Komme i gang. Slå på enheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang. Slå på enheten"

Transkript

1

2 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet. ANT+, Garmin, Garmin-logoen, TracBack og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. BaseCamp, mygarmin, mytrends, nümaps Guarantee, nümaps Lifetime og traffictrends er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Navnet og logoen til Bluetooth eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microsd er et varemerke for SD-3C. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. ipod and Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BMW er et registrert varemerke for BMW AG. Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel. Modellnummer: A03069 Produktet er sertifisert i henhold til ANT+. Du finner en liste over kompatible produkter og apper på

3 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Kontaktinformasjon Hvis du får problemer når du bruker BMW Navigator, eller hvis du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren for BMW Motorrad. Sette inn batteriet 1 Finn skrutrekkeren À som fulgte med i produktesken. Slå på enheten MERK: Enheten slås på automatisk hvis den er i motorsykkeleller bilbraketten (tilleggsutstyr) og hvis den eksterne strømkabelen er koblet til og slått på. Trykk på av/på-tasten. Slå av enheten 1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen. Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus. 2 Velg Av. Nullstille enheten Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere. Hold av/på-tasten inne i ti sekunder. Fjerne batteriet Du kan fjerne batteriet hvis du ikke har tenkt til å bruke enheten over en lengre periode. 1 Løsne skruene, og fjern dekselet til batterirommet. 2 Trykk på og hold inne utløsertappen À på batterikontakten, og dra kontakten ut av enheten Á. 2 Finn litiumionbatteriet i produktesken. 3 Løsne skruene, og fjern dekselet til batterirommet. 4 Sett eventuelt inn et microsd kort Á i enheten. Installere enheten i motorsykkelbraketten FORSIKTIG Før du kjører, må du kontrollere at toppen av luken er flat og jevn med toppen av enheten og braketten. 5 Sett inn batteriet med kabelen øverst. 6 Sett inn batterikontakten  i batteriporten Ã. MERK: Motorsykkelbraketten er ikke inkludert i alle sett. 1 Sett bunnen av enheten inn i holderen. 2 Vipp enheten bakover til den klikker på plass og til toppen av 7 Sett inn batteridekselet, oversiden først Ä. låsen er i flukt med overflaten rundt motorsykkelbraketten. MERK: Fjern enheten fra motorsykkelbraketten før du kobler en batterilader til motorsykkelen. Hvis du vil fjerne enheten, trykker du på utløserknappen À på siden av braketten. Om motorsykkelbraketten Du kan bruke knappene på motorsykkelbraketten til å få tilgang til bestemte funksjoner på enheten. MERK: Du finner mer informasjon om monteringsalternativene for Navigator-enheten, i brukerveiledningene som følger med motorsykkelen. 8 Lukk batteridekselet Å, og stram til skruene. MERK: Ikke stram skruene for mye. Komme i gang 1

4 À Velg for å zoome inn og ut på kartet. Velg for å bruke funksjoner som er merket med eller. Á Velg for å vise kartet, kompasset, tripcomputeren og mediespilleren. Hold for å åpne innstillingene for lysstyrke.  Velg for å høre den gjeldende beskjeden når du har koblet til en hjelm eller hodetelefoner med Bluetooth. Hold for å åpne lydinnstillingene. Montere enheten i en bil MERK: Bilbraketten følger med det valgfrie bilsettet. LES DETTE Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover angående montering på frontruten. ADVARSEL Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme. Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. 1 Koble den lille enden av strømkabelen for bil À til porten på siden av bilbraketten Á. 3 Følg instruksjonene på skjermen. Aktivere livstidskart MERK: Livstidskart gjelder ikke for produkter som ikke har forhåndslastede kart. MERK: Med livstidskart får du kartdataoppdateringer når og hvis slike oppdateringer gjøres tilgjengelige av Garmin, gjennom levetiden til ett kompatibelt produkt fra Garmin eller til Garmin ikke lenger mottar kartdata fra en tredjepartsleverandør, avhengig av hva som inntreffer først. Du finner definisjonen av et produkts "levetid" og andre viktige vilkår og betingelser på 1 Gå til 2 Følg instruksjonene på skjermen. MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta e- postvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer. Om dvalemodus Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten ikke er i bruk. Dvalemodus krever svært lite strøm, og et ladet batteri varer flere uker hvis enheten er i dvalemodus. Gå inn i dvalemodus Trykk på -tasten. Gå ut av dvalemodus Trykk på -tasten mens enheten er i dvalemodus. Justere lysstyrken på skjermen 1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke. 2 Velg et alternativ: Velg eller for å justere lysstyrken på skjermen. Velg Automatisk for å justere lysstyrken automatisk. MERK: Innstillingen for automatisk lysstyrke er bare tilgjengelig når enheten er montert på motorsykkelen. Justere volumet 1 Velg Volum. 2 Velg et alternativ: Velg eller for å justere volumet. Velg for å dempe enheten. Velg for å få flere alternativer. 2 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. 3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut. 4 Trykk sugekoppen  mot frontruten, og skyv spaken à bakover mot frontruten. 5 Klikk braketten på plass på sugekoppen. 6 Sett bunnen av enheten inn i holderen. 7 Vipp enheten bakover til den klikker på plass. 8 Koble den andre enden av strømkabelen i en strømkilde. Støtte og oppdateringer På Garmin Express (garmin.com/express) får du enkelt tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter. Produktregistrering Produktveiledninger Programvareoppdateringer Kart- eller løypeoppdateringer Konfigurere Garmin Express 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. 2 Gå til garmin.com/express. Ikoner på statuslinjen Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon. Status for GPS-signal. Status for Bluetooth teknologi (vises når Bluetooth er aktivert). Koblet til Smartphone Link. Indikator for transportmodus. Gjør det mulig å velge modus for bil, motorsykkel eller utenfor vei. Gjeldende klokkeslett. Batteristatus. Velge en transportmodus Velg. Batteriinformasjon Enheten begynner å lade når den kobles til strøm. Statusen til det interne batteriet vises med på statuslinjen. 2 Komme i gang

5 Angi klokkeslett 1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet. 2 Velg et alternativ: Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du Automatisk. Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned. Bruke knappene på skjermen Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten. Velg for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet. Hold nede for å gå raskt tilbake til hovedmenyen. Velg eller for å bla gjennom lister eller menyer. Hold nede eller for å bla raskere. Velg for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet. Bruke tastaturet på skjermen Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og tastatur, side 14). Velg for å slette et søk. Velg for å slette et tegn. Velg for å endre språkmodus for tastaturet. Velg for å legge inn spesialtegn, for eksempel skilletegn. Velg for å bytte mellom små og store bokstaver. Om posisjoner Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og gateinformasjon. Du kan bruke kategoriene til å søke etter forretninger og attraksjoner i nærheten. Du kan også søke etter adresser, koordinater, byer og veikryss. Finne forhandlere for BMW Du kan finne forhandleren for BMW som er nærmest din posisjon. Velg Hvor skal du? > BMW Motorrad. Kontaktinformasjon Hvis du får problemer når du bruker BMW Navigator, eller hvis du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren for BMW Motorrad. Finne posisjoner Finne en posisjon etter kategori 1 Velg Hvor skal du?. 2 Velg en kategori, eller velg Kategorier. 3 Velg eventuelt en underkategori. 4 Velg en posisjon. Søke i en kategori Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de tre siste bestemmelsesstedene du valgte. 1 Velg Hvor skal du?. 2 Velg en kategori, eller velg Kategorier. 3 Velg en kategori. 4 Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis det er aktuelt. 5 Velg eventuelt riktig bestemmelsessted. Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by. 1 Velg Hvor skal du?. 2 Velg Angi søk i søkelinjen. 3 Angi hele eller deler av søkeordet. Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen. 4 Velg et alternativ: Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino"). Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet. Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn. Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat. Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat. Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater. 5 Velg et alternativ: Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet. Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du. 6 Velg eventuelt en posisjon. Endre søkeområdet 1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?. 2 Velg Søker i nærhet. av:. 3 Velg et alternativ. Finne en posisjon ved å se på kartet Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne steder inkludert i kartdatene, for eksempel restauranter, sykehus og bensinstasjoner (Tilpasse kartlagene, side 6). 1 Velg Se på kart. 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet. 3 Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise bare en bestemt kategori av steder. Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet. 4 Velg et alternativ: Velg en posisjonsmarkør. Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon. 5 Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise tilleggsinformasjon. Finne en adresse MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten. 1 Velg Hvor skal du?. 2 Velg eventuelt Søker i nærhet. av: hvis du vil endre søkeområde (Endre søkeområdet, side 3). 3 Velg Adresse. 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon. 5 Velg adressen. Vise posisjoner som nylig er funnet Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet. Om posisjoner 3

6 Velg Hvor skal du? > Nylig. Tømme listen over steder som nylig er funnet Velg Hvor skal du? > Nylig > > Tøm > Ja. Finne parkering 1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering. 2 Velg en parkeringsplass. Finne forrige parkeringsplass Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass. Velg Programmer > Forrige plass. Søkeverktøy Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen. Finne et veikryss Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier. 1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss. 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon. 3 Velg veikrysset. Finne en by MERK: Når du velger en by, retter navigasjonen seg mot sentrum av byen. 1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer. 2 Velg Angi søk. 3 Angi et bynavn, og velg. 4 Velg en by. Finne en posisjon ved hjelp av koordinater Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching. 1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater. 2 Velg eventuelt, og endre koordinatformatet eller datum. 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene. 4 Velg Vis på kart. Angi en simulert posisjon Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon. 1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator. 2 Velg Se på kart på hovedmenyen. 3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område. Posisjonens adresse vises nederst på skjermen. 4 Velg posisjonsbeskrivelsen. 5 Velg Angi posisjon. Lagre posisjoner Lagre en posisjon 1 Søk etter en posisjon Finne en posisjon etter kategori, side 3. 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene. 3 Velg. 4 Velg > Lagre. Lagre din gjeldende posisjon 1 Velg kjøretøyikonet på kartet. 2 Velg Lagre. 3 Angi et navn, og velg Fullf.. 4 Velg OK. Starte en rute til en lagret posisjon 1 Velg Hvor skal du? > Lagret. 2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder. 3 Velg en posisjon. 4 Velg Kjør!. Redigere en lagret posisjon 1 Velg Hvor skal du? > Lagret. 2 Velg eventuelt en kategori. 3 Velg en posisjon. 4 Velg. 5 Velg > Red.. 6 Velg et alternativ: Velg Navn. Velg Telefonnummer. Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen. Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet. 7 Rediger informasjonen. 8 Velg Fullf.. Tildele kategorier til en lagret posisjon Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene. MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner. 1 Velg Hvor skal du? > Lagret. 2 Velg en posisjon. 3 Velg. 4 Velg > Red. > Kategorier. 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma. 6 Velg eventuelt en foreslått kategori. 7 Velg Fullf.. Slette en lagret posisjon MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes. 1 Velg Hvor skal du? > Lagret. 2 Velg > Slett lagrede steder. 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett. Lagre en Hjem-posisjon Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon. 1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon. 2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller Nylige treff. Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret. Kjøre hjem Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din. 1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem. 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din. Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen 1 Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem. 2 Velg. 3 Velg > Red.. 4 Angi endringene. 5 Velg Fullf.. Vise posisjoner som nylig er funnet Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet. Velg Hvor skal du? > Nylig. 4 Om posisjoner

7 Tømme listen over steder som nylig er funnet Velg Hvor skal du? > Nylig > > Tøm > Ja. Om snarveier Legge til en snarvei Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy. Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen. 1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei. 2 Velg et element. Fjerne en snarvei 1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er). 2 Velg en snarvei for å fjerne den. 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget. 4 Velg Lagre. Starte en rute 1 Søk etter en posisjon. 2 Velg en posisjon. 3 Velg Kjør!. Navigasjon Forhåndsvise flere ruter 1 Søk etter en posisjon. 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene. 3 Velg Ruter. 4 Velg en rute. Endre modus for ruteberegning 1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus. 2 Velg et alternativ: Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre. Velg Svingete veier for å beregne ruter som foretrekker svingete veier. Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier). Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre. Navigere utenfor vei Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus. 1 Velg Innstillinger > Navigasjon. 2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre. Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen. Følge en rute med svingete veier Enheten kan beregne ruter som foretrekker svingete og naturskjønne veier og unngå motorveier og byer. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til bestemmelsesstedet. 1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus > Svingete veier > Lagre. 2 Start en rute. Starte en rute til en lagret posisjon 1 Velg Hvor skal du? > Lagret. 2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder. 3 Velg en posisjon. 4 Velg Kjør!. Ruten på kartet LES DETTE Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt. Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Under reisen veileder enheten deg til bestemmelsesstedet med talemeldinger (når enheten er plassert i bilbraketten eller koblet til hodetelefoner med Bluetooth), piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger, avhengig av omberegningsinnstillingene. Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier. Bruke navigasjonskartet 1 Velg Se på kart. 2 Velg et sted på kartet. 3 Velg et alternativ: Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller. Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du kartet og deretter. Hvis du vil vise bestemte kategorier når du ikke navigerer etter en rute, velger du. Hvis du vil sentrere kartet rundt gjeldende posisjon, velger du. Legge til et punkt i en rute Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt. 1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?. 2 Søk etter en posisjon. 3 Velg en posisjon. 4 Velg Kjør!. 5 Velg Legg til på aktiv rute. Hoppe over et punkt på ruten For at du skal kunne hoppe over et punkt på ruten, må du legge til Hopp over-knappen på kartet (Tilpasse kartknapper, side 6). Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil dra til neste punkt på ruten, kan du hoppe over punktet. Dette forhindrer at enheten prøver å føre deg tilbake til punktet. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når neste punkt er endelig destinasjon. Gå til kartet, og velg. Navigere til veipunkter du har hoppet over Enheten hopper som standard over veipunkter automatisk når du passerer dem. Hvis du ikke mente å hoppe over et veipunkt, kan du navigere til et veipunkt som har blitt hoppet over automatisk. Gå til kartet, og velg. Foreta en omkjøring Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute. Velg > Omkjøring mens du navigerer. Enheten lager en omkjøring rundt de neste 0,5 km (0,5 miles) i den gjeldende ruten ved hjelp av de nærmeste aktuelle veiene. Navigasjon 5

8 Stoppe ruten For at du skal kunne avbryte en rute, må du legge til Stoppknappen på kartet (Tilpasse kartknapper, side 6). Gå til kartet, og velg. Bruke foreslåtte ruter Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen. Ved hjelp av funksjonen mytrends kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon. Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen. Om avkjøringstjenester MERK: Du må befinne deg på en motorvei eller hovedvei for å kunne vise avkjøringstjenester. Du kan finne forretninger og tjenester i nærheten av kommende avkjøringer mens du navigerer etter en rute. Tjenester er oppført etter kategorier. Bensin Mat Overnatting Toalett Finne avkjøringstjenester 1 Gå til kartet, og velg > Avkjør.tjenester. 2 Bruk pilene for å velge en kommende avkjøring. 3 Velg en kategori med avkjøringstjenester. 4 Velg et punkt av interesse. Navigere til en avkjøring 1 Gå til kartet, og velg > Avkjør.tjenester >. 2 Velg Kjør!. Tilpasse kartet Kartsider Tilpasse kartlagene Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold. 1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag. 2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre. Vise triploggen Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning. 1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag. 2 Merk av for Triplogg. Endre kartdatafeltet 1 Velg et datafelt på kartet. MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet. 2 Velg hvilken type data som skal vises. 3 Velg Lagre. Tilpasse kartknapper Du kan ha opptil to ikoner til høyre for hovedkartet. 1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartknapper. 2 Velg et ikon, og velg OK. 3 Velg. 4 Velg et annet ikon. 5 Velg Lagre. Fjerne knapper fra kartet Du kan fjerne alle knappene fra høyre side av kartet. 1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartknapper. 2 Velg et ikon, og velg OK. 3 Velg Lagre. Endre kartdashbord Dashbordet viser turinformasjon nederst på kartet. Du kan velge forskjellige dashbord for å endre informasjonens stil og utforming. 1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Dashbord. 2 Bruk pilene til å velge et dashbord. 3 Velg Lagre. Endre perspektiv på kartet 1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre kartvisning. 2 Velg et alternativ: Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst. Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst. Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt. Vise ruteaktivitet Vise en liste med svinger Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving. 1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på kartet. 2 Velg en sving. Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig). Vise hele ruten på kartet 1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer etter en rute. 2 Velg > Kart. Vise neste sving Mens du navigerer etter en rute, vises det en forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet. Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i (hvis tilgjengelig). På kartet velger du 2.2 k m for å vise neste sving på kartet. Vise veikryss Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig). Velg eventuelt 2.2 k m på kartet for å vise veikrysset. Vise trafikkvarsler Det kan vises trafikkvarsler på navigasjonslinjen når du navigerer etter en rute. Velg varselet for å se mer informasjon. Vise tripcomputeren Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen. MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig. På kartet velger du Hastighet. 6 Kartsider

9 Nullstille tripinformasjon 1 På kartet velger du Hastighet. 2 Velg > Nullstill felt. 3 Velg et alternativ: Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret. Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på tripcomputeren. Velg Nullstill maks. hastighet for å nullstille den maksimale hastigheten. Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren. Vise informasjon om gjeldende posisjon Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg. Velg kjøretøyet på kartet. Finne tjenester i nærheten Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten, for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner. 1 Velg kjøretøyet på kartet. 2 Velg en kategori. Få anvisninger til gjeldende posisjon Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger. 1 Velg kjøretøyet på kartet. 2 Velg > Anvisninger til meg. 3 Velg en startposisjon. 4 Velg Velg. Håndfrifunksjoner Du kan koble enheten til trådløse hodetelefoner og lytte til talemeldinger for navigasjon og multimedielydfiler på enheten via hodetelefonene. Du kan koble til en mobiltelefon mens du har koblet til hodetelefoner for å ringe og motta anrop eller lytte til multimedielyd ved hjelp av enheten og hodetelefonene. Aktivere Bluetooth trådløs teknologi 1 Velg Innstillinger > Bluetooth. 2 Velg Bluetooth. Om trådløse hodetelefoner MERK: Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet trådløst, kan du koble til hodetelefoner med Bluetooth som støtter A2DP-profilen. Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten strømme multimedielyd fra en kompatibel Bluetooth enhet og sende navigasjonslydmeldinger til trådløse hodetelefoner. Pare et trådløst hodesett MERK: Du kan bare aktivere ett par med hodetelefoner av gangen. Du må pare enheten med et kompatibelt hodetelefonsett før du kan motta navigasjonsmeldinger via hodetelefonene. 1 Plasser hodetelefonene og Navigator-enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre. 2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på Navigator-enheten. 3 På hodetelefonene aktiverer du Bluetooth trådløs teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter. 4 På Navigator-enheten velger du Innstillinger > Bluetooth > Søk etter enheter. 5 Velg OK. Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten. 6 Velg hodetelefonene på listen, og velg OK. Enheten sender navigasjonsmeldinger til hodetelefonene mens du navigerer etter en rute. Aktivere eller deaktivere hodetelefonfunksjoner Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for parkoblede Bluetooth hodetelefoner. 1 Velg Innstillinger > Bluetooth. 2 Velg de parkoblede Bluetooth hodetelefonene. 3 Velg ett eller flere alternativer: Du kan høre varsler fra telefonen og navigasjonsvarsler via hodetelefonene ved å velge Telefon, navigasjon. Du kan spille av medier via hodetelefonene ved å velge Medier. Pare telefonen Du må pare og koble til kompatible trådløse hodetelefoner før du kan pare enheten med en mobiltelefon. 1 Plasser telefonen og Navigator-enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre. 2 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at telefonen skal være synlig. 3 På Navigator-enheten velger du Innstillinger > Bluetooth > Søk etter enheter. 4 Velg OK. Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten. 5 Velg telefonen fra listen, og velg OK. 6 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og Navigatorenheten. Aktivere eller deaktivere smarttelefonfunksjoner Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for parkoblede smarttelefoner. 1 Velg Innstillinger > Bluetooth. 2 Velg den parkoblede smarttelefonen. 3 Velg ett eller flere alternativer: Hvis du vil ringe eller motta anrop via Navigator enheten, velger du Telefonsamtaler. Du kobler til Smartphone Link-appen på smarttelefonen ved å velge Smartphone Link (Smartphone Link, side 8). Du kan kontrollere medieavspilling på smarttelefonen ved hjelp av Navigator enheten ved å velge Medier (Om mediespilleren, side 11). Tips når du har paret enhetene Når du først har paret dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på. Når telefonen er koblet til enheten og Bluetooth hodetelefoner, er du klar til å motta anrop. Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen eller enheten med Bluetooth den sist var tilkoblet. Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles automatisk til enheten når enheten slås på. Foreta et anrop Før du kan ringe, må du parkoble enheten med trådløse hodetelefoner og en kompatibel smarttelefon. 1 Velg Telefon. Håndfrifunksjoner 7

10 2 Velg et alternativ: Velg Ring hjem for å ringe til hjemmenummeret ditt. Når du vil foreta et anrop, velger du Slå nummer, taster inn et telefonnummer og velger Slå nummer. Hvis du vil foreta et anrop ved å bruke stemmen, velger du Taleoppringning og sier telefonnummeret høyt. Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du Telefonbok og deretter en kontakt. Hvis du vil ringe til et nummer du har ringt til, eller blitt ringt opp av nylig, velger du Anropslogg og velger et nummer. Koble fra en Bluetooth enhet Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt kobles til Navigator automatisk senere. 1 Velg Innstillinger > Bluetooth. 2 Velg enheten du vil koble fra. 3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede enheten. Slette en paret Bluetooth enhet Du kan slette en paret Bluetooth enhet for å unngå at den kobler til Navigator enheten automatisk flere ganger. 1 Velg Innstillinger > Bluetooth. 2 Velg enheten du vil slette. 3 Velg Opphev paring for enhet. Bruke programmene Vise hjelpefiler Velg Programmer > Hjelp for å vise den fullstendige brukerveiledningen. Søke i hjelpeemner Velg Programmer > Hjelp >. Om Garmin Live-tjenester Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester. Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten. Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link. Abonnere på Garmin Live-tjenester Du må installere programmet Smartphone Link på telefonen før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester. 1 Start programmet Smartphone Link på telefonen. 2 Velg Garmin live-tjenester. Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer. 3 Velg en tjeneste. 4 Velg prisen. 5 Velg Abonner. 6 Følg instruksjonene på skjermen. Smartphone Link Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth. Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester. Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet, synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til Smartphone Link. Laste ned Smartphone Link Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til programbutikken for telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og tilgjengelighet. Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon som støttes. Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om hvordan du laster ned og installerer programmer. Sende en posisjon fra telefonen til enheten Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på telefonen. 1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til en posisjon (se telefonens brukerveiledning). 2 Gå til programmenyen, og velg Smartphone Link. Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres posisjonen til nylige treff på enheten. Vise værmeldingen Du må koble enheten til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. 1 Velg Programmer > Vær. 2 Velg en dag. Det vises en detaljert værmelding for den dagen. Vise været nærme en annen by 1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisj.. 2 Velg et alternativ: Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen. Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og angir et navn. Vise værradaren Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link. Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger. 1 Velg Programmer > Vær. 2 Velg eventuelt en by. 3 Velg > Værradar. Vise værvarsler Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link. Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by. 1 Velg Programmer > Vær. 2 Velg eventuelt en by. 3 Velg > Værvarsler. Kontrollere veiforholdene Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link. 1 Velg Programmer > Vær. 2 Velg eventuelt en by. 3 Velg > Veiforhold. 8 Bruke programmene

11 Garmin Tracker LES DETTE Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre. Før du kan bruke funksjonen, må du koble enheten til en støttet smarttelefon som kjører Smartphone Link-appen. Garmin Tracker appen gjør det mulig å rapportere posisjonen din og følge andre, og for andre å følge posisjonen din. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. Konfigurere Garmin Tracker 1 Velg Programmer > Tracker > Kom i gang. 2 Følg instruksjonene på skjermen. Endre kallenavnet ditt Første gang du bruker Garmin Tracker appen, ber enheten deg om å angi et kallenavn. Du kan endre kallenavnet når som helst. 1 Velg Programmer > Tracker > > Profil. 2 Velg Red.. 3 Angi et kallenavn. Vise Garmin Tracker ID-en din Garmin Tracker ID-en gjør at andre brukere av Garmin Tracker appen kan identifisere enheten din. Andre brukere kan bruke Garmin Tracker ID-en din til å invitere deg som en følger. Velg Programmer > Tracker > > Profil. Følgere Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen din i en bestemt tidsperiode. Når den tidsperioden utløper, kan følgeren ikke lenger se posisjonen din. Du kan invitere en følger ved hjelp av en e-postadresse eller en Garmin Tracker ID. Hvis du inviterer en følger ved hjelp av en e- postadressen, må vedkommende følge deg ved hjelp av Garmin webområdet. Hvis du inviterer en følger ved hjelp av en Garmin Tracker ID, kan vedkommende følge deg ved hjelp av Garmin Tracker appen på enheten sin. Følge andre Før du kan følge noen ved hjelp av enheten, må denne personen invitere deg til å følge seg ved hjelp av Garmin Tracker ID-en din. 1 Velg Programmer > Tracker > Vis. 2 Velg en person. Posisjonen til den valgte personen vises på kartet. Invitere en følger Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen din i en bestemt tidsperiode. 1 Velg Programmer > Tracker > Følg meg. 2 Velg en mottaker, eller angi en e-postadresse eller Garmin Tracker ID. MERK: Garmin Tracker ID-en skiller mellom store og små bokstaver. 3 Velg Neste. 4 Velg en melding, eller skriv inn en melding. 5 Angi en varighet, og velg Neste. 6 Velg Send. Avbryte en følger Når du avbryter en følger, kan vedkommende ikke lenger se posisjonen din. 1 Velg Programmer > Tracker > Vis. 2 Velg. 3 Velg én eller flere følgere, og velg Stopp sporing. Aktivere kontoene dine på sosiale nettverk for Garmin Tracker appen Før du kan publisere posisjonen din på sosiale nettverk ved hjelp av Garmin Tracker appen, må du aktivere kontoene dine for sosiale nettverk i Smartphone Link-appen på smarttelefonen din. 1 Åpne Smartphone Link-appen på en kompatibel smarttelefon. 2 Velg > Sosiale nettverk. Dele status og posisjon Før du kan dele posisjonen og statusen din med Garmin Tracker appen, må du parkoble enheten din med en kompatibel smarttelefon som kjører Smartphone Link-appen. Garmin Tracker appen gjør det mulig å dele statusen og posisjonen din med kontaktene på smarttelefonen din og kontoer på sosiale nettverk. 1 Velg Programmer > Tracker. 2 Velg Her er jeg. 3 Velg hvem som skal motta statusoppdateringen din, og velg Neste. MERK: Du må installere de sosiale nettverksappene på smarttelefonen din før du kan legge ut statusen eller posisjonen din på kontoer på sosiale nettverk. 4 Skriv inn eller velg en melding. 5 Bekreft meldingen din, og velg Send. Skjule statusen Du kan skjule statusen og posisjonen din fra personer som følger deg. Velg Programmer > Tracker > Skjul meg. Turplanlegger En tur kan bestå av opptil 29 viapunkter og ett endelig bestemmelsessted. Du kan inkludere 125 tilpasningspunkter mellom hvert viapunkt. Om viapunkter Viapunkter er mellomliggende bestemmelsessteder i en tur. Et viapunkt vises med et oransje flagg på kartet. En tur kan inneholde opptil 29 viapunkter og ett endelig bestemmelsessted. Enheten varsler deg når du ankommer hvert viapunkt når du navigerer. Om tilpasningspunkter Tilpasningspunkter er mellomliggende punkter mellom bestemmelsessteder eller viapunkter, som kan brukes til å tilpasse retningen til ruten. Et tilpasningspunkt vises med en blå prikk på kartet. Du kan ha opptil 125 tilpasningspunkter mellom hvert bestemmelsessted eller viapunkt. Enheten varsler deg ikke når du ankommer hvert tilpasningspunkt når du navigerer. Planlegge en tur til et bestemmelsessted Du kan bruke turplanleggeren til å opprette en tur med ett eller flere bestemmelsessteder. 1 Velg Programmer > Turplanlegger. 2 Velg Ny tur. 3 Velg Velg startposisjon. 4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori, side 3). 5 Velg Velg. 6 Velg for å legge til et endelig bestemmelsessted. 7 Velg Neste. 8 Angi et navn, og velg Fullf.. Bruke programmene 9

12 Legge til punkter i en tur MERK: Hvis du vil legge til et tilpasningspunkt, må turen inneholde en startposisjon, minst ett viapunkt og et endelig bestemmelsessted. Når du oppretter eller redigerer en tur, kan du endre ethvert viapunkt til et tilpasningspunkt og ethvert tilpasningspunkt til et viapunkt. 1 Velg Programmer > Turplanlegger. 2 Velg Ny tur. 3 Velg Velg startposisjon. 4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori, side 3). 5 Velg Velg. 6 Velg for å legge til et endelig bestemmelsessted. 7 Velg for å legge til minst ett viapunkt. Viapunkter vises med oransje flagg. 8 Velg eventuelt det oransje flagget ved siden av et viapunkt for å endre det til et tilpasningspunkt. Tilpasningspunkter vises med en blå prikk. 9 Velg Neste. 10Angi et navn, og velg Fullf.. Planlegge en tur Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen, inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å nå frem til posisjoner på turen til rett tid. 1 Velg Programmer > Turplanlegger. 2 Velg en tur. 3 Velg en posisjon. 4 Velg Avgangstid eller Ankomsttid. 5 Velg en dato og klokkeslett, og velg Lagre. 6 Velg Varighet. 7 Velg hvor lang tid du planlegger å tilbringe på dette stedet, og velg Lagre. 8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3 7 for hver posisjon. Endre transportmodus for en tur Du kan endre transportmodusen som brukes i en lagret tur. 1 Velg Programmer > Turplanlegger. 2 Velg en tur. 3 Velg > Transportmodus. 4 Velg en transportmodus. 5 Velg Lagre. Navigere til en lagret tur 1 Velg Programmer > Turplanlegger. 2 Velg en lagret tur. 3 Velg Kjør!. 4 Velg en rute hvis du blir bedt om det. Redigere en lagret tur 1 Velg Programmer > Turplanlegger. 2 Velg en lagret tur. 3 Velg. 4 Velg et alternativ: Velg Gi nytt navn til tur. Velg Rediger bestemmelsessteder for å legge til og slette en posisjon eller for å endre rekkefølgen på posisjonene. Velg Slett tur. Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen. Dele turer Du kan dele turer med kompatible Garmin enheter ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi. 1 Plasser enheten innenfor 10 m (33 fot) fra en kompatibel Garmin enhet. 2 Velg Programmer > Turplanlegger > > Del > Bluetooth. 3 Velg en tur, og velg Fullf.. 4 Velg en enhet fra listen, og velg OK. Opprette en rundreiserute Enheten kan opprette en rundreiserute ved hjelp av en spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en destinasjon. 1 Fra skjermbildet Hjem velger du Programmer > Rundtur. 2 Velg Startposisjon. 3 Velg en posisjon, og velg Velg. 4 Velg Turattributter. 5 Velg et alternativ: Velg Velg en distanse for å planlegge ruten etter avstand. Velg Velg en varighet for å planlegge ruten basert på tid. Velg Velg et bestemmelsessted for å planlegge ruten basert på en spesifisert destinasjon. 6 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon. 7 Velg et alternativ: Hvis du har angitt en avstand eller varighet, velger du Fullf. > Beregn. Hvis du har angitt en destinasjon, velger du Velg. 8 Velg en rute, og velg Kjør!. Spor Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert klokkeslett, posisjon og høyde. Vise og lagre sporinformasjon 1 Velg Programmer > Spor > Aktiv. 2 Velg et alternativ: Hvis du vil vise alle sporsegmenter, velger du Alle segmenter. Hvis du vil vise et bestemt sporsegment, velger du bare dette segmentet. Sporet vises på kartet. 3 Velg. 4 Velg et alternativ: Hvis du vil lagre sporet, velger du Lagre spor. Hvis du vil lagre sporet som en tur, velger du Lagre som tur. Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du Høydeprofil. Tømme reisehistorikken Enheten registrerer reisehistorikken din, noe som gjør det mulig å se på tidligere spor og reiser. Du kan tømme reisehistorikken når som helst. Velg Innstillinger > Enhet > Tøm reisehistorikk. 10 Bruke programmene

13 TracBack Følge et nylig spor TracBack funksjonen registrerer det nyeste segmentet med bevegelse. Du kan følge et nylig spor tilbake til en tidligere posisjon. 1 Velg Programmer > TracBack. Det nylige sporet vises på kartet. 2 Velg Kjør!. Lagre et nylig spor som en tur Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere denne turen senere ved hjelp av turplanleggeren (Navigere til en lagret tur, side 10). MERK: TracBack appen viser det nyeste sporet. Hvis du vil se ytterligere sporinformasjon, bruker du Spor-appen. 1 Velg Programmer > TracBack. Det nylige sporet vises på kartet. 2 Velg > Lagre som tur. 3 Angi et navn, og velg Fullf.. Bruke kompasset MERK: Du må bevege deg for at kompasset skal kunne fastslå kursen. Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass. Velg Programmer > Kompass. Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen. Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet. Velg Programmer > Hvor jeg har vært. Bruke verdensuret 1 Velg Programmer > Verdensur. 2 Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg Fullf.. Vise verdenskartet Velg Programmer > Verdensur >. Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet. Stille inn en alarm 1 Velg Programmer > Alarmklokke. 2 Angi et klokkeslett. 3 Merk av for Alarm på. Bruke kalkulatoren Velg Programmer > Kalkulator. Konvertere enheter 1 Velg Programmer > Enhetskalkulator. 2 Velg eventuelt knappen ved siden av Konv.:, velg en kategori for måling, og velg Lagre. 3 Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet, og velg Lagre. 4 Velg feltet under enheten som skal konverteres. 5 Angi nummeret, og velg Fullf.. Angi vekslingskurser Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. Du kan oppdatere enhetskalkulatorens vekslingskurser. 1 Velg Programmer > Enhetskalkulator. 2 Velg knappen ved siden av Konv.:. 3 Velg Valuta, og velg Lagre. 4 Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen valuta, og velg Lagre. 5 Velg knappen nederst på skjermen som viser vekslingskursen. 6 Velg boksen ved siden av en valuta. 7 Angi en verdi, og velg Fullf.. 8 Velg OK. Mediespiller Mediespilleren kan spille av musikk og lyd fra disse kildene. Musikkfiler lagret på Navigator enheten. Bluetooth lyd fra en parkoblet telefon. Bluetooth lyd fra en kompatibel ipod-mp3-spiller. Om mediespilleren Før du kan bruke mediespilleren, må du parkoble enheten med kompatible Bluetooth hodetelefoner som støtter A2DP-profilen (Pare et trådløst hodesett, side 7). Velg for å spille av gjeldende spor. Velg for å justere volumet. Velg for å spille av sangen fra begynnelsen. Velg to ganger for å spille forrige sang på spillelisten. Velg for å hoppe til neste spor. Velg for å sette gjeldende spor på pause. Velg for å gjenta spillelisten. Velg for å spille av spillelisten i tilfeldig rekkefølge. Velg for å endre mediekilden. Spille av musikk Før du kan spille av musikk, må du parkoble enheten med kompatible Bluetooth hodetelefoner som støtter A2DP-profilen (Pare et trådløst hodesett, side 7). 1 Velg Programmer > Mediespiller. 2 Velg et alternativ: Velg for å endre mediekilden. Hvis du vil velge en sang, spilleliste eller mediefil, velger du Bla gjennom. MERK: Det kan ta opptil 30 sekunder før enheten har lastet ned musikkdataene den første gangen du blar gjennom mediefilene dine. Endre mediekilde Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på enheten. 1 Velg Programmer > Mediespiller >. 2 Velg en mediekilde. Redigere den gjeldende spillelisten Du må høre på musikk i mediespilleren for å kunne redigere gjeldende spilleliste. 1 Velg en spilleliste. 2 Velg et alternativ: Trykk på Legg til for å legge til et spor på slutten av spillelisten. Velg et spor og deretter Fjern sanger for å fjerne et spor fra spillelisten. Bruke programmene 11

14 Støttede filtyper Enheten støtter MP3-musikkfiler og M3U- og M3U8- spillelistefiler. Opprette en spilleliste 1 Velg Bla gjennom > Spillelister > Ny spilleliste. 2 Velg sporene du vil legge til i spillelisten. 3 Velg Tilbake når du er ferdig med å legge til spor i spillelisten. Opprette en spilleliste på en datamaskin 1 Ved hjelp av datamaskinen og et lydprogram kan du lage en spilleliste av musikkfiler. 2 Lagre en spilleliste eller M3U8-fil på samme plassering som musikkfilene. 3 Om nødvendig kan du bruke et tekstredigeringsprogram til å fjerne banen fra filnavnet i M3U-filer. 4 Overfør spillelisten og musikkfilene til enheten. VIRB fjernkontroll Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera på Kontrollere et VIRB actionkamera Før du kan bruke VIRB fjernkontrollfunksjonen, må du aktivere fjernkontrollfunksjonene på VIRB kameraet. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for VIRB. 1 Slå på VIRB kameraet. 2 På Navigator enheten velger du Programmer > VIRBfjernkontroll. 3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet. 4 Velg et alternativ: Velg Start opptak for å ta opp video. Velg Stopp opptak for å slutte å ta opp video. Velg Øyeblikksbilde for å ta et bilde. Trafikk LES DETTE Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt. Trafikkinformasjon er bare tilgjengelig via Smartphone Link. Om trafikk på ruten Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et varsel på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å unngå forsinkelsen. Du kan velge om alternative ruter skal brukes automatisk eller på forespørsel. Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede ankomsttiden. Vise kommende trafikkhendelser Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på. 1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute. Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet. 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer. Unngå trafikk på ruten manuelt 1 Gå til kartet, og velg. 2 Velg Trafikk på ruten. 3 Bruk eventuelt pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten. 4 Velg > Unngå. Velge en alternativ rute Hvis enheten ikke er konfigurert til å bruke alternative ruter automatisk, kan du starte en alternativ rute manuelt for å unngå en trafikkforsinkelse. 1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute. 2 Velg Alternativ rute. 3 Velg Kjør!. Vise trafikk på kartet Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten. 1 Gå til kartet, og velg > Trafikk. 2 Velg eventuelt > Tegnforkl. trafikk for å vise tegnforklaringen for trafikkartet. Trafikk i ditt område Søke etter trafikkhendelser 1 Velg > Trafikk > Trafikkforhold fra kartet. 2 Velg. 3 Velg et element i listen. 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser. Vise en trafikkhendelse på kartet 1 Gå til kartet, og velg. 2 Velg en hendelse. Forstå trafikkdata Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på trafikkartet. 1 Gå til kartet, og velg > Trafikk. 2 Velg Tegnforkl. trafikk. traffictrends Når funksjonen traffictrends er aktivert, bruker enheten historiske trafikkdata for å beregne mer effektive ruter. MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkt på dagen. Deaktivere traffictrends Hvis du ikke vil at enheten skal registrere trafikkdata, må du deaktivere traffictrends. Velg Innstillinger > Trafikk > traffictrends. Deaktivere trafikk 1 Velg Innstillinger > Trafikk. 2 Fjern merket for Trafikk. Databehandling Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring. MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre. Filtyper Enheten støtter disse filtypene. Kart og GPX-veipunktfiler fra mygarmin kartprogramvare, inkludert BaseCamp og HomePort (Egendefinerte punkter av interesse, side 15). Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader (Installere POI Loader, side 15). 12 Trafikk

15 MP3-lydfiler. Om minnekort Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare ( I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer. Installere et minnekort MERK: Enheten støtter minnekortene microsd, microsdhc og microsdxc. Den støtter ikke exfat. Minnekort må formateres som FAT32. 1 Fjern bakdekselet og batteriet fra enheten. 2 Sett inn et minnekort i sporet på enheten. 3 Skyv det inn til du hører et klikk. Koble enheten til datamaskinen Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten. 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen. På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin. Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum. Overføre data fra datamaskinen 1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til datamaskinen, side 13). Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum. 2 Åpne filleseren på datamaskinen. 3 Velg en fil. 4 Velg Rediger > Kopier. 5 Bla til en mappe på enheten. MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen. 6 Velg Rediger > Lim inn. Tilpasse enheten Innstillinger for kart og kjøretøy Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy. Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Kjøre kartvisning: Angir kartperspektivet. Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere. Karttema: Endrer fargen på kartdataene. Kartknapper: Angir snarveiene som vises på menyen for kartverktøy. Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse kartlagene, side 6). Dashbord: Angir dashbordoppsettet for kartet. Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt. Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke. Aktivere kart Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten. TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på 1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart. 2 Velg et kart. Navigasjonsinnstillinger Velg Innstillinger > Navigasjon. Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning. Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning når du navigerer vekk fra en aktiv rute. Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute. Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder. Avanserte omkjøringer: Angir lengden på en omkjøring. Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier. Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker. MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. Sikkermodus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren. Hopp over veipkt. auto.: Her kan du angi enheten til å hoppe over veipunkter automatisk. GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm. Skjerminnstillinger Velg Innstillinger > Skjerm. Orientering: Gjør det mulig å angi skjermen til portrett (vertikal visning) eller landskap (horisontal visning). Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet. Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen. Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm. Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten. Bluetooth innstillinger Slik åpner du innstillingene for Bluetooth: Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Bluetooth. Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi. Synlig: Gjør at trådløse hodetelefoner og telefoner kan finne enheten. Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten. Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enhetene dine med Bluetooth. Spill av musikk auto.: Spiller av musikk fra den kompatible Bluetooth enheten din automatisk når den er koblet til. Deaktivere Bluetooth 1 Velg Innstillinger > Bluetooth. 2 Velg Bluetooth. Trafikkinnstillinger Velg Innstillinger > Trafikk. Trafikk: Aktiverer trafikk. Tilpasse enheten 13

16 traffictrends : Aktiverer funksjonen traffictrends. Innstillinger for enheter og tid Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid. Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten. Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat. Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander. Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater. Innstillinger for språk og tastatur Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur. Talespråk: Angir språket for talemeldinger. Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt. MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn. Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk. Tastaturlayout: Angir tastaturlayout. Modusadaptivt tastatur: Angir at enheten velger optimal tastaturlayout ved bytting av transportmodus. Innstillinger for varsling av nærhetspunkter MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter. MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. Velg Innstillinger > Varsler for nærhetsp.. Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetspunkter. Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av for. Innstillinger for enhet og personvern Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger > Enhet. Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner. Garmin Lock: Gjør at du kan låse enheten ved å angi en firesifret PIN-kode og en sikkerhetsposisjon. Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker. MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata. Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold. Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for funksjonene mytrends, Hvor jeg har vært og Triplogg. Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene mytrends, Hvor jeg har vært og Triplogg. Gjenopprette innstillinger Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene. 1 Velg Innstillinger. 2 Velg eventuelt en innstillingskategori. 3 Velg > Gjenopprett. Tillegg Strømkabler Enheten kan tilføres strøm på flere måter. Strømkabel for bil USB-kabel Nettadapter (valgfritt tilbehør) Lade enheten Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter. Koble enheten til strømkabelen for kjøretøy når den er i bilbraketten. Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen som fulgte med. Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak. Ta vare på enheten LES DETTE Unngå å miste enheten i bakken. Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade. Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen. Ikke bruk damp med høyt trykk eller vann til å rengjøre enheten. Dette kan skade enheten. Enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner utenom vanlig bruk på motorsykkel eller i bil. Hvis du vil minimere risikoen for skade på enheten, må du unngå å miste den i bakken og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner. Rengjøre enhetens utside LES DETTE Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler. 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann. 2 Tørk av enheten. Rengjøre berøringsskjermen 1 Bruk en myk, ren og lofri klut. 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann. 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder. 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten. Unngå tyveri Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk. Fjern merket etter sugekoppen på frontruten. Ikke oppbevar enheten i hanskerommet. Registrer enheten på Forlenge batterilevetiden Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer. Sett enheten i dvalemodus (Gå inn i dvalemodus, side 2). Reduser lysstyrken på skjermen. Ikke la enheten stå i direkte sollys. Deaktiver Bluetooth (Deaktivere Bluetooth, side 13). Forkort tiden for tidsavbrudd for visning. 14 Tillegg

17 Bytte batteriet Hvis du må erstatte batteriet i enheten, kontakter du forhandleren for BMW Motorrad. Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få mer informasjon om hvor du skal avhende batteriet. Låse enheten Garmin Lock er et system som låser enheten din for å hindre tyveri. Hver gang du slår på enheten, taster du inn den firesifrede PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen. 1 Velg Innstillinger > Enhet > Garmin Lock. 2 Velg Lås enheten. Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy MERK: Strømkabelen for kjøretøy er et valgfritt tilbehør. LES DETTE Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt. Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren. 1 Løsne endestykket À. Egendefinerte punkter av interesse Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet. Installere POI Loader Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av programvaren POI Loader. 1 Gå til 2 Følg instruksjonene på skjermen. Bruke hjelpefilene til POI Loader Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen. Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører. Finne egendefinerte POIer Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI Loader (Installere POI Loader, side 15). 1 Velg Hvor skal du? > Kategorier. 2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori. Kjøpe tilbehør Gå til garmin.com/accessories. Feilsøking 2 Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â. 3 Installer en 3 A-kvikksikring. 4 Sett sølvtuppen i endestykket. 5 Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for kjøretøy Ã. Kjøpe tilleggskart 1 Gå til produktsiden for enheten på ( 2 Klikk på kategorien Kart. 3 Følg instruksjonene på skjermen. Fotobokser for rødt lys og hastighet LES DETTE Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet. MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller. Informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement. Du kan gå til mygarmin.com for å oppdatere kameradatabasen på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon. Grunnleggende data om fotobokser for rødt lys og hastighet kan følge med enheten for enkelte enheter og regioner. Medfølgende data inkluderer ikke oppdateringer eller et abonnement. Enheten innhenter ikke satellittsignaler. Kontroller at GPS-simulatoren er slått av. Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter. Enheten lader ikke i kjøretøyet Kontroller sikringen i strømkabelen for kjøretøy. Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket. Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom 0-45 C (mellom F). Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer. Berøringsskjermen reagerer ikke som den skal når jeg trykker på den 1 Slå av enheten. 2 Hold fingeren øverst til venstre på skjermen, og slå på enheten. 3 Hold på skjermen til enheten starter. Kalibreringsskjermen vises. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Sugekoppen fester seg ikke til frontruten 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. 2 Tørk av med en ren, tørr klut. 3 Monter sugekoppen. Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge Reduser lysstyrken på skjermen. Forkort tidsavbruddet for visning. Deaktiver Bluetooth (Deaktivere Bluetooth, side 13). Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i dvalemodus, side 2). Feilsøking 15

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

zūmo 590 Brukerveiledning

zūmo 590 Brukerveiledning zūmo 590 Brukerveiledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01706-38_0E Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning

nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning November 2014 Trykt i USA 190-01579-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

zūmo 300-serien Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01457-38_0D

zūmo 300-serien Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01457-38_0D zūmo 300-serien Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01457-38_0D Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

nüvi 2509/2609-serien Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-38_0C

nüvi 2509/2609-serien Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-38_0C nüvi 2509/2609-serien Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

nüvi 3507-/3508-serien Brukerveiledning

nüvi 3507-/3508-serien Brukerveiledning nüvi 3507-/3508-serien Brukerveiledning Mars 2013 190-01580-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

RV 760/Camper 760 Brukerveiledning

RV 760/Camper 760 Brukerveiledning RV 760/Camper 760 Brukerveiledning Januar 2014 190-01600-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

nüvi 55/56/65/66 Brukerveiledning

nüvi 55/56/65/66 Brukerveiledning nüvi 55/56/65/66 Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01654-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

nüvi 57/58/67/68 Brukerveiledning

nüvi 57/58/67/68 Brukerveiledning nüvi 57/58/67/68 Brukerveiledning Mars 2015 Trykt i Taiwan 190-01806-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

dēzl 570-serien Brukerveiledning

dēzl 570-serien Brukerveiledning dēzl 570-serien Brukerveiledning Juni 2015 190-01804-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

Garmin fleet 660 Brukerveiledning

Garmin fleet 660 Brukerveiledning Garmin fleet 660 Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01791-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

nüvi 3500-serien brukerveiledning Mars 2012 190-01387-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 3500-serien brukerveiledning Mars 2012 190-01387-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 3500-serien brukerveiledning Mars 2012 190-01387-38_0A Trykt i Taiwan 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

nüvi 2405-/2505-serien brukerveiledning modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595

nüvi 2405-/2505-serien brukerveiledning modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 nüvi 2405-/2505-serien brukerveiledning modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 Juni 2012 Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien 190-01355-38_0C Trykt i Taiwan a

Detaljer

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo-enheten GPS-antenne Av/på-knapp: Trykk og hold nede for å slå zūmo-enheten av/på. Trykk raskt for å justere styrken på bakgrunnsbelysningen.

Detaljer

Garmin fleet 670/670V Brukerveiledning

Garmin fleet 670/670V Brukerveiledning Garmin fleet 670/670V Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01792-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

nüvi 2709-serien Brukerveiledning April 2017 Trykt i Taiwan _0B

nüvi 2709-serien Brukerveiledning April 2017 Trykt i Taiwan _0B nüvi 2709-serien Brukerveiledning April 2017 Trykt i Taiwan 190-01783-38_0B 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

Garmin DriveSmart 50/60/70. Brukerveiledning

Garmin DriveSmart 50/60/70. Brukerveiledning Garmin DriveSmart 50/60/70 Brukerveiledning Januar 2016 190-01921-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

GARMIN DRIVE 51/61. Brukerveiledning

GARMIN DRIVE 51/61. Brukerveiledning GARMIN DRIVE 51/61 Brukerveiledning 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Camper 660. Brukerveiledning. Mai 2015 Trykt i Taiwan _0A

Camper 660. Brukerveiledning. Mai 2015 Trykt i Taiwan _0A Camper 660 Brukerveiledning Mai 2015 Trykt i Taiwan 190-01915-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Garmin Drive 40/50/60. Brukerveiledning

Garmin Drive 40/50/60. Brukerveiledning Garmin Drive 40/50/60 Brukerveiledning Januar 2016 190-01920-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Garmin DriveLuxe 50. Brukerveiledning

Garmin DriveLuxe 50. Brukerveiledning Garmin DriveLuxe 50 Brukerveiledning Februar 2016 190-01924-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

zūmo 395 Brukerveiledning

zūmo 395 Brukerveiledning zūmo 395 Brukerveiledning Mars 2016 190-02000-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

nüvicam Brukerveiledning Mai 2015 Trykt i Taiwan _0A

nüvicam Brukerveiledning Mai 2015 Trykt i Taiwan _0A nüvicam Brukerveiledning Mai 2015 Trykt i Taiwan 190-01874-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

dēzl 760 Brukerveiledning

dēzl 760 Brukerveiledning dēzl 760 Brukerveiledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01511-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

nülink! 2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2320, 2340, 2390

nülink! 2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2320, 2340, 2390 nülink! 2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2320, 2340, 2390 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

nüvi 3400-serien brukerveiledning modeller: 3410, 3450, 3460, 3490 Desember _0B Trykt i Taiwan

nüvi 3400-serien brukerveiledning modeller: 3410, 3450, 3460, 3490 Desember _0B Trykt i Taiwan Desember 2011 190-01357-38_0B Trykt i Taiwan nüvi 3400-serien brukerveiledning modeller: 3410, 3450, 3460, 3490 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig

Detaljer

nülink! 1695 brukerveiledning

nülink! 1695 brukerveiledning nülink! 1695 brukerveiledning 01102436 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Modellnummer: 01102436 Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet

Detaljer

zūmo 595 Brukerveiledning

zūmo 595 Brukerveiledning zūmo 595 Brukerveiledning Mars 2016 190-02001-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

GARMIN DRIVESMART 51/61. Brukerveiledning

GARMIN DRIVESMART 51/61. Brukerveiledning GARMIN DRIVESMART 51/61 Brukerveiledning 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig

Detaljer

dēzlcam Brukerveiledning

dēzlcam Brukerveiledning dēzlcam Brukerveiledning Juni 2015 190-01892-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

GARMIN DRIVELUXE 51. Brukerveiledning

GARMIN DRIVELUXE 51. Brukerveiledning GARMIN DRIVELUXE 51 Brukerveiledning 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

nüvi 3700-serien brukerveiledning

nüvi 3700-serien brukerveiledning nüvi 3700-serien brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

nüvi 1690 brukerveiledning

nüvi 1690 brukerveiledning nüvi 1690 brukerveiledning 01102291 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Modellnummer: 01102291 Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Detaljer

DNX8170DABS DNX7170DABS DNX5170DABS DNX5170BTS DNX317BTS DNX317DABS

DNX8170DABS DNX7170DABS DNX5170DABS DNX5170BTS DNX317BTS DNX317DABS DNX8170DABS DNX7170DABS DNX5170DABS DNX5170BTS DNX317BTS DNX317DABS GPS-NAVIGASJONSSYSTEM BRUKERVEILEDNING 2017 JVC KENWOOD Corporation IM392_Nav_E_Nb_00 2017 JVC KENWOOD Corporation Med enerett. I henhold

Detaljer

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Brukerveiledning August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

CAMPER 770. Brukerveiledning

CAMPER 770. Brukerveiledning CAMPER 770 Brukerveiledning 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

nüvi 42/52-serien Brukerveiledning Januar _0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brukerveiledning Januar _0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brukerveiledning Januar 2013 190-01530-38_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

dēzl 560 brukerveiledning

dēzl 560 brukerveiledning dēzl 560 brukerveiledning 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

DNX716WDABS DNX8160DABS DNX5160DABS DNX5160BTS DNX3160BT DNX516DABS

DNX716WDABS DNX8160DABS DNX5160DABS DNX5160BTS DNX3160BT DNX516DABS DNX716WDABS DNX8160DABS DNX5160DABS DNX5160BTS DNX3160BT DNX516DABS GPS-NAVIGASJONSSYSTEM BRUKERVEILEDNING 2016 JVC KENWOOD Corporation IM391_Nav_E_Nb_00 Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må

Detaljer

hurtigstartveiledning

hurtigstartveiledning montana 600-serien hurtigstartveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t Hurtigstartveiledning for Montana 600-serien 1 Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Garmin DriveAssist 50. Brukerveiledning

Garmin DriveAssist 50. Brukerveiledning Garmin DriveAssist 50 Brukerveiledning 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB

DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM366_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 10 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0

CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0 CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0 Innledning ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Approach G7 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Approach G10. Brukerveiledning

Approach G10. Brukerveiledning Approach G10 Brukerveiledning Februar 2016 190-01986-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning Rino 650N-serien hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM386_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 10 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

APPROACH X10. Brukerveiledning

APPROACH X10. Brukerveiledning APPROACH X10 Brukerveiledning 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brukerveiledning Juli 2013 190-01472-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN ZUMO 660 http://no.yourpdfguides.com/dref/2360025

Din bruksanvisning GARMIN ZUMO 660 http://no.yourpdfguides.com/dref/2360025 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C Approach G8 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

nüvi 1490TV brukerveiledning

nüvi 1490TV brukerveiledning nüvi 1490TV brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913) 397.8282

Detaljer

TILKOBLET NAVIGASJONSSYSTEM DNN9230DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON. IM365_Nav_E_Nb_00

TILKOBLET NAVIGASJONSSYSTEM DNN9230DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON. IM365_Nav_E_Nb_00 TILKOBLET NAVIGASJONSSYSTEM DNN9230DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM365_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 10 Bruke navigasjonssystemet 10 Hjelp når du trenger det

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

TILKOBLET NAVIGASJONSSYSTEM DNN9150DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON. IM387_Nav_E_Nb_00

TILKOBLET NAVIGASJONSSYSTEM DNN9150DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON. IM387_Nav_E_Nb_00 TILKOBLET NAVIGASJONSSYSTEM DNN9150DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM387_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 8 Bruke navigasjonssystemet 8 Hjelp når du trenger det

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer