Norge på bunn i bedriftshelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge på bunn i bedriftshelse"

Transkript

1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE Jobb og helse: Nyskapende virksomhet: Mobbing: Helsefremmende arbeidsplass Trivs bäst i öppna landskap 5. UTGAVE DESEMBER 2007 Hva skjer når ledere mobbes? les mer side 16 les mer side 14 les mer side 13 Pål Hivand,redaktør for FOTO: JARLE PETTERSON StatoilHydro: jeg hadde mange tunge stunder for meg selv i forholdet til en utrygg styreleder. Osmund ueland, tidligere toppsjef i nsb les mer side Reduserte sykefraværet: Svensk suksess med langtidsfriske Les mer side 6 En bedrift foregangs Hvilke faktorer er med på å gjøre StatoilHydro ledende innen helse, arbeidsmilø og industrisikkerhet? Norge på bunn i bedriftshelse Foto: statoil les mer side 8 Thor Inge Throndsen, sjefsingeniør for logi i arbeidsmiljøtekno StatoilHydro Vi har det høyeste sykefraværet i Norden, men bare 50 prosent av norske arbeidstagere kan benytte seg av egen bedriftshelsetjeneste. I Finland og Sverige er andelen henholdsvis 90 og 80 prosent. les mer side 4 5 Stadig færre norske arbeidstagere tilbys bedriftshelsetjeneste. SliK holder DU DEG i FoRM PÅ JoBBEN les MER SiDE 16 8 annonse6 annonse6 Ledende på forebyggende helse i bedrifter Trening/massasje i bedrifter, ergonomisk veiledning og bedriftshelsetjeneste

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FORORD: Ny fakta om arbeidsmiljø og helse AV: Steinar Aasnæss Avdelingsdirektør, statens arbeidsmijøinstitutt Gjennom etableringen av Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har vi for første gang i Norge fått en samlet oversikt over arbeidsmiljø og helse. Den første faktaboken fra NOA, som nylig ble offentliggjort, konkluderte med at nordmenns helse er god, og at arbeidsmiljøet i norske bedrifter blir stadig bedre. Til tross for dette er det betydelige forskjeller mellom grupper av arbeidstagere, og stadig flere går ut av arbeidslivet grunnet helsemessige årsaker. For å kunne styrke de positive elementene i det norske arbeidsmiljøet og forebygge arbeidsrelaterte helseplager er det viktigere enn noen gang å ha faktakunnskap om arbeidsmiljø og helse. I virksomhetens egen kartlegging av arbeidsmiljøet er det viktig å kjenne til hvilke forhold som har betydning for helse. I norske virksomheter gjennomføres det mange arbeidsmiljøkartlegginger, men ikke alt er like relevant i forhold til å forebygge arbeidsrelaterte helseplager. Å jobbe effektivt med helse, miljø og sikkerhet og prioritere forebyggende innsats betinger at man tar i bruk tilgjengelige kunnskaper og omsetter dem i praktiske tiltak i egen virksomhet. Gjennom NOA får vi nå et bredere bilde av eksponeringsforhold og helse i norsk arbeidsliv enn hva som noen gang er blitt presentert, med status og trender for arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader etter yrkesgrupper, næringsgrupper, aldersgrupper og kjønn. Personer som i sitt arbeid opplever høye krav og lav kontroll, kan i enkelte sammenhenger ha større sannsynlighet for å utvikle helseplager. Dette kan for eksempel være hjerteog karsykdommer. I europeisk sammenheng kjennetegnes den norske arbeidsstyrken av høye krav, høy kontroll og høy sosial støtte. Dette gir opphav til et aktivt arbeid som er positivt for helsen, til forskjell fra et arbeid med høye krav og lav kontroll, som kan gi et stresset arbeid. Objektive måledata vil også komplettere den subjektive arbeidsmiljørapporteringen. I dag gjennomføres anslagsvis 7000 yrkeshygieniske målinger, som viser hva norske arbeidstagere utsettes for av kjemiske og biologiske forhold. En gjennomgåelse av disse dataene viser at én av tre arbeidstagere som var utsatt for en eksponering som kan gi helseplager, ikke brukte verneutstyr på prøvetagningstidspunktet. Dette viser at det er et betydelig potensial for forebygging innen det kjemiske arbeidsmiljøet. Avslutningsvis må oppfordringen til alle norske arbeidsgivere og arbeidstagere være å ta i bruk den forskningsbaserte faktakunnskapen som foreligger. Det er en sikker investering i arbeidstagernes helse og bedriftens lønnsomhet. innhold: Forord side 2 Norge ligger langt bak side 4 5 Bedriftshelsetjeneste til nye sektorer side 5 Lær av dem som er frisk side 6 StatoilHydro: En foregangsbedrift side 8 Når toppsjefen må gå side God helse øker sikkerheten side Ledere blir også mobbet side 13 Trivs bäst i öppna landskap side 14 Hvordan aktivere de ansatte? side 16 Helsefremmende arbeidsplass side 16 Rygglidelser for 30 millarder årlig side 18 Fest med påfyll side 18 MED DAGSAVISENS REKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS Arbeidsmiljø og helse 5.utgave, en tittel fra Mediaplanet. Prosjektleder: AnnaStina Karlsen, Produksjonsleder: Bjarne Svanfeldt Brokke, Tekst: Jarle Petterson, Gunn Iren Kleppe Korrektur: Sonja Holte Design: Merete Askildsen Repro: Ordbild Trykk: DagbladTrykk Mediaplanet er verdensledende innen temaaviser i dags og kveldspresse. For informasjon kontakt: Mediaplanet: Distribueres med: Dagens Næringsliv, Desember 2007 Synspunkter på Mediaplanets temaaviser: Fremtidens leder = 100 % leder Manglende evne til å forstå menneskers følelser, og lede og kommunisere på bakgrunn av disse, viser seg på bunnlinja i form av både økt sykefravær og redusert produktivitet, sier Bjørn Ringom, daglig leder ved Ringominstituttet. Mer enn bare ord Skal du inspirere noen må du tro på det du sier selv, ellers skaper du bare utrygghet rundt deg. Stå for det du mener og si det høyt, uansett hvor kontroversielt det måtte være, fortsetter Ringom. Da gir du folk en sjanse til å komme frem til sin egen sannhet, vel og merke dersom du leder med empati, og ikke ved frykt. Poenget er å inspirere folk til å lede seg selv, da er både trivsel og nyskapning garantert. Når det gjelder mennesker. Program i 2008 Å leve som livsstil, kurs og coachingprogrammer. Skreddersydde kurs på forespørsel Besøksadresse: Melkeveien 9, 4950 Risør tlf:

3 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

4 4 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Norge ligger langt bak Prosent 10 Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstagere år. 8 Til tross for et felles EUdirektiv, som også Norge forplikter seg til gjennom EØS, fins det store forskjeller på bedriftshelsetilbudet i de nordiske landene. 6 Audun Veggeland, leder for Legeforeningens spesialkomité for arbeidsmedisin. AV: JARLE PETTERSON Finland satser for eksempel femseks ganger så mye som Norge på bedriftshelse. Audun Veggeland, som leder Legeforeningens spesialitetskomité for arbeidsmedisin, er ikke i tvil om at myndighetene har rettet for liten oppmerksomhet mot det forebyggende helsearbeidet i arbeidslivet. Vi vet om mange leger som ønsker å spesialisere seg innen arbeidsmedisin, som har gått og ventet på plass til ett års obligatorisk tjeneste ved en arbeidsmedisinsk avdeling, men som har gitt opp og valgt å gå andre veier. Slik har det vært i mange år nå, og tallenes tale er klar: Ikke flere enn seksni leger har tatt spesialisering på dette feltet årlig, i takt med avgangen hos dem som er etablert i faget. Vi sliter med andre ord med å få utdannet mange nok spesialister innen arbeidsmedisin. Det er én av grunnene til at det står så dårlig til med bedriftshelsetjenesten i landet, forteller han. Samtidig var det en god del bedriftsleger og spesialister som hoppet på karusellen da fastlegeordningen ble innført. Å få være med på den reformen, var ganske gunstig i starten, ikke minst for mange bedriftsleger, som oppga sitt gamle virke. Hvem vil du si har ansvaret for denne utviklingen? Ikke bedriftshelseforetakenes feil Nå er det jo Helse og omsorgsdepartementet som har det overordnede ansvaret, men det virkelige problemet ligger i at det ikke fins incitamenter i lovverket som gjør det attraktivt for helseforetakene å drive helseforebyggende arbeid, selv om det er pålagt fra Regjeringens side. Når det å drive forebyggende helsearbeid ikke lønner seg i kroner der og da, prioriteres det også deretter, mener Veggeland. Han er ikke enig med den svenske arbeidsmedisineren Johnny Johnsson, som mener at bedriftshelsetjenesten er for lite ute i felten: I dagens bedriftshelsetjenester er vi mye ute i bedriftene når vi utfører arbeidet vårt, så det er ikke der skoen trykker, men det forebyggende arbeidet ved sykehusene er svært lavt prioritert. Når sykehusdirektørene legger frem budsjettene sine, skjærer de inn til benet, og det er faktisk FLEST KVINNER UTMATTET I overkant av én av ti sysselsatte har smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen som de oppga helt eller delvis skyldtes arbeidet. Dette er den helseplagen som flest sysselsatte oppga at skyldtes arbeidet. Det var noen færre med slike plager i fjor enn tidligere år, melder SSB i Levekårsundersøkelsen Kroppslige helseplager som skyldtes arbeidet stiger med økende alder, og flere kvinner enn menn oppga slike plager. Nær en tredjedel av alle sysselsatte følte seg fysisk utmattet da de kom hjem fra jobb. så ille blitt at det i fjor ble fremlagt forslag om å legge ned den arbeidsmedisinske avdelingen i Trondheim, noe departementet satte foten ned for. Eksempelet er likevel svært symptomatisk for hvordan helseforetakene prioriterer. Det satses på områder det gis direkte overføringer til, som eksempelvis snorkeoperasjoner. Etter mitt syn er dette tegn på en svært uheldig systemsvakhet. Under 50 prosents dekning I Finland dekkes hele 90 prosent av arbeidstagerne av den obligatoriske kv kv kv Sykefraværet i 2. kvartal 2007 var 7,6 prosent lavere enn i 2. kvartal 2001, året da avtalen om et mer inklu trykk på forebyggende helsearbeid i Norge. Det sitter én mann og arbeider med miljørettet helsevern bedriftshelsetjenesten, mens man i Norge snakker om å øke tilbudet fra å gjelde arbeidstagere til å omfatte , samtidig som tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge pr. september 2007 hadde cirka 2,4 millioner sysselsatte. Det vil si at godt og vel halvannen million norske arbeidstagere, altså i underkant av 50 prosent, i dag står uten et reelt bedriftshelsetilbud. Det er altså et stykke igjen til Finlands dekning på 90 prosent, hvor det dessuten satses mellom fem og seks ganger så mye på bedriftshelsetjenesten. For Veggeland er dette forstemmende lesning. Det er rett og slett ikke godt nok. I Sverige snakker de om friskvård og sjukvård, mens vi i Norge snakker om helse, og med det mener man sykdom. Alt som styres fra Helse og omsorgsdepartementet dreier seg om å få syke folk friske. Kanskje hadde vi hatt en

5 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 5 Bedriftshelsetjeneste til nye sektorer En arbeidsgruppe nedsatt av Arbeids og inkluderingsdepartementet la i høst frem forslag om hvordan bedriftshelsetjenesten kan utvikles, blant annet gjennom å stille krav til bedriftshelsetjeneste i nye bransjer. AV: JARLE PETTERSON År kv kv kv kv kv derende arbeidsliv ble inngått. Likevel mener Audun Veggeland, leder av Legeforeningens spesialitetskomité for arbeidsmedisin, at vi har ikke nok i Helse og omsorgsdepartementet. Det taler sitt tydelige språk om hvordan forebyggende helse prioriteres i dagens VelferdsNorge, sier han. bedre forebyggingssituasjon dersom vi hadde flyttet bedriftshelsetjenesten over fra Helse og omsorgsdepartementet til Arbeids og inkluderingsdepartementet, spør Veggeland. Bør samles under ett departement Aner vi tendenser til en ansvarspulverisering? Nettopp AID arbeider tross alt for tiden med en mindre reform av bedriftshelsetjenesten. Ja, og det er naturligvis positivt. I det hele tatt synes jeg å spore mange positive signaler, ikke minst i det politiske miljøet, men så lenge systemet ikke belønnes for å satse på det forebyggende og arbeidsrelaterte helsearbeidet, går tingene i stampe. Vi har ikke noe trykk på forebyggende helsearbeid i Norge. Når jeg antyder at ansvaret burde ha vært flyttet til AID, er det simpelthen for å innføre litt svensk frisk og sjukvårdstenkning, ved å la AID jobbe med forebygging og inkludering, og HOD med de syke. Arbeidstilsynet er klart på banen når det gjelder forebygging, og IAordningen (inkluderende arbeidsliv) handler også i det vesentligste om å forebygge. På mange måter tror jeg vi ville fått mer trykk på og helhetlig tenkning rundt det forebyggende helsearbeidet i arbeidslivet dersom også bedriftshelsetjenesten sorterte under det samme departementet, mener Veggeland. Det vil i så fall innebære at bedriftshelsetjenesten vil omfatte arbeidstagere, mot dagens Dessuten foreslås en godkjennelsesordning. Det som er foreslått, er en revitalisering og videreutvikling av ordningen, og hvor vi bygger på en konkret risikovurdering for å velge ut de nye områdene hvor det skal kreves bedriftshelsetjeneste, sier statssekretær JanErik Støstad (Ap). Foreløpig er det ikke lagt opp til en ordning som gjelder alle områder. Vi fokuserer på forslaget om å få til en godkjenningsordning og å utvide den til nye områder med høy arbeidsmiljøbelastning, som helseog sosialsektoren, undervisning og frisørbransjen, og kommer til å sende ut et høringsnotat med konsekvensvurderinger, på nyåret. Når høringen er over, kommer vi til å arbeide med de endelige forslagene, og så gå i gang med iverksettelsen. Vil omfatte nye sektorer Vil ikke en naturlig konsekvens av tanken bak OTP også være at alle tilgodeses med obligatorisk bedriftshelsetjeneste? Nei, vi har ikke satt de to spørsmålene i sammenheng med hverandre. Det vil være behov for tjenestepensjon i alle bedrifter, mens behovet for BHT vil variere med risikoen for helseskader. I opplegget vi ser på nå, snakker vi først og fremst om utvidelse av antall bransjer og sektorer, noe som ikke innebærer en obligatorisk ordning på sikt, forteller Støstad. Han bekrefter imidlertid at Arbeids og inkluderingsdepartemen JanErik Støstad (Ap), statsekretær. tet føler tiden moden for fornyelse av ordningen. Vi ser klart at vi har områder som i dag ikke har bedriftshelsetjeneste, men som definitivt behøver en. I tillegg til de alt nevnte sektorene, ser vi blant annet et behov innen fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenester, kraftog vannforsyning. Kvaliteten for varierende Det kan være interessant å merke seg at store bransjer, som helse, sosial og undervisning, er foreslått inkludert, påpeker han, ettersom det for en stor del er tale om offentlig virksomhet. Der vi tidligere var opptatt av skader, flytter vi nå fokuset mer over på psykiske problemstillinger. Det forebyggende aspektet har ligget inne hele tiden, men kvaliteten har ikke vært god nok i henhold til forskriftsverket. Det vil også prege arbeidet med BHTinnføring på nye områder, sier statssekretæren, som også mener at kvaliteten er for varierende. LANGTIDSFRISK Slik skapes helse, effektivitet og lønnsomhet Hvordan få ned sykefraværet i din bedrift? Finnes det friskfaktorer som kan skape en langtidsfrisk arbeidsplass? Seminarer i 2008: Trinn I, Grunnseminar: 9. april ved BI Drammen og 10. april ved BI Ålesund. For deg som vil lære om konseptet. Trinn II, Møteplassen: 22. januar 2008 ved Handelshøyskolen BI i Oslo. For deg som vil gå fra innsikt til handling. (NB! Du behøver ikke ha deltatt på trinn I for å melde deg på trinn II. Les mer om dette på nettsiden). Prosesslederutdanningen i Langtidsfrisk (to samlinger): mai og september i Osloregionen. For deg som aktivt skal jobbe med å legge til rette for en langtidsfrisk organisasjon. For mer informasjon og påmelding, gå inn på nettsiden: Kontaktperson: Hege Kristiansen, tlf: , epost: BI Kompetanseforum

6 6 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet lær av dem som er friske For 16 år siden introduserte bedriftslegen Johnny Johnsson begrepet langtidsfrisk for svensk arbeidsmedisin. AV: JARLE PETTERSON Det ble en øyeblikkelig suksess, som blant annet resulterte i at sykefraværet ved Stora Enso Fors raste fra tolv til fire prosent på tre år, noe som ga en økonomisk gevinst på millioner årlig. Vi behøver kanskje ikke å tilføye at han siden er blitt noe av en guru på området? Det høye fraværet begynte å bli et økonomisk problem. Maskinparken var moderne, så det var lite vi kunne utrette ved å investere i nytt materiell, derfor forstod vi fort at vi måtte investere i menneskene, sier Johnsson. Han er opptatt av at virksomhetene må flytte fokuset bort fra de langtidssyke, over på de positive faktorene, som gode prestasjoner, godt arbeidsmiljø og, ikke minst, de langtidsfriske faktorer det kan tilrettelegges for med enkle grep. Det er avgjørende for arbeidsgiverne å bidra til at de ansatte føler at de har et bra liv, sier Johnsson, som før han revolusjonerte Stora Enso Fors, arbeidet innen idrettsmedisin og biologi. Vi ser et tenkesett der ute som er uheldig, for å si det mildt. Om man tenker at menneske minus syk er lik frisk, griper man problemet i feil ende. Man skal heller sørge for at den i utgangspunktet friske arbeidsstokken får klare mål for arbeidet sitt. Se til at bedriftskulturen er sunn. Sørg for etnisk og kjønnsmessig mangfold og en differensiering i utdanningsnivået. Gjør man det, skaper man også en åpen og kreativ atmosfære. Nødvendig med dialog Johnsson er opptatt av det han kaller et Lederne må prate med de ansatte, og finne ut hvilke ønsker de har for sitt arbeid i virksomheten, men også for å kartlegge hvilke forutsetninger den enkelte har, forteller bedriftslegen Johnny Johnsson. Foto: jarle petterson fremmende lederskap, der ledelsen sørger for å ha rett kompetanse på rett sted: Lederne må prate med de ansatte, og finne ut hvilke ønsker de har for sitt arbeid i virksomheten, men også for å kartlegge hvilke forutsetninger den enkelte har. Det snakkes så mye om eierskap, men jeg vil nok påstå at betydningen av medeierskapet de ansatte ofte føler, ikke må undervurderes. Om man etablerer en følelse av medeierskap, vil man fort oppdage at ikke bare går sykefraværet ned, ytelsen blir bedre på alle områder. Han har flere ganger uttalt at nordmenn er mindre byråkratiske og mer handlingsorienterte enn svenskene, og at vi har tradisjon for god helse. Av samme grunn mener Johnsson at Norge har like gode forutsetninger for å høste gode erfaringer med langtidsfriske. Men løfter en advarende finger. Nedlagt BHT er ingen besparelse Det er definitivt fare på ferde i Norge. Bedriftshelsetjenesten i norske virksomheter er i liten grad ute i felt, og jeg er bekymret over at den interne bedriftshelsetjenesten gjennom de siste tiårene er blitt så nedprioritert, til fordel for eksterne kjøp av bedriftshelsetjenester. Det er innlysende at slike ordninger fører til en svekkelse av den funksjonen bedriftshelsetjenesten ideelt burde ha. Selv om man sparer utgifter ved å sette bort tjenesten, risikerer man at besparelsen spises opp av det økte sykefraværet som følger, mener han, og antyder dermed at én krone spart fort kan bli ti kroner i merkostnader. IAordningen fungerer ikke etter forutsetningene i dag, men er blitt en slags hvilepute for arbeidsgiverne, som mener de har oppfylt sine forpliktelser når en langtidssyk plasseres i en lite givende stilling. Alt ser ut til å handle om nærvær og plikt, men skal man lykkes i å skape langtidsfriske, må man ha et kreativt miljø, med mangfold, stor høyde under taket og et fokus på kompetanse, ikke stress. Tjente inn fem ganger investeringen Ledelsen må ta utgangspunkt i at de ansatte gjør en god jobb dersom forutsetningene for det er gode. Det er ledelsens ansvar å legge til rette for det, sier han. Det kostet Stora Enso Fors fem millioner å redusere sykefraværet fra tolv til fire prosent, med en gevinst på mellom 25 og 30 millioner. Han forstår at man kan vegre seg mot å ta utgiften, men valget er ikke så vanskelig når gevinsten er femseks ganger så stor. I dag er forresten sykefraværet hos oss under tre prosent, avslutter han, som en presisering av at flere kanskje burde følge i samme spor. GODE RÅD FOR Å HOLDE DEG LANGTIDSFRISK Her er 12 gode råd for den som vil holde seg langtidsfrisk: Du må trives på jobben. Ellers må du snakke med sjefen og kolleger. Si opp hvis intet hjelper! Prøv å bidra til arbeidsglede, hos deg selv og i omgivelsene. Pass på at du blir sett og hørt, og at dine kunnskaper blir utnyttet. Det er bedre å være uerstattelig enn umulig. Sjekk at balansen jobbfritid er der hele tiden. Søvnløshet er ofte et alarmsignal. Lær deg noe nytt hele tiden. Da kan du i verste fall bytte jobb lettere. Ta helt pause fra jobben når du har fri eller ferie. Og omvendt: Bruk tiden på jobben til å ta deg en timeout fra privatlivet. Du kan lade ulike batterier begge steder. Ta vare på nettverkene dine, og dyrk frem nye. Kultur i bred forstand er bra for den mentale helsen. Film, musikk, teater noe har du vel sans for? Litt regelmessig trim er bra, for eksempel 30 minutter i uken. Gjerne utendørs. Og gjerne på lavt nivå, slik at du ikke skader deg (og blir sykmeldt...) Spis og drikk med måte. Bruk det halvemetoden, altså halvparten av det du har lyst på, men til gjengjeld bra saker. Røyking er det farligste for helsen. Det er verre enn alt annet til sammen. Nyt livet så ofte du kan. kilde: Boken långtidsfrisk (2003) For arbeidslivets små og store utfordringer Norges største bedriftshelsetjeneste Landsdekkende/ Lokal tilknytning 24 timers tilgjengelighet Tlf: «Der for deg» MENTAL HELSE

7 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 7 Gi dine ansatte en opplevelse... en lønnsom investering for bedriften Utlevelser arrangerer og tilrettelegger et bredt spekter av uteaktiviteter og arrangementer tilpasset kundens ønske. Teambuilding: Utfordringer for teamet. Utfordringsarrangementer: Personlige utfordringer Spesialtilpassede arrangementer for bedrifter som for eksempel: Komplette arrangementer i fjellet med klatreturer og breturer med egne fjellguider. Sommerfest på øy i Oslofjorden med aktiviteter. Julebord med spennende aktiviteter som isklatring, juving mm Villmarksopplevelser, Klatreopplevelser, Klatrekurs, Skredkurs, Overlevelseskurs sommer og vinter, ToppturCamp i Romsdalen med løssnøkjøring ned fra fjelltopper, guiding, fokus på sikre veivalg og sikkerhet i fjellet. Guidede turer i fjellet, Seiling og klatring i Oslofjorden, Taubaner/tyrolertravers. Tilkomstteknikk (sikring og arbeid i høyden og vanskelig tilgjengelige steder) Utlevelser er en totalleverandør og kan stå for alle fasene fra ideutvikling/ planlegning, gjennomføring og etterarbeide. Dette innebefatter innkvartering, bespisning, transport, underholdning, aktiviteter, premier, gaver mm i forbindelse med større arrangementer. Utlevelser Utendørs opplevelser Telefon Ta kontakt for en prat og gode tilbud! Arbeidsmiljøsenteret totalleverandør av arbeidsmiljøtjenester i mer enn 70 år Arbeidsmiljøsenteret er en medlemsorganisasjon: Medlemmene er private og offentlige virksomheter Medlemmene får betydelige rabatter ved kjøp av tjenester og produkter Abonnement på tidsskriftet Arbeidsmiljø inngår i medlemskontingenten Arbeidsmiljøsenteret tilbyr: Rådgivning og kurs om mobbing i arbeidslivet Rådgivning og kurs om psykososialt arbeidsmiljø Praktisk konfliktbehandling Grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud Arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere Arbeidsmiljøsenteret utgir: Tidsskriftet Arbeidsmiljø landets viktigste magasin om arbeidslivsspørsmål. Kommer ut åtte ganger årlig abonnementspris: kr. 460, telefon: Arbeidsmiljøsenteret har eget forlag, som er: Ledende leverandør av HMSlitteratur Leverandør av lov, regelverk og veiledninger fra Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og andre tilsynsmyndigheter Arbeidsmiljøsenteret selger: Brannutstyr, brann og rømningsveimerking Arbeidsmiljøsenterets styre: Arbeidsmiljøsenteret er partssammensatt, og styrets medlemmer kommer fra: LO, NHO, KS, YS, Unio, Akademikerne, Arbeids og inkluderingsdepartementet og de ansatte. Arbeidsmiljøkongressen 2008: Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen, Bergen, oktober 2008 Dette er Nordens største og viktigste arrangement om arbeidslivsspørsmål

8 8 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi arbeider for at våre medarbeidere skal ha trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Vi skal ikke ha arbeidsrelaterte skader og sykdommer, og vi skal ha et arbeidsmiljø som er helsefremmende og gir de ansatte mulighet til vekst og utvikling, forteller Dori Høivik, direktør for helse og arbeidsmiljø (HAM) i konsernstaben. Her sammen med Thor Inge Throndsen, sjefsingeniør for arbeidsmiljøteknologi. Foto: statoil StatoilHydro: En foregangsbedrift Både Statoil og Hydro har hver for seg hatt høy profil på helse, miljø og sikkerhet. Det stilles derfor høye krav ved gjennomføringen av Nordens største fusjon. Etter sammenslåingen er målsetningen å bli industriledende innen HMS. STATOILHYDRO AV: GUNN IREN KLEPPE å nå dette målet skal vi arbeide systematisk med å legge til For rette for et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse, sier Dordi Høivik, direktør for helse og arbeidsmiljø (HAM) i konsernstaben. Det fokuseres på tre hovedområder: teknisk/fysisk arbeidsmiljø, organisatoriske forhold og individ/kommunikasjon/samspill. Vi arbeider for at våre medarbeidere skal ha trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Vi skal ikke ha arbeidsrelaterte skader og sykdommer, og vi skal ha et arbeidsmiljø som er helsefremmende og gir de ansatte mulighet til vekst og utvikling. Dette skjer blant annet ved å være involvert i planlegging og tilrettelegging av både prosjekter og arbeidsplasser. Høivik ser det som en fordel at de i stor grad kan jobbe forebyggende og har folk som er vant med å jobbe sammen med arkitekter og ingeniører i å planlegge. Vi kommer inn i idéfasen, sier Høivik, men innrømmer at det er en utfordring å komme inn tidlig nok. Innebygget i styringssystemene En suksessfaktor er at selskapets styringssystemer understreker at HMS skal være med. Sjefingeniør for arbeidsmiljøteknologi Thor Inge Throndsen viser til StatoilHydroboken som øverste dokument for HMS. Her forplikter selskapet seg til å innarbeide HMS i all sin forretningsvirksomhet og til å forbedre HMSresultatene innen alle sine aktiviteter. Totaliteten og bredden i tilbudet er ifølge Høivik enda en suksessfaktor. Bedriftshelsetjenester driver tradisjonelt med kartlegging og måling, helseundersøkelser og risikoanalyser. Høivik bekrefter at de også driver tradisjonell BHT, men mener totaliteten gjør dem annerledes. HMS skal stå i hodet på alle lederne i forhold til alle beslutninger som tas, fastslår hun. Ved oppstart av nye prosjekter eller ved innføring av ny teknologi bør man vurdere hvordan disse vil få utslag for arbeidsmiljø eller sikkerhet. Vi er der først og fremst for å lære opp lederne. Utfordringen er å finne gode innfallsvinkler. Siden arbeidet med BHT og HMS har vært i utvikling over lang tid, mener Throndsen det er vanskelig å vise til klare før og etterresultater. Det har lenge vært fokus på nærvær, at man passer på at folk som står i fare for å få plager på grunn av arbeidet, får hjelp. Det har også vært fokus på langtidsfriskhet, på hvordan folk holder seg friske. Med fra designprosessen av Du har jo store utfordringer i forhold til det nye arbeidslivet. Vi jobber ofte med store geografiske avstander, for eksempel via telefonmøter eller video, dette kaller vi blant annet integrerte operasjoner, sier Høivik. Vi følger spent med på og evaluerer hva den type arbeid medfører av positive og negative effekter. Hun ser det som en utfordring at ledere gjerne sitter geografisk andre steder, spesielt etter fusjonen. Fusjonen har også ført til mer pendling, noe vi vet påvirker helsen. Hun påpeker Noen nøkkeltall fra tidligere Statoils rapport Bærekraft og utvikling 2006: Helse og sikkerhet Personskadefrekvens: Alvorlig hendelsesfrekvens: Sykefravær: Dødsulykker: Organisasjon Trivsel i jobben: ) Data omfatter Statoilansatte og leverandører. 4) Totalt registrerte dager med sykefravær i prosent av mulige arbeidsdager (Statoilansatte). 5) Arbeidsmiljø og organisasjonsundersøkelsen (GPS). Skala: 1 (lavest) 6 (høyest). også at selskapets store internasjonale virksomhet medfører utfordringer knyttet til å drive virksomhet på tvers av tidssoner. Som eksempel på tilretteleggelse av helsefremmende arbeidsplasser på en av plattformene, forteller Throndsen at man måtte organisere på en ny måte for å oppnå bedre samhandling ved integrerte operasjoner. Det var behov for utstrakt samhandling med land, ivaretatt av videokonferanser og nettsystemer. Man gikk inn i designprosessen for å finne ut hvordan man skulle jobbe, og endte opp med å omarbeide hele boligkvarteret og skape åpne kontorlandskap. Det handler om effektiv drift, og vi har vært tungt inne for å fremme gode arbeidsplasser, sier Throndsen. Det har også med arbeidsinformasjon å gjøre. Vi jobber mye med samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon slik at man designer best mulige prosesser.

9 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NYHET! DOBBEL DEMPING MOT HARDE UNDERLAG Vi har videreutviklet suksessen Energy Gel, og lanserer Energy Gel Duo ekstra behagelig støtdemping for deg som står og går mye på harde underlag. ENERGY GEL Elastisk Energy Gelpute i hælen. Avlastende Energy Gelplate i forfoten. MODELL 355 Luftig modell med nye Energy Gel Duo for super komfort. Tåhette av aluminium. Overlær: Fullnarvet impregnert skinn, luftig Dynatec. Fôr: Ventilerende Smartec Air Plus. Fotseng: Bindsåle med stålskinne i fotbuen for støtte og stabilitet, hel Poliyou innleggssåle, Energy Gel Duo for suveren støtdemping både i hælen og i tråkket. Slitesåle: PU. Lest: Svært romslig. Verneklasse: EN ISO 20345, S1. Annet: Tåhette av aluminium. Størrelse: Finnes hos ledende forhandlere over hele landet. Utvikles og produseres av Arbesko. Tlf: www. arbesko.no Info Tjenester skreddersyr komplett HMSsystem til din bedrift Et skikkelig helse, miljø og sikkerhetssystem er et viktig fundament en organisasjon må ha på plass for å kunne forebygge sykdom og skader i arbeidet. Ser man på HMS i et samfunnsperspektiv er det en viktig brikke som er med på å effektivisere, sikre og synliggjøre et godt arbeidsmiljø. Vær Sikker! Det å ha et godt HMSsystem er i dag en konkurransefaktor som kan ha avgjørende betydning for organisasjonens utvikling og vekstpotensial uten ulykker og skader. Info Tjenester hjelper din bedrift med å skreddersy et HMSsystem som ivaretar dine interesser. Ta kontakt i dag! Telefon: eller epost: Mer informasjon: Telefon

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer