Rapport "e-læring for alle"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport "e-læring for alle""

Transkript

1 Prosjektnummer: 2010/3/0070 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Studieforbudent Funkis Rapport "e-læring for alle" Studieforbundet Funkis Side 1

2 Forord Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Et nytt arbeidsområde de siste årene har vært å utvikle og arrangere nettkurs for studieledere i medlemsorganisasjonene. Prosjektet "e-læring for alle" har hatt som mål å drive spredningsarbeid mot medlemsorganisasjonene. Hva er utviklet av kurs, hva trengs av kompetanse i organisasjonene for å arrangere kurs, informere om kostnadseffektive løsninger, prøve ut i praksis mm. Prosjektet har vært av rehabiliterende karakter. Prosjektets har vært ettårig, med utsettelse fram til juni 2013 grunnet merarbeid i Funkis og medlemsorganisasjonene med innføring av nytt administrasjonsprogram. Nettkurs er et nytt og spennende felt for organisasjonene. Takk til alle medlemsorganisasjonene som har kastet seg med og som viser stort engasjement. Norsk Nettskole som drifter læringsplattformen PedIT, har vært en god samarbeidspartner i arbeidet Dette er et felt i utvikling. Arbeidet som er gjort i dette prosjektet håper vi vil være en god start i bruk av Funkis sine nettkurs og inspirasjon til nyutvikling av kurs blant medlemsorganisasjonene. Tolga, 6.juni 2013 Jon Oddvar Eide prosjektleder Studieforbundet Funkis Side 2

3 Sammendrag Bakgrunn: Studieforbundet Funkis( gjennomførte i HogR- prosjektet "e-læring på vår måte". Kurs er utviklet og kompetanse er bygget. Prosjektets målsetting: Spredningsarbeid med mål at alle interesserte medlemsorganisasjoner skal få kunnskap om nettbaserte kurs. Prosjektets målgruppe: Fylkes- og studieledere. Beskrivelse av gjennomføring: Fylkes- og studieledere har blitt informert gjennom Studieforum, Studielederkonferansen og Funkis sin hjemmeside. Etter informasjon fikk alle organisasjonene tilbud om å delta på "En smakebit på styrearbeid": Dette for å danne seg et bilde av hva nettbaserte kurs kan være. Og ikke minst for å kunne demonstrere for egen organisasjon. De som fant nettbaserte kurs interessant for sin organisasjon, deltok i kurset "Veilederkompetanse på nett". Det ble arrangert 2 kurs, høst 2012 og vår I etterkant ble det arrangert fysiske samlinger hvor studieledere fikk opplæring i hvordan arrangere egne kurs. Det har deltatt 26 studieledere fra organisasjonene: Ryggforeningen, Norges fibromyalgi forbund, Hørselshemmedes Landsforbund, ADHD Norge, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Mental Helse, Norsk forening for slagrammede, Norsk Revmatikerforbund, Norsk Forening for Nevrofibromatose, Norsk Dystoniforening og Vårres brukerstyrte regionsenter. Fra prosjektleder ble viktigheten av å være 2 fra hver organisasjon understreket. Disse organisasjonene har nå tilgang til de 7 kursene som ble utviklet i prosjektet "e-læring på vår måte". De har opprettet prøvekurs med veileder og pilotdeltaker. Nå er det bare å øve! Hver organisasjon har sitt område under Funkis sin lisens. Der har de sin administrator som har rettigheter på sitt område. Dersom de ønsker tilgang til reviderte eller nyutviklede kurs, går det via administrator i Studieforbundet Funkis. Altså en meget kostnadseffektiv organisering. Prosjektets betydning: Større deltakelse og samfunnsengasjement for flere av organisasjonene sine medlemmer. Framdriftsplan: Funkis vil i framtida arrangere Nettforum 2 ganger i året med mulige ekstra samlinger etter behov. Nettforum samler organisasjonene som har tatt nettkurs i bruk. Studieforbundet Funkis Side 3

4 Bakgrunn... 5 Fokus og gjennomføring... 5 Hvordan informere?... 5 Nettprosjekter de siste 5 år... 5 Oversikt... 5 En smakebit/ visning... 6 Vi praktiserer Oppsummering Hvordan øke kompetansen? Veilederkompetanse på nett Fysiske samlinger Oppsummering Hvordan sikre sprednings- og utviklingsarbeid? Utvikling av kurs Utvikling av kompetanse Å arrangere kurs Oppsummering Studieforbundet Funkis Side 4

5 Bakgrunn Ved tildeling av prosjektmidler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehab i 2008 fikk Studieforbundet Funkis midler til et treårig prosjekt der Funkis sammen med medlemsorganisasjoner har utviklet nettbaserte kurs. Prosjektets tittel var E-læring på vår måte. E-læring på vår måte har fått stort fokus blant Funkis sine medlemsorganisasjoner. Mange ønsket informasjon om hvilke muligheter som ligger her. Sprednings- og informasjonsarbeid blant interesserte ble viktig. Målet med prosjektet har vært å informere og ruste opp medlemsorganisasjonenes kompetanse i å arrangere nettkurs. Fokus og gjennomføring Studieforbundet Funkis har i prosjektet "e-læring for alle" hatt fokus på følgende områder: 1. Informasjonsarbeid. Hvordan sikre at så mange som mulig av Studieforbundet Funkis sine medlemsorganisasjoner får innsyn i hva som er utviklet og tilgjengelig for organisasjonene? 2. Hvordan øke kompetanse i bruk av nettkurs hos medlemsorganisasjonene? 3. Hvordan sikre fortsatt sprednings- og utviklingsarbeid? Hvordan informere? Prosjektet har blitt presentert flere ganger i Studieforum. Samlingene holdes med forskjellige emner knyttet til studiearbeid og voksenopplæring. Invitasjonene sendes til alle medlemsorganisasjoner og fylkesledd. Se Studieforum. I prosjektsøknaden skisserte vi at vi ønsket å informere gjennom fylkesleddene på den årlige fylkesledersamlingen. Etter samråding med generalsekretær og sekretariat i Studieforbundet Funkis fant prosjektet det mer hensiktsmessig å benytte studielederkonferansen som hovedarena for informasjon. Studieforbundet Funkis arrangerer en årlig studielederkonferanse der svært mange av medlemsorganisasjonene deltar. Årets studielederkonferanse ble arrangert september. Følgende informasjon ble gitt: Nettprosjekter de siste 5 år Å leve et friskere liv e-læring på vår måte sosial web e-læring for alle - spredning alle kan delta på web - universell utforming Oversikt Studieforbundet Funkis Side 5

6 En smakebit/ visning Studielederkompetanse Studieforbundet Funkis Side 6

7 Veilederkompetanse på nett Valgkomiteen Studieforbundet Funkis Side 7

8 Styrearbeid Likemannskurs Studieforbundet Funkis Side 8

9 Nye tillitsvalgte Å leve et friskere liv Studieforbundet Funkis Side 9

10 På vei mot en dysleksivennlig skole Vi praktiserer Organiserer oss i grupper der kursutviklere og Funkis er assistenter. Vi bruker kurset de har hatt tilgang til, "En smakebit på styrearbeid". Alle fikk i forkant tilgang til nettkurset "En smakebit på styrearbeid". Dette med mål å gi alle et innblikk i hva nettkurs kan være for frivillige organisasjoner før de møttes på studielederkonferansen. Det ble vektlagt at de i denne perioden skulle presentere kurset for ledelse og andre i sin organisasjon. Studieforbundet Funkis Side 10

11 21 organisasjoner deltok på studielederkonferansen. Disse var: ADHD Norge Autismeforeningen i Norge Hørselshemmedes Landsforbund Norsk Forening for Slagrammede Mental Helse Norges Blindeforbund Norsk Forening for Ehler - Danlos Syndrom Landsforeningen for Lunge- og Hjertesyke Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende Psoriasis- og eksemforbundet Norsk Forening for Nevrofibromatose Cerebral Parese-foreningen Ryggforeningen i Norge Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Astma og Allergiforbundet Foreningen for Marfan Syndrom og marfanlignende tilstander Norsk Lymfødemforening Foreningen for Kroniske Smertepasienter Norsk Revmatikerforbund Turner Syndrom foreningen Norge Norsk Døveforbund Oppsummering Informasjon om utvikling av nettkursene i Studieforbundet Funkis har vært jevnlig presentert i studieforum og på Studieforbundet Funkis sin hjemmeside. Studieforbundet Funkis Side 11

12 Utfordringen har hele veien vært å nå fram til ledelsen i organisasjonene. Det er svært ulik kultur for kurs- og studiearbeid. De organisasjonene som ikke jobber godt her, vil heller ikke søke informasjon om dette feltet. Der det vises interesse, er på hva den enkelte organisasjon økonomisk kan spare på reise- og hotellutgifter. Studieledere er motiverte! Dette er deres fagfelt og mange ser muligheter til økt studieaktivitet og gi flere mulighet for å delta. Det er helt avgjørende hvilken posisjon studieleder har i egen organisasjon og ikke minst til ledelsen for å nå fram. Evaluering fra studielederkonferansen viste at deltakerne var spesielt fornøyd med å få tilgang til kurs for i praksis å erfare hvordan dette fungerer. Ikke minst verdien av bedre å kunne vurdere hvordan det kan brukes i egen organisasjon. Og konkret kunne demonstrere for ledelse og andre i organisasjonen. Hvordan øke kompetansen? Det er i prosjektet gjennomført to fysiske samlinger for Funkis sine medlemsorganisasjoner, og Før samlingene ble kurset "Veilederkonferanse på nett" arrangert. Veilederkompetanse på nett Kurset gikk over tre uker med følgende temaer: Studieforbundet Funkis Side 12

13 Studieforbundet Funkis Side 13

14 Kurset inneholder en introduksjonsdel med fokus hvordan bruke verktøyet PedIT, samt tre leksjoner med temaene: hva er veiledning, ulike teorier om veiledning, veilederrollen og veiledning i praksis. Totalt har 26 personer deltatt. Disse representerer organisasjonene : Ryggforeningen, Norges Fibromyalgi Forbund, Hørselshemmedes Landsforbund, ADHD Norge, Landforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Studieforbundet Funkis Side 14

15 Landforeningen for hjerte- og lungesyke, Mental Helse, Norsk forening for slagrammede, Norsk Revmatikerforbund, Norsk Forening for Nevrofibromatose, Norsk Dystoniforening, Vårres brukerstyrte regionsenter. Veilederkompetanse på nett ble utviklet i samarbeid med Norsk Nettskole i Erfaringene med kurset er stort sett positive. De som ønsket å gå i dybden på veiledningsteori fant ikke det her. Dette er et innføringskurs. Flere deltakere meldte tilbake at kasusene i veiledningsdelen ikke dekker alle områdene som er aktuelle i frivilllig sektor. Mye skjer innen nettbaserte kurs og ny viten kommer til. En revidering av kurset er derfor viktig og nødvendig. Fysiske samlinger Fire fysiske samlinger som oppfølging av "Veilederkompetanse på nett" er holdt. To høsten 2012 og to våren Ved at alle som deltok på fysisk samling hadde vært gjennom kurset "Veilederkompetanse på nett", hadde de en felles bakgrunn og "kjente" hverandre fra de ulike fora i kurset. Dette hadde prosjektet stor glede av. Det som ble utviklet gjennom prosjektet "e-læring på vår måte" ble presentert. En kostnadsbesparende løsning er utviklet ved at Funkis har inngått en avtale med Norsk Nettskole om lisens der Funkis har lisens, og interesserte organisasjoner kan betale seg inn på et spleiselag. Deltakende organisasjoner får sitt eget område under Funkis sin lisens. Alle kurs som er utviklet, er tilgjengelig for medlemsorganisasjonene. Funkis kopierer ønskede kurs over til den enkelte organisasjon. Studieforbundet Funkis Side 15

16 Dette forutsetter at Funkis har tilstrekkelig administrasjonskompetanse innen plattformen PedIT og tid i sekretariatet til denne jobben. Prosjektleder har kursert ansvarlige i sekretariatet og utarbeidet bruksanvisninger. Det samme gjelder overfor den enkelte organisasjon. De fysiske samlingene inneholdt både en del for administratorer og en del for kursholdere. Administrator hos Funkis har tilgang til alle organisasjonene sine områder. Administrator hos den enkelte organisasjon har kontroll på sitt område for å kopiere kurs og legge inn kursholdere mm. Å skape en oversikt over de ulike rollene innen nettbaserte kurs viktig under fysisk samling. Hovedfokus på kursholderrollen. I tillegg hadde praktisk bruk av verktøyet stort fokus. Studieforbundet Funkis Side 16

17 Hovedutfordringen for Funkis og organisasjonene er at denne type verktøy er i stadig endring og det kreves regelmessighet i bruk. Det positive de siste åra er at det har blitt høyere kompetanse i bruk av ikt i frivillige organisasjoner. Både Norsk Nettskole og Funkis ble overrasket over hvor raskt deltakerne mestret grunnleggende ferdigheter i verktøyet. Alle deltakende organisasjoner fikk sitt eget område og alle ønsket tilgang til alle kursområdene. Det ble formidlet stor tilfredshet med løsninger for tilgang til og kopiering av kurs. Studieforbundet Funkis Side 17

18 Grunnleggende ferdigheter i hvordan den enkelte organisasjon kan tilpasse hvert kurs til sin organisasjon avgjørende: Hvordan skifte ut logo? Hvordan endre tekst? Hvordan endre lenker? Hvordan legge til dokumenter? Hvordan sette inn bilder? Hvordan legge til videoer? Ingen av deltakerne opplevde verktøyet som skremmende vanskelig å handtere. For at det skal fungere for den enkelte organisasjon er det viktig at det ligger mulighet for rask hjelp når de står fast. Gjennom prosjektet har dette fungert. Etterspørsel fra deltakerne om at det utvikles løsninger her. Det gjenstår å se hvor mye oppfølging som kreves her. Ett grep som er tatt, er at det er utviklet PedITsupport som ble presentert for deltakerne. Videre oppfølging av den enkelte organisasjon med avklaring av: Hva har skjedd siden sist? Hva er aktuelt for din organisasjon? I tillegg tid til refleksjon om veilederrollen. Spenning knyttet til hvor tidkrevende det viser seg å være. Litt drøfting rundt hvor ofte en bør være innom for å respondere på deltakernes aktivitet og hvor ofte en som veileder skal skrive noe i Kursavis. Med den erfaring Funkis og organisasjonene så langt har, er det ingen tvil om at aktivitet avler aktivitet. Studieforbundet Funkis Side 18

19 Oppsummering Å sette krav til organisasjonene i forkant av fysisk samling ved at deltakerne skulle gjennomføre "Veilederkompetanse på nett" ga gode resultater. Felles grunnmur med erfaringer og ferdigheter var på plass. Kurset "Veilederkompetanse på nett" krever refleksjon rundt studieleder sin rolle på nett. Det er klare forskjeller i kommunikasjon på nett og det fysiske rom. Organisasjonene må ha kunnskap om dette før de introduserer nettkurs for sine medlemmer. Viktig at kurset regelmessig blir revidert da det skjer raske endringer og ny kunnskap kommer til. Kurset har sin rettmessige plass som tilbud fra Studieforbundet Funkis til interesserte organisasjoner. Det er en økende kompetanse i bruk av ikt i frivillige organisasjoner. Funkis erfarer mindre barrierer i opplæring i bruk av verktøy enn tidligere. Kursdeltakerne var motiverte! Mange organisasjoner står på terskelen til å ta nettbaserte i bruk. Kombinasjonskurs med nettbaserte - og fysiske samlinger gir gode resultat. Viktig at administrator i Studieforbundet Funkis har nært samarbeide med Norsk Nettskole og er oppdatert i forhold til endringer som skjer med verktøyet. Hvordan sikre sprednings- og utviklingsarbeid? Økonomi er avgjørende. Det må være lønnsomt å drive kurs for organisasjonene. Nettbaserte kurs kommer som et tillegg til "tradisjonelle" kurs. Organisasjonene får ikke tilskudd til å drive denne type kurs. Studieforbundet Funkis er ikke fjernundervisningsinstitusjon. I vår digitaliserte tid er det behov for en gjennomgang av lovverk som visker ut skillet mellom nettbaserte og tradisjonelle kurs. Kostnadseffektive løsninger i bruk av plattformen er en forutsetning for at dette skal fortsette å vokse i frivillige organisasjoner. Det er utviklet i samarbeid med Norsk Nettskole. Medlemsorganisasjonene er tifreds med modellen. Følgende informasjon har gått ut til organisasjonene: "Studieforbundet Funkis har gjennom flere år, og gjennom en rekke prosjekter finansiert av ExtraStiftelsen, utviklet en plattform for nettkurs; Pedit-plattformen. Den er laget i samarbeid med Norsk Nettskole og en rekke av Funkis medlemsorganisasjoner. Siste prosjekt fullføres i første halvdel av 2013 med vekt på universell utforming av plattformen. Funkis ønsker fortsatt å tilby mulighet for nettkurs til sine medlemsorganisasjoner, men det finnes dessverre ingen finansiering av dette arbeidet i Funkis i dag. Kostnadene er beregnet til mellom og kroner per år, avhengig av behovet for oppdatering/vedlikehold av programvaren. Denne utgiften må vi dele på, og det innebærer at hver organisasjon som deltar betaler en årsavgift. Studieforbundet Funkis Side 19

20 Med en slik ordning vil Funkis betale lisensen for bruk av plattformen og sørge for at systemet vedlikeholdes og oppdateres i takt med utviklingen som skjer i regi av Norsk Nettskole generelt Kostnad for bruk av Pedit er kr per år pr organisasjon og innebærer: Fri bruk av alle kurs utviklet i Funkis-regi Deltakelse i Nettforum Mulighet for å utvikle egne kurs (eventuelle kostnader/tilpassinger dekkes ikke av Funkis)." Samarbeid mellom organisasjonene har gitt resultater. Det gjelder i utvikling av kurs. Det gjelder i utvikling av kompetanse. Det gjelder i å arrangere kurs. Og altså ikke minst i deling av utgifter. Utvikling av kurs Revidering av kurs viktig, jfr. "Veilederkompetanse på nett". Ikke minst viktig at nytt lovverk implementeres i aktuelle kurs, som "Studielederkompetanse". Fortsatt utvikling av nye kurs. Noen av organisasjonene som deltok kom med innspill. Spesielt ble Likemannskurs og Brukermedvirkning nevnt. Organisasjonene må oppleve nytteverdi i de kurs de skal arrangere. Søknader om prosjektmidler fra Studieforbundet Funkis og interesserte organisasjoner er fortsatt viktig. Å skape en ny kultur krever tid og penger. Uten prosjektmidler vil det være krevende å utvikle nye kurs. Utvikling av kompetanse. Gjennom mange prosjekter over flere år har Studieforbundet Funkis erfaring med kompetansebygging i å arrangere nettbaserte kurs i frivillige organisasjoner. Nøkkelfaktorer ligger i samarbeid mellom organisasjonene og utvikling av gode og effektive støttefunksjoner. Nye organisasjoner vil få tilbud om opplæring av sine aktuelle nettveiledere. Disse veilederne vil, etter gjennomført kurs, kunne delta i Nettforum. Nettforum blir arrangert 2 ganger i året med mulige ekstra samlinger etter behov. I Nettforum blir det: presentasjon av nyheter og endringer erfaringsutveksling og kompetansebygging workshops med praktisk arbeid med redigering og klargjøring av kurs mulighet for samarbeid og skape nettverk ved gjennomføring av kurs dele kurs og legge planer for nye kurs Med den raske utviklingen som det er innen e-læring, vil det være behov for jevnlige oppdateringer/ tjenester fra Norsk Nettskole som leverandør. Studieforbundet Funkis Side 20

21 Det er viktig at det ligger mulighet for rask hjelp når organisasjonene står fast. Etterspørsel fra deltakerne om at det utvikles løsninger her. Det gjenstår å se hvor mye oppfølging som kreves, men prosjektets erfaring tilsier at dette ikke skal undervurderes. Ett grep som er tatt, er at det er utviklet PedITsupport. I tillegg er det utviklet enkle oppskrifter på hvordan løse de vanligste oppgavene i bruk av verktøyet. Å arrangere kurs. Noen organisasjoner har allerede gjennomført nettkurs og flere har gjort forberedelser for start i Som eksempel har HLF over 50 påmeldte på kurset "En smakebit på styrearbeid" og 25 deltakere på Studielederkompetanse som de arrangerer i disse dager. De har nå fått på plass flere veiledere. HLF har også samarbeidet med og engasjert en erfaren veileder i ADHD. Dette har de hatt stort utbytte av, og det gir gode signaler særlig til de små organisasjonene med få eller ingen ansatte om muligheten til å arrangere kurs sammen med andre. Det blir spennende å følge organisasjonene og høre deres erfaringer. Det positive er at det er interesse der ute! Mange ser dette som et flott supplement til det de allerede arrangerer av tradisjonelle kurs. Oppsummering Studieforbundet Funkis har utviklet en meget kostnadseffektiv løsning for sine medlemsorganisasjoner for å gi dem mulighet til å arrangere nettkurs i egen organisasjon. Nye aktører vil få opplæring i veilederkompetanse på nett. Avgjørende for organisasjonene er at det er gode supportløsninger. Studieforbundet Funkis har forpliktet seg til å arrangere minimum to Nettforum for året der organisasjoner deler erfaringer og får ny kompetanse. Organisasjonene har store gevinster ved å samarbeide både om kursutvikling, kompetansebygging og i å arrangere kurs. Jon Oddvar Eide prosjektleder Tolga, Studieforbundet Funkis Side 21

TILDELING 2012 Merknader

TILDELING 2012 Merknader HELSE NORD RHF - BRUKERTILSKUDD Søkerorganisasjonens Merknader ADHD Norge Finnmark ADHD Norge Finnmark 30 000 357 300 33 000 ADHD Norge Nordland ADHD Nordland 30 000 42 000 33 000 ADHD Norge Troms ADHD

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Fylke Landsdekkende, til aktivitet i Helse Sør-Øst Region, inkl. fellessøknader til fordeling innen søkers underliggende enheter. Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Organisasjonens fulle navn Tildeling

Detaljer

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Organisasjonens navn Søknaden gjelder Tilskudd 2008 Norges fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Norsk Thyreoideforbund, nyrepasienter og transplanterte

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Fylke Organisasjonens fulle navn Tildeling 2011 Landsdekkende Barne- og Unges revmatikergruppe (BURG) 150 000 Foreningen for Fragilt X-syndrom 20 000 Harry Benjamin

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02.

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 16.02.2015 Pensjonskostnad 2014 - private ideelle Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 05.02.2015 ØKO 235 Mottaker Haraldsplass

Detaljer

Horingsbrev om tildelingsordning og medlemsfordeler. Horingsfristen er sau til 20. juni 2014. Oslo 6. mai 2014

Horingsbrev om tildelingsordning og medlemsfordeler. Horingsfristen er sau til 20. juni 2014. Oslo 6. mai 2014 rextrastifteisen Helse og Rehabilitering Til medlemsorganisasjonene i ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Te122405370. Faks22405371 adm@extrastiftelsen.no Org. nr.

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

2.innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling

2.innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling Til s medlemsorganisasjoner 17.09.2013, Oslo Ref: KR/GF-2013 2.innkalling til s generalforsamling Andre Innkalling til Generalforsamling 2013 sender med dette ut andre innkalling til generalforsamlingen

Detaljer

Kurskatalog Våren 2015

Kurskatalog Våren 2015 Kurskatalog Våren 2015 Funkis 1 Innhold: Side Kurs for fra - til 2 Praktisk info 3 Leder og styremedlemmer 18.-19.04 3 Økonomiansvarlig 18.-19.04 3 Sekretær 18.-19.04 4 Likeperson 18.-19.04 5 Om Funkis

Detaljer

Bratta 2B 9325 Bardufoss 33000. Fjellveien 10 9511 Alta 10000. postboks 34 9476 Borkenes 50000. Nordland Forstrand 8140 Inndyr 15000

Bratta 2B 9325 Bardufoss 33000. Fjellveien 10 9511 Alta 10000. postboks 34 9476 Borkenes 50000. Nordland Forstrand 8140 Inndyr 15000 Organsiasjonens navn ADHD Norge ADHD Norge Troms Afasiforeningen i Alta Autismeforeningen i Norge, Fylkeslag Autismeforeningen i Norge, Fylkeslag Barne og ungdomsrevmatikergruppen avd, BURG Bikuben regionalt

Detaljer

Kurs og studiearbeid i LHL

Kurs og studiearbeid i LHL Kurs og studiearbeid i LHL LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Ragnhild Rørvik, 2016 Viktige spørsmål også i forhold til studiearbeid: HVA skal dere holde kurs i? HVORFOR er nettopp dette kurset

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Helse Sor-Øst RHF 10042012

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Helse Sor-Øst RHF 10042012 Helse Sor-Øst RHF 10042012 Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 10042012 08/00192-54 Avsender:

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2011 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal

Dagsorden årsmøtet 2011 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal Møre og Romsdal - Stiftet 03. mars 1995 Dagsorden årsmøtet 2011 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal 6 ÅRSMØTE Ordinært årsmøte skal behandle: 1. KONSTITUERING 1.1 Navneopprop 1.2 Godkjenning

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Sak 10/14 Valg Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valgkomité og

Detaljer

Robuste kommuner for hvem?

Robuste kommuner for hvem? Kommune- og fylkestingsvalget 2015: Robuste kommuner for hvem? FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON ISSN 0801-8065 Trykk: Oslo Digitaltrykk Kommune- og fylkestingsvalget 2015: Robuste kommuner for hvem?

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Elektronisk dokumenthåndtering

Elektronisk dokumenthåndtering Inviterer til nettkurset Elektronisk dokumenthåndtering Oppstart og varighet: Løpende oppstart den 15. i hver måned - 1 års varighet. Målgruppe: Arkivmedarbeidere og arkivledere i all offentlig forvaltning.

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

Protokoll møte EKU 4/2014

Protokoll møte EKU 4/2014 Ekspertutvalget for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Deres ref: Vår ref: 2013/71752-12 Arkivkode: 772 Dato: 18.7.14 Protokoll møte EKU 4/2014 Møtetid/sted: Tirsdag 24.6.14 onsdag 25.6.14 Scandic

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Valg Sak: GF 11/10 Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valg av valgkomité

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

OUS Idéfase - Høringsinstanser

OUS Idéfase - Høringsinstanser OUS Idéfase - Høringsinstanser HSØ Helseforetak i regionen Akershus universitetssykehus (AHUS) Innlandet sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuspartner Sykehuset Telemark HF Sykehuset

Detaljer

Prosjektrapport Nettverksløft for ungdom Nettverksbygging og løsningsfokusert tenking. Prosjektleder: Christopher Lyngaas Prosjektnummer: 2007/3/0025

Prosjektrapport Nettverksløft for ungdom Nettverksbygging og løsningsfokusert tenking. Prosjektleder: Christopher Lyngaas Prosjektnummer: 2007/3/0025 Prosjektrapport Nettverksløft for ungdom Nettverksbygging og løsningsfokusert tenking Prosjektleder: Christopher Lyngaas Prosjektnummer: 2007/3/0025 1 Forord... 3 Sammendrag... 3 Kapittel 1 Bakgrunn for

Detaljer

Inviterer til nettkurset. Arkivskolen. Ett års varighet med 10 innsendingsoppgaver.

Inviterer til nettkurset. Arkivskolen. Ett års varighet med 10 innsendingsoppgaver. Inviterer til nettkurset Arkivskolen Ett års varighet med 10 innsendingsoppgaver. Opp i mot 1000 deltakere har tatt dette nettkurset i løpet av de 11 årene det har vært tilbudt. Evalueringene og tilbakemeldingene

Detaljer

Søknad om midler. Referansenummer: ISXP8D Registrert dato: 2008-06-13 15:48:56. Innledning. 2009 Prosjektets varighet Antall år:

Søknad om midler. Referansenummer: ISXP8D Registrert dato: 2008-06-13 15:48:56. Innledning. 2009 Prosjektets varighet Antall år: Søknad om midler Referansenummer: ISXP8D Registrert dato: 2008-06-13 15:48:56 Vedlegg: Prosjektbes krivelse : Annet : Prosjektplan pr 13.6.08.doc Tilbakemelding skrivetolking chat noir.doc Innledning Søknaden

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Møteplass Brygga (MB 9) «Brukerorganisasjonene i Kristiansund» som leietagere!

Møteplass Brygga (MB 9) «Brukerorganisasjonene i Kristiansund» som leietagere! 1 Tellef Raustøl Rådgivning (TRR) Oscarsgate 27, 0352 Oslo Org.nr.975 618 102 e-mail: tellef@raustol.no Mobil: 91 30 29 95 www.raustol.no Kristiansund kommune v/rådmann Arne Ingebrigtsen Oslo 29.10.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 28.04.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato20.03.2015. Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl.forside: 49

Offentlig journal. Journaldato20.03.2015. Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl.forside: 49 HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato20.03.2015 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl.forside: 49 Helse SørzØstRHF Utskriftsdato 15032015

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Offentlig journal Periode:04012010-05012010

Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00060-10 U Til: Helse- og omsrogsdepartementet Arbeids

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Ønsker du å bli en bedre leder og å styrke evnen til selvledelse? Trenger du faglig påfyll, inspirasjon og nye verktøy i arbeidshverdagen? Da kan Lederprogrammet

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 09012013. Offentlig journal. Periode: 03012013-03012013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 09012013. Offentlig journal. Periode: 03012013-03012013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 03012013-03012013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 09012013 08/01760-42 Helsedirektoratet Sak: Medisinsk

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014 Helse Sør-Øst RHF 06012014 Offentlig journal Periode: 02012014-02012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RTIF 06012014 09/01381-4 Dok.dato:

Detaljer

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet 1 Innledning Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 19. februar

Detaljer

Oversikt studieplaner i Funkis. Felles studieplaner Organisasjonsspesifikke studieplaner

Oversikt studieplaner i Funkis. Felles studieplaner Organisasjonsspesifikke studieplaner Oversikt studieplaner i Funkis Felles studieplaner Organisasjonsspesifikke studieplaner Revidert høst 2015 Innholdsfortegnelse FELLES STUDIEPLANER Språk og tegnspråk 6 Hobby og håndverk 6 Historie og litteratur

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN

FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN Direktoratet for forvaltning og IKT tilbyr et felles digitalt opplæringstilbud der vi skal utvikle, dele og gjenbruke de beste digitale læringsressursene. FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN Difi skal i samarbeid

Detaljer

Velferdsteknologiens ABC. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologiens ABC. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologiens ABC Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Sentrale tema i emne B Brukermedvirkning Brukerinvolvering og velferdsteknologi Samtale Deltakende observasjon Behovskartlegging

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Kjære elevforeldre og kursdeltakere hos Nyborg Pedagogikk, og andre interesserte! Etter at Nyborg Pedagogikk fikk egen Facebookside, har denne siden overtatt mye av formidlingen

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Thon Hotel Ski 2014 Odd Erik Randen Studieforbund Det grønne studieforbundet. består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a.

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ny lov om voksenopplæring med forskrift Informasjon til medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund 1 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ifølge Norsk lovtidend er 2010 et rekordår med

Detaljer

KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner

KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner KursAdmin Gjennomgang av tilleggsfunksjoner September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon 0.4.9.9 2 Innhold Innledning. side 4 1 Kopiere kurs.. side 5 2 «Kopiere deltakere... side 7 3 Knytte navn/kursdeltaker

Detaljer

Kommunal Kompetanse inviterer til. Arkivskolen

Kommunal Kompetanse inviterer til. Arkivskolen Kommunal Kompetanse inviterer til Arkivskolen Nettbasert undervisning for alle offentlig ansatte som arbeider med arkiv innenfor stat, fylkeskommune, kommune og helseforetak m.m. Ett års varighet med 10

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Foto Nordfax. 1 Innhold Innledning... 3 Organisering og forankring... 3 Oppnådde resultater Presentasjon av byggeprosjekt... 4 K5 DIBKs satsning på

Detaljer

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen Prosjektnummer 2012/3/0092 Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring

Detaljer

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010 VEIEN TIL ARBEIDSLIVET Gardemoen 15.januar 2010 Hvordan innvirker veileders rolle, væremåte og kommunikasjon inn på deltakers utvikling? Hva må til for at E læring skal være læringsfremmende - og virker

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

En million kroner til frivillige organisasjoner i Nord-Trøndelag

En million kroner til frivillige organisasjoner i Nord-Trøndelag Pressemelding Nord-Trøndelag Sperrefrist tirsdag 23. november En million kroner til frivillige organisasjoner i Nord-Trøndelag TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskudd

Detaljer

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier Bedriftsinterne kurs gjør ideer til verdier Kunnskap er første skritt på veien Stadig flere opplever at egne produkter, tjenester, logoer eller design blir kopiert av andre. En av tre norske bedrifter

Detaljer

Høringssvar: tildelingsordning og medlemsfordeler

Høringssvar: tildelingsordning og medlemsfordeler NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Postboks 6764, St Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St Olavs gate 25 Tlf: (+47) 23 35 35 35 Faks: (+47) 23 35 35 30 Org nr: 939 634 754 MVA naaf@naaf.no www.naaf.no ExtraStiftelsen

Detaljer

ET VERKTØY FOR KRONIKERGRUPPER OG DIAGNOSEORGANISASJONER I RISØR

ET VERKTØY FOR KRONIKERGRUPPER OG DIAGNOSEORGANISASJONER I RISØR ET VERKTØY FOR KRONIKERGRUPPER OG DIAGNOSEORGANISASJONER I RISØR Brukerkontoret har i samarbeide med NAV fått tilgang til gratis kontor og telefon i NAV-bygget på Tjenna. Pr. d.d. har kontoret åpent hver

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner. Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF

Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner. Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF SKUP = Samhandlings- og kompetanseutvekslingsprosjektet Pilotprosjekt mellom

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer