Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?"

Transkript

1 Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår Årskursus i København 16 Forum for tillitsvalgte 19 Personalia Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals Neste medlemsmøte Tirsdag 30. august: Shelly Godtfredsen Idiopatisk nekrose. Mercy Ships OTF medlemsmøter (Bygdøystuene) (generalfors.) (heldagskurs) Tannlegen spør, trygden svarer Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf.: SMS: Faks: E-post: Web: Hvor? Håndverkeren Kurs og konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo (inngang fra Kristian IV s gate vis à vis hotell Bristol) OTF nytt 4-11 side

2 OTF nytt 4-11 side 2

3 Lederen har ordet Den ulidelige Forbrukerundersøkelsen Det er stille om Forbrukerundersøkelsen og FBI-saken i media, støvet la seg relativt raskt. NTF sentralt satset på dette i sin strategi: la mest mulig ligge så legger bølgene seg raskt. Man mente med det å forvolde minst skade. Presidenten kom derfor ikke med motargumenter overfor Forbrukerrådets Randi Flesland. Det synes meg derfor som om inntrykket at det er mange tannleger man ikke kan stole på, fikk stå uimotsagt. Jeg er av den mening at det er akkurat tvert i mot, det er mange tannleger man kan stole på, det er mange av oss som gjør en skikkelig jobb. Da er det synd at hovedkonklusjonen i undersøkelsen, (det er vanskelig å være tannlegepasient fordi vi er en gjeng med stort sett uærlige, lite grundige yrkesutøvere), ikke får en tydeligere protest. Ved NTFs strategi er det en del skadelidte som ikke fikk oppleve den støtte jeg mener de kunne og burde fått som medlemmer av en forening. Jeg mener jeg har all mulig rett til å si dette fordi de aller fleste av tannlegene som ble utsatt for undersøkelsen er medlemmer av OTF, og at vi vet det var mye å sette fingeren på i utførelsen av undersøkelsen. Jeg tok kontakt med NTF sentralt det øyeblikk jeg fikk vite om det planlagte programmet og Forbrukerrapporten, ca en uke før programmet ble vist på TV. Jeg ønsket å vite hva NTF hadde tenkt å gjøre med saken. Jeg har i ettertid fått vite at NTF hadde mye lengre kjennskap til saken enn meg som OTFleder. Underlig synes jeg, forble min telefon til NTF den eneste kontakt lokalforening og moderforening hadde i sakens anledning. Jeg synes det er beklagelig at NTF sentralt verken fant det nyttig eller nødvendig å ha noen meningsutveksling om Forbrukerundersøkelsen med meg eller andre i OTF. Når jeg leser Tidende i etterkant virker det også som om NTF sentralt mener å ha lagt saken bak seg med rimelig tilfredsstillelse. Det er nok de flestes ønske at saken skal være over, det føles som en ubehagelig sak også for oss som ikke er involvert. På siste OTF-møte spurte jeg forsamlingen om man ønsket et møte eller deler av et møte til å ta opp Forbrukerundersøkelsen i ettertid, men håndsopprekningene viste ikke noe tydelig ja for dette. Som alminnelig uinvolverte er vi muligens gått litt lei, rett og slett. Vi har lyst til å gå videre og la saken ligge. For mange av de involverte har dette blitt til en vond sak, flere har blitt skadelidende gjennom feilsitering og bevisst forvridning fra journalistenes side enn det jeg kan klare å beskrive med noen få setninger. Jeg har vært i kontakt med såpass mange at jeg vet at de eneste som fikk noe positivt ut av undersøkelse og TVprogrammet var media og Forbrukerrådet. For ærlig talt, jeg ser virkelig ikke nytteeffekten for pasientene. Ordtaket sier at tiden leger alle sår, men det går nok ikke så raskt for den som har vært implisert. Det må jeg være oppmerksom på som tillitsvalgt. Vi som er tillitsvalgte enten det er lokalt eller sentralt, plikter å ta til oss at saken er ille for den som har vært direkte involvert. For dem er saken i skrivende stund på langt nær over. Derfor har Carl-Henrik Gullaksen, leder av Sentralt Næringsutvalg (SNU) og direkte involvert i Forbrukerundersøkelsen, et innlegg i dette nummer av OTF. Noen tidligere ledere av OTF har vært en stor støtte for enkelte av dem det har gått hardest ut over. Jeg må berømme disse enkeltpersoners initiativ og innsats, de er raskt på banen og viser omsorg, empati og hjelpevilje overfor sine kolleger. Dette er selvfølgelig også til stor hjelp for meg som leder og for OTF som en organisasjon som ønsker å stille opp for medlemmene. I denne saken mener jeg at man ikke kan det uten å ha en viss kontakt med skadelidte. Ellers kan det fort bli ensidig informasjon og utsagnet om å stille opp for medlemmene kan fort føles hult ut. Nå er det ikke min mening å tvære ut den ulidelige Forbrukerundersøkelsen i alle ledere, men jeg synes det er viktig å si i fra til NTF nok en gang at vi er her som samarbeidsvillig lokalforening med i overkant av ¼ av landets tannleger i ryggen. På ledermøte sentralt i november 2010 repeterte jeg høyt den stående invitasjon OTF har overfor moderforeningens valgte ledelse og etterspurte ordningen med lokalforeningskontakter. Jeg fikk da vite at denne fremdeles eksisterer, og så vidt jeg oppfattet det bekreftet enkelte lokalforeninger god kontakt gjennom ordningen. Jeg har vanskelig med å forstå hvorfor det da skal sitte så langt inne for NTF sentralt å ta kontakt med OTF på samme måte. Jeg er vennligstemt overfor kontakt og samarbeid, og synes jeg nå har ventet lenge nok på besøk fra kontaktene! Anne Beate Sønju Clasen OTF nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Midlertidig ansvarlig redaktør: Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité: Håkon V. Rukke Mobil: Anne Beate Sønju Clasen Mobil: Nina Orskaug (permisjon) Mobil: Informasjonssekretær: Marianne Horgen Mobil: Webredaktør: Flemming Christenson Mobil: Layout: Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Telefon SMS Telefaks OTF nytt 4-11 side 3

4 OTF nytt 4-11 side 4

5 Medlemsmøte 12. april 2011 Lederen i OTF, Anne Beate Sønju Clasen, ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til medlemsmøtet. Liss Fongaard informerte kort fra Forum for tillitsvalgte Saker som var tatt opp på dette møte var bl.a.; Nye markedsportaler v/ Randi Flesland. Tannlegeforeningen og tannlegene i media v/ Gunnar Lyngstad president i NTF og Sølve Stang, Stang media. Revisjon av etiske regler for tannleger v/ Ivar Hoff og Camilla H. Steinum. Aktuelt og Nyheter: Kostnadsundersøkelse privat sektor, lokalforeningens juridiske status og ansvar og NTFs nye nettside. Fagnemnden ved Mette G. Hillestad ønsket velkommen til kveldens foredragsholder Ivar Espelid, professor i pedodonti og leder ved tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord - Norge i Tromsø. Kveldens tema var: Emaljen, kan vi tenke oss et liv uten? Tidens tann tærer og det krever sin emalje. Men hva når naturen svikter? Tannutviklingsforstyrrelser har mange årsaker. Utfordringer, diagnostikk og behandling fortjener også oppmerksomhet. Trygdetakster fra HELFO forutsetter at tannlegen stiller korrekt diagnose, men det er ikke alltid like enkelt. Det er så mye som ligger i genene at hvem vet hva fremtiden byr på? Samarbeid mellom spesialister og allmenntannleger, spesielt mellom spesialister i pedodonti og andre kan være viktig og nyttig ved tannutviklingsforstyrrelser Professor Espelid presenterte sin ønskeliste: - Protokoller for oppfølging av pasienter med alvorlige tannutviklingsforstyrrelser. - Første- og andrelinje tjenester som samarbeider godt. - Pasientene bør sees av et team av spesialister med klar ansvarsfordeling - Dette gir pasienten et kvalitetssikret, profesjonelt og forutsigbart tilbud. Tannhelsetjenestens kompetansesentra skal sikre tilgjengelighet av spesialistkompetanse og drive etterutdanning. For Oslo og Østlandet er TKØ, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet ansvarlig. Forekomst av tannutviklingsforstyrrelser: 10 % MIH (molar-incisior hypomineralization) 0.1% Amelogenesis Imperfekta % Dentinogenesis Imperfekta 0,0010% Dentindysplasi Et årskull i Norge er Stønad fra trygden se pkt. 7 i veilederen. Pkt. 7: Det ytes stønad til behandling av følgene tannutviklingsforstyrrelser, se veilederen. Det ytes kun stønad til behandling av tannutviklingsforstyrrelser som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Behandlingsbehovet må ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen. Det ble utbetalt ca. 43 mill. kr i 2010 til innslagspkt. 7, ca. 47% til AI og ca. 50% til agenesier. Professor var Espelid til 2 års alder. Mineraliseringen skjer hele tiden frem til 7 års alder. Diagnostikk av dentale utviklingsforstyrrelser er vanskeligere på voksne pasienter. Det er en misforståelse at genetiske feil alltid er nedarvet. Alle mennesker får tilfeldige forandringer i sitt arvemateriale. Noen symptomer på genfeil kan være synligere enn andre. Tannlegeerklæring: Når diagnosen stilles, bør pasienten få en erklæring om sin tannutviklingsforstyrrelse, gjerne også dokumentert med bilder. Hvordan stille riktig diagnose? - skille mellom normal og unormal emalje. - registrer emaljeforandringens beliggenhet, defektens utseende og antall defekter. - se anamnesens og det kliniske bilde i sammenheng. Mineralisering: Primære tenner anlegges fra 2.fostermnd. Mineraliseringen starter i 3.fostermnd. Mineraliseringen av kronen i front og seksere starter fra ca. 6 års alder Opasitet: Emaljen har en lokalisert fargeforandring som ofte er hvitlig, gulaktig eller brunlig. Kan være diffus eller tydelig avgrenset. Emaljeoverflaten er i utgangspunktet inntakt, men overflaten kan lettere bryte sammen. Fortsettelse side 7 OTF nytt 4-11 side 5

6 OTF nytt 4-11 side 6

7 Medlemsmøte 12. april 2011 Fortsatt fra side 5 Hypoplasi: Mangel på tannsubstans ved erupsjonstidspunktet. Makroskopisk formforandring kan være "pit". PEB (posteruptive breakdown= posteruptiv emaljebrekkasje). MIH (Molar-Incisor Hypomineralization): Betegnelsen ble forslått i 2001, tidligere brukte betegnelser, Idiopatic enamel hypomineralization, developmental enamel defects, Non-fluoride motteling, Morbus S, Cheese molars. Typisk for MIH er alvorlighetsgraden som kan variere betydelig. MIH tenner har usikker prognose, jo mørkere emaljemisfarging, desto større er sjansen for PEB. Affiserte seksere er veldig sensible. Det er påvist at de kan ha oppregulert mengde av receptorer for nociseptiv varme, dette gjelder også tenner som ikke har emaljefrakturer (ref: Rodd 2007), så luftblåsing er forbudt. Fagrell (2008) viste at bakterier kan penetrere emalje selv når denne er intakt. Hvor vanlig er MIH? Studier fra Finland viser ca. 20 %, Sverige ca. 14%, vi kan regne mellom % i Skandinavia. I 2008 studie av utbredelse av MIH blant norske rekrutter: 9% hadde MIH, 3-4 % alvorlige, 3% moderat og 2% mild. Man trodde tidligere at Dioxin i morsmelken kunne være årsak til MIH, men senere undersøkelser fra Finland viser at det er ytterst lite dioxin i morsmelken i dag. En studie av Gøran Koch og medarbeidere (ikke publisert per i dag): MISS-prosjektet barn var med i undersøkelsen, MIH pasientene ble plukket ut. MISS prosjektet: (Mineraliseringsstørda) tenner i Sydøstre Sverige viser MIH betydning av faktorer utregnet ved Odds ratio: Brystmelk > 6mnd. 1,9% Velling > 6mnd 2,0% Sen introduksjon av melkeblanding 1,8% Dette viser at det kan være en form for underernæring eller sen introduksjon av annen ernæring enn brystmelk som kan være årsak til MIH. Behandling: Restaurering med kompositt : Det må prepareres til frisk emalje dvs. at all affisert emalje må fjernes. MIH emalje innholder lite emaljeproteiner, men mye albumim. Dette i motsetning til dental fluorose og AI hvor det er mye emaljeprotein. Innledende behandling: - avhjelpe smerte, god anestesi i kombinasjon med analgetica (paracetamol) - hindre ytterligere avskalling - beskytte svak emalje og tilføre fluor - kjemisk herdende glassionomer Behandlingen må gjøres så skånsomt som mulig. Observasjonsfase: - Avhjelpe estetiske problemer - hyppige kontrollintervaller kan være nødvendige, bør gjøres av en tannlege Evaluering og planlegging: Ved 8-10 års alder planlegges en mer permanent løsning, stålkrone er indisert ved omfattende hypomineraliserte områder og når, randcrista er borte. (3M Espe Stålkrone anbefales). Fortsettelse side 9 OTF nytt 4-11 side 7

8 OTF nytt 4-11 side 8

9 Medlemsmøte 12. april 2011 Fortsatt fra side 7 Permanent terapi: Kompositt Kroner/innlegg Ekstraksjoner Konklusjon: Tidlige ekstraksjoner fører ofte til et godt resultat (lettere for kjeveortopeden å få et godt resultat) Arvelige tannutviklingsforstyrrelser: Amelogenesis Imperfekta, inndeles i fire hovedtyper: Hypomaturasjonstype: Kan være vanskelig å skille klinisk fra Dental Fluorose. Klinisk ses "snow capped" emalje. Ved alvorlige tilfeller ses chipping av emalje. Pasient med AI har ofte åpent bitt. Hypokalsifikasjonstype: Emaljen er så bløt at den kan ekskaveres. Her utføres kroneterapi så fort som mulig. (Henvis pasient til Kompetansesenter for å få den beste behandlingen.) Hypoplastisk type: Ru emalje, misfarginger i pitsene. Groper i emalje og generelt tynn emalje. Kombinasjonen Hypomaturasjonhypoplasi-type med taurpdontisme. I dag kjenner man til ca. 8 gener og nesten 30 genfeil som forårsaker AI. ph reguleringen i og rundt ameloblastene har betydning for emaljeproduksjonen. Seksjon for klinisk genetikk Oslo Universitetssykehus vurderer å gjøre gentesting for AI. OMIM: Nettside med oppdatert genetisk informasjon om alle arvelige sykdommer. AI: - affiserer alle tenner - ikke knyttet opp mot spesielle tidspunkt i amelogenesen - kan forekomme sammen med andre system sykdommer Studie av protetisk restaurering av AI-kasus (ref. Sundell og Koch) viser høy grad av vellykkethet ved tradisjonell adhesiv teknikk. NB! viktig med systematisk oppfølging av AI pasienter. 0-6 år: diagnostikk, informasjon og kontinuerlig oppfølging, hygiene, profylakse etc år: god hygiene, nødvendig kroneterapi år: endelig behandlingsplanlegging. Dentinogenesis Imperfekta: Forekommer alene som type II - arves autosomalt dominant - prevalens 1/ begge tannsett er affisert - tennene får unormal farge kort tid etter erupsjon - store pulpakammere med rask obliterering Referanser: Espelid referer til Pediatric Dentistry, A Clinical Approch Kap. 17 Foto: Anne Beate Sønju Clasen Referenter: Anne Beate Sønju Clasen og Liss Fongaard OTF nytt 4-11 side 9

10 En kasuspresentasjon fra Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet Forbrukerrådet gjennomførte høsten 2010 en Test av tannlegekvalitet der fire pasienter besøkte 20 forskjellige tannleger/ tannklinikker i Oslo området. Dette resulterte i 25 konsultasjoner. Professor Morten Rykke og Forbrukerrådet har konkludert og forfattet en rapport etter konsultasjonene. De fleste Oslotannleger har sikkert fått med seg dette. Jeg ønsker her å presentere testpasient 4 (Per) med referanse til journal, røntgen bilder og foto, slik at våre kollegaer kan få et innblikk i dette kasuset. Hensikten er å belyse hvordan vi som tannleger kan oppleve situasjoner, det kliniske bildet og tolke utsagn forskjellig. Tanken er altså ikke å skulle kommentere fremgangsmåten eller metoden i testen og rapporten da dette blir behørig omtalt i Tidende nr. 7, mai 2011 Det gis i rapporten uttrykk for at det er valgt fire gjennomsnittspersoner som testpasienter. Testperson nr. 4 er imidlertid langt fra gjennomsnittlig. Hans tilfelle er mer komplekst og inneholder utfordringer langt utover vanlig kariesdiagnostikk. I og med at kariesdiagnostikk er viktigste parameter i testen, blir det feil å presentere en pasient som har andre problemstillinger som i stor grad overskygger dette tema. Dette fordi tannleger må tenke helhetlig ovenfor en pasient, diagnostisere, gradere og vurdere patologi i så vel tannkjøtt, munnhule, bevegelsesmønster og funksjon/parafunksjoner, herunder tannslitasje i ulike former. Når en tannlege møter en helt ny pasient kan det ta litt tid å bli kjent. I de fleste tilfeller danner en seg et bilde etter 30 min. og klarer å gjennomføre en karieskontroll på denne tiden. For pasient nr. 4 er situasjonen annerledes. Han signaliserer at han blør i tannkjøttet og stiller spørsmål rundt dette. Videre ønsker han flere tenner og lurer på hva som kan gjøres med det. Det ligger nærmest i kortene at man her må foreta en mer omfattende undersøkelse, både kontrollere tannkjøttet samt en prognosevurdering av alle pilarer. Videre må man se på nødvendigheten av å heve bittet med tanke på å tilstrebe et bedre utseende for fortennene, vurdere eventuelle nye broer, proteser eller implantater. Det var intet å innvende mot testpersonens spørsmål til tannlegen, dersom dette ikke var en test som kun evaluerte et kriterium, nemlig hvor mange hull finner tannlegen? Ift pasient nr. 4 var det imidlertid så mange problemstillinger og prioriteringer at antall "hull" ikke kan vurderes som et isolert spørsmål. Kriteriene hva er viktigst, eller mindre viktig og hva som ligger i begrepet nødvendig, burde ha vært med i evalueringen av pasient nr. 4, ikke hvor mange "hull" tannlegen finner. Dersom testen kun skulle evaluere evnen til å finne "hull", burde testpersonens spørsmål til tannlegene ha vært: "Hvor mange hull har jeg og hvilke bør prioriteres først?". Rapporten legger testpersonenes subjektive erfaringer og opplevelser til grunn. Når en leser rapporten kan det virke som om testpersonene har innfortolket tannlegenes informasjon til en negativ adferd fra tannlegens side. Jeg tror neppe det kun bunner i svakheter ved kommunikasjon, som noen kanskje vil ha det til. Det er ikke tilfredsstillende at rapporten kun legger til grunn testpersonens muntlige tilbakemeldinger. På dette grunnlag er det professor Rykke og Forbrukerrådet trekker sine konklusjoner. Journalene utgjør en objektiv og naturlig motvekt og verifisering av pasientens muntlige påstander. Journaler beskriver diagnoser, funn, ulike vurderinger, forbehold og hendelsesforløpet. Dette er avgjørende informasjon som ville gi testen og rapporten et mer korrekt innhold. I rapporten uttales bl.a "Alle de fire tannlegene foreslår derimot ikke omfattende nok behandling", noe det ikke er tilstrekklig holdbarhet for å hevde uten at journalene er innhentet og kontrollert. Testpasient 4 / Per Før testen ble pasienten undersøkt av Professor Rykke og hans team. Ifølge Rykke har pasienten flere store kaviteter, mistet en fylling, og mange av fyllingene og kronene er i dårlig stand. Flere av disse kavitetene og kronene bør behandles. Han har også en gammel bro. Per går sjelden og uregelmessig til tannlege. Når det gjelder testperson nr. 4 skulle han si følgende til tannlegene: Jeg har ikke vært hos tannlegen på et par år. Jeg trenger å gjøre det som er nødvendig. Dessuten mangler jeg noen tenner. Hva kan gjøres med det? Jeg blør også i tannkjøttet. Hva kan det være? Jeg er heller ikke fornøyd med utseendet på fortennene. OTF nytt 4-11 side 10

11 Fortsatt fra side 10 En tannlege ved vår klinikk fikk inn Per som ny pasient. Det påstås i rapporten at det er foretatt tre undersøkelser til kr 3540,- uten at tannlegen klarte å komme frem til et behandlingsforslag. Her er det avvik mellom det testpersonen muntlig refererer til rapporten og det som fremkommer av journalen. Dette understreker det kritikkverdige i at Forbrukerrådet ikke innhentet kopi av journalene. Det er kun foretatt en undersøkelse ved første besøk. Dette dokumenteres i journal. Pasienten har deretter besøkt to ulike behandlere for å ivareta pasientens behov på best mulig måte. får time for konserverende behandling av noen tenner hvor skadene anses å være så omfattende at det vil kunne føre til pulpitt om det ikke blir tatt omgående. Pasient informeres om dette. Pasienten forteller at han jobber free lance og reiser mye og derfor ikke kan komme tilbake før nærmere jul. Tannlege 1 forklarer at han da er på ferie, hvorpå pasienten da får time hos en annen tannlege slik at denne behandlingen blir utført raskest mulig. Under dette besøket betalte pasienten for undersøkelse, OPG og to statusrøntgenbilder av typen bw, (da det ene bildet var litt utydelig i eksponering betaler pasienten kun for ett bilde). Besøk 3: Pasient var forespeilet besøk hos tannpleier under besøk 1. Tannpleieren gjennomfører en lommeregistrering rundt alle flatene på tennene, samt depurer. Her blir det diagnostisert marginal periodontitt ved flere av tennene. Pasienten fikk utdypende muntlig og skriftlig informasjon og instruksjon. Som et ledd i hygieneinstruksjonen ble pasient anbefalt bruk av elektrisk tannbørste samt mellomromstannbørste. Tannpleier brukte ikke de interdentalbørstene pasienten kjøpte til å rense med, slik pasientens vil ha det til. Dette er altså feil referert og gir et galt bilde av behandlingen. Disse kan oppsummeres til følgende: Besøk 1: Undersøkelse der det avdekkes stort behandlingsbehov. Det ville vært særdeles dårlig odontologi å sette opp omfattende behandlingsplan ut fra en førstegangsundersøkelse uten å kjenne til de periodontale forhold. Pasienten signaliserer både i helseskjema og muntlig at han har problemer med tannkjøttet. Imidlertid har Per en iøynefallende dyp kavitet (tann 43) som trenger snarlig behandling. Etter omfattende informasjon fra tannlegen om fordeler og ulemper ved forskjellige behandlingsalternativer vedrørende pasientens ønske om et bedre utseende og flere tenner, settes pasienten opp til ny time for å få løst de mest prekære / akutte problemene jfr. Helsedirektoratets veileder; God klinisk praksis i tannhelsetjenesten pkt 1: Akutt behandling etter foreløpig undersøkelse og diagnose. Pasienten Besøk 2: Dette var ikke en undersøkelse, men derimot en konserverende behandling av tann 43. Tannen hadde en foreløpig diagnose karies grad 4, hvilket bekreftes av tannlege 2 som noterer i journalen at pasient er orientert om eventuell senere rotbehandling pga pulpanær fylling. Denne fyllingen strekker seg over 3 flater. Pasienten har antydet at tannpleier forespeilet ytterligere to besøk med rens før han kunne få behandlingsforslag. Dette er heller ikke riktig referert, men pasienten ble anbefalt tre mnd intervall med rens for å få tannkjøttssykdommen under kontroll. Under dette besøket ble det funnet OTF nytt 4-11 side 11

12 Fortsatt fra side 11 ytterligere flere kaviteter / tannskader. I rapporten henvises til manglende prisoverslag og behandlingsforslag. Tannlege 1 forklarte pasienten utdypende om de ulike behandlingsalternativer, men at han ikke kan få et klart behandlingsforslag eller kostnadsoverslag uten grundig gjennomgang av de periodontale forhold pga tydelig sykdomstegn i tannkjøttet. Usikkerhet rundt eksisterende tenner og støttevev kan gi en dårlig prognose for noen av tennene som allerede bærer kroner og broer. Dette måtte utredes og avklares. Tannpleier har ikke forutsetning for å sette opp behandlingsforslag hos tannlege. Tannlege 1 utarbeidet imidlertid kostnadsoverslag på de første akutte reparasjonene som burde gjøres omgående. Avtalen mellom pasient og tannlege 1 var at behandlingsforslag skulle utarbeides når tannpleier hadde registreringen ferdig. Det var berammet et nytt besøk hos tannlege 1 etter jul. Dette besøket skulle omfatte prognose vurderinger og diskusjon rundt ulike behandlings alternativer med ditto kostnadsforslag. Dette besøket ble avbestilt av pasienten. Ovennevnte opplysninger kan dokumenteres i journal. Jeg har selv ikke hilst på denne pasienten, men etter å ha sett på dette kasus, stiller jeg meg undrende til at Helsedirektoratet mener at i dette tilfellet burde det holde å få reparert hullene, samt en flaske fluor skyllevæske Forbrukerrådet har gitt kopi av testrapporten til NRK, men nektet å gi kopi til flere av tannlegene som har blitt "testet". Dette til tross for at tannklinikkene eksplisitt er omtalt med navn, og den enkelte tannlege derfor lett kan identifiseres. Det er videre svært få som i ettertid har fått uttale seg om påstandene som er omtalt i rapporten. Forbrukerrådet og Tannlegeforeningen (NTF) har innledningsvis hatt dialog rundt testen. Imidlertid ble NTF ikke kjent med selve innholdet i rapporten før den ble oversendt NRK. Det var innledningsvis enighet mellom Forbrukerrådet og NTF at personnavn/ tannleger og tannklinikker/ bedrifter ikke skulle nevnes ved navn i rapporten. Formålet med rapporten hadde i like stor grad blitt oppfylt dersom rapporten utad var anonymisert. Likeledes skulle det være fortrolighet om innholdet i testen og avklares med NTF om måten testen skulle benyttes og kunngjøres. Disse avtalte forutsetninger ble senere brutt fra Forbrukerrådets side, hvilket ble bekreftet av generalsekretæren i NTF under Forum for tillitsvalgte. Selv om formålet er aldri så godt, bør risikoen ved å forenkle et budskap veies opp i mot konsekvensene ved å unnlate å belyse helheten. I dette tilfellet har Forbrukerrådet laget en rapport som kun tar hensyn til pasientens utsagn. All annen diagnostikk enn karies er tilsidesatt til fordel for å arrangere en underholdende tannlegekonkurranse i å finne flest mulig hull der operatøren er uvitende om spillereglene. Hva arrangørene legger i begrepet kvalitet er meg fortsatt uvisst? Tekst og foto: Carl-Henrik Gullaksen OTF nytt 4-11 side 12

13 TSE-kurset i protetikk vinter / vår 2011 Oslo har nå gjennomført modul 5 av TSE-kursene (Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning). TSEkursene har som mål å oppdatere tannlegenes kunnskapsnivå til det som blir undervist på De odontologiske fakultetene i dag. Denne gangen var det protetikk som var tema og interessen var rekordhøy. Selv om vi utvidet antall deltakerplasser fra ca 55 til 70, kom ikke alle som ønsket det med. Kurset består av 2 samlinger hver på 2 dager, denne gangen 24. og 25. januar samt 4. og 5. april. Disse samlingene ble avholdt på Håndverkeren. Kurset startet med forelesninger over 2 hele dager av førsteamanuensis Erik Saxegaard UiO og spesialisttannlegene i oral protetikk Knut Erik Jakobsen UiO og Harald Gjengedal UiB. Deltakerne ble delt opp i 7 grupper og det ble utdelt oppgaver som bestod i 3 konkrete kasus som skulle besvares i mellomperioden. Vi fikk oppgitt anamnese, røntgenbilder og kliniske fotos. Vi skulle stille diagnoser, vurdere etiologi, lage behandlingsmål og diskutere behandlingsalternativer. Deretter skulle vi velge hvilken behandling vi ville utføre og beskrive prosedyrene, diskutere materialvalg og vurdere vedlikeholdsbehov og prognose. Dessuten skulle vi skrive ut eventuelle refusjonsskjemaer til HELFO. Mye av kurset er nettbasert. Vi fikk tilgang til Classfronter hvor man fant oppgaver, forelesningsnotater, linker til nyttige nettsteder, mulighet til å stille spørsmål til foreleserne samt chatte med andre deltakere. Flere av gruppene valgte også å møtes fysisk i mellomperioden. Oppgavene måtte leveres innen 1. mars. I vår gruppe delte vi oppgavene mellom oss slik at arbeidsmengden ikke ble stor. Det er utrolig lærerikt å sitte og diskutere kasus og dessuten diskuterte vi også erfaringer fra egen praksis. Jeg tror de fleste knytter gode kontakter gjennom et slikt kurs. På de to siste forelesningsdagene ble det påfyll av faglig stoff og ikke minst ble besvarelsene gjennomgått. Det sprikte ganske mye i behandlingsvalg mellom gruppene (noe for Aftenposten?). Det var artig å høre hvordan de andre gruppene hadde resonert. Jeg synes at kurset var vellykket, først og fremst takket være inspirerende og dyktige forelesere. Kurset gjennomgikk de fleste områder innen protetikk, men det varierte noe hvor mye man gikk i dybden innen hvert felt. Vi fikk også grei veiledning i utfylling av HELFOskjemaer. Det ble en bra dialog mellom forelesere og deltakere. Kurset ga en unik sjanse til å stille spørsmål til tungvekterne innen protetikk. Dessuten kan man lage seg mapper med faglig stoff lett tilgjengelig på kontoret. Det er vedtatt at etterutdanning skal bli obligatorisk og kurset teller 75 timer i NTFs etterutdanningssystem. Elin Øyen OTF nytt 4-11 side 13

14 Årskursus København april 2011 Oslo Tannlegeforenings fagnemnd var representert på Årskursus i København ved Mette Gilhus Hillestad og Toril Leirskar Baumann. Den Danske Tannlegeforenings etterutdannelse og Årskursuskollegiet hadde satt sammen et variert program: Mye estetisk tannbehandling på årets kurs; En amerikaner, Frank Spears, hadde fire fortløpende moduler om dette emne fordelt over to dager. Ellers var de fleste fagdisipliner representert med en forelesning eller to. Vi ankom København fredag morgen og kikket først på Scandefa-messen. Den er Danmarks NorDental og ingen grunn til å reise til Årskursus. De samme utstillerne stort sett; ja selv salgskonsulentene kjenner vi igjen Deretter gikk vi på foredrag. Først hørte vi på Kjeld Fredens, dansk lege og hjerneforsker. Tittel på foredraget var: Fra ytre til indre motivasjon; - hvordan få våre pasienter til å gjøre det som er best for dem? Fredens utgangspunkt er at vi mennesker er Homo Irrationales, dvs.: 1. Mesteparten av vår tenkning er utenfor bevisstheten og derved ikke logisk. 2. Emosjoner er fundamentet for våre resonnementer. 3. Vi er ikke selvstendige individer, men er dypt avhengige av hverandre. Derfor må vi vekke nysgjerrigheten før vi kan vekke den indre motivasjonen hos et menneske. Motivasjon til å gjøre noe kommer ikke fordi noen forteller deg hva du bør eller må! Indre motivasjon starter ved at vi gir mulighet for engasjement; Prøv å få pasienten til å stille spørsmål, gi dem en oppgave å løse (på hvilket tidspunkt i løpet av dagen er det best for deg å rengjøre tennene?). Gi gjerne pasienten flere valgmuligheter,- da gir du dem en illusjon av kontroll, og det er mye større sjanse for at de følger opp. Det er også viktig at målet er positivt,- fokuser på hvor man vil, ikke hva man vil vekk fra. For å nå igjennom med vårt budskap må vi coache, ikke instruere. Dvs. Glade danske tannlegestudenter delte ut gratis frukt og kaffe! mest lytte, deretter spørre. Minst informere og instruere. Jeg synes Kjeld Fredens foredrag er en god påminnelse å ta med seg i hverdagen. Det er fort å glemme disse basale mekanismene der vi sitter over pasienten og småkjefter på mangelfullt tanntrådbruk Vi dro tidlig til Bella Center lørdag morgen, og denne dagen skulle vi delta på et foredrag om bittfysiologi. Bittfunksjon i et større perspektiv Foredraget ble holdt av tannlege Per Stylvig og fysioterapeutene Inger Wiggers Kiær og hennes datter Anne Louise Lindecrona Kiær. De har samarbeidet i over 15 år, og har spesialisert seg på pasienter med bittfunksjonelle problemer. De samarbeider tett med de samme pasientene som er i lange og krevende behandlingsforløp. Nettopp samarbeid er viktig i følge Per Stylvig. Det er viktig at man forstår sammenhengen mellom bitt og resten av kroppen. Det er sjeldent at det kun er bittet pasientene har problemer med. Tannlegene må også fokusere muskler, ledd funksjon, holdning, neurologi og psykososiale sammenhenger. Når Per Stylvig mottar nye pasienter, bruker han nesten 6 timer på å utrede pasienten. Ut over de orale forhold undersøker han også alle Fortsettelse side 15 OTF nytt 4-11 side 14

15 Årskursus København april 2011 tilgjengelige muskler og foretar en klinisk leddundersøkelse, lokal og generell holdningsanalyse. Han ser også på nakke- og kjevehypermobilitet fordi det forekommer hyppig hos pasienter med bittdysfunksjoner. En viktig del av undersøkelsen er å observere pasienten under samtalen, og få en ide om pasientens allmenntilstand og fremtreden. Ofte har pasienten flere symptomer enn han selv er klar over fordi det er de færreste som forbinder leddproblemer og svelgebesvær med kronisk spenningshodepine. Når tannlegen kun fokuserer på kjeveleddet lindrer de kanskje pasientens smerter, men de når aldri inn til årsaken til problemene. Bittskinnen blir symptombehandling i stedet for et hjelpemiddel til å arbeide med funksjon og holdning. I følge Per Stylvig skal bittskinnen være et instrument til å påvirke funksjon og holdning slik at pasienten blir omprogrammert til en mer hensiktsmessig neuromotorisk tilstand. På den måten blir de negative sensoriske input også bedre, som igjen forbedrer pasientens funksjons og holdningsnivå på det subjektive plan. Behandlingsforløpet fungerer ved at fysioterapeutene ser pasienten 1-2 ganger pr måned og instruerer dem i hjemmeøvelser i form av holdningskorreksjoner og kjevestabiliserende øvelser. Samtidig tilpasser Per Stylvig bittskinnen. Bittskinnen justeres 5-7 ganger, nye bittskinner lages og tilpasses etter hvordan pasienten responderer på behandlingen. Dette samarbeidet fortsetter til pasienten har oppnådd stabilitet. Behandlingen kan vare opptil 18 måneder med i alt seanser. Det er av avgjørende betydning at den riktige behandling blir gitt på det riktige tidspunkt i behandlingsforløpet. Samarbeidet mellom Per Stylvig og fysioterapeutene Inger W. Kiær og Anne Louise L. Kiær blir derfor tett og kostnadskrevende. Per Stylvig, Inger W. Kiær og Anne Louise W. Kiær oppfordret alle tannleger til å søke mer informasjon om emnet slik at de kan hjelpe smertepasienter med bittfysiologisk behandling. De har en egen hjemmeside hvor man kan lese mer om emnet og få oversikt over relevante kurs. Tekst og foto: Mette G. Hillestad og Toril Leirskar Baumann, OTF fagnemnd OTF nytt 4-11 side 15

16 Forum for tillitsvalgte 1. april 2011 To tema ble viet spesiell oppmerksomhet på Forum Nye markedsportaler en mer opplyst forbruker v/ Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet Målet med en markedsportal er å finne beste pris og produkt/kvalitet. Det ble informert om forbrukerens rettigheter: Retten til å velge, retten til trygge og sunne produkter og retten til informasjon. PORTALEN blir en markedsplass. Hva gjør en markedsportal? Den sammenlikner, formidler og forenkler, dette gir tillit og trygghet. Prisportalen fikk foreningens støtte i forbindelse med Stortingsmeldingen i NTF har deltatt i utredingsarbeidet. Det vil bli en omfattende diskusjon om prisstruktur og oppbygging av oversikten. Det er satt ned en prosjektgruppe, men man trenger innspill fra medlemmene. NTF har også ambisjoner om å gi forslag til portal og utformingen av denne en bred politisk behandling. Det vil komme en forskrift om at alle må være med. Innrapportering av priser fra den enkelte praksis og fylkeskommune kan sendes over nettet. Det vil også være mulig med en webregistrert innsending via helsenett. Se Revisjon av etiske regler for tannleger. Arbeidsgruppen orienterte v /Ivar Hoff (leder) og Camilla H. Steinum (fra hovedstyret). En revidert utgave av etiske regler for tannleger er sendt ut for høring til lokalforeningene. Den nye utgaven er revidert til 23 paragrafer fra 43 paragrafer. Aktuelt og nyheter NTF har ny nettside. Kostnadsundersøkelse privat sektor: NTF er i gang med et prosjekt der utvalgte praksiser blir gjenstand for undersøkelse i regi av handelshøyskolen BI. Målet er at dette skal gi et bedre grunnlag for kostnadsanalyser. Ann-Kristin Engen og Liss Fongaard representerte OTF på Forum for tillitsvalgte. Det var en informativ og konstruktiv helg. Referent Liss Fongaard Styret og tillitsvalgte i OTF ønsker alle medlemmer en god sommer! Neste OTF nytt postlegges i uke 33 34, og materiellfrist er 27. juli OTF nytt 4-11 side 16

17 OTF informasjon OTF styresammensetning 2011 Anne Beate Sønju Clasen, leder Benedicte Heireth Jørgensen, nestleder Ann Kristin Engen, styremedlem Kenneth Stenshol Hestvik, styremedlem Liss Fongaard, vara styremedlem Kristin Bratz, styremedlem, UTV Akershus Riaz Hussain Shah, styremedlem, UTV Oslo Flemming Christenson, web ansvarlig Marianne Horgen, informasjonssekretær Mette G. Hillestad, leder fagnemnd Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt (midlertidig) Kontaktperson for annonsører og utstillere: Tine Berg, OTFs sekretariat OTF nytt søker redaktør!! Vil du være med å gjøre medlemsbladet bedre? Ta kontakt med eller sekretariatet på telefon om dette høres spennende ut for deg! OTF nytt 4-11 side 17

18 OTF nytt 4-11 side 18

19 Personalia 50 år Klette Knut, Aarnseth Arild, Tveten Stein, Østrem Janet, Bryne Bjørn, Westervoll Ingrid, Borgersen John E., Wang Anne Kristin, Banai Pouran, Treider Anne Kristin, Hedels Erik, år Rykke Morten, Dahl Jon E., Håheim Lise Lund, Qvale Svein, Brodin Pål, Evensen Odd, Eggen Anne-Britt, Espelid Ivar, Myhrvold Erik, Dreyer Jens Michael, Hilland Truls Geir, Martens Sverre Ditlef, Omland Gunnar, år Widerøe Grete, Hanvold Bjørn, Haugen Geir, Gomnæs Roar, Oppedal Stein, Eidsgaard Lise Thaulow, Nodeland Narve, år Gløersen Chr., Riise Per Aage, Ræder Unn, Tonne Kjell Erik, Angaard Guri Detlie, Nygaard-Østby Per, Rasmussen Svein Eirik Strand, Finstad Elin Zahl, år Heløe Berit, Ragne Astri J., Ulvestad Harald Elling, år Pettersen Odd Hensten, Lunde Thor, Davanger Randi, år Hansen Aage, Nye medlemmer 21. mars mai 2011 Beisland Kathinka Stene Berntsen Nina Skoe Bjærum Cecilie Brynildsen Siri Haram Sissel Grønning Haugen Ingvill Ese Haugsten Helene Rygvold Hetland Ingvild Waage Moen Silje Anette Solbakk Mosgren Anders Næss Elisabeth Rønneberg Rongved Turid Shabestari Maziar Stenhagen Kjersti Refsholt Urdal Kamilla Vig Susanne OTF aktivitetsplan 2011 Medlemsmøter og kurs: 24. mai Tannlegen spør - trygden svarer Inger Lise Mathiesen og Nina Støveren Hals 30. august Shelly Godtfredsen Idiopatisk nekrose. Mercy Ships 27. september Per Nygaard-Østby 8. november Valg til representantskap Generalforsamling (ingen utstillere) 11. november NY dato! Heldagskurset Informasjon kommer senere 6. desember Informasjon kommer senere Styremøter: 18. mai 23. august 20. september 1. november 29. november Redaksjonsmøter: 16. august 4. oktober 15. november Materiellfrist OTF nytt: 27. juli (5-11) 20. august (6-11) 17. september (7-11) 28. oktober (8-11) Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 4-11 side 19

20 OTF nytt 4-11 side 20

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer