FAVORIT I. Bruksanvisning Brugsanvisning Návod k použití. Oppvaskmaskin Opvaskemaskine Myčka nádobí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAVORIT I. Bruksanvisning Brugsanvisning Návod k použití. Oppvaskmaskin Opvaskemaskine Myčka nádobí"

Transkript

1 FAVORIT I Bruksanvisning Brugsanvisning Návod k použití Oppvaskmaskin Opvaskemaskine Myčka nádobí

2 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den bør følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker. Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din. Innhold Bruksanvisning 3 Informasjon om sikkerhet 3 Korrekt bruk 3 Generelt om sikkerhet 3 Barns sikkerhet 3 Installasjon 4 Produktbeskrivelse 4 Betjeningspanel 5 Digitalt display 6 Funksjonsknapper 6 Innstillingsmodus 6 Første gangs bruk 6 Still inn vannavherderen 7 Manuell innstilling 7 Elektronisk innstilling 8 Bruk av salt til oppvaskmaskin 8 Bruk av skyllemiddel 9 Justere skyllemiddeldoseringen 10 Daglig bruk 10 Sette inn bestikk og servise 11 Nedre kurv 12 Bestikkurven 12 Øvre kurv 14 Justere høyden på den øvre kurven 14 Bruk av oppvaskmidler 15 Fylle i oppvaskmiddel 15 Multi-tab-funksjon 16 Aktivering/deaktivering av Multi-tabfunksjonen 17 Oppvaskprogrammer 18 Velge og starte et oppvaskprogram 18 Ta ut av oppvaskmaskinen 20 Pleie og rengjøring 20 Rengjøre filtrene 20 Rengjøre spylearmene 21 Utvendig rengjøring 21 Innvendig rengjøring 21 Lengre perioder uten bruk 22 Forholdsregler ved frost 22 Flytte oppvaskmaskinen 22 I tilfelle Tekniske data 24 Tips for testinstitutter 24 Installasjonsanvisninger 26 Montering 26 Feste de tilsluttende enhetene 26 Plan plassering 26 Vanntilkopling 26 Vanntilførselsforbindelser 26 Vanninntaksslange med sikkerhetsventil 27 Forbindelse av vannavløpsslangen 27 Elektrisk tilkopling 28 Miljøvern 29 Emballasjemateriale 29 Med forbehold om endringer

3 Informasjon om sikkerhet 3 Bruksanvisning Informasjon om sikkerhet For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker oppvaskmaskinen for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med oppvaskmaskinen hvis du selger eller flytter den, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge oppvaskmaskinen benyttes. Korrekt bruk Denne oppvaskmaskinen er kun beregnet for vask av kjøkkenutstyr som tåler vask i oppvaskmaskin. Ikke ha løsemidler i oppvaskmaskinen. Dette kan forårsake eksplosjon. Kniver og andre redskaper med skarpe spisser må plasseres i bestikkurven med spissen ned eller legges vannrett i den øvre kurven. Bruk kun produkter (oppvaskmiddel, salt og skyllemiddel) som er beregnet for oppvaskmaskiner. Unngå å åpne døren mens apparatet er i drift, det kan strømme ut varm damp. Ikke ta noe servise ut av oppvaskmaskinen før oppvasksyklusen er slutt. Slå av maskinen og steng alltid vanntilførselen etter hver gangs bruk. Dette produktet bør kun repareres av en autorisert servicetekniker, og det bør kun brukes originale reservedeler. Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere maskinen selv. Reparasjoner som er utført av ufaglært person, kan forårsake personskade eller alvorlig feilfunksjon. Ta kontakt med nærmeste servicesenter. Husk alltid å be om originale reservedeler. Generelt om sikkerhet Oppvaskmidler for oppvaskmaskiner kan forårsake kjemiske brannskader i øyne, munn og hals. Kan være livsfarlig! Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten på oppvaskmiddelets emballasje. Vannet i oppvaskmaskinen må ikke drikkes. Det kan fremdeles være rester etter oppvaskmiddel i maskinen. Pass på at døren til oppvaskmaskinen alltid er lukket når du ikke setter inn eller tar ut av den. På den måten unngår du at noen snubler over den åpne døren og skader seg. Ikke sitt eller stå på den åpne døren. Barns sikkerhet Dette apparatet er ment å brukes av voksne. Ikke la barn få bruke oppvaskmaskinen uten tilsyn. Hold all emballasje borte fra barn. Det kan være fare for kvelning. Oppbevar alle oppvaskmidler på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde. Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når døren er åpen.

4 4 Produktbeskrivelse Installasjon Kontroller at oppvaskmaskinen ikke er blitt skadet under transporten. Du må aldri kople til en defekt maskin. Ta kontakt med forhandleren din hvis oppvaskmaskinen er skadet. All emballasje må fjernes før bruk. Alt rørlegger- og elektrikerarbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet må utføres av kvalifisert person. Av sikkerhetsgrunner er det farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre dette produktet på noen måte. Du må aldri bruke denne oppvaskmaskinen hvis den elektriske strømforsyningskabelen og vannslangene er defekte; eller hvis betjeningspanelet, topplaten eller sokkelområdet er så skadet at innsiden av apparatet er fritt tilgjengelig. Ta kontakt med nærmeste servicesenter for å unngå fare. Det må aldri bores i noen av sidene på denne oppvaskmaskinen, da hydrauliske og elektriske komponenter kan bli skadet. ADVARSEL Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til vann og strømnett. Produktbeskrivelse 1 Øvre kurv 2 Justeringshjul for innstilling av vannhardheten 3 Saltbeholder 4 Oppvaskmiddelbeholder 5 Skyllemiddelbeholder 6 Typeskilt

5 Betjeningspanel 5 7 Filtre 8 Nedre spylearm 9 Øvre spylearm Betjeningspanel 1 På/Av-knapp 2 Knapper for programvalg 3 Knapp for starttidsforvalg 4 Indikatorlamper 5 Digitalt display 6 Funksjonsknapper Program i gang Indikatorlamper Tennes når det stilles inn et oppvaskprogram og er tent så lenge oppvaskprogrammet varer. MULTITAB Indikerer at MULTITAB -funksjonen er aktivert/ deaktivert (se MULTITAB-funksjonen) Salt Tennes når beholderen for spesialsalt er tom. 1)

6 6 Første gangs bruk Skyllemiddel Indikatorlamper Tennes når beholderen for skyllemiddel er tom. 1) 1) Indikatorlampene for salt og skyllemiddel er aldri tent når et oppvaskprogram er i gang, selv om det er nødvendig å fylle i mer salt og/eller skyllemiddel. Digitalt display Det digitale displayet viser: vannets hardhetgrad som avherderen er justert til, omtrentlig gjenværende tid for det pågående programmet, aktivering/deaktivering av skyllemiddeldispenser (BARE når Multi-tab-funksjonen er aktivert), avsluttet vaskeprogram (en null vises da i det digitale displayet), nedtelling for utsatt starttid, standardkoder angående feilfunksjoner i oppvaskmaskinen. Funksjonsknapper Følgende funksjoner kan stilles med disse knappene: stille inn vannavherder, avbryte vaskeprogrammet eller utsette starttidsforvalg, aktivere/deaktivere Multi-tab-funksjonen, aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholder når Multi-tab-funksjonen er aktivert. Innstillingsmodus Dersom ALLE lampene på programknappene lyser, er oppvaskmaskinen i innstillingsmodus. Husk alltid, at nå du utfører følgende funksjoner: velger et oppvaskprogram, stiller inn vannavherder, aktiverer/deaktiverer skyllemiddeldispenser, MÅ oppvaskmaskinen være i innstillingsmodus. Dersom lampen på en programknapp lyser, er programmet som ble kjørt sist, eller det siste valgte programmet fortsatt innstilt. I så fall, for å gå tilbake til innstillingsmodus, må du avbryte programmet. Avbryte et innstilt program eller et program som er i gang Trykk og hold samtidig de to RESET -knappene (B og C) inntil alle programknapplampene lyser. Nå er programmet avbrutt, og oppvaskmaskinen er nå i innstillingsmodus. Første gangs bruk Før du bruker oppvaskmaskinen for første gang: Forsikre deg om at den elektriske tilkoplingen og vannforbindelsene samsvarer med installasjonsinstruksjonene Fjern all emballasje fra apparatets innside Still inn vannavherderen

7 Still inn vannavherderen 7 Hell 1 liter vann i saltbeholderen og fyll opp med avherdningssalt for oppvaskmaskin Fyll opp skyllemiddelbeholderen Hvis du vil bruke tabletter med kombinerte oppvaskmidler, som: "3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" osv., still inn Multi-tab-funksjonen (se "Multi-tab-funksjon"). Still inn vannavherderen Oppvaskmaskinen er utstyrt med en avherder som er beregnet på å fjerne mineraler og salter fra vanntilførselen som ellers ville ha skadelig og uheldig effekt på driften av maskinen. Jo mer vannet inneholder av disse mineralene og saltene, dess hardere er vannet. Vannhardheten måles i ekvivalente skalaer, tyske grader ( dh), franske grader ( TH) og mmol/l (millimol per liter - internasjonal enhet for vannhardhet). Avherderen bør justeres i forhold til vannhardheten der du bor. Hos det lokale vannverket kan du få opplysninger hardheten til vannet der du bor. Vannhardhet Justere innstillingen for vannhardhet Bruke salt dh TH mmol/l manuelt elektronisk ,1-12,5 2 nivå 10 ja ,6-8,9 2 nivå 9 ja ,5-7,5 2 nivå 8 ja ,1-6,4 2 nivå 7 ja ,0-5,0 2 nivå 6 ja ,3-3,9 2 nivå 5 ja ,6-3,2 1 nivå 4 ja ,9-2,5 1 nivå 3 ja ,7-1,8 1 nivå 2 ja < 4 < 7 < 0,7 1 nivå 1 nei Avherderen må innstilles på begge måtene: manuelt, ved å bruke justeringshjulet for vannhardhet, og elektronisk. Manuell innstilling Oppvaskmaskinen er innstilt på nivå 2 fra fabrikken.

8 8 Bruk av salt til oppvaskmaskin 1. Åpne døren til oppvaskmaskinen. 2. Fjern den nedre kurven fra oppvaskmaskinen. 3. Drei på innstillingshjulet for vannhardhet til posisjon 1 eller 2 (se tabell). 4. Sett den nedre kurven på plass igjen. Elektronisk innstilling Oppvaskmaskinen er innstilt på nivå 5 fra fabrikken. 1. Trykk On/Off -knappen. Oppvaskmaskinen må være i innstillingsmodus. 2. Trykk og hold samtidig funksjonsknappene B og C, inntil lampene på funksjonsknappene A, B og C begynner å blinke. 3. Trykk på funksjonsknappen A. Lampen på funksjonsknappene B og C slukker mens lampen på funksjonsknapp A fortsetter å blinke. I det digitale displayet vises aktuelt nivå. Eksempler: vist = nivå 5 vist = nivå For å endre nivået, trykk på funksjonsknapp A. Hver gang du trykker på knappen, endres nivået (for valg av nytt nivå, se tabellen). Eksempler: dersom det aktuelle nivået er 5, velges nivå 6 ved å trykke på funksjonsknapp A én gang. dersom det aktuelle nivået er 10, velges nivå 1 ved å trykke på funksjonsknappen A én gang. 5. For å lagre valget, slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen. Bruk av salt til oppvaskmaskin ADVARSEL Bruk kun salt som er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskiner. Alle andre typer salt som ikke er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskiner, særlig bordsalt, vil ødelegge vannavherderen. Salt må bare fylles i like før det skal kjøres et komplett oppvaskprogram. Dette vil forhindre at saltkorn eller saltvann som eventuelt ble sølt, blir liggende igjen i bunnen av oppvaskmaskinen over tid. Dette kan forårsake korrosjonsskader. For å fylle i: 1. Åpne døren, fjern den nedre kurven og skru av hetten på saltbeholderen ved å dreie den mot urviseren. 2. Hell 1 liter vann i beholderen (dette er bare nødvendig før du fyller salt den første gangen).

9 Bruk av skyllemiddel 9 3. Bruk den vedlagte trakten og hell i salt til beholderen er full. 4. Sett hetten tilbake på plass og pass på at det ikke er saltrester i gjengene eller på tetningen. 5. Sett hetten på igjen ved å skru den med urviseren til den stopper med et klikk. Det er ikke farlig om det renner ut vann fra enheten når du fyller i salt. Dette er helt normalt. Indikatorlampen for salt på betjeningspanelet kan fortsatt være tent i 2-6 timer etter at du har fylt i mer salt, dersom oppvaskmaskinen fortsatt er slått på. Hvis du bruker salt som bruker lengre tid for å løse seg opp, kan lampen være tent enda lengre. Maskinens funksjon påvirkes ikke av dette. Bruk av skyllemiddel ADVARSEL Bruk kun skyllemidler av kjente merker som er beregnet for oppvaskmaskiner. Fyll aldri i andre stoffer enn skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen (f.eks. oppvaskmiddel eller flytende oppvaskmiddel). Dette kan ødelegge maskinen. Skyllemiddelet sørger for at serviset skylles godt og ikke får flekker eller striper under tørking. Skyllemiddelet porsjoneres automatisk i klarskyllingsfasen. 1. Åpne beholderen ved å trykke på utløserknappen (A).

10 10 Daglig bruk 2. Tilsett skyllemiddel i beholderen. Maksimumsnivået for påfylling vises med "max". Beholderen rommer ca 110 ml skyllemiddel som er tilstrekkelig for mellom 16 og 40 oppvasksykluser, avhengig av doseringsinnstillingen. 3. Pass på at lokket er ordentlig igjen etter hver påfylling. Tørk bort alt skyllemiddel som ble sølt under påfylling, for å unngå for mye skumdannelse under neste gangs oppvask. Justere skyllemiddeldoseringen I forhold til det finishen og tørkeresultatet, juster doseringen av skyllemiddel med 6-trinns justeringsbryteren (posisjon 1 er minste dosering, posisjon 6 er største dosering). Doseringsmengden er innstilt på posisjon 4 fra fabrikken. Øk doseringen hvis det er vanndråper eller kalkflekker på serviset etter oppvask. Reduser den hvis det er klebrige, hvite striper på serviset eller blålig belegg på glass eller knivblader. Daglig bruk Kontroller om det er nødvendig å fylle i mer oppvaskmaskinsalt eller skyllemiddel. Sett inn bestikk og servise i oppvaskmaskinen. Fyll i oppvaskmiddel. Velg et oppvaskprogram som passer for bestikket og serviset. Start oppvaskprogrammet.

11 Sette inn bestikk og servise 11 Sette inn bestikk og servise Svamper, husholdningstekstiler og andre gjenstander som kan absorbere vann, må ikke vaskes i oppvaskmaskinen. Før du setter serviset inn i oppvaskmaskinen, bør du: Fjerne alle matrester. Bløtgjøre rester av fastbrent mat i panner Når du setter servise og bestikk inn i oppvaskmaskinen, husk: Serviset og bestikket må ikke hindre spylearmene i å rotere. Sett dype gjenstander, som f.eks. kopper, glass, kjeler osv. med åpningen ned, slik at vannet ikke samles i fordypningene eller en dyp bunn. Tallerkener og bestikk må ikke ligge inn i hverandre eller dekke hverandre til. For å unngå skader på glass, må de ikke berøre hverandre. Legg små gjenstander i bestikkurven. Plastredskaper og panner med teflonbelegg har en tendens til å samle vanndråper; Disse gjenstandene tørker ikke så godt som porselen eller redskaper av stål. Lette redskaper (plastboller osv.) må plasseres i den øvre kurven, og slik at de ikke kan bevege seg. Følgende bestikks og servises egnethet for vask i oppvaskmaskin er ikke egnet: har begrenset egnethet: Bestikk med skaft av tre, horn, porselen eller Servise av steintøy kan bare vaskes i oppvaskmaskinen dersom produsenten har merket perlemor. Plastredskaper som ikke er varmebestandige. dette som egnet for oppvaskmaskin. Eldre bestikk med limte deler som ikke er varmebestandigeskes hyppig i oppvaskmaskinen. Glaserte mønstre kan blekne hvis serviset va- Limte bestikkredskaper eller servisedeler. Deler av sølv og aluminium har en tendens til Redskaper av tinn eller kopper. å misfarges under vask i oppvaskmaskin: Rester av f.eks. eggehvite, eggeplomme og sen- Glass av blykrystall. Redskaper av stål som kan ruste. nep kan ofte forårsake flekker og misfarging Trebrett. på sølv. Derfor bør sølvbestikk skylles øyeblikkelig for matrester, særlig hvis det ikke skal Redskaper av syntetiske fibere. vaskes med en gang etter bruk. Åpne døren og trekk ut kurvene for å sette inn serviset.

12 12 Sette inn bestikk og servise Nedre kurv Sett store servisegjenstander og kjeler, og de som er svært tilsmusset, i den nedre kurven. For å gjøre det enklere å sette inn store gjenstander, kan de to tallerkenstativene i den nedre kurven foldes ned. Bestikkurven ADVARSEL Kniver med lange blader som er plassert med bladet opp, kan være lette å skade seg på. Lange og/eller skarpe bestikkredskaper, som forskjærkniver, må plasseres vannrett i den øvre kurven. Vær forsiktig når du setter inn eller tar ut skarpe redskaper, som kniver. For å sørge for at alle bestikkgjenstandene i bestikkurven kan nås med vannet, bør du:

13 Sette inn bestikk og servise Plassere risten på bestikkurven. 2. Plasser gafler og skjeer i bestikkurven med håndtakene vendt ned. For større redskaper, som f.eks. visper, kan du la halve risten være av. Bestikkurven kan åpnes. Sørg alltid for at du plasserer hånden rundt begge delene av det to-delte håndtaket når du fjerner kurven fra oppvaskmaskinen. 1. Sett bestikkurven på et bord eller en arbeidsbenk. 2. Separer det to-delte håndtaket. 3. Ta ut bestikket.

14 14 Sette inn bestikk og servise Øvre kurv Plasser mindre servisegjenstander som er skjøre og skarpt bestikk i den øvre kurven. Arranger steintøyet på og under de sammenfoldbare koppehyllene, slik at de står fra hverandre, og vannet kan nå alle gjenstandene. Koppehyllene kan foldes opp og ut av veien for høyere steintøysgjenstander. Legg eller fest vin- og konjakkglass i sporene i koppehyllen. Justere høyden på den øvre kurven Maksimal høyde på serviset i: Øvre kurv Med den øvre kurven hevet 22 cm 30 cm Med den øvre kurven senket 24 cm 29 cm Høyden til den øvre kurven kan også justeres når den lastet. Nedre kurv Heve / senke den øvre kurven:

15 Bruk av oppvaskmidler Trekk den øvre kurven helt ut. 2. Hold i håndtaket til den øvre kurven og hev den så langt den kan gå og senk den deretter loddrett. Den øvre kurven vil feste seg i den nedre eller den øvre posisjonen. ADVARSEL Lukk alltid døren når du har satt inn i oppvaskmaskinen. En åpen dør kan representere fare. Pass på at spylearmene kan rotere fritt før du stenger døren. Bruk av oppvaskmidler Bruk kun oppvaskmidler som er spesielt produsert for bruk i oppvaskmaskiner. Ta hensyn til produsentens anbefalinger på emballasjen angående doseringsmengde og oppbevaring. Ikke bruk mer enn korrekt mengde oppvaskmiddel, så bidrar du til å redusere forurensningen. Fylle i oppvaskmiddel 1. Åpne lokket.

16 16 Multi-tab-funksjon 2. Fyll oppvaskmiddelbeholderen (1) med oppvaskmiddel. Markeringen viser doseringsmengden: 20 = omlag 20 g med oppvaskmiddel 30 = omlag 30 g med oppvaskmiddel. 3. Alle programmer med forvask må tilføres en ekstra dosering av oppvaskmiddel (5/10 g) som må tilsettes i kammeret for oppvaskmiddel til forvask (2). Dette oppvaskmiddelet vil begynne å virke under forvaskfasen. 4. Når du bruker en oppvaskmiddeltablett, legger du den i kammeret (1) 5. Lukk lokket og trykk det ned til det låser seg på plass. Oppvaskmiddeltabletter Oppvaskmiddeltabletter fra ulike produsenter løser seg opp forskjellig. Dette innebærer at noen typer oppvaskmiddeltabletter ikke vil oppnå sin fulle rengjøringsvirkning i løpet av korte oppvaskprogrammer. Derfor bør du bruke lengre oppvaskprogrammer når du bruker oppvaskmiddeltabletter, for å sikre at alle rester etter oppvaskmiddelet blir fjernet. Multi-tab-funksjon Denne maskinen er utstyrt med Multi-tab-funksjonen som gjør at du kan bruke kombinerte Multi-tab-oppvaskmiddeltabletter. Dette er oppvaskmidler som kombinerer funksjonene rengjøring, skyllemiddel og salt. De kan også inneholde andre ulike pleiemidler, avhengig av hvilken type tabletter du velger ("3-i-1", "4-i-1", "5-i-1" osv...). Kontroller om disse midlene er egnet for vannhardheten der du bor. Les anvisningene fra produsenten. Dette alternativet kan du velge sammen med alle oppvaskprogrammene. Når du velger denne funksjonen, vil tilsetting av skyllemiddel og salt fra beholderne automatisk deaktiveres, samtidig er indikatorlampene for salt og skyllemiddel også deaktivert. Velg "Multi-tab-funksjon" før du starter et oppvaskprogram. Når du har valgt denne funksjonen (indikatorlampen tennes), vil den også være aktivert for de etterfølgende oppvaskprogrammene. Hvis du bruker "Multi-tab-funksjon", kan programtiden bli endret. I så fall vil visningen av det programmet som er i gang, automatisk bli oppdatert og vist i det digitale displayet.

17 Multi-tab-funksjon 17 Etter programmet har startet, kan IKKE "Multi-tab-funksjon" endres. Hvis du vil slå av "Multi-tab-funksjonen", må du avbryte programmet du har stilt inn, og deretter deaktivere "Multi-tab-funksjon". I dette tilfellet må du stille inn et oppvaskprogram (og eventuelle tilleggsfunksjoner) på nytt. Aktivering/deaktivering av Multi-tab-funksjonen Trykk samtidig inn og hold inne de to Multi-tab-knappene (D og E), til indikatorlampen for "Multi-tab-funksjonen" begynner å lyse. Dette betyr at funksjonen er aktivert. For å deaktivere denne funksjonen, trykk de samme knappene igjen til indikatorlampen for "Multi-tab-funksjonen" slukker. Hvis tørkeresultatet ikke er tilfredsstillende, forslår vi at du: 1. Fyller mer skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen. 2. Aktiverer skyllemiddelbeholderen. 3. Stiller inn skyllemiddeldoseringen til posisjon 2. Det er bare mulig å aktivere/deaktivere skyllemiddeldispenseren når Multi-tab-funksjonen er aktivert. Aktivering/deaktivering av skyllemiddeldispenser 1. Trykk på På/Av-knappen. Oppvaskmaskinen må være i innstillingsmodus. 2. Trykk og hold samtidig funksjonsknappene B og C, inntil lampene på funksjonsknappene A, B og C begynner å blinke. 3. Trykk på funksjonsknapp B. Lampen på funksjonsbuttonene A og C slukker mens lampen på funksjonsknapp B fortsetter å blinke. Det digitale displayet viser aktuell innstilling: = skyllemiddeldispenseren deaktivert. = skyllemiddeldispenseren aktivert. 4. For å endre innstillingen, trykk knappen B igjen, og det digitale displayet viser den nye innstillingen. 5. For å lagre valget, slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen. Dersom du bestemmer deg for å gå til bake til å bruke systemet for standard oppvaskmiddel, råder vi deg til at du: 1. Deaktivere "Multi-tab-funksjon". 2. Fyll i saltbeholderen og skyllemiddeldispenseren igjen. 3. Justerer vannhardhetens innstillinger til høyeste innstilling og gjennomfører et normalt oppvaskprogram med tom oppvaskmaskin. 4. Justerer innstillingen av vannhardheten i samsvar med vannhardheten der du bor. 5. Justerer skyllemiddeldoseringen.

18 18 Oppvaskprogrammer Oppvaskprogrammer Programmer Grad av smuss Type oppvask Programbeskrivelse Forbruksmengder 1) Forskylling Hovedvask Mellomskylling Klarskylling Tørking Varighet (minutter) Energi (kwt) Vann (liter) AUTOMATIC 2) Blanding av vanlig og svært tilsmusset Servise, bestikk, gryter og panner 1/2x ,1-1, MIN 3) Lett skittent Servise og bestikk 30 0,9 9 INTENSIV. CARE 70 Meget skittent Servise, bestikk, gryter og panner ,5-1, ECO 50 4) Normalt skitten Servise og bestikk ,0-1, Uavhengig av smussgrad Delvis full (skal fylles helt senere på dagen) 5) 1) Forbruksmengdene er ment å være en veiledning og er avhengige av vannets trykk og temperatur og også av variasjoner i strømforsyningen og mengde servise som er satt inn. 2) Under oppvaskprogrammet "Auto" fastsettes det hvor skittent serviset er utfra hvor grumset vannet er. Programmets varighet, vann- og energiforbruk kan variere. Dette er avhengig av om maskinen er fullastet eller delvis lastet og om serviset er mye eller bare litt tilsmusset. Vanntemperaturen vil justeres automatisk til mellom 45 C og 70 C. 3) Ideelt når oppvaskmaskinen bare er halvfull. Dette er et perfekt daglig program, egnet til en familie på 4 personer som kun ønsker å vaske opp serviset og bestikket fra frokost og middag. 4) Testprogram for testinstitutter. 5) Dette programmet trenger ikke bruk av oppvaskmiddel Velge og starte et oppvaskprogram Velg oppvaskprogram og starttidsforvalg med døren litt på gløtt. Programmet eller nedtellingen vil starte først når du lukker døren. Inntil da kan du endre valget ditt. 1. Kontroller at kurvene er fylt på riktig måte og at spylearmene kan rotere fritt. 2. Kontroller om vannkranen er åpen. 3. Trykk på På/Av-knappen: Alle programlampene lyser (innstillingsmodus). 12 0,1 4

19 Velge og starte et oppvaskprogram Trykk på knappen til det programmet du vil bruke (se tabellen over "Oppvaskprogrammer"). Når du har valgt et program, vil den tilsvarende lampen tennes. Lukk oppvaskmaskindøren og programmet starter automatisk. Stille inn og starte et oppvaskprogram med "starttidsforvalg" 1. Når du har valgt et oppvaskprogram, trykk på knappen for starttidsforvalg, til timeantallet for stattidsforvalget kommer til syne i det digitale displayet. Du kan stille inn starttidsforvalget fra 1 til 19 timer. 2. Lukk oppvaskmaskindøren og programmet starter automatisk. Tallet i displayet blinker ikke lenger, men lyser nå konstant. 3. Det telles ned med trinn på 1 time. 4. Nedtellingen avbrytes dersom døren åpnes. 5. Når starttidsforvalget er utløpt, starter oppvaskprogrammet automatisk. Når starttidsforvalget er innstilt, er indikatorlampen for program i gang slukket. Etter nedtellingen for forsinkelsen av startiden er over, vil vaskeprogrammet starte automatisk og program i gang -lampen lyser. Du kan også velge oppvaskprogram eller stille inn starttidsforvalg når døren er lukket. Husk at på den måten vil du ha BARE 3 sekunder til å velge et annet program eller velge et starttidsforvalg etter at du har trykket på vakeprogramknappen, før det valgte programmet vil starte automatisk. Avbryte "starttidsforvalg" og/eller et oppvaskprogram Hvis du vil avbryte et starttidsforvalg som er aktivert, må du nullstille oppvaskmaskinen. Hvis du avbryter et starttidsforvalg, avbryter du samtidig det innstilte oppvaskprogrammet. I så fall må du stille inn oppvaskprogrammet igjen. Hvis du vil velge et nytt oppvaskprogram, se etter at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen. ADVARSEL Stopp eller avbryt et oppvaskprogram som er i gang KUN hvis dette er absolutt nødvendig. OBS! Det kan strømme ut varm damp når du åpner døren. Vær forsiktig når du åpner døren. Stoppe et oppvaskprogram som er i gang: Åpne døren til oppvaskmaskinen, og programmet stopper. Lukk døren, og programmet fortsetter fra der det ble stoppet. Trykk på På/Av-knappen, og alle lampene slukker. Trykk på På/Av-knappen på nytt, og programmet fortsetter fra der det ble stoppet. Oppvaskprogramslutt Oppvaskmaskinen stopper automatisk. Indikatorlampen for programslutt tennes. Indikatorlampen for det programmet som nettopp ble avsluttet, vil fortsatt være tent. I det digitale displayet kommer det til syne en null. 1. Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen. 2. Åpne oppvaskmaskinens dør, la den stå på gløtt og vent noen minutter før du tar ut serviset. På denne måten vil serviset kjølne og tørkeresultatet være bedre.

20 20 Ta ut av oppvaskmaskinen Ta ut av oppvaskmaskinen Varmt servise er ømfintlig mot støt. La derfor serviset avkjøle seg før du tar det ut av oppvaskmaskinen. Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre. På den måten forhindrer du at vann drypper fra den øvre kurven og ned på serviset i den nedre. Det kan være vann på sidene og på døren til oppvaskmaskinen, fordi det rustfrie stålet gradvis blir kaldere enn serviset. OBS Når oppvaskprogrammet er ferdig, anbefaler vi at du trekker ut støpselet og stenger vannkranen. Pleie og rengjøring Rengjøre filtrene Filtrene må kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Skitne filtre reduserer vaskeresultatet. ADVARSEL Før du rengjør filtrene, må du huske å slå av oppvaskmaskinen. 1. Åpne døren, ta ut den nedre kurven. 2. Oppvaskmaskinens filtersystem består av et grovfilter (A), et mikrofilter (B) og et flatt filter. Frigjør filtersystemet med håndtaket på mikrofilteret, og fjern det.

21 Pleie og rengjøring Drei håndtaket omtrent 1/4 omdreining mot urviseren og ta ut filtersystemet. 4. Ta fatt i det grove filteret (A) ved å gripe i håndtaket med hull og ta det vekk fra mikrofilteret (B). 5. Rengjør alle filtrene grundig under rennende vann. 6. Løft flatfilteret ut av bunnen i oppvaskmaskinen og rengjør begge overflatene grundig. 7. Sett flatfilteret tilbake i bunnen av oppvaskmaskinen, og pass på at det sitter på plass som det skal. 8. Plasser grovfilteret (A) i mikrofilteret (B) og trykk dem sammen. 9. Sett filterkombinasjonen på plass igjen og lås den ved å dreie håndtaket med urviseren til det stopper. Under denne arbeidsprosessen, pass på at flatfilteret ikke stikker frem over bunnen i oppvaskmaskinen. ADVARSEL Du må ALDRI bruke oppvaskmaskinen uten at filtrene er montert. Feilplassering og feil tilpasning av filtrene vil føre til dårlig vaskeresultat og kan skade maskinen. Rengjøre spylearmene Du må ALDRI prøve å fjerne spylearmene. Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn trepinne. Utvendig rengjøring Rengjør de utvendige overflatene på oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel ved behov. Du må aldri bruke skurende vaskemidler, skuresvamper eller løsemidler (aceton, trikloroetylen osv...). Innvendig rengjøring Sørg for at tetningslistene rundt døren og beholderne for oppvaskmiddel og skyllemiddel rengjøres regelmessig med en fuktig klut. Vi anbefaler å kjøre et program for svært skitten oppvask med oppvaskmiddel, men uten servise, hver 3. måned.

22 22 I tilfelle... Lengre perioder uten bruk Hvis du ikke skal bruke oppvaskmaskinen din over en lengre periode, anbefales det at du: 1. Trekker ut støpselet og stenger vannkranen. 2. Lar døren stå på gløtt for å hindre at det ev. danner seg ubehagelig lukt. 3. Holder maskinen ren innvendig. Forholdsregler ved frost Unngå å sette oppvaskmaskinen et sted der temperaturen er under 0 C. Hvis dette ikke kan unngås, tøm maskinen, steng døren, kople fra vanninntaksslangen og tøm den. Flytte oppvaskmaskinen Hvis du må flytte oppvaskmaskinen (flytte til annen bolig osv...): 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten. 2. Steng vannkranen. 3. Fjern vanninntaksslanger og tøm slangene. 4. Trekk oppvaskmaskinen ut sammen med slangene. Ikke vipp maskinen under transport. I tilfelle... Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller stopper under drift. Visse problemer skyldes manglende, grunnleggende vedlikehold eller at noe er oversett. Dette kan løses ved hjelp av henvisningene som er gitt i denne oversikten, uten at du må tilkalle servicetekniker. Slå av oppvaskmaskinen og følg forslagene under for å rette feilen. Feilkode og feilfunksjon kommer til syne i det digitale displayet. Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann. kommer til syne i det digitale displayet. Oppvaskmaskinen tømmer ikke. kommer til syne i det digitale displayet. Vannbeskyttelsessystemet er aktivert. Mulig årsak og løsning Vannkranen er blokkert eller full av kalk. Rengjør vannkranen. Vannkranen er stengt. Åpne vannkranen. Filteret (hvis utstyrt) i den gjengede overgangen på vanninntaksslangen er blokkert. Rengjør filteret i slangeovergangen. Vannavløpsslangen er ikke lagt korrekt eller ligger i klem eller er bøyd. Kontroller avløpsslangens forbindelser. Avløpsrøret på vasken er blokkert. Rengjør avløpsrøret på vasken. Vannavløpsslangen er ikke lagt korrekt eller ligger i klem eller er bøyd. Kontroller avløpsslangens forbindelser. Steng vannkranen og ta kontakt med kundeservice.

23 I tilfelle Feilkode og feilfunksjon Mulig årsak og løsning Programmet starter ikke. Døren til oppvaskmaskinen er ikke skikkelig lukket. Lukk døren. Støpselet er ikke satt i. Sett inn strømstøpselet. Sikringen er gått i husets sikringsboks. Skift sikring. Starttidsforvalg er innstilt. Hvis serviset skal vaskes med en gang, avbryt starttidsforvalget. Når du har utført alle disse kontrollene, lukk døren og trykk på På/Av-knappen: Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Hvis feilfunksjonen eller feilkoden opptrer igjen, ta kontakt med serviceavdelingen. For andre feilkoder som ikke står oppført i tabellen ovenfor kan du kontakte nærmeste serviceavdeling og oppgi modell (Mod.), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.). Denne informasjonen finner du på typeskiltet på siden av døren til oppvaskmaskinen. For at du alltid skal ha disse numrene for hånden, anbefaler vi at du noterer dem her: Mod. : PNC : S.N. : Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende Serviset er ikke rent Det ble valgt feil oppvaskprogram. Servisegjenstandene er plassert slik at vannet ikke når frem til alle overflatene. Kurvene må ikke overfylles. Spylearmene roterer ikke fritt på grunn av feil plassering av serviset. Filtrene i bunnen av oppvaskmaskinen er skitne eller sitter ikke korrekt. Det ble brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel. Hvis det er kalkflekker på serviset, er saltbeholderen tom eller avherderen er innstilt på feil nivå. Avløpsslangens forbindelser er ikke som de skal være. Saltbeholderens lokk er ikke skikkelig lukket. Serviset er vått og matt Det ble ikke brukt skyllemiddel. Skyllemiddelbeholderen er tom. Det er striper, melkeaktige flekker eller blålig belegg på glass og servise Reduser skyllemiddeldoseringen. Vanndråper har tørket på glass og servise Øk skyllemiddeldoseringen. Det kan være oppvaskmiddelet som er årsaken. Ta kontakt med oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon.

24 24 Tekniske data Hvis problemet vedvarer etter alle disse kontrollene, ta kontakt med nærmeste serviceavdeling. Tekniske data Dimensjoner Bredde - høyde - dybde (cm) 59,6 x 81,8-89,8 x 57,5 Elektrisk tilkopling - Spenning - Totaleffekt - Sikring På typeskiltet på kanten innenfor døren til oppvaskmaskinen finner du informasjoner om elektrisk tilkopling Vanntilførselstrykk Minimum - Maksimum (MPa) 0,05-0,8 Kapasitet Kuverter 12 Maks. vekt kg 40 Tips for testinstitutter Testing i samsvar med EN må utføres mens oppvaskmaskinen er fullaset og ved å kjøre testprogrammet (se "Vaskeprogrammer"). Testing i samsvar med EN må utføres mens saltbeholderen og skyllemiddeldispenseren er fylt med henholdsvis salt og skyllemiddel og ved å kjøre testprogrammet (se "Vaskeprogrammer"). Full mengde: 12 standardkuverter Mengde oppvaskmiddel som trengs: 5 g + 25 g (Type B) Innstilling av skyllemiddel: posisjon 4 (type III) Eksempler på plasseringsarrangementer: Øvre kurv 1)

25 Tips for testinstitutter 25 Nedre kurv med bestikkurv Bestikkurv 1) Dersom kopphyllene er på plass på venstre side, ta dem ut.

26 26 Montering Installasjonsanvisninger Montering ADVARSEL Alt rørlegger- og/eller elektrisk arbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet, må utføres av kvalifisert elektriker og eller rørlegger eller en fagkyndig person. Fjern all emballasje før oppvaskmaskinen plasseres der den skal være. Hvis mulig, plasser oppvaskmaskinen ved siden av en vannkran og et avløp. Denne oppvaskmaskinen er utformet for å passe innunder en kjøkkenbenk eller en arbeidsplate. OBS! Følg nøye alle instruksjonene på vedlagte sjablon for innbygging av oppvaskmaskinen og for tilpasning av møbelpanelene. Det er ikke nødvendig med ytterligere åpninger for ventilasjon av oppvaskmaskinen, men kun for å la vanninntaks- og avløpsslangene samt den elektriske nettkabelen passere gjennom. Oppvaskmaskinen er utstyrt med justerbare føtter som kan brukes for å tilpasse høyden. Under samtlige arbeider som innebærer tilgang til innvendige komponenter, skal oppvaskmaskinen være koplet fra strømnettet. Når maskinen settes på plass, pass på at vanninntaksslangen, vannavløpsslangen og strømforsyningskabelen ikke kommer i klem eller bøyes. Feste de tilsluttende enhetene Oppvaskmaskinen må sikres mot at den kan vippe. Pass på at arbeidsbenken den er plassert under er godt festet til tilstøtende seksjoner, vegg e.l. Plan plassering Det er svært viktig at apparatet står helt plant for at døren skal lukke og tette skikkelig. Når oppvaskmaskinen er riktig nivellert, vil ikke døren gnisse mot noen av kabinettsidene. Hvis døren ikke lukker skikkelig, skrus de justerbare føttene enten strammere eller løsere til maskinen er helt i vater. Vanntilkopling Vanntilførselsforbindelser Det anbefales at maskinen kobles til kaldt vann. Ved varmtvannstilkopling må ikke temperaturen være høyere enn 60 C. Tilførsel med varmt vann er ikke alltid effektivt for meget skittent servise, siden det varme vannet forkorter oppvaskprogrammet vesentlig. Til selve forbindelsen er koplingsmutteren som er tilpasset til maskinens tilførselsslange utformet for å kunne skrues inn på et 3/4" gjenget rørstykke eller til en spesiell hurtigkoplingskran med trykklås. Vanntrykket må ligge innenfor de grensene som er oppført i "Tekniske spesifikasjoner". Hos det lokale vannverket vil du få opplysninger om gjennomsnittlig vanntrykk der du bor.

27 Vanntilkopling 27 Vanninntaksslangen må ikke knekkes, klemmes eller sammenvikles når den forbindes. Oppvaskmaskinen omfatter inntaks- og avløpsslanger, som kan snus enten til venstre eller til høyre for å tilpasses installasjonen ved hjelp av låsemutteren. Låsemutteren må sitte korrekt for å unngå vannlekkasjer. (OBS! IKKE alle oppvaskmaskinmodellene er utstyrt med inntaks- og avløpsslanger med låsemutter. I så fall er denne innretningen ikke mulig). Hvis oppvaskmaskinen koples til nye rør eller rør som ikke har vært brukt på en stund, bør du la vannet renne noen minutter, før du kopler til inntaksslangen. IKKE bruk forbindelsesslanger som har vært brukt til et gammelt apparat tidligere. Dette apparatet er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som hindrer at det brukte vannet i oppvaskmaskinen returnerer til drikkevannsystemet. Dette apparatet samsvarer med gjeldende VVS-bestemmelser. Vanninntaksslange med sikkerhetsventil Når den dobbeltkapslede vanninntaksslangen er tilkoplet, skal sikkerhetsventilen være ved siden av kranen. Derfor er vanninntaksslangen under trykk kun når vannet strømmer. Hvis vanninntaksslangen begynner å lekke mens vannet strømmer, vil sikkerhetsventilen stenge vannstrømmen. Ta hensyn til følgende når du installerer vanninntaksslangen: Den elektriske kabelen for sikkerhetsventilen er integrert i den dobbeltkapslede vanninntaksslangen. Ikke dypp vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen ned i vann. Hvis vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen er skadet, må du øyeblikkelig trekke støpselet ut av stikkontakten. En vanninntaksslange med sikkerhetsventil må kun erstattes av kvalifisert fagperson eller av kundeservice. ADVARSEL Advarsel! Farlig spenning. Forbindelse av vannavløpsslangen Avløpsslangens ende kan forbindes på følgende måter: 1. Til vaskens avløpsrør, sikre den til undersiden av arbeidsflaten. Dette vil forhindre at avløpsvann fra vasken renner inn i maskinen. 2. Til et fastmontert avløpsrør med ventil, minimum indre diameter 4 cm.

28 28 Elektrisk tilkopling Høyden på avløpsforbindelsen må være maksimalt 60 cm fra oppvaskmaskinens nedre kant. Avløpsslangen kan vende enten mot høyre eller mot venstre på oppvaskmaskinen. Pass på at slangen ikke ligger i bøy eller er klemt, da dette kan forsinke eller redusere avløpet av vannet. Proppen i vasken må ikke være isatt når oppvaskmaskinen tømmer, da dette kan forårsake at vannet presses tilbake til maskinen. Avløpsslangens totale lengde, inkludert eventuell forlengelse, må ikke være lenger enn 4 meter. Den innvendige diameteren på forlengelsesslangen må ikke være mindre enn diameteren på den vedlagte slangen. På samme måte må den indre diameteren på koplinger som brukes for tilkopling til avløpet ikke være mindre enn diameteren på slangen som følger med. Hvis avløpsslangen koples til en vannlås under vasken, må først all plastfolien (A) være fjernet. Dersom ikke hele membranen fjernes, vil det etter hvert samle seg opp matrester, som til slutt blokkerer vannlåsen i oppvaskmaskinens tømmeslange. Våre apparater er utstyrt med en sikkerhetsinnretning som beskytter mot at det brukte vannet kan renne tilbake til maskinen igjen. Hvis røret på vasken din har en innebygget "antireturventil", kan dette føre til at oppvaskmaskinen din ikke tømmer som den skal. Derfor anbefaler vi at du fjerner den. Forsikre deg om at vannkoplingene er tette etter installasjon for å unngå lekkasjer. Elektrisk tilkopling ADVARSEL Sikkerhetsforskriftene krever at apparatet jordes. Før apparatet brukes for første gang, pass på at opplysningene om nominell spenning og strømforsyning som er oppgitt på typeskiltet samsvarer med det som gjelder for det stedet der oppvaskmaskinen skal installeres. Nominell sikring finner du også på typeskiltet. Sett alltid støpselet inn i en støtsikker stikkontakt som er korrekt montert. Flerveisplugger, konnektorer og forlengelseskabler må ikke brukes. Dette kan føre til brannfare på grunn av overoppheting. Om nødvendig, få skiftet kabelsystemet og stikkontaktene i huset. I fall den elektriske kabelen må skiftes, ta kontakt med nærmeste serviceavdeling. Det må være mulig å nå støpselet etter at apparatet er installert. Trekk aldri støpselet ut etter kabelen. Trekk alltid i selve støpselet. Produsenten overtar intet ansvar dersom sikkerhetsanvisningene over ikke ble fulgt.

29 Miljøvern 29 Miljøvern Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Emballasjemateriale Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Deler av plast er merket med f.eks. >PE <, >PS< osv. Kast emballasjematerialene i riktig avfallsbeholder hos kommunens avfallsinnsamlingsstasjon. ADVARSEL Når et apparat ikke lenger er i bruk: Trekk støpselet ut av stikkontakten. Skjær av kabelen og støpselet og kast det. Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at barn kan sperre seg inne i maskinen og sette livet i fare.

30 30 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores hjkvalitetsprodukter. Du bedes lse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen p et sikkert sted, s den altid kan bruges som reference. Den skal flge produktet ved en eventuel overdragelse til en ny ejer Vi nsker dig god fornjelse med den nye maskine. Indhold Brugsanvisning 31 Oplysninger om sikkerhed 31 Korrekt brug 31 Generelt om sikkerhed 31 Børns sikkerhed 31 Installering 32 Beskrivelse af maskinen 32 Betjeningspanel 33 Digitalt display 34 Funktionsknapper 34 Indstillingsfunktion 34 Første anvendelse 34 Indstille blødgøringsanlægget 35 Manuel indstilling 35 Elektronisk indstilling 36 Brug af filtersalt 36 Brug af afspændingsmiddel 37 Indstille dosering af afspændingsmiddel 38 Daglig brug 38 Ilægning af bestik og service 38 Den nederste kurv 39 Bestikkurven 40 Den øverste kurv 41 Indstilling af den øverste kurvs højde 42 Brug af opvaskemiddel 42 Påfylde opvaskemiddel 43 Multitab-funktion 44 Slå "Multitab"-funktionen til eller fra 44 Opvaskeprogrammer 45 Vælge og starte et opvaskeprogram 46 Tømning af opvaskemaskinen 47 Vedligeholdelse og rengøring 47 Rengøring af filtre 47 Rengøring af spulearme 48 Udvendig rengøring 48 Indvendig rengøring 48 Længere pause i brug 48 Forholdsregler mod frost 49 Flytning af maskinen 49 Hvad gør man, hvis Tekniske specifikationer 51 Særlige oplysninger til prøveanstalter 51 Installationsvejledning 53 Installering 53 Fastgørelse til omgivende køkkenelementer 53 Nivellering 53 Tilslutning, vand 53 Vandtilførselsforbindelser 53 Tilløbsslange med sikkerhedsventil 54 Tilslutning af vandafløbsslangen 54 Elektrisk tilslutning 55 Angående miljø 56 Emballagemateriale 56 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

31 Oplysninger om sikkerhed 31 Brugsanvisning Oplysninger om sikkerhed Læs denne brugervejledning igennem (inkl. tips og advarsler), før produktet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at maskinen bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle der bruger produktet er fuldstændigt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med produktet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger produktet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Korrekt brug Denne opvaskemaskine er kun beregnet til køkkenredskaber, der egner sig til maskinopvask. Brug aldrig opløsningsmidler i opvaskemaskinen. Det kan medføre en eksplosion. Knive og andre genstande med skarpe spidser skal stilles i bestikkurven med spidserne nedad eller lægges vandret i den øverste kurv. Brug kun produkter (opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel), der egner sig til opvaskemaskiner. Undgå at åbne lågen, mens maskinen kører. Der kan slippe meget varm damp ud. Tag aldrig servicet ud af opvaskemaskinen, før opvaskecyklus er færdig. Efter brug skal maskinens stik trækkes ud, og der skal lukkes for vandtilførslen. Dette produkt må kun serviceres af en autoriseret tekniker, og der må kun bruges originale reservedele. Forsøg aldrig selv at reparere maskinen. Reparationer udført af ikke-sagkyndige vil forårsage skader på mennesker eller alvorlige fejlfunktioner. Kontakt Electrolux Service A/ S. Forlang altid originale reservedele. Generelt om sikkerhed Maskinopvaskemidler kan give ætsninger af øjne, mund og hals. De kan være livsfarlige! Følg anvisningerne vedr. sikkerhed på produktets emballage. Vandet i opvaskemaskinen kan ikke drikkes. Der kan være rester af opvaskemiddel i maskinen. Sørg for, at lågen til opvaskemaskinen altid er lukket, undtagen når maskinen fyldes eller tømmes. Så er der ikke risiko for at snuble over den åbne låge og komme til skade. Sid eller stå ikke på den åbne låge. Børns sikkerhed Produktet er beregnet til at blive betjent af voksne. Lad ikke børn bruge opvaskemaskinen uden opsyn. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Opbevar alle vaskemidler et sikkert sted, som er utilgængeligt for børn. Lad ikke børn komme tæt på opvaskemaskinen, mens lågen er åben.

32 32 Beskrivelse af maskinen Installering Efterse opvaskemaskinen for eventuelle transportskader. Tilslut aldrig et beskadiget produkt. Kontakt forhandleren, hvis opvaskemaskinen er beskadiget. Al emballage skal fjernes, før produktet tages i brug. Eventuelt el- og VVS-arbejde i forbindelse med installationen skal udføres af en faguddannet og kyndig person. Af sikkerhedsgrunde er det farligt at ændre produktets specifikationer eller på nogen måde forsøge at ombygge den. Brug aldrig opvaskemaskinen, hvis netkablet og vandslangerne er defekte, eller hvis betjeningspanel, topplade eller sokkel er beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indvendige dele. Kontakt Electrolux Service A/S for at undgå risici. Der må ikke bores huller i nogen af kabinettets sider. Ellers kan opvaskemaskinens mekaniske og elektriske dele tage skade. ADVARSEL Ved tilslutning af el og vand skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. Beskrivelse af maskinen 1 Den øverste kurv 2 Justering af vandets hårdhedsgrad 3 Saltbeholder 4 Beholder til opvaskemiddel 5 Beholder til afspændingsmiddel 6 Typeplade 7 Filtre

33 Betjeningspanel 33 8 Nederste spulearm 9 Øverste spulearm Betjeningspanel 1 Tænd-/sluk-knap 2 Programvalgsknapper 3 Knap for senere start 4 Kontrollamper 5 Digitalt display 6 Funktionsknapper Program i gang Kontrollamper Tænder, når opvaskeprogrammet er indstillet, og lyser under hele opvaskeprogrammets forløb. MULTITAB Viser, om MULTITAB-funktionen er slået til eller fra (se under MULTITAB-funktion) Salt Tænder, når filtersaltet er sluppet op. 1)

34 34 Første anvendelse Kontrollamper Afspændingsmiddel Tænder, når afspændingsmidlet er sluppet op. 1) 1) Kontrollamperne for salt og afspændingsmiddel lyser aldrig, mens et opvaskeprogram kører, selv når det er nødvendigt at påfylde salt eller afspændingsmiddel. Digitalt display Digitaldisplayet viser: den hårdhedsgrad blødgøringsanlægget er indstillet til, den tilnærmelsesvise tid programmet har tilbage, beholder til afspændingsmiddel til/fra (KUN når Multitab-funktionen er slået til), afslutning af et opvaskeprogram (digitaldisplayet viser nul), nedtællingen til Senere start, fejlkoder vedrørende maskinens funktion. Funktionsknapper Knapperne bruges til at indstille følgende funktioner: indstilling af blødgøringsanlæg, annullering af et igangværende opvaskeprogram eller en indstilling af senere start, til-/frakobling af "Multitab"-funktion, slå tilsætning af afspændingsmiddel til/fra, når Multitab-funktionen er valgt. Indstillingsfunktion Maskinen står i indstillingsfunktion, når ALLE programknapper lyser. Husk altid, at når der udføres betjening som f.eks.: valg af opvaskeprogram, indstilling af blødgøringsanlæg, aktivering/deaktivering af afspændingsmiddel, SKAL maskinens indstillingsfunktion være valgt. hvis en programlampe lyser, er det sidst udførte eller valgte program stadig indstillet. I dette tilfælde skal programmet annulleres, for at der kan vendes tilbage til indstillingsfunktionen. Sådan annulleres et indstillet program eller et program, der er i gang Tryk samtidig på de to RESET knapper (B og C), og hold dem nede, indtil lamperne for alle programknapper lyser. Programmet er blevet annulleret, og maskinen er nu sat til indstillingsfunktion. Første anvendelse Før opvaskemaskinen anvendes for første gang: Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne Fjern al emballage inden i apparatet Indstille blødgøringsanlægget Hæld 1 liter vand i saltbeholderen, og påfyld derefter filtersalt

35 Indstille blødgøringsanlægget 35 Fyld beholderen til afspændingsmiddel op Hvis der bruges kombitabletter såsom: "3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" osv...., skal Multitab-funktionen indstilles (se under "Multitab-funktion"). Indstille blødgøringsanlægget Opvaskemaskinen er udstyret med et blødgøringsanlæg, der er beregnet til at fjerne de mineraler og salte i vandforsyningen, der ellers kunne have uønskede eller skadelige virkninger på maskinens funktion. Jo højere indholdet af disse mineraler og salte er, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhedsgrad måles i modsvarende skalaer, tyske grader ( dh), franske grader ( TH) og mmol/l (millimol pr. liter - international enhed for vands hårdhedsgrad). Blødgøringsanlægget skal indstilles efter det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås hos det lokale vandværk. Vandets hårdhedsgrad Justering af vandets hårdhedsgrad Brug af salt dh TH mmol/l manuelt elektronisk ,1-12,5 2 niveau 10 ja ,6-8,9 2 niveau 9 ja ,5-7,5 2 niveau 8 ja ,1-6,4 2 niveau 7 ja ,0-5,0 2 niveau 6 ja ,3-3,9 2 niveau 5 ja ,6-3,2 1 niveau 4 ja ,9-2,5 1 niveau 3 ja ,7-1,8 1 niveau 2 ja < 4 < 7 < 0,7 1 niveau 1 nej Blødgøringsanlægget skal indstilles på begge måder: manuelt med drejeknappen til indstilling af hårdhedsgrad, og elektronisk. Manuel indstilling Opvaskemaskinen er fabriksindstillet til position 2.

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F44010VI

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F44010VI Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDI210W

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDI210W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FAVORIT VI Bruksanvisning Oppvaskmaskin

FAVORIT VI Bruksanvisning Oppvaskmaskin FAVORIT 80010 VI Bruksanvisning Oppvaskmaskin 2 Kjære kunde Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter. Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321A http://no.yourpdfguides.com/dref/834586

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321A http://no.yourpdfguides.com/dref/834586 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F98010IMM http://no.yourpdfguides.com/dref/810343

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F98010IMM http://no.yourpdfguides.com/dref/810343 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

QB 6221 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin

QB 6221 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin QB 6221 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin 2 Kjære kunde Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter. Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321X http://no.yourpdfguides.com/dref/834590

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321X http://no.yourpdfguides.com/dref/834590 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F88021VIL

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F88021VIL Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDT6454

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDT6454 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F89021VI

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F89021VI Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66840W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886280

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66840W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886280 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 201

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 201 Bruksanvisning Oppvaskmaskin ZDF 201 Innhold Informasjon om sikkerhet - - - - - - - - - - - - -3 Betjeningspanel og funksjoner - - - - - - - - -4 Programtabell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Referanseveiledning Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 312

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 312 Bruksanvisning Oppvaskmaskin ZDF 312 Innhold Informasjon om sikkerhet - - - - - - - - - - - - -3 Betjeningspanel og funksjoner - - - - - - - - -4 Programtabell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 501

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 501 Bruksanvisning Oppvaskmaskin ZDF 501 Innhold Informasjon om sikkerhet - - - - - - - - - - - - -3 Betjeningspanel og funksjoner - - - - - - - - -4 Programtabell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

N.fm Page 11 Friday, February 10, :20 PM BRUKSANVISNING

N.fm Page 11 Friday, February 10, :20 PM BRUKSANVISNING 49694159N.fm Page 11 Friday, February 10, 2006 3:20 PM BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN!

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! Hurtigreferanse Oversikt FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV50465U http://no.yourpdfguides.com/dref/813426

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV50465U http://no.yourpdfguides.com/dref/813426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Oversikt. 1 Forvask kald Utsatt Servise som skal vaskes senere. 4,0 0,03 14 NO. 2 Hurtig 45 C Utsatt. 3 Øko 2) 50 C.

Oversikt. 1 Forvask kald Utsatt Servise som skal vaskes senere. 4,0 0,03 14 NO. 2 Hurtig 45 C Utsatt. 3 Øko 2) 50 C. Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE DW60

RENLIG DK NO FI SE DW60 RENLIG DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 23 SUOMI 42 SVENSK 62 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Vaskeprogrammer 8 Brug af apparatet 9 Indstilling af blødgøringsanlæg 9

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6119 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899918

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6119 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899918 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Bruksanvisning for oppvaskmaskin Bruksanvisning for oppvaskmaskin Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESI6221K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886159

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESI6221K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886159 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ESI6221K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ESI6221K i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI DE6955A http://no.yourpdfguides.com/dref/651221

Din bruksanvisning ZANUSSI DE6955A http://no.yourpdfguides.com/dref/651221 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Hurtigreferanse Oversikt FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! PROGRAMVALGKNAPP Trykk på knappen «Program» (gjentatte ganger) til tilsvarende programindikator

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDS100 http://no.yourpdfguides.com/dref/661755

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDS100 http://no.yourpdfguides.com/dref/661755 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerinformasjon ESF 6231. 822 961 630-00-130704-01 n

Brukerinformasjon ESF 6231. 822 961 630-00-130704-01 n A u t o m a t i s k o p p v a s k m a s k i n Brukerinformasjon ESF 6231 822 961 630-00-130704-01 n Kjære kunde! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse. Gi denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG!

LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! FOR Å SPARE STRØM DEAKTIVERES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK ETTER 30 SEKUNDER HVIS INGEN

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDS350 http://no.yourpdfguides.com/dref/661974

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDS350 http://no.yourpdfguides.com/dref/661974 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer