c;'1 høgskolen i oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "c;'1 høgskolen i oslo"

Transkript

1 I ;'1 høsklen i sl ne: Relasjnsdataer Gruppe(r): lliib, llc, 2AA, 2AB, 2A2A, 2A ksaensppav Antall sider (inkl en består av: frsiden): Tillatte hjelpeidler: nekde: sa 145A at: 2. auqust 2004 Antall ppaver: 3 4 Alle trykte skrevne hjelpeidler I Fali veileder: Geir SkjevlinQ l ksaenstid Antall vedle: Kandidaten å selv kntrllere at ppavesettet er fullstendi. Ved eventuelle uklarheter i ppaveteksten skal du redejøre fr de frutsetniner du leer til runn fr løsninen. Avdelin fr inenlørutdannin. Pstbks 4 St. Qavs Jjss If: faks:

2 ppave 1 (50%) I landet rania finner vi de 4 universitetene rd, øst, Syd Vest. Universitetene finansieres til nå av ffentlie idler studiepener. Fr å høyne kvaliteten på frsknin utdannin har universitetene besluttet å nedsette en kite fr å knytte privat finansierinskapital til universitetssektren. Bidrasytere (ivere) deles inn i tre iverrupper: enkeltpersner, private fnd bedrifter. et er kiteens edleer s har kntakten ed iverne, de funerer s saksbehandlere. Fr hvert universitet settes det pp et årli ål fr den private finansierinen. Fr iverne skal det reistreres navn, hvilken iverruppe de tilhører frventet årli bidra. Fr hver iverruppe skal det så settes pp et årli ål. Hvert år ker universitetene saen fr definere hvilke prra de ønsker privat finansierin til, f.eks. runnfrsknin, anvendt frsknin, rafikkutstyr sv.. Flere universiteter kan saarbeide et prra, hvert universitet kan være enasjert i flere prraer. et skal reistreres hvr str andel av finansierinen universitetene skal ha, fr de prraene de deltar i. Saksbehandlerne (kiteedleene) identifiseres ved navn, det settes pp et årli ål fr den private finansierinen jenn hver saksbehandler. n saksbehandler fridler bare bidra fra ivere innenfr en. ruppe. n saksbehandler kan ta se av flere prra, på hvert prra kan det finnes flere saksbehandlere. Hvert enkeltbidra fra en iver skjer jenn en saksbehandler år bare tij et spesielt prra. Giverne kan dt i flere enkeltbidra til frskjellie prra. et er så uji at en iver kan i flere såbidra jenn året til et sae prra. nkejtbidra tij et prra fra en iver kan ver tid skje jenn frskjejjie saksbehandjere. (Vi 2

3 frutsetter at det alltid vil finnes en saksbehandler s kan ta se av et bidra.) nkeltbidraene skal reistreres ed tidsanivelse beløp. Universiteter, prra, ivere saksbehandlere er ytterpunkter i denne data dellen, unnå derfr å trekke inn entiteter s lier utenfr denne raen. a. b. Ten en R-dell der alle ane-til-ane relasjner er delt pp i en-til-ane relasjner. Sett pp et sett ed tabeller nralisert til KF, der det tydeli freår hva s er priærnøkler (understreket) freednøkler (stiplet). B! Pass pa at svarene a b sasvarer ed hverandre. ralfren KF (ain Key ral Fr) vil her si at alle føriner i datadellen er en lisk knsekvens av priærnøkler freednøkler i tabellene. Hvilke dener de enkelte attributter henter sine verdier fra, trener du ikke skrive ne. ppave 2 (30%) edenfr er et enkelt sett ed tabeller fra en frsikrinsvirkshet. Tabellene KU AGT er selvfrklarende. Tabellen FTYP anir frsikrinstypen (blifrsikrin, bilfrsikrin sv.). Tabellen FRSIKRIG innehlder alle frsikrinene, hve det jelder, hvilken type hvilken aent s ble benyttet ed ere. KU(K, avn, ) AGT(A, avn, ) FTYP(T, Type, ) FRSIKRIG(F, Kl, A, T, Frfall, Preie, ) Her er ntasjnen priærnøkkel freednøkkel. a. b.. d. e. Hvilke frsikrinstyper (Type) har kunden "Per Hansen"? Skriv ut alle kundenavn ed frsikrinstyper s aent "Jan Haen" har tatt se av. Srter etter kundenavn frsikrinstype. Skriv ut de frsikrinstypene (srtert etter type) s er tenet av færre enn kunder. Skriv ut den ttale frsikrinspreien fr alle kundene srtert etter navn. Skriv ut hvr ane frsikriner alle aentene har fridlet (navn antall) slik at aentene blir ranert etter antall frsikriner i synkende rekkeføle. 3

4 ppave 3 (20%) Tabellen AKSJR nedenfr er et frsla til virksheten på en tenkt børs ed tanke p kjøp sal av aksjer. Rekkefølen av attributtene er helt vilkrli, en alle er frklart nedenfr. AKSJR(Transnr, at, Tkde, s_kurs, Ant_aksjer, Selskap, _kurs, A, S_kurs, S_beh, ier, AS, s) Frklarin til attributtene: Transnr: t entydi nuer når aksjer skifter eier på børs. at: at fr en transaksjn nevnt ver. Tkde: fr sal 1 fr kjøp. s_kurs: Pris pr. aksje ved en transaksjn. Ant_aksjer: et ttale antall aksjer fr et selskap. Selskap: Selskapets navn på aksjene fr en transaksjn. _kurs: A: Aksjekurs ved børsslutt ntydi kde fr en aksjeeier. S_kurs: n aksjes pålydende kurs. S_beh: Antall aksjer en akjseeier har i et selskap (etter en ier: transaksjn). avnet til en aksjeeier. AS: ntydi kde fr et selskap. s: Antall satte aksjer fr en transaksjn. Tabellbeskrivelsen å studeres saen ed ekseplet vedleet. Tabellen AKSJR er en dårli løsnin s ikke vil funere på lf, en heller ikke er. praksis. en er in ppave er å splitte tabellen pp i flere nye tabeller slik at alle tabellene blir på inst KF (definert i ppave 1). et er vikti at du innfører nye attributter, at attributter ikke blir brte i det nye tabellppsettet ditt. et er ed hensikt ikke frsøkt å ani nen priærnøkkel fr tabellen AKSJR, en det er vikti at du anir priærnøkler freednøkler i de nye tabellene dine. 4

5 M.. '.p "C. la å) "I :...q "ij '" "5 1:(\ "5.. * r &1 all L' i e:.: :5" ' - r tn 1 C ") ru (:) C') :Q & " C') \Il :;,;1:; C -"C ' : " z IV al,-.. :-5 (:) b r) n, r) 1 === (T). r "t (T) r v M T"'i T"'i C\ r (Y) ;-f l,-.. :" :J. 0\ T. -.-I ' :J"I 'r "l1a r \Il "C ' \..,&, -n.., WQ; tn"l '.({, ";;..Q r r :z r "l r = "C'02: :J Qj "'0... la,.;. Ir ti) :«00 "'" a a R l. r;;;: ti) i::ij k " 8 r '""-- rn : ' IV Q) : 2 11). S: *, Ln C\J (j 001 r" & d) l.q) e:;,., r tn (f) - L; / p C\I '<t:. I Q) I a; - '1 l l 1J)1 li) P..,.! : ' e Ll) q k :& li "i5 tri f"'.. vm ta \ q 5 {Y)", LQ V " r, "::f...-"4 r - 5.., r--- 0'1 I ' li) e 1:) ry) I: 10 ) "C :s Q ' U"I ' ('IJ

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Min Økonomi Brukerveiledning

Min Økonomi Brukerveiledning Min Økonomi Brukerveiledning Gir deg full kontroll og oversikt over din Økonomi 1 Innholdsoversikt 1. Tilgang til Min Økonomi...3 2. Opprette regnskap...3 3. Opprette regler for kategorisering (med automatisk

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Kurs i ruter for øvde brukere

Kurs i ruter for øvde brukere Kurs i ruter fr øvde brukere Innføring g praktiske ppgaver Per Nrdland 1 Innhld Lagturneringer Generelt Serie Mnrad Flere mganger Parturnering Singelturnering Pengserie Par g Singel Butler i lagturnering

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Grafer og funksjoner

Grafer og funksjoner Grafer og funksjoner Fredrik Meyer Sammendrag Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er. Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Det forutsettes at du husker hva et koordinatsystem

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer