Din bruksanvisning BOSCH HLN122020X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning BOSCH HLN122020X"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Du blir kjent med viktig informasjon om sikkerheten. vi viser deg. trinn for trinn, hvordan du foretar de ulike innstillingene. Det hele er svært enkelt. er testet i vårt prøvekjøkken. hjelp av den utførlige innholdsfortegnelsen er det lett å finne frem i bruksanvisningen. Nå gjenstår det bare å ønske god appetitt! Bruksanvisning HLN X no B Innholdsfortegnelse Hva du må ta hensyn til Sikkerhetsanvisninger.... Årsaker til skader Oppstilling og tilkobling. For installatøren.... Sett komfyren vannrett.... Dette er din nye komfyr Dørsikring.... Kokesonen... Stekeovnen Før første gangs bruk... Oppvarming av stekeovnen..... Rengjøring av tilbehøret før bruk Innstilling av kokesone.. Slik stiller du inn

3 .... Restvarmeindikator.. Tilberedningstabell Innstilling av stekeovn... Slik stiller du inn:.... Vedlikehold og rengjøring.... Rengjøringsmidler... For å gjøre rengjøringen lettere Demontering av glassruter. Veiledning Innholdsfortegnelse Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?.... Bytt stekeovnslampe i taket..... Skifte av stekeovnstetning Kundeservice..... Tabeller og tips.... Kaker og bakst..... Tips til bakingen.... Kjøtt, fjærkre, fisk...

4 Tips til steking og grilling.. Gratenger, toast.... Dypfrosne ferdigretter..... Konservering Energisparetips..... Akrylamid i matvarer.... Testretter Hva du må ta hensyn til Les grundig igjennom bruksanvisningen. godt vare på bruksanvisningen. Kontroller apparatet etter at du har pakket den ut. gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes. Dette apparatet er bare beregnet til bruk i private husholdninger. Apparatet må utelukkende brukes til oppvarming av matvarer. Varme flater d De varme kokesonene, innvendige stekeovnsflatene og varmeelementene må aldri berøres. Fare for forbrenning! Hold alltid barn på trygg avstand. Åpne stekeovnsdøren forsiktig. Varm damp kan strømme ut. Hold øye med restvarmeindikatoren på kokesonen. Den advarer mot varme kokeplater. Plasser aldri brennbare gjenstander på kokesonen og oppbevar aldri brennbare gjenstander i stekeovnen. Fare for brann! 4 Kabler fra elektriske apparater må ikke komme i klem i stekeovnsdøren eller dras over den varme kokesonen. Kabelisolasjonen kan smelte. Fare for kortslutning! Overopphetet olje og fett d Overopphetet olje eller fett antennes raskt. Fare for brann! Varm aldri opp fett eller olje uten tilsyn. Dersom oljen antennes, må du aldri slokke med vann. Legg straks et lokk eller en tallerken over. Skru av kokeplaten. La kokekaret kjøles av på kokeplaten. Væske som kommer mellom kjelebunnen og kokeplaten, fordamper. Damptrykket kan forårsake at kjelen plutselig spretter opp. Fare for personskader! Hold grytebunner eller kokeplater tørre. Hvis det er sprekker, revner eller riper i glasskeramikken, kan det oppstå fare for elektrisk støt. Slå av apparatet og bruk ikke kokesonen. Ring til kundeservice. Ukyndige reparasjoner er farlig. Fare for elektrisk støt! Reparasjoner må bare utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Skift aldri selv ut en skadet tilkoblingsledning. Fare for støt! Tilkoblingsledningen må byttes av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Hvis apparatet er defekt, må du slå av sikringen for komfyren i sikringsboksen. Ring til kundeservice. Våte grytebunner og kokeplater d d Sprekker i glasskeramikken Reparasjon d Årsaker til skader Skader på kokesonen Ru gryte og pannebunner lager riper i glasskera mikken. Kontroller kokekaret. Unngå tørrkoking i kokekarene, især i emaljerte gryter og aluminiumsgryter. Hvis du skal bruke spesialkokekar, må du lese produsentens veiledning nøye. Plasser aldri varme kokekar på indikasjonen eller på rammen. 5 Salt, sukker og sand forårsaker riper i glasskera mikken. Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate. Harde eller spisse gjenstander som faller ned på kokesonen kan forårsake skader. Ikke oppbevar slike gjenstander over kokesonen. Sukker eller sterkt sukkerholdige retter skader kokesonen. Fjern overkok med det samme ved hjelp av glasskrapen. Forsiktig Bladet er svært skarpt. Aluminiumsfolie eller plastfat smelter på varme kokeplater. Beskyttelsesfolie er ikke egnet til kokesonen. Skader på stekeovnen Ikke sett stekebrett på ovnsbunnen. Legg heller ikke aluminiumsfolie i bunnen. Kokekar må ikke settes inn på bunnen av stekeovnen. Det kan føre til overoppheting. Bake og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet. Hell aldri vann inn i den varme stekeovnen. Emaljen ødelegges. Ikke legg for mye på brettet hvis du lager saftige fruktkaker. Fruktsaft som drypper fra stekebrettet etterlater seg flekker som du ikke får fjernet senere. Bruk heller den dype universalpannen. Ikke stå på eller sett deg på den åpne stekeovnsdøren. Skader på sokkelskuffen Skader på elementfronter i nærheten Ikke legg varme gjenstander i sokkelskuffen. Den kan bli ødelagt. Stekeovnen må kun avkjøles i lukket tilstand. Selv om stekeovnsdøren bare står på gløtt, kan elementfronter som står i nærheten, bli skadet over tid. Hvis stekeovnstetningen er svært skitten, går ikke stekeovnsdøren ordentlig igjen når ovnen er på.

5 Elementfronter i området rundt skades over tid. Hold tetningen ren. 6 Oppstilling og tilkobling Elektrisk tilkopling En godkjent fagperson må utføre den elektriske tilkoblingen.

6 Forskriftene til den ansvarlige strømleverandøren må overholdes. Dersom apparatet blir feil tilkoblet, faller alle garantikrav bort hvis det oppstår skader som er forårsaket av dette. For installatøren Sikkerhetsforskrifter På installasjonssiden må det være en flerpolig skillebryter med en kontaktavstand på minst 3 mm. Dette apparatet er i samsvar med prøvingsforskriftene for oppvarming. Apparatet kan bare plasseres med en sidevegg mot høye rom eller møbelvegger. Elektrisk sikkerhet: Komfyren er et apparat i beskyttelsesklasse I og må bare brukes med jordet kontakt. For tilkobling av apparatet skal en ledning av typen H 05 VV F eller tilsvarende benyttes. Apparater som er klargjort for tilkobling, må bare tilkobles en forskriftsmessig montert stikkontakt med maks. 25 A 3 x 4 mm2. Sett komfyren vannrett Plasser alltid komfyren direkte på gulvet. Komfyren har høyderegulerbare føtter. Du kan dermed stille sokkelen ca. 15 mm høyere. Følg den særskilte monteringsveiledningen. Veggfeste For å sikre komfyren mot vipping må du feste ovnen med vedlagte vinkel på veggen. Se monteringsveiledningen for veggfestet. 7 Veggfeste For å sikre komfyren mot vipping må du feste ovnen med vedlagte vinkel på veggen. Se monteringsveiledningen for veggfestet. Dette er din nye komfyr Damputløp Keramisk kokesone Funksjonsvelger Temperaturvelger Kokeplate brytere Stekeovnsdør Sokkelskuff 8 Dørsikring Stekeovnsdøren er utstyrt med en sikring, slik at barn ikke skal brenne seg på den varme stekeovnen. Denne er plassert over stekeovnsdøren. Trykk sikringen oppover. Åpne stekeovnsdøren Fjerne dørsikring Når du ikke lenger trenger dørsikringen eller når dørsikringen er skitten: 1. Åpne stekeovnsdøren. 2. Skru ut skruen. 3. Lukk stekeovnsdøren. 9 Kokesonen Damputløp Obs! Her kommer det ut varm luft Kokeplate 21 cm Kokeplate 14,5 cm Kokeplate 14,5 cm Kokeplate 18 cm Restvarmeindikator Kokeplatebrytere Med de 4 kokeplatebryterne stiller du inn varmeeffekten til kokeplatene. Stillinger 0 Koketrinn 1 Koketrinn 9 Av laveste effekt høyeste effekt Når du slår på en kokeplate, lyser kontrollampen. 10 Stekeovnen Funksjonsvelger Med funksjonsvelgeren velger du varmetype for stekeovnen. Du kan dreie funksjonsvelgeren mot høyre eller til venstre. Stillinger 0 t Over /undervarme s Undervarme V Flategrilling, liten flate x Flategrilling, stor flate Av til baking og steking i en høyde til ettersteking eller bruning og til konservering til grilling av små mengder til grilling av flere biffer, pølser, fisk eller toast Når du stiller inn, tennes lampen i stekeovnen. Temperaturvelger Still inn temperatur eller grilltrinn med temperatur velgeren. Drei temperaturvelgeren til høyre. Temperatur S Grill x Svak Middels Sterk Av Temperaturområde i ºC Trinn Kontrollampen over temperaturvelgeren lyser når oppvarmingen i stekeovnen er på. I varmepausene slokkes symbolet. Lyset er ikke på under grilling. 11 Stekeovn Tilbehøret kan settes inn i stekeovnen i 5 forskjellige høyder. Tilbehøret kan trekkes ut i to tredjedels lengde uten at det vipper ut. Dermed er det enkelt å ta ut rettene. Tilbehør Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice eller hos forhandleren. Oppgi alltid HEZ nummer. Rist til kokekar, kakeformer, stek, grillstykker og dypfrosne retter. Emaljestekebrettplate er slått på, lyser kontrollampen. 14 Restvarme indikator Kokesonen har en restvarmeindikator for hver kokeplate. Denne viser hvilke kokeplater som fremdeles er varme. Så lenge indikasjonen lyser, kan du holde en liten rett varm på kokeplaten. Indikasjonen slukkes når kokeplaten er tilstrekkelig avkjølt. Tilberedningstabell I tabellen nedenfor finner ing;ndtaket ned. 2 Skru av dekselet øverst på stekeovnsdøren. Dette gjør du ved å løsne festet på høyre og venstre side. (Figur A) 3. Løft den øverste ruten opp og trekk den ut. (Figur B) Punkt 4 og 5 er avhengig av apparattype 4. C) Ta ut glassruten i midten. 5. C) Rengjør glassruten med glassrens og en myk klut. eller 4. C) Ta ut ruten i midten. 5. Skyv den nedre glassruten inn på skrå bakover. (Figur D) 2. inn glassruten i midten. (Figur E) Punkt 4 og 5 er avhengig av apparattype 4. F) 5. Sett de store klemmene på plass, rett dem til og skru dem fast. (Figur F) 20 eller 4. F) 5. Sett på de store klemmene og skru dem fast. (Figur F) 6. Sett inn den øverste glassruten. Den glatte flaten må vende ut. 7. Sett på dekselet og skru det fast. 8. Sett på plass stekeovnsdøren igjen. kan være vanskelige å bli kvitt. kan da oppstå små fargeforskjeller. Dette er normalt og har ingen innflytelse på funksjonen. Slike misfarginger må aldri behandles med harde skuresvamper eller etsende rengjøringsmidler. Kanter av tynne metallplater lar seg ikke emaljere fullstendig. De kan derfor være ru. årsak Sikringen er defekt. E nummer og FD nummer på apparatet. Bruk kun disse lampene. 1. Koble ut komfyrsikringen i sikringsskapet. 2. Erstatt lampen med en lampe av samme type. 5. Skru på lampedekselet igjen. 6. får du hos kundeservice. defekt stekeovnstetning kan føre til stort energitap. nr. den måten sparer du energi. er det angitt områder i tabellene. Prøv først med den laveste verdien. En lavere temperatur gir en jevnere bruning. Still temperaturen høyere neste gang, dersom dette er ønskelig. Du finner mer informasjon under "Tips til bakingen" bak tabellene. Kaker i form Formkake, enkel Formkake, fin (f. eks. sandkaker) Mørdeigbunn med kant Formkakebunn Sukkerbrød Fruktkake av formkakedeig Krydrete kaker* (f. eks. quiche, løkpai * Form på rist Rund /krans / brødform Rund /krans / brødform Springform Fruktkakeform Springform Springform/ rundform Springform Høyde Varme type t t t t t t t t Temperatur ºC Steketid, minutter Frukt eller ostekake, mørdeig* Mørk springform La kaken avkjøles i ovnen i ca. 20 minutter. Høyde Brett 2 Varme type t Temperatur ºC Steketid, minutter Kaker på brett Formkake eller gjærdeig med tørt fyll (f.

7 eks. ulike typer formkake) Formkake eller gjærdeig med saftig fyll (frukt) Brett 3 t Kaker på brett Rullekake (forhåndsoppvarming) Gjærkringle med 500 g mel Julekake med 500 g mel Julekake med 1 kg mel Kringle, søt Pizza Brød og rundstykker Brød med 1,2 kg mel* (forhåndsoppvarming) Surdeigbrød med 1,2 kg mel* (forhåndsoppvarming) Rundstykker, f.eks. boller (forhåndsoppvarming) * Universalpanne Universalpanne Brett Brett Brett Universalpanne Universalpanne Universalpanne Brett Høyde Høyde Varme type t t t t t t Varme type t t t Temperatur ºC Temperatur ºC Steketid, minutter Varighet, minutter Hell aldri vann direkte inn i den varme stekeovnen. Høyde Brett Brett Brett Brett Brett Varme type t t t t t Temperatur ºC Steketid, minutter Småkaker Småkaker Marengs Vannbakkels Makroner Butterdeig Tips til bakingen Du vil gjerne bake etter din egen oppskrift. Se etter lignende kaker i steketabellen. 26 Slik kan du finne ut om formkaken er ferdigstekt. Stikk en tannpirker inn på det høyeste stedet på kaken ca. 10 minutter før slutten av steketiden som er angitt i oppskriften. Dersom det ikke henger fast deig på tannpirkeren, er kaken ferdig. Bruk mindre væske neste gang eller still ovnstemperaturen 10 grader lavere. Ta hensyn til de angitte røretidene i oppskriften. Ikke smør kanten av springformen. Etter stekingen løsnes kaken forsiktig med en kniv. Sett den inn på en lavere høyde, velg en lavere temperatur og stek kaken litt lenger. Stikk små hull med en tannpirker i den ferdige kaken. Deretter drypper du fruktsaft eller litt likør over. Velg neste gang en temperatur som er 10 grader høyere, og forkort steketiden. Bruk litt mindre væske neste gang og stek med lavere temperatur og litt lengre steketid. For kaker med saftig fyll: Stek først bunnen. Strø mandler eller brødrasp over og legg deretter fyllet oppå. Ta hensyn til oppskriften og steketidene. Velg en noe lavere temperatur, dermed blir baksten jevnere. Bakepapir som går ut over platen, kan ha innflytelse på luftsirkulasjonen. Skjær det derfor alltid til slik at det passer til stekebrettet. Bruk den dypeste universalpannen neste gang. Under stekingen kan det oppstå vanndamp. Den kommer ut, avhengig av apparat, over stekeovnsdøren eller damputløpet på kokesonen. Vanndampen kan legge seg på apparatet eller på møbelfronter i nærheten og kan dryppe ned som kondensvann. Dette er fysisk betinget. Kaken er falt sammen. Kaken er høy på midten og lavere langs kanten. Kaken blir for mørk oppå. Kaken er for tørr. Brød eller kaker (f. eks. er ikke jevnt brun. Fruktkaken er for lys under. Fruktsaften renner ut. stek/store kjøttstykker er universalpannen godt egnet. underlaget er vått eller kaldt, kan glasset sprekke. bør snus etter halve steketiden. den måten blir kjøttsaften bedre fordelt. Veiledning for grilling Grill alltid i lukket stekeovn. Du bør helst velge grillstykker av lik størrelse. Stykkene bør være minst 2 3 cm tykke. Dermed brunes de jevnt og forblir fine og saftige. Ikke tilsett salt før etter grillingen. Legg grillstykkene direkte på risten. også inn universalpannen i høyde 1. grillstykkene etter to tredjedeler av den angitte tiden. Grillelementet slår seg hele tiden på og av igjen. Dette er normalt. Hvor ofte dette skjer, er avhengig av det innstilte grilltrinnet. Kjøtt Tabellen gjelder for innskyving i kald stekeovn. Tidsangivelsene er retningsverdier. De er avhengige av kvalitet og beskaffenhet på kjøttet. Svinekjøtt med svor** (f.eks. g Rist*** Snu roastbeefen etter halve tiden. Pakk den etter stekingen inn i aluminiumsfolie og la den hvile i stekeovnen i 10 minutter. ** Skjær inn striper i svoren på svinekjøttet og legg det i gryten med svoren først vendt ned, dersom det skal snus. *** Sett inn universalpannen i høyde 1. ****Forvarm grillen i ca. 3 minutter. Fjærkre Tabellen gjelder for innsetting i kald stekeovn. Vektopplysningene i tabellen gjelder fjærkre uten fyll, klargjort for steking. Hvis du griller direkte på risten, bør du i tillegg sette inn universalpannen i høyde 1. Ved tilberedning av and eller gås må du stikke hull på huden under vingene, slik at fettet kan renne ut. 29 Fjærkreet blir særlig sprøtt dersom det mot slutten av steketiden blir smurt inn med smør,saltvann eller appelsinsaft. Fjærkre Halve kyllinger, 1 4 stk. Kyllingdeler Halve kyllinger, 1 4 stk. And Gås Babykalkun 2 kalkunlår Fisk Fisk Grillet fisk Stekt fisk Fisk i skiver, f.eks. lakseskiver * Vekt à 300 g 1 kg 1,5 kg à 300 g Vekt à 400 g à 250 g à 1 kg 1,7 kg 3 kg 3 kg à 800 g Koke / stekekar Rist Rist Rist Rist Rist Rist Rist Høyde Varme type t t t t t t t Temperatur Varighet, ºC minutter Tabellen gjelder for innsetting i kald stekeovn. Koke / Høyde stekekar Rist* Varme type x t t x Temperatur Varighet, ºC, grill minutter Rist* Sett inn universalpannen i høyde 1. Tips til steking og grilling For vekten av denne steken står det ikke noe angitt i tabellen. Hvordan kan du vite at steken er ferdig? Steken er for mørk, og svoren er delvis brent. Velg den neste, lavere vekten i henhold til angivelsene og forleng tiden. Bruk et steketermometer (fås hos en forhandler) eller foreta en "skjeprøve". Trykk med skjeen på steken. Dersom den føles fast, er den ferdig. Dersom den gir etter, kan den steke litt til. Kontroller innsettingshøyden og temperaturen. 30 Steken ser fin ut, men sjyen er brent. Steken ser fin ut, men sjyen er for lys og tynn. Når steken blir øset, oppstår det vanndamp. Velg et mindre stekekar neste gang,eller fyll på mer væske. Velg et større fat neste gang, eller tilsett mindre væske. Dette er fysisk betinget og normalt. En stor del av vanndampen slipper ut gjennom damputløpet. Den kan legge seg på ovnen eller på møbelfronter i nærheten og kan dryppe ned som kondensvann.

8 Gratenger, toast Rett Søt sufflé (f.eks. ostesufflé med frukt) Grateng av kokte ingredienser (f.eks. nudelgrateng) Grateng av rå ingredienser* (f. eks. potetgrateng) Bruning av toast 4 stk. 12 stk. Tabellen gjelder for innsetting i kald stekeovn. Koke /stekekar Gratengform Gratengform Gratengform Rist Rist** Høyde Varme type t t t V x V x Temperatur Varigheten ºC, grill er minutter Gratinering av toast4 stk. 12 stk. * Gratengen må ikke være høyere enn 2 cm. ** Sett alltid inn universalpannen i høyde Dypfrosne ferdigretter Ta hensyn til veiledningen fra produsenten på pakningen. Tabellen gjelder for innsetting i kald stekeovn. Rett Kringle med fruktfyll* Pommes frites* Pizza* Pizza baguette* * Universalpanne Universalpanne Rist Rist Høyde Varme type t t t t Temperatur ºC Varighet, minutter Dekk tilbehøret med bakepapir før steking. Kontroller at bakepapiret er egnet til disse temperaturene. Universalpannen kan bli skjev og få utbulinger under steking av dypfrossen mat. Årsaken til dette er store temperaturforskjeller på tilbehøret. Denne skjevheten forsvinner allerede under stekingen. Veiledning Konservering Forberedelse Bruk glass som er like store. Angivelsene på tabellen gjelder for runde glass som rommer 1 liter. Obs! Ikke bruk større eller høyere glass. Lokkene kan sprekke. Glassene og gummiringene må være rene og hele. Konserver kun ferske og fine frukter og grønnsaker. Vask dem grundig. Fyll frukten eller grønnsakene i glassene. Rengjør kantene på glasset slik at de blir rene. Legg en fuktig gummiring og et lokk på hvert glass. Lukk glassene med klemmer. Ikke sett inn mer enn seks glass i stekeovnen. Tabeller De angitte tidene i tabellene er veiledende verdier. De kan påvirkes av romtemperatur, antall glass, mengden og varmen i glassinnholdet. 32 Slik stiller du inn 1. Sett inn universalpannen i høyde Hell en halv liter vann (ca. 80 ºC) ned i universalpannen. 4. Lukk stekeovnsdøren. 5. Still funksjonvelgeren på undervarme s. 6. Sett temperaturvelgeren på ºC. 50 minutter slår du av temperaturvelgeren. Funksjonsvelgeren skal være på. av funksjonsvelgeren. Konservering av frukt Frukt i énliters glass Epler, solbær, jordbær Kirsebær, aprikoser, fersken, stikkelsbær Eplemos, pærer, plommer Konservering av grønnsaker fra det begynner å boble utkopling utkopling utkopling Ettervarme ca. 25 minutter ca. 30 minutter ca. 35 minutter Så snart det stiger opp bobler i glassene, slår du temperaturvelgeren først på ca. 120 til 140 ºC. I tabellen står det når du kan slå av temperaturvelgeren. La grønnsakene bli stående i stekeovnen i minutter til. det begynner å boble C ca. 35 minutter ca. 45 minutter ca. 60 minutter ca. 70 minutter Ettervarme ca. 35 minutter ca. 30 minutter ca. 30 minutter ca. 30 minutter ca. mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer. Disse opptar varmen særlig godt. er ennå varm. Dermed forkortes steketiden for den andre kaken. Du kan også sette to kakeformer ved siden av hverandre. Ved lengre steketider kan du slå av stekeovnen 10 minutter før steketiden er slutt, og deretter bruke restvarmen til å steke ferdig. på kokesonen Vi anbefaler gryter og panner med tykk, jevn bunn. Ujevne bunner forlenger koketiden. Velg alltid en gryte i en størrelse som er tilpasset mengden som skal tilberedes. En stor gryte med lite innhold krever mye energi. Sett alltid et lokk som passer på kasserollen. Du oppnår best varmeoverføring når grytebunnen og kokeplaten er like store. Når du kjøper gryter bør du være klar over at produsenten ofte oppgir den øvre diameteren på kasserollen. Denne er som oftest større enn diameteren på grytebunnen. Still kokeplaten tidsnok ned til et lavere trinn! Utnytt restvarmen. Ved lengre koketider kan du slå av kokeplaten allerede 5 til 10 minutter før slutt. 34 Akrylamid i matvarer Fagfolk diskuterer i dag hvor skadelig akrylamid i matvarer er. På grunnlag av aktuelle forskningsresultater har vi satt sammen dette informasjonsbladet til deg. Hvilke retter berøres av dette? Akrylamid oppstår fremfor alt i korn og potetprodukter som tilberedes ved høy varme. Dette gjelder f. eks. potetchips, pommes frites, toast, rundstykker, brød, finbakst av mørdeig (kjeks, pepperkaker og andre småkaker). Tips til tilberedning av retter med lavt akrylamidinnhold Generelt Hold steketidene så korte som mulig. La maten få en gyllen farge, ikke stek den slik at den blir for mørk. Store, tykke stekevarer inneholder mindre akrylamid. Bruk ferske poteter til steking og fritering. Disse må ikke ha grønne partier eller spirer. Poteter må ikke oppbevares ved lavere temperatur enn 8 ºC. med over /undervarme maks. 200 ºC, med 3D varmluft maks 180 ºC. Egg eller eggeplommer reduserer dannelsen av akrylamid. med over /undervarme på maks. 190 ºC, med 3D varmluft maks. 170 ºC. Fordel jevnt og i ett lag på stekebrettet. Stek minst 400 g per stekebrett, slik at pommes friten ikke tørker ut. Stek poteter som er kokt på forhånd. Bruk margarin istedenfor olje ved rå poteter. Et overflatetermometer er nyttig hvis du skal kontrollere overflatetemperaturen i stekepannen (f.eks. best.nr fra firmaet testo). Varm opp stekepannen på høyeste trinn. Still ned til det ønskede viderekokingstrinnet når pannen har nådd 150 ºC. Baking Småkaker Ovnsstekte pommes frites Steking i panne 35 Tips til tilberedning av retter med lavt akrylamidinnhold Frityrsteking Fettet må ikke være varmere enn 175 ºC. Kontroller temperaturen med et fettermometer. Forholdet mellom fett og råvarer skal være fra 1:10 til maks. 1:15, f. eks. 100 g pommes frites på 1,5 l olje. La ferske poteter ligge en time i vann før fritering. Testretter Iht. normene DIN og EN Baking Rett Sprøytebakst Småkaker 20 stk. Sukkerbrød Gjærbakst på brett Eplepai Tabellen gjelder for innsetting i kald stekeovn. Tilbehør og råd Emaljebrett Emaljebrett Springform Emaljebrett Universalpanne + 2 springformer i aluminium Ø 20 cm* Høyde Varme type t t t t t Temperatur ºC Steketid, minutter * Plasser kakene diagonalt på universalpanne.

9 Powered by TCPDF ( Tabellen gjelder for innsetting i kald stekeovn. Tilbehør Rist Rist Høyde 5 4 Varme type x x Grilltrinn 3 3 Varigheten er minutter Grilling Rett Bruning av toast (10 min forvarme) Biffburger 12 stk.* * Snu etter 2/3 av tiden. Sett alltid inn universalpannen i høyde

Din bruksanvisning BOSCH HLN122120X

Din bruksanvisning BOSCH HLN122120X Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH HSE421120X

Din bruksanvisning BOSCH HSE421120X Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HB100210S

Din bruksanvisning SIEMENS HB100210S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HE

Din bruksanvisning SIEMENS HE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HE

Din bruksanvisning SIEMENS HE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL448501X http://no.yourpdfguides.com/dref/3551210

Din bruksanvisning SIEMENS HL448501X http://no.yourpdfguides.com/dref/3551210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HE

Din bruksanvisning SIEMENS HE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL57224EU http://no.yourpdfguides.com/dref/3571083

Din bruksanvisning SIEMENS HL57224EU http://no.yourpdfguides.com/dref/3571083 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HS33229NN http://no.yourpdfguides.com/dref/3564819

Din bruksanvisning SIEMENS HS33229NN http://no.yourpdfguides.com/dref/3564819 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HB90054

Din bruksanvisning SIEMENS HB90054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL654200S http://no.yourpdfguides.com/dref/3571113

Din bruksanvisning SIEMENS HL654200S http://no.yourpdfguides.com/dref/3571113 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

[no] Bruksveiledning HD421210X. Komfyr

[no] Bruksveiledning HD421210X. Komfyr [no] Bruksveiledning HD421210X Komfyr ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger...4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Oppstilling og tilkobling...

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

HEA20B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HEA20B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 * * HEA20B1.0S [no] Bruksveiledning...3 *9000626662* 9000626662 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye komfyr... 5 Betjeningsfelt...5

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HC723210S

Din bruksanvisning SIEMENS HC723210S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HBA20B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HBA20B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 * * HBA20B1.0S [no] Bruksveiledning...3 *9000619138* 9000619138 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL65025SC

Din bruksanvisning SIEMENS HL65025SC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HB20AB.10S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HB20AB.10S. [no] Bruksveiledning...3 * * HB20AB.10S [no] Bruksveiledning...3 *9000621631* 9000621631 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH HBR341450S

Din bruksanvisning BOSCH HBR341450S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA23B1.0S. [no] Bruksveiledning...3

Innebygd stekeovn HBA23B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 Innebygd stekeovn HBA23B1.0S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

[no] Bruksveiledning HC744.71U. Komfyr

[no] Bruksveiledning HC744.71U. Komfyr [no] Bruksveiledning HC744.71U Komfyr ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger...4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Oppstilling og tilkobling...

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL24229NN http://no.yourpdfguides.com/dref/3568009

Din bruksanvisning SIEMENS HL24229NN http://no.yourpdfguides.com/dref/3568009 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HE23AB.10S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HE23AB.10S. [no] Bruksveiledning...3 * * HE23AB.10S [no] Bruksveiledning...3 *9000630780* 9000630780 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye komfyr... 5 Betjeningsfelt...5

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA23B2.1S. [no] Bruksveiledning

Innebygd stekeovn HBA23B2.1S. [no] Bruksveiledning Innebygd stekeovn HBA23B2.1S [no] Bruksveiledning ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger...4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn...

Detaljer

[no] Bruksveiledning HB20AB.11S. Innebygd stekeovn

[no] Bruksveiledning HB20AB.11S. Innebygd stekeovn [no] Bruksveiledning HB20AB.11S Innebygd stekeovn ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Årsaker til skader...5 Din nye stekeovn... 5 Betjeningsfelt...5 Funksjonsvelger...5

Detaljer

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn EasyCook Combair XSL XSLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU BL253110 http://no.yourpdfguides.com/dref/3568674

Din bruksanvisning GAGGENAU BL253110 http://no.yourpdfguides.com/dref/3568674 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

Innebygd stekeovn HBB32D4.0S. [no] Bruksveiledning...3

Innebygd stekeovn HBB32D4.0S. [no] Bruksveiledning...3 Innebygd stekeovn HBB32D4.0S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSLP Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking Innstillingstips Symbolforklaring C A Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

HB32AB.40S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HB32AB.40S. [no] Bruksveiledning...3 * * HB32AB.40S [no] Bruksveiledning...3 *9000611327* 9000611327 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

Oppskrifter fra "Barnas kjøkken"

Oppskrifter fra Barnas kjøkken Oppskrifter fra "Barnas kjøkken" Mandag 10. oktober 2016 Vi har fått maten på Høstidyll 2016 sponset av God Fisk. Det er mange fine matoppskrifter på www.godfisk.no. Lakseburger i brød Lakseburger 400

Detaljer

Oppskrifter på fristende julegodteri

Oppskrifter på fristende julegodteri Brownies med karamell Oppskriften passer til ca. 6-8 personer Oppskrifter på fristende julegodteri 100 g mørk sjokolade 2 egg 2 dl sukker 1 dl hvetemel 1 dl kakaopulver 1 knivsodd salt 1/2 ts bakepulver

Detaljer

Ølbrasiert Lammeskank

Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert lammeskank 2 ss olivenolje 4 stk Gilde Polarlam lammeskank 1 stk hakket løk 1 stk stilkselleri (stangselleri) 2 finhakket hvitløksfedd 3 dl øl (alkoholfritt kan godt brukes)

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHM 475 Modell 2375.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Innebygd stekeovn HB33A1.40S

Innebygd stekeovn HB33A1.40S Innebygd stekeovn HB33A1.40S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON2620W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900193

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON2620W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900193 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EON2620W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EON2620W i bruksanvisningen

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Innebygd stekeovn HB33A2.40S

Innebygd stekeovn HB33A2.40S Innebygd stekeovn HB33A2.40S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

Innebygd stekeovn HB73AA.40S

Innebygd stekeovn HB73AA.40S Innebygd stekeovn HB73AA.40S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

[no] Bruksveiledning HB23AB.11S. Innebygd stekeovn

[no] Bruksveiledning HB23AB.11S. Innebygd stekeovn [no] Bruksveiledning HB23AB.11S Innebygd stekeovn ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Årsaker til skader...5 Din nye stekeovn... 5 Betjeningsfelt...5 Taster og

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnen vi har produsert er moderne og enkel å bruke.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HB66555SK

Din bruksanvisning SIEMENS HB66555SK Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn Combair-Steam N Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne.

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne. Ja takk, mer kake! Etter en årstid med lette salater og småretter er det tid for å ta en skikkelig kakefest. Her er sensommerens beste kaker! Oppskrifter hentet fra boken «Det norske kakebordet» av Hege

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Pizza og baking! Dette er tredje del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i

Detaljer

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03.

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Engelske korsboller Oppskrift 05. Påskespeilegg Oppskrift 06. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Kypriotisk påskebrød Oppskrift 04. 02. Grove

Detaljer

HB73A4.40S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HB73A4.40S. [no] Bruksveiledning...3 * * HB73A4.40S [no] Bruksveiledning...3 *9000621635* 9000621635 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1)

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1) HD 48/83 1 0-5 min 1 4-6 min 3-4 min 5 min 1 A C 3-4 min 0-5 min 4-6 min 5 min B E D F 3 Norsk Side 4 Norsk Viktig Les denne bruksanvisningen sammen med illustrasjonene før apparatet tas i bruk. Før tilkobling

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 5005VW. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 5005VW i bruksanvisningen

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon

Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon Det er høst! Og vet du hva som er fint om høsten? Suppe. Og vet du hva som er godt til suppe? Nybakte cheddarsnurrer. Og vet du hvordan du lager dem?

Detaljer

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det K J Ø T T P Å Så mye kjøtt skal du beregne Kjøtt uten bein...150-200 g/porsjon Kjøtt med litt bein...200-250 g/porsjon Kjøtt med mye bein...ca. 300 g/porsjon Merk at det er per porsjon og ikke per person.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer