Eurosvekkelse i går, som følge av anonyme uttalelser om mer aggressiv politikk fra ESB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eurosvekkelse i går, som følge av anonyme uttalelser om mer aggressiv politikk fra ESB"

Transkript

1 torsdag, 26. november 2015 Macro Research Morgenrapport Eurosvekkelse i går, som følge av anonyme uttalelser om mer aggressiv politikk fra ESB Litt blandede tall fra USA i går; initial claims overrasket positivt, men fortsatt skuffende inflasjonsutvikling Det svenske konjunkturbarometeret for november var klart svakere enn ventet Her hjemme: AKU-ledigheten stabil i september, men dette etter en solid ledighetsoppgang i august Tendensen er at AKU-ledigheten vil stige videre i perioden fremover Internasjonalt Euroen svekket seg i går, på bakgrunn av anonyme uttalelser fra kilder i ESB. Ifølge Reuters diskuteres det nå en mix av mer aggressive pengepolitiske tiltak i desember. Ikke bare å ekspandere det eksisterende QE-programmet, samt å kutte innskuddsrenten, men også det å innføre en såkalt split-levelrate; dvs at ESB kan gjøre det enda dyrere for de bankene som parkerer de største beløpene som innskudd i ESB. Muligheten for at ESB kan kjøpe enda mer risikable papirer skal også være på bordet, ifølge Reuters. Alt dette, selvfølgelig, for å holde euroen svak og å få pengesirkulasjonen mer i gang; dermed inflasjonen gradvis opp igjen mot målet på 2 prosent. Rentebeskjeden fra Draghi kommer torsdag neste uke. Fra USA fikk vi litt blandede tall i går. Det klareste lyspunktet er at antall nye søkere til dagpenger gikk ned til personer sist uke, ned fra i den foregående uken. Dette var en del bedre enn ventet, ettersom markedet hadde sett for seg nye søkere. Dette vitner om fortsatt god fart i det amerikanske arbeidsmarkedet. Videre viste den samlede ordreinngangen seg klart sterkere enn ventet i oktober, men dette skyldes en økning i flyordrene på hele 80 prosent. Dette bidro til at den samlede ordreinngangen steg med 3,0 prosent m/m i oktober, mot ventet 1,7 prosent. Men merk at dette bare illustrerer hvor volatile totaltallene er, nettopp pga slike svingninger i flyordrene. Derfor rettes alltid oppmerksomheten mot ordreinngangen utenom transport. Når det er sagt var også disse tallene bedre enn ventet, selv om avviket i forhold til konsensus var mer beskjedent enn for totalordrene. Så til de mer negative nyhetene: selv om husholdningenes inntekter steg som ventet i oktober, ga ikke dette det samme utslag i konsumet som markedet hadde håpet på. Realveksten i konsumet endte nemlig på beskjedne 0,1 prosent i oktober, tilsvarende som i september (september ble revidert ned fra 0,2 prosent). Speilbildet av dette er da at spareraten økte markert i oktober, til 5,6 prosent; det høyeste nivået på nærmere tre år. Forhåpentligvis skyldes den svake konsumutviklingen været; mer presist lavere forbruk av elektrisitet. Hvis det stemmer, er det grunn til å tro at konsumveksten vil ta seg opp igjen. Prisveksten i oktober var uansett ikke mye å skryte av. Kjerneprisene, målt ved konsumdeflatoren utenom mat- og energivarer, viste nullvekst m/m i oktober. Dermed holdt årsveksten seg uendret på 1,3 prosent, mens markedet hadde lagt til grunn en oppgang til 1,4 prosent. Kjerneinflasjonen fortsetter altså å holde seg godt under inflasjonsmålet; faktisk har den vært på 1,3 prosent år/år hver eneste måned så langt i år. Det spørs hvor komfortable FOMC er med dette bildet. Nå venter riktignok alle at renta skal opp på desembermøtet. Men med så lav inflasjon, og kun beskjedne signaler om at prisveksten kanskje vil ta seg opp (her referer vi til lønnstallene i siste payrolls), ligger det foreløpig an til en nokså forsiktig rentenormalisering. Vi merker oss også at et bredt spekter av forventningsindikatorer for inflasjonsutviklingen har trendet nedover i løpet av året. Dette gjelder for husholdningens 5-års forventninger, som rapportert i Univ.of Michigan undersøkelsen, samt markedets break-even forventninger. Det skal sies at en del toneangivende miljøer venter mer markert renteoppgang neste år, men merk disse prognosene er betinget av at inflasjonen skyter fart. Det gjenstår å se. Til slutt tar vi med at nyboligsalget i oktober havnet svært nær forventningene, men at tallet for september ble justert en del ned. I alt har da utviklingen vært noe svakere enn hva markedet hadde sett for seg. Av andre nyheter tar vi med at det svenske konjunkturbarometeret for november var en del svakere enn ventet. Både industri- og konsumentsentimentet falt i november, og nedgangen var større enn hva markedet hadde lagt til grunn. Det samlede For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Morgenrapport, 26. november 2015 økonomiske sentimentet falt fra 108,4 i oktober til 106,5 i november; konsensus ventet 108,5 i november. Når det er sagt kom nedgangen i november etter flere måneder med oppgang, og nivået er fortsatt forholdsvis høyt. Selv om dette ikke er en veldig presis indikator for den faktiske utviklingen i BNP, peker den i retning av noe videre oppgang i BNP-veksten. I dag er det en heller tynn kalender. Vi får endelige BNP-tall for Spania i tredje kvartal (ventes ingen revisjon), samt en oppdatering på konsumenttilliten i Tyskland. I USA feires Thanksgiving. Norge Ifølge arbeidskraftsundersøkelsen for september var det tilnærmet ingen endring i hverken arbeidsstyrken eller sysselsettingen. Dermed holdt også ledighetsnivået seg i ro, på personer. Dette tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken, og var uendret fra august. Dette var helt på linje med hva konsensus hadde sett for seg. Vi hadde imidlertid sett for oss en korreksjon ned i arbeidsstyrken, etter den overraskende sterke oppgangen i denne serien i august. Derfor ventet vi en midlertidig nedgang i AKU-ledigheten, til 4,5 prosent i september. Moderasjonen i arbeidsstyrken i september var imidlertid ikke nok, og før avrunding havnet dermed AKUledigheten på 4,57 prosent. Selv om ledighetsoppgangen tok seg en liten pause i september, er ledigheten fortsatt godt opp fra 4,3 prosent i juli. Og det er ingen tvil om at ledigheten har økt mye i løpet av siste halvannet år. Siden mai i fjor har antall ledige økt med personer, og mesteparten av økningen kan forklares med en oppgang for de over 24 år. Regnet som prosent av arbeidsstyrken, har AKU-ledigheten i denne perioden økt fra 3,2 prosent til 4,6 prosent. Dette er et høyt nivå sett med norske øyne. Slik vi ser det kommer også ledigheten til å stige videre. Selv om det, som vi har sett, kan gå litt i rykk og napp fra måned til måned. Så langt kan det se ut til at AKU-ledigheten har steget noe mer enn hva Norges Bank har anslått; merk at sentralbanken venter at ledigheten skal toppe ut på 4,5 prosent til neste år. Men når det er sagt har utviklingen i den registrerte ledigheten (NAV) vært på linje med Norges Bank s estimater. Derfor tror vi også at Norges Bank vil si at den samlede ledighetsutviklingen så langt har vært om lag som ventet. Dermed gir ikke gårsdagens AKU-tall noe grunnlag for å hevde at Norges Bank kutter renta allerede i desember. Vårt utgangspunkt er som kjent at Norges Bank holder renta i ro i desember, og at kuttet heller kommer i mars. Det kommer ingen norske nøkkeltall i dag. Men i morgen får vi ny informasjon om utviklingen i arbeidsmarkedet, og da i form av tall for registrert ledighet i november (NAV). I tillegg får vi tall for detaljomsetningen i oktober, samt den månedlige konsumenttillitsindikatoren fra Opinion AS. Ansvarlig for dagens morgenrapport: Marius Gonsholt Hov Analytikere Kari Due-Andresen, , Knut Anton Mork, , Marius Gonsholt Hov, , Nils Kristian Knudsen, , 2

3 Morgenrapport, 26. november 2015 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose 4.kv kv kv.2016 AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Kilde: Bloomberg Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 09:00 Sverige Økonomisk sentiment November Indeks 108,4 108,5 106,5 Sverige Konsumenttillit November Indeks 98,8 98,0 95,8 Sverige Industrisentiment November Indeks 112,0 111,9 107,6 10:00 Norge Arbeidsledighet, AKU September Prosent 4,6 4,6 4,6 11:03 Sverige Auksjon, obligasjoner 11:30 Tyskland Auksjon, obligasjoner 14:30 USA Ordreinngang, Oktober Prosent m/m -0,8 1,7 3,0 varige industrivarer USA Ordreinngang, Oktober Prosent m/m -0,1 0,3 0,5 utenom transport USA Konsumdeflator Oktober Prosent m/m -0,1 0,2 0,1 USA Konsumdeflator, kjerne Oktober Prosent m/m 0,2 0,1 0,0 USA Priv.konsum, faste priser Oktober Prosent m/m 0,1 0,2 0,1 USA Nye dagpengesøkere Sist uke Tusen personer :00 USA Nyboligsalg Oktober Tusen

4 Morgenrapport, 26. november 2015 USA Konsumenttillit, November Indeks 93,1 93,1 91,3 Univ.of Michigan, endelige tall 17:30 USA Auksjon, obligasjoner Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 09:00 Spania BNP, endelige tall 3.kv. Prosent kv/kv 0,8 0, :00 Tyskland GfK konsumenttillit Desember, Indeks 9,4 9,2 -- (ja, faktisk; denne måles litt i forkant av mnd) 4

5 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

6 Contact information Capital Markets Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head, Chief Strategist Johan Sahlström Chief Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Macro Research Jan Häggström Chief Economist Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Macro Research Janne Ronkanen Senior Analyst Denmark Jes Asmussen Head, Macro Research Rasmus Gudum-Sessingø Denmark Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Kari Due-Andresen Head, Macro Research Knut Anton Mork Senior Economist, Norway and China Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Marius Gonsholt Hov Norway Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Per Wall Gävle Petter Holm Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Snorre Tysland Malmö Ulf Larsson Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen allé 11 Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC