Arve Ulriksen. Kraftsamling av Nord-Norsk industri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arve Ulriksen. Kraftsamling av Nord-Norsk industri"

Transkript

1 Arve Ulriksen Kraftsamling av Nord-Norsk industri

2 Hvilken fremtid står vi overfor? - Bakteppet Fra et strategisk ståsted er det spesielt to områder som må utløse ekstraordinær innsats i politikk og industri/næringsliv. 1) Verden synes nå å være svært nær et betydelig teknologisk paradigmeskift 2) Verden har i dag en takt i ressursbruken som ikke er bærekraftig, og menneskeskapt utslipp av klimagasser forsterker klimaendringene.

3 Utfordringen Sett fra et overordnet perspektiv Teknologisk Paradigmeskift På hvilke måte vil dette påvirke oss som nasjon og lokalt? Hvilke trusler og hvilket mulighetsrom medfører dette? Eksempler på gjennombruddsteknologier Andrea Rossi and His Energy-Catalyzer (E-Cat)

4 Utfordringen Sett fra et overordnet perspektiv Teknologisk Paradigmeskift På hvilke måte vil dette påvirke oss som nasjon og lokalt? Hvilke trusler og hvilket mulighetsrom medfører dette? Gullalderen for norsk økonomi er over. Det sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn. Oljeinvesteringene i Norge er ventet å falle bratt neste år. SSB venter et fall på 7 prosent i 2015, mens Norges Bank tror på et fall på 10 prosent neste år.

5 Utfordringen Sett fra et overordnet perspektiv Bærekraft og Miljø

6 Hvordan tilpasse seg i en verden hvor landbasert industri får økt aktualitet!..i Nord Norge har vi stor tilgang til mineraler, fornybarkraft, gass, rent vann landarealer og fjordsystemer. Disse ressursene er avgjørende for utvikling av produkter verden ønsker mer av; Bergverks- og Mineralindustri Kraftforedlendeindustri Oppdrettsindustri (Fisk og alger) Innenfor nevnte områder har vi de aller beste forutsetninger for å lykkes internasjonalt TAR VI UTFORDRINGEN?

7 Mo Industripark På vei inn i fremtiden!

8 Mo Industripark 25 år

9 Litt om Mo Industripark Landets mest komplette industrielle næringsklynge skal legge forholdende til rette for at sysselsetting og omsetning skal øke! Mo Industripark er allerede i dag, i norsk sammenheng, en verdiskapnings- og eksportmaskin; - Omsetning rundt 7 milliarder kroner - Av dette går mer en 5 milliarder til eksport bedrifter - Sysselsetter 2017 ansatte - Samlet næringsareal; dekar - 3 av Nordlands 8 største eksportbedrifter er lokalisert i MIP - Disse 3 bedriftene står for nesten en fjerdedel av den totale eksporten fra Nordland Prognosen tilsier at vi i løpet av 2015 skal sysselsette rundt 2300 personer.

10 Mo Industripark En unik velutviklet industriell klynge! Bergverksindustri Mineral- og prosessindustri Metall-, gjenvinnings- og oppredningsindustri Verkstedindustri Olje&gass industri Oppdrettsindustri Leverandørindustri; - Bygg, entreprenør og eiendomsutvikling - Laboratorium og kvalitetssikring - Konsulent- og engineeringsvirksomhet - Transport og logistikk - Økonomi og forretningsutvikling - Kraftproduksjon og nettvirksomhet - Gassproduksjon - Vannverk og fjernvarmeproduksjon - Elektrobedrifter, IT og fiber - Handelsvirksomhet og Håndverksbedrifter Avgassrensing, resirkulering, energigjenvinning, avløpsrensing, oppredning og gjenbruk kjennetegner parken

11 Mo Industripark blant verdens mest energieffektive industriparker. Utveksling av vann og energi i Mo Industripark Kraftforsyning Vannkraftverk Råvann FESIL Varmtvann fra avgass Spillvann Fiskeoppdrett Glencore CO-gass Råvann Råvann Minikraftverk Vannverk Celsa CO-gass Gassdistribusjon CO-gass SMA Minerals Spillvann Minikraftverk Fjernvarme CO-gass Avløp Fjernvarme til boliger, fritidsanlegg kommunaleforretnings- og industribygg

12 Mo Industripark satser på resirkulering og oppredning Utveksling av biprodukter fra virksomheter i Mo Industripark Eksternt Mo Industripark Øijord & Aanes Slagg fra silicomangan Glencore Skrapjern tonn Celsa Sprøytemasse og oljegrus Ildfastmateriale Ferrosilisium Rensestøv Slagg, 82 tonn, nesten 100% Miljøteknikk Terrateam Rensestøv, 60 % gjenvunnet Eras Metall, Høyanger Glødeskall (blue scale) NRC FESIL Silicastøv, tonn SMA Minerals Rensestøv Ferrolegering s-industrien Asfalt, betong og fyllmasse

13 Etablering av Industriparker i Nord Norge? Industrielle klynger gir fordeler for aktørene i klyngen Komplette Industriklynger betyr økt bærekraft, høy grad av energiutnyttelse og høyere konkurransekraft for deltagerne Høy utnyttelse av infrastruktur (vei, vann, avløp, energi, eiendom) Raskere stimulering til vekst Fødselshjelper for leverandørindustri Korte avstander forenkler samarbeid og oppmuntrer til nettverksbygging Effektiv bruk av kompetanse (samlokalisering) Attraktivt miljø for ingeniører og personer med spisskompetanse Mange tjenestetilbydere gjør det lettere å konsentrere seg om kjernevirksomhet Høy energieffektivitet og stor mulighet for energieffektivisering Høyere grad av gjenbruk og resirkulering Tiltrekker seg nye industrietableringer

14 Mo Industripark Landets mest komplette industripark! Mo Industripark tar grep ift «utfordringen» vi står overfor ; - Posisjonere oss for et nytt stort løft for norsk landbasert industri - Vi ser allerede konturene av endring i politisk tenkning; - Tiltak for å styrke Innovasjon og FoU - Foreslåtte lettelser i skattetrykket for næringsliv og industri - Virkemiddelapparatet styrkes og spesielt innenfor miljøteknologi - Fler og fler politikere ytrer at det må komme endringer i favør av landbasert industri - Vi gjør oss attraktiv for ny industri og vi arbeider for at eksisterende industri får bedre rammebetingelser

15 Mo Industripark Landets mest komplette industrielle næringsklynge skal legge forholdende til rette for at også eksporten skal øke! Et eksempel på etablering av ny industri i landsdelen;.mo Industripark har ambisjon om å lokke til oss ny fremtidsrettet industri, og vi tenker stort. Vi arbeider sammen med IKT Norge og «Invest in Norway» om å lykkes med en etablering av en datalagringsbedrift (per definisjon en ny kategori kraftforedlende industri). Vi deltar på relevante arenaer og internasjonale konferansen for å gjøre Mo Industripark kjent i den store verden.

16 Mo Industripark Landets mest komplette industrielle næringsklynge skal legge forholdende til rette for at også eksporten skal øke! - Skal vi lokke til oss ny moderne industri er gode rammebetingelser et Alpha &Omega - Men «Verdens beste industri må ha verdens beste rammebetingelser Göran Persson» Eksempel; Datalagringssenter Eksport av «bits and bytes» i stedet for eksport av kraft med store tap i linjenettet. Foto: Entra Eiendom

17 Mo Industripark Landets mest komplette industrielle næringsklynge skal legge forholdende til rette for at også eksporten skal øke! - Store datalagringssentre kan være kimen til opprettelsen av industriparker flere steder i Nord Norge, men da må vi ta grep raskt!

18 Etablering av Industriklynger i Nord Norge? Hva kan være driverne for etablering av energi- og miljøeffektive industriklynger? Utløsende betingelse for Industribygging Ilandføring av naturgass/ LNG infrastruktur Utnytte overskudd av fornybar kraft (i Norge!) Alger-produksjon; Ny råvare som kan videreforedles til ulike produkter bl.a. fiskefor Barrierer eller hinder (for at industrielle klynger skal utvikle seg) 1) Dagens finansierings modell for gassrørledninger 2) Lav FoU innsats på industriell anvendelse av naturgass til landbaserte industriprosesser 1) Overinvesteringer i kraftnett 2) Finansieringen av kraftnett bygget for eksport av kraft eller effektutveksling 3) El-avgift 1) Avgifts-regime/Proteksjonisme 2) Lav FoU satsing på alger (makro) Eksempler på industri som kan være kimen til klyngedannelse* - Direkte reduksjon av Jern (DRI) - Petrokjemiskindustri - Magnesiumproduksjon - Aluminiumsproduksjon - Silisiumproduksjon - Datalagringssenter - Lakseoppdrett - Biodiesel/Biojetfuel * Forutsetter her at disse industriene produserer produkter som kan videreforedles

19 «Verdens beste industri må ha verdens beste rammebetingelser» - 17 år siden siste industrimelding - Industrielle anvendelsen av gass i Norge ligger rundt 1-2 %. I over 13 år har vi hatt politisk målsetting om å øke denne andelen til 10 % Følgende har skjedd eller er i ferd med å skje; Vi ønsker mer gulrot fremfor pisk Dieselavgiften er øket Økning i arbeidsgiveravgiften Nettkostnadene øker Ikke åpnet en ny gruve på fastlands Norge de seneste 13 år Eiendomsskatten uklart regelverk og ulik behandling Miljøgebyr/-avgiftene eskalerer Permitteringsordningen Avskrivningsregelverk Kronekursen er svekket Arveavgiften er fjernet Lavere skatt på arbeidende kapital (30%) og fjerning av eiendomsskatt på arbeidsmaskiner? på arbeidsmaskiner? Deponiavgiften avvikles? Bred satsingen på CO2-håndtering CO2 kompensasjonsordningen! Økt satsing på klimateknologi Økt satsing på FoU og Innovasjon Økt satsing på samferdsel Elavgiften?

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI

VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI 1 INNHOLD Verdens viktigste ressurs 1 Visste du at... 4 Vann styrer verden 6 Rent vann - ikke så selvsagt som du tror 9 Morgendagens store

Detaljer

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri enova rapport 2009:5 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Forord Prosessindustriens Landsforening (PIL, nå Norsk Industri) gjennomførte,

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Programbeskrivelse - Området for industri og energi

Programbeskrivelse - Området for industri og energi Programbeskrivelse - Området for industri og energi (QHUJL0LOM %\JJRJDQOHJJ %DNJUXQQ Kunnskap innenfor energi, miljø, bygg og anlegg representerer grunnlaget for bygging, forvaltning og utvikling av vår

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Industripolitikk Verdikjedene knyttet til skog og tre er en av landets viktigste produksjoner. Verdikjeden sysselsetter rundt 30.000 personer og omsetter

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

MONO. Spisskompetanse NR 2-2015. En felles kanal for næringslivet

MONO. Spisskompetanse NR 2-2015. En felles kanal for næringslivet MONO Spisskompetanse NR 2-2015 En felles kanal for næringslivet Ranaregionen har unik kunnskap som ligger på topp både nasjonalt og internasjonalt. Administrerende direktør Bjørn-Einar Nesengmo ved Helgeland

Detaljer