Russland i norsk litteratur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Russland i norsk litteratur"

Transkript

1 Russland i norsk litteratur av Reidar Øksnevad Oslo, 1947 Ny utgave av Max B., Moskva, 2008

2 Denne russisk-norske bibliografien er et nytt ledd i min kartlegging av Utlandet i vår litteratur. Som litteraturhistoriker har jeg naturligvis rent personlig interessert meg mest for å undersøke hva der er oversatt av og skrevet om russisk skjønlitteratur hos oss i de siste seksti år. På det punkt håper jeg at boken ikke bare vil kunne være til nytte for ikke russisk-kyndige lesere, men at den også vil kunne gi stoff til fremtidige studier i sammenliknende litteraturhistorie. Det forekommer meg f. eks. at en ung mann måtte kunne finne et interessant emne til en avhandling for magistergraden i litteraturhistorie Tolstoj i norsk litteratur i de 85 nummer som denne bibliografi bringer om den store russiske forteller og moralist. Nest kapitlet om «Litteratur» opptar avsnittet om «Lenins og Stalins Russland» størst plass. Det gir den første bibliografiske behandling av vår samlede Sovjetlitteratur. En spesiell liten vanskelighet med en bibliografi som denne er den norske gjengivelse av de russiske navn. Til å begynne med ble de store russiske forfattere helst oversatt fra tysk eller fransk; derved kom den tyske eller franske bokstavering av navnene til å få innpass hos oss. Og da det heldigvis senere ble alminnelig at oversetterne gikk til selve den russiske tekst, fortsatte de ofte å gjengi navnene på en meget lunefull måte. Det har naturligvis for den alfabetiske plasering av forfatterne liten betydning om et navn skrives Dostojevski, Dostojevskij, Dostojewski, Dostojefsky eller Dostojeffski. Heller ikke vil det gi anledning til videre bibliografisk kluss at et navn hos oss først er blitt bokstavert Tschehoff, senere Tsjéchov og Tsjekov, eller at Trotskij også er blitt kalt Trotsky og Trotzky. Derimot er det viktig om en forfatter heter Zinoviev eller Sinovjev, en annen Zhukovskij eller Shukowskij, en tredje Zagoskin, Tsagoskin eller Sagoskin. Her har jeg funnet det mest praktisk å gjøre henvisninger i registret fra de forskjellige navnevarianter til den form jeg har valgt. Jeg skylder overbibliotekar W. Munthe og førstebibliotekar W. P. Sommerfeldt stor takk fordi Universitetsbiblioteket også nu har gitt meg så utmerkede arbeidsvilkår. I NA har assistent Harald Andresen vært en elskverdig og kyndig hjelper. Oslo, oktober R. Øks. Under korrekturlesningen her finner jeg det nødvendig å gjøre oppmerk-som på at innsamlingen av stoffet til bibliografien stanset i september Jeg har dessverre ikke kunnet ta hensyn til noe trykk som er kommet senere. Paris, mai R. Ø.

3 LITTERATUR Blom (H.). Oversættelser fra Russisk. (Tids-Tavler II, 1873, s , , , ) Oversettelser av ti russiske forfattere (fra Pusjkin til Marlinski). Jæger (Henrik). Træk af den russiske Digtekunsts Udvikling i vort Aarhundrede. (Ny illustreret Tidende, 1875, nr. 3.) Michailowsky (N.). Den russiske litteratur. (Samtiden, 1894, s , ) Delines (Michel). Den russiske literatur efter Turgenjef. (Kringsjaa XI, 1898, s ) Jynge (Andreas). Russiske lyrikere. Fra Dershawin til Maikow. (Samtiden, 1899, s. 1 10, ) Oversettelser av 17 russiske diktere (etter tyske gjengivelser). Cahan (A.). Yngre russiske forfattere. (Kringsjaa XIV, 1899, s ) Om Korolenko, Tsjekov og Potapenko. Savitsj (G.). Ruslands blade. (Kringsjaa XX, 1902, s ) Kniasjnin (S.). Russiske blade i udlandet. (Kringsjaa XX, 1902, s ) Karnov (A.). Den nye russiske literatur. (Mot dag, 1922, s , ) Schmidt (Axel). Om ukrainernes literatur. (Ukens revy, 1920, s , ) Krag (Erik). Kampen mot vesten i russisk åndsliv. Oslo, Gyldendal, 1932, 8, 252 s. Aksakov (Konstantin) ( ). Erik Krag: Kampen mot vesten i russisk åndsliv (1932), s Aldanov (M. A.). Den niende termidor. Roman. Autorisert oversættelse ved Victor Mogens. Oslo, Gyldendal, 1926, 8, 217 s.

4 Andrejev (Leonid) ( ). «De var en gang...» Oversat fra russisk af H. Nicolaysen. (Kringsjaa XXI, 1903, s , , ) Taushed. Oversat ved H. Nicolaysen. (Kringsjaa XXI, 1903, s , ) Stormklokken. Oversat ved H. Nicolaysen. (Kringsjaa XXI, 1903, s ) Store-slem. Oversat fra russisk ved H. Nicolaysen. (Kringsjaa XXI, 1903, s. 5o3 11.) Tri novellar. Frå russisk ved Olav Rytter. Oslo, Det norske Samlaget, 1925, 8, 103 s. De syv hengte. Oversatt av M. Grundt. Oslo, Gyldendal, 1932, 8, 167 s. August Scholz: Leonid Andrejev. En ny russisk forfatter. (Kringsjaa XX, 1902, s ) Nils Kjær: Leonid Andréjef. (Nye Epistler (1912), s ) Just Bing: Verdens-litteratur-historie III (1934), s Kristian Elster: «Tanken» av Leonid Andrejev på Det nye teater (Teater (1941), s ) Stefan Schimanski: Leonid Nicolaiovitch Andreyev. (The Norseman III (London 1945), s ) [Arkina (Nina)] (f. 1891). Sterkere end tsaren. Kr.a, Aschehoug, 1924, 8, 164 s. Utgitt under forfatternavnet Anika Voin. Omvæltninger. Skuespil i tre akter. Risør, Gunleikson, 1920, 8, 76 s. Handlingen foregår i Russland. Avertsjenko (A.). Mennesker. (Efter dommen (1921), s ) Baratinskij (Jevgeni Abramovitsj) ( ). De uadskillelige (ved Andreas Jynge). (Samtiden, 1899, s, 5.) Baskirtsjev (Maria) ( ). Laura Marholm Hansson: Den unge piges tragedie: Marie Baschkirtzew. (Kvindernes bog. Seks portrætter (1894), s. 1 35, portr.) Blok (Aleksander) ( ). Erik Krag: Aleksander Blok. Lyriker og ånd. (Janus, 1934, s ) Bunin (Ivan) (f. 1870). Mitjas kjærlighet. Oversatt av Thomas Christensen. Oslo, Gyldendal, 1933, 8, 186 s.

5 Bunin (Ivan). Landsbyen. Oversatt av Thomas Christensen efter en av forfatteren nyrevidert tekst. Oslo, Gyldendal, 1934, 8, 196 s. Carrick (Valery). Russiske eventyr. Oversat fra russisk av M. Lewin. Kr.a, J. Bjørnstad, (1911), 8, 46 s. Russiske eventyr. Oversat av professor Olaf Broch og Dr. Reidar Th. Christiansen. I. Kr.a, Mittet & co., 1920, 8, 100 s. Katten Samson. Fjorten folkeeventyr. Fortalt og tegnet av... Kr.a, Steenske, 1923, 8, 80 s., ill. Den gamle Tarakan's eventyr. Fortalt og tegnet av... Kr.a, Steenske, 1924, 4, 48 s., ill. Carrik (W. W.), se Carrick (Valery). Chomjakov (Aleksei Stepanovitsj) ( ). Stor-daad. (Ved Andreas Jynge.) (Samtiden, 1899, s. 5 6.) Erik Krag: Kampen mot vesten i russisk åndsliv (1932), s Danilevskij (Nikolai) ( ). Erik Krag: Kampen mot vesten i russisk åndsliv (1932), s , portr. Dersjavin (Gavril Romanovitsj) ( ). Siste toner (ved Andreas Jynge). (Samtiden, 1899, s. a.) Dmitriev (I.). Ørnen og Slangen (ved H. Blom). (Tids-Tavler II, 1873, s. 382.) Dostojevskij (Fjodor Mikajlovitsj) ( ). Raskolnikow. Efter W. Henckels tyske udgave oversat af K. Winter-Hjelm. Kr.a, Cammermeyer, 1883, 2 bind in-8, VII s. Krotkaja. Fortælling. Oversat af Gerhard Gran. Bergen, Giertsen, 1885, 8, XII+86 s. Innledning av Gerhard Gran (s. V XII). Fire Fortællinger. Oversat af Johan Bøgh. Bergen, Giertsen, 1886, 8, 146 s. Et svagt Hjerte. Fortælling. Hamar, Hamar Stiftstidende, 1887, 8, 63 s. Lyse Nætter. Kr.a, Dagbladet, 1888, 8, 60 s. Hvide nætter. Fortælling. Fra tysk af J. Schreiner. Kr.a, Cammermeyer & Fabritius, 1888, 8, 67 s. Øre-Bibliothek nr Brødrene Karamazov. Kr.a, Dagbladet, 1888, 8, 547 s. Jol. (Smaastubbar V (Bergen 1889), s )

6 Dostojevskij (Fjodor Mikajlovitsj). Raskolnikow. Roman. Oversat fra tysk af H. Sinding, Fagerstrand pr. Høvik, Bibliothek for de tusen hjem (1889), 8, 750 s. Spilleren. (Af en ung mands erindringer.) Roman. Paa norsk ved K. F. [o: Karl Fosse]. Kr.a, Cammermeyer, 1889, 8, 212 s. Brødrene Karamazov. Kr.a, Norli, 1890, 8, 547 s. Avtrykk av «Dagbladet»s føljeton Juletræ og bryllup. Oversat af Peter Egge. (Ringeren, 1899, s ) Jul. Oversat af Peter Egge. (Ringeren, 1899, s ) Gutteblod. Oversat af Nils Kjær. Kr.a, Sarheim, 1905, 8, 160 s. Raskolnikov. [Umsett av Olav Hammer.] Bergen, Gula Tidend, , 2 b. in-8, s. Brødrene Karamasov. Roman. Oversat fra russisk av professor Olaf Broch. Kr.a og Kbh., Gyldendal, 1915, 2 b. in-8, s. Et svakt hjerte og Den unge kvinde. To noveller. Oversat og indledet av Ronald Fangen. Kr.a, H. Erichsen, 1917, 8, 197 s. Lille Netta Njesvanov. Fra russisk ved M. Grundt. Oslo, Steenske, 1925, 8, 208 s. Skriftemål. Oversatt av M. Grundt. Oslo, Steenske, 1926, 8, 112 s. «Krotkaja.» Sin kones mann. Fra russisk ved M. Grundt. Oslo, Steenske, 1927, 8, 168 s. Spilleren. Oversatt fra russisk av C. Fosse. Oslo, Nasjonalforlaget, 1928, 8, 229 s. En roman i ni brev. Oversatt av P. Korojedoff og H. Meyer. Oslo, De fire, 1929, 8, 40 s. Raskolnikof. (Forbrytelse og straff.) Roman i seks deler med en epilog. Oversatt fra russisk av C. Fosse. Oslo, Nasjonalforlaget, 1929, 2 b. in-8, s. Lyse netter. To fortellinger. Fra russisk ved M. Grundt. Oslo, Steenske, 1929, 8, 158 s. Fattige folk. Oversatt av M. Grundt. Oslo, Gyldendal, 1930, 8, 172 s. Ektemannen under sengen. To fortellinger. Fra russisk ved M. Grundt. Oslo, Steenske, 1931, 8, 149 s.

7 Dostojevskij (Fjodor Mikajlovitsj). Dobbeltgjengeren. Oversatt fra russisk av Carl Borch. Oslo, Nasjonalforlaget, 1931, 8, 240 s. Raskolnikov. Roman i seks deler med en epilog. Oversatt av Ivar Digernes. Oslo, Gyldendal, 1937, 2 b. in-8, s. En ung manns historie. Oversatt fra russisk av Einar Hansen. Oslo, Dreyer, 1945, 8, 2 b. in-8, s. Eugene Montfort: Nogle ord om Tolstoi og Dostojewsky. (Samtiden, 1900, s ) Vilhelm Ekelund: Dostojevski. (Samtiden, 1916, s ) Hans Koch: Brødrene Karamasov. (For kirke og kultur, 1917, s ) Ronald Fangen: Dostojewski. (Streiftog i digtning og tænkning (1919), s ) Nils Kjær: Brødrene Karamasov. (Svundne somre (1920), s ) Carl Nærup: Dostojevski (1921). (Ord for dagen (1929), s ) H. M. [o: Håkon Meyer]: Fjodor M. Dostojewski. (Det tyvende aarhundrede, 1921, s ) Martin Gran: Dostojevskis ungdoms verker. Kr.a, Gyldendal, 1922, 8, 155 s. Kristian Elster: Dostojevski. En optegnelse om hans indførelse hos os. (Akademisk tidskrift, 1923, s ) Wladimir Solovjeff: Tre taler til minde om Dostojewsky. Oversat fra tysk av Dora Bugge. Kr.a, Vidar, 1923, 8, 48 s. Christian Claussen: Fjodor Dostojewski. Forutsætningerne for det «mystiske» i hans digtning. (Nordisk tidsskrift, 1923, s ) Alf Vetlesen: Dostojevski. Streiflys over hans personlighet og liv. (Ukene revy, 1923, s , ) Christian Claussen: Dostojewski og religionen. (Ukens revy, 1923, s , ) Alv Grimseth: Dostojewski som politiker. (Vor Verden, 1925, s , ) Chr. Rimestad: Dostojewski og hans ideer. (Vor Verden, 1926, s , )

8 Håkon Meyer: Dostojevskis ungdomsarbeider. (Edda, 1929, s ) V. Bredsdorff: De besatte. En Dostojefski-studie. (Edda, 1933, s ) Just Bing: Verdens-litteratur-historie. III (1934), s ) Viggo Bredsdorff: Dostojefski i «Idioten». En Dostojefski-studie. (Edda, 1935, s ) Alf Larsen: Dikterens profeti. (Janus, 1939, s ) Ejnar Thomassen: En pilgrim. (Kirke og kultur, 1939, s. 5oo 6.) Ejnar Thomassen: Tre breve fra Dostojevski. (Kirke og kultur, 1939, s ) Adler Gustavsen: Dostojevski og kristendommen. (Samtiden, 1941, s ) Fredrik Ramm: Forbrytelse og straff. (Av kristen rot (1944), s ) Dymov (Ossip) (f. 1878). Vlass. Oversatt av Trond Hegna. Oslo, Gyldendal, 1931, 8, 175 s. Helge Krog: Ossip Dymow: Vlass. (Meninger om mange ting (1933), s ) Sigurd Hoel: Ossip Dymow. (50 gule (1939), s ) Ehrenburg (Ilja) (f. 1891). Gaten ved Moskvafloden. Oversatt av Trond Hegna. Oslo, Gyldendal, 1931, 8, 270 s. Russisk ungdom. Samtaler, brev og dagboksblad samlet og gjengitt. (Janus, 1933, s ) Sigurd Hoel: Ilja Ehrenburg. (5o gule (1939), s ) Garsjin (Vsevolod) ( ). Fire fortællinger. Oversat fra den russiske original af K. Fosse. Kr.a og Kbh., Cammermeyer, 1892, 8, VI+89 s. Seks fortællinger. Oversat fra den russiske original af K. Fosse. Kr.a og Kbh., Cammermeyer, 1893, 8, 232 s. Nadezhda Nikolajevna. Oversat fra den russiske original af K. Fosse. Kr.a og Kbh., Cammermeyer, 1893, 8, 102 s. Mindre fortællinger. Oversat fra den russiske original af K. Fosse. Kr.a og Kbh., Cammermeyer, 1894, 8, 130 s.

9 Garsjin (Vsevolod). Den røde blomst og andre noveller. Oversat av Helge Krog. Kr.a, Helge Erichsen, 1916, 8, 126 s. Ola Hansson: Wsewolod Garschin. (Tolke og Seere (1893), s ) Gersjuni (G.). Til Petrograd. Efter dommen. (Efter dommen (1921), s , ) Gladkov (Fjodor) (f. 1893). Polypen. (Polypen og andre fortellinger fra det nye Russland (1932), s ) Glinka (Fjodor Nikolajevitsj) ( ). Afmagten (ved H. Blom). (Tids-Tavler II, 1873, s. 380.) Gogol (Nikolaj Vasiljevitsj) ( ). En mainat. Paa norsk ved Gerhard Gran. Bergen, Grieg, 1890, 8, 76 s. Markedet i Sorotsjenetz. Oversat fra fransk af R. P. Kr.a, Omtvedt, 1893, 8, 51 s. [E. Hagerup Bull]: Kosakkerne. Operatekst i fire akter. Frit efter Gogols fortælling «Taras Bulba» ved E. H. B. Kr.a, Bigler, 1897, 8, 62 s. Døde sjeler. Oversatt efter den russiske original av Erik Krag. Oslo, Aschehoug, 1927, 8, XXXII+275 s. Erik Krag: Innledning (s. I XXXII). J. Løvland: Nikolaus Gogol. (Syn og segn, 1909, s ) A. Stender-Petersen: Johan Heinrich Voss und der junge Gogol. Ein Beitrag zur Seelenkunde Gogols. (Edda XV, 1921, s ) Fredrik Ramm: Døde sjeler. (Av kristen rot (1944), s ) Gorbatov (Boris). De udødelige. Taras og hans familie. Oversatt fra russisk av Natalia Frederiksen. Oslo, Tanum, 1945, 8, 237 s. Gorjanova (Natasja). En russisk kvinne. Roman. Oslo, Stenersen, 1942, 8, 224 s. Gorki (Maksim) (pseud. For Aleksej Maksimovitsj Peskjkov) ( ). Zigøinere. (Kringsjaa XVI, 1900, s ) Havfruen i Donau [Dikt]. Oversat af J. V. og Kr. (Det ty vende aarhundrede, 1901, s. 176.) Vaar i luften. (Kringsjaa XVIII, 1901, s ) Forfatteren, som indbildte sig for meget. Fantasi. (Kringsjaa XVIII, 1901, s )

10 Gorki (Maksim). Ægteparret Orlow. Fortælling. Oversat af A. T. Kr.a, Marius Stamnes Bogtrykkeri, 1902, 8, 119 s. Billeder af Livet i Rusland. Udvalgte Fortællinger. Kr.a, Verdens Gang, 1905, 8, 98 s. I Fængsel. Bergen, J. A. Thorbjørnssen, 1905, 8, 71 s. Konowalow. Oversat av Otilia Rein. Kr.a, Helge Erichsen, 1914, 8, 117 s. Hvad bøkerne har været for mig. (For folkeoplysning III, 1918, s ) Barneår. Norsk oversettelse ved Per Wigholm. Oslo, Nasjonalforlaget, 1929, 8, 262 s. Forna Gordejef. Oversatt av Trond Hegna. Oslo, Gyldendal, 1932, 8, 347 s. Ute i verden. Oversatt fra russisk av Martin Gran. Oslo, Nasjonalforlaget, 1932, 8, 365 s. Om Sovjetlitteraturen og Sovjetforfatternes opgaver. (Det tyvende århundrede, 1934, s ) Moren. Oversatt av Hans Heiberg. Oslo, Tiden, 1936, 2 b. in-8, s. Ekteparet Orlov. Konovalov. Tsjelkasj. Oversatt av Ivar Digernes. Oslo, Tiden, 1937, 8, 216 s. Læreår. Oversatt av Ivar Digernes. Oslo, Tiden, 1938, 8, 189 s. Min barndom. Oversatt av Ivar Digernes. Oslo, Tiden, 1939, 8, 318 s. Maksim Gorkij. (Kringsjaa XV, 1900, s ) Ivan Vincentz: Maxim Gorki. (Det tyvende aarhundrede, 1901, s , portr.) Maksim Gorkij. (Kringsjaa XVIII, 1901, s , portr.) Sigurd Bødtker: Natasylet av Maksim Gorki paa Fahlstrøms Teater (Kristianiapremierer gjennem 3o aar I (1923), s ) Erik Krag: Maksim Gorkij. Hans nye bok: Rædselsyner. (Samtiden, 1927, s ) Just Bing: Verdens-litteratur-historie III (1934), s Kristian Elster: «Jegor Bulytsjov» av Maxim Gorki på Det norske teatret (Teater (1941), s )

11 Gubski (Nikolai). Hissig støv. En selvbiografi. På norsk ved Villa Thrap Wahl. Oslo, Nasjonalforlaget, 1938, 8, 384 s. Inber (Vera) (f. 1893). Lalas interesser. (Polypen (1932), s ) Plassen i solen. Oversat av Julie Aarflot. Oslo, Gyldendal, 1932, 8, 164 s. Sigurd Hoel: Vera Inber. (50 gule (1939), s ) Izmailov (A.). Kirsebærtræet og Fuglene. (Ved H. Blom.) (Tids-Tavler II, 1873, s. 382.) Katajev (Valentin) (1897). Knivene. (Polypen (1932), s ) Svindlerne. Oversatt av Sigrun Jensen. Oslo, Gyldendal, 1931, 8, 178 s. Sigurd Hoel: Valentin Kataev. (50 gule (1939), s ) Kirejevskij (Ivan) ( ). Erik Krag: Kampen mot vesten i russisk åndsliv (1932), s , portr. Kollontay (Alexandra) (f. 1872). Veien til kjærlighet. Oslo, Steenske, 1928, 8, 251 s. Kolzov (Aleksej Vassiljevitsj) ( ). [Fire dikt ved Andreas Jynge.] (Samtiden, 1899, s ) Korolenko (Vladimir) ( ). Den blinde Musiker. Oversat af M. J. Kr.a, Th. Steen, 1891, 8, 124 s. Fra Sibirien. To fortællinger. Oversat af K. Fosse. Kr.a, Th. Steen, 1893, 8, 88 s. Den gamle klokker. Oversat af J. N. (Ringeren, 1899, s ) Skogen suser. Oversat af J. N. (Ringeren, 1899, s , ) Hus nr. 13. En episode fra jøde-slagtningen i Kisjnjev. (Kringsjaa, 1904, s ) A. Cahan: Yngre russiske forfattere. (Kringsjaa XIV, 1899, s ) Kortsjemnyj (V.) ( ). Et revolusjonsminde. (Janus, 1939, s ) Kozlov (Ivan Ivanovitsj) ( ). Til Glæden. (Ved H. Blom.) (Tids-Tavler II, 1873, s ) Krasnitskij (A.). Faderen. Oversat fra russisk af Olaf Broch. (Ringeren, 1899, s ) Krasnov (P. N.). Amasonen. På norsk ved Petra B. Gullaksen. Oslo, Aschehoug, 1926, 8, 151 s.

12 Kukolnik (Nestor Vasiljevitsj). En Provins-Beboerindes Ankomst til St. Petersburg (ved H. Blom.) (Tids-Tavler II, 1873, s ) Kuprin (Aleksander) ( ). Tvekampen. Oversat fra russisk av Nina Arkina. Kr.a, Cammermeyer, 1919, 8, 304 s. Leonov (Leonid) (f. 1899). Vi byggjer. Roman. Umsett av Olav Rytter. Oslo, Samlaget, 1933, 8, 284 s. «Sotj» (1930). Fyreord av Olav Rytter (s. 5 12). Leontjev (Konstantin) ( ). Fyrst Paul Trubetskoj: De «hvide» nihilister. (Samtiden, 1892, s ) Erik Krag: Kampen mot vesten i russisk åndsliv (1932), s , portr. Lermontov (Michail Jurjevitsj) ( ). Profeten. (Ved H. Blom.) (Tidstavler II, 1873, s ) [Fire dikt ved Andreas Jynge.] (Samtiden, 1899, s ) Fyrstinde Mary. Oversat av Helge Krog. Kr.a, Helge Erichsen, 1915, 8, 112 s. «Vor tids helt.» Leviné (Eugen) ( ). En liten forveksling. Jeg kan ikke ta brevet, kamerat. (Efter dommen (1921), s ) Eugen Levinés sidste dage. (Efter dommen (1921), s ) Maikov (Apolon Nikolajevitsj) ( ). Opad (ved Andreas Jynge). (Samtiden, 1899, s. 100.) Marlinsky ( ). Et Overfald af Tsherkessiske Bjergboere. (Ved H. Blom.) (Tids-Tavler II, 1873, s ) Psevd for A. A. Bestusjev. Meresjkovskij (Dmitrij) ( ). Julian den frafaldne. Gudernes død. Roman. Oversat af L. H. Bing. Kr.a, Norli, 1903, 8, 344 s. Leonardo da Vinci. Gudernes gjenopvækkelse. Oversat af L. H. Bing. Kr.a, Norli, 1905, 8, 644 s. Antikrist. Peter den store og Alexei. Historisk roman fra Ruslands storhetstid. Paa norsk ved G. og I. Debes. Kr.a, Norli, 1918, 8, 484 s. Nekrassov (Nikolaj) ( ). [Tre dikt ved Andreas Jynge.] (Samtiden, 1899, s )

13 Nemirovski (Irène) ( ). Ensomhetens vin. Oversatt av Lina Dedichen. Oslo, Gyldendal, 1938, 8, 201 s. Jesabel. Oversatt av Aud Holmboe. Oslo, Gyldendal, 1938, 8, 215 s. To. Oversatt av Line Dedichen. Oslo, Gyldendal, 1939, 8, 236 s. Niemojevskij (Andrej). Frækhedens toppunkt. (Det tyvende aarhundrede, 1907, mai-nr., s ) Ptak. Stormfuglen. (Efter dommen (1921), s. 2 9.) Nikitin (Ivan Savitsj) ( ). Nat (ved Andreas Jynge). (Samtiden, 1899, s ) Nikitin (Nikolaj) (f. 1897). Hunden (Polypen (1932), s ) Pantelejev (L.). Klokken. Oversatt av Nic. Hoel. Oslo, Fram, 1932, 8, 71 s., ill. Pilnjak (Boris) (f. 1894). Det nakne år. Fra russisk ved Boris Budin. Oslo, Some, 1926, 8, 203 s. Pissemskij (Aleksej) ( ). I Malstrømmen. Kr.a, Dagbladet, , 2 b. in-8, s. Polevoj (K.). Afskeden (ved H. Blom). (Tids-Tavler II, 1873, s ) Polonskij (Jakob Petrovitsj) ( ). Rikt strømmer virakduften ut. (Ved Andreas Jynge.) (Samtiden, 1899, s. 96.) Polypen og andre fortellinger fra det nye Russland. Oversettelsen ved Brynjulf Bull. Oslo, Fram, 1932, 8, 181 s. Fortellinger av Fjodor Gladkov, Nikolaj Nikitin, Vladimir Katajev, Marietta Sjaginjan, Sergej Semjonov, Vera Inber, Jefim Sosulja og Juri Tynjanov. Antologien siteres under de forskjellige forfattere med den forkortede titel «Polypen». Potapenko (Ignatij) ( ). Fader til seks. Efter A. Doerssbachs tyske oversættelse. Paa norsk ved D. Vindheim. Kr.a, Nikolai Olsen, (1895), 8, 93 s. Bestefar Martyns brøde. Russisk fortælling. (Oversat af C. N. [o: Carl Nærup], (Ringeren, 1898, nr. 3, s ) De skammede sig. (Oversat af C. N. [o: Carl Nærup]. (Ringeren, 1898, nr. 12, s. 15. A. Cahan: Yngre russiske forfattere. (Kringsjaa XIV, 1899, s )

14 Pusjkin (Aleksander Sergejevitsj) ( ). Peter den Stores Morian. Oversat fra Russisk af Hans Blom. (Norsk Folkeblad, 1867, nr. 6, 7, 9, 10 og 11.) [Tre dikt ved H. Blom.] (Tids-Tavler II, 1873, s ) [To dikt ved Andreas Jynge.] (Samtiden, 1899, s. 2 4.) Skuddet. Oversat af J. N. (Ringeren, 1899, s ) Alfred Jensen: Alexander Pusjkin. (Kringsjaa XIII, 1899, s , portr.) S. Holst Jensen: Fra Alexander Puschkins gutteaar og første ophold i St. Petersburg. (Samtiden, 1902, s , ) S. Holst Jensen: «Eugen Onegin» og verdenssmerten. (For kirke og kultur, 1902, s , ) S. Holst Jensen: Puschkin og Dekabristerne. (For kirke og kultur, 1902, s ) Erik Krag: Poemet «Jevgenij Onegin» og dets stilling i Pusjkins digtning. (Samtiden, 1926, s ) Maya Vogt Avaloff: Aleksander Pusjkin En dikters sjebne. (Samtiden, 1937, s ) Trond Hegna: To Pusjkin-jubileer. (Det tyvende århundre, 1937, s ) Olaf Broch: Tale på Pusjkin-dagen 11. februar (Nordisk tidskrift, 1937, s ) Rachmanova (Alexandra). Studenter, kjærlighet, tsjeka og død. En kvinnelig russisk students dagbok. På norsk ved Axel Otto Normann. Oslo, Steenske, 1933, 8, 231 s. Ekteskap og revolusjon. En russisk kvinnes dagbok. På norsk ved Axel Otto Normann. Oslo, Steenske, 1935, 8, 233 s. Romanov (Panteleimon) ( ). Tre par silkestrømper. Oversatt av Julie Aarflot. Oslo, Gyldendal, 1933, 8, 278 s. Sigurd Hoel: Panteleimon Romanov. (50 gule (1939), s ) Rozanov (Vasilij Vasiljevitsj) ( ). Erik Krag: Vasilij Vasiljevitsj Rozanov. (Samtiden, 1930, s , ) Rustaveli (Shotha). Eugenia Kielland: En dikter og hans land. Rustaveli i Georgia. (Samtiden, 1931, s )

15 Salias (Grev E. A.). «Han!» Senatssekretæren. Historisk Fortælling. Oversat fra russisk af K. Fosse. Kr.a og Kbh., Cammermeyer, 1893, 8, s. Begge fortellinger har særskilt titelblad og paginering. Sedoj (A.), Et møde. Oversat fra russisk af O. B. [o: Olaf Broch.] (Ringeren, 1898, nr. 47, s ) Sejfullina (Lidija) ( ). Den gamle mor. Fra russisk ved Nils Jøntvedt. (Vor Verden, 1930, s ) Semjonov (Sergej) (f. 1893). Slavens fødsel. (Polypen (1932), s ) Sjaginjan (Marietta) (f. 1888). Agitasjonsvognen. (Polypen (1932), s ) Sjensjin (Afanasij Afanasijevitsj) ( ). [Tre dikt ved Andreas Jynge.] (Samtiden, 1899, s ) Sjestov (Leo) ( ). Erik Krag: Leo Sjestov. En moderne russisk tenker. (Edda, 1939, s ) Sjevtsjenko (Taras Grigorjevitsj) ( ). Haab intet merl (Ved Andreas Jynge.) (Samtiden, 1899, s ) Sjolokov (Mikail) (f. 1906). Ny jord. Oversatt av Ivar Digernes. Oslo, Tiden, 1935, 2 b. in-8, s. Sjukovskij (Vasilij Andrejevitsj) ( ). [To dikt ved H. Blom.] (Tids-Tavler II, 1873, s ) Nat. (Ved Andreas Jynge.) (Samtiden, 1899, s. 2.) Sologub (Fjodor). I mengden. (Janus, 1939, s ) Solovjev (Vladimir) ( ). En kort beretning om Antikrist. Oversat av Lyder Engh. Oslo, A. Hansen, 1932, 8, 64 s., ill. Utdrag av Solovjevs bok «Tre samtal». Sosulja (Jefim) (f. 1891). Alexei og menneskeheten. (Polypen (1932), s ) Stepnjak (Sergej) ( ). Hytten ved Volga. Oversat fra engelsk. Bergen, R. Paulson, 1899, 8, 103 s. Stepnjak var pseudonym for Sergej Mikailovitsj Kravsjinskij. Tjutsjev (Fjodor Ivanovitsj) ( ). Vaarbækker (ved Andreas Jynge). (Samtiden, 1899, s. 6.) Tolstoj (Aleksej Konstantinovitsj) ( ). [To dikt ved Andreas Jynge.] (Samtiden, 1899, s )

16 Tolstoj (Lev (Leo) Nikolajevitsj) ( ). Fortællinger. Kr.a, Verdens Gang, 1887, 8, 76 s. Huslig lykke. Fortælling. Oversat fra tysk af Holger Sinding. Fagerstrand pr. Høvik, Bibliothek for de tusen hjem, [1887], 8, 128 s. Smaafortællinger. Fra fransk ved G. Meyer. Kr.a, Cammermeyer og Fabritius, 1888, 8, VIII + 68 s. Øre-Bibliothek nr Fyrst Nekliadoff. Fortælling. Oversat af H. Sinding. (Efter den franske udgave.) Fagerstrand pr. Høvik, Bibliothek for de tusen hjem, [1889], 8, 150 s. For Børn. Fortællinger og Fabler. Oversat af Ingeborg von der Lippe Konow. Bergen, Nygaard, 1889, 8, 87 s. Jemeljan. Fra tysk ved Hjalmar Gleditsch. Kr.a, Damm, 1891, 8, 50 s. Julius og Pamphilius. Fortælling fra de første kristnes tid. Oversat af N. T. Gulbransson. Kr.a, Omtvedt, 1891, 8, 124 s. Alvorlige tanker om stat og kirke. Kr.a, Norli, 1891, 8, 42 s. «Kreutzer Sonata». Oversat af H. Scheel. Kr.a, S. Kriedt, [189*], 8, 147 s. Omvender eder; ti Himmeriges Rige er nær. Kr.a, Verdens Gang, 1893, 8, 62 s. Om krigen. (Kringsjaa II, 1893, s ) Tolstoi mod Zola. (Kringsjaa II, 1893, s ) Med en kommentar av Teodor de Wyzewa. Gives der moral uden religion? (For kirke og kultur, 1895, s , ) Om evangeliernes sande mening. (Kringsjaa VI, 1895, s ) Forfølgelserne i Rusland i (Samtiden, 1896, s ) Patriotisme eller fred? (Samtiden, 1896, s ) Tolstoiboki. Ymse stykker av... [Umsett av Rasmus Steinsvik.] Med fyreord av Arne Garborg. Oslo, Den 17de Mai, 1897, 8, 239 s., portr. og Vladimir Tsjertkov. Aandens stridsmænd. Kristne martyrer i Rusland. Merkelige meddelelser om religionsforfølgelser i vore dage. Kr.a, Edv. Magnussen, 1897, 8, 125 s.

17 Tolstoj (Leo) Enden er nær! Tidsbillede med et brev om et brev. Kr.a, Edv. Magnussen, 1898, 8, 32 s. De tre oldinger. (Oversat af C. N. [o: Carl Nærup.] (Ringeren, 1898, nr. 7, s ) Hvor meget jord behøver mennesket? (Oversat af C. N. [o: Carl Nærup.] (Ringeren, 1898, nr. 31, s ) Hvor kjærlighed er, der er Gud. (Oversat af C. N. [o: Carl Nærup.] (Ringeren, 1898, nr. 41, s ) Et indlæg mod samtidens videnskab. (Kringsjaa XI, 1898, s ) Sml. G. Armauer Hansen: I anledning af Tolstoys indlæg mod samtidens videnskab. (Kringsjaa XII, 1898, s ) Om freds-konferencen. (Kringsjaa XIII, 1899, s ) Opstandelse. Oversat fra russisk af A. Kaaran. Kr.a, Cammermeyer, 1900, 8, 606 s. Om det moderne slaveri. (Kringsjaa XVI, 1900, s ) Om nutidens videnskab. (Kringsjaa XVI, 1900, s ) Om den religiøse toleranse. (Kringsjaa XX, 1902, s ) Lang arbeidstid. Oversat af fru Helle Devold-Mengshoel. (Det tyvende aarhundrede, 1901, s ) Um elsk og giftarmaal. (Ved Karen Grude Koht.) (Syn og segn, 1901, s ) Jemeljan. Umsett fraa tysk av M. Hareide. Kr.a, Tvedts, 1903, 8, 70 s. Forvist til Sibirien. Fortælling om en uskyldig dømt. Modum, H. Asbjørnsen, 1903, 8, s Trykt sammen med en fortelling «Wergelands-gutten». Om negerspørsmaalet. (Kringsjaa, 1904, s ) Tag det til Hjerte! En Henvendelse til alle Folkeslag. Med et Forord af Norges Fredsforenings Formand. Kr.a, Narvesen, 1904, 8, 54 s. Arbeide, død og sygdom. En ny fortælling. (Det tyvende aarhundrede III, 1904, nr. 2.) Iwan Grabowins død. Oversat fra russisk. Bergen, J. A. Thorbjørnssen, [1906], 8, 88 s. Elsker hverandre. (Kringsjaa, 1908, s )

18 Tolstoj (Leo). Om liv og død. (For kirke og kultur, 1910, s ) Sebastopols beleiring. Oversat fra russisk av A. Kaaran. Kr.a, Narvesen, 1910, 8, 116 s. Anna Karenin. Paa norsk ved professor Olaf Broch. Kr.a, Aschehoug, 1911, 2 b. in-8, s. Et egteskap. Paa norsk ved Villa Thrap Wahl. Kr.a, Wahl, 1917, 8, 126 s. Ivan Dumrian og andre fortellinger for barn og ungdom. Fra russisk ved M. Grundt. Kr.a, Steenske, 1922, 8, 111 s., ill. Annissia. En russisk bondekones liv fortalt av hende selv, gjennemset og utg. av... Oversat efter den franske utgave av Alf Larsen. Kr.a, Gyldendal, 1923, 8, 94 s. Kreutzer-sonaten. Oversat fra russisk av Martin Gran. Oslo, Nasjonalforlaget, 1928, 8, 219 s. Ny utg Kosakkene. Oversatt av Leif Scheen. Oslo, Nasjonalforlaget, 1928, 8, 263 s. Barndom. Oversatt av Leif Scheen. Oslo, Nasjonalforlaget, 1928, 8, 218 s. Ekteskapslykke. Roman. Fra russisk ved M. Grundt. Oslo, Steenske, 1928, 8, 160 s. Opstandelse. Oversat fra russisk av Martin Gran. Oslo, Nasjonalforlaget, 1928, 2 b. in-8, s. Krig og fred. Oversat fra russisk av Martin Gran. Oslo, Nasjonalforlaget, , 5 b. in-8. Anna Karenin. Norsk overs. av Per Wigholm. Oslo, Nasjonalforlaget, , 4 b. in-8. Hadsji Murat. Norsk overs. Av Leif Scheen. Oslo, Nasjonalforlaget, 1929, 8, s. Krig og fred. Oversatt av Erik Krag. Oslo, Gyldendal, l, 3 b. in-8. Anna Karenin. Oversatt av M. Grundt. Oslo, Gyldendal, 1938, 2 b. in-8, 35o+344 s. Dr. B. Minges: Leo Tolstois sidste verker. (Samtiden, 1895, s ) Arne Garborg: Leo Tolstoi's kristendom. (Syn og segn, 1896, s ) Anna Seuron: Tolstoi i sit hjem. (Kringsjaa IX, 1897, s ) Nicolaus Grot: Nietzsche og Tolstoy. (Kringsjaa X, 1897, s )

19 H. Tambs Lyche: Tolstoy. (Kringsjaa XI, 1898, s ) H. C. Hansen: Tolstoy. (Kringsjaa XII, 1898, s , , portr.) Nils Erdmann: Tolstoj og kunsten. (Samtiden, 1898, s ) «Hvad er kunst?» En række franske domme om Tolstois sidste bog. (Kringsjaa XIII, 1899, s ) André Beaunier: Et besøg hos Tolstoi. (Samtiden, 1900, s ) Eugène Montfort: Nogle ord om Tolstoi og Dostojewsky. (Samtiden, 1900, s ) Tsagoskin: Tolstois slægt og studentertid. (Kringsjaa XIX, 1902, s ) Lombroso hos Tolstoi. (Kringsjaa XIX, 1902, s ) M. Lewin: Tolstoi et forslag. (Kringsjaa, septbr. 1908, s ) Per Sivle: Leo Tolstoi. [Dikt.] (Skrifter I (1909), s ) Aagot Ræder: Av Leo Tolstois liv og lære. (Samtiden, 1910, s , ) Chr. Collin: Leo Tolstoi og nutidens kulturkrise. Kr.a, Aschehoug, 1910, 8, 265 s., portr. Arne Garborg: Leo Tolstoi. (Syn og segn, 1911, s ) Arne Garborg: Leo Tolstoi. Oslo, Norigs ungdomslag og Studentmaal-laget, 1911, 8, 30 s. Norske folkeskrifter nr. 56. Henrilk Rytter: Ved gravi aat Leo Tolstoi. [Dikt.] (Syn og segn, 1911, s ) Kristen Skjeseth: Leo Tolstoi. (For kirke og kultur, 1911, s , ) Chr. Collin: Leo Tolstoi, Ruslands digterprofet. Tredje utgave, delvis omarbeidet. Kr.a, Gyldendal, 1920, 8, 191 s., portr. Ivan Skobka: Leo Tolstois livstragedie. (Samtiden, 1923, s , ) Sigurd Bødtker: Anna Karenin av Leo Tolstoi paa Nationaltheatret (Kristiania-premierer gjennem 30 aar II (1924), s ) Carl Nærup: Tolstoi (1928). (Ord for dagen (1929), s )

20 Erik Krag: Leo Tolstois ungdomskjærlighet. (Samtiden, 1929, s ) Gunnar Ahlstrøm: Froding och Tolstoj. (Edda, 1930, s ) Just Bing: Verdens-litteratur-historie III (1934), s Erik Krag: Leo Tolstoi. Ungdomsverker. Krig og fred. Oslo, Gylden-dal, 1937, 8, 413 s. Anmeldt av Agnes Langenskjøld. (Finsk tidskrift, 1938, II, s ) og av Martin Gran, (Samtiden, 1938, s ) Alexandra Rachmanowa: En kjærlighetstragedie. Romanen om Leo Tolstojs ekteskap. Oversatt av Morten Ringard. Oslo, Aschehoug, 1940, 8, 362 s., ill. Tolstoi. Utvalg og innledning ved Stefan Zweig. Oversatt av Erik Krag. Oslo, Gyldendal, 1940, 8, 143 s. Stefan Zweig: Tolstoi som religiøs og sosial tenker (s. 7 32). Tsiganov (Nikolaj Gregorjevitsj) ( ). Den røde sarafan (ved Andreas Jynge). (Samtiden, 1899, s ) Tsjaadajev (Pjotr Jakolevitsj) ( ). Erik Krag: Tsjaadajev og de fanatiske slaver. (Kampen mot vesten i russisk åndsliv (1932), s , portr.) Tsjekov (Anton) ( ). Sygestue No. 6 og andre Fortællinger. Oversat fra russisk af A. Kaaran og K. Fosse. Chr.a, Dybwad, 1894, 8, 171 s. Hukommelseskunst. (Oversat af J. S.) (Ringeren, 1898, nr. 33.) Faderglæder. (Oversat af J. S.) (Ringeren, 1898, nr. 38, s ) Hun var træt. (Oversat fra russisk af B. K.). (Ringeren, 1898, nr. 40, s ) Et drama. Oversat fra russisk af B. K. (Ringeren, 1899, s ) Dreieren Petrow. Oversat af J. N. (Ringeren, 1899, s ) Familje-far. Oversat fra russisk af Betti Kaaran. (Kringsjaa XVI, 1900, s ) En løbsk tunge. Oversat af Betti Kaaran. (Kringsjaa XVI, 1900, s )

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Hvem var Rasmus Malling-Hansen? Hvem var Rasmus Malling-Hansen? En biografi skrevet av Sverre Avnskog Malling-Hansens Personlighed er ikke let at skildre; hvidt på sort er så mat, man trænger til Ildfarver, til noget levende i stedet

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Ivar Libæk: Et Nobelinstitutt eller Revue Nobel? Konflikter i den første Nobelkomiteen. Vol. 1 - No. 1 Oslo, 2000 2 Ivar Libæk:

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

Grøndahl og Dreyers Forlag AS

Grøndahl og Dreyers Forlag AS Grøndahl og Dreyers Forlag AS Alle henvendelser om rettigheter stiles til: Grøndahl og Dreyers Forlag AS Akersgt. 41, Postboks 465 Sentrum, N-0105 Oslo Grafisk formgivning for serien Norske essayister:

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Undset Hamsun ÆRER DE UNGE

Undset Hamsun ÆRER DE UNGE Undset Hamsun mot ÆRER DE UNGE Det fjerde bud: «DU SKAL HEDRE DIN FAR OG DIN MOR» Og hvorfor forarge sig saa over min Fremstilling av det Fjerde Bud? Er denne Fremstilling saa langt av Veien? Jeg paastaar

Detaljer

Hvordan leve et hellig liv?

Hvordan leve et hellig liv? Hilde Kristin Hannestad Tveter Hvordan leve et hellig liv? En komparativ fremstilling av John Wesley s og Thomas à Kempis forståelse av helliggjørelsen AVH501- Masteravhandling (30 ECTS) Master i teologi/metodisme

Detaljer

Søking etter identitet. Noen aspekter i innvandrerlitteratur i Norge

Søking etter identitet. Noen aspekter i innvandrerlitteratur i Norge Masarykova univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Tereza Blatná Søking etter identitet. Noen aspekter i innvandrerlitteratur i Norge bakalářská diplomová práce

Detaljer

Hvor ble det av mitt barn?

Hvor ble det av mitt barn? 02C/0 ex:757d9" Hvor ble det av mitt barn? En undersøkelse av Kirkens behandling av dødfødte barn i Norge Aldri fikk vi se ditt ansikt, aldri røre ved din hud. I et lukket rom du levde, skjult for alle,

Detaljer

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006 Mer gammelt enn nytt Et organ for Vålerenga Historielag Sotahjørnet Foto Aftenposten En utrolig historie! Historielaget var invitert til Galgeberg 3 s 70 års jubileumsfest på Ekebergrestauranten 22. september

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti

Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti FYRIORD (av Hulda Garborg) Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti til dagbøkane sine ned på Universitetsbiblioteket; det lyktest meg altfor vyrdlaust å la dei liggje lenger i eit trehus på landet.

Detaljer

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Tegning av Christian Krogh Sagaen om losen og sjømannen fra Grimstad, som brøt den engelske blokaden av den norske kyst under Napoleonskrigen og nødsårene i Norge 1807-14,

Detaljer

Skandinavisk møte: Merethe Lindstrøm, Josefine Klougart og Linda Boström Knausgård i samtale på Norsk Litteraturfestival. Foto: Tomas Myklebost

Skandinavisk møte: Merethe Lindstrøm, Josefine Klougart og Linda Boström Knausgård i samtale på Norsk Litteraturfestival. Foto: Tomas Myklebost Skandinavisk møte: Merethe Lindstrøm, Josefine Klougart og Linda Boström Knausgård i samtale på Norsk Litteraturfestival. Foto: Tomas Myklebost Kan man bare skrive god litteratur om det man selv har erfart?

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

DEL 2: HOLOCAUST OG LITTERATUR

DEL 2: HOLOCAUST OG LITTERATUR LITTERATUR Arendt, Hannah: Eichmann i Jerusalem, Bokklubben Dagens Bøker, 2000 (1963) Arendt, Hannah: The Image of Hell, i Essays of understanding, 1930-1954. Arnold -de Simine, Silke: Mediating Memory

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap. Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Hamarkrøniken [ca. 1610] Forord Innledning Hamarkrøniken

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011 Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og mest

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer