JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene"

Transkript

1 Magasinet for hele jus-norge NR ÅRGANG JURISTkontakt Hilde Indreberg: Klar for Høyesterett NAV omorganiseres jurister må flytte Organisert krim: Ikke som i mafiafilmene Råkjør i arbeidslivet tvinger folk til oppsigelse MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND

2 2007 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Er du klar for nye utfordringer? Stavanger søker 4 advokater/ Vi er 6 skatte og avgiftsrådgivere i Stavanger som søker etter flere kollegaer. Våre felles mål er: Å levere kvalitet, levere raskt, være proaktive og finne praktiske løsninger for våre kunder. Aktuelle kandidater bør ha erfaring innen: Selskaps- og skatterett Avgiftsrett Personbeskatning, håndtering av inn- og utestasjonert personell For stillingen innen selskaps- og skatterett er det ønskelig med erfaring fra eller interesse for oljebeskatning. For begge fagområdene vektlegges gode engelskkunnskaper. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver, gode utviklingsmuligheter, konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt et godt faglig og sosialt miljø i et lokalt og globalt nettverk. Søknad med CV sendes: innen 17. mars 2007 Spørsmål? Advokat Trond Skjelbreid, tlf / KPMG Law Advokatfirma DA tilbyr tjenester innenfor skatt, avgift og forretnings juss. Sentrale arbeidsområder er organisering av internasjonal virksomhet, hånd tering av utestasjonert personell, fusjoner og oppkjøp, samt merverdiavgift og toll.

3 Innhold 5 6 Leder Hilde Indreberg 6 Justitias datter Hilde Indreberg har fått jobb som dommer i Høyesterett. 11 Siden sist Omstilling i NAV Kurs for offentlig ansatte Organisert kriminalitet Jurydebatt 18 Store omstillinger i NAV Vivian Ellingsen Gotaas og de andre NAV-juristene går nye arbeidsdager i møte. 34 Råkjør i arbeidslivet Fagartikkel: kandidatundersøkelse Månedens tegning Stein Morten Lier innspill 23 Skal få flere på kurs Kjell Øiestad staker ut ny kurs for jurister i det offentlige. 42 Erik Graff mener 43 Meninger Tor A. Fusdahl Bernhard Halvorsen jr. Gunnar O. Hæreid Knut Farner Ola Tellesbø Jan Tennøe Erling Moss Anita Borlaug 24 Krim AS Politidirektør Ingelin Killengreen vil kriminelle nettverk til livs Grunnlovsendring Stilling ledig Nytt om navn 34 Råkjør i arbeidslivet Ragnhild Bø Raugland hjelper jurister som skvises ut fra arbeidsplassen. Erik Så langt har miljøkrisen dreid seg mest om vind og vær. Kanskje er det på tide å innføre også juridisk miljøberedskap. Graff, på side 42 Juristkontakt

4 NORSK ELEKTRONISK SKATTEBIBLIOTEK Komplett rettskildedatabase Praktisk verktøy Norsk Elektronisk Skattbibliotek inneholder alle relevante skatteog avgiftslover med kommentarer, Utvalget, meldinger fra Skattedirektoratet, Norske regnskapsstandarder, Lignings- ABC, Årsregnskapet i teori og praksis og annen relevant informasjon. Et uvurderlig hjelpemiddel for alle som arbeider med revisjon, regnskap, skatte- og avgiftssaker. - God oversikt og forståelse over regelverk innen skatt og avgift - Kildene er samlet på ett sted og lenket sammen - Ajourført og kvalitetssikret innhold - Enkelt brukergrensesnitt Hovedredaktør: Ole Gjems-Onstad, Dr. juris Bestill gratis prøvetilgang på 1 år deltid/ 30 studiepoeng tiv måte. studentenes videoopptak av seg selv som : Uke 37 : Kr pr. semester : 15. april Pensjonskasseforeningene Norske Pensjonskassers Forening De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser Pensjonskasseforeningene avholder den årlige pensjonskonferansen i Sandefjord 17. og 18. april Blant årets temaer er: Nye muligheter for pensjonskasser og livsforsikringsselskaper i lys av nytt regelverk Kredittilsynets tilsyn med risikoen i pensjonskasser og livsforsikringsselskaper Forsikringslovens betydning for pensjonskassenes virksomhet Konsesjonskrav og nye vedtekter Internkontroll Effekten av ny folketrygd og implikasjoner for offentlige bruttopensjoner og ytelsespensjoner i privat sektor For påmelding og ytterligere informasjon:

5 8. mars og Høyesterett Juristkontakt Redaktør: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Inge Martinsen, PDC Tangen Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 22. mars. Teknisk produksjon: PDC Tangen, Aurskog Utgiver: Norges Juristforbund Redaksjonen avsluttet 27. februar 2007 Forsidefoto: Stig Weston Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Tips redaksjonen: eller mob Vi markerer i disse dager den internasjonale kvinnedagen 8. mars, og tankene går til landets øverste domstol. Høyesterett har fått en ny dommer Hilde Indreberg som begynner i jobben rett over påske. Høyesterett vil nå bestå av syv kvinner og 12 menn. Avdelingsdirektør Hilde Indreberg i justisdepartementets lovavdelingen var ikke på den opprinnelige søkerlisten til dommerembedet. Hun søkte først etter annen gangs utlysning. Justisminister Knut Storberget sier at han ønsker seg et fremtidens Høyesterett som favner bredt, med en sammensetning som speiler det samfunnet vi har. Jeg er glad for at vi med Hilde Indreberg får en ny kvinnelig dommer i Høyesterett. Dette er et riktig skritt på veien i forhold til kjønnsbalansen i Norges høyeste domstol, sa justisministeren ved utnevnelsen. Det har ikke gått raskt å få kvinner til Høyesterett. Den første kvinnelige dommeren overhodet ble utnevnt i 1921, men det var først i 1968 at den første kvinnen tok plass i Høyesterett. Da hadde kvinner hatt adgang til Universitetet siden 1884, og siden 1912 hatt adgang til statens embeter. Det var også i 1968 at den tradisjonelle tiltaleformen herrer ble forandret til rett. I dag heter det Høystærverdige rett. Rikets øverste dommere. Men fram til for under 40 år siden het det altså herrer. Da den første kvinnen ble høyesterettsdommer hadde det gått hele 56 år fra det tidspunktet kvinner formelt sett kunne få adgang til statens embeter. Og fra 1968 og tredve år fram ble det bare utnevnt syv kvinner totalt i hele perioden, det er først de siste årene det har begynt å skje noe på kvinnefronten. Det viser at de reelle sperrene ofte er sterkere enn de formelle. Man kan ha likestilling på papiret, men virkeligheten er helt annerledes. Hva er det som har holdt eller holder kvinner tilbake? Er det slik at kvinner ikke vil? Har man ikke nok tro på egne evner? Er man redd for å gå inn i et mannsdominert miljø? Tør man ikke å ta sjanser? Er det barn og familiesituasjon som slår ut? Det handler antakelig litt om alt. Dette er den samme debatten som har gått om kvinner på andre arenaer som i næringslivets styrerom. Hvis det er viktig å få kvinner inn i styrene, kan det vel ikke være mindre viktig at de er fullt ut representert i domstolen som videreutvikler det norske rettssamfunnet. Og så kan man selvfølgelig spørre om kvinner dømmer annerledes eller ser saker på en annen måte. Det kan man ikke gi noe bastant svar på, men hovedpoenget er at kvinner har like mye rett til å kjempe seg fram som menn. De har i alle fall gjort seg fortjent til posisjonene samme måte som menn uten at man skal forvente eller tro at de nødvendigvis vil oppføre seg annerledes enn menn i samme posisjoner. Hilde Indreberg var som sagt ikke med på den første søkerunden. Hun tenkte seg godt om før hun ville søke. Jeg tenkte nøye gjennom hva det innebærer å sitte som dommer i Høyesterett før jeg søkte. Jeg leste Retstidende seint og tidlig, og kom til at dette burde jeg kunne klare, sier hun i et intervju i denne utgaven av Juristkontakt. Hun avslører forresten også at hun absolutt ikke synes det er et savn å ikke få bruke parykk som i engelsk rett og at dommerkappen allerede er under sying. Les mer om henne fra side seks. For øvrig savnes kvinnene på menings og ytringssidene i Juristkontakt. Kast dere rundt og skriv inn til bladet. Vis engasjement på jussens vegne. Eller er du kanskje opptatt av noe som skjer på din arbeidsplass? Ordskiftet i jussens verden må gjenspeile samfunnet. Juristkontakt gratulerer kvinnene med dagen 8. mars. Ole-Martin Gangnes redaktør Juristkontakt

6 Hilde Indreberg er ny dommer i Høyesterett Dommerkappen er bestilt 6 Juristkontakt

7 Den juridiske litteraturen som bærer hennes signatur er ikke påtrengende omfangsrik. Hun har heller ikke gjort seg spesielt bemerket som juridisk debattant, eller som profilert advokat. Mange vil sikkert karakterisere henne som doldis. Uansett var det henne regjeringen ville ha til landets ypperste domstol. Dommerkappen har hun allerede bestilt. Tekst: Morten E. Mathiesen Foto: Stig M. Weston Når Hilde Indreberg (49) straks over påske kan titulere seg Høyesterettsdommer under navneoppropet på det neste seminaret hun deltar på, har hun samtidig forlatt det trangeste avdelingsdirektørkontoret jeg noen gang har besøkt. Men det skal kanskje være trangt når man arbeider i Justisdepartementet? Ganske annerledes da i Høyesterett, hundre meter ned i gata, selv om hun til å begynne med heller ikke der kan forvente å få det største kontoret. Dessuten må hun ned fra 12 til tredje etasje. Men det er også den eneste nedturen flyttingen innebærer. Noe særlig høyere enn Høyesterettsdommer er det nemlig ikke mulig å komme i det offisielle Norge. Hva som gjorde at valget falt på Hilde Indreberg er ikke godt å svare på. Begrunnelsen i innstillingen fra ansettelsesrådet er unntatt offentlighet. Heller ikke Indreberg har sett den. At hun ikke var førstevalget til et stort mindretall i ansettelsesrådet, er derimot ingen hemmelighet. Men som justisminister Knut Storberget uttalte i en pressemelding etter at regjeringen hadde gjort sitt valg: Jeg er glad for at vi gjennom Hilde Indreberg har fått en ny kvinnelig dommer i Høyesterett. Dette er et skritt på veien i forhold til kjønnsbalansen i Norges høyeste domstol. Motsagt av Soria-Moria Kjennes det godt å være valgt til stillingen fordi du er kvinne? Det er ingen tvil om at man denne gangen ønsket en ny kvinnelig dommer, men ansettelsesrådet og regjeringen har selvfølgelig også vurdert meg som faglig kvalifisert til stillingen. Men begrunnelsen for valget må du altså spørre andre om. Du tok for noen år siden til motmæle mot likestillingsombudet og likestillingsdirektøren da disse ville ha FNs kvinnekonvensjon inkorporert i den norske menneskerettsloven. Det var vel ikke spesielt kvinnevennlig? Dette hadde ikke noe med kvinnekamp å gjøre. Vi har en egen menneskerettslov som gir den europeiske menneskerettskonvensjonen fra 1950 og to FNkonvensjoner den ene om sivile og politiske rettigheter, den andre om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, samt barnekonvensjonen stilling som norsk lov. Ved å innlemme også FNs kvinnediskrimineringskonvensjon i dette lovverket, mente departementet at man samtidig åpnet opp for andre særkonvensjoner, slik som rasediskrimineringskonvensjonen, torturkonvensjonen og kanskje også andre konvensjoner Norge har sluttet seg til. Det ønsket man altså ikke den gang jeg uttalte meg om det. I henhold til Soria-Moria-erklæringen har den Juristkontakt

8 nåværende regjering et annet syn, og da forholder jeg meg selvsagt til det, sier Indreberg Russisk nei til reformer Tidligere var spørsmålet om menneskerettigheter noe som i liten grad ble trukket fram i norske rettssaker. Gjennom harmonisering av det norske lovverket i forhold til internasjonale konvensjoner på dette området, har dette i stor grad endret seg. I dette arbeidet har Hilde Indreberg stått sentralt. Hun har også i en årrekke representert Norge i Europarådets styringskomité for menneskerettsspørsmål (CDDH), en komité som blant annet skal foreslå tiltak for å effektivisere arbeidet til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Et arbeid som fikk seg en skikkelig nesestyver før jul da Russland sa nei til å ratifisere nødvendige endringer i menneskerettskonvensjonen (alle endringer i den opprinnelige teksten krever enstemmighet blant signaturstatene). Et sentralt punkt i konvensjonen er at enkeltmennesker som mener seg krenket, kan klage landets myndigheter inn for domstolen, noe også flere norske borgere har benyttet se av. Men dette har også ført til en restanse på rundt saker, noe som har ført til at det tar både vinter og vår og mange år før en sak kan behandles av domstolen. Indreberg forteller at det ikke foreligger noen forslag om å endre muligheten for enkeltmennesker til å gå til sak mot staten, men at domstolen etter de nye reglene blant annet skal ha muligheten til å avvise saker som er uten betydning. Jeg har vært engasjert i verdens urettferdighet siden jeg var liten, for å si det litt banalt Jurister jeg har snakket med framhever dine kunnskaper om menneskerettigheter, men hvordan står det til på andre områder? Høyesterett behandler jo alle typer saker. Jeg har hatt ansvar for mange andre saker enn det som har med menneskerettigheter å gjøre. Dessuten har jeg kunnskap om juridisk metode. Sakene er dessuten godt forberedt før de havner i Høyesterett, sier Indreberg. Hele sin karriere fra Lovavdelingen Som aktør i rettsapparatet har den nyutnevnte høyesterettsdommeren halvannet års erfaring som dommerfullmektig ved Nedre Romerike herredsrett tidlig på 90- tallet. Men hun er født på Linderud og oppvokst på Røa, så inntredenen i Høyesterett skal nok gå greit likevel. Nå bor hun i Oppegård, en sovekommune en halvtimes bussreise fra regjeringskontorene. Holdeplassene blir de samme etter påske. Det var ingen selvfølge at Hilde Indreberg skulle bli jurist. Ingen i den nære familien, heller ikke bakover i tid, har hatt noen fidus til en slik karriere. Lenge var hun også selv usikker. Hun begynte med sosiologi grunnfag, så juss første avdeling, før hun hoppet over til psykologi, der det også ble grunnfag. Først da bestemte hun seg for at det var jussen hun ville satse på. I studietida var hun både med i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) og arbeidet som vitenskapelig assistent ved universitetet i Oslo. Sin juridiske embetseksamen avla hun høsten Sin første jobb som jurist hadde Hilde Indreberg i NORAD. Etter vel ett år, ble det altså Lovavdelingen i Justisdepartementet, som 1. konsulent. Deretter ble det Lovavdelingen som lovrådgiver, før en liten avstikker til Lillestrøm. Etter dette vendte hun tilbake til Lovavde- 8 Juristkontakt

9 lingen, hvor hun har vært siden. Enkelte vil muligens hevde at karrierestigen ikke virker veldig fantasifullt, men Indreberg bedyrer at oppavene i departementet har vært mange og varierte. Et par av de andre dommerne i Høyesterett også de kvinner hadde nesten all sin juridiske erfaring fra Lovavdelingen i justisdepartementet da de ble utnevnt. Hvorfor er det blitt slik, tror du? Det er nok vanligere at kvinner gjør karriere i det offentlige enn i det private næringslivet. Opptatt av menneskerettigheter Kan dette ha sammenheng med at kvinner er mer idealistiske enn menn. At kvinnene tenker på interessante arbeidsoppgaver og på ideologiske problemstillinger, mens menn i større grad er opptatt av penger og synlig karriere? Det er i og for seg et interessant spørsmål, men som jeg ikke har noe svar på. Det er heller ikke gitt at det vil fortsette å være slik. For meg har det imidlertid vært naturlig å jobbe i det offentlige. På grunn av idealisme, eller fordi det har vært trygt? Tja hva skal man svare på det? Vær oppriktig. Jeg har vært engasjert i verdens urettferdighet siden jeg var liten, for å si det litt banalt. Derfor valgte jeg å jobbe for NORAD før jeg begynte i departementet. I departementet har jeg lenge vært opptatt av menneskerettigheter, selv om jeg også har sett på mange av de andre oppgavene som meningsfulle. Så ja, kanskje det er litt idealisme som har bestemt karrieren. Jeg har ikke inntrykk av at jurister generelt har mindre integritet eller er mindre idealistiske enn før Når vi er inne på dette med penger og karriere. Tidligere ble jurister og advokater oppfattet som hederlige mennesker. Avsløringene de senere årene har imidlertid gitt deler av standen et heller frynsete rykte. Er det en annen type mennesker som velger jussen i dag enn før? Beskrivelsen din er nok en sannhet med modifikasjoner. Vi får mange flotte og engasjerte nyutdannede jurister til Lovavdelingen, og jeg har ikke inntrykk av at jurister generelt har mindre integritet eller er mindre idealistiske enn før. Høyesteretts tre oppgaver I hvor stor grad har du kunnet påvirke hvilke saksfelt du har kunnet jobbe med i departementet? Man kan pense seg inn på rettsområder man er spesielt interessert i, selv om de konkrete oppgavene er avhengig av regjeringens ønsker og prioriteringer. Lovavdelingen bistår dessuten andre departementer med å tolke loven eller å lage ny lovgivning. Så litt generalister blir vi her også. Skatterett har vi imidlertid ikke noe med. Men i Høyesterett er det ingen spesialisering. Der havner sakene helt tilfeldig på den enkelte dommers bord, og som førstvoterende kan du risikere å måtte skrive dommen innenfor et saksfelt du overhode ikke har vært borti, som for eksempel skatterett? Høyesterett har tre primære oppgaver. Det er å sørge for rettsavklaring, rettsenhet og rettsutvikling. Når andre har vurdert meg som kompetent til denne oppgaven, har jeg også tro på at det skal gå bra. Men litt prestasjonsangst har jeg, det er klart. Får du sakene fort unna? Juristkontakt

10 Jeg er nok ikke av de som arbeider raskest. Omstendelig og pedantisk, da kanskje? Et snev av pedant er jeg nok med tellekanter i lintøyskapet? Absolutt ikke. Du ser jo selv kontoret mitt. Du kan si at jeg tilpasser innsatsen til formålet. Mer fordypning og konsentrasjon Samtalen har åpenbart tatt en vending Hilde Indreberg ikke et helt komfortabel med. Kontoret er for øvrig ganske ryddig, og besøksstolene var helt fri for dokumenter og bøker da vi kom. Ikke er det stabler med faglitteratur eller saksmapper på gulvet heller. Neida, Indreberg kommer nok til å passe i Høyesterett. Har du fått attest fra ekspedisjonssjefen enda? Nei, men det bør jeg kanskje be om. Tror du det vil stå at du er lett å samarbeide med? Ja. At du er samvittighetsfull? Det også. Faglig dyktig? Jeg håper det. Punktlig? Passe punktlig. Flink til å prioritere? Ja, jeg tror jeg har evne til det, svarer hun og sukker oppgitt. Indreberg medgir at det embetet hun nå skal tre inn i, nok krever mer fordypning og konsentrasjon om enkeltoppgaver, enn det hun til tider opplever i Lovavdelingen. Hun regner derfor med at det blir lange dager med mye lesing. Jeg leste Retstidende seint og tidlig, og kom til at dette burde jeg kunne klare Det som kan karakteriseres som litt ymse, slik som møter, raske reaksjoner på presseoppslag og lignende, blir det helt sikkert mindre av. Er du tøff nok til å ta en dissens i en forsamling av garvede dommere med lang erfaring fra Høyesterett? Det er klart jeg er forberedt på at det kan skje. Det er snakk om å ta ansvar for egne valg og vurderinger. Jeg tenkte nøye gjennom hva det innebærer å sitte som dommer i Høyesterett før jeg søkte. Jeg leste Retstidende seint og tidlig, og kom til at dette burde jeg kunne klare. Det er varierte saker og spennende problemstillinger så dette ser jeg virkelig fram til. Leit at dere ikke får bruke parykk slik som i engelsk rett? Det blir ikke noe savn. Men kappe har du bestilt får du forresten sydd den her i landet? Jada, det er en forretning i Oslo sentrum som ordner det. Bruker dere standard størrelse, eller er det skreddersøm? Vi tok utgangspunkt i en størrelse som så blir tilpasset på lengden. Flere av de nåværende dommerne i Høyesterett har produsert til dels betydelige mengder juridisk litteratur. Det har Hilde Indreberg ikke. Som byråkrat lager man imidlertid mye som ikke blir signert, slik som proposisjoner og lovutkast. For eksempel er menneskerettsloven ført i pennen av Indreberg. Og selv om det ikke er et voluminøst verk, er dens betydning stor. Viktigheten av en tekst er som kjent ikke nødvendigvis proporsjonal med lengden på teksten. For eksempel består De ti bud av 99 ord, den amerikanske uavhengighetserklæringen av 300 ord, mens forordningen fra EU-kommisjonen om eksport av andeegg er på ord. Bare så det er sagt. 10 Juristkontakt

11 Siden sist Sjefsøkonom: Lokal lønn vil gi mest i lommeboka Utdanningsgruppene i privat sektor stikker av med den største gevinsten i årets lønnsoppgjør, spår ekspertene dn.no har snakket med. De store lønnstakergruppene som får fastsatt lønnveksten sin sentralt, kommer formodentlig ikke best ut av årets oppgjør, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets. Gruppene som har usikter til den beste lønnsveksten er de som av ulike årsaker får sin lønn fastsatt lokalt. Særlig gjelder det grupper der det er sterk kniving om arbeidskraft, og da tenker jeg spesielt på utdanningsgruppen i privat sektor, for eksempel jurister, økonomer og ingeniører, sier Dørum. EU i samtaler med «Europas siste diktator» EU åpner for å samarbeide med det sittende regimet i Hviterussland, selv om EU stempler landet som «Europas siste diktatur». EU vil gripe sjansen i en tid der det er et anstrengt forhold mellom Putin i Russland og Hviterusslands president Lukasjenko. Om det så bare er et snev av sjanse for at regimet vil starte en ærlig dialog med oss, bør EU gripe den sjansen, sier den nyvalgte presidenten i EU-parlamentet Hans- Gerd Pöttering til tyske Deutsche Welle. Det er i dag minimal kontakt mellom Hviterussland og den vestlige verden. EU må helt fra begynnelsen av stille strenge krav til demokratisering av landet, sier EU-presidenten. Vil stille CIA-agenter for retten etter kidnapping i Italia En italiensk dommer vil stille 26 amerikanere, de fleste av dem antatt å være CIA agenter, samt den tidligere sjefen for den militære etterretningstjenesten i Italia, for retten etter kidnappingen av en Egyptisk imam i Dommer Caterina Interlandi har berammet saken til å starte i juni, men man regner med at de fleste amerikanerne har forlatt landet. Det var Osama Mustafa Hassan Nasr som ble bortført på en gate i Milano 17. februar 2003 og fraktet til Egypt. Han er nå løslatt, og hevder at han ble torturert i fangenskap. En rettssak kan bli den største saken noensinne mot amerikansk etterretning i et alliert land, og kan føre til mange avsløringer rundt taktikken med å gripe terrormistenkte personer i ett land for å føre dem til et annet. Metoden har vært en av de mest kontroversielle tiltakene etter 11. september. I Sveits etterforskes bruken av et sveitsisk fly som ble brukt til å frakte Nasr til en amerikansk flybase i Tyskland før han ble flydd til Egypt. Forsvarer ble lei av samme spørsmål i 20 år Forsvarsadvokat Chris Tvedt var inderlig lei av å svare på hvordan han orket å tale forbryternes sak. Det spørsmålet tror jeg at jeg har blitt stilt i samtlige middagsselskaper jeg har vært i de siste 20 årene. Så da fant jeg ut at jeg like godt kunne skrive en bok om det, sier juristen til Dagsavisen. Han har forlatt rettssalen for å jobbe som forfatter på heltid og har gitt ut to krimbøker. NY UTGAVE! Skattedirektoratet LIGNINGS-ABC 2006 Lignings-ABC er skatteetatens fortolkning av skattereglene, og din selvangivelse blir vurdert ut fra denne regelforståelsen. Lignings-ABC omtaler blant annet inntekts- og formuesligningen, spørsmål om beskatning av kapitalinntekter og spørsmål i forbindelse med næringsvirksomhet. Årets utgave omhandler også endringer som følge av skattereformen. Boken utkommer årlig og er komplett med alle rettelser og forandringer som gjelder inntektsåret. Boken gir god og fyldig informasjon til såvel næringsdrivende som lønnstakere. Kr. 371, Telefon: Telefaks: Juristkontakt

12 Siden sist Krever pensjonsopptjening under utdanning: Dette tyveriet finner vi oss ikke i Jurister, jusstudenter og forskjellige akademikere demonstrerte foran Stortinget for å få pensjonspoeng under studier inn i pensjonsreformen. Regjeringens bortforklaring for hvorfor unge mennesker som velger å ta høyere utdanning ikke trenger pensjonsopptjening under utdanning er at de gjennom sitt yrkesliv mottar høyere lønn. Dette argumentet kunne hatt et snev av troverdighet hvis ikke den samme regjerningen foreslår å sette et tak for pensjonsopptjening til kr. Men vi skal betale inn trygdeavgift for hele inntekten. Vi skal få lov til å bake kaka, men ikke få lov til å spise av den, sa Akademikernes leder Christl Kvam i en appell. En rødgrønn regjering er i ferd med å rane unge mennesker som investerer tid og krefter på utdannelse for de samme muligheter som yrkesaktive i landet for øvrig. Dette tyveriet finner vi oss ikke i, sa Kvam. Siktet for drapet på Hrant Dink hyllet av politifolk Det har dukket opp bilder tyrkisk politi og militærpoliti som poserer sammen med 17-åringen som er siktet for drapet på den armensk-tyrkiske avisredaktøren Hrant Dink. Fotografiene viser den drapssiktede nasjonalisten Ogun Samast mens han holder et tyrkisk flagg. Bak ham kan man se en poster med enda et tyrkisk flagg og teksten: Nasjonens land er hellig. Det kan ikke overlates til skjebnen, et sitat fra tyrkernes landsfader Mustafa Kemal Atatürk. Det melder Aftenposten. Samast er siktet for å ha skutt avisredaktøren Hrant Dink. Dink hadde forarget ultranasjonalistiske tyrkere med sine uttalelser om folkemordet på armenerne i Tyrkia i Tyrkias statsminister Taayip Erdogan har stilt spørsmål ved om ikke drapet ble satt i verk av Tyrkias såkalte bakenforliggende stat et uttrykk for lyssky elementer i sikkerhetsstyrkene som skal være rede til å aksjonere på ulovlig vis hvis de mener det er nødvendig, melder Reuters. Må venne seg til mindre ressurser på hverdagskriminalitet Folk må venne seg til at det blir brukt mindre ressurser på hverdagskriminalitet. Politiet avslutter oftere og oftere saker med begrunnelsen at de ikke har kapasitet. Det er et faktum, sier politistasjonssjef i Grimstad, Dagfinn Fløystad, i følge Agderposten. Bakgrunnen er en sak der en lokalpolitiker leverte bilder fra et overvåkingskamera til politiet. Bildene viste hvordan det ble gjort hærverk på en bil. To unge gutter ble identifisert, men politiet valgte likevel å henlegge saken. Oslo tingrett ruster seg mot tøffere kriminelle Forsinket oppføring av omstridte EU-saker i postjournaler Kontroversielle EU-saker føres inn i postjournalene i EU-delegasjonen opptil flere måneder forsinket, skriver Aftenposten. Både Stoltenberg-regjeringen og den norske EU-delegasjonen i Brussel sier de legger vekt på åpenhet, men en studie av delegasjonens offentlige postjournaler viser at en rekke dokumenter ikke føres inn i journalene før sakene er ferdig behandlet. Det dreier seg blant annet om saker som handler om det kontroversielle tjenestedirektivet og om forhandlingene mellom Norge og EU om utvidelsen av EØS-avtalen. EU-ambassadør Oda Helen Sletnes sier forsinkelsene på postjournalen er tilfeldig og kommer av for liten kapasitet på delegasjonens arkiv. Ville stille Vebjørn Selbekk for fransk rett Redaktør Vebjørn Selbekk i Magazinet nektet å møte da han i slutten av september i fjor ble stevnet for retten av en gruppe franske muslimer for å ha trykket Muhammed-karikaturene. Selbekk og Norsk Redaktørforening fikk advokat Cato Schiøtz til å se på saken. Schiøtz rådet Selbekk til å nekte å møte i retten. En dom ville ikke være rettskraftig i Norge. Råere kriminelle og flere trusler mot dommere gjør at Oslo tingrett ruster mot framtidens forbrytere. Alle farlige saker skal nå gå i en ny sikkerhetssal som skal hindre fluktaksjoner og angrep på retten, skriver Dagsavisen. Den siste tiden er flere personer blitt dømt for å ha rettet trusler mot ansatte i Oslo tingrett. I ett av tilfellene fikk en dommer i Oslo tingrett fikk et trusselbrev til sin hjemmeadresse. I en annen sak truet en tiltalt dommerne ved å si at next time I will bring a Gun... I will shoot you all... lots of blood». Deretter simulerte han ladegrep for avfyring av våpen mot dommerpanelet. En annen tiltalt ringte til en saksbehandler i Oslo tingrett og sa blant annet at han ville brenne ned tinghuset og skyte alle nordmenn. Mannen ringte også til politiadvokaten i saken og sa at han skulle henrette alle som hadde med sakene hans å gjøre. 12 Juristkontakt

13 Juristkontakt for bare noen tiår siden... Hevder at politifolk skaffet Se og Hør rulleblad Politifolk skaffet Se og Hør rullebladet til Mette Marits ekskjærester, skriver eks-se og Hør journalist Håvard Melnæs i en bok om ukebladet. «Se og Hør har svært gode kilder i politiet, og da jobben med å sjekke Mette-Marits bakgrunn startet for alvor, fikk noen vel plasserte polititjenestemenn godt betalt fra ukebladet for å sjekke strafferegistrene til ekskjærester, omgangskrets og hennes familie. Snart satt Se og Hør og jeg med rullebladet til alle Mette-Marits ekskjærester», skriver han. Pressens redaktørplakat kan bli lovfestet Et lovforslag, som nå skal ut på høring, foreslår en lovfesting av prinsippet om redaksjonell frihet. Det kan i praksis bety at pressens redaktørplakat blir lov, skriver Journalisten. Regjeringen ønsker å bygge opp under redaktørinstituttet. I løpet av høsten vil det derfor bli sendt på høring et utkast til lovfesting av prinsippet om redaksjonell frihet. En slik lovfesting vil være en viktig markering av den vekten samfunnet legger på prinsippet, heter det fra Kulturdepartementet. Russland utviste norsk rådgiver Seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet, Ingjerd Kroken, måtte snu på flyplassen i Moskva. Kroken deltok i et norskfinansiert prosjekt som skulle bistå russiske myndigheter med å rydde opp i atomavfall i nordområdene, ifølge TV 2 Nyhetene. Hun har i en årrekke vært norsk viseformann i det militære miljøsamarbeidet AMEC der Norge, USA, Russland og Storbritannia har samarbeidet om atomopprydding på Kola. Gjennom dette samarbeidet har Norge de ti siste årene bidratt med rundt 60 millioner kroner. Nils Bøhmer, leder for Bellonas Russlands-kontor, mener utsendelsen kan være et tegn på et generelt stemningsskifte blant russiske myndigheter. Den russiske selvfølelsen har økt kraftig den seinere tida på grunn av mer oljepenger, og selv om landet fortsatt er avhengig av støtte utenfra, vil de nok gjerne markere sin nyvunne selvtillitt blant annet gjennom å ha lavere toleranse overfor internasjonal kritikk, sier Bøhmer til dagbladet.no. Strid om forslag fra Datakrimutvalget: Et rent sensurforslag Et forslag fra et mindretall i Datakrimutvalget vekker debatt. Det går ut på at nettleverandører skal pålegges å filtrere ut trafikk som kan stride i mot straffelovgivningen. I dag samarbeider Telenor og andre aktører frivillig med Kripos for å stanse trafikk til barnepornosider. Vi er opptatte av å få til effektive tiltak, sier Knut Rønning som er en av de to bak forslaget. Han møter kraftig motstand fra sin kollega i utvalget, NTNU-stipendiat Svein Yngvar Willassen. Alle er imot nettsider som inneholder barneporno. Men den filtreringen vi har mot barneporno nå fungerer godt. Dette er et rent sensurforslag, sier han ifølge Dagbladet. Nettsteder som tilbyr nedlasting og fildeling av filmer og musikk, nettsider der det foregår forhånelse av et fremmed stats flagg eller riksvåpen, nettsider der det opphisses til hat mot offentlig myndighet, og der det framkommer diskriminerende og hatefulle ytringer og nettsider som tilbyr porno som virker støtende kan også rammes av et slikt filter. Forslaget kan sammenliknes med den kinesiske nettsensuren, sier Willassen. 40 år siden Situasjonen er nå fullstendig forandret når det gjelder tilgangen til jurister i politiet. Det er utvilsomt en krise man er oppe i på dette område. Man skal ikke ha stor fantasi for å forestille seg en del av de skadevirkninger som vil oppstå når samfunnets rettshåndhevelse svikter. (Politiadjutant Herman Berger om jurister i politiet) 30 år siden Aftenen, et meget viktig tidspunkt i hvert kurs, forløp som den skulle og burde. Men den tverrfaglige kontakt med deltagerne fra et annet kurs på hotellet ble noe haltende. Det var et kurs for ansatte i Sjøforsvaret, vissnok om fordelene med turbojetmotorer i båter. (Rapport fra et juristkurs på Solstrand Fjord Hotel) 20 år siden Uten at vi har noen statistikk å støtte oss til, skulle vi tro at juristene utgjør en gruppe som er klart mindre risikobelastet i trafikken enn gjennomsnittet av befolkningen. Inspirert av at visse andre organisasjoner har truffet avtale om særlig billig motorvognforsikring, har vi derfor henvendt oss til Storebrand. (Juristforbundet annonserer at man forhandler om bilforsikring for jurister) 10 år siden Er Juristforbundet og/eller AF opptatt av de problemer embetsmenn nå møter? ( ) Jeg vil ikke dramatisere men det er nok mange statsansatte som nå spør seg hvorledes arbeidsvilkårene vil bli fremover, særlig i lys av den sterke fokus vi nå har fått på kontroll. Noen av oss som er medlemmer av Juristforbundet vurderer nå vårt medlemskap. (Departementsråd Karin M. Bruzelius etter at to embetskvinner måtte møte i åpen høring på Stortinget under Furre-saken ) Juristkontakt

14 Siden sist Nye kandidater fra Tromsø Riksrevisjonen kritiserer politiregnskap Riksrevisjonen har «vesentlige merknader» til Politidirektoratets regnskap for Politidirektoratet får blant annet kritikk for sin styring av IKT, ikke minst for sitt «politiet på nett»-prosjekt. Dataløsningen som skulle koste 6 millioner kroner er kommet opp i nærmere 20 millioner, og ennå påløper utgifter, skriver Aftenposten. «Politidirektoratet har ikke noen samlet oversikt over hvor mye prosjektet «Politiet på nett» har kostet.», påpeker Riksrevisjonen. Riksrevisjonen kritiserer også Justisdepartementet, fordi den mener forholdene i Politidirektoratet kunne vært rettet opp tidligere om departementet hadde fulgt bedre opp. Uteksaminerte kandidater masterstudiet i rettsvitenskap høsten 2006: Bakers fra venstre: Mona Irene Fosse (Andenes), Anette Kristin Pettersen (Fredrikstad), Heidi Hartviksen (Tomasjord), Knut Hartviksen (Gullesfjord), Stian Mæland (Kolsås), Jon Arild Strand (Tromsdalen), Hilde Hertzenberg-Nafstad (Narvik), Veronika Skjølsvik (Kristansund), Linn Rognli Hansen (Rossfjordstraumen), Stine Mari Bjugn (Vesterålen), Tone Selseth Bertheussen (Tromsø), Tonje Rønne Faanes (Brekstad), Kristin Dahlin Simonsen (Ballangen) Ikke tilstede: Terje Bergem (Ranheim), Camilla Herberg (Biri), Grete Elverum (Stjørdal), Ørjan Hernes (Oslo), Alisa Larsen (Bodø). (Foto: Hovsep Nazarian) Politiet: Terrorsiktet planla drap på rettspsykiater 29-åringen politiet mener er hovedmannen i terrorsiktelsen etter synagogeskytingen i Oslo skal ha planlagt å drepe den kjente rettspsykiateren Berthold Grünfeld, ifølge Dagbladet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at Grünfelds tidligere judisielle observasjoner av mannen, og ikke minst det faktum at Berthold Grünfeld er en anerkjent norsk jøde skal være motivet. Uteksaminerte kandidater cand. jur. studiet høsten 2006: Bakerste rad fra venstre: Heidi Susann Sætermo Martby (Rykkinn), Odd Arthur Aanesen (Mandal), Sturla Winther (Ankenesstrand), Atle Sørensen (Færvik), Kjell Martin Olsen (Kvaløysletta), Christian Hanssen (Tromsdalen), Gyri Stavdal (Skien), Kenneth Strømme Gundersen (Bodø), Kristian Olav Mørch (Tromsø), Ragnhild Kragtorp Nilsen (Bjørkelangen), Ingrid Sørslett (Krokelvdalen), Mona Håberget (Hernes), Trine Heiberg- Sundklakk (Finnsnes),Maria Tessem (Bodø), Cecilie Bergsås (Harstad), Ahn- Cecilie Karlsrud (Hønefoss), Alice Arnes (Tromsø), Inger- Johanne Mudenia (Tana) Ikke tilstede:ann Paula Pedersen (Ankenesstrand), Marianne Mora Eskildsen (Oslo). (Foto: Hovsep Nazarian) Langbach etter PST-debatt Hvilken rettssikkerhet? Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ha raskere utvisning av utlendinger som truer rikets sikkerhet, og mener slike saker bør behandles av et lukket utvalg i Utlendingsnemnda. Vi har behov for en modell som gjør at disse sakene kan bli mer effektivt behandlet, men samtidig faktisk gi en bedre rettssikkerhet for den det gjelder, sier PSTsjef Jørn Holme. Advokatforeningen mener forslaget er udemokratisk og i strid med norsk rettstradisjon. Tor Langbach, nå seniorrådgiver i Domstoladministrasjonen, skriver imidlertid i en kronikk om kritikken av forslaget at en slik logikk forutsetter at den som er part i en slik utvisningssak, har en rettssikkerhet som kan angripes. Men slik er det slett ikke. Forslaget innebærer om ikke annet en ny mulighet for en reell behandling og et reelt advokatarbeid, og er et lite skritt i retning av å åpne et lukket rom ikke i å stenge et rom som i dag er åpent. 14 Juristkontakt

15 Norskpakistanere kjøper eiendom i Pakistan I fjor økte den offisielle frakten av penger til Pakistan med 60 prosent, melder Aftenposten. I 2005 ble det deklarert rundt 75 millioner kroner for slik overføring. I fjor var summen økt til 119 millioner, opplyser Toll- og avgiftsdirektoratet. I 2005 ble det i tillegg sendt rundt 90 millioner kroner i privat kapital via bank til Pakistan, hvor mye som ble overført med bank i fjor, er ikke kjent. Tollere og forskere regner med at det samtidig smugles flere titalls millioner kroner i kontanter fra Norge til Pakistan hvert år. Det er mitt inntrykk at penger fra Norge først og fremst investeres i å ekspandere familiens kollektive eiendom, forteller Norges ambassadør i Pakistan, Janis Bjørn Kanavin. Statistisk sentralbyrå (SSB) har tall for eiendom i utlandet, men tallene for Pakistan er så lite troverdige at SSB ikke vil frigi tallene, skriver Aftenposten. Syv av ti ønsker å bli akademikere Syv av ti unge nordmenn som skal velge utdanning de nærmeste årene, velger høyskole og universitetsutdanning. Bare en av fem kan tenke seg yrkesrettede fagutdanninger, viser en undersøkelse. Undersøkelsen viser at det forskjell på studievalg mellom menn og kvinner. Mens 85 prosent av de unge kvinnene vil studere ved høyskole eller universitet, vil 62 prosent av de unge mennene det samme. Og dobbelt så mange kvinner som menn sier de vil velge høyskole- eller universitetsutdanning på fem år eller mer. 28 prosent av mennene vil velge fagskoleutdanning, mens bare 9 prosent av kvinnene ønsker denne studieretningen. Det er bra at mange tar høyere utdanning i Norge, men flere bør velge utdanning på grunnlag av den økende etterspørselen i arbeidslivet, sier Paul Chaffey i NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia. Interessen for fagutdanninger er mindre i Oslo-området i forhold til landet for øvrig. Inngrodd mistillit blant bulgarere Korrupsjon var et betydelig problem for Bulgarias innlemmelse i EU, og EU kan kutte overføringer av støtte til landet om det ikke tar kampen mot korrupsjon på alvor. Men: Det er heldigvis ikke så mye korrupsjon i dette landet som folk tror. I Bulgaria er det vanlig at dersom du taper en rettssak, eller en avgjørelse i kommunen går imot deg, så påstår folk at det skyldes korrupsjon, sier Boyko Naydenov, sjef for Bulgarias nyopprettede enhet som skal bekjempe korrupsjon og organisert kriminalitet til Aftenposten. Folks inngrodde mistillit til institusjonene i samfunnet forgifter det bulgarske samfunnet. Men korrupsjonen er også reell. Mange av dem som sitter på toppen av de kriminelle organisasjonene, er tidligere politifolk, f orteller han. Astri Aas-Hansen ny statssekretær Tidligere politisk rådgiver for Knut Storberget, Astri Aas-Hansen, er blitt justisministerens statssekretær. Hun overtok etter Anne Rygh Pedersen. Astri Aas- Hansen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1999 og har vært partner i advokatfirmaet Elden. Advokatforeningen med gratis hjelp til asylsøkere som får avslag Advokatforeningen starter aksjonsgruppe i utlendingsrett. Erfarne prosedyreadvokater skal gi gratis rettshjelp til asylsøkere, innvandrere og andre som er berørt av vedtak fra utlendingsmyndighetene. Gruppen får et sekretariat tilknyttet Advokatforeningen. Det er viktig å få en mer aktiv prøving av utlendingsforvaltningens vedtak, sier leder av Advokatforeningen, Anders Ryssdal (bildet). Representanter for Amnesty International, NOAS og Senter for Menneskerettigheter UiO sitter i en referansegruppe. Fastholder millionboten for Tine I 2005 gikk Konkurransetilsynet til aksjon mot Tine i en razzia. Basert på materialet som ble samlet inn, mente Konkurransetilsynet at Tine hadde misbrukt sin markedsdominans, ved å skvise ut Synnøve fra Rema 1000 og andre kjeder. Tilsynet truet med en bot på 45 millioner kroner. Boten er nå endelig bestemt. Ifølge tilsynet skal Tine ha betalt Rema et millionbeløp for å bli eneleverandør i butikkene. Avtalen med Rema skal ha sørget for at Synnøve Finden ble fjernet fra Remas hyller. I tillegg skal Tine forsøkt å få en tilsvarende avtale med Rimi-kjeden. Styret i Tine vurderer hvordan meierigiganten skal reagere på boten. Juristkontakt

16

17

18 Leder NAV-jurister i omorganisering Hvem må flytte? Juristene venter i spenning Arbeids- og velferdsetaten (NAV) er i endring det foreslås at mange av tjenestene skal sentraliseres. Det får konsekvenser for juristene. Vi går meget spennende tider i møte, sier Vivian Ellingsen Gotaas, hovedtillitsvalgt for juristene i etaten. Mange jurister vil oppleve at arbeidsplassen flyttes geografisk. Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes 18 Juristkontakt

19 NAV Itillegg til NAV kontorer i hver kommune skal mange arbeidsoppgaver løftes ut fra disse kontorene og sentraliseres. Det opprettes ca 30 spesialenheter innenfor forvaltningsområdet, som hver bemannes med opp til rundt 50 ansatte. Disse plasseres i sentrale strøk i fylket, selv om det skal tas særlige hensyn til fylker med spredt bosetting. Saksbehandlingen av for eksempel pensjonssaker skal skje sentralt. Det er forslaget fra Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie, som nå skal behandles politisk. Forslaget innebærer flytting av mange ansatte fra lokale kontorer til de nye enhetene. Flytting Forslaget er ett av flere forslag til omorganisering i Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Arbeids- og velferdstetaen er den nye etaten som ble født da Trygdeetaten og Aetat ble slått sammen i fjor. I tillegg til de sentrale enhetene, skal det være NAV-kontorer i hver kommune. På disse kontorene skal den statlige etaten arbeide side om side med den kommunale sosialtjenesten. Blir det på jobb på disse kontorene for jurister eller skal juristoppgavene sentraliseres? I planen for fremtidig organisering av NAV-kontorer og spesialenheter legges det opp til at en del NAV-kontorer vil få et bredere oppgavefelt enn andre kontorer. Jeg tror nok de største NAV-kontorene fortsatt vil være attraktive arbeidssteder for juristene, uten at jeg kjenner i detalj hvilke oppgavefelt man vil få ved de større kontorene. Men det ser ut til at det blir flest juristarbeidsplasser i de sentrale enhetene, sier Vivian Ellingsen Gotaas, leder av Juristforeningen i Arbeidsog velferdsetaten. Og da er det mange av juristene som må flytte? Flere av juristene jobber nå i førstelinjen. Vi går svært spennende tider i møte. Mange vil oppleve at deres arbeidsoppgaver flyttes geografisk, og at de har ikke mulighet til å flytte. Jeg tror nok vi vil oppleve at en del jurister slutter av den grunn. En måte arbeidsgiver kan motvirke turnover her på, er ved å etablere fjernarbeidsplasser for de som ikke har mulighet til å flytte med oppgavene. Dette er en sak vi kommer til å jobbe videre med, sier Ellingsen Gotaas til Juristkontakt. Lokalisering av de sentrale enhetene er ikke bestemt. Det foreligger bare en skisse. I midten av april vil man nok vite en del mer om hvordan organiseringen blir, sier hun. Fagmiljøer Det er allerede en del jurister som har sluttet. Juristforeningen i Arbeids og velferdsetaten hadde i slutten av september i fjor over 775 medlemmer. Over fem prosent har sluttet den siste tiden, og flere er på vei ut. Jeg har bedt medlemmene om å informere styret om hvorfor de nå søker seg ut. Svarene vi får er forskjellige, forteller Ellingsen Gotaas. Dette anser jeg ikke som noen «kroken på døra» for juristene De som slutter forteller ofte at de har fått et bedre lønnstilbud et annet sted, men mange sier også at de har frykt for å måtte flytte langt i forbindelse med omorganiseringen. Mange med lang erfaring forsvinner og det er beklagelig for etaten, for juristene representerer uten tvil en verdifull nøkkelkompetanse. Man kan heller ikke undervurdere betydningen et godt arbeidsmarked har. Når jeg får mer informasjon fra medlemmene kommer jeg til å spille inn denne saken til arbeidsgiver. Forsvinner en betydelig del av den juridiske kompetansen fra etaten anser jeg dette som en svært alvorlig sak. Er det frykt for å miste jobben? Det har vært klart at ingen skal miste jobben. Dette ligger i tilsettingsgarantien, som er politisk besluttet, men det blir jo store forandringer. Selv om en sentralisering kan få konsekvenser for mange ansatte, ser hun mange gevinster ved å sentralisere. Ved å løfte sakene over til de nye spesialenhetene på forvaltningsområdet kan man få etablert robuste fagmiljøer med høy faglig kvalitet. Det kan sikres en ensartet praksis, som igjen sikrer likhet for loven. Det kan bli en effektiviseringsgevinst ved at brukerne vil få raske og riktige vedtak. Hun mener det er en fordel at ansatte på NAV-kontorene dermed kan slippe å bruke arbeidstid på fagsaker som de sjelden er i berøring med. Dermed kan det frigjøres ressurser til å jobbe aktivt mot brukeren for å fremme arbeid og aktivitet. Ser du utfordringer ved denne organiseringen? Ja, verdifull fagkompetanse kan forsvinne fra kontorene. Det kan føre til at brukeren som kontakter NAV-kontorene får et dårligere tilbud enn nå, sier Ellingsen Gotaas. Hun tror også at manglende faglige utfordringer ved NAV-kontorene kan bidra til at folk slutter. Andre betenkeligheter er at det kan bli for stor avstand mellom de som fysisk treffer brukeren, i forhold til de som rent faktisk treffer vedtaket. Da er det svært viktig at det etableres gode rutiner for innhenting av relevant informasjon, slik at saken er godt belyst før vedtak treffes. Etablering av NAV-kontorer og spesialenheter representerer både fordeler og ulemper. Jeg tror det derfor at det er viktig å evaluere denne omstillingsprosessen fortløpende, slik at man kan justere kurs underveis, sier hun. Personvern I tillegg til diskusjon om avstand mellom saksbehandler og bruker, har det i det juridiske miljøet vært diskutert personvernet i den nye etaten. Vi har store utfordringer vedrørende taushetsplikt og personvern. Den nye arbeids- og velferdsforvaltningsloven åpner i betydelig grad for utveksling av personopplysninger i NAV-kontorene. Her må man imidlertid utøve et godt skjønn og begrense hvilke typer informasjon som utveksles, samt redusere personkretsen mest mulig. Det er her viktig at man får på plass gode behandlingsrutiner og internkontrollsystemer, samt at de ansatte får god opplæring på dette området. Her må hensynet til brukerens rettsvern veie tyngst, sier hun. Ellingsen Gotaas mener at den juridiske kompetansen ute på NAV-kontorene ikke må svekkes. Også den som møter brukeren må ha juridisk kompetanse. Det arbeider i dag ca personer i etaten. Når alle NAV-kontorene er på Juristkontakt

20 Ved å løfte sakene over til de nye spesialenhetene kan man få etablert robuste fagmiljøer. Men det kan også være betenkeligheter med for stor avstand mellom de som fysisk treffer brukeren, i forhold til de som rent faktisk treffer vedtaket. plass vil antall ansatte være over Over fem 5 prosent av de ansatte er jurister. I sosialtjenesten er det langt fra så tett med jurister. NAV-kontorene skal bestå av både NAV og den kommunale sosialtjenesten. Hundre slike kontorer skal være etablert i løpet av dette året, og i løpet av 2010 skal alle kontorene være på plass. Automatisering Jussprofessor Asbjørn Kjønstad uttalte på et møte NAV-juristene arrangerte før jul, at juristenes storhetstid på dette feltet er over. Er det fortsatt liv laga for juristene i denne etaten? Ja, det er det så absolutt. Dette er fortsatt et felt som er komplekst og med mange lover. Reformen legger riktig nok opp til høyere grad av automatisering av arbeidsprosesser, gjennom etablering av nye IKT-plattformer. Dette vil vi se på blant annet pensjonsområdet, og man jobber også med å forenkle regelverket på flere områder. Men dette anser jeg ikke som noen «kroken på døra» for juristene. Arbeids- og velferdsetaten trenger dyktige jurister også i tiden frem, og de trenger mange, sier Ellingsen Gotaas. Det regelverket vi er satt til å forvalte er omfattende. Foruten nasjonal lovgivning, er vi jo med i EØS, og har i tillegg inngått en rekke internasjonale konvensjoner. Her vrimler det av juristoppgaver i tiden fremover. Skal man bruke mer skjønn? Det blir nok et stort bruk av skjønn på hvilke virkemidler som skal brukes for å nå målet om å få flere i arbeid. Noe som sikrer høyere grad av fleksibilitet men stønadene, som for eksempel sykepenger, er mer rettighetsbaserte og åpner for mindre bruk av skjønn. Dette er imidlertid et rettsområde som er under endring. Det er derfor vanskelig å si noe mer om denne saken på det nåværende tidspunkt. Vi har store utfordringer vedrørende taushetsplikt og personvern Gissel Hvordan opplever dere som er tillitsvalgt det som skjer. Jeg opplever at vi blir tatt med underveis. Denne omstillingen etaten er inne i har jo flere aspekter. Organisatorisk er det helt nødvendig å gjøre en del store grep for at etaten skal kunne tilby sine brukere bedre tjenester. Det er brukt betydelige ressurser for å komme frem til de forslagene som nå er sendt AID for videre politisk behandling. Akadmikerne har, i likhet med de andre organisasjonene og ledelsen, gått inn for de løsningsforslagene som får de minst personalmessige konsekvensene for etaten, i forhold til de ulike alternativene som forelå. Hvordan den endelige utformingen av NAV blir gjenstår å se. I løpet av uke 10 bør de politiske instruksene være på plass slik at etaten for fullt kan jobbe videre med omstillingen. Dere føler dere ikke som et slags gissel da? Nei, vi har ikke vært noe «gissel» for arbeidsgivers syn. Vi har vært bevisste på å trekke inn de tillitsvalgte på fylkesnivåene og i spesialenhetene i denne prosessen, slik at vi nedover i vårt system har støtte for de innspillene vi har gitt til arbeidsgiver. Men dere som er tillitsvalgte kan ofte ikke fortelle alt dere vet? En del underveis er taushetsbelagt. Det må vi respektere. Det er slik det fungerer under store omstillinger. Det er viktig å balansere hvilken informasjon man går ut med, og på hvilket tidspunkt man går ut med informasjonen. Ellers kan man risikere flere uheldige konsekvenser, bl.a. i form av misforståelser som lager unødvendig støy og uro. Samtidig er vi snare med å si fra hvis vi mener at arbeidsgiver burde ha gått ut med mer informasjon, og hvis det er andre ting vi ikke er fornøyde med. Jeg mener at vi gjennom hovedsammenslutningen Akademikerne, som møter i medbestemmelsesapparatet på virksomhetsnivå, har fått til en god prosess her både med arbeidsgiver og de andre organisasjonene. Alt er ikke hele tiden helt tilfredsstillende, men stort sett her vi gode og konstruktive prosesser. Tror du det blir uro når alle deler av omorganiseringen foreligger? Ennå er det ganske stille, men det kommer sikkert en del reaksjoner utover våren når man vet mer om hvordan gjennomføringen av dette skal skje. Raushet De ansatte går spennende tider i møte. Nå starter man for fullt utrullingen av NAV-kontorene. Over hundre av dem etableres bare i år. Nå får endelig våre medlemmer vite hvilken fremtid som venter dem. Vi kommer til å jobbe mye med gjennomføringsprosessen i tiden fremover. Det skal være ryddige og forutsigbare prosesser. Vi kommer også til å oppfordre arbeidsgiver til å vise raushet i bruk av virkemidler når gjennomføringen av omstillingsprosessen trer i kraft, sier Vivian Ellingsen Gotaas. 20 Juristkontakt

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Hilde Indreberg: Klar for Høyesterett NAV omorganiseres jurister må flytte Organisert krim: Ikke som i mafiafilmene

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/686-1 Klager over avslag på søknader om tilgang til domstolenes elektroniske pressesider Vedlegg:

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A vedrørende utnevnelse av sorenskriver ved X tingrett.

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) OG DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE FOR PERIODEN

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Invitasjon til temadag 20. november 2013. Næringslivet og Skatteetaten. Utland Skatteadferd Personvern. Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen

Invitasjon til temadag 20. november 2013. Næringslivet og Skatteetaten. Utland Skatteadferd Personvern. Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen Invitasjon til temadag 20. november 2013 Næringslivet og Skatteetaten Utland Skatteadferd Personvern Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen Program 0830 Velkommen Møteleder Halvor Folgerø 0840 Tøffere

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar Den europeiske menneskerettsdomstolen Spørsmål og Svar Spørsmål og Svar Hva er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen? Disse spørsmål og svar er utarbeidet av Domstolens justissekretariat. Dokumentet

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Innst. O. nr. 25 (2001-2002) Til Odelstinget

Innst. O. nr. 25 (2001-2002) Til Odelstinget nnst. O. nr. 25 (2001-2002) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Ulf Erik Knudsen om lov om endringer i lov 8.april 1981 nr.

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer

Stortinget har besluttet å innføre en ny klageordning for skatt og merverdiavgift. Det skal opprettes én landsdekkende klagenemnd, Skatteklagenemnda.

Stortinget har besluttet å innføre en ny klageordning for skatt og merverdiavgift. Det skal opprettes én landsdekkende klagenemnd, Skatteklagenemnda. I følge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3244 SL ØS/KR 04.12.2015 Forslag til kandidater til verv i skatteklagenemnda Stortinget har besluttet å innføre en ny klageordning for skatt og merverdiavgift. Det

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 9 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 9 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 9 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 9 Hva mener du? I dette kapittelet har Maombi fått språkpraksisplass i en frisørsalong, og Christian har

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10.

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. juni 2013 INNLEDNING Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991 I 2003 ble

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes.

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. Om foredraget Største forvaltningsreformen siden innføring av Folketrygden Transformasjonen over fire år Mange

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag 5. november 2014 Hvilke nasjonale rettsmidler bør finnes for barn i Norge? Advokat Frode Elgesem I vår familie som alle andre familier kommer barnas rettigheter

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran. Tro, håp og forfølgelse

Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran. Tro, håp og forfølgelse Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran Tro, håp og forfølgelse Sammendrag NOAS har gjennomgått rundt 100 saker hvor utlendingsforvaltningen har avslått søknader om beskyttelse

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Arbeidstilsynets erfaring med bruk av OEP Offentlig Elektronisk Journal

Arbeidstilsynets erfaring med bruk av OEP Offentlig Elektronisk Journal s erfaring med bruk av OEP Offentlig Elektronisk Journal Kristin Breivoll, hvem er det? Mormor til tre Har det allright Master of Public Administration og Arkivakademiet Jobber i Direktoratet for arbeidstilsynet,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Håndtering av ansatte på forretningsreiser/ arbeidsopphold i utlandet. Per Tore Kraby Lock Stian Bjordal Furset

Håndtering av ansatte på forretningsreiser/ arbeidsopphold i utlandet. Per Tore Kraby Lock Stian Bjordal Furset Håndtering av ansatte på forretningsreiser/ arbeidsopphold i utlandet Per Tore Kraby Lock Stian Bjordal Furset Målet for presentasjonen Å gi en oversikt over noen viktige risikoer som er knyttet til arbeid

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse:

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse: Vedlegg - e-post fra Aurskog-Høland kommune Fra: Stian Sandbekkbråten [mailto:stian.sandbekkbraten@ahk.no] Sendt: 25. juni 2015 13:54 Til: Eli Moe Emne: SV: Spørsmål om viltforvaltning Hvordan er viltforvaltningen

Detaljer

Arbeid mot svart økonomi

Arbeid mot svart økonomi Arbeid mot svart økonomi 2014 Avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo Disposisjon Litt generelt tomprat Arbeidet i Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Dagens situasjon Mulige tiltak

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/52-1 Sammenslåing av Bergen og Nordhordland tingretter og Eiker, Modum og Sigdal og Kongsberg tingretter

Detaljer

Vår ref: 09/4568 /TLB

Vår ref: 09/4568 /TLB // Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS OG tnkluder1nusuepammentet MOTTATT 0'4JUN2009 Deres ret 200901113/MCH Vår ref: 09/4568 /TLB Vår dato: 29.05.2009 Høringskommentarer

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa?

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa? Jobb i Europa... Hvorfor søke jobb i Europa? Du får viktig erfaring som ser bra ut på cv-en Du blir kjent med en annen kultur Du treffer nye mennesker og får venner Du får utvidet nettverk Språkkunnskapene

Detaljer

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner Hovedpoenger En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner En åpen bedriftskultur Aksept for å ta opp bekymringer og reise kritikk Arbeidstakere må vite hvordan

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse om forslag til endringer i barneloven Aleneforeldreforeningen har gjennomgått de ulike forslagene

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse

Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse Dok. ref. Dato: 06/1598-12/LDO-331//AKL 04.06.2007 Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1598-12-AKL 04.06.2007 WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 06/1598 Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse Likestillings-

Detaljer