2. Styret har klart forstått virksomhetsidéen/formålet med virksomheten som definert fra eieren/eierne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Styret har klart forstått virksomhetsidéen/formålet med virksomheten som definert fra eieren/eierne"

Transkript

1 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS KONFIDENSIELT STYREEVALUERING 7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS INTRODUKSJON Her følger resultatene fra spørreundersøkelsen etter at respondentene har besvart spørreskjemaet. Resultatene er gitt i form av grafer og tabeller, samt gitte kommentarer følger etter hvert hovedtema. I grafene angir den horisontale aksen score-skalaen og den vertikale aksen angir antall respondenter som har scoret på de på forskjellige score-verdiene (antallet står på toppen av stolpene i grafene). I tabellene under grafene angis antall besvarelser, gjennomsnittsverdier, standardavvik og medianverdier. respondenter: 6 besvarte av 8 inviterte. Virksomhetsidé/Formål. Styret har klart forstått virksomhetsidéen/formålet med virksomheten som definert fra eieren/eierne Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har klart forstått virksomhetsidéen/formålet med virksomheten som definert fra eieren/eierne 6 6,, 6,

2 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS KONFIDENSIELT. Eieres krav og forventninger. Styret kjenner til eieres mål for virksomheten Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret kjenner til eieres mål for virksomheten 6 5,,9 6, 5. Styret kjenner til eieres forventninger til samfunnsansvar, inkl. etiske retningslinjer 5 Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret kjenner til eieres forventninger til samfunnsansvar, inkl. etiske retningslinjer 6 5,5,76 6,

3 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS KONFIDENSIELT 6. Aktuell lovgivning 7. Styret har klar oppfattelse av hva som er aktuell lovgivning og regulering for virksomheten Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har klar oppfattelse av hva som er aktuell lovgivning og regulering for virksomheten 6 5,7,69 5, 8. Begrunn gjerne svarene Usikkerhet rundt nytt bompengeselskap, og evt fusjon for Fastlandssambandet Halsnøy. Liten og ingen kommunikasjon fra majoritetseier, Hordaland fylkeskommune.

4 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 9. Bevissthet om virksomhetens historie og status. Styret kjenner til virksomhetens historie og hvor den er i sin livsfase 5 Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret kjenner til virksomhetens historie og hvor den er i sin livsfase 6 5,67,7 6,. Krav og forventninger fra andre interessenter. Styret har klar oppfattelse av krav og forventninger fra kunder 5 Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har klar oppfattelse av krav og forventninger fra kunder 6 5,8, 6,

5 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5. Styret har klar oppfattelse av krav fra långivere Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har klar oppfattelse av krav fra långivere 6 5,,75 5,5. Begrunn gjerne svarene

6 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 5. Styrets sammensetning 6. Styret som kollegium har tilstrekkelig kunnskap om bransjen Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret som kollegium har tilstrekkelig kunnskap om bransjen 6 5,,8 5, 7. Styret som kollegium har tilstrekkelig kunnskap om virksomheten, herunder virksomhetens verdikjede 5 Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret som kollegium har tilstrekkelig kunnskap om virksomheten, herunder virksomhetens verdikjede 6 5,,7 5,

7 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 8. Styrets samlede e-sammensetning er adekvat for virksomhetens videre utvikling Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styrets samlede e-sammensetning er adekvat for virksomhetens videre utvikling 6 5,7,69 5, 9. Styrets medlemmer har konstruktive relasjoner til hverandre, og danner et godt styrekollegium Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styrets medlemmer har konstruktive relasjoner til hverandre, og danner et godt styrekollegium 6 5,5,8 5,5

8 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5. Styrets medlemmer er tilstrekkelig uavhengig av eksterne interessenter og intern daglig ledelse Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styrets medlemmer er tilstrekkelig uavhengig av eksterne interessenter og intern daglig ledelse 6,,6,. Begrunn gjerne svarene Sammensatt av personar som har erfaring frå forskjellige politiske styre,private og offentlege bedrifter.osv. Er varamedlem og det er difor vanskeleg å vurdera relasjonane i det faste styret.

9 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5. Anonymisert registrering av styremedlemmenes e (Besvart kun av faste styremedlemmer) Veiledning for verdisetting av din e innen fagfeltene: : Dette kan du ingen ting om. -: Du har kun teoretisk kjennskap til fagfeltet. -7: Du har en del erfaring i fagfeltet, fra ledergrupper eller i styrer. Du vet hva som kreves for å ivareta styrers oppgaver innenfor fagfeltet. 8-: Du er en person med teoretisk og praktisk tyngde innenfor fagfeltet. Du har en faglig tyngde som gjør at du er i stand til å drive prosesser innen fagfeltet, samt å veilede andre for at fagfeltet skal være ivaretatt av styret. OPPSUMMERT Daglig leder erfaring 5,5,6 6,5 Internkontroll 6,5, 7, Kjenner aksjeloven og andre aktuelle lover og forskrifter 6,5,5 6,5 Kvalitetsstyring 6,, 6,5 Politisk forståelse 7,75,9 8, Regnskaps- og finansiell forståelse 7,75, 8, Risikostyring 6,5, 7, Samfunnsansvar inkl. forretningsetikk og miljø 7,5,9 7, Strategiarbeid 7,75,8 7,5 Styrearbeidse 7,5, 7,5. Daglig leder erfaring e Ekspert e formening Daglig leder erfaring 5,5,6 6,5

10 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5. Internkontroll e Ekspert e formening Internkontroll 6,5, 7, 5. Kjenner aksjeloven og andre aktuelle lover og forskrifter e Ekspert e formening Kjenner aksjeloven og andre aktuelle lover og forskrifter 6,5,5 6,5

11 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 6. Kvalitetsstyring e Ekspert e formening Kvalitetsstyring 6,, 6,5 7. Politisk forståelse e Ekspert e formening Politisk forståelse 7,75,9 8,

12 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 8. Regnskaps- og finansiell forståelse e Ekspert e formening Regnskaps- og finansiell forståelse 7,75, 8, 9. Risikostyring e Ekspert e formening Risikostyring 6,5, 7,

13 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5. Samfunnsansvar inkl. forretningsetikk og miljø e Ekspert e formening Samfunnsansvar inkl. forretningsetikk og miljø 7,5,9 7,. Strategiarbeid e Ekspert e formening Strategiarbeid 7,75,8 7,5

14 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5. Styrearbeidse e Ekspert e formening Styrearbeidse 7,5, 7,5. Begrunn gjerne svarene Erfaring frå styrearbeid i andre selskap. Også tidlegare kurs innanfor styrearbeid

15 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5. Styreinstruks 5. Styreinstruksen er fullstendig og entydig Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styreinstruksen er fullstendig og entydig 6 5,,8 6, 6. Operasjonalisering av styreinstruksen. 7. Styredokumentenes form, omfang, tidspunkt for utsendelse, samt distribusjonsmåte er tilfredsstillende Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styredokumentenes form, omfang, tidspunkt for utsendelse, samt distribusjonsmåte er tilfredsstillende 6 5,6,9 6,

16 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 8. Det er tilfredsstillende antall styremøter Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Det er tilfredsstillende antall styremøter 6 5,5,87 6, 9. Styremøtene er av passe lengde Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styremøtene er av passe lengde 6 5,5,87 6,

17 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5. Årsplan for styrearbeidet med møtetidspunkter og temaer som skal behandles, er tilfredsstillende klargjort før årets begynnelse Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Årsplan for styrearbeidet med møtetidspunkter og temaer som skal behandles, er tilfredsstillende klargjort før årets begynnelse 6,,,. Begrunn gjerne svarene Er varamedlem, og for lite involvert i styrearbeidet til å ha formeining om desse punkta.

18 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5. Rollefordeling mellom eierne og styret. Rollefordeling og arbeidsrelasjonen mellom eierne og styret oppleves som klar og god Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Rollefordeling og arbeidsrelasjonen mellom eierne og styret oppleves som klar og god 6,67,7 5,. Arbeidsdelingen styret - daglig ledelse 5. Instruks for daglig leder er besluttet og fungerer tilfredsstillende Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Instruks for daglig leder er besluttet og fungerer tilfredsstillende 6,5,,5

19 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 6. Fullmaktskart for daglig leder er besluttet og fungerer tilfredsstillende Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Fullmaktskart for daglig leder er besluttet og fungerer tilfredsstillende 6,,85 5, 7. Rollefordelingen og samspillet mellom styret og daglig leder fungerer tilfredsstillende Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Rollefordelingen og samspillet mellom styret og daglig leder fungerer tilfredsstillende 6 6,, 6,

20 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 8. Deltakelse fra administrasjonen i styremøtene er tilfredsstillende Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Deltakelse fra administrasjonen i styremøtene er tilfredsstillende 6 5,75, 6, 9. Begrunn gjerne svarene Daglig leder og styreleder er samme person, oppnevnt av eiere. Er varamedlem, og for lite involvert i styrearbeidet til å ha formeining om desse punkta.

21 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 5. Gjennomføring av styrearbeidet inkl. styremøtene 5. Styreleder utøver sin rolle og leder styremøtene og styrearbeidet forøvrig på en tilfredsstillende måte Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styreleder utøver sin rolle og leder styremøtene og styrearbeidet forøvrig på en tilfredsstillende måte 6 5,6,9 6, 5. Prioritering i behandling av saker foretas på en optimal måte Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Prioritering i behandling av saker foretas på en optimal måte 6 5,5,5 5,5

22 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 5. Du som styremedlem forbereder deg godt til styremøtene og bidrar på en konstruktiv måte til gode beslutninger Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Du som styremedlem forbereder deg godt til styremøtene og bidrar på en konstruktiv måte til gode beslutninger 6 5,5, 5, 5. Din opplevelse er at de andre styremedlemmene forbereder seg godt til styremøtene og bidrar på en konstruktiv måte til gode beslutninger Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Din opplevelse er at de andre styremedlemmene forbereder seg godt til styremøtene og bidrar på en konstruktiv måte til gode beslutninger 6,75, 5,

23 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 55. Det oppleves som at alle styremedlemmene har like muligheter til å fremme sine synspunkter og blir lyttet til i styremøtene 5 Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Det oppleves som at alle styremedlemmene har like muligheter til å fremme sine synspunkter og blir lyttet til i styremøtene 6 6,, 6, 56. Styreleder oppsummerer og konkluderer styrets drøftelser på en tilfredsstillende måte 5 Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styreleder oppsummerer og konkluderer styrets drøftelser på en tilfredsstillende måte 6 6,, 6,

24 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 57. Styrets behandling og beslutninger blir dokumentert på en tilfredsstillende måte i styreprotokollen fra styremøtene Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styrets behandling og beslutninger blir dokumentert på en tilfredsstillende måte i styreprotokollen fra styremøtene 6 5,6,9 6, 58. Styret følger opp at styrebeslutninger blir iverksatt og gjennomført på en kvalitetsmessig god måte Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret følger opp at styrebeslutninger blir iverksatt og gjennomført på en kvalitetsmessig god måte 6 5,5,5 5,5 59. Begrunn gjerne svarene Er varamedlem, og for lite involvert i styrearbeidet til å ha formeining om desse punkta.

25 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 6. Styrets egenevaluering og utvikling 6. Styret gjennomfører årlig en hensiktsmessig evaluering av sin e, sin arbeidsform og sitt arbeid Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret gjennomfører årlig en hensiktsmessig evaluering av sin e, sin arbeidsform og sitt arbeid 6,,89, 6. Styret gjennomfører tiltak for å forbedre styrearbeidet Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret gjennomfører tiltak for å forbedre styrearbeidet 6,6,6 5,

26 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 6. Begrunn gjerne svarene Arbeider med å få evaluering og tiltak inn som del av årsplan. Er varamedlem, og for lite involvert i styrearbeidet til å ha formeining om desse punkta. 6. Styrets hovedroller: 65. Styret er seg bevisst sin rolle å sørge for riktig og motivert daglig ledelse til en hver tid Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret er seg bevisst sin rolle å sørge for riktig og motivert daglig ledelse til en hver tid 6 6,, 6,

27 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 66. Styret er seg bevisst sin rolle å bidra til virksomhetsutviklingen Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret er seg bevisst sin rolle å bidra til virksomhetsutviklingen 6 5,5,5 5,5 67. Styret er seg bevisst sin rolle å føre kontroll, tilsyn og oppfølging av virksomheten Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret er seg bevisst sin rolle å føre kontroll, tilsyn og oppfølging av virksomheten 6 5,6,9 6, 68. Begrunn gjerne svarene Er varamedlem, og for lite involvert i styrearbeidet til å ha formeining om desse punkta.

28 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 69. Sørge for riktig og motivert daglig ledelse til en hver tid 7. Styret gjennomfører årlig en hensiktsmessig evaluering av daglig leder og kommuniserer resultatene til daglig leder Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret gjennomfører årlig en hensiktsmessig evaluering av daglig leder og kommuniserer resultatene til daglig leder 6,,6, 7. Styret har på en konstruktiv måte støttet og vært et korrektiv overfor daglig leder Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har på en konstruktiv måte støttet og vært et korrektiv overfor daglig leder 6,75,7 6,

29 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 7. Begrunn gjerne svarene Blir ikke gjennomført da styreleder og daglig leder er samme person. Er varamedlem, og for lite involvert i styrearbeidet til å ha formeining om desse punkta. Jeg kan ikke erindre at vi har gjennomført en slik evaluering av daglig leder enda da styret ikke har sittet i et helt år enda. 7. Strategi- og virksomhetsutvikling 7. Styret er fornøyd med sitt engasjement i utvikling av virksomheten 5 Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret er fornøyd med sitt engasjement i utvikling av virksomheten 6,8, 5,

30 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 75. Styret har god forståelse av virksomhetens interne sterke og svake sider Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har god forståelse av virksomhetens interne sterke og svake sider 6 5,,8 6, 76. Styret har god forståelse av virksomhetens eksterne muligheter og trusler Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har god forståelse av virksomhetens eksterne muligheter og trusler 6 5,5,87 6,

31 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 77. Styret har god forståelse for effektivisering, kundetilpasning og nye forretningsmodeller ved bruk av digitalisering, automatisering og andre teknologiske muligheter Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har god forståelse for effektivisering, kundetilpasning og nye forretningsmodeller ved bruk av digitalisering, automatisering og andre teknologiske muligheter 6,8,6 6, 78. Begrunn gjerne svarene Er varamedlem, og for lite involvert i styrearbeidet til å ha formeining om desse punkta.

32 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 79. Rapportering fra virksomheten 8. Administrasjonen forestår en hensiktsmessig og pålitelig rapportering til styret av resultater, hendelser, trender og andre aktuelle forhold, som gjør styret i stand til å agere proaktivt 5 Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Administrasjonen forestår en hensiktsmessig og pålitelig rapportering til styret av resultater, hendelser, trender og andre aktuelle forhold, som gjør styret i stand til å agere proaktivt 6 6,, 6, 8. Kontroll og oppfølging av resultater og måloppnåelse 8. Styret er fornøyd med sin kontroll og oppfølging av økonomiske resultater og lønnsomhetsutvikling Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret er fornøyd med sin kontroll og oppfølging av økonomiske resultater og lønnsomhetsutvikling 6 5,,75 5,

33 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS :5 8. Styret er fornøyd med sin kontroll og oppfølging for å sikre at selskapet er tilfredsstillende finansiert Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret er fornøyd med sin kontroll og oppfølging for å sikre at selskapet er tilfredsstillende finansiert 6 5,,6 5, 8. Styret er fornøyd med sin oppfølging av kundetilfredshet Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret er fornøyd med sin oppfølging av kundetilfredshet 6,5,,5 85. Begrunn gjerne svarene Er varamedlem, og for lite involvert i styrearbeidet til å ha formeining om desse punkta.

34 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS KONFIDENSIELT 86. Kontroll og oppfølging av andre viktige forhold: 87. Habilitet/interessekonflikt situasjoner håndteres tilfredsstillende i styret og virksomheten totalt Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Habilitet/interessekonflikt situasjoner håndteres tilfredsstillende i styret og virksomheten totalt 6 5,75, 6, 88. Styret har fulgt opp at internkontroll er strukturert med klare ansvarsforhold og fungerer hensiktsmessig Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har fulgt opp at internkontroll er strukturert med klare ansvarsforhold og fungerer hensiktsmessig 6,8,9 6,

35 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS KONFIDENSIELT 89. Styret har fulgt opp at risikostyring gjennomføres på en tilfredsstillende måte Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har fulgt opp at risikostyring gjennomføres på en tilfredsstillende måte 6,,85 5, 9. Styret har fulgt opp at virksomheten har beredskapsopplegg for uønskede hendelser Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har fulgt opp at virksomheten har beredskapsopplegg for uønskede hendelser 6,5,6 5,5

36 STYREEVALUERING-7 - Fastlandssambandet Halsnøy AS KONFIDENSIELT 9. Styret har fulgt opp ivaretakelse av samfunnsansvar, herunder forretningsetikk Svært uenig 5 Svært enig 6 formening Styret har fulgt opp ivaretakelse av samfunnsansvar, herunder forretningsetikk 6 5,5, 6, 9. Begrunn gjerne svarene Er varamedlem, og for lite involvert i styrearbeidet til å ha formeining om desse punkta. 9. Andre kommentarer eller forslag Evaluering av oss i styrearbeidet ein gang i året. Nya styret arbeidar for å sjå inn i framtida korleis me ligg ann i forhold til inntekt og pl. nedbet.slutt. Har kun deltatt på ett styremøte som vara. AVSLUTNING Takk for at istyrelsen ble engasjert for spørreundersøkelsen i f.b.m. styreevalueringen. Skulle det være noen spørsmål i tilknytning til spørreundersøkelsen, vennligst send en e-post til Hilsen, Bjarne Aamodt istyrelsen AS

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby e-mail:othorsby@online.no

Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby e-mail:othorsby@online.no Gründerdagen 2009 Torsdag 15. oktober 2009 Forskningsparken STYREARBEID I GRÜNDERBEDRIFTER Hold styr på styret Hvordan jobbe mest mulig effektivt? Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 4. STYRETS

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

Styreinstruks for Yara International ASA

Styreinstruks for Yara International ASA 1 OF 5 Styreinstruks for Yara International ASA Fastsatt av: Styret Gyldig fra: 10. februar 2015 1. Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Kapitteloversikt. Innledning verdiskapende styrearbeid 11. Ordforklaringer 197 Litteraturliste 214 Stikkordregister 216

Kapitteloversikt. Innledning verdiskapende styrearbeid 11. Ordforklaringer 197 Litteraturliste 214 Stikkordregister 216 Kapitteloversikt Innledning verdiskapende styrearbeid 11 Del I Offentlig eierskap, offentlig eierstyring og ulike selskapsformer 17 Kapittel 1 Offentlige eiere og offentlig eierskap 19 Kapittel 2 Eierstyring

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF

STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF den 03.11. 2011 1 Formål med instruksen...3 2 Virksomhetens formål...3 3 Styrets ansvar...3 4 Styrets oppgaver...3 4.1 Hovedoppgaver...3

Detaljer

INKUBATOR. STYREARBEID 19. oktober 2010

INKUBATOR. STYREARBEID 19. oktober 2010 INKUBATOR STYREARBEID 19. oktober 2010 Agenda Styrets rolle / oppgaver generelt Hvorfor bør styrets arbeid være i fokus nå? Styreplaner Styreleders særstilling Særtrekk eller sære trekk påvirker styrets

Detaljer

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen 1 GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER Advokat Karoline Henriksen 2 Utgangspunkter Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte Styret er valgt i henhold til organisasjonens vedtekter

Detaljer

BUILD2GROW. DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011. Gorm F. Nymark

BUILD2GROW. DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011. Gorm F. Nymark BUILD2GROW DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011 Gorm F. Nymark Agenda Styrets rolle / oppgaver generelt Styreleders særstilling Hvorfor bør styrets arbeid være i fokus nå? Styreplaner Særtrekk

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Styret og representantskapets ordfører. Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per Skaare. 2008/43 AVDELINGSREGNSKAP Saksbeh.

Styret og representantskapets ordfører. Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per Skaare. 2008/43 AVDELINGSREGNSKAP Saksbeh. HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og representantskapets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 20. august 2009 Tilstede: Styret og representantskapets ordfører Fra adm.: Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR UNN HF

STYREINSTRUKS FOR UNN HF STYREINSTRUKS FOR UNN HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1. Formål...3 2. Virksomhetens formål...3 3. Foretakets styre...3 4. Styrets oppgaver og kompetanse...3 4.1 Styrets oppgaver...3 4.1.1

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

S T Y R E I N S T R U K S

S T Y R E I N S T R U K S S T Y R E I N S T R U K S FOR VIRKSOMHETER I FRELSESARMEENS SOSIALTJENESTE Godkjent i sosialstyret den 21.desember 2005 Ny layout mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG DEFINISJON 2. STYRETS SAMMENSETNING,

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

STYREINSTRUKS. Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015

STYREINSTRUKS. Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015 STYREINSTRUKS Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015 Side 2 Innhold 1. Formål... 3 2. Helseforetakets formål... 3 3. Foretakets styre... 3 4. Styrets oppgaver og kompetanse....

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

NIT. Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet

NIT. Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet NIT Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet Advokat MNA/Siviløkonom Autorisert Finansanalytiker Handelshøyskolen BI Styrearbeid Arbeidsrett Personalledelse STIG ASMUSSEN Mobil 90678710

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Styrearbeid i pensjonskassen

Styrearbeid i pensjonskassen Styrearbeid i pensjonskassen Pensjonskassekonferansen 16. april 2015 Hanne Myre, Oslo Pensjonsforsikring AS Hovedpunkter Grunnleggende forutsetninger Styringsdokumenter Rapportering/oppfølging Evaluering

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Vedlegg 2 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammene for administrerende direktør sitt arbeid og omhandler ansvar, oppgaver,

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styrearbeid i SiT. Styresak D 35 /2015, 8. april 2015

Styrearbeid i SiT. Styresak D 35 /2015, 8. april 2015 Styrearbeid i SiT Styresak D 35 /2015, 8. april 2015 1 Evaluering av 2014 Hva har vi lykkes med i 2014? Godt driftsresultat Moholt 50/50 Campus Christiania SHoT Salg av Akademika Trondheimsmodellen KTI

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ole Martin Olsen tlf. 78 42 19 97 Hammerfest, 19. mai.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ole Martin Olsen tlf. 78 42 19 97 Hammerfest, 19. mai.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ole Martin Olsen tlf. 78 42 19 97 Hammerfest, 19. mai.2015 Saksnummer 37/2015 Saksansvarlig: Styreleder Ulf Syversen Møtedato: 28. mai

Detaljer

Styrets forvaltning av selskapet (jfr. allmennaksjeloven 6-12) Styrets tilsynsansvar (jfr. allmennaksjeloven 6-13)

Styrets forvaltning av selskapet (jfr. allmennaksjeloven 6-12) Styrets tilsynsansvar (jfr. allmennaksjeloven 6-13) INSTRUKS FOR STYRET OG DAGLIG LEDER I MOELVEN INDUSTRIER ASA, foretaksnr. 914348803 Gjeldende fra styremøte 27. januar 2015. Formålet med styreinstruksen er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver

Detaljer

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK HMS-DAG BERGEN 2010 Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK v/arild I. Søland - IBU for Elbjørg Gui Standal FOREDRAGET ER UTVIKLET

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Det gode styrearbeidet og kjennetegn ved den gode styrelederen. ved Nils Magne Larsen, Handelshøgskolen i Tromsø / Høgskolen i Harstad

Det gode styrearbeidet og kjennetegn ved den gode styrelederen. ved Nils Magne Larsen, Handelshøgskolen i Tromsø / Høgskolen i Harstad Det gode styrearbeidet og kjennetegn ved den gode styrelederen ved Nils Magne Larsen, Handelshøgskolen i Tromsø / Høgskolen i Harstad Hva gjør meg delvis kvalifisert til å si noen om dette temaet Lang

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Hva er risikovurdering?

Hva er risikovurdering? DLE-konferansen 2011 Color Fantasy 13.-15. september Hva er risikovurdering? Sjefingeniør Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg 1 Risiko 2 Hva er egentlig risiko? Risiko kan defineres som den fare eller

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012)

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012) 1. Generelt INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012) (1) Denne styreinstruksen er vedtatt og sist endret av styret i Statoil ASA 5. september

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) med de krav som

Detaljer

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR)

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) 1. Formål AIRs vedtekters 16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar

Detaljer

Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen.

Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen. Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen. Januar 2014 1 Praktisk informasjon Formål: Målgruppe Igangsatt ifm NARFs strategiprosess,

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra 2000 23 år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58

Detaljer

Oddvar Lavik. Profesjonell styring av de lokale rådgivingsenhetene. Tid: 9. november 2009. Tlf. 9074 5909 e-mail: ol@ddgconsult.no

Oddvar Lavik. Profesjonell styring av de lokale rådgivingsenhetene. Tid: 9. november 2009. Tlf. 9074 5909 e-mail: ol@ddgconsult.no Oddvar Lavik Tlf. 9074 5909 e-mail: ol@ddgconsult.no Tema: Profesjonell styring av de lokale rådgivingsenhetene Tid: 9. november 2009 Oddvar Lavik Styrekonsulent DDGConsult as 55 år, gift og bosatt i Drammen

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet HF den 28. februar 2011 1. FORMÅL MED INSTRUKSEN... 3 2. VIRKSOMHETENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE... 3 3. STYRETS OPPGAVER

Detaljer

Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring

Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring Student: Geir Graff-Kallevåg Dato: 21.04.2010 Antall sider (eks. forside): 8 Innhold Innledning... 2 Teori... 2 A) Kort analyse

Detaljer

14/52 Godkjenning av saksliste og innkalling. Saksliste og innkalling ble godkjent.

14/52 Godkjenning av saksliste og innkalling. Saksliste og innkalling ble godkjent. Styret for Iris Salten IKS MØTEPROTOKOLL - styremøte 6/2014 År 2014, torsdag 9, og fredag 10. oktober holdt styret i Iris Salten IKS møte på Georg Hotel i Edinburgh etter forutgående innkalling. Deltakere:

Detaljer

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Innhold: 1 Formål med instruksen...3 2 Virksomhetens formål...3 3 Styrets ansvar...3 3.1 Overordnet ansvar...3 3.2. Samfunnsansvar...3 3.3. Forvaltningsansvar...3

Detaljer

Intern revisjon på Oslo Børs VPS

Intern revisjon på Oslo Børs VPS Intern revisjon på Oslo Børs VPS Reidar Døli Internrevisor Konsern 6. januar 6 DFØ Statlig nettverk Konsernet Oslo Børs VPS Etablert i 7 etter fusjon mellom VPS og Oslo Børs Totalt ca 3 ansatte Hovedtall

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Til Styret i Norges Seilforbund Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 19. september 2012

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREINSTRUKS STYREVEDTAK I HELGELANDSSYKEHUSET 07.03.02 STYREINSTRUKS 07.03.02 SIDE 1 AV 8 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Tema: Internkontroll. Styrets risiko- og kontrolloppfølging: de nye EU-kravene?

Tema: Internkontroll. Styrets risiko- og kontrolloppfølging: de nye EU-kravene? Tema: Internkontroll Styrets risiko- og kontrolloppfølging: Hva er status etter de nye EU-kravene? Frem til sommeren 2008 regulerte allmennaksjeloven, regnskapsloven og Norsk Anbefaling for Eierstyring

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Direktøren Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Saksbehandler: Svein Blix Saksnr.: 2010/1702 Dato: 08.12.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Spørreskjema

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Ny bransjeanbefaling om styrearbeid i fondsforvaltningsselskaper

Ny bransjeanbefaling om styrearbeid i fondsforvaltningsselskaper Ny bransjeanbefaling om styrearbeid i fondsforvaltningsselskaper 24. august 2015 Bernt S. Zakariassen Verdipapirfondenes forening Bransjeanbefaling om andelseiervalgte styremedlemmer (2002) erstattes nå

Detaljer

SAMSPILL I MEDLEMSDEMOKRATIET

SAMSPILL I MEDLEMSDEMOKRATIET SAMSPILL I MEDLEMSDEMOKRATIET DISPOSISJON: STYRETS SAMSPILL MED MEDLEMSDEMOKRATIET Organisasjonshierarkiet og jussen Organisasjonskulturen Foreningsretten er ulovfestet Aksjeloven gjelder analogisk for

Detaljer

Styret skal styre! Finnsnes, John-Tore Berntsen. Partner KPMG

Styret skal styre! Finnsnes, John-Tore Berntsen. Partner KPMG Styret skal styre! Finnsnes, 21.11.2011 John-Tore Berntsen Partner KPMG Innledning Målsettinger med presentasjonen Skape bedre forståelse for hva som er styrets arbeidsoppgaver iht. aksjelovens krav Bidra

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle i styrer. Kursleder : Astri Liland

Tillitsvalgtes rolle i styrer. Kursleder : Astri Liland Tillitsvalgtes rolle i styrer Kursleder : Astri Liland Hvorfor er du valgt inn? Aldri glemme hvorfor du sitter i et styre eller komitéen. Glem aldri hvem du representerer! Å være tillitsvalgt er en 24/7

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016 RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING Skandiabanken ASA Godkjent av styret 10. mai 2016 Dette dokumentet er vedtatt for å sikre at Skandiabanken ASA ( «Selskapet», og sammen med sine konsoliderte datterselskaper

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til skoleansvarlig i fylkeskommunen Som nevnt så omhandler denne spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Noe går galt mitt eller ditt ansvar?

Noe går galt mitt eller ditt ansvar? Noe går galt mitt eller ditt ansvar? Rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styre og daglig leder i fondsforvaltningsselskaper Verdipapirfondenes Forening 24. august 2015 Cecilie Kvalheim og Arne Didrik

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Styrearbeid i regionale helseforetak

Styrearbeid i regionale helseforetak Veiledning Styrearbeid i regionale helseforetak God rolleforståelse og god rolleutøvelse Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i regionale helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes

Detaljer