INNSIKT De viktigste funnene fra Virke Trenings befolkningsundersøkelse om fysisk aktivitet VIRKE TRENING INNSIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSIKT 2015. De viktigste funnene fra Virke Trenings befolkningsundersøkelse om fysisk aktivitet VIRKE TRENING INNSIKT 2015 1"

Transkript

1 INNSIKT 2015 De viktigste funnene fra Virke Trenings befolkningsundersøkelse om fysisk aktivitet VIRKE TRENING INNSIKT

2 INNHOLD Side 00 ET AKTIVT NORGE 00 TRENINGSSENTERBRANSJEN I NORGE 00 OM UNDERSØKELSEN 01 TRENINGSVANER 3 AV 4 TRENER UKENTLIG ELLER OFTERE DE YNGSTE OG DE ELDSTE TRENER MEST 02 ARENAER FOR TRENING 1 AV 3 FORETREKKER TRENINGSSENTER TRENINGSSENTRENE HAR HØYEST TRENINGSFREKVENS AKTIVITET AVLER AKTIVITET TRENINGSSENTERET EN ARENA FOR ALLE ALDERSGRUPPER FASILITETER, BELIGGENHET OG TILBUD FLERE VELGER TRENINGSSENTER I STØRRE BYER 03 TRENINGSFORMER OG TILKNYTNING FLERE MENN ENN KVINNER TRENER INDIVIDUELT AKTIVE IDRETTSUTØVERE UTEN IDRETTSLAG MEDLEMMER VERSUS KUNDER 04 ET MER AKTIVT NORGE SNUR PASSIVITET TIL AKTIVITET VILLIG TIL Å PRØVE TRENINGSSENTER MOTIVASJON VIKTIG TRENGER ET DYTT 05 ARBEIDSGIVERFINANSIERT TRENING 00 REFERANSER 00 SAMARBEIDSPARTNERE VIRKE TRENING INNSIKT 2015

3 00 ET AKTIVT NORGE Treningssentrene bidrar til et mer aktivt Norge. Dette er hovedkonklusjonen i Virkes befolkningsundersøkelse om fysisk aktivitet. Undersøkelsen viser at 77 prosent mosjonerer eller trener minst en gang i uken. Kun 7 prosent oppgir at de aldri mosjonerer eller trener. 32 prosent trener på treningssenter. Av disse er 25 prosent over 60 år. 8 prosent av de som trener på treningssenter var inaktive før innmelding. 17 prosent anser seg som aktive idrettsutøvere. Undersøkelsen avliver myten om en passiv befolkning. Treningssentrenes fasiliteter og tilgjengelighet er viktige årsaker til at så mange er aktive på denne arenaen. De som trener på treningssenter er også svært aktive når det gjelder utendørs mosjon og trening. Treningssentrene bidrar til at flere som ellers aldri ville ha trent, er aktive. Men selv om mange mosjonerer og trener regelmessig, er det i følge Folkehelserapporten fortsatt bare 30 prosent av oss som tilfredsstiller myndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet. Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter ( ) 2 er tydelig i sin anerkjennelse av treningssenterbransjen som en viktig aktør for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Løsningen for å øke andelen fysisk aktive i henhold til de nasjonale målsettingene ligger i økt samarbeid mellom myndigheter, frivillige organisasjoner og private aktører. Treningssenterbransjen i Norge ser fram til ytterligere å bidra til at flere blir aktive, oftere. Anne Thidemann Direktør Virke Trening TRENINGSSENTERBRANSJEN I NORGE Ved utgangen av 2014 var det registrert 984 treningssentre i Norge. Vi anslår at nærmere en million nordmenn er medlem/ kunde på et treningssenter. Halvparten av alle treningssentre ligger på Østlandet. 145 av disse er i Oslo. Det finnes ett eller flere treningssentre i 237 av landets 428 kommuner. Det har vært en dobling i antall treningssentre i Norge de siste sju årene. 3 og treningssentre er medlemsbedrifter i Hovedorganisasjonen Virke og bransjeenheten Virke Trening. Disse representerer igjen om lag medlemmer/ kunder. Virke Trening er en sentral aktør i viktige spørsmål knyttet til fysisk aktivitet og forebyggende helse. Vi arbeider for å fjerne hindringer for fysisk aktivitet, tilrettelegger for viktig antidopingarbeid og økt kompetanse i bransjen. VIRKE TRENING INNSIKT

4 00 OM UNDERSØKELSEN Befolkningsundersøkelsen ble gjennomført av markedsanalyseselskapet Opinion på oppdrag fra Virke i mai/juni Målgruppen var hele den norske befolkningen som er 18 år eller eldre. Utvalget av intervjuobjekter er et landsrepresentativt tilfeldighetsutvalg. Totalt har 2044 personer deltatt i undersøkelsen og resultatene er vektet på geografi, kjønn og alder. Hensikten med undersøkelsen er todelt; nemlig å kartlegge nordmenns treningsvaner, samt få et oppdatert faktagrunnlag om treningssenterbransjens bidrag i det norske aktivitetsbildet. Rapporten er utarbeidet av Virke. Svarprosentene er rundet av til nærmeste hele tall. Dette medfører mindre avvik i noen av tabellene. I noen tabeller har vi delt den yngste aldersgruppen i to. Det er først og fremst der vi finner interessante nyanser innad i tiårskategorien. I rapporten er begrepene mosjon og trening ved flere anledninger slått sammen til et felles begrep trening. Definisjonen som legges til grunn er vid og favner alt fra aktiv transport (gåing og sykling) til mer målrettet trening. Noen ganger brukes også begrepet fysisk aktivitet, men da som et mer overordnet begrep. Virke gjennomførte i 2013 en tilsvarende undersøkelse, som det tidvis refereres til. 5 4 VIRKE TRENING INNSIKT 2015

5 01 TRENINGSVANER 3 AV 4 TRENER UKENTLIG ELLER OFTERE 77 prosent oppgir at de mosjonerer eller trener en gang i uken eller mer. Hele 40 prosent oppgir at de trener tre ganger i uken eller mer. Kvinner og menn er omtrent like aktive. 14 prosent trener mer enn fire ganger per uke. Kun 7 prosent sier de aldri mosjonerer eller trener. Sammenliknet med tallene fra 2013 så har kvinnenes aktivitetsnivå holdt seg stabilt, mens mennene har blitt noe mer aktive. Generelt er det en positiv økning i aktivitet, spesielt blant de som trener to ganger i uken eller mer. Hvor Hvor HVOR ofte ofte mosjonerer OFTE MOSJONERER eller eller trener ELLER du? du? TRENER DU? % % 90 % 90 % 80 % 80 % 70 % 70 % 2 % 2 % 7 % 7 % 11 % 11 % 3 % 3 % 13 % 13 % Vet Vet ikke ikke Aldri Aldri Sjeldnere enn enn annenhver uke uke 60 % 60 % 50 % 50 % 23 % 23 % Annenhver uke uke 40 % 40 % 77 % 77 % En gang En gang i uken i uken 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % N=2044 N=2044 (Alle) (Alle) 26 % 26 % 14 % 14 % 1 1 To ganger To ganger i uken i uken Tre Tre til fire til fire ganger ganger i uken i uken Mer Mer enn enn fire fire ganger ganger i uken i uken 1 1 VIRKE TRENING INNSIKT

6 DE YNGSTE OG DE ELDSTE TRENER MEST I den yngste og den eldste aldersgruppen oppgir henholdsvis 81 og 80 prosent at de mosjonerer eller trener en gang i uken eller mer. I disse gruppene oppgir 43 prosent at de er aktive tre ganger i uken eller mer. Fra den yngste aldersgruppen og til den nest yngste aldersgruppen er det stor forskjell i treningsfrekvens. Blant personer i aldersgruppen 24 til 29 år oppgir 71 prosent at de trener en gang i uken eller mer. HVOR OFTE MOSJONERER ELLER TRENER DU? Hvor Hvor mye mye mosjonerer eller eller trener trener du? du? - Fordeling - per per aldersgruppe 100 % 100 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 5 % 5 % 6 % 9 % 7 % 10 % 6 % 90 % 6 % 9 % 7 % 10 % 6 % 90 % 11 % 11 % 8 % 8 % 8 % 8 % 12 % 12 % 14 % 14 % 80 % 80 % 2 % 2 % 12 % 12 % 3 % 3 % 15 % 5 % 2 % 15 % 5 % 2 % 4 % 4 % 12 % 12 % 15 % 15 % 70 % 70 % 13 % 13 % 11 % 11 % 13 % 13 % 60 % 60 % 23 % 23 % 25 % 25 % 50 % 50 % 20 % 20 % 26 % 26 % 22 % 22 % 19 % 19 % 40 % 40 % 81% 81% 79% 79% 80% 80% 74% 74% 71% 71% 72% 72% 30 % 30 % 27 % 27 % 31 % 31 % 26 % 26 % 27 % 26 % 24 % 27 % 26 % 24 % 20 % 20 % 10 % 10 % 12 % 12 % 14 % 14 % 12 % 12 % 13 % 13 % 16 % 16 % 16 % 16 % 0 % 0 % 18 til til år 23 år 24 til til år 29 år 30 til til år 39 år 40 til til år 49 år 50 til til år 59 år 60 år 60 eller år eller eldre eldre Vet ikke Vet ikke Aldri Aldri Sjeldnere Sjeldnere enn enn annenhver annenhver uke uke Annenhver Annenhver uke uke En gang En gang i uken i uken To ganger To ganger i i uken uken Tre til Tre fire til fire ganger ganger i uken i uken Mer Mer enn fire enn fire ganger ganger i uken i uken N= 2044 N= 2044 (Alle) (Alle) VIRKE TRENING INNSIKT 2015

7 02 ARENAER FOR TRENING 1 AV 3 FORETREKKER TRENINGSSENTER 64 prosent har fotturer i skog, fjell, mark eller vidde som en eller flere av sine treningsarenaer. Egenorganiserte uteaktiviteter i form av løping, sykling eller ski er også populære aktiviteter. Totalt oppgir 32 prosent at de foretrekker treningssenter når de skal mosjonere eller trene. Både blant menn og kvinner har det vært en økende andel av de som foretrekker treningssenter som treningsarena siden 2013-undersøkelsen. Andelen kvinner som benytter treningssenter er 36 prosent, mens blant menn er det 28 prosent. 12 prosent trener på treningsrom i forbindelse med jobb eller skole. Funnene fra Virkes undersøkelse stemmer godt overens med resultatene fra Norsk Monitor (2013/2014) 6 og SSBs rapport fra Levekårsundersøkelsene om barn og voksnes fritidsaktiviteter (2015) 7. Begge undersøkelsene bekrefter at et flertall i befolkningen er i regelmessig fysisk aktivitet, og at en stadig større andel velger treningssenter som treningsarena. HVILKE TRENINGSARENAER BENYTTER DU NÅR DU SKAL MOSJONERE ELLER TRENE? Hvilke treningsarenaer benytter du når du skal mosjonere eller trene? - Fordeling per kjønn Fotturer i skog, fjell, mark eller vidde Uteaktiviteter som løping, sykling eller ski utenfor idrettslag Privat treningssenter Treningsrom på jobb/skole eller lignende I idrettslag Annet Hjemme Gåtur (i nærområdet/med hund/til jobb etc.) Svømmehall/basseng Vet ikke 11 % 13 % 12 % 5 % 10 % 7 % 6 % 6 % 5 % 3 % 4 % 4 % 3 % 4 % 3 % 2 % 3 % 1 % 2 % 2 41 % 46 % 43 % 36 % 28 % 32 % 68 % 60 % 64 % Kvinne Mann Total N=1850 (De som trener) Flere svaralternativ mulig 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 3 VIRKE TRENING INNSIKT

8 TRENINGSSENTRENE HAR HØYEST TRENINGSFREKVENS Undersøkelsen viser at de som trener på treningssenter trener mest. Hele 93 prosent av de som trener på treningssenter, oppgir at de trener en gang i uken eller mer. 57 prosent trener tre ganger eller mer per uke. Dette representerer en høyere treningsfrekvens sammenliknet med de som først og fremst foretrekker treningsarenaer som uteaktiviteter og fotturer. TRENINGSFREKVENS 100 % 90 % 80 % 70 % 5 % 3 % 8 % 27 % 8 % 4 % 14 % 12 % 4 % 15 % Sjeldnere enn annenhver uke Annenhver uke 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 40 % 93% 22 % 34 % 24 % 88% 85% 31 % En gang i uken To ganger i uken Tre til fire ganger i uken 10 % 0 % 17 % 19 % 15 % Benytter treningssenter Benytter uteaktiviteter Benytter fotturer N=599 N=799 N=1180 Mer enn fire ganger i uken AKTIVITET AVLER AKTIVITET Undersøkelsen viser at de som er aktive innenfor en treningsarena også gjerne er aktive på flere arenaer. Dette underbygger hypotesen om at aktivitet avler aktivitet. Spesielt gjelder dette for de som trener på treningssenter. Av disse oppgir 46 prosent at de også benytter seg av uteaktiviteter som sykling, løping og ski. Videre oppgir 51 prosent at de kombinerer treningssenter med fotturer. Motsatt er det 26 prosent av dem som går fotturer som oppgir at de trener på treningssenter. Sammenliknet med 2013-undersøkelsen, er det en økning i aktiviteten innenfor alle treningsarenaer. 8 VIRKE TRENING INNSIKT 2015 Treningssenteret en arena for alle aldersgrupper

9 TRENINGSSENTERET EN ARENA FOR ALLE ALDERSGRUPPER Alle aldersgrupper er godt representert på norske treningssentre. Blant de under 30 år oppgir 49 prosent at de bruker treningssenter som treningsarena. I det eldste alderssegmentet har det vært en økning på 6 prosentpoeng siden 2013-undersøkelsen. BRUK AV TRENINGSSENTER SOM TRENINGSARENA år år eller eldre % til til år år % til til år år % til til år år % Yngre enn år år % 00 % % % % % % % N=1850 (De som trener) VIRKE TRENING INNSIKT

10 FASILITETER, BELIGGENHET OG TILBUD Hvilke treningsarenaer benytter du når du skal mosjonere eller trene? For både kvinner og menn er attraktive fasiliteter den viktigste årsaken til at de trener på treningssenter, Blant etterfulgt - Fordeling kvinner av er beliggenhet. er per kompetente kjønn Tilbud instruktører og verdi for en pengene svært viktig er tredje faktor. viktigste Dette årsak. er er også en faktor Blant kvinner som framstår er kompetente som viktig instruktører i i de eldre en aldersgruppene. svært viktig faktor. Dette er også en faktor som framstår som viktig i de eldste aldersgruppene. 68 % Fotturer i skog, fjell, mark eller vidde 60 % Uteaktiviteter som løping, sykling eller ski 46 % HVA ER utenfor DE idrettslag VIKTIGSTE ÅRSAKENE TIL AT DU TRENER PÅ 43 % TRENINGSSENTER? Privat treningssenter 36 % 28 % 32 % Treningsrom på jobb/skole eller lignende 11 % 13 % 12 % I idrettslag 5 % 10 % 7 % Annet 6 % 6 % Hjemme 5 % 3 % 4 % Kvinne Gåtur (i nærområdet/med hund/til jobb etc.) 4 % 3 % 4 % Mann Svømmehall/basseng 3 % Total 2 % 3 % Vet ikke 1 % 2 % 2 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % N=1850 (De som trener) Flere svaralternativ mulig 41 % 64 % 3 FLERE VELGER TRENINGSSENTER I STØRRE BYER Flere Trenger velger et dytt treningssenter i i større byer Blant de som inaktive bor i i oppgir Oslo, oppgir 29 prosent 46 prosent at de av ikke de kommer som aktive til å trene at at de uansett. trener på Av disse er treningssenter. som 33 prosent trener på menn treningssenter. Oslo og er er 24 den prosent byen hvor kvinner. flest innbyggere velger treningssenter som treningsarena. Ser vi vi nærmere på fordeling per bosted blant de som trener og velger Når vi ser på faktorer som kan få folk til å trene, så oppgir 22 prosent at de trenger et treningssenter, er er det en tydelig sammenheng mellom størrelse på stedet/byen, tilgjengelige BRUK dytt for AV å komme TRENINGSSENTER i gang. Blant menn sentre og andelen som SOM svarer trener TRENINGSARENA 18 prosent at veiledning er det som på treningssenter. eventuelt skal til. 46 prosent av de som bor i Oslo trener på treningssenter. Oslo er den byen hvor flest innbyggere velger treningssentre som treningsarena. Ser vi nærmere på fordeling per bosted blant de som trener og velger treningssenter, er det en tydelig sammenheng mellom størrelse på stedet/byen, tilgjengelige sentre og andelen Et noe overraskende funn, er at kun 3 prosent oppgir at de hadde begynt å trene om de hadde fått det anbefalt av helsemyndighetene. I gruppen inaktive kvinner er det 6 prosent som oppgir dette som en eventuell grunn for å begynne å trene, i motsetning til kun 1 prosent av mennene. 10 VIRKE TRENING INNSIKT Treningsformer og tilknytning

11 03 TRENINGSFORMER OG TILKNYTNING FLERE MENN ENN KVINNER TRENER INDIVIDUELT Blant menn oppgir 76 prosent at de trener oftest eller utelukkende individuelt. I gruppen kvinner er andelen 55 prosent. Sammenliknet med 2013-undersøkelsen, trener kvinner i økende grad mer individuelt. Resultatene samsvarer med undersøkelsen fra Norsk Monitor (2013/2014) 6. Det er en generell trend at det i økende grad trenes mer individuelt. TRENINGSFORMER PÅ TRENINGSSENTER Som Som tidligere tidligere beskrevet velger velger unge unge under under 30 år 30 i år større i større grad grad treningssenter som som treningsarena sammenliknet med med andre andre aldersgrupper. Vi har Vi har derfor derfor ønsket ønsket å se å se nærmere på dette på dette segmentet og har og har delt delt gruppen gruppen i to. i Både to. Både blant blant de mellom de mellom 18 og 18 og 23 år, 23 og år, 24 og og og år 29 er år individuell er trening trening den den dominerende treningsformen. I det I det yngste yngste segmentet er det er det imidlertid kun kun 8 prosent 8 prosent som som oppgir oppgir at de at oftest de oftest eller eller utelukkende trener trener på gruppetimer. på I gruppen I gruppen år er år andelen er andelen økt økt til 17 til prosent. 17 prosent. Den Den aldersgruppen som som i størst i størst grad grad velger velger gruppetimer er de er mellom de mellom 50 og og år. 59 år. Her Her oppgir oppgir 40 prosent 40 prosent at de at oftest de oftest eller eller utelukkende velger velger gruppetimer. Som tidligere beskrevet velger unge under 30 år i større grad treningssentre som treningsarena sammenliknet med andre aldersgrupper. Vi har derfor ønsket å se nærmere på dette segmentet og har delt gruppen i to. Både blant de mellom 18 og 23 år, og 24 og 29 år er individuell trening den dominerende treningsformen. I det yngste segmentet er det imidlertid kun 8 prosent som oppgir at de oftest eller utelukkende trener på gruppetimer. I gruppen år er andelen økt til 17 prosent. Den aldersgruppen som i størst grad velger dette, er de mellom 50 og 59 år. Her oppgir 40 prosent at de oftest eller utelukkende velger gruppetimer. VIRKE TRENING INNSIKT

12 TRENINGSFORMER PÅ TRENINGSSENTER AKTIVE IDRETTSUTØVERE Aktive idrettsutøvere uten idrettslag UTEN IDRETTSLAG Blant de de spurte som som trener, oppgir prosent at at de de anser seg seg som som en en aktiv idrettsutøver. 7 prosent 7 som som oppgir at at de de anser seg seg som som aktiv idrettsutøver og og er er medlem av av et idrettslag. Av Av disse er er prosent menn og og 4 prosent 4 kvinner prosent av av de de som som regner seg seg som som aktive idrettsutøvere er under år. år. Blant de spurte som trener, oppgir 17 prosent at de anser seg som aktiv idrettsutøver. 7 prosent er aktive og medlem av et idrettslag. 10 prosent er aktive utøvere, men ikke medlem av et idrettslag. 27 prosent av de som regner seg som aktive idrettsutøvere er under 30 år. Blant de de som som anser seg seg som som aktive idrettsutøvere oppgir totalt prosent at at de de trener på på treningssenter. Dette inkluderer både de de som som er er medlem av av idrettslag og og ikke. ikke. Blant de de som som er er medlem av av idrettslag, oppgir nær nær 1 av 1 av 3 at 3 at de de også trener på på treningssenter. ANSER DU DEG Blant SELV de de som som SOM anser EN seg AKTIV seg som som IDRETTSUTØVER? aktive idrettsutøvere, men men som som ikke ikke er er medlem av av idrettslag, oppgir 7 av 7 av at at de de trener på på treningssenter. Av de som anser seg som aktive idrettsutøvere oppgir totalt 47 prosent at de trener på treningssenter VIRKE TRENING INNSIKT 2015 Medlemmer versus kunder

13 MEDLEMMER VERSUS KUNDER I noen sammenhenger gjøres det et poeng av at de som trener på treningssenter er kunder, mens man i idrettslag er medlemmer. Undersøkelsen viser at de fleste som trener på treningssenter føler seg som medlemmer snarere enn som kunde. 44 prosent føler seg mest eller helt og holdent som medlem, mens 23 prosent føler seg mest eller helt og holdent som kunde. Det er langt flere kvinner enn menn som føler seg som medlem. En mulig årsak til dette er at kvinner i større grad deltar i gruppetimer. At majoriteten av de som trener på treningssenter føler seg som et medlem, kan indikere at treningssentrene er i ferd med å bli det nye idrettslaget for folk flest. At mindre enn halvparten av de som oppgir at de anser seg som aktive idrettsutøvere faktisk er medlem av et idrettslag, underbygger også dette. I et idrettspolitisk perspektiv representerer dette en interessant utvikling. FØLER DU DEG SOM MEDLEM ELLER KUNDE NÅR DU TRENER Et mer aktivt Norge Et mer aktivt Norge Snur passivitet til aktivitet Snur passivitet til aktivitet Treningssentre bidrar til å snu passivitet til aktivitet. Blant de spurte som op Treningssentre bidrar til å snu passivitet til aktivitet. Blant ikke de trente spurte før som de oppga meldte at seg de inn på et treningssenter, svarer 81 prosent a ikke trente før de meldte seg inn på et treningssenter, innmelding svarer 81 prosent trener at en de gang etter i uken eller mer. 38 prosent oppgir at de er ak innmelding trener en gang i uken eller mer. 38 prosent ganger oppgir i at uken de er eller aktiv mer. tre ganger i uken eller mer. Blant de som trente litt før de meldte seg inn i treningssenter, svarer 91 pr Blant de som trente litt før de meldte seg inn i treningssenter, etter innmelding svarer 91 prosent trener en at de gang i uken eller mer. 47 prosent oppgir at de etter innmelding trener en gang i uken eller mer. 47 prosent ganger oppgir i uken at eller de er mer aktiv tre ganger i uken eller mer VIRKE TRENING INNSIKT

14 04 ET MER AKTIVT NORGE SNUR PASSIVITET TIL AKTIVITET Treningssentrene bidrar til å snu passivitet til aktivitet. Blant de spurte som oppga at de ikke trente før de meldte seg inn på et treningssenter, svarer 81 prosent at de etter innmelding trener en gang i uken eller mer. 38 prosent oppgir at de er aktive tre ganger i uken eller mer. Blant de som trente litt før de meldte seg inn på et treningssenter, svarer 91 prosent at de etter innmelding trener en gang i uken eller mer. 47 prosent oppgir at de er aktive tre ganger i uken eller mer. HVOR OFTE MOSJONERER ELLER TRENER DU? 14 VIRKE TRENING INNSIKT 2015

15 VILLIG TIL Å PRØVE TRENINGSSENTER Blant de inaktive oppgir 1 av 4 at treningssenter er et aktuelt alternativ dersom de skulle begynne å trene. Av disse er 32 prosent kvinner og 19 prosent menn. I gruppen inaktive under 30 år er 49 prosent villig til å prøve treningssenter, mens de to eldste aldersgruppene er minst villig til å prøve treningssenter. ER TRENINGSSENTER ET AKTUELT ALTERNATIV DERSOM DU SKULLE BEGYNNE Å TRENE? Motivasjon viktig viktig Blant Blant de spurte de spurte som som oppgir oppgir at de at aldri de aldri trener trener eller eller mosjoner er det er det hovedsakelig mangel mangel på motivasjon på og at og det at det er kjedelig, er kjedelig, som som er hovedårsak er til at til de at ikke de ikke mosjonerer eller eller trener. trener. Totalt Totalt oppgir oppgir 1 av 13 av dette. 3 dette. 1 av 1 3 av kvinner 3 kvinner oppgir oppgir sykdom sykdom og skade og skade som som årsak årsak til at til de at aldri de aldri trener. trener. Til Til sammenlikning oppgir oppgir kun kun 1 av 1 5 av menn 5 menn dette dette som som årsak. årsak. Sett Sett i forhold i forhold til 2013-undersøkelsen til er årsaker årsaker som som "har "har ikke ikke tid" tid" og "har og "har ikke ikke råd" råd" redusert redusert fra henholdsvis fra 25 prosent 25 prosent til 11 til prosent 11 prosent og fra og 10 fra prosent 10 prosent til 5 til prosent. 5 prosent. VIRKE TRENING INNSIKT

16 MOTIVASJON VIKTIG En av tre oppgir mangel på motivasjon og at trening er kjedelig, som de viktigste årsakene til at de ikke mosjonerer eller trener. En tredjedel av kvinnene oppgir sykdom og skade som årsak til at de aldri trener. Sett i forhold til 2013-undersøkelsen er årsaker som har ikke tid og har ikke råd redusert fra henholdsvis 25 prosent til 11 prosent og fra 10 prosent til 5 prosent. HVA ER ÅRSAKEN TIL AT DU ALDRI MOSJONERER ELLER TRENER DU? Trenger Trenger et dytt et dytt Blant Blant de inaktive de inaktive oppgir oppgir 29 prosent 29 prosent at de at ikke de ikke kommer kommer til å trene til å trene uansett. uansett. Av disse Av disse er er 33 prosent 33 prosent menn menn og 24 og prosent 24 prosent kvinner. kvinner. Når vi Når ser vi på ser faktorer på faktorer som som kan kan få folk få til folk å trene, til å trene, så oppgir så oppgir 22 prosent 22 prosent at de at trenger de trenger et et dytt dytt for å for komme å komme i i gang. i gang. Blant Blant menn menn svarer svarer 18 prosent 18 prosent at veiledning at veiledning er det er som det som eventuelt eventuelt skal til. skal til. Et noe Et noe overraskende overraskende funn, funn, er at er kun at 3 kun prosent 3 prosent oppgir oppgir at de at hadde de hadde begynt begynt å trene å trene om de om hadde de hadde fått det fått anbefalt det anbefalt av helsemyndighetene. av helsemyndighetene. I I gruppen I gruppen inaktive inaktive kvinner kvinner er er det 6 det prosent 6 prosent som som oppgir oppgir dette dette som som en eventuell en eventuell grunn grunn for å for begynne å begynne å trene, å trene, i i i motsetning motsetning til kun til 1 kun prosent 1 prosent av mennene. av mennene. Ar De tre tre un 16 VIRKE TRENING INNSIKT 2015

17 TRENGER ET DYTT Blant de inaktive oppgir 29 prosent at de ikke kommer til å trene uansett. Ser vi på faktorer som kan få folk til å begynne og trene, oppgir 22 prosent at de trenger et dytt for å komme i gang. Blant menn svarer 18 prosent at veiledning er det som eventuelt skal til. Et noe overraskende funn, er at kun 3 prosent oppgir at de hadde begynt å trene om de hadde fått det anbefalt av helsemyndighetene. I gruppen inaktive kvinner er det 6 prosent som oppgir dette som en eventuell grunn for å begynne å trene, i motsetning til kun 1 prosent av mennene. Arbeidsgiverfinansiert trening Arbeidsgiverfinansiert trening Det er gjengs oppfatning at mange får støtte fra sin arbeidsgiver til trening på Det er treningssenter. gjengs oppfatning Undersøkelsen at mange viser får at støtte (kun) fra 14 sin prosent arbeidsgiver får helt til eller trening delvis på refundert treningssenter. treningsmedlemsskapet Undersøkelsen sitt viser av at arbeidsgiver. (kun) 14 prosent Det er får en helt reduksjon eller delvis fra refundert treningsmedlemsskapet undersøkelsen på 4 sitt prosentpoeng. av arbeidsgiver. Det er en reduksjon fra undersøkelsen på 4 prosentpoeng. VIRKE TRENING INNSIKT

18 05 ARBEIDSGIVERFINANSIERT TRENING Det er gjengs oppfatning at mange får støtte fra sin arbeidsgiver til trening på treningssenter. Undersøkelsen viser at 14 prosent får helt eller delvis refundert treningsmedlemsskapet sitt av arbeidsgiver. Det er en reduksjon fra 2013-undersøkelsen på 4 prosentpoeng. FÅR DU TRENINGSMEDLEMSSKAPET DITT HELT ELLER DELVIS 12 % 14 % 74 % N=599 I henhold til skattelovens bestemmelser i kapittel 5 (i Lov om skatt av formue og inntekt) 8 må arbeidstakere som helt eller delvis får refundert sine utlegg av arbeidsgiver, betale skatt av dette beløpet. I tillegg må arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift. Ansatte som har tilgang til treningssenter eller trimrom på vens bestemmelser arbeidsplassen i kapittel er fritatt I henhold 5 fra (i skatt Lov på om til trening, skattelovens selv av om formue de i bestemmelser realiteten og også får betalt i kapittel for sin trening 5 (i av Lov om skatt av fo stakere som arbeidsgiver. helt eller Likebehandling delvis inntekt)8 får refundert av treningsarena må arbeidstakere sine utlegg og muligheter av for egne valg av aktiviteter er avgjørende for å få som helt eller delvis får refundert sine utleg gode og varige treningsvaner. e skatt av dette beløpet. I tillegg arbeidsgiver, må arbeidsgiver betale skatt betale av dette beløpet. I tillegg må arbeidsgiver b Ansatte som Fjerning har tilgang av skatt til på treningssenter er svært eller viktig trimrom politisk sak på for Virke. Dagens skatteregler gir arbeidsgiver få incitamenter til å stimulere arbeidsgiveravgift. og tilrettelegge for trening Ansatte for sine som ansatte. har tilgang til treningssenter eller trimro ritatt fra skatt på trening, selv om de i realiteten også får betalt for arbeidsplassen er fritatt fra skatt på trening, selv om de i realiteten ogs idsgiver. Likebehandling av treningsarena og muligheter for egne sin trening av arbeidsgiver. Likebehandling av treningsarena og muligh r avgjørende for å få gode og varige treningsvaner. valg av aktiviteter er avgjørende for å få gode og varige treningsvane trening er en svært viktig politisk sak for Virke. Dagens eidsgiver få incitamenter til Fjerning å stimulere av og skatt tilrettelegge på trening for er trening svært viktig politisk sak for Virke. Dag skatteregler gir arbeidsgiver få incitamenter til å stimulere og tilretteleg for sine ansatte. 18 VIRKE TRENING INNSIKT 2015

19 REFERANSER 1. FOLKEHELSERAPPORTEN FOLKEHELSEINSTITUTTET 2. STORTINGSMELDING 19 ( ). FOLKEHELSEMELDINGEN MESTRING OG MULIGHETER 3. TRENINGSSENTERBRANSJEN VIRKE TRENING 4. TRENINGSSENTERBRANSJEN 2014 FRA TRENINGSGLEDE TIL VELFERDSGEVINST. VIRKE TRENING 5. BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM MOSJON OG TRENING. VIRKE TRENING INNSIKT NORSK MONITOR. LANDSREPRESENTATIV BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I REGI AV IPSOS MMI. VIRKE TRENING INNSIKT

20 Kontakt Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tlf: E: Tlf: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge 20 VIRKE TRENING INNSIKT 2015

Virke Trening. De viktigste funnene fra Virke Trenings befolkningsundersøkelse knyttet til trening og mosjon

Virke Trening. De viktigste funnene fra Virke Trenings befolkningsundersøkelse knyttet til trening og mosjon 1 Virke Trening Innsikt 2013 De viktigste funnene fra Virke Trenings befolkningsundersøkelse knyttet til trening og mosjon INNHOLD 01 Kort om treningssenterbransjen i Norge 02 Om undersøkelsen 03 Treningsvaner

Detaljer

Treningssenterbransjens utvikling i Norge

Treningssenterbransjens utvikling i Norge Treningssenterbransjens utvikling i Norge Foredrag på Tren 14 21.3.14 Anne Thidemann, direktør Virke Trening Dette har jeg tenkt å snakke om: Bransjens vekst og endring, Fra muskelmasse til massebevegelse

Detaljer

Verdens beste idrætsnation? Den norske fitness-sektor i offensiven

Verdens beste idrætsnation? Den norske fitness-sektor i offensiven Verdens beste idrætsnation? Den norske fitness-sektor i offensiven Innlegg på IDANs konferanse 24.11.14 Idrættens største udfordringer Anne Thidemann, Virke Trening Hvem er jeg? Anne Thidemann Direktør

Detaljer

TRENINGSSENTER- BRANSJEN 2014 FRA TRENINGSGLEDE TIL VELFERDSGEVINST

TRENINGSSENTER- BRANSJEN 2014 FRA TRENINGSGLEDE TIL VELFERDSGEVINST TRENINGSSENTER- BRANSJEN 2014 FRA TRENINGSGLEDE TIL VELFERDSGEVINST TRENINGSSENTERBRANSJEN 2014 1 TRENINGSSENTERBRANSJEN 2014 FRA TRENINGSGLEDE TIL VELFERDSGEVINST Treningsgleden er stor i Norge. Nærmere

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017 Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren 17 23. mars 2017 Treningssenterbransjen i Norge bidar med en årlig velferdsgevinst på 14 mrd Virke Trening

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 27. september 2007

Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 27. september 2007 Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 7. september 007 7.09.007 Gjennom 0 år har vi i Norsk Monitor målt nordmenns utfoldelser og vaner

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

6. Levevaner. På like vilkår? Levevaner

6. Levevaner. På like vilkår? Levevaner 6. Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 28 Mosjon. De siste tolv månedene: Hvor ofte trener eller mosjonerer du vanligvis på fritiden? Regn også med arbeidsreiser. Aldri, sjeldnere

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for regionalplan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus

Kunnskapsgrunnlag for regionalplan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus Kunnskapsgrunnlag for regionalplan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 201 6-2030 Akershus fylkeskommune, Analysestaben, Stein - Owe Hansen, Møte i Markarådet den 27.09.2016 Hva ønsket

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 415 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER *KORRIGERT VERSJON 24.11.17 SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 416 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 46 % 54 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012

Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012 Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012 Innhold Bakgrunn Fokus og problemstillinger Aktivitetsbilde i endring Finansiering, forvaltning og bruk

Detaljer

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter 9. Menn bruker litt mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner I løpet av de siste 20 til 30 år har vi fått mer fritid. Mange unge utsetter familieetablering, vi har kortere arbeidstid og nedsatt pensjonsalder.

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R 2 0 1 7 FAC E B O O K I NORGE FACEBOOK I NORGE 3 457 000 HAR PROFIL (83,8 %) 3 320 000 ER BRUKERE (80,5 %) 49 % 51 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

9. Friluftsaktiviteter

9. Friluftsaktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter Friluftsaktiviteter 9. Friluftsaktiviteter Det er en høyt verdsatt norsk aktivitet å bevege seg i frisk og uberørt luft og natur, gjerne på en måte som gir transpirasjon.

Detaljer

TRENINGSSENTER- BRANSJEN Lønnsomheten i bransjen økte i Vekst i antall treningssentre i Norge

TRENINGSSENTER- BRANSJEN Lønnsomheten i bransjen økte i Vekst i antall treningssentre i Norge TRENINGSSENTER- BRANSJEN 2017 Vekst i antall treningssentre i Norge Lønnsomheten i bransjen økte i 2016 Treningssentre spiller en viktig rolle for folkehelsen 92 prosent av befolkningen bor i en kommune

Detaljer

Facebook i Norge 47% 53% har profil (78,9%) er brukere (78,1%) Andel profiler i %

Facebook i Norge 47% 53% har profil (78,9%) er brukere (78,1%) Andel profiler i % Facebook i Norge 3 187 000 har profil (78,9%) 3 157 000 er brukere (78,1%) 47% 53% Stabilt antall profiler, veksten er nå i aldersgruppen 60 år og over 77% 83% 76% 92% 95% 87% 93% 7 81% 8 16% 18% 18% 15%

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Trening blant barn og unge i Oslo 2010

Trening blant barn og unge i Oslo 2010 Trening blant barn og unge i Oslo 2010 Ørnulf Seippel & Lars Roar Frøyland NOVA 2011 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om

Detaljer

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka En representativ undersøkelse om holdninger til og bruken av marka blant befolkningen i Oslo og Bærum Gjennomført januar 2006 Om undersøkelsen En representativ

Detaljer

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015 Karrieretopp Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 15 Holdninger til alder og karriere De fleste foretrekker erfaring Flertallet foretrekker erfaring Dersom man må velge, er det 64 prosent

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014 Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen Juli 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking FUB - Foreldreutvalget for

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Notater. Odd Frank Vaage. Barns og unges idrettsdeltakelse og foreldres inntekt Analyse med data fra Levekårsundersøkelsen /37 Notater 2006

Notater. Odd Frank Vaage. Barns og unges idrettsdeltakelse og foreldres inntekt Analyse med data fra Levekårsundersøkelsen /37 Notater 2006 2006/37 Notater 2006 Odd Frank Vaage Notater Barns og unges idrettsdeltakelse og foreldres inntekt Analyse med data fra Levekårsundersøkelsen 2004 Seksjon for levekårsstatistikk Sammendrag og konklusjon

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» Av: Nicolai T. Borgen og Solveig T. Borgen Innhold - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»...1 Innledning...1 Data...1 Resultater...2

Detaljer

Fysisk aktivitet og friluftsliv i endring

Fysisk aktivitet og friluftsliv i endring Fysisk aktivitet og friluftsliv i endring - en studie av utviklingstrekk og sosiale forskjeller i perioden 1990-2013 Kolbjørn Rafoss Idrettshøgskolen UIT - Norges arktiske universitet Stiklestad Nasjonale

Detaljer

Utvikling i holdninger til barnevernet 2003-2006. Gjennomført for Barne, - Ungdoms,- og Familiedirektoratet

Utvikling i holdninger til barnevernet 2003-2006. Gjennomført for Barne, - Ungdoms,- og Familiedirektoratet Utvikling i holdninger til barnevernet 03-06 Gjennomført for Barne, - Ungdoms,- og Familiedirektoratet Rapport fra MMI v/wenche Berntsen Mars 06 Bakgrunn, formål og metode Som et ledd i kommunikasjonsstrategien

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER Q4 17. O k t o b e r D e s e m b e r

SOSIALE MEDIER TRACKER Q4 17. O k t o b e r D e s e m b e r SOSIALE MEDIER TRACKER Q4 17 O k t o b e r D e s e m b e r 2 0 1 7 FAC E B O O K I NORGE Q4 17 FACEBOOK I NORGE 3 530 000 HAR PROFIL (85,5 %) 3 522 000 ER BRUKERE (85,3 %) 48 % 52 % Drøyt 3,5 millioner

Detaljer

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS Frivillighet Norge Contents 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hva er forskjellen mellom dem som gir penger til frivillighet, og

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-24 år, april 2014 Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium.

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

GENERASJON PRESTASJON

GENERASJON PRESTASJON GENERASJON PRESTASJON MEDLEMSMØTE SFF 28. SEPTEMBER 2016 V/ KRISTIN PRAN 1 2016 Ipsos. Norsk Monitor Ipsos verktøy for å beskrive og forklare samfunnsendringer og hvordan verdiene våre påvirker holdninger

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Til alle døgnets tider Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man gjør i løpet

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

3. Egenaktivitet på kulturområdet

3. Egenaktivitet på kulturområdet Kultur- og mediebruk i forandring Egenaktivitet på kulturområdet 3. Egenaktivitet på kulturområdet 3.1. Kunstaktiviteter En av tre kan spille instrument Tabell 3.1 viser at 36 prosent av befolkningen kunne

Detaljer

Myten om spreke nordmenn står for fall

Myten om spreke nordmenn står for fall Tidsbruk i Europa Myten om spreke nordmenn st for fall Hvis vi nordmenn tror at vi er et særlig aktivt folkeferd, så stemmer ikke det med virkeligheten. Tidsbruksundersøkelsene som er gjennomført i Europa

Detaljer

Trenergi. Trimspirert Hoppstemt Formnøyd. Trimspirert. Hoppstemt. Fabelaktiv Velfortrent. Avdeling Drøbak. Høsten 2013

Trenergi. Trimspirert Hoppstemt Formnøyd. Trimspirert. Hoppstemt. Fabelaktiv Velfortrent. Avdeling Drøbak. Høsten 2013 Formnøyd Sportkvikkende Medlemsundersøkelse Trenergi Trimspirert Hoppstemt Formnøyd Fabelaktiv Velfortrent Formnøyd Sportkvikkende Trenergi Trimspirert Avdeling Drøbak Hoppstemt Formnøyd Høsten 2013 Fabelaktiv

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

Bakteppet: Eldre og frivillighet

Bakteppet: Eldre og frivillighet Bakteppet: Eldre og frivillighet Dag Wollebæk UNI Rokkansenteret Frivillig arbeid: Like mange årsverk, men færre deltar 1997 29 Fulltidsårsverk (1) 115 1 15 Andel av økonomisk aktiv befolkning b 4,5% 4,1%

Detaljer

Sosiale helseforskjeller kan reduseres men vil vi og tørr vi??

Sosiale helseforskjeller kan reduseres men vil vi og tørr vi?? Sosiale helseforskjeller kan reduseres men vil vi og tørr vi?? Roar Blom, leder Folkehelse, Nordl.f.k. Røst 25.mai 2009 08.06.2009 1 Bruken av offentlige tilskuddsordninger med formål å stimulere til mer

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

5/20/2011. To tradisjoner i norsk friluftsliv. Trekk ved utviklingen av fysisk aktivitet

5/20/2011. To tradisjoner i norsk friluftsliv. Trekk ved utviklingen av fysisk aktivitet Helse Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosiale forskjeller Friluftsliv Lykke Gunnar Breivik Norges idrettshøgskole To tradisjoner i norsk friluftsliv Dagens friluftsliv fem paradigmer Landsbygdas

Detaljer

FAKTA FAKTA-ark. Rolige fritidsaktiviteter mest utbredt. Ingen betydning - meget viktig. Ulike former for turmotivasjon.

FAKTA FAKTA-ark. Rolige fritidsaktiviteter mest utbredt. Ingen betydning - meget viktig. Ulike former for turmotivasjon. 7/94 Friluftsliv 8--95 6:49 Side (Svart plate) Rolige fritidsaktiviteter mest utbredt Det er de rolige og lite ressurskrevende fritidsaktivitetene som er mest utbredt her i landet. Aktiviteter som«turer

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Arbeidsmiljø Neadalen

Arbeidsmiljø Neadalen Jan Erik Ingebrigtsen Arbeidsmiljø Neadalen Kvalitetssikring og vitenskapeliggjøring av og med praksis Rapport 2015 Rapport 2010 Høgskole- og universitetssosialkontoret (HUSK) i Midt-Norge Forord Undersøkelsen

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Fysisk aktivitet blant ungdom hvordan står det til og hva er gode tiltak?

Fysisk aktivitet blant ungdom hvordan står det til og hva er gode tiltak? Fysisk aktivitet blant ungdom hvordan står det til og hva er gode tiltak? Kolbjørn Rafoss Idrettshøgskolen UIT - Norges arktiske universitet Landskonferansen i friluftsliv Stavanger 7. juni 2016 Spørsmål

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Merking av matvarer Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Utvalg og metode Om undersøkelsen Resultatene som presenteres

Detaljer

Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til å bli, og hva får oss til å flytte?

Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til å bli, og hva får oss til å flytte? 1 Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til å bli, og hva får oss til å flytte? Innholdsliste Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Interesse for nye tjenester og ny teknologi. Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014

Interesse for nye tjenester og ny teknologi. Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Interesse for nye tjenester og ny teknologi Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen... 3 Folk er åpne for å ta i bruk

Detaljer

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 NIFs hovedmål for idrettspolitikken i tingperioden 2007-2011: En åpen og inkluderende idrett

Detaljer

Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo - Barrierer, frafall og endringer over tid

Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo - Barrierer, frafall og endringer over tid SAMMENDRAG Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo - Barrierer, frafall og endringer over tid Guro Ødegård, Anders Bakken og Åse Strandbu Denne rapporten gir en oversikt over hvor mange Oslo-ungdommer

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer