1. kvartal evry.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartal evry.com"

Transkript

1 1. kvartal 2014 evry.com

2 Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner. EVRY ASA er notert på Oslo Børs under tickeren EVRY med hovedkontor på Fornebu og med betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet.

3 Viktige hendelser 1. kvartal 2014 Driftsinntekter på NOK mill, en organisk vekst på 3 % fra 1. kvartal 2013 Organisk vekst i alle segmenter EBITA på NOK 144 mill (141 mill i 1. kvartal i 2013) Operasjonell kontantstrøm på NOK 47 mill (81 mill i 1. kvartal 2013) Nøkkeltall NOK millioner 1. kv kv. 2013* 2013* Driftsinntekter 1) Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og engangsposter (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før avskrivninger av immaterielle eiendeler og engangsposter (EBITA) EBITA % 4,4 % 4,5 % 5,9 % Driftsresultat før engangsposter (EBIT) Engangsposter Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Operasjonell kontantstrøm før engangsposter Operasjonelle investeringer Fortjeneste per aksje før engangsposter (NOK) 0,31 0,24 1,49 Fortjeneste per aksje (NOK) 0,19 0,21-0,29 Antall ansatte * Omarbeidet som følge av implementeringen av endringer i IFRS 11 Fellesordninger / Joint Arrangements med effekt fra 1. januar ) Organisk vekst er definert som endring i omsetning korrigert for kjøp og salg av virksomhet og korrigert for endringer i valuta.

4 4 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Sammendrag 1. kvartal 2014 Konsernet hadde i 1. kvartal 2014 driftsinntekter på NOK mill som tilsvarte en organisk vekst på 3 % sammenlignet med 1. kvartal Det var positiv organisk vekst i alle segmentene. Segmentet EVRY Financial Services hadde i 1. kvartal 2014 en organisk omsetningsøkning på 6 %, mens segmentene EVRY Sverige og EVRY Norge hadde en organisk omsetningsøkning på henholdsvis 3 % og 4 %. Konsernets ordrereserve utgjorde NOK 16,5 mrd pr. 31. mars 2014 som var en reduksjon på NOK 0,1 mrd sammenlignet med utgangen av 4. kvartal Konsernets driftsresultatet før avskrivninger og engangsposter (EBITDA) var NOK 260 mill i 1. kvartal 2014 mot NOK 243 mill i 1. kvartal Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler og før engangsposter (EBITA) var i 1. kvartal 2014 NOK 144 mill sammenlignet med NOK 141 mill i 1. kvartal EBITA marginen var 4,4 % i 1. kvartal 2014 mot 4,5 % i 1. kvartal Segmentet EVRY Financial Services hadde i 1. kvartal 2014 EBITA på NOK 51 mill som var en reduksjon på NOK 5 mill sammenlignet med 1. kvartal Segmentet EVRY Sverige hadde i 1. kvartal 2014 EBITA på NOK 54 mill, en økning på NOK 9 mill. Segmentet EVRY Norge hadde i 1. kvartal 2014 EBITA på NOK 84 mill som tilsvarte en resultatøkning på NOK 11 mill sammenlignet med 1. kvartal Avskrivninger utgjorde NOK 116 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 102 mill i 1. kvartal Av dette utgjorde avskrivninger av egenutviklet software NOK 16 mill i 1. kvartal 2014 mot NOK 8 mill i 1. kvartal Amortisering av andre immaterielle eiendeler utgjorde NOK 8 mill i 1. kvartal 2014 som er på samme nivå som i 1. kvartal Investeringer i operasjonelle driftsmidler var totalt NOK 123 mill i 1. kvartal 2014 mot NOK 161 mill i 1. kvartal Investeringer i egenutviklet programvare utgjorde NOK 14 mill i 1. kvartal 2014 mot NOK 41 mill i 1. kvartal Driftsresultat før engangsposter (EBIT) var NOK 136 mill i 1. kvartal 2014 mot NOK 132 mill i 1. kvartal I starten av januar 2014 ble EVRY rammet av en eksplosjonsartet brann i sitt datasenter i Tomteboda i Sverige. Situasjonen medførte et behov for en forsterket ressursinnsats for å rekonstruere løsninger og normalisere leveransene til berørte kunder. EVRY har forsikring som dekker denne hendelsen, men det er likevel avsatt NOK 40 mill som engangsposter i 1. kvartal I 1. kvartal 2013 ble det bokført engangskostnader på til sammen NOK 11 mill som relaterte seg til en regnskapsmessig avsetning i forbindelse med selskapets utflytting av store deler av lokalene på Skøyen. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 96 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 121 mill i 1. kvartal Netto finanskostnader var NOK 24 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 43 mill i 1. kvartal Netto rentekostnader utgjorde NOK 38 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 42 mill i 1. kvartal Nedgangen skyldtes lavere renter på EVRYs låneportefølje, samt lavere nettogjeld. Netto positiv effekt av valuta og sikring av strøm var i 1. kvartal 2014 NOK 14 mill, spesielt som følge av svekkelse av den ukrainske valutaen (UAH) mot amerikanske dollar (USD), mens tilsvarende tall for 1. kvartal 2013 var NOK 1 mill i negativ effekt. Resultat før skatt (EBT) var NOK 72 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 79 mill i 1. kvartal Fortjeneste pr. aksje i 1. kvartal 2014 var NOK 0,19 mot NOK 0,21 i 1. kvartal Justert for engangsposter var fortjeneste pr. aksje i 1. kvartal 2014 NOK 0,31 mot NOK 0,24 i 1. kvartal Pr. 31. mars 2014 hadde konsernet ansatte sammenlignet med ansatte ved utgangen av mars Det har spesielt vært en økning av antall ansatte innen konsernets Global Sourcing - virksomhet i Ukraina, India og Latvia, som hadde 375 flere ansatte ved utgangen av mars 2014 enn ved utgangen av mars 2013.

5 Kvartalsrapport 1. kvartal Konsernets segmenter Segmentet EVRY Financial Services EVRY Financial Services tilbyr en bred portefølje av løsninger og tjenester og er en komplett bransjevertikal som er ansvarlig for selskapets leveranser til bank- og finanskunder. En helhetlig løsningsportefølje under stadig videreutvikling understøtter bankenes endringsbehov og muliggjør neste generasjon banktjenester. Løsningsporteføljen dekker alle basistjenester i en bank, enten det gjelder grensesnitt ut mot sluttkunde eller løsninger til støtte for bankens interne prosesser og medarbeidere. Porteføljen er modulbasert og omfatter banktjenester, transaksjonssystemer, betalingsløsninger og korttjenester. Leveransemodellene er tilpasset ulike behov slik at EVRY Financial Services kan levere en fullverdig banktjeneste som SaaS (Software as a Service) til norske banker, og er med sin kompetanse og leveransekapasitet også i stand til å levere kundespesifikke løsninger. Videre leverer EVRY Financial Services BPO (Business Process Outsourcing) til en rekke banker. Dette gjelder innen deler av applikasjonsporteføljen knyttet til ATMløsninger og korttjenester. Porteføljen inneholder også en unik verdikjede av korttjenester som leveres til banker i Norden og Storbritannia. For å avverge svindel med betalingskort overvåker EVRY Financial Services flere milliarder korttransaksjoner verden rundt, blant annet for om lag fem millioner personer i Norden. EVRY Financial Services jobber i en integrert leveransemodell med selskapets Global Sourcing enheter for å sikre kunder kostnadseffektivitet og rask time-to-market. I løpet av de siste årene har EVRY Financial Services vokst fra en sterk norsk posisjon til å bli en ledende nordisk leverandør av bankog finanstjenester. Driftsinntekter for segmentet EVRY Financial Services var NOK 885 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 831 mill i 1. kvartal 2013, noe som tilsvarte en organisk omsetningsvekst på 6%. Det nordiske kortområdet fortsetter å vise god lønnsom vekst også i dette kvartalet. Varekostnader var NOK 165 mill i 1. kvartal 2014, en reduksjon på 6 % sammenlignet med 1. kvartal 2013 og som i hovedsak skyldes lavere andel av produktrelatert omsetning. Lønns- og personalkostnader var 12 % høyere i 1. kvartal 2014 enn i 1. kvartal Økningen i lønnskostnadene skyldes i tillegg til generell lønnsvekst færre ansatte knyttet til utviklingsprosjekter i 1. kvartal 2014 enn i 1. kvartal EBITDA var i 1. kvartal 2014 NOK 82 mill mot NOK 78 mill i 1. kvartal Avskrivninger var i 1. kvartal 2014 NOK 31 mill mot NOK 22 mill i 1. kvartal Avskrivningene i 1. kvartal 2014 var høyere som følge av økt salg av bruksrettigheter knyttet til egenutviklede bankapplikasjoner. Segmentet EVRY Financial Services hadde i 1. kvartal 2014 EBITA på NOK 51 mill mot NOK 56 mill i 1. kvartal Resultatnedgangen skyldes økte kostnader knyttet til avslutningen av prosjekter i 1. halvår 2014 samt økt omsetning på utrulling av produkter med lavere margin. EBITA marginen for 1. kvartal 2014 ble 5,7 % mot 6,8 % i 1. kvartal Operasjonelle investeringer i 1. kvartal 2014 var NOK 27 mill mot NOK 50 mill i 1. kvartal Av dette utgjorde investeringer i egenutviklet programvare NOK 10 mill i 1. kvartal 2014 mot NOK 36 mill i 1. kvartal Ordrereserven i segmentet EVRY Financial Services var NOK 6,2 mrd pr. 31. mars 2014 som var en reduksjon på NOK 0,1 mrd siden utgangen av Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 2,3 mrd leveres i de neste tre kvartalene i EVRY Financial Services NOK millioner 1. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 5,7 % 6,8 % 9,2 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte

6 6 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Segmentet EVRY Sverige EVRY Sverige har en unik regional posisjon og tilbyr alt fra strategisk rådgiving og konsulenttjenester til løsninger og driftstjenester. EVRY Sverige er lokalt til stede i 26 byer og har med dette leveransekraft til å betjene kunder over hele Sverige, med spesielt fokus på SMB-markedets behov for helhetlige løsninger. EVRY Sverige har også en betydelig portefølje med vertikale løsninger som kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. I bransjevertikalene leverer EVRY Sverige et bredt spekter av IT-tjenester inkludert konsulent- og løsningstjenester sammen med driftstjenester, og har inntatt en ledende posisjon innen helse-segmentet. På tvers av geografi og bransjer leveres spesialisttjenester basert på sterk fagkompetanse, eksempelvis ERP-løsninger, mobilitet, skybaserte løsninger og Business Intelligence. Segmentet har dessuten egen driftsorganisasjon som fokuserer mot mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Driftsinntekter for segmentet EVRY Sverige utgjorde NOK 903 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 810 i 1. kvartal Dette tilsvarte en organisk omsetningsøkning på 3 %. Faktureringsgraden i 1. kvartal 2014 var 71,7 % mot 71,5 % i 1. kvartal Timeprisene i 1. kvartal 2014 økte med 1 % sammenlignet med 1. kvartal 2013, men er noe ned sammenlignet med foregående kvartal. Varekostnader var NOK 302 mill i 1. kvartal 2014 som var en økning på 14 % sammenlignet med 1. kvartal 2013 og er relatert til økningen i omsetningen. Lønns- og personalkostnader var NOK 436 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 392 mill i 1. kvartal Justert for valuta var det en økning i lønns- og personalkostnadene i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal 2013 på 3 % som i hovedsak skyldtes generell lønnsvekst. EBITDA var i 1. kvartal 2014 NOK 68 mill mot NOK 57 mill i 1. kvartal Avskrivninger ble i 1. kvartal 2014 NOK 14 mill sammenlignet med NOK 11 mill i 1. kvartal EVRY Sverige hadde i 1. kvartal 2014 EBITA på NOK 54 mill mot NOK 46 mill i 1. kvartal EBITA marginen for 1. kvartal 2013 ble 6,0 % mot 5,7 % i 1. kvartal Det jobbes fortløpende med kostnadsreduserende tiltak. Operasjonelle investeringer i 1. kvartal 2014 var på NOK 11 mill mot NOK 19 mill i 1. kvartal Ordrereserven i segmentet EVRY Sverige var NOK 2,8 mrd pr. 31. mars 2014 som var en økning på NOK 0,1 mrd sammenlignet med utgangen av Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 1,4 mrd leveres de neste tre kvartalene i Segmentet EVRY Norge EVRY Norge har en sterk tjenesteportefølje og bredt kundegrunnlag. Segmentet dekker hele spekteret fra rådgiving og utvikling til forvaltning og drift, og setter EVRY Norge i stand til å tilby kundene livssyklustjenester. Med lokal tilstedeværelse i 21 byer gir dette EVRY Norge leveransekraft til å dekke størstedelen av norsk næringsliv og kommunestruktur. Gjennom den sterke lokale tilstedeværelsen er EVRY Norges konsulent-, infrastruktur- og driftstjenester tilrettelagt også for SMB-virksomheter. EVRY Norge har en lang historie med ledende kunder innen offentlig og privat sektor og har en sterk posisjon innen en rekke vertikaler hvor man kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. Kundeleveranser omfatter et bredt spekter av konsulent- og løsningstjenester sammen med driftstjenester. EVRY Norge har en betydelig posisjon innen kommune- og helsesegmentet, og styrker seg innenfor bransjer som retail, olje og gass og forsikring. EVRY Norge har gjennom sin virksomhet sterk EVRY Sverige NOK millioner 1. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 6,0 % 5,7 % 6,5 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Produktsalg (hardware) Faktureringsgrad Sverige 71,7 % 71,5 % 70,0 % Antall arbeidsdager Sverige

7 Kvartalsrapport 1. kvartal fagkompetanse som leverer spesialisttjenester til alle bransjer og på tvers av geografi. Dette omfatter blant annet vekstområder som mobilitet, skybaserte løsninger og Business Intelligence. Inkludert i segmentet EVRY Norge rapporterer konsernet også virksomheten innen Global Sourcing og virksomhetsområdet Other businesses. Other businesses består av konsulentvirksomheten knyttet til SAP i Danmark, EVRY Økonomitjenester AS, Eye-Share AS og EVRY Informasjonstjenester. Driftsinntekter for segmentet EVRY Norge utgjorde NOK mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK i 1. kvartal 2013, som tilsvarte en organisk omsetningsøkning på 4 %. Det var vekst både innenfor storkundesegmentet og mot offentlige virksomheter. Selskapet har gjennom 2013 hatt som hovedprioritering å videreutvikle organisasjonen for fremtidig vekst og forventer vekst også fremover innen segmentet. Faktureringsgraden var i 1. kvartal 2014 var 66,1 % mot 68,1 % i 1. kvartal Timeprisene var i 1. kvartal 2014 på samme nivå som 1. kvartal Timeprisene er også tilnærmet uendret sammenlignet med 4. kvartal Varekostnader var NOK 514 mill i 1. kvartal 2014 som er på samme nivå som i 1. kvartal Lønns- og personalkostnader var NOK 880 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 816 mill i 1. kvartal 2013 som tilsvarer en økning på 8 %. I den norske delen av segmentet har det vært en gjennomsnittlig økning på 4 % som samsvarer med generell lønnsvekst og økning i antall ansatte. Lønnskostnadene drives også av økte lønns- og personalkostnader innen Global Sourcing området som følge av økt omsetning. EBITDA var i 1. kvartal 2014 NOK 144 mill mot NOK 131 mill i 1. kvartal Avskrivninger i 1. kvartal 2014 var NOK 60 mill sammenlignet med NOK 58 mill i 1. kvartal EVRY Norge hadde i 1. kvartal 2014 EBITA på NOK 84 mill mot NOK 73 mill i 1. kvartal Det var i 1. kvartal 2014 to flere arbeidsdager enn i 1. kvartal 2013, noe som gir en positiv EBITA effekt i størrelsesorden NOK 16 mill. Resultatet ble i 1. kvartal 2014 påvirket av kostnader knyttet til transformasjonsprogrammet Future Proof med NOK 22 mill. EBITA marginen for 1. kvartal 2013 ble 5,1 % mot 4,6 % i 1. kvartal Operasjonelle investeringer i 1. kvartal 2013 var på NOK 75 mill mot NOK 86 mill i 1. kvartal Ordrereserven i segmentet EVRY Norge var NOK 7,5 mrd pr. 31. mars 2014 som er på samme nivå som ved utgangen av Segmentet har hatt god tilførsel av nye kontrakter og har blant annet signert en driftskontrakt med Helse Midt-Norge med en total kontraktsverdi på NOK 123 mill. Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 2,7 mrd leveres i de neste tre kvartalene i Støttefunksjoner / elimineringer Eliminering av omsetning mellom segmentene var NOK 147 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 104 mill i 1. kvartal Støttefunksjoner som ikke var fordelt på segmentene hadde i 1. kvartal 2014 EBITA på NOK -44 mill mot NOK -35 mill i 1. kvartal Økningen skyldes at det i 1. kvartal 2014 er påløpt kostnader både knyttet til selskapets interne utrulling på Future Proof plattformen, samt i forbindelse med utflytting av selskapets lokaler i Nydalen. Sammenligningstallene er omarbeidet som følge av endringer i IFRS 11 vedrørende regnskapsføring av investering i felleskontrollert vikrsomhet. Se ytterligere kommentarer i note 1 til delårsregnskapet. EVRY Norge NOK millioner 1. kv kv. 2013* 2013* Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 5,1 % 4,6 % 5,5 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Norden Antall ansatte Global Sourcing Produktsalg (hardware) Faktureringsgrad Norge 66,1 % 68,1 % 67,0 % Antall arbeidsdager Norge * Omarbeidet som følge av implementeringen av endringer i IFRS 11 Fellesordninger / Joint Arrangements med effekt fra 1. januar 2014.

8 8 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Finansielle forhold Kontantstrøm og likviditet Operasjonell kontantstrøm før engangsposter var NOK 47 mill i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 81 mill i 1. kvartal Operasjonell kontantstrøm i 1. kvartal 2013 var positivt påvirket av oppbygging av leverandørgjeld på anslagsvis NOK 150 mill som følge av påsken. Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler og egenutviklet software utgjorde NOK 123 mill i 1. kvartal 2014 mot NOK 161 mill i 1. kvartal I tillegg ble det i 1. kvartal 2014 inngått leasingavtaler på til sammen NOK 23 mill, mens det i 1. kvartal 2013 ble inngått leasingavtaler på NOK 8 mill. Investeringer i egenutviklet software utgjorde NOK 14 mill i 1. kvartal 2014 mot NOK 41 mill i 1. kvartal Netto rentebærende gjeld var NOK mill pr. 31. mars 2014 som er en reduksjon på NOK 255 mill sammenlignet med 31. mars Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av 2013 NOK mill. Likviditetsreserven ved utgangen av mars 2014 var NOK mill sammenlignet med NOK mill pr. 31. mars Ubenyttede trekkrettigheter utgjorde NOK mill pr. 31. mars Gjennomsnittlig arbeidskapital de fire siste kvartalene var 4,3 % av omsetningen ved utgangen av 1. kvartal 2014 (ikke justert for implementeringen av IFRS 11 (Buypass)). Dette var en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra 4. kvartal Selskapet har jobbet kontinuerlig med å redusere arbeidskapitalen og har realisert de største identifiserte effektene. Selskapet vil fortsatt ha et sterkt fokus på å realisere ytterligere effekter for å nå det kommuniserte målet om en arbeidskapital på 4 % av omsetningen. Utsiktene fremover I industrilandene fortsatte den moderate økonomiske oppgangen gjennom første kvartal. Blant Norges viktigste handelspartnere var dette mest tydelig i USA, Storbritannia og Sverige. Blant NHOs medlemsbedrifter vurderer et flertall markedssituasjonen som noe bedre enn forrige kvartal, mens utsiktene for 2014 er uforandret. Tilsvarende undersøkelse i Sverige gjort av Konjunkturinstitutet viser at næringslivets fremtidstro er styrket gjennom første kvartal. I Norge venter Statistisk Sentralbyrå at det siste årets moderate aktivitetsvekst å fortsette et par år til. Bortfall av kraftige vekstimpulser fra petroleumsinvesteringene erstattes av moderat vekstøkning i annen etterspørsel. En klar konjunkturoppgang for norsk økonomi ventes først i 2016, godt hjulpet av økt internasjonal etterspørsel. I Sverige har de sterke konjunktursignalene som syntes gjennom slutten av fjoråret dempet seg noe, og forbedringen er inne i en mer moderat fase. For IT-tjenestemarkedet opplever EVRY en markedssituasjon som ikke skiller seg vesentlig fra en positiv avslutning av fjoråret. Vekst kvartal over kvartal er for de fleste forretningsområder på linje med resultatet fra fjerde kvartal Etterspørselen etter konsulent og rådgivingstjenester er stabil, og timeprisene følger i stor grad den generelle prisutviklingen. Så vel etterspørsel som timepriser er dog varierende, i første rekke bestemt av spesialiseringsgrad og opplevd kundeverdi. Markedet for drift og outsourcing fortsetter å vokse innenfor SMB-segmentet, mens storkundemarkedet er mer utfordrende. Fortsatt høy aktivitet innen bankmarkedet gir god etterspørsel etter hele spekteret av EVRYs tjenester, og segmentet har levert vekst godt over markedsveksten de siste tre kvartalene. Det er en klar trend i det nordiske markedet at en stadig større del av virksomhetenes IT-kostnader finansieres utenfor IT-budsjettene. Med økt fokus på vekst i egne markeder har virksomhetene behov for innovasjon og IT-løsninger som styrker egen konkurransekraft, og fagavdelinger er mer førende i utviklingen. Observerte megatrender, i første rekke skytjenester og mobilitet, begynner i økende grad å prege etterspørselen, og spesielt linjeledelsen i virksomhetene søker mot ny teknologi og forretningsmodeller for å løse sine behov. Undersøkelser gjort av flere analyseselskaper i det nordiske markedet (Gartner, Radar og IDC) understøtter dette, og kundenes uttrykte prioriteringer gir grunnlag for analytikernes anslag om tosifret prosentvis vekst for neste generasjon ITtjenester. For det samlede IT-tjenestemarkedet forventes en vekst i størrelsesorden 2-3%. EVRY fortsetter sine investeringer og satsinger på nye tjenester for å ta del av veksten drevet av megatrendene. Samtidig representerer eksisterende kundebase gode vekstmuligheter etter hvert som ny teknologi skal tas i bruk. EVRY er godt posisjonert med verdifull kunde- og teknologi-innsikt for bistand i kundenes endringsarbeid. Selskapet har tidligere rapportert om planlagt tilpasning av kostnadsnivået i driftsorganisasjonen i Norge som følge av at omsetningen mot DNB vil bli redusert. I tillegg til oppstart av dette arbeidet annonserte EVRY den 4. april 2014 at selskapet også vil gjøre en ytterligere tilpasning i den norske og svenske organisasjonen som innebærer at kostnadsprogrammet utvides med 100 årsverk i forhold til det som er tidligere kommunisert. Dette vil skje gjennom en opptrapping av arbeidet med nye industrialiserte leveranseformer med større

9 Kvartalsrapport 1. kvartal grad av automatisering. Samtidig øker kundene bruken av selvbetjeningsløsninger. Totalt sett åpner dette for en forenkling av organisasjonen og redusert overhead. I tillegg til effektiviseringsarbeidet vil EVRY redusere noe kapasitet i enheter med svak etterspørsel i både Norge og Sverige. Satsingen mot utvalgte bransjer og markedet for små- og mellomstore bedrifter vil samtidig bli styrket. Fase én av programmet skal gjennomføres i 2. kvartal 2014 og vil omfatte 160 årsverk, hvorav inntil 30 årsverk i Sverige. EVRY vil gjøre en avsetning knyttet til fase én på NOK 40 millioner i regnskapet for 2. kvartal Det er forventet at reduksjonen vil få full resultateffekt med virkning fra 3. kvartal Satsing på utvalgte bransjer har vært en viktig bidragsyter til omsetningsøkningen i første kvartal, og utsiktene til fortsatt vekst er gode. Det er høy aktivitet blant kunder i offentlig sektor, og spesielt innenfor helsemarkedet ser EVRY store muligheter gjennom året og fremover. Blant bransjer i privat sektor er det forsikring sammen med bank som står frem som vekstsegmenter. For generelle IT-tjenester forventer EVRY moderat vekst innen konsulentområdet med timepriser som følger prisutviklingen for øvrig. Drift/outsourcing-forretningen med større kunder forventes å bli styrket av en økende mengde oppdrag for transformasjon til nye driftsplattformer. God ordreinngang fra SMB-segmentet på slutten av fjoråret har fortsatt gjennom første kvartal, og veksten forventes å fortsette gjennom året. Bærum, 28. april 2014 Styret i EVRY ASA Arve Johansen Styreleder Dag Mejdell Lisbeth Gustafsson Anders Brandt Eli Skrøvset Hilde Ringereide eide Jan Dahlström Eirik Bornø Sigmund Ørjavik Ingrid Lund Terje Mjøs Konsernsjef

10 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Sammendratt konsolidert oppstilling av totalresultat NOK millioner 1. kv kv. 2013* 2013* Driftsinntekter Varekostnader** Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader** Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger varige driftsmidler Avskrivninger egenutviklet software Driftsresultat før avskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA) Engangsposter Avskrivning av immaterielle eiendeler Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Endring i finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi Omregningsdifferanser valuta Pensjoner Totale andre inntekter og kostnader Totalresultat Totalresultatet fordeler seg som følger Morselskapets eiere Ikke-kontrollerende eierinteresser * Sammenligningstall omarbeidet ** Det er gjort reklassifisering mellom varekostnader og andre driftskostnader i 4. kvartal 2013 som gjelder hele 2013

11 Kvartalsrapport 1. kvartal Sammendratt konsolidert oppstilling av finansiell stilling NOK millioner * * Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Ikke-rentebærende gjeld Rentebærende gjeld Sum langsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Offentlige avgifter, feriepenger Andre kortsiktige forpliktelser Rentebærende kortsiktig gjeld Sum kortsiktige forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser * Sammenligningstall omarbeidet

12 12 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Sammendratt konsolidert kontantstrømoppstilling NOK millioner 1. kv kv. 2013* 2013* Driftsresultat (EBIT) Justeringer for å avstemme driftsresultat mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer Betalte skatter Betalte renter Endringer i arbeidskapital Annet Netto likviditetsendring før restrukturering/engangsposter Endring restrukturering/engangsposter Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter Operasjonelle investeringer Investering i egenutviklet programvare Salg av driftsmidler Investering i virksomhet Netto likviditetsendring fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Utbetaling av utbytte Inn- / utbetaling knyttet til egenkapitaltransaksjoner Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider Bankinnskudd IB Valutaendringer på betalingsmidler Bankinnskudd UB * Sammenligningstall omarbeidet

13 Kvartalsrapport 1. kvartal Nøkkeltall 1. kv kv. 2013* 2013* Nøkkeltall per aksje (NOK): Resultat per aksje 0,19 0,21-0,29 Resultat per aksje før engangsposter 0,31 0,24 1,49 EBITDA per aksje 0,97 0,91 4,50 Operasjonell kontantstrøm før engangsposter 0,19 0,31 4,10 Andre nøkkeltall: EBITDA-margin 7,9 % 7,8 % 9,5 % EBITA-margin 4,4 % 4,5 % 5,9 % Netto arbeidskapital (NOK mill) Egenkapital i % av totalkapital 45 % 47 % 45 % Gearing 0,57 0,59 0,55 NIBD / EBITDA 2,51 2,90 2,49 Netto rentebærende gjeld (NOK mill) Gj.sn. antall aksjer * Sammenligningstall omarbeidet Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOK millioner * * Egenkapital Totalresultat Utbytte Kjøp/salg av egne aksjer Egenkapital UB * Sammenligningstall omarbeidet

14 14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Noter Note 1 Overordnet informasjon EVRY ASAs sammendratte konsernregnskap for 1. kvartal 2014 ble godkjent på styremøte 28. april EVRY (konsern) omfatter morselskapet EVRY ASA og de selskapene EVRY ASA har kontroll over. EVRY ASA er registrert som et norsk allmennaksjeselskap og børsnotert på Oslo Børs. Delårsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Utover implementering av endringer i IFRS 11 Joint Arrangements / Fellesordninger (uoffisiell oversettelse) (se nedenfor) er delårsregnskapet utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene og beregningsmetodene som ved avleggelse av siste årsregnskap. For informasjon vedrørende vedtatte endringer i IFRS / IAS som har trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2014 vises det til note 1 til konsernregnskapet for Implementeringen av disse endringene har ikke hatt vesentlig påvirkning på det konsoliderte delårsregnskapet med unntak av de vedtatte endringene i IFRS 11: Implementeringen av IFRS 11 medfører at konsernets 50 % andel i Buypass AS med virkning fra 1. januar 2014 skal regnskapsføres etter egenkapitalmetoden og ikke lenger etter bruttometoden. Implementeringen vil for 2013 ha en effekt på konsernets driftsinntekter med NOK -78,8 mill og konsernets driftsresultat med NOK -4,6 mill. Resultat etter skatt og konsernets egenkapital vil være upåvirket av implementeringen. Sammenligningstallene for 2013 er omarbeidet tilsvarende. Under vises en oppstilling over effektene av implementeringen av IFRS 11 på 2013 tallene: Oppstilling over finansiell stilling NOK millioner Pr Pr Anleggsmidler Andre ømløpsmidler Bankinnskudd Egenkapital - - Langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld Oppstilling over totalresultat NOK millioner 1. kv Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat -2-5 Annen finansiell informasjon justert for Buypass NOK millioner 1. kv kv kv kv Arbeidskapital Operasjonell kontantstrøm Netto rentebærende gjeld

15 Kvartalsrapport 1. kvartal Note 2 Segmenter Konsernets virksomhet er delt inn i tre segmenter. Segmentene er inndelt etter marked og samsvarer med den regelmessige rapporteringen til øverste beslutningstaker i konsernet. De tre segmentene er: EVRY Financial Services, EVRY Sverige og EVRY Norge. Driftsinntekter NOK millioner 1. kv kv kv 13 3.kv 13 2.kv kv kv 12 3.kv 12 2.kv kv. 12 EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Elimineringer Sum EVRY konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA) NOK millioner 1. kv kv kv 13 3.kv 13 2.kv kv kv 12 3.kv 12 2.kv kv. 12 EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Støttefunksjoner Sum EVRY konsern EBITA-margin NOK millioner 1. kv kv kv 13 3.kv 13 2.kv kv kv 12 3.kv 12 2.kv kv. 12 EVRY Financial Services 5,7 % 6,8 % 9,2 % 10,3 % 11,0 % 8,4 % 6,8 % 10,3 % 11,9 % 8,7 % 6,9 % EVRY Sverige 6,0 % 5,7 % 6,5 % 8,3 % 6,1 % 5,5 % 5,7 % 8,7 % 6,6 % 6,1 % 6,8 % EVRY Norge 5,1 % 4,6 % 5,5 % 5,4 % 6,7 % 5,4 % 4,6 % 6,2 % 6,0 % 4,7 % 5,0 % Sum EVRY konsern 4,4 % 4,5 % 5,9 % 6,7 % 6,9 % 5,5 % 4,5 % 6,8 % 6,3 % 4,5 % 4,4 % * Proforma tallene for 2012 for EVRY Financial Services og EVRY Norge er omarbeidet noe i forhold til det som ble publisert i børsmeldingen

16 16 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Note 3 Engangsposter NOK millioner 1. kv kv Avvikling av pensjonsordning Nedskrivning av goodwill Nedskrivning av andre balanseposter Restruktureringsavsetninger Avvikling Digoff Avsetning brann Sverige Avsetning husleie Sum engangsposter Note 4 Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi i oppstilling over finansiell stilling grupperes basert på virkelig verdi hierarkiet; Nivå 1: Noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser Nivå 2: Instrumenter hvor det finnes observerbar informasjon, men som det ikke foreligger et aktivt marked for Nivå 3: Verdivurderinger hvor det ikke foreligger observerbar markedsdata og hvor det derfor benyttes bedriftsspesifikk/ subjektiv informasjon Eiendeler NOK millioner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt bokført verdi Virkelig verdi Langsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forpliktelser NOK millioner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt bokført verdi Virkelig verdi Langsiktig rentebærende gjeld Andre langsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Andre kortsiktige forpliktelser Sum forpliktelser

17 Kvartalsrapport 1. kvartal Annen relevant finansiell informasjon Ordereserve NOK millioner Ordrereserve Ordrereserve fordelt per år Senere EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Total ordrereserve % av total 39 % 29 % 20 % 7 % 5 % Antall arbeidsdager 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Sum 2014 Norge Sverige Norge Sverige Endring Norge Endring Sverige

18 18 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

19 Kvartalsrapport 1. kvartal Finansiell kalender Ordinær generalforsamling 14. mai kvartal JULI kvartal OKTOBER kvartal FEBRUAR 2015 Kontaktopplysninger EVRY ASA Postboks 640 Skøyen 0214 Oslo velkommen tilbake til andre kvartal 16. juli 2014 Besøksadresse: Snarøyveien Fornebu Org. nr: MVA Telefon: (+47) Fax: (+47) E-post: Design og produksjon: Artbox AS Trykk: Printbox AS

20 We bring information to life evry.com

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q1/2015 JANUAR MARS 2015 Omsetning MNOK 113,9 (112,4) EBITDA MNOK 7,7 (7,8) EBIT før engangsposter MNOK 2,8 (2,4) Operasjonell kontantstrøm MNOK -8,1 (-10,7) Bankinnskudd MNOK 54,0 (53,1)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015

HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015 HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015 APRIL JUNI 2015 Omsetning MNOK 114,3 (114,8) EBITDA MNOK 9,9 (6,6) EBIT før engangsposter MNOK 4,7 (1,2) Operasjonell kontantstrøm MNOK -6,6 (13,0) Bankinnskudd MNOK 43,7

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q4 2015 NØKKELTALL OKTOBER DESEMBER 2015 JANUAR DESEMBER 2015 AKTIVITETER OG HENDELSER I KVARTALET

HØYDEPUNKTER Q4 2015 NØKKELTALL OKTOBER DESEMBER 2015 JANUAR DESEMBER 2015 AKTIVITETER OG HENDELSER I KVARTALET HØYDEPUNKTER Q4 2015 OKTOBER DESEMBER 2015 Proforma omsetningsvekst 11 prosent Omsetning MNOK 113,1 (110,4) EBITDA MNOK 13,6 (3,1) og EBITDA margin 12,0 (2,8) prosent EBIT før engangsposter MNOK 8,2 (-2,2)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2012. evry.com

Rapport 3. kvartal 2012. evry.com Rapport 3. kvartal 2012 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. evry.com

Rapport 1. kvartal 2012. evry.com Rapport 1. kvartal 2012 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 Delårsberetning 3. tertial 2014 Konsernets resultat før skatt for 2014 ble på 671 millioner kroner mot 701 millioner kroner i 2013. Resultatet er belastet med nedskrivninger

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 25. november 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 25. november 2010 Kvartalsrapport 25. november Viktige hendelser og status Betydelig forbedring i EBITDA og fortsatt positiv salgsutvikling i tredje kvartal Virksomheten har god fremgang i utviklingen av industrielle løsninger

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

3. kvartal 2015 Gyldendal ASA

3. kvartal 2015 Gyldendal ASA Gyldendal ASA 3. kvartal 215 3. kvartal 215 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 3. kvartal Per 3. kvartal Bruttometoden 1 215 214 Endring 215 214 Endring DRIFTSINNTEKTER 6, 563,1 7 % 1 41,3 1 313, 7 % EBITDA

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer