Ungdommens fylkesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommens fylkesting"

Transkript

1 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Elverum, Thon Hotell Elgstua Dato: kl. 10:00 den ca 15:00 den Påmelding gjøres via nettsiden i artikkelen om møtet.. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 20/16 16/15666 UFT: Konstituering av møtet 21/16 16/15668 UFT: Årsmelding fra AU og komiteene 22/16 16/15670 UFT: Orienteringssaker 23/16 16/15664 UFT: Fraværsregler i videregående skole 24/16 16/15537 UFT: Kulturkortet 25/16 16/15540 UFT: Bedre kollektivtilbud 26/16 16/15239 UFT: Aktiv integrering 27/16 16/15152 UFT: Regionreformen 28/16 16/15215 UFT: Utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte /16 16/15539 UFT: Mer rettferdige stipendieordninger 30/16 16/15541 UFT: Elevkort/studentbevis for lærlinger 31/16 16/15234 UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting /16 16/15742 UFT: Prinsipprogram /16 16/13273 UFTs internasjonale arbeid, innstilling fra Internasjonalt utvalg 34/16 16/15672 UFT: Valg av nytt arbeidsutvalg for

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 20/16 UFT: Konstituering av møtet Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Som møteledere konstitueres Nora Benedikte Haugen, Hallgeir Myklebost Venholen og Anna Johansen 2. Innkallingen godkjennes 3. Dagsorden godkjennes 4. Protokollen fra stormøtet om skole- og tilbudsstrukturen godkjennes 5. Til tellekorps velges representanter fra ungdomspartiene 6. Til desisjonskomité velges Lise Cathrine Pedersen, Janne Vikerødegården og Brede Skogbakken 7. Til å godkjenne protokollen velges to representanter Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

5 Sak 20/16 Saksutredning UFT Konstituering av møtet På hvert møte må følgende fastsettes: 1. Velge møteledere 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne dagsorden 4. Godkjenne protokoll fra sist(e) møte(r) 5. Velge tellekorps 6. Velge desisjonskomité 7. Velge representanter som godkjenner protokollen Tellekorpsets oppgaver er å telle antall stemmer. Desisjonskomiteen sin oppgave er å se til at vedtektene til Ungdommens Fylkesting blir oppfylt i møtene. Representantene som godkjenner referat/protokollen leser igjennom protokollen før den sendes ut og protokollen godkjennes endelig på neste møte. Vi fører utfyllende protokoller fra møtene for at de som ikke deltok på møtene skal kunne sette seg godt inn i sist møte.

6 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 21/16 UFT: Årsmelding fra AU og komiteene Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vedtar årsmeldingen fra arbeidsutvalget og komiteene. Vedlegg: - Årsmelding fra AU og komiteene Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

7 Sak 21/16 Saksutredning UFT: Årsmelding fra AU og komiteene Årsmeldingen fra arbeidsutvalget og komiteene er en oversikt over hva de har jobbet med i perioden de er valgt for, november 2015 oktober Arbeidsutvalget har jobbet med alle vedtakene fra stormøtene, inkludert alle punktene i handlingsprogrammet. Det har vært et aktivt år. Årsmeldingen oversendes fylkestinget for endelig behandling.

8 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 22/16 UFT: Orienteringssaker Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting tar orienteringene til etterretning. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

9 Sak 22/16 Saksutredning UFT: Orienteringssaker Det blir orientert om følgende saker på høstmøtet: Fylkeskommunen har startet prosessen med å miljøsertifisere fylkeskommunale bygg: På våren 2016 ble fylkeshuset miljøsertifisert og to videregående skoler var da også sertifisert. Ingen av tannklinikkene var miljøsertifisert. Hva er status for disse bygningene nå, og hva med andre eiendommer som fylkeskommunen eier? På alle møter i Ungdommens Fylkesting står posten «Fylkesrådets spørretime»: Aasa Gjestvang, fylkesråd for videregående opplæring, og Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel og miljø, er invitert til å svare på spørsmål fra representantene i Ungdommens Fylkesting.

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 23/16 UFT: Fraværsregler i videregående skole Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkestings meninger om fraværsordningen vedtas. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

11 Sak 23/16 Saksutredning UFT: Fraværsregler i videregående skole Etter at stortinget vedtok en fraværsgrense på 10% har fylkeskommunen justert skolereglementet. Fraværsreglementet er lagt ut på Det meldes om stor usikkerhet og ulik praksis av fraværsreglementet fra kommune til kommune og mellom de videregående skole. Vi har invitert fylkesråd for videregående opplæring, Aasa Gjestvang til å delta på møtet og svare på spørsmål. Representanter i Ungdommens Fylkesting presenterer meninger om fraværsordningen fra sine kommuner under møtet.

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 24/16 UFT: Kulturkortet Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting formidler informasjon om Kulturkortet i Hedmark og dermed øke distriktenes kulturtilbud. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

13 Sak 24/16 Saksutredning UFT: Kulturkortet Ungdommens Fylkesting fikk i sin tid opprettet Kulturkortet. Kulturkortet i Hedmark gir rabatt på kulturopplevelser og støtter kulturtilbud rettet mot ungdom. Med Kulturkortet får ungdom flere kulturtilbud som ungdom har råd til. Se nettsidene for mer informasjon. Hvordan kan Ungdommens Fylkesting formidle informasjon: - til ungdom så flere bestiller og bruker kortet? - til kulturinstitusjonene så ungdom får flere kulturtilbud?

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 25/16 UFT: Bedre kollektivtilbud Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: UFT prioriterer å forbedre kollektivtilbudet på følgende strekninger: (Lista utvikles og prioriteres på møtet) Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte L. Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

15 Sak 25/16 Saksutredning UFT: Bedre kollektivtilbud Hedmark er et stort fylke med lange avstander. For at ungdom skal komme seg rundt er vi enten avhengig av privatbil eller et bedre kollektivtilbud de fleste steder i fylket. Ungdommens Fylkestings representanter oppfordrer medvirkningsorgan for ungdom i kommunene i Hedmark til å foreslå og prioritere strekninger der ungdom har behov for et bedre busstilbud. Benytt gjerne barnetråkk.no på skolene i deres kommune. Husk også å ta med ruter mellom kommunene.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 26/16 UFT: Aktiv integrering Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vil jobbe for aktiv integrering av innvandrere. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

17 Sak 26/16 Saksutredning UFT: Aktiv integrering Integrering av unge innvandrere var tema på dagsmøtet i februar. Da vedtok stormøtet at AU skulle jobbe videre med tema. Integrering kan beskrives slik: «Innvandrere som skal bo og leve i Norge, skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere.» Les mer om Integreringsmeldingen på regjeringens nettsider. Det inviteres til å sende inn forslag til konkrete prosjekter for at ungdom med innvandrerbakgrunn skal bli deltakende samfunnsborgere. Dette kan være tiltak/prosjekter som 1. Ungdommens Fylkesting kan gjennomføre. a. Ideer til å øke mangfoldet i UFT. b. Ideer til prosjekter som kan ledes fra UFT, som Infokampanjer 2. Ungdommens Fylkesting kan be fylkestinget igangsette/finansiere. Ungdomsråd og andre medvirkningsorgan for ungdom i kommunene kan også foreslå prosjekter som de selv ønsker å igangsette og som de ønsker finansiering til.

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 27/16 UFT: Regionreformen Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting tar orienteringen til etterretning. Ungdommens Fylkesting ber om at følgende demokratiske konsekvenser blir tatt høyde for ved en endring av fylkesstrukturene: - Ungdomsmedvirkning representativitet/organisering i en ny region? Samtidig ber også om at det videreføres et minst like godt tilbud innen følgende i de to fylkene. - Skolestruktur og -tilbudet i videregående opplæring? - Tannhelsetilbudet? - Kollektivtilbudet? Hamar, Nora Benedikte Haugen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

19 Sak 27/16 Saksutredning UFT: Regionreformen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkeskommunene om å ta en naboprat innen 1. desember med tanke på å ca halvere antall fylkeskommuner/ bygge færre nye regioner. Regionreformen skal tre i kraft Mer informasjon om reformen finner du på regjeringen.no. Hedmark og Oppland utreder nå sammenslåing. Ett av spørsmålene som stilles er: Kan en sammenslåing styrke demokratiet? Regjeringen varsler at de nye regionene kan få flere oppgaver og at noen oppgaver kan flyttes fra Fylkesmannen til fylkeskommunen, fra en administrativ enhet til en politisk ledet enhet. Hvilke tanker har UFT om demokratiske konsekvenser av å slå sammen Hedmark og Oppland? Hvordan bør sammenslåingen gjennomføres for å sikre god ungdomsmedvirkning? Hvordan bør den nye regionen fungere - lytte til innbyggerne og organisere tilbudene? Ungdommens Fylkesting ber om at følgende demokratiske konsekvenser blir tatt høyde for ved en endring av fylkesstrukturene: - Ungdomsmedvirkning representativitet/organisering i en ny region? Samtidig ber også om at det videreføres et minst like godt tilbud innen følgende i de to fylkene. - Skolestruktur og -tilbudet i videregående opplæring? - Tannhelsetilbudet? - Kollektivtilbudet?

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 28/16 UFT: Utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vedtar reviderte kriterier for tildeling av midler til utdeling. Vedlegg: - Gjeldende kriterier for utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting - Forslag til nye kriterier Hamar, Nora Benedikte Haugen leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

21 Sak 28/16 Saksutredning UFT: Utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting har delt ut ,- siden Ungdommens Fylkestings arbeidsutvalg har bedt om at beløpet økes til ,- da summen ikke har blitt justert på over ti år. I 2014 bestemte høstmøtet at kriteriene for tildeling av midler fra UFT skal revideres årlig. Arbeidsutvalget foreslår følgende justeringer i kriteriene: Overskriften foreslås derfor endret fra «Kriterier for tildeling av , ungdomsmidler» til «Kriterier for tildeling fra Ungdommens Fylkesting». Ungdommens Fylkesting ber om at beløpet økes, dermed blir også overskriften upresis. I formålet foreslås følgende del justert: «Tilskuddet bør også bidra til aktivitet i og rekruttering til lokale ungdomsråd.» Økt rekruttering er ønsket som en konsekvens av økt aktivitet og ikke som et mål i seg selv for utdeling av midlene. Setning «Aktiviteten eller arrangementet som det søkes om støtte til må være for alle» foreslås strøket, da dette omtales i setningen før. Der står det: «Organisasjoner som søker må ha en demokratisk oppbygning og være åpen for alle i riktig aldersgruppe.» Følgende punkt legges til i listen over UFTs prioriteringer: UFT prioriterer søknader fra nye søkere og til nye formål. Søkere som har mottatt midler foregående år prioriteres ned til fordel for dem som ikke har mottatt midler. På samme måte prioriteres formål som ikke har mottatt midler foregående år.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 29/16 UFT: Mer rettferdige stipendieordninger Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Statens Lånekasse for Utdanning må tilpasse utstyrsstipendordningen til de reelle utgiftene på de ulike studievalgene. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

23 Sak 29/16 Saksutredning UFT: Mer rettferdige utstyrsstipendordninger Det varierer om nødvendig utstyr på de ulike studievalgene blir dekket av utstyrsstipend. Noen skoler tilbyr lån av utstyr, mens andre krever at elvene selv kjøper utstyr. Elever som går studiespesialiserende får dekket utgifter til skole-pc. Elver på elektrofag får ikke nødvendigvis dekket verneutstyr om de selv må skaffe dette. Ungdommens Fylkesting i Hedmark ber om konkrete eksempler på studievalg som ikke får dekket reelle utgifter til nødvendig utstyr, etter skolens spesifikasjon. En samlet oversikt over underdekningen vil bli oversendt Statens Lånekasse for Utdanning sammen med en henstilling om å justere stipendsatsene.

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 30/16 UFT: Elevkort/studentbevis for lærlinger Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting i Hedmark ber om at lærlinger innvilges student-/elevkort og de rettigheter som følger med et slikt kort, inkludert rabatt på kollektivtransport. Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

25 Sak 30/16 Saksutredning UFT: Elevkort/studentbevis for lærlinger Lærlinger er under opplæring og må regnes som elever. Selv om lærlinger mottar lønn i læreperioden, er den lavere enn for utlærte. Lærlinger har derfor behov for rabatt på kollektiv transport.

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 31/16 UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vedtar vedlagte handlingsprogram for Vedlegg: - Gjeldende handlingsprogram for Forslag til handlingsprogram for Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

27 Sak 31/16 Saksutredning UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting Handlingsprogrammet er oppdraget til arbeidsutvalget for kommende periode og angir hvilke oppgaver stormøtet ønsker at arbeidsutvalget skal prioritere. I tillegg til oppgavene i handlingsprogrammet skal arbeidsutvalget behandle saker til behandling i fylkestinget og fronte aktuelle saker på vegne av ungdom i fylket.

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 32/16 UFT: Prinsipprogram Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: UFT vedtar prinsipprogram for Vedlegg: - Gjeldende Prinsipprogram for Forslag til Prinsipprogram for Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

29 Sak 32/16 Saksutredning UFT: Prinsipprogram Prinsipprogrammet skal omtale saker som Ungdommens Fylkesting har en prinsipiell holdning til. Kommunene oppfordres til å melde inn saker av prinsipiell art som skal inngå i prinsipprogrammet. Et prinsipp er overordnet eller grunnleggende tenkning eller handling. UFTs vedtekter har følgende formålsparagraf, 1c: «Skal uttale seg i saker av stor og spesiell betydning for ungdom Fylkeskommunale saker Regional planstrategi Utdanningssaker Kultursaker Samferdselssaker Forslag til årsbudsjett og økonomiplan»

30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 33/16 UFTs internasjonale arbeid, innstilling fra Internasjonalt utvalg Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: - Ungdommens Fylkesting fortsetter sitt internasjonale engasjement gjennom deltakelse i nettverkene AER YRN og BSSSC - Ungdommens Fylkesting oppretter et Internasjonalt utvalg med eget mandat Vedlegg: - Mandat for internasjonalt utvalg Hamar, Ola Elias Engelsrud og Olivia Sanchez Leder og nestleder i komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

31 Sak 33/16 Saksutredning Internasjonalt utvalg ble nedsatt på høstmøtet 2015 for ett år, med mandat om lage en innstilling til hvordan UFT skal jobbe videre med internasjonalt arbeid. Innledning og bakgrunn Utvalget har sett på følgende utfordringer: - Varierende tilfredshet med møtene i nettverkene UFT deltar i, AER YRN og BSSSC - Lite utbytte tilbake til regionene - Mangel på deltakere over 18 år som kan reise på møtene. Møtene har 18 års årsgrense Saksopplysninger fakta Fylkestinget er medlem av følgende nettverk som også har egne ungdomsnettverk hvor UFT er med: Assembly of European Regions (AER) består av regioner i og utenfor EU. Ungdomsnettverket heter Youth Regional Network (YRN) Baltic Sea State Subregional Co-operation (BSSSC) består av regioner rundt Østersjøen. De gjennomfører egne møter også for ungdom. Deltakelsen vår i begge disse nettverkene koordineres gjennom Østlandssamarbeidets Ungdomsnettverk (ØstsamUng). I nettverket inngår fylker på Østlandet som er med i Østlandssamarbeidet. I tillegg til å koordinere forberedelser til møter i internasjonale nettverk, arrangeres også møter med Kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet, møter mellom ungdomsnettverket og de voksne politikerne. På disse møtene er fokus både på nasjonal og europeisk møter. Vurderinger Da det ikke koster noe å være medlem i nettverkene, utover deltakelse på møtene, foreslår det internasjonale utvalget at vi fortsetter i nettverkene, men at UFT vurderer deltaklsen fra møte til møte etter tema og forventninger rundt gjennomføringen av møtene. Sekretariatet til BSSSC blir nå flyttet til Norge, og lederen i YRN er fra Oppland. Vi har derfor tro på at kvaliteten på møtene fremover kommer til å bli høyere, da engasjementet for ungdomsmedvirkning ser ut til å være høyere i Norge enn i de fleste landene som er med i nettverkene. Konklusjon - Ungdommens Fylkesting fortsetter å delta i nettverkene AER YRN og BSSSC - Ungdommens Fylkesting oppretter et Internasjonalt utvalg med eget mandat

32 Sak 33/16

33 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 34/16 UFT: Valg av nytt arbeidsutvalg for Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting velger nytt arbeidsutvalg for : leder og to nestledere til arbeidsutvalget leder og nestleder i tre saksgrupper to vararepresentanter til arbeidsutvalget Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

34 Sak 34/16 Saksutredning UFT: Valg av nytt arbeidsutvalg for På høstmøtet velges nytt arbeidsutvalg for kommende periode. Virketiden er fra de er valgt søndag til nytt arbeidsutvalg blir valgt på høstmøtet i Arbeidsutvalget (AU) består av ni medlemmer og to varamedlemmer. Lederen og de to nestlederne utgjør et lederutvalg (LU) som har ansvar for å lede AU. I tillegg til LU består AU av seks medlemmer som er ledere og nestledere i de tre saksgruppene. Høstmøtet avgjør i handlingsplanen hvilke saksgrupper som blir opprettet. AU representerer ungdommer i Hedmark mellom stormøtene i Ungdommens Fylkesting. AU forbereder stormøter, deltar på eksterne møter og konferanser, og uttaler seg i saker mellom stormøtene. AU skal møtes minst sju ganger per år. Og avgir årsberetning til Fylkestinget. Følgende posisjoner skal fylles: leder og to nestledere til arbeidsutvalget leder og nestleder i tre saksgrupper to vararepresentanter til arbeidsutvalget Oppnevning vs valg Alle representanter i Ungdommens Fylkesting skal være med i en saksgruppe. Alle representantene velger selv hvilken komite de ønsker å tilhøre, og blir oppnevnt i en komite. UFTs vedtekter 4b: «Handlingsplanen skal bestå av tre (3) saker(områder) som velges på høstmøtet i Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkestings medlemmer skal velge den saken de vil jobbe med.» Valgkomiteens oppgaver Valgkomiteen består av to representanter fra UFT og en oppnevnt av fylkestinget. UFTs representanter velges på vårmøtet. Valgkomiteens oppgaver er å gjennomføre intervjuer blant deltakerne på UFTs møter og lage innstillinger til alle personvalg. Deltakerne på høstmøtet bestemmer så sammensetningen av arbeidsutvalget. Valgkomiteen presenterer sin innstilling til arbeidsutvalg for på høstmøtet.

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Königs Winger, Kongsvinger Dato: 11.-12.04.2015 kl. 11:00 lørdag - 14:00 søndag Påmelding snarest på lenke på UFTs nettside, www.ungting.no. Vararepresentanter

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Ungdommens kommunestyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2008 Tid: 12.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HØSTMØTE 2013 Rica Elgstua hotell, Elverum. 01. 03. november

HØSTMØTE 2013 Rica Elgstua hotell, Elverum. 01. 03. november HØSTMØTE 2013 Rica Elgstua hotell, Elverum. 01. 03. november Referat AU- UFT 2012-2013 Ungdommens fylkesting Deltakerliste 1 Inger Lise Pedersen Tangen AU- Løten, leder Fre.-søn. 2 Eivind Langøigjelten

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 13.05.2009 kl. 1500 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 26/09

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte 21.6.2016 1. Mandat og formål 1.1. Ungdommens fylkesting (UFT) er opprettet etter vedtak av fylkestinget

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL LIKESTILLINGSUTVALGET

GODKJENNING AV PROTOKOLL LIKESTILLINGSUTVALGET Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: LIKESTILLINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 06.11.2014 Tid: 12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 15.09.2011 kl. 13.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969.

BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969. + BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969. + Ungdommens fylkesting Buskerud Metode Vi snakket med mange ungdommer om høringen og alle sa de synes det var viktig.

Detaljer

Protokoll. Ungdommens fylkesting. Møtedato: 5.-6. april 2014. Til stede:

Protokoll. Ungdommens fylkesting. Møtedato: 5.-6. april 2014. Til stede: Ungdommens fylkesting Protokoll Utvalg: Ungdommens fylkesting Møtedato: 5.-6. april 2014 Møtested: Victoria hotell, Hamar Til stede: Inger Lise Pedersen-Tangen, Utvalgsleder Kari Lie(Stange) Håvard Sagbakken

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret 12.09.2016 kl. 18:0016/00092 KommunestyresalenFellestjenesten12.09.2016Kommunestyret Dato: 12.09.2016 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen MØTEINNKALLING Tilleggsliste Kommunestyret Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013 Strategiplan for videregående opplæring Rektorsamling 13.12.2013 Mandat Komité for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående opplæring. Mål og strategier for videregående

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV SKOLEANLEGG TIL BARN OG UNGE

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV SKOLEANLEGG TIL BARN OG UNGE Saknr. 10/3462-5 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Geir Aalgaard TIL BARN OG UNGE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar vedlagte retningslinjer

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Ungdommens Fylkesting Buskerud

Referat fra Årsmøte i Ungdommens Fylkesting Buskerud Referat fra Årsmøte i Ungdommens Fylkesting Buskerud Møte: Utsatt Årsmøte fra 2013 Møtedato: 1 2. februar 2014 Sted: Ordstyrer: Møteledelse: Quality Grand Hotel Kongsberg Leder Joakim Kasin Jakobsen Jørgen

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-002 16.02.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 27.01.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.4.2013 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til Rådsmedlemmer faglig

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret Saknr. 16/11610-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret 2016-17 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar at Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 13.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Ann-Karin Aarvik

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Ungdommens fylkesting

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 11.04.2015 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Protokoll Sted: Königs Winger, Kongsvinger Dato: 11.04.2015 Kl 11:00-20:00 Til stede: Leder UFT/

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00 MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00 1. og 2. vararepresentant innkalles sammen med de øvrige medlemmene. Kommunens

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 15.03.2011 Møtested:

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 06.03.2014 Tid: 18:30-00:00 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 11.12.15 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. Fredag 18.12.15

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: SKIPTVET UNGDOMSRÅD Møtested: Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene : 10/29/2012 Tid: 16.00 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. FOSEN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 06.05.16 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2014/000501-009 12.05.2014 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE) Kulturenheten Arkivsak-dok. 201202796-30 Saksbehandler Sigrun Tomt Ulset Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 27.05.2015 HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND 2015-2016 (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer