Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen"

Transkript

1 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 0:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Malm Bjørn R. Skjelstad /s/ Ordfører Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Dokumenter er utlagt til offentlig ettersyn på servicetorget.

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 3/4 RS 4/4 RS 43/4 RS 44/4 RS 45/4 RS 46/4 RS 47/4 RS 48/4 RS 49/4 RS 50/4 RS 5/4 RS 5/4 RS 53/4 PS 4/4 Innhold Referatsaker F 6/ - Ferdigattest for opp oppføring av tilbygg og takoverbygg terrasse på bolig F 3/ - Ferdigattest for oppføring av tilbygg til bolighus F 5/6 - Ferdigattest for riving av del av fritidsbolig og oppføring av nytt tilbygg til fritidsbolig F 73//6 - Ferdigattest for riving av fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig. V /6 - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- for oppføring av tak over terasse og inngangsparti V 5/8 - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- for oppføring av vindfang, yttergang og overbygd terrasser V 6/87 - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- etablering av oljeutskiller ved Verran Brann- og Ambulansestasjon V 64/ - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- for oppføring av ny terrasse til bolighus V 77/0 - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- riving av gammel lagerbygning ved MM Karton FollaCell AS V 8// - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- for endring av gitt tillatelse dattert Korrigering av tidspunkt for skjenkebevilling gitt til Jekta AS og senere overført til Malm Hotell. Uttalelse vedr. klage på avslag om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag bruk av påhengsmotor INNGÅELSE AV AVTALE OM UTBYGGING AV GJENNOMGANGSBOLIGER Unntatt off. X PS 5/4 Søknad fra Rokseth AS om tilskudd fra Verran kommunale fond til endring og utvikling av bensinstasjon i Malm PS 6/4 Økonomisk rapportering oktober 04 PS 7/4 RETTSLIG PROSESS VEDR. FOLLAFOSS INDUSTRIOMRÅDE X PS 8/4 Tingrettens skjønn vedr. Gruveplassen/ing. K. Thidemann AS m.fl. X PS 9/4 Omstilling helse PS 0/4 DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETT 05 OG ØKONOMIPLAN 05-08

3 PS3/4Referatsaker

4 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Vår referanse /370-4 Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Jens Chr. Heimdal Heimdal 7790 MALM Delegert vedtak F 6/ - Ferdigattest for opp oppføring av tilbygg og takoverbygg terrasse på bolig Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 6// Heimdal, 7790 MALM Tiltakshaver: Jens Chr. Heimdal Tiltak: Tilbygg bolig, overbygd terrasse Bruksareal i m: 48,9 Kommunen har mottatt søknad om ferdigattest fra tiltakshaver for ovennevnte tiltak. Tiltakshaver bekrefter i søknaden at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitt tillatelse og krav gitt i eller i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Vedtak: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling -0 utstedes ferdigattest for tiltaket. Bygningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket er utført i samsvar med lov, forskrift og bestemmelser samt kommunens tillatelse gitt den Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 8. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side ). Klage sendes Verran kommune, Liavn., 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi: Matrikkelfører Verran kommune Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

5 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Vår referanse /64-8 Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Jogeir Strømhaug Fjellgårdsveien 7790 MALM Delegert vedtak F 3/ - Ferdigattest for oppføring av tilbygg til bolighus Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 3// Fjellgårdsveien, 7790 Malm Tiltakshaver: Jogeir Strømhaug Tiltak: Tilbygg bolighus, Enebolig Bruksareal i m: 49, Kommunen har mottatt søknad om ferdigattest fra tiltakshaver for ovennevnte tiltak. Tiltakshaver bekrefter i søknaden at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitt tillatelse og krav gitt i eller i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Vedtak: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling -0 utstedes ferdigattest for tiltaket. Bygningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket er utført i samsvar med lov, forskrift og bestemmelser samt kommunens tillatelse gitt den og med endring Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 8. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side ). Klage sendes Verran kommune, Liavn., 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi: Matrikkelfører Verran kommune Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

6 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Vår referanse /0-7 Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Tor Anders Hovik Langrennshalla STEINKJER Delegert vedtak F 5/6 - Ferdigattest for riving av del av fritidsbolig og oppføring av nytt tilbygg til fritidsbolig Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 5/6 Holden, 7790 Malm Tiltakshaver: Tor Anders Hovik Tiltak: Riving av del av fritidsbolig og nytt tilbygg Bruksareal i m: 6 Kommunen har mottatt søknad om ferdigattest fra tiltakshaver for ovennevnte tiltak. Tiltakshaver bekrefter i søknaden at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitt tillatelse og krav gitt i eller i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Vedtak: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling -0 utstedes ferdigattest for tiltaket. Bygningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket er utført i samsvar med lov, forskrift og bestemmelser samt kommunens tillatelse gitt den Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 8. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side ). Klage sendes Verran kommune, Liavn., 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi: Matrikkelfører Verran kommune Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

7 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Vår referanse /578-0 Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Andersen Betongsaging AS 7750 NAMDALSEID Delegert vedtak Att. Sven Andersen F 73//6 - Ferdigattest for riving av fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig. Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 73//6 Solrabben, 7796 FOLLAFOSS Tiltakshaver: Aud Lyngstad Ramberg og Rune Ramberg Ansvarlig søker: Andersen Betongsaging AS Tiltak: Fritidsbolig Nytt bygg - boligformål - over 70 m² Bruksareal i m: 58 Bygningsmyndigheten har mottatt søknad om ferdigattest med sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Ansvarlig søker bekrefter her at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitt tillatelse og krav gitt i eller i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Vedtak: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling -0 utstedes ferdigattest for tiltaket. Bygningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket er utført i samsvar med lov, forskrift og bestemmelser samt kommunens tillatelse gitt den Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 8. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side ). Klage sendes Verran kommune, Liavn., 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi: Matrikkelfører Verran kommune Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

8 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /8- Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Ivar Olav Ramberg Vadanesset 7790 Malm Att. Steinar Egge V /6 - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- for oppføring av tak over terrasse og inngangsparti. Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 00/06 Vadanesset, 7790 MALM Tiltakshaver: Ivar Olav Ramberg Tiltakets art: Takkonstruksjon over inngangsparti og terrasse Bruksareal i m: 8 Det vises til søknad om tiltak uten ansvarsrett registrert mottatt her for oppføring av takkonstruksjon over terrasse og inngangsparti. Siste dokument til saken er søknad om tillatelse til tiltak som ovennevnt med tilhørende dokumentasjon. Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak:. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 008) -4 jfr 0-, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter oppføring av takkonstruksjon over terrasse på sørvestsiden av boligen og takkonstruksjon over inngangsparti på nordvestsiden av boligen. Takkonstruksjonen utføres som saltak tilpasset eksisterende takform.. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden og godkjent av Verran kommune legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn år. Saksopplysninger: Tiltak: Takkonstruksjon over terrasse og inngangsparti Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

9 Saksnr. - Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: LNF-område sone C Høringsinstanser: Ingen Tegningsliste: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter oppføring av av takkonstruksjon over terrasse på sørvestsiden av boligen og takkonstruksjon over inngangsparti på nordvestsiden av boligen. Takkonstruksjonen utføres som saltak tilpasset eksisterende takform. Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området og det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak Øvrige opplysninger: Kulturminner: Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Når tiltaket er ferdigstilt, sendes vedlagte søknad om ferdigattest til kommunen. Alternativt kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 8. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side ). Klage sendes Verran kommune, Liavn., 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Kopi: Askola A/S, Tessemvegen 43, 7730 Beitstad Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side av

10 Side 3 av 3 Saksnr. -

11 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /850- Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Arild Storli Kjerkreitveien MALM V 5/8 - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- for oppføring av vindfang, yttergang og overbygd terrasser Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 005/008 Tiltakshaver: Arild Storli Tiltakets art: Tilbygg til bolig, vindfang, yttergang og overbygde terrasser, utvidelse av terrasser Adresse: Kjerkreitvegen 0, 7790 MALM BYA i m: 49 Det vises til søknad om tiltak uten ansvarsrett registrert mottatt her for oppføring av tilbygg til bolighus, vindfang, yttergang og utvidelse/forlengelse av terrasser og takoverbygde terrasser. Siste dokument til saken er søknad om tillatelse til tiltak som ovennevnt med tilhørende dokumentasjon. Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak:. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 008) -4 jfr 0-, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter oppføring av tilbygg på nordsiden av boligen. Tilbygget føres opp av isolert bindingsverk i tre og innredes med vindfang og gang. Takkonstruksjonen utføres som saltak og trekkes ut over inngangstrapp i hele husets bredde. På sørsiden av boligen utvides og forlenges terrassen med meter i hele husbredden og det føres opp takoverbygg over terrassen 3 meter ut fra gavelveggen i hele husbredden. Samlet bebygd areal i tiltaket utgjør 49 m. Med bakgrunn i at tiltaket ligger i nabogrensen er det innhentet skriftlig nabosamtykke med samtykke om oppføring av tilbygg helt i nabogrensen.. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden og godkjent av Verran kommune legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

12 Saksnr. - Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn år. Saksopplysninger: Tiltak: Oppføring av tilbygg til bolighus, vindfang, yttergang og utvidelse/forlengelse av terrasser og takoverbygde terrasser. Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: Byggeområde nåværende Avstand til nabogrense: Avstand til vegmidte: 0 meter, skriftlig nabosamtykke er innhentet 8 meter Høringsinstanser: Ingen Tegningsliste: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter oppføring av tilbygg på nordsiden av boligen. Tilbygget føres opp av isolert bindingsverk i tre og innredes med vindfang og gang. Takkonstruksjonen utføres som saltak og trekkes ut over inngangstrapp i hele husets bredde. På sørsiden av boligen utvides og forlenges terrassen med meter i hele husbredden og det føres opp takoverbygg over terrassen 3 meter ut fra gavelveggen i hele husbredden. Samlet bebygd areal i tiltaket utgjør 49 m. Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området og det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Kulturminner: Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Når tiltaket er ferdigstilt, sendes vedlagte søknad om ferdigattest til kommunen. Alternativt kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Side av

13 Saksnr. - Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 8. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side ). Klage sendes Verran kommune, Liavn., 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side 3 av 3

14 Side 4 av 4 Saksnr. -

15 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /94-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf FuglesangDahl AS Krokstangen INDERØY V 6/87 - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- etablering av oljeutskiller ved Verran Brannog Ambulansestasjon. Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 006/087 Tiltakshaver: Verran Kommune Ansvarlig søker: FuglesangDahl AS Tiltakets art: Oljeutskiller Adresse: Brann- og Ambulansestasjon, 7790 MALM Bruksareal i m: Det vises til søknad om tillatelse til tiltak registrert mottatt her for etablering av oljeutskiller ved Verran Brann- og Ambulansestasjon. Siste dokument til saken er Arbeidstilsynets samtykke. Bygningsmyndigheten har fattet følgende Vedtak:. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 008) -4 jfr 0-, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter etablering av oljeutskiller ved Verran brann- og ambulansestasjon.. Med hjemmel i pbl og 3-3 gis ansvarsrett til følgende foretak og funksjoner: FuglesangDahl AS, Krogstangen 34, 7670 Inderøy, org.nr gis ansvarsrett med funksjonene ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO) og ansvarlig utførende (UTF) i tiltaksklasse for hele tiltaket som omsøkt. 3. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn år. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

16 Saksnr.04/94-3 Saksopplysninger: Tiltak: Etablering av Oljeutskiller Planstatus: Reguleringsplan Brattreitøra industriområde Planformål: Industri Ansvarsoppgaver: FuglesangDahl AS, Krogstangen 34, 7670 Inderøy, org.nr søker ansvarsrett med funksjonene ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO) og ansvarlig utførende (UTF) i tiltaksklasse for hele tiltaket som omsøkt. Høringsinstanser: Arbeidstilsynets samtykke er innhentet Tegningsliste: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden leges til grunn for behandlingen. Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter etablering av oljeutskiller ved Verran brann- og ambulansestasjon. Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. Det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Aktsomhetsplikt i forhold til kulturminner Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Når tiltaket er ferdigstilt, skal det søkes om ferdigattest. Bygningen/tiltaket kan ikke lovlig tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen foreligger. Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fremmes på standard skjema, hhv byggblankett 567 og byggblankett 569. Disse sendes inn av ansvarlig søker (ansvarlig foretak) for tiltaket. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 8. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side ). Klage sendes Verran kommune, Liavn., 7790 MALM. Side av

17 Saksnr.04/94-3 Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi til: Verran Kommune Liavegen 7790 MALM Side 3 av 3

18 Saksnr.04/94-3 Side 4 av 4

19 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /039- Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Åge Sjømark Fossekallen 6 77 STEINKJER V 64/ - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- for oppføring av ny terrasse til bolighus Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 064/0 Tiltakshaver: Åge Sjømark Tiltakets art: Terrasse til bolighus Adresse: Verrastranda, 7796 FOLLAFOSS BYA i m: 8 Det vises til søknad om tiltak uten ansvarsrett registrert mottatt her for oppføring av terrasse til bolig. Siste dokument til saken er søknad om tillatelse til tiltak som ovennevnt med tilhørende dokumentasjon. Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak:. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 008) -4 jfr 0-, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter oppføring av ny terrasse til bolig på 8 m. Terrassen føres opp av impregnerte materialer i tre og fundamenteres på peler.. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden og godkjent av Verran kommune legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn år. Saksopplysninger: Tiltak: Terrasse til bolighus Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: LNF-område sone C, tillatt spredt boligbygging. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

20 Saksnr. - Høringsinstanser: ingen Tegningsliste: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter oppføring av ny terrasse til bolig på 8 m. Terrassen føres opp av impregnerte materialer i tre og fundamenteres på peler. Tiltaket er i samsvar med gjelden de plan for området og det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Kulturminner: Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Når tiltaket er ferdigstilt, sendes vedlagte søknad om ferdigattest til kommunen. Alternativt kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 8. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side ).. Klage sendes Verran kommune, Liavn., 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side av

21 Side 3 av 3 Saksnr. -

22 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /868- Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse MM Karton FollaCell AS Industrivegen 7796 FOLLAFOSS Att. Per Kosberg V 77/0 - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- riving av gammel lagerbygning ved MM Karton FollaCell AS Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 077/00 Tiltakshaver: MM Karton FollaCell AS Tiltakets art: Riving av uisolert lagerbygning Adresse: MM Karton FollaCell, 7796 FOLLAFOSS Bruksareal i m: 390 Det vises til søknad om tiltak uten ansvarsrett registrert mottatt her for riving av uisolert lagerbygning ved MM Karton FollaCell. Siste dokument til saken er søknad om tillatelse til tiltak somovennevnt med tilhørende dokumentasjon. Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak:. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl. 008) -4 jfr. 0-, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter riving av uisolert lagerbygning i tre ved MM Karton FollaCell. Lagerbygningen dekker et bebygd areal på 394 m.. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Foto og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for tillatelsen. Rivningsmaterialer som ikke gjenbrukes skal bringes til godkjent avfallsmottak. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn år. Saksopplysninger: Tiltak: Riving av uisolert lagerbygning i tre. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

23 Saksnr. - Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: Industri Høringsinstanser: ingen Tegningsliste: Foto og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter riving av uisolert lager bygning i tre tilhørende MM Karton FollaCell AS. Materialer som ikke skal gjenbrukes skal bringes til godkjent avfallsmottak. Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området og det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Når tiltaket er ferdigstilt, sendes vedlagte søknad om ferdigattest til kommunen. Alternativt kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 8. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side ).. Klage sendes Verran kommune, Liavn., 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side av

24 Side 3 av 3 Saksnr. -

25 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /0-4 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf Spar-Bygg AS Sjøfartsgt STEINKJER V 8// - Tillatelse til tiltak etter pbl 0- for endring av gitt tillatelse datert Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 08/00/0 Tiltakshaver: Thor-Arne Stavrum, Rådmannsv. 4B, 707 TRONDHEIM Ansvarlig søker: Spar-Bygg AS Tiltakets art: Riving av fritidsbolig og oppføring av ny med endret plassering Adresse: Lysvatnet, Verrastranda, 7796 FOLLAFOSS Bruksareal i m: 74,4 Det vises til søknad om endring av gitt tillatelse til tiltak etter pbl 0- registrert mottatt her Siste dokument til saken er søknad om endring av gitt tillatelse som ovennevnt med tilhørende dokumentasjon. Bygningsmyndigheten har fattet følgende Vedtak:. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 008) -4 jfr 0-, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Endringen omfatter at fritidsboligen fundamenteres på ringmur i stede for peler. Terrasser senkes med 5 cm rundt hele fritidsboligen. Terrenget arronderes som vist på vedlagt terrengprofil.. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger vedlagt søknaden og godkjent av Verran kommune legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn år. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

26 Saksnr.0/0-44 Saksopplysninger: Tiltak: Riving og oppføring av ny fritidsbolig med ny plassering Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: LNF-område sone A Avstand til sjøen/vassdrag: Mer en 50 meter Ansvarsoppgaver: Ansvarsforholdene i tiltaket opprettholdes som tidligere godkjent Tegningsliste: Tegninger vedlagt endringssøknaden legges til grunn for behandlingen av søknaden Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Endringen omfatter at fritidsboligen fundamenteres på ringmur i stede for peler. Terrasser senkes med 5 cm rundt hele fritidsboligen. Terrenget arronderes som vist på vedlagt terrengprofil. Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det foreligger ingen protester eller innsigelser på fremlagte endinger i tiltaket. Øvrige opplysninger: Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Når tiltaket er ferdigstilt, skal det søkes om ferdigattest. Bygningen/tiltaket kan ikke lovlig tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen foreligger. Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fremmes på standard skjema, hhv byggblankett 567 og byggblankett 569. Disse sendes inn av ansvarlig søker (ansvarlig foretak) for tiltaket. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 8. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side ). Klage sendes Verran kommune, Liavn., 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side av

27 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Vår referanse /98-40 Saksbehandler Deres referanse Aud Lyngstad Ramberg, Malm Hotell AS Verraparken 7790 MALM Korrigering av tidspunkt for skjenkebevilling gitt til Jekta AS og senere overført til Malm Hotell. I brev av sak /98-38, vedr. overføring av skjenkebevilling fra Jekta AS til Malm Hotell, står det følgende under punkt og :. Malm Hotell AS gis skjenkebevilling alminnelig og til sluttet lag for skjenking av øl i kl. II og skjenkebevilling for vin i tidsrommet fra kl..00 til kl mandag torsdag og fra kl..00 til kl fredag lørdag. På søn- og helligdager fra kl..00 til kl Det gis videre bevilling for å skjenke brennevin mellom kl mandag torsdag, kl fredag lørdag og mellom på søn- og helligdager. I følge Alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt i kommunestyret sak 4/3 står følgende under punkt E. Åpnings- og skjenketider: - Fredag, lørdag og alle dager før helligdager til kl Skjenking av alkoholholdig drikke avsluttes senest kl Øvrige dager til kl Skjenkingen av alkoholholdig drikke avsluttes seinest kl Skjenking av alkoholholdig drikke kan starte opp kl når det gjelder alkoholholdig drikke i gruppe og. Skjenking av alkoholholdig drikke i gruppe 3 kan ikke starte opp før kl (jf. Alkohollovens & 4-4). Jekta AS hadde i sin søknad søkt om fra kl til kl..00 når det gjelder alkoholholdig drikke i gruppe og for dagene mandag torsdag og fra kl til kl for dagene fredag, lørdag og søndag. Verran kommune beklager at vi har brukt tidspunkt som ikke er i overensstemmelse med vedtatt Alkoholpolitisk handlingsplan. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

28 , saksnr. 0/98-40 Korrigering av tidspunktene gir følgende vedtak:. Malm Hotell AS gis skjenkebevilling alminnelig og til sluttet lag for skjenking av øl i kl. II og skjenkebevilling for vin i tidsrommet fra kl til kl..00 mandag torsdag og fra kl til kl fredag lørdag. På søn- og helligdager fra kl..00 til kl Det gis videre bevilling for å skjenke brennevin mellom kl mandag torsdag, kl fredag lørdag og mellom på søn- og helligdager. 3. Malm Hotell AS må kunne tilby alkoholfri servering. 4. Arealet bevillingen gjelder for er kafeen, herredstyresalen, lissaln og utearealet med utgang fra kafeen. Ved arrangement i lissaln må denne leies/bestilles hos Verran kommune. 5. Styrer for skjenkebevillingen er June Falch Bartnes med Tore Kristiansen som stedfortreder. 6. Bevillingen gjelder for tidsrommet Bevillingshaver kan søke om ambulerende skjenkebevilling. Disse søknadene vil bli administrativt behandlet. 8. Innehaver av skjenkebevillingen må ta hensyn til den nære beliggenheten til Malm kirke, slik at det ikke forekommer servering på utearealet som virker sjenerende/krenkende. 9. Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 4.00,-. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Aud Lyngstad Ramberg Førstesekretær Kopi til: Jekta AS Verraparken 7790 MALM NOKAS AS Neptunveien 7650 VERDAL Lensmannen i Verran, Nord-Trøndelag Politidistrikt Postboks STEINKJER Side av

29 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 04/49-8 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 4/ Kommunestyret INNGÅELSE AV AVTALE OM UTBYGGING AV GJENNOMGANGSBOLIGER Vedlegg TILSAGN FRA HUSBANKEN Tilsagn fra Husbanken 3 Utkast til avtale mellom Verran kommune (VK) og Klima Eiendom Malm ANS (KEM). 4 Utleieleiligheter Samhold. 5 Evaluering TEK0 - Skjerpet tiltaksmodell 6 Leiligheter Samhold. Saksopplysninger Verran kommune har over noe tid arbeidet med å sikre tilgang til flere og mer egnede gjennomgangsboliger, spesielt for flyktninger som etter vedtak i IMDI bosettes i Verran. Dagens situasjon er at kommunen leier et betydelig antall boliger i det åpne markedet i Malm. Mange av disse er ordinære familieboliger, noe bl.a. medfører at 4 personer må dele bolig. Dette er ikke en ønsket situasjon, verken praktisk, økonomisk eller sett i lys av ønsket om å lykkes best mulig med integreringsarbeidet. I 03 nedla administrasjonen et betydelig arbeid med å utrede og konkretisering bygging av inntil 0 gjennomgangsboliger på Sanna i Malm, på hhv. to forskjellige tomtealternativer. Dette prosjektet ble vedtatt lagt vekk etter en politisk behandling, og da først og fremst med bakgrunn i at man ønsket en helhetlig vurdering av sentrumsområdet (Sanna) i Malm. Dette arbeidet er pt. ikke kommet videre. Kommunen har samlet sett nå mottatt ca flyktninger samlet sett, inkl. familiegjenforening. I flg. formelle signaler fra IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) må man legge til grunn at Norge i de kommende år også vil måtte motta et betydelig antall flyktninger som etter vurdering vil bli innvilget permanent opphold i Norge. Alle disse vil så måtte bosettes i kommunene. Dette tilsier at også Verran kommune vil bli utfordret på å bosette flyktninger. Det er allerede vedtatt at man også i 05 skal søke

30 å bosette ca. 0 personer. Familiegjenforening for de som allerede er bosatt vil man også måtte påregne, noe som vil medføre et behov for stadig flere gjennomgangsboliger. Det siste halvåret har kommunen deltatt i arbeidet og planleggingen av 6 gjennomgangsboliger i den gml. butikk filialen på Øra i Malm. Dette arbeidet skjer i regi av Klima Eiendom ANS (KEM). KEM har etter avtale med, og etter tydelige signaler fra Verran kommune søkt og fått innvilget et tilskudd til boligene i Husbanken, på totalt kr Videre er KEM innvilget et grunnlån på kr Totalt er prosjekt beregnet til å koste kr Vurdering Verran kommune ser veldig positivt på at det av KEM kan bygges ut 6 gjennomgangsboliger av god standard og med en husleie som er gunstig sett fra leietakers synspunkt. Boligene vil tilfredsstille alle relevante byggtekniske krav, og vil for all mulig praktisk henseende tilsvare "nystandard". Dette bygges to forskjellige typer leieligheter på hhv. 43,8 m og 37,5 m. Alle tilfredsstiller Husbankens krav til universell utforming og godkjennes som gjennomgangsboliger. Boligene kan utrustes med innbo, etter nærmere avtale mellom utleier og Verran kommune. Det er utarbeidet et utkast til avtale mellom KEM og Verran kommune. Denne forutsetter at tildeling av leilighetene skjer av kommunen, mens utleier (KEM) er ansvarlig for opprettelse av leiekontrakt og innkreving av husleien. I overenstemmelse med Husbankens vilkår for denne type gjennomgangsboliger vil kommunen være ansvarlig for dekning av husleie dersom leilighetene ikke leies ut, dvs. dersom kommunen ikke tildeler leilighetene. Husleien er beregnet (og godkjent av Husbanken) til kr strøm for den enkelte leilighet. Dette er konkurransedyktig husleie i dagens marked i Malm. Husleien dekker alle relevante kostnader for å bygge, drive og vedlikeholde leilighetene. I tillegg har KEM utarbeidet et konkret tilbud på møblering av leilighetene, noe som tilsier en økt kostnad på kr pr. leilighet pr. måned. Dette er også et gunstig element, både rent praktisk og økonomisk sett fra kommunens side. I tillegg til at dette prosjektet vil dekke et viktig behov som kommunen har, mht. økt antall gjennomgangsboliger, vil dette prosjektet på en god måte medføre at dagens bygning (filialen) blir rehabilitert og fremstå som attraktiv bygning. I dag står eiendom tom og fremstår som et negativt element i nærmiljøet. Rådmannen anbefaler kommunestyret å godkjenne at kommunen inngår en forpliktende avtale med KEM om utbygging av 6 gjennomgangsboliger, beregnet for flyktninger. Dette skjer gjennom en 0 års avtale med KEM, og basert på Husbankens vilkår for denne type gjennomgangsboliger. Rådmannens forslag til vedtak. Verran kommune slutter seg til de anførte vurderinger.. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en forpliktende avtale med Klima og Eiendom Malm ANS om å ha tildelingsrett for nevnte 6 gjennomgangsboliger som skal bygges (Gnr 5/B.nr. 6) i Malm. Varighet er 0 år.

31 file:///c:/ephorte/ephortetemp/pdfdocproc/ephorte-verr-p/8549_fix.html Side av Hei. Oversender på nytt, vedlagt dokumenter på tilsagn og tilskudd fra Husbanken. Det ligger også som vedlegg i mail av Jeg vil svare deg opp i løpet av rimelig kort tid når det gjelder forslag til avtale. Mvh. Klima Eiendom Malm. Andrè

32 Følgende avtale er inngått mellom Verran kommune (VK) og Klima Eiendom Malm ANS (KEM). Avtalen omfatter leie av 6 stk leiligheter med rett til framleie for eiendommen Gnr.: 5 / Bnr.: 6. Forutsetninger for avtalen:. Eier får finansiert prosjektet med tilskudd og lån fra Husbanken.. Leilighetene skal leies ut til vanskeligstilte og spesielt for flykninger. 3. Kommunen skal ha rett til å tildele leilighetene som omfattes av denne avtalen i avtalens løpetid på 0 år, i fra ferdigstillelse av bygget Juni 05. Punkt og 3 skal tinglyses, og kan bare slettes med kommunens og Husbankens samtykke. 4. Husleiefastsettelse husleien er i henhold til tilbud kr 6.350,- pr mnd. pr leilighet, pluss strøm. Leien gjelder fra overtakelse av leilighetene. Kan senere reguleres i henhold til Husleielovens bestemmelser. Husleien inkluderer følgende: renter og avdrag, forsikringer, kommunal avgifter, renovasjon, regnskapsføring, brannvarsling, vedlikehold av bygning (innvendig og utvendig), strøm i fellesareal, snørydding, plenklipping, antenne uttak, avskrivning, administrasjon. Det tilkommer ikke andre kostnader enn leveranse av strøm til leilighetene. 5. Verran Kommune kan inntil 3 måneder før ferdigstillelse av bygget kreve at alle leilighetene utstyres med følgende.: kjøleskap, komfyr, vaskemaskin, tv, kjøkkenstoler, kjøkkenbord, seng og garderobeskap. Økning i leien på kr 365,- pr leilighet pr mnd, forutsetter at alle 6 leiligheter utstyres. Utleier er ansvarlig for at angitte utstyr er i god stand, og tilfredsstiller normale krav til standard. VK bærer risikoen for eventuell bruk av leilighetene som medfører ødeleggelser eller slitasje som går ut over alminnelig slitasje, og erstatter KEM sine kostnader og tap knyttet til slik bruk. 6. Utleier (KEM) er ansvarlig for inngåelse av kontrakt med leietaker, etter at VK har tildelt leilighet til leietaker. Utleier skal selv kreve inn husleie fra leietaker. Utleier (KEM) er ansvarlig for at leietaker (etter VK sin tildeling) inngår nødvendig avtale på leveranse av strøm, avregner etter bimåler (sekundærmåler). Utleier skal kreve inn kostnadsdekning av strøm hos leietaker. Dette skal skje etter selvkost. 7. Verran kommune vil bli holdt ansvarlig for husleie av leiligheter som blir stående ledig og husleie som leietaker ikke betaler til utleier i henhold til denne avtalen. Utleier skal skriftlig fremsette krav om slik dekning. 8. Eier (KEM) har ansvar for drift (forsikring, kommunale avgifter) og vedlikehold av bygnings- masse (innvendig og utvendig) og uteareal. Innbo forsikring dekkes av leietaker. 9. Både eier og kommunen skal underrette Husbanken om leilighetene som ikke blir leid ut som forutsatt fordi Husbanken kan kreve tilbake den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet.

33 0. Når kommunen har tildelt leilighetene, skal det inngås husleieavtale med framleieleietaker. VK meddeler skriftlig til utleier (KEM) navn og personalia for leietaker. Utleier skal uoppfordret oversende kopi av inngått leieavtale til VK.. Leieavtalen gjelder for 0 år.. KEM og VK skal ganger pr. år gjennomføre en evaluering av leieforholdet. KEM foretar skriftlig innkalling til slikt møte, og er også ansvarlig for utarbeidelse av referat. Malm den xx.xx.xxxx Verran Kommune. Klima Eiendom Malm ANS. Bjørn Skjelstad, ordfører Andre Årmo.

34 Tinglysingsklausul for utleieleiligheter. Følgende erklæring skal tinglyses som en heftelse på eiendommen. Heftelsen skal ha prioritet umiddelbart etter Husbankens pantedokument.. På eiendommen gnr.: 5 / bnr.: 6, i Verran kommune er det oppført 6 stk utleieleiligheter. Leilighetene skal kun leies ut til vanskeligstilte og spesielt flykninger på boligmarkedet.. Kommunen skal ha rett til å tildele alle leilighetene som omfattes av denne avtalen i avtalens løpetid på 0 år, i fra ferdigstillelse av bygget Juni Leien er regulert avtalt til kr 6350,- pr måned/leilighet ved oppstart av leieforholdet og kan i ettertid reguleres i henhold til Husleielovens bestemmelser. 4. Denne erklæringen / avtalen kan kun slettes med Verran kommunes (org. nr ) og Husbankens (org. nr ) samtykke. Erklæringen undertegnes og sendes til tinglysing av hjemmelshaver.. Klima Eiendom Malm ANS. Andrè Årmo.

35 Tegningsnr.: A0- Type tegning: Plan kjeller Revisjon nr.: Trapprom A: 5,5 m Fellesareal A: 9,3 m hensetting Teknisk A: 7,6 m Fellesareal A:,9 m hensetting Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N Bod A: 3,5 m Fellesareal bod A: 7,6 m Bod Bod Bod Bod Bod A: 3,5 m A: 3,5 m A: 3,5 m A: 3,5 m A: 3,5 m Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : Fase: Byggemelding Stig Johansen Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent. Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Stedet Tlf Stedet Tlf Stedet Tlf Kjeller :00 Tittel: Klima Eiendom Malm 6 stk. Utleieleiligheter Riksvegen, Samhold Malm Godkjent: Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: :00 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: Prosjektnr.: Prosjektnr. Tegningsnr.: A0- Prosjektnr. for prosjekterende/lev PROSJEKTMATRI ELL, TEGNINGER OG VISU ALISERI NGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSEN Type tegning: Plan kjeller

36 Tegningsnr.: A0- Type tegning: Plan. Etasje Revisjon nr.: Løfteplattform Balkong A: 7,5 m Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Balkong A: 4,4 m Sov Lokalisering: N A: 6,9 m VF A:,3 m Bod A: 3,0 m Bod A: 3,0 m VF A:,3 m Stue/kjøkken A:,9 m Sov A: 0, m Bad A: 6,4 m Bad A: 6,4 m Bad A: 4,8 m Bad A: 4,8 m Sov A: 6,9 m Bod A: 3,0 m Bod A: 3,0 m Stue/kjøkken A: 0,6 m 3,0 m Stue/kjøkken A: 0,6 m Balkong A: 0,3 m Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : Fase: Byggemelding Stig Johansen Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent. Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Stedet Tlf Stedet Tlf Stedet Tlf Stue/kjøkken A:,9 m Sov A: 0, m Tittel: Godkjent: Løfteplattform Klima Eiendom Malm 6 stk. Utleieleiligheter Riksvegen, Samhold Malm Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: :00 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: Prosjektnr.: Prosjektnr. Tegningsnr.: A0- Prosjektnr. for prosjekterende/lev PROSJEKTMATRI ELL, TEGNINGER OG VISU ALISERI NGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSEN Type tegning: Plan. Etasje

37 Tegningsnr.: A0-3 Type tegning: Plan. Etasje Revisjon nr.: Løfteplattform Balkong A: 7,8 m Sov A: 6,9 m Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N Bad A: 4,8 m Stue/kjøkken A: 0,6 m Prosjekteringsgruppen: Bod A: 3,0 m ARK : Stig Johansen Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Bad A: 4,8 m Bod A: 3,0 m Stue/kjøkken A: 0,6 m Balkong A: 0, m RIB : RIE : RIV : Fase: Byggemelding Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent....veien Stedet Tlf Stedet Tlf Stedet Tlf Sov A: 6,9 m Tittel: Godkjent: Løfteplattform Klima Eiendom Malm 6 stk. Utleieleiligheter Riksvegen, Samhold Malm Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: :00 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: Prosjektnr.: Prosjektnr. Tegningsnr.: A0-3 Prosjektnr. for prosjekterende/lev PROSJEKTMATRI ELL, TEGNINGER OG VISU ALISERI NGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSEN Type tegning: Plan. Etasje

38 Tegningsnr.: A30- Type tegning: Snitt A og B Revisjon nr.: Tak 8gr. Tak 0gr ,70. Etasje +,00. Etasje ,70. Etasje +,00. Etasje Lokalisering: N -,70 Kjeller :00 Snitt A -,70 Kjeller Prosjekteringsgruppen: ARK : Stig Johansen Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Tak 5 gr. RIB : RIE : Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro...veien Stedet Tlf Stedet Tlf RIV : Rådg. ing. Vent....veien Stedet Tlf Fase: Byggemelding +3,70. Etasje +,00. Etasje -,70 Kjeller :00 Snitt B ,70. Etasje +,00. Etasje -,70 Kjeller Tittel: Klima Eiendom Malm 6 stk. Utleieleiligheter Riksvegen, Samhold Malm Prosjektnr.: Prosjektnr. Tegningsnr.: A30- Godkjent: Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: :00 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: Prosjektnr. for prosjekterende/lev PROSJEKTMATRI ELL, TEGNINGER OG VISU ALISERI NGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSEN Type tegning: Snitt A og B

39 Tegningsnr.: A40- Type tegning: Fasade Nord og Vest Revisjon nr.: :00 Fasade Vest Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : Stig Johansen Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent. Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Stedet Tlf Stedet Tlf Stedet Tlf Fase: Byggemelding Tittel: Godkjent: :00 Fasade Nord Klima Eiendom Malm 6 stk. Utleieleiligheter Riksvegen, Samhold Malm Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: :00 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: PROSJEKTMATRI ELL, TEGNINGER OG VISU ALISERI NGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSEN Prosjektnr.: Prosjektnr. Type tegning: Fasade Tegningsnr.: A40- Nord og Vest Prosjektnr. for prosjekterende/lev

40 Tegningsnr.: A40- Type tegning: Fasade Sør og Øst Revisjon nr.: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N :00 Fasade øst Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : Stig Johansen Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent. Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Stedet Tlf Stedet Tlf Stedet Tlf Fase: Byggemelding Tittel: Godkjent: :00 Fasade Sør Klima Eiendom Malm 6 stk. Utleieleiligheter Riksvegen, Samhold Malm Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: :00 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: PROSJEKTMATRI ELL, TEGNINGER OG VISU ALISERI NGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSEN Prosjektnr.: Prosjektnr. Type tegning: Fasade Sør og Øst Tegningsnr.: A40- Prosjektnr. for prosjekterende/lev

41 Tegningsnr.: A-0 Type tegning: Plan kjeller Revisjon nr.: V 0 x 6 Bh x - D Trapprom CA: 5,5 m x 8 - D Fellesareal hensetting CA: 9,3 m D- 8 x h B 6 x 0 V 8 x D- Teknisk CA: 7,6 m - D x 8 Fellesareal hensetting CA:,9 m h B 6 x 0 V Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N D- 8 x Bod CA: 3,5 m x 8 - D D- 8 x Bod CA: 3,5 m D- 8 x Bod CA: 3,5 m Bod D- 8 x CA: 3,5 m Fellesareal bod CA: 7,6 m D- 8 x Bod CA: 3,5 m Bod D- 8 x CA: 3,5 m Snitt B Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : Stig Johansen Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Stedet Tlf Stedet Tlf RIV : Rådg. ing. Vent....veien Stedet Tlf Fase: Byggemelding 738 A it n S Kjeller :00 Tittel: Klima Eiendom Malm 6 stk. Utleieleiligheter Riksvegen, Samhold Malm Godkjent: Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: :00 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: Prosjektnr.: Prosjektnr. Tegningsnr.: A-0 Prosjektnr. for prosjekterende/lev PROSJE KTMATRIELL, TEGNINGER OG VISUALISE RINGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSE N Type tegning: Plan kjeller

42 Tegningsnr.: A-0 Revisjon nr.: Fasade Nord Type tegning: Plan. Etasje A it n S YD 0 x Løfteplattform Balkong CA: 7,5 m V x VD 0 x Balkong CA: 4,4 m Bh V x Bh. 900 VD 0 x V x Bh. 900 Sov CA: 6,9 m x 9 ID 9 x ID 0 9. h B x - V ID x 9 Sov CA: 0, m Bad CA: 4,8 m x 9 ID 9 x ID Stue/kjøkken CA: 0,6 m 0 9. h B x - V Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N Snitt B D Y D Y x 0 x 0 VF CA:,3 m 9 x ID ID 9 x Bod CA: 3,0 m Bod VF CA:,3 m CA: 3,0 m 9 x x 9 ID ID Bh. 900 Stue/kjøkken CA:,9 m Stue/kjøkken CA:,9 m Bh. 900 ID ID ID x 9 x 9 x 9 Sov CA: 0, m Bh. 900 Bad CA: 6,4 m Bad CA: 6,4 m Bad CA: 4,8 m Sov CA: 6,9 m Bh. 900 x V Løfteplattform x 9 ID Bod CA: 3,0 m Bod CA: 3,0 m x 9 ID ID 9 x 0 x VD ID 9 x 3,0 m 8 7 Stue/kjøkken 6 CA: 0,6 m h B 0 9. h B x x x 0 - V - V D Y Balkong CA: 0,3 m Snitt B 0 Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : Fase: Byggemelding Stig Johansen Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent. Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Stedet Tlf Stedet Tlf Stedet Tlf x V x V x V A it n S Etasje :00 Tittel: Klima Eiendom Malm 6 stk. Utlei e- lei ligh eter Riksvegen, Samhold Malm Godkjent: Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: :00 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: Prosjektnr.: Prosjektnr. Tegningsnr.: A-0 Prosjektnr. for prosjekterende/lev PROSJE KTMATRIELL, TEGNINGER OG VISUALISE RINGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSE N Type tegning: Plan. Etasje

43 Tegningsnr.: A-03 Revisjon nr.: A it n S Løfteplattform Type tegning: Plan. Etasje Balkong CA: 7,8 m V x VD 0 x V 9 8 x Bh. 900 Bh. 900 Sov CA: 6,9 m x 9 ID 9 x ID Bad CA: 4,8 m x 9 ID Stue/kjøkken CA: 0,6 m 0 9. h B x V Bod CA: 3,0 m 9 x ID Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N Bod CA: 3,0 m Bad CA: 4,8 m Sov CA: 6,9 m Bh. 900 x 9 ID x 9 ID ID 9 x ID 9 x Stue/kjøkken CA: 0,6 m Bh h B x x 0 V D Y Balkong CA: 0,7 m Snitt B t s ø e d a s a F Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : Stig Johansen Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Stedet Tlf Stedet Tlf x V 0 x VD x V RIV : Rådg. ing. Vent....veien Stedet Tlf Løfteplattform Fase: Byggemelding A it n S. Etasje :00 Tittel: Klima Eiendom Malm 6 stk. Utlei e- lei ligh eter Riksvegen, Samhold Malm Godkjent: Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: :00 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: Prosjektnr.: Prosjektnr. Tegningsnr.: A-03 Prosjektnr. for prosjekterende/lev PROSJE KTMATRIELL, TEGNINGER OG VISUALISE RINGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSE N Type tegning: Plan. Etasje

44 Tegningsnr.: A0 Type tegning: Perspektiv Revisjon nr.: Lokalisering: N Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : Stig Johansen Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent. Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Stedet Tlf Stedet Tlf Stedet Tlf Fase: Byggemelding Tittel: Klima Eiendom Malm 6 stk. Utleieleiligheter Riksvegen, Samhold Malm Godkjent: Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: :0,8 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: PROSJEKTMATRI ELL, TEGNINGER OG VISU ALISERI NGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSEN Prosjektnr.: Prosjektnr. Type tegning: Perspektiv Tegningsnr.: A0 Prosjektnr. for prosjekterende/lev

45 Tegningsnr.: A Type tegning: vis. plan Revisjon nr.: Lokalisering: N Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : Stig Johansen Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent. Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: Stedet Tlf Stedet Tlf Stedet Tlf Fase: Byggemelding Tittel: Klima Eiendom Malm 6 stk. Utleieleiligheter Riksvegen, Samhold Malm Godkjent: Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Kontroll: PROSJEKTMATRI ELL, TEGNINGER OG VISU ALISERI NGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSEN Prosjektnr.: Prosjektnr. Type tegning: vis. plan Tegningsnr.: A Prosjektnr. for prosjekterende/lev

46 Tegningsnr.: Revisjon nr.: A Type tegning: vis. plan Lokalisering: N Prosjekteringsgruppen: Balders veg Steinkjer. Tlf E-post: ARK : Stig Johansen RIB : Rådg. ing. Bygg...veien Stedet Tlf RIE : Rådg. ing. Elektro...veien Stedet Tlf RIV : Rådg. ing. Vent....veien Stedet Tlf Fase: Byggemelding Tittel: Godkjent: Klima Eiendom Malm 6 stk. Utleieleiligheter Riksvegen, Samhold Malm Filnavn: 6 Borettslagsleiligheter.p ln Dato: Målestokk: Kontroll Sign.: Kontroll: Gnr./Bnr.: Gnr/Bnr. Prosjektnr.: Tegningsnr.: Prosjektnr. A Type tegning: PROSJEKTMATRI ELL, TEGNINGER OG VISU ALISERI NGER KAN IKKE BENYTTES UTEN SAMTYKKE FRA STIG JOH ANSEN vis. plan Prosjektnr. for prosjekterende/lev

47 SIMIEN Evaluering TEK 0 Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 7:5 5/8-04 Programversjon: 5.08 Brukernavn: Flerbruker Firma: SWECO Norge AS Inndatafil: H:\Klima Eiendom as\klima Eiendom - Ringveien - Skjerpet tiltakspakke.smi Prosjekt: Klima Eiendom Malm Sone: Alle soner Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 4-3 () Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht. 4-3 () Energiramme Bygningen tilfredsstiller energirammen ihht. 4-4 Minstekrav Bygningen tilfredstiller minstekravene i 4-5 Luftmengder ventilasjon Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS303:00 (tabell A.6) Energiforsyning Bygningen tilfredsstiller krav til energiforsyning i 4-7 Samlet evaluering Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav Energitiltak ( 4-3 ()) Beskrivelse Verdi Krav Samlet glass-, vindus og dørareal delt på bruksarealet [%] 9, 0,0 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,7 0,8 U-verdi tak [W/m²K] 0, 0,3 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0, 0,5 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,80,0 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,06 0,06 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time],00,50 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] 8 70 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]:,30,50 SIMIEN; Evaluering TEK 0 Side av 5

48 SIMIEN Evaluering TEK 0 Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 7:5 5/8-04 Programversjon: 5.08 Brukernavn: Flerbruker Firma: SWECO Norge AS Inndatafil: H:\Klima Eiendom as\klima Eiendom - Ringveien - Skjerpet tiltakspakke.smi Prosjekt: Klima Eiendom Malm Sone: Alle soner Omfordeling energitiltak ( 4-3 (), varmetapstall) Beskrivelse Verdi Krav Varmetapstall yttervegger 0,4 0,5 Varmetapstall tak 0,08 0,09 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,04 0,06 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,5 0,4 Varmetapstall kuldebroer 0,06 0,06 Varmetapstall infiltrasjon 0,06 0,08 Varmetapstall ventilasjon 0,0 0,7 Totalt varmetapstall 0,63 0,84 Energiramme ( 4-4, samlet netto energibehov) Beskrivelse Verdi a Beregnet energibehov romoppvarming 9,9 kwh/m² b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 5,3 kwh/m² Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 9,8 kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 5,4 kwh/m² 3b Beregnet energibehov pumper 0,0 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning,4 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 7,5 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kwh/m² 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0,0 kwh/m² Totalt beregnet energibehov, sum -6 99, kwh/m² Forskriftskrav netto energibehov 5,0 kwh/m² SIMIEN; Evaluering TEK 0 Side av 5

49 SIMIEN Evaluering TEK 0 Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 7:5 5/8-04 Programversjon: 5.08 Brukernavn: Flerbruker Firma: SWECO Norge AS Inndatafil: H:\Klima Eiendom as\klima Eiendom - Ringveien - Skjerpet tiltakspakke.smi Prosjekt: Klima Eiendom Malm Sone: Alle soner Minstekrav ( 4-5) Beskrivelse Verdi Krav U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,7 0, U-verdi tak [W/m²K] 0, 0,8 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0, 0,8 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,80,60 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time],00 3,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,5 0,4 Krav til solfaktor for solutsatte fasader Kravet til total solfaktor for vinduer/solskjerming på solutsatte fasaderer er ikke en del av evalueringen i SIMIEN. Der dette er aktuelt må det dokumenteres separat. Energiforsyning ( 4-7) Beskrivelse Verdi Krav Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 4 % 0 % Oljekjel som grunnlast Nei Nei SIMIEN; Evaluering TEK 0 Side 3 av 5

50 SIMIEN Evaluering TEK 0 Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 7:5 5/8-04 Programversjon: 5.08 Brukernavn: Flerbruker Firma: SWECO Norge AS Inndatafil: H:\Klima Eiendom as\klima Eiendom - Ringveien - Skjerpet tiltakspakke.smi Prosjekt: Klima Eiendom Malm Sone: Alle soner Dokumentasjon av sentrale inndata () Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Areal yttervegger [m²]: 86 Areal tak [m²]: 54 Areal gulv [m²]: 83 Areal vinduer og ytterdører [m²]: 43 Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 5 Oppvarmet luftvolum [m³]: 54 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,7 U-verdi tak [W/m²K] 0, U-verdi gulv [W/m²K] 0, U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 0,80 Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 9, Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,06 Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 3 Lekkasjetall (n50) [/h]:,00 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 8 Dokumentasjon av sentrale inndata () Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 8,0 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]:,30 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²],7 Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²],7 Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg:,43 Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 70 Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 0,3 Systemeffektfaktor kjøling:,50 Settpunkttemperatur for romkjøling [ C],0 Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 0 Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Driftstid oppvarming (timer) 6,0 SIMIEN; Evaluering TEK 0 Side 4 av 5

51 SIMIEN Evaluering TEK 0 Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 7:5 5/8-04 Programversjon: 5.08 Brukernavn: Flerbruker Firma: SWECO Norge AS Inndatafil: H:\Klima Eiendom as\klima Eiendom - Ringveien - Skjerpet tiltakspakke.smi Prosjekt: Klima Eiendom Malm Sone: Alle soner Dokumentasjon av sentrale inndata (3) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Driftstid kjøling (timer) 4,0 Driftstid ventilasjon (timer) 4,0 Driftstid belysning (timer) 6,0 Driftstid utstyr (timer) 6,0 Oppholdstid personer (timer) 4,0 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²],95 Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²],95 Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²] 3,00 Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²],80 Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²] 3,40 Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0,00 Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²],50 Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0,45 Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0,0 Solskjermingsfaktor horisont/bygningsutspring:,00 Beskrivelse Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Verdi Boligblokker Helge Skjervø SIMIEN; Evaluering TEK 0 Side 5 av 5

52 Prosjektbeskrivelse for Utbygging av SAMHOLD 7790 MALM. Ombygging av eiendommen Samhold Dette er en beskrivelse av hvordan vi ønsker å bygge om dette bygget for å skape et moderne boligkompleks med 6 leiligheter. Det er altså definert som ombygging av annen bygningsmasse til boligformål. Eiendommen Samhold ligger sentralt i Malm Sentrum.. Samhold er i dag eid av Klima Eiendom ANS org. nr; Samhold var den gamle filialen til Malm Samvirkelag. Butikken er for lengst nedlagt og arealene står nå ubrukt. Bygget er i noe dårlig forfatning og det er behov for en total rehabilitering for å oppnå ønsket standard og kvalitet på bygget. Markedet for utleieleiligheter i Malm er økende og en opplever en stor mangel på gode utleieleiligheter. Det er et tydelig behov for gjennomgangsboliger, boliger for unge mennesker i etableringsfasen, boliger for arbeidsinnvandrere, boliger for flyktninger og også boliger for eldre mennesker uten pleiebehov. Det er derfor ingen tvil om at dette rent forretningsmessig og samfunnsmessig er et godt prosjekt. Ved å ombygge eksisterende bygningsmasse vil en få vesentlig lavere kostnader enn ved et nybygg. En vil ved byggeplanlegging og gjennomføring legge sterk vekt på universell utforming jfr. Husbankens retningslinjer for dette. 3. Det planlegges å bygge 6 leiligheter. To leiligheter på 43,8 m og fire leiligheter på 37,5 m. De to på 43,8m har ett soverom, stue med åpent kjøkken. De fire på 37,5m har ett soverom, stue med åpen kjøkkenløsning. Se vedlagte tegninger. I planleggingen er det lagt vekt på universiell utforming. Vi vil spesielt nevne tiltak for lett atkomst som at alle døråpninger er uten dørstokk og er brede nok for rullestolbrukere, det vil i inngangspartier lages ramper for lett tilgang. Leilighetene er utformet slik at det vil være korte avstander mellom viktige funksjoner som f.eks stue, kjøkken, bad. Det er ingen nivåforskjeller inne i leilighetene og en vil velge underlag som er sklisikre. Kort sagt kan en si at vi ønsker å sikre en så stor grad av tilgjengelighet som mulig. Planløsningene er også enkle og oversiktlige. Vi vil bruke kontrastfarger der det er naturlig for å gjøre det lettere å orientere seg for svaksynte og i det hele tatt legge til rette for god visuell kommunikasjon. I byggeprosessen legges det vekt på å bruke miljøvennlige byggematerialer som ikke avgir uønskede gasser og lignende. Energiaspektet blir tatt vare på ved å skifte alle vinduer til moderne energivindu. Hele bygningen etterisoleres og vindtettingen skiftes ut. Leilighetene varmes opp ved bruk av varmepumpe og elektrisk energi. Det monteres balansert ventilasjon som klarer kravet til passivhusstandaren mht lyd, varmegjennvinning og SFP. Store deler av eksisterende bygningsrammer blir gjenbrukt og en vil derfor få en begrenset mengde med byggavfall som følge av byggeprosessen.

53 Byggingen innebærer ingen endringer i arealbruk. Men vil føre til fortetting fordi størstedelen av bygningsmassen tidligere ikke har vært brukt til boligformål. Det er bussholdeplass rett utenfor boligkomplekset. Noe som øker fleksibiliteten og brukervennligheten. For at vi skal klare å få realisert dette prosjektet er vi avhengig av at Verran Kommune er villig til å inngå en intensjonsavtale med utbygger om leie av boenhetene. Dette med tanke på å oppnå kravene til Husbanken og å få gunstige lån og tilskudd til et slikt prosjekt. Klima Eiendom Malm ANS. Andrè Årmo.

54 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 04/408-3 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 5/ Søknad fra Rokseth AS om tilskudd fra Verran kommunale fond til endring og utvikling av bensinstasjon i Malm Saksopplysninger Rokseth AS som eier og driver av bensinstasjon i Malm har gjennomlevd mange omskiftninger i tettstedet Malm fra oppstart i 956 under navnet Rokseth Auto. Dette er en bedrift med "mose" på som har klart å omstille seg i over ett halvt århundre. Kontrakten Rokseth AS har med Esso Norge som sin leverandør av drivstoff går ut ved årsskiftet 04/5. Det har derfor vært ført forhandlinger med Esso Norge om ny kontrakt i en forlengelse fra årsskiftet 04/5. Dette har ikke ført fram og bidratt til en utvikling i tråd med Rokseth AS sine planer som et bedriftsøkonomisk godt fundament for framtiden. Rokseth AS har forhandlet med ulike leverandører for å skape et best mulig grunnlag for lønnsom drift av bensinstasjonen i Malm. Denne prosessen har resultert i en ny avtale med XY Betjent som starter fra årsskiftet 04/5. I anledning ny kontrakt med XY Betjent som leverandør forventes det både forhandlinger og forandringer som forventede krav og tilpasninger fra til ny leverandør. Dette innebærer blant annet ny pumpepark, nye skilt ved veien, ny pumpetakbaldakin med nytt inngangsparti til bensinstasjonen. I tillegg til en slik omgjøring vil også belysning bli oppgradert til bruk av LED. XY Betjent og Rokseth AS deler på en oppgradering og fornying av eksisterende anlegg med en totalkostnad tilsvarende ca. kr Ny leverandør stiller også krav til lønnsomhet i driften av bensinstasjon. Dette skal være økonomisk lønnsomt for alle involverte parter. Dette krever en økonomisk styring som baseres på regnskapsrapportering med nøkkeltall som gir et godt grunnlag for styring og kontroll. Kravet til

55 lønnsom drift medfører derfor et skifte i regnskapsrapportering og rådgivning slik at behov for endring her medfører en del ekstra utgifter for å tilfredsstille disse kravene. Visma AS blir derfor den nye regnskapsfører og ansvarlig partner for nøkkeltall, styring og rådgivning når ny avtale med XY Betjent starter opp ved årsskiftet. Rokseth AS har lang erfaring med å veilede og svare på spørsmål fra besøkende til Verran kommune. Rokseth AS har fungert som turistinformasjon siden 99 uten noen form for økonomisk kompensasjon eller støtte i form av materiell eller dokumentasjon fra annet næringsliv eller offentlige instanser. En videreføring av dette bør diskuteres med Verran kommune da det her ligger et potensiale for å bidra til å bygge omdømme med å være serviceinnstilt og levere mer enn forventet. Dette er et positivt bidrag for å gjøre Malm og Verran kommune mer attraktiv. Dette faller naturlig siden bensinstasjon kan bli ett av flere nødvendige stoppested for mange besøkende til kommunen. Rokseth AS har også en pågående dialog med teknisk etat i Verran kommune for å sjekke ut mulighetene om et eventuelt tømmeanlegg for bobiler og en bedre tilrettelegging for besøkende til Verran kommune. Det vurderes også å etablere et godt samarbeid med grunneiere for å legge forholdene til rett for fiskekortsalg og mulighet for jakt. Dette samsvarer godt med det arbeidet Rokseth AS har gjort tidligere med å ta imot besøkende til Verran kommune. Kostnad- og finansieringsplan Kostnadsplan Tittel SUM Eget arbeid med omstilling - framtidige kunder: private inkl. gårdbrukere, næringsliv og offentlige aktører Reise/ opphold i forb. med forhandlinger Krav til styringsverktøy med nytt regnskapssystem Sum kostnad

56 Finansieringsplan Tittel SUM Egeninnsats eget arbeid Finansiering over drift Verran kommuale fond Sum finansiering Vurdering Verran kommunale fond har årlig fått tildelt midler fra NTFK gjennom et eget program: Regionalt Utviklingsprogram (RUP). Visjonen i det regionale utviklingsprogrammet (RUP 04) er uttalt som følger: "Verdiskapning og livskvalitet i Nord-Trøndelag" hvor hovedmålsettingen er næringsvekst i Nord-Trøndelag. Tanken er at virkemidlene i programmet skal bidra til regional utvikling. Programmet har fokus både på økonomisk verdiskapning og et godt samfunn for menneskene som bor der. Utledet fra denne målsetting kan sies at RUP både har et næringsperspektiv og et noe bredere samfunnsperspektiv. Næringsutvikling er dermed viktig for en bredere positiv samfunnsutvikling. Verran kommune oppfordrer via sine hjemmesider grundere og etablert næringsliv med et utviklingsprosjekt til å søke kommunen om økonomisk støtte fra kommunalt næringsfond. Konkurransevridende effekter I søknadsbehandlingen skal konkurransevridende effekter vurderes. Tilskuddet fra næringsfondet skal ikke føre til at eksisterende arbeidsplasser i eksisterende virksomhet innen samme bransje settes i fare. I Verran kommune eksisterer det 3 stasjoner/ fyllingssteder av drivstoff per dato. Følgende steder har tilbud om fylling av drivstoff Rokseth AS i Malm, Coop i Follafoss og Matkroken på Verrastranda. Matkroken på Verrastranda har deltatt i Merkurprogrammet som har pågått fram til i år hvor de også har fått mulighet til å søke investeringsmidler til oppgradering av drivstoffanlegg. Dette er realisert og anlegget framstår i dag oppgradert med mulighet for fylling med kort. Anleggene er spredt geografisk i Verran kommune hvor anlegget i Verrastranda ligger 5 km fra Coop sitt anlegg i Follafoss. Anlegget i Follafoss ligger igjen 3 km fra Rokseth AS i Malm. Dette viser en geografisk spredning for alle tre anlegg hvor de ytterste ligger i underkant av tre mil fra hverandre og det siste plassert i midten langs FV70 på et utstrakt geografisk område. Siden det ikke er en klynge eller opphoping av fyllingstilbud samlet på ett sted kan dette bidra til en geografisk tilhørighet for kunder. Dette øker sannsynligheten for at kunder som er innbyggere i Verran fyller drivstoff på "sin" stasjon. Dette handler om attraktivitet i eget bo og nærmiljø hvor tilgang til å fylle drivstoff kan være en positiv faktor.

57 Sett fra en kundes ståsted er det fordelaktig å opprettholde et tilbud hvor tre stasjoner konkurrerer om kunder. Endringen som skjer hos Rokseth AS baseres først og fremst på bytte av leverandør og endring av interne rutiner og prosedyrer og ikke en dramatisk utvikling som fører til en helt ny måte å tilby drivstoff. Drivstoffanleggene har både konkurrert og levd side om side over år og dette er en påkrevd og nødvendig forretningsutvikling for at Rokseth AS kan sette seg i stand å tilby sine produkter og tjenester i framtiden her i Malm på lik linje med andre næringslivsaktører i kommunen. Matkroken på Verrastranda har benyttet seg av muligheten gjennom Merkur-programmet til å realisere en oppgradering av anlegget der til glede for alle kunder både lokale og andre. Kommunen vurderer derfor ikke dette som konkurransevridende siden tilbudet til kommunens innbyggere opprettholdes og forbedres og baseres på framtidig og lik konkurranse om kunder. Og det står fritt opp til alle næringslivsaktører inkludert alle drivstoffanlegg å søke kommunen om tilskudd til forretningsutvikling. Samfunnsperspektivet - et attraktivt lokalsamfunn Mange mennesker har forventninger og krav til ulike faktorer som påvirker og bidrar til et attraktivt lokalsamfunn. Rokseth AS kan vise til en lang historie med tilstedeværelse i Malm hvor mange vil kalle bensinstasjonen en "institusjon". Malm er det største tettstedet i Verran kommune og det er uttrykt mange ønsker om utvikling og vekst både gjennom rapporter og utredninger. I et større samfunnsperspektiv foregår det mange samtidige prosesser hvor dette blir konkretisert. Bygging av ny skole i Malm videre utbygging i Fase II, oppussing av Verraparken, ryddeprosessen etter at gruvevirksomhet, nye planer om utvikling i Gruveområdet/ Bergmannsparken, midlertidig bygging av ny scene samt erkjennelsen om å få tilgang til ny FV 70 til Verran. Dette er tydelige signaler og konkrete handlinger og aktiviteter som bidrar til en villet endring og utvikling. Etter at Sødra Cell Folla AS bestemte seg for å legge ned hjørnesteinsbedriften i Follafoss høsten 0 ble flere parallelle prosesser startet for å se på vekstmuligheter for næringsliv i Verran. Det ble laget en rapport i form av en strategisk utviklingsanalyse av Agenda Kaupang datert Rapporten peker på noen strategiske valg for Verran som samfunn fram mot 05 hvor følgende figur i kulepunkt 3 og 4 understreker dette (hentet fra side 6 i rapporten): Hovedsatsingsområder for Verran Følgende hovedsatsingsområder ble nevnt av flere grupper: Utvikle Tjuin til et attraktivt regionalt næringsområde (3) Bygg attraktive høystandardboliger i Malm (3) Utvikling av Malm til et sterkt områdesenter () Videreutvikling av eksisterende næringsliv () Markedsføring og omdømmebygging av Malm () Bygg en aktiv næringsforening for nettverksutvikling og samarbeid med kommunen og småbedrifter () Lag en trainèeordning og et ingeniørmiljø basert på arbeidsinnvandrere () I tillegg ble utvikling av hyttemarkedet nevnt, videre bredbåndutbygging i hele kommunen, og bruk av gruveområdet i kultursammenheng, Ref.: En framtid for Verran:6 Strategisk utviklingsanalyse skrevet av Agenda Kaupang den Figur er hentet fra side 6 i Rapporten Strategisk Utviklingsanalyse av Agenda Kaupang datert

58 Videreutvikling av eksisterende næringsliv er en av hovedsatsningsområdene i denne rapporten hvor følgende vektlegges: " seminardeltakerne var svært opptatt av å utvikle Malm til et attraktivt og moderne områdesenter " Rapporten til Agenda Kaupang peker på flere strategier hvor et av hovedpunktene er å utvikle Malm til et attraktivt og moderne områdesenter. Utvikling og vekst i lokalsamfunn skjer over tid ikke som en plutselig hendelse. Dette handler om en generell vilje og evne til omstilling og endring for å tilpasse seg nye krav og behov som stilles. Med dette som et generelt bakteppe for søknaden fra Rokseth AS om støtte til utvikling av bensinstasjon i Malm Rokseth AS har drevet sin bensinstasjon med Esso Norge som leverandør. I følge daglig leder i Rokseth AS utløper denne kontrakten ved årsskiftet 04/ 5. Dette er en bransje med små marginer hvor man er avhengig av volum på salg av drivstoff samt salg av andre produkter/ tjenester for å skape en lønnsom bedrift. Rokseth AS kan vise til en lang historie med drift av bensinstasjon i Malm og har hatt en betydning for mange gjennom årene. Dette bidrar til å institusjonalisere og sementere forventningene for en tilstedeværelse av en bensinstasjon i Malm. Rokseth AS er nå inne i en utviklingsfase for å møte framtidens krav til en bensinstasjon samt forsvare lønnsomme arbeidsplasser. Drift av en bensinstasjon vurdert i et samfunnsperspektiv inneholder flere dimensjoner. Ett viktig aspekt er å legge til rette for å beholde lønnsomme arbeidsplasser i Malm. En annen dimensjon er hvilke forventninger mennesker i et lokalsamfunn har til hvilke funksjoner som må være oppfylt for å gjøre stedet attraktiv som boplass. Dersom bensinstasjonen blir nedlagt vil nok dette også få betydning langt ut over at man ikke kan få kjøpe drivstoff i Malm uten at dette skal drøftes nærmere. En tredje dimensjon er hvilken rolle bensinstasjonen har spilt og ønsker å spille i framtiden med å ta godt i mot besøkende til Verran og veilede og guide besøkende slik at de får en positiv opplevelse av å besøke oss. Dersom man tar Bygdemobiliseringa Verrastranda og deres brosjyre til orientering og ser på hva som sies der: "FV70 gjennom Verran, går langs hele "innersia" av Fosenhalvøya, langs den innerste armen av Trondheimsfjorden Verrasundet og gjennom et typisk trønderlandskap med hvite og røde hus, fjøs og naust. Det er kort vei fra fjord til fjell. Kommer du i bil eller på sykkel, er det usedvanlig mange fine stoppesteder under veis." Brosjyren beskriver et lokalsamfunn som absolutt bør formidles til alle som besøker Verran og her kan Rokseth AS spille en større rolle i framtiden. Verran kommune beskrives: "Verran mer mellom himmel og fjord" Dette bør utnyttes i større grad og her kan en mulighet være et trekantsamarbeid med Bygdemobiliseringa Verrastranda og Verran kommune en annen mulighet kan være å tenke i nye baner hvor Rokseth AS og bensinstasjonen får oppgradert sin rolle som "offentlig" turistguide og formidler av alt hva Verran har å by besøkende. Dette som et ledd i å skape et bedre omdømme og gjøre Verran kommune attraktiv som besøkskommune jfr. hva Knut Vareide i Telemarksforskning sier om attraktivitetspyramiden generelt hva gjør et lokalsamfunn attraktivt?

59 Og spesielt med tanke på hvilke faktorer som gir større attraktivitet for besøkende til et lokalsamfunn som f.eks. Verran. Attraktivitet for besøk, trender: "Vi måler besøksattraktivitet med antall arbeidsplasser i bransjer som krever at kundene er til stede. Aktiviteter, kultur og underholdning øker mest. Dette er hovedsakelig urbane næringer." Figur hentet fra Knut Vareide, Telemarksforskning sitt foredrag: Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes, 5. mai 0 Et bedriftsøkonomisk perspektiv Rokseth AS har drevet med salg av drivstoff i snart 60 år og har etter hvert fått status som en institusjon i Malm. De fleste kjenner kravene til endring og omstilling etter hvert som utviklingen akselerer i samfunnet. Dette gjelder på alle nivå og i de fleste sammenhenger og spesielt innenfor næringslivet som lever av egne resultat. Det er viktig at omstilling og endring gjøres i det daglige når man har ressurser og kanskje best vilkår for nettopp å gjennomføre dette. Rokseth AS står overfor en mulighet som nå byr seg i form av et paradigmeskifte hvor valg av samarbeidspartner og hovedleverandør av drivstoff er i ferd med å realiseres etter mange år med Esso Norge som samarbeidspartner. En slik prosess krever både ressurser og målbevissthet for å gjennomføre. Rokseth AS kan vise til både en vilje og evne til dette gjennom godt arbeid og bevisste handlinger for å realisere et slikt bytte gjennom forhandlinger, fysiske tilpasninger og interne forandringer på rutiner/ prosedyrer samt rådgivning for å skape lønnsomme arbeidsplasser tilpasset dagen i dag og derigjennom legge et godt grunnlag for framtiden.

60 Rådmannens forslag til vedtak Saldo for Verran kommunale fond er før behandling av denne sak stor kr og ved et positivt vedtak vil saldo være kr Rådmannen innstiller på at søknad om tilskudd stort kr fra Verran kommunale fond til endring og utvikling av bensinstasjon Rokseth AS innvilges med inntil kr Prosjektet verifiseres med endringer som finner sted og kontakt med næringsavdelingen i Verran kommune.

61 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 04/45-7 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 6/ Kommunestyret Økonomisk rapportering oktober 04 Utrykte vedlegg: S Økonomisk rapportering mars 04 S Økonomisk rapportering. kvartal 04 6 U Økonomisk rapportering. kvartal 04 Karin Widegren m.fl. 7 S Økonomisk rapportering oktober 04 Saksopplysninger Forrige økonomiske rapportering var i forbindelse med revidering av driftsbudsjettet i juni. Det legges nå fram en prognose for forventet regnskapsresultat ved årets slutt (kolonne: Vurdert avvik). Regnskap Rev. budsj. Forbruk Vurdert Ansvar Ansvar (T) i % avvik 0 Politisk virksomhet Rådmannen Fellesoppgaver oppvekst Småsamfunnssatsing Skatteoppkrever Integrering innvandrere Malm skole Folla skole Strandvegen barnehage Kulturskole Åpen omsorg

62 304 Driftsleder sykeheimen Forebyggende enhet NAV Verran Enhet samfunnsutvikling Enhet samfunnsutvikling, eiendom Enhet samfunnsutvikling, anlegg Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp Finansposter Ansvar Rådmannens område Forventet budsjettavvik på kr skyldes inntektssvikt på kr på konsesjonskraftinntekter og kr på skjønnsmidler fra fylkesmannen. Det er budsjettert med kr i skjønnsmidler til omstilling innen helseområdet, men det er bare bevilget kr Ansvar Fellesoppgaver oppvekst Det ser ut til å bli et overforbruk på mellom kr og Det er flere forhold som utgjør dette overforbruket: Tilskudd private barnehager: Budsjett 04 er ikke tidligere justert for regnskapsresultat 03 da kostnadene i kommunal barnehage ble høyere enn budsjettert. I tillegg er antallet plasser i private barnehager høyere fra august, og Follafoss barnehage har fått medhold fra Fylkesmannen i en klage over tilskudd for 03. Dette innebærer at de private barnehagene skal ha sin andel av de ekstraordinære kostnadene på ca kr som Verran kommune hadde til tilrettelegging av Malm bedehus til barnehage. Denne må vi innfri i 04. Saken er ennå til vurdering i KS. Verran har elever i grunnskole i andre kommuner, hvor kostnadene ser ut til å bli vesentlig høyere enn budsjettert. Kostnadene til skoleskyss i 04 er meget usikre. Regningen til ekstra skyss (kommunal skyss for elever uten rett) kommer først etter årsskiftet. Ansvar Strandveien barnehage Enheten ligger an til et mindreforbruk på om lag kroner. I hovedsak skyldes dette et underforbruk på fastlønn og økte inntekter på foreldrebetaling og sykelønnsrefusjon. Lønnsutgiftene er mindre i hovedsak på grunn av at personer som vikarierer for fast ansatte i ulønnede permisjoner, har en lavere lønn enn dem de vikarierer for. En annen faktor som bidrar positivt til forventet resultat er at det ikke er automatikk i å leie inn vikarer ved fravær. Ansvar 3 Kulturskolen Enheten ser ikke ut til å ha klart å tilpasse driften til den økonomiske ramme, og det ligger an til et merforbruk på ca kr Ansvar 30 Åpen omsorg Enheten ser ut til å få et samlet merforbruk på ca kr Utgiftene til ressurskrevende tjenester vil bli ca kr over budsjett pga at staten har oppjustert innslagspunktet for statstilskudd fra kr til kr og fratrekket for psykisk utviklingshemmede fra kr til kr Disse tallene er først kjent i forbindelse med framleggingen av statsbudsjett for 05. Til gjengjeld forventes det at kommunen får kr i skjønnsmidler til disse tjenestene i 04. Enheten fikk et rammekutt på kr under budsjettjusteringen i juni, men klarer ikke å spare inn hele dette beløpet. Ansvar 304 Sykeheimen Enheten ligger av til et overforbruk på omkring mill kr. Allerede i mars rapporterte enheten at den manglet ca kr for å opprettholde driften på samme nivå som i 03. Belegget på sykeheimen har vært betydelig redusert i perioder i 04, og enheten fikk et rammekutt på kr under budsjettjusteringen i juni. Det ser ikke ut til at enheten klarer de forventede innspraringene.

63 Ansvar 80 Finansposter Under behandlingen av revidert budsjett i juni ble det opplyst at kommunens anslag for skatt og rammetilskudd (frie inntekter) lå kr over foreliggende prognose og folketall pr Man klarte ikke å redusere anslaget med mer enn mill kr, og dette lå dermed fortsatt kr for høyt. Utover i året har skatteinngangen til kommunene vært lavere enn forutsatt, og i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 05 er skatteanslaget for 04 satt ytterligere ned. Dette innebærer at inntektsanslaget for Verran nå er ca mill kr høyere enn foreliggende prognose. Anslaget for renteinntekter var satt svært lavt for 04 p.g.a. svak likviditet. Store låneopptak som har stått ubrukt i deler av året, har likevel ført til økte renteinntekter på bankinnskudd. Renteinntektene ligger an til å bli ca kr høyere enn budsjettert. Samlet anslag for finanspostene ligger ca kr under det som er budsjettert. Vurdering Denne oversikten viser at kommunen kan få et samlet overforbruk på ca kr i 04. Det er budsjettert med avsetning til frie fond på, mill kr. Dette må strykes dersom man får underskudd på driften. Netto forventet regnskapsunderskudd kan da havne på ca 3,6 mill kr. De største usikkerhetsfaktorene som kan endre dette bildet, er de endelige pensjonskostnadene og kostnadene til flyktningetjenesten. Rådmannen har innført ansettelses- og innkjøpsstopp i oktober. Det er usikkert hvor stor effekt dette kan få så sent på året. En slik stopp kan uansett ikke gå utover liv og helse og lovpålagte oppgaver. Rådmannens forslag til vedtak Den økonomiske rapporteringen tas til orientering.

64 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 04/555-6 Saksbehandler: Anita Ulstad,Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Helse og Omsorg 7/ Formannskapet 9/ Kommunestyret Omstilling helse Vedlegg: Drøftingsmøte " Omstilling helse" Protokoll Vedr. kriterier for utvelgelse - nedbemanning/oppsigelser - omstilling helse 04/05 3 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. prinsipper for utvelgelse 4 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. 5 Uttalelse fra Fagforbundet 6 Uttalelse fra tillitsvalgte og hovedverneombud Saksopplysninger Kommunestyret vedtok i desember 03 at "det skal startes et omstillingsarbeid innenfor helseenhetene hvor den overordnede strategien er å vri ressurser fra behandling til forebygging, også innenfor eldreomsorgen. Kommunestyret sa videre at å finne felles strategier innenfor helseenhetene er avgjørende for å lykkes med dette arbeidet". Jf. orienteringssak fra rådmannen i formannskapsmøte den.3.4. Med bakgrunn i folketallet pr...04 er det påkrevd å gjennomføre en budsjettjustering snarest mulig. Det er avklart med FMNT (møte den ) at vi får innvilget 0,5 mkr i skjønnsmidler til helseomstilling. Vi vil også søke i runde, med søknadsfrist. juni 04 om 0,5 mkr. Dette medfører at vi starter opp prosjekt "Omstilling helse", med en styringsgruppe av helselederne og representant fra arbeidstakerorganisasjonen. Prosjektet vil omfatte følgende

65 delprosjekt: Grundig analyse av relevante data, KOSTRA, IPLOS, folkehelseprofil, sykehusdata (DRG), HUNT og egen statistikk. FMNT vil delta i dette delprosjektet. Vurdering av antall sykeheimsplasser strategi / kapasitet Hjemmesykepleie/hjemmehjelp. Graden av service. Forebygging hverdagsrehabilitering Kartlegging av hjemmeboende forebyggende perspektiv Arbeidstidsordninger, turnus, årsplan m.fl. Bruk av spesialhelsetjenesten (DRG) Interkommunalt samarbeid Det vil også bli startet opp et eget utredningsarbeid mht. "Felles tjenester" i egen regi vs. mulig interkommunalt samarbeid innenfor samme området. Den økonomiske målsetning for disse to prosjektene er hhv.,5 3,0 mkr. for helse og 0,5 mkr for fellestjenester. Vedtatte budsjett for 04 og økonomiplan gjennomgås. Det legges opp til en løpende involvering og orientering til/med formannskapet. Formannskapet ber administrasjonen om å øke kravet til kostnadsreduksjon innenfor helseområdet til 4 5 mkr / årlig. I formannskapsmøte den ble følgende protokollert: Protokollen fra forrige møte, mht. orientering ang. budsjettsituasjonen 04 vedtas følgende presisering: "Formannskapet ber administrasjonen om å øke kravet til kostnadsreduksjon til 4 5 mkr årlig." På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak og styringssignalene, ble det søkt om skjønnsmidler for 04, til omstillingsprosjektet innenfor helseområdet. Kommunen ble etter søknad innvilget 0,5 mkr. fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. Kommunen har hatt bistand fra Ottar Vist(Rådgiver med bakgrunn fra KS og ressurssenter for omstilling i kommunene), og Bente Kne Haugdahl, fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. Det er blant annet gjennomført et analysearbeid for helse- og omsorgsiden i Verran. I tillegg er det gjennomført et todagers arbeidsseminar med ansatte innenfor helse, ledere, tillitsvalgte og representant fra brukerorganisasjoner. Det er gjennomført informasjonsmøter med alle ansatte innenfor helseenhetene, med påfølgende gruppearbeid, samt temamøte med kommunestyret og et folkemøte. Tillitsvalgte og hovedverneombud har deltatt i arbeidsgrupper, rådsmøter samt i formelle drøftingsmøter, jf. vedlegg.

66 Bakgrunn Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. Tallet på antall eldre øker, og samtidig har kommunene ansvar for stadig flere yngre med omfattende hjelpebehov. Andelen yrkesaktive er i tillegg lav i kommunen. Stortingsmelding nr. 5 om "Mestring, muligheter og mening framtidas omsorgsutfordringer", beskriver de langsiktige utfordringene for framtidas omsorgstjeneste. I 03 ble en ny melding, nummer 9, vedtatt. «Morgendagens omsorg» legger vekt på å finne nye måter å løse omsorgsoppgavene på: Den skal først og fremst gi helse- og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse. Samtidig skal den gi grunnlag for å videreutvikle det faglige arbeidet, både for de som har størst behov for lindring og pleie, og de som daglig trenger assistanse gjennom et helt liv. Den skal også skape trygghet for at vi gjennom nyskaping og fornyelse fortsatt kan satse på de fellesskapsløsninger vi har bygd opp i vårt land. Vi skal ikke bare forsvare, men også utvikle velferdsstaten. For å løse morgendagens og framtidens omsorgsutfordringer må kommunen tenke på en ny måte. I tillegg til fokus på folkehelse og forebygging, vil det bli et større behov for innsats og bistand fra bruker selv, familie, pårørende og frivillighet. Egenmestring og hverdagsrehabilitering er noen stikkord. Endringene må ta hensyn til framtidens befolkningsutvikling og behov, og må i større grad enn før være tilpasset individuelle behov og ønsker. Bakgrunnen for omstillingen er også begrunnet i: økt fokus på kvalitetsutvikling et behov for å redusere driftsnivået å utnytte tjenestetrappen bedre (rett tjeneste, på rett nivå, til rett tid) behov for bruk velferdsteknologi folkehelse/ forebyggende arbeid å tilpasse tjenestetilbudet de demografiske utfordringene framover å bidra til at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig en framtidsrettet helse- og omsorgstjeneste som er mer kostnadseffektiv Verran kommune sine hovedmål for helse - og omsorgstjenestene Forebygging -og tidlig innsats må styrkes, for å unngå eller stoppe uheldig sykdomsutvikling. Samtidig må de som allerede er brukere, ha trygghet og kvalifisert bistand til å mestre hverdagen. Verran kommune skal arbeide for å fremme folkehelse og utjevning av sosiale forskjeller. Helse- og omsorgstjenestene skal ha tilbud som gir alle et selvstendig og verdig liv. Verran kommune skal videreutvikle en helhetlig helse- og omsorgstjeneste med fokus på forebygge, re/habilitere og behandling for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne uavhengig av alder og bosted. Verran kommune skal tilrettelegge tjenestetilbudet med respekt for den enkeltes integritet og verdighet, og bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

67 Verran kommune skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Verran kommune skal tilby tjenester av god kvalitet til rett tid, på rett plass og med rett kompetanse. Oversikt over Verran kommune sine trygde- og omsorgsboliger mv. Merknad: antallet boliger er riktig, men per i dag benyttes boliger til andre formå. Verran sykeheim skal være: Et aktivt behandlingssted for korttidsopphold/rehabilitering/ utredning / observasjon og omsorg ved livets slutt. Et sykeheim med kompetente medarbeidere som kan ivareta og gi tilstrekkelig medisinsk behandling, pleie og omsorg til pasienter. Langtidsopphold ved tilstander som behøver høy faglig kompetanse på heldøgns basis. Omsorgsboligene skal være: En god bolig å bo i, og som er tilpasset og fysisk tilrettelagt for eldre og for personer som har funksjonshemming, og som er i målgruppen for omsorgsboliger. Beboerne skal ha nærhet til tjenestene, og tjenestene som blir gitt skal være tilgjengelig, samordnet og preget av kontinuitet slik at tjenestemottakeren opplever trygghet.

68 Kan være en bolig livet ut ved at tjenestene tilpasses brukerens funksjonsnivå og omsorgsbehov. Heldøgns omsorgstjenester: Ledig areal på sykeheimen kan benyttes til å gi heldøgns omsorg/ trygghet/ tilgang til heldøgns omsorgstjenester, for eksempel i form av et bokollektiv eller lignende, som kan erstatte behovet for langtidsopphold ved sykeheimen. Omsorgstrappen Det skal arbeides videre med kvalitetsforbedring og ressursutnyttelse, herunder: Gjennomgang og kartlegging av hvilke oppgaver som skal gjøres av de ulike faggruppene (vi må se på hvordan vi tildeler tjenester og hvordan vi jobber Hvem skal gjøre hva). Gjennomgang og kartlegging av ATA tid (ansikt til ansikt, dvs. direkte tid med bruker) Redusere administrative oppgaver(rapportering kan gjøres elektronisk, multidosett osv). En mer effektiv og rasjonell ressursutnyttelse som skal gi økt brukertid. Kommunen må foreta en kartlegging av nåværende boligmasse, botilbud og brukergrupper, slik at eksisterende boligmasse er godt tilrettelagt og kan fungere optimalt i møte med morgendagens behov. Vurdere alternativ bruk av ledig areal på sykeheimen, som kan gi heldøgns trygghet Gjennomgå og videreutvikle tildelingskriterier(tjenestebeskrivende vedtak) Utnytte og ikke minst utvikle tjenestetrappen Det vil si: rett tjeneste, på rett nivå og til rett tid. Kompetanseheving(fra hjelperollen til mestringsrollen)

69 Styringsmål Antall sykeheimsplasser fra (fra dagens 3 plasser) Antall sykeheimsplasser fra (fra 0) En fremtidig organisering må legge til rette for at det er nødvendig fleksibilitet i tiltakene. Dette innebærer konkret at det i perioder kan være avvik fra styringsmålene ift antall beboere på sykeheimen. Det er de individuelle behovene som skal bestemme tjenestetilbudets innhold og omfang. Bemanningsmessige konsekvenser En organisatorisk endring gir mulighet til å benytte ressurser og kompetansee som i dag finnes på sykeheimen, i hjemmebasert omsorg, som igjen vil medføre en styrking av hjemmebaserte og forebyggende tjenester, jf. dagens struktur. Strukturelle endringer Det foreslås følgende endring, med virkning fra..05 En organisatorisk sammenslåing av driftsenhet sykeheim og driftsenhet Åpen omsorg, med en driftsleder for begge enheter. Det etableres en avdelingsstruktur, jf. skisse under. Forebyggende enhet videreføres som i dag, men med et ansvar for rus og psykiatri. Drift av kjøkken legges organisatorisk til enheten, samt overordnet ansvar for vaskeritjenester. Enhet for omsorgstjenester Enhet for forebyggende tjenester Støttetjeneste Innleieressurs Driftsleder Driftsleder Avdeling: avd.leder Ansvar: Hjemmetjenester Sykeheim Brattreit Ca 49,5 årsverk fra..5- Fra årsverk Avdeling:.avd.leder Ansvar: Bolig(Ressurskrevende brukere) Rus og psykiatri (boligomsorg) Psykisk utviklingshemmede Støttekontakt BPA Ca 30,7 årsverk fra..5 Legetjenesten Helsestasjon Skolehelsetjenesten Barnevern PPT Rus og psykiatri Fysio -og ergoterapi Samhandlingskontoret Kjøkken og vaskeri Ca 3,5 årsverk fra..5

70 Enhet Årsverk per oktober 04 Sykeheimen(m/ Brattreit, 4,4 kjøkken og vaskeri) Åpen omsorg 5,7 Forebyggende enhet 8,7 Årsverk totalt oktober 04 3,8 Årsverk totalt fra..5 Ca 03,7 Begrunnelse for endring i struktur Styrke samhandlingen (omsorgsenhetene mellom) Sikre bedre pasientflyt og helhetlige tiltakskjeder Helhetlig ledelse(ser hele enheten og helhet ift behov, ansatte og brukerbehov. Best mulig ressursutnyttelse) Gir mulighet for økt fleksibilitet( ressurser styres ditt brukerbehovet er størst) Økt tverrfaglighet (omhjemling)( Tverrfaglig samarbeid med definerte oppgaver og avklarte roller ift å ivareta helheten rundt brukeren) Kan gi mulighet for flere heltidsstillinger Vurdering av strukturendring Verran kommune er opptatt av å utvikle en organisasjon som er fremtidsrettet og effektiv. Det skal være et tydelig avklart aktivitetsnivå på hvert trinn i omsorgstrappen. Det skal være brukeren sin helsesituasjon som er avgjørende for hvilken tjeneste den enkelte får, og til enhver tid har. Helsetjenesten i kommunen skal ha gode interne pasientforløp, uten brudd i kontinuiteten på tjenestene. Den generelle mangelen på samarbeid mellom dagens helseenheter gir sannsynligvis redusert tjenesteflyt, mindre helhetsforståelse og i ytterste konsekvens mangelfull informasjon, kunnskap og forståelse om hele tjenestetilbudet i kommunen. Det kan uten tvil være riktig å styrke samarbeidet. Spesielt med tanke på å gi rett tjeneste til rett tid og å utnytte tjenestetrappens fulle potensial. Kommunen og helseenhetene, og ikke minst brukere og pasienter vil i større grad profitere på et bedre samspill mellom tjenestene. Et samarbeid vil i tillegg styrke brukeren sine rettigheter. Spørsmålet er om man klarer å få til et nødvendig samarbeid uten å foreta organisatoriske grep, som i større grad kan bidra til økt kunnskap om pasientens helhetssituasjon, og at de rette tiltakene blir iverksatt til rett tid. Per i dag har man ikke lyktes med dette. Foreslåtte organisatoriske endring vil gi økt mulighet for å tilpasse seg de krav som stilles, og for å møte utfordringer på omsorgsfeltet framover med tanke på flere forhold, herunder, økt krav til samhandling, gode interne og eksterne pasientforløp, aktiv omsorg mv.

71 Det er behov for økt fleksibilitet i personalgruppen, noe som sannsynligvis medfører flere heltidsstillinger innenfor helse. Utnyttes den eksisterende arbeidskraften bedre, kan behovene for økt tilfang av arbeidskraft utenfra i tiden som kommer, i stor grad bli redusert(bruk av vikarbyrå). Arbeidsmiljømessige konsekvenser: Omstillinger og omorganiseringer har som regel konsekvenser for arbeidsmiljøet. Uvisshet rundt endringer i arbeidsoppgaver, flytting av personell og eventuelle reduksjoner i bemanning kan skape mye usikkerhet og uro, og kan ha innvirkning på sykefraværet I omstillingsprosessen er det derfor viktig man vurderer hvilke konsekvenser endringene har for arbeidsmiljøet og hvordan evt. negative konsekvenser kan forebygges, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere de negative konsekvensene. Overordnet ROS analyse har hatt fokus på: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene, dersom dette skjer Sannsynlig: Økt sykefravær Ansatte søker seg vekk Frykt for å miste jobben Usikkerhet ift overtallighet Opplevelse at ting blir tredd nedover hodet Stress, usikkerhet for at ny organisering medfører endring i arbeidsoppgaver Uvisshet (generell- hvor skal jeg jobbe, hvem skal jeg jobbe sammen med, hvem blir min leder, hvilke arbeidsoppgaver osv) Usikkerhet ift egen kompetanse Får man søkere til de nye lederstillingene? (er de attraktive?) Tiltak: Gi god informasjon, samtaler med ansatte, involvere ansatte, kartlegge kompetanse og kompetansebehov, stillingsbeskrivelser, regelverk knyttet til overtallighet skal følges. Redusere konsekvenser: Tett oppfølging av sykmeldte, leder og kollegastøtte, ekstern bistand under omstilling. I påvente av beslutning om organisering vil ansatte være i en krevende fase med uvisshet og usikkerhet. Den største risikofaktoren er bekymring og uro blant de berørte ansatte som igjen kan føre til sykefravær og at ansatte søker seg til annet arbeid. Uro i kan føre til produktivitetstap blant ansatte. Arbeidsgiver skal jobbe systematisk for å ivareta ansatte i den videre endringsprosessen. Det er imidlertid viktig at man synliggjør hvilke muligheter som også kan ligge i endringer av struktur og arbeidsmetodikk. Ledere og ansatte skal i det videre arbeide kartlegge og se på muligheter for endrede

72 arbeidsprosesser som kan frigjøre kapasitet, og gi mer brukerrettet tid(bruk av velferdsteknologi, rapporteringsrutiner osv). Arbeidsgiver vil jf. gjeldende lov og avtaleverk påse at arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig, under og etter omstilling og ved etablering av ny struktur innenfor helseenhetene. Det er i samarbeid med tillitsvalgte utarbeidet en tidsplan og en plan for informasjon, jf. Verran kommune sine retningslinjer for omstilling. Arbeidsgiver vil i samarbeid med ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud arbeide videre med en detaljert ROS analyse. Kostnadsmessige konsekvenser De skisserte tiltak vil medføre en reduksjon på ca 0 årsverk fra..05, hvorav ett årsverk er lederstilling, med en ytterligere reduksjon på,5 årsverk fra Rådmannen vil i løpet av.halvår 05 se på hvordan de siste,5 årsverkene kan omdisponeres. Det skal arbeides videre med organiseringen, og vurderinger av ulike personellmessige løsninger(omhjemling, omdisponering osv). Ulike nye løsninger kan medføre kostnadsmessige tiltak, herunder innføring av mobil profil(elektronisk rapportering), samt tilpassing av ledig areal på sykeheimen til et heldøgns tilbud. Det vises til budsjett for ytterligere informasjon om de økonomiske konsekvensene. Vurdering Helse -og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer i årene fremover. Den medisinskfaglige og teknologiske utviklingen sammen med den store økningen i antallet eldre og flere yngre brukere, vil medføre økt press. Helse -og omsorgstjenestene verken skal eller kan overta folks liv. Det tjenestene kan bidra med, er behandling, rehabilitering, opplæring og et fokus på hva som kan gjøres for å unngå eller utsette behov for tjenester. Det skal være et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov. Det er ikke boformen, men den enkeltes individuelle behov som skal bestemme tjenestetilbudets innhold og omfang. Det viktigste er imidlertid at tradisjonelle sykeheimsplasser, slik vi kjenner dem i dag, ikke er framtidens løsning. Sykeheimen skal ikke være en boform, men utvikles til å gi et annet tilbud framover. De skal behandle de sykeste(observasjon, medisinsk vurdering og behandling), som igjen vil gi behov for mer spesialisert kompetanse. I det videre arbeidet er det derfor riktig å legge til grunn et lavere antall sykeheimsplasser enn hva kommunen har i dag. Retten til forsvarlige helse- og omsorgstjenester gjelder imidlertid uavhengig av om en bor i sykehjem, omsorgsbolig eller eget hjem. Dette innebærer ikke at den enkelte ikke skal få bistand, men kommunen må legge vekt på å finne nye måter å løse omsorgsoppgavene på- Et mer mangfoldig tjenestetilbud. Flere skal få mulighet til å bo i egen bolig, så lenge som mulig. Med egen bolig menes også omsorgsbolig, bokollektiv mv.

73 Rådmannen sitt forslag til vedtak: ) Verran kommune vedtar hovedstrategi/ målsettinger for helse- og omsorgstjenesten ) Reduksjon i antall sykeheimsplasser fra (fra dagens 3 plasser) Antall sykeheimsplasser fra (fra 0) 3) Jf. delegasjonsreglementet pkt.7, saker av personal og organisasjonsmessige forhold som gjelder større organisasjonsendringer. Driftsenhetene Åpen omsorg og Sykeheimen slås sammen til en driftsenhet, enhet Enhet for omsorgstjenester", med en felles driftsleder. Det etableres i tillegg en avdelingsstruktur. 4) Rådmannen bes om å gjennomføre organisasjonsendringen slik at den kan tre i kraft..05.

74 Verran kommune Rådmann Vår dato Vår referanse /555- Deres referanse «REF» Drøftingsmøte " Omstilling helse" Protokoll Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter (Sykepleierforbundet) Ria Rømo( Ergoterapeutforbundet) Bjørg Kristin Malmo (Hovedverneombud) Anita Ulstad, Strategisk rådgiver Ikke møtt: Håvard Skjellegrind, Trude Bye, Ina Saursaunet( permisjon) Referent: Anita Ulstad Jf. pkt. -4- i Hovedavtalen skal arbeidsgiver så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: Omorganisering / omlegging av driften Rasjonalisering/ driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser Informasjonsprosedyrer, bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanninger/ oppsigelser, prosedyrer ved utlysning/ kunngjøring av nye stillinger, og mulige alternative løsningsmodeller ved avgang. Jf. pkt -4 i Hovedavtalen om omstilling og utvikling er: målsettingen med omstillingsarbeidet å gi innbyggerne best mulig service ved å oppnå høyest mulig kvalitet og forbedret faglig standard på tjenestene ved riktig bruk av økonomiske, menneskelige og politiske arenaer. Bakgrunn for drøftingsmøtet er det omstillingsarbeidet som skal skje innenfor helseområdet i Verran kommune " Omstilling helse". Kommunestyret vedtok i desember 03 at "det skal startes et omstillingsarbeid innenfor helseenhetene hvor den overordnede strategien er å vri ressurser fra behandling til forebygging, også innenfor Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien, 7790 MALM Liaveien, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

75 , saksnr. 04/555- eldreomsorgen. Kommunestyret sa videre at å finne felles strategier innenfor helseenhetene er avgjørende for å lykkes med dette arbeidet". På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak og styringssignalene, ble det søkt om skjønnsmidler for 04, til omstillingsprosjektet innenfor helseområdet. Kommunen ble etter søknad innvilget 0,5 mkr. fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. Kommunen har hatt bistand fra Ottar Vist (Ressurssenter for omstilling i kommunene)og Bente Kne Haugdahl, fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. Det er blant annet gjennomført et analysearbeid for helse- og omsorgsiden i Verran. I tillegg er det gjennomført et todagers arbeidsseminar med ansatte innenfor helse, ledere, tillitsvalgte og representant fra brukerorganisasjoner. Det er gjennomført informasjonsmøter med alle ansatte innenfor helseenhetene, med påfølgende gruppearbeid, samt temamøte med kommunestyret og et folkemøte. Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. Tallet på antall eldre øker, og samtidig har kommunene ansvar for stadig flere yngre med omfattende hjelpebehov. Andelen yrkesaktive er i tillegg lav i kommunen. Stortingsmelding nr. 5 om "Mestring, muligheter og mening framtidas omsorgsutfordringer", beskriver de langsiktige utfordringene for framtidas omsorgstjeneste. I 03 ble en ny melding, nummer 9, vedtatt. «Morgendagens omsorg» legger vekt på å finne nye måter å løse omsorgsoppgavene på. For å løse morgendagens og framtidens omsorgsutfordringer må kommunen tenke på en ny måte. I tillegg til fokus på folkehelse og forebygging, vil det bli et større behov for innsats og bistand fra bruker selv, familie, pårørende og frivillighet. Egenmestring og hverdagsrehabilitering er noen stikkord. Endringene må ta hensyn til framtidens befolkningsutvikling og behov, og må i større grad enn før være tilpasset individuelle behov og ønsker. Dette krever variasjon i boligmassen, og ulike boligløsninger. Dette innebærer ikke at den enkelte ikke skal få bistand, men kommunen må legge vekt på å finne nye måter å løse omsorgsoppgavene på- Et mer mangfoldig tjenestetilbud. Flere skal få mulighet til å bo i egen bolig, så lenge som mulig. Med egen bolig menes også omsorgsbolig, bokollektiv mv. Sykeheimen skal ikke være en boform, men utvikles til å gi et annet tilbud framover. De skal behandle de sykeste(observasjon, medisinsk vurdering og behandling), som igjen vil gi behov for mer spesialisert kompetanse. I det videre arbeidet vil en legge til grunn et lavere antall sykeheimsplasser enn hva kommunen har i dag. Retten til forsvarlige helse- og omsorgstjenester gjelder imidlertid uavhengig av om en bor i sykehjem, omsorgsbolig eller eget hjem. Det skal være et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov. Det er ikke boformen, men den enkeltes individuelle behov som skal bestemme tjenestetilbudets innhold og omfang. Det viktigste er imidlertid at tradisjonelle sykeheimsplasser, slik vi kjenner dem i dag, ikke er framtidens løsning. Bakgrunnen for omstillingen er også begrunnet i: økt fokus på kvalitetsutvikling et behov for å redusere driftsnivået Side av

76 , saksnr. 04/555- å utnytte tjenestetrappen bedre (rett tjeneste, på rett nivå, til rett tid). behov for bruk velferdsteknologi folkehelse/ forebyggende arbeid å tilpasse tjenestetilbudet de demografiske utfordringene framover å bidra til at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig Styringsmål Antall sykeheimsplasser fra (fra dagens 3 plasser) Antall sykeheimsplasser fra (fra 0) En nedtrapping av antall sykeheimsplasser innebærer et redusert behov for bemanning, hvilket impliserer at den pågående omstillingen kan ha personellmessige konsekvenser, dersom ledig kapasitet ikke kan nyttiggjøres i ubesatte stilinger. Det foregår et arbeid knyttet til kartlegging av ubesatte stillingshjemler innenfor Åpen omsorg, og det vil være mulig å overføre kompetanse fra Sykeheimen til Åpen enhet(jf. dagens struktur). Det er innkalt til drøftingsmøte med partene for drøfting av den videre prosessen Jf. Verran kommune sitt reglement retningslinjer under omstilling, og gjeldende lovverk for slik omstilling. Reglementet behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Verran kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike driftsenheter og personalgrupper som kan bli involvert i omstillinger. Retningslinjene erstatter ikke Arbeidsmiljøloven eller Hovedavtalen, men er et virkemiddel for å ivareta gjeldene lovverk på en praktisk måte. Definisjoner Omstilling: Med omstilling menes større, ikke individuelle endringer som har betydning for arbeidstakers arbeidssituasjon. I retningslinjene legger vi til grunn følgende former for omstilling: Omorganisering Nedbemanning Virksomhetsoverdragelse (IKS, Vertskommune mv) Omstillingsrutinene vil komme til anvendelse i den grad de har betydning for de ansatte. Målet ved enhver omstilling er å sikre en forutsigbar prosess i alle ledd og nivåer ved: forsvarlig planlegging og gjennomføring forsvarlig informasjon gjennom hele prosessen forsvarlig saksbehandling gjennom hele prosessen ivaretakelse av hver enkelte arbeidstaker/ ansattegrupper opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under gjennomføringen av omstillingen Side 3 av 3

77 , saksnr. 04/555- Omorganisering: Med omorganisering menes en endring av organisasjonsstruktur, oppgaveinnhold og/eller oppgavestruktur, uten at endringen nødvendigvis følges av nedbemanning, outsourcing e.l Nedbemanning: Nedbemanning er en prosess der en tilpasser antall ansatte til en kostnadsramme og/eller en omlegging av virksomheten. Arbeidsgivers plikter og ansvar: Arbeidsgiver skal gjennomføre de vedtak som treffes av vedtaksmyndighet. "Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø" (AML. 4-(3). Arbeidsgivers styringsrett gir arbeidsgiver rett til å fordele, organisere, lede og kontrollere arbeidet. Styringsretten begrenses av lov og avtaleverk. Under omstillingsprosesser skal arbeidsgiver ivareta omsorgsplikten ved å sikre at alle arbeidstakere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (Jf. Arbeidsmiljølovens 4- ()). Arbeidsgiver har aktivitetsplikt, både med hensyn til å forebygge og med hensyn til å håndtere oppståtte problemer. Aktivitetsplikten innebærer at leder er ansvarlig for at tiltak som iverksettes i omstillinger vurderes og evalueres i henhold til gjennomført risikovurdering. Arbeidstakers rettigheter, plikter og ansvar: Arbeidstakere som er i en omstillingsprosess skal ivaretas i henhold til lov og avtaleverk, men har også et selvstendig ansvar for å bidra til opprettholdelsen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i, under og etter omstillingen. Den enkelte arbeidstaker er også ansvarlig for å tilrettelegge for at relevante personlige opplysninger gjøres kjent for arbeidsgiver. Roller i omstilling Kommunestyret Kommunestyret er øverste vedtaksorgan og kan fatte beslutninger om omstillinger i organisasjonen, og fastsetter omfanget og utøvelsen av de enkelte tjenestene. Jf. delegasjonsreglement er det fattet vedtak om delegasjon av myndighet til rådmannen. Rådmann Rådmannen er den høyeste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyret sine vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Driftsledere Driftslederne er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av vedtak. Driftsledere har et selvstendig ansvar for å skaffe seg god kunnskap over gjeldene lov og avtaleverk, og et ansvar for å ivareta medbestemmelsen og drøftingsplikten med aktuelle tillitsvalgte på sitt nivå. Driftsledere har ansvar for og skal ivareta: gjennomføring av vedtak fra overordnet nivå. planlegging og gjennomføring av omstillingsprosessen på enheten. gjennomføre risikovurderinger for å opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø. et forsvarlig tjenestetilbud. Side 4 av 4

78 , saksnr. 04/555- Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget behandler i egen sak konsekvensene av omstillingsprosesser for å sikre at arbeidsmiljøet ivaretas i henhold til arbeidsmiljølovens krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøutvalget skal gjøre et arbeid i forkant, slik at man får kvalitetssikret forslaget på best mulig måte, og at alle aspekter ved omstillingen blir gjennomgått. Arbeidsmiljøutvalget skal orienteres om gjennomførte risikovurderinger og eventuelle tiltak som iverksettes. Hovedverneombud og tillitsvalgte Tillitsvalgte og hovedverneombud har det helhetlige ansvaret for gjennomføringen fra arbeidstakersiden, og skal ha en medinnflytelse på gjennomføringen av prosessen. De skal kunne kvalitetssikre at prosessen foregår innenfor tidsrammer som fremmer et godt og sikkert arbeidsmiljø, og de lover og avtaler som skal ivaretas blir ivaretatt. De skal inviteres inn til planarbeid og informasjonsmøter. Videre skal de ha invitasjon til drøftingsmøter før man velger strategier, og etter man ha valgt strategier. Hovedverneombud Hovedverneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesse i saker som angår arbeidsmiljøet. Hovedverneombud skal gis en formell orientering om omstilling ved at rådmannen eller driftsleder innkaller lokalt verneombud til orienteringsmøte. Tillitsvalgte Tillitsvalgte skal representere den enkelte arbeidstaker i omstillingsprosessen. Tillitsvalgte skal gis en formell orientering om omstilling ved at rådmannen og/ eller driftsleder innkaller lokale tillitsvalgte til orienteringsmøte. Den enkelte arbeidstaker Arbeidstaker skal bidra positivt til dialog med arbeidsgiver om omstillingsprosessen og om egen arbeidssituasjon. Den enkelte ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg orientert om omstillingen. I det ligger at den ansatte skal delta på møter han/hun blir innkalt til og gjøre seg kjent med informasjon som er gitt gjennom gjeldende informasjonskanaler. Den enkelte arbeidstaker har også et ansvar for å sikre at arbeidsgiver får nødvendige opplysninger om egen situasjon. Arbeidstakere i Verran kommune har plikt til å bidra aktivt i arbeid med å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Fellestjenester v/ personal Personalkontoret har ansvaret for gjennomføring av vedtatt personalpolitikk og skal bistå arbeidsgiverrepresentanter med å sikre at alle arbeidstakere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten Kan benyttes i omorganiseringsprosesser. Rettslig grunnlag Kommuneloven, fastsetter bestemmelser om de politiske organers handlingsrom. Arbeidsmiljøloven, har en rekke bestemmelser som kommer til anvendelse ved omstillinger. De bestemmelsene som står særlig sentralt i arbeidet med omstillingsprosesser er: kapittel 8 om medbestemmelse(plikt til informasjon og drøfting 8-) kapittel 4 om krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling ( 4-) Side 5 av 5

79 , saksnr. 04/555- kapittel der arbeidsgivers og arbeidstaker sin plikter defineres, bestemmelser i kap. 4 og 5, som behandler reglene om tilsettingsforhold og opphør av tilsettingsforhold. Risikovurderinger i forhold til fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø Hovedavtalen for kommunal sektor har bestemmelser i del B, 3 om arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige plikter og rettigheter. I 3- gis bestemmelser om arbeidsgivers plikt til drøfting ved endringer og omstillinger som vil få betydning for arbeidstakerne og at arbeidsgiver "på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd". Både arbeidsmiljøloven og hovedavtalen fastslår at medvirkning skal skje og sier noe om hvilket tidspunkt medvirkningen skal skje. Ved tolkningen av tidspunktet, må det ses hen til formålet med drøftingsbestemmelsene. På de saksområder hvor drøftingsplikten gjelder, er arbeidstakersiden sikret en rett til å utøve medvirkning på beslutninger gjennom argumenter og dialog. Det innebærer at organisasjonene skal bringes inn på et tidspunkt som muliggjør reell påvirkning og innflytelse på beslutningene. Forvaltningsloven gir saksbehandlingsregler som skal følges i prosessene. Det fremgår av forvaltningsloven at avgjørelser som gjelder ansettelse, oppsigelse eller forflytting av offentlig tjenestemann, skal regnes som enkeltvedtak etter FVL annet ledd. Det innebærer at lovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak skal følges i en omstillingsprosess når slike avgjørelser skal treffes. Avgjørelser vedrørende tilsettingsforholdet som ikke er enkeltvedtak, vil i utgangspunktet ikke omfattes av forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Overordnede saksbehandlingsprinsipper For å sikre at den enkeltes interesser ivaretas på forsvarlig måte og i henhold til forvaltningslovens bestemmelser og god forvaltningsskikk skal forvaltningslovens prinsipper om saksbehandling følges så langt det er mulig. Det innebærer blant annet : dokumentasjon om alle ledd i prosessen sikres partene har innsyn i dokumenter som angår egen sak at partene varsles før vedtak/beslutninger fattes at partene skal få mulighet til å uttale seg i spørsmål som angår dem selv prinsippet om taushetsplikt i forhold til personlige opplysninger skal ivaretas Medvirkning i saksforberedelse Tillitsvalgte og verneombud på aktuelt nivå og riktig tidspunkt, skal delta i forberedelse i saker om omstilling, jf. bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kap. 8 og Hovedavtalens bestemmelser om medvirkning. Side 6 av 6

80 , saksnr. 04/555- Arbeids- og tidsplan Tillitsvalgte og hovedverneombud skal være med i arbeidet med å utarbeide arbeids- og tidsplan. Oppgaver i omstilling Ansvar / Rolle Frist Informasjon til ansatte Se egen informasjonsplan Kontinuerlig se info.plan Oppfølging av ansatte Personal og driftsledere Kontinuerlig Anita tar kontakt med bedriftshelsetjenesten for bistand til grupper, i omstillingsfasen. Nov/ des 04- Møte den 3.oktober. Kompetanseplan Driftsledere Des/ jan På bakgrunn av endret arbeidsmetodikk Kvalitetsmål Driftsledere.kvartal 05 Ansvarlig for skriving av referat ved møter Anita Ulstad Plan for medvirkning Inneholde prinsipper for medvirkning på lavest mulig nivå; både formelt og i forhold til hver enkelt arbeidstaker. Synliggjøre arbeidsmiljørisiko gjennom risikovurdering Anita Ulstad, tillitsvalgte, ledere og hovedverneombud Anita Ulstad, i samarbeid med ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud Oktober 05 Oktober 05 Prinsipper for utvelgelse ved oppsigelser Rådsmøte med tillitsvalgte og verneombud vedr. struktur Rådsmøte med tillitsvalgt og verneombud vedr. struktur Formelle drøftinger vedr. struktur AMU Kommunestyret vedtar overordnet målsetting( behandling i komité den 3.nov. og formannskap den 4. nov 04 Omlegging av drift Nedtrapping av antall sykehjemsplasser Anita Ulstad, etter innspill og 3. oktober 05 gjennomgang med driftsleder, ledergruppen og personalkontoret. Legges fram som egen drøftingssak, med tillitsvalgte og hovedverneombud jf. sak Anita, tillitsvalgte og 9.oktober 04 hovedverneombud Anita, tillitsvalgte og 0.oktober 04 hovedverneombud Anita, tillitsvalgte og 4.oktober hovedverneombud 7.oktober Saksframlegg, ansvar Anita 3.november Side 7 av 7

81 , saksnr. 04/555- Når det foreligger konkrete endringsplaner, skal arbeidsgiver informere berørte ansatte og tillitsvalgte om hvilke konsekvenser omstillingen kan få(ros analyse). Etter kommunestyret sitt vedtak i november vil tidsplanen bli ytterligere konkretisert. Informasjonsplan Det er arbeidsgiver som har ansvar for at alle parter i omstillingsprosessen til enhver tid får slik informasjon at parten kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, til rett tid. Tidspunkt for når informasjon skal gis kan fremgå av tids- og arbeidsplanen, eller det kan utarbeides egen informasjonsplan. Informasjonen skal ivareta de ansattes behov for kontroll og forutsigbarhet i sin arbeidshverdag og sikre mulighet for medvirkning. Viktige informasjonsprinsipper: Det etableres faste, regelmessige møteplasser for informasjonsutveksling. Det oppnås en felles forståelse mellom ledelsen og de ansatte/(tillitsvalgte) om hvilke kanaler som skal benyttes til hvilken type informasjon. Informasjon skal ikke komme ut til ansatte gjennom andre kanaler. Informasjonen skal være klar og i minst mulig grad åpen for tolkninger. Informasjonsplanen følges selv om det ikke er noe nytt å informere om. Informasjonsopplegget skal dekke perioden forut for omstillingen, selve omstillingsperioden og den nærmeste tid etter at omstillingen er gjennomført. Det er bestemt at informasjonen skal gis på følgende måte Målgruppe: alle ansatte innenfor de tre helseenhetene Målsetting med informasjon: at alle ansatte skal få sikret sitt behov for informasjon om det pågående arbeidet. Hovedbudskap: gi korrekt informasjon for å skape trygghet og forutsigbarhet Informasjon skal gi på følgende måte: ved individuelle samtaler informasjonsmøter (driftsenheter) kopi til arbeidstaker av alle brev som angår en selv e-post til ansatte som berøres Bruk av intranett og informasjonsbrev Individuelle samtaler ved behov Ansvarlig: Ledere, tillitsvalgt og overordnet ledelse Informasjon skal være grunnlag for god dialog, og sikre at partene/aktørene får tilstrekkelig innsikt i hverandres synspunkter for å sikre reell medvirkning. Reell medvirkning sikres blant annet gjennom at Side 8 av 8

82 , saksnr. 04/555- ansatte holdes orientert, gjennom areaer/ møter hvor ansatte kan komme med sine innspill. Etablering av arbeidsgrupper hvor ansatte ser på arbeidsmetodikk, metode, kompetanseutvikling osv. Tidspunkt for informasjon Driftsledere i faste møter med ansatte Tillitsvalgte i møter med medlemmer Spre informasjon blant sine medlemmer Sørge for at informasjonen når fram Overordnet ledelse ved behov Det skal i tillegg tilbys individuelle samtaler/ gruppesamtaler, der hvor dette er påkrevd. Identifisering av ansatte som har behov for spesiell informasjon. Arbeidsgiver skal, i samråd med de tillitsvalgte, så tidlig som mulig i prosessen søke å identifisere hvilke grupper av ansatte som vil bli berørt, i den forstand at de blir omfattet av bemanningsendringer og/eller får vesentlige endringer i arbeidsoppgaver/stilling som konsekvens av omstillingen. Skriftlighet Alle planer som utarbeides skal være skriftlige og det skal fremgå hvem som er ansvarlig for ulike arbeidsoppgaver. Det skal føres referat fra alle møter og individuelle samtaler hvor følgende opplysninger skal fremkomme: dato og møtested deltakere, eventuelt forfall hva ble drøftet enighet/uenighet i gruppen konklusjoner Referatene skal som et minimum inneholde ovennevnte punkter. Dersom noen av partene ønsker å ha med tillegg til referatet, skal dette føres inn. Det må i så fall fremkomme hvem som har innsigelsen/tillegget, og tillegget skal underskrives. Medvirkning/Involvering Tillitsvalgtes medvirkning Arbeidsmiljølovens kapittel 8 ( 8- og 8-) og hovedavtalen krever at de tillitsvalgte tas med i drøftinger, orienteres og tas med på råd når det gjelder beslutninger som kan føre til endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold. (HA del B, -4-.) Hovedverneombudets medvirkning Verneombudet skal tas med i drøftinger, orienteres og tas med på råd når det gjelder beslutninger som kan føre til endring i arbeidsorganisering. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og Side 9 av 9

83 , saksnr. 04/555- gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (AML 6--4). Den enkelte ansattes medvirkning Medvirkning i omstillingsprosesser vil øke den enkeltes opplevelse av forutsigbarhet og følelse av kontroll over egen situasjon. Medvirkning på individnivå skal tilstrebes i størst mulig utstrekning. Det innebærer dialog, kartlegging av kompetanse og livssituasjon. Det vil være den enkelte ansatte som har best kjennskap til egen arbeidssituasjon og livssituasjon og som kan gi arbeidsgiver nødvendige opplysninger for ivaretakelse av den enkeltes rettigheter. Formål Informasjon og dialog med den enkelte ansatte skal sikre at vedtak og avgjørelser som treffes vedrørende den enkelte skal bygger på riktige opplysninger. Informasjonsmøte/samtaler med enkeltansatte I saksbehandlingen skal det, etter gjennomføring av felles informasjonsmøte(r) gjennomføres individuelle samtaler med den enkelte som blir berørt av omstillingen. Driftsleder må vurdere når det er mest hensiktsmessig å gjennomføre samtalene avhengig av hva slags omstilling enheten står ovenfor. Dersom det er enighet om det, kan de individuelle samtalene erstattes av gruppesamtaler. Kompetanseplan Ved omstillinger skal det utarbeides ny kompetanseplan på bakgrunn av omstillingsvedtaket. Kompetanseplanen skal bygge på de krav som loven eventuelt stiller, eller på den norm som den enkelte driftsenhet mener må oppfylles for å sikre forsvarlig drift. Kompetanseplanen(forslaget), skal drøftes med tillitsvalgte før de vedtas. PROTOKOLL Tillitsvalgte og hovedverneombud er gitt informasjon om bakgrunn for omstillingsarbeidet og forventet progresjon. Tillitsvalgte har gitt sin tilslutning til det videre opplegget knyttet til informasjons- og arbeidsplan. Tillitsvalgte og hovedverneombud er enig i grunnlaget for endringer innenfor helse-og omsorgssektoren, men er imidlertid bekymret for tidsplan for gjennomføring, og mener at man generelt må ha lengre tid til gjennomføring, og at flere elementer må komme på plass før endringene trer i kraft(flere trinn i tjenestetrappen, heldøgns omsorgsboliger, rydde i boligtilbudet i kommunen osv). Arbeidsgiver opplyser partene at det er mulig å skriftliggjøre tilbakemelding, dersom det er ønskelig(vil følge saken, protokolleres). Side 0 av 0

84 FAGFORBUNDET MOTTATT 0 6 OKT04 givdiaan., rzw7i eu Verran kommune v/anita Ulstad Vedr. kriterier for utvelgelse nedbemanning/oppsigelser omstilling helse -04/5. Fagforbundet er innkalt til drøftingsmøte, men har ikke anledning til å møte. Vi gir følgende skriftlige tilbakemelding: Dersom ansatte blir definert som overtallige som konsekvens av en omorganiserings/ - omstillingsprosess, må de overtallige gies tilbud om annet passende arbeid i virksomheten. Dersom man konkluderer med at det ikke er annet passende arbeid å tilby, vil reglene for overtallighet og eventuell oppsigelse komme til anvendelse. Fagforbundet mener dette er ivaretatt gjennom gjeldende lov og avtaleverk. Fagforbundet Verran Mal HTV orten Aa vik LL.,

85 Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 04/ Protokoll fra drøftingsmøte Prinsipper for utvelgelse ved nedbemanning. 7.oktober 04 Kl.0830 Møterom Fosdalen Til stede: Ria Rømo( Ergoterapeutforbundet) Bjørg Kristin Malmo (Hovedverneombud) Trude Bye(FO) Anita Ulstad, Strategisk rådgiver Ikke møtt: Morten Aakvik, Håvard Skjellegrind, Monica Landsem, Lill Marit Sandseter, Ina Saursaunet( permisjon) Referent: Anita Ulstad Jf. pkt. -4- i Hovedavtalen skal arbeidsgiver så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: Omorganisering / omlegging av driften Rasjonalisering/ driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser Informasjonsprosedyrer, bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanninger/ oppsigelser, prosedyrer ved utlysning/ kunngjøring av nye stillinger, og mulige alternative løsningsmodeller ved avgang. Flere forhold må vurderes nærmere før en kan slå fast at det er lovlig grunnlag for å si opp en ansatt som følge av omstilling. Svært mange oppsigelser er begrunnet i virksomhetens behov for kostnadsreduserende tiltak. Ved avveiningen av hvilke tiltak som er nødvendige, bør det først vurderes om det er mulig å gjennomføre de nødvendige innsparingene gjennom mindre drastiske løsninger (avvikling av avtaler om innleie av

86 , saksnr. 04/555-4 arbeidskraft og midlertidig ansettelser, permittering, oppsigelse av konsulentavtaler, oppdragsavtaler mv.). Det skal for øvrig i saklighetsvurderingen foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Følgende kriterier legges til grunn for utvalgskrets: Utvalgskrets Det vil si kretsen/ gruppen av arbeidstakere som det skal gjøres utvelgelse i forhold til oppsigelse fra (Om arbeidsgiver er forpliktet til å foreta en samlet vurdering av samtlige ansatte, eller om man kan holde seg til den enkelte avdeling, etat eller enhet). Arbeidsgiver foreslår følgende avgrensning. Helse, herunder Sykeheimen, Åpen omsorg og Forebyggende enhet. Øvrige enheter i kommunen ( = avklare overtallighet innenfor helseområdet og deretter i hele organisasjonen/ virksomheten) Utvalgskriterier Sammenligning av ansatte ut fra utvelgelseskriterier skjer innen samme stillingsgruppe. Ved oppsigelse av flere arbeidstakere må kriteriene for utvelgelse av arbeidstakere som skal sies opp være saklige. Arbeidsmiljøloven har ikke særlige lovbestemmelser om utvelgelseskriterier utover det som følger av saklighetsprinsippet i 5-7. Nærmere kriterier kan være avtalt i tariffavtaler. Kjernen i prinsippet om saklige kriterier for utvelgelse er at utvelgelsen av de arbeidstakerne som skal sies opp i alle tilfelle må være forsvarlig. Det må ikke skje usaklig forskjellsbehandling. For å tilstrebe slik saklighet bør arbeidsgiver søke å klargjøre kriteriene som skal benyttes i samarbeid med de tillitsvalgte. Utgangspunktet for utvelgelse er arbeidsgivers styringsrett, med de hensyn og begrensninger i styringsretten som ligger i lov- og avtaleverk. Arbeidsgiver legger følgende kriterier til grunn ved utvelgelsen: Organisasjonsmessige behov Arbeidsgiver har ansvaret for å definere kompetansebehovet. Dette må ses i sammenheng med de framtidige behov innenfor helseområdet jf. styringsmål (endret pasientgruppe, annen arbeidsmetodikk, spesialiserte oppgaver osv). Side av

87 , saksnr. 04/555-4 Kvalifikasjoner Med kvalifikasjoner menes både formal- og realkompetanse. Formalkompetanse omfatter dokumenterbar og relevant utdannelse, etter- /videreutdanning, fagbrev, kurs etc. Realkompetanse omfatter relevant dokumenterbar yrkeserfaring, tillitsvalgts arbeid og annet av relevant karakter. Personlig egnethet 3 Tjenesteansiennitet Med tjenesteansiennitet menes sammenhengende tjenestetid i Verran kommune. Fast ansettelsesdato. Ved opphold i ansettelsesforholdet på mer enn 3 år, nullstilles ansienniteten. Full permisjon uten lønn / stipend / annen stønad fra arbeidsgiver skal ikke regnes med i ansienniteten. Unntatt er utvidet fødsels- /adopsjonspermisjon (et år). 4 Sosiale forhold Før det konkluderes med hvem som blir overtallig, skal det gjøres vurderinger av de ulemper omplassering eller en evt. oppsigelse påfører den enkelte arbeidstaker. Kriterier som vurderes i denne sammenheng er bl.a. høy alder, forsørgelsesbyrde, muligheter på arbeidsmarkedet, sykdom, helse, privatøkonomi. Det er opp til den enkelte arbeidstaker å avgjøre hvilke personlige opplysninger en ønsker å gi. 5 Kjønns- og aldersmessig balanse Alders- og kjønnssammensetning. Arbeidsgiver kan vektlegge behovet for å sikre en forsvarlig alders- og kjønnssammensetning på sikt. Protokoll: Tillitsvalgte er enige i prinsipper for utvelgelse samt prinsipper for utvalgskrets. Arbeidet knyttet til evt. nedbemanning må være i tråd med gjeldende lov og avtaleverk. Fagforbundet hadde ikke anledning til å møte, og har kommet med en skriftlig uttalelse, jf. vedlegg. Side 3 av 3

88 Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 04/ Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. Dato: Tidspunkt: 0900 Møterom Malm Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter (NSF) Lisbeth Smolan(Plasstillitsvalg Fagforbundet) Monica Landsem(NSF)) Ria Rømo( Ergoterapeutforbundet) Bjørg Kristin Malmo (Hovedverneombud) Trude Bye (FO) Anita Ulstad, Strategisk rådgiver Ikke møtt: Håvard Skjellegrind, Ina Saursaunet( permisjon) Referent: Anita Ulstad Jf. pkt. -4- i Hovedavtalen skal arbeidsgiver så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: Omorganisering / omlegging av driften Rasjonalisering/ driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser Informasjonsprosedyrer, bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanninger/ oppsigelser, prosedyrer ved utlysning/ kunngjøring av nye stillinger, og mulige alternative løsningsmodeller ved avgang.

89 , saksnr. 04/555-5 Jf. pkt -4 i Hovedavtalen om omstilling og utvikling er: målsettingen med omstillingsarbeidet å gi innbyggerne best mulig service ved å oppnå høyest mulig kvalitet og forbedret faglig standard på tjenestene ved riktig bruk av økonomiske, menneskelige og politiske arenaer. Det er i tillegg gjennomført to rådsmøter med tillitsvalgte og hovedverneombud, hvor tillitsvalgte er tatt med på råd ift. omlegging av driften og struktur. Strukturelle endringer Det foreslås følgende endring, med virkning fra..05 En organisatorisk sammenslåing av driftsenhet sykeheim og driftsenhet Åpen omsorg, med en driftsleder for begge enheter. Det etableres en avdelingsstruktur, jf. skisse under. Forebyggende enhet videreføres som i dag, men med et ansvar for rus. Drift av kjøkken legges organisatorisk til enheten, samt overordnet ansvar for vaskeritjenester. Enhet for omsorgstjenester Enhet for forebyggende tjenester Støttetjeneste Innleieressurs Driftsleder Driftsleder Avdeling: avd.leder Ansvar: Hjemmetjenester Sykeheim Brattreit Ca 48 årsverk (.9.5) Avdeling:.avd.leder Ansvar: Bolig(Ressurskreven de brukere) Rus og psykiatri (boligomsorg) Psykisk utviklingshemmede Støttekontakt BPA Ca 5 årsverk Legetjenesten Helsestasjon Skolehelsetjenesten Barnevern PPT Rus og psykiatri Fysio-og ergoterapi Samhandlingskontoret Kjøkken og vaskeri Ca 3 årsverk Side av

90 , saksnr. 04/555-5 Begrunnelse for endring i struktur Styrke samhandlingen (omsorgsenhetene mellom) Unngå brudd (pasientflyt, helhetlige tiltakskjeder) Helhetlig ledelse(ser hele enheten og helhet ift behov, ansatte og brukerbehov. Best mulig ressursutnyttelse) Gir mulighet for økt fleksibilitet( ressurser styres ditt brukerbehovet er størst) Økt tverrfaglighet (omhjemling)( Tverrfaglig samarbeid med definerte oppgaver og avklarte roller ift å ivareta helheten rundt brukeren) Kan gi mulighet for flere heltidsstillinger Arbeidsmiljømessige konsekvenser: Omstillinger og omorganiseringer har som regel konsekvenser for arbeidsmiljøet. Uvisshet rundt endringer i arbeidsoppgaver, flytting av personell og eventuelle reduksjoner i bemanning kan skape mye usikkerhet og uro, og kan ha innvirkning på sykefraværet I omstillingsprosessen er det derfor viktig man vurderer hvilke konsekvenser endringene har for arbeidsmiljøet og hvordan evt. negative konsekvenser kan forebygges, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere de negative konsekvensene. Overordnet ROS analyse har fokus på: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene, dersom dette skjer Sannsynlig: Økt sykefravær Ansatte søker seg vekk Frykt for å miste jobben Usikkerhet ift overtallighet Side 3 av 3

91 , saksnr. 04/555-5 Opplevelse at ting blir tredd nedover hodet Stress, usikkerhet for at ny organisering medfører endring i arbeidsoppgaver Uvisshet (generell- hvor skal jeg jobbe, hvem skal jeg jobbe sammen med, hvem blir min leder, hvilke arbeidsoppgaver osv) Usikkerhet ift egen kompetanse Får man søkere til de nye lederstillingene? (er de attraktive?) Tiltak: Gi god informasjon, samtaler med ansatte, involvere ansatte, kartlegge kompetanse og kompetansebehov, stillingsbeskrivelser, regelverk knyttet til overtallighet skal følges. Redusere konsekvenser: Tett oppfølging av sykmeldte, leder og kollegastøtte, ekstern bistand under omstilling. I påvente av beslutning om organisering vil ansatte være i en krevende fase med uvisshet og usikkerhet. Den største risikofaktoren er bekymring og uro blant de berørte ansatte som igjen kan føre til sykefravær og at ansatte søker seg til annet arbeid. Uro i kan føre til produktivitetstap blant ansatte. Arbeidsgiver må jobbe systematisk for å ivareta ansatte i den videre endringsprosessen. Det er imidlertid viktig at man synliggjør hvilke muligheter som også kan ligge i endringer av struktur og arbeidsmetodikk. Ledere og ansatte skal i det videre arbeide kartlegge og se på muligheter for endrede arbeidsprosesser som kan frigjøre kapasitet, og gi mer brukerrettet tid(bruk av velferdsteknologi, rapporteringsrutiner osv). Arbeidsgiver vil jf. gjeldende lov og avtaleverk påse at arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig, under og etter omstilling og ved etablering av ny struktur innenfor helseenhetene. Det er i samarbeid med tillitsvalgte utarbeidet en tidsplan og en plan for informasjon, jf. Verran kommune sine retningslinjer for omstilling. Arbeidsgiver vil i samarbeid med ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud arbeide videre med en detaljert ROS analyse, som skal se på om: Medfører omstillingen at arbeidsmetodene blir endret? Medfører endringene nye opplæringsbehov? Medfører endringene nye datasystem/programvare? Medfører endringene nedbemanning? Medfører endringene behov for nye lokaler? Medfører endringene behov for endring av dagens lokaler? Medfører endringene andre forhold? Medfører endringene at ansatte har ekstra behov for støtte Hvilke støttetiltak skal evt. gjennomføres På hvilken måte skal vi ivareta medvirkning fra ansatte( det er nå arbeidet begynner). Side 4 av 4

92 , saksnr. 04/555-5 Tillitsvalgte bes om å ta stilling til arbeidsgiver sitt forslag om ny organisering av helseenhetene fra og med De to enhetene Åpen omsorg og Sykeheimen slås sammen til en driftsenhet, som betegnes Enhet for omsorgstjenester", med en driftsleder. Det etableres i tillegg en avdelingsstruktur.. Rådmannen bes om å gjennomføre organisasjonsendringen slik at den kan tre i kraft..05. Protokoll: Partene ønsker å komme med en felles skriftlig uttalelse til saken. Side 5 av 5

93

94 Dato: Uttalelse fra tillitsvalgte etter drøftingsmøte vedrørende struktur i "Omstilling helse" 04 Synspunktene om den overordnete strukturen for "Omstilling helse" som ble lagt fram for tillitsvalgte den fra Strategisk rådgiver Anita Ulstad er nokså sammenfallende. Det ble derfor valgt å gi en felles uttalelse. Representanter: Lill Marit Sandsæter og Monica Landsem Morten Aakvik og Lisbeth Smolan Trude Bye Ria Rømo Hovedverneombud: Bjørg Kristin Malmo I forhold til struktur i forebyggende enhet/ enhet for forebyggende tjenester kommenteres det at det bør komme fram at både rus og psykiatri legges dit, mens ansvaret for boliger i forhold til psykiatrien legges til en annen enhet. Slik det er lagt fram, er det kun rus som kommer under forebyggende enhet. I forhold til øvrig struktur ser man positivt på valget av en felles driftsleder. Dette håper man vil kunne føre til samarbeid i mellom enhetene i mye større grad enn i dag, samt gi en bedre utnyttelse av ressurser. Man håper også på større muligheter til å øke stillingsprosenten til ansatte. En sammenslåing til en enhet kan føre til mer sammenhengende tjenester for brukere av helsetjenesten. Det er usikkerhet knyttet til belastningen på driftsleder/ avdelingsledere og muligheten til å følge opp ansatte.

95 Dato: Ansatte er veldig fornøyd med oppfølging og synligheten av driftsleder ut i enheten per i dag, og mener at dette har ført til mindre sykefravær. Det presiseres at driftslederen bør ha økonomi- og delvis personalansvar for å oppnå best mulig samarbeid. Det kommenteres at stillingsstørrelsen i støttefunksjonen for innleieressurs bør ligge på 00%. Man tror at det vil gi en del utfordringer med turnusordninger og at en person som innehar støttefunksjonen vil trenge tid til å danne seg en god oversikt. Det presiseres at inndelingen i to enheter grunnes størrelsen av enhetene, og samarbeid i mellom alle underenheter bør være uavhengig av inndelingen. Det er diskutert flere tiltak som er vesentlig for å få en sammenheng i helsetjenestene. Disse kommer ikke fram i strukturen som ble lagt fram i dag, da de ikke er utredet tilstrekkelig. Det ansees likevel som en forutsetning at slike strukturelle forandringer blir satt i gang så fort som mulig. Dette gjelder blant annet en omdefinering av ledige rom på sykeheimen, en sammen lokalisering av boliger med ressurskrevende brukere og gode dagtilbud. Generelt blir en omstilling av helsetjenesten med flere som skal få mulighet til å bo hjemme lengre sett på som en positiv utvikling. Omstillingen som er planlagt i Verran kommune bærer imidlertid tydelig preg av et behov for å drive mer økonomisk. Omstillingen går veldig fort. Man er kritisk til en slik drastisk nedskjæring på antall sykeheimsplasser uten å øke ressurser i hjemmetjenesten. Alternative boformer og tidsbesparende tiltak som velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og multidose er ikke etablert og antallet personer med behov for hjemmetjenester vil trolig bli merkelig større. Effektivisering i hjemmetjenesten kan føre til et dårligere arbeidsmiljø og økt sykefravær. Det poengteres at omstillingsprosessen bør være godt forankret og involvere både ansatte og tillitsvalgte i stor grad. Dette også med tanke på framtidig bemanningsplan og nødvendig fagkompetanse.

96 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 04/434-4 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 0/ Kommunestyret DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETT 05 OG ØKONOMIPLAN Utrykte vedlegg: N Økonomiplan og årsbudsjett 05 - innspill fra Karin Widegren m.fl. driftsenhetene X Økonomiplan og årsbudsjett 05 - innspill fra Elise Dahl Malm skole 3 X Økonomiplan og årsbudsjett 05 - innspill fra Elise Dahl Folla skole 4 X Økonomiplan og årsbudsjett 05 - innspill fra Elise Dahl Oppvekst 5 I Innspill til økonomiplan Verran Kirkelige Fellesråd 6 X Tilbakemelding på økonomiplan og årsbudsjett Elise Dahl 05 - Åpen omsorg 7 X Innspill fra Strandveien barnehage - Økonomiplan 05 - Elise Dahl 08 og årsbudsjett 05 8 X Økonomiplan 05-08, årsbudsjett 05 - forebyggende Elise Dahl enhet 9 I Gjennomført drøftingsmøte budsjett 05 - økonomiplan Verran Kommune, Malm skole I Gjennomført drøftingsmøte budsjett 05 - økonomiplan Verran kommune, Folla skole X Økonomiplan og årsbudsjett 05 - innspill fra Elise Dahl NAV X Økonomiplan og årsbudsjett 05 - innspill fra Elise Dahl

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 21.07.2015 2015/923-4 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Byggmester Jørgen Binde AS Sjøfartsgt. 5

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.09.2015 2015/1067-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 GK Nord-Trøndelag AS Tjuin 7790 MALM V

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.12.2015 2015/1683-6 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Sweco Norge AS Bomv. 13 7725 STEINKJER

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 9/204 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av enebolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 9/204 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 18.02.2016 2015/1793-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Mikkel Fawzy 6860 Dona Drive. Navarre,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn R. Skjelstad

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 16.06.2016 2015/1885-10 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Norconsult AS Kongens gt. 27 7713 STEINKJER

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Maren Vermelid 476 25 053 2019051909 GBR-0088/0075 Dato: 05.08.2019 Siren Sæbø Linnestad Orrestien 44 3150

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Vedrana Lozancic 907 54 078 2019025239 GBR-0084/0175, BNR- 162080865 Dato: 13.05.2019 Morten Heum Solfengveien

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider Steinkjer kommune v/ Pål Christian Berg Postboks 2530 7729 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/6234-41288/2016/JIKR 197/1266/L42 29.11.2016 Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging.

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging. Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 30.06.2017 2017/665-5 Saksbehandler Deres referanse Jacob Br. Almlid, 911 36475 Lønnum Eiendom AS 7790 MALM Melding om vedtak Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien,

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 08.07.2013 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/658 12/329-11

Detaljer

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Ole Edvard Silderen Landbruksrådgiver

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Ole Edvard Silderen Landbruksrådgiver Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 23.05.2016 2015/657-8 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Einar Markus Sjømark Kjerkreitveien 50 7790 MALM Melding om

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Verraparken, møterom: Flage Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240.

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Fullmaktsvedtak planutvalg 30.01.2014 024/14 MOS Saksansvarlig Arkiv: Objekt: GB-201/5 Arkivsaknr 14/89

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYGGESAKSAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Bratland Eiendomsutvikling AS

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.08.2016 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 15.01.2016 2016/76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Vebjørn Knutsen Sætermoveien 327 9300 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 18/2387-13920/18 - GBNR 15/9 Dato: 19.06.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00-11:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /17 EBYGG ARBO

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /17 EBYGG ARBO ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG DRAMMEN KOMMUNE Ingeniørtjenester AS Porsveien 10 4994 AKLAND Vår referanse 13/10622/10/CAMANG Arkivkode GBNR 36/32 Deres referanse Dato 07.08.2014 RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Annette Grimnes Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon fra byggegrense

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Annette Grimnes Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon fra byggegrense Ås kommune Byggesak og geodata EBP-utvikling AS Vassumveien 19 1407 VINTERBRO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/01708-23 Annette Grimnes 30.08.2016 Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien 51 - Tomannsbolig med sportsbod

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien 51 - Tomannsbolig med sportsbod 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/03657-10 Cecilie Foss 09.02.2018 Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Jens Are Jensen Neptunveien 28 9303 SILSAND Deres ref.: Vår ref.: 17/4240-23259/17 - GBNR 62/80 Dato: 06.11.2017 Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Tillatelse til riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust

Tillatelse til riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust Stig Morten Letnes Bogavegen 134 7724 Steinkjer Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/4504-31165/2016/GRSM 197/921/2/L42 15.12.2016 Tillatelse til riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust

Detaljer

Vestby kommune Geodata

Vestby kommune Geodata Vestby kommune Geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY LUNNER KOMMUNE Siri og Bjørnar Rudsengen Oppenvegen 61 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/958-11 GNR 94/87 23.07.2012 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

VENGSØY HAVN, 96/18 - FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE GODKJENNING AV TILTAK. I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak:

VENGSØY HAVN, 96/18 - FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE GODKJENNING AV TILTAK. I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: Tromsø kommune - næring, kultur og idrett v/øyvind Rasmussen Postboks 6900 9292 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: Sak: 16/7592 Svein Broks 10.10.2016 Dok: 58759/16-SVEBRO Telefon:77 79

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 21.01.2011 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/654 06/694

Detaljer

Igangsettingstillatelse - del 1

Igangsettingstillatelse - del 1 AMFI BYGG STEINKJER AS Øravegen 4 6650 SURNADAL Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/4117-16626/2017/GRSM 192/459/L42 12.05.2017 Igangsettingstillatelse - del 1 Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 192/459 m.fl. Tiltakshaver:

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verraparken, Lillesalen Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 10:00 -Orientering om Sentrumsprosjektet. -Orientering om framdrift

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald Larssen, Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal, Bård Rasmussen, Leif-Yngve Wallenius

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald Larssen, Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal, Bård Rasmussen, Leif-Yngve Wallenius Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhussalen Møtedato: 24.10.2008 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Areal og samfunnsplanlegging Delegert vedtak Att. Monica Gulbrandsen Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/2113-24 Svein Stræte 08.05.2014 57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Delegert sak nr. 143/14

Detaljer

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Komite næring, nærmiljø og bosetting Verran Servicekontor, kantina. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til endring

Vestby kommune Tillatelse til endring Vestby kommune Tillatelse til endring Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 17.01.2011 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34)

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34) Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 06.02.2017 2017/136 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf 98 25 34 11 Willy Selen Gjeilvollv. 5 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 19.02.2016 2016/325-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Eva Kristin Borg og Terje Kristiansen Øvre Sørliveg 5 7712 STEINKJER

Detaljer

GODKJENNING - endring av tillatelse og igangsettingstillatelse

GODKJENNING - endring av tillatelse og igangsettingstillatelse Delegasjonssak nr: FBR RAM 3769/16 Systembygg AS, Trondheim Falkenborgvegen 9 N-7044 TRONDHEIM GODKJENNING - endring av tillatelse og igangsettingstillatelse Saksbehandler Marianne Laanke Losen Saksnummer

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER John Kristoffersen Arkitektkontor AS Postboks 932 9259 TROMSØ Svein Erik Karlsen Deres ref.: Vår ref.: 17/5960-26302/17 - GBNR 84/150 Dato: 11.12.2017 Tillatelse til tiltak med

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Geodata

Vestby kommune Geodata Vestby kommune Geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/04836-11 William Dave Sheer 27.04.2017 Vedtak om fradeling med

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 20.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301017-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Erland Per Volden

Detaljer