fra tisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fra tisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 Uk~ntUg~ m~dd~~ls~r for norsi, Jjsk~rib~arift fra tisk~ridir~ktør~n 0 aargang nsdag 28 mai 99 Nr.. 22 norslt~ fisk~ri~r. Uken 824 mai. M VNTERFSKET i Finmarken m:angler der endnu opgave for tiden fra m'ars og indtil vaarfiskeopsynet blev sat den 4 april. Fylkesmanden har paa foranledning meddelt, at opgave skal bli sendt med det første. Før saadan foreligger kan man ikke gi en samlet opgave over resultatet av de egentlig skreifiskerier iaar. Tor s k e fis k e t i Finmarken faldt godt ogsaa i sidste uke, men uveir hindret endel flere steder; mandag var der helt landligge for storm og det samme var tilfældet lørdag for de aller fleste vær. Tiltrods herfor blev allikevel ukefangsten , der er beregnet til stk., saa det viser sig, at der er megen fisk tilstede. tilsvarende uke ifjor blev der opfisket = stk., i = stk., i = stk. og i = stk. Det samlede parti under vaarfisket i Finmarken utgjør iaar = stk. mot ifjor = stk., i = stk., i 96 50'30300 = stk. og i = stk. alt er iaar under vaarfisket i Finmarken opfisket sammenlignet med de 9 foregaaende aar: (Se tabellen næste spalte.) Det til rotskjær hængte kvantum og det russebehandlede kvantum utgjorde: (Se tabelleu næste spalte.) Det iaar til eksport isede parti utgjør kg.. ( = stk.), mot (= stk.~ Aar ~, alt Hængt l Saltet 000 stk. 000 stk.] 000 stk l : : Aar ; Rotskjær Russebehandlet l ifjor, i 97 og i 96. Der er ialt tilvirket 9530 hl. dampmedicintran møt 796 ifj0'r, 792 i97 og 5664 hl. i 96 0'g av lever hadde man tilovers 45 hl. mot 508 i 98, 496 i 97 og 376 hl. i 96. Deltagelsen i fisket er øket noget, saa der ved ukens slutning var tilstede 2754 baater, hvorav dampskib 0'g 2089 m0'torbaater, mot ifjor 233 baater (hvorav 290 motorer), i baater (hvorav 354 motorer) og i baater (hvorav 9 dampskibe og~ 734 motorer). Priserne holdt sig gjennemgaaende g0'de 0'g var fra 2036 øre pr. Høieste pris i Kjølh~fjord 35 36, dernæst i 'Vardø og Syltefjord 35, Berlevaag 3435, Baadsfjord, Finkongkjeilen og Gamvik 3335, Mehavn og Honningsvaag 3234 øre pr. Laveste pris hadde.man kun i Kiberg 2030 øre, men forøvrig var prisen ikke under 30 øre pr. Utbyttet av landets t0'rskefiskerier s,tiller sig iaar sammenlignet med de t0' foregaaende aar saaledes: 99 i Total mill. stk i Hængt " " Saltet "." Damp!ran hl Lever " Rogn " K y s t ml a kre l fis k e t faldrt meget godt i sidste uke og ukefangsten blev stk. makrei, hvorav indbragt til Kristiansand stk., Fredriksværn ', nsø , Nevlunghavn 5000, Stavanger , Kragerø , Haugesund , Lillesand og Grimstad stk. alt er iaar opfisket stk. kystmakrei mot ifjor og 3090 stk. i 97. Til Bergen endnu ingen makrel. Der indbragtes i sidste uke kun endel pir, hvorav der ialt er opfisket 2800 B ank fi s k e t f0'r Aalesund og Søndmør faldt meget gldt i uken. Der indkom 3 dampskibe med fra lange og brosme og fra kveitø. Desuten indkom der 42 store og 30 mindre motorba:ater med 500' 4000 rundfisk (lange og brosme) og 200'2000 kveite. Den samlede ukefangst blev lmkring lange, br0'sme,

2 84 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 28 mai torsk, kveite Ve i re t. Meteorologiske obserog 2000 stk.sei. Prisen var for vatorium beretter: lange 38, brosme 25, torsk 35 og Sydkysten har for det meste hat kveite 50 øre pr. Der var ingen svake sydvestlige til vestlige vinde kjøpere for kveite. Værøy eri helle uken. uken 7 mai opfisket 6500 Vestkysten hadde de to første, hvorav brosme 0000, pris dage laber til frisk nordvestlig vind, brosme 28, lange 40, torsk 40, kveite de følgende fire dage svak til laber 00 øre pr. Røst er i tiden nordlig til nordvestlig, og lørdag 30 mai opfisket 000 fisk. svak sydlig vind. Røst deltok i begyndelsen av Nordlandskysten hadde de fire mai 32 dækkede og 5 aapne motor første dage laber til frisk sydvestlig baater og i Værøy 5 dækkede vind, og resten av uken s,vak til motorbaater og 20 aapne baater laber sydlig vind. uten motor. Finmarkskysten hadde de fem Fet s i l d fis k e t. Leka er i første dage frisk til sterk nordvestsidsfe uke sat 2 smaa stæng smaa lig til vestlig vind, og senere frisk sild. Av ældre stæng er optat 300 til sterk sydvestlig vind. maal til sildoljefabrikker og 00 maal til agn, pris 425 kr. pr. maal. Der er intet saltet til handelsvare. S æ l f a T g ste n. sidste uke B~r~tnhtg~r. indkom til Aalesund 2 fartøier med Smaasildfisl<et. 700 og 000 dyr. Hel g e l and s sto r s i l d. Der ndberetning fra lensmanden i Sund til Møre fylke, datert 0 mai 99: er ifølge de indløpne beretninger ndtil utgangen av forrige uke blev i kk bl' l Sund stængt 540 hl. smaasild, hvorav 40 le, t noget større resu tat av maal a,nvendtes til agn og resten til sildsildefisket utenfor, Helgeland. oliefabrikkerne. denne' uke er stængt 700 hl. Derav Herøy blev i uken il and bragt 50 er 300 hl. anvendt til a.gnsild, 260 hl. til maal storsild, hvorav saltet til han hermetikfabriker og resten til sildolje. dene. Rødøy er ialt snurpet og ma~asvik lensmand telegraferer igaar: bortført ca maal og der gjen ~Paa strækningen Hasfjord0ifjord ialt til staar 4 stæng storsild og stæng nu stængt ca kasser sild samfæng!, hvorav meget handelsvare. Stængt hl smaasild, saa der paa strækningen! agnsild og ialt solgt av stængerne til agn Nordnesøy Valvær er notstængt ca kasser~ ca maal storsild og 00 maal Fetsildfisl<et. sumasild, hvorav intet er solgt. alt t l,~.\! 24/5. '. Politimesteren Namsos e egrruerer lnden amtet opflsket 4820 maal stor! 99: sild hvorav saltet til handelsvare Leka lensman~ melder: Denne uke 2, r smaastæng smaaslld, av ældre stæng optat 280 tønder og solgt hl sldoje 300 maal til sildoljefabrik og 00 maal agn. sild; laas smaasild, saa i strøket NordnesøyValvær notstængt nu antages 3500 maal storsild, 00maal smaasild, intet solgt. alt meldt opfisket i fylket 4820 maal storsild, hvorav saltet handelsvare 280 tønder, solgt sildoljefabrik 3000 maal. pslag 9. 27/5: Fiskeriinspektør Johnspn, Bodø, telegraferer 26 dennes: Storsild tilstede langs Nordlands kyst helt fra Senjen, samt ogsaa for indre side av Lofoten fra Henningsvær og vestover. De bedste fangster foregaar med snurpenot hovedsagelig utfor Mtykøerne og Træna, men ogsaa i den første tid nogle snurpefangster for Henningsvær. Endnu ingen landnotfangster av betydning, kun nogle mindre smaa stæng. Silden er aatefuld, er fremdeles mager og synes derfor endnu litet salteværdig, men fettgehalten er stadig stigende. Man mener, at der er adskillig sildemængde, men at der er mindre aate tilstede mot ifjor. <ystmakrelfisket. pslag. 27/5: Ky stll a kre fis k el: Sidste uke anmeldt opfisket stk. makrei, hvorav til Haugesund , Stavanger , Kristiansand ,Fredriksværn Priser Kristiansand fra pr., Fredriksværn 2030 øre pr. stk. Totalfangst til 24 mai stk mot i 98 og 3090 i 97. Skreifisket. pslag 35. Vadsø 2 /5: Tirsdag: Vard,) ingen landkomne, Kjøllefjord damper 8000 torsk, 6000 uer, Honningsvaag faa skøiter, stormhindring, indtil 3000, Kamøvær 2 linebaater landkommet, , Harøsund, Maasø enkel dypsagnskøite.500, smaabaater 50:300, ngø,nogen smaadækkeredelvis trækning , Tufjord tirsdag morgen opkomne skøiter , Hasvik liner delsvare 980 tønder og solgt til Lensmanden i s beretter under 22 mai: sildoljefabrikker 000 maal, pris Her er i denne og forrige uke fisket 0 kr. maalet. Nesna er iah saltet ca. 400 skjepper med smaasild (i s), der Forøvrig landligge for storm. solgtes for kr og kr. 2 pr. skjeppe. 300 tønder, pris 72 kr. pr.maal. Sildens kvalitet var noksaa fin. Den var fisket med landnot i nærheten av Ser Der mangler kjøpere saa hele laster voldsvik og solgt til Brødr. Tvedt' AlS og maatte styrtes paa sjøen. Aasvær le lsen, Bergen. har silden været helt inde i SUll Fylkesmanden Vadsø telegraferer 24 fabrik 3000 maa!. ; Pris ntet handelsvare. S i l d ef i s k e t i Fin ro ark e n. ' Efter telegram fra fylkesmanden av 24 ds. er der paa strækningen Has: fjord0ifjord i Hasvik ialt stængt ca kasser samfængt sild, rhelgelandsstorsild. hvorav meget til handelsvare. Av stængene er optat og solgt til agn ca kasser. pslag 9. 26/5: H.e l g e l and s sto r :s i l d. Fylkesmanden Bodø telegraferer 24 ds.: Herøy: Landført 50 maal storsild hvorav saltet handelsvare 980 tønder, solgt sildoljefabrik 000 maal, pris 0 kroner. Nesna: alt saltet 300 tønder, pris 72, mangel paa kjøpere, saa hefe laster maaue styrtes. Aasvær har Slden været inde i Sundene. Rødøy: alt snurpet og bortført 3000 maal, 4 laas stor Fiskepris: Vardø, Kongsfjord 35, Berlevaag 3435, Finkongkjeilen 3335, Gamvik 3335, Mehavn 3234, Kjøllefjord 35, Honningsvaag 3033, Skarsvaag 3, Kamøvær, Medfjord, Hasvik 32, Maasø 3233, Hjelmsø , ngø 3032, Rolfsø 303 Hammerfest 303. Leverpris : Vardø' 5065, Mehavn 6575, Kjøllefjord 6570, Honningsvaag 7580, Maasø 65, Hjelmsø, ngø 6065, Rolfsø, Medfjord 70, Hammerfest 75, Hasvik 5060, øvrige vær 60. Leverholdighet : Vardø , Berlevaag, Kjøllefjord , Finkongkjeilen, Mehavn 00000, Gamvik , Honningsvaag 90000, Skarsvaag, Kamøvær, Medfjord, Hjelmsø 000, ngø , Hammerfest 800. Baatantal 2626, hvorav 920 motorer, resten smaabaater mand. Fylkesmanden. pslag 35. Vadsø 22/5: nsdag: Vard0 lineskøiter banken, , des. uten hyse, Baadsfjord 3 smaaskøuer liner, stormhindret, haling , Kongsfjord skøiter enkel haling , mest hyse, BerlevaRg <2 landkomne baater hyse, ikke nævneværdig torsk, Honningsvaag igaaraftes landkomne storskøiter optil f6000, Loppa enkel linebaat 700. Forøvrig landligge for storm.. Fylkesmanden. pslag 35. Vadsø 23 /5: Torsdag: Vardø enkel lineskøite landkommet 600 torsk, desuten 2400 hyse, Kongsfjord enkel lineskøite 500, Berlevaag hyse, desuten 00.:500 torsk, Skarsvaag gammelt agn , Gjesvær 2 skøiter landkomrriet , Mafjord enkel storskøite stormhindret

3 28 mai 99 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN , Tufjord faa landkommet, overstaat bruk , Mefjord liner landbakken , skøiter optil 700, øvrige vær utror, men ingen landkommet. Veinesbotten, Nesseby stængt ca. 700 kasser agnsild. Agnmangel Mehavn, Kjøllefjord, Berlevaag, Kamøvær. Fylkesmand en. pslag 35. Vadsø 24/5: Fredag: Kiberg 2 linebaater , mest hyse, Vardø lineskøiter Banken og Søilen , desuten hyse, Syltefjord faa landkomne, ujevnt, , Baadsfjord smaaskøiter haling, gammelt agn, , Makur gammelt agn , Kongsfjord to halinger , mest hyse, Berlevaag , mest hyse, Gamvik faa balinger, gammelt agn, 600, enkel stori?,køite 000, Mehavn enkel skøite en haling 2500, delvis vendereise for storm, Kjøllefjord enkel, gammelt agn, 2000, agnmangel, ngø smaamotorer, stormhindret, en haling , Mafjord storskøiter,. en haling, jevnt 2500, mangel kjøp~fartøier, Skarsvaag, Kamøvær, Kjelvik lineskøiter haling , Honningsvaag faa landkomne optil 2000, Hammerfest liner , Mefjord faa utror, liner Sandbakken , længer tilhavs , Hasvik liner 8050, Taborshav, Meltefjord torsdag optil 200, Sørvær stormhindret, smaabaater gammelt agn 00300, Kobbevaag gammelt agn gylkesmanden. Rettelse i opslag 35 24/5: Kjelvik 2 lineskøiter haling , Honningsvaag faa landkomne optil 2000, delvis smaat, Tufjord skøiter , Rolfsøhavn optil 2000, Hammerfest liner. pslag 35. Vadsø 24/5: ptisket vaarfisket Finmark torsk, derav hængt rundfisk , saltet klipfisk , russebehandlet , iset 86000, rotskjær 3 000, resten forbrukt. Leverkvantum 45 hl., dampmedicintran 826 tønder. Baatantal 2754, derav 2098 motorer, dampskib, 655 smaabaater,. i Vardø 260, Berlevaag 58, Gamvik 08, lvehavn 204, Kjøllefjord 8, Kjelvik 03, Honningsvaag 600, Gjesvær 09, Hjelmsø :l 60, ngø 203, Rolfsø 75, Mefjord 80, Loppa 83, resten spredt øvrige vær mand, derav Honningsvaag 4500, Kjøllefjord 500, Mehavn 228, Hjelmsø 059, RoUsø 960, ngø 93, Vardø 864, resten spredt. 275 landkjøpere, 70 kjøpefartøier, hvorav Honningsvaag 60, Rolfsø 30, Hammerfest 2., Hjelmsø 9, Mehavn, defjord 9, resten spredt. Fiskepris: Vardø, Syltefjord 35, Baadsf jord, Finkongkjeilen, Gamvjk 3335, Mehavn, Honningsvaag 3234, ngø, Rolfsø 30':"32, Kiberg 2030, Kongsfjord 34, Berlevaag 3435, Kjøllefjord 3536, Skarsvaag 3, Gjesvær 30, Maasø 33, Hjelmsø 3033, Hammerfest 3035, Hasvik 3235, Breivikfjord 3233, Kamøvær 32. Leverpris : Kiberg; SyltefJord, Berlevaag, Finkongkjeilen, Gamvik, Gjesvær, Kamøvær 60, Baadsfjord, Kongsfjord 55, Mehavn, Rolfsø 70, Skarsvaag, Hjelmsø, ngø 60~65, Vardø 50, Kjøllefjord 6570, Honningsvaag 6580, Maasø 65, Hammerfest 7075, Hasvik 5070, Breivikfjord Leverholdighet: Baadsfjord, Gjesvær, Hasvik, Breivildjord , Syltefjord, Kongsfjord 200, Berlevaag, Honningsvaag, ngø, Rolfsø , Skarsvaag, Kamøvær , Vatdø 500, Finkongkjeilen 000,00, Gamvik 800~000, Mehavn 900~00, Kjøllefjord , Maasø 00, Hjelmsø 000, Hammerfest 800. Fiskevegt 2: Kongsfjord, Gjesvær 200, Berlevaag, Rolfs , Mehavn, ngø , Vardø , Kongsfjord 300, Finkongkjeilen , Kjøllefjord , Honningsvaag 90250, Skarsvaag distrikt 60, Hjelmsø 50450, Breivikfjord Tranpro cent : Vardø 3334, Baadsfjord 33, Berlevaag 3845, Finkongkjeilen 3538, Gamvik 3340, Kjøllefjord 4348, Hon ).ingsvag 4548, Skarsvaag distrikt 40, Gjesvær 48, Hjelmsø 4550, ngø 3335, Rolfsø 4850, Hasvik~ Breivikfjord Fylkesmanden. pslag 35. Vadsø 25/5: Lørdag,: Kiberg enkel linebaat 500, mest hyse, Vardø lineskøiter Banken bakken ; desuten hyse, steinbit, Syltefjord smaadækkere fredagsaften enkel haling 500 hyse, Baadsfjord enkel lineskøite gammelt agn 2000, Makur smaabaater 00800, Kongsfjord 3 skøiter enkel haling 200~500500, J3erlevaag hyse, ikke nævneværdig torsk, Finkongkjeilen ikke nævneværdig, Mehavn stormhindret optil 3000, Hjelmsø nogen lineskøiter , storm, Hammerfest liner , Medfjord liner 2 skøiter , forøvrig landligge for storm. Baadsfjord agnmangel. Fylkesmanden. pslag 35. Vadsø 26/5 : Havningberg lørdag 3 baater Mandag Mefjord i Sørø stormhindrede smaabaater 300:600, forøvrig landligge for storm hele Finmarken. Fylkesmanden. pslag 8. 26/5: Landets skreifiske til 24 mai 25.7 millioner stk., hvorav 5. hængt, 9.0 saltet, hl. dampmedicintran, 442 hl. lever, hl. rogn mot , ?: Finmarkens vinho diske beregnet til 28 februar.' Uken 824 mai. Det svenske makrelfiske med drivga!rn var godt, da der i uken blev opfisket ca snes. Nat til lørdag var der særlig rikt fiske, da fangsten var ca snes. Prisen i første haand har været varierende fra kr , almindelig kr pr. snes. Makrellen er iaar meget smaafaldende og som en grund hertil anføres, at man bruker finmhskede garn, som ogsaa med tar makre av mindre størrelse. A vsætningen i Skagen opgives at være daarlig og prisen for svensk makre har været kr. 3 pr. snes. Statens Fiskeriforsøksstation i Bergen ~~ Kystmakrelfisket 99. ndbragt Hvortil indbragt Til uken stk. alt stk. Haugesund... 24/ Skudenes... 24/ Stavanger... 24/ Egersund... 24/ Farsund... Hitterø... 7 / Mandal... Kristiansand.. 24/ Lillesand... 24/ Arendal... 24/ Grimstad... 24/ Risør... 24/ Kragerø:... 24/ Langesund... 7/ } Do. 24/ [ 4620,Fredriksvern.. 24/ [ Nevlunghavn 24/ nsø... 24/ alt l \ l Mot 98 l ~ Av fangsten er stk. fisket med garn, 960 stk. med not, resten med dorg, snøre eller andre redskaper.. E g e r sun d: 20 baater med 4 mands besætning, 8000 garn pr. baat, 3 til 4 mn fra land. Størrelse middels, kvalitet god, pris 3040 øre pr. stk. H a li g e sun d: Fisken var tør og mager. DrivgarnsDlakrellen blev fanget sydvest av Skudesnes, notmakrellen ved Fæøen. Prisen var i begy"lldelsen.25 pr. stk., 24 mai 50 og 40 øre stykket. K f' i sti ans and: Fisket har denne uke været meget stort; den største vanskelighet er at finde av 2,ætning for den; de sidste par dage har flere av baaterne ligget stine paa grund av lave priser. De sidste priser var 75 øre kiloet; til preservering har"/været solgt ca E.tk., resten har været solgt fersk her og iset til Østlandet. Gr i ill sta d: Her er kun 3 baater med garn; fisken er ikke meget analyserer, undersøker og gir vei slor, pris 60 til 40 øre pr. stk. ledning ved tilvirkning av fiskeri Ris ø r: Fisket er endnu smaat produkter. paa disse kanter; fisket med vad har enc.nu ikke lykkes; pris pr. stk. 25 øre.

4 . 86 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 28 mai 99 F red rik s v æ r n: 50 skøiter 6 mil syd av Svenør. Fisken er almindehg stor og av god kvalitet; prisen er 2050 øre pr. stk. Skaatøy, Kragerø: Fisket, der har været begunstiget av fint veir, foregaar med 8 baater, 3 fl 4 mil avland. L ang es u n cl: fisket har deltat ca. 40 arapne baater. Utførsel av fersk sild og fisk. ) følge Handelsdepartementets telegram av 24 mai kan utførsel aval s l a g s f e r s k s i l cl o g fis kuten speciel tilladese f'inde sted til. St' r b r i tan n i e! n, Fra n k r i k e og B ø l g i' ø n uten be,", tingelser. 2. H ' l and paa betingelse av, at der til toldka:mmeret avgives erklæring fra Netherlands verseas Trust om, at den er mottager av vedkommende vare. 3; Dan m ark og Sve, r i g e paa betingelse av, at der til toldkamlmeret avgives garantierklæring mot gjenutførsel paa vanlig skema henholdsvis fra GrossererSocieletet og fra Den svenske Stats Handelskommission. 4. Fin l and paa betingelse av, at der til toldkammeret avgives erklæring fra Den interallierte, HandelskomHe i Helsingfors o.m importtilladese for partiet. 5. N ' r d Rus l a T d paa betingelse av, at partiet konsigneres til British Supply Mission i Murm,ansk eller. Archangelsk alene eller i forbindelse med navng'it undermottager. Departementet bemerker, at denne adgang til utførsel uten speeiel tilladeise naarsomhelst kan tilbakekaldes i sin helhet ener for enkelte land eller fiskesorter. Til T y sk and vil indtil videre lltførselstilladelse for fersk sild og fisk kunne paaregnes ute n b e t ing e l 8< e paa telegrafisk andragende. til Handelsd/epartementet Andragendet maa indsendes til utførselsstedets toldkammer, som besørger det videresendt telegrafisk til departementet. ) Utsendt som opslag 8. De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) April 99, \ Cwts. Cwts. Januarapril For all e sorter tis Specifisert for føl gende sorter: Sild Brisling Makre Torsk " Lange... 'lo Sei... Cl. o Hyse... ti o Flyndre... o Kveite... ll alt i De irske fisl<erier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) April 99 April 98 Cwts. ;S Cwts. ;S For al le sorter tis Specifisert for fø gende sorter: 4260 Sild Brisling Makre.... o Torsk Lange Sei Hyse \ '" ' Flyndre Kveite De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Cwts. April 99 Cwts. Januarapril For al le sorter tils Specifisert for f ølgende sorter: Sild Biisling Makre Torsk Lange... o Sei Hyse Flyndre... o " Kveite... Cl o. o alt i versigt over fisket i april maaned. Trawlfisket paa Færøbanken og paa fiskefelterne omkring sland avgav for den skotske flaate fra Aberdeen 45 % for førstnævnte og % for sland utgjørend ialt 66 % av totalfangsten tilført Aberdeen fiskemarked. Gjennemsnitsfangsten pr. tur paa Færøbanken og ved sland utgjorde henholdsvis 874 og 320 cwts. og brutto utbyttet j5 704 og j5 665, mens utbyttet i april maaned 94 var kun 393 cwts. og 244 cwts. og pengeværdien a9 234 og j5 38 pr. baat.

5 28 mai 99 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK fskerbedrft FRA FSKERDREKTØREN 87 Av foranstaaende fremgaar at fiskebestanden paa Færøbanken er øket betydelig, som den norske fiskernbør merke sig. Der er i forrige og denne uke fisket store mængder kveite~i 'paa samme fiskefelt og indbragt til Grimsby levende i brøndkuttere. Linefisktilførtes Aberdeen med linebaater hjemmehørende paa forskjellige fiskehavne i Skotland, som formentlig gik til salterierne. De lokale linebaatet som fisket paa de nordlige felter hindredes meget av stormende veit. Motbrbaater fisket gjennemgaaende godt. Smaalinebaater hadde god fangst i slutten av måaneden. mark~dsbtr~tning~'r m.. ndberetning fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, 7 mai 99. Ferskfiskmarkedet. Trawlerne fra sland og Færøerne bringer daglig store mængder fisk til Grims by og Hull, som det er vanskelig at faa solgt Det hørte ttltgramm~r. <lipnskmarl<edet. psag 5. 2/5: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Salg 000 norsk, 2800 islandsk, 200 nyfundlandsk, beholdning 3000 norsk, 4500 islandsk, 6600 nyfundlandsk, priser norsk, islandsk, nøfundlandsk. islandsk, nyfundlandsk. Paris 76.90, London Skreifisket i Titran i 99. til sjeldenheterne i de sidste aar før (Av opsynsbetjent Dragsness beretning, datert 24 april 99). krigen, at baaterne ikke utlostes paa ankomstdagen og fisken solgtes ut, Forsaavidt angaar det iaar for men nu er tilfældet det, at der er Titran stedfundne skreifiske avliten avsætning for slands fisk, gives saadan indberehling: saa længe tilgangen paa nordsjøfisk Det efter første uke av februar er tilstrækkelig. En trawler fra stedseværende stormende veir og sland indbragte til Grimsby en last det ubetydelige utbytte av de av saltfisk av udmerket kvalitet og vel hjemmefiskere foretagne skreifiskeprekevert, og som solgtes med let forsøk bevirket, at fremmedes delhet til ~ 94 pr. ton, en pris der tagelse i fisket iaar uteblev længer lyder helt utrolig. Prisen for fersk end vanlig. torsk er gaat ned til 4 sh.; og' Tumbo Først i begyndelsen av mars anhyse til 3 sh. per stone, priser som kom endel frem:mede fiskere, og bebringer saltfisk ned i ;t 8 per ton, lægget økedes litt efter hvert, saa eller 3 kroner vegten efter de al der ved slutten av mars var tilstede mi~delige ar~eids. og.saltpriser før 57 baater m. ed 585 mund. april kngen. Sel staar l /62 sh: øke des antallet med 45 baater og per stone. dette straalende som~merveir ser man langs jernbanelinjen lange rækker saltfisk liggende snehvit paa stativer til tørring indtil aftenduggen indfinder sig, da blir det travelt fqir unge og gamle kvinder med at ta fisken ind i tørrehuset til videre tørring. Paa samme maate fortsætles tørringsproeessen, indtil fisken har naadd mlaalet for en holdbar vare. Da der er stor luangel paa øvede flekkere, saltere og tørkere, er det meget sandsynlig, at en hel del ferskfisk blir usælgelig, og maa kjøres hen til guanofabrikkerrie. 49 mand. alt var tilstede 202 baater med 734 mand. Dette er mindste deltagelse, som har været tilstede i Titran i de 9 aar, jeg har tjenstgjort som opsynsbetjent dersteds. Det samme gjælder ogsaa antallet av tilstedeværende kjøpefartøier, idet der iaaf kun var 7 saadanne tilstede. gsaa det opfiskede antal skrei er iaar mindre end noget foregaaende aar, idet partiet iaar kun blev Derav falder paa mars maned ca og paa april maaned ca Av fangsten blev 86,000 stk. saltet til klipfisk og s.tk. solgt til ferskfisk. Man hadde 96 hl. leve,r, hvorav 86 hl. blev anvendt' til 93 hl. dampmedicintran. Fisken s()llgtes mest i rund tilstand og betaltes med 3065 gjennemsnit 45 kroner pr. 00. Bruttolotterne er heregnet at utgjøre: i gjennemsnit ca. 230 kroner pr. mand. Fiskets samlede værdi beløper sig til kr Det for mislig fiske iaar tilstedeværende forhold var vistnok for en del som følge av, at der syntes være liten fisketyngde tilstede, men en væsentlig aarsak var det, at fisket de fleste dage hindredes av storm og uveir. Der var saaledes i mars muaned kun 5 dager med nogenlunde bra sjøveil' og 8 dager med korterø srunder delvis sjøveir. april var der 4 hele og 6 delvise sjøveirsdager. Der forekom under fisket ingen ulykker med tap av menneskeliv, likesom redskapstapet var mindre væsentlig. Forholdet og sundhetstilstanden blandt fiskerne var upaaklagelig god. Et par mindre forseelser mot fiskeriloven blev avgjort ved forelæg og vedtak av bøter. psynstjenesten avsluttedes 7 april og den 9 S. D. avreiste jeg fra' Titran. Nyfundland. Fiskemarkedet (efter Trade Review). St. Johns 9 april. Klipfisk: Merchantable.... $ Madeira... ~....» 3.00~ 3.50 Labrador Soft..» Labrador Shore cured» 2.00 Stor W estndia....» Hyse » 8.00 Smaa Westndia..» Sild, skotskpakket..» 6.50 Split herr., alm.. pakn.» Codoil, pr. fat, h. W.» Codliver oil, pr. ga. (3.79 liter)......» 2.25 l'

6 88 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 28 mai 99 VaarsUdflsket 99. saa medregnet; hvad der blev opfisket i Nordre Bergenhus amt Av psynet for Søndre distrikt, der aarets totalfangst maal, omfatter Rogaland og Hordaland blev fisket med garn 'og fylker, blev, i likhetm:ed ifjor sat med not. 8 januar' og da var der allerede Aarets vaarsildfiske var meget fisket endel sild,idet der i og n godt, saa kvantumet er større end kring ytre skjærgaard mellem. Fens tidligere, naar undtages 97, da fjorden og Selbjørnsfjorden var partiet var 8800 maal større endl gjort en godbegyndelse saavel med iaar. Priserne. varierte fra 27 ned landnøter og posenøter som med til 8 kr. de dager, da fisket faldt sættegarn, og man hadde flere størst paa Egersundskanten. Gjenstørre landstæng utenfor Bergens nemsnitsprisen for hele vaarsildkysten. mlidlertid blev der pludse. sæsongen er beregnet til ca. Hg en stilstand i sildens indsig, saa 'kr. 2.20' pr. maal for begge distrikfisket blev smaat i de første uker ter til sam,men, hvorefter den samefter opsynets ikrafttræden. Der lede værdi skulde bli ca mill. var store sildem:asser under op kroner, mot 29.0 i 98 og 27. mill. seiling, men' silden ynde likesom i 97. ikke gjøre landgang. Først i sidste Av fangsten blev iaar saltet alvdel av uken, der endte 8 fe 7340 maal vaarsild og iset og bruar, tok fisket rigtig fart og der eksportert til England ca var gode utsigter med store fang maal, resten gik til hermetik.og sier, særlig utenfor Egersund og bjemmeforbruk. For den saltede Flekkefjord samt utenfor Tananger vaarsild garanterte staten kr. 45 pr. og langs Karmøens sydside. Senere eksporlpakkøt tønde it 0 netto trakfisket længere nordover. Det til søndag den 9 :mars og kr. 35 pr. bedste fiske faldt fra midten av tønde for sild fanget efter den 9 februar til midten av mars, idet der mars. For kumisaltet vaarsild gai uken, der endte 5 fehruar, blev ranterte staten kr. 26 pr. 00 til opfisket ca ill:aal, den føl..: søndag den 9 mars, men for sild gende uke maal, i uken, der fanget efter den dag kjøpte staten endte ill:ars, maal og uke~: ikke. Statens kjøpepligt ophørte derefter maal. Den høiesfe' den 6 april 99. ukefangst iaar hadde man i uken; Nedenstaaende tabel viser vaardør endte 5 mars,,da der blev op sildfisket i 99 sammenlignet med tat maal. disse tal er op endel foregaaende aar: Herav fisket. Aar Totalfangst i Søndre i Nordre maal distrikt Bergenhus Saltet maal l l ' behandlet saltfisk vil i 99 antagelig kunne paaregnes til Nordrusland for ældrenorske eksportfirmaer i branchen i den utstrækning de gjældende avtaler med de krigførende Landbruksdepartementet har utfærdiget følgende kundgjørelse:» Utførselstilladese for russeog disses kontrolbestemmelser maaue tillate, men uten specielle betingelser om kompens ation svarer. Saafremt intet uforutset indtræffe'. vil. likeledes pomorernes utførsel av raa og saltet fisk overensstemmende medbestem:melserne i 29 c i handelslovenav 6 juli 907 jfr. kgl. resolution av 8 februar 98, punkt l bli tillatt i makketiden (5 juni til 30 september) uten at der vil bli krævet kompensationsvarer. Da der paa grund av de usikre politiske forhold og de av den grund hegrænsede russiske markeder, hvortil norske fiskevarer for tiden kan sendes, vistnok vil melde sig adskillige lnsætningsvanskeligheter, finder departementet imidlertid at maaue tilraade, at der utvises forsigtighet. med russebehandling av fisk~ forinden sikkerhet for avsætning til Husland er opnaadd. Der gjøres i den forbindelse uttrykkelig opmerkslt paa, at staten ikke kjøper russebehandlet vare. Alle andragender 0n utførselstilladeise,maa indsendes gjennemi det toldkamm.er, hvorover utførslen skal finde sted. Ef stort kjølerum i Montreal. Efter»Fish Trade GazeUe«. Det meddeles i»canadian Fisherman«, at Provianteringsdepartementet vil la opføre et meget kostbart kjølelager i Montreals havn til lagring av kjøt, fisk, smør o. s. V., i paavente av skibsleilighet. De kanadiske fiskeproducenter har mottat nyheten med tilfredshet. De har i nogen tid erfaret nødvendigheten av et saadant lager ved ophjælp av eksporthandelen med frosset fisk. varmt veil" staar vogner med frosset fisk paa bryggen og venter paa at bli avskibet, og risikerer at bli ødelagt. Man mener, at markedet for kanadisk frosset fisk i Storbritannien og Frankrike er forbi forsøkets stadium,og paa god vei til at bli et permanent eksportmarked.

7 28 mai 99 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN Torsk i til 24 mai l 000 stk. 00 stk. Derav sløiet torsk Priser for l Tllstede Lever tilvegt. i Damp overs til Rogn leverhol medicin andre lever i hl. 00 stk. kjøpe baater hængt saltet dighet stk. tran i hl. transorter pr. hl. sløiet far l 000 stk. l 000 stk. lever i hl. torsk rogn tøier fiskere i l hl. 4) pr. hl.. l l~ Finmark Vinterfiske til 28 / ) ~. øre pr. Troms fylke ) Sluttet Lofotens opsynsdistrikt Slutte (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden HelgelandSalten N. Trøndelag fylke Vilden....' 277, Slutte S. Trøndelag fylke Fosen ' 7 2 '_. Sluttet Nordmøre fogderi { } Romsdals fogderi } Søndmøre fogderi Sluttet SognogFjordanefylke Sluttet Søndenfor Sluttet Tilsammen FiBmai'k vaar eller :36 ' 50, ) loddefiske fra 4/... ~ ,500 ) 305! 509 gavl hl. lev øre pr. ~6)4954 alt 25695, ' Mot i 98 til 25' 5.' i 97 " 26 / l i 96 " 27 / ~ i 95 22/ " i 94 " 23 / i 93 " 24 / i 92 " 25 / Finmark vaar eller loddefiske: i 98 ti l 25 / øre gav hl; lev. pr i / ,25" ' gav hl. lev. øre pr i / øre C pr. 244 gav hl. lev i 95 22/ gav. hl. lev. øre pr. 273 i / g'av hl. lev. øre pr i / gav hl. lev. øre pl i / øre gav hl. lev. pr i / øre pr. 255 gal' hl. lev i 90 2 / øre 8~ pr. ' Tællingen j regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til styltker efter 270 ~ 00 stykker. 2) omgjort til stk. 3) omgjort til stk. 4) 00 ilter lever gav i Finmarken fra 33'50 liter dampmedicintran. 5) Desuten 275 kjøpere paa land. 6) Herav 2098 motorskøiter, 655 smaabaater og dampskib.

8 90 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 28 mai 99 Yderligere lettelser i utførselen av fersk fisk, sild og hermefik. ) Under henvisning til Hand~ls.. departementets meddelelser av 24 og 26 mai 2) om' utførsel av fersk sild og fisk sam,t fiskehermetik til visse land uten speeiel tilladese meddeles at de i disse meddelelser krævede garantierklæringer med videre for utførsel til Holland, Schweitz, Danmark, Sverige og Fin.. land bortfalder, saaledes at utførsel av fersk sild og fisk samrl! fiskehermelik til de nævnte land kan linde sted uten nogen betingelse. Utførsel av fisl<ehermetik. telegram, av 26 d. ill. meddeler Handelsdepartementet, at a l s l a g s fis k e her ill e tik kan utføres til nedennævnte land ute n s pe ei e l t i l a del s e og paa nedenanførte betingelser:. H o l a il d paa betingelse av, at der til toldkamimeret avgives erklæring fra Netherlands verse as Trust om, at den er motlager av vedkommende parti. 2. Dan rna r k og Sve r i g e paa betingelse av, at der til toldkarnmeret avgives garatierklæring.mot gjenutførsel paa vanlig skema henholdsvis fra Grosserer Societet og fra Den svenske Stats Handelskommis,.. sion. 3. Fin l a il d paa betingelse av, at der til toldkammeret avgives erklæring fra Den interallierte Handelskomite i Helsingfors eller i Kristiania oml importtilladese til Finland for partiet. 4. Sch w e i t z paa betingelse av, at partiet konsigneres til S' ciete Suisse de Surveillance Economique. 5. Nor d Rus l and paa betingelse av, at partiet konsigneres til British Supply Mission i Murmansk ener Archangelsk alene eller i forbindelse med' navngit undermottager. slandsfisket. Fangsten kan.bringes til sland. ) Ved kongelig resolution av 24 ds. har Handelsdepartementet erholdt bemyndigelse til at dispensere fra paragraferne og 2 i lov av 29 juli 98 om ilandbringeise i norsk havn av fisk fanget av norske farkoster. medhold av denne bem,yndigelse samtykker departementet i, at norske fiskefarkoster uten hinder av paabudet i nævnte lov, paragraf, ilandbringer sin fangst paa sland. MAR(EDSPRSER. Bergen, 26 mai 99. Salt: Fra pakhus Middelshavs kr. 4.00, engelsk kr..00, tysk kr..00 pr. maa:! fl 40 liter. ) Utsendt som opslag 8. 2) ndtat et andet sted i bladet. ) Utsendt som opslag 0. Generalrapport om de større nors ke fiskerier(norw.fisheries ) Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantitiesreported toa late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli~desemberl)... ~ , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfi,sket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember ).., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted,. seapacked) C. MakreUisket ved dorgere (Nordsjøen, saltet 'for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) Finmarksfisket gav i forrige uke mindre utbytte paa grund av storm og agnmlangel. Ukens tilvekst er 2 millioner stykker og landets totalkvantum er 252 million mot ca. 9 mill. ifjor og ca. 23lj2 mill. i 97. Paa eksportmarkedet mangler noteringer. Totalfor uken til kvantum til 24/ / ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not included). ' 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included). ~~ Ved eftertryk av disse meddelelser maa "Fiskets Gang" angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri.

9 tir i tell' o norg~$ a" n$~,~produkt\!i' fra januar til 7 maj 99 og i Uk~lt, som elhut 7 mat.~~~~ ~ ~T.. ~,,:.'' Fe~~~d~. ~J~ord~Sj~H~~.. ~~~. ~.. r;:~~mls" l<lipfisk,.wpfisk, ~ot. Hyse, Anden Tol(h~t'2del! ~ a. a r;:"!d log ~:'r<~tret' Stors!ld sild Bi S!i{l! s. ild norsk slatn~sk Rundfisk skjær' Sel rund tørfisk ;~~~~~~lia : tell!o telr. td ' r. td e c. l l. <g. l (g. (g. (g., l.~ ~ ~(~g~. ~ ~~~ ~ ~ + ~~ ~ =~~~~ ~ ~~~ ~ ~< ~~~~00 i~ 25 ' Sandefjord...! KristianS,lc.. T7Jakl'efiord! _ St~v~'lger.. :J 2944 Kopervik ! l LlugeSlllld B:r~el ! 39 i 502 FUlv) Aaleslllld......! ' 450 Kristiansund"l 2039 i Tr.. ondhjem Bodø Svolvær Narvik... Tromsø...! 43 i lalllerfest.. ' Va rdø...! 4 V:idsø...! i\llcire ' ].. o. a~=45 256, ~~~~ ~ uken!' 202, =._~ Rogn D,m. tran R.m. tran Blan Brun blank Brun Haakjærr ~= Toldsiecler f\ ri sti,il i Cl Salldefiord KristiniJsand ~~fkkefjord"",:jravanger.... Kopervik Bergen Florø. i\alesllml. l(risticlljsllld.. TrolldlJ:elll. Bodø.' 'Svalva;r \, ' " ~ l \f \ Trlllsø rlallrnerf:;st.. Vardø. Vadsø. Andle: Hænlel idl'. Hvalti'atJ telr. 9 Sæl~ tb'rn tdl. ~~ Bottle Sildetran fe Sild, ilosetran ks. rsk røkt telr. ""~' ~i i ~ ',~= ~ : i 45 ' l ~ 400 ~ = _.. Makrei, Makrel.l Laks, levend. saltet fersk fersk aal. l(g. ~ Fisk, Anden Fisk, Fiske Hummer saltet Sildemel Sælsklnd Hermetik fersk fisk saltet guano stk. i fartøi i i , ' ' _ _ '

TORSKEFISKET i Finmarken faldt

TORSKEFISKET i Finmarken faldt il alt St aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra tisk~ridir~ktør~n nsdag 5 juni 1918 Nr.. 23 norsk~ fisk~rj~r.. Uken 26 mai1 juni. TRSKEFSKET i Finmarken faldt meget godt flere steder

Detaljer

fra fjsl(~ridir~kt0ren

fra fjsl(~ridir~kt0ren 000 34 Ukntng mdalsr for norsk fiskribarift fra fjsl(ridirkt0ren nsdag S"juni 920 Nr" 24.--------.------------------- Bankfisket fra Aalesund"" var i norsk nskrier. Aar. Rotskjær ::e- uken begunstiget

Detaljer

--------+--- ------+------

--------+--- ------+------ 1 11 aargang Ukntlig mddlsl for norsk fjskribdrift fra Jjsl(ridirktørn Onsdag 12 mai 1920 Nr. 19 'norsk fiskrir. Uken 2-8 mai. Tors k e fi s k et i Finmark harendnu ikke tat nogen rigtig fart, da fangsterne

Detaljer

fra rjsk~ridjr~ktør~n

fra rjsk~ridjr~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra rjsk~ridjr~ktør~n Onsdag 15 mai 1918 Nr. 20 som russefisk, mens der ifjor kun var norsk~ fisk~ri~r. russebehandlet 2000 stk. mot iaar Uken 5-11

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n 7 aargang Uk~ntUg~ m~dd~i~ls~r for norsk fisk~rib~drjft fra fisk~ridir~kt0r~n Onsdag 7 juni 96 Nr. 23 Rotskjær Russebeh. Uken 28 mai-3 juni. 92.... 2 47300 0908300 9..... 259500 6862900 TORSKEFISKET i

Detaljer

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n 1 alt 1 Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~drift fra tisk~ridjr~ktør~n 9 aargang nsdag 12 juni 1918 Nr. 24 norsk~ fisk~rj~r. Uken 28 juni. Rotskjær ' Aar Russebeh.. + 1918....... 1 281 500 5 888 200

Detaljer

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 0 3 4504 Ukntng madlsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirktørn 3 aargang Torsdag 8 mai 922 N'. 20 norsk fjskrir. Uken 73 mai. T '0 r s k e fi s k e t i Finmark var godt ogsaa i sidste uke. de første

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift --- -- Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift fra fiskeridirektoren, aargang nsdag 25 mai 1910 Norske fiskerier. Uken 15-21 mai. v V AARSLD blev der optat i A uken kun 2500 maal, alt av staaende

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren. Onsdag 20 april ri :=':1--" <:O... f-' 00 ~o. ~... l:\!

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren. Onsdag 20 april ri :=':1-- <:O... f-' 00 ~o. ~... l:\! ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. aargang Norske fiskerier. Uken 10 april-16 april. v V AARSL D blev der optat i søndre vaarsilddistrikt 25 000 maal A og i nordre 12 000, alt notsild

Detaljer

fra fisl(~ridir~ktør~n

fra fisl(~ridir~ktør~n aargang Ukntlig mddllsr for norsk tiskribdfjft fra fisl(ridirktørn Onsdag 28 april 920 Nr. 7 Prisen holdt sig nogenlunde bra og prisen var naar man undtar n,orsl( fiskrir. Gjesvær, hvor prisen var 6 øre

Detaljer

fiskets O Fisket. Uken mai. fiskeutbytte indtii 31. mai 1924 (De store fiskerier).

fiskets O Fisket. Uken mai. fiskeutbytte indtii 31. mai 1924 (De store fiskerier). fiskets O Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. Bergen postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 4 juni 1924 'sider kr. 2.00 ved henvendelse til direktørens kontor.

Detaljer

FETSILDFISKET faldt ganske

FETSILDFISKET faldt ganske Ukntlig madlsr fot,, nork fj$kribd'rjftfra tisi(ridirkt0rn 9 aargang norsk fiskrir. Uken l 7 desember. FETSLDFSKET faldt ganske godt i forløpne uke. Talvik i Finmarken blev der sat endel større sildestæng,

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen, lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Detaljer

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra Jisk~ridir~ktør~n Onsdag 2 juli 96 Nr. 28 norsk~-fisk~ri~r Uken 2-8 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i Nordsjøen er fremdeles smaa. Til Bergen indkom

Detaljer

Onsdag :2 juni 1920 ~------~--~--~~~------~--~--~- I Hængt I Saltet. var prisen 25 øre. Leveren. betaltes Uken mai.

Onsdag :2 juni 1920 ~------~--~--~~~------~--~--~- I Hængt I Saltet. var prisen 25 øre. Leveren. betaltes Uken mai. 3778 372 Ukntng mdalsr for norsk flsltribdrift fra rjskridirkt0rn Onsdag :2 juni 920 Hængt Saltet Aar norslt fsltrir. alt Honningsvaag 2730 øre, lavest i 000 stk. 000 stk. 000 stk. Maasø 2023 øre pr. kg.,

Detaljer

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntng mdalsr for norsk riskribdrift fra fiskridirktørn Nr. 15 Fiskeriinspektør Fredrik M. Wallem blev student 1861 og cand. JUL 1866. mot 17.2 ifjor, 10.5 i 1920,6.8 i 1919, At regne op alle de stillinger

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 28 juli 1915 Nr. 30 rril Andenes og Bleik indbragtes botlenosefangst er nu kommet hjem. Norske fiskerier. uken 11-17

Detaljer

fra tjsk~rjdjr~ktør~n

fra tjsk~rjdjr~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rjb~drift fra tjsk~rjdjr~ktør~n nsdag 26 juni 1918 Nr.. 26 nqrsk~ 'fisk~ri~r. Uken 1622 juni. TRSKEFSKERERNE i Finmarken faldt bra i sid ste uke, idet der

Detaljer

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Ukntlig mddlsr fqr norsk fiskribdrift fra fiskridirkt0rn 7 aargsl'lg nsdag 0 mai 96 Nr. 9 Berlevaag 39 baater. - Der er frem- uforandret fra forrige ukes oversigt. norsk fiskrir. møtt 77 kjøpefartøier

Detaljer

fra fjsi(~rj'ur~ktøren

fra fjsi(~rj'ur~ktøren UkntHg mddlsr for nqfsk fisltrjbdrjft fra fjsi(rj'urktøren il"rsl( fis \rir Uken 28 novbr.-4 desbr. Fet s i l d fis k et faldt bra l Troms fylke i sidste uke. Lyngen blev der sat to større og 6 mindre

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FETSILDFISKET. Der foreligger

FETSILDFISKET. Der foreligger n 9 aargang Uk~ntUg~ m~ad~i~ls~r for norskfisk~rlb~4rift fra fisk~rjair~ktør~n Onsdag 27 november 1918 NI'.. 48 nqrsk~ fjsl\~rj~r. Uken 1723 november. FETSILDFISKET. Der foreligger en kvantumsforøkelse

Detaljer

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n UkntUg mdclilsr for norsk tjskribclrift fra fiskridjrktørn Onsdag 4 l,anua.. 1922 Fiskerierne 1921. FiskerierIe har i 1921 hat vanskeligheter at kjæmpe med, Som forutsat blev utbyttet, av vintersild: ilskerierne

Detaljer

Ukentlige meddelelse'r for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelse'r for norsk fiskeribedrift Fiumarken Ukentlige meddelelse'r for norsk fiskeribedrift fra fiskerid'iektoren 3 aargang nsdag 8 mai 92 Norske fiskerier. Uken 28 april-4 mai. foregaaende uke, er dette foraarsaket maal igjen i nøter,

Detaljer

FETSILDFISKET er smaat. 575705 maal i 1909. Der er iaar

FETSILDFISKET er smaat. 575705 maal i 1909. Der er iaar Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arlft fra ti$k~ridir~ktør~n 8 aargang Onsdag 14 november 1917 Nr. 46 norsk~ fisk~ri~r. Uken 4-10 november. opfisket 173833 maal mot 179253 i 1916, 368064 i 1915,.316324

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Ukntlig mddilsr for ttrsii fiskribdrjft fra fjskrjdirktørn 10 aargang Onsdag 8 oktober 1919 l1orsl( fisl(rjr. Uken 28 september4 oktober. FETSILDFISET. Der er kun kommet opgave fra Tromsø av 27/ 9 og Namdalen.

Detaljer

TORSKEFISKERIERNE i Fin- Kongsfjord og Rolfsø 35 og Ingø 33

TORSKEFISKERIERNE i Fin- Kongsfjord og Rolfsø 35 og Ingø 33 98 0 aargang Uk~ntng~ m~cld~ ~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 30 april 99 Nr.. 8 Qfs)te fjsl(~ri~r. Uken 20-26 april. Prisen var i Finmarken for fisken fra 30-36 øre pr. kg.

Detaljer

fra risk~ridir~ktør~n

fra risk~ridir~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fjskribdrift fra riskridirktørn Onsdag 3 august 92 Nr.. 35 Uken 2-27 august. Fet s i l d fis k et' var meget smaat i sidste uke. Troms fylke blev ukefangsten 2 927 maal, men herav

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

for norsk fisk~rib~arift

for norsk fisk~rib~arift 2 aall'gang norsl( UkntnQmddlsr fra fislrldjrkt0rn fis(rlr. Uken 06 juli. Om fet s i l d fis k e t foreligger der meddelelse om at der i Bjugn i Fosen i sidste uke er sat ialt 57 mindre notstæng. Derav

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

SKREIFISKERIERNE er ikke blit

SKREIFISKERIERNE er ikke blit ~~ ~--- 96 5362 Uk~ntUg~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~riair~ktør~n 8 aargang nsdag 30 mai 97 Nr.. 22 norsk~ fisk~.ri~r. Uken 20-26 mai. SKREFSKERERNE er ikke blit noget forøget i kvantum

Detaljer

fra fjsk~ridir~kt0r~n

fra fjsk~ridir~kt0r~n fjord. 0.7 20.0 maal 96 Uk~ntHg~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~clrift fra fjsk~ridir~kt0r~n 8 aal"gang nsdag :2 mai 97 ---------------------------------------- Nr" 8 liner 600-000, Kjelvik linebaater 50-250,

Detaljer

STORSILDFISKET var ogsaa

STORSILDFISKET var ogsaa Uk~nt1ig~ m~acl~i~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fr a fisk~rjdir~kt0r~n 9 aargang nsdag 23 januar 1918 nrsk~ fisk~ri~r. Fetsildfisket i Namdalen paa- svake sydlige vinde, trsdag aften gik g enkelte steder

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n UkntUø md"lsr for norsk flskribdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 26 april 1922 norsk fiskrir. Uken 16-22 april. 54 liter dampmedicintran (ifjor 54 og i 1920 59 liter). Av fiskepartiet er 6 338

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Uk~ntUa~ m~dd~ld$~r.f0tnor$it:fi$ker~4ttft..., ~ _ I: ; i _ ',,

Uk~ntUa~ m~dd~ld$~r.f0tnor$it:fi$ker~4ttft..., ~ _ I: ; i _ ',, Uk~ntUa~ m~dd~ld$~r.f0tnor$it:fi$ker~4ttft..., ~ _ : ; i _ ',, frajisk~rii(fir~ktør~n ' 9 aargang l', Bæsongens hel'e storsildfa;ngst antages n1ååt,n6't~ild. norsk~ fjsk~ri~r. eftet en foreløhig' b~'regl1ingat

Detaljer

fra fjsk~rjair~ktør~n

fra fjsk~rjair~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrjairktørn Onsdag 30 oktober 98 Nr 44 Brislingfisket. Fra lensmanden i Sogndal foreligger opgave om fisket 596 maal, hvoråv saltet handelsvare tønder. Vik opfisket

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fra fisk~rldjr~ktør~n

fra fisk~rldjr~ktør~n aargang Ukntnge sr for norsk fjskrjbdrift fra fiskrldjrktørn nsdag 3' mars 920 Nr. 3 Uken 2-27 mars. SKREFSKET var ogsaa i sidste uke for endel hindret av uveir, saa fangsten blev liten, naar man tar hensyn

Detaljer

fra fjsk~ridir~kt0r~n

fra fjsk~ridir~kt0r~n UkntUg md,dlsr for nqrsk fjskrjbdrjft fra fjskridirkt0rn Onsdag 11 oktober 1916 Nr.. 41 F. Uken 1-7 oktober. 3000 kg. hyse, 16000 kg. sei og 31 678 maal, saltet handelsvare 204848 tønder og i 1914 118104-8000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fra fjsk~ridjr~kt0r~n

fra fjsk~ridjr~kt0r~n Ukntn9 madtllsr fer norsk tjskrib4rjft fra fjskridjrkt0rn 12 aargang Onsdag 19 oktober 1921 Fiskeriraadet 1921. foredrag av Fiskeridirektøren ved raadets sammentræden den 15 oktober 1921. Siden Fiskeriraadet

Detaljer

SKREIFISKERIERNE. er nu av

SKREIFISKERIERNE. er nu av Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 5 aargang Nrske fiskerier. Uken 06 mai. SKREFSKERERNE. er nu av sluttet fr iaar, idet def nu freligger slutpgaver fr Yttersiden, hvr partiet

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

SrrORSILDFISKET var ogsaa i sidste noget drivgarnsfiske. Utenfor Ferking- hængt 4(18420 kg. Ialt er under vinter-:

SrrORSILDFISKET var ogsaa i sidste noget drivgarnsfiske. Utenfor Ferking- hængt 4(18420 kg. Ialt er under vinter-: U J(enttige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 17 februar. Onsdag februar 1914 Nr. 6 størrelse 680, pris kr. 15 pr. maal. 2 528 382 kg., iset

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n --- -~~------_.- ----~-------------- - Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang nsdag 2 januar 98 Nr. 97. f SKERERNE i 97 har i aarets løp hat forskjellige vanskeligheter

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 2 januar 1924

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 2 januar 1924 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 2

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fra risk~rjdjr~ktør~n

fra risk~rjdjr~ktør~n 3 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrlft fra riskrjdjrktørn Onsdag mars 922 Nr. 9 norsk fiskrir. Uken 925 februar. Sto r s i l d fis k e t var saavel i begyndelsen som i slutten av forløpne uke

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL 108 BERETNNG OM FORSØKSSTATONEN Hovedresultatet av disse undersøkelser er, at grøn/or bestaaende av en blanding av havre og erter bør saaes tidligst mulig._ Derved faaes baade større og bedre avling. Den

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Fiskeridirehtovatets Småskrifter Nr. 10- IY5i NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Utgitt av Fiskeridirekt0ren Bergen 7951 A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI NORSK LOVGIVNING OM UT~VELSE AV FISKE. En gjennomgåelse

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift maal Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang A Norske fiskerier. Uken 12-18 juli. Onsdag 22 juli 1914 Moldøen. uken 5-11 juli indbragtes 8600 kg. fisk og i uken

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

fra fiskeridirektoren Onsdag 27 mai 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 27 mai 1914 20 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift 5 aargang Norske fiskerier. Uken 17-23 mai fra fiskeridirektoren nsdag 27 mai 1914 ningsvnagene, 48 i Kjøllefjord distrikt, 44 i Gjesvær og 38 i Hjelmsø.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fra fjsk~ri(ur~ktør~n

fra fjsk~ri(ur~ktør~n og det samlede parti utgjør 529 Dn ifjor og 2 770'0'0 i 99. e.n ukefangst ay 40'0'0 stk., saa par- 92 920 99 het er nu 780 '000 stk. mot 568 0'00 --'--;.--- cl Hængt 7.4.8 _er bra flere steder, men er

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer