Huseiernes Landsforbund. Sør-Rogaland HL VOKSER I ROGALAND ET SIKKERT HJEM MEDLEMSFORDELER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huseiernes Landsforbund. Sør-Rogaland HL VOKSER I ROGALAND ET SIKKERT HJEM MEDLEMSFORDELER. www.huseierne.no"

Transkript

1 Huseiernes Landsforbund Sør-Rogaland HL VOKSER I ROGALAND ET SIKKERT HJEM MEDLEMSFORDELER

2 Leder Trygghet en grunnleggende verdi for alle boligeiere d Det gleder meg stort at vi nå kan skilte med medlemmer i Rogaland. Bare de siste årene har medlemsmassen økt med flere tusen medlemmer, og siden i fjor har økningen vært på hele åtte prosent. Det er flere grunner til det. Først og fremst er HL et attraktivt og solid merkenavn og en organisasjon med tyngde, troverdighet og handlekraft. Det gir en trygghet i bunn, og trygghet er noe vi bolig- og hytteeiere setter høyt. For er ikke boligen og hytta noe av det kjæreste vi eier? Folk opplever at de får noe igjen for medlemskapet sitt og at investeringen på 460 kroner i året er beskjeden i forhold til gevinsten. Gjennom vår juridiske avdeling kan du blant annet få juridisk bistand og tilgang til advokat. Du kan få hjelp og rådgiving i forbindelse med konflikter, og du kan få tips og retningslinjer for det meste som angår bolig, enten du driver med utleie eller tenker på å bygge ut. Den juridiske avdelingen er en av organisasjonens viktigste byggesteiner. I HL jobber vi for at våre medlemmer skal ha et så trygt og sikkert hjem som mulig. Gjennom våre gode samarbeidsavtaler tilbys du som medlem gunstige rabatter på forsikring, alarmsystemer og mye mer. HL tilbyr også sine medlemmer kurs av ymse slag, som for eksempel Skatt ved salg og utleie av bolig og Arv og arveavgift. Da vi gjennomførte kurset Farer og feller ved utleie tidligere i år, var det stinn brakke med 120 deltakere og 30 som ikke fikk komme inn grunnet plassmangel. Bolig er noe som opptar oss alle, og slik skal det være. Våre viktigste materielle verdier bør ivaretas på best mulig måte. Hilsen Frode Rødder Regionsleder Rogaland Sør Vi vokser i Rogaland Juridisk og økonomisk rådgiving, kontrakter og gunstige medlemsfordeler er bare noe av det Huseiernes Landsforbund (HL) kan hjelpe deg med. Det har blitt sagt at HL er for huseierne det som NAF er for bileierne. HL opplever nå en kraftig medlemsvekst i Stavanger-regionen. Redaktør: Frode Rødder, Redaksjonen: Ulf Borgan, Morten A HansenØystein Bjørheim, Bente Henriksen, Produsert av Kontekst Kommunikasjonspartner, Layout: Anders Instebø Tekst: ØYSTEIN BJØRHEIM Foto: Jan Inge Haga 2 - HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND 44 HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND - 3

3 I vinden som aldri før Aldri før har så mange nye medlemmer tegnet medlemskap i Huseiernes Landsforbund som ble opprettet i Tekst: BENTE HENRIKSEN ILLUSTRASJON: SHUTTERSTOCK Stadig flere boligeiere ser verdien av å ha en organisasjon som taler deres sak i ryggen. Det er mye ansvar knyttet til bolig, og som boligeier kan det oppstå situasjoner som man ikke på forhånd har kunnet forutse, sier regionsleder Frode Rødder. Utleieboliger er et eksempel. Det kan også oppstå de mest uforutsette problemstillinger mellom naboer. Mange lurer på hva som er lov og hva som ikke er lov. - Det kan handle om en parabolantenne som du har hatt i 20 år og som naboen plutselig ønsker fjernet. Folk ringer om alt mulig, om ting som selvfølgelig er helt reelle, forteller Rødder. En organisasjon i vekst HL er en landsomfattende interesseorganisasjon for de som eier hus, leilighet eller hytte. Organisasjonen har 24 distriktskontorer. Rogaland er med sine medlemmer den nest største avdelingen, etter Oslo og Akershus. Bare de tre, fire siste årene har organisasjonen fått flere tusen nye medlemmer i Rogaland. Økt fokus på bolig og eiendom - Vi merker oss en veldig positiv utvikling på Sør-Vestlandet, og i Stavangerregionen spesielt. Økningen i medlemstall og interessen for kursene vi arrangerer, kan nok settes i sammenheng med et stadig større fokus på bolig og eiendom. Å eie bolig krever sin eier. Å leie ut er et kapittel for seg. At det stadig dukker opp saker i media, bygger også opp under det økte fokuset, sier regionsleder Frode Rødder. - Vår sentrale leder Peter J. Batta er en markant personlighet som er mye i media. Det er klart at det også bidrar til den økte oppmerksomheten, legger han til. Sammen med advokat Eyolf Lund håndterer Rødder den stadig økende medlemsmassen i Stavanger-regionen HENVENDELSER PÅ JURIDISK TELEFON Den juridiske telefonen hos HL er åpen hverdager mellom klokken 08:00 og 16:00. I fjor ringte mennesker inn til telefontjenesten. I år forventes enda flere. Den juridiske bistanden er utvilsomt en viktig del av HL. - Spekteret er stort. Det kan dreie seg om boligeiere som ønsker å bygge på huset sitt, men som ikke aner hvordan de skal gå frem, eller om kunder som er i tvil om at de innleide tømmermennene har gjort en god nok jobb. I slike saker kobler vi inn takstmann eller andre relevante fagfolk, sier Rødder. MEDLEMSFORDELER I tillegg til juridisk og økonomisk bistand, kan HL tilby en rekke medlemsfordeler, som du kan lese mer om på de neste sidene. - Jeg kan garantere at medlemmene raskt tjener inn igjen innmeldingsavgiften på 460 kroner til gangs, forsikrer Rødder. Lang erfaring Den nye regionslederen har lang erfaring fra eiendomsbransjen. Frode Rødder har jobbet 10 år som megler i EiendomsMegler 1, og fem år i eget eiendomsselskap. I tillegg har han jobbet flere år med undervisning. Nå har han klare ambisjoner på vegne av organisasjonen han representerer. - Vi skal vokse og bli enda mer synlige i Sør-Rogaland. Min jobb er å yte service overfor de medlemmene vi har i dette distriktet, øke medlemstallet og samtidig skaffe nye samarbeidspartnere, som gjør medlemskapet enda mer attraktivt, slår han fast. Fakta om Huseiernes Landsforbund Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. Forbundet hadde medlemmer i juli Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten på forsikring, boliglån, internett/telefoni, boligalarm, varmepumper, teknisk kontroll av boligen, rørleggertjenester, fyringsolje, strøm, boligsalg, taksering, med mer. VIL DU BLI MEDLEM? Logg deg inn på eller ring distriktsleder Frode Rødder på mobil De fleste jeg snakker med er mest opptatt av rådgivningstjenestene som Huseiernes Landsforbund tilbyr sine medlemmer, forteller markedskonsulent Truls Rime i HL. Alle som eier fast eiendom i Norge eller utlandet kan bli medlemmer i HL, og med dette få tilgang på medlemsfordelene som følger med. Gratis juridisk hjelp - De ansatte i HL sitter på verdifull kompetanse, og har mange tips og råd å komme med til boligeiere. Medlemmer i HL har tilbud om gratis juridisk rådgivning, sier Truls Rime. HL har blant annet jusstelefonen hvor medlemmer får gratis hjelp og rådgivning over telefon. I tillegg kan medlemmene sende spørsmål vedrørende juridiske problemstillinger til Organisasjonen kan også hjelpe til med å løse juridiske problemer knyttet til hus, bolig eller eiendom i utlandet. - For medlemmer som trenger bistand utover den svartjenesten som er gratis, har HL mange samarbeidsadvokater til rabatterte priser, fortsetter Rime. Rabattavtaler Medlemmer i HL har tilgang på en rekke rabattavtaler med ulike samarbeidspartnere. - Vi jobber konstant med å få i stand gode avtaler for medlemmene, og vi får gode tilbakemeldinger fra medlemmer som sparer store summer på rabattene de får gjennom oss, sier Rime. Blant selskapene som HL har medlemsavtaler med er If Skadeforsikring, Varme & Bad, Norges- Energi og Securitas Direct. << Vi opplever for tiden en kjempevekst, vi har aldri hatt en større tilvekst av medlemmer enn nå. >> - Medlemmene kan spare betydelig mer enn den årlige kontingenten på forsikring, boliglån, internett og telefoni, boligalarm, elektriker- og rørleggertjenester og teknisk kontroll av boligen, for å nevne noe, fortsetter markedskonsulenten. HL har i dag nærmere betalende enkeltmedlemmer, og medlemskap er i vinden som aldri før. - Vi opplever for tiden en kjempevekst, vi har aldri hatt en større tilvekst av medlemmer enn nå, forteller Rime. 4 - HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND - 5

4 GOD STØTTE å ha i ryggen Etter 20 år som advokat med samarbeidsavtale med HL har Eyolf Lund opparbeidet seg en god dose erfaring innen lover og regler som angår huseiere. HL har gjentatte ganger vist seg som en god støtte å ha i ryggen i ulike tvister, forteller han. Tekst: Bente Henriksen Foto: Jan Inge Haga - Det som opptar medlemmene i Stavanger-området mest, er lov og rett ved utleie av leilighet og bolig, slår advokat Eyolf Lund fast. Mange tar kontakt som følge av krangel om utbetaling av depositum og uenigheter om utleieobjektets stand når en leietaker skal flytte. Sakene gjelder ofte skader på bolig og uenighet om utvask. - I tillegg får vi mange henvendelser om manglende husleieinnbetaling, fortsetter Lund. Sjekk referanser Hans viktigste tips i forhold til utleie er å sjekke referanser i forbindelse med tidligere leieforhold, å kreve høyt nok beløp i depositum og å foreta en kredittsjekk om mulig. - Det viser seg gang på gang at Ola Nordmann er godtroende og tar sjanser i forhold til hvem de leier ut til, sier Lund. Han legger til at HL har en av markedets beste leiekontrakter tilgjengelig på nett for sine medlemmer og anbefaler å bruke denne når leieforholdet inngås. - I tilfeller hvor det viser seg at leietakeren ikke betaler husleien til avtalt tid, er det greit å ha HL i ryggen. Men ofte ser vi at folk venter lenge før de går i gang med å kreve inn husleierestanser. Ikke vent, send ut varsel med 14 dagers frist til å betale med en gang leietakeren ikke betaler, oppfordrer han. HL har utarbeidet et enkelt standardformular for denne typen varsel, som ligger tilgjengelig på internett. Mangelproblematikk Andre typiske forhold som opptar medlemmene i Rogaland Sør er mangelproblematikk i forhold til kjøp av eiendom. Det gjelder blant annet lekkasjer på bad, fukt i kjellere, skeive tak, tak uten lufting og rotteproblematikk, for å nevne noe. - Ellers har vi mange som tar kontakt i forbindelse med nabokrangler. Det kan for eksempel gjelde høye trær eller hekker, tomtegrenser eller veirett. Ofte har krangelen pågått en tid før folk kommer til oss, sier Lund. I mange tilfeller er regelverket uklart, og mye blir avgjort på skjønn. Sjenanse og ulempe blir vurdert opp mot nytte. - Det går mange saker som dette i rettssystemet, og utfallet er ikke alltid gitt, fortsetter advokaten som har 20 års erfaring i HL-systemet. Opp mot 1000 henvendelser pr år - Hvor mange henvendelser HL sitt regionskontor i Stavanger får hvert år er vanskelig å tallfeste, men Eyolf Lund mener det dreier seg om opp mot 1000 enkelttilfeller. HL tilbyr medlemmene sine en time gratis rådgivning på jusstelefonen sentralt. I tillegg er en halv times konsultasjon med en samarbeidsadvokat lagt inn i medlemsprisen lokalt. - Ofte er dette nok tid til å gi råd om hva som bør gjøres, om saken bør droppes eller om en bør gå videre, sier Eyolf Lund. HL har for sine kunder utarbeidet en rekke standardformularer både når det gjelder kontrakter for husleie og næringsutleie og ulike andre nyttige skjemaer. For mer informasjon, gå inn på VISSTE DU AT: > det er over nye medlemmer i Rogaland Sør i år > vi passerer medlemmer i hele Norge i løpet av dette året > av våre medlemmer kommer fra Sør-Rogaland > HL er en av de raskest voksende organisasjonene i hele landet > som medlem får du 10% rabatt på forsikring hos IF > vi årlig mottar omtrent hendvendelser til juridisk avdeling i Oslo 6 - HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND - 7

5 I2011 ble det registret nesten vannskader i norske hjem. Ifølge vannskadekontoret ved Sintef byggforsk er det større risiko for å komme hjem til en vannskadet bolig enn til et innbrudd. VANNSKADER Det er stor spennvidde i skadene, men det er veldig mye vannskader som følge av lekkasjer i rørsystemer. Ellers er det alt fra store og små fuktskader til rørbrudd, spiker i rør, tilbakeslag og kloakk og gamle rør som meisles opp. De siste 10 årene har antallet saker økt eksepsjonelt. Det er forskjell på skade som følge av hendig uhell og uforsiktighet. Det er slett ikke alt som blir dekket av forsikringen. - Mange av skadene skyldes manglende vedlikehold. Vår oppfordring er at enhver boligeier bør bli bevisst på at alt som har med rør- og rørsystemer å gjøre har en begrenset levetid som alt annet, sier Ben Gaute Sunde, daglig leder i Rørlegger Sunde. vannsjekken, som har vært en stor suksess. - Vi kontrollerer og sjekker hvordan det står til med rør, rørkoblinger, kraner og lekk rundt golv, avløp fra vaskemaskin og oppvaskmaskin, sluker og membran, sier Sunde. For medlemmer koster vannsjekken 1500 kroner. En forsiktig investering i forhold til hva man får igjen. ENKLE TILTAK Rørleggeren nevner også ting som du må gjøre selv noen ganger i løpet av året. Eksempler er å holde takrenner og nedløp rene og tomme, rake løvet og fjerne gress og mose fra kjellertrappen for å unngå at det tetter seg til. - Sjekk også slukene to til fire ganger i året. Det er et enkelt tiltak som kan spare deg for mye. Vi var nylig ute på en jobb der det lakk fra øverste etasje i et hus. Årsaken var en tett sluk. Det viste seg også at membranen lå feil. Et sikkert hjem Å eie sin egen bolig handler om å ta ansvar. Noe av det viktigste man kan gjøre er å avdekke feller, forebygge skader og sikre et jevnt vedlikehold av boligen. Du kan spare mye på å være føre var. Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Jan Inge Haga Bedriften er medlem av Varme & Bad, som er samarbeidspartner med Huseiernes Landsforbund. BEGRENSET VARIGHET - Jeg har møtt flere som tenker at det er dyrt å skifte ut gamle rør, men sammenliknet med hva folk for eksempel bruker på bil er det for peanøtter å regne. Mange som kjøper gamle hus bruker mye tid og penger på det ytre og fasademessige mens man setter rørene på vent. - Ifølge våtromsnormen har rørledninger i våtrom en forventet levetid på 30 år og varmtvannsledninger 40 år, sier Sunde. VANNSJEKK I forbindelse med samarbeidsavtalen med HL har ansatte hos Rørlegger Sunde vært hjemme hos over 2000 medlemmer i Sør-Rogaland for å ta NYTTIG TIPS FOR BOLIGEIERE: - Sørg for at alt rørleggerarbeid i boligen utføres av kvalifisert fagperson. Valg av produkter er også svært viktig. - Vær bevisst: Også rørledninger har en forventet levetid. - Få en profesjonell rørlegger til å foreta en vannsjekk hjemme hos deg. - Sjekk slukene 2 4 ganger i året. 8 - HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND - 9

6 Alarmsystem med egen app Med alarm gjennom Securitas Direct har kundene nå tilgang på en egen app hvor man selv kan administrere alarmsystemet. Medlemmer i HL har en god rabattavtale med vekterselskapet. Tekst: Bente Henriksen Foto: Jan Inge Haga og SHUTTERSTOCK - Det nyeste fra oss er nok det vi kaller smart alarm. Da bruker kundene smarttelefonen sin til blant annet å slå av og på alarmen, i tillegg til å kunne bruke det tradisjonelle panelet med tastatur på veggen, forklarer tekniker Karl Ranin i Securitas Direct Stavanger. Med den nylig lanserte telefon-appen kan man slå av og på alarmen, se utløst alarm, få beskjed om alarmen blir skrudd av eller på (for eksempel nå barn kommer hjem fra skolen og liknende situasjoner) og sjekke temperaturen i boligen. Kameraovervåking Securitas Direct har ulike typer grunnpakker i markedet. De to mest solgte er Verisure Villa Guard og Verisure Classic. Det som først og fremst skiller de to er at Verisure Villa Guard har kamerasensorer som også tar bilder i mørket, hvis den fanger opp bevegelser. Kameraene tar bilder både ved melding om innbrudd og ved brann. - Dette sikrer en mer nøyaktig respons, siden vi ved alarmstasjonen raskere kan verifisere hva som har utløst alarmen og de eventuelt varsle brannvesen og politi, samtidig som vi sender vekter til stedet, forteller Karl Ranin. Om brannvesen eller politi rykker ut, vil det ikke påløpe ekstra kostnader for kunden. Ekstra røykdetektorer Verisure er Securitas Direct sitt nye alarmsystem, et nytt trygghetskonsept med flere smarte alarmløsninger. Her inngår blant annet sirene med temperaturføler, optisk røykmelder og stemmefunksjon. Medlemmer i Huseiernes Landsforbund som installerer innbrudds- og brannalarm fra Securitas Direct får to ekstra røykdetektorer som snakker sammen på kjøpet. Detektorene er overvåket og koblet til Securitas Direct sin alarmstasjon 24 timer i døgnet, slik at kundene alltid kan føle seg trygge. - Dagens nye system har en så avansert teknikk, at feilalarmer så og si ikke forekommer lenger. Går alarmen så har vi en reell situasjon, og en vekter rykker alltid ut, slår Karl Ranin fast. Egen nettside for kunder I tillegg til rabattavtalen HL har jobbet fram med Securitas Direct, får også alle alarmkunder tilgang til en egen nettside med privat brukernavn og passord. På denne siden kan man administrere alarmanlegget, se faktura, endre passord og kontaktpersoner, i tillegg til å lese av alarmhistorikk og sjekke om anlegget fungerer som det skal. - Dette gjør det mye lettere å holde kontrollen over alt som har med alarmen å gjøre. Kundene kan i dag administrere og ordne mye via pc og mobiltelefon, sier Karl Ranin. For mer informasjon gå inn på Egen innboforsikring med SUPERDEKNING I tillegg til rabatt på de vanligste private skadeforsikringene tilbyr If en egen innboforsikring med superdekning, kun for medlemmer i Huseiernes Landsforbund (HL). Tekst: Bente Henriksen Foto: Jan Inge Haga - Medlemmer i HL har tilgang på gode forsikringsløsninger i If. Blant annet tilbyr vi en egen HL innboforsikring inkludert superdekning, kún for HL sine medlemmer, forteller seniorrådgiver Leif Moen ved If sitt kundemottak i Stavanger. If tilbyr rabatter på de vanligste private skadeforsikringene, noe som blant annet betyr 10 prosent rabatt på villa-, fritidsbolig-, bil- og båtforsikring. I tillegg får HL-medlemmer 5 prosent rabatt på Europeiske reiseforsikring. Moen gir følgende priseksempel: En kunde på 38 år som bor i Stavanger eier en blokkleilighet uten alarm og uten andre forsikringer. Forsikringssummen er på kroner. En Super Hjemforsikring på gjennom If koster da kroner i året. Gjennom HL er prisen redusert til kroner i året. Boligsjekk Med Super Husforsikring er en av Norges grundigste boligsjekker inkludert i forsikringen. If Boligsjekk vil avdekke hvilke tiltak som bør iverksettes for at boligen skal bli sikret mot mulige vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri. - Dette vil gjøre hjemmet ditt tryggere og gi større økonomisk forutsigbarhet. If Boligsjekk utføres av en uavhengig ekspert fra Anticimex, som sjekker boligen grundig. Sjekken er kun ment som en hjelp, og prisen på eller vilkårene i forsikringen endres ikke på grunn av Boligsjekken, understreker Leif Moen. Fordelsprogram If er opptatt av at det skal lønne seg for kundene å samle forsikringene i et selskap. - Derfor gir vi høyere rabatt jo flere forsikringer som samles, sier Leif Moen. Dette gjelder viktige forsikringer som hus-, innbo-, hytte- og bilforsikring, i tillegg til blant annet barneforsikring, uføreforsikring, personforsikring og Godt Voksen-forsikring. Fordelsprogrammet If Pluss gir gode priser på en rekke sikkerhetsprodukter og If Plussrabatten kommer i tillegg til medlemsrabatten i HL. - Det er bare å ta en telefon til oss, så kan vi se hva slags tilbud vi kan gi akkurat deg. Benytter du deg av fordelene dine, vil du raskt tjene inn igjen medlemskontingenten til Huseiernes Landsforbund, oppfordrer Leif Moen alle medlemmer i HL Rogaland Sør. For mer info gå inn på HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND - 11

7 Fra kamporganisasjon til HUSEIERNES TALERØR Da vi startet oppbyggingen av Huseiernes Landsforbund våren 1987 la vi an en profil som kamporganisasjon. Etter hvert ble det vel så viktig å være en serviceorganisasjon for medlemmene. Juridisk-, teknisk- og økonomisk rådgivning ble satt i høysetet. Kontaktflate inn i de politiske fora og inn i mediene ble bygget sten for sten. I de første årene var det eiendomsskatt og husleieregulering som dominerte vår dagsorden. Etter hvert gikk vi i spissen for renteaksjoner, strømkampanjer og andre boligsaker. Vi er nå et talerør for norske huseiere og står på høringslistene i alle departementer som steller med bolig- og eiendomsspørsmål. Stadig flere medlemmer Med tiden økte også medlemstallet. Økonomien ble bedre og virket som en positiv spiral på organisasjonens utvikling. Vi kunne ansette flere profesjonelle fagfolk i administrasjonen og bygge ut vårt lokale kontaktnett. I dag har vi avdelingskontorer på 24 steder rundt i landet. Da vår avdeling i Rogaland ble den største i landet valgte vi å splitte den i to, i Rogaland sør og Rogaland nord. I Stavanger er det Frode Rødder og Eyolf Lund som har ansvaret for medlemsaktivitetene, i Haugesund er det Knut Magnus Haavik. Store ambisjoner I løpet av våren 2013 vil Huseiernes Landsforbund passere medlemmer på landsbasis. Nær av disse er i Rogaland sør. Ambisjonsnivået er å vokse med netto fire prosent i året. Vi tror at potensialet er betydelig større, og at vi kan bli medlemmer på landsbasis i løpet av de neste10 årene. << Vi tror at potensialet er betydelig større, og at vi kan bli medlemmer på landsbasis i løpet av de neste 10 årene >> Det handler om boligeiernes hverdag Kampsakene i dag har et stort spenn og formålet vårt er å arbeide for best mulige rammebetingelser for bolig- og huseiere. Med stort og smått er det rundt 30 lover og forskrifter som regulerer huseiernes hverdag. Mange av dere har sikkert vært berørt av plan- og bygningsloven, husleieloven, naboloven eller avhendingsloven. Det er vår oppgave å arbeide for at disse til enhver tid oppfattes som praktisk fornuftige fra huseiernes ståsted. I tillegg er det en rekke skatter, avgifter og gebyrer som opplagt ville vært høyere uten HLs innsats. I høst kommer regjeringen med sin Boligmelding, hvor det blir mange forslag som vi sikkert kan applaudere, mens andre trenger en grundig konsekvensanalyse; blant annet spørsmålet om det er behov for et Boligdepartement med en boligminister. Velkommen! Neste år er det stortingsvalg og boligpolitikk vil stå høyt på dagsordenen. Da vil også vi i Huseiernes Landsforbund sørge for å markere våre hjertesaker. Hva vi står for som interesseorganisasjon finner du i vårt arbeidsprogram på Velkommen som medlem! Med vennlig hilsen Adm. dir. Peter Batta 12 - HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND - 13

8 PRAKTISKE KURS er populære Vant i retten med advokathjelp fra HL Da naboen fikk dispensasjon fra regelverket til å sette opp en garasjevegg en meter fra Kai-Rune Kristiansens luneste solplass på tomta på Vestre Åmøy gikk han til sak. Han vant til slutt fram i retten med advokathjelp fra Huseiernes Landsforbund. Tekst: Bente Henriksen Foto: Jan Inge Haga - Kort fortalt så dreide saken seg om en dispensasjonssøknad hvor det blant annet var søkt om å plassere en garasjevegg helt inntil vår tomtegrense i sør, vår luneste solplass. Da denne søknaden ble godtatt av kommunen, måtte vi sette foten ned, sier Kai-Rune Kristiansen. Saken startet allerede i 2010, og har gått flere runder i Rennesøy kommune, hos Fylkesmannen i Rogaland, og til slutt i Stavanger Tingrett. - Vi vant saken til slutt, og et senere forlik med naboen ble for oss en bedre løsning på både garasjen og boligen som bygges på tomta, fortsetter Kristiansen. Han legger til at han og naboen nå har lagt saken bak seg, og ser fram til et godt naboforhold. - Førsteklasses advokatjobb En av medlemsfordelene i HL er tilbudet om advokathjelp til reduserte priser. - Jeg fant advokaten vi har brukt på HL sine nettsider, og jeg vil si at han har håndtert denne saken på en meget tilfredsstillende måte. Ikke nødvendigvis fordi vi vant, men på grunn av dialogen, sparringen og prosederingen i retten. Dette var førsteklasses jobb, sier Kristiansen. Ifølge han var HL en god støttespiller, selv om en bakside av saken er utgiftene på kroner, hvorav bare blir dekket av Rennesøy kommune og staten. << Uten medlemskapet i HL ville advokatregningene blitt enda dyrere >> - Vi sitter altså igjen med en regning på kroner, selv om vi vant saken. Dette er jo en hårreisende feil ved regelverket men for å si det sånn; uten medlemskapet i HL ville advokatregningene blitt enda dyrere, slår han fast. Mangeårig medlem i HL Kai-Rune Kristiansen har i mange år vært medlem i Huseiernes Landsforbund. Han mener spesielt etter denne saken at boligeiere i Norge trenger en organisasjon som kan presse på overfor myndighetene. Advokat Eyolf Lund som førte saken for Kristiansen har jobbet som samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund i 20 år, og har opparbeidet seg stor kompetanse og kunnskap om rettsforhold angående fast eiendom. - At ikke Kristiansen i denne saken får dekket alle rettsomkostningene, er veldig urettferdig. Det viser at når den enkle mann i gata kjemper mot et gigantisk system, må han vite hva han gjør i tillegg til å være ressurssterk. Da er det lurt å ha en organisasjon som HL i ryggen, som kan komme med råd og tips til hvordan man skal forholde seg. I tillegg prøver HL stadig å påvirke politikken som angår huseiere, og har etter hvert fått en politisk viktig rolle, sier Lund. Godt over 100 kurs i året og opp mot deltakere hvert år er en god indikasjon på at kurs i HL-regi er attraktive. Tekst: Bente Henriksen Foto: Jan Inge Haga Folk vil ha praktiske kurs om hverdagslige utfordringer, sier Engebraaten i Huseiernes Landsforbund. Huseiernes Landsforbund har alltid arrangert en rekke kurs, men det er først de siste årene at kursvirksomheten er satt mer i system. - Det viser seg at medlemmene gjerne vil ha kurs, og at de kommer når vi arrangerer samlinger på ulike steder i landet, forteller kursansvarlig Geir Engebraaten. Lover og regler som angår boligeiere ligger i bunnen for all kursvirksomhet, og kursene er praktisk rettet. - Vi prater ikke juss, men gir informasjon og tips til hvordan folk skal gjøre ting i hverdagen, sier han. Farer og feller ved utleie Et veldig populært kurs, som er blitt arrangert opp mot 300 ganger rundt om i landet de siste årene, er Farer og feller ved utleie. - Jeg har skrevet over leiekontrakter selv i løpet av min karriere, og vært oppe i de fleste typer konflikter som et leie- forhold kan føre til. Gjennom dette kurset prøver jeg å komme med tips og råd til medlemmene for at de skal unngå å havne i de samme konfliktene, som både kan være dyre og lite hyggelige, sier Engebraaten. Positive tilbakemeldinger Kursene som HL arrangerer er gratis for alle medlemmer, og foredragsholderne er opptatt av å legge fram stoffet på en pedagogisk og folkelig måte. På kursene blir det også delt ut hefter eller kompendier med stoffet som blir gjennomgått, slik at deltakerne lettere skal kunne orientere seg om innholdet. - Vi får mange positive tilbakemeldinger fra medlemmene som deltar på kurs. Det er tydelig at folk ønsker faglig påfyll og da må vi følge opp og gi dem det, slår Engebraaten fast. << At HL arrangerer og legger til rette for aktiviteter som dette, viser at de ikke bare er en organisasjon som sender ut regninger på kontigenten. Som medlem opplever du faktisk å få noe tilbake >> Lars Arve Førre - deltaker på kurs i skatt og arverett 14 - HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND HUSEIERNES LANDSFORBUND - ROGALAND - 15

9 Adresse Postboks 1234 Stavanger Tlf: Det er godt å ha noen i ryggen. Ta kontrakt med Frode Rødder i dag! Frode Rødder på tlf: Epost: Ikke medlem? Medlemsskap kun 460,- per år Frode Rødder Distriktsleder Rogaland Sør Gå inn på og bli medlem i dag!

Når kredittkortet går varmt. Dyrt å utsette betalingen. Ingrid og Anders ble liggende etter. Tema: Oppussing. Bad og soverom i ett.

Når kredittkortet går varmt. Dyrt å utsette betalingen. Ingrid og Anders ble liggende etter. Tema: Oppussing. Bad og soverom i ett. 1 2014 kroner 49,- Ingrid og Anders ble liggende etter Dyrt å utsette betalingen Når kredittkortet går varmt Tema: Oppussing Bad og soverom i ett Nytt liv med heis Dugnad kan gi skatt Foto: Skeidar du

Detaljer

Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Ny medlemsfordel i Norges Offisersforbund

Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Ny medlemsfordel i Norges Offisersforbund Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Ny medlemsfordel i Norges Offisersforbund Et nytt kollektivt løft i din favør Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

20 år på forbrukerens side. Dobbel-jubileum: 02 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI

20 år på forbrukerens side. Dobbel-jubileum: 02 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI 2 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI Dobbel-jubileum: 2 år på forbrukerens side LES MER OM: DYRE SAMTALER REISEFORSIKRING BOLIGMARKEDET DAGLIGVARER INNHOLD UTGIVER:

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Advokatforsikring leveres av

Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie y medlemsfordel i orsk engsels- og riomsorgsforbund ORSK EGSELS- OG RIOMSORGS ORBUD Et nytt kollektivt

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Stortrives i Lyhsalmenningen

Stortrives i Lyhsalmenningen Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 1 2012 Godt boligsalg s. 35 Spennende å bygge passivhus s. 32 Stortrives i Lyhsalmenningen II s. 6 Forsidebilde tatt i leilighet 8 i Lyhsalmenningen, salgstrinn

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig 2 2015 Kr 59,- BUNADFORSIKRING NY BOLIGMODELL FOR UNGE SÆREIE BOLIGKJØP PÅBYGG 10 Vårsjekk: tips om vedlikehold tema: FORNYELSE Huset ble nytt utvendig Stort ansvar SOM styremedlem Nå vil takstmannen BORE

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET TRYGG ØKONOMI

DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET TRYGG ØKONOMI Etisk handel Bruk bankkortet som stemmeseddel DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strøm Slik bytter du strømleverandør Online shopping Spar penger ved å handle på nett No 3 / September 10 TRYGG

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

Tyvegodset forsvinner ut. Bander står bak. Norske tollere kontrollerer ikke biler på vei FRA Norge. Valgte laftet bolig. Pynter på overflaten

Tyvegodset forsvinner ut. Bander står bak. Norske tollere kontrollerer ikke biler på vei FRA Norge. Valgte laftet bolig. Pynter på overflaten 5 2013 kroner 49,- Norske tollere kontrollerer ikke biler på vei FRA Norge Bander står bak Tyvegodset forsvinner ut Valgte laftet bolig Pynter på overflaten Ung på boligmarkedet Nytt bad på liten plass

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2014. Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke

Kundebladet. Nr. 3 2014. Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke Kundebladet Nr. 3 2014 Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke Kaldt, men vakkert fra våre faste fotografer Orsolya og Erlend Haarberg Schivevollen ved Hestsjøen Kundebladet Innhold Nr.

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

magasinet Sjekker aldri taket Hver tredje trønderske huseier dropper taksjekken selv om skader ikke dekkes av forsikringen. Herlig høst i hagen

magasinet Sjekker aldri taket Hver tredje trønderske huseier dropper taksjekken selv om skader ikke dekkes av forsikringen. Herlig høst i hagen Ute: Herlig høst i hagen Side 8 Økonomi: Så høy blir strømprisen i vinter Side 6-7 Design: Stilig skandinavisk Side 24 magasinet En avis for deg som bor i enebolig i Trondheim Nr. 1 4. oktober 2011 Utgiver:

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

BOLIGSALG. Utfordrende. råd mot 5tørr inneluft. Unngå strømfella. Utnytt kjelleren: Loven må endres

BOLIGSALG. Utfordrende. råd mot 5tørr inneluft. Unngå strømfella. Utnytt kjelleren: Loven må endres 1 2015 Kr 59,- Høy gevinstskatt i Sverige Ny tilstandsrapport Risikabelt å kjøpe bolig med leieboer råd mot 5tørr inneluft Unngå strømfella Forvirrende markedsføring tema: BAD OG KJELLER Utnytt kjelleren:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer