FYLKESKOMMUNENS IDRETTSSTIPEND 2012 SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESKOMMUNENS IDRETTSSTIPEND 2012 SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2011"

Transkript

1 Saknr. 11/ Ark.nr. 223 C21 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet tildeler stipend til: Jan Olav Bjørn Gjermundshaug Bente Losgård Landheim Ole Magnus Bakken Jørgen Kåshagen Sindre Rønning Huber Sindre Løchting Marit Fåsetbru Sandtrøen Magnus Tønsager Nikoline Rui Heidi Lillesæter Vebjørn Aaseth Per Buttingsrud Aas-Eng De resterende søknadene prioriteres ikke for tildeling. Beløpet (kr ) belastes konto som da er brukt opp i sin helhet. De resterende kr vil bli tatt fra planen for fysisk aktivitet ( ). ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Oversikt over søkere til idrettsstipend - Retningslinjer for idrettsstipend Utrykte vedlegg: - 18 søknader Hamar,

2 Njål S. Føsker fylkesrådsleder

3 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: I tiltredelseserklæringen til Fylkesrådet står det at Hedmark og Innlandet skal være det naturlige førstevalg for store idretts- og kulturarrangement De ønsker også å legge til rette for å ha fysisk aktive barn og unge i fylket. Å få store idrettsarrangementer til distriktet kan bidra til økt vekst innen idrettsbevegelsen. Å ha egne dyktige utøvere gjør det motiverende for lag og foreninger å ta på seg slike arrangementer. Gjennom å gi idrettsstipend til lovende utøvere vil disse bli forbilder for våre yngre utøvere. Hedmark har grunn til å være stolt av sine utøvere, både fordi de profilerer fylket vårt på en positiv måte og fordi det vises at det jobbes svært godt av den frivillige idretten blant barn og unge. Fylkesrådet går inn for å tildele idrettsstipend for 2012 til 12 unge utøvere som driver sin idrett på et høyt nivå. Stipendene har forskjellig størrelse avhengig av sportslig nivå. Fylkesrådet tildeler stipend til: Jan Olav Bjørn Gjermundshaug Bente Losgård Landheim Ole Magnus Bakken Jørgen Kåshagen Sindre Rønning Huber Sindre Løchting Marit Fåsetbru Sandtrøen Magnus Tønsager Nikoline Rui Heidi Lillesæter Vebjørn Aaseth Per Buttingsrud Aas-Eng De resterende søknadene prioriteres ikke for tildeling. Beløpet (kr ) belastes konto som da er brukt opp i sin helhet. De resterende kr vil bli tatt fra planen for fysisk aktivitet ( ). Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 10/11.

4 S A K S U T R E D N I N G: Innledning Det er i budsjettet for 2012 satt av kr til Hedmark fylkeskommunes idrettsstipend for I retningslinjene for tildeling står det bl.a.: Søkeren må være i alderen år, bosatt i Hedmark eller på en annen måte være knyttet til fylket. Søkeren må representere en Hedmarksklubb. Stipend tildeles på grunnlag av søknad. Det må foreligge en finansieringsplan og omtale av eventuelle andre finansieringskilder. Stipend kan som regel ikke tildeles en søker som har mottatt stipend fra Hedmark fylkeskommune de tre siste år. Stipendordningen ble kunngjort i lokalpressen og søknadsfrist var 1. desember Utredning Innen fristens utløp har det kommet inn 18 søknader. Søkerne representerer 10 forskjellige idrettsgrener. Det er 11 gutter og 7 jenter. Nivået på utøverne er meget høyt. Søknadene har blitt drøftet med Hedmark Idrettskrets. For å prioritere søkerne har fylkesrådet lagt følgende til grunn for utvelgelsen: 1. Idrettsutøvere som er på et topp nasjonalt nivå og som har deltatt og hevdet seg også internasjonalt 2. Idrettsutøvere som er på et høyt nasjonalt nivå 3. Idrettsutøvere fra forskjellige idrettsgrener 4. Idrettsutøvere som ikke oppfyller kriteriene En av søkerne fikk stipend i 2010 og to i 2011 og oppfyller derfor ikke kriteriene. Alle søkerne driver idrett på høyt nivå. Det har vært en prosess med Ungdommens fylkesting om de ønsket å delta i saksbehandlingsprosessen, men konklusjonen ble at de takket nei til dette. Fylkesrådets drøfting I tiltredelseserklæringen til Fylkesrådet står det at Hedmark og Innlandet skal være det naturlige førstevalg for store idretts- og kulturarrangement De ønsker også å legge til rette for å ha fysisk aktive barn og unge i fylket. Å få store idrettsarrangementer til distriktet kan bidra til økt vekst innen idrettsbevegelsen. Å ha egne dyktige utøvere gjør det motiverende for lag og foreninger å ta på seg slike arrangementer. Gjennom å gi idrettsstipend til lovende utøvere vil disse bli forbilder for våre yngre utøvere. Hedmark har grunn til å være stolt av sine utøvere, både fordi de profilerer fylket vårt på en positiv måte og fordi det vises at det jobbes svært godt av den frivillige idretten blant barn og unge. Fylkesrådet går inn for å tildele idrettsstipend for 2012 til 12 unge utøvere som driver sin idrett på et høyt nivå. Stipendene har forskjellig størrelse avhengig av sportslig nivå.... Sett inn saksutredningen over denne linja

5