TRADEBROKERnytt. Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder. nr. 2 november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRADEBROKERnytt. Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder. nr. 2 november 2014"

Transkript

1 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2014 Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder Tradebrokers vedtekter danner føringer for hvem som kan sitte i selskapets styre. Mangeårig styreleder Steinar Wiik fra Bring-/Posten-systemet har byttet beite og trådte derfor ut av rollen tidligere i høst. Tradebroker stod uten styreleder. For styret ble det naturlig å søke en løsning i styrets nestleder, Linda Rønneberg. AV LINDA RØNNEBERG/LARS BUGGE Kort om Linda Linda jobber som innkjøpssjef Konserninnkjøp NSB. Hun har tidligere hatt innkjøpsrelaterte roller i hhv. Oslo kommune og GRIP. Hun har en solid utdanning og har en Bachelor i Business Administration and Logistics. I senere tid har hun «pyntet» på dette med en mastergrad i Business Process and Supply Chain management. Linda om Tradebroker Tradebrokernytt har utfordret Linda til å presentere sine tanker knyttet til sin nye rolle. Hun leverte umiddelbart. Jeg takker for tilliten som er vist ved å velge meg til styreleder i Tradebroker. Organisasjonen har en velfungerende administrasjon, mange dedikerte medlemmer og engasjerte leverandører, så dette gleder jeg meg til! Tradebrokers visjon er å «Være landets mest attraktive innkjøpsfellesskap». For å jobbe målrettet mot visjonen har Tradebroker satt i gang en satsing for å oppnå økt volum og omsetning på avtaleporteføljen. Dette skal vi oppnå gjennom re- Forts. neste side Ingen stafettpinne, men et solid håndtrykk ble utvekslet da Steinar Wiik overlot styrelederrollen i Tradebroker til Linda Rønneberg. Her er de to foreviget utenfor NSBs flotte lokaler i Schweigaardsgate 23. (Foto: Lasse Storheil)

2 Lederen har ordet Veiskille? Vi i Norge har siden finanskrisen opplevd år med forholdsvis god vekst, lav inflasjon, lave renter og god reallønnsøkning. De siste 18 månedene har imidlertid veksten avtatt og vi får stadig oftere nyheter hvor det fortelles om oppsigelser. Spesielt oljeservicenæringen ser ut til å være hardt rammet. Forsiden på DNB Markets siste publiserte rapport om økonomiske utsikter (8/14) har et bilde av et veiskille. Ekspertene i DNB viser med dette at de er usikre på veien videre for norsk og internasjonal økonomi. Vi føler litt på det samme. Samlet avtalebruk i 1. halvår 2014 endte på 1,037 MNOK, noe som er på nivå med 1. halvår Vi mener avtalebruken er en god indikator på hvordan AS-Norge går, da vi er veldig «diversifisert» i bransjer, både på medlems- og leverandørsiden. Det har altså stoppet litt opp. Men hvor skal vi videre? I nevnte rapport fra DNB Markets spås det enda lavere vekst i DNB tror imidlertid at det tar seg opp i , men usikkerheten knyttet til spådommene er stor. Derfor; Skal Tradebroker vokse videre må vi fokusere på rekruttering av nye medlemmer og på å øke engasjementet hos de eksisterende. Dette arbeider vi systematisk med. Informasjon fra medlemmene Et konkret prosjekt vi jobber med er å samle informasjon om medlemmene mer effektivt, samt bli bedre til å håndtere, herunder konsolidere, denne. Vi har fått utviklet et enkelt, WEB-basert datafangsskjema, eller en applikasjon om du vil. Alle hovedkontaktene vil få tilgang til dette via våre nettsider. I applikasjonen ber vi medlemmene om hjelp til å vedlikeholde informasjon om følgende: - Deltagelse på hvilke områder er din bedrift med/ikke med? - Hvis din bedrift har valgt å håndtere et område selv, ønsker vi å vite: - Hvilken leverandør har dere? - Estimert årsvolum på området? - Utløpsdato for avtaleforholdet? - Generelle komentarer Informasjonen vil gjøre oss bedre. Vi kan følge «de store fiskene» og konsolidere dette til attraktive businesscase for medlemmene. Vi håper også at fremtidens statusmøter med dere blir enda mer innholdsrike og målrettede. Applikasjonen er klar. Noen tekniske utfordringer gjenstår. Ny styreleder Etter 7 år som styreleder i Tradebroker har Steinar Wiik gått ut av styret. Steinar har hatt en nøkkelrolle i forhold til å forme det Tradebroker vi ser i dag. Vi takker Steinar for hans mange bidrag som styreleder i Tradebroker! Linda Rønneberg er valgt som ny styreleder. Vi i administrasjonen gleder oss til å jobbe tett med Linda! kruttering, fokus på økt bruk og lojalitet hos eksisterende medlemmer og sist, men ikke minst, må vår viktigste salgsressurs, nemlig leverandørene, spille en aktiv rolle. Denne satsingen mener vi er i både medlemmenes og leverandørenes interesse. Økt volum på avtalene danner grunnlag for bedre vilkår og styrking av den markedsmessige posisjonen for avtalene. Samtidig vil leverandørene få større uttelling for investeringen i avtaleforholdet med Tradebroker. Administrasjonen har fått økt ressursene sine for å gi satsningen et løft. Tanken er at Tradebroker i større grad skal fungere som et knutepunkt mellom leverandørene og medlemmene, og være delaktig i å identifisere mulighetsrommet for begge parter. Jeg vil derfor anbefale medlemmer og leverandører til å sette av tid når dere blir kontaktet. Det kan være både kostnads- og ressursbesparende! I tillegg til dette arbeides det med et nordisk initiativ for å kunne tilby medlemmene leverandøravtaler i det nordiske markedet. Det pågår sonderinger med «søsterorganisasjoner» av Tradebroker i Sverige og Finland for å få på plass en samarbeidsavtale. Godt fundament Det ligger et godt fundament i Tradebroker både for ekspansjon og videre satsning på vekst. Mye av dette har kommet på plass under ledelse av avtroppende styreleder Steinar Wiik. Steinar har i en årrekke hatt et stort engasjement for Tradebrokers forretningsmodell og vært pådriver for mange initiativ for videreutvikling av stiftelsen. Steinar har vært aktiv bidragsyter i styret i to perioder; Først som Ringnes/Orkla-representant i perioden , senere som Postens representant. Steinar sørget for å melde inn Posten i 2004, han kom inn igjen i styret i 2005 og ble styreleder i På tampen av sin første periode i styret, var Steinar helt sentral i arbeidet med å fusjonere ISAL og Tradebroker. Fra Bring til Arcus Steinar har nå begynt som innkjøpssjef i ArcusGruppen og skal ta fatt på nye utfordringer der. ArcusGruppen er ikke medlem i Tradebroker og Steinar måtte derfor tre ut av styret. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke Steinar for den enorme innsatsen han har lagt ned for Tradebroker gjennom en årrekke, og samtidig ønske lykke til med nye utfordringer! Han har hele veien vært til stor inspirasjon for både administrasjonen og styrekollegiet. Og skulle det bli sånn, ønsker vi ham velkommen tilbake gjennom en søknad om medlemskap fra ArcusGruppen! Ditt bidrag er ønsket! Jeg vil runde av med å oppfordre hver enkelt av dere til å gi innspill og tilbakemeldinger på smått og stort. Jeg skal være tilgjengelig, enten det er på Tradebroker-arrangementer eller ved å svare på din e-post. TRADEBROKER ÅRSMIDDAG 2015 Stiftelsen Tradebroker avholder sin årsmiddag torsdag 5. mars Invitasjon, med detaljer om tid og sted, kommer senere. Vi ber alle langtidsplanleggere om å holde av datoen! Administrasjonen

3 LeasePlan ny leverandør av leasing og biladministrasjonstjenester til medlemmene LeasePlan er den største aktøren innen biladministrasjon og operasjonell leasing i Norge og har ansvaret for mer enn biler. Tradebroker har nå tegnet en avtale med LeasePlan som gir medlemmene tilgang til meget gode betingelser på firmabilhold og det som hører til under bilrelaterte tjenester. AV ELLEN MOREITE, LEASEPLAN Det skal være enkelt og oversiktlig å drifte en bilpark, og det er nettopp det LeasePlan er gode på, sier Jørgen Gareid, avdelingssjef for kundeservice i LeasePlan. Flere av Tradebrokers medlemmer er allerede kunder hos oss, og har vært det lenge, så det er gledelig at vi nå kan tilby biladministrasjonsløsninger til alle medlemmene gjennom den nye avtalen. Hvilke fordeler får man ved å velge LeasePlan? Vi ønsker å gjøre bilhold problemfritt, tidsbesparende og kostnadsreduserende for våre kunder. Hos LeasePlan får Tradebrokers medlemmer ett kontaktpunkt for alt som har med bilrelaterte tjenester å gjøre, forteller Gareid. Våre kunderådgivere har et høyt servicenivå og gir råd og veiledning om hvilke biler som er mest økonomiske for ditt behov. Er det ønskelig med en benchmark, hva gjør dine konkurrenter for eksempel, så har vi egne folk på Fleet Consulting som gjør dette. Gjennom å være kunde hos LeasePlan drar man nytte av stordriftsfordeler ved innkjøp og andre relaterte tjenester som dekk, drivstoff med mer. Gareid forteller at LeasePlan har dyktige fagfolk innen alle områder. Vår tekniske avdeling foretar bl.a. kontroll av alle verkstedfakturaer, som sikrer at riktig pris blir betalt og at garantiordninger blir overholdt. Jørgen Gareid, avd.sjef Kundeservice ønsker Tradebrokers medlemmer velkommen til LeasePlan og til en prat om kostnadseffektivt bilhold. I LeasePlan tilbyr vi også bilforsikring gjennom eget selskap, sier Gareid videre. Dette til konkurransedyktige priser og er igjen med på å gjøre det enkelt for kunden ved å ha alt samlet på ett sted. Og så må jeg nevne at det er fullt mulig at LeasePlan kan ta over administrasjon av egen bilflåte og integrere alt fra dag én. Det gjør det hele enklere og mer oversiktlig, sier Gareid. Avslutningsvis i intervjuet kommer Gareid med følgende oppfordring: Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte. Da kan vi være konkrete på hva Tradebrokeravtalen byr på av løsninger og besparelser for din bedrift! LeasePlan Norge AS Adresser: Besøk: Brynsengveien 10, 0661 Oslo Post: PB 6019 Etterstad, 0601 Oslo Hovedkontakt: Jørgen Gareid, avdelingssjef Kundeservice tel Ca. 1,62 mrd i omsetning biler i porteføljen 110 ansatte 3

4 IT S EASIER TO LEASEPLAN Vi gjør det enklere å håndtere bilparken Vi overtar all risiko knyttet til bilholdet Vi hjelper din virksomhet med å spare tid og penger Vi hjelper deg med et klimanøytralt bilhold TLF:

5 Tradebroker forlenger avtalen med Xerox samarbeidet. Vi er veldig glade og stolte av samarbeidet med Wittusen & Jensen. Vi er overbevist om at et strategisk samarbeid som dette vil komme våre kunder til nytte, sier Geir Johnsen i Xerox. To fornøyde herrer både Geir Johnsen, Xerox og Omar Bashir, WJ er godt fornøyde med det strategiske samarbeidet som er etablert mellom de to Tradebroker-leverandørene som igjen har valgt ut Wittusen & Jensen (WJ) som ny samarbeidspartner. Dette er en god nyhet for flere av Tradebrokers medlemmer, spesielt de som allerede har WJ som en viktig leverandør på ett eller flere områder. AV MINNA FJELDSKÅR, WJ For mange bedrifter utgjør kostnader knyttet til drift og administrasjon av utskriftsparken en stadig større andel av budsjettet. Et økende antall bedrifter orienterer seg mot Managed Print Services (MPS) fordi de ønsker økt styring, oversikt og kontroll over sine utskriftsenheter. Analyse aksjon Xerox gjennomfører en analyse av bedriftens utskriftspark for å få oversikt over samtlige utskriftskostnader, både direkte og indirekte. Analysen munner ut i konkrete effektiviserings- og standardiseringsforslag av utskriftsparken og -prosessene. Manglende standardisering betyr ofte en jungel av maskiner som har «grodd» opp over tid. En maskinjungel er synonymt med en tonerjungel, og ofte et utall servicekontrakter. Med Xerox MPS kan man få en strømlinjeformet park, og mulighet til å redusere kostnadene med så mye som 30 %. Dedikert ressurs WJ har i løpet av året blitt sertifisert forhandler av Xerox-produkter og -tjenester, og har i den forbindelse ansatt Omar Bashir som ansvarlig for utskriftstjenester. Bashir er ekspert på verktøyene som er knyttet til MPS-løsningene fra Xerox. Han jobber tett med dem for å tilby løsninger tilpasset enkeltkundens behov. De fleste kunder blir svært overrasket når de via vår analyse får full oversikt over mulighetene for effektivisering og kostnadsbesparelse, forteller Bashir. Forbruksmateriell som for eksempel toner og papir bestilles automatisk fra enheten når det begynner å bli tomt, det samme gjelder teknisk hjelp. MPS reduserer print- og kopikostnader, sparer miljøet og frigjør verdifull tid for bedriftens IT-avdeling, avslutter han. Også Xerox har ambisjoner for Xerox AS Adresser: Besøk: Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker Post: Postboks 452, 1327 Lysaker Hovedkontakt: Geir Johnsen tel i Rochester, New York 1967 i Norge, som Rank Xerox AS ~USD 21,4 mrd i omsetning globalt WJ Business Partner AS Adresser: Besøk: Pottemakerveien 10, 0954 Oslo Post: PB 115 Kalbakken, 0902 Oslo Kontaktperoner: Kontor- og forbruksartikler: Tom Pettersen tel Kommunikasjon og Design: Ronnie Johnsen tel Ca. 600 mill. i omsetning Over 200 ansatte 5

6 Kwintet «The Safety Expert» I Kwintet Norge stod jubelen i taket da vi i sommer fikk beskjed om at vi var valgt som leverandør til Tradebrokers medlemmer i tre nye år. Vi er stolte og glade over å få videreføre det gode samarbeidet med både medlemmene og Tradebrokers folk. Vi har allerede løsninger på plass for mange av medlemmene, og ser frem til å videreføre denne trenden i neste avtaleperiode. AV BAARD TOSTERUD, KWINTET Historien I varemerket wenaas ligger mer enn 80 års erfaring med produktutvikling, produksjon og salg av tyngre arbeidstøy. Gjennom opparbeidet kompetanse og nyutvikling er bekledning fra wenaas blitt foretrukket av arbeidere innenfor olje- og gass-, shipping-, fiske- og fiskeforedlingsindustrien. Kwintet er Europas ledende leverandør innen arbeidstøy og uniform og kjøpte varemerket Wenaas, samt tilhørende merker, i Med dette gikk Wenaas fra å være en ren leverandør av arbeidstøy til å bli en komplett «Solution Provider» innenfor området. 1:1 konsept Kwintet har en 1:1 forretningsmodell. Dette betyr at vi henvender oss direkte til kunden uten unødvendige mellomledd. Vårt mål er å være kundens rådgiver og samarbeidspartner slik at de kan fokusere på egen kjernevirksomhet. Lokal tilstedeværelse og service har vært en viktig suksessfaktor for selskapet. Kombinert med effektiv prosjektstyring, fleksible IT-løsninger og et kvalifisert salgsapparat med KAMer, selgere og kundekonsulenter, har vi kommet dit vi er i dag. Vi er kort og godt rustet for å tilby fleksible totalkonsepter som både er effektive og kostnadsbesparende, når store arbeidstøyprosjekter skal håndteres. Pyrad arbeidstøy er utviklet sammen med SINTEF for bruk i svært kalde og ekstreme miljøer, som bl.a. på Melkøya. Der er det også er krav til at plaggene er flammehemmende, har høy synbarhet, er antistatiske og beskytter bedre enn normalt arbeidstøy. Topp kvalitet i alle ledd Kwintet jobber tett med verdens ledende tekstilprodusenter for å være i front når det gjelder produktkonsepter og utvikling av mer og mer avanserte råvarer. Brukernes behov settes i sentrum, og er styrende for våre valg mtp. funksjonalitet, design og råvarer. Våre produktutviklere har inngående kjennskap til gjeldende industristandarder og tar eierskap til hele produktutviklingsprosessen fra idè til sertifisering, for å sikre kvalitet i alle ledd. CSR En vertikal integrert verdikjede betyr også total kontroll på miljøaspekter og arbeidsvilkår hos våre produsenter. Som eneste leverandør i Norge er Kwintet medlem av «Fair Wear Foundation», som arbeider med å forbedre arbeidsforholdene i tekstilindustrien. Alt dette er likevel av liten betydning uten kunder. Vi er derfor stolte av kundene velger oss igjen og igjen, og manifesterer vår posisjon som «The Safety Expert». Kwintet Norge AS Adresser: Voll, 6386 Måndalen Brobekkveien 80C, 0582 Oslo Hovedkontakt: Dag Stenseng, Director Kwintet Solutions tel Sentralbord tel med første produksjon i Måndalen Ca. 900 mill. i omsetning 250 ansatte i Norge Markedsleder på arbeidstøy i Norge En del av Kwintet som er Europas største produsent av arbeidstøy 6

7 Univern tilbyr kvalitetsbekledning som takler bl.a. tøffe værforhold. Tøffe arbeidsklær og, som her, ofte tøff innmat! Univern - ny leverandør til Tradebrokers medlemmer Tradebroker har inngått avtale med Univern AS. Univern er kjent som en av Norges største totalleverandører og spesialister innen arbeidsklær og personlig verneutstyr. AV EVA ANNIE KREY, UNIVERN Brukerorientert produktutvikling I dagens marked stilles det stadig strengere krav til sikkerhet, produktkvalitet, design og komfort. Univerns mål er at deres produkter skal være førstevalget på norske arbeidsplasser og at de blir brukt først og fremst fordi man liker å bruke dem, ikke fordi man er nødt til det. Univern jobber av denne grunn kontinuerlig med utvikling av produktsortimentet sitt i tett samarbeid med leverandører og brukere. På arbeidsklær utvikles det egen kolleksjon under varemerket Univern, mens det innenfor personlig verneutstyr samarbeides med en rekke ledende europeiske produsenter. Et selskap i Grollskonsernet Fra og med 2012 er Univern eid av svenske Grolls, tidligere Björnkläder. Grollskonsernet, som har sitt hovedkontor og sentrallager i Gøteborg, er representert med 31 butikker i Sverige, 3 i Finland og 1 i Estland. I 2013 omsatte Grollskonsernet for 850 MSEK og er med det i dag Nordens største aktør innen sitt fagfelt. Univerns hovedkontor og sentrallager ligger på Skedsmokorset midtveis mellom Oslo Sentrum og Oslo Lufthavn Gardermoen. Her disponeres m2 høytlager og 750 m2 kontorer, møterom/kurslokaler, trykk- og broderingsavdeling, verksted og showrom. I tillegg har Univern 12 butikker i Norge, samt datterselskapet Univern Solutions som jobber direkte mot olje- og gassmarkedet fra Forus i Stavanger. Kompetanse i fokus Som spesialist er Univern til en hver tid oppdatert på lover og regler vedrørende bruk av personligverneutstyr og arbeidsklær. Produktopplæring og kurs holdes etter avtale, enten i Univerns lokaler, ute hos kunde eller i felten. Videre utfører Univern årlig kontroll og sertifisering på fallsikring og krafttilført åndedrettsvern. Med et komplett produktsortiment til de fleste bransjer, samt høy faglig kompetanse, kan Univern levere alt du som Tradebroker-medlem trenger av bekledning og personlig verneutstyr for å få jobben gjort på en sikker og komfortabel måte. Univern AS Adresser: Besøk: Lurudveien 7, 2020 Skedsmokorset Post: PB 33, 2021 Skedsmokorset Hovedkontakt: Per Olavson tel Sentralbord: Ca. 250 mill. i omsetning Ca. 90 ansatte i Norge 7

8 Univern - din spesialist innen arbeidsklær og verneutstyr I dagens marked stilles det stadig strengere krav til sikkerhet, produktkvalitet, design og komfort. Vårt mål er at våre produkter skal være førstevalget på norske arbeidsplasser og at de blir brukt først og fremst fordi man liker å bruke dem, ikke fordi man er nødt til det. Vi jobber derfor kontinuerlig med utviklingen av produktsortimentet vårt i tett samarbeid med leverandører og sluttbrukere. Med et komplett produktsortiment til de fleste bransjer, samt høy faglig kompetanse kan vi levere alt du trenger for å utføre ditt arbeide på en sikker og komfortabel måte.

9 TRADEBROKER Implenia er en av Norges ledende entreprenører innen bl.a. vei. Her et fullført prosjekt. Implenia Norge nytt medlem fra 1. november Implenia Norge er et norsk entreprenørselskap som i all hovedsak er eid av det sveitsiske Implenia-konsernet. Selskapet kan vise til mange års erfaring og ekspertise innen komplekse infrastrukturprosjekter i hele Norge og Sverige. Fra 1. november har de vært medlem i Tradebroker. Solid forankret Implenia ble først etablert i Norge i oktober 2011, men den norske delen av konsernet har likevel nasjonale røtter som strekker seg nesten hundre år tilbake i tid. Selskapet startet med utviklingen av en enkel betongmast i Hardanger i Via tradisjonell entreprenørvirksomhet i Betonmast og senere Betonmast Anlegg AS etter hvert gjennom oppkjøp og sammenslåing med tunnelspesialisten Mika har selskapet utviklet seg til å bli en av Norges ledende entreprenører innen vei, jernbane, tunnel, bru, kraftanlegg, samt nisjetjenester innen tunnelsikring og miljøtjenester. Implenia Norge har ca. 560 medarbeidere og omsatte for 1,9 milliarder kroner i Selskapet har hovedkontor på Lilleaker i Oslo, og har også kontorer i Bergen, Stavanger, Ålesund, Stjørdal, Stockholm og Malmø. Fra start til slutt I dag kan Implenia Norge vise til en helhetlig tjenesteportefølje som dekker de fleste aspekter innen infrastruktur. Derfor kan selskapet planlegge og gjennomføre prosjekter av varierende størrelse og med ulike kompetansekrav over hele landet. Implenia har kunnskap og erfaring på tvers av hele verdikjeden fra start til slutt. Store ambisjoner Implenia Norge har som ambisjon å bli Skandinavias ledende entreprenør på kompleks infrastruktur. Selskapet kan utnytte betydningen av å være en del av et stort internasjonalt konsern og kan møte krav og behov fra både kunder, leverandører og medarbeidere. Ambisjonen gir selskapet en drivkraft til å ta utfordringer i form av spennende og komplekse prosjekter over hele landet. Implenia Norge AS Adresser: Besøk: Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo Postadresse: PB 173 Lilleaker, 0216 Oslo Hovedkontakt: Martina Olaussen tel Sentralbord Implenia-navnet ble etablert i Norge i 2011 Røtter tilbake til 1923 Ca. 1,9 mrd i omsetning i Norge Ca. 560 ansatte i Norge Eid av sveitsiske Implena Ca. 20,6 mrd i omsetning globalt Ca ansatte globalt 9

10 Nexans på Langhus har installert intelligent kameraovervåking fra Securitas for å få kontroll på kobbertyverier (Foto: Joakim S. Enger) Securitas kamera stanset tyvene Kobber er en ettertraktet råvare blant kriminelle. Det har kabelprodusenten Nexans fått merke på fabrikkområdet på Langhus utenfor Oslo. I årevis var de hjemsøkt av tyverier helt til de installerte intelligent kameraovervåking fra Securitas. AV SIRI BEATE NORDBY, SECURITAS Intelligent kameraovervåking Til tross for at alarm var installert i gjerdet, klarte tyver påsken 2012 å overliste alarmsystemet ved å heise en gaffeltruck over gjerdet. I flere timer løftet tyvene ut kabelruller. Raidet ble først oppdaget da de ansatte kom på jobb neste dag. Noe måtte gjøres, og det ble installert intelligent kameraovervåking med direkte tilknytning til Securitas alarmsentral. For oss var det avgjørende at kamera. overvåkingen fungerte i all slags vær, og også i mørket, sier Terje Kjell Pedersen, KHMS-sjef i Nexans market lines-divisjon. Han har ansvar for produksjonen på Langhus, Karmøy og Namsos. Løp i armene på politiet I juni 2013 slo tyver til igjen. Tyvene klippet seg gjennom gjerdet like etter at de så en Securitas-vekter forlate området etter en rutinesjekk. Tre personer tok seg inn på området. De trodde åpenbart at ingen så dem, men kameraene fanget umiddelbart opp bevegelsene. Fra tyvene ble oppdaget på kamerasystemet tok det ikke mange minuttene før politiet var der med fire biler. Da var allerede Securitasvekteren på plass, forteller Pedersen. Takket være den løpende informasjonen fra driftssentralen, som hele tiden fulgte med "live" på det som skjedde og hvor personene befant seg, løp to av tre rett i armene på politiet. Den tredje personen hadde gjemt seg under en presenning, men også han ble raskt funnet ved hjelp av varmesøkende kameraer. Oppfyller alle krav Vi har virkelig fått testet intelligent kameraovervåking, og det oppfyller utvilsomt alle krav. Trolig var inntrengerne bare ute for å rekognosere, men takket være det nye overvåkingssystemet ble de likevel tatt, sier Pedersen og legger til: Med den nye kameraovervåkingen har vi gjort det så vanskelig som mulig å stjele. Samtlige ansatte vet at Securitas skal kontaktes hvis de observerer mistenkelige personer eller mistenkelig adferd. Det gir økt sikkerhet både for de ansatte og for produktene våre, avslutter Pedersen. Effektivt system Hendelsen hos Nexans er et godt eksempel på hvor effektiv den intelligente kameraovervåkingen er og ikke minst hvor viktig den løpende sanntidsinformasjonen er også for politiet, sier Geir André Moksness Skaug, salgssjef i teknisk divisjon i Securitas. Securitas AS securitas.no securitas.com Adresser: Besøk: Urtegata 9, 0187 Oslo Post: PB 35 Grønland, 0133 Oslo Hovedkontakt: André Thomsgård tel Sentralbord: Røtter tilbake til 1929 da Aksjeselskapet Norsk Vaktselskap ble dannet Ca. 2,2 mrd i omsetning Ca ansatte i Norge Virksomhet i 52 land 10

11 Norgestaxi satser offensivt mot medlemmene 2014 har så langt vært et meget spennende år for Norgestaxi. Taxibedriften som startet opp med drosjetrafikk så sent som i 1997, har de siste årene fått skikkelig fart på hjulene og tatt en betydelig markedsposisjon. AV ERLEND EIDSVOLL, NORGESTAXI Vunnet flere store anbud Avtalen med Tradebroker er med på å vise hvor langt vi nå har kommet. Sitatet kommer fra Erlend Eidsvoll som er viseadministrerende direktør i Norgestaxi AS. De siste årene har vi vunnet er rekke offentlige anbud og vi er nå hovedleverandør for det meste av pasienttransport, blant annet i Oslo. Med Tradebroker får vi mulighet til å vise at vi kan levere kvalitet til viktige private og offentlige bedrifter også, sier han. Veiskille i 2010 Norgestaxi foretok i 2010 en grundig gjennomgang av hvilken strategi selskapet skulle velge for å øke markedsandelene sine. Svaret var kvalitet. Større prosjekter ble igangsatt for å øke servicegraden og leveringsdyktigheten i selskapet. Noen år senere ble selskapet ISO 9001-sertifisert og året etter fulgte miljøsertifiseringen Norgestaxi startet også opp en egen skoleavdeling som på nasjonalt plan igangsatte omfattende kursing av selskapets sjåfører. Gaselle-bedrift Selv er Norgestaxi godt fornøyd med utviklingen. Norgestaxi Oslo AS ble Gaselle-bedrift i 2013 og antall biler i Oslo har økt fra 320 biler i 2012 til 475 biler så langt i Selskapet har ambisjoner om å opprettholde veksten og har satt seg som mål å ha biler nasjonalt i Velkommen om bord! Norgestaxi ønsker deg velkommen som kunde i alle de store byene. På lag med teknologien Det er avgjørende at vi kommer med innovative løsninger dersom vi skal nå våre ambisjoner, sier Eidsvoll. Norgestaxis inntrykk er at bedriftene er veldig interessert i enkle og integrerte løsninger for oppgjør og behandling av reiseutgifter, i tillegg til enkle bestillingsløsninger. Norgestaxi lanserer derfor nye unike bestillings- og oppgjørsløsninger som skal tilfredsstille bedriftenes behov. Ny App I slutten av oktober ble en helt ny App-løsning lansert. Denne gir bl.a. brukeren en fastpris pr. tur. Rabattering kan tilpasses hver enkelt kunde, turen kan legges automatisk inn i telefonens kalender, og historikken på turen blir lagret og kan videresendes som e-post. Man har også mulighet til å følge bilen i kart under framkjøring. I Sverige har integrasjon med reiseutgiftssystemer vist seg veldig populært. I løpet av november iverksettes en satsing på dette også i Norge. Norgestaxi AS Adresse: Akersbakken 12, 0172 Oslo Hovedkontakt: Erlend Eidsvoll, viseadm. dir. tel Taxibestilling tel ,6 mill. i omsetning 45 ansatte 895 biler Norgestaxi har biler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og store deler av Buskerud. Selskapet er en del av det svenske konsernet Taxikurir som er Skandinavias største taxiselskap med over biler totalt 11

12 Presentations Data takker for fornyet tillit! Tusen takk for at vi får fortsette å være Tradebrokers AV-leverandør de neste tre årene. Vi har levert til Tradebroker siden 1998 og det er en stor glede og utfordring å få anledning til å fortsette det gode arbeidet, sier markedssjef hos Presentations Data, Karin Bøhmer. AV KARIN BØHMER, PDATA/LARS BUGGE Tradebroker valgte oss! Vi gjetter på at deres bedømming av oss er langt på vei den samme vi får fra medlemmene når vi spør dem, fortsetter Karin. Den samlede evalueringen fra medlemmene indikerer at et høyt servicenivå, gode priser, stor fleksibilitet og kompetanse innen audiovisuelle løsninger, har vært avgjørende. Men det viktigste er at de er fornøyde med oss. Vi er oppe til eksamen daglig og det er fantastisk at vi står. Vi håper at vi kan leve opp til forventningene også de neste tre årene. Vi skal i alle fall gjøre vårt aller beste, runder Karin av med. Cathrine Gude: Ring meg gjerne for et møte eller send epost til Presentations Data leverer tekniske løsninger som videokonferanse, lyd og bilde, informasjonssystemer og styring til over halve medlemsmassen Morgendagens AV-løsninger Audiovisuelle løsninger vil i fremtiden handle om å gjøre livet enklere og mer effektivt. Kravene til å få gjort mest mulig på kort tid, øker. Samtidig skjerpes kravene til kvalitet både i det arbeidet man gjør og det resultatet man leverer fra seg. Presentations Datas oppgave er å forstå behovene og bruke opparbeidet teknisk kompetanse til å tilrettelegge for optimale arbeidsprosesser for bedriften. Teknikken blir bedre og bedre, men det viktige er at den blir brukt riktig. Kjøp direkte på avtalen ved nybygg eller rehabilitering! Avrop direkte på avtalen sparer medlemmene for mye tid som ellers blir brukt til å spesifisere og kjøpe inn de audiovisuelle løsningene. Det begynner å bli et anseelig antall medlemmer som har kommet direkte til Presentations Data med sine store prosjekt. Dette utgjør en rik erfaringsbank, som Presentations Data med glede deler av. Små prosjekter i hverdagen Alt dreier seg dog ikke om store prosjekter. Hverdagen er småprosjekter, med f.eks. oppgradering av et auditorium eller oppstart av et nytt informasjonssystem. Konkurransen er hard og Presentations Data er med på alle arenaer. Forebyggende vedlikehold og service på audiovisuelle løsninger er også en del av den samme hverdagen. En defekt projektor kan være et betydelig irritasjonsmoment når mange er samlet til møte. Presentations Data leverer tjenester som sørger for mest mulig oppetid på alle dine AV-installasjoner. Presentation Data AS Adresser: Oslo: Karenslyst allé 5, 0278 Oslo Bergen: Janaflaten 24, 5179 Godvik Stavanger: Luramyrveien 23, 4313 Sandnes Hovedkontakt: Catherine Gude tel Sentralbord mill. i omsetning 12

13 Juryleder Daglig leder T R A D E B RO K E R Ricoh kobler sammen møterom Tradebroker har inngått en treårig avtale med Ricoh Norge om levering av AV-løsninger til medlemsbedriftene. Ricoh er allerede i dialog med flere Tradebroker-medlemmer som ønsker seg moderne møterom. AV EIRIK WILLYSON, RICOH Teknologiske løsninger gjør arbeidsdagen enklere når de virker som de skal. Og når vi vet hvordan vi skal bruke dem. Slik er det ikke alltid. Ricoh satser nå tungt på fremtidens møtevirksomhet med alt fra programvare til spesialbygde møterom. Møterom som funksjon Vårt fokus er at et møterom er en funksjon. Det er denne funksjonen vi hjelper kundene med. Vi spør dem: Hva gjør dere i dette møterommet? Hva mangler dere? Og så setter vi sammen en pakke sammen med dem, enten det er snakk om et videokonferanserom, et mer tradisjonelt møterom som skal oppgraderes, eller et auditorium, for å nevne noe, sier Jørgen Linge, Pre Sales Support Specialist hos Ricoh Norge. Som seg hør og bør snakker vi med Jørgen via videokonferanse. Uttrykket «å koble sammen» går igjen der han sitter og vifter engasjert med armene og snakker om Ricohs nye satsningsområde. Linge forteller at mange av selskapets kunder bruker forskjellige videokonferansesystemer som fungerer dårlig sammen. Eller så DIPLOM ÅRETS LEVERANDØR 2013 Juryen har kåret Ricoh Norge AS til Årets leverandør til Tradebrokers medlemmer T R A D E B RO K E R Ricoh ble kåret til «Årets leverandør» i Nå satses det friskt på nye fronter. Ricoh satser nå tungt på fremtidens møtevirksomhet med alt fra programvare til spesialbygde møterom har de kunder som bruker andre systemer enn dem selv. Hvis du først er fremsynt og investerer i AV-løsninger, så bør du søren meg få full uttelling. Det er ikke noe gøy å kjøpe noe man ikke får brukt. Det er derfor vi tilbyr komplette løsninger og tett oppfølging. Apparatene og systemene må «snakke sammen», og i tillegg er det utrolig viktig med opplæring i starten. De ansatte må bli kjent med teknologien med en gang, sier Linge. Nye tider Komplette løsninger kan være komfortable, men også uoversiktlige for kunden. Ricoh sørger for at alt selskapet gjør, kan måles. I tillegg bruker de det samme serviceapparatet på AV-løsningene som på de andre løsningene og produktene de leverer. Utskrift og skanning er selve ryggraden i kontorlandskapet. Men nå er mye av kommunikasjonen på vei over i andre medier. Vi ønsker å være med på denne endringen, gi råd til kundene våre og hjelpe til der det trengs, avslutter Jørgen Linge. Ricoh Norge AS Adresser: Besøk: Gjerdrums vei 11, 0484 Oslo Post: PB 4873 Nydalen, 0422 Oslo Hovedkontakt: Petter Lien tel Sentralbord (som Magne Ore AS) Morselskapet ble etablert i Japan i 1936 Nøkkeltall: 360 mill. i omsetning 170 ansatte 7 Ricoh-sentere og landsdekkende forhandlernett Globalt: Tilstede i over 200 land og regioner ansatte 20 mrd. USD i omsetning Har vært på Global 100-listen over verdens mest bærekraftige selskaper ti år på rad 13

14 Hvordan ville du løse dette problemet på 30 sekunder? tesa 4600 Xtreme Conditions HD Selvvulkaniserende silikontape som kleber på seg selv Til både permanente og midlertidige anvendelser Tapen er så fleksibel, at den kan tilpasses enhver overflate og form Forsegler øyeblikkelig ved å selvvulkanisere Etterlader ingen kleberester Isolering av kabler og elektriske komponenter - opp til 8000 volt Tåler trykk på opp til 12 bar Kan tilmed brukes under vann med øyeblikkelig virkning Kan anvendes ved ekstreme temperaturer (-65ºC til 260ºC). tesa AS Karihaugveien 89 Telefon Telefax

15 Tradebroker har forlenget med tesa for 4 år og drøye kilometer! Kabelprodusenten Nexans kjøpte siste år kilometer av vår 19 mm brede papirtape. Nexans bruker tapen i sin kabelproduksjon. Løsningen er et godt eksempel på hvordan tesa typisk arbeider sammen med sine kunder, men ikke minst fremstår dette som en suksesshistorie som forteller hvorfor vi strakk oss langt for å vinne Tradebrokers tillit i fire nye år. AV ANIS KHEDHER, TESA Fire nye år For tesa handler Tradebroker om å skape gunstige innkjøpsbetingelser og gode relasjoner mellom virksomheter. I de mer enn 20 år tesa har vært med i fellesskapet, har vi oppnådd begge deler. I skarp konkurranse med flere andre tapeprodusenter er det ekstra gledelig at vi fortsatt får muligheten til å være en del av dette fellesskapet. Nexans er sammen med bl.a. medlemmer som Norske Skog, Borregaard og Peterson, gode og langsiktige kunder som handler med oss med utgangspunkt i Tradebroker-avtalen. Skreddersøm Papirtapeløsningen til Nexans kabelproduksjon er bare en av flere tesa-løsninger, som brukes hos Nexans. Den er et godt eksempel på hvordan tesa med en skreddersydd løsning, som er utviklet i tett samarbeid med Nexans, har optimert sin egen produksjonsprosess og sluttprodukt. Produksjonen der tapen inngår foregår i en sammenhengende prosess og tesa har i samarbeid med en maskinleverandør utviklet tape-dispenserne som er integrert i produksjonsapparatet. Tesa connect Nexans-casen illustrerer på beste vis både innhold og mening med tesa 4600 er en sterk selv-vulkaniserende tape i form av silikon, som binder uten klebestoff. Den påføres ved trykk, ved å vikle tapen rundt seg selv. Da tesa 4600 binder til sitt eget bæremateriale, skapes det en vanntett, permanent forsegling. Tørketid er ikke nødvendig. Det fleksible materiale kan påføres jevnt på alle overflater, inklusive våte, varme, urene og fete overflater. Extreme Conditions kan også brukes til midlertidige løsninger uten å etterlate kleberester, når den fjernes. Tapen kan endog benyttes under vann. tesas forretningskonsept kalt tesa connect. Tesa connect handler om å bygge sterke og langsiktige relasjoner til kundene. Med utgangspunkt i tesa connects fire grunnelementer People, Products, Processes og Performance vil tesa, utover et bredt produktsortiment, alltid være parat til å bistå kundene med ekspertrådgivning, teknisk kunnskap, kreativ tenkning og problemløsning. Vi er opptatt av å tilby en løsning, hvor kundene får alt de har bruk for ett sted, og vi har allerede mange gode suksesseksempler. Fokus på FoU Tesa har 350 medarbeidere innen forskning og utvikling, og mer enn halvparten av omsetningen stammer fra produkter som er utviklet de siste fem årene. Tesas fokus på innovasjon og tette kunderelasjoner har resultert i mer enn industrielle systemløsninger til bl.a. annet bilindustrien, vindmølle- og solcelleindustrien, papir- og trykkeriindustrien, emballasjeindustrien, byggeindustrien, produksjonsindustrien og elektronikkindustrien. tesa AS Adresse: Karihaugveien 89, 1086 Oslo Hovedkontakt: Ole Petter Olsen tel Røtter tilbake til tesa tape blir født ,038 mrd Euro ansatte globalt 15

16 Aktivitetsplan 7/ Angitte leverandører gjelder utgående avtale. Område jul.14 aug sept okt nov des.14 jan.15 Reisebyråtjenester Installasjonstjenester, elektro/vvs/ventilasjon Blomster VIA Egencia Bravida/GK Norge Mester Grønn Gavekort Nytt avtaleområde Planlegges for oppstart Fruktkurvabonnement Bemannings- og rekrutteringstjenester Kelly Services/Manpower Euromiljø Natur (Helt Opplagt) Transporttjenester Nytt avtaleområde Planlegges fo IKT gjenbruk Datautstyr, -rekvisita, -tjenester Byggvarer (fornyet initiativ) Drifts- og vedlikeholdsmateriell Kurértjenester, ekspressfrakt Gaver og profileringsartikler, -tjenester Paller, alle typer Pakninger, ventiler mv. Hydraulikk, pneumatikk mv. Instrumentering Avfallshåndtering Flyreiser Kontor- og datarekvisita Aven/Gyllsjö Träindustri Norsk Gjenvinning Nytt avtaleområde Norsk Data Senter Mobiltelefoner m/tilhørende tjenester Forlenges til "Smått og stort" eller "litt av hvert" Dekk, felger mv. Industrigasser Kontormøbler TESS Greentech jul.14 aug sept okt nov des.14 jan.15 16

17 feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des.15 r oppstart Planlegges for oppstart DHL Express (Norway) Top Print/Wittusen & Jensen Aven/Gyllsjö Träindustri Bagges/Otto Olsen Servi Group MRC HypTeck Norsk Gjenvinning Løper til Norwegian Air Shuttle Løper til Lyreco/Wittusen & Jensen Kjedehuset AS (Nordialog og Telehuset) Nytt avtaleområde - f.eks. JULA; Clas Ohlson, AJ Produkter m.fl. Vianor Yara Praxair EdsbynSenab/Kinnarps Løper til feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des.15 Napp ut - heng opp! 17

18 Kverneland Bil ren bilglede i nærmere 100 år Bilgleden begynner i sandkassen. Gutter og jenter bygger veier og broer, lager brummelyder og parkerer de minste lekebilene i lyspæreesker. Biler skaper begeistring, frihet og muligheter. AV INGEBJØRG FOLGERØ, KVERNELAND BIL Stolt historie Brødrene Kverneland startet sitt bilfirma i Stavanger år 1921, og fikk Ford-agentur året etterpå. Det viste seg å være et klokt valg. Henry Fords samlebåndsproduksjon førte til at bilprisen ble redusert til en tredjedel, fra rundt til kroner. Plutselig ble markedet for biler mangedoblet, og Brødrene Kverneland var lenge nesten enerådende på markedet. Den gangen måtte bilene på verksted til stadighet: Ventilene måtte slipes etter hver kilometer på veien, og en total motoroverhaling var påkrevet etter omtrent kilometer. Det var travle tider! Etter krigen, og frem til 1961, var salg av biler rasjonert. Bare de som kunne dokumentere et sterkt behov for bil, fikk tillatelse til å kjøpe. Mye av driften i etterkrigsårene bestod i å bygge om personbiler til lastebiler, og det var mange selvutviklede og kreative løsninger på Kvernelands verksteder. Samme familie på eiersiden Kverneland Bil drives fortsatt av samme familie, nå i tredje og fjerde generasjon. I dag selger de både Ford, Volvo og Mazda, med bilbutikker og verksteder i alle landets største byer. Kverneland bygger selv sine bilanlegg, og legger stor vekt på miljøvennlig byggeteknologi og kundevennlige løsninger. Gjennom årene har firmaet formulert visjonen sin på tre måter, fra «Problemfritt bilhold» via «Vi tar ansvar» til «Ren bilglede». Innholdet er i realiteten det samme. Kundene skal alltid oppleve at det er personlig, enkelt og trygt å være kunde hos Kverneland Bil, sier Nok er fornøyd Kverneland-kunde skal ut på veien i sin nye bil denne gang i en Volvo Ådne Kverneland. Derfor satser firmaet tungt på opplæring og videreutdanning av ansatte, løpende oppgradering av alt utstyr og teknologi og svært moderne verksteder. Ford, Mazda og Volvo De tre bilmerkene kompletterer hverandre på en god måte. Alle tre er helt i front av utviklingen av miljøvennlig teknologi med lavest mulig drivstofforbruk. Ford har nå et helt fantastisk varebilprogram, med biler i alle størrelser. Og jeg har fått en sniktitt på den nye Ford Mondeo en som kommer, den blir helt sikkert en gigantisk suksess, sier nybilsjef Rolf Larsen. Mazda har hatt en kraftig vekst de siste årene med de nye modellene, noe vi er ekstra stolt over, siden vi er Norges største Mazda-forhandler, smiler han fornøyd. Og Volvo har også en finfin utvikling. Snart kommer den nye XC90 en, den gleder jeg meg virkelig til å prøve, avslutter han. Kverneland Bil AS Adresser: Forus: Stokkamyrveien 68, 4313 Sandnes Bryne: Eskervegen 7, 4340 Bryne Bergen: Fjøsangerveien 68 B, 5068 Bergen Trondheim: Tungasletta 8, 7047 Trondheim Oslo: Strømsveien 266, 0614 Oslo. Hovedkontakt: Mikkel Knagenhjelm tel Ca 1,4 mrd i omsetning Ca 350 ansatte 18

19 Bertel O. Steen har bilmerker i medvind Bertel O. Steen AS (BOS) er i dag importør av bilmerkene Peugeot, Kia og Mercedes- Benz. BOS er Norges eldste og nest største bilimportør, og samtidig Norges eldste og nest største forhandlerkjede for personbiler, varebiler, lastebiler og busser. 113 år med kontinuerlig vekst har resultert i en vital organisasjon med ca medarbeidere. AV ANNE SINGSAAS, BOS/LARS BUGGE Peugeot - tilbake for fullt Med modellen, 308 er Peugeot tilbake for fullt i det norske markedet. Innovative løsninger, moderne interiør og banebrytende motorer forklarer mye. Ny plattform, redusert vekt og mer plass innvendig, forklarer resten. Pressen har omfavnet Peugeot 308 og superlativene hagler. VG sier «God plass bra pris», og gir terningkast seks på plass, design og sikkerhet. Dagbladet stemmer i og sier «En av de aller beste stasjonsvognene». Vi Menn gir maksimal uttelling og sier rett ut «Når alt stemmer. Terningkast seks.» Kia seksdoblet markedsandel på 5 år! Kia har opplevd en utrolig reise i det norske markedet, og har nær doblet salget hvert eneste år siden Den gang ble det solgt 613 biler og markedsandelen var på fattige 0,6 %. I 2013 endte salget på biler og en markedsandel på hele 3,5 %! Kia opplever fremgang i alle markeder, og styrker sin posisjon som en av verdens raskest voksende bilprodusenter. Årsaken til fremgangen er offensiv produktutvikling, fokus på design og produkter med høy kvalitet og riktig pris. Her på berget har den uslåelige garantien på 7 år også vært en suksessfaktor. Et knippe entusiastiske Bertel O. Steen-ansatte som har det moro på jobb! Beste år for Mercedes-Benz noensinne De siste årene har stadig flere nordmenn fått øynene opp for Mercedes-Benz, og premiummerket er blitt mer tilgjengelig for «mannen i gata» gjennom et bredere modellprogram. Dette har gitt resultater i nybilsalget ble det beste året for Mercedes-Benz noensinne og i 2013 økte markedsandelen ytterligere til 4,3 prosent. Mye av æren kan tilskrives den nye generasjonen kompaktbiler; A-Klasse, B-Klasse og CLA. I 2014 har suksessen fortsatt, med lanseringer av GLA, S- Klasse Coupé og nye C-Klasse. Nesten helt i siste sekund, før Tradebrokernytt skal sendes i trykken, har vi mottatt melding fra BOS om at Mercedes-Benz C180T ble kåret til vinner i Dagens Næringslivs firmabiltest. Vi gratulerer! Bertel O. Steen AS Adresser: Besøk: Solheimveien 7, 1473 Lørenskog Post: PB 52, 1471 Lørenskog Hovedkontakt: Anne Singsaas, Fleet Sales tel ,7 mrd i omsetning Ca ansatte 19

20

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2012 Ard investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment. Datterselskapet Rainpower har utviklet egen turbinteknologi i

Detaljer

TRADEBROKERnytt. Kavli nytt medlem

TRADEBROKERnytt. Kavli nytt medlem BN TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2009 Lederen har ordet Utfordrende tider økt kostnadsfokus Tradebroker har gjort opp regnskap for 2008 og den samlede bruken av avtalene ble nesten 2,3 milliarder kroner.

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Viser muskler i Norden

Viser muskler i Norden Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer