Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NO x -monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NO x -monitor"

Transkript

1 Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 10 Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NO x -monitor Formålet med SOPen Å holde monitoren i god stand. Monitoren behøver rutinemessig vedlikehold og kontroll av status for å kunne produsere holdbare resultater. Vedlikehold og kontroll av status omfatter skifte av forbruksdeler, renhold, ytelseskontroll, manuell null og spansjekk, lekkasjetest og registrering av statusparametere. Bruksområde og beskrivelse av utstyret Denne SOPen brukes på målestasjon i sammenheng med drift og rutinemessig vedlikehold av gassmonitorer. Luft blir sugd gjennom en slange fra et inntak som er montert enten gjennom veggen eller gjennom taket i bua. Inne i bua er slangen skjøtt sammen med inntaksslangen på instrumentet ved hjelp av en kort silikonslange. Hvis to instrumenter deler samme inntak, er det plassert et Y-stykke i skjøten. Den ene enden av Y-stykket er koblet til slangen fra inntaket, mens de to andre endene er koblet til de to instrumentenes respektive inntaksslanger. Når bare et av instrumentene blir koblet fra Y-stykket under kalibreringen, er det viktig at den åpne enden av Y-stykket blir tettet slik at det andre instrumentet ikke suger luft fra målebua, men fortsetter å suge uteluft. Målesignalene fra instrumentet blir overført til og lagret i en logger. Instrumentet logges enten analogt eller via RS232-porten. Loggeren er i sin tur vanligvis koblet til et modem, slik at måledataene kan overføres til sentralen via telenettet. Instrumentet er utstyrt med et display, åtte taster og tre statuslamper. Ved å benytte tastene kan man få fram forskjellige meny-sider i displayet. Menysystemet er bygget opp som en trestruktur. De ulike tastenes funksjon avhenger av displayet. Tastene tilordnes menyvalg som står på tastene. Operatøren går igjennom test-menyen når status på instrumentet skal registreres. Hovedmenyen viser driftsmodus til venstre og målt gasskonsentrasjon til høyre. Instrumentet har tre statuslamper øverst til venstre. Hvis rød lampe lyser, så er dette et varsel om at uregelmessigheter har inntrådt. En beskrivende feilmelding vil vises i displayet. Rød lampe er ofte bare et varsel (warning) og trenger ikke å bety at instrumentet er defekt. Operatøren må kvittere alle meldinger ved å trykke på CLR som Forfattere Ansvarlig leder Kvalitetsleder Leif Marsteen Kjersti Karlsen Tørnkvist C\Users\lm\Desktop\\SOP Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NOx-monitor.doc

2 Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 2 of 10 bare vises når det er en melding. Hvis det er flere enn en melding, kan operatøren bla i meldingene ved å trykke på MSG. Under normale forhold skal bare grønn lampe lyse og driftsmodus være SAMPLE. Ved rutinemessig vedlikehold og kontroll av instrumentet brukes bare de to tastene helt til venstre kalt <TST og TST>. Disse tastene blar henholdsvis tilbake og frem gjennom listen med statusparametere. Når rød lampe lyser erstattes statuslisten med meldingslisten (warning message). For å få tilgang til statuslisten og knappene <TST og TST> må operatøren trykke TEST. Spangassflasken er påmontert en regulator. Til utløpskoblingen er det montert et Y- stykke, som igjen er påmontert et rotameter (flowmeter). Dette rotameteret er der kun for å sikre at gassflaska leverer mer gass enn instrumentet trenger, og fungerer følgelig som et overløp. Instrumentet skal kobles til den ledige enden på Y-stykket, og IKKE til toppen av rotameteret. Ansvar Personell som utfører rutinemessig vedlikehold av gassmonitorer er kjent med innholdet i denne SOPen og vil følge kravene i den når rutinemessig vedlikehold utføres. Instrumentering Denne SOPen antar følgende instrumentering API modell T200 NO x -monitor Nulluftgenerator Spangassflaske Multimeter (ved analog logging) Inntaksfilter Aktivt kull når kullfilteret må skiftes Balston-filter når kullfilteret må skiftes Dokumentasjon Tabell 1. Skjema som benyttes på målestasjonen. Skjema Rutinemessig drift og vedlikehold. API T200 NOx-monitor Skjemaet lagres hos driftsoperatøren i historisk logg for monitoren. C\Users\lm\Desktop\\SOP Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NOx-monitor.doc

3 Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 3 of 10 Prosedyre for vedlikehold Før nytt driftsskjema tas i bruk må informasjon om stasjonen og instrumenteringen føres inn på skjemaet. Normalt kan dette kopieres fra forrige skjema. Registrering av generell informasjon 1. Noter stasjonsnavn i rubrikken Stasjonsnavn i skjemaet. Stasjonsnavnet finnes i stasjonsmanualen. 2. Noter Stasjonsidentiteten i rubrikken Stasjons-Id i skjemaet. Stasjons-Id finnes i stasjonsmanualen. 3. Noter initialene til den driftsansvarlige i rubrikken Driftsansv. i skjemaet. 4. Noter instrumentets serienummer i rubrikken Instr. snr. i skjemaet. Serienummeret finnes i stasjonsmanualen og på instrumentet. 5. Noter gassflaskens serienummer i rubrikken SpanGass - Snr. i skjemaet. Serienummeret finnes i stasjonsmanualen og på skjema som er limt på gassflasken. 6. Noter produsent av gassflasken i rubrikken Produsent i skjemaet. 7. Noter gassflaskens NO og NO x -konsentrasjoner i henholdsvis rubrikkene Kons. NO og Kons. NO x i skjemaet. Konsentrasjonen står på skjema som er limt på gassflasken. 8. Noter serienummeret på nulluftgeneratoren i rubrikken Nulluft - snr. i skjemaet. Serienummeret finnes i stasjonsmanualen og på generatoren. Registrering av statusparametere 1. Skriv dato og starttidspunkt for vedlikeholdet i henholdsvis rubrikkene Tid - og Starttid i skjemaet. 2. Kontroller at instrumentet rapporterer fornuftige uteluftonsentrasjoner og noter verdiene for NO og NO x i henholdsvis rubrikkene Uteluft Monitor NO og NO x i skjemaet. 3. Les av driftsmodus i hovedmenyen og noter den i rubrikken Driftsmodus. Denne skal være SAMPLE under normale driftsforhold. 4. Trykk TST> på instrumentet etter tur og les av og noter SAMP FL i Flow Samp Fl og OZONE FL i Ozone Fl. Kontroller at verdiene er innenfor grenseverdiene som står i skjemaet. 5. Fortsett og trykke TST> og les av og noter PMT i PMT PMT, NORM PMT i Norm PMTog AZERO i Auto zero. 6. Fortsett og trykke TST> og les av og noter HVPS i HVPS HVPS. C\Users\lm\Desktop\\SOP Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NOx-monitor.doc

4 Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 4 of Fortsett og trykke TST> og les av og noter RCELL TEMP i Temp Rcell Temp, BOX TEMP i Box Temp, PMT TEMP i PMT Temp og MOLY TEMP i Moly Temp. 8. Fortsett og trykke TST> og les av og noter RCEL i Pressure - RCel og SAMP i Samp. 9. Fortsett og trykke TST> og les av og noter NOx SLOPE og NOx OFFS i Gain NOx Slope og Gain NOx Offs. 10. Fortsett og trykke TST> og les av og noter NO SLOPE og NO OFFS i Gain NO Slope og Gain NO Offs. 11. Fortsett og trykke TST> inntil RANGE vises igjen. Beskrivelse av testparameterene SAMPLE FL Luftstrømshastigheten til prøveluften inn i instrumentet målt før reaksjonscella. OZONE FL PMT NORM PMT HVPS RCELL TEMP BOX TEMP PMT TEMP MOLY TEMP RCEL SAMP NOx SLOPE NOx OFFS NO SLOPE NO OFFS Luftstrømshastigheten til luften som går igjennom ozonegeneratoren. Rå-signal fra PMT. Signal fra PMT etter normalisering mhp. trykk, temperatur og auto-zero-offset. Indikasjon på strømforsyningens tilstand. Temperaturen i reaksjonscella. Temperaturen inne i instrumentet. Denne vil normalt være ca C over romtemperaturen. Temperaturen i fotomultiplikatoren. Temperaturen i den oppvarmede NO 2 til NO-konverteren. Trykket i reaksjonscella. Pumpa lager et undertrykk. Trykket i prøvelufta før reaksjonskammeret. Dette vil være omtrent likt utelufttrykket, normalt ca. 0.5 Hg under. Forsterkningsfaktor for NOx Offset for nullpunkt for NOx Forsterkningsfaktor for NO Offset for nullpunkt for NO C\Users\lm\Desktop\\SOP Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NOx-monitor.doc

5 Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 5 of 10 Skifte av inntaksfilter 1. Filteret ligger i en filterholder inne i instrumentet, i forkant. 2. Åpne from panelet. 3. Filteret ligger bak en glassplate i filterholderen. Sjekk filteret. Hvis det ikke er nødvendig å skifte filter, så skriv Nei i rubrikken Vedlikehold Skiftet Inntaksfilter og hopp over resten av denne seksjonen. 4. Slå av pumpa ved å dra ut 220V-støpselet. 5. Skru av ringen som holder filterdekselet/glassplaten på plass og ta av dekselet. Pass på at O-ringen av gummi ikke faller ut av sporet i filterholderen. 6. En O-ring med to spor i på tvers holder filteret på plass. Løsne og ta bort O- ringen. Filteret er nå tilgjengelig. 7. Fjern filteret med pinsett. Om nødvendig rengjør innsiden av filterholderen (også dekselet) med en tørr klut eller Q-tips. 8. Åpne filterboksen og fjern skillepapiret som ligger på toppen av filteret ved hjelp av en pinsett. Det kan være to skillepapir. 9. Løft et nytt filter ut av boksen ved hjelp av en pinsett. Ikke klem for hardt, filteret kan gå i stykker. Blås på kanten av filteret for å sjekke at ingen skillepapir følger med. 10. Legg filteret i filterholderen. Ikke rør filteret med fingrene. 11. Sett klem-ringen på plass. Pass på at klem-ringen ligger slik at de to sporene på tvers er synlige. 12. Pass på at O-ringen av gummi ligger i sporet i filterholderen. 13. Legg dekselet/glassplaten inni skruringen og skru ringen ned på filterholderen. Ikke skru for hardt. 14. Slå på pumpa ved å sette i 220V-støpselet. 15. Vipp opp frontpanelet og trykk knottene fast. 16. Skriv Ja i rubrikken Vedlikehold Skiftet Inntaksfilter. C\Users\lm\Desktop\\SOP Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NOx-monitor.doc

6 Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 6 of 10 Bytte aktivt kull i ozon-scrubber 1. Hvis aktivt kull brukes som filter for å samle opp overskudd av ozon, må dette skiftes periodisk, rutinemessig hver 3. mnd. En beholder med aktivt kull er koblet til slangen som går til pumpa. Kullbeholderen er montert på samme brakett som pumpa. Aktivt kull må skiftes hver 3. måned. Hvis det ikke er nødvendig å bytte filtermaterialet, så skriv Nei i rubrikken Vedlikehold Skiftet Aktivt kull og hopp over resten av denne seksjonen. 2. Kontroller at pumpa har vært avslått i 10 minutter. 3. Løsne slangen som går fra instrumentet til kullbeholderen ved kullbeholderen. 4. Skru av topplokket på kullbeholderen. Pass på at fjæra under lokket ikke spretter ut. 5. Bruk en pinsett og ta ut filterproppen i kullbeholderen. Kullet kommer nå til syne. 6. Snu hele pumpebraketten på hodet og tøm det brukte kullmaterialet i en pose e.l. 7. Fyll nytt aktivt kull i beholderen. La det være ca. 15 mm til toppen. 8. Trykk filterproppen ned mot kullet. 9. Sett fjæra ned på filterproppen og skru på lokket. Bruk bare håndkraft og ikke skru for hardt. 10. Sjekk Balston-filteret som sitter på utløpet til kullbeholderen. Hvis det er hvitt, så hopp forbi underseksjonen nedenfor. 11. Ta bort Balston-filteret ved å åpne koblingene på begge sider av filteret. Ikke bruk verktøy! 12. Sett inn et nytt filter, montert slik at den smaleste enden peker mot kullfilteret. Skyv filteret godt inn i begge koblingene. 13. Skru til koblingene for hånd. 14. Koble slangen fra instrumentet til innløpet på kullfilteret igjen. Ikke bruk verktøy. 17. Slå på pumpa ved å sette i 220V-støpselet. 15. skriv Ja i rubrikken Monitor vedl. Skiftet Aktivt kull. 16. Kontroller for lekkasje ved å påse at RCEL i testlisten viser en verdi nær den noterte før start på vedlikeholdet. 17. Filtermaterialet må tas med tilbake til laboratoriet og kastes på en dertil egnet måte. C\Users\lm\Desktop\\SOP Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NOx-monitor.doc

7 Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 7 of 10 Inspeksjon og rengjøring av monitoren innvendig 1. Hvis denne prosedyren ikke utføres, så skriv Nei i rubrikken Vedlikehold Rengjort Innvendig. 2. Ta bort dekselet på instrumentet. 3. Sjekk at alle elektriske kontakter og kretskort sitter som de skal. Slå av instrumentet om nødvendig. 4. Sjekk og om nødvendig fest løse slangekoblinger. 5. Fjern eventuell støvansamling fra instrumentets indre ved hjelp av trykkluft eller en støvsuger. 6. Om nødvendig bruk en liten børste og fjern støv fra kjøleribber. 7. Sett dekselet på instrumentet og skru inn skruene langs sidene og bak. 8. Slå på instrumentet igjen hvis det ble slått av. Skriv Ja i rubrikken Monitor vedl. Rengjort Innvendig. C\Users\lm\Desktop\\SOP Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NOx-monitor.doc

8 Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 8 of 10 Manuell null og spansjekk En manuell null og spansjekk utføres for å verifisere nullpunktet og responsen til monitoren. Når instrumentet logges analogt antas det at det brukes samme måleområde for NO, NO x og NO 2, både ved vanlig drift og ved Z/S-sjekk. Manuell null og spansjekk 1. Noter verdien i innholdsmanometeret på gassylinderen i rubrikken Spangass - Flasketrykk. Hvis trykket er mindre enn 15 Bar, regnes sylinderen som tom og den bør returneres for etterkalibrering. 2. Hvis monitoren logges analogt, så slå på multimeteret og still det inn på likespenning (V=). 3. Hvis monitoren logges analogt, så koble multimeteret til inngangen merket NO på loggeren. Pass på at pluss på multimeteret er koblet til pluss på loggeren. Pass på at det ikke blir kortslutning mellom bananpluggene. 4. Slå på nulluftsgeneratoren (og eventuell UV-lampe). 5. Hold med en finger foran utløpet på nulluftsgeneratoren og sjekk at kula i rotameteret går i toppen av skalaen. Juster hvis nødvendig med ventilen på fronten. 6. Løsne slangen som går til instrumentet ved skjøten, og koble den til utløpet på nulluftsgeneratoren. Hvis slangen er koblet til et Y-stykke, sett en plugg i den åpne enden av Y-stykket. Etterjuster generatoren slik at kula i rotameteret flyter fritt nær toppen av skalaen. 7. Vent i minutter (til monitoren har stabilisert seg). Foreta 10 avlesninger med ca. 10 sekunders mellomrom og noter NO og NO x -verdiene på et kladdeark. Beregn middelverdien av NO (summen av alle målingene dividert på antall målinger) og NO x og noter de beregnede middelverdiene i henholdsvis rubrikkene Instrument - Nulluft NO og NO x. 8. Kontroll av instrumentstabilitet Noter minimums og maximums verdi av de 10 avlesningene for h.h.v. NO og NO x i rubrikken Instrument - Nulluft Min og Max. Hvis beregnet middelverdi 2ppb er mindre enn avlest minimumsverdi eller beregnet middelverdi+2ppb er større enn avlest maximumsverdi, kan det tyde på at instrumentet er ustabilt og eventuelt trenger service. Følg med utvikling over tid. 9. Kontroller avlesningen mot ytelseskriteriene. Hvis verdiene er innenfor grenseverdiene så skriv JA i h.h.v. rubrikkene Innenfor ytelseskriteriene Nulluft - NO og NO x. Hvis noen av verdiene faller utenfor, skriv NEI og følg instruksjonene i Ytelseskriterier - Gassmonitorer C\Users\lm\Desktop\\SOP Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NOx-monitor.doc

9 Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 9 of Løsne slangen som går til instrumentet fra utløpet på nulluftsgeneratoren. 11. Slå av nulluftsgeneratoren. 12. Skru opp hovedkranen på toppen av gassflaska med NO kalibreringsgass. 13. Skru den store justeringsskruen på regulatoren innover (dvs. med klokka) til viseren i arbeidsmanometeret rører seg og viser mellom 1 og 5 bar. 14. Hold med en finger foran utløpet på Y-stykket, og skru forsiktig opp utløpsventilen slik at kula i rotameteret går i toppen av skalaen. 15. Slangen som går til instrumentet kobles til utløpet på Y-stykket på regulatoren, og utløpsventilen etterjusteres slik at kula i rotameteret flyter fritt nær toppen av skalaen. 16. Vent i minutter (til monitoren har stabilisert seg). Foreta 10 avlesninger med ca. 10 sekunders mellomrom og noter NO og NO x -verdiene på et kladdeark. Beregn middelverdien av NO (summen av alle målingene dividert på antall målinger) og NO x og noter de beregnede middelverdiene i henholdsvis rubrikkene Instrument - Spangass NO og NO x. 17. Kontroll av instrumentstabilitet Noter minimums og maximums verdi av de 10 avlesningene for h.h.v. NO og NO x i rubrikken Instrument - Spangass Min og Max. Hvis beregnet middelverdi 5ppb er mindre enn avlest minimumsverdi eller beregnet middelverdi+5ppb er større enn avlest maximumsverdi, kan det tyde på at instrumentet er ustabilt og eventuelt trenger service. Følg med utvikling over tid. 18. Kontroller avlesningen mot ytelseskriteriene. Hvis verdiene er innenfor grenseverdiene så skriv JA i h.h.v. rubrikkene Innenfor ytelseskriteriene Spangass - NO og NO x. Hvis noen av verdiene faller utenfor, skriv NEI og følg instruksjonene i Ytelseskriterier- - Gassmonitorer 19. Løsne inntaksslangen fra Y-stykket på regulatoren og koble den til slangen fra inntaket. 20. Skru igjen utløpsventilen på regulatoren. 21. Skru justeringsskruen utover inntil den løper fritt i gjengene. 22. Skru igjen hovedkranen på toppen av gassflaska. 23. Noter stopptidspunktet for kalibreringen i rubrikken Tid - Stopptid. 24. Eventuelle andre opplysninger/kommentarer noteres i rubrikken Merknader. 25. Signer i rubrikken Signatur. Hvis justeringer er foretatt eller monitoren er blitt rekalibrert, må statusparametrene leses av på nytt og noteres i neste kolonne. C\Users\lm\Desktop\\SOP Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NOx-monitor.doc

10 Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 10 of 10 Husk å sjekke Før bua forlates må følgende sjekkes og hakes av for i Husk i skjemaet. 1. Slangen til instrumentet er koblet til slangen fra inntaket. 2. Gassflaska er stengt. 3. Nulluftsgeneratoren er slått av. 4. Multimeteret er slått av. C\Users\lm\Desktop\\SOP Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NOx-monitor.doc

Rutinemessig vedlikehold av en ML9841 (A/B) NO x - monitor

Rutinemessig vedlikehold av en ML9841 (A/B) NO x - monitor Doku ment Rutinemessig vedlikehold av en ML9841 (A/B) NOxmonitor Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 10 Rutinemessig vedlikehold av en ML9841 (A/B) NO x - monitor Formålet

Detaljer

Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor

Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Dokument Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 12 Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Formålet med SOPen Å verifisere

Detaljer

Vurdering av kvalitetsystemet på målestasjonen

Vurdering av kvalitetsystemet på målestasjonen Dokument Vurdering av kvalitetsystemet på målestasjonen Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 5 Vurdering av kvalitetsystemet på målestasjonen Formålet med SOPen Å foreta en

Detaljer

Dynamisk kalibrering av en ML9841 (A/B) NOxmonitor

Dynamisk kalibrering av en ML9841 (A/B) NOxmonitor Dokument Dynamisk kalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 13 Dynamisk kalibrering av en ML9841 (A/B) NOxmonitor Formål med SOPen Å dokumentere

Detaljer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Ark nr: Stasjonsvurdering. 1. Generell informasjon

Ark nr: Stasjonsvurdering. 1. Generell informasjon Stasjonsvurdering 1. Generell informasjon Stasjon:... St. Id:... Dato:... Assessor:... Sign:... Vurderende institusjon:... Operatør:... Til stede j/n:... Målenettoperatør:... Lokal stasjonsholder:... Til

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Rutinemessig vedlikehold av en ESM FH62-IR svevestøvmonitor

Rutinemessig vedlikehold av en ESM FH62-IR svevestøvmonitor Dokument Rutinemessig vedlikehold av en ESM FH62-IR Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 15 02.12.20 Rutinemessig vedlikehold av en ESM FH62-IR Formålet med SOPen Å holde monitoren

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Kjære kunde Takk for at du har kjøpt dette rengjøringsapparatet. Det er utviklet med vår egen teknologi

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Instruksjonsmanual Rev. 11.01.2017 Introduksjon Advarsel Det er operatørens ansvar å lese og forstå denne servicemanualen og øvrig informasjon samt at anvende

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE FSF350-6W,FSF400-6W,FSF450-6W FSF500-6W,FSF650-6W FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL INSTALLASJON Filtersystemet bør installeres så nær svømmebassenget som mulig og fortrinnsvis

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Sentralenhet Oversikt 2 NB! Svarte streker indikerer komforttemperatur. Innstilling gjøres med pluss tast i programmeringsmodus 1 NB! Sirkelens blanke felt

Detaljer

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no.

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no. CRISTIAL HORIZON Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no INSTRUKSJONSMANUAL Vanlig bruk: Plasser maskinen på en jevn og flat overflate. La det være minst

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold Innhold Modeller... 86 Funksjon... 86 Endring av fabrikkinnstillinger... 86 Justerbare verdier... 87 Montering... 87 Justering av temperatur... 87 Rengjøring av smussfilter... 87 Service på termostatdel...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764119_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell funksjonsbeskrivelse...5 OVERSIKT

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet.

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren slutter å fungere eller fungerer unormalt,få tak

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer