NORGE MARKEDSRAPPORT H Accelerating success.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success."

Transkript

1 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success.

2 MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste 6 månedene gått mye lengre i å utvikle seg fra et selskap med mange uavhengige deltakere til at vi nå er ett globalt selskap med felles mål og felles struktur. Våre store internasjonale kunder vil oppleve at Colliers International er ETT selskap med global utbredelse. Vårt store hovedmål og fokusområde er SERVICE. Våre kunder skal oppleve at vi strekker oss lengre, vi skal tørre å gå utenfor boksen for våre kunder og ikke minst så skal de sitte igjen med en opplevelse av at våre medarbeidere har gitt de god service. Ikke bare god service, men service utover hva de forventet. Hva har vi gjort hos oss i Norge de siste 6 månedene for å kunne levere dette til våre kunder: Vi har ansatt ytterligere en person i vår Retail avdeling, med fokus på utleie Vi har ansatt ytterligere en person innen utleie Alle våre ansatte skal følge vårt trenings- og opplæringsopplegg i Colliers University minimum 3 kurs hvert år Vi setter vår egen «The Colliers Way» Vi skal bli mye flinkere til å kommunisere utad hva vi gjør Vi vil komme ut av 213 vesentlig styrket i forhold til hva vi klarte i 212. Vi forventer blant annet at vår transaksjonsavdeling når et volum på godt over NOK 3,5 mrd. i 213. Dette er vesentlig bedre enn hva vi klarte i 212. Vår Retail avdeling vil signere mer enn 5 avtaler knyttet til reforhandling, nyåpning og generell utleie av butikkeiendom i 213. Dette er en fantastisk vekst på ett år, og sementerer vår posisjon som den megleren som fokuserer mest på Retail i markedet. Vi ser videre at vi har en betydelig vekst i vår oppdragsportefølje innen Utleie av kontorbygg, og dette er et område vi vil se betydelig vekst innen i 214. Så med betydelig økning i våre aktiviteter samt vår økte fokus på Service og kundepleie, tror jeg at vi i Colliers International vil gjøre et betydelig hopp på rangeringslisten av næringsmeglerne i 214. Vi gleder oss og skal gjøre vårt ytterste for at flere og flere kunder sitter igjen med en svært god opplevelse av å handle med Colliers International fremover. Thor Bjørdal CEO COLLIERS INTERNATIONAL 3

3 NORGE MARKEDSRAPPORT H1 213 INNHOLD Oppsummering MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE TRENDER Makroøkonomi: For tiden opplever vi en dempet BNP vekst og flere økonomiske nøkkeltall viser en tydelig nedkjøling av økonomien I Norge Transaksjoner: Vi vil få et betydelig lavere transaksjonsvolum i 213 sammenlignet med 212 der spesielt nedgangen innen for retail-sektoren er betydelig Kontor: I løpet av 213 har vi så langt sett en nedgang i arealledigheten, samtidig som vi har opplevd en oppgang i leieprisene pr kvadratmeter Logistikk: Det har vært rolig i logistikk-sektoren i år, og da spesielt i forhold til Oppsummering 5 transaksjonsvolum Makroøkonomi 6 Transaksjonsmarkedet 13 Kontormarkedet 16 Retail-markedet 26 Markedsindikatorer Markedsinikatorer BNP vekst (e') Retail: Klar nedgang i transaksjonsvolum fra fjoråret, noe som også var forventet. Leieprisene I de store byene har hatt en økende tendens i løpet av året Boligmarkedet: Det har vært en markant avkjøling i boligmarkedet over sommeren. Tilbudet av boliger er svært høyt Logistikkmarkedet 28 Boligmarkedet 3 Hotell 33 Østfold 34 Om Colliers 35 Arbeidsledighet Lønninger KPI vekst Retailleier Kontorleier Boligpriser Logistikkleier PROGNOSE Makroøkonomi: Vi venter en bedre makroøkonomisk situasjon fra 214 og fremover ettersom økonomien hos nøkkelhandelspartnere forbedres. Transaksjoner: Marginene er nå lavere og bankenes utlånsvillighet er stadig økende. Samtidig er obligasjonsfinasiering fremdeles et alternativ for mange. Derfor tror vi på et godt transaksjonsvolum ut året og I 214. Kontor: Med lite nye prosjekter tror vi vil fortsette å se en nedgang I arealledigheten i stor-oslo og dertil stigende leiepriser. Transaksjonsvolum Logistikk: Vi tror 214 blir et bedre å for logistikk-sektoren, både på grunn av flere Updated Prime yield leieavtaler som står for tur, samt bedrede finansieringsmuligheter for syndikataktørene. Real inntekt Retail: Handelsveksten er relativt lav, og vi tror mye av leieprisveksten allerede er tatt ut. Vi forventer også en større andel ledighet fra 2.kvartal neste år. Boligmarkedet: Det kan se ut som om boligmarkedet er i ferd med å oppleve en liten korreksjon. På årsbasis for 213 vil vi holde oss noe over vekst, men vi vil se en mye lavere vekst enn vi har vært vant med siden COLLIERS INTERNATIONAL COLLIERS INTERNATIONAL 5

4 MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Det norske makromarkedet BNP, FASTLANDBNP, fastland 4.% UTVIKLING BNP For tiden er det større usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i den norske økonomien enn det har vært de siste årene og vekstprognosene for Norge har den siste tiden blitt KPI 3.% KPI INFLASJON Inflasjonsnivået fungerer som en viktig pekepinn og rettesnor i norsk økonomi, i særdeleshet for Norges Bank. KPI nivået har i lang tid ligget godt under inflasjonsmålet 3.% 2.% 1.% -1.% -2.% (e`) 215(e`) 216(e`) noe nedjustert. Vi ser også at innflyttingsveksten til landet er i en nedadgående trend samtidig som konsensus rundt arbeidsledigheten viser at raten har gått noe opp i løpet av det siste året. De nyeste tallene viser derimot nå igjen en stabiliserende trend sammenlignet med den økende raten vi så i vår og er nå på 3.4 %. Videre har det også vært en stabiliserende utvikling i boligprisveksten på tross av fremdeles økende kredittvekst og meget lave renter. Et paradoks er også at boligbyggingen som tok seg opp i 212, nå også ser ut til å stagnere og til og med vise en nedadgående tendens. For tiden opererer Statistisk Sentralbyrå med en BNP vekst estimat på 2.4 % i 213, noe som er en klar nedgang fra veksten vi opplevde i 212 som endte på 3,4 %. Veksten for de kommende årene forventes å øke, og SSB forventer at vi allerede i % 2.% 1.5% 1.%.5% (e`) 215(e`) 216(e`) til sentralbanken på 2.5 %, men har den siste tiden begynt å øke igjen. I juli og august så vi et kraftig byks i KPI-JAE der inflasjonsmålet til Norges Bank faktisk ble nådd i god tid før antatt, før vi i september igjen erfarte at det nok var spesielle forhold som påvirket inflasjonen i sommermånedene, når vi nå igjen er tilbake på et lavere nivå. Det var spesielt flypriser, mat og klær som bidro sterkt til den kraftige inflasjons økningen vi så i sommer. I forhold til en årlig rate er inflasjonsraten likevel betydelig opp så langt i år. Våre viktigste handelspartnere, utenom Storbritannia, opplever for tiden lav inflasjon. I Sverige spesielt, forventer man en inflasjonsrate nær i 213. En av flere faktorer som blir interessante, er det relativt lave lønnsoppgjøret vi hadde i 213. Skulle en høyere inflasjonsrate snarlig bli et vedvarende faktum i Norge, vil dette igjen gi økt press på INVESTERINER, Investeringer, OLJE OG GASS olje og gass 2 15.% 1 5.% -5.% % 5.% 4.5% 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% (e`) 215(e`) 216(e`) KONSUM, Konsum, HUSHOLDNINGER husholdninger 6 COLLIERS INTERNATIONAL (e`) 215(e`) 216(e`) er tilbake på en BNP vekst over 3 %. Det forventes også at investeringene i oljenæringene vil falle videre neste år, noe som allerede har, og vil fortsette å bidra sterkt til at den oljesmurte norske økonomien får en lavere vekst på kort sikt. I september i år gikk Norge til Stortingsvalg og det ble valgt en ny regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. Det er forventet at det vil bli gjort noen retningsforandringer i forhold til den gamle regjeringen, men store omveltninger og omprioriteringer i norsk økonomi er ikke forventet. Om noe, forventer vi i Colliers International at en ny regjering vil bidra til økt økonomisk vekst på kort sikt på bakgrunn av konkrete forslag som er forelagt. Over sommeren har det vært tegn til noe økende positivitet i flere europeiske land og den uroen som vi så i Europa i store deler av 212 er på god vei til å stabilisere seg. Likevel, da positiviteten for flere handler om å snart komme ut av en rekordlang resesjon, har man fremdeles en lang vei å gå. Med den siste tidens positive signaler fra de europeiske markedene, deriblant meget gode pmi tall så vi endelig at Euro-sonen beveget seg ut av resesjon på kvartalsbasis tidligere i år. Likevel er det tvilsomt om vi vil se betydelig økning i den økonomiske situasjonen for våre primære handelspartnere før Hvis vi også tar med den usikre utviklingen i Kina som kan ha stor betydning for Norges råvareeksport blir situasjonen fremover enda mer usikker. EKSPORT 3.% 2.% 1.% -1.% -2.% -3.% -4.% -5.% IMPORT 15.% 1 5.% -5.% % Eksport Import (e`) 215(e`) 216(e`) (e`) 215(e`) 216(e`) kommende lønnsoppgjør. Med lavt inflasjonsnivå andre steder, vil dette kunne bidra til økt lønnsnivå gap fra allerede veldig høye nivåer mellom Norge og deres primære handelspartnere. Hvis likevel lønnsoppgjørene fremover forblir nøkterne, vil vi nordmenn oppleve en langt lavere reallønnsvekst enn vi gjorde frem til 213. Fra rentemøtet i september la Norges Bank likevel til grunn en forventning om at vi vil ligge noe under inflasjonsmålet i tiden som kommer, og at den vil ligge stabilt fremover til 216. Statistisk sentralbyrå legger den samme utviklingen til grunn og spår en jevn oppgang før vi får en inflasjonsrate på 2,5 % i løpet av 216. IMPORT OG EKSPORT I løpet av det siste året har den Norske Kronen (NOK) svekket seg betydelig mot nøkkelvaluta verden over, blant annet britiske Pund ( ) Euro ( ) og amerikanske Dollar ($). Dette har i den siste tiden bidratt til å bedre konkurransesituasjonen for norske eksport bedrifter betydelig. Samtidig er det for tiden et noe lavere aktivitetsnivå i oljenæringen i Norge og samlet sett forventer vi å se en nedgang i den norske eksporten i 213. Importraten har økt noe i 213 og vi forventer et importnivå på opp mot 5 % også i de neste årene. Dette vil også bety at Norge vil fortsette å være en nettoimportør av varer. Ved Norges Bank sitt rentemøte i oktober fastsatte sentralbanken en uendret foliorente på 1,5 %. Selv om det er flere negative tegn i norsk økonomi, er renten isolert sett fremdeles på et meget lavt nivå, og Norge går fremdeles godt sammenlignet med de fleste andre land som vi vanligvis sammenligner oss med. Norges Bank har derfor besluttet å avvente den videre utviklingen og holde renten og rentebane uendret. COLLIERS INTERNATIONAL 7

5 MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med utleie av kvm i Olav Brunborgs vei 6. ARBEIDSLEDIGHET Arbeidsledighet 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.1% 3.% 2.9% 2.8% YRKESANDEL Yrkesandel (NIVÅ) (nivå) (e`) 215(e`) 216(e`) Ved Norges Bank sitt rentemøte i oktober fastsatte sentralbanken en uendret foliorente på 1,5 %. Selv om det er enkelte negative tegn i norsk økonomi, er renten isolert sett fremdeles på et meget lavt nivå, og Norge går fremdeles godt sammenlignet med de fleste andre land som vi vanligvis sammenligner oss med. Norges Bank har derfor besluttet å avvente den videre utviklingen og holde renten og rentebane uendret SYSSELSETTING I løpet av det siste året har det vært en stagnerende tendens i Sysselsettingen i Norge, og den er nå på et lavere nivå enn vi hadde for ett år siden. Arbeidsinnvandringen øker nå også mindre enn den har gjort tidligere, på tross av at Europa enda ikke er friskmeldt og arbeidsledigheten på kontinentet fremdeles er skyhøy. I følge SSB er det nå nærmere 3,4 %, eller 1 personer av arbeidsstyrken som for tiden går ledige. I løpet av det siste året viser tall at innbyggertallet har steget med omtrent 55. Likevel har den totale arbeidsstyrken kun økt med 16, noe som viser et frafall i yrkesdeltagelsen. SSB og andre forventer at arbeidsledigheten vil ligge stabilt på rundt 3,5 % hele veien frem til 216 samtidig som at det er en oppfatning om at arbeidsledigheten vil ligge rundt det nåværende nivået. Yrkesandelen og graden av sysselsatte forventes å være stabil på kort sikt, før den er spådd en økning i 215 og I følge Manpower sin kvartalsrapport for 3. kvartal 213, forventer 9 % av bedriftene i Norge å øke bemanningen i året som kommer, 3 % forventer en nedgang og 87 % 71 forventer ingen endring, noe som gir oss en netto forventet økning på 6 %. Dette ligger på nivåer vi har sett de to siste årene, men er langt under forventningen i siste kvartal av (e`) 215(e`) 216(e`) 211 da hele 14 % forventet en økning i bemanningen. I stor-oslo ligger også netto forventningen på 4% i dette kvartalet. Det er i fiske og service-bransjen hvor vi finner de mest positive bedriftene. ÅRSLØNN 4.4% 4.3% 4.2% 4.1% 4.% 3.9% 3.8% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% Årslønn 8 COLLIERS INTERNATIONAL (e`) 215(e`) 216(e`) I forhold til de senere årene var det i norsk målestokk et relativt beskjedent lønnsoppgjør i 213, noe som også var et mellomår. Reallønnsveksten var likevel meget god på bakgrunn av den meget lave inflasjonsraten vi hadde i 212 og første del av 213. Det vil bli spennende å se hvordan en potensielt langt høyere inflasjon vil kunne påvirke lønnsoppgjørene i årene fremover der også andre faktorer som konkurransedyktighet kommer inn i bildet.

6 MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Nordisk makroøkonomi Internasjonal makroøkonomi DANMARK EUROPA ARBEIDSLØSHET Arbeidsløshet I de tre siste årene har den økonomiske veksten i Danmark vært omtrent lik null. Nå i 213 BNP - EUROSONEN BNP - Eurosonen Etter flere tunge år ser man nå tydelige forbedringer i de Europeiske markedene. Etter % 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% Norge Sverige Danmark Finland Kilde: Eurostat INFLASJON Inflasjon 4.5% 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% Norge Sverige Danmark Finland Kilde: Eurostat BNP BNP ser vi endelig konturene av en liten vekst som ser ut til å kunne ende på omtrent.5 %. For årene 214 og 215, forventes en høyere vekst på omtrent 1.7 %. Mye av denne oppgangen skyldes tiltakende aktiviteten i den danske eksportsektoren. I juni i år steg også husholdningenes konsum med.4 % fra Mai og var første gang vi hadde sett en økning to måneder på rad i denne indeksen. Videre ser vi at også forbrukertilliten er i en stigende trend og er nå på sitt høyeste nivå siden August 21. Arbeidsledigheten i Danmark ligger for øyeblikket på 6 % som vi også forventer vil synke noe i tiden fremover. SVERIGE I fjor steg svensk BNP med samme rate som sin viktigste handelspartner, Tyskland, med.7 %. På den annen side forventer man at Sverige vil levere høyere vekst enn de aller fleste europeiske land i årene som kommer. For 213 forventer man en BNP vekst på 1.5, og i 214 tror vi at veksten har økt videre til 2.6 %. Den drivende kraften bak BNP veksten i Sverige har vært privat forbruk med en økning på 1.5 % i år. Alt i alt har svenskene klart seg gjennomgående bra gjennom kriseårene som har preget Europa siden 28. Inflasjonsnivået i Sverige forventes å være veldig lik null på.1 % for innværende år. Videre ser vi også for tiden en relativt sterk boligprisvekst som hjelper godt på den innenlandske effektiviteten. Det største negativet aspektet er at arbeidsløsheten er høy og er nå på 8.3 %. FINLAND Den finske BNP veksten var negativ i første halvdel av 213 men forventes å igjen være positiv i andre halvdel av inneværende år og vise moderat vekst. Likevel forventes den totale utviklingen på året å vise en negativ utvikling med.4 %. Dette forventes å snu de kommende årene med vekst på henholdsvis 1.2 % og 1.9 % for årene 214 og 215. Eksportsektoren viser for øyeblikket få tegn til vekst og det er dårlig vekst i forhold til husholdningenes disponible inntekt og lav forbrukertillit. Arbeidsledighet er også forventet å øke til 8.3 % uten 4.% 3.% 2.% 1.% -1.% -2.% -3.% -4.% -5.% Kilde: Eurostat BNP - USA 4.% 3.% 2.% 1.% -1.% -2.% -3.% -4.% Kilde: Eurostat BNP - BRICS BNP - USA BNP - BRICS (e`) 214(e`) (e`) 214(e`) strake kvartal i resesjon opplevde man nå i Q2 endelig en vekst i Euro-sonen økonomiene og man kom seg således ut av resesjon. PMI indeksene er i mange land godt økende, og økt eksport i flere land bidrar til en økende BNP. Blant annet er Spania nå i oktober endelig ut av en resesjon som har vedvart i hele 9 kvartaler. Likevel er det ikke til å komme bort ifra at denne utviklingen har tatt lenger tid enn vi først forventet. Videre, er det fremdeles ventet en negativ vekst for Eurosonen i 213 som helhet. I 214 forventer vi derimot en BNP vekst på rundt 1.5 % og således at den positive utviklingen vil vedvare og styrke seg i årene som kommer. Den pågående gjeldsnedbyggingen som må vedvare, vil derimot bidra til at oppgangen vil bli moderat de kommende årene. Det vil også være en lang kamp med å få arbeidsledigheten ned på historiske lave nivåer. USA Av de industrialiserte landene er det USA som leder an i den økonomiske veksten. For året nå ser det ut til at vi vil kunne få en vekst på 1.8%. En av de viktigste faktorene som har bidratt til å holde veksten såpass moderat har vært virkningene av «sequester», de automatiske budsjettkuttene som tok til siden kongressen enda ikke har maktet å bli enige. Dette har bidratt til at det offentlige forbruket har falt kraftig og innskrenket veksten i BNP. I årene som kommer vil disse kuttene bare ha halv effekt av det de hadde i år, og det er derfor forventet at vi kan se amerikansk BNP vekst godt opp mot 3 % tallet. Arbeidsledigheten har over en lengere periode vist en nedadgående kurve, og kan reelt sett komme ned på viktige 6.5% innen kort tid. Dette er uttalt som grensen der den amerikanske sentralbanken vil begynne å minske de kvantitative lettelsene og renten vil heves. BRICS En kan gjerne si at BRICS landene for tiden jobber i en slak motbakke. Den gjennomsnittlige BNP vekst til utviklingslandene har gått kraftig tilbake siden 21. Flere av landene er modne 8.% noen umiddelbar bedring i sikte. Statsgjelden er også økende og ingen endring er forventet 2 og til dels avhengig av økonomiske reformer, i særdeleshet Kina. Kina opplevde i fjor sin 6.% 4.% 2.% -2.% -4.% -6.% -8.% Norge Danmark Sverige Finland (e`) her før tidligst i 215. Et av Finlands største eksportselskap, Nokia, ble også solgt til amerikanske hender i løpet av høsten % 1 5.% -5.% Brasil Kina India laveste vekstrate på for de siste årene, selv om veksten lå på 7.8 %. I år tyder de fleste prognosene på en vekst mellom 7 % til 7.5 %. Det kommunistiske partiet i Kina har på 2-tallet hatt en særdeles god evne til å treffe presist på den økonomiske veksten i landet men nå knytter det seg stor usikkerhet på hvor veien går videre. Det blir sett på som helt essensielt at kineserne må over på en mer markedsbasert økonomi i forhold til dagens investeringsbaserte økonomi. De andre BRICS landene sliter med kapitalflukt da flere land har tatt ut store mengder av kapital fra disse vekstmarkedene. Blant annet har dette resultert i sterkt synkende valuta, spesielt i Brasil og India. Russland Sør-Afrika Kilde: Eurostat Kilde: Verdensbanken 1 COLLIERS INTERNATIONAL COLLIERS INTERNATIONAL 11

7 MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Transaksjonsmarkedet OMSETNING ETTER SEKTOR TRANSAKSJONSÅRET 213 Nå som vi omsider har kommet inn i kalenderåret sitt 4 kvartal, kan vi slå fast at 213 kommer til å gi oss et lavere transaksjonsvolum enn fjoråret, og mer på linje med årene 21 og 211. Per medio oktober har vi i Colliers International registrert et transaksjonsvolum på i overkant av 25,- milliarder NOK fordelt på i overkant av 8 transaksjoner med en verdi i overkant av 5,- millioner NOK innenfor sektorene handel, kontor, hotell, utvikling, logistikk og «andre» (skoler, museum o.l). Så langt i inneværende år har det vært kontor- og retail-sektoren som har vært totaldominerende i forhold til volum og står i følge våre registreringer for 86 % av det totale volumet samlet sett. Hvis vi derimot ser på disse to sektorene hver for seg, er det likevel klart at retail-sektoren har en langt mindre andel av transaksjonene sammenlignet med Kontor Retail Logistikk i fjor. Mye av årsaken til at denne sektoren har nærmere 2 % av volumet, er årets hittil klart Andre Utvikling Hotell største transaksjon, Storebrand sitt salg av syv kjøpesenter eiendommer til henholdsvis Thon Eiendom og Sektor Holding. OMSETNING ETTER OMRÅDE Videre fortsetter trenden vi så i fjor med lite store omsetninger i logistikksektoren og også gamle industri- og utviklingstomter som vi så mye til i fjor har vist en betydelig nedgang i sammenheng med en nedkjøling av boligmarkedet. Boligprisene har, på tross av en god august måned, hatt en langt lavere vekst så langt i år i forhold til foregående år og hadde videre også en meget svak måned i september, og vi har sett en relativt sterk nedgang i antall tomteakkvisisjoner i løpet av året. Flere konverteringsbygg virker også å være langt mer tungsolgte nå enn for ett år tilbake. For tiden er også den annonserte beholdningen av bruktboliger langt høyere enn gjennomsnittet har vært de seneste 3 årene. Colliers International bistår med salget av Sørlandstunet utenfor Kristiansand Oslo Bergen Transaksjonsvolum, Norge TRANSAKSJONSVOLUM, (mrd) NORGE (MRD) Andre Stavanger Sandnes Trondheim Drammen (e`) I februar i år beskrev vi fjorårsinnspurten som særdeles sterk, og en betydelig del av det totale volumet kom i siste kvartal der kjøpet av Sektor var spesielt betydningsfullt. Det vi vet er at i de kommende månedene er at det er flere transaksjoner rundt omkring som er på tapetet, der flere kommer til å bli sluttført i løpet av året. Likevel tror vi ikke på det samme volumet som vi så i fjoråret. I januar var vi ute og mente vi ville se et transaksjonsnivå på NOK 41,- milliarder i inneværende år og vi ser liten grunn til å justere dette estimatet i stor grad på dette tidspunkt. Det er alltid ventet en «sluttspurt» når vi nærmer oss enden på året, og selv om vi vet det for tiden er flere eiendomstransaksjoner. Vi ser tydelige tegn til at bankene til dels begynner å bli mer medgjørlige i forhold til å yte finansiering til prosjekter. Marginene bankene krever for å yte finansiering har gått stadig nedover og for øyeblikket kan gode prosjekter få finansering til ned mot 2 % margin. COLLIERS INTERNATIONAL 13

8 MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE PRIME YIELD Prime Yield 7.% 6.% 5.2% 5.25% 5.% 4.% 6.5% STØRRE UTLÅNSVILLIGHET HOS FINANSINSTITUSJONENE Vi ser også at bankene i langt mindre grad enn for bare kort tiden favoriserer boliglån, og har blant annet på bakgrunn av dette blitt mer positive til utlån til næringseiendom, noe som også vises av Norges Bank sin seneste utlånsundersøkelse fra Juli i år. Risikovektingen de ulike bankene, i særdeleshet de norske vil kunne måtte stille bak boliglånene sine i tiden fremover, vil kunne slå positivt ut for næringseiendom. 3.% 2.% 1.% Kontor Retail Logistikk RENTER Renter Kilde: Kommunalbanken/DNB Markets Kilde: Norges Bank Jan-9 Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 3 mnd Nibor 5 år Swap 1 år Swap Styringsrenten STYRINGSRENTEN 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% mar. 8 jan. 9 nov. 9 sep. 1 jul. 11 mai. 12 mar. 13 jan. 14 nov. 14 sep. 15 jul. 16 Styringsrente Sannsynlig scenario Den store «snakkissen» i 212 var utbredelsen av obligasjonslån, en form for finansiering vi før dette hadde sett lite til i Norge. Dette kom som en konsekvens av de skyhøye marginene de tradisjonelle finansinstitusjonene måtte ha for å tilby finansiering. Så langt i år har vi sett et nedgang av denne finansieringsformen ettersom de tradisjonelle kanalene med bankene i spissen har økt sin villighet til å yte finansiering. Dette har også en sammenheng med at obligasjonsinvestorene er selektive i forhold til hvilke prosjekter de ønsker å gå i gang med. Likevel ser vi at for den riktige aktøren er det mulig å hente penger svært billig i obligasjonsmarkedet, og selv om den største «hypen» har gitt seg, er dette fremdeles en god finansieringsløsning for enkelte. En annen side vet dette er at selv om bankene sin utlånsvilje har økt i 213, er de jevnt over fremdeles relativt rigide i sine krav angående LTV-forhold. Det er kun en veldig fåtall av aktører som for tiden kan oppnå finansiering på 7 % av et prosjekt. Hovedtyngden av prosjekter blir for øyeblikket finansiert ved en 4 / 6 splitt mellom egenkapital og ekstern finansiering. Dette favoriserer åpenbart de markedsaktørene som sitter på store kontantbeholdninger og gjør finansieringsbildet vanskelig for mange på tross av lavere marginer. Vi tror at dette bidrar til at vi i år vil se et lavere transaksjonsvolum enn vi så i fjor. Ikke fordi finansieringsforholdene var annerledes i fjor, om noe var de enda vanskeligere. Likevel så vi i fjor blant annet flere spesielle transaksjoner man ikke vil se i et «normal» år som for eksempel salget av Statoil sitt bygg på Fornebu, DnB byggene i Bjørvika og Sektor kjøpesentrene som til sammen hadde en verdi på i overkant av 15,- milliarder NOK. Colliers International bistår med utleie av Sehestedsgate 6. Bygget totalrenoveres i 213. Følg med på Colliers.com for mer info. 14 COLLIERS INTERNATIONAL

9 MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Kontor OMSETNING KONTOR Oslo Stavanger Sandnes Bergen Andre Trondheim Drammen UTLEIEMARKEDET Ledighetsgraden innenfor kontorsektoren har i løpet av 213 gått i den retningen vi forutså på starten av året og har så langt avtatt svakt. Ved vår seneste ledighetstelling fra september i år kom vi frem til en ledighetsrate for Oslo på 6.7 %, noe som er ned.25 prosentpoeng fra vår siste rapport og,1 % lavere enn vi da forutså i februar. Det totale annonserte arealvolumet har vært veldig statisk siden vår forrige markedsrapport, og svingningene er kun ned med et par hundre kvadratmeter i hele utvalget. I utvalget var det m² annonserte fordelt på 484 eiendommer i Oslo med Lysaker/Fornebu. Markedet er nå mer eller mindre ferdig med å absorbere de store nyutviklingene som ble ferdigstilt i løpet av 211 og 212. De nye byggene er for lengst leid ut, og nå er også i stor grad de fraflyttede lokalene i ferd med å bli fylt opp, godt illustrert av nylige kontraktsinngåelser YIELD SPREAD, Yield KONTOR Spread, kontor 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% Prime yield (e`) 1-år SWAP Eiendomsverdi Næring rapporterte i 2 kvartal om en signifikant økning av store inngåtte kontrakter sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjoråret og flere av disse kontraktene har hatt en høy profil. Blant annet signerte Lundin en avtale i det gamle PGS-bygget til Ferd i Strandveien 4-8 om leie av 135 m² på en tolv års leiekontrakt. Ikke langt unna har Technip signert en kontrakt i Philip Pedersens vei 3-7 i NCC sitt prosjekt, «Lysaker Polaris». Technip vil også leie 135 m² med en opsjon på enda 5 m². Av andre store kontrakter nevner vi Wiersholm sin avtale på 11 m² i Stranden 1 hos NPRO, Kluge til Stranden 5 på 36 m², KLIF til Grensesvingen 7 på en 15årig leiekontrakt for 12 m² og Schibsted som tilslutt valgte å leie 4 m² i Posthuset som har adresse Biskop Gunnerus gate 14. Nå sist er rådgivingsselskapet Sweco klar for Norsk Hydro sine gamle lokaler på Vækerø der de leiekontrakten gjelder for 1 m² fra juni 214. Totalt Ledighet 6 mnd (%) 6,7% Endring prosentpoeng,25 Endring (%) -3,6% Ledig annonsert m Endring (%),6% KONTORLEDIGHET Kontorledighet 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% (e`) 6.7% på Lysaker i blant annet «Lundin-bygget» i Strandveien 4-8. I 213 har det blitt levert færre nye kvadratmetere på markedet, en utvikling som vil fortsette inn i 214 og 215. Da sysselsettingen i lang tid har vært god, samt at flere ukurante bygg har blitt tatt ut av markedet til fordel for renovering eller nyutvikling, har dette bidratt til en nedadgående utvikling i ledighetsraten i kontormarkedet i Oslo. De siste månedene har vi likevel sett en dårligere utvikling i sysselsettingsraten og en arbeidsledighet som har tendert opp. Samtidig har også nettoinnvandringsraten til Norge sunket noe. Videre er det flere andre makroøkonomiske aspekter der den videre utviklingen er mer usikker enn den har vært på lang tid. På tross av dette mener vi at muligheten for tapte arbeidsplasser i Stor-Oslo er lav på kort sikt og at selv den stadig økende effektiviteten i kontorbygg ikke vil påvirke ledighetsraten i stor grad. Dette også på grunn av at ferdigstillelsestakten på nye utviklingsprosjekter vil være så lav som den kommer til å bli i de neste par årene. Dette skjer samtidig som vi ser en jevn økning i leieprisene som gårdeierne oppnår for sine lokaler, spesielt sentralt i Oslo og noe mindre i randsonene øst for sentrum. CBD områdene i Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen går godt med flere høyprofilerte leiekontrakter inngått spesielt på Aker Brygge i renoverte bygg og også sentrum opplever god vekst. I tiden fremover vil det være flere kontrakter som skal reforhandles der de originale kontraktene ble inngått på høyden av finanskrisen. På bakgrunn av den leieprisveksten vi har hatt de siste årene, der flere soner nå oppnår historisk høye leienivåer, kan gårdeiere i flere tilfeller, sannsynligvis fremover oppleve en til dels betydelig leieprisvekst. Det må i denne sammenhengen også sies at leieprisoppgangen nok også delvis kan forklares av økte byggekostnader for gårdeiere og utbyggere i tillegg til generelt høyere krav til utforming og tilpasning fra leietakere. KONTOR - YIELD Kontor-Yield 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% PRIME YIELD 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% 5.2% Topp 5.1% % God 6.25% 6.% 29 Prime yield % 5.5% 5.25% 5.2% (e`) Colliers International definerer ledighet som faktisk tomme lokaler, samt lokaler som er klar for innflytting innen 6 måneder. YIELD-NIVÅER Tidligere i år så vi 5 % yield-grensen ble brutt i forbindelse med Braathen Eiendom sitt kjøp av Deloitte-bygget i Bjørvika der yielden endte på 4.7 % tallet, noe som er det laveste nivået vi har sett i Oslo på denne siden av finanskrisen. Selv om det tidlig ble klart at det var vesentlig underleie i dette bygget var det flere som ble overrasket over det lave yield-nivået vi så i denne transaksjonen. Det har også blitt gjort et par andre transaksjoner i området rundt 5. % som bidrar til bildet av et synkende yield-nivå så langt i 213. En konsekvens av dette er at yield-spreaden nå er på sitt laveste på et par år. I sum mener Colliers International at det er nok av ting som peker på at yield-nivået i hovedstaden nå har falt, og vi justerer derfor vårt yield-estimat ned til 5,2 % fra et tidligere nivå på 5,4 %. «Core-eiendom» i Oslo begynner nå å bli dyrt, og investorer som er komfortable med å påta seg noe høyere risiko har for tiden mange muligheter i investeringsmarkedet, gitt at finansieringen er i orden. Det er liten tvil om at det for tiden er en spesielt sterk preferanse blant de finansielle tilbyderne for prime-eiendom, noe som gjør at mange spennende prosjekter utenom de mest ettertraktede områdene sliter tungt med å skaffe finansiering, selv med lave LTV forhold. 16 COLLIERS INTERNATIONAL COLLIERS INTERNATIONAL 17

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Det komplekse boligmarkedet

Det komplekse boligmarkedet Norges Handelshøyskole Bergen, vår 2014 Det komplekse boligmarkedet - En analyse av realboligpriser, drivere og fremtidig utvikling i Norge Av Emil Solheim og Kjetil Solstrand Fosen Veileder: Lars Fredrik

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen

Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen 30.11.2011 Innholdsfortegnelse Fra Vulkan til Vulkan Status på Leiemarkedet Volum signering & utløp Ledighet Eksempler fra utleiemarkedet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer