Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår."

Transkript

1 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer informasjon finner du her: Disse reisebestemmelsene gjelder for alle bookinger gjort av en passasjer (du) gjennom DFDS Seaways (oss), eller via reisebyråer/agenter og andre samarbeidspartnere. Ferjesambandet er betjent av DFDS Seaways (DFDS A/S, eller datterselskaper) eller andre angitte leverandører. Reisebestemmelsene gjelder for all passasjertransport og deres bagasje, når reisen er bestilt gjennom DFDS Seaways eller våre leverandører. En person som ledsager (i) et kommersielt kjøretøy eller (ii) levende dyr som dekkes av en avtale om befordring av gods (her; sjåføren), ansees ikke som passasjer i henhold til bestemmelsene, hvis ikke annet er avklart skriftlig. Dette innebærer at sjåføren ikke er underlagt rettighetene som følger EU forordningen (EC) Nr 1177/2010, om passasjerrettigheter til sjøs. Vedkommende har heller ikke rett til å klage eller kreve erstatning ved forsinkelser (se punkt 13). Likevel er sjåføren pålagt å følge alle punkt i reisebestemmelsene, og vårt ansvar til sjåføren er begrenset i overenstemmelse med relevante konvensjoner. Hvis du har kjøpt din reise eller tjeneste gjennom en virksomhet innen shipping/jernbane/veitransport/luftfart, vil det her være den aktuelle virksomhetens egne transportbetingelser som gjelder. Begrensninger og ansvar i reisebestemmelsene Reisebestemmelsene inkluderer begrensninger og unntak i forbindelse med vårt ansvar for dødsfall, personskade, økonomiske tap og skade på eiendom, også som følge av uaktsomhet fra vår side. Utover disse reisebetingelsene gjelder konvensjonene relatert til frakt av passasjer og deres bagasje til sjøs 1974 som et supplement, og/eller regulert av gjeldende lovgivning, men ikke begrenset til EU-forordningen nr. 392/2009 (som sammen er referert til som «Athen Konvensjonen) og EU-forordningen nr. 1177/2010 om passasjerens rettigheter på reiser til sjøs og ved innlands vannvei («Passasjerrettighets konvensjonen»). I de fleste tilfeller begrenser Athen Konvensjonen vårt ansvar for dødsfall og personskade på passasjerer, og/eller tap eller ødeleggelse av passasjerens bagasje, og har spesielle bestemmelser for verdisaker. Vi viser til seksjon 16 (Vårt ansvar ovenfor deg for personskade, ødeleggelse av bagasje etc.). En oppsummering av EU-forordningen 392/2009 finner du via følgende link: Passasjerrettighetsforordningen begrenser også vårt ansvar under visse omstendigheter. Vi viser til seksjon 12 (Endringer eller avbestillinger forårsaket av deg). En oppsummering av disse bestemmelsene finner du via følgende link: Når vi refererer til SDR, betyr dette «Special drawings rights», som definert av det internasjonale pengefondet, vennligst se: Reisekategorier Vær vennlig og legg merke til at våre reisebestemmelser varierer avhengig av om du har booket en «gruppebooking», en «pakketur» eller «andre reisearrangementer». Gruppebooking

2 En «gruppebooking» er alle typer reiser som inkluderer 8 personer eller fler. Pakkereise Her mener vi arrangementer som faller under «pakkereiser» i den Norske pakkereiseloven. - En pakketur defineres ved en kombinasjon av minst to av følgende elementer når disse er solgt, eller tilbudt for salg, til en inkluderende pris, og når det gjelder for en periode på mer enn 24 timer, eller inkluderer overnatting. 1) Transport 2) Overnatting 3) Andre arrangementer som utgjør en betydelig del av reisen Hvis annet ikke er nevnt, vil ikke det å sove ombord på skipet utgjøre overnatting. Andre reisearrangementer Alle andre bookinger enn gruppebookinger og pakkereiser, faller under «andre reisearrangementer». Dette gjelder også booking av skipsreiser eller hvis deler av reisen er booket på ulike tidspunkt. Et minicruise er en skipsreise med utreise og retur og to sammenhengende overnattinger om bord på samme skip, og er ansett som «andre reisearrangementer». Sikkerhet og værforhold etc. Når man reiser med DFDS Seaways er helse og sikkerheten til skipet og alle ombord, det viktigste hensyn. Vi er berettiget til, av sikkerhetsmessige årsaker, å undersøke passasjerer og deres bagasje. I mange situasjoner styres vi av en tredjepart, og i noen tilfeller, kanselleringer og forsinkelser som følge av værforhold, inkludert sterk vind, sjø eller strøm, vanskelige isforhold, ekstrem høy- eller lavvann, orkaner, tornadoer og oversvømmelser (her; værforhold), som utgjør fare for skipets sikkerhet. Det kan også oppstå andre utenforstående omstendigheter, som verken vi eller våre samarbeidspartnere er ansvarlige for; for eksempel krig, trussel om krig, terrorisme, brann, industrielle konflikter, naturkatastrofer, atomkatastrofer, tekniske problemer og/eller ekstraordinære omstendigheter som forhindrer skipet å seile (her vil vi henvise til omstendigheter som «force majeure».) Når dette er sagt anbefaler vi at du kontakter kundeservice på tlf for informasjon og forsikring om at slike tilfeller ikke har inntruffet og vil påvirke din reise. 2. Booking Du kan booke direkte hos oss på eller ved å ringe vår kundeservise på telefon Du kan også booke via reiseagenter og byråer som har spesielle avtaler med oss. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du lurer på om et selskap er en av våre samarbeidspartnere. Når du booker en reise med oss, er du pålagt å oppgi fulle navn og fødselsdatoer for alle individuelle passasjerer som skal reise på bookingen. Alle navn må være i samsvar med vedkommende sitt pass eller godkjente bilde ID (førerkort eller bankkort med bilde). Det er til enhver tid passasjerens eget ansvar å oppgi korrekt navn og fødselsdato til oss. Bookinger vil kun bli akseptert hvis du godtar reisebestemmelsene. Når du har gjennomført en booking, vil du motta et booking nummer, og på dette stadiet foreligger en bindende kontrakt. Vi vil så sende deg reisebekreftelsen via post eller , hvor alle reisedetaljer er nedskrevet. Du må lese gjennom og bekrefte

3 reisedetaljene. Vær spesielt oppmerksom på at du har tilstrekkelig person- og bilforsikring til å dekke reisen. Du må kontakte oss umiddelbart om noe ikke skulle stemme. Det er en forutsetning for enhver booking uansett pris og om det er en gruppe/pakkereise at antallet passasjerer i en lugar ikke overskrider det lovlige antallet i.f.t. sengeplasser, pluss ett barn på under 4 år. Disse bestemmelsene gjelder for alle booking kategorier, uavhengig av pris. Reisebevis Ditt reisebevis er det samme som reisebekreftelsen, og den bør medbringes på reisen. Den gir deg rett til å reise med oss, samt benyttelse av andre bestilte tjenester. Alle andre nødvendige reisedokumenter, vil bli utstedt på terminalen før avreise. DFDS Seaways kan ikke ta ansvar for feil eller uoverensstemmelser i reisebekreftelsen, hvis endringer er blitt gjort så nært opp til avreise at det ville være umulig for DFDS Seaways å utstede ny reisebekreftelse innen avreise dato. Vær vennlig å legg merke til at det er du som er ansvarlig for å sjekke at all informasjon på reisebekreftelsen er korrekt. Informasjon om check-in vil fremgå av reisebekreftelsen. Betaling Betaling av reisen og eventuelt andre produkter, må bli gjort samtidig som du booker, hvis ikke annet er avtalt. Bookingen er kun bindene med DFDS Seaways når betaling er mottatt. Du kan betale med utvalgte kreditt og debet kort og online betalingsmetoder. Hvis betaling mislykkes, vil bookingen automatisk bli kansellert. Ved en slik automatisk kansellering, må passasjeren betale kanselleringsgebyr i henhold til våre kanselleringsbestemmelser i seksjon 12 (Endring eller kansellering gjort av deg). Helt, eller delvis ubenyttet reise vil ikke bli refundert. Når du betaler hos oss, vær vennlig å oppgi ditt booking nummer eller KID nummer. Kun offisielle betalingskvitteringer er gyldige som bevis på betaling. Kontoutskrifter fra nettbank er ikke aksepterte eller gyldig som betalingsbevis. I tilfelle problemer med å overholde vårt betalingsreglement, kan vi ved fremtidige bookinger kreve kontant betaling, eller annet gyldig betalingsbevis for din booking. Serviceavgift Produkter som kan bli booket online, kan også bookes via vår kundetelefon. Når du booker online, må du betale et online booking gebyr på kr 28. Når du booker via telefon eller ansikt til ansikt, tilkommer et gebyr på kr 125. Spesielt for gruppebookinger Full betaling av gruppebookinger må være fullført minimum 30 dager før avreise, og betales via utstedt faktura. Avbestillinger

4 Vi tilbyr full refusjon av bookinger innen de første 24 timene etter at bookingen ble utført. Booking på vegne av andre Hvis du organiserer en reise på vegne av flere andre, vil følgende tilleggsbestemmelser gjelde for deg, uavhengig om du selv deltar på reisen eller ikke. 1) Du ansees som reiseleder (ifølge lov) for alle individene i gruppen. Det innebærer at du påtar deg myndighet til å bestemme at den enkelte reisende forplikter seg til våre reisebestemmelser, på samme linje som hvis de selv hadde booket individuelt. 2) Du påtar deg personlig ansvar for å sjekke at den enkelte reisende har: alle gyldige og nødvendige reisedokumenter der det er relevant; har notert og oppfylt de krav som er fastsatt i seksjon 14 (Funksjonshemmede og personer med nedsatt mobilitet) 3) Du forplikter deg til (enten du reiser selv eller ikke) at du ved booking tidspunktet kan identifisere deltagende reiseleder (som er ansvarlig for alle reisendes oppførsel om bord) med navn og adresse. 4) Du lover å forsikre deg om at alle individuelle reisende kjenner til og godtar våre reisebestemmelser. 5) Du personlig har ansvar for at det ikke forekommer noen form for brudd på våre reisebestemmelser (inkl. manglende betaling), og at alle oppfører seg etter akseptert standard (enten det er voksne eller barn). 6) Du godtar å ha fullstendig ansvar for hele gruppen. Dette inkluderer fullstendig betaling fra alle individer før avreise, både med oss og andre produkter solgt av oss. 7) Du bekrefter at du kun fungerer som organisator for gruppen, og ikke har noen direkte eller indirekte tilknytning til andre reiseleverandører. 8) Du godtar, på vegne av hvert enkelt individ, ansvar for god oppførsel både før ombordstigning, og før du mottar noen form for service fra oss. Spesielle forespørsler og supplerende service Spesielle forespørsler (f.eks. matpreferanser/dietter) vil bli videresendt til relevant tilbyder, men kan ikke garanteres. Et servicetillegg kan tilkomme ved arrangering av skreddersydde produkter. Alle spesielle avtaler gjort med oss, basert på kundens ønsker, er kun gyldige hvis de er notert og spesifisert på reisebekreftelsen. 3. Priser Vi opererer med fleksible priser, som betyr at prisene styres av etterspørsel, avreisedag og hvor lang tid i forveien en booking er foretatt. Prisene vil også variere i.f.t. hvor mange personer som reiser, størrelsen på kjøretøyet, og hvilken type lugar som er valgt. Vi forbeholder oss retten til å endre priser før du utfører en booking med DFDS Seaways. Når bookingen din er gjennomført og bindende, vil vi sannsynligvis ikke endre prisen på reisen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å innføre en avgift for å reflektere statlige tiltak, svingninger i valutakurser, økninger i transportkostnader (f.eks. publiserte takster og kostnader for drivstoff) og endringer i kontingent, skatter eller avgifter som skal betales for tjenester (inkludert moms og skatter eller avgifter ved ombordstigning eller i havnen). Spesielt for pakkereiser

5 Hvis en tilleggsavgift tilsier en økning på 10% eller mer av den totale pakkeprisen, har du rett til å avbestille reisen uten gebyrer og motta full refusjon. Hvis du velger i avbestille reisen, må dette skje skriftlig innen 10 dager etter at du har mottatt melding om tilleggsavgiften. Vi vil ikke øke prisen på pakkereisen din senere enn 20 dager før avreise. 4. Pass, visum og helse Du må overholde alle formaliteter vedrørende ID, pass, visum, immigrasjon og helse når du reiser med oss eller benytter deg av annen servise utført av oss. Passasjerer som ikke oppfyller kravene til disse dokumentene, vil bli avvist ved check-in uten at vi står ansvarlig for konsekvenser eller erstatning. Det er ditt ansvar å forsikre deg om at alt er i overenstemmelse med reglene for å entre de forskjellige landene. Vi refererer til Norges utenriksdepartement sin hjemmeside: Du vil bli pålagt å betale tilbake utgifter for eventuelle bøter, hjemtransport eller andre transporteringskostnader, forvaringskostnader og alle relaterte utgifter, som kan følge av at du ikke besitter nødvendig dokumentasjon til relevante myndigheter. Hvis du ikke har returbillett, men blir nektet adgang til destinasjons landet, er du under alle omstendigheter pålagt å selv betale for returbilletten. Dette inkluderer også returkostnader tilknyttet våre samarbeidspartnere. 5. Graviditet DFDS Seaways anbefaler ikke at gravide kvinner i svangerskapsuke 34 eller mer reiser med DFDS Seaways. Etter denne datoen er DFDS Seaways berettiget til å etterspørre medisinsk dokumentasjon på at en reise er forsvarlig. Vi anbefaler at gravide som reiser har tilpasset reiseforsikring som dekker utgifter ved eventuelle komplikasjoner. Vær oppmerksom på at det kan forekomme begrensninger i forsikringen for perioden nær opp mot termindato. Det er ditt ansvar å være innforstått med forsikringens dekningsgrad. DFDS Seaways er ikke ansvarlig for det. 6. Barn og unge under 20 år Barn 0-3 år Barn fra 0 år og til om med 3 år, reiser gratis hvis de ikke opptar sengeplass på skipet (max 1 barn på 0-3 år pr. lugar), og/eller på hotellet. Barnet må være registrert på reisebekreftelsen. Ønsker man sengeplass for barn fra 0-3år, må det betales barnepris for dem. Alle måltider betales direkte til hotellet. Barnepris 4-11 år Det er spesielle barnepriser for barn fra 4 år og opp til og med 11 år. Barneprisene på hotell, er basert på tillegget for en ekstra seng inne på et dobbeltrom med to fullt betalende voksne. Barn under 18 år Barn under 18 år, kan kun reise med følge av en voksen.

