TRE OMPROFILERINGSPROSJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRE OMPROFILERINGSPROSJEKTER"

Transkript

1 foredrag TRE OMPROFILERINGSPROSJEKTER VISKOM-MESSEN 2002 GARDERMOEN 14. MARS 2002

2 De siste ti årene har offentlige og private interesser fokusert mye på omgivelsesestetikk generelt og utendørs skilt og reklame spesielt. I forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 samarbeidet kommunen med private tiltakshavere og næringslivet med gode resultater, og Oslo kommune gjennomførte et eget reklameprosjekt midt på 90-tallet.. Disse tiltakene ble gjennomført med "velsignelse" under daværende kulturminister Åse Klevelands store fanesak, Kulturmeldingen. I forlengelsen av denne ble det videre utarbeidet en rekke lokale veiledere og retningslinjer for oppsetting av skilt og reklame, både med utgangspunkt i plan- og bygningsloven og veiloven. Samtidig er også reklameparagrafene i begge disse lovene revidert og innskjerpet. I løpet av disse årene har næringslivet blitt utsatt for nye krav til effektivitet og økende konkurranse, der visuell merkevarebygging stadig blir viktigere. Som et resultat av dette har mange firmaer og virksomheter foretatt ansiktsløftinger av sin visuelle profil, eller forandret navn med ny grafisk profil, eller corporate identity som det heter på godt norsk. Det kan fastslås at næringslivet efterhvert har fått større forståelse for myndighetenes engasjement og skjerpede krav, og at en del bedrifter ser på kvalitet og raffinement som et konkurransefortrinn når produkter og foretak skal markedsføres ut mot og i det offentlige rom. I det følgende skal jeg se nærmere på tre omprofileringsprosjekter med ulike innfallsvinkler til og forståelse for hvorledes estetikk i det offentlige rom er ivaretatt, både m h t prosessene og resultatene. Det første er de to prosjektene til Sparebanken NOR og Gjensidige NOR. Det andre er K-bank og Nordea, og det siste er Forbrukersamvirkets navneskifte til Coop med tilhørende omprofilering. 1A. SPAREBANKEN NOR På begynnelsen av 90-tallet profilerte Sparebanken NOR (1) seg i det offentlige rom med fasadeskilt med en flerfarvet logo på hvit bakgrunn, oftest som lange bånd (2, 3) av og til helt uleselig (4). En mer moderne og lettlest logo sammen med et komplett designprogram var ønskelig, og det engelske designbyrået Allen International ble valgt til å forestå den omfattende omprofileringen (5). PROSESSEN Designbyrået anså seg nok ferdig med oppgaven ved å overlate designhåndboken til banken. Heldigvis kunne årvåkne skiltfirmaer advare banken om at Allens forslag om lyskasser og skiltbånd neppe ville få bygningsmyndighetenes tillatelser, i hvert fall ikke i Oslo. En lydhør bankledelse sendte følgelig hele pakken i retur for modifisering. Ved neste forsøk ble Plan- og bygningsetaten i Oslo innkalt for å vurdere og kommentere de nye løsningene. Det førte til et fruktbart og konstruktivt samarbeid mellom banken, den valgte skiltleverandøren, ElektroVakuum, og etaten, både m h t selve prosessen og det ferdige resultatet (med utstrakt bruk av utskårne bokstaver rett på fasaden). Bankledelsen var innstilt på at det offentliges nye krav til estetikk i det offentlige rom skulle tilfredsstilles, og la stor vekt på aktiv deltagelse fra bygningsmyndighetene. I eftertid kan man si at selve den formelle prosessen slik jeg opplevde den i Oslo var den mest vellykkede delen av prosjektet. Gjennom felles befaringer ble skiltplasseringer, størrelser og spesielle arkitektoniske hensyn grundig vurdert, slik at løsningene var gitt og avtalt i forkant av byggemeldingene. Gjensidig tillit tilsa at skilt- og profilelementer på en slik bakgrunn kunne produseres og monteres før tillatelse var innhentet, forutsatt at eventuelle naboprotester eller andre spesielle forhold ville respekteres og være gjenstand for mulige forandringer i eftertid. Dette var helt grunnleggende for at en stram tidsplan kunne overholdes. Prosessen ble avsluttet ved gjennomføringen av felles befaringer av alle bankens filialer i Oslo, behovet for småjusteringer ble avtalt og senere utført. Søknadene var alle basert på as-built -dokumentasjon, og var således enkle for etaten å ta stilling til. VisKom0315.doc side. 2

3 FAGLIGE VURDERINGER Skiltelementene besto av fasadeskilt med NOR i neon profil 5 spesial med burgunderrød frontfolie over fremstukket klar akryl på natureloksert aluminiumsarg (6), enkle uthengsskilt, profilert minibankautomat (7) og pyloner (som erstatning for vindusdekor) (8), enten frittstående eller inntil fasaden i forbindelse med inngangen, der det var mulig. At det endelige resultatet ikke helt levet opp til forventningene skyldes i hovedsak to faktorer: selve logoen og manglende styring i utførelsesfasen. Som dere kjenner til besto logoen av navnet NOR i versaler, med Sparebanken som små maur løpende over. Logoen ble på denne måten relativ kort og høy, noe som medførte at bokstavene ble unødvendig små på fasader, der disse ikke tillot mer enn cm høye skilt. Igjen opplevet man et designbyrå som hadde tegnet en brukbar logo for et visittkort og brevark, uten å ha nok kunnskap om fasadeskilt, norske forhold og norsk byarkitektur. På Solli Plass filialen i Oslo var dette så påfallende, at man bestemte seg for å fravike logoen og sidestille navnene (9). Efter grundig testing valgte designbyrået og bankledelsen burgunderrødt som bærende farve i den totale profileringen, dette for å fokusere mer på bedriftskundene enn personkundene. Banken er i dag fremdeles fornøyd med dette strategivalget, men det må kunne konstateres at burgunderrødt slett ikke er en spesielt profilerende farve i et urbant miljø, ofte med mørke vegger som bakgrunn (10). Derfor ble en omvendt løsning fremtvunget, og en god del lysskilt ble således levert med gjennomlyst, hvit profil 5 (11), eventuelt på burgunder plate, der dette ble tillatt. Forskjellen på bokstavstørrelsene medførte også et annet problem, nemlig at ønsket om neonbelysning i de fleste tilfellene kunne utføres bare for de største bokstavene. Om natten var det således bare NOR som lyste. Var dette tilsiktet fra designbyråets side, tro? (Bruk av dioder ville ha løst dette problemet. Det ville ha blitt en dyrere investering, men ha redusert driftsutgiftene betraktelig). Det totale inntrykket ble ytterligere skjemmet av at minibankene var tiltenkt en rolle som eget designelement, og ofte fremsto som store og synlige fasadeelementer uten særlig tanke på bygningsintegrering. Elektrikernes ukritiske bruk av hvite ledninger og koblingsbokser (12), ofte med lange strekk, der det ikke var gjort noen forsøk på å skjule eller integrere installasjonene ga det siste synlige beviset for et prosjekt som åpenbart manglet en overgripende prosjektledelse eller kvalitetssikring, fra designstadiet, via skiltleveransen til elektrikernes herjinger (13). Andre omprofileringsprosjekter viser at dette dessverre er en vanlig praksis. 1B. GJENSIDIGE NOR For et par år siden var det igjen tid for omskilting, i og med sammenslåingen av Sparebanken NOR og Gjensidige Forsikring. Med hjelp av Annisdahl, Sand og partnere ble de to logoene smeltet sammen til en ny, der Gjensidige-vekteren er beholdt og lagt til NOR s gamle logo sammen med burgunderfarven til Allen International (14). Det er ikke mye jeg kan si om selve prosessen, men logoen slik den brukes på fasadene bør kommenteres. FAGLIGE VURDERINGER Det nye skiltprogrammet gjenspeiler for så vidt en trend som går mot færre og mindre skilt, en utførelse basert på grafiske designeres knappefilosofi, knappelignende, farverike flater med minst mulig tekst eller symboler, ofte med høy kvalitet på enkeltelementene. Så også i dette tilfellet. Som fasadeskilt er logo og bokstaver skåret ut i burgunderrødt metall, distansert og plassert på en lyskasse med front i børstet rustfritt stål (15). I seg selv er utførelsen riktig fornem og diskret nedtonet. På nye skilt er metallplaten erstattet med akrylutstikk med burgunderfront og klare sarger. Uthengsskiltene har tilsvarende utførelse (16). Til sammen gjør disse elementene lite av seg, men tilfører heller ikke fasadene spesielle kvali- VisKom0315.doc side. 3

4 teter. Skiltelementene brukes temmelig ukritisk på ulike bygg uten særlig tanke for bygningstilpasning (17), og representerer slik sett et tilbakeskritt i forhold til kravene til fasadetilpasning. Det virker som designeren har hatt innvendige skilt i tankene, og det kan vel ikke ha vært oppdragsgivers hensikter? Hovedproblemet består i at man tydeligvis ikke har lært nok fra den forrige omprofileringen (18). Resultatet er således blitt at alle bokstavene er blitt redusert, både på grunn av likestillingen mellom selskapsnavnene, fordi navnene ikke er satt efter hverandre (hvilket kunne ha øket størrelsen på dem betraktelig), og fordi de til alt overmål er montert på en plate som blir nok et begrensende element, istedenfor å plassere bokstavene rett på fasaden og beholde den som begrensende faktor. På detaljnivå er den overordnede styringen tydeligvis unndratt overordnet kontroll, hvilket viser sviktende ansvarsforhold og et noe uferdig og lurvete resultat (19). Disse bevisste valgene har medført en forbløffende anonymisering av bankfilialene og en ganske usynlig merkevare slik den fremstår i og ut mot det offentlige rom (20). Sett i lys av myndighetenes ønske om og kamp for økt forståelse av estetikk i det offentlige rom, var dette slett ikke meningen: det ligger en betydelig større merkevare og eksponering i bakerens vakre uthengsskilt (21). Noe av det tapte er søkt tatt igjen gjennom bruken av støyende minibanker og søyler ved inngangspartiene fra forrige omprofilering (22), men disse oppfattes vel helst som en vinrød informasjonssøyle enn profilering av banken eller bankfilialen. I tillegg er noen filialer og hovedkontorer rundt om i landet utstyrt med fasadeskilt i neon, noe man kanskje burde ha valgt i langt flere tilfeller (23). 2A. K-BANK En annen bankgigant som har gjennomgått ansiktsløftinger de siste årene er Kreditkassen/K-bank. Den gammelmodige profilen med dystre, blågrå skiltbånd med gjennomlyste bokstaver (1) var midt på 90-tallet overmodent for modernisering, og den nye profilen med nytt navn, K-bank, ble utformet av GRID strategisk design (2). PROSESSEN I løpet av designprosessen ble Plan- og bygningsetaten i Oslo vist tegninger og prototyper på skiltelementene for å kunne komme med nyttige innspill i den videre utviklingen av skiltprogrammet. Etaten anbefalte å nedtone bruken av plateskiltene til fordel for en mer rendyrket profil med utskårne bokstaver. Utover dette var elementene av så god kvalitet, at ytterligere kommentarer var unødvendig en omprofilering slik det lå an til ville ikke by på store problemer i Oslo, i hvert fall. På dette tidspunktet var tidsplanen for gjennomføringen ikke avklaret, det ble snakket om et flerårig prosjekt. I tillegg hadde bankledelsen ikke bestemt seg for skiltleverandør. I en slik situasjon anbefalte Oslo kommune at designkontoret søkte om rammetillatelser for alle de aktuelle adressene, en prosess som kunne ta relativt lang tid, avhenging av de forskjellige kommunene. En fremtidig skiltleverandør kunne så søke om igangsettingstillatelse, noe som vanligvis kan skje i løpet av en uke eller to. Dette var hverken GRID eller banken interessert i, og hele registrerings- og søkeprosessen ble efterhvert overlatt Focus Neon som skiltleverandør. FAGLIGE VURDERINGER Det bærende elementet var en godt synlig, knall rød K, efterfulgt av funksjonstekst (bank, minibank, osv) i børstet rustfritt stål eller hvit akryl. Fasadeskiltene besto i hovedsak av innvendig belyst, konturskåren logo/utskårne bokstaver rett på fasaden, mens de samme elementene montert på blå bakplate signaliserte inngangspartiet (3). Et enkelt uthengsskilt (4) i VisKom0315.doc side. 4

5 samme utførelse og et litt for stort skilt over minibanken (5) utgjorde resten av hovedskiltelementene. Logoen var svært vellykket. Den røde K-en var lett synlig, både grafisk og i det offentlige rom uten å virke glorete, og logoen egnet seg dessuten godt som fasadeskilt (6). Fasadeskiltenes beskjedne størrelse og bokstavenes slanke profil stilte store krav til den innvendige belysningen, hvilket ble godt ivaretatt ved å utforme bokstavene i rustfritt stål profil 3 med innvendig, innstøpte dioder, mot spesielt mørke fasader ble fronten gjennomlyst (7), mens K-en ble utformet i formstøpt akryl med innvendige, små lysstoffrør. 2B. NORDEA K-banklogoen ble utviklet omtrent samtidig som Storebrand var aktuell i en større sammenslåing og også gjennomgikk en ansiktsløfting. Også her var det GRID strategisk design som var prosjekterende, og de to logoene hadde klare fellestrekk. Ikke lenge efter at fusjonen havarerte, ble det klart at nordiske Nordea overtok K-bank og ble Nordens største bank. Ny omprofilering var nødvendig, og denne gang gikk oppdraget til engelske Landor (8). PROSESSEN Et par dager efter at sammenslåingen ble offentliggjort, tok jeg kontakt med banken for å vurdere den videre prosessen og behovet for eventuell bistand. Jeg fikk gitt mine synspunkter, men det viste seg at de viktigste beslutningene omkring hele skiltprogrammet allerede var tatt, og at feilene som var begått var irreversible. Prosjektets fremdrift åpnet ikke rom for ytterligere konsulentbistand, og den videre gjennomføringen ble gitt til Focus Neon. FAGLIGE VURDERINGER Selve logoen består av mellomblå bokstaver efterfulgt av et symbol i samme farve, ganske enkelt og tilsynelatende lettlest både på trykk og som fasadeskilt. Denne logoen er overført til fasadeskilt ved konturskårne, innvendig belyste diodebokstaver montert på en melkehvit glassplate som opplyses av bokstavene (9). I overkant av glassplaten er det montert en buet, eloksert profil inn mot veggen. Uthengsskiltene (10) har hovedsaklig samme oppbygning som glass-skiltene med innvendig belyste diodebokstaver på melkehvit glassplate, og holdes på plass av en eloksert brakett som også fester skiltet til vegg. Skiltelementenes antall er ytterligere redusert (11), og de er plassert på en slik måte at bankfilialens totale fasadelengde blir markert, m a o uthengsskiltet så langt til venstre som mulig, og fasadeskiltet så langt til høyre som mulig på fasadene. Andre dekorelementer er få, og det er gjort relativt lite ut av minibankene (12). I hovedsak benyttes disse elementene på alt fra trehus til murgårder uten særlig tanke for bygningstilpasning, selv om bokstavene og logoen på noen filialer er festet med avstandsstykker uten glassplaten - rett på fasadene (13). Resultatet er blitt temmelig merkelig, og et betydelig tilbakeskritt i f h t K-bankprogrammet. Uthengsskiltet anser jeg som det mest vellykkede, enkelt og nett og med høy kvalitet. Jeg er usikker på hva intensjonene bak fasadeskiltene har vært. I seg selv fremstår de som flotte skilt i høy kvalitet, godt egnet for en skiltleverandørs utstillingsrom (14). Listen i overkant (15) har både en praktisk funksjon ved at den skjuler elektronikken og en nokså uforståelig formal funksjon, som svekker opplevelsen av glassets iboende letthet og transparens, egenskaper som dessverre blir ødelagt ved helt umotivert å gjøre glasset melkehvitt. Det hele gir visse assosiasjoner tilbake til akryllysekassenes tid (16), om enn med en langt høyere kvalitet og prisklasse, naturligvis. At bokstavene er montert på glassplaten medfører nok en gang at bokstavene er blitt mindre enn helt nødvendig og således er vanskelig å lese på gateplan (17) og i større byrom (18). Denne typen fasadeskilt virker mer som en VisKom0315.doc side. 5

6 designgimmick her burde designkontoret heller ha brukt ressurser og kompetanse på å utvikle fasadeskilt som kunne fungere både på dag- og nattid for eksempel ved å rendyrke bokstaver rett på fasaden i positive og negative varianter avhengig av fasadenes beskaffenhet blått er jo som vi vet ikke en helt uproblematisk farve på fasadebokstaver (19). Designkravene til plasseringen medfører ofte at uthengsskiltene kommer for tett opp mot byggets ytterkanter (20), der hjørnene er spesielt viktige å unngå, mens fasadeskiltenes plassering sjelden har noe med inngangspartiet å gjøre i det hele tatt. Ikke til mye hjelp der inngangsdøren ellers er nokså anonym (21). Skiltprogrammene til Gjensidige NOR og Nordea (22) kan i korthet oppsummeres som kostbare, polerte designøvelser med forseggjorte, anonyme dekorelementer uten særlig omtanke for eller hensyn til bygningene som skiltene er en del av, eller det offentlige rom de skal forholde seg til, og uten å ha den nødvendige tyngden og evnen til å overbringe et informativt budskap til omgivelsene. Nok en gang har grafiske designere lekt seg med grafiske elementer på papiret og trodd at man ved å forstørre visittkortlogoen med 50 får et like velegnet fasadeskilt. 3. COOP På vårparten 2000 ble det bestemt å slå sammen de nordiske samvirkelagene til en slagkraftig organisasjon under betegnelse Coop (1). I Norge resulterte det i det største omskiltingsprosjektet til nå, med et budsjett på over 200 mill. kr. Efter flere år med samvirkelagenes nærmest ubotelige herjinger med det offentlige rom med påfølgende kritikk fra bl a Norsk Form var konsernledelsen i Forbrukersamvirket moden for å rette opp noe av det frynsede ryktet: Hamskiftet 2000 så dagens lys. Prosjektet hadde som uttalt ønske at myndighetenes krav til estetikk i det offentlige rom hva gjaldt skilt og reklame skulle tilfredsstilles med god margin, og alle nødvendige tillatelser skulle innhentes under prosessen. Prosjektet ble satt i gang ved at man besluttet å gå bort fra de kjedenes forskjellige logoer og skiltprogrammer til en felles masterbrandstrategi, der kjedene skulle underlegges en felles visuell profil og logo. Det danske byrået Reklametjenesten stod for utviklingen av logoen og butikkenes individuelle profilprogrammer. Med i prosjektteamet var også firmaet Depro Design, nå Front Kommunikasjon, for å foreta registreringer, fotomanipulasjoner og prosjektering. Midt på sommeren var man kommet såpass langt at man ønsket å invitere Forbrukersamvirkets kraftigste kritiker, Norsk Form, med i prosjektgruppen som kvalitetssikrer av og garantist for resultatet, lobbyist inn mot kommunene og faglig rådgiver. De kommersielle, visuelle virkemidlene man fra nå av skulle ta i bruk var av en slik karakter, at Peter Butenschøn i en introduksjonsbrosjyre kunne skrive: Når Forbrukersamvirket nå vil samle alle sine virksomheter innenfor en enhetlig profil og samtidig dempe bruken av grafiske virkemidler på fasadene er dette et svært viktig tegn på at den visuelle kulturen er i god utvikling i Norge. Lyskasser og store skiltflater erstattes nå av bokstaver som plasseres rett på veggen, slik at husets arkitektur kan tas vare på og fortsatt får leve bakom. Fargene og lysbruken dempes til et behagelig og diskret nivå. Dersom dette visuelle programmet gjennomføres slik det er planlagt, vil det gi en vesentlig kvalitetshevning i det offentlige rom. PROSESSEN Det første som måtte avklares den sommeren var om den planlagte fremdriftsplanen kunne holdes. Første del av Hamskiftet innebar en total omprofilering av de to kjedene Mega og Prix, i overkant av 400 butikker, innen høsten 2000, med Obs! og S-marked-kjedene første del av 2001, mens omprofileringen av de 10 faghandlene var litt mer uviss. VisKom0315.doc side. 6

7 Det var som nevnt et ønske fra konsernledelsen om at norsk lov skulle følges til punkt og prikke. Samtidig sto det helt klart at å få gjennomført en komplett saksbehandling av over 400 søknader i løpet av fire måneder var utenkelig, slik at det ble besluttet å få kommunene med på en prosess lik den man benyttet for Sparebanken NOR og HydroTexacoomprofileringene, nemlig gjennom dialog med kommunene oppnå samarbeid og aksept for prinsippløsninger og en prosess hvor kommunene kunne komme med innspill, samtidig som skiltene ble produsert og montert parallelt med søknadsinnlevering og kommunal behandling. Dette forutsatte naturligvis at tiltakshaver kunne risikere forandringer i efterkant, hvis naboprotester eller bygningsmyndighetenes vurderinger skulle tilsi det. På denne bakgrunn ble samtlige kommuner med Prix og Mega-butikker tilskrevet, forslaget til prosess ble beskrevet, og en brosjyre som viste omfanget av og prinsippene for omprofileringene ble utarbeidet. I brevet ble det bl a nevnt at Omprofileringen innebærer fjerning av alle eksisterende skilt- og reklameinnretninger på de aktuelle butikkene, og oppføring av enkle, innvendig eller utvendig belyste fasadeskilt med utskårne, frittstående bokstaver og forsiktig vindusfoliering. Det fremlagte materialet tyder så langt på at omprofileringen vil føre til en nødvendig og markant nedtoning av de kommersielle virkemidlene, og et positivt bidrag til og en merkbar kvalitetshevning av det offentlige rom, Det ble også tatt initiativ til å besøke de største kommunene for å drøfte både prosessen og selve omprofileringen for på den måten å kunne foreta eventuelle korrigeringer før produksjon og montasje. Bærum, Sandnes, Trondheim og Bergen ble besøkt, mens Oslo klarte å rote bort henvendelsen. For ca 30 kommuners vedkommende ble brevet fulgt opp med en telefonhenvendelse for å få en bekreftelse på at prosessen kunne fortsette. Samtidig valgte tiltakshaveren to skiltleverandører, Svenil og Elektrovakuum til å forestå selve søknadsprosessen og omskiltingen, en formidabel jobb som la beslag på store produksjonsressurser i hele Europa. Sent på høsten 2000 ble den nye designprofilen lansert og omskiltingen iverksatt. Noen kommuner ga byggetillatelse bare basert på sommerens henvendelse, og i de aller fleste andre tilfellene ble byggetillatelse gitt prompte eller i efterkant uten store problemer. Et fåtall kommuner trengte litt spesialbehandling før tillatelse ble gitt. Til tross for at flere kommuner enten ikke skjønte eller hadde innvendinger av prinsipiell art til prosessen må konklusjonen være at denne delen av omprofileringen gikk ganske smertefritt, og flere kommuner ga uttrykk for stor tilfredshet med det som hadde skjedd. FAGLIGE VURDERINGER Da Norsk Form ble koblet inn i prosessen, jobbet man ut fra følgende premisser: En temmelig ferdig utviklet logo bestående av masterbrandingen Coop med store bokstaver over kjedenavnet med mindre bokstaver i forholdet 60/40 eller 70/30. Farven var mellomblå front med lyseblå kontur eller sarg, og dag- og nattvirkningen skulle være så lik som mulig (2). Logoen ble foreslått overført til fasadeskilt bestående av utskårne bokstaver, enten eskelokk, eventuell med spotbelysning, eller neon for de litt større skiltene. Færre skiltelementer enn tidligere (3 4). Fjerning av all eksisterende skilt og reklame (5). Mer nøytral og mindre omfangsrik vindusdekor (6). Det var ikke tatt stilling til uthengsskilt eller frittstående skilt eller pyloner. Skilt som viser åpningstider var ikke påtenkt. Som vist ville håndteringen av et slikt skiltprogram bety en dramatisk kvalitetshevning. Allikevel var programmet fullt av en rekke, ganske uopprettelige feil, og disse ble påpekt både fra konsulentene og skiltleverandørene så snart de dukket opp. VisKom0315.doc side. 7

8 Selve logoen har samme svakheter som Sparebanken NOR-logoen, med et kort navn i store bokstaver, sammenstilt med et underliggende navn med betydelig mindre bokstaver: Dette skapte naturligvis problemer med både plasseringen av skiltene i forhold til gesimser, fasadebånd (7), osv. I en rekke tilfeller ble skiltene tvunget til å bli ganske små, noe som igjen gjorde bruk av neonløsninger vanskelig. Enkelte steder møtte man kommunale innsigelser når skiltene måtte stikke litt over gesims (8), der de tidligere hadde ligget innenfor gesimshøyden. Farvevalget (9) og kravet om lik dag- og nattvirkning (10) ble en katastrofe. Samtlige konsulenter varslet om dette i god tid før produksjonsstart. Først efter at protestene også rant inn fra butikksjefene blå skilt mot mørke fasader eller mørk himmel viste seg å være ganske usynlig (11), og helt uten den markedsføringsverdien de var blitt forespeilet (12) ble det foretatt justeringer i form av en lys blå kant rundt bokstavene (13). I noen få tilfeller ble det valgt å bruke en negativ løsning, der bokstavfrontene er hvite. Prosjektrådgiverne oppnådde å få åpningstidene i - og med - samme høyde som underskiltet, men utførelsen ble annerledes: sargen ble søyfet (14), farven ble merkbart forskjellig, og man valgte ikke å bruke neon, der hovedskiltet hadde slik utførelse, men uforståelig nok belyse det med spot er (15). Resultatet taler for seg selv. Utpå høsten ble det klart at konsulentfirmaet Reklametjeneste følte sterkt behov for å kompensere manglende trøkk i fasadeskiltingen med hardtslående vindusfoliering det var her de fire butikk-kjedene virkelig skulle markere seg og sin profil: Prix skulle fortsatt være gult og fikk brede, gule vindusfelt med sirkler (16), Mega skulle ha en grønn profil (17), Obs! skulle fortsatt være blå, og Marked hjemmekoselig rød og hvit (18). Resultatet er blitt at vindusfolieringen spesielt for Prix og Marked fullstendig slår ut fasadeskiltingen og gjør helheten ubalansert og masterbrandstrategien nokså usynlig (19). Konsulentenes råd om å åpne butikkene ble ikke tillagt vekt, slik at mange fasader fremstår som ugjennomtrengelige, lukkede bastioner (20) som hverken ønsker publikum velkommen eller tar hensyn til arkitektur og det offentlige rom (21). Tilleggselementer som flagg, vimpler, reklame, tilbudsplakater, løsfotreklame, søppelbøtter, osv., som ifølge intensjonene skulle fjernes og ryddes opp i, dukket opp igjen, riktignok i ny og tidsriktig drakt, men like heseblesende som tidligere (22). På utførelses- og montasjesiden kan man legge merke til at ulakkerte stativer (23) ofte gjør svært mye av seg og synes bedre enn skiltene de skal holde oppe. Lakkering av stativene ble spesifisert av Coop, men er ikke blitt godt nok fulgt opp slik jeg har kunnet registrere her på Østlandet. Ansvarsforholdet er videre blitt forkludret ved at ferdigstillelsen i noen tilfeller skulle overlates de enkelte butikkene, og at ElektroVakuum nå er ute av prosjektet. En rekke skilt er utformet i 2 x 19 mm limt Ceumacell. Mange av disse er montert ved å skru dem rett inn i fasaden fra forsiden, og mindre enn et år efter begynner skruehodene å synes i overflaten (24). Her har skiltleverandøren åpenbart hatt behov for å spare på monteringsutgiftene. Resultatet er sørgelig! Deler av skiltbransjen har kritisert og hengt ut selve gjennomføringen og en rekke av resultatene i Hamskiftet 2000, bl a ved å hevde at lokale skiltleverandører burde ha fått oppdraget med produksjon og montasje (hvis jeg kan tolke kritikken riktig). Nok en grunn for at resultatet ikke helt svarer til intensjonene skyldes konsernledelsens ensidige fokusering på fremdriften. Til tross for gode hensikter og romslig budsjett er det hoppet bukk over viktige deler i prosjekteringsfasen, f eks byggingen av en fullskala butikkfasade, og mange beslutninger av faglig art ble tatt ut fra fremdriftsmessige forutsetninger alene. Til tross for denne knusende kritikken, vil jeg si at prosjektet har mange positive trekk, og resultatene har i mange tilfeller resultert i en merkbar kvalitetshevning, spesielt ved at en stor og synlig aktør fikk satt fokus på estetikk i det offentlige rom, og sin egen rolle i og ansvar for utformningen av det. At de utførende skiltleverandørene faktisk klarte å gjen- VisKom0315.doc side. 8

9 nomføre prosjektet er i seg selv godt gjort, spesielt bør kanskje Svenil s innsats og bidrag fremheves! Jeg tør ikke tenke på hva slags prosjekt det hadde blitt hvis hver butikk skulle ha sin lokale skiltleverandør til å tolke premissene og levere rett produkt til avtalt tid. Som dessert - og toppen av kransekaken - spanderte Coop Norge til og med et helt spesielt flott og forseggjort fasadeskilt til hovedkontoret i Oslo (25). 4. OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER Felles for de fem beskrevne omprofileringsprosjektene kanskje med unntak av K-bankprosjektet - er at de alle innehar en eller flere av de følgende ankepunktene: Grafiske designere har ofte for liten kunnskap om og respekt for arkitektur, det offentlige rom og grafiske virkemidler som egne elementer i og ut mot det offentlige rom. Corporate Identity-prosjekter er ofte organisert slik at en flerfaglig tilnærming utelukkes, ved at konsernledelsen etablerer vanntette skott mellom yrkesgrupper og faglige bidragsytere. Samtidig finnes det ingen overordnet fagperson som følger hele prosjektet fra unnfangelse, premissdefinering, prosjektering, utførelse, ferdigstillelse og oppfølging under bruk. Dette skaper ansvarspulverisering, dårlige løsninger, fravær av helhetstenkning og manglende kvalitetssikring. For å lære noe av disse tre eksemplene, vil jeg trekke frem følgende: Slike prosjekter er kostbare og ressurskrevende. De er viktige for bedriften og påvirker det offentlige rom. Forståelsen og respekten for de kommersielle virkemidlene i det offentlige rom må økes blant alle aktuelle aktørene, inkludert arkitekter og kommunale saksbehandlere. Kommunene må sikres deltagelse og innflytelse over prosessen og resultatet. Konsernansvarlig må sette realistiske fremdriftsplaner som sikrer faglig gjennomprøving av prosjektet. For å sikre at det faglige resultatet blir som ønsket ikke bare den tekniske gjennomføringen av prosjektet må det avsettes nok ressurser til prosjektet for å sikre en faglig kontinuitet i de ulike prosjektfasene, en faglig kvalitetssikring av delprosessene og samkjøringen av de ulike aktørene og prosessene. Midler må settes av for å sikre løpende kontroll med bruken av profilprogrammet. Moderne designprogrammer er efterhvert blitt omfattende og kompliserte dokumenter og krever faglig kompetanse for å brukes slik de er tenkt. Økt faglig kompetanse og oppfølging på lokalplan synes derfor å være påkrevet. VisKom0315.doc side. 9

Norsk Standard NS 3041: 2007 BEGREPER DEFINISJONER. Skilting Veiledning for plassering og detaljer

Norsk Standard NS 3041: 2007 BEGREPER DEFINISJONER. Skilting Veiledning for plassering og detaljer Norsk Standard NS 3041: 2007 Skilting Veiledning for plassering og detaljer BEGREPER OG DEFINISJONER Morten I Kerr er et rådgivningsfirma innen visuell kommunikasjon, bedriftsprofilering og profileringsdesign

Detaljer

BEDRIFTSPROFILERING GRAFISK DESIGN ARKITEKTUR

BEDRIFTSPROFILERING GRAFISK DESIGN ARKITEKTUR foredrag BEDRIFTSPROFILERING GRAFISK DESIGN O G ARKITEKTUR MARKEDSFØRINGSFORENINGEN I OSLO 06.09.2001 0906MFF.doc Hva har virksomheter Veidekke, Citroën, SAS, NSB, YS og CUBUS felles? - jo, følgende: 1.

Detaljer

Den enkelte virksomhet må selv ta kontakt med en leverandør ved bestilling av skilt.

Den enkelte virksomhet må selv ta kontakt med en leverandør ved bestilling av skilt. Designhåndbok for Oslo kommune 10.0 10.0 Skilt - Generelt Skiltprogrammet i Designhåndbok for Oslo kommune omfatter 10.1 Stedsskilt (skilting av kommunens virksomheter og tjenester) 10.2 Opplysningsskilt

Detaljer

Skilting av kommunale bygninger

Skilting av kommunale bygninger Skilting av kommunale bygninger Skilting av kommunale bygninger Bakgrunn Trondheim kommune har utarbeidet en designmanual for grafisk profil, og bruken av den nye profilen er godt implementert i organisasjonen.

Detaljer

Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame?

Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame? Informasjon om skilt Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame? Da bør du lese denne brosjyren! Grenlandstandarden kommuner sammen om enhetlig saksbehandling VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1.

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1. RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107 Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1.2): eksemplene er rotete og lite leselig mtp. virksomheter som

Detaljer

VEDTEKT KUNNGJORT... KAP. 1 1 Formål Formålet med vedtekten er å la utforming av skilt og reklame skje på bygningenes og omgivelsenes premisser slik

VEDTEKT KUNNGJORT... KAP. 1 1 Formål Formålet med vedtekten er å la utforming av skilt og reklame skje på bygningenes og omgivelsenes premisser slik VEDTEKT KUNNGJORT... KAP. 1 1 Formål Formålet med vedtekten er å la utforming av skilt og reklame skje på bygningenes og omgivelsenes premisser slik at de bidrar til estetisk gode og funksjonelle løsninger.

Detaljer

DESIGN OG PROFILERING

DESIGN OG PROFILERING DESIGN OG PROFILERING FORMAT DESIGN Format Design AS har eksistert siden 2002. Vår filosofi er å skape sterke og nyskapende løsninger innen visuell kommunikasjon. Vi utfører alt fra logodesign, webdesign

Detaljer

VEDLEGG 5 UTFYLLENDE REGLER FOR SKILT OG REKLAME

VEDLEGG 5 UTFYLLENDE REGLER FOR SKILT OG REKLAME VEDLEGG 5 UTFYLLENDE REGLER FOR SKILT OG REKLAME 1.0 Generelt 1.1 Denne bestemmelsen har som formål å sikre en estetisk vurdering av det visuelle miljø i de felles omgivelser og offentlige rom i Bergen

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE (revidert pbl 11-9 pkt. 5). (Vedtatt av kommunestyre den 01.12.2010.

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE (revidert pbl 11-9 pkt. 5). (Vedtatt av kommunestyre den 01.12.2010. BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE (revidert pbl 11-9 pkt. 5). (Vedtatt av kommunestyre den 01.12.2010.) Kapittel 1. Formål og definisjoner. 1.1 Bestemmelsene har som formål

Detaljer

Utkast til skiltvedtekter for

Utkast til skiltvedtekter for Balsfjord kommune for framtida Utkast til skiltvedtekter for Balsfjord kommune Gitt av: Dato: Stadfestet av: Dato: Kommunestyret i Balsfjord Kommunestyret i Balsfjord Skiltvedtekter for Balsfjord kommune,

Detaljer

2. Verkeområde Alle skilt- og reklameinnretningar i Voss kommune er omfatta av skiltføresegna, det same gjeld markiser på forretningsbygg.

2. Verkeområde Alle skilt- og reklameinnretningar i Voss kommune er omfatta av skiltføresegna, det same gjeld markiser på forretningsbygg. Føresegner for skilt og reklame i medhald av plan- og bygningsloven 11-9 pkt. 5 jf. 11-1 1. Føremål Føremålet med føresega er å sikra at skilt- og reklameinnretningar i Voss kommune får god estetisk utforming

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg Mars 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD GENERELT 2 FONTER 2 FARGER 2 LOGO 2 HENVISNINGER 2 INNVENDIGE SKILT 3 TEKNISK MERKING 3 DØRSKILT 3 AVDELINGSSKILT 4 MARKERINGSBÅND

Detaljer

Skiltprogram for bibliotekene i Østfold

Skiltprogram for bibliotekene i Østfold Skiltprogram for bibliotekene i Østfold Presentasjon 17.10.2012 OKTAN PoP 1 Innhold: Fasadeskilt...3 Åpningstider...14 Bukkeplakater...17 Vindusdekor/avskjerming...22 Kategoriskilt...28 Alfabetmarkering...34

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg November 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD Generelt 2 Fonter 2 Farger 2 Logo 2 Skilt kombinert med lyd 2 Henvisninger 2 Innvendige skilt 3 Teknisk merking 3 Dørskilt 3 Avdelingsskilt

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida. Skiltvedtekter for. Balsfjord kommune

Balsfjord kommune for framtida. Skiltvedtekter for. Balsfjord kommune Balsfjord kommune for framtida Skiltvedtekter for Balsfjord kommune Gitt av: Dato: Kommunestyret i Balsfjord 16.12.2009 Skiltvedtekter for Balsfjord kommune, Troms.... 3 Kapittel 1. Formål og definisjoner...

Detaljer

T: E: W: side 2

T: E: W:  side 2 side 2 Kontorskilt, økonomimodell Kontorskilt - Økø1 Kontorskilt i moderne tidløs design som passer alle kontormiljøer. Høy kvalitet, skiltene er i aluminium med endestykker i matchende plast. Leveres

Detaljer

Materialleverandørens ansvar i byggesaker. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF

Materialleverandørens ansvar i byggesaker. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF informerer Nr 4-1999 Materialleverandørens ansvar i byggesaker av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF Byggebransjen er i forandring og aktørenes roller endres

Detaljer

Kunsterisk utsmykning av BREEAM-NOR-bygg

Kunsterisk utsmykning av BREEAM-NOR-bygg FORSIDEN SYMBOLET RETNINGSLINJER STANDARDLØSNING KLP FORNEBU S SPESIALTILPASSING Kunsterisk utsmykning av BREEAM-NOR-bygg NGBC kan nå tilby en løsning for kunstnerisk utsmykning av BREEAM-NOR-klassifiserte

Detaljer

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 Melding Arkivkode : E: L42 Saksnr. : 200906656 Til : Kommuneplankomiteen Fra : Bygningssjefen Dato : 27.10.2010 Kopi : Sandnes kommune Byggesak SKILT- OG

Detaljer

1 2 3! }www.forsvarsbygg.no/presserom. Nye skilt på SPILLEREGLER ROLLER VIKTIG

1 2 3! }www.forsvarsbygg.no/presserom. Nye skilt på SPILLEREGLER ROLLER VIKTIG ROLLER Nye skilt på 1 2 3! Jeg er prosjektets overordnede. Jeg har ansvar for å innhente informasjon, sørge for et godkjent budsjett, lage eller anmode innkjøpsordre og være leverandørens kontaktperson.

Detaljer

VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. (OPPHEVELSE AV VEDTEKT GITT TIL BYGNINGSLOVEN AV )

VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. (OPPHEVELSE AV VEDTEKT GITT TIL BYGNINGSLOVEN AV ) 00-0-09 SKILT- OG REKLAMEVEDTEKTER VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. (OPPHEVELSE AV VEDTEKT GITT TIL BYGNINGSLOVEN AV 1965 107.) Veglovens 33 gjelder overordnet disse vedtektene. Kommunen er ansvarlig

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE Brukerveiledning

KRISTIANSAND KOMMUNE Brukerveiledning KRISTIANSAND KOMMUNE Brukerveiledning Spesifikasjoner av utvendig- og innvendig skilting 1 Innledning Denne beskrivelsen er en del av Kristiansand kommunes nye grafiske profil fra 2006, og fremstår som

Detaljer

SKILTING AV SYKKELRUTER

SKILTING AV SYKKELRUTER AV MORTEN I KERR RÅDGIVER, VISUELL KOMMUNIKASJON De siste årene er det blitt etablert en rekke lokale, regionale og nasjonale sykkelruter her i landet. Mange av dem er blitt skiltet med Vegdirektoratets

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET UNIDRAIN GLASSLINE unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg LADE ALLE 80 MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANGRUNNLAG OG TEK FOR FORLENGELSE AV LADESLETTA MIDLERTIDIGE BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/44988 Saksbehandler: Odd Morten Hansen Forslag til vedtak:

Detaljer

KATALOG. www.csnmedia.no

KATALOG. www.csnmedia.no KATALOG www.csnmedia.no OM oss tlf: 22 30 34 00 Enebakkveien 344, 1164 Oslo post@csnmedia.no www.csnmedia.no CSN Media AS leverer skilt, dekor, messe- og displaysystemer, reklameseil, og andre profileringsprodukter.

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Design katalog. Designkonkurranse - Master Hamang - Baerum - Smestad WIDENOJA DESIGN AS

Design katalog. Designkonkurranse - Master Hamang - Baerum - Smestad WIDENOJA DESIGN AS Design katalog Designkonkurranse - Master Hamang - Baerum - Smestad WIDENOJA DESIGN AS 1 Innledning Dagens ledning, som er bygget så tidlig som i 1952, fremstår som gjennomtenkt og godt tilpasset landskapet.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/76 - Alliance Apotek - Skilt/reklame - Nordgata 11 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217 Arkivref: 2010/599 - /1721/19/76

Detaljer

NYTT GRAFISK PROFILPROGRAM FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE

NYTT GRAFISK PROFILPROGRAM FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 11/6145-1 Ark.nr. Saksbehandler: Olav Arne Bjerkelund Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Profilmanual for Hedmark fylkeskommune,

Detaljer

Skilt og reklame Før, nå og i fremtiden. Komite for miljø og byutvikling PW

Skilt og reklame Før, nå og i fremtiden. Komite for miljø og byutvikling PW Skilt og reklame Før, nå og i fremtiden Komite for miljø og byutvikling PW 02.02.2016 Globalisering og lokal identitet 2 Skal vi bry oss? Hvorfor? Hvor mye? Hvordan Noen ganger får vi reaksjoner på skilt

Detaljer

Kommunevåpen og ordførerkjede. Martin Hafsahl

Kommunevåpen og ordførerkjede. Martin Hafsahl Kommunevåpen og ordførerkjede Martin Hafsahl Felles kultur, identitet og symboler (P2) 20.11.2017 Fellesnemnda 01.12.2017 Forutsetninger Intensjonsavtalen: 2.2 a) Kommunevåpen Fellesnemnda nedsetter et

Detaljer

Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad

Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad Oppdrag: Rapportnavn: Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad Teknisk og økonomisk vurdering, nytt konsept for eksisterende transformatorstasjon i Matre, Masfjorden

Detaljer

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker.

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. PROFILMANUAL FOR Formål Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. Ukritisk bruk og gjengiving av logoen kan skade NM Friidrett

Detaljer

ROFILERING FAGTIDSSKRIFT UTGITT AV SKILT- OG DEKORFORENINGEN NR 2 2005

ROFILERING FAGTIDSSKRIFT UTGITT AV SKILT- OG DEKORFORENINGEN NR 2 2005 ROFILERING FAGTIDSSKRIFT UTGITT AV SKILT- OG DEKORFORENINGEN NR 2 2005 Utendørs skilt og reklame: vurderingskriterier(2) Omprofilering av Norsk Hydro Skedsmo kommunes arbeid med skilt og reklame Skedsmo

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906656 : E: L42 : Berit Solheim Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10

Detaljer

Muligheter. En verden av

Muligheter. En verden av En verden av Muligheter Print direkte på alt fra tapet og lerret til innerdører. Det er kun kreativiteten og en materialtykkelse på 6 cm som begrenser mulighetene. utsmykking Aluminium Forex Smart Akryl

Detaljer

Norske Redningshunder Profilhåndbok

Norske Redningshunder Profilhåndbok Norske Redningshunder Profilhåndbok NRH`s profilprogram Som ansvarlig under fornyelsen av NRH`s profilprogram vil jeg med dette gi litt informasjon rundt endringene. I forhold til det gamle programmet

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

SKILTPROGRAM FREDRIKSTAD KOMMUNE MALER

SKILTPROGRAM FREDRIKSTAD KOMMUNE MALER SKILTPROGRAM MALER Formålet med et skiltprogram for Fredrikstad kommune er å gi alle kommunale bygg, områder, anlegg, seksjoner og virksomheter en felles og lett gjenkjennelig merking. Skiltsystemet består

Detaljer

KOMMERSIALISERINGEN AV DET OFFENTLIGE ROM

KOMMERSIALISERINGEN AV DET OFFENTLIGE ROM FOREDRAG KOMMERSIALISERINGEN AV DET OFFENTLIGE ROM av MORTEN I KERR PARK HOTELL DRAMMEN 19.10.00 Kommersoffrom.doc s. 1 av 1 KOMMERSIALISERINGEN AV DET OFFENTLIGE ROM Med få unntak har byer og tettsteder

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Sikker design. D 500 mm. D 110 mm

Sikker design. D 500 mm. D 110 mm Type 1 Sikker design D 500 mm D 110 mm Venti brannpost type 1 anbefales for industrien, hvor funksjonalitet er i fokus. Brannposten, som tar minimal plass, monteres fortrinnvis på vegg, i en nisje eller

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I ASKER KOMMUNE, datert

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I ASKER KOMMUNE, datert BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I ASKER KOMMUNE, datert 23.5.2012 1. Formål 1.1 Bestemmelsene har som formål å ivareta prinsippet om universell utforming, trafikksikkerhet og en estetisk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

TECEone spyletoalett. Leveres fra 4 kvartal 2015.

TECEone spyletoalett. Leveres fra 4 kvartal 2015. TECEnyheter Våren 2015 TECEone Spyletoalett Perfekt intimhygiene med varmt vann TECE har nå integrert det tradisjonelle bidet til et toalett ved hjelp av moderne teknologi: Et rimelig spyletoalett ble

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Pristilbud 420022. Lunner kommune v. Ole Dæhlen. Kapp, 05.04.13

Innholdsfortegnelse: Pristilbud 420022. Lunner kommune v. Ole Dæhlen. Kapp, 05.04.13 Lunner kommune v. Ole Dæhlen Kapp, 05.04.13 Pristilbud 420022 Vi takker for spennende forespørsel, og kommer med dette med forslag til mulig arbeidsprosess og et tilbud på design av visuell identitet for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

GRAVSTEIN OG TILBEHØR

GRAVSTEIN OG TILBEHØR Prisliste 2015 GRAVSTEIN OG TILBEHØR www.ellingardmonument.no Inkludert i prisen for nye gravstein er ett navn i lakk, ferdig oppsatt med sokkel og søknad om godkjenning. Alle priser er inkludert mva.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg KLÆBUVEIEN 125 SØKNAD OM TILTAK FOR OPPFØRING AV REKLAMEDUKER I HJØRNENE PÅ LERKENDAL STADION MOT STRINDVEGEN Arkivsaksnr.: 11/10390 Saksbehandler: Cecilie Mehaug ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR ETT 4805/10.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR ETT 4805/10. Saksframlegg DOKKPARKEN 4, DOKKHUSET SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INFORMASJONSSKJERM KLAGESAKSBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/17047 Saksbehandler: Tove-Kristin Reitan ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

I de tilsendte tegninger er det nå gjort en rekke endringer som ikke er i tråd med tidligere godkjente planer, som i det følgende kommenteres;

I de tilsendte tegninger er det nå gjort en rekke endringer som ikke er i tråd med tidligere godkjente planer, som i det følgende kommenteres; Bølgeblikk arkitekter AS v/ Bernard Brekke Vår ref. Deres ref. 100917/1-aib Bærum, 10. september 2017 KOMMENTARER PÅ MOTATT NABOVARSEL, BRYNSVEIEN 153 1. Innledning Det vises til mottatt nabovarsel den

Detaljer

I/Pro/2240 12 Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER

I/Pro/2240 12 Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER NOTAT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 GJELDER Borgen skole. Solskjermingssystemer

Detaljer

Plateskilt Med plateskilt menes tette skiltplater, kasser eller søyler. Tekst/logo ligger vanligvis jevnt med overflaten.

Plateskilt Med plateskilt menes tette skiltplater, kasser eller søyler. Tekst/logo ligger vanligvis jevnt med overflaten. Reklameskilt Veileder for utendørs skilt og reklame i Drammen. Skilt og reklame finnes i våre daglige omgivelser og kan ses på som en del av vårt kulturuttrykk. Ulike typer av utforming og mangelen på

Detaljer

[Styrets forslag] Retningslinjer for private utvendige tiltak i Korpåsen boligsameie

[Styrets forslag] Retningslinjer for private utvendige tiltak i Korpåsen boligsameie [Styrets forslag] Retningslinjer for private utvendige tiltak i Korpåsen boligsameie Fastsatt av styret i sameiet [dato], i henhold til eierseksjonsloven 31, sameiets vedtekter 14, sameiets ordensregler

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

OASIdehor SCREENS - ELEGANCE

OASIdehor SCREENS - ELEGANCE I.P.P. Norge AS Smalvollveien 52, Alnabru 8,5 0667 OSLO 2,0 Tlf: 22 72 40 00 Faks: 22 72 40 01 post@ipp.no www.uteservering.no Prisliste pr. Januar 2005 OASIdehor SCREENS - ELEGANCE PRISLISTE pr. Januar

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Gode råd ved utforming av butikk

Gode råd ved utforming av butikk Butikk for alle 1 Gode råd ved utforming av butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Nyhet fra PKS! Stilfullt til inngangsdøren. Dørbaldakin i rustfritt stål og sidepanel med beskyttende aluminiumskant. Kompetanse i pris og kvalitet

Nyhet fra PKS! Stilfullt til inngangsdøren. Dørbaldakin i rustfritt stål og sidepanel med beskyttende aluminiumskant. Kompetanse i pris og kvalitet Stilfullt til inngangsdøren Dørbaldakin i rustfritt stål og sidepanel med beskyttende aluminiumskant Dørbaldakin i fire størrelser Dørbaldakinen og sidepanelene er tilgjengelig separat og i fire farger:

Detaljer

Crawford Superior 42. Optimale løsninger. Crawford Superior 42, modell Trend i Trafikkhvit farge (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimale løsninger. Crawford Superior 42, modell Trend i Trafikkhvit farge (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimale løsninger Crawford Superior 42, modell Trend i Trafikkhvit farge (RAL 9016) Crawford Superior 42 - fjernstyrt kvalitet Generøs, enkel og moderne Med Crawford Superior 42 får

Detaljer

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG NOTAT OSLO, 6. SEPTEMBER 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: OLAV MARIUS ØYEHAUG TIL: FOR: FRA: AKSJON STANS!NO HÅKON WIUM LIE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS V/ADVOKAT STEIN NESS DERES REF.: VÅR REF.: 184966/2 REKLAMETÅRN

Detaljer

VEDTEKT/FORSKRIFT MED RETNINGSLINJER OM SKILT- OG REKLAME I OSLO ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 74 NR. 2 OG 107

VEDTEKT/FORSKRIFT MED RETNINGSLINJER OM SKILT- OG REKLAME I OSLO ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 74 NR. 2 OG 107 Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 3 og 4 følgende vedtekt med retningslinjer om skilt og reklame i Oslo etter lovens 74 nr. 2 og 107: VEDTEKT/FORSKRIFT MED RETNINGSLINJER OM SKILT-

Detaljer

Kunsterisk utsmykning av BREEAM-NOR-bygg

Kunsterisk utsmykning av BREEAM-NOR-bygg Kunsterisk utsmykning av BREEAM-NOR-bygg FORSIDEN STANDARDLØSNING SPESIALTILPASSING KONTAKT NGBC kan nå tilby en løsning for kunstnerisk utsmykning av BREEAM-NOR-klassifiserte bygg, som et alternativ til

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET unidrain GlassLine unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Regelverk om verandaer i Øvre Tåsen Boligsameie

Regelverk om verandaer i Øvre Tåsen Boligsameie Regelverk om verandaer i Øvre Tåsen Boligsameie Hustype A Utbygging av kjeller under veranda Å bygge kjeller under verandaer i hustype A vil alltid innebære fullstendig riving av den gamle og bygging av

Detaljer

HVORFOR FOKUS PÅ SKILT OG REKLAME?

HVORFOR FOKUS PÅ SKILT OG REKLAME? HVORFOR FOKUS PÅ SKILT OG REKLAME? Utgangspunktet for vedtekten er ønsket om å gjøre kommunen vakrere og mer attraktiv, å finne tilbake til bygningsmiljøenes opprinnelige kvalitet og å forbedre næringslivets

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Hode og ansikt Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål TrioVing Line Dørvridere og skilt i TrioVing Line - dørvriderserie i skandinavisk design Form og funksjon TrioVing Line er beregnet på innvendige og utvendige miljøer der det legges vekt på stil og holdbarhet.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Designmanual for Sivi Eiendom AS

Designmanual for Sivi Eiendom AS Designmanual for Sivi Eiendom AS Verdier Logo Vår visjon Vi skal gjøre det bedre enn forventet. - E for Engasjert. Når du kontakter oss, vil du merke at vi er engasjerte og at vi Logoen symboliserer firmaet

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

SKISSEPROSJEKT 27. MARS 2012

SKISSEPROSJEKT 27. MARS 2012 NORSK MARITIMT MUSEUM (NMM) "TIL SJØS!" SKISSEPROSJEKT 27. MARS 2012 BÅTHALLEN, NMM PML ARKITEKTUR I SAMARBEID MED LASSE ALTERN HALVORSEN PML ARKITEKTUR AS + LASSE ALTERN HALVORSEN (LAH) Sivilarkitekt

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Ombygging av baklykter til C3.

Ombygging av baklykter til C3. Side 1 Ombygging av baklykter til C3. Biler registrert før 1971 blir godkjent med orginale blinklys uten problemer de aller fleste steder her i landet. Men på biler registrert etter 71 har Vegdirektoratet

Detaljer

Elements of Vision. PAROC panel solutions

Elements of Vision. PAROC panel solutions Elements of Vision PAROC panel solutions Panel System 2.00 NO August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIR ROM FOR INDIVID- UALITET OG STORE ARKITEKTONISKE MULIGHETER. PRAKTISKE OG SPESIALKONSTRUERTE

Detaljer

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Versjon 1Versjon 1.1 12.02.201614.03.2016 Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1 BUSSENS VENSTRE SIDE (FØRERSIDEN)... 4 2.2 BUSSENS

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Solskjermingsgruppen MULTISKJERMER. www.solskjermingsgruppen.no

Solskjermingsgruppen MULTISKJERMER. www.solskjermingsgruppen.no Solskjermingsgruppen MULTISKJERMER www.solskjermingsgruppen.no 2 Solskjermingsgruppen 2010 Innhold Om Multiskjermer Multiskjerm C Profiler Løsninger Multiskjerm V Profiler Løsninger Multiskjerm S Profiler

Detaljer

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse? Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer