bygdeliv STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Trendy Inn for evig sørpå, stakkar? SIDE 46-49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bygdeliv STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Trendy Inn for evig sørpå, stakkar? SIDE 46-49"

Transkript

1 om attraktivitet i lokalsamfunn, ny teknologi og moderne arbeidsformer STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Løsningen for små lokalsamfunn? Se programmet til Dyrøyseminaret på side 4-5. Trendy bygdeliv De har hus på landet og hytte i byen, og jobber stedsuavhengig. SIDE 8-12 Inn for evig De nye øyboerne ble intervjuet, tatt med på visning og silt grundig, før Frøya ønsket velkommen med hornmusikk og eget hus. SIDE Fikk du ikke jobb sørpå, stakkar? SIDE utgitt av Dyrøyseminarsenteret 1

2 Et magasin fra Dyrøyseminarsenteret KF 9311 Brøstadbotn Redaktør: Ragnvald Storvoll Kontakt: Telefon Redaksjon og produksjon: Krysspress Pegasus Publisering AS Trykk: Merkur Trykk AS Opplag: om attraktivitet i lokalsamfunn, ny teknologi og moderne arbeidsformer STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Løsningen for små lokalsamfunn? Se programmet til Dyrøyseminaret på side 4-5. TRENDY b y g d e li v De har hus på landet og hytte i byen, og jobber stedsuavhengig. S I D E INN FOR EVIG De nye øyboerne ble intervjuet, tatt med på visning og silt grundig, før Frøya ønsket velkommen med hornmusikk og eget hus. SIDE FIKK DU IKKE JOBB SØRPÅ, STAKKAR? SIDE UTGITT AV DYRØYSEMINARSENTERET 1 Du sitter nå med magasinet FLYT, utgitt av Dyrøyseminarsenteret. Du har fått det fordi du er opptatt av framtida i små lokalsamfunn. Vi håper du vil finne artikler som gir deg nye tanker, driv og inspirasjon. Kanskje blir du engasjert, begeistret eller provosert? Da har vi oppnådd vårt mål. Både magasinet FLYT og årets Dyrøy seminar handler om hva som gjør et samfunn attraktivt for innbyggeren, tilflytteren, arbeidstakeren og gründeren. Hvordan ser framtidas arbeidsplasser i kommunene ut? Er kommunal sektor interessant for unge arbeidstakere? Hva betyr bredbåndsutbygging og ny teknologi for rekruttering og attraktivitet? Hva betyr det for nye læringsformer i skolen, kompetansedeling og stedsuavhengige arbeidsplasser? Disse spørsmålene og flere til tas opp til debatt på årets Dyrøyseminar som går av stabelen i Nordavindshagen/Dyrøyhallen 28. og 29. september. Se fram til foredrag, verksted og debatter med trøkk. Dyrøyseminaret er en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling. Dyrøyseminaret ble arrangert for første gang i Internt og eksternt er det en viktig læringsarena. Rollen som utviklingsaktør handler også om å organisere møteplasser for samhandling og utvikle nettverk mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. Slike møteplasser må også finnes nasjonalt. Dyrøyseminaret er en slik møteplass, og i år er Distriktssenteret kommet med som medarrangør sammen med Dyrøy kommune. Det er vi stolte av. Distriktssenteret har også det faglige ansvaret for to verksteder på seminarets andre dag. Benytt anledningen til å bli kjent med Distrikts senterets virksomhet og kompetanse. Vi har flere faglige samarbeidspartnere. Avikom er en av landets fremste spesialister på bredbåndsmøter, med tilhørende teknologi og tjenester innen videokonferanse. Hoveddelen av seminaret webcastes live, og du kan følge med fra der du er. Næringsforeningen i Tromsøregionen og Haugaland Vekst i vest arrangerer parallelle seminarer om temaet «Stedsuavhengige arbeidsplasser», og vi møtes til dialog via nettet. Dette er innovasjon! Universitetet i Tromsø er som tidligere med og sørger for god faglig forankring. Karrieresenteret ved UiT er en viktig kobler mellom teori og praksis, mellom studenter og næringsliv. Kommunal- og regional DEpartementet har stimulert til forskning, utprøving og prosjekter knyttet til stedsuavhengig arbeid. Dyrøy er også med i denne satsingen gjennom forprosjektet «Stedsuavhengige arbeids plasser» som legger frem sine funn på seminaret. Troms fylke er bredbåndsfylke nr 1 i hele Norge. Troms fylkeskommune er også opptatt av hvordan vi kan høste gevinster av infrastrukturen Troms har investert i. I hvilke deler av Norge ser vi flest resultater av fiberutbyggingen. Kan små lokalsamfunn vise seg å bli vinnerne? Dyrøyseminaret tar diskusjonen. Magasinet FLYT gir en forsmak på seminarprogrammet, og vi håper dere finner det så interessant at dere blir med på hele eller deler av seminaret. Dere vil finne et oppdatert og mer detaljert program på FLYT inneholder artikler der kommunens rolle som utviklingsaktør står i fokus. Magasinet synliggjør mobilisering til store krafttak og hvordan en kan utløse og støtte opp om lokale initiativ. Vi håper at magasinet kan være til inspirasjon for både ordfører, rådmenn, ansatte og andre utviklingsaktører i din kommune. God lesning og velkommen til Dyrøyseminaret Og ser vi ikke deg på seminaret, kan du følge oss på nett. Ragnvald Storvoll Prosjektkoordinator Dyrøyseminarsenteret KF

3 Innhold 2 Leder 4-5 Program for Dyrøyseminaret Gir blaffen i geografi for å beholde kompetansen Størst IT-kompetanse 22 i distriktene Bor på landet ferierer i byen Familien Albertsen forelsket seg i Dyrøy og flyttet dit fra Tromsø. Det sparer de mye penger på. side 8-12 HUS på landet H Y TT E i byen» Veien til attraktive lokalsamfunn Skal gjøre kommunene innovative Hun som ønsker å brenne bunader Familien Albertsen gruet seg alltid til å reise hjem fra hytta i Dyrøy, så de sluttet med det. Nå har de hytte i Turistveien i Tromsø Online på hytta De rike distriktene Tre familier til distriktet Vegårdshei og Frøya kommune samt Vesterålen region har alle fokus på tilflytting. De har fått resultater blant annet i familiene Khachatrjan, Liutkus og Larssen. side tema Vegårshei kommune INNByGGERE: 1886 Mål: Få flyktninger til å bli i kommunen. løsning: Bistå flyktninger til å bli selveiere av egen bolig og få fast arbeid. Slår rot som selvstendige Selveiere Før dro flyktningene fra Vegårshei kommune nesten like fort som de kom. Nå slår de rot. Møt Hajarpi Khachatrjan og hennes familie. TeksT: AsTri edvardsen FoTo: rune stoltz BerTinussen UBERGSMOEN: velkommen! Barnefamilien tar oss vel i mot med varme smil. i entreen henger et innrammet kart av fedrelandet, Armenia i kaukasus. Hajarpi khachatrjan og hennes mann Avetik Movsesjan ber oss komme inn i stua. Barna dajana (10 år) og Garnik (7 år) smiler smått sjenert, og gløtter oppmerksomt på fotografens kamera. etter et mellomstopp på flyktningmottak i Telemark, kom familien til Øst-Agder-kommunen i På dette tidspunktet var vegårshei i startfasen med sitt prosjekt for å skape «blilyst» blant flyktninger. kommunen opplevde befolkningsnedgang, delvis fordi at de mange flyktningene som ble tatt i mot, senere flyttet videre. For å snu trenden, ble det ved årtusenskiftet igangsatt en satsing på bolig og jobb. Tanken var at flyktningene skulle kunne bo og leve selvstendig. nå kan kommunen vise til god statistikk: siden år 2000 har 70 av 95 flyktninger blitt integrert i kommunen. rundt 70 prosent av disse eier egen bolig, forteller kjetil Torp, som ble ansatt for å koordinere arbeidet. 8 9 I FINNMARK, STAKKAR...» TEKST: ASTRI EDVARDSEN FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN A LTA : Mai og Mai Camilla Munkejord er begge kommet til Alta. Men det eneste som minner om at våren har nådd vårt nordligste fylke er at snøen er smeltet vekk. Himmelen er grå og gresset utenfor den teglkledde høgskolen venter ennå på den friske grønnfargen. Hei! Adskillig mer frisk og fargerik er Mai-varianten som kommer trippende i støvletter gjennom byggets store foaje og ønsker velkommen på klingende vestlandsdialekt. Mai Camilla Munkejord skal nok en gang konfronteres med at hun har flyttet mot strømmen. Hun og hennes 50 informanter i studien «Hjemme i nord». «Fikk du deg ikke jobb sørpå, stakkar?» Mai Camilla Munkejord gikk motstrøms og flyttet fra Stavanger til Alta. Det gjorde hun for å forske på nettopp de som flytter motstrøms. side Bare svart? Fikk du deg ikke jobb sørpå? undret de fastboende da Mai Camilla Munkejord bosatte seg i nord. Hun har forsket på hvordan finnmarkingen tar imot innflytteren. Gjengs forskning, formidlet av media, proklamerer at norske distrikter er preget av utflytting, gubbekultur og kvinneflukt. Men er bildet av utkantsteder i Norge svartmalt med rette? undret Munkejord. Hun så på statistikken for Finnmark. Den viste at flyttingen går begge veier mange drar, men flere nye kommer til. Disse «motstrømmerne», som handler motsatt av doktrinen om at man skal flytte sørover til sentrale strøk om man vil opp og frem her i verden, ønsket Munkejord finne mer ut om. Hun ville bringe videre deres stedsopplevelser i hverdagen, og se hvordan kjønn spiller inn i det hele. Utgangspunkt: To kystsamfunn. Ett helt øst og ett helt vest i Finnmark: Vadsø og Havøysund. En fylkeshovedstad med flere kompetansearbeidsplasser og positiv befolkningsutvikling. Ett tradisjonelt fiskevær med nær halvert folketall. To måneder med intervjuer av 25 kvinner og 25 menn fra andre deler av Finnmark, sørligere deler av VISSTE DU AT... De som flytter mot strømmen (fra by til mindre sentralt strøk) har sterkere motiver og gjør mer bevisste valg? Motstrøms flytterne vektlegger særlig stedsfølelse- og identitet.» Nord-Norge, strøk sørpå og utlandet. Deres umiddelbare beskrivelser av flyttemotiv var ofte knyttet til kjærlighet, jobb, et ønske om å bo i nærheten av familie og venner, eller å bo eksotisk til i nord. Men i mer utdypede svar framgikk en kompleksitet. Nevnte motiver var vevd inn i forhold knyttet til utdanning, livsfase, bostedserfaringer og forestillinger om hvor man kan leve «det gode liv». Skepsis Skepsis preget mottakelsen av innflytterne i Vadsø. De fikk ofte spørsmål om når de skulle dra. Aksept fikk de først etter å ha sendt sterke signaler om at de ville bli. Bakgrunnen er at stedets store gjennomstrømming regnes som en sårbarhetsfaktor. I Havøysund oppleves det annerledes. Der blir nye ansikter og ny kompetanse sett på som en styrke og ønsket velkommen. Munkejord tror holdningen i Vadsø kan føre til at folk forlater tidligere enn planlagt. Hun forklarer at åpen stedsidentitet forenklet kan sies å føre til at innflyttere føler seg integrerte mange av innflytterne ser for seg kystsamfunnene som åpne og fleksible bosteder. Tilbake til Høgskolen i Alta. Munkejord sitter i kantina. Hun har mye på hjertet, og hun snakker fort. Ingen særskilte nordnorske ord har sneket seg inn i målføret. Kanskje har Munkejord bevisst jobbet for å beholde Karmøy-dialekten intakt. Den har nok blitt utfordret da hun har hatt mange ulike bosteder. Tidlig på 2000-tallet hadde hun og hennes nordnorske samboer flytteruten Tromsø Stavanger, Stavanger Alta. Her endte de opp fordi Munkejord ønsket å ta doktorgrad i kjønns- og distriktsforskning, og han ville heller bo nordpå enn sørpå. I Stavanger fant folk det hårreisende: Hvorfor bosette seg oppe i det kalde «gokk» og få mørketidsdepresjon?! VISSTE DU AT... Innflyttere utgjør en viktig befolknings - gruppe i Finnmark? Om flere blir værende lengre, vil det ha stor betydning for befolkningsutviklingen og samfunnenes bærekraftighet. Selveid bolig og fast arbeid har vært viktig for at den armenske familien har blitt værende i Vegårshei kommune. Fra venstre Avetik Movsesjan, Hajarpi Khachatrjan, Dajana og Garnik. «Vegårshei-modellen» vi fikk vite fra bosniere, som kom til kommunen i , at det var for dyrt for dem å investere i bolig her. oppgaven ble da å få på plass en ordning for å gjøre det økonomisk Familien har blitt godt kjent i lokalmiljøet og mamma Hajarpi er innvalgt i kommunestyret for KrF

4 28. september Velkommen til Dyrøy! Årets Dyrøyseminar er aktuelt, utfordrende og nyskapende. Om vi ikke ser deg der, kan du likevel se oss. Ved hjelp av moderne teknologi, kan flere enn noen gang følge foredrag og debatter. Både i Tromsø og Haugesund kjøres parallelle seminarer via videokonferanse, kanskje blir det flere også? Nytt av året er fire spennende verksteder på seminarets andre dag, du velger den som treffer deg og ditt behov. Og som vanlig blir det festaften med kulinariske godbiter. Siste nytt om programmet vil du alltid finne på Her kan du også melde deg på. Vi sees på den ene eller den andre måten! kaffe lunsj 4

5 29. september Ungdomm ens Dyrøysem inar (IT) Barnas Dyrøy seminar Kokkekurs for barn medkulin arisk Akademi og ka pteinen på kok kelandslaget, Jo stein Medhus. 5

6 Vet du hva? I morgen skal jeg på en hytte og sove der. Estine Katrin Sæbbe Haraldsvik (6) Jeg har mistet to tenner!! Madelen Dalgård (5) Å leke på fjellet. Richard Felix Bertheussen (4) Hva er Jeg har to fisker. De heter Blåmann og Blåmann!! Adam Karlsen (4) best med å bo i Dyrøy? Som man spør får man svar. De yngste dyrøyværingene er opptatt av så mangt. 6

7 Alle lekebutikkene som er her. Mathias Wangberg (6) Å kjøre bilcross med pappa. Tobias Svendsen (5) Å leke, og å kjøre snescooter!!! Tom Kristian Christiansen (5) Å dra ut med båt og fiske masse fisk. Loke Johannes Stokkan (4) 7

8 Hus på landet Familien Albertsen gruet seg alltid så de sluttet med det. Nå har d 8

9 » hytte i byen til å reise hjem fra hytta i Dyrøy, e hytte i Turistveien i Tromsø. 9

10 «I går kokte det med sjølaks i fjæra nedenfor huset, så jeg tok fram stanga og fisket hele kvelden, sier Merete Albertsen. Etter at de flyttet på landet har de fått seg hun eller mindre fritt, og Eva får prøve seg på aktiv Tekst: Thomas Schanche det egentlig som hindret dem? kommune og arbeidsgiveren hverdagen til Merete. Foto: Rune Stoltz Bertinussen Jobbene? Fritidsaktivitetene? Institutt for samfunnsmedisin ved Annenhver uke reiser jeg til Kulturtilbudet? Universitetet i Tromsø (UiT) for at Tromsø for å delta i møter fra hundstrand: Familien Albert Etter mye tenking og sjekking hun kan jobbe stedsuavhengig. mandag til onsdag. Men da er sen som består av Steinar (42), fant familien Albertsen ut at det Jeg trengte bare å ta med meg det effektive møter. Tidligere ble Merete (39), Eirik (16) og Eva (12), egentlig ikke var noen vektige en PC, plugge den inn, så var jeg i møtevirksomheten spredt utover hadde ingen tilknytting til Dyrøy grunner som holdt dem tilbake gang. I Nordavindshagen sitter jeg uka, og jeg ble forstyrret i arbei kommune, bortsett fra utallige i Tromsø. De måtte bare ta i flotte lokaler med godt kollegialt det. Jeg måtte bruke kveldene til turer i skog og mark med hytta spranget. Det gjorde de i 2008, og miljø, tilgang til videokonferanse å fintenke på problemstillinger, som utgangspunkt. Ungene hadde har ikke angret siden. utstyr og fiber i veggene. Kommu samt gå gjennom e-poster. Nå er sine fritidsaktiviteter i byen og de voksne hadde gode jobber i Jobb nen tilbyr fiber til alle hustander for en rimelig penge, så hjemme jeg mer uthvilt og yter bedre på jobb. I går kveld kokte det med Tromsø som de trivdes i. Likevel Siden familien lever av lønnet har jeg bedre hastighet på nett og sjølaks i fjæra nedenfor huset, så kom spørsmålet opp, først på arbeid, var jobb avgjørende for at nedlastninger enn jeg hadde på jeg tok frem stanga og fisket hele fleip: Hvorfor flytter vi ikke bare familien flyttet. Steinar fikk jobb jobb i Tromsø, legger hun til. kvelden i stedet for å tenke jobb, ut hit til Dyrøy, når det er her vi i teknologibedriften Demas, som Jobben som prosjektadmini illustrerer Merete. trives best? Etter hvert begynte ideen om flytting å modnes og blant annet utreder muligheten for tidevannskraftverk. Merete strator kan til tider være stressende. Flyttingen til Dyrøy fikk Økonomi den fleipete tonen avtok. Hva var takker Nordavindshagen, Dyrøy uventede konsekvenser i arbeids Familien kjøpte et gårdsbruk i Sparer kroner i året Mange byfolk har lurt på hvorfor folk på landet oftest har bedre økonomi enn folk i byene, selv om de har lik inntekt. Nordmenn bruker om lag 30 prosent av inntekten på bolig, men det er ulikt fordelt i befolkningen. Folk i større byer med høye boligpriser, høy eiendomsskatt og høye kommunale avgifter bruker vesentlig større andel av disponibel inntekt på bolig. Spesielt gir nedbetaling av boliglån store utslag på andelen av inntekten man bruker på bolig. Vi har vi tatt utgangspunkt i utgifter som man vanskelig kan stramme inn på, som skatter, avgifter, nedbetaling av boliglån og fritidsaktiviteter for barn. Innsparinger på fyring av egen ved, og færre impulskjøp når man bor på landet, har vi ikke tatt med i regnestykket. I vårt eksempel sparer en familie på fire kroner på å bo i Dyrøy fremfor i Tromsø. 10

11 » d. På de 140 målene som utgjør familiens nye eiendom får valpen Freddy gå mer iteter som er umulig å gjennomføre i byen. For eksempel øvelseskjøring på ATV. 12 år gamle Eva savner ikke livet i byen. Hun har aktive dager, med stort innslag av friluftsliv. Dyrøy på 140 mål med nyrenovert flinkere til å finne på ting selv. Ungene er også blitt mer selv er bare halvparten av avgiftene våningshus, fjøs og naust på egen Dessuten er vi blitt flinkere til å stendige og mindre avhengig av i Tromsø. Medlemsavgiftene til sjøtomt i nydelige omgivelser. strukturere innkjøpene våre når lommepenger. idrettslag er omlag en tiendedel av Salgssummen på kroner vi reiser på handletur til Finnsnes Sønnen vår Eirik (16), som det vi betalte i Tromsø. Det får ikke var ikke direkte avskrekkende for eller Tromsø. Vi lager handlelister for tiden er på besøk hos venner i bare konsekvenser for lomme familien. For det beløpet får man og kjøper mindre på impuls. Tromsø, har begynt å selge egen boka. Ungene har også mulighet knapt en hybel i Tromsø, kommen Familien opplever også at inn kuttet ved for å spe på lomme til å være med på flere aktiviteter terer Merete. vesteringen i nedlagt gårdsbruk pengene. Dessuten skal Eva (12) som fotball, kulturskole og volley Vi vurderer å selge «hytta» i kaster av seg. selge egendyrkete jordbær fra ball, kommenterer Merete. Tromsø. I så fall blir vi jo plutselig rike. Vi merker også på de Strømregningen blir lavere siden vi fyrer med egen ved. Vi gården til sommeren. Avgiftene er også lavere enn i Fritidsaktiviteter månedlige utgiftene at kostna har et lite sagbruk der vi kan Tromsø. Dyrøy er midt i blinken for en dene er lavere her sammenliknet produsere hva vi vil av plank, blant De kommunale avgiftene familie som er glad i friluftsliv. med byen. I Tromsø koster alltid annet til ny veranda som er første ungdomsaktiviteter som bowling, prosjekt. Badstue i naustet hadde kino og shopping noe. Her er de også vært lekkert, legger hun til. Årlige kostnader for familie på fire i bolig på 120 kvadratmeter: Tromsø: Boliglån kr ,- (20 års nedbetalingstid)...kr ,- Kr i gjennomsnitts skattefradrag over nedbetalingsperioden. Dyrøy: Boliglån kr ,- (20 års nedbetalingstid)...kr ,- Kr i gjennomsnitts skattefradrag over nedbetalingsperioden. Vann- og avløpsavgift Tromsø...kr 9.643,- Dyrøy...kr 5.143,- Kontingent og avgifter for to barn på fotball Tromsø (TUIL)...kr 5300,- Dyrøy (BIL)...kr 650,- Eiendomsskatt av en boligverdi på kroner ,-. Tromsø... kr 5.400,- Dyrøy... kr 0,- To barn på kulturskole, inkludert materiellavgift. Tromsø... kr 6.046,- Dyrøy...kr 1.815,- Skolefritidsordning for ett barn, 23 timer per uke. Tromsø...kr 2.120,- Dyrøy (20 timer)...kr 1.192,- Totalt etter skattefradrag: Tromsø...kr ,- Dyrøy...kr ,- 11

12 «Familien Albertsen deltar også i andre aktiviteter, i følge Merete. Når vi er i byen, benytter vi oss av kulturtilbudet der. Døgnvillfestivalen er fast på programmet hvert år. Faktisk er vi like mye på kino og restaurant som før vi flyttet. Vi går alltid på Allegro Pizza når vi er i Tromsø, skyter Eva inn. Vi er også like mye på ferie i utlandet. Sist var vi i Kroatia, og det var kjempefint. Familien deltar også i det lokale tilbudet i Dyrøy. Vi følger med på det som skjer gjennom folderen «Liv og røre i Dyrøy». Det siste året har vi vært på «Åpen gård», bilcrossløp, «Dyrøya på langs», St Hans-feiring og Midtsommerfestivalen der Eva og noen venninner sang. Vi var bortreist i fjor, men Fårikålfesti valen skal vi få med oss neste gang. Gøy på landet På gården blir vi møtt av den enorme, men heldigvis kjempesnille, valpen Freddy av rasen Alaskan malamute. Husdyrhold er enklere på landet, konkluderer Merete. Vi kunne strengt tatt ikke hatt så stor hund i byen. Her får Freddy gå fritt og kan sove ute uten å forstyrre noen. Han er for snill til å være vakthund, men det gjør ingenting. Det er ingen kriminalitet å snakke om, og dørene er alltid ulåste. Eva elsker å leke med Freddy i skogen. Sammen med venninnene får hun også prøve seg på spennende aktiviteter hun ikke fikk anledning til å gjøre i byen. Vi har egen teltcamp oppe i lia der vi sover ute. Jeg har egen jolle med motor. Vi bruker å fiske kreps med krabbeteiner som vi koker i egen ovn i fjæra. Også får jeg prøvekjøre ATV. Og slakte elg om høsten. Også får jeg være med Harald på jobb i sjarken. Jeg rir på hest hos Knut i Bogen. Også besøker jeg kalvene «mine» hos Bolle. De er såå søte, legger hun til. Merete mener familien har det som plommen i egget. Vi lever det gode livet på landet, samtidig som vi får med oss det byen har å tilby. Vi er litt som Ole Brumm. Ja takk, begge deler! Familien Steinar og Merete Albertsen tok med seg barna og flyttet til Dyrøy kommune i Troms, drøye to og en halv time med bil sørover fra Tromsø. Eva (12) er med på bildet. Eirik (16) var for anledningen på det de har beholdt som «hytta» i Tromsø. flere ufaglærte i barnehagen Ifølge Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms er det stor forskjell på fagkompetansen hos de ansatte i barnehagene. Og det er ikke distriktene som sliter med å rekruttere fagfolk, det er det åpenbart de største kommunene som gjør. Aller verst ut kommer Tromsø hvor hele 30 prosent av arbeidsstokken er på dispensasjon fra forskriften om pedagogisk bemanning i barnehager. Småkommuner som Lyngen, Storfjord, Berg, Gratangen og Dyrøy er de fremste i fylket når det gjelder pedagogisk kompetanse hos barnehageansatte. 8,35 30,53 7 4,15 2,66 2, ,4 7,9 2,15 1,6 0,2 Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy 1,8 1,5 0 19,4 7, ,4 2,5 4 1,9 3,6 Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gáivuotna/Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Tabellen viser prosentvis andel av barnehageansatte på dispensasjon i Troms. 12

13 Energi som produseres og forbrukes i liten skala lokalt er også et bidrag til lokal vekst og samfunnsutvikling. Prosjektet «Kort reist energi» fokuserer på distribuert generering av fornybar energi. I Dyrøy testes dette ut i et stort samarbeidsprosjekt mellom kommune, bedrifter og forskningsmiljøer. Fokus ligger på oppbygging av kompetanse på småskala produksjon av miljøvennlig energi, og styringssystemer for distribusjon, lagring og bruk. Nysgjerrig på oss? Vi håper å se deg på vårt energiske verksted på Dyrøyseminaret! Samarbeidsparter: Troms kraft, Norut, Universitetet i Tromsø, Dyrøy kommune, Dyrøy Energi, Høgskolen i Narvik og Energilaben Dyrøy. 13

14 Eivind Simonsen leder Finale Systemer AS fra travle Tromsø by. 14

15 » Uavhengig av geografien Finale Systemer AS har i mange år hatt stor suksess med å tilby stedsuavhengige arbeidsplasser for å beholde kompetanse i bedriften. 15

16 «Systemutvikler Ottar Friis, har alt han trenger av teknologisk utstyr på lokalkontoret i Årviksand. Omgivelsene rundt lokalkontoret på Årviksand innbyr til ro Tekst: Thomas Schanche Foto: Rune Stoltz Bertinussen Tromsø/Årviksand: Gjennom 20 år har Finale Systemer AS demonstrert at fysisk plassering av de ansatte ikke er avgjørende for produktenes utvikling og kvalitet. Heller ikke kundens opplevelse av service eller det å finale systemer as omlag revisorer og regnskapsførere bruker FINALE Årsoppgjør i dag. De gjennomfører hvert år mer enn årsoppgjør med FINALE. Kontinuerlig utvikling og vedlikehold er derfor er en av de viktigste forutsetningene for at så mange foretrekker Finale Systemer som sin samarbeidspartner og leverandør av årsoppgjørs- og skatteregnskapssystem. bedriftens produkter er kontinuerlig under utvikling. Årvisst kommer større eller mindre endringer i skatte- og regnskapsregler som Finale Systemers produkter må håndtere. I tillegg kommer endringer initiert av den teknologiske utviklingen, samt bedriftens og kundenes ideer til videreutvikling av produkter. Dette innebærer at Finale Systemer må være helt i forkant av utviklingen. skape et sterkt fagmiljø internt, avhenger av hvor de ansatte logger seg på maskinene. Finale Systemer AS er landets ledende leverandør av programvare for regnskapsrapportering og ligningsoppgaver. Blant bedriftens 14 ansatte finnes den beste kompetansen innen markedsføring, regnskaps- og skatteregler, samt teknisk utvikling av programvare. Kompetansen er en vesentlig forutsetning for virksomheten til bedriften. Derfor gjør ledelsen alt det de kan for å beholde og utvikle denne kompetansen. Et av tiltakene er å la ansatte jobbe stedsuavhengig. De ansatte i Finale Systemer sitter for tiden spredt på fire ulike kontorer: Hovedkontoret i Tromsø, og avdelingskontoret i Oslo og på to kontorer i Skjervøy kommune i Troms. Trives på eget kontor Fagsjef i Finale Systemer, Hermod Gundersen, inngikk avtale om avdeling på Skjervøy da han begynte i bedriften i Det var aldri et krav fra min side, men heller aldri et problem. Jeg hadde den kompetansen de var på jakt etter. Det var det viktigste. Gundersen, som har bakgrunn som revisor, jobber tett med de tekniske utviklerne i bedriften, og gir også support til kunder over hele landet. Han planlegger, utvikler og tester produkter, og kjører kurs. Han har et komplett papirløst kontor med digital arbeidsflyt og planlegging. Det betyr ingenting for verken kolleger eller kunder om jeg sitter i Tromsø, på Skjervøy eller i Oslo. Finale Systemer måtte hatt de samme systemer uansett hvor jeg satt. Min jobb krever at jeg spiller på lag med alle mine kolleger, utfordringene ville vært de samme uavhengig av lokalisering, sier Gundersen. I Årviksand, litt lenger ut i havgapet, sitter systemutvikler Ottar Friis. Han har jobbet i Finale Systemer fra sitt hjemmekontor i 22 år! Teknisk sett er det ingen problem å jobbe fra Årviksand. Jeg har til og med betjent kunder fra Kreta uten at de har oppdaget noe. Men sosialt er lokaliseringen en utfordring, selv om jeg lever lenge på samlinger og møter i bedriften. Friis tror den sosiale biten vil bedre seg når han om kort tid flytter til kommunesenteret Skjervøy. Jeg ser frem til å få en kollega i nærheten. Vi planlegger også å finne kontorlokaler der vi kan jobbe blant folk fra andre bedrifter i relaterte bransjer, sier Friis. Fornøyde kunder Daglig leder i Finale Systemer AS, Eivind Simonsen, lister opp tre enkle kriterier som kjennetegner en sunn bedrift. En sunn økonomi. Fornøyde ansatte. Fornøyde kunder. Disse kriteriene henger naturlig sammen. Dersom et av kriteriene svikter, vil det naturligvis gå utover de andre. Dersom en ansatt ønsker å flytte, har han eller hun gode grunner for det. Vedkommende vil ikke forbli fornøyd i jobben hos oss dersom vi nekter han eller hun å flytte på seg. 16

17 og inspirasjon. Simonsen poengterer at med dagens teknologi kan ansatte bli i Finale Systemer AS nær sagt uavhengig av bosted. En arbeidstaker som velger lokalisering selv, forblir lojal. Vi er en høykompetansebedrift og det er viktig at vi oppleves som en attraktiv arbeidsplass. At ansatte har det bra på hjemmebane fordi de bor der de vil, er bare en fordel for bedriften. Dessuten får de ansatte ro til å konsentrere seg om utviklingsarbeid, sier Simonsen. Bedriften prioriter i følge daglig leder å holde de ansatte fornøyde. Vi gjennomfører hvert år en HMS-spørreundersøkelse på spørsmål, der vi ønsker å avdekke hvordan det er hos oss og hvordan det burde være. Vi ser at glippet mellom hvordan det er og hvordan det burde være, blir stadig mindre år for år. Det viser seg at de ansatte setter pris på den friheten vi tilbyr, blant annet gjennom stedsuavhengige arbeidsplasser. Utfordringer Dersom en ansatt flytter til en distriktskommune, er det i følge Simonsen flere forhold som må klaffe for at en ansatt skal kunne fungere i en bedrift som Finale Systemer AS. Dette krever litt av ledelsen, den ansatte og vertskommunen. Det må selvfølgelig være teknisk mulig for den ansatte å sende og motta store filer over nett. Fiberløsninger er absolutt en fordel. Dessuten bør det være et fysisk miljø for den ansatte å trives i. Gjerne et kontorhotell med folk fra ulike bedrifter. Mange kommuner bruker store ressurser på å tiltrekke seg større bedrifter, men jeg tror det kan være mye å hente for distrikts kommuner dersom de legger til rette for enkeltansatte, kommenterer Simonsen. Ledelsen i bedrifter med stedsuavhengige ansatte må også tilpasse seg, ifølge daglig leder. Ledelsen kan ikke være kontrollfriker ovenfor stedsuavhengige ansatte. Man må slippe taket, og stole på at de ansatte gjør jobben på en skikkelig måte. Det krever litt av den ansatte også. Når man jobber stedsuavhengig må man ha en ekstra stor dose disiplin. Friheten man får kan ikke skusles bort i unnasluntring, påpeker han. Nøkkeltall (i hele tusen) Sum driftsinntekter Ordinært resultat før skatt Sum eiendeler arbeidsgiveravgift Finale Systemer AS betaler ulik arbeidsgiveravgift i forhold til hvor de ansatte har bosted. Bedriften betaler betydelige beløp for ansatte i bykommuner. StED Sone prosent Oslo Tromsø...4a Skjervøy Bedriftskultur For å oppnå full effekt av fordelene med stedsuavhengige ansatte må man ha fokus på kulturen i bedriften, i følge daglig leder. Det stiller store krav til kontinuerlig informasjonsdeling når man har ansatte utenfor syns- og hørselsvidde. Telefon, e-post, høyhastighets bredbånd, konferansetelefon, videokonferansesystemer, og enkle webkamera-løsninger er veldig gode hjelpemidler, men kan ikke helt erstatte samtaler ansikt til ansikt. Derfor er det viktig for oss å møtes så ofte vi kan. I Finale Systemer prioriterer man også sosialt samvær når man først samles. Vi har obligatoriske vår- og høstsamlinger, samt flere andre faglige og sosiale arrangement gjennom året der de ansatte kan treffe hverandre. Det er oppbyggelig for den enkelte, samtidig som det er med på å bygge opp bedriftskulturen vår, uttaler Simonsen. 17

18 Musikktime direkte Illustrasjonsfoto: Avikom 18

19 » fra Manhattan Elever på Karlsøy får fjernundervisning i musikk fra New York. Vi hadde aldri fått dette til dersom vi ikke var så teknologisk modne, sier prosjektleder Astrid Høgmo. Tekst: Espen Andreassen new york: Høgmo leder arbeidet med Bygde skolen fra New York, hvor hun tilrettelegger musikkundervisning via skjerm blant annet til elever fra Karlsøy kommune i Troms. Musikk er et fag vi har fått mange henvendelser om, og Manhattan School of Music (MSoM) har turt å jobbe sammen med oss, forteller Høgmo. Distriktene kan teknologi Samarbeidet med skolen i New York kom i stand etter forespørsel fra Bygdeskolen. Noe av grunnen til at de henvendte seg dit, var at musikkskolen ikke ukjent med denne slags fjernundervisning. Vi var godt forberedte teknologisk og kompetansemessig, kanskje mer enn de var vant med. Skolen jobber allerede opp mot bygdeskoler i USA, men der er det ikke lagt til rette for slik under Påstanden er at man ikke kan få til et godt læremiljø dersom man ikke er samlet. Dette er bare en mental sperre hos enkelte, og er ikke tilfelle. Astrid Høgmo, prosjektleder Bygdeskolen visning i like stor grad som vi har i Norge, sier prosjektlederen. Det burde ikke være noen problemer å få til noe liknende fra norske læringsinstitusjoner, men vi har enn så lenge ikke kommet over noe slikt miljø i Norge, legger hun til. Bruk av teknologi er noe distrikts kommuner i Norge kan. Vi hadde aldri fått dette til dersom vi ikke var så teknologisk modne. Vi er ikke verdensmestre på teknologi, men vi er flinke til å bruke den, sier Høgmo. Interesserte lærere Bygdeskolen legger også til rette for at de fire skolene i prosjektet (fordelt på seks lokasjoner) får fjernundervisning i tysk og spansk. Tysk læres via skjerm fra en lærer i Gratangen mens spansk læres fra Lavangen i Troms. Felles for alle fagene som det fjernundervises i er at de alle involverer kompetanse som er vanskelig tilgjengelig i de enkelte småsamfunnene. Påstanden er at man ikke kan få til et godt læremiljø dersom man ikke er samlet. Dette er bare en mental sperre hos enkelte, og er ikke tilfelle, sier Høgmo. Hun har sett at interessen blant lærerne har vokst mer og mer i de fire årene prosjektet har pågått. Mens skoleåret pågår er samtlige studioer i kommunene mer eller mindre fullbooket. Formelt avsluttes prosjektet med Bygdeskolen sommeren 2010, men i høst starter det opp i kommunal drift. Til nå har finansieringen vært en kombinasjon av midler fra Bredbåndsfylket Troms, Troms fylke og egenandeler fra kommunene. bygdeskolen bygdeskolen er et nettverk som ble etablert høsten Visjonen er å sikre at den gode skolehverdagen kan utvikle seg og leve videre i norske bygdesamfunn. noen av delmålene med prosjektet er å utvikle en felles teknologisk plattform for undervisning i realtid, bruk av digitale læringsverktøy og etablering av et felles pedagogisk kollegium og pedagogisk modell mellom skolene. Sommeren 2010 avsluttes prosjektet. Da går skolen over i kommunal drift. Tvunget til å ligge foran Skoler som er truet på livet, må være innovative for å overleve, sier varaordfører Svein-Egil Haugen i Karlsøy kommune i Troms. Her er alle fire grunnskolene tilrettelagt for stedsuavhengig læring. TEKST: Espen Andreassen Det er i distriktene vi finner den største og mest utbredte kompetansen innen fjernundervisning og teknologiske læremidler. Av ren nødvendighet på grunn av fraflytting, få elever og få lærere har de minste samfunnene satset på nytenking. Jeg sitter så absolutt med den oppfatningen. Jeg jobbet for eksempel på en liten skole i Karlsøy i Da var vi den første grunnskolen som tok i bruk internett, forteller varaordfører i Karlsøy kommune, Svein-Egil Haugen (bildet). Vi har vært i front hele tiden, men det er for oss nødvendig siden kommunen er så kronglete å komme seg frem i, legger han til. Overlevelse Karlsøy kommune har fire skoler hvorav en har tre avdelinger 19

20 «Utdanning uavhengig av tid og sted Universitetet i Tromsø kommer med regional håndsrekning. Man skal kunne være student uten å måtte flytte dit forelesningene er, sier prorektor Britt-Vigdis Ekeli. Når vi ser på søkerlisten fra i år, så ser vi at de studiene som har gode nettbaserte løsninger er favoritter blant studentene. TROMSØ: I tråd med den teknologiske utviklingen og nye krav til tilgjengelighet, har Universitetet i Tromsø (UiT) opprettet en egen prosjektgruppe som skal se på mulighetene ved fjernundervisning. Tilgjengeligheten til å følge undervisningen fra for eksempel Senja, Honningsvåg eller Oslo for den saks skyld skal forbedres betraktelig. Leder av gruppen er prorektor Britt-Vigdis Ekeli (bildet). Fleksibel Vi skal foreslå en handlingsplan for hvordan vi skal bli best på fleksibel utdanning. Handlingsplanen skal ut på høring hos fakultetene før styret tar stilling Britt-Vigdis Ekeli, prorektor UiT Det eneste som kan være et pro De små skolene må være blem til tider, er linjekapasiteten, spredt på flere øyer. Samtlige av disse har installert egne rom hvor elevene kan følge undervisning via videokonferanse. Kommunen er ikke verre og har eget rom på rådhuset for møtevirksomhet over skjerm. Dette er løsninger som sjelden er til stede i byene siden behovet innovative for å overleve. De som er store kan gjerne tillate seg å være late, mener varaordføreren. Frykt og skepsis Terskelen for både lærere og elever er lav, men i starten var skepsisen så absolutt til stede for å bruke teknologiske nyvinninger i utdanningsøyemed. Teknologien er enkel og de sier Haugen. I starten ble fjernundervisningen oppfattet som en trussel mot skolene. Det ble fryktet at dataskjermen skulle erstatte lærerne. I stedet ser vi bevis på det motsatte, legger han til. Bred bruk Systemene er på plass og kunnskapen er på plass, men det brukes: Skolene melder om fullbookede rom. I tillegg brukes rådhusets videokonferanserom bredt blant alle etater. Spesielt helseetaten er flink til å bruke konferanseutstyret til møtevirksomhet og etterutdanning. Vi bruker det også til møter internt i kommunen og til møter utover kommunegrensene i stedet for å flytte en hel forsamling til ikke er like tydelig der. aller fleste er kjent med internett. viktigste er at løsningene faktisk Tromsø, sier varaordføreren. 20

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Prosjektbeskrivelse Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Innhold a) Forord b) Opprinnelig søknad c) Tilsagnsbrev d) Detaljer til prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Næringsutfordringer i Troms

Næringsutfordringer i Troms Næringsutfordringer i Troms Ståsted: Midt-Troms Tromskonferansen 15. november 2012 Herbjørg Valvåg, daglig leder Midt-Troms regionråd Tromsøregionen 77.000 innb Midt-Troms 29.700 innb Sør-Troms 35.900

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Konkurransen om kompetansen Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Fokuset er endret til tilgang på kompetanse Tre megatrender: Urbanisering, akademisering, individualisering

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2013-06-17 Dato: 18.06.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 17. juni kl. 09.00 11.30 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 II TEKST MED OPPGAVER Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 Før i tiden var idealet i arbeidslivet å være lojal og utholdende. Premien var trygghet, gullklokke og god pensjon. I dag

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram En evaluering av regionale traineeordningers effekt i forhold til å rekruttere og beholde unge med høy utdanning i distriktene Utredningens innhold 1 Beskriver

Detaljer

Klar for eldrebølgen?

Klar for eldrebølgen? Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Med støtte fra Helsedirektoratet Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Innen 2035 vil Norge ha dobbelt så mange innbyggere

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

«Derfor blir vi her», hva skal til for at innflyttere blir boende? Dialogseminar Campus Helgeland 08.04.2014 Mona Ward Handeland, Kompetansesenter

«Derfor blir vi her», hva skal til for at innflyttere blir boende? Dialogseminar Campus Helgeland 08.04.2014 Mona Ward Handeland, Kompetansesenter «Derfor blir vi her», hva skal til for at innflyttere blir boende? Dialogseminar Campus Helgeland 08.04.2014 Mona Ward Handeland, Kompetansesenter for distriktsutvikling Hovedfunn: «Derfor blir vi her»

Detaljer

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Hvorfor er friluftsliv så viktig? Ferske tall viser at. - KUN 3 av 10 barn og voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer