Hva er gode tilnærminger til arbeidsgiver når det gjelder arbeidsinkludering og utsatte grupper?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er gode tilnærminger til arbeidsgiver når det gjelder arbeidsinkludering og utsatte grupper?"

Transkript

1 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Hva er gode tilnærminger til arbeidsgiver når det gjelder arbeidsinkludering og utsatte grupper? Velkommen til parallellseminar 1.1 Kl Europa 2 og 3 - Fellessal Seminarleder Gunn-Elin

2 Innlegg Høyskolen i Oslo og Akershus, Arbeidsforskningsinstituttet Seniorforsker Øystein Spjelkavik Høyskolen i Oslo og Akershus. Stipendiat Siri Yde Aksnes ved institutt for sosialfag Høgskulen på Vestlandet. Høgskulelektor Terje Bosse Listheim Høyskolen i Oslo og Akershus, Arbeidsforskningsinstituttet: Forsker Pål Klethagen. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Seniorrådgiver Marte

3 @inkluderingskomp

4 Kunnskap om metodisk bruk av vanlige arbeidsplasser for økt arbeidsdeltakelse Øystein Spjelkavik Seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Kompetansesenter arbeidsinkludering, Høyskolen i Oslo og Akershus Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author

5 Gode tilnærminger til arbeidsgiver? 5 Spørsmålet er ikke hva som er arbeidsgivers behov, men hva som skal til for at de som ellers ville ha havnet på uføre skal havne i arbeidslivet? Svaret ligger i måten støtteapparatet klarer å bruke vanlige arbeidsplasser

6 Hva betyr bruk av vanlige arbeidsplasser? 6 Place train var en reaksjon på train-place gjøre arbeidskraften klar arbeidsgiverne på sheltered workshops utenfor arbeidsmarkedet på placement utplassering, place & pray på ensidig bruk av økonomiske insentiver kompensasjon En reaksjon på ei arbeidslinje basert på en medisinsk modell, som har som mål at en potensiell arbeidskraft er frisk og formidlingsklar

7 Fellesnevner for all Supported Employment Place - train 7 Avvisning av den medisinske modellen Bruke arbeidsplassen for trening, tilrettelegging, kvalifisering, jobbutvikling, jobbfastholdelse, karriereutvikling Fagkompetanse og ressurser brukes på vanlige arbeidsplasser, ikke som arbeidsforberedende innsatser utenfor arbeidsplassene Individuelt tilpasset oppfølging for at brukeren raskt kan delta i ordinært arbeidsliv, ut fra egne forutsetninger Helserelatert behandling, omsorgstiltak, bostøtte, ferdighetstrening, opplæring osv foregår samtidig med arbeidsinkluderingen

8 Kunnskapsgrunnlaget 8 Arbeidsfokus tidlig i behandling, vanlig hverdagsliv og jobb, fremmer tilfriskning Det betyr ikke at folk blir friske! Arbeid fører ikke nødvendigvis til at folk blir friskere! Kvalitet i oppfølging til og i jobb er bedre enn å avklare og trene folk for arbeidslivet skjermet Deltakelse i vanlig arbeidsliv: +utvidet sosialt nettverk + bedre inkludert i lokalsamfunnet +generelt bedre livskvalitet +bedre utvikling av arbeidsevnen Erfaring med vanlig arbeidsliv i ung alder påvirker identitet og forventning (Anthony & Farkas 2009, Beyer & Robinson 2009; Bond 2004, 2008; Borg 2007, Borg & Topor 2007; Burns et al. 2007, 2012; Cimera 2010; Cimera et al. 2012; Corrigan & Mccracken 2005; Cramm et al. 2009; Cregel et al. 2002; Hand & Tryssenaar 2006; Kilsby & Beyer 1996; Mykletun, Knudsen et al. 2009; Nazarov et al. 2012; Rinaldi et al. 2008; Schafft 2009; Schall 2013; Shearn et al. 2000; Steihaug & Harsvik 2009, Young & Passmore 2007; Wehman 2011; Wehman et al. 2012; West et al. 2012)

9 Kunnskapsgrunnlaget (forts.) 9 De som trener i skjermede tilbud lærer atferd og ferdigheter som må ofte avlæres når de skal prøve seg på vanlig arbeidsplass? Deltakelse i skjermede tilbud skaper ofte en avhengighet som er vanskelig å overvinne?

10 Kunnskapsgrunnlaget (forts.) 10 I løpet av de siste år har place-train-tilnærminger i økende grad blitt tatt i bruk over hele verden for brukere med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og bistandsbehov, med gode resultater Bedre langtidseffekt, men mange ramler ut igjen Ikke noen quick fix : 30 50% i arbeid, små og store stillinger, med og uten lønnstilskudd og kombinasjon med uføre Kostnadene er lavere enn ved train-place, men varierer med ulike diagnoser, bistandsbehov og type tjenesteyter (Antonsson 2005; Beyer & Robinson 2009; Blitz and Mechanic 2006; Bond et al. 1995, 1997, 2001, 2004, 2008; Burns et al. 2007, 2008; Callahan 1994; Carlson & Rapp 2007; Certo & Luecking 2011; Cimera 2007, 2008, 2010, 2012; Cimera & Cowan 2009; Corrigan & Mccracken 2005; Cramm et al. 2009; Drake et al. 2012; Dreher et al. 2010; Dunn et al. 2008; European Commission Directorate General Employment 2011; Frøyland & Spjelkavik 2006, 2014; Germundsson et al. 2011; Glover & Frounfelker 2013; Gold 1980; Härkäpää 2005; Harvey et al. 2013Jenaro et al. 2002; Jorda n de Urrıes et al. 2005; King et al. 2006; Kukla & Bond 2013; Latimer et al. 2004; Mak et al. 2006; Markström et al. 2011; Okoro et al. 2007; Nazarov et al. 2012; Parmenter 2011; Rinaldi et al. 2008; Rogan & Mank 2011; Rollins et al. 2011; Rose et al. 2005; Rusch 1990; Ruesch et al. 2004; Saloviita & Pirttimaa 2007; Schafft & Spjelkavik 2013; Spjelkavik 2012, 2014, Spjelkavik et al. 2011; Tilson & Simonsen 2013; Waddel & Burton 2006; Wehman & Moon 1988; Wehman 2011; Young & Passmore 2007)

11 Nøkkelrolle i Supported Employment Jobbspesialisten 11 The successful results were achieved through the use of ( ) skilled employment specialists who were able to provide a high level of social supports and compensatory training strategies for skill acquisition (Wehman et al. 2012) Starter med den enkeltes interesser og behov, tett individuell oppfølging Brukeren aktiv i sin egen prosess, medvirker i å identifisere egne ferdigheter og jobbønsker for å finne en passende jobb Proaktiv dialog med arbeidsgivere, partnerskap Karriereveiledning, jobbutvikling, jobbfastholdelse Kunnskap om og tilgang til øvrig støttesystem og støtteordninger Aktiv involvering av relevante deler av støtteapparatet

12 Supported Employment historiske linjer og utfordringer 12 USA og Canada og 1980-tallet: Utviklingshemmede og pårørende protesterte mot skjermet sysselsetting når normalisering i økende grad kom på dagsorden Utover 1990-tallet: Psykiske lidelser Nye grupper: Sosiale diagnoser, ulike etniske grupper, innvandrere, kriminelle, rus Forsøk i Norge Arbeid med bistand etablert 1996 Andelen utviklingshemmede sank fra 32% i forsøksperioden ( ) til 18% i 1998 og 11 % i I utgjorde utviklingshemmede over en tredjedel av deltakerne i Suppported Employment i ti europeiske land (Beyer et al. 2010) Systematisk økte adgangsterskler ved implementering og stadig tilbakevending til the readiness paradigm

13

14 Femtrinnsprosessen i Supported Employment innledende kontakt og samarbeidsavtale 2. yrkeskartlegging og karriereplanlegging 3. finne en passende jobb? 4. samarbeid med arbeidsgiver for å utvikle og vedlikeholde jobber 5. opplæring og trening på og/eller utenom arbeidsplassen (Spjelkavik & Wangen 2015)

15

16

17 17 Substance Abuse and Mental Health Publications SAMHSA Store store.samhsa.gov Order and download substance abuse and mental health issues related publications from the SAMHSA Store. Supported Employment & severe mental illnes s/co-occurring substance use disorder (Mueser, Campbell, Drake 2012) New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research Center for Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) SAMSA - Substance Abuse and Mental Health Services Administra tion

18 Supported Employment Kunnskapsbasert praksis 18 Overfor brukere med omfattende bistands- og tilretteleggingsbehov o dårlig sjølbilde, negative erfaringer, lav sjøltillit, onde sirkler og selvoppfyllende profeti o Upopulære - mangler motivasjon, urealistiske forventninger, late, langt fra arbeidslivet Overfor arbeidsgivere o Som vegrer seg o Som ikke får det til o Som ikke har kunnskap om brukernes behov og utfordringer

19 Place train i et praksisfelt preget av den medisinske modellen? 19 Arbeidsgiverne o Hvordan minimalisere risiko og øke mestring? o Hvordan utvikle natural supports i arbeidsmiljøet? Fagfolk i støtteapparatet o Hvordan bidra til håp og mestringstro? o Hvordan unngå nye former for train-place, seleksjon og krav om at brukeren skal være formidlingsklar? Profesjonsutdanningene Hvordan utvikle fagfolk med kompetanse for å støtte opp om kunnskapsbaserte praksiser i arbeidsinkluderingen?

20 Faglige perspektiver 20 Inkluderende arbeidsliv omfatter annerledeshet, arbeid tilpasses mennesket Alle befinner seg i et kontinuum mellom helse og uhelse, deltakelse i arbeidslivet ut fra egne forutsetninger (salutogenese, Antonovsky) Arbeidsplassen som utviklingsarena for sosial inkludering og medborgerskap utvikling av identitet i arbeidsmiljøet Risiko og mestring gjelder både arbeidssøker og arbeidsgiver Sosialt ansvar (CSR, DM) som praksislæring Inkluderingskompetanse i virksomhetene utvikles i samspill med støtteapparatet, med utgangspunkt i brukerens behov

21 Ringer i Vannet: en metodikk for samarbeid med arbeidsgivere Siri Yde Aksnes Stipendiat ved Institutt for sosialfag

22 Vi trenger kunnskap om hvilke typer relasjoner, dynamikker og samarbeidsformer vi får når arbeidsgivere spiller en aktiv rolle i inkluderingsprosesser.

23 Ringer i Vannet kan forstås som en modell for hva arbeidsgivere trenger i inkluderingsprosesser

24 Ringer i Vannet NHOs bidrag for å oppfylle IA delmål 2 Samarbeid mellom Arbeids- og Inkluderingsbedriftene og NHO Service Tar utgangspunkt i arbeidsgivers rekrutteringsbehov Bygger på relasjon mellom Key Account Manager (KAM) og NHO bedrift

25 Sentrale strategier: Relasjonsbygging Forhandling Opplæring Nyskaping

26 Relasjonsbygging «Næringslivets språk» Arbeidsinkludering er et produkt og kan selges

27 Forhandling «Eksperter» på både arbeidsinkludering og næringsliv. Forhandler mellom disse Prøver å skape en felles forståelse og et felles språk Eksempel: Sosialt fundert rekruttering

28 Opplæring Gir råd til veiledere i arbeidsgiver-kontakt Standardiserer kontakten med arbeidsgivere Arbeidsgivere som kunder og samarbeidspartnere

29 Nyskaping Synliggjøre og formidle egne resultater, skape «bransjestolthet» Stor grad av diskusjon og meningsutveksling blant KAMene, gir rom for nytenkning og kreativitet KAM som endringsagent innenfor feltet arbeidsinkludering

30 Tilnærming til arbeidsgivere 1. Språklig og metodisk vending: fra et sosialfaglig språk til næringslivets språk 2. Langsiktig rekruttering: gradvis opplæring av arbeidsgivere 3. Tett oppfølging

31 Hvilke muligheter og begrensninger ligger i dette perspektivet? Forhandlere av arbeidskraft: jobbsøker ses på som en ressurs Creaming? Individ-prosess fokus og arbeidsgiverfokus utelukker ikke hverandre, men er komplementære perspektiver

32 Loop-samarbeid. Samhandling for aktiv oppfølging av praksiskandidat og bedrift. Bosse Litsheim Ihuga sosial entreprenør og høgskulelektor på HVL

33 Modell Tre arbeidsgivere Tre ungdommer Støtteapparat Fire måneder i hver bedrift ett år til sammen

34 Aktører Drivere Arbeidsgivere Ungdommer NAV

35 Arenaer Arbeidsplassen Individuelle møter Fellessamlinger

36 Kvalitet Forskningsbasert Inkluderingskompetanse Tett på

37 Innovasjon Inkluderingssamarbeid Styrkebasert tilnærming Fellesskap

38 Resultater Ansettelse Utdanning Læring

39 Naturlig bistand: Bruk av mentor på arbeidsplassen INKO konferansen 2017 Pål Klethagen, AFI/HIOA

40 Kjennetegn ved dagens organisasjoner Dominerende organisasjonsdiskurs: Verden endres stadig raskere og konkurransen har aldri vært så tøff Kun de som evner å forbedre seg ofte og sterkt nok vil overleve Innsikter fra organisasjons- og innovasjonsforskningen: Slankere organisasjoner med mindre «fri» tid (Skorstad, 2011) Byråkratisk kontroll og økt detaljstyring (Thomson & McHugh, 2009) Stadig flere «oppskrifter» bidrar til endringspress (Røvik, 2007) For lite ressurser og for kort tid til hver reform (March, 2011) Utbredt reformtretthet (BOHICA og KMM) (Brunsson & Olsen, 1993) Målkonflikter bidrar til at myke mål (som inkluderingskompetanse) ofte nedprioriteres (Mintzberg, 1993) Press på kortsiktige driftshensyn undergraver systematisk utviklingsarbeid (Eikeland, 2008) Hvordan få til utvikling av inkluderingskompetanse i slike organisasjoner? Ressurser, systematikk og støtte må tilføres. 40

41 Prosjekterfaringer: virksomheter og kandidater Virksomheter: Flere «spesielle» mentorer Flere med lang NAV kandidat erfaring Kandidat i virksomhetene før deltagelse i mentorprosjektet Kandidater: Komplekse bistandsbehov Vesentlige behov for støtte Erfaring i virksomhetene Usikre på om de vil lykkes med inkludering Usikkerhet knyttes til kandidatenes utviklingspotensial Mentor eller annen støtte er viktig Til nå «creaming» av virksomheter og/eller mentorer (?). Hvilke implikasjoner har dette for implementering etter prosjektperioden? 41

42 Prosjekterfaringer: Følgende bistand fra NAV verdsettes Mentortilskudd Tydeliggjør og skjermer mentors oppgave Reduserer spenninger i organisasjonen Mentornettverk Faglig relevant Erfaringsdeling med andre mentorer Kunnskap om kompetansen i NAV systemet Proaktive og tilgjengelige NAV-veiledere Lage planer Diskutere utfordringer Fleksibilitet fra NAV: Endre tiltak ved behov Endre mentortilskudd Rask bistand ved akutte behov 42

43 Hva med virksomhetens inkluderingskompetanse? Prosjektet til nå støtter primært utvikling av mentors inkluderingskompetanse Hvordan gjøre utvikling av inkluderingskompetanse til en kollektiv oppgave og ansvar? Inkluderingskompetanse er en utviklingsoppgave Systematikk Regelmessighet Inkluderingskompetanse i en utviklingsorganisasjonstankegang (Eikeland, 2008): Tid til refleksjon og læring Tid til å diskutere hverandres situasjonsforståelse Tid til å finne bedre løsninger i fellesskap Krever dialoger hvor ledelse og de med «skoene» på deltar Hvordan kan NAV bidra? Øremerkede ressurser Prosesstøtte i design og gjennomføring Deltagelse bidrar til læring 43

44 Oppsummering Mentor fordrer samarbeid mellom Arbeidslivssenter og NAV-kontor Ressurser til å finne «matchende» virksomheter Ressurser til arbeid med kandidater, mentorer og virksomheter Ressurser til læring og erfaringsdeling Samarbeid fordrer regelmessighet og prioritering Bør NAV i større grad støtte utvikling av inkluderingskompetanse på virksomhetsnivå? Hvis ja, vil det kreve enda mer ressurser Naturlig bistand er ingen billig «quick fix» Utvikling av inkluderingskompetanse er et komplekst område uten enkle løsninger Må satses tungt over tid Vil NAV selv evne å fungere som en utviklingsorganisasjon? 44

45 Handel Norges mest inkluderende næring? Marte Buaas, Seniorrådgiver Virke

46 Virke = virksomheter 46

47 47

48 48

49

50 86 % tatt i mot 77 % ansatt en eller flere Hvorfor gjør de det? 50

51 Hvordan lykkes de? «Alt kan læres» Trening i å rekruttere Tilrettelegging/ oppfølging Tilpasset opplæring Fleksibilitet i arbeidsoppgaver arbeidssøkende ønsker jobb i handel Alle ledere rekrutteres internt 1 av 4 ledere har grunnskoleutdanning som høyeste utdanning Muligheter for deltid og heltid «Felles arbeidsmarked»

52 Hva trenger de? 52

53 Takk for meg! Marte Buaas Seniorrådgiver, Virke

54 @inkluderingskomp

55 @inkluderingskomp

Place then train hva er det?

Place then train hva er det? Place then train hva er det? Kjetil Frøyland Forsker Arbeidsforskningsinstituttet kjetil.froyland@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author Hovedtilnærming så langt: Train

Detaljer

Inkluderingskompetanse et praksisfelt med stort kunnskapsbehov

Inkluderingskompetanse et praksisfelt med stort kunnskapsbehov Inkluderingskompetanse et praksisfelt med stort kunnskapsbehov Seminar om praksisrettet forskning og forskning på utdanningspraksis i helse- og sosialfagutdanningene: Ja takk, begge deler! 11.01.2013,

Detaljer

Monica Øren. Arbeidsinkludering i et IPS-perspektiv

Monica Øren. Arbeidsinkludering i et IPS-perspektiv Monica Øren Arbeidsinkludering i et IPS-perspektiv Årsak til attføring I NAV; (ungdom u 30 år, des 2013) Antall: 27 521 personer 44 prosent psykiske lidelser 11 prosent muskel- og skjelettsykdommer 22

Detaljer

Inkluderingskompetanse, arbeid og mestring

Inkluderingskompetanse, arbeid og mestring Inkluderingskompetanse, arbeid og mestring Stiklestadkonferansen 2015 for et mer inkluderende arbeidsliv Øystein Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Arbeid 2 Sentralt for

Detaljer

Place then train metode for tidlig utplassering i arbeidslivet

Place then train metode for tidlig utplassering i arbeidslivet Place then train metode for tidlig utplassering i arbeidslivet Norskopplæring på veien til arbeid Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 21.10.14 Øystein Spjelkavik oystein.spjelkavik@afi.hioa.no

Detaljer

Place then train Kvalifisering i ordinær virksomhet Arbeid og sysselsettting, IMDI 20.11.12

Place then train Kvalifisering i ordinær virksomhet Arbeid og sysselsettting, IMDI 20.11.12 Place then train Kvalifisering i ordinær virksomhet Arbeid og sysselsettting, IMDI 20.11.12 Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Utfordringen i hjelpeapparatet Personer med sammensatte bistandsbehov

Detaljer

Inkluderingskompetanse - et viktig kompetanseområde for NAV

Inkluderingskompetanse - et viktig kompetanseområde for NAV Inkluderingskompetanse - et viktig kompetanseområde for NAV Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene 5.- 6. november 2012, Scandic Hotell Gardemoen Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Utfordringen

Detaljer

Inkluderingskompetanse i arbeidslivet Heldagsseminar Psykisk helse og arbeid Jæren hotell, Bryne, 26. april 2017

Inkluderingskompetanse i arbeidslivet Heldagsseminar Psykisk helse og arbeid Jæren hotell, Bryne, 26. april 2017 Inkluderingskompetanse i arbeidslivet Heldagsseminar Psykisk helse og arbeid Jæren hotell, Bryne, 26. april 2017 Øystein Spjelkavik Ø. Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author

Detaljer

Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer

Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer 19. og 20. september Thon Hotel Oslo Airport Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer Øystein Spjelkavik Høgskolen i Oslo og Akershus Arbeidsforskningsinstituttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Detaljer

Inkluderingskompetanse

Inkluderingskompetanse 27. 28. august 2015 Scandic Fornebu Inkluderingskompetanse Øystein Spjelkavik Høgskolen i Oslo og Akershus Arbeidsforskningsins

Detaljer

Evaluering av kvalifiseringsprogrammet hva virker i forhold til mål om arbeid?

Evaluering av kvalifiseringsprogrammet hva virker i forhold til mål om arbeid? Evaluering av kvalifiseringsprogrammet hva virker i forhold til mål om arbeid? Fylkesmannen i Troms og NAV Troms: «På vei til jobb» - erfaringskonferanse knyttet til kvalifiseringsprogrammet, Tromsø 10.04.13

Detaljer

Hvordan styrke mulighetene for arbeidsdeltakelse for unge med sammensatte bistandsbehov?

Hvordan styrke mulighetene for arbeidsdeltakelse for unge med sammensatte bistandsbehov? Hvordan styrke mulighetene for arbeidsdeltakelse for unge med sammensatte bistandsbehov? Temadag «Fra elev til?» Ålesund 03.12.13 Øystein Spjelkavik os@afi.hioa.no www.afi.no Arbeid Sentralt for den sosiale

Detaljer

Place then train Bruk av ordinært arbeidsliv som middel og mål

Place then train Bruk av ordinært arbeidsliv som middel og mål Place then train Bruk av ordinært arbeidsliv som middel og mål Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde 26.02.13 Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Økning av brukere med sammensatte bistandsbehov Psykiske,

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke Møteplass: Psykisk helse Psykisk helse der livene leves - arbeidsliv og utdanning Norsk Ergoterapeutforbund 10. februar 2011 Å FÅ SEG EN JOBB TILNÆRMING OG VIRKEMIDLER INNEN ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Detaljer

Inkluderingskompetanse i NAV - evaluering av forsøket «Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging»

Inkluderingskompetanse i NAV - evaluering av forsøket «Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging» Inkluderingskompetanse i NAV - evaluering av forsøket «Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging» Fagdag veiledere i NAV Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal holde en Øystein Spjelkavik Seniorforsker,

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer Konferanse om sykefravær og et inkluderende arbeidsliv 5. og 6. mai 2011, Mo i Rana Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Presentasjon på IMDis nettverkssamling. Tatiana Maximova-Mentzoni, PhD/seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet/HIOA Trondheim, 19.

Presentasjon på IMDis nettverkssamling. Tatiana Maximova-Mentzoni, PhD/seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet/HIOA Trondheim, 19. Presentasjon på IMDis nettverkssamling Tatiana Maximova-Mentzoni, PhD/seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet/HIOA Trondheim, 19.09 2017 Fortell meg Av Ragnhild Bakke Waale Fortell meg at jeg er

Detaljer

SE til Rygge Elisabeth Harder, NAV Rygge

SE til Rygge Elisabeth Harder, NAV Rygge SE til Rygge 030517 Elisabeth Harder, NAV Rygge Status Utvidet oppfølging «Ut» Historie SE ble først utviklet i USA og Canada på 70- tallet og ble vanlig i stadig flere land utover 1990- tallet, også i

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Hovedmomenter fra prosjektet: Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse? Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatterne/Authors

Detaljer

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering

Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Hovedmomenter fra prosjektet: Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse? Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatterne/Authors

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Kristin Vold Hjerpås Seksjon oppfølging Arbeids- og velferdsdirektoratet Karin Irene Gravbrøt Avd. psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Individuell

Detaljer

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

Prosjekt: SE-Norden,

Prosjekt: SE-Norden, Supported Employment i Norden AFI-Forum 19.05.11 Øystein Spjelkavik www.afi.no Prosjekt: SE-Norden, 2008-2011 Finanisering: NAV FARVE forsøksmidler arbeid og velferd Nasjonal og nordisk dialog om Supported

Detaljer

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra Bakgrunnsbilde 60 70 % av alle som lider av en psykiske lidelse ønsker å jobbe 85 % av de som behandles i offentlige helsetjenester har ikke en jobb Alle former for overganger er kritiske faser og forskning

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet i Kongsvinger kommune av Janne Aasvangen

Kvalifiseringsprogrammet i Kongsvinger kommune av Janne Aasvangen Kvalifiseringsprogrammet i Kongsvinger kommune 21.11.2017 av Janne Aasvangen VERDI GRUNNLAGET LIVSGLEDE humor, livsglede og en positiv innstilling INKLUDERING medvirkning og toleranse VERDSETTING respekt,

Detaljer

Rom for alle et inkluderende arbeidsliv

Rom for alle et inkluderende arbeidsliv Rom for alle et inkluderende arbeidsliv Fagseminar arbeid og bolig, Kirkens bymisjon Haugalandet 18.oktober 2012 Grete Wangen, leder for fagutvikling Mølla kompetansesenter AS En vanlig jobb for Torstein

Detaljer

Inkluderingskompetanse. KVP-konferansen 2017// Janne Brustad

Inkluderingskompetanse. KVP-konferansen 2017// Janne Brustad Inkluderingskompetanse KVP-konferansen 2017// Janne Brustad Min kompetansereise Fra ny til erfaren Mitt vendepunkt Ferdighetstrening ut av komfortsonen Hvem sitt ansvar? Kompetanse Evner (egenskaper, kvaliteter,

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen

Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) En standardisert metode for å bidra til at flere mennesker med psykiske helseproblemer får, og beholder

Detaljer

Erfaringer med Supported Employment

Erfaringer med Supported Employment Erfaringer med Supported Employment Konferanse: Når arbeid er best for psykisk helse og rus. Radisson Blu Hotel - Bodø 23. mai 2012 Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no IS WORK THE MOST IMPORTANT PART

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Magne Bråthen og Lise Lien Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering I. Arbeidsgivernes rolle i inkluderingsarbeidet

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen

Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) En standardisert metode for å bidra til at flere mennesker med psykiske helseproblemer får, og beholder arbeid. Filosofi: Alle

Detaljer

18. og 19. september Thon Hotel Oslo https://blogg.hioa.no/inkluderingskompetanse

18. og 19. september Thon Hotel Oslo https://blogg.hioa.no/inkluderingskompetanse 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Et forsknings- og utviklingsprosjekt Prosjektet «Supported employment for innvandrere med store bistandsbehov» gjennomføres av AFI (2016-2018) og er faglig

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen Haugesund

Rehabiliteringskonferansen Haugesund Rehabiliteringskonferansen Haugesund 2013 Disposisjon Bakgrunnen for JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Vår visjon "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte

Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte Innledning Mennesker med psykiske helseproblemer ønsker å jobbe. Forskning viser at 60 til 70 prosent av alle som lider av en alvorlig

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Hvordan jobber NAV med kunnskapsutvikling? Yngvar Åsholt kunnskapsdirektør

Hvordan jobber NAV med kunnskapsutvikling? Yngvar Åsholt kunnskapsdirektør Hvordan jobber NAV med kunnskapsutvikling? Yngvar Åsholt kunnskapsdirektør Hva er det store bildet? Arbeids- og velferdspolitikken har over år kun vært moderat suksessfull. Alt for mange går på passive

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

IPS og Jobb Først. Arbeid som recoveryorientert endring. Jan Jørgensen, fagleder Jobb Først. Susan Savides, prosjektleder IPS Bergen

IPS og Jobb Først. Arbeid som recoveryorientert endring. Jan Jørgensen, fagleder Jobb Først. Susan Savides, prosjektleder IPS Bergen IPS og Jobb Først. Arbeid som recoveryorientert endring Jan Jørgensen, fagleder Jobb Først Susan Savides, prosjektleder IPS Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) IPS bistår mennesker med psykiske lidelser

Detaljer

Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment

Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment Emneplan for: Supported Employment Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment Engelsk emnenavn Supported employment Studieprogrammet emnet inngår i Videreutdanning Studiepoeng 10 Semester Høst-

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

Supported Employment i Norden et sammenliknende perspektiv

Supported Employment i Norden et sammenliknende perspektiv Supported Employment i Norden et sammenliknende perspektiv Rapport fra et prosjekt finansiert av NAV gjennom programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velfred Øystein Spjelkavik AB-konferansen, Trondheim

Detaljer

Arbeidsretting hva virker?

Arbeidsretting hva virker? Arbeidsretting hva virker? Trondheim 24.november 2015 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Bærekraftig kvalifisering Kunnskap om arbeidskraftbehovet Kvalifiseringen tilpasset arbeidskraftbehovet og deltakeren

Detaljer

SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse. Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no

SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse. Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no Oppfølgingsseminar 15. desember 2010 Fokus på samhandling Oppgavene fra gruppene Behov for mer

Detaljer

Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment

Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment Emneplan for: Supported Employment Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment Engelsk emnenavn Supported employment Studieprogrammet emnet inngår i Videreutdanning Studiepoeng 10 Semester Høst-

Detaljer

Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann

Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann Visjonen til JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Fremtid Det var ikke Nav som hjalp Peter Norum tilbake i arbeidslivet http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.8399450

Detaljer

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Snakker vi myke eller harde pakker her? Hvem er avsender? Sommer 2017 sendte Helsedirektoratet ut høring for ;

Detaljer

Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS)

Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS) Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS) Camilla Løvvik, PhD Førsteamanuensis Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen [Helse / Stress, helse og rehabilitering] [Helse / Stress, helse og

Detaljer

Pensumlitteratur Høgskolen i Oslo og Akershus

Pensumlitteratur Høgskolen i Oslo og Akershus Emnekode: VMET 6100 Emnenavn: Supported employment Studieår: 2012/2013 Kull: VMET13 Semester: Vår Studieprogram: Tverrfaglig videreutdanning i Supported Employment Avdeling: Institutt for atferdsvitenskap

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold Idedugnad Rakkestad, fredag 2.11.2012 LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold NAV sin HOVEDSTRATEGI: ARBEID FØRST Lykkes med det det inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Mental sykdom og arbeidsdeltakelse. RTW-seminar 20.september 2017 Tonje Fyhn, PhD-kandidat Uni Research Helse (Stress, helse og rehabilitering)

Mental sykdom og arbeidsdeltakelse. RTW-seminar 20.september 2017 Tonje Fyhn, PhD-kandidat Uni Research Helse (Stress, helse og rehabilitering) Mental sykdom og arbeidsdeltakelse RTW-seminar 20.september 2017 Tonje Fyhn, PhD-kandidat Uni Research Helse (Stress, helse og rehabilitering) Prediktorer for å komme tilbake i jobb for mentale årsaker

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Egenerfaring. Lillian Sofie Eng. Erfaringskonsulent og medforsker Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

Egenerfaring. Lillian Sofie Eng. Erfaringskonsulent og medforsker Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning Egenerfaring hvordan kan den brukes? Lillian Sofie Eng Erfaringskonsulent og medforsker Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning Brukerrådseminaret 2015 «Sammen med pasienten utvikler vi

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

10:10 Åpning: Arbeidsinkludering og samvirke mellom arbeid og helse

10:10 Åpning: Arbeidsinkludering og samvirke mellom arbeid og helse Thon Hotel Oslo Airport 18. 19.september (med etterkonferanse 20.september) Foreløpig program Mandag 18.september: Fra 09:00 Registrering og kaffe FELLESDEL 10:00 Velkommen 10:10 Åpning: Arbeidsinkludering

Detaljer

Ekspertgruppens medlemmer

Ekspertgruppens medlemmer ET MED MULIGHETER Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet. Leder for NAV-ekspertgruppen Sigrun Vågeng torsdag 9. april 2015 Ekspertgruppens medlemmer Sigrun Vågeng (leder),

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Arbeidets betydning for psykisk helse

Arbeidets betydning for psykisk helse Arbeidsdriftskonferanse Arr.: Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) 15.-16. oktober 2014, Oslo Arbeidets betydning for psykisk helse Angelika Schafft angelika.schafft@afi.hioa.no

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Supported employment. Emneplan for: Studieprogrammet emnet inngår i. Høst- og vårsemesteret. Undervisningsspråk. Innledning

Supported employment. Emneplan for: Studieprogrammet emnet inngår i. Høst- og vårsemesteret. Undervisningsspråk. Innledning Emneplan for: Supported Employment Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Supported Employment Supported employment

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet og arbeidsinkludering

Kvalifiseringsprogrammet og arbeidsinkludering Stavanger 17. november 2016 Kvalifiseringsprogrammet og arbeidsinkludering Per Inge Langeng Kunnskapsavdelingen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP kom ikke av seg selv.. Tiltaksforsøket (1999-2002) Arbeidsmarkedssatsingen

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

12.20 Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer Seniorforsker Øystein Spjelkavik, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus

12.20 Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer Seniorforsker Øystein Spjelkavik, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus www.inkluderingskompetanse.no KONFERANSE Mandag 19. september Fra 09.00 Registrering og kaffe 10.30 Velkommen Konferansier professor Kåre Hagen 10.40 Åpning av konferansen Statsråd Anniken Hauglie, Arbeids-

Detaljer

VIPS Individuell jobbstøtte i Vestfold

VIPS Individuell jobbstøtte i Vestfold VIPS Individuell jobbstøtte i Vestfold Et samarbeid mellom i Vestfold mellom NAV, Søndre Vestfold DPS, Nordre Vestfold DPS, Sandefjord, Horten, Tønsberg og Holmestrand kommune og Fønix. Vår agenda: Presentasjon

Detaljer

Arbeidsinkludering for unge

Arbeidsinkludering for unge NAV Lerkendal: Arbeidsinkludering for unge ved behov for tilrettelegging 1 Innhold Praksis og kunnskapsutvikling i Sør-Trøndelag 3 Bedre tjenester til ungdom som har behov for bistand fra NAV 4 Arbeidsinkludering

Detaljer

Individual Placement and Support. Supported Employment. Evidence Based Supported Employment. Individuell Jobbstøtte

Individual Placement and Support. Supported Employment. Evidence Based Supported Employment. Individuell Jobbstøtte Individual Placement and Support Supported Employment Evidence Based Supported Employment Individuell Jobbstøtte IPS inspirerte prosjekter AB IPS - tenkning 1. Målet er ordinært, lønnet arbeid 2. Ingen

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA): ACT nettverkssamling 23. og 24. januar 2013 Radisson Blu Hotell Norge, Bergen

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA): ACT nettverkssamling 23. og 24. januar 2013 Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA): ACT nettverkssamling 23. og 24. januar 2013 Radisson Blu Hotell Norge, Bergen «Gode intensjoner, holder det?» Forskning knyttet til arbeidsgiversiden

Detaljer

Arbeidsmarkedet og et inkluderende arbeidsliv - psykisk helse og rus i et IA-perspektiv Lisbeth Fransplass

Arbeidsmarkedet og et inkluderende arbeidsliv - psykisk helse og rus i et IA-perspektiv Lisbeth Fransplass Arbeidsmarkedet og et inkluderende arbeidsliv - psykisk helse og rus i et IA-perspektiv. 21.11.16 Lisbeth Fransplass Jeg vil si noe om: Våre felles utfordringer. Hvordan kan rusmiddelforebygging integreres

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

Storbykonferanse Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland

Storbykonferanse Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland Storbykonferanse 2016 Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne En satsing mellom NAV og arbeidslivet for å få flere unge med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Individuell jobbstøtte Arbeid og psykisk helse. Heidi Fossen Mobil: 916 27 606 E-mail: heidi.fossen@nav.no

Individuell jobbstøtte Arbeid og psykisk helse. Heidi Fossen Mobil: 916 27 606 E-mail: heidi.fossen@nav.no Individuell jobbstøtte Arbeid og psykisk helse Heidi Fossen Mobil: 916 27 606 E-mail: heidi.fossen@nav.no Marit Bøe Olsborg Mobil: 928 69 007 E-mail: marit.boe.olsborg@nav.no Organiseringen Helse- og omsorgsdept.

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Gir Supported Employment bedre resultater enn Arbeid med Bistand og Oppfølging?

Gir Supported Employment bedre resultater enn Arbeid med Bistand og Oppfølging? Arbeidsinkluderingskonferansen 2014 Gir Supported Employment bedre resultater enn Arbeid med Bistand og Oppfølging? Trond Wetlesen, Seniorrådgiver/ prosjektkoordinator NAV Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Del III. Bilag. Forsøk med Supported Employment

Del III. Bilag. Forsøk med Supported Employment Del III Bilag Forsøk med Supported Employment 1 Bilag 1: Kravspesifikasjon forsøk med Supported Employment 1. FORMÅL Forsøket med Supported Employment omfatter individuell oppfølging basert på kvalitetskrav

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Fornebu 27. august 2015. Inkluderingskompetanse i NAV utfordringer og muligheter. Yngvar Åsholt. Kunnskapsdirektør Arbeids- og velferdsdirektoratet

Fornebu 27. august 2015. Inkluderingskompetanse i NAV utfordringer og muligheter. Yngvar Åsholt. Kunnskapsdirektør Arbeids- og velferdsdirektoratet Fornebu 27. august 2015 Inkluderingskompetanse i NAV utfordringer og muligheter Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Arbeids- og velferdsdirektoratet Bakteppe 1 verdens beste land å bo i Et likhetssamfunn Høy

Detaljer

SUPPORTED EMPLOYMENT Veileder for NAV-kontor. Vedlegg 1 til Kunnskapsbeskrivelsen fra KLAR-prosjektet

SUPPORTED EMPLOYMENT Veileder for NAV-kontor. Vedlegg 1 til Kunnskapsbeskrivelsen fra KLAR-prosjektet SUPPORTED EMPLOYMENT Veileder for NAV-kontor Vedlegg 1 til Kunnskapsbeskrivelsen fra KLAR-prosjektet 1 Forord Denne veilederen bygger på erfaringer og resultater fra det nasjonale forsøket «Praksis og

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng?

Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng? Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng? Hva kan bidra til rask tilbakeføring/inkludering i arbeid? Innlegg 17.nov på Nettverkssamling for Rask psykisk helsehjelp, psykologer

Detaljer