planlegging. Det betyr ingenting for verken kolleger eller kunder om jeg sitter i Tromsø, på Skjervøy eller i Oslo. Finale Systemer måtte hatt de samme systemer uansett hvor jeg satt. Min jobb krever at jeg spiller på lag med alle mine kolleger, utfordringene ville vært de samme uavhengig av lokalisering, sier Gundersen. I Årviksand, litt lenger ut i havgapet, sitter systemutvikler Ottar Friis. Han har jobbet i Finale Systemer fra sitt hjemmekontor i 22 år! Teknisk sett er det ingen problem å jobbe fra Årviksand. Jeg har til og med betjent kunder fra Kreta uten at de har oppdaget noe. Men sosialt er lokaliseringen en utfordring, selv om jeg lever lenge på samlinger og møter i bedriften. Friis tror den sosiale biten vil bedre seg når han om kort tid flytter til kommunesenteret Skjervøy. Jeg ser frem til å få en kollega i nærheten. Vi planlegger også å finne kontorlokaler der vi kan jobbe blant folk fra andre bedrifter i relaterte bransjer, sier Friis. Fornøyde kunder Daglig leder i Finale Systemer AS, Eivind Simonsen, lister opp tre enkle kriterier som kjennetegner en sunn bedrift. En sunn økonomi. Fornøyde ansatte. Fornøyde kunder. Disse kriteriene henger naturlig sammen. Dersom et av kriteriene svikter, vil det naturligvis gå utover de andre. Dersom en ansatt ønsker å flytte, har han eller hun gode grunner for det. Vedkommende vil ikke forbli fornøyd i jobben hos oss dersom vi nekter han eller hun å flytte på seg. 16

17 og inspirasjon. Simonsen poengterer at med dagens teknologi kan ansatte bli i Finale Systemer AS nær sagt uavhengig av bosted. En arbeidstaker som velger lokalisering selv, forblir lojal. Vi er en høykompetansebedrift og det er viktig at vi oppleves som en attraktiv arbeidsplass. At ansatte har det bra på hjemmebane fordi de bor der de vil, er bare en fordel for bedriften. Dessuten får de ansatte ro til å konsentrere seg om utviklingsarbeid, sier Simonsen. Bedriften prioriter i følge daglig leder å holde de ansatte fornøyde. Vi gjennomfører hvert år en HMS-spørreundersøkelse på spørsmål, der vi ønsker å avdekke hvordan det er hos oss og hvordan det burde være. Vi ser at glippet mellom hvordan det er og hvordan det burde være, blir stadig mindre år for år. Det viser seg at de ansatte setter pris på den friheten vi tilbyr, blant annet gjennom stedsuavhengige arbeidsplasser. Utfordringer Dersom en ansatt flytter til en distriktskommune, er det i følge Simonsen flere forhold som må klaffe for at en ansatt skal kunne fungere i en bedrift som Finale Systemer AS. Dette krever litt av ledelsen, den ansatte og vertskommunen. Det må selvfølgelig være teknisk mulig for den ansatte å sende og motta store filer over nett. Fiberløsninger er absolutt en fordel. Dessuten bør det være et fysisk miljø for den ansatte å trives i. Gjerne et kontorhotell med folk fra ulike bedrifter. Mange kommuner bruker store ressurser på å tiltrekke seg større bedrifter, men jeg tror det kan være mye å hente for distrikts kommuner dersom de legger til rette for enkeltansatte, kommenterer Simonsen. Ledelsen i bedrifter med stedsuavhengige ansatte må også tilpasse seg, ifølge daglig leder. Ledelsen kan ikke være kontrollfriker ovenfor stedsuavhengige ansatte. Man må slippe taket, og stole på at de ansatte gjør jobben på en skikkelig måte. Det krever litt av den ansatte også. Når man jobber stedsuavhengig må man ha en ekstra stor dose disiplin. Friheten man får kan ikke skusles bort i unnasluntring, påpeker han. Nøkkeltall (i hele tusen) Sum driftsinntekter Ordinært resultat før skatt Sum eiendeler arbeidsgiveravgift Finale Systemer AS betaler ulik arbeidsgiveravgift i forhold til hvor de ansatte har bosted. Bedriften betaler betydelige beløp for ansatte i bykommuner. StED Sone prosent Oslo Tromsø...4a Skjervøy Bedriftskultur For å oppnå full effekt av fordelene med stedsuavhengige ansatte må man ha fokus på kulturen i bedriften, i følge daglig leder. Det stiller store krav til kontinuerlig informasjonsdeling når man har ansatte utenfor syns- og hørselsvidde. Telefon, e-post, høyhastighets bredbånd, konferansetelefon, videokonferansesystemer, og enkle webkamera-løsninger er veldig gode hjelpemidler, men kan ikke helt erstatte samtaler ansikt til ansikt. Derfor er det viktig for oss å møtes så ofte vi kan. I Finale Systemer prioriterer man også sosialt samvær når man først samles. Vi har obligatoriske vår- og høstsamlinger, samt flere andre faglige og sosiale arrangement gjennom året der de ansatte kan treffe hverandre. Det er oppbyggelig for den enkelte, samtidig som det er med på å bygge opp bedriftskulturen vår, uttaler Simonsen. 17

18 Musikktime direkte Illustrasjonsfoto: Avikom 18

19 » fra Manhattan Elever på Karlsøy får fjernundervisning i musikk fra New York. Vi hadde aldri fått dette til dersom vi ikke var så teknologisk modne, sier prosjektleder Astrid Høgmo. Tekst: Espen Andreassen new york: Høgmo leder arbeidet med Bygde skolen fra New York, hvor hun tilrettelegger musikkundervisning via skjerm blant annet til elever fra Karlsøy kommune i Troms. Musikk er et fag vi har fått mange henvendelser om, og Manhattan School of Music (MSoM) har turt å jobbe sammen med oss, forteller Høgmo. Distriktene kan teknologi Samarbeidet med skolen i New York kom i stand etter forespørsel fra Bygdeskolen. Noe av grunnen til at de henvendte seg dit, var at musikkskolen ikke ukjent med denne slags fjernundervisning. Vi var godt forberedte teknologisk og kompetansemessig, kanskje mer enn de var vant med. Skolen jobber allerede opp mot bygdeskoler i USA, men der er det ikke lagt til rette for slik under Påstanden er at man ikke kan få til et godt læremiljø dersom man ikke er samlet. Dette er bare en mental sperre hos enkelte, og er ikke tilfelle. Astrid Høgmo, prosjektleder Bygdeskolen visning i like stor grad som vi har i Norge, sier prosjektlederen. Det burde ikke være noen problemer å få til noe liknende fra norske læringsinstitusjoner, men vi har enn så lenge ikke kommet over noe slikt miljø i Norge, legger hun til. Bruk av teknologi er noe distrikts kommuner i Norge kan. Vi hadde aldri fått dette til dersom vi ikke var så teknologisk modne. Vi er ikke verdensmestre på teknologi, men vi er flinke til å bruke den, sier Høgmo. Interesserte lærere Bygdeskolen legger også til rette for at de fire skolene i prosjektet (fordelt på seks lokasjoner) får fjernundervisning i tysk og spansk. Tysk læres via skjerm fra en lærer i Gratangen mens spansk læres fra Lavangen i Troms. Felles for alle fagene som det fjernundervises i er at de alle involverer kompetanse som er vanskelig tilgjengelig i de enkelte småsamfunnene. Påstanden er at man ikke kan få til et godt læremiljø dersom man ikke er samlet. Dette er bare en mental sperre hos enkelte, og er ikke tilfelle, sier Høgmo. Hun har sett at interessen blant lærerne har vokst mer og mer i de fire årene prosjektet har pågått. Mens skoleåret pågår er samtlige studioer i kommunene mer eller mindre fullbooket. Formelt avsluttes prosjektet med Bygdeskolen sommeren 2010, men i høst starter det opp i kommunal drift. Til nå har finansieringen vært en kombinasjon av midler fra Bredbåndsfylket Troms, Troms fylke og egenandeler fra kommunene. bygdeskolen bygdeskolen er et nettverk som ble etablert høsten Visjonen er å sikre at den gode skolehverdagen kan utvikle seg og leve videre i norske bygdesamfunn. noen av delmålene med prosjektet er å utvikle en felles teknologisk plattform for undervisning i realtid, bruk av digitale læringsverktøy og etablering av et felles pedagogisk kollegium og pedagogisk modell mellom skolene. Sommeren 2010 avsluttes prosjektet. Da går skolen over i kommunal drift. Tvunget til å ligge foran Skoler som er truet på livet, må være innovative for å overleve, sier varaordfører Svein-Egil Haugen i Karlsøy kommune i Troms. Her er alle fire grunnskolene tilrettelagt for stedsuavhengig læring. TEKST: Espen Andreassen Det er i distriktene vi finner den største og mest utbredte kompetansen innen fjernundervisning og teknologiske læremidler. Av ren nødvendighet på grunn av fraflytting, få elever og få lærere har de minste samfunnene satset på nytenking. Jeg sitter så absolutt med den oppfatningen. Jeg jobbet for eksempel på en liten skole i Karlsøy i Da var vi den første grunnskolen som tok i bruk internett, forteller varaordfører i Karlsøy kommune, Svein-Egil Haugen (bildet). Vi har vært i front hele tiden, men det er for oss nødvendig siden kommunen er så kronglete å komme seg frem i, legger han til. Overlevelse Karlsøy kommune har fire skoler hvorav en har tre avdelinger 19

20 «Utdanning uavhengig av tid og sted Universitetet i Tromsø kommer med regional håndsrekning. Man skal kunne være student uten å måtte flytte dit forelesningene er, sier prorektor Britt-Vigdis Ekeli. Når vi ser på søkerlisten fra i år, så ser vi at de studiene som har gode nettbaserte løsninger er favoritter blant studentene. TROMSØ: I tråd med den teknologiske utviklingen og nye krav til tilgjengelighet, har Universitetet i Tromsø (UiT) opprettet en egen prosjektgruppe som skal se på mulighetene ved fjernundervisning. Tilgjengeligheten til å følge undervisningen fra for eksempel Senja, Honningsvåg eller Oslo for den saks skyld skal forbedres betraktelig. Leder av gruppen er prorektor Britt-Vigdis Ekeli (bildet). Fleksibel Vi skal foreslå en handlingsplan for hvordan vi skal bli best på fleksibel utdanning. Handlingsplanen skal ut på høring hos fakultetene før styret tar stilling Britt-Vigdis Ekeli, prorektor UiT Det eneste som kan være et pro De små skolene må være blem til tider, er linjekapasiteten, spredt på flere øyer. Samtlige av disse har installert egne rom hvor elevene kan følge undervisning via videokonferanse. Kommunen er ikke verre og har eget rom på rådhuset for møtevirksomhet over skjerm. Dette er løsninger som sjelden er til stede i byene siden behovet innovative for å overleve. De som er store kan gjerne tillate seg å være late, mener varaordføreren. Frykt og skepsis Terskelen for både lærere og elever er lav, men i starten var skepsisen så absolutt til stede for å bruke teknologiske nyvinninger i utdanningsøyemed. Teknologien er enkel og de sier Haugen. I starten ble fjernundervisningen oppfattet som en trussel mot skolene. Det ble fryktet at dataskjermen skulle erstatte lærerne. I stedet ser vi bevis på det motsatte, legger han til. Bred bruk Systemene er på plass og kunnskapen er på plass, men det brukes: Skolene melder om fullbookede rom. I tillegg brukes rådhusets videokonferanserom bredt blant alle etater. Spesielt helseetaten er flink til å bruke konferanseutstyret til møtevirksomhet og etterutdanning. Vi bruker det også til møter internt i kommunen og til møter utover kommunegrensene i stedet for å flytte en hel forsamling til ikke er like tydelig der. aller fleste er kjent med internett. viktigste er at løsningene faktisk Tromsø, sier varaordføreren. 20

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Nei til boliger i sentrum

Nei til boliger i sentrum Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen APRIL 2007 Nei til boliger i sentrum Næringslivstopper ønsker seg flere arbeidsplasser og næringsbygg i indre sentrum. I den nye sentrumsplanen har kommunen

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2014. Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke

Kundebladet. Nr. 3 2014. Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke Kundebladet Nr. 3 2014 Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke Kaldt, men vakkert fra våre faste fotografer Orsolya og Erlend Haarberg Schivevollen ved Hestsjøen Kundebladet Innhold Nr.

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

TRENGER SIDE 6-7. Fyller kassa med euro SIDE 14-15. Karriere fra nettverk SIDE 22-23. Skal skape bio-vekst SIDE 12-13

TRENGER SIDE 6-7. Fyller kassa med euro SIDE 14-15. Karriere fra nettverk SIDE 22-23. Skal skape bio-vekst SIDE 12-13 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen april 2010 TRENGER flyplass- HJELP Mens enhver småflyplass har dedikerte forkjempere, tar Tromsø flyplassen og dens størrelse for gitt. Nå nedgraderes Tromsø lufthavn.

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats Magasinet Utgave 2 April 2012 02 Jobber natt med egen helse som innsats Stadig flere arbeidstakere jobber skift eller turnus. KLP Magasinet har fulgt noen av dem en natt på jobb og fått deres tanker om

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer