Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A tlevering av data Stratifisert screening - en studie i Mammografiprogrammet 2016/ / DR-AVD3/EDAS Mottaker Merete Elingjord-Dale Edrun Andrea Schnell DR-AVD3/EDAS nderskrevet avtale om levering av programvare knyttet til Tomosyntesestudien i Bergen Digital mammografi versus syntetisk 2D + tomosyntese som screening undersøkelse i Mammografiprogrammet. En kvalitetssikringsstudie 2013/ / DR-MAMMA/SSHH 722 Mottaker Keymind Computing AS Giske rsin DR/G Vedtak om utlevering av data Kreftrisiko blant landbruksarbeidere - AGRCOH 2011/ / DR-AVD1/HL DR-AVD1/HL Nasjonalt Folkehelseinstitutt Side: 1 av 18

2 Søknad om godkjenning av prosjekt Kronisk lymfatisk leukemi / KLL 2016/ / DR-AVD3/TBJ Mottaker Rek Sør-Øst Tom Børge Johannesen DR-AVD3/TBJ Søknad om prosjektendring Kronisk lymfatisk leukemi / KLL 2016/ / DR-AVD3/TBJ Mottaker Rek Sør-Øst Tom Børge Johannesen DR-AVD3/TBJ Prosjektet godkjennes Kronisk lymfatisk leukemi / KLL 2016/ / DR-AVD3/TBJ DR-AVD3/TBJ Rek Sør-Øst Prosjektendringen godkjennes Kronisk lymfatisk leukemi / KLL 2016/ / DR-AVD3/TBJ DR-AVD3/TBJ Rek Sør-Øst Side: 2 av 18

3 Reklamasjon på utleverte data (SSB ref. 14/1074) Celleprøve til alle - hva hindrer kvinner å delta i masseundersøkelse mot livmorhalskreft / mproving attendance to the cervical screening program in Norway: characteristics of non-partipicating women and their physicians 2013/ / DR-AVD1/MN Mottaker Statistisk Sentralbyrå Mari Nygård DR-AVD1/MN Tidsforløp og ulik behandling av kvinner i mammografiprogrammet Rutiner og oppfølging - Herunder invitasjoner, purringer og klagebehandlinger Livmorhalsprogrammet og mammografiprogrammet 2003/ / DR/G Tilg.kode O Hjemmel: Ofl 13, Fvl 13, første ledd DR-MAMMA/SSHH ***** Søknad om datautlevering Kostholdet i graviditeten og risikoen for kreft hos barnet - mpact of the diet consumed in pregnancy on offspring risk of cancer 2016/ / DR-AVD3/JOJH 722 DR-AVD3/JOJH Sjurdur Frodi Olsen Side: 3 av 18

4 Søknad om datautlevering mmunologiske markører og risiko for non-hodgkins lymfom 2016/ / DR-AVD3/EDAS DR-AVD3/EDAS Hilde Langseth Søknad om datautlevering Betydningen av små ikke-kodende RNA for utvikling av testikkelkreft 2016/ / DR-AVD3/EDAS DR-AVD3/EDAS Tom Kristian Grimsrud Signert Service- og vedlikeholdsavtale - serverrom Avtaler relatert til nettverksdesign/utstyr 2006/ / A-T/AAFJ 045 DR-AVD4/FR Coromatic AS Datautlevering The metabolic pathways of renal cell carcinoma - the MetKid project 2015/ / DR-AVD3/EDAS 722 Mottaker Per Magnus Edrun Andrea Schnell DR-AVD3/EDAS Side: 4 av 18

5 Kommunikasjon med Datatilsynet om forståelse av vilkår i konsesjonen tvidet kvalitetskontroll / Mammografiprogrammet / Oppmøte i det organiserte mammografiprogrammet i Norge, forekomst av brystkreft og dødelighet av sykdommen før og etter innføring av programmet 2013/ / DR-AVD1/SSHH Mottaker Statistisk Sentralbyrå Hilde Olav DR-A/HOL Avslutning av sak / Brevet er en kopi Tilbakemelding fra pasient etter mammografi 2016/ / DR-MAMMA/AKOE DR-MAMMA/AKOE TE Pasient og brukerombudet Enquiry on process of active research and passive rearch on cancer cases collected by Cancer Registry of Norway Routines population-based cancer registry 2016/ / DR-AVD3/BM 448 DR-AVD3/BM B 2 São Paulo Population-Based Cancer Registry ndertegnet databehandleravtale Per Helsing Databehandleravtale / Avtale om behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret 2013/ /2016 DR-AVD3/NST 722 DR-AVD3/NST Per Helsing Side: 5 av 18

6 Regarding data collection routines and data quality of the Cancer Registry of Norway Routines population-based cancer registry 2016/ /2016 DR-AVD3/BM 448 Mottaker São Paulo Population-Based Cancer Registry Bjørn Møller DR-AVD3/BM Lydisolasjon av Modulvegger er utført Avtale om leie av lokaler - OCC (Oslo Cancer Cluster innovasjonspark AS) 2010/ / DR/G A-ARK/TOJO Modulvegger AS Reklamasjoner og ettårsbefaring for nybygg Avtale om leie av lokaler - OCC (Oslo Cancer Cluster innovasjonspark AS) 2010/ / DR/G DR-A/HOL Basale Lydmålinger etter lydisolering - status for tiltaket Avtale om leie av lokaler - OCC (Oslo Cancer Cluster innovasjonspark AS) 2010/ /2016 DR/G Mottaker 'Geir Atle Bakken' Tor Johnsen A-ARK/TOJO Side: 6 av 18

7 Lydisolasjon av Modulvegger - ettersending av informasjon fra Modulvegger AS Avtale om leie av lokaler - OCC (Oslo Cancer Cluster innovasjonspark AS) 2010/ /2016 DR/G Mottaker Basale Kreftregisteret [fordelt]/[fordelt] Answer to editors question and to re-submit data reminder ACCS database users and confidentiality 2002/ /2016 DR/FL 315 DR-AVD3/TBJ ARC Four weeks needed for completion ACCS database users and confidentiality 2002/ /2016 DR/FL 315 Mottaker ARC Tom Børge Johannesen DR-AVD3/TBJ Begjæring om innsyn i helseopplysninger Lover og forskrifter / Herunder Helsepersonellloven, Helseregisterloven og Kreftregisterforskriften 2003/ / DR/G Tilg.kode O Hjemmel: Ofl 13, Fvl 13, første ledd 311 DR-A/HOL ***** Side: 7 av 18

8 Begjæring om innsyn i helseopplysninger - purring Lover og forskrifter / Herunder Helsepersonellloven, Helseregisterloven og Kreftregisterforskriften 2003/ / DR/G Tilg.kode O Hjemmel: Ofl 13, Fvl 13, første ledd 311 DR-A/HOL B 144 ***** Råd om personvern i bruk av nettbasert skjema for registrering av interesse for deltakelse i forskningsstudie Effect av HPV-vaksinen (GARDASL) på forekomst av Humant Papillomavirus i munn og vagina 2014/ /2016 DR-AVD1/ESEN Mottaker Oslo niversitetssykehus HF Personvernombudet Espen Enerly DR-AVD1/ESEN Oversendelse av innsynshenvendelse fra Dagens Medisin Lover og forskrifter 2015/ /2016 DR/G Tilg.kode O Hjemmel: Ofl 13, Fvl 13, første ledd 311 DR/G ***** Søknad om godkjennelse av prosjekt mplementering av HPV-basert screening / Mandat for faglig panel / HPV test i primærscreening 2014/ / DR/G Mottaker Rek Sør-Øst Giske rsin DR/G Side: 8 av 18

9 Bekreftelse på mottatt søknad med referansenummer for prosjektet Vitamin D, obesity and cutaneous malignant melonoma: risk, survival and risk of subsequent cancers / Sammenheng mellom overvekt, vitamin D og leptin og føflekkreft: forekomst, overlevelse og risiko for ny kreftsykdom etter føflekkreft 2014/ / DR-AVD1/TER DR-AVD1/TER Statistisk Sentralbyrå Angivelse av tid for utsendelse av data Vitamin D, obesity and cutaneous malignant melonoma: risk, survival and risk of subsequent cancers / Sammenheng mellom overvekt, vitamin D og leptin og føflekkreft: forekomst, overlevelse og risiko for ny kreftsykdom etter føflekkreft 2014/ /2016 DR-AVD1/TER Mottaker Statistisk Sentralbyrå Trude Eid Robsahm DR-AVD1/TER Kreftregisteret har ikke hjemmel til å utlevere personopplysninger i saken Lover og forskrifter / Herunder Helsepersonellloven, Helseregisterloven og Kreftregisterforskriften 2003/ / DR/G Tilg.kode O Hjemmel: Ofl 13, Fvl 13, første ledd 311 Mottaker ***** Hilde Olav DR-A/HOL Side: 9 av 18

10 Forsinkelse i saksgangen Vitamin D, obesity and cutaneous malignant melonoma: risk, survival and risk of subsequent cancers / Sammenheng mellom overvekt, vitamin D og leptin og føflekkreft: forekomst, overlevelse og risiko for ny kreftsykdom etter føflekkreft 2014/ / DR-AVD1/TER DR-AVD1/TER Nasjonalt Folkehelseinstitutt Personvernombudet gjør ingen vurdering av saken Effect av HPV-vaksinen (GARDASL) på forekomst av Humant Papillomavirus i munn og vagina 2014/ / DR-AVD1/ESEN DR-AVD1/ESEN Oslo niversitetssykehus HF Personvernombudet Bakgrunnsdokumentasjon for prosjektet NOPHO registeret 2014/ / DR-AVD3/JOJH DR-AVD3/JOJH Tore Stokland Side: 10 av 18

11 Oppsigelse av stilling ***** ***** ***** 2016/ / A-PERS/MAST Tilg.kode P Hjemmel: Ofl. 5a, 221 A-PERS/MAST ***** REK-vedtak - feil lovhenvisning - Deres ref. 2015/1926 (REK sør-øst B) Nudging og dataspill for å øke deltakelse i livmorhalskreftscreening / SOGNONS 2015/ / DR-AVD1/MN Mottaker Rek Sør-Øst Hilde Olav DR-A/HOL Bruk av moderne medier Nudging og dataspill for å øke deltakelse i livmorhalskreftscreening / SOGNONS 2015/ / DR-AVD1/MN Mottaker Personvernombudet Mari Nygård DR-AVD1/MN Moderne medier Nudging og dataspill for å øke deltakelse i livmorhalskreftscreening / SOGNONS 2015/ / DR-AVD1/MN Mottaker Oslo niversitetssykehus HF Hilde Olav DR-A/HOL Side: 11 av 18

12 Vaskeavtale Kreftregisteret Avtale om leie av lokaler - OCC (Oslo Cancer Cluster innovasjonspark AS) 2010/ / DR/G DR/G OCC ndertegnet avtale / Rutinemessige samkjøringer av registerdata Kreftregisteret / Dødsårsaksregisteret 2010/ / DR-AVD3/LEHO 414 Mottaker Folkehelseinstituttet Giske rsin DR/G Endelig versjon Nudging og dataspill for å øke deltakelse i livmorhalskreftscreening / SOGNONS 2015/ / DR-AVD1/MN Mottaker Oslo niversitetssykehus HF Mari Nygård DR-AVD1/MN Datautlevering Hodgkins sykdom og langtidseffekter av behandling 2016/ / DR-AVD3/ANSK Mottaker Lars Johan Vatten Anna Skog DR-AVD3/ANSK Side: 12 av 18

13 tlevering av data fra Medisinsk fødselsregister Anti-Muellerian Hormone ( AMH ) and Ovarian Risk / Prosjektsamarbeid med NC 2012/ / DR-AVD1/EWV 722 DR-AVD1/EWV Folkehelseinstituttet Søknad om datauttrekk fra Barnekreftregisteret NOPHO registeret 2014/ / DR-AVD3/JOJH DR-AVD3/JOJH Tore Stokland tlevering av data Kreft og graviditet, hva tror vi og hva vet vi 2015/ /2016 DR-AVD3/JOJH 722 Mottaker Hanne Stensheim DR-AVD3/JOJH Nye data på opprinnelig kasus-kontroll-utvalg Kreftoverlevelse og serumnivå av Vitamin D 2013/ /2016 DR-AVD3/JOJH 722 Mottaker Ronnie Babigumera DR-AVD3/JOJH Side: 13 av 18

14 nnsyn i opplysninger Lover og forskrifter / Herunder Helsepersonellloven, Helseregisterloven og Kreftregisterforskriften 2003/ / DR/G Tilg.kode O Hjemmel: Ofl 13, Fvl 13, første ledd 311 Mottaker ***** Giske rsin DR/G nformasjon om tilgjengeliggjøring av kliniske data hver enkelt helseforetak rapporterer til Kreftregisteret 2016/ /2016 DR/G Mottaker Sykehuset Østfold HF DR-AVD3/JOJH Tilgjengeliggjøring av kliniske data hvert enkelt helseforetak rapporterer til Kreftregisteret 2016/ /2016 DR/G Mottaker Helse Bergen HF DR-AVD3/JOJH nformasjon vedr tilgjengeliggjøring av kliniske data hver enkelt HF rapporterer til Kreftregisteret 2016/ /2016 DR/G Mottaker Haraldsplass Diakonale Sykehus DR-AVD3/JOJH Side: 14 av 18

15 nformasjon vedr tilgjengeliggjøring av kliniske data hver enkelt HF rapporterer til Kreftregisteret 2016/ /2016 DR/G Mottaker Helse Stavanger HF DR-AVD3/JOJH Databehandleravtale - tilgjengeliggjøring av kliniske data innrapportert til Kreftregisteret fra Sykehuset Telemark HF (STHF) 2016/ /2016 DR/G Mottaker Sykehuset Telemark HF DR-AVD3/JOJH Tilgjengeliggjøring av kliniske data hver enkelt HF rapporterer til Kreftregisteret 2016/ /2016 DR/G Mottaker Helse Fonna HF DR-AVD3/JOJH Meldeskjema / Personvernombudet Nudging og dataspill for å øke deltakelse i livmorhalskreftscreening / SOGNONS 2015/ /2016 DR-AVD1/MN DR-AVD1/MN Oslo niversitetssykehus HF Side: 15 av 18

16 nformasjon vedr tilgjengeliggjøring av kliniske data hver enkelt HF rapporterer til Kreftregisteret 2016/ /2016 DR/G Mottaker Vestre Viken HF DR-AVD3/JOJH Meldeskjema / risikovurdering Nudging og dataspill for å øke deltakelse i livmorhalskreftscreening / SOGNONS 2015/ /2016 DR-AVD1/MN Mottaker Oslo niversitetssykehus HF Hilde Olav DR-A/HOL Søknad om godkjenning av prosjekt Human papillomavirus Vascination as Platform for adolescent Sexual and Reproductive Healtcare Delivery in Zambia / Globvac 2015 / VAPADZAM 2015/ / DR-AVD1/MN Mottaker Rek Sør-Øst Mari Nygård DR-AVD1/MN nformasjon vedrørende tilgjengeliggjøring av kliniske data hver enkelt HF rapporterer til Kreftregisteret 2016/ / DR/G Mottaker Sørlandet sykehus HF DR-AVD3/JOJH Side: 16 av 18

17 Databehandleravtale - tilgjengeliggjøring av kliniske data innrapportert til Kreftregisteret fra Sykehuset nnlandet HF 2016/ / DR/G Mottaker Sykehuset nnlandet HF DR-AVD3/JOJH Tilbud om databehandleravtale 2016/ / DR/G Mottaker Sykehuset Vestfold HF DR-AVD3/JOJH Forslag til løsning for innrapportering av meldepliktige helseopplysninger til Kreftregisteret (stråledata og radiologidata) - lovfortolkningsspørsmål nnrapportering av meldepliktige helseopplysninger 2016/ / DR-A/HOL 311 Mottaker Helsedirektoratet Hilde Olav DR-A/HOL Hjelpenummer i Kreftregisteret Purring på kreftmeldinger 2002/ / DR-AVD3/BM 313 Mottaker Oslo niversitetssykehus HF Siri Larønningen DR-AVD3/SLA Side: 17 av 18

18 ndertegnet standard agreement for Research and report assignments CrowdSTAn (Crowd-Driven Socio-Technical Systems Adaptation) / Persontilpasset livmorhalskreftscreening basert på individuell prøvehistorikk 2014/ / DR-AVD1/MN 722 DR-AVD1/MN Simula Research Laboratory AS Oppnevnelse av referansegruppemedlem Referansegrupper for Kreftregisterets nasjonale kvalitetsregistre 2014/ / DR-AVD3/BM 39 Mottaker Helse Sør-Øst HF Liv Marit Rønning Dørum DR-AVD3/LMRD Side: 18 av 18