Innhold INSENTI FLYTTER. INSENTI 2014 Nøkkeltall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold INSENTI FLYTTER. INSENTI 2014 Nøkkeltall"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 INSENTI 2014 Nøkkeltall Innhold TUSEN KRONER * 2010** Omsetning Driftsresultat Resultat før skatt Årets resultat Driftsmargin 6,6 % 6,4 % 6,3 % 5,8 % 10,0 % Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 20,9 % 25,0 % 32,6 % 26,1 % 36,3 % Gjennomsnittlig antall årsverk 35,4 31,3 25,3 22,0 18,7 H-verdi egen produksjon*** 7,0 0,0 0,0 11,0 0,0 H-verdi ekstern produksjon 0,0 8,0 6,0 4,2 15,5 H-verdi totalt 4,4 4,9 4,4 7,2 8,3 * Proforma regnskap, som består av regnskap for gamle Optimo Prosjekt og Insenti ** Gjelder gamle Optimo Prosjekt *** Der Insenti står ansvarlig for all byggeplassadministrasjon Nøkkeltall Side 2 Vi følger planen Side 4 Fakta om Insenti Side 5 Forretningsidé, visjon, verdier og mål Side 6 Miljøpolicy og mål Side 7 Byggherrestyrte delentrepriser - En fleksibel entreprisemodell Side 8 Byggherrestyrte delentrepriser er billigere for byggherren Side 10 Overleverte bygg i 2014 og 2015 Side 12 En ny bydel vokser frem i Bjørvika Side 15 Diagonale: Studenter og kontor Side 16 Tomtebrygga: Boliger, hotell og kontor Side 17 Noen fakta om Bjørvika Side 18 Hvem var Dronning Eufemia? Side 19 Insentis styre og ledelse Side 20 Våre referanseprosjekter Side 22 Årsregnskap 2014 for Insenti AS Side 25 Forsideillustrasjon: Mir/LPO Arkitekter AS/Estudio Herreros SLP INSENTI FLYTTER Vi har vokst ut av våre nåværende lokaler. Fra 1. juni er vi på plass i nye lokaler. Men vi flytter ikke langt. Vi flytter over krysset til Backegården, og vår besøksadresse blir Akersgata 45, 5. etasje. Postadressen blir Insenti AS, Akersgata 45, 0158 Oslo. Foto: Akershus Eiendom 2 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

3 LEDER Vi følger planen INSENTI Fakta om Insenti Insenti fikk et betydelig løft i omsetningen fra 2012 til 2013, hvor omsetningen økte fra kr 178 mill til kr 309 mill. Det er gledelig at veksten fortsatte i 2014 og at vi passerte kr 350 mill i omsetning og kr 23 mill i driftsresultat. Det er spesielt økt etterspørsel etter vår byggemodell som bidrar til omsetningsøkningen. I 2014 har vi vært engasjert i tre store byggeprosjekter med vår gjennomføringsmodell, og våre tjenester innenfor prosjektutvikling, prosjektledelse og KS/HMS blir etterspurt av stadig flere byggherrer. Vi følger den planen vi la i 2012, og en hyggelig konsekvens av planen er at vi vokser ut av våre lokaler. Insenti er derfor på flyttefot og fra 1. juni er vi på plass i større lokaler i Akersgata 45. I denne årsrapporten presenterer vi vår byggemodell for byggherrestyrte delentrepriser, som har mange fordeler for byggherren kontra en totalentreprise. Den er generelt mer fleksibel, og vår erfaring er at dette blir billigere for byggherren. Modellen gir også rask oppstart av prosjektet. Insenti har gjennomført 15 større prosjekter i denne modellen, og vår track record viser at disse prosjektene med få og små unntak er blitt billigere enn vedtatte budsjetter. I Bjørvika er en ny bydel i ferd med å vokse frem. Fra å være et lite tilgjengelig område er Bjørvika på vei til å bli en spennende bydel med moderne arkitektur. Insenti er engasjert i to prosjekter Diagonale og Tomtekaia og i årets rapport presenterer vi disse spesielt og Bjørvika generelt. Insenti AS ble etablert 1. januar Insenti er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Oslo og Akershus. Insenti har siden oppstarten gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, undervisningsbygg, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca m 2 næringsarealer og ca boliger. Insentis første byggeprosjekt, Alnafossen kontorpark, fikk byggherreprisen for Insenti er blitt kåret til Gasellebedrift i 2005, 2006, 2008, 2009 og Organisasjon: STYRE DAGLIG LEDER Insenti er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer av DNV GL. Insenti har sentral godkjenning for følgende områder: Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2. Kontroll av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2 Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 3. Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3. Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3. Søker i tiltaksklasse 2. Utsiktene for 2015 er gode, selv om vi helt klart befinner oss i et svakere marked. Vi har solgt mesteparten av vår kapasitet innenfor prosjekt- og prosjekteringsledelse og gjennomføringskapasitet med vår byggemodell. Insenti skal i tiden fremover gjennomføre flere nybygg i byggherrestyrte delentrepriser, noe som gir en dreining fra rehabilitering mot nybygg. Vi forventer derfor en tilfredsstillende omsetnings- og resultatutvikling i Foto: Tove Lauluten ØKONOMI KVALITETSSJEF KONTORLEDER Bjørn R. Grepperud Daglig leder PROSJEKT- UTVIKLING KVALITET, SIKKERHET & HMS PRODUKSJON 4 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

4 7 INSENTI Forretningsidé, visjon, verdier og mål MILJØ Miljøpolicy Insenti skal bistå sine oppdragsgivere med å finne de beste miljøvennlige løsningene for deres byggeprosjekter. Vi skal være byggherrens foretrukne samarbeidspartner for prosjekter med høyt miljøfokus. Vår forretningsidé: Ledelse og rådgivning som gir fornøyde kunder i alle faser av bygge- og eiendomsprosjekter. Vår visjon: Byggherrens foretrukne samarbeidspartner! Våre verdier: Kompetent Løsningsorientert Pålitelig Kundefokusert Våre mål: Insenti skal Utvikle og tilrettelegge for organisk vekst. Utnytte markedsmuligheter som oppstår. Kunne gå inn på eiersiden i utvalgte eiendomsprosjekter. Ha en variert og sammensatt kundeportefølje. Gi kundene trygghet. Ta ansvar og levere minst som forventet. Utvide produktspekteret. Prioritere byggherrestyrte delentrepriser fremfor entreprenørrollen. Bevare medarbeidernes høye kompetanse. Bistå våre oppdragsgivere med å velge miljøvennlige løsninger. Gjennomføre prosjektene uten personskader som medfører fravær eller arbeidsrelatert sykefravær. Ved kontinuerlig å stille krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, skal vi bidra til å minimere miljøbelastningen ved gjennomføringen av prosjektene. Vår virksomhet skal overholde alle krav som stilles fra myndigheter, samt de krav vi har pålagt oss selv. Mål: Vi skal ha kompetanse og være oppdatert på miljøvennlige løsninger i vår bransje slik at vi kan bistå våre oppdragsgivere med å velge miljøriktige alternativer. Vi skal gjennom kontrakter og oppfølging på byggeplassene stille krav til våre leverandører for å redusere avfallsproduksjon og øke avfallssorteringen. Vi har som mål at minimum 85 % av alt avfall på byggeplass skal sorteres. Minimum 60 % av alle reiser foretatt til/fra og i arbeidet skal være ved bruk av offentlige transportmidler, sykkel eller gange. Alle våre leverandører skal benytte ProductXChange for styring av kjemikaliebruk på prosjektene våre. For å arbeide i tråd med vår policy og oppnå våre mål, sørger vi for å ha et miljøfokus på alle våre prosjekter. Der det er mulig, iverksettes det gode tiltak som gagner våre kunder samtidig som de bidrar til å bedre miljøet. 6 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

5 Modellen gir rask oppstart med suksessive innkjøp prosjekt B BYGGHERRESTYRTE DELENTREPRISER En fleksibel entreprisemodell Insenti utfører all ledelse av byggingen med egne ressurser. Vi leverer alle fellestjenester (rigg) og tar det overordnede ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Byggherrestyrte delentrepriser innebærer at oppdragsgiveren har en kontraktspart fra prosjektstart til ferdigstilt bygg. Oppdragsgiveren inngår avtale med Insenti og vi inngår avtaler med arkitekt, rådgivende ingeniører, fagentreprenører og leverandører. Insenti styrer prosjektet slik at det fullføres til avtalt tid, kostnad og kvalitet. Arild Vavik er avdelingsleder for Insentis produksjonsavdeling og sier at byggherrestyrte delentrepriser er en fleksibel entreprisemodell som lettere ivaretar endringer som skjer underveis i byggeprosessen. Vi ser ofte at det kommer nye brukere inn underveis i byggeprosessen eller at brukerne melder inn nye ønsker. Med byggherrestyrte delentrepriser kan brukervalg og endringer pågå samtidig som produksjonen pågår. Dette i motsetning til totalentrepriser, hvor all prosjektering bør være avsluttet før anbudsprosessen og innkjøpene starter, sier Arild Vavik. I byggherrestyrte delentrepriser gjøres innkjøpene suksessivt etter hvert som prosjekteringen blir ferdigstilt. Dette gir en smidig prosess for både byggherre og leietaker. Med byggherrestyrte delentrepriser kan brukervalg og endringer pågå samtidig som produksjonen pågår, sier Arild Vavik i Insenti. Prosjektering Reell prosjektering Brukervalg Totalentreprenør Anbud Reell prosjektering Brukervalg og endringer 100 % kjøp Innkjøp VERDI Mob. Innkjøp byggherrestyrte delentrepriser 100 % Byggherrestyrte delentrepriser gir rask oppstart med suksessive innkjøp. Den blå kurven representerer innkjøpene i et reelt byggeprosjekt. Eksempel på organisering av et større prosjekt. Organiseringen tilpasses hvert enkelt prosjekt. ARK Totalentreprise Byggherrestyrte delentrepriser Begge modellene Samarbeid RÅDGIVER BYGGHERRE PL GRUNNENTR. LEV. VINDUER RØRENTR. TID Byggherrestyrte delentrepriser 4 OSV. Opp til 40 entrepriser Dette er også en fleksibel modell dersom det blir endrede forutsetninger, for eksempel hvis det avdekkes ukjente forhold under riving eller graving eller hvis det blir utsettelser på grunn av forsinkelser i den offentlige behandlingen av byggesaken. Da kan fremdrift og ressursbehov justeres uten at dette medfører merkostnader for byggherren. Arild Vavik sier at Insenti har lang erfaring med gjennomføring av byggeprosjekter som byggherrestyrte delentrepriser. I forkant av et prosjekt utarbeider vi kalkyler som danner grunnlag for prosjektbudsjettet. Vår opparbeidede erfaring, kompetanse og tilstedeværelse i leverandørmarkedet bidrar til gode og realistiske budsjetter. Insenti er opptatt av at byggherren skal oppleve byggesaken med Insenti som en behagelig reise, og vi bruker derfor tiden på å løse byggesaken, ikke til å produsere endringsmeldinger. Åpenhet og tillit mellom Insenti og byggherren er en viktig forutsetning for et godt og langvarig kundeforhold, sier Arild Vavik, og fortsetter: Åpen bok gir byggherren løpende innsyn i prosjektets økonomiske utvikling, og byggherren betaler ikke for mer enn hva det koster, det er ingen skjulte påslag. -Vi legger også opp til at byggherren får påvirke entrepriseoppdelingen, og valg av tilbydere gjøres i samråd med byggherren. Insenti sørger for god konkurranse med minst tre tilbydere per entreprise, slik at byggherren får de beste prisene i markedet. ØKONOMI PROSJEKTERINGS- LEDER PROSJEKTLEDER DRIFTSLEDER 1 HMS BYGGHERRE INNKJØP DRIFTSLEDER 2 OSV. 8 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

6 BYGGHERRESTYRTE DELENTREPRISER Byggherrestyrte delentrepriser er billigere for byggherren Insenti har en imponerende merittliste å vise til. Av totalt 15 større prosjekter, er tolv prosjekter levert under budsjett mens de resterende er på budsjett eller marginalt over, sier Geir M. Aarstad, styremedlem i Insenti og med mer enn 25 års erfaring fra ulike lederstillinger innenfor eiendoms- og entreprenørbransjen. Jeg tror at hemmeligheten bak de gode resultatene kan tilskrives Insentis lange erfaring, gode kompetanse og kjennskap til leverandørmarkedet, noe som til sammen bidrar til realistiske prosjektbudsjetter. Dessuten er modellen i seg selv billigere for byggherren kontra en totalentreprise, sier Geir M. Aarstad. Begge entrepriseformene består av kost, byggeplassadministrasjon og fortjeneste, men i en totalentreprise legger entreprenøren til et risikopåslag på 3 10 %. Med byggherrestyrte delentrepriser faller dette risikopåslaget bort og blir en ren besparelse for byggherren, avslutter Geir M. Aarstad. RISIKOPÅSLAG 3-10% Risikopåslaget faller bort ved bruk av byggherrestyrte delentrepriser og blir en ren besparelse for byggherren, sier Geir M. Aarstad. BYGGHERRESTYRTE DELENTREPRISER FORTJENESTE BYGGEPLASSADM. TOTALENTRPRISE KOST 10 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

7 INSENTI Overleverte bygg i 2014 og 2015 Insenti har i 2014 og 2015 overlevert tre store byggeprosjekter til byggherrene Oslo Pensjonsforsikring, Norwegian Property og Entra Eiendom. KIRKEGATA 18 Kirkegata 18 og nabobygget Tollbugata 12 har gjennomgått en omfattende innvendig rehabilitering med skifte av bygningsmessige interiører og installasjon av nye tekniske anlegg. Kirkegata 18 har flere vernede arealer med stor kulturhistorisk og arkitektonisk verdi, og disse er bevart. Etter rehabiliteringen fremstår bygget som et moderne bygg. Bygget ble overlevert til byggherren, Oslo Pensjonsforsikring AS, i henhold til avtalt plan. Insenti har vært byggherrens prosjektleder og gjennomført rehabiliteringsarbeidene med byggherrestyrte delentrepriser. Som eier takker Oslo Pensjonsforsikring AS for et meget godt gjennomført prosjekt. Samarbeidet med Insenti har vært meget bra. Insenti har styrt prosjektet på en profesjonell og effektiv måte og vi har hatt en tett og god dialog gjennom hele prosjektet. Entreprisemodellen med byggherrestyrte delentrepriser har for oss gitt en enkel, oversiktlig og smidig gjennomføring av prosjektet, sier porteføljemanager Paul Børseth i Oslo Pensjonsforsikring. ØVRE TORV I Sandvika sentrum ble Kunnskapssenteret for Bærum kommune og Høgskolen i Oslo og Akershus tatt i bruk ved studiestart i august Den gamle bygningen på Øvre Torv ble totalrehabilitert inkludert et nytt større påbygg. Foruten undervisningslokaler er det også etablert kontorareal for utleie. Øvre Torv er blitt rehabilitert til et miljøriktig og energieffektivt bygg med tilleggsisolering av eksisterende fasader og tak, lavenergivinduer og nye tekniske anlegg. Insenti har vært byggherrens prosjektleder og bygget ble overlevert til Entra Eiendom til avtalt tid. KAIBYGG 1 Foto: Anne-Beth Jensen, Byggeindustrien Entreprisemodellen med byggherrestyrte delentrepriser har for oss gitt en enkel, oversiktlig og smidig gjennomføring av prosjektet, sier porteføljemanager Paul Børseth i Oslo Pensjonsforsikring. Kaibygg 1 på Aker Brygge har fått ny identitet. De fire opprinnelige byggene er blitt knyttet nærmere sammen for å gi store, sammenhengende og arealeffektive arbeidsplasser med godt dagslys fra flere sider. Det er etablert handelsarealer i kjeller, 1. og 2. etasje. Handelsarealene er en del av en diagonal som strekker seg fra Terminalbygget, via Verkstedhallen til Kaibygg 1. Diagonalen er blitt den nye handelsgaten på Aker Brygge. I etasje er det etablert moderne kontorer. Insenti har vært byggherrens prosjektleder og bygget ble overlevert til Norwegian Property til avtalt tid. 12 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

8 UTVIKLINGEN AV BJØRVIKA En ny bydel vokser frem i Bjørvika «Visjonen er at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et uttrykk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling. Den nye bydelen skal være til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre.» (Reguleringsplanen for Bjørvika Bispevika Lohavn, vedtatt i Oslo bystyre 27. august 2003) Insenti har gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer: kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, undervisningsbygg, rettsbygninger og boliger. Fra å være et område preget av biler, containere og lagerskur, skal Bjørvika utvikles til et flott område med spennende hoteller, butikker, boliger, kontor, kulturaktiviteter, uteliv og rekreasjonsmuligheter. Områdene i turkis viser HAV Eiendoms utviklingseiendommer. Illustrasjon: Vianova For noen år siden var Bjørvika utilgjengelig for folk flest. Området bestod av en svært trafikkert seksfelts motorvei, containere og høye gjerder. Gjennom den kjente trafikkmaskinen Bispelokket passerte det på det meste biler i døgnet. Sjøsiden var nærmest utilgjengelig. Slik er det ikke nå. Selv om anleggsmaskiner og heisekraner dominerer området, er Bjørvika allerede blitt Oslos mest sentrale forretningsområde. Barcoderekken mot Oslo S. nærmer seg ferdigstillelse, og store bedrifter som bl.a. Deloitte, DNB, KLP, PricewaterhouseCoopers og Visma har flyttet inn i Barcode. Utviklingen av Bjørvika er den største satsingen på arbeidsplasser i Osloregionen. Totalt utgjør Bjørvikareguleringen areal til arbeidsplasser. Men Bjørvika er mer enn Barcode. Operaen ble åpnet i 2008, i 2018 ferdigstilles Deichmanske hovedbibliotek og året etter åpner Munchmuseet. Samtidig som hovedbiblioteket ferdigstilles, vil de nye studentboligene innvies, og de nye leietakerne flytter inn i kontorbygget Diagonale. På dette tidspunktet vil det aller meste av infrastrukturen være på plass. Etter hvert kommer det hoteller, boliger, butikker, rekreasjonstilbud, flere kulturaktiviteter, allmenninger og uteliv. Et dødt og utilgjengelig område har gjennomgått en urbaniseringsprosess og blitt tilgjengelig for byens befolkning. Byen vinnes tilbake, noe som har vært politikernes kongstanke, og med utbyggingen av Bjørvika utvikles Oslos særpreg som fjordby ved at sjøsiden gjøres tilgjengelig og byen åpnes mot fjorden. 14 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

9 UTVIKLINGEN AV BJØRVIKA Diagonale: Studenter og kontor HAV Eiendom AS og Thongård AS eier og utvikler Diagonale på felt A9 i Bjørvika. På nabofeltet (felt A8) utvikler Oslo kommune nye Deichmanske hovedbibliotek. Det er sammenhengende kjeller for felt A8 og A9 med noen fellesfunksjoner. Totalt er Diagonale på ca kvadratmeter BTA inkludert kjeller. En viktig milepæl ble nådd i februar 2015, da ble det første spadetaket tatt. Om tre år vil Diagonale være klar til innflytting for både studenter og kontorleietakere. Diagonale består av to bygg, som skilles av en diagonalgang mellom byggene. Den vestre delen av Diagonale skal utvikles til studentboliger for ca. 420 studenter. Bygget vil få åtte etasjer med studentboliger fra 3. til 10. etasje og kontor i 2. etasje. Boligarealet er ca kvadratmeter BTA. Den østre delen skal utvikles til kontor. Kontorbygget vil bestå av syv kontoretasjer fra 2. til 9. etasje. Toppetasjen blir noe mindre, men med takterrasse. Hovedinngangen blir fra Akerselvaallmenningen i øst. Her blir det trebrygger, vegetasjon og sitteflater som inviterer til opphold langs vannet. I begge Diagonale-byggene blir det publikumsrettet virksomhet i en høy førsteetasje med handel og bevertning. Det gjelder samtlige gateplan: Dronning Eufemias gate, Operagata, Nylandsveien, Tverrgata mot Deichmanske og i Diagonalgata mellom byggene. Fakta: Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter AS I diagonalgangen mellom studentboligene og kontorbygget blir det publikumsrettet virksomhet som handel og bevertning. I bakgrunnen ser man Operaen. Hovedinngangen blir fra Akerselva-allmenningen i øst. Her blir det trebrygger, vegetasjon og sitteflater som inviterer til opphold langs vannet. Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter AS UTVIKLINGEN AV BJØRVIKA Tomtebrygga: Boliger, hotell og kontor Innenfor det kommende Munchmuseet, planlegger HAV Eiendom et flott boligområde mellom Akerselva og Stasjonsallmenningen. Området ligger ved travle Bjørvika holdeplass og har et hotell og forretningssenter. Formålet med byggeområdet er boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttigformål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg for småbåthavn) og garasjeanlegg. Illustrasjon: Mir/LPO Arkitekter AS/Estudio Herreros SLP Tomtebrygga vil bli liggende ved travle Bjørvika holdeplass. Når Bjørvika er ferdig utviklet, blir det kollektivreisende per dag. I bakgrunnen sees det kommende Munchmuseet. Illustrasjon: Mir/LPO Arkitekter AS/Estudio Herreros SLP Tomtebrygga har et bruksareal på inntil m 2. Minimum 30 % av bruksarealet skal være bolig. 1. og 2. etasje er forbeholdt forretningslokaler, mens øvrige etasjer blir kontor og boliger. Maksimalt antall etasjer er 9. Fasadene skal gis en småskalert utforming med høy grad av variasjon, fasadesprang, relieffvirkning og med bruk av mer enn to materialer. Inntil 40 % av fasadene kan være glass. Det skal være minimum 50 % grønne tak i form av sedummatter og/eller gress samt innslag av busker, trær og annen vegetasjon. Bygningene vil bli oppført med krav til passivhusnivå. Fakta: Brutto areal: Ca m 2 BTA Ferdigstillelse: 2018 Arkitekt: Estudio Herreros SLP i samarbeid med LPO Arkitekter AS Entrepriseform: Ikke bestemt Byggherre: B1 Tomtebrygga AS ved HAV Eiendom AS Insentis rolle: Byggherrens prosjektledelse På Tomtebrygga blir det forretningslokaler i 1. og 2. etasje, mens de øvrige etasjene er forbeholdt kontor og boliger. Brutto areal: Ca m 2 BTA Ferdigstillelse: 2017/2018 Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS i samarbeid med Atelier Oslo AS Entrepriseform: Generalentreprise (grunnarbeider); Totalentreprise Byggherre: A9 Palekaia AS ved HAV Eiendom AS og Thongård AS Insentis rolle: Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og KS/HMS 16 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

10 NOEN FAKTA OM BJØRVIKA UTVIKLINGEN AV BJØRVIKA Hvem var Dronning Eufemia? Sentralt i Bjørvika ligger hovedgaten Dronning Eufemias gate. Gjennom sin avgrensing mot Gamlebyen i øst og Kvadraturen i vest definerer den Bjørvikas øst-vestakse m 2 totalt utbyggingsareal m 2 næringsareal skal utvikles, hvorav m 2 næring og handel på gateplan arbeidsplasser boliger kollektivreisende per dag mennesker vil ha en tilhørighet til Bjørvika, enten som arbeidsplass eller bolig Hovedgaten Dronning Eufemias gate er 700 m lang og 43 m bred Gaten er oppkalt etter Eufemia av Rügen, som var Norges dronning fra 1299 til Eufemia av Rügen ble trolig født rundt Våren 1299 ble hun gift med daværende hertug Håkon Magnusson og på høsten samme år ble hun kronet til Norges dronning. Hun døde 1. mai 1312 i Gamlebyen i Oslo. Eufemia ble gjennom ekteskapet med Håkon 5. tilknyttet middelalderbyen Oslo, som lå like øst for gateløpet som nå bærer hennes navn. Kroningen av Håkon 5. og Eufemia i Gamlebyen i 1299 var et av Dronning Eufemias gate er 700 meter lang og 43 meter bred og definerer Bjørvikas øst-vestakse. Deichmanske hovedbibliotek til høyre. Illustrasjon: Statens Vegvesen og Vianova flere grep som gjorde Oslo til en stadig viktigere by i rikssammenheng. Selve kardinalgrepet for Oslos del skjedde drøyt to år etter Eufemias død, da Håkon 5. formelt gjorde Oslo til Norges hovedstad. Det skjedde 31. august 1314, da Håkon utnevnte prosten i Mariakirken i Oslo til rikskansler og gav ham rikets segl til «evig tid». 18 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

11 INSENTI Styre og ledelse Fra venstre: Bjørn R. Grepperud, Sigurd Stensbråten, Vegard Foseid, Einar Enger, Rune Pedersen, Heidi M. Scheie og Geir M. Aarstad. Foto: Tove Lauluten Rune Pedersen f. 1967, avdelingsleder og styremedlem Pedersen har vært ansatt i Insenti siden 2005 og leder nå Prosjektutviklingsavdelingen i selskapet. Han har tidligere vært ansatt i Skanska Norge og Protan Tak. Pedersen er utdannet fra Byggteknisk Høyskole i Horsens, Danmark. Einar Enger f. 1950, styreleder Enger var konsernsjef i NSB i ti år frem til mai 2011 og har før dette lang erfaring som leder av ulike bedrifter innenfor landbrukssamvirket. Videre har Enger omfattende erfaring fra styrearbeid, og har vært styreleder i bl.a. Flytoget, Nettbuss, ROM Eiendom og arbeidsgiverforeningen Spekter. Enger var medlem av 22. julikommisjonen. Han er nå styreleder i Felleskjøpet Agri samt styremedlem i Innovasjon Norge, Sporveien Oslo og Oslo Universitetssykehus. Heidi M. Scheie f. 1963, styremedlem Scheie har bred ledererfaring som bl.a. administrerende direktør og konsernsjef i Sunkost, administrende direktør i Møbelringen, direktør i Rema 1000, kjededirektør i VIC og i utvikling og drift av kjøpesentra/ handelseiendom. Hun driver nå egen virksomhet innenfor eiendomsutvikling og rådgiving innen endringsprosesser. Scheie har styreerfaring fra bl.a. Møbelringen, Wright Trafikkskole, LSK, Ikano Finans og Norild. Geir Magne Aarstad f. 1960, styremedlem Aarstad har mer enn 25 års erfaring fra ulike lederstillinger innenfor eiendoms- og entreprenørbransjen. Fra 2004 til 2009 var han konsernsjef for Skanska Norge, og i perioden var han konsernsjef for entreprenørselskapet i det Saudi-Arabiske selskapet Al Rahji Holding. Aarstad er styreformann i bl.a. Otium, Lønnheim, VB Agilis, Ølen Betong, Nabofellesskapet og Brekke & Strand Akustikk, samt styremedlem i bl.a. Stangeland-gruppen og Skanska Realinvest Eiendom. Sigurd Stensbråten f. 1975), styremedlem valgt av de ansatte Stensbråten har vært ansatt i Insenti siden 2007 og er nå prosjektleder/ anleggsleder. Tidligere har han arbeidserfaring som anleggsleder i Stensrud & Stensrud og Bermingrud, samt håndverksbakgrunn fra AF Gruppen. Vegard Foseid f. 1975), ansattes observatør i styret Foseid har vært ansatt som prosjekteringsleder i Insenti siden Han har prosjektledererfaring fra Undervisningsbygg Oslo, AF Gruppen og NCC. Foseid er utdannet Høgskoleingeniør fra Høgskolen i Sør- Trøndelag. Bjørn R. Grepperud f. 1959, daglig leder og styrets nestleder Grepperud har vært daglig leder i Insenti siden selskapet ble etablert i Han har tidligere vært ansatt i Norconsult, Multiconsult og Skanska Norge. Grepperud er utdannet sivilingeniør fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI. Arild Vavik f. 1952, avdelingsleder Vavik har vært ansatt i Insenti AS siden 2007 og leder nå Produksjonsavdelingen i selskapet. Han har tidligere arbeidserfaring fra bl.a AF Gruppen, CM1 Byggpartner, Ragnar Evensen og egen praksis. Vavik er utdannet sivilingeniør fra University of Glasgow. Svein Erik Tverli f. 1967, økonomisjef Tverli har vært ansatt som økonomisjef i Insenti AS siden Han har tidligere arbeidserfaring fra ulike økonomistillinger i bl.a. Polaris Media, Scandinavia Online, Schibsted og Aftenposten. Tverli er utdannet siviløkonom fra Pacific Lutheran University. Kirsten Skaare f. 1969, kvalitetssjef Skaare har vært ansatt i Insenti AS siden 2011 og har ansvar for kvalitet, HMS, rekruttering og kompetanseutvikling. Hun har tidligere vært ansatt i Faveo Prosjektledelse, AF Gruppen, Mesta og Statens vegvesen Vegdirektoratet. Skaare er utdannet i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og NTNU. Foto: Tove Lauluten 20 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

12 REFERANSEPROSJEKTER Næring Kjørboparken, Sandvika Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Kjørboparken AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Alnafossen, Oslo Nybygg av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse og byggeledelse. Kongens gate 18-20, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Oslo Pensjonsforsikring AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Asker og Bærum Politihus, Sandvika Rehabilitering og nybygg av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse. Kongsveien 30, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Avantor AS. Insentis rolle: SHA-koordinator utførelse. Fredrik Selmers vei 4, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, byggeledelse, bygging og KS/HMS. Grenseveien 92, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse. Lossebalkongen, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Langkaia 1 AS. Insentis rolle: Prosjektledelse og bygging. Malmskriverveien 4, Sandvika Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Sandakerveien 64, Oslo. Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Bertel O. Steen Osloeiendommer AS. Insentis rolle: Prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Kirkegata 18, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Oslo Pensjonsforsikring AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Gullhaugveien 1-3, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Avantor AS. Insentis rolle: SHA-koordinator utførelse. Middelthuns gate 29, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse og byggeledelse. Skattens Hus, Sandvika Nybygg på ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse. Øvre Torv 1, Sandvika Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse og SHA. Hagegata 22, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Midtveien 5, Rygge Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Midtveien 5 AS v/furuholmen Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Storgaten 14, Lillestrøm Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse. Økernveien 9, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Økernveien 9 Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Hagegata 23, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Hagegata 23 Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Nydalen Energisentral, Oslo Nybygg av ca 700 kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Avantor AS. Insentis rolle: SHA-koordinator utførelse. Økernveien 11, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse og bygging. Strømsveien 96, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Kaibygg 1, Aker Brygge, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Norwegian Property ASA. Insentis rolle: Prosjektledelse. Politihuset Romerike, Lillestrøm Nybygg av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse. Stovner Politistasjon, Oslo Påbygg av ny etasje på ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Insentis rolle: Prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Tryvann Vinterpark, Oslo Nybygg av bl.a. driftsbygning. Oppdragsgiver: Tryvann Vinterpark AS. Insentis rolle: Prosjektledelse 22 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

13 REFERANSEPROSJEKTER Bolig PROSJEKTLEDELSE Årsregnskap PROSJEKUTVIKLING Brekkedammen, Oslo Nybygg av 76 leiligheter som ble ferdigstilt i 2011 og Oppdragsgiver: Brekkeveien 8 AS. Insentis rolle: Prosjektledelse. Aslaks Hage, Oslo Nybygg av 84 leiligheter som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Aslakveien Utvikling AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Herregårdsveien 4, Oslo Nybygg av 14 omsorgsleiligheter som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Oslo kommune AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Sameiet Aslakveien 18, Oslo Etablering av 39 utleie- og omsorgsleiligheter samt forretningslokale i eksisterende bygg, inkl påbygg av to etasjer. Ferdigstilt i Oppdragsgiver: Optimo AS. Insentis rolle: Prosjektledelse. KOMPETANSE MILJØ Tiedemannsjordet, Oslo Nybygg av 193 leiligheter som ble ferdigstilt i 2007 (byggetrinn 1) og 2008 (byggetrinn 2). Oppdragsgiver: Ferd Eiendomsinvest AS. Insentis rolle: Prosjektutvikling og prosjektledelse. 24 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

14 INSENTI AS Styrets beretning for 2014 Insenti AS er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Oslo og Akershus. Selskapet har siden oppstarten i 2001 gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, undervisningsbygg, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Siden oppstarten er det utført og under utførelse nærmere m 2 næringsarealer og boliger. Selskapets utvikling Omsetningen i 2014 ble på kr 350,9 mill mot kr 309,3 mill i Omsetningsøkningen kan tilskrives økt etterspørsel etter selskapets tjenester, spesielt innenfor byggherrestyrte delentrepriser. Driftsresultatet ble på kr 23,2 mill mot kr 19,8 mill i Finansresultatet ble på kr 2,1 (1,9) mill, og resultat før skatt ble på kr 25,3 mill mot kr 21,7 mill i Selskapet har hatt en god likviditet gjennom året. Styret er meget godt fornøyd med den økonomiske utviklingen. Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende kontantstrømsanalyse og noter gir etter styrets oppfatning et riktig uttrykk for selskapets finansielle stilling og resultat av virksomheten. Styret foreslår således at det fremlagte regnskap fastsettes som henholdsvis resultatregnskap og balanse. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets finansielle stilling Selskapets finansielle stilling vurderes som god. Likviditetsreserven - inkl. plasseringer i obligasjonsfond - var ved årsskiftet kr 54,9 (61,9) mill, som anses som tilfredsstillende. Selskapet har ikke rentebærende gjeld. Selskapets bokførte egenkapital per var kr 24,1 (23,9) mill, dvs. en egenkapitalandel på 20,9 % (25,0 %). Risikoforhold Markedsmessig risiko er knyttet til etterspørselen innenfor bygg/anleggs- og eiendomsmarkedet som påvirkes av nasjonale konjunkturer. Endringer i nasjonale konjunkturer vil ha vesentlig betydning for selskapets økonomi. Det er knyttet finansiell risiko til selskapets plasseringer i obligasjonsfond. Risikoen er lav da det kun investeres i fond som investerer i norske obligasjoner som er utstedt av banker, finansinstitusjoner, fylkeskommuner, kommuner, staten/ garantert av staten eller større norske bedrifter. Selskapet har solide kunder og selskapets kredittrisiko vurderes som lav. Selskapets likviditetsrisiko vurderes som lav da selskapet har god likviditet. Løpende investeringer egenkapitalfinansieres. Organisasjon og miljø Insenti AS hadde ved årsskiftet 36 (33) ansatte, hvorav 9 (8) kvinner. Arbeidsmiljøet er generelt godt. Selskapet fremmer likebehandling når det gjelder etnisk opprinnelse, kjønn og religiøs bakgrunn, slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, utviklingsmuligheter eller ansettelser. Sykefraværet i 2014 var 3,8 % (1,0 %). Økningen i sykefravær er ikke arbeidsrelatert. Korttidsfraværet er lavt. Ved sykdom av lengre karakter blir den enkelte ansatte fulgt opp etter definert linjeansvar. Selskapet driver sin virksomhet fra leide lokaler i Oslo. Insenti har en systematisk oppfølging av systemer for kvalitetssikring (KS) og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er i løpet av året ikke inntruffet skader og/eller ulykker blant selskapets egne medarbeidere (H-verdi = 0). Selskapet har fulgt opp kravene om ikke å forurense det ytre miljø. Implisitt innebærer dette at selskapet skal ha oversikt og kontroll på potensiell miljørisiko tilknyttet virksomheten. Hensynet til ytre miljø er innarbeidet i selskapets styringssystemer. Påvirkningen av det ytre miljø er primært knyttet til energiforbruk, avfall, bruk av helse- og miljøfarlige stoffer, materialer og naturressurser samt forholdet til biologisk mangfold. Insenti er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14000:2004 av DNV GL. Disponering av årsresultatet Årets resultat i Insenti AS ble kr 18,5 mill og foreslås disponert slik (tall i hele kroner): Avgivelse konsernbidrag: kr Overføring annen egenkapital: kr Sum disponering: kr Utsiktene fremover Ordrereservesituasjonen per er på et tilfredsstillende nivå. Selskapets kapasitet innenfor byggherrestyrte delentrepriser er godt belagt. Markedsprognosene for 2015 tilsier en vekst i markedet for rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT). Selskapet anser Einar Enger Styreleder Heidi M. Scheie Oslo, 11. februar 2015 Styret i Insenti AS Rune Pedersen Sigurd Stensbråten sin kontraktsmodell som spesielt godt egnet for komplekse ombyggingsprosjekter, der fastpriskontrakter - på grunn av usikkerhet i mengde og tid - vanskelig lar seg beregne før igangsetting uten vesentlige risikopåslag for byggherren. Selskapet har en god ordresituasjon innenfor prosjekt- og prosjekteringsledelse, og selskapets ressurser er tilnærmet fullt ut sysselsatt gjennom hele Selskapets finansielle status er etter styrets oppfatning godt tilpasset den operasjonelle aktivitet og underliggende risiko. Resultatmessig forventes 2015 fortsatt å gi et tilfredsstillende resultat. Styret er meget tilfreds med årets resultat og retter en takk til ansatte og ledelse for godt utført arbeid i Bjørn R. Grepperud Nestleder /Daglig leder Geir M. Aarstad 26 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

15 INSENTI AS Resultatregnskap (Alle tall i kroner) INSENTI AS Eiendeler (Alle tall i kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler DRIFTSKOSTNADER Kjøp av varer og tjenester Personalkostnader 13, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 10, Sum driftskostnader Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap - - Andre langsiktige fordringer - - Sum finansielle anleggsmidler - - Sum anleggsmidler DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Annen finansinntekt Annen finanskostnad NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 8, Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Markedsbaserte obligasjoner Kontanter og bankinnskudd 6, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Disponering av årsresultatet: Konsernbidrag Overført annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

16 INSENTI AS Egenkapital og gjeld (Alle tall i kroner) Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 2, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld konsernselskaper - - Sum annen langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Gjeld til konsernselskaper Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 11. februar 2015 Styret i Insenti AS INSENTI AS Kontantstrømanalyse (Alle tall i kroner) Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer ordinære Endring i leverandørgjeld Endring i forskudd fra kunder 8-53 Endring i investerings- eller finansieringsaktiviteter - - Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av anleggsaksjer Utbetalinger ved kjøp av anleggsaksjer Utbetalinger til andre investeringer Innbetalinger fra andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Einar Enger Styreleder Rune Pedersen Bjørn R. Grepperud Nestleder /Daglig leder Netto endring i kontanter/kontantekvivalenter Kontantbeholdning per Kontantbeholdning Heidi M. Scheie Sigurd Stensbråten Geir M. Aarstad 30 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

17 INSENTI AS Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsoppgjøret består av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsoppgjøret utgjør en helhet. Regnskapet er avlagt i samsvar med aksjelov og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Klassifiseringsprinsipper Eiendeler som er ment omsatt innen kommende år, samt eiendeler som har direkte tilknytning til varekretsløpet, er klassifisert som omløpsmidler i balansen. Eiendeler bestemt for mer varig eie er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld som skal betales innen kommende år er i balansen klassifisert som kortsiktig gjeld, mens gjeld som skal betales etter kommende år er klassifisert som langsiktig gjeld. Klassifisering av aksjer skjer på basis av investeringens motiv. Finansielt motiverte investeringer er klassifisert som omløpsmiddel, mens strategiske investeringer er ført under anleggsmidler. Inntektsføringsprinsipper Inntekter og kostnader som ledd i virksomheten av byggherrestyrte delentrepriser periodiseres i regnskapet etter produksjonsfremdrift for de angjeldende prosjekter. Selskapets øvrige inntekter og kostnader regnskapsføres på leveringstidspunktet for den enkelte vare eller tjeneste. VURDERING AV VESENTLIGE BALANSEPOSTER Fordringer Eksterne kundefordringer og andre eksterne fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Markedsbaserte obligasjoner Markedsbaserte obligasjoner er bokført til virkelig verdi på balansetidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Nedskrivningsplikt vurderes i de tilfeller virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. Nedskrivningen foretas hvis verdifallet ikke forventes å være forbigående. Tidligere års nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Leieavtaler Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Kortsiktig og langsiktig gjeld Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fakturering ut over estimert produksjonsverdi knyttet til selskapets oppfølging av byggherrestyrte delentrepriser, klassifiseres som forskudd i balansen. Skattekostnad Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utliknet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Avvik til en skattesats på 27 % skyldes endelige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Virksomhetsområder Selskapet virksomhet er i hovedsak ledelse av byggeprosjekter i en modell av byggherrestyrte delentrepriser med tillegg av generell prosjekt- og prosjekteringsledelse og rådgivning knyttet til eiendomsutvikling. Note 2 Egenkapital (Alle tall i kroner) Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital per Årets resultat Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Egenkapital per Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr ,- består av aksjer à kr 3, Alle aksjer har like rettigheter. Aksjonærsammensetningen er som følger: Aksjonær Aksjer Andel Insenti Holding AS % Sum % Konsernregnskap for Insenti Holding AS er tilgjengelig på selskapets kontor i Akersgata 32, Oslo. Note 4 Varige driftsmidler (Alle tall i kroner) Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost per Tilgang i perioden Avgang i perioden - - Anskaffelseskost per Akkumulerte avskrivninger per Avskrivninger i perioden Akkumulerte avskrivninger per Balanseført verdi per Forventet økonomisk levetid Avskrivingsplan 3-5 år Lineær 32 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

18 Note 5 Markedsbaserte obligasjoner (Alle tall i kroner) Kostpris Urealisert verdiendring Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Sum markedsbaserte obligasjoner Balanseført verdi er i henhold til markedsverdi per Note 6 Likvider og bundne midler (Alle tall i kroner) Bundne skattetrekksmidler Depositumskonto Øvrige bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd i balansen Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern (Alle tall i kroner) FORDRINGER: Kortsiktige fordringer - - Langsiktige fordringer - - Sum fordringer - - GJELD: Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld - - Sum gjeld Note 8 Fordringer med mer (Alle tall i kroner) Kundefordringer, ordinære Opptjente, ikke utfakturerte inntekter Til gode MVA Forskudd fra kunder FORFALLSSTRUKTUR: Kundefordringer, ordinære, inntil 3 måneder Kundefordringer, ordinære, over 3 måneder - - Note 9 Annen kortsiktig gjeld (Alle tall i kroner) Påløpte kostnader Påløpte feriepenger/skyldig lønn Sum annen kortsiktig gjeld Note 10 Leieforpliktelse Selskapet leier lokaler i Akersgata 32, 6. etasje, Oslo og Cort Adelers gate 30, Oslo av Entra Eiendom AS. Årlig leie inkl. fellesutgifter er kr ekskl. merverdiavgift. Leiekontrakten løper til 1. juni Leien justeres årlig tilsvarende endringen i konsumprisindeksen. Se note 11 vedrørende husleiegaranti. Selskapet leier riggkontor i Kirkegata 12, Oslo av Kirkegaten 12 Kvadraturen AS. Årlig leie inkl. fellesutgifter er kr ekskl. merverdiavgift. Leiekontrakten løper til 1. mars Leiesummen er fast i leieperioden. Se note 6 og 11 vedrørende depositum. Selskapet leier riggkontor i Akersgata 32, 7. etasje, Oslo av Entra Eiendom AS. Årlig leie inkl. fellesutgifter er kr ekskl. merverdiavgift. Leiekontrakten løper til 31. desember Leiesummen er fast i leieperioden. Note 11 Garanti-, sikkerhets- og pantstillelser Danske Bank AS har stilt husleiegaranti pålydende kr overfor Entra Eiendom AS. Garantien er sikret med pant i selskapets kundefordringer. Garantien utløper 1. september Det er opprettet depositumskonto på kr overfor Kirkegaten 12 Kvadraturen AS. Utover dette har ikke selskapet stilt garantiforpliktelser overfor kunder, leverandører eller ansatte. Note 12 Andre driftsinntekter (Alle tall i kroner) Rådgivningshonorarer Annen inntekt Sum Note 13 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer (Alle tall i kroner) Lønn, honorarer mv Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Andre personalkostnader Sum Ved utgangen av 2014 er det 36 (33) ansatte i selskapet, som utfører 36 (33) årsverk, hvorav 9 (8) kvinner. Gjennomsnittlig antall årsverk i perioden er 35,4 (31,3), hvorav 8,7 (6,8) kvinner. (Note 13 fortsetter på neste side) 34 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

19 YTELSER TIL DAGLIG LEDER OG STYRE: DAGLIG LEDER STYRET Lønn Bonus - - Pensjon Annen godtgjørelse Styrehonorar Sum Daglig leder har ikke bonusavtale. Selskapet har ingen forpliktelser overfor styret og/eller daglig leder ved opphør eller endring av vervet. Revisor: Som godtgjørelse til revisor er kostnadsført kr ,- (66.000,-) eksklusive merverdiavgift, herav kr 7.000,- (kr 7.000,-) for utarbeidelse av ligningspapirer og annen rådgivning. Note 14 Pensjoner Insenti AS har en kollektiv pensjonsordning med Danica Pensjonsforsikring AS. Ordningen er en ren innskuddsavtale tilsvarende 5 % av lønn (4 % frem til 1. juli 2014) mellom 1G og 12G. Utbetalingstidspunktet er 67 år med en utbetalingsperiode på ti år. I tillegg er det tegnet en risikopensjonsordning tilsvarende 66% av lønn med tilknyttet innskudds- og premiebetalingsfritak ved uførhet. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 13 vedrørende årlige pensjonskostnader. Note 15 Skatt (Alle tall i kroner) MIDLERTIDIGE FORSKJELLER SOM INNGÅR I GRUNNLAGET FOR UTSATT SKATT/SKATTEFORDEL: Anleggsmidler Skattemessig tilbakeføring av inntekter Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring - - Grunnlag for utsatt skatt i balansen Utsatt skatt (utsatt skattefordel) Herav ikke balanseført utsatt skattefordel - - Utsatt skatt/(utsatt skattefordel) i balansen BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i beregning av utsatt skatt Endring i underskudd og godtgjørelse til fremføring - - Avgitt konsernbidrag Årets skattegrunnlag (grunnlag for betalbar skatt i balansen) ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ: Betalbar skatt Skatt på konsernbidrag - - For mye/lite avsatt i fjor - - Endring i utsatt skatt Endring i utsatt skatt som følge av endret skattesats Sum skattekostnad BETALBAR SKATT I BALANSEN: Betalbar skatt i skattekostnaden Skattevirkning av avgitt konsernbidrag Betalt skatt utover avsatt - - Betalbar skatt i balansen 72 0 AVSTEMMING AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD: 27% (28%) skatt på resultat før skatt Permanente forskjeller Effekt av endret skattesats For mye/lite avsatt i fjor - - Beregnet skattekostnad Note 16 Nærstående parter (Alle tall i kroner) Som nærstående parter defineres morselskapet Insenti Holding AS og dets eiere Gråfjell Holding AS og Fjellblikk Holding AS samt Bjørn R. Grepperud (eier av Gråfjell Holding AS) med familie og Rune Pedersen (eier av Fjellblikk Holding AS) med familie, søsterselskapet Optimo Prosjekt AS, samt styrene i Gråfjell Holding AS, Fjellblikk Holding AS, Insenti Holding AS, Insenti AS og Optimo Prosjekt AS. Ytelser til styremedlemmer i Insenti er omtalt i note 13. Mellomværende mellom konsernselskaper er omtalt i note 7. Selskapets transaksjoner med nærstående parter: Salg av varer og tjenester Salg av varer - - Salg av tjenester til ledende ansatt - - Salg av tjenester til morselskap - - Sum salg av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester Kjøp av varer - - Kjøp av tjenester fra ledende ansatt - - Kjøp av tjenester fra morselskap - - Sum kjøp av varer og tjenester INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

20 38 INSENTI ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI ÅRSRAPPORT

Byggherrestyrte delentrepriser enklere for byggherren

Byggherrestyrte delentrepriser enklere for byggherren Byggherrestyrte delentrepriser enklere for byggherren 2 OM OSS 3 Hvorfor velge byggherrestyrte delentrepriser med Insenti? Vi har solid utviklerkompetanse og har gjennomført 25 store prosjektutviklinger.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2011 1 2011 2 2011 2011 3 NØKKELTALL OPTIMO PROSJEKT AS Tusen kroner 2011* 2010** 2009** 2008** 2007** Omsetning 194 051 144 159 181 836 139 997 107 109 Driftsresultat 11 177 14 346 11 306 11 633 10 664

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer