3. kvartal evry.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal evry.com"

Transkript

1 3. kvartal 2014 evry.com

2 Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner. EVRY ASA er notert på Oslo Børs under tickeren EVRY med hovedkontor på Fornebu og med betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet.

3 Viktige hendelser 3. kvartal 2014 Driftsinntekter på NOK mill, en organisk vekst på 3 % fra 3. kvartal Organisk vekst i alle segmenter (LTM) EBITA på NOK 215 mill (196 mill i 3. kvartal i 2013) Operasjonell kontantstrøm på NOK 159 mill (223 mill i 3. kvartal 2013) Nøkkeltall NOK millioner 3. kv kv. 2013* * 2013* Driftsinntekter 1) Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og engangsposter (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før avskrivninger av immaterielle eiendeler og engangsposter (EBITA) EBITA % 7,4 % 6,9 % 5,7 % 5,6 % 5,9 % Driftsresultat før engangsposter (EBIT) Engangsposter Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Operasjonell kontantstrøm før engangsposter Operasjonelle investeringer Fortjeneste per aksje før engangsposter (NOK) 0,48 0,44 1,18 1,03 1,49 Fortjeneste per aksje (NOK) 0,44 0,37 0,81 0,94-0,29 Antall ansatte * Omarbeidet som følge av implementeringen av endringer i IFRS 11 Fellesordninger / Joint Arrangements med effekt fra 1. januar ) Organisk vekst er definert som endring i omsetning korrigert for kjøp og salg av virksomhet og korrigert for endringer i valuta.

4 4 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Sammendrag 3. kvartal 2014 Konsernet hadde i 3. kvartal 2014 driftsinntekter på NOK mill som tilsvarte en organisk vekst på 3 % sammenlignet med 3. kvartal Det var positiv organisk vekst i alle segmentene. Segmentet EVRY Sverige hadde i 3. kvartal 2014 en organisk omsetningsøkning på 5 %, mens segmentene EVRY Financial Services og EVRY Norge hadde en organisk omsetningsøkning på henholdsvis 4 % og 1 %. Konsernets ordrereserve utgjorde NOK 17,3 mrd pr. 30. september 2014 som var en reduksjon på NOK 1,1 mrd sammenlignet med utgangen av 2. kvartal Ordrereserven ved utgangen av 2. kvartal 204 ble rapportert NOK 0,4 mrd for høy på grunn av en feil innen segmentet EVRY Sverige. Dette er korrigert i 3. kvartal tallene. Konsernets driftsresultat før avskrivninger og engangsposter (EBITDA) var NOK 332 mill i 3. kvartal 2014 mot NOK 303 mill i 3. kvartal Avskrivninger utgjorde NOK 116 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 107 mill i 3. kvartal Av dette utgjorde avskrivninger av egenutviklet software NOK 25 mill i 3. kvartal 2014 mot NOK 8 mill i 3. kvartal Konsernets driftsresultat før avskrivning av immaterielle eiendeler og engangsposter (EBITA) var i 3. kvartal 2014 NOK 215 mill sammenlignet med NOK 196 mill i 3. kvartal EBITA marginen var 7,4 % i 3. kvartal 2014 som var en økning fra 6,9 % 3. kvartal Segmentet EVRY Financial Services hadde i 3. kvartal 2014 EBITA på NOK 115 mill som var en økning på NOK 20 mill sammenlignet med 3. kvartal Segmentet EVRY Sverige hadde i 3. kvartal 2014 EBITA på NOK 51 mill, en økning på NOK 8 mill. Segmentet EVRY Norge hadde i 3. kvartal 2014 EBITA på NOK 82 mill som tilsvarte en resultatnedgang på NOK 11 mill sammenlignet med 3. kvartal Amortisering av andre immaterielle eiendeler utgjorde NOK 8 mill i 3. kvartal 2014 som er på samme nivå som i 3. kvartal Investeringer i egenutviklet programvare utgjorde NOK 22 mill i 3. kvartal 2014 mot NOK 27 mill i 3. kvartal Driftsresultat før engangsposter (EBIT) var NOK 207 mill i 3. kvartal 2014 mot NOK 188 mill i 3. kvartal Som tidligere kommunisert har styret i EVRY besluttet å starte en strukturert prosess for å forfølge ulike strategiske muligheter for selskapet. Det er i denne forbindelse kostnadsført NOK 13 mill som engangskostnader i 3. kvartal Det er forventet å påløpe ytterligere kostnader i 4. kvartal Det ble i 3. kvartal 2013 bokført engangskostnader på NOK 24 mill knyttet til avsetninger i forbindelse med nedbemanninger innen segmentene EVRY Financial Services og EVRY Sverige. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 194 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 164 mill i 3. kvartal Netto finanskostnader var NOK 37 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 27 mill i 3. kvartal Netto rentekostnader utgjorde NOK 36 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 46 mill i 3. kvartal Nedgangen skyldtes lavere nettogjeld, samt lavere renter på EVRY s låneportefølje. Netto effekt av valuta og sikring av strøm var i 3. kvartal 2014 NOK 0 mill, sammenlignet med en positiv effekt på NOK 13 mill for 3. kvartal Resultat før skatt (EBT) var NOK 157 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 137 mill i 3. kvartal Fortjeneste pr. aksje i 3. kvartal 2014 var NOK 0,44 mot NOK 0,37 i 3. kvartal Justert for engangsposter var fortjeneste pr. aksje i 3. kvartal 2014 NOK 0,48 mot NOK 0,44 i 3. kvartal Pr. 30. september 2014 hadde konsernet ansatte sammenlignet med ansatte ved utgangen av 3. kvartal Det har spesielt vært en økning av antall ansatte innen konsernets Global Sourcing - virksomhet i Ukraina, India og Latvia, som hadde 181 flere ansatte ved utgangen av september 2014 enn ved samme tidspunkt i Investeringer i operasjonelle driftsmidler var totalt NOK 80 mill i 3. kvartal 2014 mot NOK 156 mill i 3. kvartal I tillegg ble det i 3. kvartal 2014 inngått leasingkontrakter på NOK 17 mill.

5 Kvartalsrapport 3. kvartal Konsernets segmenter Segmentet EVRY Financial Services EVRY Financial Services tilbyr en bred portefølje av løsninger og tjenester og er en komplett bransjevertikal som er ansvarlig for selskapets leveranser til bank- og finanskunder. En helhetlig løsningsportefølje under stadig videreutvikling understøtter bankenes endringsbehov og muliggjør neste generasjon banktjenester. Løsningsporteføljen dekker alle basistjenester i en bank, enten det gjelder grensesnitt ut mot sluttkunde eller løsninger til støtte for bankens interne prosesser og medarbeidere. Porteføljen er modulbasert og omfatter banktjenester, transaksjonssystemer, betalingsløsninger og korttjenester. Leveransemodellene er tilpasset ulike behov slik at EVRY Financial Services kan levere en fullverdig banktjeneste som SaaS (Software as a Service) til norske banker, og er med sin kompetanse og leveransekapasitet også i stand til å levere kundespesifikke løsninger. Videre leverer EVRY Financial Services BPO (Business Process Outsourcing) til en rekke banker. Dette gjelder innen deler av applikasjonsporteføljen knyttet til ATM-løsninger og korttjenester. Porteføljen inneholder også en unik verdikjede av korttjenester som leveres til banker i Norden og Storbritannia. For å avverge svindel med betalingskort overvåker EVRY Financial Services flere milliarder korttransaksjoner verden rundt, blant annet for om lag fem millioner personer i Norden. EVRY Financial Services jobber i en integrert leveransemodell med selskapets Global Sourcing enheter for å sikre kunder kostnadseffektivitet og rask timeto-market. I løpet av de siste årene har EVRY Financial Services vokst fra en sterk norsk posisjon til å bli en ledende nordisk leverandør av bank- og finanstjenester. Driftsinntekter for segmentet EVRY Financial Services var NOK 889 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 858 mill i 3. kvartal 2013, noe som tilsvarte en organisk omsetningsvekst på 4 %. Det nordiske kortområdet og custom solutions fortsetter å vise god vekst. Varekostnader var NOK 185 mill i 3. kvartal 2014, en økning på 1 % sammenlignet med 3. kvartal Økningen er noe lavere enn omsetningsøkningen som i hovedsak skyldes lavere andel av produktrelatert omsetning. Lønns- og personalkostnader var på samme nivå i 3. kvartal 2014 som i 3. kvartal Den generelle lønnsøkningen motvirkes av reduksjon i antall ansatte i segmentet. EBITDA var i 3. kvartal 2014 NOK 156 mill mot NOK 118 mill i 3. kvartal Resultatøkningen er drevet av generell vekst i segmentet, produktmixen i perioden, bedre resultater fra drift og sluttoppgjør på NOK 10 mill. Avskrivninger var i 3. kvartal 2014 NOK 41 mill mot NOK 23 mill i 3. kvartal Avskrivningene i 3. kvartal 2014 var høyere som følge av økt salg av bruksrettigheter knyttet til egenutviklede bankapplikasjoner. Segmentet EVRY Financial Services hadde i 3. kvartal 2014 EBITA på NOK 115 mill mot NOK 95 mill i 3. kvartal EBITA marginen for 3.kvartal 2014 ble 12,9 % mot 11,0 % i 3. kvartal Operasjonelle investeringer i 2. kvartal 2014 var NOK 21 mill mot NOK 46 mill i 2. kvartal Av dette utgjorde investeringer i egenutviklet programvare NOK 10 mill i 3. kvartal 2014 mot NOK 21 mill i 3. kvartal Ordrereserven i segmentet EVRY Financial Services var NOK 7,9 mrd pr. 30. september 2014 som var en reduksjon på NOK 0,6 mrd siden utgangen av juni. Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 0,9 mrd leveres i 4. kvartal EVRY Financial Services NOK millioner 3. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 12,9 % 11,0 % 9,6 % 8,7 % 9,2 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte

6 6 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Segmentet EVRY Sverige EVRY Sverige har en unik regional posisjon og tilbyr alt fra strategisk rådgiving og konsulenttjenester til løsninger og driftstjenester. EVRY Sverige er lokalt til stede i 26 byer og har med dette leveransekraft til å betjene kunder over hele Sverige, med spesielt fokus på SMB-markedets behov for helhetlige løsninger. EVRY Sverige har også en betydelig portefølje med vertikale løsninger som kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. I bransjevertikalene leverer EVRY Sverige et bredt spekter av IT-tjenester inkludert konsulent- og løsningstjenester sammen med driftstjenester, og har inntatt en ledende posisjon innen helse-segmentet. På tvers av geografi og bransjer leveres spesialisttjenester basert på sterk fagkompetanse, eksempelvis ERP-løsninger, mobilitet, skybaserte løsninger og Business Intelligence. Segmentet har dessuten egen driftsorganisasjon som fokuserer mot mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Driftsinntekter for segmentet EVRY Sverige utgjorde NOK 720 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 708 mill i 3. kvartal Dette tilsvarte en organisk omsetningsøkning på 5 %. Det har vært en positiv utvikling innen driftsområdet for både SMB og storkundesegmentet i 3. kvartal Helsevertikalen fortsatte også å vise vekst dette kvartalet. Faktureringsgraden i 3. kvartal 2014 var 69,7 % som var på samme nivå som i 3. kvartal Timeprisene i 3. kvartal 2014 økte med 3 % sammenlignet med 3. kvartal Timeprisene har også utviklet seg positivt i 3. kvartal sammenlignet med foregående kvartaler i Konsulentmarkedet i Øst er i bedring, mens det tar lenger tid enn først antatt å se forbedring i markedet i Sør- og Vest-Sverige. Varekostnader var NOK 239 mill i 3. kvartal 2014 som var en økning på 5 % sammenlignet med 3. kvartal Økningen er relatert til økt omsetning knyttet til lisenser i 3. kvartal Lønns- og personalkostnader var NOK 340 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 335 mill i 3. kvartal Økningen var relatert til generell lønnsvekst som motvirkes av reduksjon i antall ansatte. EBITDA var i 3. kvartal 2014 NOK 65 mill mot NOK 56 mill i 3. kvartal Avskrivninger ble i 3. kvartal 2014 NOK 14 mill sammenlignet med NOK 13 mill i 3. kvartal EVRY Sverige hadde i 3. kvartal 2014 EBITA på NOK 51 mill mot NOK 43 mill i 3. kvartal EBITA marginen for 3. kvartal 2014 ble 7,1 % mot 6,1 % i 3. kvartal Operasjonelle investeringer i 3. kvartal 2014 var på NOK 23 mill mot NOK 10 mill i 3. kvartal Ordrereserven i segmentet EVRY Sverige var NOK 2,2 mrd pr. 30. september Ordrereserven ved utgangen av 2. kvartal 2014 ble rapportert ca. NOK 0,4 mrd for høy på grunn av en feil. Dette er korrigert i 3. kvartal tallene. Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 0,6 mrd leveres i 4. kvartal EVRY Sverige NOK millioner 3. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,1 % 6,1 % 6,1 % 5,8 % 6,5 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Produktsalg (hardware) Faktureringsgrad Sverige 69,7 % 69,6 % 71,1 % 70,6 % 70,0 % Antall arbeidsdager Sverige

7 Kvartalsrapport 3. kvartal Segmentet EVRY Norge EVRY Norge har en sterk tjenesteportefølje og bredt kundegrunnlag. Segmentet dekker hele spekteret fra rådgiving og utvikling til forvaltning og drift, og er dermed i stand til å tilby kundene livssyklustjenester. Med lokal tilstedeværelse i 21 byer gir dette EVRY Norge leveransekraft til å dekke størstedelen av norsk næringsliv og kommunestruktur. Gjennom den sterke lokale tilstedeværelsen er EVRY Norges konsulent-, infrastruktur- og driftstjenester tilrettelagt også for SMBvirksomheter. EVRY Norge har en lang historie med ledende kunder innen offentlig og privat sektor og har en sterk posisjon innen en rekke vertikaler hvor man kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. Kundeleveranser omfatter et bredt spekter av konsulent- og løsningstjenester sammen med driftstjenester. EVRY Norge har en betydelig posisjon innen kommune- og helsesegmentet, og styrker seg innenfor bransjer som retail, olje og gass og forsikring. EVRY Norge har gjennom sin virksomhet sterk fagkompetanse som leverer spesialisttjenester til alle bransjer og på tvers av geografi. Dette omfatter blant annet vekstområder som mobilitet, skybaserte løsninger og Business Intelligence. Inkludert i segmentet EVRY Norge rapporterer konsernet også virksomheten innen Global Sourcing og virksomhetsområdet Other businesses. Other businesses består av konsulentvirksomheten knyttet til SAP i Danmark, EVRY Økonomitjenester AS, Eye-share AS og EVRY Informasjonstjenester. Driftsinntekter for segmentet EVRY Norge utgjorde NOK mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK mill i 3. kvartal 2013, som tilsvarte en organisk omsetningsøkning på 1 %. Veksten er negativt påvirket med cirka 3 prosentpoeng som følge av planlagt lavere aktivitet mot Posten innen applikasjonsforvaltning. Det forventes en tilsvarende effekt også i 4. kvartal Selskapet har de siste kvartalene markedstilpasset organisasjonen for fremtidig vekst og forventer organisk vekst i 2015 for dette segmentet. Faktureringsgraden i 3.kvartal 2014 var 61,3 % mot 63,4 % i 3. kvartal Timeprisene var i 3. kvartal % høyere enn i tilsvarende periode i Timeprisene er noe ned sammenlignet med forrige kvartal i Varekostnader var NOK 451 mill i 3. kvartal 2014 som er en reduksjon på 5 % sammenlignet med 3. kvartal Lønns- og personalkostnader var NOK 698 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 654 mill i 3. kvartal 2013 som tilsvarer en økning på 7 %. I den norske delen av segmentet har det vært en gjennomsnittlig økning på 4 % som samsvarer med generell lønnsvekst og økning i antall ansatte. Lønnskostnadene drives også av økte lønns- og personalkostnader innen Global Sourcing området som følge av økning i antall ansatte. EBITDA var i 3. kvartal 2014 NOK 136 mill mot NOK 153 mill i 3. kvartal Avskrivninger i 3. kvartal 2014 var NOK 55 mill mot NOK 60 mill i 3. kvartal EVRY Norge hadde i 3. kvartal 2014 EBITA på NOK 82 mill mot NOK 93 mill i 3. kvartal Resultatet i 3. kvartal 2014 ble påvirket av lavere utnyttelse og marginer innen konsulentvirksomheten som følge av blant annet nedgangen i oljesektoren. I tillegg påvirkes resultatet av lavere faktureringsgrad og prosjektkostnader innen offentlig sektor og i Danmark. EBITA marginen for 3. kvartal 2014 ble 5,9 % mot 6,7 % i 3. kvartal EVRY Norge NOK millioner 3. kv kv 2013* * 2013* Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 5,9 % 6,7 % 5,1 % 5,5 % 5,5 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Norden Antall ansatte Global Sourcing Produktsalg (hardware) Faktureringsgrad Norge 61,3 % 63,4 % 65,3 % 66,6 % 67,0 % Antall arbeidsdager Norge * Omarbeidet som følge av implementeringen av endringer i IFRS 11 Fellesordninger / Joint Arrangements med effekt fra 1. januar 2014.

8 8 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Operasjonelle investeringer i 3. kvartal 2014 var på NOK 39 mill mot NOK 88 mill i 2. kvartal 2013 som følge av reduserte kundedrevne investeringer. Ordrereserven i segmentet EVRY Norge var NOK 7,1 mrd pr. 30. september 2014 som var en nedgang på NOK 0,3 mrd sammenlignet med utgangen av juni Det er i 3. kvartal 2014 blant annet inngått strategisk viktig avtale med Skagerak Energi om å levere komplette IT driftstjenester inkludert drift av telefoni og kundesenter. Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 1,2 mrd leveres i 4. kvartal Støttefunksjoner / elimineringer Eliminering av omsetning mellom segmentene var NOK 93 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 106 mill i 3. kvartal Støttefunksjoner som ikke var fordelt på segmentene hadde i 3. kvartal 2014 EBITA på NOK -32 mill mot NOK -35 mill i 3. kvartal Sammenligningstallene er omarbeidet som følge av endringer i IFRS 11 vedrørende regnskapsføring av investering i felleskontrollert virksomhet. Se ytterligere kommentarer i note 1 til delårsregnskapet. Finansielle forhold Kontantstrøm og likviditet Operasjonell kontantstrøm før restrukturering var NOK 159 mill i 3. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 223 mill i 3. kvartal Operasjonell kontantstrøm i 3. kvartal 2014 var negativt påvirket av reduksjon av offentlige avgifter og leverandørgjeld, mens nedbygging av kundefordringer gir et positivt bidrag. Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler og egenutviklet software utgjorde NOK 80 mill i 3. kvartal 2014 mot NOK 156 mill i 3. kvartal I tillegg ble det i 3. kvartal 2014 inngått leasingavtaler på til sammen NOK 17 mill, mens det i 3. kvartal 2013 ble inngått leasingavtaler på NOK 2 mill. Investeringer i egenutviklet software utgjorde NOK 22 mill i 3. kvartal 2014 mot NOK 27 mill i 3. kvartal Netto rentebærende gjeld var NOK mill pr. 30. september 2014 som er en nedgang på NOK 252 mill sammenlignet med 30. september Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av 2013 NOK mill. Likviditetsreserven ved utgangen av september 2014 var NOK mill sammenlignet med NOK mill pr. 30. september Ubenyttede trekkrettigheter utgjorde NOK mill pr. 30. september Gjennomsnittlig arbeidskapital de fire siste kvartalene var 3,3% av omsetningen ved utgangen av 3. kvartal Dette var en reduksjon på 0,5 prosentpoeng fra 2. kvartal 2014 (ikke justert for implementeringen av IFRS 11 (Buypass)). Selskapet har jobbet kontinuerlig med å redusere arbeidskapitalen for å nå det kommuniserte målet om en arbeidskapital på under 4 % av omsetningen. Utsiktene fremover Den globale veksten er gjennom tredje kvartal videreført med en moderat utvikling. Geopolitisk risiko er fortsatt høy på grunn av konflikten i Ukraina og sanksjonene mot og fra Russland. Tilliten til utviklingen fremover i eurosonen er synkende, drevet i stor grad av sviktende tiltro i husholdningene og detaljhandelen. I Norge registrerer vi noe sprikende vurderinger av fremtidsutsiktene. En nylig gjennomført undersøkelse blant norske CFO er, i regi av Deloitte, konkluderer med økt pessimisme, ned fra optimisme i andre kvartal. I Næringslivets økonomibarometer for tredje kvartal gir NHO-bedriftene markedsvurderinger som innebærer et noe bedre samlet bilde for norsk økonomi i 2014 og en fortsatt svak prognose for Svak tiltro til utsiktene for 2015 er en følge av at oljeinvesteringene ser ut til å falle kraftig uten at det er tegn til økt investeringsaktivitet i fastlandsøkonomien. Fallet i oljeinvesteringene påvirker også IT-tjenestemarkedet direkte og indirekte. For svensk økonomi indikerer Konjunkturinstitutets siste målinger en økende optimisme i vareproduserende industri, med sterkere vekst innenlands og for eksport. Også varehandelen i Sverige er klart mer optimistiske, med tanke på utsikter for kommende år. Det internasjonale pengefondet har nylig nedjustert sine forventninger til vekst i euro-området, mens forventninger til BNP-vekst i Norge og Sverige holdes uendret av Statistisk Sentralbyrå og Svensk Statistik, med hhv om lag 2% og 2,5% nærmeste to år. For IT-tjenestemarkedet opplever EVRY at bedriftenes tydelige fokus på kostnadsreduksjoner avtar noe, mens flere nå prioriterer endrings- og innovasjonsarbeidet i høyere grad. Dette driver etterspørsel etter nye applikasjoner og programvare-baserte løsninger. Trenden understøtter en moderat utvikling på IT-tjenestemarkedet i Norden.

9 Kvartalsrapport 3. kvartal Videre er det tydelige tegn til at kjøp av tjenester prioriteres på bekostning av investering i egen maskin- og programvare. Spesielt tydelig er dette for programvare, der skyløsninger øker på bekostning av tradisjonell lisensiert programvare. For EVRY oppleves en markedsutvikling som følger trender fra tidligere kvartaler. For konsulenttjenestene er det dog utfordringer i enkelte regioner i Norge med lokale markedsmessige utfordringer i hovedsak drevet av fallet i oljesektoren. Det vil derfor bli gjennomført kapasitetstilpasninger på ca. 40 årsverk i Norge i 4. kvartal som følge av dette. I det svenske markedet vokser EVRY sterkt med sine konsulenttjenester innen bank/finansmarkedet, og tar markedsandeler i et segment med betydelig konkurranse om oppdragene. Totalmarkedet preges av prispress på generelle tjenester, mens utvikling i timepriser (som gjennomsnitt) synes å følge prisutviklingen (KPI). Innen markedet for driftstjenester er det fortsatt de mellomstore bedriftene som viser god vekst både i Norge og Sverige, mens det er mer flatt i storkundemarkedet hvor volumvekst nøytraliseres av fallende enhetspriser. Det har allikevel tatt lenger tid enn ventet for markedet for konsulenttjenester å snu i regionene Vest og Sør i Sverige og det vil også her gjøres kapasitetstilpasninger. Det forventes også effekter av automatisering og effektivisering innen drift. Tilsammen estimeres en kapasitetstilpasning på ca. 70 årsverk i Sverige i 4. kvartal Reduksjoner som følge av bortfall av deler av DNB omsetningen fortsetter også som tidligere annonsert og vil berøre ca. 20 årsverk i 4. kvartal Til sammen er det forventet ca. NOK 70 mill i restruktureringsavsetning i 4. kvartal 2014 knyttet til disse endringene, med en positiv EBITA effekt på ca. NOK 85 mill i EVRYs konsulentvirksomhet i Danmark har vært fokusert på SAP. Denne virksomheten har tapt penger over flere år og utsiktene har endret seg ytterligere negativt. Resultat er også påvirket av tapsprosjekter. I lys av dette er det igangsatt en vurdering av ulike alternativer, som også inkluderer en mulig styrt avvikling av EVRY Danmark AS. Det er forventet engangseffekter knyttet til dette på ca. NOK mill i 4. kvartal Utsiktene for siste kvartal og inngangen til 2015 vurderes som moderat positive. Det forventes at prispresset på konsulenttjenester og basis driftstjenester vil fortsette, med global konkurranse som viktigste faktor. EVRY følger en strategi med spesialisering mot utvalgte bransjer og lokal tilstedeværelse i attraktive regioner og har gjort organisasjonsmessige tilpasninger for å legge ytterligere kraft bak satsingene. Bransje- og kunde-spesifikk kompetanse er høyere etterspurt og betydelig mindre eksponert for konkurranse fra globale leverandører, og EVRY ser effekter av strategien som underbygger vårt syn på fremtidig utvikling innenfor våre konsulentbaserte satsingsområder. For storkundemarkedet legges det til grunn en fortsatt svak etterspørsel etter de store oppdragene, men EVRY ser gode muligheter for utvidet forretning med eksisterende kunder. Spesielt opplever vi høy aktivitet og etterspørsel etter tjenester for å inkludere mobilitetsløsninger i eksisterende driftsengasjement, eller som inngang til nye kunder. Bærum, 30. oktober 2014 Styret i EVRY ASA Arve Johansen Styreleder Lisbeth Gustafsson Anders Brandt Tone Wille Hilde Ringereide Jan Dahlström Eirik Bornø Ingrid Lund Ola Hugo Jordhøy Terje Mjøs Konsernsjef

10 10 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Sammendratt konsolidert oppstilling av totalresultat NOK millioner 3.kv kv 2013* * 2013* Driftsinntekter Varekostnader** Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader** Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger varige driftsmidler Avskrivninger egenutviklet software Driftsresultat før avskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA) Engangsposter Avskrivning av immaterielle eiendeler Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Endring i finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi Omregningsdifferanser valuta Pensjoner Totale andre inntekter og kostnader Totalresultat * Sammenligningstall omarbeidet ** Det er gjort reklassifisering mellom varekostnader og andre driftskostnader i 4. kvartal 2013 som gjelder hele 2013

11 Kvartalsrapport 3. kvartal Sammendratt konsolidert oppstilling av finansiell stilling NOK millioner * * Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Ikke-rentebærende gjeld Rentebærende gjeld Sum langsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Offentlige avgifter, feriepenger Andre kortsiktige forpliktelser Rentebærende kortsiktig gjeld Sum kortsiktige forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser * Sammenligningstall omarbeidet

12 12 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Sammendratt konsolidert kontantstrømoppstilling NOK millioner 3.kv kv 2013* * 2013* Driftsresultat (EBIT) Justeringer for å avstemme driftsresultat mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer Betalte skatter Betalte renter Endringer i arbeidskapital Annet Netto likviditetsendring før restrukturering/engangsposter Endring restrukturering/engangsposter Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter Operasjonelle investeringer Investering i egenutviklet programvare Salg av driftsmidler Investering i virksomhet Netto likviditetsendring fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Utbetaling av utbytte Inn- / utbetaling knyttet til egenkapitaltransaksjoner Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider Bankinnskudd IB Valutaendringer på betalingsmidler Bankinnskudd UB * Sammenligningstall omarbeidet

13 Kvartalsrapport 3. kvartal Nøkkeltall 3.kv kv 2013* * 2013* Nøkkeltall per aksje (NOK): Resultat per aksje 0,44 0,37 0,81 0,94-0,29 Resultat per aksje før engangsposter 0,48 0,44 1,18 1,03 1,49 EBITDA per aksje 1,24 1,14 3,33 3,13 4,50 Operasjonell kontantstrøm før engangsposter 0,59 0,83 1,27 1,53 4,10 Andre nøkkeltall: EBITDA-margin 11,5 % 10,7 % 9,4 % 9,1 % 9,5 % EBITA-margin 7,4 % 6,9 % 5,7 % 5,6 % 5,9 % Netto arbeidskapital (NOK mill) Egenkapital i % av totalkapital 46 % 47 % 45 % Gearing 0,57 0,59 0,55 NIBD / EBITDA 2,57 3,10 2,49 Netto rentebærende gjeld (NOK mill) Gj.sn. antall aksjer * Sammenligningstall omarbeidet Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOK millioner * * Egenkapital Totalresultat Utbytte Kjøp/salg av egne aksjer 2-3 Egenkapital UB * Sammenligningstall omarbeidet

14 14 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Noter Note 1 Overordnet informasjon EVRY ASAs sammendratte konsernregnskap for 3. kvartal 2014 ble godkjent på styremøte 30. oktober EVRY (konsern) omfatter morselskapet EVRY ASA og de selskapene EVRY ASA har kontroll over. EVRY ASA er registrert som et norsk allmennaksjeselskap og børsnotert på Oslo Børs. Delårsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med IAS 34 Delårs rapportering. Utover implementering av endringer i IFRS 11 Joint Arrangements / Fellesordninger (uoffisiell oversettelse) (se nedenfor) er delårsregnskapet utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene og beregningsmetodene som ved avleggelse av siste årsregnskap. For informasjon vedrørende vedtatte endringer i IFRS / IAS som har trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2014 vises det til note 1 til konsernregnskapet for Implementeringen av disse endringene har ikke hatt vesentlig påvirkning på det konsoliderte delårsregnskapet med unntak av de vedtatte endringene i IFRS 11: Implementeringen av IFRS 11 medfører at konsernets 50 % andel i Buypass AS med virkning fra 1. januar 2014 skal regnskapsføres etter egenkapitalmetoden og ikke lenger etter bruttometoden. Implementeringen vil for 2013 ha en effekt på konsernets driftsinntekter med NOK -78,8 mill og konsernets driftsresultat med NOK -4,6 mill. Resultat etter skatt og konsernets egenkapital vil være upåvirket av implementeringen. Sammenligningstallene for 2013 er omarbeidet tilsvarende. Under vises en oppstilling over effektene av implementeringen av IFRS 11 på 2013 tallene: Oppstilling over finansiell stilling NOK millioner Pr Pr Anleggsmidler Andre ømløpsmidler Bankinnskudd Egenkapital - - Langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld Oppstilling over totalresultat NOK millioner 3.kv Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Annen finansiell informasjon justert for Buypass NOK millioner 1.kv kv kv kv Arbeidskapital Operasjonell kontantstrøm Netto rentebærende gjeld

15 Kvartalsrapport 3. kvartal Note 2 Segmenter Konsernets virksomhet er delt inn i tre segmenter. Segmentene er inndelt etter marked og samsvarer med den regelmessige rapporteringen til øverste beslutningstaker i konsernet. De tre segmentene er: EVRY Financial Services, EVRY Sverige og EVRY Norge. Driftsinntekter NOK millioner 3.kv 14 3.kv kv 14 1.kv 14 4.kv 13 3.kv 13 2.kv 13 1.kv 13 4.kv 12 3.kv 12 2.kv 12 1.kv 12 EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Elimineringer Sum EVRY konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA) NOK millioner 3.kv 14 3.kv kv 14 1.kv 14 4.kv 13 3.kv 13 2.kv 13 1.kv 13 4.kv 12 3.kv 12 2.kv 12 1.kv 12 EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Støttefunksjoner Sum EVRY konsern EBITA-margin NOK millioner 3.kv 14 3.kv kv 14 1.kv 14 4.kv 13 3.kv 13 2.kv 13 1.kv 13 4.kv 12 3.kv 12 2.kv 12 1.kv 12 EVRY Financial Services 12,9 % 11,0 % 9,2 % 10,2 % 5,7 % 10,3 % 11,0 % 8,4 % 6,8 % 10,3 % 11,9 % 8,7 % 6,9 % EVRY Sverige 7,1 % 6,1 % 6,5 % 5,3 % 6,0 % 8,3 % 6,1 % 5,5 % 5,7 % 8,7 % 6,6 % 6,1 % 6,8 % EVRY Norge 5,9 % 6,7 % 5,5 % 4,5 % 5,1 % 5,4 % 6,7 % 5,4 % 4,6 % 6,0 % 5,9 % 4,7 % 5,0 % Sum EVRY konsern 7,4 % 6,9 % 5,9 % 5,5 % 4,4 % 6,7 % 6,9 % 5,5 % 4,5 % 6,7 % 6,2 % 4,4 % 4,4 % * Proforma tallene for 2012 for EVRY Financial Services og EVRY Norge er omarbeidet noe i forhold til det som ble publisert i børsmeldingen

16 16 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Note 3 Engangsposter NOK millioner 3. kv kv Avvikling av pensjonsordning Nedskrivning av goodwill Nedskrivning av andre balanseposter Restruktureringsavsetninger Avvikling Digoff Avsetning brann Sverige Avsetning husleie Strategisk prosess Sum engangsposter Note 4 Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi i oppstilling over finansiell stilling grupperes basert på virkelig verdi hierarkiet; Nivå 1: Noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser Nivå 2: Instrumenter hvor det finnes observerbar informasjon, men som det ikke foreligger et aktivt marked for Nivå 3: Verdivurderinger hvor det ikke foreligger observerbar markedsdata og hvor det derfor benyttes bedriftsspesifikk/ subjektiv informasjon Eiendeler NOK millioner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt bokført verdi Virkelig verdi Langsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forpliktelser NOK millioner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt bokført verdi Virkelig verdi Langsiktig rentebærende gjeld Andre langsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Andre kortsiktige forpliktelser Sum forpliktelser

17 Kvartalsrapport 3. kvartal Annen relevant finansiell informasjon Ordereserve NOK millioner Ordrereserve Ordrereserve fordelt per år Senere EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Total ordrereserve % av total 16 % 36 % 23 % 14 % 12 % Antall arbeidsdager 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Sum 2014 Norge Sverige Norge Sverige Endring Norge Endring Sverige

18 18 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

19 Kvartalsrapport 3. kvartal Finansiell kalender 4. kvartal FEBRUAR kvartal April kvartal Juli kvartal Oktober kvartal FEBRUAR 2016 Kontaktopplysninger EVRY ASA Postboks Fornebu velkommen tilbake til Fjerde kvartal 10. FEBRUAR 2015 Besøksadresse: Snarøyveien Fornebu Org. nr: MVA Telefon: (+47) Fax: (+47) E-post: Design og produksjon: Artbox AS Trykk: Printbox AS

20 We bring information to life evry.com

4. kvartal evry.com

4. kvartal evry.com 4. kvartal 2014 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

1. kvartal evry.com

1. kvartal evry.com 1. kvartal 2014 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

1. kvartal evry.com

1. kvartal evry.com 1. kvartal 2015 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

2. kvartal evry.com

2. kvartal evry.com 2. kvartal 2013 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK 1.465 mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q1/2015 JANUAR MARS 2015 Omsetning MNOK 113,9 (112,4) EBITDA MNOK 7,7 (7,8) EBIT før engangsposter MNOK 2,8 (2,4) Operasjonell kontantstrøm MNOK -8,1 (-10,7) Bankinnskudd MNOK 54,0 (53,1)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015

HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015 HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015 APRIL JUNI 2015 Omsetning MNOK 114,3 (114,8) EBITDA MNOK 9,9 (6,6) EBIT før engangsposter MNOK 4,7 (1,2) Operasjonell kontantstrøm MNOK -6,6 (13,0) Bankinnskudd MNOK 43,7

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera-gruppens fokus på løsninger som gir kundene resultater og effekt på kortere sikt, utført av erfaren spisskompetanse, gjør at konsernet opplever

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer