Referat Tema-kveld FLT avd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015"

Transkript

1 Referat Tema-kveld FLT avd Tilstede: Trill Munkvld Aune, Rune Heggem, Bdil Krkan, Bendt Thre Pedersen, Kjell Olav Strømslien, Perny Emdal, Antny Stephani, Rlf Oen, Eli Smlan, Tre Ekren, Jan Erik Reierskg, Bård Winge, Stig Åge Rygh, Sigrun Nssum, Vigdis Gustad, Rar Spjøtvll, Frde Husan, Tre Jhansen, Terje Gustad, Tr Arne Landsem, Jan Tre Lyngstad, Anne Bente Aune, Stig Nrdseth, Tilstede fra Sparebank 1 SMN: Tre Eggan, Simn Eggen Referent: Perny Emdal Agenda - Frsikring, LO-favør g pensjn Det er nå en trend med økt sparing g det er viktig å ta mer selvstendig ansvar fr egen pensjn. Alle medlemmer ble invitert til besøk hs Sparebank 1 Midt Nrge fr rådgivningstime m sparing g pensjn. FLT medlemmer gjennm LO-favør rdningen har følgende frsikringer g bkstavene HRGF gir infrmasjn m hvilke frsikringer det gjelder. H = Kllektiv Hjem R = Reisefrsikring G =Grunnfrsikring F = Fritidsfrsikring Representanter fra Sparebank 1 rienterte m samarbeidsparter g frdeler fr L-Favør medlemmer. Via Turs, Scandic Htels, Help, EnterCard, Nrdic Chice Htels, leiebil med mer. Obligatrisk frsikring Kllektiv hjem Dekker innb g løsøre. Omfatter hele husstanden, men ikke fritidsblig. Dekker innb g løsøre fr barn på hybel. Assistanse g juridisk bistand ved ID-tyveri (Help advkat frsikring) Gjelder innenfr Nrden. Lav egenandel (3000 kr) Undersøkelse viser at denne frsikringsrdningen har høyeste kundetilfredshet ved skadetilfeller. Ordningen er selvfinansierende g administreres av Sparebank 1 gruppen.

2 LO-favør Reisefrsikring LO-Favør standard Reisefrsikring Gjelder på fritidsreiser med minst en vernatting Gjelder fr medlemmer ektefelle/samber g barn under 20 år i hele verden. Grunnfrsikring Engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall. Deg sm medlem 7000 kr ver under 67 år. Dødsfall uansett årsak i fritid g arbeidstid Hele døgnet i hele verden kr pr barn under 21 år ved dødsfall. Denne frsikringen behlder du livet ut så lengde du ppretthlder medlemskapet. Fritidsfrsikring LO-favør Fritidsulykkesfrsikring dekker ulykker i fritiden i hele verden g gjelder fr medlemmet. Frsikringen gjelder fram til fylte 70 år. Den dekker både ved død g varig medisinsk invaliditet sm følge av ulykke. Frsikringssummene er: Medlemmer sm har ektefeller/ samber* eller livsarvinger Enslig medlem , ,- Død ,-** ,-** Invaliditet , ,- Behandlingsutgifter *Sambere må ha t års btid dkumentert fra Flkeregisteret, eller felles bpel g feller barn. **Ved lavere invaliditetsgrad enn 100%, reduseres erstatningen frhldsmessig. Egenandelen på kr 1000,- vil bli fratrukket ved behandlingsutgifter. I tillegg til disse er det mulig å inngå flere frsikringsavtaler i samme selskap.

3 Skadefrsikring Husfrsikring, dekker spp g råte. Lav egenandel. Kan være utfrdrende å ha frsikring i flere selskap ved en skade erstatningssak. Frdel med tppfrsikring da denne dekker vannlekkasje fra tak. Egenandel kr 3000 Landbrukseiendm har egen frsikring L Favør bilfrsikring Tppbnus på 75 prsent inntil fire år raskere enn det sm er vanlig i markedet Samme frdelaktige bnus på bil t, inntil 70 prsent Du slipper bnustap ved første skade etter kun tre skadefrie år med 75 prsent tppbnus 30 prsent i startbnus. 20 prsent er vanlig i markedet Standard egenandel er kun 3000 krner Hva kster bilfrsikringen? Du kan velge mellm fire typer bilfrsikring; tppkask, kask, minikask g ansvarsfrsikring. Faktrer sm merke/mdell, registreringsår g beliggenhet påvirker prisen. Kntakt din nærmeste SpareBank1 fr å finne riktig frsikring til rett pris. L favør fritidsblig Dekker tapt leieinntekt eller tap ved at fritidshuset ikke kan brukes Hvis huset ditt blir ttalskadet, bygger vi nytt uten å trekke fra fr elde g slitasje Egen dekning fr innsekter, spp g råte kan kjøpes i tillegg Lavere egenandel. Kun kr. 3000,- Velg frsikringen sm passer best fr deg Du kan velge mellm t typer fritidshusfrsikring; standard g tpp. Dersm du ønsker en egen dekning fr insekter, spp g råte kan dette kjøpes i tillegg. Kntakt din nærmeste SpareBank1 fr å finne riktig frsikring til rett pris.

4 LO-favør Tpp Reisefrsikring LO-favør Reisefrsikring kan utvides både med Tppdekning g antall reisedager. Inkluderer frdelene under Standard reisefrsikring Ingen krav til vernatting eller flyreise Egenandel sm følge av skader på leiebil på feriereiser* Ulykkesfrsikring sm gjelder hele døgnet - gså utenm reiser Frsikringen har ingen egenandel - med unntak av behandlingsutgifter etter ulykkesskader De fleste frsikringssummer dbles (*erstattes med inntil 8.000,- kr) Planer m langtidsferie? Reisefrsikringen gjelder fr reiser med inntil 60 dagers varighet, men du kan velge å utvide den til å gjelde i inntil 90, 120 eller 180 dager ved lengre feriepphld i utlandet. -Kan kjøpe kllektivt av frbund g freninger til sterkt redusert pris -24 timer skadeservice gjennm SOS Internatinal i København. Dekker reise på 60 dager. Tenk ver frdelene med å øke frsikring til tppfrsikring fr å få flere frdeler. Tilbud m ulike tilleggs frsikringer LO-favør persnfrsikring gir deg g dine trygghet LO favør Livsfrsikring utbetales ved den frsikredes død LO favør Uførepensjn utbetales når den frsikrede har vært minst 50 % sykmeldt sammenhengende i 12 måneder. LO-favør Uførekapital utbetales tidligst etter 2 år når den frsikrede har vært 50 % sammenhengende arbeidsufør. LO-favør Kritisk sykdm utbetales dersm den frsikrede får en av de sykdmmene sm frsikringen dekker. Barnefrsikring gjelder inntil fylte 21 år. Sm LO-favør medlem kan du få inntil 25 % samlerabatt Gde betingelser på øvrige frsikringer sm hus, bil, fritidshus med mer Knkurransedyktige vilkår på øvrige bankprdukter Gde tilbud gjennm EiendmsMegler1

5 Ett kntaktpunkt g alt samlet i nettbanken En tilgjengelig g lkal rådgiver Representanter fra Sparebank 1 rienterte gså m banktilbud. LO favør Ung LO-favør BSU Ordinær rente + 0,25% LO-favør BSU Dbbel rente, dbbel rente første året Dere finner mer pplysninger m frsikring g banktjenester på: Pensjn Representanter fra Sparebank rienterte m hvrdan pensjnsrdningen er bygget pp. Utbetalt pensjn består av følgende deler: Privat sparing Tjenestepensjn (innbetalt av bedriften) Avtale festet Pensjn (AFP) Flketrygden (FT fra staten) Det har vært gjennmført en pensjnsrefrm g beregningsmdellen er endret. Mer infrmasjn m endringer: https://www.regjeringen.n/nb/tema/trygd-g-ssialetjenester/pensjner-gtrygd/innsikt/pensjner/alderspensjn/id449656/#nye_pptjeningsregler Dere finner mer infrmasjn m pensjn: https://www.regjeringen.n/nb/tema/trygd-g-ssialetjenester/pensjner-g-trygd/pensjnsrefrm/sprsmal-g-svar/a-tila/id594893/#flketrygden Flketrygden Alle tjener hvert år pp pensjnsrettigheter tilsvarende 18,1 prsent av pensjnsgivende inntekt. All inntekt fra første krne g pp til 7,1 G er pensjnsgivende, g alle år med pensjnsgivende inntekt fra 13 til 75 år teller med. Alle er sikret en minsteytelse i frm av en garantipensjn. 1G er kr ,1 G er kr Flketrygden har gått ned g i praksis dekker ca 42 % fr de med inntekter rundt

6 Endring i lven m innskuddspensjn 3-2 annet g nytt tredje ledd skal lyde: (2) Innskudd fr et medlem et enkelt år i henhld til innskuddspensjnslven 5-3 første ledd bkstav b, c eller d kan i pensjnsplanen ikke settes høyere enn 7 prsent av medlemmets samlede lønn inntil 12 G, eller 7 prsent av medlemmets samlede lønn mellm 1G g 12 G. Tilleggsinnskudd fr medlemmets lønn mellm 7,1 G g 12 G kan i pensjnsplanen ikke settes høyere enn 18,1 prsent av slik lønn i det enkelte år. Det skal ikke betales innskudd fr lønn ver 12 G. (3) Betaling fr administrasjn g frvaltning av pensjnsrdningen kmmer i tillegg til grensene i første g annet ledd. Fretak sm 1. januar 2014 har innskuddspensjnsrdning pprettet i II henhld til innskuddspensjnslven, gis frist til 31. desember 2016 med å tilpasse innskuddspensjnsrdningen til innskuddspensjnslven 5-3 første ledd bkstav d. Kilde: https://www.regjeringen.n/nb/dkumenter/frskrift-m-endringav-frskrift-22-des/id747899/ Innskuddsbasert pensjn gir ukjent pensjnsnivå fr ansatte g pensjnskstnaden kjent fr bedriften. Størrelse på % innskudd bestemmes av bedriften i samråd med tillitsvalgte. Infrmasjn m dette får du på virksmhetens nettside eller ved å kntakte persnalavdelingen. Fleksibelt uttak fra 62 år: Helt eller delvis (20, 40, 50, 60, 80 eller 100 %) Fritt kmbineres med arbeid Alle kan kmbinere arbeid g pensjn Alle sparer pp sin egen pensjnsbehldning Alle får sin pensjn justert etter levealder På møtet ble det gjennmført en demnstrasjn av pensjnskalkulatr

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer 2 NITO et trygt og godt valg Gjennom ditt medlemskap i NITO har du mulighet til å få dekket de fleste av dine behov for forsikring-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer