bygdeliv STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Trendy Inn for evig sørpå, stakkar? SIDE 46-49

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bygdeliv STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Trendy Inn for evig sørpå, stakkar? SIDE 46-49"

Transkript

1 om attraktivitet i lokalsamfunn, ny teknologi og moderne arbeidsformer STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Løsningen for små lokalsamfunn? Se programmet til Dyrøyseminaret på side 4-5. Trendy bygdeliv De har hus på landet og hytte i byen, og jobber stedsuavhengig. SIDE 8-12 Inn for evig De nye øyboerne ble intervjuet, tatt med på visning og silt grundig, før Frøya ønsket velkommen med hornmusikk og eget hus. SIDE Fikk du ikke jobb sørpå, stakkar? SIDE utgitt av Dyrøyseminarsenteret 1

2 Et magasin fra Dyrøyseminarsenteret KF 9311 Brøstadbotn Redaktør: Ragnvald Storvoll Kontakt: Telefon Redaksjon og produksjon: Krysspress Pegasus Publisering AS Trykk: Merkur Trykk AS Opplag: om attraktivitet i lokalsamfunn, ny teknologi og moderne arbeidsformer STEDS- UAVHENGIGE ARBEIDS- PLASSER Løsningen for små lokalsamfunn? Se programmet til Dyrøyseminaret på side 4-5. TRENDY b y g d e li v De har hus på landet og hytte i byen, og jobber stedsuavhengig. S I D E INN FOR EVIG De nye øyboerne ble intervjuet, tatt med på visning og silt grundig, før Frøya ønsket velkommen med hornmusikk og eget hus. SIDE FIKK DU IKKE JOBB SØRPÅ, STAKKAR? SIDE UTGITT AV DYRØYSEMINARSENTERET 1 Du sitter nå med magasinet FLYT, utgitt av Dyrøyseminarsenteret. Du har fått det fordi du er opptatt av framtida i små lokalsamfunn. Vi håper du vil finne artikler som gir deg nye tanker, driv og inspirasjon. Kanskje blir du engasjert, begeistret eller provosert? Da har vi oppnådd vårt mål. Både magasinet FLYT og årets Dyrøy seminar handler om hva som gjør et samfunn attraktivt for innbyggeren, tilflytteren, arbeidstakeren og gründeren. Hvordan ser framtidas arbeidsplasser i kommunene ut? Er kommunal sektor interessant for unge arbeidstakere? Hva betyr bredbåndsutbygging og ny teknologi for rekruttering og attraktivitet? Hva betyr det for nye læringsformer i skolen, kompetansedeling og stedsuavhengige arbeidsplasser? Disse spørsmålene og flere til tas opp til debatt på årets Dyrøyseminar som går av stabelen i Nordavindshagen/Dyrøyhallen 28. og 29. september. Se fram til foredrag, verksted og debatter med trøkk. Dyrøyseminaret er en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling. Dyrøyseminaret ble arrangert for første gang i Internt og eksternt er det en viktig læringsarena. Rollen som utviklingsaktør handler også om å organisere møteplasser for samhandling og utvikle nettverk mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. Slike møteplasser må også finnes nasjonalt. Dyrøyseminaret er en slik møteplass, og i år er Distriktssenteret kommet med som medarrangør sammen med Dyrøy kommune. Det er vi stolte av. Distriktssenteret har også det faglige ansvaret for to verksteder på seminarets andre dag. Benytt anledningen til å bli kjent med Distrikts senterets virksomhet og kompetanse. Vi har flere faglige samarbeidspartnere. Avikom er en av landets fremste spesialister på bredbåndsmøter, med tilhørende teknologi og tjenester innen videokonferanse. Hoveddelen av seminaret webcastes live, og du kan følge med fra der du er. Næringsforeningen i Tromsøregionen og Haugaland Vekst i vest arrangerer parallelle seminarer om temaet «Stedsuavhengige arbeidsplasser», og vi møtes til dialog via nettet. Dette er innovasjon! Universitetet i Tromsø er som tidligere med og sørger for god faglig forankring. Karrieresenteret ved UiT er en viktig kobler mellom teori og praksis, mellom studenter og næringsliv. Kommunal- og regional DEpartementet har stimulert til forskning, utprøving og prosjekter knyttet til stedsuavhengig arbeid. Dyrøy er også med i denne satsingen gjennom forprosjektet «Stedsuavhengige arbeids plasser» som legger frem sine funn på seminaret. Troms fylke er bredbåndsfylke nr 1 i hele Norge. Troms fylkeskommune er også opptatt av hvordan vi kan høste gevinster av infrastrukturen Troms har investert i. I hvilke deler av Norge ser vi flest resultater av fiberutbyggingen. Kan små lokalsamfunn vise seg å bli vinnerne? Dyrøyseminaret tar diskusjonen. Magasinet FLYT gir en forsmak på seminarprogrammet, og vi håper dere finner det så interessant at dere blir med på hele eller deler av seminaret. Dere vil finne et oppdatert og mer detaljert program på FLYT inneholder artikler der kommunens rolle som utviklingsaktør står i fokus. Magasinet synliggjør mobilisering til store krafttak og hvordan en kan utløse og støtte opp om lokale initiativ. Vi håper at magasinet kan være til inspirasjon for både ordfører, rådmenn, ansatte og andre utviklingsaktører i din kommune. God lesning og velkommen til Dyrøyseminaret Og ser vi ikke deg på seminaret, kan du følge oss på nett. Ragnvald Storvoll Prosjektkoordinator Dyrøyseminarsenteret KF

3 Innhold 2 Leder 4-5 Program for Dyrøyseminaret Gir blaffen i geografi for å beholde kompetansen Størst IT-kompetanse 22 i distriktene Bor på landet ferierer i byen Familien Albertsen forelsket seg i Dyrøy og flyttet dit fra Tromsø. Det sparer de mye penger på. side 8-12 HUS på landet H Y TT E i byen» Veien til attraktive lokalsamfunn Skal gjøre kommunene innovative Hun som ønsker å brenne bunader Familien Albertsen gruet seg alltid til å reise hjem fra hytta i Dyrøy, så de sluttet med det. Nå har de hytte i Turistveien i Tromsø Online på hytta De rike distriktene Tre familier til distriktet Vegårdshei og Frøya kommune samt Vesterålen region har alle fokus på tilflytting. De har fått resultater blant annet i familiene Khachatrjan, Liutkus og Larssen. side tema Vegårshei kommune INNByGGERE: 1886 Mål: Få flyktninger til å bli i kommunen. løsning: Bistå flyktninger til å bli selveiere av egen bolig og få fast arbeid. Slår rot som selvstendige Selveiere Før dro flyktningene fra Vegårshei kommune nesten like fort som de kom. Nå slår de rot. Møt Hajarpi Khachatrjan og hennes familie. TeksT: AsTri edvardsen FoTo: rune stoltz BerTinussen UBERGSMOEN: velkommen! Barnefamilien tar oss vel i mot med varme smil. i entreen henger et innrammet kart av fedrelandet, Armenia i kaukasus. Hajarpi khachatrjan og hennes mann Avetik Movsesjan ber oss komme inn i stua. Barna dajana (10 år) og Garnik (7 år) smiler smått sjenert, og gløtter oppmerksomt på fotografens kamera. etter et mellomstopp på flyktningmottak i Telemark, kom familien til Øst-Agder-kommunen i På dette tidspunktet var vegårshei i startfasen med sitt prosjekt for å skape «blilyst» blant flyktninger. kommunen opplevde befolkningsnedgang, delvis fordi at de mange flyktningene som ble tatt i mot, senere flyttet videre. For å snu trenden, ble det ved årtusenskiftet igangsatt en satsing på bolig og jobb. Tanken var at flyktningene skulle kunne bo og leve selvstendig. nå kan kommunen vise til god statistikk: siden år 2000 har 70 av 95 flyktninger blitt integrert i kommunen. rundt 70 prosent av disse eier egen bolig, forteller kjetil Torp, som ble ansatt for å koordinere arbeidet. 8 9 I FINNMARK, STAKKAR...» TEKST: ASTRI EDVARDSEN FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN A LTA : Mai og Mai Camilla Munkejord er begge kommet til Alta. Men det eneste som minner om at våren har nådd vårt nordligste fylke er at snøen er smeltet vekk. Himmelen er grå og gresset utenfor den teglkledde høgskolen venter ennå på den friske grønnfargen. Hei! Adskillig mer frisk og fargerik er Mai-varianten som kommer trippende i støvletter gjennom byggets store foaje og ønsker velkommen på klingende vestlandsdialekt. Mai Camilla Munkejord skal nok en gang konfronteres med at hun har flyttet mot strømmen. Hun og hennes 50 informanter i studien «Hjemme i nord». «Fikk du deg ikke jobb sørpå, stakkar?» Mai Camilla Munkejord gikk motstrøms og flyttet fra Stavanger til Alta. Det gjorde hun for å forske på nettopp de som flytter motstrøms. side Bare svart? Fikk du deg ikke jobb sørpå? undret de fastboende da Mai Camilla Munkejord bosatte seg i nord. Hun har forsket på hvordan finnmarkingen tar imot innflytteren. Gjengs forskning, formidlet av media, proklamerer at norske distrikter er preget av utflytting, gubbekultur og kvinneflukt. Men er bildet av utkantsteder i Norge svartmalt med rette? undret Munkejord. Hun så på statistikken for Finnmark. Den viste at flyttingen går begge veier mange drar, men flere nye kommer til. Disse «motstrømmerne», som handler motsatt av doktrinen om at man skal flytte sørover til sentrale strøk om man vil opp og frem her i verden, ønsket Munkejord finne mer ut om. Hun ville bringe videre deres stedsopplevelser i hverdagen, og se hvordan kjønn spiller inn i det hele. Utgangspunkt: To kystsamfunn. Ett helt øst og ett helt vest i Finnmark: Vadsø og Havøysund. En fylkeshovedstad med flere kompetansearbeidsplasser og positiv befolkningsutvikling. Ett tradisjonelt fiskevær med nær halvert folketall. To måneder med intervjuer av 25 kvinner og 25 menn fra andre deler av Finnmark, sørligere deler av VISSTE DU AT... De som flytter mot strømmen (fra by til mindre sentralt strøk) har sterkere motiver og gjør mer bevisste valg? Motstrøms flytterne vektlegger særlig stedsfølelse- og identitet.» Nord-Norge, strøk sørpå og utlandet. Deres umiddelbare beskrivelser av flyttemotiv var ofte knyttet til kjærlighet, jobb, et ønske om å bo i nærheten av familie og venner, eller å bo eksotisk til i nord. Men i mer utdypede svar framgikk en kompleksitet. Nevnte motiver var vevd inn i forhold knyttet til utdanning, livsfase, bostedserfaringer og forestillinger om hvor man kan leve «det gode liv». Skepsis Skepsis preget mottakelsen av innflytterne i Vadsø. De fikk ofte spørsmål om når de skulle dra. Aksept fikk de først etter å ha sendt sterke signaler om at de ville bli. Bakgrunnen er at stedets store gjennomstrømming regnes som en sårbarhetsfaktor. I Havøysund oppleves det annerledes. Der blir nye ansikter og ny kompetanse sett på som en styrke og ønsket velkommen. Munkejord tror holdningen i Vadsø kan føre til at folk forlater tidligere enn planlagt. Hun forklarer at åpen stedsidentitet forenklet kan sies å føre til at innflyttere føler seg integrerte mange av innflytterne ser for seg kystsamfunnene som åpne og fleksible bosteder. Tilbake til Høgskolen i Alta. Munkejord sitter i kantina. Hun har mye på hjertet, og hun snakker fort. Ingen særskilte nordnorske ord har sneket seg inn i målføret. Kanskje har Munkejord bevisst jobbet for å beholde Karmøy-dialekten intakt. Den har nok blitt utfordret da hun har hatt mange ulike bosteder. Tidlig på 2000-tallet hadde hun og hennes nordnorske samboer flytteruten Tromsø Stavanger, Stavanger Alta. Her endte de opp fordi Munkejord ønsket å ta doktorgrad i kjønns- og distriktsforskning, og han ville heller bo nordpå enn sørpå. I Stavanger fant folk det hårreisende: Hvorfor bosette seg oppe i det kalde «gokk» og få mørketidsdepresjon?! VISSTE DU AT... Innflyttere utgjør en viktig befolknings - gruppe i Finnmark? Om flere blir værende lengre, vil det ha stor betydning for befolkningsutviklingen og samfunnenes bærekraftighet. Selveid bolig og fast arbeid har vært viktig for at den armenske familien har blitt værende i Vegårshei kommune. Fra venstre Avetik Movsesjan, Hajarpi Khachatrjan, Dajana og Garnik. «Vegårshei-modellen» vi fikk vite fra bosniere, som kom til kommunen i , at det var for dyrt for dem å investere i bolig her. oppgaven ble da å få på plass en ordning for å gjøre det økonomisk Familien har blitt godt kjent i lokalmiljøet og mamma Hajarpi er innvalgt i kommunestyret for KrF

4 28. september Velkommen til Dyrøy! Årets Dyrøyseminar er aktuelt, utfordrende og nyskapende. Om vi ikke ser deg der, kan du likevel se oss. Ved hjelp av moderne teknologi, kan flere enn noen gang følge foredrag og debatter. Både i Tromsø og Haugesund kjøres parallelle seminarer via videokonferanse, kanskje blir det flere også? Nytt av året er fire spennende verksteder på seminarets andre dag, du velger den som treffer deg og ditt behov. Og som vanlig blir det festaften med kulinariske godbiter. Siste nytt om programmet vil du alltid finne på Her kan du også melde deg på. Vi sees på den ene eller den andre måten! kaffe lunsj 4

5 29. september Ungdomm ens Dyrøysem inar (IT) Barnas Dyrøy seminar Kokkekurs for barn medkulin arisk Akademi og ka pteinen på kok kelandslaget, Jo stein Medhus. 5

6 Vet du hva? I morgen skal jeg på en hytte og sove der. Estine Katrin Sæbbe Haraldsvik (6) Jeg har mistet to tenner!! Madelen Dalgård (5) Å leke på fjellet. Richard Felix Bertheussen (4) Hva er Jeg har to fisker. De heter Blåmann og Blåmann!! Adam Karlsen (4) best med å bo i Dyrøy? Som man spør får man svar. De yngste dyrøyværingene er opptatt av så mangt. 6

7 Alle lekebutikkene som er her. Mathias Wangberg (6) Å kjøre bilcross med pappa. Tobias Svendsen (5) Å leke, og å kjøre snescooter!!! Tom Kristian Christiansen (5) Å dra ut med båt og fiske masse fisk. Loke Johannes Stokkan (4) 7

8 Hus på landet Familien Albertsen gruet seg alltid så de sluttet med det. Nå har d 8

9 » hytte i byen til å reise hjem fra hytta i Dyrøy, e hytte i Turistveien i Tromsø. 9

10 «I går kokte det med sjølaks i fjæra nedenfor huset, så jeg tok fram stanga og fisket hele kvelden, sier Merete Albertsen. Etter at de flyttet på landet har de fått seg hun eller mindre fritt, og Eva får prøve seg på aktiv Tekst: Thomas Schanche det egentlig som hindret dem? kommune og arbeidsgiveren hverdagen til Merete. Foto: Rune Stoltz Bertinussen Jobbene? Fritidsaktivitetene? Institutt for samfunnsmedisin ved Annenhver uke reiser jeg til Kulturtilbudet? Universitetet i Tromsø (UiT) for at Tromsø for å delta i møter fra hundstrand: Familien Albert Etter mye tenking og sjekking hun kan jobbe stedsuavhengig. mandag til onsdag. Men da er sen som består av Steinar (42), fant familien Albertsen ut at det Jeg trengte bare å ta med meg det effektive møter. Tidligere ble Merete (39), Eirik (16) og Eva (12), egentlig ikke var noen vektige en PC, plugge den inn, så var jeg i møtevirksomheten spredt utover hadde ingen tilknytting til Dyrøy grunner som holdt dem tilbake gang. I Nordavindshagen sitter jeg uka, og jeg ble forstyrret i arbei kommune, bortsett fra utallige i Tromsø. De måtte bare ta i flotte lokaler med godt kollegialt det. Jeg måtte bruke kveldene til turer i skog og mark med hytta spranget. Det gjorde de i 2008, og miljø, tilgang til videokonferanse å fintenke på problemstillinger, som utgangspunkt. Ungene hadde har ikke angret siden. utstyr og fiber i veggene. Kommu samt gå gjennom e-poster. Nå er sine fritidsaktiviteter i byen og de voksne hadde gode jobber i Jobb nen tilbyr fiber til alle hustander for en rimelig penge, så hjemme jeg mer uthvilt og yter bedre på jobb. I går kveld kokte det med Tromsø som de trivdes i. Likevel Siden familien lever av lønnet har jeg bedre hastighet på nett og sjølaks i fjæra nedenfor huset, så kom spørsmålet opp, først på arbeid, var jobb avgjørende for at nedlastninger enn jeg hadde på jeg tok frem stanga og fisket hele fleip: Hvorfor flytter vi ikke bare familien flyttet. Steinar fikk jobb jobb i Tromsø, legger hun til. kvelden i stedet for å tenke jobb, ut hit til Dyrøy, når det er her vi i teknologibedriften Demas, som Jobben som prosjektadmini illustrerer Merete. trives best? Etter hvert begynte ideen om flytting å modnes og blant annet utreder muligheten for tidevannskraftverk. Merete strator kan til tider være stressende. Flyttingen til Dyrøy fikk Økonomi den fleipete tonen avtok. Hva var takker Nordavindshagen, Dyrøy uventede konsekvenser i arbeids Familien kjøpte et gårdsbruk i Sparer kroner i året Mange byfolk har lurt på hvorfor folk på landet oftest har bedre økonomi enn folk i byene, selv om de har lik inntekt. Nordmenn bruker om lag 30 prosent av inntekten på bolig, men det er ulikt fordelt i befolkningen. Folk i større byer med høye boligpriser, høy eiendomsskatt og høye kommunale avgifter bruker vesentlig større andel av disponibel inntekt på bolig. Spesielt gir nedbetaling av boliglån store utslag på andelen av inntekten man bruker på bolig. Vi har vi tatt utgangspunkt i utgifter som man vanskelig kan stramme inn på, som skatter, avgifter, nedbetaling av boliglån og fritidsaktiviteter for barn. Innsparinger på fyring av egen ved, og færre impulskjøp når man bor på landet, har vi ikke tatt med i regnestykket. I vårt eksempel sparer en familie på fire kroner på å bo i Dyrøy fremfor i Tromsø. 10

11 » d. På de 140 målene som utgjør familiens nye eiendom får valpen Freddy gå mer iteter som er umulig å gjennomføre i byen. For eksempel øvelseskjøring på ATV. 12 år gamle Eva savner ikke livet i byen. Hun har aktive dager, med stort innslag av friluftsliv. Dyrøy på 140 mål med nyrenovert flinkere til å finne på ting selv. Ungene er også blitt mer selv er bare halvparten av avgiftene våningshus, fjøs og naust på egen Dessuten er vi blitt flinkere til å stendige og mindre avhengig av i Tromsø. Medlemsavgiftene til sjøtomt i nydelige omgivelser. strukturere innkjøpene våre når lommepenger. idrettslag er omlag en tiendedel av Salgssummen på kroner vi reiser på handletur til Finnsnes Sønnen vår Eirik (16), som det vi betalte i Tromsø. Det får ikke var ikke direkte avskrekkende for eller Tromsø. Vi lager handlelister for tiden er på besøk hos venner i bare konsekvenser for lomme familien. For det beløpet får man og kjøper mindre på impuls. Tromsø, har begynt å selge egen boka. Ungene har også mulighet knapt en hybel i Tromsø, kommen Familien opplever også at inn kuttet ved for å spe på lomme til å være med på flere aktiviteter terer Merete. vesteringen i nedlagt gårdsbruk pengene. Dessuten skal Eva (12) som fotball, kulturskole og volley Vi vurderer å selge «hytta» i kaster av seg. selge egendyrkete jordbær fra ball, kommenterer Merete. Tromsø. I så fall blir vi jo plutselig rike. Vi merker også på de Strømregningen blir lavere siden vi fyrer med egen ved. Vi gården til sommeren. Avgiftene er også lavere enn i Fritidsaktiviteter månedlige utgiftene at kostna har et lite sagbruk der vi kan Tromsø. Dyrøy er midt i blinken for en dene er lavere her sammenliknet produsere hva vi vil av plank, blant De kommunale avgiftene familie som er glad i friluftsliv. med byen. I Tromsø koster alltid annet til ny veranda som er første ungdomsaktiviteter som bowling, prosjekt. Badstue i naustet hadde kino og shopping noe. Her er de også vært lekkert, legger hun til. Årlige kostnader for familie på fire i bolig på 120 kvadratmeter: Tromsø: Boliglån kr ,- (20 års nedbetalingstid)...kr ,- Kr i gjennomsnitts skattefradrag over nedbetalingsperioden. Dyrøy: Boliglån kr ,- (20 års nedbetalingstid)...kr ,- Kr i gjennomsnitts skattefradrag over nedbetalingsperioden. Vann- og avløpsavgift Tromsø...kr 9.643,- Dyrøy...kr 5.143,- Kontingent og avgifter for to barn på fotball Tromsø (TUIL)...kr 5300,- Dyrøy (BIL)...kr 650,- Eiendomsskatt av en boligverdi på kroner ,-. Tromsø... kr 5.400,- Dyrøy... kr 0,- To barn på kulturskole, inkludert materiellavgift. Tromsø... kr 6.046,- Dyrøy...kr 1.815,- Skolefritidsordning for ett barn, 23 timer per uke. Tromsø...kr 2.120,- Dyrøy (20 timer)...kr 1.192,- Totalt etter skattefradrag: Tromsø...kr ,- Dyrøy...kr ,- 11

12 «Familien Albertsen deltar også i andre aktiviteter, i følge Merete. Når vi er i byen, benytter vi oss av kulturtilbudet der. Døgnvillfestivalen er fast på programmet hvert år. Faktisk er vi like mye på kino og restaurant som før vi flyttet. Vi går alltid på Allegro Pizza når vi er i Tromsø, skyter Eva inn. Vi er også like mye på ferie i utlandet. Sist var vi i Kroatia, og det var kjempefint. Familien deltar også i det lokale tilbudet i Dyrøy. Vi følger med på det som skjer gjennom folderen «Liv og røre i Dyrøy». Det siste året har vi vært på «Åpen gård», bilcrossløp, «Dyrøya på langs», St Hans-feiring og Midtsommerfestivalen der Eva og noen venninner sang. Vi var bortreist i fjor, men Fårikålfesti valen skal vi få med oss neste gang. Gøy på landet På gården blir vi møtt av den enorme, men heldigvis kjempesnille, valpen Freddy av rasen Alaskan malamute. Husdyrhold er enklere på landet, konkluderer Merete. Vi kunne strengt tatt ikke hatt så stor hund i byen. Her får Freddy gå fritt og kan sove ute uten å forstyrre noen. Han er for snill til å være vakthund, men det gjør ingenting. Det er ingen kriminalitet å snakke om, og dørene er alltid ulåste. Eva elsker å leke med Freddy i skogen. Sammen med venninnene får hun også prøve seg på spennende aktiviteter hun ikke fikk anledning til å gjøre i byen. Vi har egen teltcamp oppe i lia der vi sover ute. Jeg har egen jolle med motor. Vi bruker å fiske kreps med krabbeteiner som vi koker i egen ovn i fjæra. Også får jeg prøvekjøre ATV. Og slakte elg om høsten. Også får jeg være med Harald på jobb i sjarken. Jeg rir på hest hos Knut i Bogen. Også besøker jeg kalvene «mine» hos Bolle. De er såå søte, legger hun til. Merete mener familien har det som plommen i egget. Vi lever det gode livet på landet, samtidig som vi får med oss det byen har å tilby. Vi er litt som Ole Brumm. Ja takk, begge deler! Familien Steinar og Merete Albertsen tok med seg barna og flyttet til Dyrøy kommune i Troms, drøye to og en halv time med bil sørover fra Tromsø. Eva (12) er med på bildet. Eirik (16) var for anledningen på det de har beholdt som «hytta» i Tromsø. flere ufaglærte i barnehagen Ifølge Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms er det stor forskjell på fagkompetansen hos de ansatte i barnehagene. Og det er ikke distriktene som sliter med å rekruttere fagfolk, det er det åpenbart de største kommunene som gjør. Aller verst ut kommer Tromsø hvor hele 30 prosent av arbeidsstokken er på dispensasjon fra forskriften om pedagogisk bemanning i barnehager. Småkommuner som Lyngen, Storfjord, Berg, Gratangen og Dyrøy er de fremste i fylket når det gjelder pedagogisk kompetanse hos barnehageansatte. 8,35 30,53 7 4,15 2,66 2, ,4 7,9 2,15 1,6 0,2 Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy 1,8 1,5 0 19,4 7, ,4 2,5 4 1,9 3,6 Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gáivuotna/Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Tabellen viser prosentvis andel av barnehageansatte på dispensasjon i Troms. 12

13 Energi som produseres og forbrukes i liten skala lokalt er også et bidrag til lokal vekst og samfunnsutvikling. Prosjektet «Kort reist energi» fokuserer på distribuert generering av fornybar energi. I Dyrøy testes dette ut i et stort samarbeidsprosjekt mellom kommune, bedrifter og forskningsmiljøer. Fokus ligger på oppbygging av kompetanse på småskala produksjon av miljøvennlig energi, og styringssystemer for distribusjon, lagring og bruk. Nysgjerrig på oss? Vi håper å se deg på vårt energiske verksted på Dyrøyseminaret! Samarbeidsparter: Troms kraft, Norut, Universitetet i Tromsø, Dyrøy kommune, Dyrøy Energi, Høgskolen i Narvik og Energilaben Dyrøy. 13

14 Eivind Simonsen leder Finale Systemer AS fra travle Tromsø by. 14

15 » Uavhengig av geografien Finale Systemer AS har i mange år hatt stor suksess med å tilby stedsuavhengige arbeidsplasser for å beholde kompetanse i bedriften. 15

16 «Systemutvikler Ottar Friis, har alt han trenger av teknologisk utstyr på lokalkontoret i Årviksand. Omgivelsene rundt lokalkontoret på Årviksand innbyr til ro Tekst: Thomas Schanche Foto: Rune Stoltz Bertinussen Tromsø/Årviksand: Gjennom 20 år har Finale Systemer AS demonstrert at fysisk plassering av de ansatte ikke er avgjørende for produktenes utvikling og kvalitet. Heller ikke kundens opplevelse av service eller det å finale systemer as omlag revisorer og regnskapsførere bruker FINALE Årsoppgjør i dag. De gjennomfører hvert år mer enn årsoppgjør med FINALE. Kontinuerlig utvikling og vedlikehold er derfor er en av de viktigste forutsetningene for at så mange foretrekker Finale Systemer som sin samarbeidspartner og leverandør av årsoppgjørs- og skatteregnskapssystem. bedriftens produkter er kontinuerlig under utvikling. Årvisst kommer større eller mindre endringer i skatte- og regnskapsregler som Finale Systemers produkter må håndtere. I tillegg kommer endringer initiert av den teknologiske utviklingen, samt bedriftens og kundenes ideer til videreutvikling av produkter. Dette innebærer at Finale Systemer må være helt i forkant av utviklingen. skape et sterkt fagmiljø internt, avhenger av hvor de ansatte logger seg på maskinene. Finale Systemer AS er landets ledende leverandør av programvare for regnskapsrapportering og ligningsoppgaver. Blant bedriftens 14 ansatte finnes den beste kompetansen innen markedsføring, regnskaps- og skatteregler, samt teknisk utvikling av programvare. Kompetansen er en vesentlig forutsetning for virksomheten til bedriften. Derfor gjør ledelsen alt det de kan for å beholde og utvikle denne kompetansen. Et av tiltakene er å la ansatte jobbe stedsuavhengig. De ansatte i Finale Systemer sitter for tiden spredt på fire ulike kontorer: Hovedkontoret i Tromsø, og avdelingskontoret i Oslo og på to kontorer i Skjervøy kommune i Troms. Trives på eget kontor Fagsjef i Finale Systemer, Hermod Gundersen, inngikk avtale om avdeling på Skjervøy da han begynte i bedriften i Det var aldri et krav fra min side, men heller aldri et problem. Jeg hadde den kompetansen de var på jakt etter. Det var det viktigste. Gundersen, som har bakgrunn som revisor, jobber tett med de tekniske utviklerne i bedriften, og gir også support til kunder over hele landet. Han planlegger, utvikler og tester produkter, og kjører kurs. Han har et komplett papirløst kontor med digital arbeidsflyt og planlegging. Det betyr ingenting for verken kolleger eller kunder om jeg sitter i Tromsø, på Skjervøy eller i Oslo. Finale Systemer måtte hatt de samme systemer uansett hvor jeg satt. Min jobb krever at jeg spiller på lag med alle mine kolleger, utfordringene ville vært de samme uavhengig av lokalisering, sier Gundersen. I Årviksand, litt lenger ut i havgapet, sitter systemutvikler Ottar Friis. Han har jobbet i Finale Systemer fra sitt hjemmekontor i 22 år! Teknisk sett er det ingen problem å jobbe fra Årviksand. Jeg har til og med betjent kunder fra Kreta uten at de har oppdaget noe. Men sosialt er lokaliseringen en utfordring, selv om jeg lever lenge på samlinger og møter i bedriften. Friis tror den sosiale biten vil bedre seg når han om kort tid flytter til kommunesenteret Skjervøy. Jeg ser frem til å få en kollega i nærheten. Vi planlegger også å finne kontorlokaler der vi kan jobbe blant folk fra andre bedrifter i relaterte bransjer, sier Friis. Fornøyde kunder Daglig leder i Finale Systemer AS, Eivind Simonsen, lister opp tre enkle kriterier som kjennetegner en sunn bedrift. En sunn økonomi. Fornøyde ansatte. Fornøyde kunder. Disse kriteriene henger naturlig sammen. Dersom et av kriteriene svikter, vil det naturligvis gå utover de andre. Dersom en ansatt ønsker å flytte, har han eller hun gode grunner for det. Vedkommende vil ikke forbli fornøyd i jobben hos oss dersom vi nekter han eller hun å flytte på seg. 16

17 og inspirasjon. Simonsen poengterer at med dagens teknologi kan ansatte bli i Finale Systemer AS nær sagt uavhengig av bosted. En arbeidstaker som velger lokalisering selv, forblir lojal. Vi er en høykompetansebedrift og det er viktig at vi oppleves som en attraktiv arbeidsplass. At ansatte har det bra på hjemmebane fordi de bor der de vil, er bare en fordel for bedriften. Dessuten får de ansatte ro til å konsentrere seg om utviklingsarbeid, sier Simonsen. Bedriften prioriter i følge daglig leder å holde de ansatte fornøyde. Vi gjennomfører hvert år en HMS-spørreundersøkelse på spørsmål, der vi ønsker å avdekke hvordan det er hos oss og hvordan det burde være. Vi ser at glippet mellom hvordan det er og hvordan det burde være, blir stadig mindre år for år. Det viser seg at de ansatte setter pris på den friheten vi tilbyr, blant annet gjennom stedsuavhengige arbeidsplasser. Utfordringer Dersom en ansatt flytter til en distriktskommune, er det i følge Simonsen flere forhold som må klaffe for at en ansatt skal kunne fungere i en bedrift som Finale Systemer AS. Dette krever litt av ledelsen, den ansatte og vertskommunen. Det må selvfølgelig være teknisk mulig for den ansatte å sende og motta store filer over nett. Fiberløsninger er absolutt en fordel. Dessuten bør det være et fysisk miljø for den ansatte å trives i. Gjerne et kontorhotell med folk fra ulike bedrifter. Mange kommuner bruker store ressurser på å tiltrekke seg større bedrifter, men jeg tror det kan være mye å hente for distrikts kommuner dersom de legger til rette for enkeltansatte, kommenterer Simonsen. Ledelsen i bedrifter med stedsuavhengige ansatte må også tilpasse seg, ifølge daglig leder. Ledelsen kan ikke være kontrollfriker ovenfor stedsuavhengige ansatte. Man må slippe taket, og stole på at de ansatte gjør jobben på en skikkelig måte. Det krever litt av den ansatte også. Når man jobber stedsuavhengig må man ha en ekstra stor dose disiplin. Friheten man får kan ikke skusles bort i unnasluntring, påpeker han. Nøkkeltall (i hele tusen) Sum driftsinntekter Ordinært resultat før skatt Sum eiendeler arbeidsgiveravgift Finale Systemer AS betaler ulik arbeidsgiveravgift i forhold til hvor de ansatte har bosted. Bedriften betaler betydelige beløp for ansatte i bykommuner. StED Sone prosent Oslo Tromsø...4a Skjervøy Bedriftskultur For å oppnå full effekt av fordelene med stedsuavhengige ansatte må man ha fokus på kulturen i bedriften, i følge daglig leder. Det stiller store krav til kontinuerlig informasjonsdeling når man har ansatte utenfor syns- og hørselsvidde. Telefon, e-post, høyhastighets bredbånd, konferansetelefon, videokonferansesystemer, og enkle webkamera-løsninger er veldig gode hjelpemidler, men kan ikke helt erstatte samtaler ansikt til ansikt. Derfor er det viktig for oss å møtes så ofte vi kan. I Finale Systemer prioriterer man også sosialt samvær når man først samles. Vi har obligatoriske vår- og høstsamlinger, samt flere andre faglige og sosiale arrangement gjennom året der de ansatte kan treffe hverandre. Det er oppbyggelig for den enkelte, samtidig som det er med på å bygge opp bedriftskulturen vår, uttaler Simonsen. 17

18 Musikktime direkte Illustrasjonsfoto: Avikom 18

19 » fra Manhattan Elever på Karlsøy får fjernundervisning i musikk fra New York. Vi hadde aldri fått dette til dersom vi ikke var så teknologisk modne, sier prosjektleder Astrid Høgmo. Tekst: Espen Andreassen new york: Høgmo leder arbeidet med Bygde skolen fra New York, hvor hun tilrettelegger musikkundervisning via skjerm blant annet til elever fra Karlsøy kommune i Troms. Musikk er et fag vi har fått mange henvendelser om, og Manhattan School of Music (MSoM) har turt å jobbe sammen med oss, forteller Høgmo. Distriktene kan teknologi Samarbeidet med skolen i New York kom i stand etter forespørsel fra Bygdeskolen. Noe av grunnen til at de henvendte seg dit, var at musikkskolen ikke ukjent med denne slags fjernundervisning. Vi var godt forberedte teknologisk og kompetansemessig, kanskje mer enn de var vant med. Skolen jobber allerede opp mot bygdeskoler i USA, men der er det ikke lagt til rette for slik under Påstanden er at man ikke kan få til et godt læremiljø dersom man ikke er samlet. Dette er bare en mental sperre hos enkelte, og er ikke tilfelle. Astrid Høgmo, prosjektleder Bygdeskolen visning i like stor grad som vi har i Norge, sier prosjektlederen. Det burde ikke være noen problemer å få til noe liknende fra norske læringsinstitusjoner, men vi har enn så lenge ikke kommet over noe slikt miljø i Norge, legger hun til. Bruk av teknologi er noe distrikts kommuner i Norge kan. Vi hadde aldri fått dette til dersom vi ikke var så teknologisk modne. Vi er ikke verdensmestre på teknologi, men vi er flinke til å bruke den, sier Høgmo. Interesserte lærere Bygdeskolen legger også til rette for at de fire skolene i prosjektet (fordelt på seks lokasjoner) får fjernundervisning i tysk og spansk. Tysk læres via skjerm fra en lærer i Gratangen mens spansk læres fra Lavangen i Troms. Felles for alle fagene som det fjernundervises i er at de alle involverer kompetanse som er vanskelig tilgjengelig i de enkelte småsamfunnene. Påstanden er at man ikke kan få til et godt læremiljø dersom man ikke er samlet. Dette er bare en mental sperre hos enkelte, og er ikke tilfelle, sier Høgmo. Hun har sett at interessen blant lærerne har vokst mer og mer i de fire årene prosjektet har pågått. Mens skoleåret pågår er samtlige studioer i kommunene mer eller mindre fullbooket. Formelt avsluttes prosjektet med Bygdeskolen sommeren 2010, men i høst starter det opp i kommunal drift. Til nå har finansieringen vært en kombinasjon av midler fra Bredbåndsfylket Troms, Troms fylke og egenandeler fra kommunene. bygdeskolen bygdeskolen er et nettverk som ble etablert høsten Visjonen er å sikre at den gode skolehverdagen kan utvikle seg og leve videre i norske bygdesamfunn. noen av delmålene med prosjektet er å utvikle en felles teknologisk plattform for undervisning i realtid, bruk av digitale læringsverktøy og etablering av et felles pedagogisk kollegium og pedagogisk modell mellom skolene. Sommeren 2010 avsluttes prosjektet. Da går skolen over i kommunal drift. Tvunget til å ligge foran Skoler som er truet på livet, må være innovative for å overleve, sier varaordfører Svein-Egil Haugen i Karlsøy kommune i Troms. Her er alle fire grunnskolene tilrettelagt for stedsuavhengig læring. TEKST: Espen Andreassen Det er i distriktene vi finner den største og mest utbredte kompetansen innen fjernundervisning og teknologiske læremidler. Av ren nødvendighet på grunn av fraflytting, få elever og få lærere har de minste samfunnene satset på nytenking. Jeg sitter så absolutt med den oppfatningen. Jeg jobbet for eksempel på en liten skole i Karlsøy i Da var vi den første grunnskolen som tok i bruk internett, forteller varaordfører i Karlsøy kommune, Svein-Egil Haugen (bildet). Vi har vært i front hele tiden, men det er for oss nødvendig siden kommunen er så kronglete å komme seg frem i, legger han til. Overlevelse Karlsøy kommune har fire skoler hvorav en har tre avdelinger 19

20 «Utdanning uavhengig av tid og sted Universitetet i Tromsø kommer med regional håndsrekning. Man skal kunne være student uten å måtte flytte dit forelesningene er, sier prorektor Britt-Vigdis Ekeli. Når vi ser på søkerlisten fra i år, så ser vi at de studiene som har gode nettbaserte løsninger er favoritter blant studentene. TROMSØ: I tråd med den teknologiske utviklingen og nye krav til tilgjengelighet, har Universitetet i Tromsø (UiT) opprettet en egen prosjektgruppe som skal se på mulighetene ved fjernundervisning. Tilgjengeligheten til å følge undervisningen fra for eksempel Senja, Honningsvåg eller Oslo for den saks skyld skal forbedres betraktelig. Leder av gruppen er prorektor Britt-Vigdis Ekeli (bildet). Fleksibel Vi skal foreslå en handlingsplan for hvordan vi skal bli best på fleksibel utdanning. Handlingsplanen skal ut på høring hos fakultetene før styret tar stilling Britt-Vigdis Ekeli, prorektor UiT Det eneste som kan være et pro De små skolene må være blem til tider, er linjekapasiteten, spredt på flere øyer. Samtlige av disse har installert egne rom hvor elevene kan følge undervisning via videokonferanse. Kommunen er ikke verre og har eget rom på rådhuset for møtevirksomhet over skjerm. Dette er løsninger som sjelden er til stede i byene siden behovet innovative for å overleve. De som er store kan gjerne tillate seg å være late, mener varaordføreren. Frykt og skepsis Terskelen for både lærere og elever er lav, men i starten var skepsisen så absolutt til stede for å bruke teknologiske nyvinninger i utdanningsøyemed. Teknologien er enkel og de sier Haugen. I starten ble fjernundervisningen oppfattet som en trussel mot skolene. Det ble fryktet at dataskjermen skulle erstatte lærerne. I stedet ser vi bevis på det motsatte, legger han til. Bred bruk Systemene er på plass og kunnskapen er på plass, men det brukes: Skolene melder om fullbookede rom. I tillegg brukes rådhusets videokonferanserom bredt blant alle etater. Spesielt helseetaten er flink til å bruke konferanseutstyret til møtevirksomhet og etterutdanning. Vi bruker det også til møter internt i kommunen og til møter utover kommunegrensene i stedet for å flytte en hel forsamling til ikke er like tydelig der. aller fleste er kjent med internett. viktigste er at løsningene faktisk Tromsø, sier varaordføreren. 20

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

INFORMASJON. Vi former ei framtid. Dyrøy kommune Den lærende kommune

INFORMASJON. Vi former ei framtid. Dyrøy kommune Den lærende kommune INFORMASJON Vi former ei framtid Dyrøy kommune Den lærende kommune Utvikling og framtid i Dyrøy Dyrøy skal være en attraktiv kommune som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling. Vår plassering

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Tipsene som stanser sutringa

Tipsene som stanser sutringa Page 1 of 12 Publisert søndag 07.10.2012 kl. 12:00 SLITSOMT: Sutrete barn er slitsomt for hele familien. Her får du gode råd av fagpersoner. FOTO: Colourbox.com Tipsene som stanser sutringa Slitsomt for

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm Foredragsholder: Statssekretær Birgitte Jordahl, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Skolen i digital utvikling Arrangør: NTNU m. fl Dato: 14. november 2013 Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm Skolen i det

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

OM KONFERANSEN Målgruppe Er det grunnlag for en slik konferanse?

OM KONFERANSEN Målgruppe Er det grunnlag for en slik konferanse? BAKGRUNN Initiativet til denne kvinnekonferansen kommer fra samfunns- og næringsutviklingsprosjektet "Løft Meldal opp og fram" v/ prosjektleder Hilde Sætertrø og Moment events v/ Ingunn Rekstad. Utgangspunktet

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer