Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad medlem FRP Andreassen Trygve Jensen medlem FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mogens Christensen medlem FRP Øyvind Wevling medlem A Anne May Sandvik medlem A Olsen Mona Vauger medlem A Rolf Baltzersen medlem A Carl-Erik Madsen medlem A Rolf J. Strand medlem A Ottar Johansen varaordfører H Lene Elisabeth Strøm medlem H Jostein Dahl Myklatun medlem H Ingerid Bjercke medlem H Kim-Erik Ballovarre medlem H Raymond medlem V Ingemannsen Margareth Johnsen varamedlem SV Øyvind Fjeldberg Anne Holt varamedlem SP Hans Herman Utgård Følgende fra administrasjonen møtte: Torunn Akselsen Engum sekretær Jan Torp Pharo sekretær Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon Lars H Larsen saksbehandler/administrasjon Kurt Skarning saksbehandler/administrasjon Liv Schi Eriksen saksbehandler/administrasjon Protokollen godkjent: Kim-Erik Ballovarre Eivind Normann Borge Mona Vauger ordfører Møteinnkalling side 1 av 18

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 67/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 68/11 Interpellasjoner PS 69/11 Spørsmål PS 70/11 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011 PS 71/11 Valg av formannskap PS 72/11 Valg av ordfører PS 73/11 Valg av varaordfører PS 74/11 Valg av kontrollutvalg PS 75/11 Valg av Utvalg for miljø og teknikk PS 76/11 Valg av Utvalg for kultur og personrettede tjenester PS 77/11 Valg av Administrasjonsutvalg PS 78/11 Valg av Arbeidsgiverutvalg PS 79/11 Valg av klageutvalg PS 80/11 Valg av kommunens representant til Hvaler menighetsråd PS 81/11 Valg av rådsmedlemmer til Oslofjordens friluftsråd PS 82/11 Valg til Regionrådet for Nedre Glomma PS 83/11 Valg til Nasjonalparkstyret PS 84/11 Valg til KS Fylkesmøte PS 85/11 Valg til styret for Østfold kontrollutvalgssekretariat PS 86/11 Valg til Grensekomiteen for perioden PS 87/11 Meldinger og informasjon Enkel servering fra kl 16:30 Eivind Norman Borge Ordfører Rådmann Møteinnkalling side 2 av 18

3 PS 67/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Enstemmig godkjent Protokollen ble godkjent PS 68/11 Interpellasjoner Ingen interpellasjoner PS 69/11 Spørsmål Ingen spørsmål PS 70/11 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011 Kommunestyret viser til vedlagte valgprotokoll signert av Valgstyret , og finner med dette at kommunestyrevalget i Hvaler kommune 2011 er gjennomført i henhold til gjeldende regler. Følgelig godkjennes valget. Hvaler kommune, Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til vedlagte valgprotokoll signert av Valgstyret , og finner med dette at kommunestyrevalget i Hvaler kommune 2011 er gjennomført i henhold til gjeldende regler. Følgelig godkjennes valget. PS 71/11 Valg av formannskap Møteinnkalling side 3 av 18

4 1. Valg av formannskap gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til formannskapet for valgperioden : Hvaler kommune, Omforent forslag til vedtak: 1. Valg av formannskap gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til formannskapet for valgperioden : Medlem: Anne May Sandvik Olsen (Ap/SV/Sp) Medlem: Øyvind Wevling (Ap/SV/Sp) Medlem: Øyvind Fjeldberg (Ap/SV/Sp) Medlem: Eivind Norman Borge (Frp) Medlem: Espen Konrad Andreassen (Frp) Medlem: Lene Elisabeth Strøm (H) Medlem: Kim-Erik Ballovarre (H) Varamedlem 1: Rolf Strand (Ap/SV/SP) Varamedlem 2: Mona Vauger (Ap/SV/SP) Varamedlem 3: Carl-Erik Madsen (Ap/SV/SP) Varamedlem 4: Hans Herman Utgård (Ap/SV/SP) Varamedlem 5: Rolf Baltzersen (Ap/SV/SP) Varamedlem 1: Anne-Lise Pettersen (Frp) Varamedlem 2: Wiggo Sørlien (Frp) Varamedlem 3: Trygve Jensen (Frp) Varamedlem 4: Ole-Johan Pettersen (Frp) Varamedlem 1: Jostein Dahl Myklatun (H) Varamedlem 2: Ingerid Bjercke (H) Varamedlem 3: Ottar Johansen (H) Møteinnkalling side 4 av 18

5 1. Valg av formannskap gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til formannskapet for valgperioden : Medlem: Anne May Sandvik Olsen (Ap/SV/Sp) Medlem: Øyvind Wevling (Ap/SV/Sp) Medlem: Øyvind Fjeldberg (Ap/SV/Sp) Medlem: Eivind Norman Borge (Frp) Medlem: Espen Konrad Andreassen (Frp) Medlem: Lene Elisabeth Strøm (H) Medlem: Kim-Erik Ballovarre (H) Varamedlem 1: Rolf Strand (Ap/SV/SP) Varamedlem 2: Mona Vauger (Ap/SV/SP) Varamedlem 3: Carl-Erik Madsen (Ap/SV/SP) Varamedlem 4: Hans Herman Utgård (Ap/SV/SP) Varamedlem 5: Rolf Baltzersen (Ap/SV/SP) Varamedlem 1: Anne-Lise Pettersen (Frp) Varamedlem 2: Wiggo Sørlien (Frp) Varamedlem 3: Trygve Jensen (Frp) Varamedlem 4: Ole-Johan Pettersen (Frp) Varamedlem 1: Jostein Dahl Myklatun (H) Varamedlem 2: Ingerid Bjercke (H) Varamedlem 3: Ottar Johansen (H) PS 72/11 Valg av ordfører Saken legges frem uten innstilling Hvaler kommune, Forslag fra Wiggo Sørlien (FrP): Eivind N. Borge (FrP) Forslag fra Øyvind Wevling (A): Anne May Sandvik Olsen Eivind Borge fikk 13 stemmer (FrP, H, V) og ble valgt. Det ble avgitt 8 stemmer for Anne May Sandvik Olsen. Som ordfører ble Eivind N. Borge (FrP) valgt. PS 73/11 Valg av varaordfører Saken legges frem uten innstilling. Hvaler kommune, Møteinnkalling side 5 av 18

6 Forslag fra Kim-Erik Ballovarre (H): Lene Elisabeth Strøm (H) Forslag fra Anne May Sandvik Olsen (A): Øyvind Wevling (A) Lene Elisabeth Strøm fikk 13 stemmer (FrP, H, V) og ble valgt. Det ble avgitt 8 stemmer for Øyvind Wevling. Som varaordfører ble Lene Elisabeth Strøm (H) valgt. PS 74/11 Valg av kontrollutvalg 1. Valg av Kontrollutvalg gjennomføres som avtalevalg etter Kommuneloven 38a. 2. Følgende kandidater velges til Kontrollutvalget for valgperioden : Leder: (gruppe) Nestleder: (gruppe) Medlem (gruppe) Medlem (gruppe) Medlem (gruppe) Hvaler kommune, Valget av kontrollutvalg gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til kontrollutvalg for valgperioden : Møteinnkalling side 6 av 18

7 Leder: Håkon Lorentzen (A/SV/SP) Nestleder: Aud Iversen (A/SV/SP) Medlem: Øyvind Kristiansen (A/SV/SP) Medlem: Mogens Christensen (FrP) Medlem: Knut Ramberg (H) Varamedlem: 1. Magne Aarum (A/SV/SP) Varamedlem: 2. Bernice Blomquist (A/SV/SP) Varamedlem: 3. Stein Roger Hansen (A/SV/SP) Varamedlem: 4. Kirsti Mathisen (A/SV/SP) Varamedlem: 5. Tom Rasmussen (A/SV/SP) Varamedlem: 1. Ove Virik Jørgensen (FrP) Varamedlem: 1. Sverre Johnsen (H) 1. Valget av kontrollutvalg gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til kontrollutvalg for valgperioden : Leder: Håkon Lorentzen (A/SV/SP) Nestleder: Aud Iversen (A/SV/SP) Medlem: Øyvind Kristiansen (A/SV/SP) Medlem: Mogens Christensen (FrP) Medlem: Knut Ramberg (H) Varamedlem: 1. Magne Aarum (A/SV/SP) Varamedlem: 2. Bernice Blomquist (A/SV/SP) Varamedlem: 3. Stein Roger Hansen (A/SV/SP) Varamedlem: 4. Kirsti Mathisen (A/SV/SP) Varamedlem: 5. Tom Rasmussen (A/SV/SP) Varamedlem: 1. Ove Virik Jørgensen (FrP) Varamedlem: 1. Sverre Johnsen (H) PS 75/11 Valg av Utvalg for miljø og teknikk 1. Valget av Utvalg for miljø og teknikk gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til Utvalg for miljø og teknikk for valgperioden : Leder: (gruppe) Nestleder: (gruppe) Møteinnkalling side 7 av 18

8 3. I tillegg utpeker en barnas representant til utvalget (som fast utvalg for plansaker). Hvaler kommune, Valget av Utvalg for miljø og teknikk gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til Utvalg for miljø og teknikk for valgperioden : Leder: Kim-Erik Ballovarre (H) Nestleder: Trygve Jensen (FrP) Medlem: Mona Vauger (A/SV/SP) Medlem: Carl-Erik Madsen (A/SV/SP) Medlem: Hans Herman Utgård (A/SV/SP) Medlem: Kari Reinertsen (FrP) Medlem: Ingerid Bjercke (H) Varamedlem: 1. Rolf Strand (A/SV/SP) Varamedlem: 2. Anne May Sandvik Olsen (A/SV/SP) Varamedlem: 3. Arnfinn Vikerheim (A/SV/SP) Varamedlem: 4. Merete Pedersen (A/SV/SP) Varamedlem: 5. Halvor Torgersen (A/SV/SP) Varamedlem: 1. Ole-Johan Pettersen (FrP) Varamedlem: 2. Pål Bugge (V) Varamedlem: 3. Heidi Aasum (FrP) Varamedlem: 4. Kari Jørgensen (FrP) Varamedlem: 1. Tore Adolfsen (H) Varamedlem: 2. Lars Egil Lande (H) Varamedlem: 3. Thor Foss (V) Varamedlem: 4. Dag Evert Eriksen (H) I tillegg utpeker en barnas representant til utvalget (som fast utvalg for plansaker). 1. Valget av Utvalg for miljø og teknikk gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til Utvalg for miljø og teknikk for valgperioden : Leder: Kim-Erik Ballovarre (H) Nestleder: Trygve Jensen (FrP) Medlem: Mona Vauger (A/SV/SP) Medlem: Carl-Erik Madsen (A/SV/SP) Medlem: Hans Herman Utgård (A/SV/SP) Møteinnkalling side 8 av 18

9 Medlem: Kari Reinertsen (FrP) Medlem: Ingerid Bjercke (H) Varamedlem: 1. Rolf Strand (A/SV/SP) Varamedlem: 2. Anne May Sandvik Olsen (A/SV/SP) Varamedlem: 3. Arnfinn Vikerheim (A/SV/SP) Varamedlem: 4. Merete Pedersen (A/SV/SP) Varamedlem: 5. Halvor Torgersen (A/SV/SP) Varamedlem: 1. Ole-Johan Pettersen (FrP) Varamedlem: 2. Pål Bugge (V) Varamedlem: 3. Heidi Aasum (FrP) Varamedlem: 4. Kari Jørgensen (FrP) Varamedlem: 1. Tore Adolfsen (H) Varamedlem: 2. Lars Egil Lande (H) Varamedlem: 3. Thor Foss (V) Varamedlem: 4. Dag Evert Eriksen (H) I tillegg utpeker en barnas representant til utvalget (som fast utvalg for plansaker). PS 76/11 Valg av Utvalg for kultur og personrettede tjenester 1. Valget av Utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT) gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til UKPT for valgperioden : Leder: (gruppe) Nestleder: (gruppe) Hvaler kommune, Valget av Utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT) gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. Møteinnkalling side 9 av 18

10 2. Følgende medlemmer velges til UKPT for valgperioden : Leder: Wiggo Sørlien (FrP) Nestleder: Jostein Dahl Myklatun (H) Medlem: Rolf Baltzersen (A/SV/SP) Medlem: Bjørn Bothne (A/SV/SP) Medlem: Gerd Ådnem (A/SV/SP) Medlem: Anne-Lise Pettersen (FrP) Medlem: Mona Inger Nordgren (V) Varamedlem: (1) Tone Danielsen (A/SV/SP) Varamedlem: (2) Merete Pedersen (A/SV/SP) Varamedlem: (3) Øyvind Wevling (A/SV/SP) Varamedlem: (4) Tove Furuberg (A/SV/SP) Varamedlem: (5) Arild Ådnem (A/SV/SP) Varamedlem: (1) Lill Ruth Chlasen (FrP) Varamedlem: (2) Eli Birgitte Pettersen (FrP) Varamedlem: (3) Christine Halvorsen Eriksen (FrP) Varamedlem: (4) Barbro Jacobsen (FrP) Varamedlem: (1) Magnus Krossby (H) Varamedlem: (2) Ingjerd Kahn (H) Varamedlem: (1) Kjell Jørgensen (V) Varamedlem: (2) Raymond Ingemannsen (V) 1. Valget av Utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT) gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til UKPT for valgperioden : Leder: Wiggo Sørlien (FrP) Nestleder: Jostein Dahl Myklatun (H) Medlem: Rolf Baltzersen (A/SV/SP) Medlem: Bjørn Bothne (A/SV/SP) Medlem: Gerd Ådnem (A/SV/SP) Medlem: Anne-Lise Pettersen (FrP) Medlem: Mona Inger Nordgren (V) Varamedlem: (1) Tone Danielsen (A/SV/SP) Varamedlem: (2) Merete Pedersen (A/SV/SP) Varamedlem: (3) Øyvind Wevling (A/SV/SP) Varamedlem: (4) Tove Furuberg (A/SV/SP) Varamedlem: (5) Arild Ådnem (A/SV/SP) Varamedlem: (1) Lill Ruth Chlasen (FrP) Varamedlem: (2) Eli Birgitte Pettersen (FrP) Varamedlem: (3) Christine Halvorsen Eriksen (FrP) Varamedlem: (4) Barbro Jacobsen (FrP) Varamedlem: (1) Magnus Krossby (H) Varamedlem: (2) Ingjerd Kahn (H) Varamedlem: (1) Kjell Jørgensen (V) Varamedlem: (2) Raymond Ingemannsen (V) Møteinnkalling side 10 av 18

11 PS 77/11 Valg av Administrasjonsutvalg 1. Valg av Administrasjonsutvalget gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende arbeidsgiverrepresentanter velges til Administrasjonsutvalget for valgperioden : Leder: (gruppe) Nestleder: (gruppe) 3. I tillegg velges tre representanter fra arbeidstakersiden etter bestemmelser i hovedavtalen. Hvaler kommune, Omforent forslag til vedtak: 1. Valg av administrasjonsutvalg gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til administrasjonsutvalget for valgperioden : Leder: Eivind Norman Borge (Frp) Nestleder: Lene Elisabeth Strøm (H) Medlem: Anne May Sandvik Olsen (Ap/SV/Sp) Medlem: Øyvind Wevling (Ap/SV/Sp) Medlem: Øyvind Fjeldberg (Ap/SV/Sp) Medlem: Espen Konrad Andreassen (Frp) Medlem: Kim-Erik Ballovarre (H) Varamedlem 1: Rolf Strand (Ap/SV/SP) Varamedlem 2: Mona Vauger (Ap/SV/SP) Varamedlem 3: Carl-Erik Madsen (Ap/SV/SP) Varamedlem 4: Hans Herman Utgård (Ap/SV/SP) Varamedlem 5: Rolf Baltzersen(Ap/SV/SP) Varamedlem 1: Anne-Lise Pettersen (Frp) Varamedlem 2: Wiggo Sørlien (Frp) Varamedlem 3: Trygve Jensen (Frp) Varamedlem 4: Ole-Johan Pettersen (Frp) Møteinnkalling side 11 av 18

12 Varamedlem 1: Jostein Dahl Myklatun (H) Varamedlem 2: Ingerid Bjercke (H) Varamedlem 3: Ottar Johansen (H) I tillegg velges tre representanter fra arbeidstakersiden etter bestemmelser i hovedavtalen. 1. Valg av administrasjonsutvalg gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 2. Følgende medlemmer velges til administrasjonsutvalget for valgperioden : Leder: Eivind Norman Borge (Frp) Nestleder: Lene Elisabeth Strøm (H) Medlem: Anne May Sandvik Olsen (Ap/SV/Sp) Medlem: Øyvind Wevling (Ap/SV/Sp) Medlem: Øyvind Fjeldberg (Ap/SV/Sp) Medlem: Espen Konrad Andreassen (Frp) Medlem: Kim-Erik Ballovarre (H) Varamedlem 1: Rolf Strand (Ap/SV/SP) Varamedlem 2: Mona Vauger (Ap/SV/SP) Varamedlem 3: Carl-Erik Madsen (Ap/SV/SP) Varamedlem 4: Hans Herman Utgård (Ap/SV/SP) Varamedlem 5: Rolf Baltzersen(Ap/SV/SP) Varamedlem 1: Anne-Lise Pettersen (Frp) Varamedlem 2: Wiggo Sørlien (Frp) Varamedlem 3: Trygve Jensen (Frp) Varamedlem 4: Ole-Johan Pettersen (Frp) Varamedlem 1: Jostein Dahl Myklatun (H) Varamedlem 2: Ingerid Bjercke (H) Varamedlem 3: Ottar Johansen (H) I tillegg velges tre representanter fra arbeidstakersiden etter bestemmelser i hovedavtalen. PS 78/11 Valg av Arbeidsgiverutvalg Fra Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter velges følgende til Arbeidsgiverutvalg for valgperioden : Hvaler kommune, Fra Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter velges følgende til Arbeidsgiverutvalg for valgperioden : Møteinnkalling side 12 av 18

13 Medlem: Anne May Sandvik Olsen (A/SV/SP) Medlem: Eivind N. Borge (FrP) Medlem: Lene Elisabeth Strøm (H) Fra Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter velges følgende til Arbeidsgiverutvalg for valgperioden : Medlem: Anne May Sandvik Olsen (A/SV/SP) Medlem: Eivind N. Borge (FrP) Medlem: Lene Elisabeth Strøm (H) PS 79/11 Valg av klageutvalg 1. Valg av Klageutvalg gjennomføres som avtalevalg etter Kommuneloven 38a. 2. Følgende kandidater velges til Klageutvalget for valgperioden : Leder: (gruppe) Nestleder: (gruppe) Medlem (gruppe) 3. I klagesaker etter Kommunehelsetjenesteloven 2-4 velges: Medlem Medlem (gruppe) (gruppe) Hvaler kommune, Valg av Klageutvalg gjennomføres som avtalevalg etter Kommuneloven 38a. 2. Følgende kandidater velges til Klageutvalget for valgperioden : Leder: Espen Konrad Andreassen (FrP) Nestleder: Lene Elisabeth Strøm (H) Medlem: Øyvind Wevling (A/SV/SP) Varamedlem: Mona Vauger (A/SV/SP) Varamedlem: Lill Ruth Chlasen (FrP) Varamedlem: Tore Adolfsen (H) Møteinnkalling side 13 av 18

14 3. I klagesaker etter Kommunehelsetjenesteloven 2-4 velges: Medlem: Rolf Baltzersen (A/SV/SP) Medlem: Barbro Jacobsen (FrP) Varamedlem: Tone Danielsen (A/SV/SP) Varamedlem: Mogens Christensen (FrP) 1. Valg av Klageutvalg gjennomføres som avtalevalg etter Kommuneloven 38a. 2. Følgende kandidater velges til Klageutvalget for valgperioden : Leder: Espen Konrad Andreassen (FrP) Nestleder: Lene Elisabeth Strøm (H) Medlem: Øyvind Wevling (A/SV/SP) Varamedlem: Mona Vauger (A/SV/SP) Varamedlem: Lill Ruth Clausen (FrP) Varamedlem: Tore Adolfsen (H) I klagesaker etter Kommunehelsetjenesteloven 2-4 velges: Medlem: Rolf Baltzersen (A/SV/SP) Medlem: Barbro Jacobsen (FrP) Varamedlem: Tone Danielsen (A/SV/SP) Varamedlem: Mogens Christensen (FrP) PS 80/11 Valg av kommunens representant til Hvaler menighetsråd Kommunestyret velger følgende representant og vararepresentant til Hvaler menighetsråd for perioden : Representant: Vararepresentant: Hvaler kommune, Kommunestyret velger følgende representant og vararepresentant til Hvaler menighetsråd for perioden : Representant: Vararepresentant: Mogens Christensen Saken utsettes - enstemmig Møteinnkalling side 14 av 18

15 Saken utsettes. PS 81/11 Valg av rådsmedlemmer til Oslofjordens friluftsråd Kommunestyret velger følgende 3 rådsmedlemmer med personlig vara til Oslofjordens friluftsråd for perioden : 1. Rådsmedlem: Personlig varamedlem: 2. Rådsmedlem: Personlig varamedlem: 3. Rådsmedlem: Personlig varamedlem: Hvaler kommune, Kommunestyret velger følgende 3 rådsmedlemmer med personlig vara til Oslofjordens friluftsråd for perioden : Rådsmedlem: Rolf Strand (A/SV/SP) Personlig varamedlem: Halvor Torgersen (A/SV/SP) Rådsmedlem: Ole Johan Pettersen (FrP) Personlig varamedlem: Mogens Christensen (FrP) Rådsmedlem: Rune Günter Bosy (V) Personlig varamedlem: Knut Ramberg (H) Kommunestyret velger følgende 3 rådsmedlemmer med personlig vara til Oslofjordens friluftsråd for perioden : Rådsmedlem: Rolf Strand (A/SV/SP) Personlig varamedlem: Halvor Torgersen (A/SV/SP) Rådsmedlem: Ole Johan Pettersen (FrP) Personlig varamedlem: Mogens Christensen (FrP) Rådsmedlem: Rune Günter Bosy (V) Personlig varamedlem: Knut Ramberg (H) PS 82/11 Valg til Regionrådet for Nedre Glomma Følgende representanter velges til Regionrådet for Nedre Glomma for valgperioden : 1. Fra posisjonen: Vararepresentant: 2. Fra opposisjonen: Vararepresentant: Hvaler kommune, Følgende representanter velges til Regionrådet for Nedre Glomma for valgperioden : Fra posisjonen: Lene E Strøm (H) Vararepresentant: Raymond Ingemannsen (V) Fra opposisjonen: Anne May Sandvik Olsen (A/SV/SP) Vararepresentant: Øyvind Wevling (A/SV/SP) Møteinnkalling side 15 av 18

16 Følgende representanter velges til Regionrådet for Nedre Glomma for valgperioden : Fra posisjonen: Lene E Strøm (H) Vararepresentant: Raymond Ingemannsen (V) Fra opposisjonen: Anne May Sandvik Olsen (A/SV/SP) Vararepresentant: Øyvind Wevling (A/SV/SP) PS 83/11 Valg til Nasjonalparkstyret Det skal innstilles to kvinner og to menn. Saken legges fram uten innstilling. Hvaler kommune, Følgende kommunestyremedlemmer innstilles som Hvaler kommunes representanter i Nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler nasjonalpark for valgperioden : Lene Elisabeth Strøm (H), Anne May Sandvik Olsen (A/SV/SP) Eivind Normann Borge (FrP), Rolf Strand (A/SV/SP) Følgende kommunestyremedlemmer innstilles som Hvaler kommunes representanter i Nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler nasjonalpark for valgperioden : Lene Elisabeth Strøm (H), Anne May Sandvik Olsen (A/SV/SP) Eivind Normann Borge (FrP), Rolf Strand (A/SV/SP) PS 84/11 Valg til KS Fylkesmøte Som Hvaler kommunes representant og vararepresentant til KS Fylkesmøte for valgperioden velges: Representant: Vararepresentant: Hvaler kommune, Møteinnkalling side 16 av 18

17 Som Hvaler kommunes representant og vararepresentant til KS Fylkesmøte for valgperioden velges: Representant: Eivind Normann Borge (FrP) Vararepresentant: Øyvind Wevling (A/SV/SP) Som Hvaler kommunes representant og vararepresentant til KS Fylkesmøte for valgperioden velges: Representant: Eivind Normann Borge (FrP) Vararepresentant: Øyvind Wevling (A/SV/SP) PS 85/11 Valg til styret for Østfold kontrollutvalgssekretariat Som Hvaler kommunes representant og vararepresentant i styret for Østfold kontrollutvalgssekretariat for valgperioden velges: Representant: Vararepresentant: Hvaler kommune, Som Hvaler kommunes representant og vararepresentant i styret for Østfold kontrollutvalgssekretariat for valgperioden velges: Representant: Øyvind Wevling (A/SV/SP) Vararepresentant: Knut Ramberg (H) Som Hvaler kommunes representant og vararepresentant i styret for Østfold kontrollutvalgssekretariat for valgperioden velges: Representant: Øyvind Wevling (A/SV/SP) Vararepresentant: Knut Ramberg (H) PS 86/11 Valg til Grensekomiteen for perioden Hvaler kommune velger følgende representant og vararepresentant til Grensekomiteen for valgperioden : Representant: Møteinnkalling side 17 av 18

18 Vararepresentant: Hvaler kommune, Hvaler kommune velger følgende representant og vararepresentant til Grensekomiteen for valgperioden : Representant: Eivind Normann Borge (FrP) Vararepresentant: Anne May Sandvik Olsen (A/SV/SP) Hvaler kommune velger følgende representant og vararepresentant til Grensekomiteen for valgperioden : Representant: Eivind Normann Borge (FrP) Vararepresentant: Anne May Sandvik Olsen (A/SV/SP) PS 87/11 Meldinger og informasjon Ordføreren orienterte om TV-innsamlingen Vi rydder for livet og oppfordret kommunestyremedlemmene - med sine familier - til å støtte aksjonen som bøssebærere. PS 88/11 BorgBuss AS - Salg av aksjer (innholdet i saken er unntatt offentlighet, jf offl. 23, fjerde ledd) Møteinnkalling side 18 av 18

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Skogstunet Dato: 30.11.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Hvaler ungdomsskole Dato: 19.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møtedato: 09.05.2012, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:00 Møtested: Rådhuset, møterom Stuevika Fra til saksnr.: 12/8-12/16 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.04.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling

Valgstyret. Møteinnkalling Valgstyret Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Asmaløy barnehage Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Tiltak for funksjonshemmede (Oladammen) Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Konstituerende kommunestyre. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 13:15

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Konstituerende kommunestyre. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 13:15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen. Monica Loene L. Larsen

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen. Monica Loene L. Larsen SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: 21.3.2014 Varighet: 1100-1320 Møteleder: Sekretær: Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

FRP. (ikke sak 25) Espen K Andreassen medlem

FRP. (ikke sak 25) Espen K Andreassen medlem Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.04.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.06.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.10.2011 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Bjørn Rogstad, Ola Torgeir Lånke, Per Arild Torsen, Ragnhild Løvseth Øverland, Siri Kvam-Andersen,

Detaljer

Medlem Medlem. Navn Møtte for Representerer Elise Aasbø Ragnhild Løvdal H Gro C. Eskeland Tone Vestøl Bråten SP Tanja Øverland Hans Martin Ulltveit

Medlem Medlem. Navn Møtte for Representerer Elise Aasbø Ragnhild Løvdal H Gro C. Eskeland Tone Vestøl Bråten SP Tanja Øverland Hans Martin Ulltveit 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 23.01.2014 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Samuel Arnt Larsen Medlem

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent:

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Ottar Johansen varaordfører

Detaljer

Lene Strøm ble valgt som sette varaordfører i Ottar Johansens fravær. Protokollen godkjent: Mona Vauger Eivind Borge Ingerid Bjercke.

Lene Strøm ble valgt som sette varaordfører i Ottar Johansens fravær. Protokollen godkjent: Mona Vauger Eivind Borge Ingerid Bjercke. Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen utvalgsleder H Vanja Marie Larsen varamedlem FRP Anne-Lise Pettersen Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen utvalgsleder H Vanja Marie Larsen varamedlem FRP Anne-Lise Pettersen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.05.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Tor Stokness,

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ Møteprotokoll Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 01.10.2015 Tid: 08.30 09.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Medlem RI-HØ Benjamin Schei

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP Ole Anders

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 18:40

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 18:40 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rollag kommunehus Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 18:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 25.02.2003 Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Dan Oliver Wasa

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 25.02.2003 Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Dan Oliver Wasa Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 25.02.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Idar Jensen Magne Johansen Bjørn-Ronald

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

Protokollen godkjent: Thor Tangen Ottar Johansen Mona Vauger. utvalgsleder

Protokollen godkjent: Thor Tangen Ottar Johansen Mona Vauger. utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 18.55 Fra saknr.: 54/11 Til saknr.: 60/11 Av utvalgets

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset Møtedato: Torsdag 7.5.2015 Varighet: 11.00 13.00 Møteleder: Sekretær: Geir Skåre Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Økonomi

RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 12.06.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth Aksel

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Til Stede: Arbeiderpartiet: Fra administrasjonen: Rådmann Inga Sørensen, og som sekretær imøtet kontorfaglært Lill-Iren Sjursen.

Til Stede: Arbeiderpartiet: Fra administrasjonen: Rådmann Inga Sørensen, og som sekretær imøtet kontorfaglært Lill-Iren Sjursen. Den22. oktober 2015 ble det avholdt møtei Måsøy kommunestyre, det konstituerende møte Møtet ble holdt på Havøysund Hotell - møterommet. Møtet var berammet med møteinnkalling, saksliste og sakspapirer den

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 26. oktober 2007 ble det avholdt konstituerende møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset (2. møte) Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 13:00 14:00.

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset (2. møte) Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 13:00 14:00. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset (2. møte) Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 13:00 14:00. Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen MEDL

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Sykehjemmet Dypedalåsen Dato: 05.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 11.10.11

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Ingen vara møtte for Petter Owesen (HBL) Jordskiftedommarar - val for perioden 1.1.2017 til 31.12.2020

Ingen vara møtte for Petter Owesen (HBL) Jordskiftedommarar - val for perioden 1.1.2017 til 31.12.2020 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 26.04.2016 kl. 09.30 10:10 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer