Miljøvennlig kontorarbeid (?)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøvennlig kontorarbeid (?)"

Transkript

1 Miljøvennlig kontorarbeid (?) Presentasjon på Arbeidsseminar for Faktor 10 i Kompetansebasert Tjenesteproduksjon Sem Gjestegård, Asker John Willy Bakke Telenor R&D Disposisjon Trender og visjoner for fremtidens kontorarbeid Miljøimplikasjoner av utvalgte visjoner Case: Bjørvika 1

2 Hvorfor miljøvennlig kontorarbeid En enkel definisjon av kontorarbeid er immateriell tjenesteproduksjon Kontorarbeid velges som fokus, fordi arbeid finner sted også utenfor kontorer i tradisjonell forstand Kontorarbeid blir numerisk mer viktig, og endres i innhold Dekomponering av aktiviteter I industrisamfunnet var det en sterk kopling mellom Steder Tidsintervaller Aktiviteter Et viktig perspektiv på utviklingen av arbeid inkl. kontorarbeid er en dekomponering av tradisjonelle pakkeløsninger 2

3 Og en ny rolle for kontoret Kontoret som møteplass, likeså mye som sted for individuelt konsentrasjonsarbeid Mer uklare grenser mellom organisasjon og omgivelse Det har også vært varslet en fragmentering av storforetakene, til fordel for en- eller fåpersonforetak, men storforetakene har vist seg levedyktige og innflytelsesrike Kontorarbeid er i endring: Tendenser mot Utskilling av kontorarbeid som egen funksjon Økt grad av regional og internasjonal arbeidsdeling tankearbeid ett sted, produksjon et annet sted Større omstillingstakt av arbeidsinnhold og arbeidsorganisering Økt teknologibruk Proletarisering av kunnskapsarbeid Høyere tempo Standardisering av kunnskapsarbeid Økt grad av prosjektarbeid Økt grad av mobilt/nomadisk, distribuert og tidsuavhengig arbeid Jobb der du vil, når du vil 3

4 Det er en gryende interesse for miljøvennlige kontorbygg og -arbeid Vanlige stikkord er grønn eller bærekraftig arkitektur Jeg har funnet mindre om miljøvennlig kontorarbeid dvs. om aktivitetene innen de presumptivt grønne eller bærekraftige byggene, og om samspillene bygg-adferd Bygg Adferd Bygg som tilrettelegger, men uten å determinere adferd Kontorarbeid Immateriell tjenesteproduksjon Hva sammenligner man miljøvennligheten av kontorarbeid med? I forhold til: Materiell produksjon? Andre former for kontorarbeid? 4

5 Problemstilling: Hvordan tenkes miljøvennlig kontorarbeid inn i visjonene om fremtidens kontorer? Med underproblemstillinger: Hva betyr miljøvennlig kontorarbeid? På hvilke arenaer, og for hvilke beslutningstakere er miljøvennlig kontorarbeid relevant og viktig? Miljøvisjoner var sentrale i deler av litteraturen om fjernarbeid Basalargumentet var her: Jobb hjemme hele dager, da dette vil redusere arbeidsreiser, køproblemer, og forurensning samtidig som det gir økt liv i nabolaget Beregninger gjort av TØI og R&D viser potensiale for signifikante reduksjoner av volumet av arbeidsreiser i Oslo- og Bergensområdet 5

6 Men med en del mulige, motsatt virkende tendenser Arbeidsreiser utenfor rushtiden som forlenger rushtiden Overgang fra kollektivtransport til personbil Ekstra-reiser til butikk/barnehave/skole Større avstand bolig arbeidssted (fjernarbeid som en rural visjon) Ekstra utstyr Ekstra oppvarming Fjernarbeid har veket plassen for fleksibelt arbeid Der fokus er flyttet fra hjemmekontoret til kontorbyggene og kontorfunksjonene Og miljøperspektiver flyttes fra adferd til bygg 6

7 Eksempler på nyere visjoner innen feltet eiendomsforvaltning adferd Becker ser på sammenheng mellom arbeidsplass, teknologi og ledelse Med vekt på eiendomsforvaltning, fleksibilitet, alternative kontorløsninger, og å se på kontor som funksjon Men lite om miljø Design and technology Management/ change processes Physical settings 7

8 Noe som ligner mye på Telenors Fornebumodell Harrison et al. bygger på et EUprosjekt: SANE SANE akronym for Sustainable Accommodation for the New Economy der bl.a. Telenor R&D var partner CSR-tenkning sto sentralt i prosjektet 8

9 SANE vektla Utviklingen av distribuert, teknologistøttet arbeid Utvikling fra eie til leie av kontorfunksjoner Utviklingen av tenkning om et aggregat av ulike arbeidsplasser både internt i kontoret og utenfor kontoret Slagordmessig ble det utformet som en utvikling fra at Kontoret er en by til at Byen er kontoret Noe som understøttes av bærbar teknologi, 3G / WLAN-soner, og et mangfold av lokaler til leie, og av kafeer som arbeidssteder Dette innebærer en kopling til byplanlegging med soneinndeling, og byens tilbud av ad hocarbeidsplasser Implikasjoner om miljøeffekter av nye former for kontorarbeid Reduksjon av m 2 per ansatt, grunnet fleksible kontorer og leie av kontorfunksjoner Redusert (arbeids)reisebehov grunnet Hjemmearbeid Mangfold av arbeidssteder 9

10 Mål for bærekraft som refereres i Harrison et al. Et ambisiøst program går under navnet: The triple bottom line (Elkington 1998) Innen dette perspektivet skilles det mellom Economic value added Environmental value added Social value added og målet er at virksomheter skal score godt på alle tre dimensjonene Henimot miljø i hverdagen Det står dessverre lite eksplisitt om miljøaspektene av hverdagens kontorarbeid i Harrison et al. Ei heller står det mye om mulige negative implikasjoner av utviklingstrekkene 10

11 Manzini: Sustainable Everyday Scenarios of Urban Life Inneholder praktiske råd for dag-tildag-aktivitetene For arbeidslivet omfatter det bl.a. Hjemmebasert arbeid Arbeidsreiser Valg av bosted i forhold til arbeidssted Energisparende adferd på jobb, som lys, varme med mer Energisparende adferd i grenseflaten arbeid/fritid Noe som minner mye om rådene fra fjernarbeidslitteraturen Reguleringsplaner Reguleringsplaner er i stor grad utviklet for å skille forurensende industri fra (bedre folks) boliger Dette er understøttet av transport- / kommunikasjonstjenester Infrastruktur kan i mindre grad tas for gitt 11

12 Lavutslippssoner Samferdselsministeren foreslår i dag (!) at byer / lokale myndigheter kan innføre soner der forurensende kjøretøy må betale en ekstra avgift Spesielt rettet mot eldre lastebiler Intelligente omgivelser Et perspektiv som har plass i den mer visjonære litteraturen handler om intelligente omgivelser styring av bygningsparametre (varme, lys, luft, med mer) styring av kommunikasjon bruk av bygg som grenseflate mot IKT 12

13 Oppsummeringsmessig: Dimensjoner i analysen Bygg Oppføring Drift Fleksibilitet Intelligens i bygget Lokalisering i forhold til Ansatte Kunder Samarbeidsparter Mangfold av arbeidsplasser Adferd / bruksmåter Fleksibilitet Hjemmearbeid Miljøvennlig adferd Reguleringsplan Soneinndeling Kommunikasjonsinfrastruktur Utvidet analyseramme Hvordan utforme tilretteleggingene? Reguleringsplan: Soneinndeling og kommunikasjon Bygg: Lokalisering Drift og vedlikehold Kontorarbeid: Adferd 13

14 Arenaer og beslutningstakere for miljøvennlige kontorbygg og kontorarbeid Reguleringsplaner, inkl. soneinndeling, transport- og kommunikasjonskanaler, og arbeids- og møteplasser, samt evt. veiprising Lokalisering av virksomheter Oppføring og endring av bygg Drift, gjennom produksjon, avhending og gjenvinning av energi og avfall Tilrettelegging for mobilt arbeid, på et mangfold av arbeidssteder Adferd og arbeidsmåter Mobilitet Fleksibilitet Energisparende adferd i arbeid, og i grensearbeidet arbeid/fritid Case: Bjørvikautbygningen 14

15 I Bjørvika planlegges Europas mest energieffektive næringsbygg? Har energieffektivt kontorarbeid en rolle i visjonen?? Hvordan utforme tilretteleggingene? Reguleringsplan: Soneinndeling og kommunikasjon Bygg: Lokalisering Drift og vedlikehold Kontorarbeid: Adferd 15

16 2. FORMÅL,ORGANISERING AV BEBYGGELSE OG UTNYTTELSE 2.1 Byggeområder Byggeområdet kan inneholde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg. Minimum 10% av bruksarealet skal avsettes til boligformål, under forutsetning om at miljøhensyn angitt i reguleringsplan S-4099 Bjørvika Bispevika - Lohavn 9 kan oppfylles. Fra BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN (ALTERNATIV 1) FOR FELT B10 16

17 17

18 Det er mye igjen Hva er miljøimplikasjonene for kontorarbeid av den globale arbeidsdeling, av arbeidsmigrasjon mm? 18

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Med jobben på flyttelasset av Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes

Med jobben på flyttelasset av Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes Med jobben på flyttelasset av Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes Kan stedsuavhengig arbeid bidra til å rekruttere og beholde kompetanse i Nord-Norge? Hva må til for at arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig?

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 7 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 9 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 11 3. Transport og privatbilisme 18 4. Energibruk, hverdagsliv og livsstil

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Rapport Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Trondheim, mars 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Et bærekraftig nytt arbeidsliv?

Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Arbeidslivsforskning Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger Bente Rasmussen (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for Arbeidslivsforskning Norges

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Floridas teorier som grunnlag for attraksjon

Floridas teorier som grunnlag for attraksjon ØF-notat nr. 02/2009 Floridas teorier som grunnlag for attraksjon og bolyst Gammel vin på nye flasker eller nøkkelen til regional utvikling? av Atle Hauge Asgeir Skålholt ØF-notat nr. 02/2009 Floridas

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Det sømløse transportsystem

Det sømløse transportsystem Inge Brechan Randi Hjorthol Frode Longva Liva Vågane TØI rapport 1154/2011 Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Det

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 Forord Studietiden

Detaljer

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo [Bilde og layout : ENDRES) Forslag til samarbeid om m mellom Oslo kommune og Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo Sluttrapport Sluttrapport fra prosjektarbeidet Side 1 av 39 Forord

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Energi- og klimaplan 2010-2020. Hitra kommune

FULLDISTRIBUSJON. Energi- og klimaplan 2010-2020. Hitra kommune FULLDISTRIBUSJON Energi- og klimaplan 2010-2020 Innhold Side Forord... 4 Hva er en energi- og klimaplan... 6 Energibruk i... 8 Energiressurser i... 12 Befolkningsutvikling, sysselsetting og pendlere...

Detaljer

Unges boligpreferanser

Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud Unges boligpreferanser NOTAT 2009:106 Tittel: Forfatter: Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-781-1 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og unges

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer