Kvalitetsarbeid og Uavhengig kontroll Henger dette sammen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsarbeid og Uavhengig kontroll Henger dette sammen?"

Transkript

1 Kvalitetsarbeid og Uavhengig kontroll Henger dette sammen? Endre Persen Kvalitetssjef HENT AS NBEF Lunsj seminar SMB, Amfiet,

2 1. HENT hvem er vi? 2. Kvalitetsarbeid og Uavhengig kontroll høna eller egget? 3. Hva treffer oss?

3 1. Hvem er vi? Våre verdier SOLID, ATTRAKTIV OG NYSKAPENDE HENT er en prosjektutvikler og entreprenør med nasjonalt nedslagsfelt.

4 Fakta om HENT Etablert i 1980 som Bygg og Anlegg AS Heimdal Entreprenør AS ble til HENT AS i 2007 Entreprenør og prosjektutvikler, med hovedvekt på totalentrepriser og samspillprosjekter. Nasjonal aktør Om lag 460 ansatte Omsetning 2011 ca. 3,1 milliarder Offensiv satsning innen: Prosjektutvikling og offensive verdiskapning for kunden Helse, miljø og sikkerhet Kvalitetssikring Energi og miljøteknikk HENT Totalverdi løsningsorientert samspill

5 Nasjonal aktør Hovedkontor Trondheim Avdelingskontor Møre og Romsdal (Ålesund) Avdelingskontor Stavanger Avdelingskontor Bergen Regionskontor Østlandet (Oslo) Avdelingskontor Innlandet (Hamar) HENT AS arbeider med å etablere Nord Norge.

6 Selskapsutvikling Positivt resultat, jevnt mellom 4% og 5 % Kontinuerlig vekst i antall ansatte Omsetning pr. ansatt har økt for hvert år

7 Produktområder

8 Fornebuporten Under bygging Fornebuporten AS har tildelt HENT AS kontrakt for oppføring av kontor, næringsog parkeringslokaler på Fornebu. Kontrakten skal gjennomføres som totalentreprise og omfatter kvadratmeter. Byggestart er i mars Kontraktens omfang er i overkant av 2,15 mrd. inkl.mva. kroner, og byggetiden er planlagt til 3 år. Ansvarlig arkitekt er DARK Arkitekter AS. Byggherre: Fornebuporten AS Årstall: Entrepriseform: Totalentreprise Omfang: m² Arkitekt: Dark Arkitekter Sted: Fornebu

9 Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH) Under bygging HENT bygger nytt skolebygg for Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH). Skolebygget får en sentrale beliggenheten ved innfarten til Trondheim, og vil eksponere Trondheim Økonomiske Høgskole/ TØH ved innkjøringen til universitetsmiljøet ved NTNU på Gløshaugen.Bygget blir kvm fordelt på 5. etasjer, hvor Rema 1000 skal ha 1000 kvm butikklokaler i 1. Etasje. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, og hadde oppstart sommer Det nye skolebygget skal stå ferdig til jul Byggherre: NHP Årstall: Entrepriseform: Totalentreprise Omfang: m² Arkitekt: Studio 4 Arkitekter AS Sted: Trondheim

10 Lerkendal kontor, hotell og kongressenter Under bygging Byggeprosjektet med oppføring av kontor, hotell og kongressenter på Lerkendal i Trondheim. Totalt vil prosjektet omfatte om lag m² bygningsmasse. Hotelldelen blir 75 meter høy, 20 etasjer og det blir bygget etter meget strenge miljøkrav. Hotellet skal drives av nordens største hotellkjede, Scandic Hotels m² kontor er også en del av prosjektet. Kongressenteret vil ha kapasitet til 1800 personer. Byggherre: Lerkendal InvestAS Årstall: Entrepriseform: Totalentreprise Omfang: m² Arkitekt: Voll Arkitekter Sted: Trondheim

11 Clarion Hotel Tromsø Under bygging HENT bygger Clarion hotel i Tromsø. Hotellet vil bli et flott landemerke plassert på den gamle margarinfabrikk tomta ved Skarven. Hotellet, som vil bli på ca m2 fordelt på 13 etasjer, vil få en flott fasade som henvender seg mot havneområdet og Tromsøysundet og åpne for publikumsrettet bruk av Postgården med tilknytning til sentrum og Strandgatakvartalet. Med en konferansesal med plass til 1000 personer vil det nye hotellet åpne for muligheter til å arrangere store arrangement som kongresser og konserter i Tromsø med en helt annen kapasitet enn tidligere. Hotellet vil ha i underkant av 300 rom og en romslig restaurant hvor både gjester og byens befolkning kan nyte atmosfære, utsikt og god mat. Byggherre: Strandtorget 1 AS Årstall: Entrepriseform: Totalentreprise Omfang: m² Arkitekt: Niels Torp Arkitekter AS Sted: Tromsø

12 OVERORDNET ORGANISASJONSKART

13 KVALITETSAVDELING Kvalitetssjef Endre Persen Teamleder System og revisjon Kenneth Dahle Teamleder KS Sør Anders Høstmælingenig Are Sund Teamleder KS Nord Stig Are Sundig Are Sund Teamleder FDV Aleksander Eklere Sund Trondheim Tone Pedersen Oslo Marius Martinsen Oslo Robert Jansson Trondheim Sven E. Karlsen Trondheim Olav Opem FDV-koord Tone Grinde FDV-koord Anne M. Waldum Trondheim Morten Johnsrud Oslo Tomas Aspheim Oslo Tore R Lund Trondheim Tore Forbord Trondheim Svein J. Eggen FDV-koord Torunn Vist FDV-koord Joachim Tangen Trondheim Endre Vik Oslo Aleksander Harstad Oslo Thomas L.Madsen Trondheim Trond Kolby KS-leder Trondheim Morten Klefstad Trondheim Frank Kjørsvik Ålesund Martin Klokk Trondheim Erlend Flatgård Bodø Øyvind Oskarsen Trondheim Geir Sivertsvik Trh Ståle Berg

14 2. Kvalitetsarbeid og Uavhengig kontroll høna eller egget? Våre verdier SOLID, ATTRAKTIV OG NYSKAPENDE

15 Hva sier glasskula? Fortsatt fokus HMS Økt fokus Kvalitet Økt fokus Miljø Tøffere og økte kundekrav Ytterligere skjerpet UE marked nasjonalt / internasjonalt Systemkravene vil øke Dokumentasjonskravene vil øke Kontrollregimene styrkes Strukturendringene i bransjen Samfunnskravene økes Marginkampen fortsetter SKJERP KVALITET og SYSTEMFOKUSET

16 Kvalitetsstyringssystemet 2004: Heimsnekra kvalitetsstyringssystem 2008: ISO sertifisering vedtatt 2011: Kvalitetsstyringssystemet vasket, men ikke skylt ISO sertifisert (NS EN ISO , NS EN ISO , OHSAS ) Evaluering

17 Evaluering 1.kvartal 2012 Fokus UTFØRELSE og KONTROLL med utførelse Vurder verktøy og bruk «Standardiser tjenesten» Tydeliggjøring av roller og oppgaver. Forventningsgapet Risikovurderinger som prioriteringsgrunnlag Forenkling Obligatorisk Uavhengig Kontroll nødvendig med tilpasninger?

18 «Grensesnitt prosjektet» En rekke arbeidsgrupper Prod og Kvalitet Systematisert hele kontrollregime Overordna kontrollplan / operativ kontrollplan Kategorisering Kontinuerlig oppfølging (K møtet) RIKO Verktøyutvikling Dokumentasjon / sporbarhet Tydeliggjort ansvar Opplæring

19 Den røde tråden Politikker, etiske retningslinjer Egen prod. UE Forretningsidé Visjon KVALITETSSIKRING UTFØRELSE Kvalitetsmøte KVALITETSPLAN Operative verktøy Faste møte arenaer Egen kontroll STYRINGSDOKUMENTET (kvalitets håndboka) DIV MALDOKUMENTER (prosessbeskrivelser, prosedyrer, informative dok) Risikoanalyse (kravsanalyse, overordna kontrollplan) SELSKAP PROSJEKT e RJA Sjekklister Operativ kontrollplan Overordnet kontrollplan LK Avvik RIK

20 «Kvalitetsmøte 1» DEFINISJON: Kvalitetsmøte 1 = Internt oppstartsmøte Gjennomgang av Kravsanalysen med øvrig prosjektledelse Gjennomføre overordna risikovurdering Prosjekttilpasse KSUs rolle og oppgaver Avdekke og lukke forventningsgap Overføres Overordna kontrollplan (se senere)

21 Kvalitetsmøte Internt plan og oppfølgingsmøte Kvalitetssikring utførelse Risikostyrt KVALITETSMØTE faste rammer Obligatorisk alle prosjekt Fast frekvens Faste deltakere Fast agenda Varighet: ~1t Referatmal / sjekkliste etablert

22 Kvalitetsmøte Frekvens Tilpasses framdrift og risiko ~ min 2 pr mnd, men OBSOBSOBS (risiko styrer) Faste deltakere Prosjektleder, Anleggsleder, Arbeidsleder, Kvalitetsleder, andre ved behov Fast agenda Ajourhold Overordna kontrollplan (OVK) Avsjekk mot siste Kvalitetsmøte Gjennomgang evt systemendringer, revisjoner, tilsyn Gjennomgang løpende risikovurdering Avstemme mot produksjonsplan Planlegge ny kontrollaktivitet (viktige og kritiske omr) Operativ kontrollplan (OPK) Oppfølging dokumentasjon og avvik Fastsette RJA, Ledelseskontroller,

23 Overordnet kontrollplan (OVK) Basis Kravsanalyse Etableres på Kvalitetsmøte 1 Et overordnet dokument / plan For prosjektledelsen Sikre off.rettslig krav, herunder tydeliggjøre UK Sikre BH krav Være OBS på andre kritiske forhold Erfaringer fra relevante prosjektevalueringer Sorterer aktiviteten i kategorier Oversikt over ALLE UE på ulike fag og kategorier Basert på løpende risikovurderinger Ajourholdes ved endringer (kvalitetsmøtene) Basis for Operativ Kontrollplan Skjematikk ferdigstilt OPPLÆRING

24 Kategorisering Hvorfor Hva verktøy for kostnadseffektiv risikostyring bedre strukturering av dokumentasjon på utført kontroll (kvalitetssikring) effektivisere arbeid relatert til Uavhengig Kontroll (oversendelse av dok) Avvikslogg endres Kategori 1 Uavhengig kontroll Kategori 2 BH krav Risikoområder Kategori 3 Andre forhold

25 Operativ kontrollplan (OPK) Risikobasert planverktøy for Ledelseskontroller, Rett Jobb Analyser, prosjekttilpasning sjekklister Fastsetter hvem kontrollerer hva, hvor, når og MOT HVA Ajourholdes i Kvalitetsmøte Avstemmes mot framdriftsplan Oppfølging siste plan Prioriterer tiltak som konsekvens av Risiko Referanse til fastsatte kontrollkategorier (sikrer link UK) Sporbarhet til dokumentasjon

26 Operative verktøy Ledelseskontroller Rett Jobb Analyser Prosjekttilpasning av sjekklister Endret systematikk Egen produksjon UE produksjon (for ledelseskontroller) Avvikshåndtering Dokumentasjon RIKO (Revisjon, Inspeksjon, Kontroll, Opplæring) Alle relevante for UK Prosjektmedarbeidere Andre

27 Dokumentasjon strengere krav Dokumentasjon BEVIS 2 alternative utfall AVVIK Fokus på sporbarhet OVERENSSTEMMELSE Dok LIKE viktige! Objektivitet Uavhengighet Sporbart uomtvistelig Fotografi Utfylt sjekkliste Tegning Rapport Med mer

28 RIKO Utføres av sertifisert personell i organisasjonen REVISJON INSPEKSJON Utføres av Uavhengige part i forhold til arbeidsoppgaven KONTROLLER Utføres av alle utførere av arbeidsoppgaver i organisasjon Opplæring

29 OPPLÆRING nytt regime Alle relevante fora Skal gjennomgås på alle eksisterende og nye prosjekter Kvalitetsleder = lærer Kvalitetsmøte = plan og treningsarena GLEM ISO, UAVHENGIG KONTROLL, ++!!!???

30 3. Hva treffer oss? Våre verdier SOLID, ATTRAKTIV OG NYSKAPENDE

31 OUK kostnadsdriver? DIREKTE Mange vil få systemkostnader Ordinært tjenestekjøp tilsvarende andre UE Usikkerhet med UKF (Uavhengige Kontroll Foretak) markedet. Tilbud/etterspørsel Usikkert hvorledes kontrollforetakene og markedet vil agere. Hvor ligger «lista»? Usikkerhet mht. faktisk rolleutøvelse (Tiltakshaver vs. entreprenør og entrepriseformer) INDIREKTE Påvirkning framdrift Kapasitet kontrollforetak Avvik/lukking Kontrollerklæring Kontroll / oppfølging egenprod Kontroll / oppfølging UE Kontraktsrettslig sikkerhet Kortsiktig kost, langsiktig gevinst

32 Kvalitetsheving eller et nytt markedsområde? Samsvar rutiner og utført KS Bekrefte at rutiner for KS er fulgt opp Kontroll (todelt) Kontroll av prosjektering og utførelse Prosjektering: Samsvar med TEK10 Utførelse: Samsvar med produksjonsunderlag Riktig fokus og dok SYSTEM DOK PÅ ETTERLEVELSE Lavere kost og omfang IKKE KONTROLL AV KONTROLLEN??

33 USIKKERHETEN krever tiltak HENT vurdert eget selskap Tett samarbeid og tidlig avklaring entreprenør tiltakshaver entreprenør/tiltakshaver kontrollforetak samordning kontrollforetak sikre forutsigelige planleggingsrammer Ønsker rammeavtale med kontrollforetak Sikre kapasitet Avklare kostnadsprofil Avklare kontrollprofil Forutsigelig planlegging

34 Milliard tap Bransjen fortjener innskjerping Kvalitetsløft

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen september/oktober 2007 Verdensnyheten GKflex GK satser på renrom (Hilmar Kjos første sertifiserte renromstekniker) Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen Åtte osloskoler trengte varmepumpehjelp!

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer