Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 91. kongress Søndag 8. juli 2012 kl Sandefjord videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 91. kongress Søndag 8. juli 2012 kl. 17.00 Sandefjord videregående skole"

Transkript

1 Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 91. kongress Søndag 8. juli 2012 kl Sandefjord videregående skole

2 Innholdsfortegnelse Innkalling...3 Forslag til dagsorden...4 Innkomne forslag...5 Norges Sjakkforbunds budsjett Kommentarer til budsjettet Søknad om arrangement av NSFs Landsturnering og Kongress Valgkomiteens innstilling Referat fra NSFs 90. kongress... 15

3 3 Norges Sjakkforbunds kongresspapirer 2012

4 TIL NORGES SJAKKFORBUNDS KLUBBER OG KRETSER I henhold til Norges Sjakkforbunds lover 9 og 10 framlegges følgende forslag til DAGSORDEN VED NSFs 91. KOGRESS: 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av to referenter samt to til å undertegne kongressreferatet 4. Valg av dirigent 5. Årsberetning 6. Regnskaper 7. Innkomne forslag: Forslag 1. Endring av reglement for Landsturneringen, punkt 1 Forslag 2. Endring av regler for stikkamp (Reglement for Landsturneringen, punkt 5) Forslag 3. Mulighet for flere spillesystemer i Landsturneringen Forslag 4. Endring i reglement for Seriesjakken. Forslag 5 Endring i reglement for Seriesjakken og NM for lag. Forslag 6 Omorganisering av Østlandsserien Forslag 7: Endring i reglement for Landsturneringen, Mesterklassen Forslag 8. Innføring av klasse Kandidat. 8. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover 10. Ungdommens Sjakkforbund 11. Valg: Sentralstyrets 8 medlemmer. Ytterlige fire medlemmer til Eliteutvalget. Ett medlem for tre år og 1. og 2. varamedlem for ett år til Reglementsutvalget. 2 medlemmer til Arnold J Eikrems Minnefond. Tre medlemmer til Nordnorsk sjakkungdoms fond. To revisorer med varamenn. Valgkomité bestående av formann og to medlemmer. Oslo 7. juni 2012 Norges Sjakkforbund Jøran Aulin-Jansson President Liv Mette Harboe Generalsekretær

5 Forslag til NSFs kongress i 2012 Forslag 1. Endring av reglement for Landsturneringen, punkt 1 Forslagsstillere: Torstein Bae(SK 1911) og Tarjei J. Svensen(OSS) Dagens ordlyd: "Landsturneringen er åpen for alle spillere tilsluttet NSF. Sentralstyret kan gi utenlandske spillere tillatelse til å delta, dersom de er medlemmer av et landsforbund tilsluttet FIDE. Bare norske statsborgere, og utenlandske statsborgere fast bosatt i Norge minst det siste året, kan få en norgesmestertittel." Forslag til ny ordlyd: "a) Landsturneringen er åpen for alle spillere tilsluttet NSF. Unntatt fra dette er klasser hvor det kåres norgesmester, som kun er åpne for spillere som representerer Norge i FIDE. Sentralstyret kan dispensere fra kravet i klassene miniputt og lilleputt. b) I klasser hvor det ikke kåres norgesmester, kan Sentralstyret gi ikke-medlemmer tillatelse til å delta, dersom de er medlemmer av et landsforbund tilsluttet FIDE." Begrunnelse: Eliteklassen i Landsturneringen 2011 viste at det er behov for å revidere reglene for deltakelse i klasser der det kåres norgesmester. For å sikre fortsatt høy prestisje for NM, er det nødvendig å begrense adgangen til å delta. I stedet for å bruke bosted som krav, mener vi det er riktig å bruke tilknytning i FIDE. Dermed sikrer man at nordmenn bosatt i utlandet kan delta. Samtidig forhindrer man at spillere som representerer et annet land (men er bosatt i Norge) kan delta både i NM og i sitt eget nasjonale mesterskap. Sentralstyrets syn på forslaget: Sentralstyret støtter forslaget. RUS KOMMENTAR: RU HAR INGEN KOMMENTARER. Forslag 2. Endring av regler for stikkamp (Reglement for Landsturneringen, punkt 5) Torstein Bae (SK 1911) Dagens tekst: "Ved poenglikhet om førsteplassen mellom to spillere i de nettopp nevnte klassene, spilles en to partiers stikkamp med samme betenkningstid som det spilles med i Landsturneringen. Ved fortsatt poenglikhet spilles to og to partier med betenkningstiden 25 minutter samt 10 sekunders tilleggstid per utførte trekk, inntil en norgesmester er kåret." Forslag til ny tekst: "Ved poenglikhet om førsteplassen mellom to spillere i de nettopp nevnte klassene, spilles en to partiers stikkamp med samme betenkningstid som det spilles med i Landsturneringen. Ved fortsatt poenglikhet spilles to partier med tenketid 25 minutter samt 10 sekunders tilleggstid per utførte trekk. Ved fortsatt poenglikhet spilles to partier med tenketid 10 minutter samt 10 sekunders tilleggstid per utførte trekk. Ved fortsatt poenglikhet spilles to partier med tenketid 5 minutter samt 3 sekunders tilleggstid per utførte trekk. Hvis det fortsatt ikke er en vinner, skal det spilles ett avgjørende parti med slike regler: - Det trekkes om farge, spilleren som vinner trekningen får velge farge. - Spilleren med hvite brikker får 5 minutter tenketid, mens spilleren med svarte brikker får 4 minutter. 5

6 - Fra og med trekk 61 skal begge spillere få 3 sekunder tillegg pr trekk. - Hvis partiet ender med remis, er spilleren med svarte brikker vinner av kampen. Begrunnelse: Ordningen med hurtigsjakk til evig tid gjør det veldig vanskelig å planlegge en stikkamp (det blir umulig å vite hvor lenge kampen vil vare). Ordningen med "evig hurtigsjakk" er så vidt vites helt særegen for Norge. Spesielt når tenketiden for selve NM er tilpasset internasjonal standard, er det naturlig at også regler for stikkamp tilpasses internasjonale regler. De foreslåtte regler er de samme som ble brukt under FIDE World Cup i Sentralstyrets syn på forslaget: Sentralstyret støtter forslaget. RUS KOMMENTAR: DETTE GJELDER PUNKT 7 I REGLEMENTET OG IKKE PUNKT 5 SOM ANGITT I TEKSTEN. Forslag 3. Mulighet for flere spillesystemer i Landsturneringen Fra: Torstein Bae (SK 1911) og Otto Milvang (Nordstrand SK) Forslag 3: I reglementene for NSFs turneringer (Landsturneringen, NM for klubblag, Nord-norsk mesterskap) endres "Det spilles etter NSFs Monradsystem" (eller lignende ordlyd) til "Det spilles etter NSFs Monradsystem eller et FIDE-godkjent sveitsersystem. Hvilket system som benyttes, skal opplyses i invitasjonen." Begrunnelse: En positiv utvikling for norsk sjakk de siste årene er at vi tilpasser oss internasjonal standard innen rating og tenketid. Dette kan med fordel også gjøres når det gjelder spillesystem. Vi ønsker ikke å ta bort norsk Monrad, men vi synes det er riktig at arrangører har mulighet til å velge sveitser. Internasjonalt brukes alltid sveitser-system. Den viktigste forskjellen er at norsk Monrad ved rundeoppsett legger vekt på startnummer (som trekkes tilfeldig før start), mens sveitser legger vekt på forhåndsrangering (rating). To fordeler med sveitser er at rundeoppsett blir mye enklere å forutse (og beregne på egen hånd) og at man unngår "Monrad-bølge" der spillere på samme nivå og score møter svært forskjellig motstand. For en mer inngående drøftelse, gå til denne internettadressen: bit.ly/sveitser. Bemerk at programmet Turneringsservice har FIDE-godkjent sveitser, og derfor kan brukes uansett hvilket av systemene som arrangøren velger. Sentralstyrets syn på forslaget: Sentralstyret støtter forslaget, så framt Eliteklassen alltid spilles som Sveitser. RUS KOMMENTAR: DET ER UHELDIG AT SPILLESYSTEMET IKKE ER BESTEMT I REGLEMENTET, MEN RU HAR INGEN INNVENDINGER MOT Å BENYTTE SVEITSER. DERSOM FORSLAGET BLIR VEDTATT, MÅ PUNKTENE 3A OG 5 ENDRES I "REGLEMENT FOR LANDSTURNERINGEN", PUNKT 5.1 ENDRES I "REGLEMENT FOR NM FOR KLUBBLAG" OG PUNKT 4 ENDRES I "REGLEMENT FOR NORDNORSK MESTERSKAP".

7 Forslag 4. Endring i reglement for Seriesjakken. Fra Moss SK En utenlandskspiller med klubbtilhørighet i samme klubb i Norge i 10 år eller mer, regnes som norsk i seriespill. Forslaget vil bli begrunnet på kongressen. Sentralstyrets syn på forslaget: Sentralstyret støtter ikke forslaget. Reglement for seriesjakken fastsettes av Sentralstyret. RUS KOMMENTAR: RU HAR INGEN KOMMENTARER. Forslag 5 Endring i reglement for Seriesjakken og NM for lag. Kra Kristiansund SK v/ Aage Sivertsen Norsk statsborger=automatisk norsk Vår klubb ber om at forbundet justerer/endrer regelen slik at om man er norsk statsborger, så kan man regnes som norsk og dermed spille for en norsk klubb regnet som nordmann. Begrunnelse: Sist dette var aktuelt fikk vår klubb dispensasjon for Torger Strand. Han har vært spiller i vår klubb i alle år, men har flyttet til Spania. Vi ber om at regelen endres slik at enhver som har norsk statsborgerskap- automatisk blir regnet som norsk- og dermed kan spille som nordmann, selvsagt. Sentralstyrets syn på forslaget: Registrert som norsk i FIDE er en mer hensiktsmessig definisjon, jamfør forslag 1. Styret er ellers positive til forslaget. Reglement for seriesjakken fastsettes av Sentralstyret. RUS KOMMENTAR: RU HAR INGEN KOMMENTARER. Forslag 6.Omorganisering av Østlandsserien Fra Johs Kjeken (SK 1911). "Kongressen ber sentralstyret om å restrukturere Østlandsserien slik at den får følgende opplegg: 1. div: 8 lag - 5 bord 2. div: 2 avdelinger med 6 lag - 4 bord 3. div: 4 avdelinger, 6 lag - 4 bord. 4. div: Ditto osv. Sentralstyrets syn på forslaget: Styret har i foregående periode gjennomført en høring om omorganisering av Østlandsserien. Av de 6 innkomne svar, var det stort sett enighet om å beholde Østlandsserien slik den er. Reglement for seriesjakken fastsettes av Sentralstyret. RUS KOMMENTAR: RU HAR INGEN KOMMENTARER. 7

8 Betenkning til forslag 6 om Østlandserien til årets kongress. Mottatt etter behandling i Sentralstyret og RU. Det må konstateres at Østlandsserien har utviklet seg i feil retning. På tallet hadde vi opp mot 100 lag, de siste år ligger tallet på ca 60 når Eliteserielagene inkluderes. Nedenfor har jeg gravd fram noen tall. Østlandsserien Antall benyttede spillere 1. divisjon 10 lag x 5 bord = 50 spillere divisjon 16 lag x 4 bord = 64 spillere divisjon 20 lag x 4 bord = 80 spillere divisjon 7 lag x 4 bord = 28 spillere 59 Totalt 53 lag (+8) 222 spillere 454 (Eliteserien: 8 lag x 6 bord = 48 spillere 95) Østlandsserien Antall benyttede spillere 1. divisjon 10 lag x 5 bord = 50 spillere divisjon 16 lag x 4 bord = 64 spillere divisjon 24 lag x 4 bord = 96 spillere divisjon 5 lag x 4 bord = 20 spillere 38 Totalt 55 lag (+7) 230 spillere 459 (Eliteserien: 7 lag x 6 bord = 42 spillere 97) Det første jeg vil peke på i dette materialet er at av de 556 (459+97) spillerne som deltok i siste sesong så spilte 339 i Eliteserien, 1. og 2. divisjon, mens 217 deltok i 3. og 4. divisjon. En sjekk på TS bekrefter da også at spillere fra klasse 4 og 5 i svært liten grad spiller seriesjakk, og dette er den målgruppa vi må fram til. En serie med flere divisjoner skal i prinsippet se ut som en pyramide med en liten topp og en stor bredde nedover i divisjonene. Som dette tallmaterialet viser, er Østlandsserien nærmest en omvendt pyramide. Videre vil en kunne se at det er stor tendens til at i avdelinger med dobbeltrunde (=spill både lørdag og søndag), bruker lagene langt flere spillere løpet av sesongen enn når det er spill bare en dag hver seriehelg. Klubbene bruker opp spillere i de øverste divisjonene, og disse vil da være forhindret fra å spille på lavere rangerte lag i påfølgende runde. Ekstrem forvandling er påkrevd og mitt forslag er: 1. divisjon 8 lag x 5 bord = 40 spillere (En avdeling) 2. divisjon 12 lag x 4 bord = 48 spillere (To avdelinger) 3. divisjon 24 lag x 4 bord = 96 spillere (Fire avdelinger) 4. divisjon 24 lag x 4 bord = 96 spillere (Fire avdelinger) Totalt 75 lag 322 spillere Med dette opplegget vil vi når det meldes på lag vite hvor mange runder det enkelte lag skal spille, noe som gjør det enklere for spillere å forplikte seg til å være med. Etter nåværende ording vet vi ikke om vårt lag i 3. divisjon skal spille 7 runder eller 5runder (eller 4 runder som var opplegget i ). Forutsigbarhet er viktig når klubbene skal sette sammen lag. I 1. divisjon kan det oppstå et problem hvis ingen lag rykker opp i Eliteserien og to lag rykker ned fra Eliteserien. Teoretisk kan det skje, sjøl om det neppe vil bli særlig oftere enn hvert jubelår. Men det er enkelt å legge inn i reglementet at når dette inntreffer skal det spilles stikkamp om opprykk

9 mellom vinnerne av 2. div. avdelingene. Dermed er en sikret at de 5 beste i 1. div alltid beholder plassen. At startavgiftinntektene til NSF vil øke radikalt hvis vi får med flere lag er ett poeng, men det viktigste er at flere klubber, lag og spillere skal delta. F.eks. er mange redd for lange reiser, særlig hobbyspillerne i de lavere divisjoner, men jo flere lag, dess lettere blir det å sette sammen lokale avdelinger. Jeg vil mene at den foreslåtte strukturen er mer naturlig enn den nåværende. Østlandet har ca medlemmer i NSF, og det burde ikke være urealistisk at en firedel (375) av disse forpliktet seg til å være med på et lag. I så fall måtte vi opprette 5. div med to avdelinger (12 lag x 4 bord = 48 spillere) i tillegg i forslaget over. Skulle vi greie å få en tredel av medlemmene til å forplikte seg, måtte vi opprette 6. divisjon også. Det er ofte vi ser forslag for å forbedre det som går bra i norsk sjakk, men når det gjelder det som går dårlig synes vi å være handlingslammet. Det er naturlig umulig å gi noen garanti for at mitt forslag vil medføre vesentlige forbedringer, men når noe går dårlig så må en forsøke å ta grep. Jeg vil i det lengste tro at lagsjakk er et godt og verdifullt tilbud for alle. Med vennleg helsing Johs. R. Kjeken, klubbformann Forslag 7: Endring i reglement for Landsturneringen, mesterklassen Fra Sentralstyret 3 b lyder: KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4: Berettiget til å delta er spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, de som oppnådde minst 60 prosent score i klassen i forrige landsturnering, de 7 % (avrundet) beste - men minst tre spillere - i klassen under i forrige landsturnering, vinneren av klassen under i sist avsluttede Norges Grand Prix, samt de som NSF finner kvalifisert. I mesterklassen er også regjerende nordnorsk mester og regjerende kretsmestere individuelt berettiget til å spille. Ny ordlyd: KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4: Berettiget til å delta er spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, de som oppnådde minst 60 prosent score i klassen i forrige landsturnering, de 7 % (avrundet) beste - men minst tre spillere - i klassen under i forrige landsturnering, vinneren av klassen under i sist avsluttede Norges Grand Prix, samt de som NSF finner kvalifisert.. I mesterklassen er også regjerende nordnorsk mester berettiget til å spille. Endring: Regjerende kretsmestere individuelt er ikke automatisk kvalifisert til Mesterklassen Begrunnelse: Det er nesten ingen kretser som i dag gjennomfører Kretsmesterskap med lang betenkningstid. Dersom man velger å beholde kretsvinnerne i Mesterklassen, bør det være et krav at de er kåret i kretsmesterskap som ELO-beregnes. RUS KOMMENTAR: 3 B I REGLEMENT FOR LANDSTURNERINGEN KAN EVENTUELT ENDRES TIL "I MESTERKLASSEN ER OGSÅ REGJERENDE NORDNORSK MESTER OG REGJERENDE KRETSMESTERE INDIVIDUELT BERETTIGET TIL Å SPILLE, DERSOM DISSE ER KÅRET I TURNERINGER MED LANG BETENKNINGSTID (MINIMUM RATINGKATEGORI 4)." Forslag 8. Innføring av klasse Kandidat. Fra Sentralstyret 9

10 Forslaget medfører endring på tre punkt: Punkt 10, 1. avsnitt i Turneringsreglementet for NSF; Alminnelig del. Lyder nå slik: Klasse ELITE: 2350 og høyere. Klasse MESTER: Foreslås endret til: Klasse ELITE: 2400 og høyere. Klasse KANDIDAT: Klasse MESTER: Punkt 3a av Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen. Setningen de to beste i klasse mester i siste landsturnering endres til de to beste i klasse kandidat i siste landsturnering. Punkt 3b av Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen. Overskriften endres fra «KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4:» til «KLASSE KANDIDAT, KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4:» Ikrafttredelse: Landsturneringen Begrunnelse: I 2012 er det ca. 40 spillere kvalifisert for eliteklassen. Sentralstyret ser det som uheldig om Eliteklassen blir vesentlig større enn 20 spillere, og foreslår å heve ratingkravet for klassen. Ved å minke Eliteklassen vil Mesterklassen økes tilsvarende og innføringen av en Kandidatklasse vil være naturlig for å minke spennet i klasse Mester. Opprykksreglene fra Mester til Kandidat foreslås å være tilsvarende nåværende opprykksregler fra klasse 1 til Mester og opprykksreglene fra Kandidat foreslås å være tilsvarende nåværende opprykksregler fra Mester til Elite. Hevingen av ratingkravet for Elite til 2350 har ikke hatt den ønskede virkning. RUS KOMMENTAR: DERSOM FORSLAGET BLIR VEDTATT, MÅ "TURNERINGSREGLEMENT FOR NSF - ALMINNELIG DEL" ENDRES.

11 Norges Sjakkforbunds budsjett for 2012 og Budsjett (drift) Budsjett forslag Revidert Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Noter INNTEKTER Forbundskontingent ELO-avgift (netto) NM-avgifter NGP Seriesjakk med Eliteserie Andre inntekter, ink. MVA-kompensasjon Salgsinntekter Div. Sponsorer Sum driftsinntekter KOSTNADER Personalutgifter og regnskap Kjøp av salgsvarer Husleie (netto) Drift av hus inklusiv fyring Forsikringer Kontorutgifter Telefon og internett Porto (ekskl. NSb) IT/Internettutv. - dette er nå IKT Kostnader tillitsvalgte NGP Eliteserien/Seriesjakk Norsk Sjakkblad (netto) Eliteutvalget Støtte NTG Seniorutvalget Avgifter FIDE (netto) Nordisk Sjakkforb Gaver og premier Diverse kostnader Avskrivninger Tap på krav Prosjekter Sum driftskostnader Driftsresultat

12 Kommentarer til budsjettet 1 Det er ikke budsjettert med øking i kontingenten i I 2011 betalte USF en større del av kontorkostnadene. Avtalen om å dele etter årsverk. vil jo kunne gi NSF fordel også i 2012 og CHESS OLYMPIAD TROMSØ 2014 AS støtter landslaget med midler til satsing mot OL i Tromsø. 4 Vi budsjetterer ikke lenger bare netto. Da vi for tiden ikke har avtale med Norske Vandrerhjem må premiebeløpet endres. 5 Det beregnes kontingent annet hvert år, mulig ny kasserer endrer rutiner. 6 Vi gir nå ut Sjakkbladet alene. 7 Vi har ingen sikre avtaler om sponsor i 2012 og Det ble satt av mye til tap på krav i 2011 og det forventes derfor at det blir små tap i NSF har inngått avtale om å dele kostnader til Spillserver. Den vil etter planen være tilgjengelig for våre medlemmer før kongressen 2012.

13 Søknad om arrangement av NSFs Landsturnering og Kongress 2014 Norsk Sjakkforlag & Trondheim Sjakkforening Til Norges Sjakkforbunds kongress 2012 SØKNAD OM ARRANGEMENT AV NSFs LANDSTURNERING OG KONGRESS 2014 Norsk Sjakkforlag og Trondheim Sjakkforening søker sammen om å arrangere Norges Sjakkforbunds Landsturnering og kongress 2014 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. For å kunne bidra maksimalt til selve Norges Sjakkforbunds 100 års bursdag 20. juli 2014 søker vi primært om å legge arrangementet til perioden fra lørdag 12. til søndag 20. juli. Dette vil legge forholdene godt til rette for en flott markering av forbundets store jubileum. Vi tenker oss at NM i lynsjakk 2014 arrangeres på selve jubileumsdagen søndag 20. juli, og kan ellers stille arealer og tider til disposisjon gjennom hele perioden for forbundets egne tiltak i forbindelse med jubileet. Subsidiært kan vi også påta oss arrangementet i en av ukene lørdag 28. juni lørdag 5. juli eller lørdag 5. lørdag 12. juli om kongressen skulle mene at en av disse løsningene er å foretrekke. Landsturneringen og kongressen har ikke vært holdt i Trondheim siden 1983, så vi mener at byen naturlig står for tur igjen, i tillegg til å være en flott og verdig arena ved en 100-årsmarkering. Trondheim er for eksempel byen der den tidligste kjente norske sjakklubben ble stiftet i 1853, og de berømte Isle of Lewis middelalderbrikkene regnes for mest sannsynlig å være laget i Trondheim, der de også ble utstilt ved byens 1000-årsjubileum i Vi har innhentet et godt og konkurransedyktig tilbud for arrangementet og deltagerne fra Clarion Hotel & Congress Trondheim, som åpnet i april 2012 og nå er Norges største kongresshotell med 330 rom og til sammen 4000 kvadratmeter konferanse- og utstillingsarealer å by på. Til arrangementet tilbyr hotellet i 2014-kroner enkeltrom med frokost for kr 850, dobbeltrom kr 1100 og 3-sengsrom kr Hotellet har en glimrende beliggenhet ved bryggekanten i Trondheim sentrum, som nabo til både Pirbadet (Norges største badeland), Rockheim (nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock) og bussog jernbanestasjonen. Norsk Sjakkforlag og Trondheim Sjakkforening er enige om å samarbeide om arrangementet i Drammen / Trondheim, 30. juni 2012 Øystein Brekke Norsk Sjakkforlag Tore Sandmark leder i Trondheim Sjakkforening 13

14 Valgkomiteens innstilling Sentralstyret President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg Vise president Kristian Trygstad OSS Gjenvalg Kasserer Harald Furnes SK 1911 Gjenvalg Turneringssjef Henrik Sjøl Akademisk SK Ny Eliteutvalgsleder Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Styremedlem Inge S. Skrondal Akademisk SK Gjenvalg Styremedlem Ellisiv Reppen OSS Gjenvalg Styremedlem Svein Erik Lurdalen Kongsberg SK Ny Revisorer Revisor Trond Gabrielsen Bergens SK Gjenvalg Revisor Vidar Taksrud Tempo Gjenvalg Vararevisor for Svein-Erik Bakken Follo SK Gjenvalg Vararevisor for Bjørn Lerstad Drammens SK Ny Eliteutvalget Leder eliteutvalget (også i styret) Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Leif Erlend Johannessen OSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Bjørnar Byklum SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Jon Ludvig Hammer OSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Thomas Robertsen Vadsø SK Ny Reglementsutvalget Leder RU (for 3 år) Hans Olav Lahlum Porsgrunn SK Gjenvalg Medlem (for Henrik Sjøl, 1 år) Arne Tjølsen Bergens SK Tidl. vara 1.vara RU Roar Nærheim Stavanger SK Ny 2. vara RU Øyvind Bentsen SK 1911 Gjenvalg Arnold Eikrems minnefond Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Wenche Eikrem Gjenvalg Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Ole Christian Moen OSS Gjenvalg Nordnorsk Sjakkungdomsfond Leder (for 3 år) Audun Pedersen Tromsø SK Ny Medlem (for 3 år) Andreas Esbensen Vadsø SK Ny Medlem (for 3 år) Kjetil Vollan Bodø SK ny Forslag til ny valgkomité Bjarne Zachariassen, SOSS, leder Øivind Johansen, Sarpsborg SK, medlem Arne Danielsen, Vålerenga SK, medlem

15 Referat fra NSFs 90. KONGRESS Avholdt i Njårdhallen i Oslo søndag 3. juli 2011 kl In Memoriam: President Jøran Aulin-Jansson innledet med ett minutts stillhet til minne om de medlemmer som var gått bort siden sist, 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter, Fullmaktskomité: Vibeke Ekeland Grønn, OSS og Inge S Skrondal, Akademisk. Fullmakter ble godkjent for 44 personer. I tillegg 5 observatører med talerett. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 3. Valg av to referenter samt to til å undertegne kongressreferatet Som referenter ble valgt Ulf R Hansen, Tromsø og Bjarte Leer-Salvesen, SOSS Til å undertegne kongressreferatet ble valgt: Øystein Brekke, Modum og Sylvia Johnsen, OSS. 4. Valg av dirigent Som dirigent ble Morten Sand, Nordstrand, valgt. 5. Årsberetning Årsberetningen ble gjennomgått, kommentert og godkjent. 6. Regnskaper Regnskapet med revisjonsberetning ble godkjent uten rettinger. 7. Innkomne forslag: 1. Forslag om at Seniorutvalget velges på kongressen, fra Vidar Taksrud, leder av seniorutvalget Vedtak: Forslaget falt (enstemmig). 2. Forslag om endring i Seriesjakkreglement fra Johs. R. Kjeken, leder for 1911 Vedtak: Forslaget falt. Kongressen ber Sentralstyret utarbeide ett forslag til restrukturering av Østlandsserien. Forslaget fra Sentralstyret skal sendes ut på høring. 3. Forslag om innmelding i studieforbund fra Kristiansund Sjakklubb Vedtak: Forslaget sendes til Sentralstyret til videre vurdering. 4. Forslag om endringer i avviklingen av Eliteserien fra Kristiansund Sjakklubb Vedtak: Forslaget falt. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: Kongressen ber Sentralstyret sette i gang arbeidet for videreutvikling av Eliteserien slik at om mulig ikke alle rundene og kampene spilles i Oslo. 15

16 5. Forslag om nye aldersregler for seniorer fra Per Ofstad Forslag: Aldersgrensen for seniorsjakk skal til enhver tid følge de gjeldene aldersgrenser i FIDE. Enstemmig vedtatt. 6. Forslag om endring i Reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer fra Per Ofstad 4 foreslått endret til: Spilleprogram, startavgift, premiering og spillesystem skal godkjennes av sentralstyret. Det spilles etter NSFs gjeldende hurtigsjakkreglement. Ved flere enn 8 deltagere spilles det 9 runder over 2 dager. Betenkningstiden er 30 minutter pr. spiller og parti. Enstemmig vedtatt. 7. Forslag om endring av betenkningstiden i landsturneringen fra Sentralstyret Forslag fra Ofstad: 90 minutter på 40 trekk + 30 min for resten av partiet + 30 sek. Tilleggstid fra første trekk. Ofstads forslag ble vedtatt mot tre stemmer, en var avholden. Ofstads forslag var et annet enn det opprinnelige fra sentralstyret (120 min på 40 trekk, 1 time på resten av partiet). 8. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. Revidert budsjett for 2011 ble godkjent. Vedtak: Forslag på 10 % økning på alle kontingenter ble vedtatt med 39 stemmer. 4 stemte mot. Forbundskontingenten for 2012 er da kr 440 for voksne, kr 220 for juniorer, kr 110 for kadetter, lilleputter og miniputter og kr 660 for direkte-medlemmer. Kongressen vedtok foreslått budsjett for 2012 uten endringer. 9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover Søknad om Landsturnering 2013 fra leder av arrangementskomitéen, Øystein Brekke (Norsk Sjakkforlag). Spillested: Quality Hotel & Resort Hafjell Ingen andre forslag på arrangør i Vedtatt. 10. Ungdommens Sjakkforbund Leder av styret i USF, Espen Andersen, informerte om bakgrunn for det ekstraordinære årsmøtet. USF har veldig dårlig økonomi og styret har brukt veldig mye tid til å få økonomien på plass. Har gjort mye for å forbedre samarbeidet med NSF, bla. satt ned et samarbeidsutvalg. Orienteringen ble tatt til etterretning. 11. Valg

17 Leder av valgkomiteen Ole Chr Moen: Valgkomiteen siste periode har bestått av Ulf R Hansen, Per Ofstad samt Ole Christian Moen. Følgende ble valgt uten motkandidater. Dersom ikke annet er nevnt er valgperioden ett år. Sentralstyret President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg Vise president Kristian Trygstad OSS tidl. Styremedl Kasserer Harald Furnes SK 1911 Gjenvalg Turneringssjef Øistein Yggeseth Asker SK Gjenvalg Eliteutvalgsleder Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Styremedlem Øivind Johansen Sarpsborg SK Gjenvalg Styremedlem Inge S. Skrondal Akademisk SK Gjenvalg Styremedlem Ellisiv Reppen OSS ny Revisorer Revisor Vidar Taksrud Tempo Gjenvalg Revisor Trond Gabrielsen Bergens ny Vararevisor for T Gabrielsen Svein-Erik Bakken Follo SK Tidl. revisor Vararevisor for V Taksrud Marte Egeland Sandnes ny Eliteutvalget Leder eliteutvalget (også i styret) Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Leif Erlend Johannessen OSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Eirik Gullaksen Bergens SK Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Bjørnar Byklum SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Jon Ludvig Hammer OSS ny Reglementsutvalget Medlem (for 3 år) Eirik T Gullaksen Bergens SK Gjenvalg 1.vara RU (for 1 år) Arne Tjølsen Bergens SK Gjenvalg 2. vara RU (for 1 år) Øyvind Bentsen SK 1911 Gjenvalg Arnold Eikrems minnefond Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Sheila Barth Sahl Black Knights Gjenvalg Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Rune Djurhuus Akademisk Gjenvalg 17

18 Valgkomité: leder: Hans-Richard Thjømøe, Drammens SK. Medlemmer: Ole C Moen, OSS og Thomas Robertsen fra Team Bjørnsen Avtroppende nestleder i sentralstyret, Ida Lahlum, fikk Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull og blomster av president Jøran Aulin-Jansson. Magnus Monsen fikk blomster og takk av Jøran for kunstgaven til Norges Sjakkforbund, oljemaleriet av Gino Scarpa som heter Sjakkspill. Arrangørene ble overrakt blomster som takk for at de arrangerer Landsturneringen i Applaus til den nye generalsekretæren, Liv Mette Harboe. Kongressen ble hevet kl Oslo, 3. juli 2011

Referat NSFs 88. Kongress 2009

Referat NSFs 88. Kongress 2009 Referat NSFs 88. Kongress 2009 Avholdt i Frikirken i Bergen 7. juli 2009 kl 20.00. President Jøran Aulin-Jansson innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort siden sist, og nevnte

Detaljer

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 90. kongress Søndag 3. juli 2011 kl Njårdhallen, Oslo

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 90. kongress Søndag 3. juli 2011 kl Njårdhallen, Oslo Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 90. kongress Søndag 3. juli 2011 kl. 18.00 Njårdhallen, Oslo Innholdsfortegnelse Innlkalling... 3 Forslag til dagsorden... 3 Innkomne forslag:... 5 Norges Sjakkforbunds

Detaljer

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639.

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639. Referat fra NSFs 93. kongress 2014. Avholdt på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 13. juli 2014 klokken 18.15 til 23.05. President Jøran Aulin-Jansson ba om et minutts stillhet til minne om de medlemmer

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 1. september 2011 klokken på Sjakkontoret

Referat fra styremøte torsdag 1. september 2011 klokken på Sjakkontoret Referat fra styremøte torsdag 1. september 2011 klokken 16.30 på Sjakkontoret Til stede: Jøran Aulin-Jansson (president NSF), Kristian Trygstad, Inge Sandstad Skrondal, Harald Furnes, Øistein Yggeseth,

Detaljer

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2010. 89. kongress Søndag 4. juli kl. 18.00 Hotel Victoria, Fredrikstad

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2010. 89. kongress Søndag 4. juli kl. 18.00 Hotel Victoria, Fredrikstad Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2010 89. kongress Søndag 4. juli kl. 18.00 Hotel Victoria, Fredrikstad Innholdsfortegnelse Innkalling 4 Forslag til dagsorden 5 Innkomne forslag 6 Budsjettforslag 9

Detaljer

Referat NSF s 86. Kongress 2007

Referat NSF s 86. Kongress 2007 Referat NSF s 86. Kongress 2007 Avholdt i Scandic Hotell Hamar 8. juli 2008 kl 20.00. 1. Fullmakter ble godkjent for 69 personer. 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent med et tilleggspunkt under sak

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 7 04/05 Referat

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 7 04/05 Referat Norges Sjakkforbund Styremøte nr 7 04/05 Referat Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo. Tid: Torsdag 26. mai 2005 kl 18. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (visepresident,

Detaljer

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2009. 88. kongress Søndag 5. juli kl. 20.00 Frikirken, Bergen

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2009. 88. kongress Søndag 5. juli kl. 20.00 Frikirken, Bergen Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2009 88. kongress Søndag 5. juli kl. 20.00 Frikirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innkalling.......................... 3 Forslag til dagsorden................. 4 Innkomne

Detaljer

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 87. kongress 6.juli kl Slagenhallen, Tønsberg

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 87. kongress 6.juli kl Slagenhallen, Tønsberg Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 87. kongress 6.juli kl. 19.00 Slagenhallen, Tønsberg 2 Kongresspapirer 2008 Norges Sjakkforbund Innholdsfortegnelse Innkalling....................... Forslag til dagsorden..............

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Lørdag 13. august 2005 kl 13.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident,

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat Norges Sjakkforbund Styremøte nr 4 04/05 Referat Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata, Oslo. Tid: Lørdag 29. januar 2005 kl. 10.00. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge A. Nordahl

Detaljer

Kongresspapirer 2006 Norges Sjakkforbund. Kongresspapirer 85. kongress 9. juli 2005 kl Moss Kunstgalleri

Kongresspapirer 2006 Norges Sjakkforbund. Kongresspapirer 85. kongress 9. juli 2005 kl Moss Kunstgalleri Kongresspapirer 26 Norges Sjakkforbund 1 Kongresspapirer 85. kongress 9. juli 25 kl 19. Moss Kunstgalleri 2 Kongresspapirer 26 Norges Sjakkforbund Innholdsfortegnelse Innkalling s 3 Forslag til dagsorden

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 3 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 3 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 3 05/06 REFERAT Sted: Frennings vei 3, Oslo. Tid: Onsdag 12. oktober kl 17.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident, på telefon)

Detaljer

Invitasjon til. Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer:

Invitasjon til. Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer: Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer: Invitasjon til Hjertelig velkommen til Landsturneringen 2013 sjakk-nm på Radisson Blu Lillehammer Hotel, med strålende spilleforhold i den store Lillehammersalen.

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 2 05/06 REFERAT. Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo. Tid: Søndag 11. september 2005 kl 10.00.

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 2 05/06 REFERAT. Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo. Tid: Søndag 11. september 2005 kl 10.00. NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 2 05/06 REFERAT Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo. Tid: Søndag 11. september 2005 kl 10.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 6-05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 6-05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Torsdag 16. februar kl 17.00. STYREMØTE 6-05/06 REFERAT Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Øistein Yggeseth (turneringssjef),

Detaljer

Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte

Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte Avholdt i OSS lokaler i Bogstadveien 30 i Oslo, søndag 11. mai 2014 kl. 10:30. 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter Fullmaktskomité: Iris Brecke (Sjakkontoret)

Detaljer

Drammen internasjonale sjakkfestival 2004-05 5LFD 3DUN +RWHO 'UDPPHQ GHVHPEHU ² MDQXDU

Drammen internasjonale sjakkfestival 2004-05 5LFD 3DUN +RWHO 'UDPPHQ GHVHPEHU ² MDQXDU Velkommen til en unik sjakkbegivenhet i Norge: Drammen internasjonale sjakkfestival 2004-05 5LFD 3DUN +RWHO 'UDPPHQ GHVHPEHU ² MDQXDU Drammen er stedet for alle sjakkentusiaster i ti dager rundt årsskiftet

Detaljer

Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011

Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011 Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011 Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata 11, Tid: Søndag 10.april kl. 12.00 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter Generalsekretær Dag Danielsens

Detaljer

Årsberetning 2013 for Sjakklubben Kampen på Brettet

Årsberetning 2013 for Sjakklubben Kampen på Brettet Årsberetning 2013 for Brettet Innledning Brettet ble stiftet 18.9.01, og har således eksistert i 12 år i 2013. Det siste året har oppmøtet pr spillekveld har variert fra 5-14 spillere. Den 1.1.2013 var

Detaljer

Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012

Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012 Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 3 Organisasjon... 4 Kongressvalgte styrer, komiteer og utvalg... 5 Komiteer, utvalg og delegater oppnevnt av sentralstyret...

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

Altibox Norway Chess 2016:

Altibox Norway Chess 2016: Pressemelding Kvalifiseringsturnering på Fagernes i påsken endte med svensk seier! Fagernes, Påskeaften 26.3.16 Stormester (GM) Nils Grandelius (22), Sverige, gikk seirende ut av kvalifiseringsturneringen

Detaljer

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund Forslag til NSFs Kongress: - Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund 1. Bakgrunn Spørsmålet om norsk sjakk 1 skal søke om medlemskap i NIF har vært utredet en

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Forslag vedr. innføring av bergersystem i øverste klasse i landsturneringen

Forslag vedr. innføring av bergersystem i øverste klasse i landsturneringen Høring 2, 2017, bergersystem i øverste klasse i landsturneringen Side 1 Høringsdokument Fra Sentralstyret i Norges Sjakkforbund Til Klubber, kretser, elitespillere og tidligere og kommende arrangører av

Detaljer

Norges Sjakkforbund Årsberetning 2012 2013

Norges Sjakkforbund Årsberetning 2012 2013 Norges Sjakkforbund Årsberetning 2012 2013 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 3 Organisasjon... 5 Kongressvalgte styrer, komiteer og utvalg Sentralstyret... 5 Komiteer, utvalg og delegater oppnevnt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14.

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14. Årsberetning 2014 Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 18.9.2001. Det siste året har klubben hatt stor medlemsvekst, med det mest omfattende spilletilbudet noen gang. Den 31.12.2014 var 30 spillere

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017

Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017 Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017 Sak 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede. Det ble registrert 59 stemmeberettigede ved start av

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 2 06/07 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 2 06/07 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 2 06/07 REFERAT Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo Tid: Søndag 8. oktober kl 13. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (kasserer), Frode Wiggen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 84. KONGRESS 2005. Quality Residence hotell Sandnes. Søndag 3. juli 2005 kl. 18.00.

NORGES SJAKKFORBUNDS 84. KONGRESS 2005. Quality Residence hotell Sandnes. Søndag 3. juli 2005 kl. 18.00. NORGES SJAKKFORBUNDS 84. KONGRESS 2005 Foto: Arne DAnielsen Berge Østenstad med blikk for brikkekunst Berge Østenstad (Asker SK) vant sin syvende norgesmestertittel etter stikkamp mot Magnus Carlsen. Berge

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.:

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.: 28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.: 1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. Innkalling ble godkjent. Det var 10 medlemsklubber tilstede og 19 delegater.

Detaljer

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen Protokoll Norsk Schäferhund Klubs årsmøte 21. mars 2015 Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen 1. DAGSORDEN 1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter Følgende rettelser: Sarpsborg Jostein Bernt - ikke

Detaljer

Kongresspapirer 2007 Norges Sjakkforbund. Kongresspapirer 86. kongress 8. juli 2007 kl 20.00 Scandic Hotel, Hamar

Kongresspapirer 2007 Norges Sjakkforbund. Kongresspapirer 86. kongress 8. juli 2007 kl 20.00 Scandic Hotel, Hamar Kongresspapirer 27 Norges Sjakkforbund 1 Kongresspapirer 86. kongress 8. juli 27 kl 2. Scandic Hotel, Hamar 2 Kongresspapirer 27 Norges Sjakkforbund Innholdsfortegnelse Innkalling s 3 Forslag til dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Tilstede fra styret: Inger Hjellemarken, Bjørn Pedersen, Ove Bruvoll, Solbjørg Saltvik Klubbene: BK Munken:

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 94. kongress Oslo 5. juli 2015 Innholdsfortegnelse lnnkalling... 3 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 5 Jubileumsåret

Detaljer

Årsberetning 2005-2006 Norges Sjakkforbund. Årsberetning 2005

Årsberetning 2005-2006 Norges Sjakkforbund. Årsberetning 2005 Årsberetning 25-26 Norges Sjakkforbund 1 Årsberetning 25 2 Årsberetning 25-26 Norges Sjakkforbund Innholdsfor orte tegnelse In memoriam s 3 Styrets beretning s 3 Organisasjon s 5 Sentralstyrets arbeid

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Dato: Lørdag 13. okt 2012 kl. 20.30 Sted: Tredalen 1.Konstituering. 1.1 Valg av ordstyrer. Styrets innstilling: Geir Bartz-Johannessen Geir Bartz-Johannessen 1.2

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

NBF SALTENS KRETSTING 2011

NBF SALTENS KRETSTING 2011 NBF SALTENS KRETSTING 2011 LØRDAG 26. MARS KLOKKEN 12.00 TUSENHJEMMET BODØ Tilstede: Svein Jarle Ludvigsen, Lena Koch (BBK/LYN), Stig Ellingsen (BBK/LYN), Ronny Johnsen (SparEss), Cato Pedersen (Rognan

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2014 37. årsmøte Søndag 11. mai kl. 10:30 OSS lokaler i Bogstadveien 30, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 37. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø Protokoll fra årsmøtet 2017 16. februar 2017, The Edge, Tromsø Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om tidligere medlem og leder av klubben, Hilde Ludvigsen. Sak 1. Innkalling og dagsorden

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS

NORGES SJAKKFORBUNDS NORGES SJAKKFORBUNDS 80. KONGRESS 2001 Bjarte Leer-Salvesen, SOSS, var tett på IM-napp i Troll Masters 2001. Bratthallen, Skoleringen 1 Kristiansund Søndag 8. juli 2001 kl. 10.00. INNHOLD Side: 1 Innholdsfortegnelsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB. Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB. Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. 1. Innkalling og dagsorden.

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Foredrag med GM Peter Leko i mai...16

Foredrag med GM Peter Leko i mai...16 OSS-I-Mellom 2014 Sammendrag fra OSS hjemmeside av Leif Øgaard Sjakkåret 2014 ble igjen et bemerkelsesverdig år for sjakk-norge. Magnus Carlsen forsvarte sin VM-tittel ved igjen å beseire Vishy Anand,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2013 36. årsmøte Søndag 14. april kl. 10:30 OSS lokaler i Bogstadveien 30, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 36. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2010 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 6. MARS 2010 Leangkollen Fungerende President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016.

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016. HAMMERFEST SJAKKLUBB og HAMMERFEST SJAKKLUBB UNGDOM STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016. Medlemstall: HSKU hadde pr 31.12.2016 28 registrerte medlemmer hos NFSU. Dette er en økning på 8 barn. 7 av disse er styrets

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Styret har holdt ett styremøte i løpet av 2010 og ellers behandlet saker løpende via e-post.

Styret har holdt ett styremøte i løpet av 2010 og ellers behandlet saker løpende via e-post. Årsberetning 2010 Sotra Sjakklubb Klubben Sotra Sjakklubb har holdt til i ungdomsklubbens lokaler i Einarsengården i hele 2010, med klubbkvelder om torsdagene. Medlemsutviklingen har vært alldeles eventyrlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

STAVANGER B.T.K. HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL: I STAVANGER IDRETTSHALL

STAVANGER B.T.K. HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL: I STAVANGER IDRETTSHALL STAVANGER B.T.K. HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL: SIDDISTREFFEN 1.-2. November 2008 I STAVANGER IDRETTSHALL - Stavanger B.T.K. fyller 50 år! - Penge premier i alle senior og junior klasser. - Det vil bli

Detaljer

Seksjonsmøte ~~~ Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 01 april 2017 NORGES LUFTSPORTFORBUND

Seksjonsmøte ~~~ Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 01 april 2017 NORGES LUFTSPORTFORBUND ~~~ NfRGES LUFTSPO 2TFORBUN NORGES LUFTSPORTFORBUND Seksjonsmøte Hang- og paragliding 2017 Protokoll Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 01 april 2017 Seksjonsmøte - Hang- og paragliding

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

Fire medlemmer har kommet til i løpet av året. Hjertelig velkommen!

Fire medlemmer har kommet til i løpet av året. Hjertelig velkommen! Årsberetning 2015 Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 18.9.2001. Det siste året har klubben hatt stor medlemsvekst, med det mest omfattende spilletilbudet noen gang. Den 31.12.2015 var 34 spillere

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold.

Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold. Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold. Mandag 4. April 2016, klokken 19.30 20:45 i Bridgens Hus, Horten. Dagsorden: 1. Godkjenne representantenes fullmakter. 2. Valg av dirigent og sekretær. 3.

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer