Magasin Nr. 1 mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin Nr. 1 mars 2010"

Transkript

1 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Resultat Markedskommentar 3 En svår fråga 4 Lederenquete Skole på byggeplass i vinden 5 Veidekkes lederadferd 6 Fremtidens boliger med fokus på inneklima Aktuelt 6 Undervattensjobb vid Oskarshamns kärnkraftverk 8 Hoffmann på vei oppover 10 Den løsningsorienterte partner 12 Fokus på arbejdsglæden 13 Oscar Mathisen tilbake på Frogner stadion 13 Beste asfaltlag i Region øst 13 Kranselag for Haiti 14 Banar vägen till Europa 16 FMC på Kongsberg 18 Rask asfaltkjernedam 18 Ledermøtet Torkel Backelin hedret 19 Haakonsvern en god kunde 19 Bygger boliger i Bergen igjen 19 Næringsbygg i Arna 20 Ritar man ett träd utan rötter? Forbedringsprosesser 22 Gulskogen senter: Involverende planlegging 24 Oppgraderer IT-kompetansen med Vox 26 Genistreken: Startpakke for skolesamarbeid 26 Genistreken: Smart kaffekanneprofilering 27 Forskningsprosjekt på produksjonsflyt 27 Reduserer fukt- og byggskader HMS 28 Smart miljø- og HMS-stasjon 28 Inspirasjonssamling for HMS-medarbeidere 28 Garanterat i ständig förbättring 29 Fick Vägverkets första miljöpris 29 Studentbedrift utvikler fallsikringsvest Eiendom 30 NAV-sentrene offisielt åpnet 32 Kringboende får utökat medinflytande i bostadsprojekt Nye oppdrag 33 Nye oppdrag Tett på 34 Jubilanter i 2. kvartal To ganger Norgesmester 35 Pensjonister på juletur Baksiden 36 Da Kong Vinter kom til Danmark HMS = alltid først I løpet av 2009 mistet vi tre kolleger på Veidekkes arbeidsplasser. To av dem jobbet hos noen av våre samarbeidspartnere, og én var ansatt hos oss. Det er tragisk og må ikke skje igjen. Heller ikke for H-verdien ble 2009 et vinnerår, så her er det klare tegn som krever mer og bedre innsats. Lederen av Veidekke Entreprenør, Dag Andresen, setter HMS inn i et riktig perspektiv når han sier: Vi har ikke lov til å bruke opp våre medarbeidere. Det betyr at vi selvsagt må unngå skader, men det betyr også at vi må legge hverdagen til rette på en måte som ivaretar hele mennesket. Er det innen ett område jeg vil stå frem med et tydelig krav til oss alle, er det innen HMS. Her vil jeg se forbedring i 2010 og årene etter. Det er vår felles oppgave og vårt felles ansvar. Resultater som motiverer I mange presentasjoner av resultatene for 2009 har vi gitt uttrykk for tilfredshet over gode resultater i et vanskelig marked en tilfredshet vi med rette kan stå frem med, og som jeg vil vi skal bruke som inspirasjon og motivasjon for veien videre. Vi er blant de ledende entreprenører og eiendomsutviklere i Skandinavia, og forventingene til oss er høye, både internt og eksternt. Vi ser også at mange av våre konkurrenter leverte gode resultater for 2009, har en sterk ordrereserve og er godt rustet fremover. Derfor må vi hente inspirasjon og motivasjon i det vi representerer og i det vi har oppnådd så langt. En viktig forutsetning for å skape gode resultater er de til enhver tid rådende rammebetingelser. Eksternt er økonomi og markedsforhold de mest sentrale, og slik jeg ser situasjonen for 2010, er vi fortsatt i en lavkonjunktur. Finanskrisen som preget det meste av fjoråret, er passert, og det er flere tegn til bedring. Ikke minst gjelder dette innen boligsektoren, hvor vi først og fremst ser økende salg rundt sentrale byer som Stockholm og Oslo, men hvor også andre lokale markeder viser grunnlag for forsiktig optimisme. Et bedret boligsalg er viktig for både eiendoms- og entreprenørvirksomheten. Også for andre sektorer og markeder er det håp om en svak positiv vekst, og ser vi på vår styrkede ordrereserve, gir den oss en rekke muligheter. De interne rammebetingelsene er om mulig enda bedre. Vi har kommet gjennom finanskrisen på en god måte og har gjennomgående opprettholdt ro i organisasjonen i Norge gjennom å redusere på innleid arbeidskraft og noe bruk av permitteringer, mens vi i Sverige og Danmark har måttet foreta noe nedbemanning, som er gjennomført på en profesjonell og god måte. Videre har gode resultater over tid og forsiktighet i bruk av våre økonomiske ressurser gjennom finanskrisen, gitt oss en meget solid finansiell situasjon. Vi er gjeldfrie, og har til og med penger i banken. Det betyr at vi kan bruke de positive menneskelige og finansielle ressursene fremover til beste for oss selv og våre eiere. Det som da gjenstår, er den kontinuerlige utfordringen som ligger i kampen om kundene. Det å være best er ikke noe vi er, men noe vi til enhver tid kan bli. Mange kjente idrettsutøvere påpeker at det viktigste er å nyte oppnådde resultater kortest mulig, for så å gå løs på neste oppgave. Og i kampen om kundene må vi tenke på samme måte. Våre kunder har mange samarbeidspartnere å velge mellom, og det som gir grunnlag for deres valg, er tilliten til at vi kan løse neste oppgave på beste måte. Hvis vi kan enes om at vi har gode, ja, kanskje de beste forutsetningene for å vinne i konkurransen fremover, er resten opp til oss selv. La oss fortsette det gode arbeidet. Forsidebilde: Harald Runghen og Lars Gunnar Gangnæs på Nydalen skole. Gangnæs har tidligere vært elev ved Skole på byggeplass. Foto: Ane Sangnes Terje R. Venold konsernsjef Foto: Ane Sangnes Veidekke ASA Hoffmann A/S Veidekke Sverige AB Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Allén 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Gunvor Bergan e-post: Redaksjonsutvalg: Tore Gudmundsen, Øystein Gundersen, Steinar Krogstad, Per-Inge Linnerud, Kjetil Nyseth, Ole R. Paulsen, Ane Sangnes, Lasse Vollesen og Sylvianne Bergman Kontakt for Veidekke Magasin: Lasse Vollesen e-post: Kontakt for Veidekke Magasin: Sylvianne Bergman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på Resultat 2009: God avslutning på et krevende år - Vår entreprenørvirksomhet klarte å opprettholde gode marginer til tross for vesentlig lavere omsetning, og ordrereserven økte mot slutten av året. Boligproduksjonen og boligsalget tok seg opp i fjerde kvartal, så vi er meget tilfreds med resultatene både for fjerde kvartal og for hele 2009, sier konsernsjef Terje R. Venold. Veidekkes omsetning i 2009 var på mill. kroner mot mill. kroner i Resultat før skatt ble 523 mill. kroner sammenlignet med 816 mill. kroner i Resultatet pr. aksje ble kr 3,00, og styret vil på generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr 2,50 pr. aksje. Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet var ved årsskiftet 12,3 mrd. kroner, mens den ved forrige årsskifte var 10,6 mrd. kroner. Tallenes tale I fjor mistet tre personer livet i to arbeidsulykker i den norske virksomheten, og H-verdien for hele konsernet ble 5,7 pr. fjerde kvartal mot 4,5 ett år tidligere. Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,7 prosent mot 5,3 prosent året før. For alle ansatte i Sverige var sykefraværet 3,1 prosent sammenlignet med 3,0 prosent i 2008, og i Danmark var sykefraværet 2,4 prosent sammenlignet med 2,2 prosent ett år tidligere. Entreprenørvirksomheten Til tross for et utfordrende marked oppnådde Veidekkes samlede entreprenørvirksomhet gode resultater som følge av god drift og gunstig kostnadsutvikling i leverandørmarkedet. Igjen var hovedmotoren entreprenørvirksomheten i Norge, men også i Danmark og store deler av Sverige oppnådde entreprenørvirksomheten meget respektable marginer. Ved årets slutt hadde ordrereserven i Norge økt med 30 prosent. I Sverige hadde ordrereserven økt med 29 prosent (i lokal valuta), mens den i Danmark gikk noe ned på grunn av de vanskelige markedsforholdene. Samlet hadde entreprenørvirksomheten en omsetning på mill. kroner i 2009, mot mill. kroner i Resultatet ble 606 mill. kroner mot 774 mill. kroner i Eiendomsutvikling Årets siste kvartal ble preget av økende salg og igangsetting av nye prosjekter. Selv om det er langt igjen til aktivitetsnivået før finanskrisen, er tendensen positiv. Det ble solgt 91 boliger i Norge i fjerde kvartal og det samme antallet i Sverige, mens det i hele 2008 ble solgt hhv. 41 boliger i Norge og 86 i Sverige. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet endte på 711 mill. kroner i 2009 sammenlignet med mill. kroner året før. Resultatet ble negativt, - 74 mill. kroner mot et plussresultat på 19 mill. kroner i Entreprenørvirksomheten gjorde det bra i Knut Berg jobber på prosjektet Nydalen skole. Industri Etter å ha møtt mange utfordringer i 2009, avsluttet industrivirksomheten året på en tilfredsstillende måte. Det var blitt gjennomført mye forbedringsarbeid i løpet av året, og som følge av gode værforhold utover høsten ble asfaltsesongen forlenget, noe som ga høyere volumer og forbedret inntjening. Samlet omsetning for Veidekke Industri ble mill. kroner mot mill. kroner i 2009 og resultatet ble 7 mill. kroner, mot 68 mill. kroner i Nedgangen i omsetning i forhold til 2008 er en følge av at rive- og maskinentreprenørvirksomheten er blitt overført fra Veidekke Industri til Veidekke Entreprenør. n Tekst: Helge Dieset og Gunvor Bergan Foto: Ane Sangnes MARKEDSKOMMENTAR Audun Blegen Muligheter i et turbulent marked 2010 har startet som 2009, med turbulens og usikkerhet i markedet. Det er først og fremst gjeldsutfordringene for PIGS-landene, det vil si Portugal, Irland, Hellas og Spania, som tynger. Dette er i og for seg helt i tråd med hva vi har forutsatt. Nå skal kostnadene ved alle krisepakkene dekkes inn, og de færreste har et oljefond å gjøre uttrekk fra. Foreløpig ser det ikke ut til å smitte over på Skandinavia, men denne typen usikkerhet vil prege økonomien i flere år fremover. Derfor er utsiktene til rask vekst begrenset. Dette betyr ikke at vi vil mangle muligheter. Vi har forvaltet våre ressurser på en svært god måte gjennom Vi har tatt nye markedsposisjoner og kan vise til sterk vekst i ordrereserven både i Norge og i Sverige. Selv om dette er en ordrereserve som er tatt i turbulente tider, så har vi hatt en ro i Veidekke som har gitt oss mulighet til å kvalitetssikre våre prosjekter på en svært god måte. Det skal bli ekstra spennende å følge Hoffmann i tiden fremover. Der ser vi tydelig at en betydelig større andel av de oppdrag vi får, vinnes på andre parametere enn pris. Her har Hoffmann tydelig tatt en posisjon i Vi har videre opprettholdt vår økonomiske handlefrihet og er for alle praktiske formål gjeldfrie. Det betyr at vi har det nødvendige handlingsrommet til å vurdere enhver ny mulighet som måtte komme i Eiendomsmarkedet er på full fart tilbake i Norge. I Sverige har vi opprettholdt tempoet i våre viktigste områder. Og vi vet at dersom det ikke kommer nye store tilbakeslag i realøkonomien, så vil boligproduksjonen igjen peke oppover. Innenfor anlegg er drivkreftene fortsatt sterke i positiv retning. Selv om vi ikke kan forvente nye store krisepakker slik vi opplevde i 2009, så vil etterslepet i vedlikehold og investeringer i det offentlige presse frem en fortsatt økt satsing. Så kommer miljøutfordringene med stor tyngde. Med en svært lav utskiftingstakt i boligmassen i hele Skandinavia kan vi ikke komme forbi at det vil måtte presse seg frem en kraftig satsing på rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse, dersom klimamålsettingene skal nås i byggsektoren. Det vil med andre ord ikke mangle muligheter for oss i 2010, og jeg er overbevist om at det utelukkende er våre egne valg som vil avgjøre hva slags resultater vi vil oppnå. Det er bare å brette opp ermene. n En svår fråga Strax innan vi skulle presentera våra resultat för 2009 i februari framkom det i medierna i Norge, och i vissa medier i Sverige, att Kolo Veidekke själv hade gått till Konkurransetilsynet i Norge (det norska Konkurrensverket) och bett om deras hjälp. Frågan har återgetts korrekt i medierna och hittills finns det begränsat med information som vi kan tillkännage, eftersom underlaget för, och den pågående granskningen, begränsar hur konkreta vi kan vara. Vi har den 8. februari skickat ut följande meddelande i frågan: Kolo Veidekke har gått till Konkurransetilsynet och bett om hjälp med att klara upp det som kan vara ett möjligt brott mot konkurrenslagen. Det hela har sin bakgrund i att det internt vid verksamheten i Trøndelag har framkommit information som kan ge underlag för en sådan misstanke och att Kolo Veidekke snarast möjligt vill få detta bekräftat eller dementerat. Konkurransetilsynet har idag inlett arbetet med att säkra möjliga bevis och har besökt våra enheter/ avdelningar som är kopplade till vår asfaltverksamhet i Mellannorge. Misstanken rör asfaltverksamheten och det ska understrykas att det hittills bara rör sig om en misstanke. När det slutgiltiga klarläggandet föreligger kommer information att ges. Det är självklart helt oacceptabelt med brott mot lagar och regler. Därför valde vi att själva gå till tillsynsmyndigheterna för att få de påstådda förhållandena bekräftade eller dementerade. Myndigheterna har i sin uppföljning varit positiva till att vi själva tog initiativet och samarbetet runt den vidare granskningen bygger på ömsesidigt förtroende. Det kan inte nog betonas att vår första prioritet är att vara ärliga och följa lagar och regler. I detta ligger också vårt ansvar om att uppträda korrekt i allt som rör denna fråga. Vi återkommer med mer information så snart de berörda myndigheterna är klara med sina granskningar. n Per-Ingemar Persson 3 3

4 Konsern Lederenquete ) Hva er den viktigste lærdommen fra 2009, slik du ser det? 2) Hva er de viktigste utfordringene for ditt område i 2010? Terje R. Venold, konsernsjef: 1) Min viktigste lærdom fra 2009 er at vi alltid må ha mental beredskap for endringer. Allerede i 2006 startet vi våre forberedelser på at de gode tidene ville snu. Vi visste ikke når og hvor omfattende det ville bli, men vi var mentalt forberedt. Det hjalp oss som konsern til å ta de rette beslutningene i det mest krevende året i nyere tid. 2) 2010 blir et krevende år, som vil vise hvem som takler motgang best. Vår viktigste utfordring er å opprettholde den gode styringsfarten og samtidig tenke langsiktig. Det å balansere løpende verdiskapning og langsiktig tenkning har vært Veidekkes suksessfaktor gjennom tidene. Vi har nå en handlefrihet som gjør at vi kan se offensivt på enhver ny mulighet som vil dukke opp i markedet. I tillegg skal 2010 bli året da vi jobber frem vår posisjon for 2015, som skal bidra til å løfte Veidekke ytterligere. Jeg vil også ha et sterkt og tydelig fokus på vårt HMS-arbeid, i og med at vi fortsatt har for mange skader og alvorlige hendelser og et for høyt sykefravær. Skal vi sikre vår rolle som ledende aktør i markedet, må vi evne å heve oss ytterligere også på dette området. n Dag Andresen, ansvarlig for Veidekke Entreprenør: 1) Fjoråret ble et bra år for Veidekke Entreprenør med gode resultater og god fart inn i Grunnen til det var at vi hadde en gjennomtenkt strategi for hvordan det vanskelige markedet skulle håndteres. Distriktene våre har gjennomført strategien med stoisk ro. Lærdommen er at vi har en meget kompetent og motivert organisasjon som kan levere også i tøffe tider. 2) Markedet er ikke blitt enklere. Å bytte ut en lønnsom ordrereserve en gang til blir en utfordring. Godt markeds- og kundearbeid er således særskilt viktig. Samtidig skal vi tenke langsiktig og fortsette med å bygge kompetanse og kultur. Vi ikke fornøyd med vår HMSutvikling. Det er påkrevd at vi snur trenden og beveger oss i retning av et skadefritt Veidekke og 4 % sykefravær. n Per-Ingemar Persson, ansvarlig for entreprenørvirksomheten i Sverige og Danmark og for Veidekke Industri: 1) När man ser hur snabbt förutsättningarna kan skifta från djupaste krisstämning till mera en vanlig lågkonjunktur, blir man ganska ödmjuk avseende vår förmåga att förutsäga framtiden samt att planera inför den. Valet att jobba med olika scenarier i sitt planeringsarbete är därför väldigt klokt. Liksom att inte ta några extrempositioner utan ha kvar möjligheten att snabbt anpassa sig till nya förhållanden. Men det innebär också att vi måste vara förberedda på att marknaden snabbt kan skifta igen. Det är inte säkert att vi är genom det värsta än. 2) Jag har nu glädjen att få jobba med tre olika divisioner med delvis olika verksamheter och olika marknadsförhållanden i tre länder. Men gemensamt för alla tre enheterna är att vi 2010 skall leverera resultat som överstiger det som vi gjorde Och att vi 2011 skall leverera ytterligare bättre. Det är en utfordring som vi bara klarar om vi får alla människorna med oss mot en gemensam målbild framöver. Att skapa denna gemensamma målbild i resp enhet blir vår viktigaste uppgift under 2009 och jag ser fram emot all den kraft detta kommer att skapa i organisationen. Sedan måste vi åter få HMS-utvecklingen i rätt riktning i hela koncernen. Det kräver allas engagemang och jag och övriga i KL måste engagera oss personligt i detta arbete. n Arne Giske, ansvarlig for Eiendom Skandinavia: 1) Eiendomsvirksomheten har vært gjennom en svært vanskelig periode, med et dramatisk fall i aktivitetsnivået, som har vært langt større enn noen kunne forutse. Det har synliggjort hvor eksponert man er når man driver boligutvikling, uten en sikker kontantstrøm i bunn. At Eiendom Skandinavia har kommet seg helskinnet gjennom denne krisen, skyldes dels at vi har hatt begrenset eksponering, dels god styring og kontroll. Vi skal heller ikke undervurdere den betydning lav rente har hatt i denne perioden. 2) Den viktigste utfordringen i 2010 blir løpende å få startet opp nye prosjekter med en tilfredsstillende resultatmargin. Vi må få solgt ferdige næringsbygg og boliger, slik at vi har kapital til kjøp av nye tomter. Det er avgjørende for videre utvikling at vi hele tiden kan fylle på tomtebanken med nye prosjektmuligheter, noe som er en utfordring da det er knapphet på tomter med god beliggenhet til en akseptabel pris. Videre må vi styrke vår organisasjon gjennom godt forbedringsarbeid og utvikling av en god bedriftskultur. Vi er en liten organisasjon som er avhengig av høy kompetanse, godt samspill alle veier og gode nettverk, internt og eksternt. n 4

5 Konsern Skole på byggeplass i vinden Høyre-leder Erna Solberg besøkte Skole på byggeplass på Nydalen skole i januar. Skole på byggeplass er et samarbeid mellom bransjen og NAV. Prosjektet har hatt suksess med å få personer fra NAVsystemet ut i arbeidslivet, samtidig som det sikrer næringen nødvendig kompetanse. Det Veidekkedrevne og NAV-finansierte prosjektet Skole på byggeplass er nå inne i sitt tolvte år. I slutten av januar var Høyres leder Erna Solberg på Nydalen skole der hun fikk møte både lærere og elever. Høyre har nylig lansert Yrkesfagløftet, og konsernsjef Terje R. Venold er positiv til at yrkesfagene blir løftet opp. - I løpet av de tolv årene vi har drevet Skole på byggeplass, har vi utdannet over hundre fagarbeidere som siden har startet som lærlinger i ulike bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. Dette er derfor en soleklar vinn-vinn-situasjon, der både byggebransjen, de nye medarbeiderne og samfunnet for øvrig kommer godt ut, skriver Terje R. Venold på bloggen sin, Terjes-tanker.no etter besøket. Knyttet til prosjekt Opplæringen på Skole på byggeplass er alltid knyttet til et større prosjekt. I løpet av besøket fikk Erna Høyreleder Erna Solberg og leder for Skole på byggeplass, Richard Ramsland. Tidligere elever fra Skole på byggeplass jobber nå på prosjektet Nydalen skole. Fra venstre: Mats Molstad, Lars Gunnar Gangnæs, Ahmed Abdi Mose, Aziz Olsen, Fredrik Mortvedt, Sindre Lauritzen og Magne Olav Djuve. Solberg en bred innføring i hvordan undervisningen foregår og et innblikk i den samfunnsmessige nytteverdien av utdanningen. Veidekke har gjennom mange år sett verdien av å utdanne fagarbeidere til bransjen i samarbeid med blant andre NAV. Det blir viktig for bygg- og anleggsbransjen fremover å sikre fremtidig arbeidskraft. Bygg- og anleggsbransjen fanger bare opp en liten prosentandel av potensielle nye medarbeidere hvert år, spesielt innen yrkesfagene. Derfor trenger mange et alternativt tilbud. - Med Skole på byggeplass mener vi at vi har utviklet nettopp dette. Skole på byggeplass kan være en god måte å sikre rekrutteringen på, og prosjektet fanger opp grupper som vi vanligvis ikke så lett når, sier Venold. n Tekst: Audun Blegen Foto: Ane Sangnes Veidekkes lederadferd Tidligere har Veidekke operert med ett sett lederprinsipper og ett sett HMS-prinsipper. Disse to sammenfattes nå i det som kalles Veidekkes lederadferd. - Dette betyr ikke at HMS blir mindre viktig, heller tvert imot at HMS inngår i alt vi gjør, sier konserndirektør for HR/HMS/Miljø, Bente Lillestøl. I Veidekke leder vi gjennom: Verdier Veidekkehuset er rammene for våre handlinger og beslutninger Vi skaper en arbeidsplass som motiverer til etterlevelse av Veidekkehuset Involvering Vi har en involverende arbeidsform i alle våre prosesser og relasjoner (medarbeidere, kunder og leverandører) Gjennom involvering skapes engasjement, samarbeid, kreativitet og utvikling, som bidrar til våre resultater Tydelige mål Vi bruker faktabasert nåsituasjonsanalyse og involveringsprosesser for å sette tydelige mål på kort og lang sikt Vi informerer om resultater samt kommuniserer og følger opp målene Tekst og foto: Ane Sangnes Frihet under ansvar Vi tar ansvaret for friheten vi gis og ivaretar både lokale interesser og Veidekkes helhet i vårt arbeid Verdiene og målene definerer rammene for friheten og ansvaret 5

6 Konsern Tett på Fremtidens boliger med fokus på inneklima + = Sant Veidekke og Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) skal samarbeide om å bygge boliger med godt inneklima. Med ekstra fokus på helse og inneklima får vi et langt bedre tilbud til sluttbrukeren. Miljøsaken er i vinden. Noen ganger glemmer man imidlertid at det er det helt nære miljøet, inneklimaet, som er avgjørende for vår sunnhet og trivsel. I 50 år har Astma- og Allergiforbundet jobbet med og fremmet forskning innen astma, allergi og eksem. Dette arbeidet har gitt unik kompetanse på det som etter hvert fremstår som allmenngyldig kunnskap med relevans for alle. NAAF har interne eksperter på mange områder, i dette tilfellet Britt Ann K. Høiskar, Dr. Scient atmosfærefysikk, fagsjef inneklima/uteluft og Knut Skulberg, Dr. med inneklima, seniorrådgiver på inneklima. - Ved å samarbeide med NAAF får vi de beste forutsetninger for å kunne bygge og tilby boliger med godt inneklima, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør. - Ved å implementere de mange små grep som Dessuten ser man for seg nyskapende tanker og nye løsninger når man på denne måten deler kunnskap og erfaring for å nå nye og felles mål. - Nye sammenstillinger av tunge aktører er fremtiden og tilfører arbeidet vårt en spennende ny dimensjon. Implementert på den riktige måten og til riktig tid er ikke fokus på inneklima et fordyrende og kompliserende element for byggebransjen, men et avgjørende konkurransefortrinn som kommer sluttbrukeren til gode. Vårt faglige samarbeid med Veidekke er således en trippel vinnersituasjon: For forbundet, for Veidekke og ikke minst for menneskene, hvis hjem og arbeidsplasser vi skaper, sier generalsekretær Geir Endregard i NAAF. På Årvollbrinken i Oslo bygger Veidekke Eiendom boliger med NAAFs kompetanse og ekspertise. Dette er det første samarbeidsprosjektet, og det viser at visjonen er håndfast og konkret. - I prosjektet har vi allerede tatt enkelte grep utover det som kreves av myndighetene. Til kundens beste setter vi enda høyere standarder til inneklima og er stolte av å kunne tilby trygghet og helse på et Stora moderniseringar äger rum vid Eon-ägda OKG, kärnkraftverket i Oskarshamn, inte minst vid de tre reaktorerna 01, 02 och 03. Här arbetar Veidekke, region Anläggning Öst, med en totalentreprenad om 125 miljoner kronor. NAAF vet er avgjørende for godt inneklima og på et tidlig tidspunkt legge dem inn i Veidekkes byggeprosess, oppnår vi en samlet effekt som utgjør en reell forskjell for brukerne av våre bygg, forteller Andresen. - Og dette er en kompetanse vi også vil kunne tilby til kunder som vi bygger kommersielle bygg for. Eksempler er kontorbygg, skoler, barnehager og sykehjem, legger Andresen til. Dette faglige samarbeidet gir fysiske avtrykk i blant annet: Gjennomtenkte ventilasjonsløsninger (med tanke på funksjon og vedlikehold) Minst mulig avgasser/emisjoner fra overflatebehandling Fokus på enkelt vedlikehold og rengjøring Oppvarmingsløsninger som er gunstige for inneklimaet Valg av materialer som inneholder/avgir færre farlige stoffer Allergivennlig beplantning på uteområder nivå som tidligere ikke har vært tilgjengelig, sier prosjektutvikler Elin Hoff Johansen i Veidekke Eiendom. Har du spørsmål om samarbeidet med NAAF, kontakt Elin Hoff Johansen i Veidekke Eiendom, Petter Nøstdal eller Hege Hansesveen i Veidekke Entreprenør. n Tekst: Helge Dieset Foto: Ane Sangnes Dag Andresen. Samarbeidsavtalen mellom Veidekke og NAAF har fire hovedelementer: 1. Faglig opplæring: Kursing, opplæring og foredrag for Veidekkes ansatte og samarbeidspartnere om innemiljø og helserelaterte temaer. 2. Faglig rådgivning: Etter behov i forbindelse med utfordringer innen innemiljø og helserelaterte problemstillinger gjennom møter, e-post eller telefonkontakt. 3. Produksjon av faktainformasjon: Om innemiljø og helserelaterte problemstillinger for distribusjon mot sluttbrukere via nettløsninger eller skriftlig informasjonsmateriell. 4. Byggeprosjekter: Minst tre hvert år. Moderniseringen av 02 innebär en rad åtgärder för att förbättra säkerheten, tillgängligheten och effekten. Effekthöjningen på denna reaktor är den största procentuella effekthöjningen som någonsin gjorts, 36 procent. Ett av de största arbetena inom projektet är införandet av ett djupvattenintag för kylvatten för både O1 och O2, som i dag har ytvattenintag. I konstruktionen som ska stå klar under våren 2011 kommer en tunnel att ledas från ett djup- Höga säkerhetskrav För att få arbeta med OKG görs först och främst kontroll av varje individ i straffregistret. Man måste vara hel och ren för att få godkänt. Medan arbetena pågår görs drogtester med hjälp av urinprov och alkotester slumpvis valda personer får då blåsa. - Om narkotiska preparat påvisas, har man nog ganska liten chans att få vara kvar hos oss, säger Lars-Åke Tärnståhl på OKG. Om alkohol påvisas görs en kort utredning. Om man har svårt att förklara varför man har högt värde den dagen blir det utredning. Upptäcker man då problem är det behandling som gäller. Detta gäller de egna medarbetarna. För Veidekkes personal är det främst alkotester som görs. - Möjligen kommer vi också att ta urinprov framöver, men det är inte bestämt ännu, avslutar Lars- Åke Tärnståhl. n 6 6

7 Aktuelt Tett på Undervattensjobb vid Oskarshamns kärnkraftverk Den symboliska sprängsalvan fyras av för att markera startskottet för tunneln som skall sprängas ut till djupvattenintaget 600 m ut i Kalmarsund. vattenintag ute i Kalmarsund fram till nuvarande intagsbyggnad. Veidekke, Region Anläggning Öst, har fått det spännande uppdraget, och nyligen avfyrades en symbolisk sprängsalva i närvaro av representanter från OKG, Veidekke och ett antal journalister från TV, radio och pressen. Veidekkes projektchef Rikard Dahlström. Därmed är förskärningen, dvs entrén till tunneln, avklarad. Nu tar arbetena vid med den 600 meter långa tilloppstunneln på 25 meters havsdjup. Den ska ansluta till det befintliga systemet. Därtill byggs en ny damm och in-tagsbassäng. Syftet är att över året minska temperaturen på kylvattnet från reaktorerna. - Vi spränger oss fram 25 meter i taget med hjälp av borriggen Marie-Louise som vi lånat från Norra Länken, berättar projektchefen Rikard Dahlström. Veidekke vann denna totalentreprenad om 125 miljoner kronor i hård konkurrens. Utvärderingen av de inkomna anbuden tog mycket lång tid och Veidekkes medarbetare fick träffa beställaren OKG vid ett flertal tillfällen innan det hela var klart. Så är också regelverket strängt vid ett sådant här projekt, och Rikard bekräftar att han aldrig tidigare varit med om en så omfattande dokumentation som här. Hög kompetens och idérikedom torde ha bidragit till att Veidekke fick jobbet! Just nu pågår till exempel diskussioner med beställaren huruvida intagskonstruktionen kan göras i stål istället för i betong. Även om kilopriset på betong är betydligt lägre än för stål, så skulle tidsvinsten bli stor och hanteringen betydligt enklare. Nu är livslängden på stålkonstruktionen den stora frågan som diskuteras. n Text: Peggy Häggqvist Foto: Veidekke Flexibla lösningar och bra miljötänkt gynnade Veidekke Veidekke Magasin, VM, samtalade med Lars-Åke Tärnståhl, LÅT, kommersiellt ansvarig för projektet vid OKG för att få en inblick i hur arbetet gått till när arbetena skulle upphandlas. VM: Vilka kriterier har varit viktiga vid utvärderingen av anbuden förutom priset? LÅT: Teknik, tidplan, organisation, referenser, flexibilitet, miljöfrågorna och hanteringen av dem, samt förstås ekonomi. Inte bara pris utan även betalningsförmåga. VM: Hur gick anbudsprocessen till? LÅT: Vi skickade ut sju förfrågningar. Av dem tackade en nej och sex lämnade anbud. Av de sex var det tre kvar på vår short list. Dessa tre hade vi sammankomster och mer långtgående diskussioner med (de andra hade vi bara telefonkontakt med). Diskussionerna handlade först, inför utvärderingen av anbuden, om att klarlägga olika frågor. Sedan hade vi ett möte om riskhantering för att analysera risker som fanns i projektet och för att kartlägga hur entreprenören såg på dem. VM: Vem arbetade med utvärderingen av anbuden? LÅT: Fem interna personer och fem externa konsulter som vi anlitat för detta projekt. De hade läst in sig på förfrågningsunderlaget och hjälpte till med utvärderingen för att säkerställa att vi gör allt rätt. Det tyckte vi var ganska bra, eftersom vi själva har begränsat med egna resurser när det gäller byggnads- och anläggningsingenjörer. Dessa externa konsulter togs in enbart för upphandlingsfasen, förfrågan och utvärderingen av anbuden. Även några av de interna personerna är egentligen externa, men anställda av oss för detta specifika projekt. VM: Hur lång tid tog utvärderingen av anbuden? LÅT: Vi behövde knappt en vecka för att kopiera alla underlagen. Tre av oss internt fick dock tillgång till materialet lite tidigare än de externa konsulterna som fick handlingarna efter en vecka. När allt material var genomläst hade vi ett antal frågeställningar och klarlägganden som behövde göras det tog tre veckor att få detta gjort. Sedan tog utvärderingen ytterligare tre veckor, totalt alltså 6-7 veckor. Därefter togs vår short list fram och efter en vecka började slutdiskussionerna med de tre entreprenörer som var kvar. Efter det gjordes ytterligare en utvärdering och vi gick till sist vidare med två entreprenörer, varav Veidekke var den ena. VM: Varför valde ni totalentreprenad? LÅT: Vi har haft förtroendeentreprenader och samarbetsavtal med partnerlösningar på vissa jobb där det fungerat rätt bra. Men vår uppfattning är att vi då står för hela den ekonomiska risken. I det här fallet tyckte vi med hjälp av de utredningar som SWECO hjälpt oss med, att vi hade tillräckligt med underlag för att kunna sätta i händerna på en entreprenör för en totalentreprenad. Dessutom hade de tillfrågade entreprenörerna lite som specialitet detta med tunneldrivning. En annan viktig faktor var att om vi hade fått detaljprojektera allt, så hade det tagit ytterligare 4-5 månader att få fram underlaget. Det ansåg vi oss inte ha tid med. Vi trodde att med entreprenörens erfarenhet kunde de väldigt snabbt gå ner i detaljer och lösningar och komma fram till ett resultat. VM: Hade Veidekke något som de andra entreprenörerna saknade? LÅT: Kanske inte så markant, men vi tyckte att vi fick en väldigt positiv diskussion med Veidekke. De kom fram med flexibla lösningar som vi kunde diskutera i slutfasen och som hade betydelse för oss. Även miljöfrågan diskuterade vi väldigt tidigt och vi kunde få bort en del av de risker som vår miljöavdelning hade pekat på. Det gällde till exempel att minimera transporterna av sprängsten från tunneln och tillbaka som Veidekke löste på ett väldigt bra sätt. n Text: Peggy Häggqvist. 7 7

8 Pon Rental A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby Tlf Aktuelt Tett på Hoffmann på vei oppover Veidekkes danske virksomhet, Hoffmann, har hatt noen tøffe år. Vanskelige markedsforhold har tvunget enheten til å redusere antall ansatte med hele 35 prosent. For 2009 er resultatene endelig godt på plussiden igjen, og organisasjonen er preget av optimisme. på etyfik på kr.,. af 1. tæunfør erkr. i en inndforpct. ia. ostsær kke baed 3,5 ealeg i til inidig onttet ligsen tigen cerfør 1,5 c le 8 8 Hoffmann presenterte i februar svært gledelige resultater for fjerde kvartal og for hele Med en resultatmargin for den danske entreprenørvirksomheten på 2,8 i 2009 (0,6 i 2008), og driftsinntekter på 1 618,5 mill. NOK, leverer Hoffmann nå gode bidrag til konsernet. De negative resultatene fra tidligere år ble i fjor snudd til positive tall, og Torben Bjørk Nielsen, administrerende direktør i Hoffmann, er fornøyd. - Vi har en ordrereserve på en knapp milliard danske kroner i dag. Det tilsvarer cirka 60 prosent av budsjettet for 2010, og jeg har tro på at vi skal klare 100 prosent. Samtlige anbud er dessuten vunnet på forbedringsprosessene våre, sier Bjørk Nielsen. - Vi har en ordrereserve på en knapp milliard danske kroner i dag. Det tilsvarer cirka 60 prosent av budsjettet for 2010, og jeg har tro på at vi skal klare 100 prosent. Når ikke pris er det viktigste i markedet, gjelder det å velge de riktige jobbene å regne på. Her har Hoffmann lyktes i den senere tid. - Vi har valgt de entreprisene hvor vi har hatt mulighet for å konkurrere på prosessene våre. Sist fredag skrev vi under på et nytt prosjekt. Selv om Hoffmann var 7 millioner dyrere enn billigste tilbud, ble vi valgt fordi vi fokuserer på å være Den løsningsorienterte partner, sier Bjørk Nielsen. Markedet stanset Det har ikke alltid sett like lyst ut som nå. Sommeren 2006 stanset boligsalget opp i Danmark, fra én dag til en annen, og i 2008 kom finanskrisen. Markedsutviklingen over flere år fortalte Hoffmann at noe måtte skje, og høsten 2008 ble man nødt til å ta affære. Organisasjonen var for stor, ordrereserven for liten. - Den høsten hadde vi fortsatt mange prosjekter vi ERHVERV 7 Hoffmann tjener igen penge N Omsætningen rasler ned, men entreprenørselskabet Hoffmann er blevet bedre til at tjene penge. JACOB BREJNEBØL KNUDSEN Det er nye tider i byggebranchen, og det har entreprenørvirksomheden Hoffmann fra Glostrup også måttet sande. Siden 2006 er virksomhedens omsætning næsten halveret, men den gode nyhed er, at selskabet er bedre til at tjene penge. Resultatet før skat endte på 36,3 mio. kr. mod 8,6 mio. kr. året forinden. Det er på trods af, at omsætningen i 2009 faldt med mere end 25 pct. og endte på 1,4 mia. kr., hvilket er et fald fra 1,9 mia. kr. i 2008 og henholdsvis 2,6 og 2,8 mia. kr. i de to foregående, da byggebranchen nærmest løb løbsk. Hoffmanns adm. direktør Torben Bjørk Nielsen er da heller ikke sen til at erkende, at tingene har ændret sig for både Hoffmann og branchen. Entreprenørselskabet Hoffmann A/S har haft et pænt år, trods krise og tilpasninger ÅRSREGNSKAB Af Torben Sigh Med en omsætning i det forgangne år på 1,4 mia. kr. lykkedes det for entreprenørselskabet Hoffmann A/S at komme med et resultat på 36,3 mio. kr. Set i forhold til året før er det en forbedring fra 8,6 mio. kr. Ikke mindst set i finanskrisens tegn, og med de usikkerhedsmomenter den har givet i form af nedskæringer mv. må resultatet bestemt betegnes som rimeligt. Omsætningen er 400 mio. kr. lavere end forrige år, men det er resultatet af en helt bevidst strategi, fordi man er gået efter de mere sikre forretninger og fokuseret på lønsomhed fremfor omsætning. Således er også ordrebeholdningen lavere for det kommende år, nemlig på 875 mio. kr., hvor den sidste år på samme tid var 980 mio. kr. Fokus på lønsomhed Det er en strategi, som yderligere vil blive implementeret, og med en resultatgrad på 26 procent ligger man ganske rimeligt i feltet af større entreprenørselskaber. - Vi vil bringe lønsomheden mere i fokus, og vi kan mærke at det hjælper. Samtidig manøvrerer vi i et minefelt når det drejer sig om underentreprenører og byggevareleverandører, hvor mange lider. Faktisk indkøbte vi sidste år varer og ydelser for ca. en milliard kroner, men for 10 procents vedkommende dvs. 100 millioner kroner i omsætning, måtte vi ud og finde erstat- Navne ninger midtvejs i projektforløbet. I dag har vi en mere fast politik, når det gælder garantistillelse for leverancesikkerhed. Det er vi ganske enkelt nødt til, for ellers kan vi få ørerne i maskinen overfor bygherren, hvis projektet ikke bliver færdigt til tiden, forklarede adm. di- Johnny Olesen Conec i hele Norden, Baltikum og Rusland. resultatene for Michael Hjerl Hansen Der er luget ud»vi er i hvert fald en virksomhed med en mere ensartet og homogen kultur. I lighed med andre måtte vi tage mange uprøvede kræfter ind, men nu har vi dem med de rette kompetencer og rette indstilling tilbage,«siger direktøren.»også branchen er blevet mere konservativ efter nogle dårlige indtjeningsår. I 2007 HANS FØLSGAARD A/S: Johnny Olesen er ansat som overordnet salgsansvarlig for Industri, Elektronik og El- Teknik afdelingen. Johnny Olesen får ansvar for at sætte mere fokus på udviklingen af de 3 afdelinger, ligesom han bliver ansvarlig for hele HF s Fokus- Partner program. Johnny Olesen kommer fra en stilling som salgsansvarlig for Hoffmann A/S har med en patenteret opfindelse taget hul på energirenovering og -optimering RENOVERING Af Torben Sigh Optimina er navnet. Det er en ny maskine, som firmaet Hoffmann A/S faktisk satser en del på, for der er anmeldt patent på apparatet, som nu er produceret i 20 eksemplarer. - Optimina er et apparat der opstilles i et rum eller NIRAS: Direktør Michael Hjerl Hansen fylder 60 år i dag fredag 12. februar 2010 og kan samtidig se tilbage på 30 års ansættelse i virksomheden. Omdrejningspunktet for Michael Hjerl Hansen har alle årene været infrastruktur. Han begyndte sin kar- rektør i Hoffmann A/S, Torben Bjørk Nielsen i forbindelse med præsentationen af regnskabet. Han tilføjer at det kun er held og medarbejdernes dygtighed, der har gjort at det ikke er gået galt i flere sager sidste år. - Noget af det der også har givet resultater, er vores vedvarende fokus på arbejdsmiljøet. Det betyder faktisk langt færre uheld, og det indvirker positivt på resultatet, fordi arbejdet glider bedre, når der er orden i sagerne og styr på sikkerheden, tilføjer han. Firmaet ligger meget fint, når det gælder ulykkesstatistikken. - Vi har meget fokus på arbejdsmiljøet. Det betyder bl.a. fælles kantine og indledende møder, hvor alle del- Entreprenør satser på energirenovering flere steder. Den registrerer brugen af rummet, samt alle de faktorer der indgår i brugen, dvs. temperaturer, lysforbrug, tilstedeværelse af mennesker mv. Den logger alle data, og kan efterfølgende give et billede af, hvordan man kan optimere rummet energimæssigt. Det venter vi os en del af, for det er et realistisk billede den tegner, og derfor kan vi effektivisere energioptimeringen, og dermed også brugen af rummet eller bygningen, så den ikke bruger unødigt meget energi, siger adm. direktør Torben Bjørk riere inden for energiplanlægning og fik hurtigt rollen som projektleder på flere af NIRAS store projekter. Han avancerede til afdelingschef og siden divisionschef og er i dag udnævnt til direktør med særligt ansvar for Niras aktiviteter inden for anlæg og infrastruktur. I Michael Hjerl Hansens tid er medarbejderstaben inden for dette forretningsområde vokset til over 300 ansatte. Helt aktuelt er Michael Hjerl Hansen travlt beskæftiget med planerne for udbygningen af jernbanen på Lolland-Falster i forbindelse med den nye bro over Femern Bælt. I de kommende år vil Michael Hjerl Hansen koncentrere sig om at udvikle Niras forretningsområde inden for sit felt på både det danske og internationale LICITATIONEN tagende parter i et byggeri deltager, så der kommer fokus på arbejdsmiljøet i alle faser af byggeriet, og det at alle grupperne taler sammen på tværs i kantinen gør at man dels kommer til at kende hinandne og derfor også passer bedre på hinanden, siger han. Ny prisstruktur Den kraftige opbremsning i byggeriet har medført en helt anden prisstruktur i markedet. Byggeriet er blevet ca. 30 procent billigere, og konkurrencen er skærpet betydeligt: - Det er virkeligt mærkbart. Et standard sandwich betonelement koster i dag 750 kr. Det er ca. samme pris som det kostede i 1991, hvor jeg selv sad og regnede, fortæller han. Det samme gælder lønniveauet, hvor akkorderne er kommet under pres. Der tjenes mindre på byggepladserne, så alt i alt et billede af Nielsen, som allerede nu har flere eksemplarer stående ude hos forskellige bygherrer. - Vi regner med at vi på energioptimering kan have en forrentningstid på ca. 3,5 år, i hvert fald i mange tilfælde, siger han. Han betegner det som et stort markedspotentiale, og især med hensyn til nedbringning af CO2, hvor bygningsmassen faktisk står for 40 procent af udledningen her i vesteuropa, og der er jo noget at tage fat på, siger han til Licitationen. So ein Ding kan man få ind i sin bygning at stå et stykke tid. Ud kommer en plan for energioptimering sammen med et tilbud fra Hoffmann A/S. marked. Fokus vil særligt være på, at NIRAS tager del i de kommende investeringer i infrastruktur og klimatilpasning af forsyningssektoren i Danmark og internationalt. Sin sparsomme fritid tilbringer Michael Hjerl Hansen helst sammen en branche der er presset, og hvor det er Survival of the fittest dvs. den stærkeste overlever. - Generelt regner vi ikke med at der kommer for alvor gang i tingene før i Vi har måske endda ikke helt set bunden endnu. Det bliver et spændende år, vi her går ind i, siger en realistisk Torben Bjørk Nielsen. Også Veidekke-koncernen i Norge, der ejer Hoffmann A/S, har gjort det rimeligt godt i året. Her har man haft en omsætning på 15,5 mia. Nkr, hvilket er mindre end året før hvor den var 19,4 mia. Nkr. Resultatet før skat blev på 523 mio Nkr. mod 816 mio Nkr året før - og et udtryk for den samme situation som i Danmark. - Vi er gået fra en situation, hvor det ikke længere er finanskrise, men en egentlig lavkonjunktur, siger den norske koncernchef, Terje Venold. med familien; gerne på skiture til Norge eller i sommerhuset på Møn, hvor han selv stammer fra. DAI ARKITEKTER INGENIØ- RER: Kreativ direktør og medejer Per Wohlert har netop holdt 30 års jubilæum. Fredag 12. februar Pænt årsresultat fra Hoffmann Adm. direktør i Hoffmann A/S, Torben Bjørk Nielsen, kan være rimeligt tilfreds med sit resultat. Hoffmann fikk god pressedekning rundt de bedrede Udlejningsmaskiner til alle formål PON skulle gjøre ferdig de neste månedene, men ordrereserven var svak. Det var helt kritisk i den perioden at vi fikk nedbemannet til en riktig størrelse, sier Bjørk Nielsen. Organisasjonen måtte gjennom en stri tørn med omfattende nedbemanning. Torben Bjørk Nielsen. - Det å si opp medarbeidere er alltid tøft. Men jeg synes folk har vært forståelsesfulle for problemene vi har hatt, og jeg opplever at vi har kommet nærmere hverandre i organisasjonen gjennom prosessen, sier Bjørk Nielsen. - Det betyr også at vi fått en sterkere organisasjonskultur. Utfordrende prosess - Man sidestiller faktisk det å bli sagt opp fra jobben med å bli rammet av et dødsfall i nærmeste familie. Derfor er det så viktig å gjennomføre en profesjonell prosess, sier Anne Cort, HR-sjef i Hoffmann siden Cort har vært sentral i nedbemanningsprosessen som Hoffmann var tvunget til å gjennomføre. 1. august 2008 bestod Hoffmann av 680 medarbeidere. I dag er det 242 funksjonærer og 237 håndverkere igjen, til sammen 479 medarbeidere. Det betyr at i løpet av det siste halvannet året er nesten 38 prosent av funksjonærene og 25 prosent av fagarbeiderne blitt overflødige. Av de fire rundene med nedbemanninger, var runden i september i 2008 den største. Da ble 50 personer oppsagt. Region Nybygg er den regionen som har blitt hardest rammet. - De fleste har vært flinke til å ta én dag av gangen, selv om mange naturligvis har vært nervøse. Vi har prøvd å gjøre prosessen så skånsom som mulig, og har hatt fokus på å gi mye og god informasjon. Åpenhet og synlighet er to nøkkelkriterier for å lykkes i en slik prosess; for eksempel er det viktig at ikke ledelsen gjemmer seg bort på kontoret. Jeg tror ikke noen oppsigelsesprosess kan oppleves som god, men det kan oppleves greit hvis ledelsen er åpen, sier Bjørk Nielsen. Det kontinuerlige forbedringsarbeidet har også vært med på å gi organisasjonen styrke. - Vi tok tak i arbeidet med Hoffmanns rygrad i 2007, og den arbeidsmetoden har vi brukt siden da. Det som kan skje i en situasjon med nedbemanninger, er at folk leverer anbud til for lave priser for å sikre seg jobb. Men det har heldigvis ikke skjedd, det tror jeg er på grunn av arbeidet med Hoffmanns rygrad, sier Bjørk Nielsen. Muligheter fremover Krisen blir langvarig i Danmark, tror mange. Samme dag som Veidekke Magasin besøker Hoffmann, har finansavisen Børsen et forsideoppslag om at Byggebranchen frygter syv års dyb krise. Fremtidsutsiktene har aldri sett så dystre ut som nå, mener Dansk Byggeri, og frykter at krisen samlet vil strække sig over syv år frem til Markedet fremover blir nok trangt, innenfor både bygg og anlegg, sier Bjørk Nielsen. - Mange kommuner trenger nye skoler og gamlehjem, men har ikke råd. Jeg tror det kommer til å skje en sortering nå fremover, så når denne krisen er over, er vi færre aktører i bransjen. Jeg vet at det er mange andre store aktører som ikke har gjort nedbemanninger. Da kan vi være glade for at vi nå har en riktig størrelse på organisasjonen, sier han. Bjørk Nielsen er ydmyk for at Veidekke har gitt Hoffmann ro og oppbakking i den vanskelige perioden. - Vi har også kommet styrket ut av de siste to årene når det gjelder samarbeid på tvers. For eksempel hjelper Trond Bølviken og Rolf Albriktsen oss nå i strategiprosessen for 2015, og vi har fått assistanse fra Veidekke på en glidestøp tidligere, sier Bjørk Nielsen. Mot 2015 Hoffmann setter nå i gang en omfattende kartleggingsprosess for å finne ut av hva som er nåsituasjonen våren Resultatet av kartleggingen skal brukes videre i arbeidet frem mot Blant annet skal de intervjue 200 av sine kunder. - Vi satt av hele 2010 for å planlegge årene fremover, sier Anne Cort. - Trenger vi å ha fokus på å rekruttere fra noen spesielle utdannelser? Må det faglige nivået bli høyere? Trenger vi kanskje en annen type kompetanse enn den vi har i dag? I krisetider er det ikke så mange som søker nye jobber, men når kriser er over, søker faktisk opptil 30 prosent nye jobber. Så utfordringen blir også å holde på folk; vi trenger alle medarbeiderne vi har fremover, sier hun. - Og vi ser lyst på fremtiden! n Tekst og foto: Ane Sangnes - Veidekkes danske virksomhet, Hoffmann, har vært gjennom en omfattende nedbemanningsprosess de siste to årene. - I 2009 har virksomheten snudd negative resultater til positive. - Veidekke tok over Hoffmann i år Anne Cort.

9 Aktuelt Tett på Hoffmanns renovering av Glostrup Storcenter er ett av prosjektene som er vunnet på noe annet enn bare pris. Prosjektet er vunnet på de gode erfaringene fra et langvarig samarbeid med Steen & Strøm. Kjøpesenteret står snart ferdig i ny og frisk drakt. Fra venstre: Henrik Diepgen og Katrine Seierøe Mortensen fra Glostrup-prosjektet. 9 9

10 Aktuelt Tett på Den løsningsorienterte partner Hele 70 prosent av Hoffmanns nåværende ordrereserve er vunnet på annet enn bare pris. Det langsiktige arbeidet med å bli kjent som Den løsningsorienterte partner i kundekretsen begynner å betale seg, mener administrerende direktør i Hoffmann, Torben Bjørk Nielsen. - Jeg vil si at vi er på god vei til å kunne høste fruktene av arbeidet, sier Bjørk Nielsen. - Hele 70 prosent av den ordrebeholdningen vi har nå, har vi vunnet på noe annet enn pris. Så jeg tror det må være lov å si at vi har fått innarbeidet oss i markedet som den løsningsorienterte partner. Den samme andelen i 2002 var kun 10 prosent, sier han. Siden 2007 har Hoffmann arbeidet målrettet med prosjekthåndteringsverktøyet Hoffmanns rygrad. Ryggraden består av seks faser i prosjekthåndteringen: Selektering, tilbud, kontraktsinngåelse, prosjektering, utførelse og overlevering. Gjennom å være best i alle fasene, er det store gevinster å hente. - Vi arbeider også svært målrettet med å være tett på kundene, og der tror jeg til og med vi kan si at vi ligger litt foran både Norge og Sverige, sier Bjørk Nielsen. - Når vi skal vinne anbud uten å være lavest på pris, er vi avhengige av å ha gode relasjoner

11 Aktuelt Tett på Som en følge av ekstremt vintervær i Danmark har Hoffmann pakket inn hele prosjektet i plast i Middelfart kommune. Dermed kan håndverkerne jobbe uforstyrret videre inne i varme omgivelser. Fra venstre: Avdelingsleder i Fredericia Palle Priska, prosjektleder på Guldregnen Lars Kremerbak, byggeleder Peder Øder og byggeleder Nikolai Jensen. - I Veidekke og Hoffmann tenker man mye på menneskene det gjør at jeg trives her. Logistikken avgjørende Guldregnen, et pågående prosjekt til 36 mill. DKK, består av 30 boliger for psykisk utviklingshemmede i Middelfart kommune på i Jylland. Fem entreprenører gav tilbud på prosjektet, og Hoffmann vant. - Det som var avgjørende for at vi vant prosjektet, var byggedesignet og logistikken. Vi kunne tilby bedre løsninger enn konkurrentene og vant, selv om vi ikke var billigst, sier avdelingsleder i Fredericia, Palle Priska. Region Vest i Hoffmann har generelt vært lite preget av finanskrisen. Regionen har kun måttet redusere arbeidsstokken med tre personer i Fredericia, og har kommet greit gjennom den vanskelige perioden. Region Vest står for en tredjedel av totalomsetningen i Hoffmann, og gir dermed et godt bidrag til helheten. I Fredericia sitter ca. 30 funksjonærer og administrerer flere store prosjekter. Blant den siste tidens større, vellykkede prosjekter er de 119 pleieboligene i prosjektet Othello (150 mill. DKK), 114 boliger i prosjektet Lalandia (105 mill. DKK) og Energinets bygg (235 mill. DKK). Regionen har nettopp vunnet et nytt anbud: en ny ishockeyhall som skal hete Syd Energi Arena til 100 mill DKK. Der har trefellingen begynt, og arbeidet med ishockeyhallen starter snart. Et nytt parkeringshus i Vejle til 36 mill. DKK er siste skudd på stammen; prosjektet starter om kort tid og overleveres allerede i august. Arbejdsglede betaler sig er mantraet på prosjektene (se sak på neste side). Gøy på jobben - Vi har kommet langt på involveringsdelen i Region Vest, og med Trimmet byggeri ligger vi helt i tet, forteller Palle Priska entusiastisk. - Vi er optimistiske, og vi tror på fremtiden. Det er naturligvis utfordringer både når det gjelder HMS og det å tjene penger. Det vi jobber mye med i Fredericia, er at det skal være gøy å gå på jobben, for uten at det er det, skaper vi heller ikke gode resultater, sier Priska. Palle Priska er med i sikkerhetsgruppen i Region Vest og trekker fram Hjärta, energi og glädje, en brosjyre om et initiativ fra Veidekke Sverige som han fikk på HMS-dagene. - Dette initiativet er spennende, hjertet er jo motoren, energien er drivkraften, også har vi gleden. Dette er skikkelig bra! I Veidekke og Hoffmann tenker man mye på menneskene det gjør at jeg trives her, avslutter han. Se for øvrig Genistreken på side 26, der Hoffmann serverer kaffe fra spesiallagede kaffekanner. n Tekst og foto: Ane Sangnes 11 11

12 Aktuelt Tett på Fokus på arbejdsglæden Byggepladserne ved Guldregnen og Gudenåcenteret vægter sikkerheden højt på en helt ny måde. Bedre byggeri, aflevering til tiden, flere penge på bundlinien og større sikkerhed og tilfredshed hos medarbejderne. Det lyder forjættende, men Projekt Arbejdsglæde på byggepladserne Guldregnen i Middelfart og Gudenåcenteret i Tørring er blevet så stor en succes, at tovholderne nu satser på at overføre procedurerne til andre Hoffmann-byggepladser. Projektet er blevet til med tilskud fra Forebyggelsesfonden og tager udgangspunkt i Her i Hoffmann - konceptet, og formålet er at skabe bedst mulige forhold på byggepladsen for både håndværkere og byggeledelse, så opgaven løses bedst muligt i fællesskab. - Projektet er på mange måder et opgør med de hidtidige sikkerhedsprocedurer, som vi kender dem, og det er sket i et frugtbart samarbejde med Arbejdstilsynet, siger byggeleder Rikke Hauerslev, der arbejder på Gudenåcenteret og projektleder Peder Øder på Guldregnen. Man har fået lov til at afskaffe det traditionelle sikkerhedsmøde med referat, som normalt holdes hver 14. dag og med deltagelse af alle formænd fra de forskellige faggrupper. Mads og Willy fra Hoffmanns underentreprenør Jysk Specialpuds ApS. Vi gør opmærksom på at der ikke var hjelmpåbud på byggepladsen, da billedet blev taget. Foto: Ane Sangnes. Basse-møder I stedet holdes der nu basse-møder navnet refererer til basser og en kop varm kaffe som der bydes på en gang ugentligt. Her tages de ting op, som Rikke Hauerslev sammen med en håndværker har noteret Foreløbig kører Projekt Arbejdsglæde indtil sommeren Her er det Pia Nielsen, der introducerer de nye spilleregler i kantinen, som i øvrigt i dag deles af alle på pladsen. sig og fotograferet ved de to runderinger tirsdag og torsdag. - Vi ser, om der er ting, der ikke er sikkerhedsmæssigt i orden, forbedringsforslag osv. Vi fotograferer f.eks. affald og rod. Det hele nedfældes i en rapport, som så drøftes på mødet. Der tales om udfordringer, løsninger og muligheder, og det er f.eks. svært at løbe fra byggerod, når det er dokumenteret på billeder, siger hun. Det er altså ikke formændene, der er med rundt på pladsen, men håndværkeren, der har sit daglige arbejde på stedet, og jobbet går på skift mellem fagene. - Det højner sikkerheden, og medarbejderne føler sig engagerede og involverede. De er glade, når de bliver spurgt, og vi har fået en ryddelig plads, siger Rikke Hauerslev. At blive endnu bedre Som proceskonsulent for projektet har Hoffmann allieret sig med Pia Nielsen fra Certo Consulting. Hun har selv en fortid hos Hoffmann, så hun kender både firmaet og branchen indefra. Meningen var at effektivisere det, Hoffmann allerede kan omkring kvalitet, tid og indtjening, men med et socialt aspekt, der omfatter sikkerhed, et godt psykisk arbejdsmiljø, godt samarbejde, god ledelse og god kommunikation på tværs af alle grupper. - Og der er rigtig mange: ledelse, håndværkere, bygherre, rådgivere, underleverandører, brugere osv. De skal have fælles mål og midler, og det får man bl.a. gennem fælles spilleregler, ordentlig planlægning, ligeværdighed, god kommunikation, samarbejde, hjælpsomhed m.v. Alt sammen bløde værdier, der er med til at skabe en god tone parterne imellem og dermed en god arbejdsplads. I sidste ende bærer det lønnen i sig selv, for arbejdsglæde skaber gode resultater, og så er vi tilbage ved god kvalitet, aflevering til tiden og dermed bedre indtjening, siger Pia Nielsen. n Tekst og foto: Karen Sloth FAKTA GULDREGNEN Kontrakten lyder på 35 mio. kr. Bygherre er Middelfart Kommune Byggeperioden er juli 2009-oktober 2010 Totalentreprisen omfatter 30 boliger til psykiatriske patienter, der i øjeblikket har boliger i det gamle hospital Boligerne er på 65 m² inklusiv fællesarealer. Dertil kommer serviceområde og kælder. Alt i alt ca m² byggeri Arkitekter er GPP Arkitekter A/S samt Tt-arkitekt, mens Niras a/s er ingeniør FAKTA GUDENÅCENTRET Kontrakten lyder på 33,3 mio. kr. Bygherre er Gudenåcentrets Fond Byggeperioden er maj 2009-juli 2010 Totalentreprisen omfatter nybyggeri på 2600 m² i tre etager mellem to eksisterende haller fra 1970 erne svømmehal og idrætshal Dertil kommer renovering af svømmehallens tag, ombygninger i idrætshallen og renovering af tekniske anlæg Arkitekt er GPP Arkitekter A/S og ingeniør Bascon A/S Nybyggeriet giver plads til bl.a. motionsrum, fysioterapi, storkøkken, bibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv, nærpoliti og en funktion som Byens Hus med mange aktiviteter FAKTA OM FOREBYGGELSESFONDEN Fondens overordnede mål er at støtte projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning. Der kan gives midler til projekter inden for tre hovedformål: Projekter, der forbedrer arbejdsmiljøet inden for nedslidningstruede brancher og jobgrupper. Projekter, der forbedrer genoptræning og rehabilitering. Projekter, der øger bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet

13 Aktuelt Tett på Oscar Mathisen tilbake på Frogner stadion Veidekke er nå ferdig med å bygge om og rehabilitere ærverdige Frogner stadion i Oslo. Dette var hjemmebane for Norges gamle skøytekonge Oscar Mathisen ( ), og her satte han en rekke verdensrekorder for om lag 100 år siden. Da asfalt skulle legges rett før jul, var det derfor på sin plass at vår asfaltør Oscar Mathisen (38) var til stede. Oscar Mathisen klarte nok ikke å slå navnebrorens personlige rekorder på skøyter, men kan i hvert fall skryte av å ha banerekorden med veivals. Mange av Veidekkes enheter samarbeidet på Frogner stadion. Fra venstre: Vidar Pålsøygard fra Dokken, Oscar Mathisen, Tedros Yared fra Distrikt Oslo og Anders Lillejordet fra Kolo Veidekke. Veidekke Entreprenør har rustet opp anlegget på oppdrag fra Oslo kommune, godt støttet av Dokken og Kolo Veidekke. Nå har det blitt ny kunstisflate for hurtigløp på skøyter og bandy. For sommerbruk vil samme flate få kunstgress for fotball og annen ballidrett. I tillegg har det blant annet blitt bygget nye garderober og tribuner. Kontraktssummen var i overkant av 30 millioner kroner eksklusive mva. Frogner stadion ble åpnet i 1901, og det ble satt hele 23 verdensrekorder på banen. Både Sonja Henie og Oscar Mathisen gjennomførte sine første treningsøkter og konkurranser her, og det har vært avviklet landskamper i fotball og bandy samt internasjonale friidrettsstevner på anlegget. n Tekst: Helge Dieset Foto: Ane Sangnes Beste asfaltlag i Region øst Kranselag for Haiti Byggherre og entreprenør på Strandtorget kjøpesenter i Lillehammer gav til sammen kroner til Haiti-ofrene. Fra venstre: Rune Gråberget, Jonas Trøftmoen, lagbas Kjell Gunnar Solvang og avdelingsleder Per Kristian Melsnes. Odd Henning Verket og Jørn Håvard Haugen var ikke til stede under markeringen. Et av Kolo Veidekkes asfaltlag i Avdeling Kongsvinger ble kåret til beste asfaltlag i Statens vegvesens Region øst i Det er utleggerbas Kjell Gunnar Solvang som har ansvaret for laget som vant prisen. Prisen deles ut på grunnlag av gjennomført god kvalitet på arbeidet, ryddighet i rapportering, god oppfølging av HMS, ingen alvorlige hendelser i utførelsen av jobben, og et særlig godt samarbeid med byggherren. Gratulerer! n Tekst: Ane Sangnes Foto: Kolo Veidekke Givergleden var stor 17. februar på Strandtorget kjøpesenter. Fra venstre: Rørleggbas Arne Linn, Jørstad AS, elektrobas Lars Haugen, Skogvang Installasjon AS, ventilasjonsbas Per Kristian Johansen, Lillehammer Ventilasjon AS, prosjektleder Geir Nicolaysen, Veidekke Entreprenør AS, prosjekt- og driftsdirektør Gunnar Moen, Oslo Areal AS, Helene Lium og Guro Elverum, begge fra Redd Barna. Onsdag 17. februar 2010 arrangerte entreprenøren og byggherren kranselag. I stedet for å holde mønsåsskål, gikk pengene til et veldedig formål. Oslo Areal AS har tradisjon for å gi en gave til de utførende, men denne gangen gikk gaven til Redd Barna, øremerket Haiti. Byggherren Oslo Areal og Veidekke Entreprenør gav kroner hver til formålet. - Alle egne ansatte og underentreprenører var hundre prosent for dette, sier Geir Nicolaysen, prosjektleder på Strandtorget. Kjøpesenteret skal stå ferdig 1. november n Tekst: Ane Sangnes Foto: Inger Stokland 13 13

14 Aktuelt Tett på - Hyllie Stationstorg är ett verkligt utmanande, prestigeprojekt. Det är ett projekt som syns och som vi så småningom kan se tillbaka på och förhoppningsvis vara stolta över. Men det är också ett viktigt projekt för kommunen och för Malmö Stad. Banar vägen till Europa När Malmö Citytunnel invigs i december 2010 blir Hyllie Stationstorg första anhalten för tågresenärer till och från kontinenten. Och det är Veidekke Anläggning i Lund som bokstavligt talat bereder vägen. Stadsdelen Hyllie i Malmö har en central roll i Malmö stadsbyggnadsutveckling. Här ligger Malmö Arena, som redan nu drar tusentals besökare till ishockeymatcher och konserter. Här byggs nya tillfartsleder och parkeringsytor för att betjäna ett vida utsträckt område med bostäder, kontor, hotell och shoppingcentra. Och mitt i allt detta ligger Hyllie Stationstorg, som den centrala knutpunkten för tågtrafiken mellan Skandinavien och kontinenten. När Malmö Citytunnel invigs kommer nämligen det sista hindret för direkt tågförbindelse via Malmö Centralstation över Sundet att försvinna. Gigantiska dimensioner på allt I storlek kan Hyllie Stationstorg jämföras med Gustav Adolfs Torg i Malmö eller med Piazza San Marco i Venedig, berättar Martin Forsberg, platschef för projektet. Marken ska beläggas med granitstenshällar i ett format och en utsträckning som inte finns någon annanstans i Sverige. Totalt är det cirka kvadratmeter torgyta som ska beläggas. - De största granithällarna mäter 2 x 1 meter, är 120 mm tjocka och väger 650 kg/st, berättar han. Och det handlar om tusentals plattor som ska läggas. Naturligtvis är det ingen vanlig plattläggning för hand, utan vi måste använda speciella maskiner med sugklockor för att få allt på plats. Ljussatt bokskog skapar stämning och intimitet Torget utformas som en grönskande oas med den skånska bokskogen som inspirationskälla; därför projektnamnet Fagus (fagus sylvatica bok på latin). Förutom avskiljande häckar och planteringar kommer 30 stycken 30 år gamla bokträd att transporteras från tyska plantskolan Lorberg i Berlin och planteras i speciellt tillverkade och förberedda planteringslådor. Även dessa ingår i Veidekke Anläggnings uppdrag liksom uppförandet av 11 stycken 18 meter höga specialtillverkade belysningsmaster, som ska monteras på färdiggjutna fundament. Mellan belysningsstolparna spänns vajrar med led-belysning som ett sinnrikt utformat spindelnät över hela torget. Belysningen styrs helt via datorer och gör det möjligt att åstadkomma olika färger och effekter, exempelvis simulera norrsken eller välja färg beroende på vilka lag som för tillfället spelar match på Malmö Arena. Värsta vintern på årtionden I vår blir det fem år som Martin Forsberg har arbetat för Veidekke. Bland annat har han varit med att anlägga Strandpromenaden i Helsingborg, men det här är ytterligare ett snäpp, tycker han. Hyllie Stationstorg är inte bara ett särdeles spännande projekt utan även 14 14

15 Aktuelt Tett på Hyllie Station. Första anhalten för resande med tåg till och från kontinenten. Planerad invigning i december kvm torg ska beläggas med kvadratmeterstora granithällar och skifferstenar. Marken under ska stabiliseras med meterdjup så kallad skelettjord av grov makadam och jord. Men Veidekke Anläggning i Lund har just nu stött på patrull eftersom Skåne drabbats av värsta vintern på mer än 20 år, berättar projektets platschef Martin Forsberg. Projektet har fått namnet Fagus och namnet kommer av det latinska för bok. Den skånska bokskogen står nämligen som inspirationskälla för ett grönskande torg mitt i ett sjudande centrum av resenärer till och från kontinenten, av bostäder, butiker, kontor och av Malmö nya ishockeyarena, tillika konsertarena. Platschef Martin Forsberg visar hur det kommer att se ut. Platschef Martin Forsberg studerar ritningarna tillsammans med projektchef Petter Flodén. Mycket planering och förberedelser har krävts. Men tack vare gott MI-arbete fungerar samordningen och samarbetet mellan alla inblandade utmärkt. en utmaning utöver det vanliga. - Ju mer man tränger in i detaljerna desto mer komplicerat inser man att det är. Vi måste göra rätt sak i rätt ordning. Inget är rutin. Vi har till exempel många underentreprenörer som behöver komma till på samma yta och som vi måste anpassa oss efter. Dessutom pågår en rad andra projekt i direkt anslutning, vilket försvårar tillgängligheten. Sedan har vi också den strängaste vintern på decennier, vilket försenat arbetet med att bereda marken för vårens plattsättning och plantering. Anlägger Sveriges största skelettjordyta Under hela torget ska nämligen läggas så kallad skelettjord, den mest omfattande skelettjordytan som någonsin gjorts i Sverige. Den består av grov makadam, stenar som mäter cirka 150 mm i diameter, som läggs i flera lager. Därefter ska hålrummen fyllas med matjord som spolas ner, dels för bärigheten, så att man undviker sättningar, dels för att optimera växternas livsbetingelser. Torgets dagvatten ska sedan ledas ner till skelettet, som fungerar som ett lokalt bevattningssystem. Torgytan genomkorsas också av ett antal tvärgående ränndalar för markavvattning och mellan dessa ska plattläggningen anpassas på millimetern när. Man kan nästan likna torget vid ett veckat papper, där dalarna utgör dränering. Planering in i detalj Naturligtvis har MI-arbetet varit mycket värdefullt för projektets genomförande. Det har underlättat planeringen och problemlösningen för oss själva och i samarbetet med våra underentreprenörer, menar Martin Forsberg. - Innan projektet kom igång satt vi nästan en månad och gick igenom alla handlingar och olika delar för att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Nu träffas vi varje måndag och gör upp schemat för veckans arbete. n Text: Ann Straht Foto: Andreas Offesson Hyllie Stationstorg, Malmö Generalentreprenör: Veidekke Anläggning, Lund Beställare: Malmö Stad Projektörer: Sweco Architects AB Kontraktsumma: cirka 42 miljoner SEK Byggstart: oktober 2009 Färdigställande: 15 oktober 2010 Invigning av torget: december

16 Aktuelt Tett på FMC Kongsberg: Godt under energikravene I løpet av to års byggetid har Veidekkes Drammensavdeling prosjektert og ferdigstilt det nye m 2 store kontorbygget til FMC på Kongsberg. Beregnet energiforbruk er på ca. 141 kwh per kvadratmeter per år, godt under kravet på 165 kwh. SFP-faktoren, som angir energien som brukes til å drifte byggets ventilasjonssystem, er på 2,0. - Disse verdiene er oppnådd uten bruk av spesielt teknisk avanserte energitiltak, sier prosjektleder Jörgen Knetter. - Vi har brukt 20 cm isolasjon i plasstøpte dekker og vegger under terrengnivå, og isolasjonen er økt fra 15 til 17 cm i de bærende betongelementveggene, som har en total tykkelse på 45 cm. Glassvinduer/ glassfasader har en U-verdi på 1,0. Det er så bra at snøen nesten ikke smelter på glasset i taket i glassgården. Betongveggenes evne til å magasinere varme og kulde, i kombinasjon med over tusen automatisk styrte persienner, gjør at luftmengden i ventilasjonsanlegget er redusert i forhold til et konvensjonelt bygg, forklarer han. Et viktig energisparetiltak er 80 prosent gjenvinning av varme fra ventilasjonsluften. I tillegg har prosjektet tenkt ut tiltak for å bruke mindre energi på transporten av ventilasjonsluften. Det er oppnådd ved å plassere 15 aggregater slik at transportveien blir kort og kanaldimensjonen mindre. Av andre energitiltak nevner Knetter bruk av romfølere som styrer lys og varme. Vindusflatene er også redusert med ca. 20 prosent i forhold til opprinnelig tegnet. - Den største utfordringen for oss har ikke vært å imøtekomme energikravene, men byggetiden, mener Knetter. Suksessfaktorer - Suksessfaktor nr. 1 er folka på plassen funksjonærer og håndverkere; det har vært en kjempegjeng. Vi har stått sammen i tykt og tynt, med mye humor midt oppe i det seriøse og slitsomme. Vi kunne ha tatt et dobbelt så stort bygg med denne gjengen her. Og tonen har smittet over på dem som har vært rundt oss, byggherre, underentreprenører og leverandører, sier Knetter. - Suksessfaktor nr. 2 er god planlegging, og det 16 16

17 Aktuelt Tett på FMC Kongsberg Byggherre: Midgard Eiendom AS Arkitekt: Ljøterud og Ødegård, Kongsberg. Forhandlet totalentreprise til ca. 510 mill. kroner eksklusive mva. 70/30-arbeidsfellesskap mellom Veidekkes avdeling Drammen og Block Berge Bygg. Bemanning: 11 funksjonærer og ca. 30 egne håndverkere fra avdeling Drammen, Ringerike og Hallingdal. I tillegg kommer montører og administrasjon fra Block Berge Bygg. Topp bemanning totalt ca. 160 personer. Elementbygg med ni plasstøpte (glideforskalte) trappe-/heissjakter. Fire bygningskropper over seks etasjer i F-form, bygd sammen med glassgård. Totalareal ca m 2, hvorav m 2 kontorer med kontorplasser, m 2 parkeringskjeller og m 2 teknisk kjellerrom, inkludert squash- og trimrom veggelementer, søyler, dragere og hulldekkelementer, til sammen tonn, levert på 810 trailerlass fra Block Berge Bygg. Folka på plassen, god planlegging og samarbeidet med Block Berge Bygg i Stavanger er viktige suksessfaktorer i byggeprosessen. Anleggsleder Geir Andre Bakker (til venstre) og prosjektleder Jörgen Knetter har god grunn til å smile på vegne av sine medarbeidere. Overflater i innfarget hvit betong og polert sort Larvikitt vinduer utvendig og innvendig. Oppvarming: Vannbåren fjernvarme, ingen kjøling, unntatt i møterom. 15 ventilasjonsaggregater skifter ut m 3 luft i timen. skal anleggsleder Geir Andre Bakker ha sin del av æren for, mener Knetter. - Vi har fått til involvering og eierskap til byggeprosessen, både fra egne folk og fra våre underentreprenører. Vi har i praksis brukt involverende planlegging, men vi brukte ikke det begrepet og ikke lappeteknikken da vi startet planprosessen for litt over to år siden, sier Bakker. - Vi startet med å lage en plan, som er blitt gjennomgått og korrigert trinn for trinn med alle involverte og UE. De prosjekterende og de tekniske entreprenørene har fått kopier av planen, og på siste revisjon har de tekniske kommet med alle sine gjenstående aktiviteter. På hver av dem har vi fylt inn med foregående og etterfølgende aktivitet, og bemanning på hver aktivitet, forklarer Bakker. Basene er med Bakker mener at det å få opp bemanningen på planen, er noe av det viktigste. Resultatet er blitt en fremdriftsplan som er fulgt hele veien, gjennomgått og tilpasset i ukentlige fremdriftsmøter. - Våre baser er med i fremdriftsmøtene, og i tillegg har vi kjørt egne fremdriftsmøter mellom formenn og basene som styrer sine lag ut i fra det, legger han til. Geir Andre Bakker kom inn på FMC rett fra den store boligutbyggingen på Åstad i Asker, og skal tilbake dit til siste byggetrinn, sammen med flere av funksjonærene og håndverkerne fra prosjektet. - FMC er en helt annen type bygg. Her har vi lært mye om samkjøring av tekniske installasjoner. De blir mer og mer omfattende etter hvert som utviklingen går fremover med hensyn til energikrav og fleksibilitet, mener Bakker. Omfattende logistikk - De tekniske entreprisene er på til sammen nær 130 mill. kroner. Det er mye som skal inn i bygget, og omfattende logistikk må til for å få med alt. FMC er 17 17

18 Aktuelt Tett på et elementbygg med et teknisk gridsystem på 240 cm, og det betyr at for hver 240 cm skal det være uttak for strøm, ventilasjon, varme og persienner, sier Bakker. - FMC er prosjektert som et fleksibelt bygg. Det vil si at i løpet av åtte timer skal man kunne flytte en kontorplass fra et sted til en annet, eller ta bort skillevegger og lage åpne landskap. Da må alt som trengs av føringer ligge i kanaler i ytterveggene og i senter i hele bygget. Det har gitt oss en del utfordringer, sier Bakker. Suksessfaktor nr. 1 smitter over på HMSarbeidet også, mener Jörgen Knetter. I løpet av to hektiske byggeår har det ikke vært fraværsskader på egne ansatte, kun to på underentreprenører. Det er blitt levert 945 grønne lapper. Si-indeksen er på 14,1, for å være helt nøyaktig. Rask asfaltkjernedam Byggingen av Kolo Veidekkes raskeste asfaltkjernedam pågår nå for fullt i Brasil. - Arbeidene med Foz Do Chapeco-dammen startet i desember i 2009, og vi forventer å bli ferdig i løpet av april, sier Hossein Afsari-Rad. Dammen er 47 meter høy, og i asfaltkjernen fylles det tonn asfalt. Steinfyllingen er på 1,5 million kubikkmeter. n Tekst: Ane Sangnes Foto: Prosjektet Ledermøtet 2010 Fra FMC-bygget på Kongsberg. Viktig bidrag fra Block Berge Bygg En annen suksessfaktor i prosjektet har vært leveransene og montasjen av betongelementene fra Block Berge Bygg i Stavanger. - Vi har jobbet tett sammen helt fra prosjekteringen og lært av hverandre, sier Jörgen Knetter. Det samme sier Stig Jespersen i Block Berge Bygg. - Vi er svært positive til deres måte å jobbe på. Vi har lært mye av jobben på Kongsberg. Det er forskjell på kulturene i de ulike delene av Veidekke. Blant annet er det større rigger og flere folk enn vi er vant til i Stavanger. Lærdommen tar vi med videre til Sørlandssenteret, sier Jespersen. - Leveransen til FMC er den største enkeltleveransen vi har hatt til nå. Bare elementene utgjør om lag 45 mill. kroner. Nå har vi også fått kontrakten på elementleveransene til Sørlandssenteret, som blir en god del større, legger Jespersen til cm total veggtykkelse på fasadeelementer har gått greit med eksisterende produksjonsutstyr, men det er også maksimum tykkelse pr. dags dato, sier han. Det hører med til omtalen av FMC at hele jobben startet med en forespørsel fra byggherren til markedssjef Arvid Johansen i Block Berge Bygg. Han tok kontakt med Veidekke i Drammen, og derfra fortsatte samarbeidet som endte med en av de største byggekontraktene for Veidekke i Norge i nyere tid. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Lasse Henriksen, Hoffmann og Helge Opedal, Region Syd i Veidekke Entreprenør. Torkel Backelin hedret På ledermøtet ble Torkel Backelin overrakt Veidekkes hederspris for sin store og betydelige innsats i Veidekke og Veidekkes konsernledelse gjennom mer enn 20 år. Torkel Backelin kom til Veidekke 1. juli 1989 som medlem av konsernledelsen med ansvar for strategi, marked og rammebetingelser. Han kom fra stillingen som leder av den næringspolitiske avdelingen i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg. Torkel må ta en betydelig del av æren for Veidekkes fantastiske utvikling de siste 20 årene, med ansvar for utformingen av konsernets strategi. Mot slutten av sin periode var Tokel også ansvarlig for HR- og HMS-funksjonen som Bente Lillestøl senere tok over. Torkel gikk av med pensjon 1. september i fjor, men bistår fortsatt i viktige saker. n Tekst og foto: Ane Sangnes Gjesteforeleser Göran Persson og konsernsjef Terje R. Venold. 120 ledere fra Veidekke var samlet på Holmenkollen Park Hotel i Oslo 21. og 22. januar. Hovedtema for årets samling var Veidekke i Interne og eksterne foredragsholdere ga deltakerne inspirasjon og innspill for å kunne jobbe med Veidekkes utvikling i et langsiktig perspektiv. Vi har alle noe å lære av hverandre, så det var satt av mye tid til gruppearbeid med diskusjoner og presentasjon av referanseprosjekter fra konsernets ulike virksomhetsområder. n Tekst: Helge Dieset Foto: Ane Sangnes Torkel Backelin mottok Veidekkes hederspris fra konsernsjef Terje R. Venold på ledermøtet i januar

19 Aktuelt Tett på Haakonsvern en god kunde gjennom en årrekke Veidekkes samarbeid med Forsvarsbygg på Haakonsvern strekker seg over en periode på mer enn tjue år. Siden 1986 har vi vært der stort sett kontinuerlig, sier distriktssjef Lars Rune Folkedal. Blant byggeoppdragene han kan han fortelle om, er rehabilitering av Tordenskiold skolesenter, rehabilitering av hovedkaien, bygging av brann- og havariskole, bygging av magnetiseringsstasjon, første del av hele fjernvarmeanlegget, mye arbeid i fjellhallene, rehabilitering av deler av svømmehallen og garderober, og noen prosjekter som han ikke kan si noe som helst om i det hele tatt. Logistikksenter Distrikt Bergen har nylig overlevert Logistikksenteret, som er et sentrallager med kontorfløy for forbruksmateriell på Haakonsvern. Kontrakten omfatter delvis riving av eksisterende byggmasse som er gjenbrukt, og bygging av en Astron stålhall med fasader i sandwichpaneler og stålplatetak. Innvendig fri høyde er 10 meter. Bygget er radonsikret. Logistikksenteret er fundamentert på en masseutskiftet sprengsteinsfylling med plasstøpte søylefundamenter og ringmur og gulv på grunn. Arealet er på kvadratmeter BRA på én flate. Kontraktssum er 51,7 mill. kroner. Byggherre er Forsvarsbygg. Logistikksenteret er et av de siste i en lang rekke byggeprosjekter på Haakonsvern. Administrasjonsbygg for Kysteskadren (SKJE-bygget) Veidekke har revet eksisterende kontorer på ca. 700 kvadratmeter og bygger nå nytt administrasjonsbygg med garderober over tre etasjer for sjefen for Kysteskadren. BRA er kvadratmeter. Entreprisen er en generalentreprise på 28,5 mill. kroner, med heis, men uten tekniske fag. - Siden vi bygger for Sjøforsvaret, burde det kanskje hete admiralentreprise, undrer prosjektleder Espen Brekke-Molund. Bæresystemet er i stål med hulldekker. Fasadene er teglforblendede klimavegger. Trappe- og heissjakt er plasstøpt. Bygget er radonsikret. n Tekst: Ole R. Paulsen Foto: Prosjektet Bygger boliger i Bergen igjen Næringsbygg i Arna For første gang på over halvannet år bygger Distrikt Bergen et nytt boligprosjekt. Ankerhagen ligger på Straume ved Sartor Storsenter, som Veidekke har bygd ut etappevis fra Ankerhagen. Skisse: 3 D Design AS. Ankerhagen omfatter 46 leiligheter over syv boligetasjer, inkludert en underetasje, med leiligheter, parkeringsanlegg og tekniske rom. De to øverste etasjene er inntrukket, med felles takterrasse på toppen. Bygget har plasstøpte kjellerkonstruksjoner, bærende vegger og dekker. I de to øverste etasjene er bæresystemet i stål. Over garasjekjelleren anlegges det grøntareal og rekreasjonsområde. - Ankerhagen er starten på et nytt boligområde med den første blokkbebyggelsen på Straume. Byggherren er den samme som på Sartor Storsenter, Altus Eiendom, forteller prosjektleder Espen Brekke-Molund. Kontrakten er på om lag 80 mill. kroner. n Tekst: Ole R. Paulsen Kontor, lager og verksted for Magnus Thunestvedt AS i Arna. I Arna utenfor Bergen bygger Veidekke et næringsbygg med kontorer, lager og verksted på kvadratmeter BRA for Magnus Thunestvedt AS. Entreprisen ble vunnet i skarp konkurranse med syv andre tilbydere. Byggetiden er seks måneder. Bygget er fundamentert på sprengsteinsfylling med punktfundamenter og ringmur. Fundamenter, heis- og trappesjakt er plasstøpt. Bæresystemet er i stål med innskutt mesanin i betongelementer. Fasadene utføres i sandwichelementer med tak i korrugerte stålplater. Entreprisen er på 14 mill. kroner. n Tekst: Ole R. Paulsen Foto: Prosjektet 19 19

20 Aktuelt Tett på Ritar man ett träd utan rötter? Cirka 75 procent av kostnaderna för ett projekt är kostnader relaterade till inköp. Därför är det otroligt viktigt att se över våra inköp för att reducera dessa kostnader. Det finns en stor potential att tjäna pengar på att göra kloka inköp och göra samarbetsavtal med rätt leverantör. - Men det är inte en centralt placerad inköpschef som sluter avtalen besluten ska tas i samverkan med produktionen. Det är där de praktiska kunskaperna och erfarenheterna finns! Det säger Leif A Peterson, inköpsansvarig på Veidekke Entreprenad. - Inköp är ingen isolerad företeelse, därför är det viktigt att produktionen är med och påverkar vilka leverantörer som vi ska köpa varor och tjänster utav, för det är i projekten som kunskapen och erfarenheterna finns och det är de som arbetar med projekten som är bäst på att identifiera och reducera eventuella risker. Allt för att uppnå bästa tänkbara priser och rätt kvalitet mot optimal slutkostnad på våra slutprodukter, dvs. aktivt bidra till våra lönsamhetskrav. Leif A jämför det hela genom att teckna två träd. Ett träd ser ut som de flesta kanske ritar träd utan rötter. Det andra trädet ritar han med rötter och frukt i trädkronan. - För att få en frodig trädkrona och få trädet att bära frukt måste det suga upp näring från roten, förklarar han i sin jämförelse med att hämta kunskap och erfarenheter från produktionen. Vi vill söka behoven från produktionen inte förutsätta behoven! I Norge har man i många år framgångsrikt arbetat med en central Förankringsgrupp samt en central grupp som arbetar både strategiskt och operativt med inköp efter tagna beslut i Förankringsgruppen. Här har vi tagit lärdom av vårt norska moderbolags arbete. Vi har dock utvecklat deras arbetsmodell och brutit ner vårt arbete till att ske ännu längre ut i produktionsledet. I Sverige har vi således nu också skapat en central Förankringsgrupp. Utöver den finns även regionala Förankringsgrupper. Utifrån skapandet av Förankringsgrupper startade vi förra året arbetet med en brett förankrad inköpsstrategi för Veidekke Entreprenad som godkändes och togs av Förankringsgrupp Sverige. Genom att arbeta med Förankringsgrupper får vi mycket snabbare och smidigare beslut, samtidigt som ett stort antal medarbetare från produktionen är väldigt involverade i inköpsprocessen här kan vi verkligen tala om Medarbetarinvolvering, fastslår Leif A. Långsiktiga samarbeten med leverantörer - Samtidigt ger detta arbetssätt stora möjligheter att skapa skalfördelar och hitta utvecklingsbara leverantörer som vi kan skapa långsiktiga relationer med. Vårt Veidekkehus, som består av våra grundläggande värderingar, har två yttre hörnpelare: Kunder och Leverantörer. Att skapa långsiktiga samarbeten med kunder är inget nytt. Men att göra det med leverantörerna har tidigare kanske inte varit lika självklart, trots att detta skapar en vinnarsituation för alla. Inte bara win-win-, utan en win-win-win-situation! Alla tre parter vinner: Kunden, Veidekke och Leverantören, säger Leif A entusiastiskt. Nyckelordet är kommunikation Hur skapas förståelse för dessa frågor ute på byggena? - Det handlar till syvende och sidst om att kommunicera och synas! Det är viktigt att både lyssna och berätta, att föra en dialog. Vi har bland annat tagit ett beslut i handlingsplanen för 2010 att alla inköpschefer och arbetschefer ska besöka minst en arbetsplats i månaden framöver. Då ska vi berätta om avtal och inköpsarbetet samt fånga upp och bearbeta de erfarenheter som finns på arbetsplatsen, mot ständiga förbättringar! n Text: Peggy Häggqvist Foto: Veidekke Förankringsgrupp Sverige, från vänster: Kenneth Karlsson IC Väst, Eva Nissander IC Anläggning Öst, Victoria Lidfeldt IC Bygg Stockholm, Göran Domås AC Anläggning Öst, Bo Mårtensson IC Skåne, Johan Petersson PC Skåne, David Grimheden AC Bygg Stockholm, Leif A Peterson IC Entreprenad. Saknas i bild: Mattias Byrelius AC Väst

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN. Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke

KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN. Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke SKILT VED FØDSELEN? 2 07.06.2016 YRKESBYGG 38 % ANLEGG 25 % BOLIGER 21 % INDUSTRI 16 % 3 07.06.2016 VEIDEKKE I GOD POSISJON

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen

utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen Å kommunisere nedbemanning og andre utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen Konserndirektør Kommunikasjon og myndighetskontakt t kt Veidekke ASA 2 Innhold Om Veidekke Næringen Særtrekk og budskap

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA NFF seminar Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 Jørgen Michelet og Hans Olav Sørlie Veidekke ASA www.veidekke.no Veidekke konsernet VEIDEKKE ASA Omsetning i 2009: NOK 15,5

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Lego Champs Vi kommer fra Søgne Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 12 jenter og 8 gutter. Vi representerer Tangvall skole Type

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur S Trondheim, 14. oktober 2008 HMS det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Mitt personlige utgangspunkt Statistikken *) tilsier at en av våre ansatte eller underentreprenører

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 2 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 5 gutter. Vi representerer Holen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Barnehagen i samfunnet Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Hva er suksessfaktorene for å heve matematikkkompetansen. til norske elever? Hvilken kompetanse skal eleven få? Oversikt. Hva påvirker elevens læring?

Hva er suksessfaktorene for å heve matematikkkompetansen. til norske elever? Hvilken kompetanse skal eleven få? Oversikt. Hva påvirker elevens læring? Hva er suksessfaktorene for å heve matematikkkompetansen til norske elever? Oversikt Hvordan skal vi arbeide med faget slik at elevene får en kompetanse som bærer, fremfor kortsiktig avkastning ved å pugge

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen www.omfjeld.no Ø.M. FJELD AS Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld AS Mapei Nord-Odal, 30. mai 2013 Kjell Bjarte Kvinge

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

1. kvartal Oslo, 11. mai 2012 Terje R. Venold, konsernsjef Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør/cfo

1. kvartal Oslo, 11. mai 2012 Terje R. Venold, konsernsjef Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør/cfo 1. kvartal 2012 Oslo, 11. mai 2012 Terje R. Venold, konsernsjef Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør/cfo Helse, Miljø og Sikkerhet H-verdi Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer 35 30 25

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 VEIDEKKE I HOVEDTREKK VEIDEKKE + En skandinavisk entreprenør + Innovativ boligbygger og eiendomsutvikler + Norges største

Detaljer

#Digitaliseringsrådet

#Digitaliseringsrådet #Digitaliseringsrådet Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter Hvordan kan vi løse dem? erfaringer fra Digitaliseringsrådet Målet med arrangementet er å bidra til læring på tvers av offentlig sektor

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 1. kvartal 2013 Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) H-verdi Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer 35 30 25 20 15 10 5 Sverige Danmark Skandinavia

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg extrem lego team Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

StorAksjekvelden. Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke

StorAksjekvelden. Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke StorAksjekvelden Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke Litt annerledes De ansatte eier 20 % av aksjene Selskapet har aldri gått med underskudd Terje R. Venold er tredje konsernsjef siden 2.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget CILAC Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 4 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Bingobanden jr. Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 1 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter i 2016

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Historisk sett har fagbevegelsen vært opptatt av produktivitet

Historisk sett har fagbevegelsen vært opptatt av produktivitet Historisk sett har fagbevegelsen vært opptatt av produktivitet Forutsetningen for en fortsatt velstandsutvikling for det arbeidende folk er veldrevne og økonomisk sunne bedrifter som kan gi de ansatte

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer. Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler

Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer. Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler Etablert i 1936 Det startet med veidekker Brostenslegging før 2. verdenskrig 2 Hva driver vi

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider?

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Næringsforeningen Stavanger 29.Oktober Martin Mæland 1 MAKROBILDET Etterskjelvene etter Finanskrisen preger fortsatt den vestlige verden, delvis unntatt Norge og

Detaljer

Utvikling av Sammenhengskraft i Varde Kommune En strategisk relasjonell tilnærming til samhandling

Utvikling av Sammenhengskraft i Varde Kommune En strategisk relasjonell tilnærming til samhandling Utvikling av Sammenhengskraft i Varde Kommune En strategisk relasjonell tilnærming til samhandling Mål med presentasjonen Introduksjon til endringsprosessen og hva som ble resultatet Gi et eksempel på

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget TROLL SCOUTS Vi kommer fra Haugesund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Type lag: Ungdomsklubb

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: VIKARTJENESTER HELSEPERSONELL LEGESPESIALISTTJENESTER VADSØ Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst.

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG Energi 1-konferanse 13. sept. 2016 Anton Husøy / Tedd Årnes VEIDEKKE I FREMGANG ORDRE RESULTAT VERDI

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer