Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:"

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Roger Hansen Åshild Ravlo Følgende varamedlemmer møtte : Kari Lene Olsen Følgende medlemmer møtte ikke: Ulf Syversen Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Bjørn-Atle Hansen. Næringssjef Stig Hansen deltok under sak 119/04 og 120/04. Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 116/04 Godkjenning protokoll Formannskapet godkjenner protokoll av PS 117/04 RS 274/04 Referatsaker Vedr. arbeid med budsjett PPD midt-finnmark RS 275/04 Premiesatser i KLP`s pensjonsordninger i 2005 RS 276/04 Skatteinngangen september 2004 RS 277/04 RS 278/04 RS 279/04 RS 280/04 RS 281/04 Magerøya vindpark - Avslag på konsesjonssøknad Ang. bråk fra nøden Markedsføring av tiltakssonen - Anmodning om utbetaling fra kommunene Stopp Barentshavets pirater Vedr. kaianlegg/fundament ved "Nordkapp Brygge AS" RS 282/04 Skjønnsmidler til drift av barnehager - andre utbetaling i 2004 RS 283/04 RS 284/04 RS 285/04 Uttalelse:Forskrifter om bruk av og orden i Nordkapp Havn Saker til behandling i havnestyret/krav om innkalling Den store samtalen om EU og distriktene RS 286/04 Frivilligprisen 2004 RS 287/04 RS 288/04 RS 289/04 Reguleringsplan - gnr. 8 Holmen i Honningsvåg Orientering om NVE s avgjørelse Underskrevet Utviklingsavtale RS 290/04 Protokoll fra møte sept RS 291/04 RS 292/04 RS 293/04 RS 294/04 RS 295/04 RS 296/04 RS 297/04 Posisjoner din kommune for fremtidig Norgeskart Rullering av fylkesplan for Finnmark - uttalelse Sekretariat for kontrollutvalgene En storsatsing på modernisering i kommunene. En orientering. En invitasjon Etablering av velferdskontor i Nordkapp kommune (SATS) Etablering av velferdskontor i Honningsvåg (SATS) Brev fra Skarsvåg Fiskeri & Turistservice AS og Skarsvåg Fiskarlag ang. flytebrygge i Skarsvåg ble referert. RS 298/04 Aksjon Ny vernepolitikk opprop Stopp vern av foreslåtte og nye områder på

3 PS 118/04 Samlokalisering av Aetat, Trygdekontoret og sosialtjenesten - Valg av lokalitet Formannskapet samtykker i at det nye servicekontoret lokaliseres til Honningsvåg Eiendoms AS sitt bygg i Fiskerihavna (tidligere Dyrstad bygget) Valget er gjort i samarbeid med Trygdeetaten og Aetat. Det undertegnes en 5 års kontrakt med opsjon på 5 nye år. Formannskapet samtykker i at det nye servicekontoret lokaliseres til Honningsvåg Eiendoms AS sitt bygg i Fiskerihavna (tidligere Dyrstad bygget) Valget er gjort i samarbeid med Trygdeetaten og Aetat. Det undertegnes en 5 års kontrakt med opsjon på 5 nye år. PS 119/04 Overføring av tilsagn fra Willy Nyvoll til Nordkappbanken Havfiske AS Nordkapp kommune overfører tilsagnet gitt Willy Nyvoll i sak 46/03 til aksjeselskapet Nordkappbanken Havfiske AS. Av de tildelte kronene gis kr i lån, resterende som tilskudd. Nordkapp kommune overfører tilsagnet gitt Willy Nyvoll i sak 46/03 til aksjeselskapet Nordkappbanken Havfiske AS. Av de tildelte kronene gis kr i lån, resterende som tilskudd. PS 120/04 Søknad om egenkapitaltilskudd Under forutsetning av at søker får ervervstillatelse bevilger Nordkapp kommune kr kroner i tilskudd til Cape Fish As til kjøp av Lønningen med kvoter. Under forutsetning av at søker får ervervstillatelse bevilger Nordkapp kommune kr kroner i tilskudd til Cape Fish As til kjøp av Lønningen med kvoter. Tilsagnet må brukes innen 6 måneder.

4 PS 121/04 Investeringsregnskap 2004 herunder Honningsvåg skole Kommunestyret tar orienteringen om gjennomføringen av byggetrinn1., Honningsvåg skole, til etterretning. Investeringsbudsjettet for 2004 endres som følger: Merutgift Merinntekt 2010 Honningsvåg skole: Byggetrinn I: - merkostnad kr div. tilleggsarbeider/forseringer kr inventar kr utvendige fasader (trinn 5) kr Byggetrinn II: kr Bruk av lån kr Kommunestyret vedtar å øke rammen for låneopptak, ekskl. Startlån, med inntil kr til 34,5 mill. kr. Kommunestyret tar orienteringen om gjennomføringen av byggetrinn1., Honningsvåg skole, til etterretning. Investeringsbudsjettet for 2004 endres som følger: Merutgift Merinntekt 2010 Honningsvåg skole: Byggetrinn I: - merkostnad kr div. tilleggsarbeider/forseringer kr inventar kr utvendige fasader (trinn 5) kr Byggetrinn II: kr Bruk av lån kr Kommunestyret vedtar å øke rammen for låneopptak, ekskl. Startlån, med inntil kr til 34,5 mill. kr. PS 122/04 Markedsføring av tiltakssonen Ingen innstilling.

5 Formannskapet bevilger kr ,- til markedsføring av tiltakssonen. Beløpet belastes næringsfondet.

6