TRADEBROKERnytt. Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder. nr. 2 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRADEBROKERnytt. Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder. nr. 2 november 2014"

Transkript

1 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2014 Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder Tradebrokers vedtekter danner føringer for hvem som kan sitte i selskapets styre. Mangeårig styreleder Steinar Wiik fra Bring-/Posten-systemet har byttet beite og trådte derfor ut av rollen tidligere i høst. Tradebroker stod uten styreleder. For styret ble det naturlig å søke en løsning i styrets nestleder, Linda Rønneberg. AV LINDA RØNNEBERG/LARS BUGGE Kort om Linda Linda jobber som innkjøpssjef Konserninnkjøp NSB. Hun har tidligere hatt innkjøpsrelaterte roller i hhv. Oslo kommune og GRIP. Hun har en solid utdanning og har en Bachelor i Business Administration and Logistics. I senere tid har hun «pyntet» på dette med en mastergrad i Business Process and Supply Chain management. Linda om Tradebroker Tradebrokernytt har utfordret Linda til å presentere sine tanker knyttet til sin nye rolle. Hun leverte umiddelbart. Jeg takker for tilliten som er vist ved å velge meg til styreleder i Tradebroker. Organisasjonen har en velfungerende administrasjon, mange dedikerte medlemmer og engasjerte leverandører, så dette gleder jeg meg til! Tradebrokers visjon er å «Være landets mest attraktive innkjøpsfellesskap». For å jobbe målrettet mot visjonen har Tradebroker satt i gang en satsing for å oppnå økt volum og omsetning på avtaleporteføljen. Dette skal vi oppnå gjennom re- Forts. neste side Ingen stafettpinne, men et solid håndtrykk ble utvekslet da Steinar Wiik overlot styrelederrollen i Tradebroker til Linda Rønneberg. Her er de to foreviget utenfor NSBs flotte lokaler i Schweigaardsgate 23. (Foto: Lasse Storheil)

2 Lederen har ordet Veiskille? Vi i Norge har siden finanskrisen opplevd år med forholdsvis god vekst, lav inflasjon, lave renter og god reallønnsøkning. De siste 18 månedene har imidlertid veksten avtatt og vi får stadig oftere nyheter hvor det fortelles om oppsigelser. Spesielt oljeservicenæringen ser ut til å være hardt rammet. Forsiden på DNB Markets siste publiserte rapport om økonomiske utsikter (8/14) har et bilde av et veiskille. Ekspertene i DNB viser med dette at de er usikre på veien videre for norsk og internasjonal økonomi. Vi føler litt på det samme. Samlet avtalebruk i 1. halvår 2014 endte på 1,037 MNOK, noe som er på nivå med 1. halvår Vi mener avtalebruken er en god indikator på hvordan AS-Norge går, da vi er veldig «diversifisert» i bransjer, både på medlems- og leverandørsiden. Det har altså stoppet litt opp. Men hvor skal vi videre? I nevnte rapport fra DNB Markets spås det enda lavere vekst i DNB tror imidlertid at det tar seg opp i , men usikkerheten knyttet til spådommene er stor. Derfor; Skal Tradebroker vokse videre må vi fokusere på rekruttering av nye medlemmer og på å øke engasjementet hos de eksisterende. Dette arbeider vi systematisk med. Informasjon fra medlemmene Et konkret prosjekt vi jobber med er å samle informasjon om medlemmene mer effektivt, samt bli bedre til å håndtere, herunder konsolidere, denne. Vi har fått utviklet et enkelt, WEB-basert datafangsskjema, eller en applikasjon om du vil. Alle hovedkontaktene vil få tilgang til dette via våre nettsider. I applikasjonen ber vi medlemmene om hjelp til å vedlikeholde informasjon om følgende: - Deltagelse på hvilke områder er din bedrift med/ikke med? - Hvis din bedrift har valgt å håndtere et område selv, ønsker vi å vite: - Hvilken leverandør har dere? - Estimert årsvolum på området? - Utløpsdato for avtaleforholdet? - Generelle komentarer Informasjonen vil gjøre oss bedre. Vi kan følge «de store fiskene» og konsolidere dette til attraktive businesscase for medlemmene. Vi håper også at fremtidens statusmøter med dere blir enda mer innholdsrike og målrettede. Applikasjonen er klar. Noen tekniske utfordringer gjenstår. Ny styreleder Etter 7 år som styreleder i Tradebroker har Steinar Wiik gått ut av styret. Steinar har hatt en nøkkelrolle i forhold til å forme det Tradebroker vi ser i dag. Vi takker Steinar for hans mange bidrag som styreleder i Tradebroker! Linda Rønneberg er valgt som ny styreleder. Vi i administrasjonen gleder oss til å jobbe tett med Linda! kruttering, fokus på økt bruk og lojalitet hos eksisterende medlemmer og sist, men ikke minst, må vår viktigste salgsressurs, nemlig leverandørene, spille en aktiv rolle. Denne satsingen mener vi er i både medlemmenes og leverandørenes interesse. Økt volum på avtalene danner grunnlag for bedre vilkår og styrking av den markedsmessige posisjonen for avtalene. Samtidig vil leverandørene få større uttelling for investeringen i avtaleforholdet med Tradebroker. Administrasjonen har fått økt ressursene sine for å gi satsningen et løft. Tanken er at Tradebroker i større grad skal fungere som et knutepunkt mellom leverandørene og medlemmene, og være delaktig i å identifisere mulighetsrommet for begge parter. Jeg vil derfor anbefale medlemmer og leverandører til å sette av tid når dere blir kontaktet. Det kan være både kostnads- og ressursbesparende! I tillegg til dette arbeides det med et nordisk initiativ for å kunne tilby medlemmene leverandøravtaler i det nordiske markedet. Det pågår sonderinger med «søsterorganisasjoner» av Tradebroker i Sverige og Finland for å få på plass en samarbeidsavtale. Godt fundament Det ligger et godt fundament i Tradebroker både for ekspansjon og videre satsning på vekst. Mye av dette har kommet på plass under ledelse av avtroppende styreleder Steinar Wiik. Steinar har i en årrekke hatt et stort engasjement for Tradebrokers forretningsmodell og vært pådriver for mange initiativ for videreutvikling av stiftelsen. Steinar har vært aktiv bidragsyter i styret i to perioder; Først som Ringnes/Orkla-representant i perioden , senere som Postens representant. Steinar sørget for å melde inn Posten i 2004, han kom inn igjen i styret i 2005 og ble styreleder i På tampen av sin første periode i styret, var Steinar helt sentral i arbeidet med å fusjonere ISAL og Tradebroker. Fra Bring til Arcus Steinar har nå begynt som innkjøpssjef i ArcusGruppen og skal ta fatt på nye utfordringer der. ArcusGruppen er ikke medlem i Tradebroker og Steinar måtte derfor tre ut av styret. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke Steinar for den enorme innsatsen han har lagt ned for Tradebroker gjennom en årrekke, og samtidig ønske lykke til med nye utfordringer! Han har hele veien vært til stor inspirasjon for både administrasjonen og styrekollegiet. Og skulle det bli sånn, ønsker vi ham velkommen tilbake gjennom en søknad om medlemskap fra ArcusGruppen! Ditt bidrag er ønsket! Jeg vil runde av med å oppfordre hver enkelt av dere til å gi innspill og tilbakemeldinger på smått og stort. Jeg skal være tilgjengelig, enten det er på Tradebroker-arrangementer eller ved å svare på din e-post. TRADEBROKER ÅRSMIDDAG 2015 Stiftelsen Tradebroker avholder sin årsmiddag torsdag 5. mars Invitasjon, med detaljer om tid og sted, kommer senere. Vi ber alle langtidsplanleggere om å holde av datoen! Administrasjonen

3 LeasePlan ny leverandør av leasing og biladministrasjonstjenester til medlemmene LeasePlan er den største aktøren innen biladministrasjon og operasjonell leasing i Norge og har ansvaret for mer enn biler. Tradebroker har nå tegnet en avtale med LeasePlan som gir medlemmene tilgang til meget gode betingelser på firmabilhold og det som hører til under bilrelaterte tjenester. AV ELLEN MOREITE, LEASEPLAN Det skal være enkelt og oversiktlig å drifte en bilpark, og det er nettopp det LeasePlan er gode på, sier Jørgen Gareid, avdelingssjef for kundeservice i LeasePlan. Flere av Tradebrokers medlemmer er allerede kunder hos oss, og har vært det lenge, så det er gledelig at vi nå kan tilby biladministrasjonsløsninger til alle medlemmene gjennom den nye avtalen. Hvilke fordeler får man ved å velge LeasePlan? Vi ønsker å gjøre bilhold problemfritt, tidsbesparende og kostnadsreduserende for våre kunder. Hos LeasePlan får Tradebrokers medlemmer ett kontaktpunkt for alt som har med bilrelaterte tjenester å gjøre, forteller Gareid. Våre kunderådgivere har et høyt servicenivå og gir råd og veiledning om hvilke biler som er mest økonomiske for ditt behov. Er det ønskelig med en benchmark, hva gjør dine konkurrenter for eksempel, så har vi egne folk på Fleet Consulting som gjør dette. Gjennom å være kunde hos LeasePlan drar man nytte av stordriftsfordeler ved innkjøp og andre relaterte tjenester som dekk, drivstoff med mer. Gareid forteller at LeasePlan har dyktige fagfolk innen alle områder. Vår tekniske avdeling foretar bl.a. kontroll av alle verkstedfakturaer, som sikrer at riktig pris blir betalt og at garantiordninger blir overholdt. Jørgen Gareid, avd.sjef Kundeservice ønsker Tradebrokers medlemmer velkommen til LeasePlan og til en prat om kostnadseffektivt bilhold. I LeasePlan tilbyr vi også bilforsikring gjennom eget selskap, sier Gareid videre. Dette til konkurransedyktige priser og er igjen med på å gjøre det enkelt for kunden ved å ha alt samlet på ett sted. Og så må jeg nevne at det er fullt mulig at LeasePlan kan ta over administrasjon av egen bilflåte og integrere alt fra dag én. Det gjør det hele enklere og mer oversiktlig, sier Gareid. Avslutningsvis i intervjuet kommer Gareid med følgende oppfordring: Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte. Da kan vi være konkrete på hva Tradebrokeravtalen byr på av løsninger og besparelser for din bedrift! LeasePlan Norge AS Adresser: Besøk: Brynsengveien 10, 0661 Oslo Post: PB 6019 Etterstad, 0601 Oslo Hovedkontakt: Jørgen Gareid, avdelingssjef Kundeservice tel Ca. 1,62 mrd i omsetning biler i porteføljen 110 ansatte 3

4 IT S EASIER TO LEASEPLAN Vi gjør det enklere å håndtere bilparken Vi overtar all risiko knyttet til bilholdet Vi hjelper din virksomhet med å spare tid og penger Vi hjelper deg med et klimanøytralt bilhold TLF:

5 Tradebroker forlenger avtalen med Xerox samarbeidet. Vi er veldig glade og stolte av samarbeidet med Wittusen & Jensen. Vi er overbevist om at et strategisk samarbeid som dette vil komme våre kunder til nytte, sier Geir Johnsen i Xerox. To fornøyde herrer både Geir Johnsen, Xerox og Omar Bashir, WJ er godt fornøyde med det strategiske samarbeidet som er etablert mellom de to Tradebroker-leverandørene som igjen har valgt ut Wittusen & Jensen (WJ) som ny samarbeidspartner. Dette er en god nyhet for flere av Tradebrokers medlemmer, spesielt de som allerede har WJ som en viktig leverandør på ett eller flere områder. AV MINNA FJELDSKÅR, WJ For mange bedrifter utgjør kostnader knyttet til drift og administrasjon av utskriftsparken en stadig større andel av budsjettet. Et økende antall bedrifter orienterer seg mot Managed Print Services (MPS) fordi de ønsker økt styring, oversikt og kontroll over sine utskriftsenheter. Analyse aksjon Xerox gjennomfører en analyse av bedriftens utskriftspark for å få oversikt over samtlige utskriftskostnader, både direkte og indirekte. Analysen munner ut i konkrete effektiviserings- og standardiseringsforslag av utskriftsparken og -prosessene. Manglende standardisering betyr ofte en jungel av maskiner som har «grodd» opp over tid. En maskinjungel er synonymt med en tonerjungel, og ofte et utall servicekontrakter. Med Xerox MPS kan man få en strømlinjeformet park, og mulighet til å redusere kostnadene med så mye som 30 %. Dedikert ressurs WJ har i løpet av året blitt sertifisert forhandler av Xerox-produkter og -tjenester, og har i den forbindelse ansatt Omar Bashir som ansvarlig for utskriftstjenester. Bashir er ekspert på verktøyene som er knyttet til MPS-løsningene fra Xerox. Han jobber tett med dem for å tilby løsninger tilpasset enkeltkundens behov. De fleste kunder blir svært overrasket når de via vår analyse får full oversikt over mulighetene for effektivisering og kostnadsbesparelse, forteller Bashir. Forbruksmateriell som for eksempel toner og papir bestilles automatisk fra enheten når det begynner å bli tomt, det samme gjelder teknisk hjelp. MPS reduserer print- og kopikostnader, sparer miljøet og frigjør verdifull tid for bedriftens IT-avdeling, avslutter han. Også Xerox har ambisjoner for Xerox AS Adresser: Besøk: Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker Post: Postboks 452, 1327 Lysaker Hovedkontakt: Geir Johnsen tel i Rochester, New York 1967 i Norge, som Rank Xerox AS ~USD 21,4 mrd i omsetning globalt WJ Business Partner AS Adresser: Besøk: Pottemakerveien 10, 0954 Oslo Post: PB 115 Kalbakken, 0902 Oslo Kontaktperoner: Kontor- og forbruksartikler: Tom Pettersen tel Kommunikasjon og Design: Ronnie Johnsen tel Ca. 600 mill. i omsetning Over 200 ansatte 5

6 Kwintet «The Safety Expert» I Kwintet Norge stod jubelen i taket da vi i sommer fikk beskjed om at vi var valgt som leverandør til Tradebrokers medlemmer i tre nye år. Vi er stolte og glade over å få videreføre det gode samarbeidet med både medlemmene og Tradebrokers folk. Vi har allerede løsninger på plass for mange av medlemmene, og ser frem til å videreføre denne trenden i neste avtaleperiode. AV BAARD TOSTERUD, KWINTET Historien I varemerket wenaas ligger mer enn 80 års erfaring med produktutvikling, produksjon og salg av tyngre arbeidstøy. Gjennom opparbeidet kompetanse og nyutvikling er bekledning fra wenaas blitt foretrukket av arbeidere innenfor olje- og gass-, shipping-, fiske- og fiskeforedlingsindustrien. Kwintet er Europas ledende leverandør innen arbeidstøy og uniform og kjøpte varemerket Wenaas, samt tilhørende merker, i Med dette gikk Wenaas fra å være en ren leverandør av arbeidstøy til å bli en komplett «Solution Provider» innenfor området. 1:1 konsept Kwintet har en 1:1 forretningsmodell. Dette betyr at vi henvender oss direkte til kunden uten unødvendige mellomledd. Vårt mål er å være kundens rådgiver og samarbeidspartner slik at de kan fokusere på egen kjernevirksomhet. Lokal tilstedeværelse og service har vært en viktig suksessfaktor for selskapet. Kombinert med effektiv prosjektstyring, fleksible IT-løsninger og et kvalifisert salgsapparat med KAMer, selgere og kundekonsulenter, har vi kommet dit vi er i dag. Vi er kort og godt rustet for å tilby fleksible totalkonsepter som både er effektive og kostnadsbesparende, når store arbeidstøyprosjekter skal håndteres. Pyrad arbeidstøy er utviklet sammen med SINTEF for bruk i svært kalde og ekstreme miljøer, som bl.a. på Melkøya. Der er det også er krav til at plaggene er flammehemmende, har høy synbarhet, er antistatiske og beskytter bedre enn normalt arbeidstøy. Topp kvalitet i alle ledd Kwintet jobber tett med verdens ledende tekstilprodusenter for å være i front når det gjelder produktkonsepter og utvikling av mer og mer avanserte råvarer. Brukernes behov settes i sentrum, og er styrende for våre valg mtp. funksjonalitet, design og råvarer. Våre produktutviklere har inngående kjennskap til gjeldende industristandarder og tar eierskap til hele produktutviklingsprosessen fra idè til sertifisering, for å sikre kvalitet i alle ledd. CSR En vertikal integrert verdikjede betyr også total kontroll på miljøaspekter og arbeidsvilkår hos våre produsenter. Som eneste leverandør i Norge er Kwintet medlem av «Fair Wear Foundation», som arbeider med å forbedre arbeidsforholdene i tekstilindustrien. Alt dette er likevel av liten betydning uten kunder. Vi er derfor stolte av kundene velger oss igjen og igjen, og manifesterer vår posisjon som «The Safety Expert». Kwintet Norge AS Adresser: Voll, 6386 Måndalen Brobekkveien 80C, 0582 Oslo Hovedkontakt: Dag Stenseng, Director Kwintet Solutions tel Sentralbord tel med første produksjon i Måndalen Ca. 900 mill. i omsetning 250 ansatte i Norge Markedsleder på arbeidstøy i Norge En del av Kwintet som er Europas største produsent av arbeidstøy 6

7 Univern tilbyr kvalitetsbekledning som takler bl.a. tøffe værforhold. Tøffe arbeidsklær og, som her, ofte tøff innmat! Univern - ny leverandør til Tradebrokers medlemmer Tradebroker har inngått avtale med Univern AS. Univern er kjent som en av Norges største totalleverandører og spesialister innen arbeidsklær og personlig verneutstyr. AV EVA ANNIE KREY, UNIVERN Brukerorientert produktutvikling I dagens marked stilles det stadig strengere krav til sikkerhet, produktkvalitet, design og komfort. Univerns mål er at deres produkter skal være førstevalget på norske arbeidsplasser og at de blir brukt først og fremst fordi man liker å bruke dem, ikke fordi man er nødt til det. Univern jobber av denne grunn kontinuerlig med utvikling av produktsortimentet sitt i tett samarbeid med leverandører og brukere. På arbeidsklær utvikles det egen kolleksjon under varemerket Univern, mens det innenfor personlig verneutstyr samarbeides med en rekke ledende europeiske produsenter. Et selskap i Grollskonsernet Fra og med 2012 er Univern eid av svenske Grolls, tidligere Björnkläder. Grollskonsernet, som har sitt hovedkontor og sentrallager i Gøteborg, er representert med 31 butikker i Sverige, 3 i Finland og 1 i Estland. I 2013 omsatte Grollskonsernet for 850 MSEK og er med det i dag Nordens største aktør innen sitt fagfelt. Univerns hovedkontor og sentrallager ligger på Skedsmokorset midtveis mellom Oslo Sentrum og Oslo Lufthavn Gardermoen. Her disponeres m2 høytlager og 750 m2 kontorer, møterom/kurslokaler, trykk- og broderingsavdeling, verksted og showrom. I tillegg har Univern 12 butikker i Norge, samt datterselskapet Univern Solutions som jobber direkte mot olje- og gassmarkedet fra Forus i Stavanger. Kompetanse i fokus Som spesialist er Univern til en hver tid oppdatert på lover og regler vedrørende bruk av personligverneutstyr og arbeidsklær. Produktopplæring og kurs holdes etter avtale, enten i Univerns lokaler, ute hos kunde eller i felten. Videre utfører Univern årlig kontroll og sertifisering på fallsikring og krafttilført åndedrettsvern. Med et komplett produktsortiment til de fleste bransjer, samt høy faglig kompetanse, kan Univern levere alt du som Tradebroker-medlem trenger av bekledning og personlig verneutstyr for å få jobben gjort på en sikker og komfortabel måte. Univern AS Adresser: Besøk: Lurudveien 7, 2020 Skedsmokorset Post: PB 33, 2021 Skedsmokorset Hovedkontakt: Per Olavson tel Sentralbord: Ca. 250 mill. i omsetning Ca. 90 ansatte i Norge 7

8 Univern - din spesialist innen arbeidsklær og verneutstyr I dagens marked stilles det stadig strengere krav til sikkerhet, produktkvalitet, design og komfort. Vårt mål er at våre produkter skal være førstevalget på norske arbeidsplasser og at de blir brukt først og fremst fordi man liker å bruke dem, ikke fordi man er nødt til det. Vi jobber derfor kontinuerlig med utviklingen av produktsortimentet vårt i tett samarbeid med leverandører og sluttbrukere. Med et komplett produktsortiment til de fleste bransjer, samt høy faglig kompetanse kan vi levere alt du trenger for å utføre ditt arbeide på en sikker og komfortabel måte.

9 TRADEBROKER Implenia er en av Norges ledende entreprenører innen bl.a. vei. Her et fullført prosjekt. Implenia Norge nytt medlem fra 1. november Implenia Norge er et norsk entreprenørselskap som i all hovedsak er eid av det sveitsiske Implenia-konsernet. Selskapet kan vise til mange års erfaring og ekspertise innen komplekse infrastrukturprosjekter i hele Norge og Sverige. Fra 1. november har de vært medlem i Tradebroker. Solid forankret Implenia ble først etablert i Norge i oktober 2011, men den norske delen av konsernet har likevel nasjonale røtter som strekker seg nesten hundre år tilbake i tid. Selskapet startet med utviklingen av en enkel betongmast i Hardanger i Via tradisjonell entreprenørvirksomhet i Betonmast og senere Betonmast Anlegg AS etter hvert gjennom oppkjøp og sammenslåing med tunnelspesialisten Mika har selskapet utviklet seg til å bli en av Norges ledende entreprenører innen vei, jernbane, tunnel, bru, kraftanlegg, samt nisjetjenester innen tunnelsikring og miljøtjenester. Implenia Norge har ca. 560 medarbeidere og omsatte for 1,9 milliarder kroner i Selskapet har hovedkontor på Lilleaker i Oslo, og har også kontorer i Bergen, Stavanger, Ålesund, Stjørdal, Stockholm og Malmø. Fra start til slutt I dag kan Implenia Norge vise til en helhetlig tjenesteportefølje som dekker de fleste aspekter innen infrastruktur. Derfor kan selskapet planlegge og gjennomføre prosjekter av varierende størrelse og med ulike kompetansekrav over hele landet. Implenia har kunnskap og erfaring på tvers av hele verdikjeden fra start til slutt. Store ambisjoner Implenia Norge har som ambisjon å bli Skandinavias ledende entreprenør på kompleks infrastruktur. Selskapet kan utnytte betydningen av å være en del av et stort internasjonalt konsern og kan møte krav og behov fra både kunder, leverandører og medarbeidere. Ambisjonen gir selskapet en drivkraft til å ta utfordringer i form av spennende og komplekse prosjekter over hele landet. Implenia Norge AS Adresser: Besøk: Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo Postadresse: PB 173 Lilleaker, 0216 Oslo Hovedkontakt: Martina Olaussen tel Sentralbord Implenia-navnet ble etablert i Norge i 2011 Røtter tilbake til 1923 Ca. 1,9 mrd i omsetning i Norge Ca. 560 ansatte i Norge Eid av sveitsiske Implena Ca. 20,6 mrd i omsetning globalt Ca ansatte globalt 9

10 Nexans på Langhus har installert intelligent kameraovervåking fra Securitas for å få kontroll på kobbertyverier (Foto: Joakim S. Enger) Securitas kamera stanset tyvene Kobber er en ettertraktet råvare blant kriminelle. Det har kabelprodusenten Nexans fått merke på fabrikkområdet på Langhus utenfor Oslo. I årevis var de hjemsøkt av tyverier helt til de installerte intelligent kameraovervåking fra Securitas. AV SIRI BEATE NORDBY, SECURITAS Intelligent kameraovervåking Til tross for at alarm var installert i gjerdet, klarte tyver påsken 2012 å overliste alarmsystemet ved å heise en gaffeltruck over gjerdet. I flere timer løftet tyvene ut kabelruller. Raidet ble først oppdaget da de ansatte kom på jobb neste dag. Noe måtte gjøres, og det ble installert intelligent kameraovervåking med direkte tilknytning til Securitas alarmsentral. For oss var det avgjørende at kamera. overvåkingen fungerte i all slags vær, og også i mørket, sier Terje Kjell Pedersen, KHMS-sjef i Nexans market lines-divisjon. Han har ansvar for produksjonen på Langhus, Karmøy og Namsos. Løp i armene på politiet I juni 2013 slo tyver til igjen. Tyvene klippet seg gjennom gjerdet like etter at de så en Securitas-vekter forlate området etter en rutinesjekk. Tre personer tok seg inn på området. De trodde åpenbart at ingen så dem, men kameraene fanget umiddelbart opp bevegelsene. Fra tyvene ble oppdaget på kamerasystemet tok det ikke mange minuttene før politiet var der med fire biler. Da var allerede Securitasvekteren på plass, forteller Pedersen. Takket være den løpende informasjonen fra driftssentralen, som hele tiden fulgte med "live" på det som skjedde og hvor personene befant seg, løp to av tre rett i armene på politiet. Den tredje personen hadde gjemt seg under en presenning, men også han ble raskt funnet ved hjelp av varmesøkende kameraer. Oppfyller alle krav Vi har virkelig fått testet intelligent kameraovervåking, og det oppfyller utvilsomt alle krav. Trolig var inntrengerne bare ute for å rekognosere, men takket være det nye overvåkingssystemet ble de likevel tatt, sier Pedersen og legger til: Med den nye kameraovervåkingen har vi gjort det så vanskelig som mulig å stjele. Samtlige ansatte vet at Securitas skal kontaktes hvis de observerer mistenkelige personer eller mistenkelig adferd. Det gir økt sikkerhet både for de ansatte og for produktene våre, avslutter Pedersen. Effektivt system Hendelsen hos Nexans er et godt eksempel på hvor effektiv den intelligente kameraovervåkingen er og ikke minst hvor viktig den løpende sanntidsinformasjonen er også for politiet, sier Geir André Moksness Skaug, salgssjef i teknisk divisjon i Securitas. Securitas AS securitas.no securitas.com Adresser: Besøk: Urtegata 9, 0187 Oslo Post: PB 35 Grønland, 0133 Oslo Hovedkontakt: André Thomsgård tel Sentralbord: Røtter tilbake til 1929 da Aksjeselskapet Norsk Vaktselskap ble dannet Ca. 2,2 mrd i omsetning Ca ansatte i Norge Virksomhet i 52 land 10

11 Norgestaxi satser offensivt mot medlemmene 2014 har så langt vært et meget spennende år for Norgestaxi. Taxibedriften som startet opp med drosjetrafikk så sent som i 1997, har de siste årene fått skikkelig fart på hjulene og tatt en betydelig markedsposisjon. AV ERLEND EIDSVOLL, NORGESTAXI Vunnet flere store anbud Avtalen med Tradebroker er med på å vise hvor langt vi nå har kommet. Sitatet kommer fra Erlend Eidsvoll som er viseadministrerende direktør i Norgestaxi AS. De siste årene har vi vunnet er rekke offentlige anbud og vi er nå hovedleverandør for det meste av pasienttransport, blant annet i Oslo. Med Tradebroker får vi mulighet til å vise at vi kan levere kvalitet til viktige private og offentlige bedrifter også, sier han. Veiskille i 2010 Norgestaxi foretok i 2010 en grundig gjennomgang av hvilken strategi selskapet skulle velge for å øke markedsandelene sine. Svaret var kvalitet. Større prosjekter ble igangsatt for å øke servicegraden og leveringsdyktigheten i selskapet. Noen år senere ble selskapet ISO 9001-sertifisert og året etter fulgte miljøsertifiseringen Norgestaxi startet også opp en egen skoleavdeling som på nasjonalt plan igangsatte omfattende kursing av selskapets sjåfører. Gaselle-bedrift Selv er Norgestaxi godt fornøyd med utviklingen. Norgestaxi Oslo AS ble Gaselle-bedrift i 2013 og antall biler i Oslo har økt fra 320 biler i 2012 til 475 biler så langt i Selskapet har ambisjoner om å opprettholde veksten og har satt seg som mål å ha biler nasjonalt i Velkommen om bord! Norgestaxi ønsker deg velkommen som kunde i alle de store byene. På lag med teknologien Det er avgjørende at vi kommer med innovative løsninger dersom vi skal nå våre ambisjoner, sier Eidsvoll. Norgestaxis inntrykk er at bedriftene er veldig interessert i enkle og integrerte løsninger for oppgjør og behandling av reiseutgifter, i tillegg til enkle bestillingsløsninger. Norgestaxi lanserer derfor nye unike bestillings- og oppgjørsløsninger som skal tilfredsstille bedriftenes behov. Ny App I slutten av oktober ble en helt ny App-løsning lansert. Denne gir bl.a. brukeren en fastpris pr. tur. Rabattering kan tilpasses hver enkelt kunde, turen kan legges automatisk inn i telefonens kalender, og historikken på turen blir lagret og kan videresendes som e-post. Man har også mulighet til å følge bilen i kart under framkjøring. I Sverige har integrasjon med reiseutgiftssystemer vist seg veldig populært. I løpet av november iverksettes en satsing på dette også i Norge. Norgestaxi AS Adresse: Akersbakken 12, 0172 Oslo Hovedkontakt: Erlend Eidsvoll, viseadm. dir. tel Taxibestilling tel ,6 mill. i omsetning 45 ansatte 895 biler Norgestaxi har biler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og store deler av Buskerud. Selskapet er en del av det svenske konsernet Taxikurir som er Skandinavias største taxiselskap med over biler totalt 11

12 Presentations Data takker for fornyet tillit! Tusen takk for at vi får fortsette å være Tradebrokers AV-leverandør de neste tre årene. Vi har levert til Tradebroker siden 1998 og det er en stor glede og utfordring å få anledning til å fortsette det gode arbeidet, sier markedssjef hos Presentations Data, Karin Bøhmer. AV KARIN BØHMER, PDATA/LARS BUGGE Tradebroker valgte oss! Vi gjetter på at deres bedømming av oss er langt på vei den samme vi får fra medlemmene når vi spør dem, fortsetter Karin. Den samlede evalueringen fra medlemmene indikerer at et høyt servicenivå, gode priser, stor fleksibilitet og kompetanse innen audiovisuelle løsninger, har vært avgjørende. Men det viktigste er at de er fornøyde med oss. Vi er oppe til eksamen daglig og det er fantastisk at vi står. Vi håper at vi kan leve opp til forventningene også de neste tre årene. Vi skal i alle fall gjøre vårt aller beste, runder Karin av med. Cathrine Gude: Ring meg gjerne for et møte eller send epost til Presentations Data leverer tekniske løsninger som videokonferanse, lyd og bilde, informasjonssystemer og styring til over halve medlemsmassen Morgendagens AV-løsninger Audiovisuelle løsninger vil i fremtiden handle om å gjøre livet enklere og mer effektivt. Kravene til å få gjort mest mulig på kort tid, øker. Samtidig skjerpes kravene til kvalitet både i det arbeidet man gjør og det resultatet man leverer fra seg. Presentations Datas oppgave er å forstå behovene og bruke opparbeidet teknisk kompetanse til å tilrettelegge for optimale arbeidsprosesser for bedriften. Teknikken blir bedre og bedre, men det viktige er at den blir brukt riktig. Kjøp direkte på avtalen ved nybygg eller rehabilitering! Avrop direkte på avtalen sparer medlemmene for mye tid som ellers blir brukt til å spesifisere og kjøpe inn de audiovisuelle løsningene. Det begynner å bli et anseelig antall medlemmer som har kommet direkte til Presentations Data med sine store prosjekt. Dette utgjør en rik erfaringsbank, som Presentations Data med glede deler av. Små prosjekter i hverdagen Alt dreier seg dog ikke om store prosjekter. Hverdagen er småprosjekter, med f.eks. oppgradering av et auditorium eller oppstart av et nytt informasjonssystem. Konkurransen er hard og Presentations Data er med på alle arenaer. Forebyggende vedlikehold og service på audiovisuelle løsninger er også en del av den samme hverdagen. En defekt projektor kan være et betydelig irritasjonsmoment når mange er samlet til møte. Presentations Data leverer tjenester som sørger for mest mulig oppetid på alle dine AV-installasjoner. Presentation Data AS Adresser: Oslo: Karenslyst allé 5, 0278 Oslo Bergen: Janaflaten 24, 5179 Godvik Stavanger: Luramyrveien 23, 4313 Sandnes Hovedkontakt: Catherine Gude tel Sentralbord mill. i omsetning 12

13 Juryleder Daglig leder T R A D E B RO K E R Ricoh kobler sammen møterom Tradebroker har inngått en treårig avtale med Ricoh Norge om levering av AV-løsninger til medlemsbedriftene. Ricoh er allerede i dialog med flere Tradebroker-medlemmer som ønsker seg moderne møterom. AV EIRIK WILLYSON, RICOH Teknologiske løsninger gjør arbeidsdagen enklere når de virker som de skal. Og når vi vet hvordan vi skal bruke dem. Slik er det ikke alltid. Ricoh satser nå tungt på fremtidens møtevirksomhet med alt fra programvare til spesialbygde møterom. Møterom som funksjon Vårt fokus er at et møterom er en funksjon. Det er denne funksjonen vi hjelper kundene med. Vi spør dem: Hva gjør dere i dette møterommet? Hva mangler dere? Og så setter vi sammen en pakke sammen med dem, enten det er snakk om et videokonferanserom, et mer tradisjonelt møterom som skal oppgraderes, eller et auditorium, for å nevne noe, sier Jørgen Linge, Pre Sales Support Specialist hos Ricoh Norge. Som seg hør og bør snakker vi med Jørgen via videokonferanse. Uttrykket «å koble sammen» går igjen der han sitter og vifter engasjert med armene og snakker om Ricohs nye satsningsområde. Linge forteller at mange av selskapets kunder bruker forskjellige videokonferansesystemer som fungerer dårlig sammen. Eller så DIPLOM ÅRETS LEVERANDØR 2013 Juryen har kåret Ricoh Norge AS til Årets leverandør til Tradebrokers medlemmer T R A D E B RO K E R Ricoh ble kåret til «Årets leverandør» i Nå satses det friskt på nye fronter. Ricoh satser nå tungt på fremtidens møtevirksomhet med alt fra programvare til spesialbygde møterom har de kunder som bruker andre systemer enn dem selv. Hvis du først er fremsynt og investerer i AV-løsninger, så bør du søren meg få full uttelling. Det er ikke noe gøy å kjøpe noe man ikke får brukt. Det er derfor vi tilbyr komplette løsninger og tett oppfølging. Apparatene og systemene må «snakke sammen», og i tillegg er det utrolig viktig med opplæring i starten. De ansatte må bli kjent med teknologien med en gang, sier Linge. Nye tider Komplette løsninger kan være komfortable, men også uoversiktlige for kunden. Ricoh sørger for at alt selskapet gjør, kan måles. I tillegg bruker de det samme serviceapparatet på AV-løsningene som på de andre løsningene og produktene de leverer. Utskrift og skanning er selve ryggraden i kontorlandskapet. Men nå er mye av kommunikasjonen på vei over i andre medier. Vi ønsker å være med på denne endringen, gi råd til kundene våre og hjelpe til der det trengs, avslutter Jørgen Linge. Ricoh Norge AS Adresser: Besøk: Gjerdrums vei 11, 0484 Oslo Post: PB 4873 Nydalen, 0422 Oslo Hovedkontakt: Petter Lien tel Sentralbord (som Magne Ore AS) Morselskapet ble etablert i Japan i 1936 Nøkkeltall: 360 mill. i omsetning 170 ansatte 7 Ricoh-sentere og landsdekkende forhandlernett Globalt: Tilstede i over 200 land og regioner ansatte 20 mrd. USD i omsetning Har vært på Global 100-listen over verdens mest bærekraftige selskaper ti år på rad 13

14 Hvordan ville du løse dette problemet på 30 sekunder? tesa 4600 Xtreme Conditions HD Selvvulkaniserende silikontape som kleber på seg selv Til både permanente og midlertidige anvendelser Tapen er så fleksibel, at den kan tilpasses enhver overflate og form Forsegler øyeblikkelig ved å selvvulkanisere Etterlader ingen kleberester Isolering av kabler og elektriske komponenter - opp til 8000 volt Tåler trykk på opp til 12 bar Kan tilmed brukes under vann med øyeblikkelig virkning Kan anvendes ved ekstreme temperaturer (-65ºC til 260ºC). tesa AS Karihaugveien 89 Telefon Telefax

15 Tradebroker har forlenget med tesa for 4 år og drøye kilometer! Kabelprodusenten Nexans kjøpte siste år kilometer av vår 19 mm brede papirtape. Nexans bruker tapen i sin kabelproduksjon. Løsningen er et godt eksempel på hvordan tesa typisk arbeider sammen med sine kunder, men ikke minst fremstår dette som en suksesshistorie som forteller hvorfor vi strakk oss langt for å vinne Tradebrokers tillit i fire nye år. AV ANIS KHEDHER, TESA Fire nye år For tesa handler Tradebroker om å skape gunstige innkjøpsbetingelser og gode relasjoner mellom virksomheter. I de mer enn 20 år tesa har vært med i fellesskapet, har vi oppnådd begge deler. I skarp konkurranse med flere andre tapeprodusenter er det ekstra gledelig at vi fortsatt får muligheten til å være en del av dette fellesskapet. Nexans er sammen med bl.a. medlemmer som Norske Skog, Borregaard og Peterson, gode og langsiktige kunder som handler med oss med utgangspunkt i Tradebroker-avtalen. Skreddersøm Papirtapeløsningen til Nexans kabelproduksjon er bare en av flere tesa-løsninger, som brukes hos Nexans. Den er et godt eksempel på hvordan tesa med en skreddersydd løsning, som er utviklet i tett samarbeid med Nexans, har optimert sin egen produksjonsprosess og sluttprodukt. Produksjonen der tapen inngår foregår i en sammenhengende prosess og tesa har i samarbeid med en maskinleverandør utviklet tape-dispenserne som er integrert i produksjonsapparatet. Tesa connect Nexans-casen illustrerer på beste vis både innhold og mening med tesa 4600 er en sterk selv-vulkaniserende tape i form av silikon, som binder uten klebestoff. Den påføres ved trykk, ved å vikle tapen rundt seg selv. Da tesa 4600 binder til sitt eget bæremateriale, skapes det en vanntett, permanent forsegling. Tørketid er ikke nødvendig. Det fleksible materiale kan påføres jevnt på alle overflater, inklusive våte, varme, urene og fete overflater. Extreme Conditions kan også brukes til midlertidige løsninger uten å etterlate kleberester, når den fjernes. Tapen kan endog benyttes under vann. tesas forretningskonsept kalt tesa connect. Tesa connect handler om å bygge sterke og langsiktige relasjoner til kundene. Med utgangspunkt i tesa connects fire grunnelementer People, Products, Processes og Performance vil tesa, utover et bredt produktsortiment, alltid være parat til å bistå kundene med ekspertrådgivning, teknisk kunnskap, kreativ tenkning og problemløsning. Vi er opptatt av å tilby en løsning, hvor kundene får alt de har bruk for ett sted, og vi har allerede mange gode suksesseksempler. Fokus på FoU Tesa har 350 medarbeidere innen forskning og utvikling, og mer enn halvparten av omsetningen stammer fra produkter som er utviklet de siste fem årene. Tesas fokus på innovasjon og tette kunderelasjoner har resultert i mer enn industrielle systemløsninger til bl.a. annet bilindustrien, vindmølle- og solcelleindustrien, papir- og trykkeriindustrien, emballasjeindustrien, byggeindustrien, produksjonsindustrien og elektronikkindustrien. tesa AS Adresse: Karihaugveien 89, 1086 Oslo Hovedkontakt: Ole Petter Olsen tel Røtter tilbake til tesa tape blir født ,038 mrd Euro ansatte globalt 15

16 Aktivitetsplan 7/ Angitte leverandører gjelder utgående avtale. Område jul.14 aug sept okt nov des.14 jan.15 Reisebyråtjenester Installasjonstjenester, elektro/vvs/ventilasjon Blomster VIA Egencia Bravida/GK Norge Mester Grønn Gavekort Nytt avtaleområde Planlegges for oppstart Fruktkurvabonnement Bemannings- og rekrutteringstjenester Kelly Services/Manpower Euromiljø Natur (Helt Opplagt) Transporttjenester Nytt avtaleområde Planlegges fo IKT gjenbruk Datautstyr, -rekvisita, -tjenester Byggvarer (fornyet initiativ) Drifts- og vedlikeholdsmateriell Kurértjenester, ekspressfrakt Gaver og profileringsartikler, -tjenester Paller, alle typer Pakninger, ventiler mv. Hydraulikk, pneumatikk mv. Instrumentering Avfallshåndtering Flyreiser Kontor- og datarekvisita Aven/Gyllsjö Träindustri Norsk Gjenvinning Nytt avtaleområde Norsk Data Senter Mobiltelefoner m/tilhørende tjenester Forlenges til "Smått og stort" eller "litt av hvert" Dekk, felger mv. Industrigasser Kontormøbler TESS Greentech jul.14 aug sept okt nov des.14 jan.15 16

17 feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des.15 r oppstart Planlegges for oppstart DHL Express (Norway) Top Print/Wittusen & Jensen Aven/Gyllsjö Träindustri Bagges/Otto Olsen Servi Group MRC HypTeck Norsk Gjenvinning Løper til Norwegian Air Shuttle Løper til Lyreco/Wittusen & Jensen Kjedehuset AS (Nordialog og Telehuset) Nytt avtaleområde - f.eks. JULA; Clas Ohlson, AJ Produkter m.fl. Vianor Yara Praxair EdsbynSenab/Kinnarps Løper til feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des.15 Napp ut - heng opp! 17

18 Kverneland Bil ren bilglede i nærmere 100 år Bilgleden begynner i sandkassen. Gutter og jenter bygger veier og broer, lager brummelyder og parkerer de minste lekebilene i lyspæreesker. Biler skaper begeistring, frihet og muligheter. AV INGEBJØRG FOLGERØ, KVERNELAND BIL Stolt historie Brødrene Kverneland startet sitt bilfirma i Stavanger år 1921, og fikk Ford-agentur året etterpå. Det viste seg å være et klokt valg. Henry Fords samlebåndsproduksjon førte til at bilprisen ble redusert til en tredjedel, fra rundt til kroner. Plutselig ble markedet for biler mangedoblet, og Brødrene Kverneland var lenge nesten enerådende på markedet. Den gangen måtte bilene på verksted til stadighet: Ventilene måtte slipes etter hver kilometer på veien, og en total motoroverhaling var påkrevet etter omtrent kilometer. Det var travle tider! Etter krigen, og frem til 1961, var salg av biler rasjonert. Bare de som kunne dokumentere et sterkt behov for bil, fikk tillatelse til å kjøpe. Mye av driften i etterkrigsårene bestod i å bygge om personbiler til lastebiler, og det var mange selvutviklede og kreative løsninger på Kvernelands verksteder. Samme familie på eiersiden Kverneland Bil drives fortsatt av samme familie, nå i tredje og fjerde generasjon. I dag selger de både Ford, Volvo og Mazda, med bilbutikker og verksteder i alle landets største byer. Kverneland bygger selv sine bilanlegg, og legger stor vekt på miljøvennlig byggeteknologi og kundevennlige løsninger. Gjennom årene har firmaet formulert visjonen sin på tre måter, fra «Problemfritt bilhold» via «Vi tar ansvar» til «Ren bilglede». Innholdet er i realiteten det samme. Kundene skal alltid oppleve at det er personlig, enkelt og trygt å være kunde hos Kverneland Bil, sier Nok er fornøyd Kverneland-kunde skal ut på veien i sin nye bil denne gang i en Volvo Ådne Kverneland. Derfor satser firmaet tungt på opplæring og videreutdanning av ansatte, løpende oppgradering av alt utstyr og teknologi og svært moderne verksteder. Ford, Mazda og Volvo De tre bilmerkene kompletterer hverandre på en god måte. Alle tre er helt i front av utviklingen av miljøvennlig teknologi med lavest mulig drivstofforbruk. Ford har nå et helt fantastisk varebilprogram, med biler i alle størrelser. Og jeg har fått en sniktitt på den nye Ford Mondeo en som kommer, den blir helt sikkert en gigantisk suksess, sier nybilsjef Rolf Larsen. Mazda har hatt en kraftig vekst de siste årene med de nye modellene, noe vi er ekstra stolt over, siden vi er Norges største Mazda-forhandler, smiler han fornøyd. Og Volvo har også en finfin utvikling. Snart kommer den nye XC90 en, den gleder jeg meg virkelig til å prøve, avslutter han. Kverneland Bil AS Adresser: Forus: Stokkamyrveien 68, 4313 Sandnes Bryne: Eskervegen 7, 4340 Bryne Bergen: Fjøsangerveien 68 B, 5068 Bergen Trondheim: Tungasletta 8, 7047 Trondheim Oslo: Strømsveien 266, 0614 Oslo. Hovedkontakt: Mikkel Knagenhjelm tel Ca 1,4 mrd i omsetning Ca 350 ansatte 18

19 Bertel O. Steen har bilmerker i medvind Bertel O. Steen AS (BOS) er i dag importør av bilmerkene Peugeot, Kia og Mercedes- Benz. BOS er Norges eldste og nest største bilimportør, og samtidig Norges eldste og nest største forhandlerkjede for personbiler, varebiler, lastebiler og busser. 113 år med kontinuerlig vekst har resultert i en vital organisasjon med ca medarbeidere. AV ANNE SINGSAAS, BOS/LARS BUGGE Peugeot - tilbake for fullt Med modellen, 308 er Peugeot tilbake for fullt i det norske markedet. Innovative løsninger, moderne interiør og banebrytende motorer forklarer mye. Ny plattform, redusert vekt og mer plass innvendig, forklarer resten. Pressen har omfavnet Peugeot 308 og superlativene hagler. VG sier «God plass bra pris», og gir terningkast seks på plass, design og sikkerhet. Dagbladet stemmer i og sier «En av de aller beste stasjonsvognene». Vi Menn gir maksimal uttelling og sier rett ut «Når alt stemmer. Terningkast seks.» Kia seksdoblet markedsandel på 5 år! Kia har opplevd en utrolig reise i det norske markedet, og har nær doblet salget hvert eneste år siden Den gang ble det solgt 613 biler og markedsandelen var på fattige 0,6 %. I 2013 endte salget på biler og en markedsandel på hele 3,5 %! Kia opplever fremgang i alle markeder, og styrker sin posisjon som en av verdens raskest voksende bilprodusenter. Årsaken til fremgangen er offensiv produktutvikling, fokus på design og produkter med høy kvalitet og riktig pris. Her på berget har den uslåelige garantien på 7 år også vært en suksessfaktor. Et knippe entusiastiske Bertel O. Steen-ansatte som har det moro på jobb! Beste år for Mercedes-Benz noensinne De siste årene har stadig flere nordmenn fått øynene opp for Mercedes-Benz, og premiummerket er blitt mer tilgjengelig for «mannen i gata» gjennom et bredere modellprogram. Dette har gitt resultater i nybilsalget ble det beste året for Mercedes-Benz noensinne og i 2013 økte markedsandelen ytterligere til 4,3 prosent. Mye av æren kan tilskrives den nye generasjonen kompaktbiler; A-Klasse, B-Klasse og CLA. I 2014 har suksessen fortsatt, med lanseringer av GLA, S- Klasse Coupé og nye C-Klasse. Nesten helt i siste sekund, før Tradebrokernytt skal sendes i trykken, har vi mottatt melding fra BOS om at Mercedes-Benz C180T ble kåret til vinner i Dagens Næringslivs firmabiltest. Vi gratulerer! Bertel O. Steen AS Adresser: Besøk: Solheimveien 7, 1473 Lørenskog Post: PB 52, 1471 Lørenskog Hovedkontakt: Anne Singsaas, Fleet Sales tel ,7 mrd i omsetning Ca ansatte 19

20

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT - DIN PARTNER I BIL MOTOR FORUM BERGEN Motor Forum Bergen er autorisert merkeforhandler for Mitsubishi og Renault. Vår viktigste oppgave er å gi deg som kunde profesjonelle råd om bil og tjenester som

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

2004 20 14 J U B I L E U M w w w. a u t o 8-8. n o

2004 20 14 J U B I L E U M w w w. a u t o 8-8. n o 2004 10 20 14 JUBILEUM w w w. a u t o 8-8. n o 10 år i 2014 Auto 8-8 Sildnes & Halaas AS feirer i 2014 10-års jubileum etter sammenslåingen av to tradisjonsrike bilforretninger på Nordmøre, Sigv. Halaas

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI

work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI ELLE melle Foto: Den Norske Matfestivalen/Marius Rua VelkoMMeN Til work.11 Vi inviterer deg til seminar og messe på

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT med STØRST FREmGANG I AUTOINDEX DE SISTE TRE ÅR www.renault.no DRIVE THE CHANGE AUTOINDEX 2012 har de siste årene markert seg positivt i AutoIndex-undersøkelsene

Detaljer

Ekspertene på interiørbeplantning

Ekspertene på interiørbeplantning Ekspertene på interiørbeplantning OM OSS Hvem er vi? Vi er ekspertene på interiørbeplantning for alle miljøer. Alt fra kontorbygg, små og store hoteller til hotellkjeder, internasjonale forhandlere, shoppingsentre

Detaljer

Økt vekst gjennom partnerskap.

Økt vekst gjennom partnerskap. Økt vekst gjennom partnerskap. Introduksjon til Canons partnerprogram you can P A R T N E R P R O G R A M M E Vi gjør ting lettere for deg, for å skape vekst i dag og i morgen Canon er opptatt av at din

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch www.tti.no Fremtidens dieselsystemer Sett din lit til en ledende leverandør Ekspertise innen skreddersydde systemer Bosch utvikler dieselkomponenter spesielt

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD

TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD RESULTATER OPPNÅDD AV VERDENS LEDENDE PRODUSENT AV VINTERDEKK 1930 1932 Produksjonen av dekk til personbiler starter i Nokia. 1934 "Kelirengas", verdens første vinterdekk.

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE.

PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE. PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE. NTC i Kristiansand er din totalleverandør av firmagaver, profileringsprodukter, arbeidsklær og verneutstyr for det norske markedet. Når en bedrift skal bygge

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Flytoget på rett spor 10. mars 2015

Flytoget på rett spor 10. mars 2015 Flytoget på rett spor 10. mars 2015 Linda Bernander Silseth Administrerende direktør Flytogstandard Etableringen av siden Flytoget 1998 GMBstiftet 1992 GMB åpnet 1998 RRP åpnet 1999 Flytoget AS fristilt

Detaljer

Sporene sier noe om hvem som gikk. inmemory.no

Sporene sier noe om hvem som gikk. inmemory.no Sporene sier noe om hvem som gikk inmemory.no Alle er vi forskjellige og fortjener en personlig avskjed Idéen bak konseptet inmemory.no Far var kunstner og hadde en særpreget personlighet. Hans liv og

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Kvalitet & god design på kjøkkenet

Kvalitet & god design på kjøkkenet Kvalitet & god design på kjøkkenet Handelshuset Martinsen presenterer det nye sortimentet til Modern House kjøkken Som din profesjonelle handelspartner er vi opptatt av å kunne se nye muligheter og alltid

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse Fleksib Home Motion by Somfy og ditt hjem settes i bevegelse! Somfy produserer motorer og styringer for alle vinduer, dører og porter i hjemmet

Detaljer

VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr. europro.no. Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder

VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr. europro.no. Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder europro.no Våronna 2016 Det nærmer seg våronn i Rogaland og Agder, og smedene i Moia-smiå produserer for fullt i disse dager.

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Eye tracking. Analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking. Analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking Analyser kommunikasjonen og selg mer Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk glipp

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011. Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM

Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011. Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011 Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM VIA Travel i Norge 2 Hype eller fakta Alle kan klare å booke en reise selv Alle kommer til å bruke mobiltelefonen

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Pressemelding Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Denne våren ruller de første serieproduserte nye Volvo FH-lastebilene ut av fabrikkene for levering til kunder over hele Europa. Men hvordan bygges

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DINITROL 60 ÅR PÅ DE NORDISKE VEIENE I dagens utvikling innen bilindustrien, er biler vanligvis skapt, utviklet og produsert fra et globalt perspektiv.

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-gjerder

Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-gjerder Boliggjerder Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-gjerder WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer