Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?"

Transkript

1 Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår Årskursus i København 16 Forum for tillitsvalgte 19 Personalia Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals Neste medlemsmøte Tirsdag 30. august: Shelly Godtfredsen Idiopatisk nekrose. Mercy Ships OTF medlemsmøter (Bygdøystuene) (generalfors.) (heldagskurs) Tannlegen spør, trygden svarer Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf.: SMS: Faks: E-post: Web: Hvor? Håndverkeren Kurs og konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo (inngang fra Kristian IV s gate vis à vis hotell Bristol) OTF nytt 4-11 side

2 OTF nytt 4-11 side 2

3 Lederen har ordet Den ulidelige Forbrukerundersøkelsen Det er stille om Forbrukerundersøkelsen og FBI-saken i media, støvet la seg relativt raskt. NTF sentralt satset på dette i sin strategi: la mest mulig ligge så legger bølgene seg raskt. Man mente med det å forvolde minst skade. Presidenten kom derfor ikke med motargumenter overfor Forbrukerrådets Randi Flesland. Det synes meg derfor som om inntrykket at det er mange tannleger man ikke kan stole på, fikk stå uimotsagt. Jeg er av den mening at det er akkurat tvert i mot, det er mange tannleger man kan stole på, det er mange av oss som gjør en skikkelig jobb. Da er det synd at hovedkonklusjonen i undersøkelsen, (det er vanskelig å være tannlegepasient fordi vi er en gjeng med stort sett uærlige, lite grundige yrkesutøvere), ikke får en tydeligere protest. Ved NTFs strategi er det en del skadelidte som ikke fikk oppleve den støtte jeg mener de kunne og burde fått som medlemmer av en forening. Jeg mener jeg har all mulig rett til å si dette fordi de aller fleste av tannlegene som ble utsatt for undersøkelsen er medlemmer av OTF, og at vi vet det var mye å sette fingeren på i utførelsen av undersøkelsen. Jeg tok kontakt med NTF sentralt det øyeblikk jeg fikk vite om det planlagte programmet og Forbrukerrapporten, ca en uke før programmet ble vist på TV. Jeg ønsket å vite hva NTF hadde tenkt å gjøre med saken. Jeg har i ettertid fått vite at NTF hadde mye lengre kjennskap til saken enn meg som OTFleder. Underlig synes jeg, forble min telefon til NTF den eneste kontakt lokalforening og moderforening hadde i sakens anledning. Jeg synes det er beklagelig at NTF sentralt verken fant det nyttig eller nødvendig å ha noen meningsutveksling om Forbrukerundersøkelsen med meg eller andre i OTF. Når jeg leser Tidende i etterkant virker det også som om NTF sentralt mener å ha lagt saken bak seg med rimelig tilfredsstillelse. Det er nok de flestes ønske at saken skal være over, det føles som en ubehagelig sak også for oss som ikke er involvert. På siste OTF-møte spurte jeg forsamlingen om man ønsket et møte eller deler av et møte til å ta opp Forbrukerundersøkelsen i ettertid, men håndsopprekningene viste ikke noe tydelig ja for dette. Som alminnelig uinvolverte er vi muligens gått litt lei, rett og slett. Vi har lyst til å gå videre og la saken ligge. For mange av de involverte har dette blitt til en vond sak, flere har blitt skadelidende gjennom feilsitering og bevisst forvridning fra journalistenes side enn det jeg kan klare å beskrive med noen få setninger. Jeg har vært i kontakt med såpass mange at jeg vet at de eneste som fikk noe positivt ut av undersøkelse og TVprogrammet var media og Forbrukerrådet. For ærlig talt, jeg ser virkelig ikke nytteeffekten for pasientene. Ordtaket sier at tiden leger alle sår, men det går nok ikke så raskt for den som har vært implisert. Det må jeg være oppmerksom på som tillitsvalgt. Vi som er tillitsvalgte enten det er lokalt eller sentralt, plikter å ta til oss at saken er ille for den som har vært direkte involvert. For dem er saken i skrivende stund på langt nær over. Derfor har Carl-Henrik Gullaksen, leder av Sentralt Næringsutvalg (SNU) og direkte involvert i Forbrukerundersøkelsen, et innlegg i dette nummer av OTF. Noen tidligere ledere av OTF har vært en stor støtte for enkelte av dem det har gått hardest ut over. Jeg må berømme disse enkeltpersoners initiativ og innsats, de er raskt på banen og viser omsorg, empati og hjelpevilje overfor sine kolleger. Dette er selvfølgelig også til stor hjelp for meg som leder og for OTF som en organisasjon som ønsker å stille opp for medlemmene. I denne saken mener jeg at man ikke kan det uten å ha en viss kontakt med skadelidte. Ellers kan det fort bli ensidig informasjon og utsagnet om å stille opp for medlemmene kan fort føles hult ut. Nå er det ikke min mening å tvære ut den ulidelige Forbrukerundersøkelsen i alle ledere, men jeg synes det er viktig å si i fra til NTF nok en gang at vi er her som samarbeidsvillig lokalforening med i overkant av ¼ av landets tannleger i ryggen. På ledermøte sentralt i november 2010 repeterte jeg høyt den stående invitasjon OTF har overfor moderforeningens valgte ledelse og etterspurte ordningen med lokalforeningskontakter. Jeg fikk da vite at denne fremdeles eksisterer, og så vidt jeg oppfattet det bekreftet enkelte lokalforeninger god kontakt gjennom ordningen. Jeg har vanskelig med å forstå hvorfor det da skal sitte så langt inne for NTF sentralt å ta kontakt med OTF på samme måte. Jeg er vennligstemt overfor kontakt og samarbeid, og synes jeg nå har ventet lenge nok på besøk fra kontaktene! Anne Beate Sønju Clasen OTF nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Midlertidig ansvarlig redaktør: Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité: Håkon V. Rukke Mobil: Anne Beate Sønju Clasen Mobil: Nina Orskaug (permisjon) Mobil: Informasjonssekretær: Marianne Horgen Mobil: Webredaktør: Flemming Christenson Mobil: Layout: Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Telefon SMS Telefaks OTF nytt 4-11 side 3

4 OTF nytt 4-11 side 4

5 Medlemsmøte 12. april 2011 Lederen i OTF, Anne Beate Sønju Clasen, ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til medlemsmøtet. Liss Fongaard informerte kort fra Forum for tillitsvalgte Saker som var tatt opp på dette møte var bl.a.; Nye markedsportaler v/ Randi Flesland. Tannlegeforeningen og tannlegene i media v/ Gunnar Lyngstad president i NTF og Sølve Stang, Stang media. Revisjon av etiske regler for tannleger v/ Ivar Hoff og Camilla H. Steinum. Aktuelt og Nyheter: Kostnadsundersøkelse privat sektor, lokalforeningens juridiske status og ansvar og NTFs nye nettside. Fagnemnden ved Mette G. Hillestad ønsket velkommen til kveldens foredragsholder Ivar Espelid, professor i pedodonti og leder ved tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord - Norge i Tromsø. Kveldens tema var: Emaljen, kan vi tenke oss et liv uten? Tidens tann tærer og det krever sin emalje. Men hva når naturen svikter? Tannutviklingsforstyrrelser har mange årsaker. Utfordringer, diagnostikk og behandling fortjener også oppmerksomhet. Trygdetakster fra HELFO forutsetter at tannlegen stiller korrekt diagnose, men det er ikke alltid like enkelt. Det er så mye som ligger i genene at hvem vet hva fremtiden byr på? Samarbeid mellom spesialister og allmenntannleger, spesielt mellom spesialister i pedodonti og andre kan være viktig og nyttig ved tannutviklingsforstyrrelser Professor Espelid presenterte sin ønskeliste: - Protokoller for oppfølging av pasienter med alvorlige tannutviklingsforstyrrelser. - Første- og andrelinje tjenester som samarbeider godt. - Pasientene bør sees av et team av spesialister med klar ansvarsfordeling - Dette gir pasienten et kvalitetssikret, profesjonelt og forutsigbart tilbud. Tannhelsetjenestens kompetansesentra skal sikre tilgjengelighet av spesialistkompetanse og drive etterutdanning. For Oslo og Østlandet er TKØ, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet ansvarlig. Forekomst av tannutviklingsforstyrrelser: 10 % MIH (molar-incisior hypomineralization) 0.1% Amelogenesis Imperfekta % Dentinogenesis Imperfekta 0,0010% Dentindysplasi Et årskull i Norge er Stønad fra trygden se pkt. 7 i veilederen. Pkt. 7: Det ytes stønad til behandling av følgene tannutviklingsforstyrrelser, se veilederen. Det ytes kun stønad til behandling av tannutviklingsforstyrrelser som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Behandlingsbehovet må ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen. Det ble utbetalt ca. 43 mill. kr i 2010 til innslagspkt. 7, ca. 47% til AI og ca. 50% til agenesier. Professor var Espelid til 2 års alder. Mineraliseringen skjer hele tiden frem til 7 års alder. Diagnostikk av dentale utviklingsforstyrrelser er vanskeligere på voksne pasienter. Det er en misforståelse at genetiske feil alltid er nedarvet. Alle mennesker får tilfeldige forandringer i sitt arvemateriale. Noen symptomer på genfeil kan være synligere enn andre. Tannlegeerklæring: Når diagnosen stilles, bør pasienten få en erklæring om sin tannutviklingsforstyrrelse, gjerne også dokumentert med bilder. Hvordan stille riktig diagnose? - skille mellom normal og unormal emalje. - registrer emaljeforandringens beliggenhet, defektens utseende og antall defekter. - se anamnesens og det kliniske bilde i sammenheng. Mineralisering: Primære tenner anlegges fra 2.fostermnd. Mineraliseringen starter i 3.fostermnd. Mineraliseringen av kronen i front og seksere starter fra ca. 6 års alder Opasitet: Emaljen har en lokalisert fargeforandring som ofte er hvitlig, gulaktig eller brunlig. Kan være diffus eller tydelig avgrenset. Emaljeoverflaten er i utgangspunktet inntakt, men overflaten kan lettere bryte sammen. Fortsettelse side 7 OTF nytt 4-11 side 5

6 OTF nytt 4-11 side 6

7 Medlemsmøte 12. april 2011 Fortsatt fra side 5 Hypoplasi: Mangel på tannsubstans ved erupsjonstidspunktet. Makroskopisk formforandring kan være "pit". PEB (posteruptive breakdown= posteruptiv emaljebrekkasje). MIH (Molar-Incisor Hypomineralization): Betegnelsen ble forslått i 2001, tidligere brukte betegnelser, Idiopatic enamel hypomineralization, developmental enamel defects, Non-fluoride motteling, Morbus S, Cheese molars. Typisk for MIH er alvorlighetsgraden som kan variere betydelig. MIH tenner har usikker prognose, jo mørkere emaljemisfarging, desto større er sjansen for PEB. Affiserte seksere er veldig sensible. Det er påvist at de kan ha oppregulert mengde av receptorer for nociseptiv varme, dette gjelder også tenner som ikke har emaljefrakturer (ref: Rodd 2007), så luftblåsing er forbudt. Fagrell (2008) viste at bakterier kan penetrere emalje selv når denne er intakt. Hvor vanlig er MIH? Studier fra Finland viser ca. 20 %, Sverige ca. 14%, vi kan regne mellom % i Skandinavia. I 2008 studie av utbredelse av MIH blant norske rekrutter: 9% hadde MIH, 3-4 % alvorlige, 3% moderat og 2% mild. Man trodde tidligere at Dioxin i morsmelken kunne være årsak til MIH, men senere undersøkelser fra Finland viser at det er ytterst lite dioxin i morsmelken i dag. En studie av Gøran Koch og medarbeidere (ikke publisert per i dag): MISS-prosjektet barn var med i undersøkelsen, MIH pasientene ble plukket ut. MISS prosjektet: (Mineraliseringsstørda) tenner i Sydøstre Sverige viser MIH betydning av faktorer utregnet ved Odds ratio: Brystmelk > 6mnd. 1,9% Velling > 6mnd 2,0% Sen introduksjon av melkeblanding 1,8% Dette viser at det kan være en form for underernæring eller sen introduksjon av annen ernæring enn brystmelk som kan være årsak til MIH. Behandling: Restaurering med kompositt : Det må prepareres til frisk emalje dvs. at all affisert emalje må fjernes. MIH emalje innholder lite emaljeproteiner, men mye albumim. Dette i motsetning til dental fluorose og AI hvor det er mye emaljeprotein. Innledende behandling: - avhjelpe smerte, god anestesi i kombinasjon med analgetica (paracetamol) - hindre ytterligere avskalling - beskytte svak emalje og tilføre fluor - kjemisk herdende glassionomer Behandlingen må gjøres så skånsomt som mulig. Observasjonsfase: - Avhjelpe estetiske problemer - hyppige kontrollintervaller kan være nødvendige, bør gjøres av en tannlege Evaluering og planlegging: Ved 8-10 års alder planlegges en mer permanent løsning, stålkrone er indisert ved omfattende hypomineraliserte områder og når, randcrista er borte. (3M Espe Stålkrone anbefales). Fortsettelse side 9 OTF nytt 4-11 side 7

8 OTF nytt 4-11 side 8

9 Medlemsmøte 12. april 2011 Fortsatt fra side 7 Permanent terapi: Kompositt Kroner/innlegg Ekstraksjoner Konklusjon: Tidlige ekstraksjoner fører ofte til et godt resultat (lettere for kjeveortopeden å få et godt resultat) Arvelige tannutviklingsforstyrrelser: Amelogenesis Imperfekta, inndeles i fire hovedtyper: Hypomaturasjonstype: Kan være vanskelig å skille klinisk fra Dental Fluorose. Klinisk ses "snow capped" emalje. Ved alvorlige tilfeller ses chipping av emalje. Pasient med AI har ofte åpent bitt. Hypokalsifikasjonstype: Emaljen er så bløt at den kan ekskaveres. Her utføres kroneterapi så fort som mulig. (Henvis pasient til Kompetansesenter for å få den beste behandlingen.) Hypoplastisk type: Ru emalje, misfarginger i pitsene. Groper i emalje og generelt tynn emalje. Kombinasjonen Hypomaturasjonhypoplasi-type med taurpdontisme. I dag kjenner man til ca. 8 gener og nesten 30 genfeil som forårsaker AI. ph reguleringen i og rundt ameloblastene har betydning for emaljeproduksjonen. Seksjon for klinisk genetikk Oslo Universitetssykehus vurderer å gjøre gentesting for AI. OMIM: Nettside med oppdatert genetisk informasjon om alle arvelige sykdommer. AI: - affiserer alle tenner - ikke knyttet opp mot spesielle tidspunkt i amelogenesen - kan forekomme sammen med andre system sykdommer Studie av protetisk restaurering av AI-kasus (ref. Sundell og Koch) viser høy grad av vellykkethet ved tradisjonell adhesiv teknikk. NB! viktig med systematisk oppfølging av AI pasienter. 0-6 år: diagnostikk, informasjon og kontinuerlig oppfølging, hygiene, profylakse etc år: god hygiene, nødvendig kroneterapi år: endelig behandlingsplanlegging. Dentinogenesis Imperfekta: Forekommer alene som type II - arves autosomalt dominant - prevalens 1/ begge tannsett er affisert - tennene får unormal farge kort tid etter erupsjon - store pulpakammere med rask obliterering Referanser: Espelid referer til Pediatric Dentistry, A Clinical Approch Kap. 17 Foto: Anne Beate Sønju Clasen Referenter: Anne Beate Sønju Clasen og Liss Fongaard OTF nytt 4-11 side 9

10 En kasuspresentasjon fra Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet Forbrukerrådet gjennomførte høsten 2010 en Test av tannlegekvalitet der fire pasienter besøkte 20 forskjellige tannleger/ tannklinikker i Oslo området. Dette resulterte i 25 konsultasjoner. Professor Morten Rykke og Forbrukerrådet har konkludert og forfattet en rapport etter konsultasjonene. De fleste Oslotannleger har sikkert fått med seg dette. Jeg ønsker her å presentere testpasient 4 (Per) med referanse til journal, røntgen bilder og foto, slik at våre kollegaer kan få et innblikk i dette kasuset. Hensikten er å belyse hvordan vi som tannleger kan oppleve situasjoner, det kliniske bildet og tolke utsagn forskjellig. Tanken er altså ikke å skulle kommentere fremgangsmåten eller metoden i testen og rapporten da dette blir behørig omtalt i Tidende nr. 7, mai 2011 Det gis i rapporten uttrykk for at det er valgt fire gjennomsnittspersoner som testpasienter. Testperson nr. 4 er imidlertid langt fra gjennomsnittlig. Hans tilfelle er mer komplekst og inneholder utfordringer langt utover vanlig kariesdiagnostikk. I og med at kariesdiagnostikk er viktigste parameter i testen, blir det feil å presentere en pasient som har andre problemstillinger som i stor grad overskygger dette tema. Dette fordi tannleger må tenke helhetlig ovenfor en pasient, diagnostisere, gradere og vurdere patologi i så vel tannkjøtt, munnhule, bevegelsesmønster og funksjon/parafunksjoner, herunder tannslitasje i ulike former. Når en tannlege møter en helt ny pasient kan det ta litt tid å bli kjent. I de fleste tilfeller danner en seg et bilde etter 30 min. og klarer å gjennomføre en karieskontroll på denne tiden. For pasient nr. 4 er situasjonen annerledes. Han signaliserer at han blør i tannkjøttet og stiller spørsmål rundt dette. Videre ønsker han flere tenner og lurer på hva som kan gjøres med det. Det ligger nærmest i kortene at man her må foreta en mer omfattende undersøkelse, både kontrollere tannkjøttet samt en prognosevurdering av alle pilarer. Videre må man se på nødvendigheten av å heve bittet med tanke på å tilstrebe et bedre utseende for fortennene, vurdere eventuelle nye broer, proteser eller implantater. Det var intet å innvende mot testpersonens spørsmål til tannlegen, dersom dette ikke var en test som kun evaluerte et kriterium, nemlig hvor mange hull finner tannlegen? Ift pasient nr. 4 var det imidlertid så mange problemstillinger og prioriteringer at antall "hull" ikke kan vurderes som et isolert spørsmål. Kriteriene hva er viktigst, eller mindre viktig og hva som ligger i begrepet nødvendig, burde ha vært med i evalueringen av pasient nr. 4, ikke hvor mange "hull" tannlegen finner. Dersom testen kun skulle evaluere evnen til å finne "hull", burde testpersonens spørsmål til tannlegene ha vært: "Hvor mange hull har jeg og hvilke bør prioriteres først?". Rapporten legger testpersonenes subjektive erfaringer og opplevelser til grunn. Når en leser rapporten kan det virke som om testpersonene har innfortolket tannlegenes informasjon til en negativ adferd fra tannlegens side. Jeg tror neppe det kun bunner i svakheter ved kommunikasjon, som noen kanskje vil ha det til. Det er ikke tilfredsstillende at rapporten kun legger til grunn testpersonens muntlige tilbakemeldinger. På dette grunnlag er det professor Rykke og Forbrukerrådet trekker sine konklusjoner. Journalene utgjør en objektiv og naturlig motvekt og verifisering av pasientens muntlige påstander. Journaler beskriver diagnoser, funn, ulike vurderinger, forbehold og hendelsesforløpet. Dette er avgjørende informasjon som ville gi testen og rapporten et mer korrekt innhold. I rapporten uttales bl.a "Alle de fire tannlegene foreslår derimot ikke omfattende nok behandling", noe det ikke er tilstrekklig holdbarhet for å hevde uten at journalene er innhentet og kontrollert. Testpasient 4 / Per Før testen ble pasienten undersøkt av Professor Rykke og hans team. Ifølge Rykke har pasienten flere store kaviteter, mistet en fylling, og mange av fyllingene og kronene er i dårlig stand. Flere av disse kavitetene og kronene bør behandles. Han har også en gammel bro. Per går sjelden og uregelmessig til tannlege. Når det gjelder testperson nr. 4 skulle han si følgende til tannlegene: Jeg har ikke vært hos tannlegen på et par år. Jeg trenger å gjøre det som er nødvendig. Dessuten mangler jeg noen tenner. Hva kan gjøres med det? Jeg blør også i tannkjøttet. Hva kan det være? Jeg er heller ikke fornøyd med utseendet på fortennene. OTF nytt 4-11 side 10

11 Fortsatt fra side 10 En tannlege ved vår klinikk fikk inn Per som ny pasient. Det påstås i rapporten at det er foretatt tre undersøkelser til kr 3540,- uten at tannlegen klarte å komme frem til et behandlingsforslag. Her er det avvik mellom det testpersonen muntlig refererer til rapporten og det som fremkommer av journalen. Dette understreker det kritikkverdige i at Forbrukerrådet ikke innhentet kopi av journalene. Det er kun foretatt en undersøkelse ved første besøk. Dette dokumenteres i journal. Pasienten har deretter besøkt to ulike behandlere for å ivareta pasientens behov på best mulig måte. får time for konserverende behandling av noen tenner hvor skadene anses å være så omfattende at det vil kunne føre til pulpitt om det ikke blir tatt omgående. Pasient informeres om dette. Pasienten forteller at han jobber free lance og reiser mye og derfor ikke kan komme tilbake før nærmere jul. Tannlege 1 forklarer at han da er på ferie, hvorpå pasienten da får time hos en annen tannlege slik at denne behandlingen blir utført raskest mulig. Under dette besøket betalte pasienten for undersøkelse, OPG og to statusrøntgenbilder av typen bw, (da det ene bildet var litt utydelig i eksponering betaler pasienten kun for ett bilde). Besøk 3: Pasient var forespeilet besøk hos tannpleier under besøk 1. Tannpleieren gjennomfører en lommeregistrering rundt alle flatene på tennene, samt depurer. Her blir det diagnostisert marginal periodontitt ved flere av tennene. Pasienten fikk utdypende muntlig og skriftlig informasjon og instruksjon. Som et ledd i hygieneinstruksjonen ble pasient anbefalt bruk av elektrisk tannbørste samt mellomromstannbørste. Tannpleier brukte ikke de interdentalbørstene pasienten kjøpte til å rense med, slik pasientens vil ha det til. Dette er altså feil referert og gir et galt bilde av behandlingen. Disse kan oppsummeres til følgende: Besøk 1: Undersøkelse der det avdekkes stort behandlingsbehov. Det ville vært særdeles dårlig odontologi å sette opp omfattende behandlingsplan ut fra en førstegangsundersøkelse uten å kjenne til de periodontale forhold. Pasienten signaliserer både i helseskjema og muntlig at han har problemer med tannkjøttet. Imidlertid har Per en iøynefallende dyp kavitet (tann 43) som trenger snarlig behandling. Etter omfattende informasjon fra tannlegen om fordeler og ulemper ved forskjellige behandlingsalternativer vedrørende pasientens ønske om et bedre utseende og flere tenner, settes pasienten opp til ny time for å få løst de mest prekære / akutte problemene jfr. Helsedirektoratets veileder; God klinisk praksis i tannhelsetjenesten pkt 1: Akutt behandling etter foreløpig undersøkelse og diagnose. Pasienten Besøk 2: Dette var ikke en undersøkelse, men derimot en konserverende behandling av tann 43. Tannen hadde en foreløpig diagnose karies grad 4, hvilket bekreftes av tannlege 2 som noterer i journalen at pasient er orientert om eventuell senere rotbehandling pga pulpanær fylling. Denne fyllingen strekker seg over 3 flater. Pasienten har antydet at tannpleier forespeilet ytterligere to besøk med rens før han kunne få behandlingsforslag. Dette er heller ikke riktig referert, men pasienten ble anbefalt tre mnd intervall med rens for å få tannkjøttssykdommen under kontroll. Under dette besøket ble det funnet OTF nytt 4-11 side 11

12 Fortsatt fra side 11 ytterligere flere kaviteter / tannskader. I rapporten henvises til manglende prisoverslag og behandlingsforslag. Tannlege 1 forklarte pasienten utdypende om de ulike behandlingsalternativer, men at han ikke kan få et klart behandlingsforslag eller kostnadsoverslag uten grundig gjennomgang av de periodontale forhold pga tydelig sykdomstegn i tannkjøttet. Usikkerhet rundt eksisterende tenner og støttevev kan gi en dårlig prognose for noen av tennene som allerede bærer kroner og broer. Dette måtte utredes og avklares. Tannpleier har ikke forutsetning for å sette opp behandlingsforslag hos tannlege. Tannlege 1 utarbeidet imidlertid kostnadsoverslag på de første akutte reparasjonene som burde gjøres omgående. Avtalen mellom pasient og tannlege 1 var at behandlingsforslag skulle utarbeides når tannpleier hadde registreringen ferdig. Det var berammet et nytt besøk hos tannlege 1 etter jul. Dette besøket skulle omfatte prognose vurderinger og diskusjon rundt ulike behandlings alternativer med ditto kostnadsforslag. Dette besøket ble avbestilt av pasienten. Ovennevnte opplysninger kan dokumenteres i journal. Jeg har selv ikke hilst på denne pasienten, men etter å ha sett på dette kasus, stiller jeg meg undrende til at Helsedirektoratet mener at i dette tilfellet burde det holde å få reparert hullene, samt en flaske fluor skyllevæske Forbrukerrådet har gitt kopi av testrapporten til NRK, men nektet å gi kopi til flere av tannlegene som har blitt "testet". Dette til tross for at tannklinikkene eksplisitt er omtalt med navn, og den enkelte tannlege derfor lett kan identifiseres. Det er videre svært få som i ettertid har fått uttale seg om påstandene som er omtalt i rapporten. Forbrukerrådet og Tannlegeforeningen (NTF) har innledningsvis hatt dialog rundt testen. Imidlertid ble NTF ikke kjent med selve innholdet i rapporten før den ble oversendt NRK. Det var innledningsvis enighet mellom Forbrukerrådet og NTF at personnavn/ tannleger og tannklinikker/ bedrifter ikke skulle nevnes ved navn i rapporten. Formålet med rapporten hadde i like stor grad blitt oppfylt dersom rapporten utad var anonymisert. Likeledes skulle det være fortrolighet om innholdet i testen og avklares med NTF om måten testen skulle benyttes og kunngjøres. Disse avtalte forutsetninger ble senere brutt fra Forbrukerrådets side, hvilket ble bekreftet av generalsekretæren i NTF under Forum for tillitsvalgte. Selv om formålet er aldri så godt, bør risikoen ved å forenkle et budskap veies opp i mot konsekvensene ved å unnlate å belyse helheten. I dette tilfellet har Forbrukerrådet laget en rapport som kun tar hensyn til pasientens utsagn. All annen diagnostikk enn karies er tilsidesatt til fordel for å arrangere en underholdende tannlegekonkurranse i å finne flest mulig hull der operatøren er uvitende om spillereglene. Hva arrangørene legger i begrepet kvalitet er meg fortsatt uvisst? Tekst og foto: Carl-Henrik Gullaksen OTF nytt 4-11 side 12

13 TSE-kurset i protetikk vinter / vår 2011 Oslo har nå gjennomført modul 5 av TSE-kursene (Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning). TSEkursene har som mål å oppdatere tannlegenes kunnskapsnivå til det som blir undervist på De odontologiske fakultetene i dag. Denne gangen var det protetikk som var tema og interessen var rekordhøy. Selv om vi utvidet antall deltakerplasser fra ca 55 til 70, kom ikke alle som ønsket det med. Kurset består av 2 samlinger hver på 2 dager, denne gangen 24. og 25. januar samt 4. og 5. april. Disse samlingene ble avholdt på Håndverkeren. Kurset startet med forelesninger over 2 hele dager av førsteamanuensis Erik Saxegaard UiO og spesialisttannlegene i oral protetikk Knut Erik Jakobsen UiO og Harald Gjengedal UiB. Deltakerne ble delt opp i 7 grupper og det ble utdelt oppgaver som bestod i 3 konkrete kasus som skulle besvares i mellomperioden. Vi fikk oppgitt anamnese, røntgenbilder og kliniske fotos. Vi skulle stille diagnoser, vurdere etiologi, lage behandlingsmål og diskutere behandlingsalternativer. Deretter skulle vi velge hvilken behandling vi ville utføre og beskrive prosedyrene, diskutere materialvalg og vurdere vedlikeholdsbehov og prognose. Dessuten skulle vi skrive ut eventuelle refusjonsskjemaer til HELFO. Mye av kurset er nettbasert. Vi fikk tilgang til Classfronter hvor man fant oppgaver, forelesningsnotater, linker til nyttige nettsteder, mulighet til å stille spørsmål til foreleserne samt chatte med andre deltakere. Flere av gruppene valgte også å møtes fysisk i mellomperioden. Oppgavene måtte leveres innen 1. mars. I vår gruppe delte vi oppgavene mellom oss slik at arbeidsmengden ikke ble stor. Det er utrolig lærerikt å sitte og diskutere kasus og dessuten diskuterte vi også erfaringer fra egen praksis. Jeg tror de fleste knytter gode kontakter gjennom et slikt kurs. På de to siste forelesningsdagene ble det påfyll av faglig stoff og ikke minst ble besvarelsene gjennomgått. Det sprikte ganske mye i behandlingsvalg mellom gruppene (noe for Aftenposten?). Det var artig å høre hvordan de andre gruppene hadde resonert. Jeg synes at kurset var vellykket, først og fremst takket være inspirerende og dyktige forelesere. Kurset gjennomgikk de fleste områder innen protetikk, men det varierte noe hvor mye man gikk i dybden innen hvert felt. Vi fikk også grei veiledning i utfylling av HELFOskjemaer. Det ble en bra dialog mellom forelesere og deltakere. Kurset ga en unik sjanse til å stille spørsmål til tungvekterne innen protetikk. Dessuten kan man lage seg mapper med faglig stoff lett tilgjengelig på kontoret. Det er vedtatt at etterutdanning skal bli obligatorisk og kurset teller 75 timer i NTFs etterutdanningssystem. Elin Øyen OTF nytt 4-11 side 13

14 Årskursus København april 2011 Oslo Tannlegeforenings fagnemnd var representert på Årskursus i København ved Mette Gilhus Hillestad og Toril Leirskar Baumann. Den Danske Tannlegeforenings etterutdannelse og Årskursuskollegiet hadde satt sammen et variert program: Mye estetisk tannbehandling på årets kurs; En amerikaner, Frank Spears, hadde fire fortløpende moduler om dette emne fordelt over to dager. Ellers var de fleste fagdisipliner representert med en forelesning eller to. Vi ankom København fredag morgen og kikket først på Scandefa-messen. Den er Danmarks NorDental og ingen grunn til å reise til Årskursus. De samme utstillerne stort sett; ja selv salgskonsulentene kjenner vi igjen Deretter gikk vi på foredrag. Først hørte vi på Kjeld Fredens, dansk lege og hjerneforsker. Tittel på foredraget var: Fra ytre til indre motivasjon; - hvordan få våre pasienter til å gjøre det som er best for dem? Fredens utgangspunkt er at vi mennesker er Homo Irrationales, dvs.: 1. Mesteparten av vår tenkning er utenfor bevisstheten og derved ikke logisk. 2. Emosjoner er fundamentet for våre resonnementer. 3. Vi er ikke selvstendige individer, men er dypt avhengige av hverandre. Derfor må vi vekke nysgjerrigheten før vi kan vekke den indre motivasjonen hos et menneske. Motivasjon til å gjøre noe kommer ikke fordi noen forteller deg hva du bør eller må! Indre motivasjon starter ved at vi gir mulighet for engasjement; Prøv å få pasienten til å stille spørsmål, gi dem en oppgave å løse (på hvilket tidspunkt i løpet av dagen er det best for deg å rengjøre tennene?). Gi gjerne pasienten flere valgmuligheter,- da gir du dem en illusjon av kontroll, og det er mye større sjanse for at de følger opp. Det er også viktig at målet er positivt,- fokuser på hvor man vil, ikke hva man vil vekk fra. For å nå igjennom med vårt budskap må vi coache, ikke instruere. Dvs. Glade danske tannlegestudenter delte ut gratis frukt og kaffe! mest lytte, deretter spørre. Minst informere og instruere. Jeg synes Kjeld Fredens foredrag er en god påminnelse å ta med seg i hverdagen. Det er fort å glemme disse basale mekanismene der vi sitter over pasienten og småkjefter på mangelfullt tanntrådbruk Vi dro tidlig til Bella Center lørdag morgen, og denne dagen skulle vi delta på et foredrag om bittfysiologi. Bittfunksjon i et større perspektiv Foredraget ble holdt av tannlege Per Stylvig og fysioterapeutene Inger Wiggers Kiær og hennes datter Anne Louise Lindecrona Kiær. De har samarbeidet i over 15 år, og har spesialisert seg på pasienter med bittfunksjonelle problemer. De samarbeider tett med de samme pasientene som er i lange og krevende behandlingsforløp. Nettopp samarbeid er viktig i følge Per Stylvig. Det er viktig at man forstår sammenhengen mellom bitt og resten av kroppen. Det er sjeldent at det kun er bittet pasientene har problemer med. Tannlegene må også fokusere muskler, ledd funksjon, holdning, neurologi og psykososiale sammenhenger. Når Per Stylvig mottar nye pasienter, bruker han nesten 6 timer på å utrede pasienten. Ut over de orale forhold undersøker han også alle Fortsettelse side 15 OTF nytt 4-11 side 14

15 Årskursus København april 2011 tilgjengelige muskler og foretar en klinisk leddundersøkelse, lokal og generell holdningsanalyse. Han ser også på nakke- og kjevehypermobilitet fordi det forekommer hyppig hos pasienter med bittdysfunksjoner. En viktig del av undersøkelsen er å observere pasienten under samtalen, og få en ide om pasientens allmenntilstand og fremtreden. Ofte har pasienten flere symptomer enn han selv er klar over fordi det er de færreste som forbinder leddproblemer og svelgebesvær med kronisk spenningshodepine. Når tannlegen kun fokuserer på kjeveleddet lindrer de kanskje pasientens smerter, men de når aldri inn til årsaken til problemene. Bittskinnen blir symptombehandling i stedet for et hjelpemiddel til å arbeide med funksjon og holdning. I følge Per Stylvig skal bittskinnen være et instrument til å påvirke funksjon og holdning slik at pasienten blir omprogrammert til en mer hensiktsmessig neuromotorisk tilstand. På den måten blir de negative sensoriske input også bedre, som igjen forbedrer pasientens funksjons og holdningsnivå på det subjektive plan. Behandlingsforløpet fungerer ved at fysioterapeutene ser pasienten 1-2 ganger pr måned og instruerer dem i hjemmeøvelser i form av holdningskorreksjoner og kjevestabiliserende øvelser. Samtidig tilpasser Per Stylvig bittskinnen. Bittskinnen justeres 5-7 ganger, nye bittskinner lages og tilpasses etter hvordan pasienten responderer på behandlingen. Dette samarbeidet fortsetter til pasienten har oppnådd stabilitet. Behandlingen kan vare opptil 18 måneder med i alt seanser. Det er av avgjørende betydning at den riktige behandling blir gitt på det riktige tidspunkt i behandlingsforløpet. Samarbeidet mellom Per Stylvig og fysioterapeutene Inger W. Kiær og Anne Louise L. Kiær blir derfor tett og kostnadskrevende. Per Stylvig, Inger W. Kiær og Anne Louise W. Kiær oppfordret alle tannleger til å søke mer informasjon om emnet slik at de kan hjelpe smertepasienter med bittfysiologisk behandling. De har en egen hjemmeside hvor man kan lese mer om emnet og få oversikt over relevante kurs. Tekst og foto: Mette G. Hillestad og Toril Leirskar Baumann, OTF fagnemnd OTF nytt 4-11 side 15

16 Forum for tillitsvalgte 1. april 2011 To tema ble viet spesiell oppmerksomhet på Forum Nye markedsportaler en mer opplyst forbruker v/ Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet Målet med en markedsportal er å finne beste pris og produkt/kvalitet. Det ble informert om forbrukerens rettigheter: Retten til å velge, retten til trygge og sunne produkter og retten til informasjon. PORTALEN blir en markedsplass. Hva gjør en markedsportal? Den sammenlikner, formidler og forenkler, dette gir tillit og trygghet. Prisportalen fikk foreningens støtte i forbindelse med Stortingsmeldingen i NTF har deltatt i utredingsarbeidet. Det vil bli en omfattende diskusjon om prisstruktur og oppbygging av oversikten. Det er satt ned en prosjektgruppe, men man trenger innspill fra medlemmene. NTF har også ambisjoner om å gi forslag til portal og utformingen av denne en bred politisk behandling. Det vil komme en forskrift om at alle må være med. Innrapportering av priser fra den enkelte praksis og fylkeskommune kan sendes over nettet. Det vil også være mulig med en webregistrert innsending via helsenett. Se Revisjon av etiske regler for tannleger. Arbeidsgruppen orienterte v /Ivar Hoff (leder) og Camilla H. Steinum (fra hovedstyret). En revidert utgave av etiske regler for tannleger er sendt ut for høring til lokalforeningene. Den nye utgaven er revidert til 23 paragrafer fra 43 paragrafer. Aktuelt og nyheter NTF har ny nettside. Kostnadsundersøkelse privat sektor: NTF er i gang med et prosjekt der utvalgte praksiser blir gjenstand for undersøkelse i regi av handelshøyskolen BI. Målet er at dette skal gi et bedre grunnlag for kostnadsanalyser. Ann-Kristin Engen og Liss Fongaard representerte OTF på Forum for tillitsvalgte. Det var en informativ og konstruktiv helg. Referent Liss Fongaard Styret og tillitsvalgte i OTF ønsker alle medlemmer en god sommer! Neste OTF nytt postlegges i uke 33 34, og materiellfrist er 27. juli OTF nytt 4-11 side 16

17 OTF informasjon OTF styresammensetning 2011 Anne Beate Sønju Clasen, leder Benedicte Heireth Jørgensen, nestleder Ann Kristin Engen, styremedlem Kenneth Stenshol Hestvik, styremedlem Liss Fongaard, vara styremedlem Kristin Bratz, styremedlem, UTV Akershus Riaz Hussain Shah, styremedlem, UTV Oslo Flemming Christenson, web ansvarlig Marianne Horgen, informasjonssekretær Mette G. Hillestad, leder fagnemnd Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt (midlertidig) Kontaktperson for annonsører og utstillere: Tine Berg, OTFs sekretariat OTF nytt søker redaktør!! Vil du være med å gjøre medlemsbladet bedre? Ta kontakt med eller sekretariatet på telefon om dette høres spennende ut for deg! OTF nytt 4-11 side 17

18 OTF nytt 4-11 side 18

19 Personalia 50 år Klette Knut, Aarnseth Arild, Tveten Stein, Østrem Janet, Bryne Bjørn, Westervoll Ingrid, Borgersen John E., Wang Anne Kristin, Banai Pouran, Treider Anne Kristin, Hedels Erik, år Rykke Morten, Dahl Jon E., Håheim Lise Lund, Qvale Svein, Brodin Pål, Evensen Odd, Eggen Anne-Britt, Espelid Ivar, Myhrvold Erik, Dreyer Jens Michael, Hilland Truls Geir, Martens Sverre Ditlef, Omland Gunnar, år Widerøe Grete, Hanvold Bjørn, Haugen Geir, Gomnæs Roar, Oppedal Stein, Eidsgaard Lise Thaulow, Nodeland Narve, år Gløersen Chr., Riise Per Aage, Ræder Unn, Tonne Kjell Erik, Angaard Guri Detlie, Nygaard-Østby Per, Rasmussen Svein Eirik Strand, Finstad Elin Zahl, år Heløe Berit, Ragne Astri J., Ulvestad Harald Elling, år Pettersen Odd Hensten, Lunde Thor, Davanger Randi, år Hansen Aage, Nye medlemmer 21. mars mai 2011 Beisland Kathinka Stene Berntsen Nina Skoe Bjærum Cecilie Brynildsen Siri Haram Sissel Grønning Haugen Ingvill Ese Haugsten Helene Rygvold Hetland Ingvild Waage Moen Silje Anette Solbakk Mosgren Anders Næss Elisabeth Rønneberg Rongved Turid Shabestari Maziar Stenhagen Kjersti Refsholt Urdal Kamilla Vig Susanne OTF aktivitetsplan 2011 Medlemsmøter og kurs: 24. mai Tannlegen spør - trygden svarer Inger Lise Mathiesen og Nina Støveren Hals 30. august Shelly Godtfredsen Idiopatisk nekrose. Mercy Ships 27. september Per Nygaard-Østby 8. november Valg til representantskap Generalforsamling (ingen utstillere) 11. november NY dato! Heldagskurset Informasjon kommer senere 6. desember Informasjon kommer senere Styremøter: 18. mai 23. august 20. september 1. november 29. november Redaksjonsmøter: 16. august 4. oktober 15. november Materiellfrist OTF nytt: 27. juli (5-11) 20. august (6-11) 17. september (7-11) 28. oktober (8-11) Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 4-11 side 19

20 OTF nytt 4-11 side 20

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

V.3.0. Moduloversikt. Norsk

V.3.0. Moduloversikt. Norsk V.3.0 Moduloversikt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse: 2 Faglige moduler: After: 3 Bleking: 3 Broer: 4 Børsteskader: 4 Dårlig ånde: 5 Gingivitt: 5 Graviditet og munnhygiene: 6 Graviditet og

Detaljer

Bakgrunn for veilederen

Bakgrunn for veilederen Bakgrunn for veilederen Stortingsmelding 35 (2006-2007) - Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester Endringene i trygdereglene fra 1. Januar 2008 Forbrukerrådet Det

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen - Et prosjekt utført ved utvalgte tannklinikker i Rogaland oktober 2009 mars 2010 Bakgrunn Hvert år dør det over 6 700 mennesker

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALE KURS Aust-Agder 402 21 03 Traumer mot tenner og deres støttevev Bergen 402 02 06 Kollapstilstander i tannlegepraksis hva gjør vi Haugaland 402 04 04 Orale manifestasjoner av systemiske sykdommer

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for.

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for. Fornebu tannlegesenter: Epost 1, 10. mars 2011: Vi lurer på hvilke kriterier for kvalitet legges til grunn i testen? Testpersonene oppgis å være voksne pasienter med alminnelige gjennomsnittstenner. 8

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet. Til: Landets

Detaljer

Appendix I. Appendix

Appendix I. Appendix Appendix I Appendix I Kort nr. 1 Egne tenner MUNNSTELL - daglige rutiner for: Tennene skal pusses 2 x daglig. Fjern større matrester. Bruk lite fluortannkrem. Puss tennene langs tannkjøttet på utside

Detaljer

Kjære praksiseier og kollega

Kjære praksiseier og kollega Kjære praksiseier og kollega Ønsker du at din praksis skal være rustet for fremtiden? Utviklingen i samfunnet går bare fortere og fortere. Meld deg på PraksieierforeningenSPAs årsmøte og få med deg hvordan

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger besøksadresse Årstadveien 19, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 62 71 telefaks +47 55 58 98 62 web uni.no/helse/bivirkningsgruppen epost bivirkningsgruppen@uni.no organisasjonsnummer

Detaljer

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Typer forskning Basalforskning Kontollerte kliniske forsøk Praksisbasert forskning Forskning

Detaljer

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2014; 124 NR 5

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2014; 124 NR 5 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av åtte fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer.

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer. Årsmelding 2013 Antall styremøter: 6. Medlemsmøter: 1 vårmøte, 1 årsmøte ( avholdt i okt) Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Utviklingstrekk i tannhelsetjenesten

Utviklingstrekk i tannhelsetjenesten Utviklingstrekk i tannhelsetjenesten Næringspolitisk Forum - September 2010 Konst. generalsekretær Dag Erlend Reite Den norske tannlegeforening Hva innlegget tar sikte på Presentere enkeltfakta om utvikling

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Påmeldingsfrist 16. februar

Påmeldingsfrist 16. februar PRISINFORMASJON Kursavgift kr 800,- (Lik for alle personellkategoriar) Tillegg for tannlegar som ikkje er medlem i NTF kr 200,- Innbetaling til Sogn & Fj. Tannlegeforening v/tannlege A.H.Sægrov, 6847 Vassenden.

Detaljer

Foredrag torsdag 14. oktober

Foredrag torsdag 14. oktober Foredrag torsdag 14. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2004 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstnerisk innslag Ingrid Bjørnov Prisutdelinger Over til fagprogrammet Leder

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk Eurodent Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016 1-1 Første konsultasjon, ny pasient, inkludert første OPG kr 770 1-2 Recall fast pasient, årlig sjekk med tannpleier, rens og 2 røntgen kr 770 1-3 Undersøkelse,

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Molar-Incisiv-Hypomineralisering (MIH) i en gruppe 8- og 9- åringer i byen Kljuc, Bosnia- Hercegovina

Molar-Incisiv-Hypomineralisering (MIH) i en gruppe 8- og 9- åringer i byen Kljuc, Bosnia- Hercegovina Molar-Incisiv-Hypomineralisering (MIH) i en gruppe 8- og 9- åringer i byen Kljuc, Bosnia- Hercegovina Stud. odont. Emina Cehajic Kull - V10 Veiledere: Post.doc. Aida Mulic, Førsteamanuensis Kjersti Refsholt

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Handlingsplan for dystoni

Handlingsplan for dystoni Handlingsplan for dystoni Juli 2012 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Handlingsplan for dystoni Dystoni er en betegnelse for ulike tilstander som kjennetegnes

Detaljer

Kontakt med media trussel eller mulighet?

Kontakt med media trussel eller mulighet? Kontakt med media trussel eller mulighet? NTFs tillitsvalgtkurs 2.- 3. februar 2015 Morten Harry Rolstad, kommunikasjonssjef i NTF Informasjon Generell definisjon av informasjon: «Velformede data som gir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2015 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

Rogaland Tannlegeforening

Rogaland Tannlegeforening L OKALFORENINGENES KURS Rogaland Tannlegeforening Novemberkurs Kompositt anno 2005 Periodonti for tannhelsesekretærer Tsunamien ett år etter e Ulla Pallesen, overtannlege Tannlegehøyskolen, København Universitet

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

På godt og vondt: Hvordan kan helsepersonell lære av klager og uønskede hendelser? Veiledning med fokus på tverrfaglig tilnærming

På godt og vondt: Hvordan kan helsepersonell lære av klager og uønskede hendelser? Veiledning med fokus på tverrfaglig tilnærming Ivar J. Aaraas/Anders Aasheim Nasjonalt møte for fylkesveiledere Tromsø 14.03.2013 På godt og vondt: Hvordan kan helsepersonell lære av klager og uønskede hendelser? Veiledning med fokus på tverrfaglig

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som Dystoni Selve ordet Dys-toni betyr feil spenning i muskulaturen og gir ufrivillige bevegelser Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som symptombeskrivelse. Dystoni skyldes endrede signaler fra

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1-2016 Leder Side 3 Trygdekurs Side 4 Kursoversikt 2016 21.01.2016 «Å bli mitt beste jeg» hva, hvorfor, hvordan? Foredragsholder: Trond

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

En god presentasjon. Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005.

En god presentasjon. Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005. En god presentasjon Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005. Innledning Seksjon kontor og administrasjon har laget et lite innføringskurs i presentasjonsteknikk.

Detaljer

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013 Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom Forum 12.6.2013 Oppdraget I Arbeidsutvalg oppnevnt av Helsedirektoratet. Første møte 15. mai 2012. Oppdrag å lage utkast til veileder (eventuelt retningslinjer)

Detaljer

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Innhold Innledning... 3 Program... Evaluering... 5 Intern evaluering av NMK... 6 Oppsummering etter questback

Detaljer

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 1-a Første konsultasjon, ny pasient, inkl 2 BTW og enkel rens 690 Tillegg for OPG i

Detaljer

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger.

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger. L OKALFORENINGENES KURS Aust-Agder Tannlegeforening Tannlege- Akutt tannbehandling e Tannlegene Kari Myhr og Ingard Pangård, Oslo Kommunale tannpleie Arendal Torsdag 10. februar 2005 kl. 1300 1800 Fastsettes

Detaljer

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Fellesbygget: Tannpleierutdanningen Biomaterialer/Bivirkningsgruppen Odontologi PKI Allt är inte karies Innkallingsintervaller Magne Raadal, Odontologisk institutt

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Matteus. 25 kap. 29 vers

Matteus. 25 kap. 29 vers Matteus-effekten: De som har mye skal få mer. Kariesepidemiologi blant barn og unge. NFP-Vårmøte Bergen, 25. mars 211 Matteus. 25 kap. 29 vers For hver den som har, ham skal gis, og han skal ha i overflod...

Detaljer

EHLERS-DANLOS SYNDROM (EDS) OG ORAL HELSE

EHLERS-DANLOS SYNDROM (EDS) OG ORAL HELSE EHLERS-DANLOS SYNDROM (EDS) OG ORAL HELSE EN VEILEDER Dette er en veileder for tannleger og tannpleiere som har pasienter med Ehlers-Danlos syndrom (EDS). Det er forsøkt å begrense bruk av faguttrykk slik

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Lønnsrutiner ved Personaltjenesten Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av sentrale lønnsrutiner ved Personaltjenesten.

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge 1 Konferansen ble avholdt i Auditorium 5 i MH-bygget, Universitetet i Tromsø. Det var 75 deltakere av 80 påmeldte. 29 var eksterne påmeldte.

Detaljer

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 6

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 6 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Av KATHERINE FERGUSON 09. mai 2014, kl. 09:42

Av KATHERINE FERGUSON 09. mai 2014, kl. 09:42 TORSDAG 13. AUGUST 2015 Redde kvinner tyr til private klinikker for å sjekke om de har brystkreft Av KATHERINE FERGUSON 09. mai 2014, kl. 09:42 Kvinner vil ikke vente flere uker på svar om de har brystkreft

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen

Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 1 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 7. desember 9 Heldagskurset 19. november 12 Skidag invitasjon 13 Museumsvaktenes samling 11. november

Detaljer

Tannlegeforeningens 740 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2005; 115 NR 12

Tannlegeforeningens 740 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2005; 115 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av fem fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Innholdsrikt og engasjert

Innholdsrikt og engasjert A KTUELT Forum for tillitsvalgte, Gardermoen, 31. mars 1. april, 2011 Innholdsrikt og engasjert NTFs Forum for tillitsvalgte handlet mest om Forbrukerrådets tannlegetest og presentasjonen av denne i mediene.

Detaljer