Og utover de1e utøver Innovasjon Norge ansvaret å få våre fortrinn ut i verden gjennom Visit Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Og utover de1e utøver Innovasjon Norge ansvaret å få våre fortrinn ut i verden gjennom Visit Norway"

Transkript

1 1

2 Og innenfor reiseliv inkluderer de1e overna3ng, camping, kultur, arrangement, mat, bygdenæringer, <lleggsnæringer kny1et opp mot landbruk, naturbaserte opplevelser, arkitektur og design i turisme, transport og sport. Reiseliv og turisme er vik<g for handel men regnes ikke direkte som tradisjonelt reiseliv. Og utover de1e utøver Innovasjon Norge ansvaret å få våre fortrinn ut i verden gjennom Visit Norway 2

3 3

4 Sparebanken Hedmark si/ konjunkturbarometer fra november 2015 Hovedregelen er at det går på det jevne i Innlandet Når det går dårligere for resten av landet opplever vi en liten opptur i vår region Sysselse3ngsvekst, produksjonsvekst og jevnt god lønnsomhet Grunnen er lavere oljepris, lavere kronekurs, bedre <lgang <l kompetanse Vi har lange tradisjoner for å eksportere råvarene ut av fylket Det er på <de å utny1e ressursene lokalt Vår evne <l å utny1e de muligheter som ligger der avhenger av næringslivets vilje og evne <l å investere i innovasjon og utvikling Innlandsutvalgets rapport og konklusjonene fra denne: Innlandet har gode naturgi1e og kompetansemessige forutsetninger for å kunne delta ak<vt i et grønt skine. Den sterke posisjonen innen basisnæringene jord- og skogbruk gir Innlandet et fortrinn i utviklingen av bioøkonomien framover. Industrien i landsdelen er for en stor del kny1et <l verdikjeder for mat og trebaserte produkter. På noen av disse områdene ligger virksomheter i Innlandet helt i front av utviklingen internasjonalt. 4

5 Innlandet er en stor region midt i Norge og Skandinavia, med spredd befolkning og størst vekst i de tre Mjøsbyregionene, i hovedsak i Hamarregionen. Regionen har lav arbeidsledighet, og overvekt av små Regionen har mange ansa1e i skog- og trenæringen, næringsmiddel-industri, le/metallindustri og helseog omsorgssektoren. Innlandets næringsliv preges av lav FoU-intensitet og lav utdanningsnivå, men har etablerte FoU-tunge klynger innen bioteknologi (avl og befruktning) og le1vektsmaterialer og automa<sert produksjon. 5

6 BærekraN ( bevare natur, kultur og miljø ) ( styrke sosiale verdier ) ( styrke økonomisk levedyk<ghet ) Arrangement Mat Opplevelser Natur baserte ak<viteter 6

7 Natur er synonymt med Norge. De1e er troverdig og vi har mye av det. Den type natur som av mange fortsa1 oppfa1es som urørt. Over-besøk pga sosiale medier og de bilder som distribueres. SoMe status 7

8 8

9 Flere nordmenn velger eget land. BærekraN Valuta Kurs Nye <lbud Det er HIPT å reise i Norge Mange gode nye <lbud Bedre på mat og lokal mat Bedre på digital synlighet <lgjengelighet 9

10 10

11 11

12 Veksten kan nok ha vært påvirket av både Valuta og Trusselbildet. Men først og fremst er det at naturbaserte ak<viteter er trendy WW og vi har bli1 gode på det. God <lre1elegging. Vi har bli1 bedre på pakking og ikke minst digital synlighet 12

13 Hva skjer ute i verden og hva kan vi forvente oss Luksus øker ( sabre Amadeus ) Corky i den andre enden 13

14 Mat er vik<g Hvit duker er ut Michelin stjerne restauranter er ut. Formelle restauranter er ut. Tra1oriaen på hjørnet, enkel mat, miljøer hvor man treffer de lokale er inn. Genuin- hjemmelaget mat som lokalbefolkningen spiser er inn 14

15 15

16 16

17 Fyrtårn er den image, de produktene, de happenings, de arrangementene som gir et sted eller region kjennskapsgrad. Primæra1raksjoner er det som gir grunn <l å reise også kalt Reason to Go. Sekundær a1raksjoner er de man kjenner <l før avreise. De er ikke grunnen <l reisen i seg selv, men kan stø1e opp under at man foretar reisen. Komple1erer reisen. Sekundær a1raksjoner kan også påvirke reiseruten dvs veien <l hovedmålet. Ter<ær a1raksjoner er de a1raksjoner man først blir kjent med når man kommer <l en des<nasjon. Ikke sjelden gir ter<ær a1raksjoner likevel høy grad av KTI. Hvor er Hedmark? 17

18 Fyrtårn synlighet Oppmerksomhet Lillehammer Hamar Oppland vs hedmark Hedmark har mange mindre samt ter<ær a1raksjoner. Betyr at vi må organisere oss smartere. 18

19 19

20 Ta kontakt med Dag Koppervik og be om å <lsendt dokumentet. Dag Olav Koppervik Tel: /

21 Bakteppe for denne konklusjon er at det finnes svært lite ne1verks-organisering innen slike arrangement som ivaretar de rene kvalita<ve, økonomiske og markedsmessige aspekter. De fleste kjente arenaer hvor ulike arrangementer snakker sammen er basert på enkel læring og erfaringsutveksling. Det er ukjent hvorvidt det eksisterer et organisert samarbeide mellom ulike arrangementer hvor kvalitet, innkjøp, innleie, frivillige, økonomi, servering, ar<ster, system samt salg og markedsføring er hovedtema<kk. Det samme gjelder avtaleverk for ar<ster, hoteller, frivillige mv. 21

22 For å illustrere; I Lillehammer regionen som trolig er en av landets største arrangementsbyer finnes ingen slik organisering og ne1verksamarbeid. Regionen har arrangementer som Birkebeinerri1et ( over deltakere ), Birkebeinerrennet ( ), Birkebeinerløpet ( ), Inga Låmi ( ) Lillehammer Skifes<val ( ), Dølajazz ( ), Li1eraturfes<valen ( ), Peer Gynt Stevnet ( ), Stavsmartn ( 8.000), Baldus Cup ( ), World Cup Kvimjell ( ) og Countryfes<valen (6.000 ). Utover de1e finnes y1erligere årlige arrangement med mellom og deltakere. Her brukes ikke dynamikken mellom arrangementene. I Hamarregionen med Prøysenfes<valen, idre1sarrangementer, konserter mv finnes det pt heller ingen kjent organisering. I Fjellregionen, Elverum, Glåmdalen, Valdres mfl er det ikke registrert noen formell organisering av arrangementssamarbeid <l tross for et stort antall ulike former for arrangement. Vi kan derfor konkludere med at lite er gjort for å utny1e effektene ved å stå sammen. 22

23 23

24 Ta eierskap <l arrangementene i din region. Pakke og koble for å selge mer. Skape eierskap og engasjement få flere <l å bli din forlengede arm. 24

25 25

26 26

27 Innovasjon Norge ser klare fordeler av å koble reiseliv opp mot det arbeidet som f.eks gjøres innen havrom, fisk etc. På denne måten bygge Merkevaren Norge hvor alt vi gjør styrker reiseliv. Slik må vi tenke innenfor arrangementsutvikling, kultur og reiseliv. 27

28 28