6 Unge voksne mellom år Unge voksne fra 18 år og opp til og med 19 år, kan reise på én veis reise på strekningen mellom Oslo København. For minicruise, er aldersgrensen 20 år. 7. Kjæledyr Kjæledyr kan medbringes på utvalgte ruter med DFDS Seaways. Vi gjør deg oppmerksom på at under hele reisen må kjæledyret være i bilden eller i bur satt opp ombord av DFDS Seaways. Det er viktig at du setter deg inn i bestemmelsene for kjæledyr ombord før booking og avreise. Bestemmelsene kan du lese på eller du kan få dem tilsendt på etterspørsel før du booker. Det er eierens/passasjerens ansvar å overholde de regler som gjelder for import av kjæledyr til ankomstlandet og retur tilbake til avreiselandet. Eieren/passasjeren må også overholde alle andre bestemmelser for reiser med kjæledyr, inkludert forskrifter om pass og dokumentasjon. Les reglene for kjæledyr som skal reise inn til Norge her: Les reglene for kjæledyr som skal reise inn til Danmark her: Les reglene for kjæledyr som skal reise inn til Storbritannia her: https://www.gov.uk/take-pet-abroad 8. Forsikring og kjøretøysformaliteter Det er ditt ansvar å forsikre deg om at det er overenstemmelse mellom nødvendig kjøretøysdokumentasjon og oversjøiske ferdselsregler, når du tar med deg din bil til utlandet. Passasjerer er selv ansvarlig for kostnader som følge av sykdommer, sykehusinnleggelse etc. under reisen. Det er ingen leger om bord på skipene til DFDS Seaways. Vi anbefaler at du skaffer deg reise- og skadeforsikring før avreise. Dette kan være tilgjengelig hos ditt eget forsikringsselskap hvis du finner det nødvendig. Det er ditt eget ansvar å forsikre deg om at du er dekket av forsikring, og hvis nødvendig skaffe deg riktig type forsikring. DFDS Seaways er ikke ansvarlig for dette. Forsikringen burde i det minste inneholde medisinsk dekning som følge av sykdom, skade og hjemsendelse under reisen, mistet eller skadet bagasje (inkludert din bil), og endringer eller kansellering av din booking. Du har også mulighet til å kjøpe avbestillingsforsikring via DFDS Seaways. Les mer om dette her: 9. Kjøretøy Pris på kjøretøy Prisene gjelder kun for ledsagende kjøretøy og tilhengere. Disse han inneholde personlige gjenstander som er nødvendig på ferie og personlige besøk. Prisene på kjøretøy gjelder ikke for kjøretøy lenger enn 10 meter, eller for de som frakter kommersiell last. Kommersiell last i biler, tilhengere og lignende vil bli belastet i.f.t. frakttariff. Kjøretøy med 12 eller fler sitteplasser, blir regnet som en buss, uansett størrelse på kjøretøyet. For busser vil alltid egne tariffer gjelde.

7 DFDS Seaways forbeholder seg retten til å pålegge gebyr på last som fraktes i konflikt med disse reisebestemmelsene, og påtar seg ingen ansvar for konsekvensene av dette. Dette gjelder spesielt frakt som overgår lovlig mengde pr. kjøretøy, inkludert kommersielle produkter som ikke tilhører passasjeren og som er ment for videresalg. Sykler må forhåndsbookes. Krav til kjøretøy a) Du godtar å oppgi nøyaktig informasjon Når du bekrefter en booking, er du innforstått med at Kapteinen sammen med mannskapet og DFDS Seaways sitt personale ved in-checking, har rett til å utføre streng kontroll for å forsikre seg om at informasjonen du oppgav ved booking stemmer og er nøyaktig. Dette er av sikkerhetsmessige grunner, for å fremme helse, sikkerhet og komfort hos de reisende. Hvis informasjonen viser seg å være unøyaktig, godtar du å bli pålagt sanksjoner (se seksjon 9 b, sanksjoner for lovbrudd) b) Biltype og bruk av kjøretøyet Hvis du ikke overholder disse kravene, har DFDS Seaways rett til å pålegge sanksjoner før eller ved tidspunktet for avreise. Det kreves at: kjøretøyet skal være trafikksikkert kjøretøyet må være forsikret for bruk på offentlig vei (og du kan fremvise forsikringsbevis hvis nødvendig) kjøretøyet må dekkes av gyldig testsertifikat i samsvar med gjeldende lover eller andre sertifikat som viser at kjøretøyet er egnet for bruk (og du kan fremvise slike bevis hvis ønskelig) formålet med turen er privat, og ikke business-relatert kjøretøyet overholder tillatte dimensjoner i.f.t. tariffen for private kjøretøy du frakter ikke kommersielle varer, varer beregnet for kommersielle formål, eller kommersielle varer underlagt tolldokumentasjon. kjøretøyet benyttes hovedsakelig til privat bruk. I den forbindelse ansees disse om kommersielle kjøretøy: 1. Alle kjøretøy til lettere gods med nyttelast, uansett om det transporteres kommersielt gods eller ikke, og/eller kjøretøyene benyttes til kommersielle formål. 2. Alle typer lastebiler med lastelem, nedfellbare sider og trailere av enhver størrelse og vekt. 3. Alle varebiler og kassebiler 4. Enhver bobil brukt som del av eller i forbindelse med en bedrift på turne eller på et satt sted. 5. Alle tilhengere festet til eller slept av slike kjøretøy: Du frakter ikke farlig gods (enten det er blitt vurdert som farlig av den Internasjonale Maritime organisasjon ("IMO") eller ikke); og kjøretøyet må ikke være et transportmiddel som brukes til utleie, spesielt busser med kapasitet til mer enn 12 personer. Kjøretøy som benytter flytende petroleumsgass (LPG) eller naturgass, komprimert eller nedkjølt (LNG) er en anerkjent produsert modell som oppfyller alle standard spesifikasjoner. Elektriske biler har ikke lov til å lades gjennom skipets elektriske system. c) Kommersielle kjøretøy Kjøretøy med kommersiell last som ikke har blitt fortollet, vil bli pålagt en tilleggsavgift ved check-in. d) Sanksjoner ved lovbrudd/manglende overenstemmelse Du godtar sanksjoner som vi med rimelighet kan pålegge ved brudd på reglementet og forpliktelser (seksjon 9 a c).

8 DFDS Seaways har følgende rettigheter: nekte kjøretøy(ene) adgang ombord med mindre tilleggsavgift blir betalt nekte kjøretøy(ene) adgang ombord med mindre de kvitter seg med kommersiell last nekte kjøretøy(ene) fullstendig adgang ombord hvis det er åpenbart at uoverensstemmelsene ikke kan rettes opp, eller at det vil føre til forsinkelse av skipet. Du aksepterer at vi under slike omstendigheter ikke er forpliktet til å refundere dine penger, da du har booket en plass på skipet, som vi ellers kunne ha solgt til andre. Du aksepterer videre at DFDS Seaways har rett til å pålegge slike sanksjoner uten forvarsel ved check-in. 10. Farlig gods/varer eller bagasje Passasjerer må overholde alle gjeldende lover og internasjonale konvensjoner om transport av farlig gods eller bagasje. Gods/varer eller bagasje som kan føre til betydelig ubehag for andre passasjerer eller mannskapet, eller kan true sikkerheten til skipet, mennesker eller gods/varer, må ikke medbringes ombord. Det er derfor ikke tillatt å medbringe farlige eller støtende våpen, eksplosiver eller narkotika, kanner med drivstoff (bensin/dieselkanner), eller lignende. Maling, kjemikaler og relaterte produkter er også ansett som farlig gods/varer, og er derfor ulovlig om bord på DFDS Seaways. Enhver passasjer som ikke overholder bestemmelsene vil bli nektet ombordstigning, og ingen refusjon vil bli gitt. Vi er også berettiget til, av sikkerhetsmessige årsaker, å be om visitering av passasjerer og inspisere deres bagasje. Passasjerer som har behov for at DFDS Seaways frakter farlig gods/varer eller bagasje for dem, må forespørre dette skriftlig, og oppgi all nødvendig informasjon. Det er viktig at du informerer oss ordentlig om hvilke eventuelle tiltak vi må iverksette for å håndtere godset/varen eller bagasjen på riktig måte. I tilfeller hvor farlig gods/varer eller bagasje har blitt lastet ombord uten at vi har fått kjennskap til det, kan vi losse av, ufarliggjøre eller ødelegge godset/varene eller bagasjen, uten at vi har ansvar for å kompensere for ødeleggelsene eller tapet av godset/varene eller bagasjen. Det samme gjelder (selv om vi har kjennskap til at godset/varen eller bagasjen er av farlig karakter) hvis det ved et senere tidspunkt vil utgjøre en så alvorlig fare for skipet, at det er ansvarsløst å beholde det farlige godset/varen eller bagasjen om bord. Hvis godset/varen eller bagasjen har forårsaket skade eller tap, skal du betale erstatning hvis du, eller en person som du er ansvarlig for, har forårsaket skaden eller tapet ved feil eller forsømmelse. Kjøretøy som inneholder IMO klassifisert farlig gods kan kun fraktes i samsvar med de reglene som er beskrevet i DFDS Seaways generelle sjøfarts transportvilkår (Nordsjøens Frakt og Transportvilkår), jfr. seksjon 21 nedenfor. Kjøretøy med tillatelse har lov til å frakte max 47 kg gassflasker. Under overfarten må flaskene være avkoblet eller avskrudd. 11. Håndbagasje Håndbagasje er all bagasjen du bringer med deg på lugaren.

9 Passasjerer som reiser med DFDS Seaways kan medbringe 50 kg bagasje pr. voksen, og 25 kg pr. barn. Det er passasjerens eget ansvar å informere DFDS Seaways om gods/varer og personlige eiendeler utover overnevnt mengde. Hvis DFDS Seaways og/eller tollvesenet ber om det, må passasjerer identifisere innhold i og antall medbragt bagasje. 12. Endringer eller avbestillinger forårsaket av deg Endring eller avbestilling uten avbestillingsforsikring Du har mulighet til å endre og/eller avbestille visse typer bookinger via vår nettside eller ved å ringe kundeservice på tlf Reglene for endringer/avbestillinger gjort av deg kan variere avhengig av type reise/bestilling som er kategorisert nedenfor, og tilgjengelighet. Endring av avreise- og ankomstdato, blir regnet som avbestilling av gjeldende booking, og booking av en ny reise. Minicruise kan kun starte fra det landet som er beskrevet på reisebekreftelsen. Hvis du ikke benytter deg av utreisen, vil dette resultere i kansellering av hele reisen. Minicruise kan ikke benyttes som enveis reiser. Skulle endringer i bestillingen føre til redusert verdi på reisen, er likevel den opprinnelige kostnaden gyldig. Hvis vi på bookingstidspunktet har opplyst deg om at endringer og avbestilling ikke er mulig på grunn av våre leverandørers bestemmelser, vil kostnaden være tapt uavhengig av hvilket tidspunkt endringen/kanselleringen finner sted. Hvis avbestillingen skjer som følg av akutt sykdom, ulykker etc. er du likevel ansvarlig for å betale påløpte gebyrer (se nedenfor). Vi anbefaler derfor at alle passasjerer bestiller avbestillingsforsikring. Les mer på vår hjemmeside: Pakker og andre reisearrangementer Ved avbestilling av pakker og andre reisearrangementer, som skipsreiser og minicruise, vil prosentvis kanselleringsgebyr pålegges i forhold til hvor lang tid i forveien kanselleringen blir gjort. I henhold til dette, refunderes innbetalte beløp med fradrag av følgende gebyrer: Mer enn 30 dager før avreise: ingen gebyrer dager før avreise: 10% gebyr av den totale kostnad 14 8 dager før avreise: 20% gebyr av den totale kostnad 7 2 dager før avreise: 30% gebyr av den totale kostnad 1 0: dager før avreise: 100% gebyr, altså ingen refusjon Spesielt for pakkereiser Skulle en av følgende omstendigheter inntreffe innenfor en periode på 14 dager før oppstart av pakkereisen, kan reisen avbestilles uten gebyrer: krig, naturkatastrofer, dødelige epidemier eller andre lignende hendelser. I

10 slike situasjoner har du krav på full refusjon av din booking. Dette gjelder dog ikke hvis du visste om hendelsene, eller at dette var allment kjent, når du booket reisen. Gruppebookinger Ingen refusjon av depositumet dager før avreise: 25% gebyr av den totale kostnad dager før avreise: 50% gebyr av den totale kostnad 14 8 dager før avreise: 75% gebyr av den totale kostnad 7 0 dager før avreise: 100% gebyr, altså ingen refusjon Endring av dato for reisen, ansees som en kansellering. Ved avbestilling heretter, eller avbestillinger utover de ovennevnte betingelser, har DFDS Seaways krav på en erstatning svarende til den fulle pris på de ytelser, som er blitt avbestilt for sent i det bestilte arrangement, dog med en reduksjon for eventuelle beløp mottatt for å selge disse ytelser til tredje part. I tilfeller av manglende oppmøte eller forsinkelser, har DFDS Seaways krav på erstatning tilsvarende den fulle kostnad på endelig bestilt arrangement. Tilbud Det vil fremkomme av reisebekreftelsen om det er en tilbuds- eller gevinstbooking. Denne typen av bookinger kan ikke endres eller avbestilles. Gebyret er dermed 100% av kostnaden. Navneendring/overføring av bookingen Gitt at du informerer oss innen rimelig tid før avreise, kan du overføre alle typer bookinger gjort med DFDS Seaways til en annen person. Overføringen må bli gjort av personen ansvarlig for den opprinnelige bookingen, og være i overenstemmelse med følgende forskrifter. Hvis overføringen medfører ekstra kostnader, må disse betales i det fulle samtidig som endringen blir gjort. Du kan overføre bookingen hvis personen du overfører den til besitter all nødvendig dokumentasjon i.f.t. til pass, visum og helse forskrifter, som DFDS Seaways krevde når du selv utførte den opprinnelige bookingen, se seksjon 4 (Pass, visum og helse) over. Både personen som utførte den opprinnelige bookingen, og personen som bookingen blir overført til, er forpliktet til å fullstendig betale alle utestående utgifter og/eller ekstra kostnader som kan tilkomme som følge av reisens overføring. DFDS Seaways kan avvise overføring av reisen hvis det viser seg å være umulig på grunn av forskrifter ved hotell, lugareiere, trafikk- og flyoperatører og/eller myndighetene. DFDS Seaways fraskriver seg enhver form for ansvar for reiser kjøpt for videresalg, unntatt hvis den er kjøpt gjennom en av våre anerkjente samarbeidspartnere/agenter. Andre enn DFDS Seaways og våre samarbeidspartnere som selger våre billetter, finner ofte sted på Internett. Hvis du kjøper en videresolgt reise, er det på eget ansvar, og vi ber deg om å nøye sjekke selgeren for å unngå å bli et offer for internettsvindel.

11 Ingen refusjon Kansellering av andre arrangementer som fotballbilletter, opera- og konsertbilletter etc. vil ikke resultere i refusjon fra DFDS Seaways. Ytelser som avbestillingsforsikring, administrasjonsgebyr og billetter til spesielle begivenheter kjøpt gjennom DFDS Seaways, er ikke-refunderbare. Ingen refusjon gis ved ubrukte eller tap av reisebekreftelser, vouchere eller hotellbekreftelser. Endringer eller avbestilling med avbestillingsforsikring Hvis man har kjøpt avbestillingsforsikring gjennom DFDS Seaways, gir det den syke rett til full refusjon for den delen av reisen den syke skulle ha deltatt på. Avbestilling er godkjent ved legeerklæring. Det gis også refusjon ved dødsfall når det gjelder passasjeren selv, eller vedkommende sin nærmeste familie (ektefelle, foreldre, barn, søsken etc.). Dette må oppstå før avreise. Legg merke til at kostnaden ved legebesøket som kreves for å få legeerklæring, må dekkes av passasjeren selv. Avbestillingsforsikringen koster 50 NOK pr person. Avbestillingsforsikringen må være booket og betalt i sin helhet samtidig med at man booker selve reisen. Kostnaden av avbestillingsforsikringen og administrasjonsgebyret refunderes ikke ved, ved avbestilling av reisen. Avbestillingsforsikringen kan ikke kanselleres etter at bookingen er bekreftet. Forsikringsavtalen ansees som bekreftet når DFDS Seaways har mottatt helhetlig betaling for avbestillingsforsikringen. Alle henvendelser vedrørende avbestillingsforsikring, gjøres direkte med DFDS Seaways. 13. Endringer, avbestillinger eller forsinkelser forårsaket av oss 13.1 Endring av seilingsplaner og ruter for våre skip Vi er ikke ansvarlige for å overholde annonserte tidspunkt for avreise og ankomst. Alt som er skrevet om dette i vårt materiale, på vår nettsider og på reisebekreftelsen, samt navnene på våre skip, er kun veiledende og kan ikke garanteres. Alle våre skip er underlagt værforhold og force majeure som definert i introduksjonen. Tidstabeller, ruter og skip kan endres. Der det er nødvendig, forbeholder vi oss retten til å bytte skip og/eller endre den opprinnelige ruten. Vi forbeholder oss også retten til å kansellere en bekreftet bestilling med våre skip. Videre skal vi etterkomme enhver ordre eller anbefalinger gitt av regjeringen i enhver stat eller gitt av en person, som i henhold til betingelsene i krigsrisikoforsikringen for skipet, som har rett til å gi slike ordre eller henstillinger, og overholdelse av slike ordre eller anbefalinger. Denne type ordrer eller anbefalinger anser vi ikke for at være en avvikelse eller overtredelse av våre forpliktelser overfor deg. Med unntak av det som er nevnt nedenfor, er verken vi eller våre samarbeidspartnere ansvarlig for å refundere deg for eventuelle tap som følge av forsinkelser, kanselleringer, tids- og ruteendringer eller utbytting av skip, med mindre en slik kompensasjon er deg berettiget av internasjonale konvensjoner, EUs regelverk og henholdsvis den Norske pakkereiseloven eller sjøloven.

12 13.2 Kansellering eller forsinkelser av passasjerseilaser Passasjerrettigheter Passasjerrettighetene (EU-forordningen 1177/2010), gir visse rettigheter til passasjerer i tilfelle kansellering av, eller forsinkelser på våre passasjerruter. Vær oppmerksom på at det kan gjøres flere unntak fra disse rettighetene. Unntak kan være tilfeller hvor kanselleringen eller forsinkelsen skyldes værforhold som ifaresetter skipet, eller andre ekstraordinære omstendigheter som hindrer overfart, hvor dette ikke kunne vært forutsett selv om alle forbehold er tatt. Denne seksjonen, , representerer kun et overblikk over mulige rettigheter, og hvert tilfelle vil bli vurdert individuelt. Du bør lese gjennom Passasjerrettighetene for en detaljert oversikt. Passasjerrettighetene gjelder kun i tilfeller der pakkereisen er blitt kansellert som følge av avlysning av passasjerruten I tilfelle kansellering eller forsinkelse av avgang a) Informasjon I tilfelle forsinkelse eller kansellering av avgang, vil passasjerer som skal reise på gjeldende avgang bli informert så snart som mulig og ikke senere enn 30min etter planlagt avgang. Hvis passasjerer mister korresponderende transport som følge av forsinkelsen eller kanselleringen, vil vi så langt det lar seg gjøre informere om alternativ transport. b) Assistanse Hvis det oppstår en kansellering eller forsinkelse på mer enn 90 min, vil det, hvis det er tilgjengelig eller mulig å få tak i, tilbys gratis snacks, måltider eller drikke i forhold til ventetiden. I tilfeller hvor kanselleringen eller forsinkelsen nødvendiggjør en eller flere ekstra overnattinger for passasjeren, vil vi tilby kostnadsfri overnatting enten om bord eller på land. Vi kan begrense våre utgifter på overnatting til 80 euro pr. person pr. natt, over et maks antall på tre netter. Vi tilbyr også transport til og fra havnen og overnattingsstedet. For å unngå forvirring, understreker vi at hvis du avslår tilbud om alternativ reiserute, og heller velger å vente på terminalen, vil ingen overnatting bli tilbudt eller betalt for. Du har ikke rett til kostnadsfri overnatting i tilfeller av forsinkelse eller kansellering som følge av værforhold som truer sikker drift av skipet. c) Omlegging av reisen eller refusjon I tilfeller av kanselleringer eller forsinkelser utover 90 minutter etter planlagt avgang, kan passasjeren velge mellom følgende: - Omlegging av reisen til destinasjonen, under sammenlignbare forhold, som vist av reisebekreftelsen, tidligst mulig og uten ekstra kostnader - Refusjon av reisens pris og kostnadsfri transport tilbake til utfartsstedet der det ville være relevant, som vist av reisebekreftelsen, tidligst mulig. I tilfeller hvor forsinkelser av passasjerruter overgår 90 min, er du berettiget omlegging av reisen eller refusjon av reisens pris. Når du godtar tilbudet om refusjon av reisens pris, oppheves kontrakten og den blir ugyldig. Det vil si at du ikke lenger har krav på assistanse eller tilgodegjørelse fra oss.

13 I tilfelle forsinket ankomst I tilfeller med forsinkelse av ankomst til sluttdestinasjonen (som vist i reisebekreftelsen), kan du etterspørre kompensasjon uten å miste retten til å reise. Erstatningen blir utregnet ut ifra en prosentandel av billettprisen, og er avhengig av reisens planlagte lengde i forhold til artikkel 19 (1) av bestemmelsene. Erstatningen kan bli gitt i form av vouchere eller andre DFDS tjenester, med mindre du etterspør kontant betaling. Vi forbeholder oss retten til å sette en minimumsterskel for erstatning. Du har ikke krav på erstatning av forsinkelser forårsaket av værforhold som truer sikker drift av skipet, eller ekstraordinære omstendigheter som hindrer overfart, og som ikke kunne vært unngått selv om alle nødvendige forhåndsregler er blitt tatt Unntagelser Det bør bemerkes at de overstående passasjerrettighetene, som gir deg rettigheter til erstatning av billettprisen ved forsinkelser av ankomst og assistanse ved forsinket eller kansellert avgang, ikke gjelder i alle tilfeller. En detaljert liste av slike unntak, finner du i artikkel 20 av bestemmelsene. I tillegg til unntakene beskrevet over (i tilfelle værforhold eller ekstraordinære omstendigheter), blir ingen erstatning eller assistanse tildelt hvis: - Passasjeren har blitt informert om forsinkelsen eller kanselleringen før booking - Kanselleringen eller forsinkelsen er forårsaket av passasjeren selv Erstatning som følge av forsinkelser I tillegg til de rettigheter som følger av passasjerrettighetene, kan DFDS Seaways ifølge «the Danish Merchant Shipping Act», være ansvarlig for tap eller skader forårsaket av forsinkelser i forbindelse med transport av passasjerer og deres bagasje. Dette gjelder hvis tapet ble forårsaket av feil eller forsømmelse av oss eller noen vi er ansvarlige for. Vårt erstatningsansvar i forbindelse med forsinkelse av passasjerreiser, kan ikke overstige en sum på 4,150 SDR. Erstatningsgrense for forsinket bagasje, kan ikke overstige 1,800 SDR for håndbagasje, 10,000 SDR for kjøretøy lastet med bagasje, og 2,700 SDR for annen bagasje. I tilfeller av tap forårsaket av forsinkelse, kan vi foreta et fradrag på 20 SDR av erstatningen til den enkelte passasjer Ingen tap/erstatning som følge av kansellering For å unngå enhver tvil, har du ikke krav på ytterligere erstatning for tap eller skade som følge av kansellering. Dette betyr at vi har begrenset vårt ansvar til både direkte og indirekte skade eller tap. Hvis vi likevel ikke har rett til å begrense vårt erstatningsansvar som følge av kanselleringer, er vi alltid begrenset av erstatningsbeløpet som fremgår i punkt Endring eller kansellering av en pakkereise

14 Vi gjør vårt ytterste for å sikre at våre nettsider og litteratur er presis, men tar likevel forbehold om at endringer kan oppstå Før pakkereisens oppstart Hvis det oppstår en endring eller kansellering i forkant av avgang, vil vi informere deg om dette snarest mulig. Vi vil forsøke å finne en passende løsning for deg. Hvis vi eller våre samarbeidspartnere kansellerer en pakkereise, har du krav på å: - Avslutte avtalen og få tilbake alle betalte utgifter i forbindelse med pakken - Ombooke til en annen pakkereise av eget valg, hvis vi eller våre leverandører uten store kostnadsendringer eller tap kan tilby det Hvis du velger å ombooke til en pakkereise av høyere verdi enn din opprinnelige pakkereise, må du betale ekstrakostnadene selv, hvis vi eller våre leverandører ikke er ansvarlige for å dekke kostnaden. Hvis du velger å ombooke pakkereisen din til et alternativ av lavere verdi, vil vi eller våre leverandører refundere mellomlegget. Når du har mottatt melding om dette fra DFDS Seaways, må du snarest gi oss tilbakemelding om hva du ønsker. Hvis du opplever skade eller tap som følge av at vi eller våre leverandører ikke klarer å oppfylle avtalte vilkår, eller som følge av kansellering av en pakkereise, har du krav på kompensasjon fra oss. Vi er ikke ansvarlige for refusjon av tap i situasjoner hvor kanselleringer eller manglende evne til å oppfylle avtalte vilkår er som følge av: - At det er for få reisende i gruppen til å tilfredsstillende kravene til en pakkereise, og kanselleringen er informert om skriftlig - Personlige omstendigheter - En tredjepart, der situasjonen ikke kunne vært forutsett, unngått eller korrigert av oss eller våre partnere - Værforhold og force majeure, som ikke kunne vært forutsett, unngått eller utbedret Etter pakkereisens påbegynnelse Hvis du melder inn en klage underveis på reisen, vil vi og/eller våre service leverandører gjøre vårt beste for å finne en passende løsning. Hvis pakkereisen ikke er i samsvar med kontrakten/reisebekreftelsen, kan du be om at vi kompenserer for de manglende forhold, med mindre dette vil gi oss uforholdsmessig kostnad eller føre til store ulemper. Hvis det ikke er mulig å kompensere for manglende samsvar, eller vi ikke kompenserer innen rimelig tid, har du rett på et passende prisavslag på pakkereisen. Hvis vi eller våre leverandører mislykkes i å imøtekomme en stor del av det bestilte servicetilbudet i pakkereisen, eller hvis mangler fører til at pakkereisen ikke står i samsvar med kontrakten/reisebekreftelsen, kan du avbestille pakkereisen. Hvis du velger å avbestille reisen, er vi eller våre leverandører ansvarlige for å refundere pakkereisens fulle pris. Likevel kan vi være berettiget til å trekke fra kompensasjonen tilsvarende verdien som pakkereisen skulle hatt for deg. Hvis vi eller våre leverandører tilbyr oss å kompensere for manglende i pakkereisen innen rimelig tid og uten at det har ført til kostnader eller betydelig ulemper for deg, kan du verken kreve erstatning, eller avbestille reisen. Hvis manglende i pakkereisen fører til tap eller skade for deg, kan du kreve erstatning av oss eller våre leverandører. Dette gjelder ikke hvis skaden skyldes:

15 - En tredjepart som ikke står i tilknytning til pakkereisen, og som ikke var mulig å forutse, unngå eller utbedre - Værforhold eller force majeure som ikke var mulig å forutse, unngå eller forbedre på bookingtidspunktet. Vi er berettiget til å begrense slik kompensasjon i samsvar med relevante gjeldende internasjonale konvensjoner, EU-forskrifter, «the Danish Merchant Shipping Act» og andre lover i Danmark (med mindre vi ikke har lov til å begrense vårt ansvar til gjeldende lovgivning), se ovenfor [se / link til: "Kansellering eller forsinkelse av skipsruter"] og nedenfor i seksjon 16, som gjelder for pakkereiser der det er uoverensstemmelser Manglende tilslutning av passasjerer Manglende tilslutning av passasjerer innebærer at det ikke er nok personer som har booket en reise til å gjøre driften av den kommersielt levedyktig. På tidspunktet for offentliggjørelsen av disse betingelser er de eneste ferier, som er underlagt et krav om et minimumsantall bookinger, alle gruppeavganger (inkl. dem med buss) og våre jule- og nyttårsferier. Vi underretter alltid om avlysning av denne type ferier med et varsel på minimum 4 uker innen avreise. 14. Funksjonshemmede og personer med nedsatt mobilitet Hvis du eller en du gjør bookingen for er funksjonshemmet eller har nedsatt mobilitet, som gjør reising vanskeligere enn for andre, er du velkommen hos oss og vi vil tilby all den assistansen vi kan. Det er veldig viktig at du følger reglene nedenfor, sånn at vi kan tilby så mye assistanse som mulig: a) Informasjon på bookingtidspunktet Vi må få vite om alle krav til, og spesielle behov for, assistanse som den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet har, i forkant av eller på tidspunktet for booking. Dette inkluderer alle spesielle behov i forhold til lugar/overnatting, bordsetning eller service og medisinsk utstyr, gitt at disse behovene er kjent på bookingtidspunktet. For å unngå tvil, kan vi underrette de aktuelle turoperatørene og reisebyråene, om tilfellene i henhold til denne paragrafen. Hvis billetten gjelder for flere reiser, skal én underrettelse være tilstrekkelig, gitt at riktig informasjon om etterfølgende reiser er oppgitt. Du vil motta en bekreftelse på at alle bistandsbehov er notert. Hvis du ikke mottar dette, er det ditt ansvar å kontakte oss, ellers kan vi ikke garantere tilgjengelighet av utstyr og assistanse. b) Assistanse i havner og om bord I henhold til seksjon 14 d nedenfor, skal vi og alle havneoperatører innen våre respektive ansvarsområder, tilby gratis assistanse til funksjonshemmede og personer med nedsatt mobilitet. Dette er spesifisert i vedlegg II og III i EU reguleringene 1177/2010, og gjelder i havner, under ombordstigning og avstigning og ombord på skipet. Assistansen skal, hvis mulig, være individuelt tilpasset. c) Vilkår for tilbud om assistanse Assistanse til funksjonshemmede eller personer med nedsatt mobilitet, tilbys hvis: - Vi eller havnepersonalet er informert så langt det lar seg gjøre om personene behov for assistanse, senest 48 timer før assistansen trengs.

16 - Den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet møter opp på havnen eller avreisestedet som er oppgitt av oss eller terminalpersonalet: 1. på tidspunkt oppgitt skriftlig av oss, som ikke er mindre enn 60 minutter før planlagt ombordstigning 2. hvis ingen ombordstigningstid er oppgitt, ikke mindre enn 60 minutter før planlagt avgangstid. - En underretting kan sendes til aktuelle turoperatør eller reisebyrå, ifølge seksjon 14c. Hvis billetten gjelder for flere reiser, skal en underrettelse være tilstrekkelig, gitt at riktig informasjon om etterfølgende reiser er oppgitt. Du skal motta en bekreftelse på at behovene for assistanse er notert som forespurt. - Der ingen informasjon om overnevnte bestemmelser er gitt, kan vi og terminalpersonalet likevel sette i gang tiltak for å forsikre om at assistanse blir tilbudt slik at den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet kan komme ombord og av skipet, og reise med oss. - I tilfeller der den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet er ledsaget av førerhund, kan den hunden bli innkvartert sammen med vedkommende. Dette er gitt at vi, turoperatør eller reisebyrå er informert i henhold til gjeldende nasjonale regler om transport av førerhunder om bord på passasjerskip, der slike regler eksisterer. d) Unntak og spesielle betingelser Dessverre kan vi, turoperatør og reisebyrå i visse tilfeller nekte å utføre en reservasjon, utstede billett eller bringe en funksjonshemmet eller person med nedsatt mobilitet ombord. Dette gjelder i tilfeller: - For å oppfylle nasjonale og internasjonale sikkerhetskrav - Hvor omstendighetene gjør det umulig med ombordstigning, avstigning og reise på skipet under sikre og funksjonelle forhold, dette pga. infrastruktur og/eller utstyr. Likevel, i tilfelle vi ikke kan utføre en reservasjon, utstede billett eller bringe vedkommende om bord, skal vi, turoperatører og reisebyrå gjøre alt for å foreslå et akseptabelt transportalternativ med oss. I de tilfeller hvor en funksjonshemmet eller en person med nedsatt mobilitet, har en reservasjon eller billett i overensstemmelse med punkt 14a, men likevel blir nektet ombordstigning på grunnlag av EU forskrifter, har vedkommende og eventuelle medreisende som skrevet under, krav på refusjon eller tilbys alternativ reiserute. Retten til returreise eller omruting er betinget av at alle sikkerhetskrav oppfylles. e) Krav i forbindelse med ledsagelse I tilfeller der det er strengt nødvendig kan vi, turoperatører eller reisebyrå kreve at den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet, ledsages av en person som kan tilby vedkommende all nødvendig assistanse. Når det gjelder passasjerservice, skal den ledsagende passasjeren reise kostnadsfritt. Når transport, turoperatør eller reisebyrå krever en ledsagende person, skal den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet umiddelbart bli informert om de spesifikke grunnene til det. 15. Din oppførsel a) Det er viktig for sikkerheten og trivselen for alle ombord på skipet at du oppfører deg ordentlig til alle tider. Dette innebærer også at du har kontroll over de reisende du er ansvarlig for. Din mentale eller fysiske tilstand, eller oppførsel og holdning, skal ikke være til fare eller risiko for deg selv, andre passasjerer, mannskapet eller eiendom. b) Vi, Kapteinen eller andre ombord, kan håndheve regler vi ser som nødvendig for å opprettholde sikkerhet, trivsel og nytelse for passasjerer og mannskap. Slike reguleringer kan variere fra tid til annen, og ved de ulike deler av skipet (eller til forskjellige passasjerer og grupper av passasjerer i ulik grad). For eksempel er det restriksjoner mot konsumering av medbragt mat og å spille høy musikk om bord.

17 c) Som følge av omstendigheter som ifaresetter skipet, passasjerer eller mannskap, kan vi avvise din booking eller nekte deg ombordstigning. Vi kan også nekte deg adgang hvis din oppførsel har vært upassende på tidligere reiser, eller hvis du ikke følger sikkerhetsregler og krav. d) Røyking, som inkluderer e-sigaretter, er ikke tillatt på noen av DFDS Seaways sine lugarer. Røyking ombord er kun tillatt på avgrensede/bestemte områder, som er godt markert og skiltet. En bot på 200 euro vil bli gitt hvis du røyker utenom de avgrensede områdene (dette skal dekke utgiftene til vaskeservice som følge av røykingen). e) Konsumering av egen alkohol ombord, er ikke tillatt. Dette inkluderer kjøp ombord i vår Sea Shop. Det er kun alkohol kjøpt ombord på våre restauranter og barer som kan konsumeres, gitt at dette kan vises til med kvittering. Hvis dette ikke overholdes, skal et tilleggsgebyr tilsvarende prisen det ville ha kostet å få kjøpt alkoholen i våre barer eller restauranter, pålegges. Videre, vil et ekstra gebyr pålegges for konsumering av alkohol på lugarer eller andre områder på skipet, utenom våre barer og restauranter. Denne summen skal tilsvare kostnad på ekstra vasking av lugarer. f) Overdrevet inntak av alkohol (hvor det er åpenbart at passasjeren kan være til fare for seg selv og andre), og benyttelse av andre narkotiske midler, er ulovlig på DFDS Seaways sine skip. g) Alle våre ansatte, mannskap og leverandører er pålagt å rapportere enhver overtredelse av reglementet, uansett person. Du informeres også om at vi ikke tolererer noen form for fornærmede oppførsel ovenfor de overnevnte personene, eller til resten av passasjerene om bord. h) Hvis noen av de overstående omstendighetene inntreffer, forbeholder vi oss retten til å avslå din booking, nekte deg ombordstigning og/eller (der det er nødvendig) holde deg igjen eller bortvise deg av skipet. Vi tar ingen ansvar i slike tilfeller, og du blir selv ansvarlig for alle dine eller våre pådratte kostnader. i) Vi gjør også oppmerksom på at ytterligere krav om oppførsel og ansvar som knyttes til disse punktene, kan variere fra rute til rute. Du bes derfor vennligst om å gjøre deg kjent med de ekstra kravene og følge dem til enhver tid. j) Hvis du ikke har avbestilt reisen, og ikke befinner deg på det angitte stedet for utreise og retur, har du ingen rett på refusjon av turens innbetalte beløp. Dette gjelder også hvis du ikke starter eller fullfører reisen på grunn av manglende reisedokumenter som pass, gyldig bilde ID, visum (hvis krevd), vaksinasjons bevis og lignende. Disse reglene gjelder også hvis du blir utvist på grunn av brudd på våre, hotellets, transportørens eller feriestedets ordensregler. 16. Vårt ansvar ovenfor deg for personskade, ødeleggelse av bagasje etc. Vi skal til enhver tid gjøre vårt ytterste for å yte best mulig service slik at din reise og andre tjenester som er relatert til din booking eller bestilt av deg, blir så behagelig og problemfritt som mulig. Ansvaret som påhviler oss og alle andre rederier, er alltid med forbehold for begrensninger i henhold til EU forordninger, internasjonale konvensjoner og ufravikelige nasjonale lover, herunder for eksempel Aten konvensjonen, Bernerkonvensjonen og sjøloven. Vi står ikke ansvarlig for tap eller skade du selv har pådratt deg, inkludert personskade og død. Dette gjelder hvis ikke de gjeldene lover sier noe annet, eller hvis tapet eller skaden er forårsaket av din egen uaktsomhet eller brudd på lovbestemte plikter. Dette inkluderer også mislighold eller uaktsomhet av våre ansatte eller samarbeidspartnere der de opptrer innenfor rammene de har myndighet til. I disse tilfeller er vi forpliktet til å betale erstatning begrenset til de beløp som følger Athen Konvensjonen. Ifølge Athen Konvensjonen (protokoll 2002) er vår erstatning begrenset til (i) SDR 40,000 for død eller skade på passasjerer, (ii) SDR for tap eller skade på håndbagasje, (iii) SDR for tap eller skade på kjøretøy inkludert bagasje fraktet i eller på kjøretøyet, eller (iv) SDR 3,375 for tap eller skade på annen bagasje enn det som er nevnt i paragraf (ii) og (iii) over.

18 Vi vil gjøre oppmerksom på at vi generelt sett ikke står ansvarlig hvis du ikke overholder våre reisebestemmelser som følge av: 1) Dine egne feil/mislighold eller feil/mislighold av andre inkludert i din booking 2) en utenforstående part som ikke har forbindelse med levering av bestilt service, og feilen er uforutsigbar eller uunngåelig 3) enhver uvanlig og uforutsigbar omstendighet utenfor vår kontroll, der konsekvensene ikke kunne vært unngått selv om alle forhåndsregler er tatt 4) vær forhold eller force majeure, som vi eller enhver servicetilbyder, ikke kunne ha forutsett eller unngått uansett forhåndsregler. Vårt ansvar for passasjerer og deres bagasje før ombordstigning og etter avstigning, og for reise, overnatting og /eller begivenheter i land, er begrenset til direkte skade som følge av vår uaktsomhet, gitt at kravene om erstatning er i henhold til gjeldende dansk lov. Dette innebærer at vi ikke er ansvarlige for økonomisk tap som er resultat av indirekte skade eller følgeskade. Det er viktig for utbetaling av skadeserstatning, at du informerer oss om enhver klage eller krav i overenstemmelse med seksjon 17 (Klager) under. De spesifikke regler om ansvar, gjelder med forbehold i følgende: a) Kun pakkereiser For erstatning som følge av kansellering/endring av pakkereiser, refererer vi også til seksjon 13 (Endring og avbestilling av pakkereiser). Du må overdra eventuelle rettigheter og krav mot tredjepart i forbindelse med din klage til DFDS Seaways. I tilfelle av sykdom, skade eller død under en aktivitet som ikke er i tilknytning til selve pakkereisen, vil vi tilby generelle råd og assistanse der det er passende. b) Andre reisearrangementer Ytterligere ansvar utover det overnevnte i denne seksjonen (16), kan vi kun påta oss i skriftlig form, og da kun hvor spesielle omstendigheter (eks. ankomst på tidspunkt for en spesiell hendelse), har vært forklart skriftlig til oss før bookingen er gjort. Denne prosedyren tillater oss å vurdere i forkant, om vi kan ta en slik risiko, og i så fall under hvilke forutsetninger. c) Ytterligere bestemmelser om ansvar Verdier og penger Vi påtar oss ikke ansvar for tap eller skade på penger, verdipapirer eller andre verdisaker, sånn som gull, sølv, klokker, juveler, smykker, kunstobjekter eller levende dyr. Ansvar for kjøretøy Å kjøre kjøretøy om bord og i land er på eget ansvar, og vi tar ikke ansvar for det. Det er ditt ansvar å påse at parkeringsbremsen er korrekt påsatt når kjøretøyet er om bord, og under hele reisen. Enhver skade på kjøretøy om bord må meldes til en skipsoffiser før avstigning av skipet, unnlater du dette, risikerer du å bli nektet erstatning for skadene. Egenandel

19 Vi gjør oppmerksom på at i tilfeller med erstatningskrav fra oss, kan vi kreve en egenandel på SDR 330 for skade på kjøretøy, og SDR 149 pr. passasjer for tap eller skade på annen bagasje. Denne egenandelen skal trekkes fra beløpet på skaden/tapet. Tap av hjelpemiddel effekter I tilfelle av tap eller beskadigelse av bevegelseshjelpemidler eller andre spesifikke hjelpemidler, som benyttes av en handikappet eller bevegelseshemmet person, skal vi betale en erstatning. Erstatningen skal svare til gjenanskaffelsesverdien av det pågjeldende utstyr, eller hvor det er relevant, omkostningene i forbindelse med reparasjonen. Dette er forutsatt at den hendelse, som har forvoldt tapet, er skjedd på grunn av en feil eller forsømmelse fra vår side. Vi gjør oppmerksom på, at vårt ansvar for tapet er begrenset til betaling av erstatning for høyst to hjelpemiddelenheter. Vårt ansvar skal maksimalt beløpe seg til EUR pr. passasjer, medmindre den gjeldende lovgivning ikke tillater, at vi begrenser vårt ansvar. 17. Klager Hvis det oppstår et problem i løpet av ferien din, der du reiser med et av våre skip eller benytter annen service kjøpt gjennom DFDS Seaways, må du informere oss eller tilbyderen om det umiddelbart. Vi eller tilbyderen vil umiddelbart forsøke å rette opp problemet. Hvis din bagasje eller ditt kjøretøy har blitt skadet, må du gjøre oss oppmerksom på - Synlige skader før eller under avstigning av skipet - Tap eller skader, som ikke er synlige, innen 15 dager etter ilandstigning a) Kontakt Guest Service Senteret om bord Om bord på skipet, ber vi om at du kontakter Guest Service Senteret. Våre ansatte her vil gjøre sitt beste for å finne en løsning på problemet, og kompensere for opplevelsene som ikke stod til forventningene. På denne måten har vi mulighet til å gjøre noe med problemet med en gang, og så langt det lar seg gjøre, finne en løsning for deg. b) Kontakt hotellet/resorten Hvis du har spørsmål vedrørende overnattingen og lignende på selve destinasjonen, må du kontakte hotell/resort resepsjonen eller DFDS Seaways. Klager kan, som nevnt over, bli avslått hvis du ikke tar kontakt i løpet av oppholdet, ettersom du dermed forhindrer DFDS Seaways muligheten til å rette opp i manglene. c) Kontakt kundeservice etter hjemkomst Skulle det forkomme at problemet ikke kan løses ombord eller på selve destinasjonen, og du har en klage til oss, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på telefon eller skriftlig. Vi ber deg om å kontakte oss innen rimelig tid etter at opphavet til klagen har funnet sted (eller etter mottatt informasjon fra oss om endring/kansellering), og ikke senere enn 2 måneder etter at reisen har funnet sted eller en service skulle ha vært utført. Unntakene her er de tilfeller oppgitt i Athen Konvensjonen, der skriftlig beskjed kan bli gitt innen et kortere tidsrom enn nevnt her. Oppfylles ikke dette, vil du miste retten til å klage. Du kan sende inn din klage til vår kundeservice på eller kontakte oss på telefon Når du leverer inn din klage, må du notere ditt bookingnummer i emnefeltet, og oppgi telefonnummer på dag og kveldstid. På denne måten har vi mulighet til å finne ut mer omkring saken og gi deg et fullstendig svar så snart som mulig. Hvis du, til tross for vår innsats og fulgte prosedyrer for klagehåndtering, ikke er fornøyd med utfallet, kan vi anbefale at du kontakter https://www.pakkereisenemnda.no/

20 18. Databeskyttelse/personvern Vi registrer all informasjon, inkludert personopplysninger, du oppgir til oss i forbindelse med din booking i samsvar med lov om behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene vi har om deg, vennligst skriv til Som et resultat av brudd på reisebestemmelsene, eller av sikkerhetsmessige årsaker for skipet og andre passasjerer, kan vi etter grundig gjennomgang føre opp navnet ditt på vår liste for utestengte kunder. Vi vil besitte påkrevd informasjon (ditt navn, fødselsdato og passnummer) for å kunne hindre deg i å utføre ytterligere bookinger, så lenge vi finner dette nødvendig. Vi vil informere deg før du blir satt opp på vår liste for utestengte kunder, og dine personopplysninger vil ikke bli holdt lenger enn nødvendig. 19. Økonomisk sikkerhet For å sikre deg refusjon og/eller hjemtransport i tilfelle DFDS konkurs eller lignende, er vårt altomfattende ferieprogram dekket av Lov om pakkereiser og reisegaranti av 25. august 1995 nr 57 (pakkereiseloven). 20. Leverandørens bestemmelser Når det gjelder samarbeidspartnere og transport eller service via dem, gjelder deres egne bestemmelser og vilkår. Disse kan inneholde unntak og ansvarsbegrensninger i henhold til internasjonale konvensjoner / EU Regelverk / preseptorisk lov. Kopier av leverandørens transportvilkår, standardvilkår og relevante internasjonale konvensjoner er tilgjengelige ved skriftlig forespørsel. Det kan ta opp til 28 dager fra vi mottar forespørselen, til du blir sendt materialet. 21. Varetransport med DFDS Seaways Varetransport og andre kommersielle forretningsrelasjoner som benytter seg av oversjøisk transport, er underlagt DFDS Seaways generelle sjøfartsreglement for varetransport «North Sea Freight Conditions of Carrige», se: Disse vilkår utgjør en del av den inngåtte reiseavtale. Frakt tariffer vil gjelde for kommersielle varer, som blant annet, verktøy, flyttelass, samleobjekter som transporteres i biler, tilhengere med last, etc. 22. Lov og jurisdiksjon Alle uenigheter og saker som måtte oppstå mellom passasjerer og DFDS Seaways (inkludert, men ikke avgrenset til, uenigheter i forhold til booking, frakt og disse reisebestemmelsene), er underlagt Norsk lov og Norsk domstol. Ingen tvister kan innbringes for noen annen domstol, medmindre det følger av ufravikelige internasjonale konvensjoner eller ufravikelig lov eller partene uttrykkelig enes om såvel valget av en annen domstol eller voldgiftsrett og det dermed forbundne lovvalg. ADRESSE

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med:

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck.

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige vilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support.fga@no.falck.com 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009

ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009 ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009 ANSA Studentforsikring - Trygghet i hele verden Kjære ANSA-student Vedlagt følger en samlet beskrivelse av de forsikringsbetingelser og -vilkår som

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer