Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Markedsføring og etikk. Bokmål. Dato: 1. desember Tid: 4 timer / kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Markedsføring og etikk. Bokmål. Dato: 1. desember 2014. Tid: 4 timer / kl."

Transkript

1 Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Markedsføring og etikk Bokmål Dato: 1. desember 2014 Tid: 4 timer / kl Antall sider (inkl. forside og 8 s. vedlegg): 11 Antall oppgaver: 3 Tillatte hjelpemidler: Ingen Merknad: Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Besvarelsen skal merkes med kandidatnummer, ikke navn. Bruk blå eller sort kulepenn på innføringsarket. Emnekode: ØAADM1000 (ORD) 1

2 Oppgave 1 Markedsføring (teller 40% av karakteren) a) Relasjonsmarkedsføring (relationship marketing) har de siste 10 årene fått stadig økende betydning innenfor markedsføring rettet mot forbrukere (B2C) og mot bedrifter (B2B). Diskuter hva som menes med relasjonsmarkedsføring og hvorfor det er av økende betydning. Kom med eksempler. b) I mange bedrifter som bevisst jobber med relasjonsmarkedsføring, har vi de siste årene sett en klar dreining mot mer bruk av digitale medier i bedriftens markedskommunikasjon. En av de store satsningsområdene innenfor markedskommunikasjon i Den norske opera og ballett for sesongen 2015/2016 er viralmarkedsføring (viral marketing). Forklar begrepet, og kom med eksempler på hvilke tiltak som kan være egnet for DNOB. Oppgave 2 Markedsføring (teller 30 % av karakteren) Selskapet Hearos introduserte Sleep Pretty in Pink øreplugger på det amerikanske markedet i Pluggene er laget av et mykt skummateriale som lett former seg til øret. Produktet selges i detaljhandel (varehus, supermarked, dagligvare, apotek etc.) samt over internett (amazon.com etc.). Ørepluggene har i dag over utsalgssteder, og er regnet som markedsleder i USA. Hearos ønsker å introdusere Sleep Pretty in Pink på det norske markedet. Du blir leid inn som konsulent for å: Foreta segmentering (segmentation) av markedet Sette opp begrunnede forslag til valg av to målgrupper (target groups) Hearos bør satse på Foreta en posisjonering (positioning) for dine to målgrupper Det forutsettes at du tar utgangspunkt i relevant teori 2

3 Oppgave 3 Etikk (teller 30 % av karakteren) Viser til de 4 vedlagte avisartiklene fra Aftenposten og Dagens Næringsliv a) Hva står på spill for interessentene i den vedlagte saken om et mulig oppbrudd i drosjenæringen? Og hva står på spill for samfunnet? Analyser og vurdere en eller flere moralske problemstillinger med utgangspunkt i det vedlagte analyseskjema. b) Redegjør for en etisk teori, gjerne med utgangspunkt i saken foran eller andre aktuelle eksempler. Pek blant annet på hva som karakteriserer teorien, hvilke verdier som eventuelt er sentrale og hvilket menneskesyn den bygger på. Det kan være nyttig å peke på svakheter ved teorien, eller innvendinger mot den. Det kan være nyttig å trekke frem en person som har fremmet teorien. Det kan være nyttig å forklare kort hvordan den skiller seg fra andre etiske teorier. Analyseskjema Dere kan støtte dere til dette analyseskjemaet for å 1. beskrive: a) situasjonen b) personene som er involvert c) deres respektive mål, interesser og handlinger/valg d) hvilke regler som foreligger, samt e) hva slags valg eller alternativer som foreligger. 2. vurdere: a) hva er konsekvensene av de ulike alternativene? b) hva står på spill for personene? c) burde det vært handlet annerledes? d) bør regler endres? e) hva bør egentlig gjøres nå? 3

4 VEDLEGG 1 App til 100 milliarder truer taxibransjen - Gode ledere må følge med for ikke å bli tatt på senga, mener Berkeley-professor Morten T. Hansen. JEANETTE SJØBERG Aftenposten Oppdatert: 17. jun :15 - Den lederegenskapen som kreves i vår omskiftelige tid, er såkalt produktiv paranoia. Det vil si at du i ekstrem grad må ha antennene ute for alt som rører seg innenfor ditt marked. Hvis ikke blir man fort tatt på senga, sier den norske Berkeley-professor Morten T. Hansen. Hansen er spesielt kjent for ledelsesboken «Great by choice», som har blitt bestselger i USA. Berkeley-professor og ledelsesguru Morten T. Hansen mener den teknologiske revolusjonen krever ledere som evner å følge nøye med på hva som rører seg i eget marked for å henge med. Her har han undersøkt hva det er som gjør at enkelte bedrifter og ledere gjør suksess i turbulente tider. UTFORDRER TAXINÆRINGEN Som eksempel på bransjer som har sovet i timen, nevner han taxinæringen, som nå blir hardt utfordret i en rekke europeiske og amerikanske storbyer av den såkalte Uber-appen, som ennå ikke er tilgjengelig i Norge. Appen som gjør det mulig å «snike i taxi-køen» i over 70 byer i 38 land, har satt sinnene i kok blant taxisjåfører. Appen som er utviklet av det amerikanske selskapet Uber, gjør det mulig for alle som har bil å ta opp konkurransen med taxisjåførene. Kunder kan finne ut hvilken bil som er i nærheten, bestille taxi via appen, betale med registrert kredittkort og senere rangere sjåføren. Selskapet har på kort tid opplevd en nesten ufattelig verdiutvikling. Ifølge Wall Street Journal har investorer vært villige til å kjøpe seg inn i Uber til priser som verdsetter selskapet til rundt 100 milliarder kroner. LONDON-SJÅFØRER I MASSEPROTEST Tjenesten er finansiert av både Google og Goldman Sachs, og har fått taxinæringen til å rase. Tidligere denne uken arrangerte tusenvis av Londons taxisjåfører en streik i protest mot appen og andre lignende tjenester som truer taxinæringen. 4

5 Lignende protester har funnet sted i byer som Brussel, Toronto, Paris, Berlin og New York. - Se hvordan taxinæringen sliter nå på grunn av ny teknologi, utviklet fra Silicon Valley. Den gjør det mulig for alle som har bil å kjøre passasjerer som bruker appen. Det samme gjelder utfordringen hotellnæringen får med Air B'n'B, der privatpersoner kan leie ut rom. Bransjelederne har ikke her vært «paranoide» nok til å kunne fange opp dette tidlig nok, og nå møter de tøff konkurranse. En god leder må tenke nytt og annerledes, sier Hansen. PÅ NORGES-BESØK Aftenposten møter Hansen under et kort Norges-opphold, der han holder flere foredrag for norske bedrifter om hvordan man kan ha suksess i kjølvannet av en digital revolusjon. Teknologiske endringer skaper behov for fornyelse i alle bransjer, og for å klare det må bedriftene være kreative og lederne må ha antennene ute for alt som skjer i sin bransje, mener han. - Bilbransjen blir neste steg Hansen tror at i tillegg til taxi- og hotellnæringen, vil bilbransjen være den neste som står overfor enorme endringer på grunn av mulighetene ny teknologi gir. - Hver enkelt av oss bruker kanskje bilen 10 prosent av våre våkne timer. Tenk deg hvilke muligheter det gir hvis man kunne finne et marked der andre kan bruke bilen din når den ikke er i bruk, gjennom pooling, eller deling. Da ville man trengt færre biler. - Dette kan man også tenke seg ved flere private eiendeler. Hver enkelt av oss har en masse dyre eiendeler som hytter, senger, biler som i store deler av dagen ikke blir brukt. Utnytter man teknologi til å bruke disse eiendelene fornuftig, har man en rekke nye markeder å gjøre suksess i, mener Hansen. ARBEIDSLIVET ANNO 2020 Psykologiprofessor Adrian Furnham fra University College London holdt tidligere denne uken en forelesning om hvordan arbeidslivet ser ut i Han understrekte hvordan global konkurranse, høyere grad av innovasjon og stadig ny teknologi vil prege arbeidslivet fremover. - Endringene i arbeidslivet skjer så fort på grunn av ny teknologi. Man kan se at arbeidsgivere viser større interesse for studenter som kan vise til gründererfaring, selv om de er utdannet ved de beste universitetene. Hvorfor underviser man ikke mer i gründertankegang ved universitetene, undret Furnham. Også han trakk frem Uber-appen som et eksempel på hvordan ny teknologi raskt kan endre en hel bransje. 5

6 - Hvorfor trenger man taxisjåfører når man via en app kan finne en ledig bil? Teknologien har endret taxisjåførernes jobb fundamentalt, alt på grunn av en app. Det er ganske utrolig, sa Furnham. VEDLEGG 2 Forsikringsselskap advarer mot Uber Pop Hvis privatbiler brukes til kommersiell transport, gjelder ikke forsikringen, sier Tryg. Uber mener de driver med «samkjøring». Olav Eggesvik, journalist Aftenposten Oppdatert: 24. nov :42 Tjenesten Uber Pop møter sterk motstand fra drosjenæringen. Nå advarer også forsikringsbransjen mot å bruke tjenesten. Selskapet bak tjenesten hevder det er snakk om samkjøring, hvor en passasjer og bileier deler på kostnadene. Norges Taxiforbund mener det helt klart er ulovlig. Også forsikringsbransjen er skeptisk. Selskapene Osloby har snakket med, opplyser at private bilforsikringer har en egen klausul om at man ikke kan drive kommersiell transport. Da Osloby testet tjenesten Uber Black (se faktaboks), opplyste sjåføren at han kjørte for et annet selskap og at alle løyver og forsikringer var i orden. FORSIKRINGSSELSKAPENE KAN KREVE PENGENE TILBAKE Konsekvensen dersom denne klausulen brytes, kan da bli at forsikringsselskapet krever pengene tilbake fra sjåføren. - Alle som kjører passasjerer mot betaling, må ha en drosjeforsikring eller tilsvarende. Det står eksplisitt i avtalen for vanlig personbilforsikring at en privatbil ikke kan brukes til drosjekjøring. Du bryter forsikringsbestemmelsene dersom du bruker en privatbil til drosjevirksomhet, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring. Også If og Storebrand har slike vilkår i sine privatbilforsikringer. UBER MENER SJÅFØRER OG PASSASJERER ER GODT FORSIKRET Uber mener på sin side at forsikringsselskapene misforstår hva de faktisk driver med. 6

7 - Våre samarbeidspartnere på Uber Pop, som er i en testfase for et begrenset antall personer, driver med samkjøring. Det er ikke-kommersiell transport, hvor to privatpersoner deler på kostnaden det er å kjøre bil, sier Robin Reznik, General Manager for Uber i Stockholm. - Hva forsikring angår har hver bileier en forsikring for både fører og passasjer. Uber har også en egen forsikringsordning der passasjer og sjåfør er dekket. - Dersom forsikringsselskapene er av en annen oppfatning, vil Uber stille opp med pengene? - Jeg tror tolkningen som er gjort ikke er noe man skal gå ut fra at alle forsikringsselskaper gjør dersom de får en mulighet til å sette seg inn i hva dette handler om. Det er ikke kommersiell kjøring, det er samkjøring der fører og bileier deler på kostnadene. Mener forsikringen ikke gjelder Forsikringsselskapene ser ut til å være av en annen oppfatning. - Så langt vi kan se, er dette taxikjøring som krever løyve, sier Irgens i Tryg. SJÅFØRER KAN FÅ MILLIONKRAV Passasjeren vil være dekket, og selskapet vil dekke eventuelle skader som er forårsaket. Konsekvensen av å bruke bilen med privatforsikring til å frakte passasjerer mot betaling, kan bli at forsikringsselskapet krever pengene tilbake. På fagspråket kalles dette regress. - Det er en risikosport for dem som begir seg ut på denne type aktivitet uten å ha forsikringen i orden. Vi vil på det sterkeste fraråde folk å kjøre denne typen taxier og å være passasjer i denne typen taxier, sier Irgens. - Vi har skadesaker etter bilulykker der erstatningsbeløpet kan komme opp i flere millioner kroner. Får man regress mot seg og må betale dette selv, vil det gå hardt ut over privatøkonomien. TRYG RÅDER FOLK TIL Å STYRE UNNA Irgens advarer også privatpersoner mot å bruke tjenesten. - Som passasjer kan man ikke vite hvilken tilstand bilen er i, hvilke forsikringer sjåføren har eller om personen har førerkort i det hele tatt. Det er så mange usikkerhetsfaktorer at vårt råd er å styre godt klar. Hvis det er for å spare en hundrelapp, bør man spørre seg selv om det er verdt det, sier han. Uber viser på sin side til at de stiller en rekke krav til sjåførene, som blir intervjuet og må levere vandelsattest (se faktaboks). Dette endrer ikke Trygs oppfatning: 7

8 - Uber kan gjerne si at disse kravene blir stilt, men hvordan blir dette kontrollert og fulgt opp? FAKTABOKS Dette er tjenestene som er lansert: Selskapet har lansert to tjenester i Oslo: Uber Pop og Uber Black. Uber Black er åpen for alle passasjerer. Der kan man bestille henting med en limousin eller finere bil. Sjåførene har løyve. Uber Pop er foreløpig bare tilgjengelig for et begrenset antall personer. Der kan sjåfører plukke opp passasjerer i sine privatbiler. Prisen bestemmes av Uber, som tar betalt via en app og fordeler pengene til sjåførene. Disse kravene stiller uber til sjåførene: Sjåføren må være minst 21 år og ha hatt førerkort i minst tre år Bilen blir inspisert og kan ikke være eldre enn 2004-modell Bilen må være forsikret Sjåføren må gjennom et intervju med Uber, og får opplæring i hvordan tjenesten fungerer Sjåføren må ha et rent rulleblad og vise vandelsattest I tillegg kan brukere skrive anmeldelser av sjåføren etter turen. Kilde: Robin Reznik/General Manager, Uber Stockholm VEDLEGG 3 Kjørende monopol Taximarkedet er overmodent for en teknologisk kollisjon. Bård Bjerkholt Dagnes Næringsliv Oppdatert: :05 Uber, som kobler villige sjåfører og passasjerer gjennom en app, svingte denne uken inn i det norske taximarkedet. Det gikk ikke upåaktet hen. Mens Forbrukerrådet er positive, mener drosjeeierne at det amerikanske selskapet kjører på rødt. Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet ser ut til å mene at det muligens kan passere som drosjegrønt. «Vi har jo ikke forbudt Uber spesifikt å etablere seg i Norge, men vi gjør oppmerksom på gjeldende regler», sier han til DN. 8

9 Hoksrud sier også at «det er på høy tid å modernisere regelverket». Det har han helt rett i. Da norske myndigheter ved årtusenskiftet avviklet prisreguleringen i drosjemarkedet i de største norske byene, trodde mange at det ville resultere i lavere priser. Slik har det ikke gått. «Samtlige sentraler i Akershus har priser som ligger over de maksimale prisene i regulerte områder», heter det i en rapport fra Forbrukerrådet, som utførte en undersøkelse av det norske markedet i Enhver som har tatt taxi i en norsk storby, kan selv konstatere at mangel på drosjer ikke kan være forklaringen. Dem er det flust av. Så hva er galt med taximarkedet? Økonomer peker på to forhold. Det ene er at taxiene, for å få til en noenlunde rasjonell match mellom kunder og biler, må organiseres i sentraler, noe som i seg selv legger en demper på incentivene til å konkurrere på pris. Det andre er at enhver taxi ute på gaten, sett fra nærmeste kundes ståsted, er et kjørende monopol. Når man praier en taxi, stopper det ikke to ulike tilbydere, det stopper én. Dermed havner man i den paradoksale situasjon at et uregulert marked resulterer i skyhøye priser og en haug med ledige taxier. Forsøker man å begrense antall løyver, tas den høye prisen ut som profitt for drosjeeierne i stedet for overkapasitet. Et taxiløyve i New York koster, ifølge Bloomberg BusinessWeek, rundt én million dollar. Ifølge NHH-professor Rolf Jens Brunstad, som arbeider med å utvikle en modell for å analysere taximarkedet i Bergen, kan myndighetene gjennom prisregulering sørge for et optimalt antall taxier og dermed lavere priser til forbrukerne. Men det er i teorien. Den som skal regulere har ifølge Brunstad sjelden god nok informasjon til å sette riktig pris. Nyvinninger som Uber kan imidlertid bøte på markedssvikten. Den digitale kobling av sjåfør og kunde overflødiggjør den gammeldagse taxisentralen. Ubers forretningsmodell, der prisene varierer med etterspørselen, tillater også en mer smidig regulering av tilbudet. Det blir ikke nødvendigvis billig å komme seg hjem fra julebordet, men man kommer seg hjem. Når drosjenæringen advarer mot Uber, handler det dels om å bevare egne privilegier, dels om relevante innvendinger. Selv om det jo har en viss underholdningsverdi å overvære taxieiere reise seg i kampen mot svart arbeid, har de et poeng: Uber ligner til forveksling på en pirattaxi i sort metallic. Det bør by på motforestillinger. Det er like fullt grunn til å høre på Forbrukerrådets fagdirektør Anne Haabeth Rygg, som peker på de positive konsekvensene av den nye delingsøkonomien som Uber representerer. Uber er ikke alene. Ulike apper med ulike løsninger er i ferd med å revolusjonere taximarkedet fra Johannesburg (SnappCab) til Osaka (Hailo). Kombinasjonen av villige sjåfører og smarttelefoner vil heller ikke forsvinne, selv om myndighetene stikker hodet i sanden. Taxirevolusjonen kan muligens parkeres med strenge nok regler, men spørsmålet er om det er noe myndighetene bør bruke tid på. I en næring der hverken markedsløsninger eller prisregulering hittil har vist seg å være særlig vellykket, taler mye for at det uansett er på tide å prøve noe nytt. 9

10 VEDLEGG 4 Ubers satsing i Oslo møter motstand Taxiappen Uber vil utfordre taxinæringen i Oslo, til tross for klare advarsler. Samferdselsdepartementet mener virksomheten er «klart ulovlig». Henrik arneberg Aftenposten Oppdatert: 19. nov :42 Onsdag åpner Uber sin første tjeneste i Oslo. I første omgang vil de utfordre privatsjåførmarkedet. Samtidig starter en lukket prøve av tjenesten Uber Pop i konkurranse med drosjenæringen, skriver Dagens Næringsliv. Vi er i ferd med å knytte til oss sjåfører og vil invitere nordmenn som har registrert seg hos oss, til å prøve tjenesten i et halvt års tid, sier Jo Bertram, direktør for Uber i Storbritannia og Norden. Organisert form for pirattaxi? I andre land der Uber har etablert seg, er det blitt konflikter med den etablerte drosjenæringen. Mange mener selskapet driver en organisert form for pirattaxi. Ubers forretningsmodell går ut på å la personer sitte på med frivillige sjåfører. Kommunikasjonssjef Atle Hagtun i Norges Taxiforbund sier til Aftenposten at han stiller seg uforstående til at det Uber driver med kan gjøres lovlig. - Ubers hovedkonsept - med at privatpersoner kjører kunder i egen bil - er klart ulovlig, sier han. Dramatisk fall i tilbudet Hagtun mener at Ubers konsept forutsetter at behovsprøvingen i lovverket bortfaller, og at det blir fritt fram for alle som vil å tilby taxitjenester. - Kjøreplikten døgnet rundt oppheves da, og det vil bli dramatisk fall i tilbudet over hele landet. I storbyene vil det bli fullt kaos av alle som vi forsøke å tjene noen penger på si. Ingen land har greid å kontrollere en slik virkelighet. Svært mange byer har reregulert etter at de har sett konsekvensene av et frislipp, sier han. Samferdselsdepartementet: Ulovlig Hagtun får støtte fra statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet. Dette er helt klart ulovlig. Skal man ta penger for å kjøre noen eller noe i Norge, skal man ha løyve og kjøreseddel, uansett om det er snakk om et lukket prøveprosjekt eller ikke, sier Hoksrud til Dagens Næringsliv. Uber har ikke fått løyve for personbefordring mot vederlag av Oslo kommune. 10

11 Vi ønsker å utforske om dette kan gjøres innenfor lovverket i Norge. Vi vurderer å la en tredjepart vurdere dette for oss, sier Bertram. Hagtun i Norges Taxiforbund tror ikke Uber vil få innpass. - Men hvis politikerne på Stortinget - mot all formodning - ønsker slike tilstander, vil næringen tilpasse seg og ta opp konkurransen. Vi krever konkurranse på like vilkår, sier han. 11

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Megatrendene Super Computeren Sosiale medier 1998 2004 -> 2007 Nettskyen Internet of things

Detaljer

Dato: Torsdag 1. desember 2011

Dato: Torsdag 1. desember 2011 Fakultet for samfunnsfag Økonomiutdanningen Investering og finansiering Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 2011 Tid: 5 timer / kl. 9-14 Antall sider (inkl. forside): 9 Antall oppgaver: 4 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Mikroøkonomi I Bokmål Dato: Fredag 5 desember 04 Tid: 4 timer / kl 9-3 Antall sider (inkl forside): 7 Antall oppgaver: 3 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Mikroøkonomi I Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 013 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 7 Antall oppgaver: 3 Tillatte

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Grunnskolelærer 1-7 Matematikk Dato: Tirsdag 27.mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider (inkl. forside): 6 Antall oppgavedeler: 2 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSFAG EKSAMEN. MF-104 Markedsføring og Reiselivet

FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSFAG EKSAMEN. MF-104 Markedsføring og Reiselivet FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSFAG EKSAMEN Emnekode: Emnenavn: MF-104 Markedsføring og Reiselivet Dato: 3. mai Varighet: 0900 1200 Antall sider inkl. forside 6 Tillatte hjelpemidler: Merknader: Ordbok

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i nye Silicon Valley-bedrifter.

Detaljer

Her hviler halve Bispelokket

Her hviler halve Bispelokket Bilag 51 16.000 tonn betong- og armeringsjern fra Bispelokket endte på ulovlig vis her hos Herstua Grus på Maura i Nannestad. Grustaket hadde ikke lov å ta imot betongavfall. Det er påvist olje- og PCB-forurenset

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotekutvikling Bokmål/nynorsk Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Oppgavesettet består av: 5 sider (inkl. forside) Antall

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at X har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 tredje ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at X har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 tredje ledd. Dato: 07.11.2012 Ombudets uttalelse A hevder at X har utsatt ham for forskjellbehandling ved flere anledninger, og viser til et konkret eksempel hvor han opplevde at tre biler nektet å kjøre ham fordi

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag. Eksamen i: Fysikk for tretermin (FO911A)

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag. Eksamen i: Fysikk for tretermin (FO911A) Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Fysikk for tretermin (FO911A) Målform: Bokmål Dato: 26/11-2014 Tid: 5 timer Antall sider (inkl. forside): 5 Antall oppgaver: 5 Tillatte

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2016

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2016 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 016 Oppsummering av de store linjene - 016 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen for fjerde året på rad. Dette er særlig

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. San Francisco og Silicon Valley, 1 4 februar 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. San Francisco og Silicon Valley, 1 4 februar 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS San Francisco og Silicon Valley, 1 4 februar 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i Silicon Valleybedrifter. Det pågår en ekstrem utvikling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: Eksamensdag: Onsdag 13. mai 2015. Tid for eksamen: 10.00 14.00. Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Gruppe 8. Fremtidscamp 2016

Gruppe 8. Fremtidscamp 2016 Delings og sirkulærøkonomi Gruppe 8 Fremtidscamp 2016 1 Innholdsliste: 1. Introduksjon: s.3 2. Delingsøkonomi: 2.1. Problemstillingen s.4 2.2. Hvordan kan problemet løses s.4 5 2.3. Fordeler og utfordringer

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse. Makroøkonomi. Bokmål. Dato: Torsdag 22. mai 2014. Tid: 4 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse. Makroøkonomi. Bokmål. Dato: Torsdag 22. mai 2014. Tid: 4 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse Makroøkonomi Bokmål Dato: Torsdag 22. mai 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 6 Antall oppgaver: 3 Kandidaten besvarer alle

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

DIG2100 Digital markedsføring

DIG2100 Digital markedsføring Anneli Rutefjord DIG2100 Digital markedsføring Hjemmeeksamen individuell Høyskolen Kristiania VÅR 2016 Denne oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Høyskolen Kristiania. Høyskolen Kristiania

Detaljer

Høgskolen i Hedmark RORG120 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Høgskolen i Hedmark RORG120 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI fi) Høgskolen i Hedmark RORG120 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 18. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 13. januar 2015 Tillatte

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømmeindekser 201 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente

Detaljer

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig

Detaljer

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Nordisk vannskadeseminar Oscarsborg den 1. september 2011 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Mange tror at forsikringsselskapene kan

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2004 Næringsøkonomi Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 29 SØK2004 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2 Bokmål Eksamensinformasjon for Del 2 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 2 09.00 14.00, totalt 5 timer Del

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler 2013 Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler Valg av produkter www.forbrukeradvokaten.no Ville dere omlakkert en bil hvis jeg kom med lakken jeg ville dere skulle

Detaljer

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge Paul Chaffey, Abelia Antall bedrifter i Abelia 2001-05: 420 370 Nå: 448 medlemsbedrifter 320 270 220 170 Start: 187 medlemsbedrifter

Detaljer

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Finansnæringen under press internasjonalt - Occupy Wall Street kampanjer i USA og store

Detaljer

Hass & Associates Online Reviews: India på randen av en Tech 'Gullrushet'

Hass & Associates Online Reviews: India på randen av en Tech 'Gullrushet' Hass & Associates Online Reviews: India på randen av en Tech 'Gullrushet' Teknologi bransjens nye Bay Area hub kan være ganske langt fra San Francisco. Bengalbukta utvikler seg til å bli neste het oppstart

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Statistiske metoder Bokmål Dato: Torsdag 19. desember Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 8 Antall oppgaver: 3 Oppsettet

Detaljer

Delingsøkonomien. Et gode eller et onde? Tor W. Andreassen Professor NHH Leder Center for Service Innovation (CSI)

Delingsøkonomien. Et gode eller et onde? Tor W. Andreassen Professor NHH Leder Center for Service Innovation (CSI) Delingsøkonomien Et gode eller et onde? Tor W. Andreassen Professor NHH Leder Center for Service Innovation (CSI) Utfordringer Omstilling av økonomien Nedskalering ogoppsigelser Automatisering og robotifisering

Detaljer

Taximarkedet i Norge Trym Fuglestad Eidsheim Juni, 2015

Taximarkedet i Norge Trym Fuglestad Eidsheim Juni, 2015 Taximarkedet i Norge Trym Fuglestad Eidsheim Juni, 2015 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: ØKONOMI OG ADMINISTRASJON TOÅRIG MASTER (SIV.ØK.) OPPGAVEN

Detaljer

Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011

Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011 Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011 Det er lettere å slippe unna med en uforståelig og vanskelig tekst enn noe som er enkelt, klart og tydelig Hva er en barnehage?

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Rapport 2013 «NRK sitt omdømme i Norges befolkning er stabilt sterkt» Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING Norgestaxi AS Akersbakken 12 0172 OSLO Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2431-8- PCG 26.09.2012 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET

Detaljer

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

planer og aktiviteter for 2007

planer og aktiviteter for 2007 planer og aktiviteter for 2007 Forbruket øker Både i tonnasje og i verdi Frukt og grønnsaker (eks. poteter) øker til sammen med 6,7% fra 2004 til 2005 Sammenlignet med andre land i Europa er Norge et av

Detaljer

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for Forbrukerrådets høring... 4 1.3 Formålet med høringen... 5 1.4

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Muntlig eksamen i historie

Muntlig eksamen i historie Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Fredag 4. desember 2015 Tid for eksamen: 14.30 (4 timer)

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Korrupsjonsproblemet. Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as. Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06

Korrupsjonsproblemet. Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as. Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06 Korrupsjonsproblemet Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06 Kort om meg Sigve Soldal Bjorstad Partner og spesialrådgiver i Geelmuyden.Kiese Leder markedsgruppen

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

KONKURRANSE I TAXI MARKEDET. Sluttrapport. www.nhh.no

KONKURRANSE I TAXI MARKEDET. Sluttrapport. www.nhh.no KONKURRANSE I TAXI MARKEDET Sluttrapport www.nhh.no Innholdsfortegnelse sluttrapport 1. Forord 2. Kundeundersøkelse i Bergens markedet 3. Simulering av konkurranseforhold i Bergen taxi marked Egenskaper

Detaljer

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Hicham El Houssaini Trafikant- og kjøretøyavdelingen Vegdirektoratet 29.10.2014 Kompetanseheving for taxisjåfører Statens vegvesen satt i gang

Detaljer

Førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI. IT-startups: Store behov, få midler? Forskningsparken, 30. september 2011

Førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI. IT-startups: Store behov, få midler? Forskningsparken, 30. september 2011 Førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI IT-startups: Store behov, få midler? Forskningsparken, 30. september 2011 Smart i hvilken forstand? Smart for hvem? Å være smart forretningsmann i

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes.

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Skjulte egenskaper Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Nobel-prisen 2001: George Akerlof, Joseph Stiglitz, Michael Spence Noen eksempler

Detaljer

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Jeg er journalist i IT-bransjens nettavis digi.no, som også er Norges første nettavis uten en papirutgave i ryggen. Før det var jeg webansvarlig,

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 18.11.2015 SAM3006 Marknadsføring og leiing 2 / Markedsføring og ledelse 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE SAS INSTITUTE GLOBALT I NORDEN I NORGE HVEM ER VI? VERDENS STØRSTE PRIVATEIDE IT-SELSKAP 14.000 ANSATTE

Detaljer

EKSAMEN. Fordypning i digital arbeidsflyt. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag

EKSAMEN. Fordypning i digital arbeidsflyt. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag KANDIDATNUMMER: EKSAMEN FAGNAVN: FAGNUMMER: Fordypning i digital arbeidsflyt IMT5131 EKSAMENSDATO: 05.12.2005 SENSURFRIST: 26.12.2005 KLASSE: TID: 09.00 13.00 FAGLÆRER: Rune Hjelsvold Faglærer kontaktes

Detaljer

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Google-sjef Larry Page kan bli tilgitt for å være i dårlig humør denne helgen. På hans selskapets Q1 2014 inntjening samtale, hans folk leverte

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig!

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! 1 av 7 05.01.2016 21:50 medier24.com Gard L. Michalsen Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! Tom

Detaljer

Behov for en matlov?

Behov for en matlov? Behov for en matlov? Professor Lars Sørgard Norges Handelshøyskole og BECCLE BECCLE Seminar om matmarkedet Oslo, 5. mai 2015 http://beccle.no post@beccle.uib.no Et bakteppe Begrenset konkurranse i dagligvaremarkedet

Detaljer

@hpnhansen / HansPetter.info

@hpnhansen / HansPetter.info Hans-Petter Nygård-Hansen Senior Business Advisor Geelmuyden.Kiese Social Business @hpnhansen / HansPetter.info Hans-Petter Nygård-Hansen hpnhansen på hpnhansen på hpnhansen på hpnhansen på Født og oppvokst

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Strømnett og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Pladsen Temadag Tariffer i distribusjonsnettet, 14. mai 2008 Bakteppet Når ingen spesiell forventning er skapt, vil folk

Detaljer

Søk i arkivet: forsiden Papirutgaven i PDF. Søk

Søk i arkivet: forsiden Papirutgaven i PDF. Søk Page 1 of 12 Søk i arkivet: Søk Forsiden finans bedrifts-it min it [Esc] 3GSM Debatt forum diskuterte saker kommentarer Tjenester it kalender jobbsøk bedriftssøk kontraktsbørsen verktøykasse forsiden Papirutgaven

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

SV Pedagogikk, kommunikasjon og psykologi i et helseperspektiv

SV Pedagogikk, kommunikasjon og psykologi i et helseperspektiv SV-136 1 Pedagogikk, kommunikasjon og psykologi i et helseperspektiv Kandidat 1607 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Forside SV-136 24. mai 2016 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (40

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer