DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET PRIVAT INVESTERING 7. UTGAVE - DESEMBER 2007 DIN EGEN BANK I BANKEN Private Banking-tjenester er som å ha sin egen bank i banken, bygget eksklusivt for en selv: Det er graden av tilpasning til hver enkelt kunde som i stor grad skiller Private Banking-konseptet fra de ordinære fordelsprogrammene, sier Tom Knoff i Nordea. Side 4 ER RÅDGIVEREN DIN GODKJENT? Nå kan ikke lenger hvem som helst gi deg økonomiske råd. Det sørger en ny lov for. Du skal være sikker på at rådgivningen du mottar av banken eller investeringsrådgiver er i henhold til gitte kriterier, sier advokat Trond Søyland i Sparebankforeningen Side 6 DINE PENGER KAN FORANDRE VERDEN Stadig flere investorer ønsker å øve politisk innflytelse gjennom å stille krav til hvor pengene deres plasseres. Bevisste investorer/sparere kan påvirke viktige verdivalg, sier Frank Heggen i Gjensidige Investeringsrådgivning. Side 8 KLARER DU DEG PÅ KR PER ÅR? Arbeider du i 40 år med en snittlønn på kroner, blir pensjonen din kr per år. Er der nok? Side NYE VEIER TIL RIKDOM Selv om aksjemarkedene stuper, kjører folk fortsatt til og fra arbeid, de blir syke og må på skolen. Vi tror investering i infrastruktur er en ny megatrend, sier Jan Sigurd Vigmostad i Acta Asset Management. Side ANNONSE

2 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FORORD: Tid for å spare - tid for å høste. AV: John Peter Tollefsen Daglig leder, Aksje norge viser at tid, ikke tidspunkter, er nøkkelen til suksessrike investeringer. Ordene tilhører en av verdens Historien mest vellykkede investorer, sir John Templeton. Med tidspunkter tenker Templeton på det vanskelige i å time investeringene i den forstand at man prøver å finne det mest optimale tidspunkt for å gjøre en investering. Det optimale er selvsagt å kjøpe når verdiene av det man skal kjøpe (spare i), er svært lave, og selge motsatt. Men det er det ingen som klarer, dessuten er det slik at aksjemarkedets topper ikke er som toppene i en fjellkjede med stort sett helt faste høyder for de neste 100 årene og vel så det. Utviklingen i et aksjemarked er som en uendelig rekke av nye topper, men med større eller mindre fall fra disse toppene. Det kan være greit å ha det i bakhodet i disse litt turbulente tider. Noen har fått det for seg at aksjemarkedet er et nullsumspill, m.a.o. at når noen får gevinst (avkastning), må andre tape. Slik er det ikke. De siste tre - fire årene er på mange måter beviset på det. Vi har vært vitne til en eneste stor økonomisk oppgangsperiode hos oss i Norge og i store deler av verden. Økonomisk oppgang viser seg i selskapenes inntjening og resultater. Aksjemarkedet gjenspeiler en slik økonomisk utvikling, derfor stiger aksjekursene. Mange mennesker kommer inn i aksjemarkedet i slike tider. For meg er det ganske naturlig. De fleste ønsker å spare eller investere i noe man forbinder med verdistigning og et positivt potensial på sikt. Dessuten er det gjerne slik at vi investerer eller begynner å spare når vi føler at vi har økonomi til det. Og det har faktisk en tendens til å falle sammen med økonomiske oppgangstider. Merkelig, ikke sant? Den store utfordringen for alle som nå i disse tider for første gang har valgt aksjer eller aksjefond som sparealternativ, er å holde sparingen ved like når (ikke hvis) økonomien får et tilbakeslag og aksjemarkedet faller. Det tror jeg de aller fleste nordmenn klarer. Tiden (hvis den noen gang har vært der) da nordmenn kjøpte på topp og solgte på bunn, er over. Alle som sparer i aksjefond er blitt flasket opp med begreper som langsiktighet og jevn sparing,, helst månedlig. Og det er riktig. Alle nordmenn bør spare i aksjefond. Men hva skal man gjøre når tiden er inne for å høste av den langsiktige sparingen? Nå kommer det jeg og mange andre har etterspurt: Uttaksavtale! På samme måte som man går inn, går man ut. Tenk deg tanken at du har en fondskonto på 2 millioner når du er 67 år. Hva med en avtale om at du skal ta ut i måneden. Og mens du tar ut, står resten i fond som de neste 11 årene har en utvikling sånn omtrent som de foregående 11 årene. Fascinerende! John Peter Tollefsen Daglig leder Aksje Norge INNHOLD: Forord side 2 Råd med hjertet skaper resultater side 4-5 Råd du skal leve med side 6 Den barmhjertige kapitalist side 8 Pengevett side 10 Spar i samfunnets nervesystem side Invester i hele verden fra din stue side 13 Din pensjon - ditt ansvar side Ufortjent rebell side 16 Trådløs og oppdatert side 16 Gjør gull av gråstein side 18 Spre risiko med eiendom side 18 MED DAGSAVISENS REKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS Privat investering, 7.utgave - en tittel fra Mediaplanet. Prosjektleder: Hanne Ulleberg, Produksjonsleder: Bjarne Svanfeldt Brokke, Tekst: Aabø & co Bergen Design: Henrik H. Ek Repro: Ordbild Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er verdensledende innen temaaviser i dags- og kveldspresse.for informasjon kontakt Mediaplanet: Distribueres med Dagens Næringsliv, desember 2007 Synspunkter på Mediaplanets temaaviser: Bli medlem i Aksjonærforeningen! den private aksjonærs støttespiller Aksjonærforeningen i Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon for aksje og fondssparere. Foreningen har i over 30 år ivaretatt aksjonærenes interesse ovenfor myndigheter og selskaper, og vært initiativtager til å øke forståelsen for og betydningen av å spare i aksjer. Foreningen er partipolitisk nøytral, og er høringsorgan for Stortinget og regjeringen. Registrer deg som medlem på eller send en melding til Du kan også ringe oss på telefon Kontingent: NOK 410,00 * * Gjelder personlig medlemskap. Som medlem får du: Medlemsmagasinet Aksjonæren Vårt medlemsmagasin Aksjonæren gis ut fire ganger i året. Vi legger mye vekt på fundamentale analyser av selskaper og markedet, og er stolte av å ha noen av de mest fremtredende aktørene som skribenter og kommentatorer. Investorkvelder Vi avholder jevnlige investorkvelder, og arrangerer kurs og konferanser over hele landet i samarbeid med Oslo Børs og utvalgte meglerhus. Analyser og kommentarer Analyser, kommentarer og rapporter presenteres jevnlig på våre lukkede medlemssider. Elektronisk nyhetsbrev I tillegg til Aksjonæren gir vi ut et elektronisk nyhetsbrev - hvor vi oppdaterer våre medlemmer på hva som skjer i foreningen og hvordan vi forholder oss til aktuelle saker. Markedsovervåkning Vi holder et våkent øye med aksjemarkedet og påpeker konsekvent forhold der allment anerkjente prinsipper for minoritetsvern, eierstyring og selskapsledelse tilsidesettes. Hjelp oss å utvikle en slagkraftig forening som ivaretar dine interesser bli medlem i Aksjonærforeningen du også!

3 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET En komplett bank for privatlivet, det profesjonelle livet og formuen.

4 4 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Råd med hjerte og hjerne s -De mest velstående har behov for en finansiell rådgiver som tilbyr mer enn hyllevareprodukter. En dyktig private banking-aktør skal strekke seg til det ytterste for å bistå sine kunder, sier direktør i Wealth Management Bjørn Sverre Haugdal i Fokus Bank. Tom Knoff, leder Nordea Norges Private Banking-avdeling Fakta AV: TOR OLAV GABRIELSEN Tom Knoff, som leder Nordea Norges Private Banking-avdeling, er enig med sin konkurrent i Fokus. - Det er ofte slik at jo større formue det er snakk om, jo sterkere er behovet for skreddersydde løsninger. Vår jobb er å lytte til kunden, finne kundens behov, og så tilby gode løsninger som gjør livet lettere for vedkommende. Det er graden av tilpasning til hver enkelt kunde som i stor grad skiller private banking-konseptet fra de ordinære fordelsprogrammene, sier Knoff. Skreddersydde løsinger - Tillit er grunnleggende for å kunne drive rådgivning. Hvis vi ikke får kartlagt kundens situasjon, er det vanskelig å identifisere kundens behov, sier Haugdal. Haugdal forteller at private banking-rådgiverne i Fokus skreddersyr en Private banking er et uttrykk for bank- og finanstjenester som primært tilbys av banker til privatpersoner. Tjenesten er forbeholdt bankens beste kunder med en formue eller inntekt av en viss størrelse. Ordet private kommer av den mer personlige servicen banken tilbyr kunden. Kunden får en fast kontaktperson i banken. Relasjonen mellom kunde og rådgiver er tettere enn hva som er vanlig i privatkundemarkedet. Bankens rådgiver blir ofte involvert i alle deler av kundens økonomi. Rådgiveren er tilgjengelig hele døgnet, og banken kan også hjelpe kunden med tjenester utenom vanlig bankvirksomhet, som for eksempel bestilling av billetter til arrangementer, bestilling av reiser, hotell eller restaurantbesøk. Dette er en ekstraservice som er inkludert i private banking-konseptet. finansiell plan som tar utgangspunkt i de fire behovsområdene investering, økonomisk trygghet, finansiering og ordinære banktjenester. - Vi kommer aldri med anbefalinger før behovet er kartlagt, og vi kommer aldri med generelle anbefalinger. Behovet varierer fra kunde til kunde. For noen er det nærliggende å se på finansieringsdelen. Andre har ikke finansieringsbehov og ønsker heller å se på plasseringssiden, sier Haugdal. Ifølge Knoff arbeider også rådgiverne i Nordea alltid med utgangspunkt i en behovsanalyse. - Uansett kunde tar vi utgangspunkt i en behovsanalyse for å få status over kundens situasjon. Vi må kartlegge hva kundens holdning og forventning til avkastning, toleranse for usikkerhet og tidshorisont er. På bakgrunn av behovsanalysen fremlegger vi en fi nansplan for kunden, sier Knoff. På investeringssiden fordeles investeringene i hovedgruppene aksjerelaterte produkter og renteinstrumenter ifølge Knoff. - Først utarbeider vi en investeringsanbefaling på bakgrunn av behovsanalysen. Aksepterer kunden denne, foreslår vi investeringer innenfor denne rammen. Anbefalingene går bl.a. på fondsprodukter, hvor vi benytter norske og internasjonale fond. Men dette er kun et utgangspunkt. Ofte opererer vi med modellporteføljer, som vi tilpasser til kundens Tillit er grunnleggende for å kunne drive rådgivning. Hvis man ikke får kartlagt kundens situasjon, er det vanskelig å identifisere kundens behov. risikoprofi l og investeringshorisont. Uansett er vi veldig klare på at det er kunden som tar investeringsbeslutningene, utdyper Knoff. Ifølge Haugdal er det også i denne gruppen man finner de mest uttalte behov for ulike typer av risikoprodukter med tanke på investeringer. Derfor er det viktig at man kan by på spesielle produkter, ofte ut over bankens egen produktpallett. Mange kunder har ønske om å eksponere deler av sin formue innen produkter som private equity, eiendom, shipping, offshore. Her forventer kundene at vi har de beste produktene fra de beste aktørene i markedet. Ulike kunder har ulike behov Bankene deler gjerne kundegruppen opp i fl ere segmenter, hvor inntekt eller dagens formue ikke er de eneste kriteriene. - Mange av de formuende er i en situasjon hvor familien gjennom generasjoner har bygget opp en større formue, og de ønsker hjelp for å bevare formuen, både til eget bruk og til neste generasjon. På den annen side er det yngre mennesker med god inntekt som ønsker å bygge egen formue. Det er klart dette krever ulike investeringsstrategier og oppfølging, sier Knoff. Knoff forteller også om bedriftseiere som er vant til at noe hele tiden skjer, men som ikke selv har tid til å forvalte egne verdier. Dette er personer Investeringer i fremtiden Hvor skal du investere pengene dine i dagens marked? Kontakt oss på telefon for en uforpliktende samtale. Les mer om oss på AXIR ASA ER EN KOMPETANSEBEDRIFT INNENFOR KAPITALFORVALTNING, SKATT, ARV OG FORSIKRING FOR BEDRIFTER, INSTITUSJONER OG PRIVATPERSONER. VI ER ET FRITTSTÅENDE SELSKAP MED EKSPERTISE PÅ DET NASJONALE OG INTERNASJONALE VERDIPAPIRMARKEDET. VÅRE RÅDGIVERE ASSISTERER KUNDENE I RIKTIG VALG AV RISIKOPROFIL OG PRODUKTSAMMENSETNING. OSLO KONGSBERG KRAGERØ BERGEN TRONDHEIM

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 5 6ANNONSE kaper resultater Det kunden kjøper er ikke nødvendigvis det hun har behov for Av: Jon Herheim Administrerende Direktør i First Private Banking AS som ønsker en aktiv oppfølging, og som gjerne ser at rådgiver tar initiativ og kommer med forslag til endringer i forvaltningen av egne midler. - Hovedtyngden er de som er opptatt av å bevare sin eksisterende formue, sier Knoff. Rådgiver og samtalepartner i gode og onde dager Rådgivere blir ofte involvert i forhold som bare kundens nærmeste kjenner til. Ofte blir rådgiver trukket inn som en uavhengig part, og tas med på råd sammen med for eksempel advokater og forretningsførere. Rådgiver bør involvere seg, og være engasjert. Samtidig må rådgiver gi klar beskjed om når de opptrer som rådgiver, og når de kun opptrer som samtalepartner. - Vi skal aldri gi råd om aspekter som ligger utenfor vårt kompetanseområde. Vi kan være en samtalepartner, men henviser Mange av de formuende er i en situasjon hvor familien gjennom generasjoner har bygget opp en større formue, og de ønsker hjelp for å bevare formuen, både til eget bruk og til neste generasjon. alltid kunden til spesialister når det kommer til juridiske og regnskapsmessige forhold, sier Haugdal. Aldri opptattsignal - alltid tilgjengelig Rådgivers tilgjengelighet er et viktig kriterium. De fleste aktørene uttaler at deres rådgivere skal være tilgjengelige hele døgnet. - Det er ikke ofte en har behov for dette, men det er en trygget å ha denne muligheten, sier Haugdal. Om en er mye på reise, er tilgjeng- lighet og kundestøtte i utlandet et kriterium en bør vektlegge. Større aktører har ofte filialer i utlandet eller samarbeid med utenlandske banker. Concierge-tjeneste Mange forbinder private banking-konseptet med en concierge-tjeneste. Dette er tjenester som tilbys kunden, men som ligger utenfor de ordinære banktjenestene. Dette er en ekstraservice til kunden for at kunden skal kunne spare tid og få hjelp til praktiske gjøremål i hverdagen. Dette kan inkludere bestilling av billetter, reiser og andre servicetjenester. - Denne tjenesten ligger utenfor Fokus bank, men vi tilbyr den til våre kunder. Dette er en VIP-tjeneste som vi har hatt som en del av vårt private banking-konsept siden vi startet, sier Haugdal. Ifølge Haugdal blir tilbudet presentert for kunden, og kunden blir anmodet om å benytte det. Enkelte benytter seg av tilbudet, men dette varierer. Fra kunder som har benyttet tjenesten har Haugdal mottatt gode tilbakemeldinger. Knoff bekrefter at Nordea har mottatt samme tilbakemeldinger på sitt concierge-program. De fleste aktørene arrangerer jevnlig sosiale arrangementer, som turer og faglige seminarer for sine kunder. - Det faglige utgjør en del, men for noen kunder er det sosiale vel så viktig. Mange kunder har møttes gjennom banken, og kundene knytter nettverk, sier Haugdal. Stor eller liten Mindre uavhengige aktør har større fleksibilitet på produktsiden og er ofte raskere med å lansere nye produkter og tjenester rettet mot kundene. Fordelen ved å velge en bank som rådgiver er ifølge Haugdal at en som kunde får tilgang til hele bankens fagog spesialistkompetanse så vel som kundestøttefunksjoner. I tillegg sitter man med et bilde over kundens samlede økonomi, og er dermed i posisjon til å kunne gi en mer helhetlig rådgivning. - Kundene i dette segmentet er som regel kunnskapsrike og ressurssterke. Vi har mulighet til å stille hele bankens ekspertise til disposisjon, og kan derfor levere tjenester som ikke er hyllevare. Det handler ikke om å være bare en bankforbindelse, men en rådgiver som bidrar til å skape økt trygghet og høyere inntjening på eksisterende midler, avslutter Knoff. Bjørn Sverre Haugdal, direktør i Wealth Management i Fokus Bank. Allokering, allokering, allokering er det nye mantraet innenfor finansiell rådgivning. Ok, temaet er overhodet ikke nytt, men det har tatt over 20 år for mange aktører å komme på banen mens produktdrevne, provisjonsbaserte finansielle rådgivere fortsatt vegrer seg mot å entre allokeringstoget. Således tør ingen innrømme at de selger produkter lenger. I dag er alle formuesforvaltere og investeringsrådgivere som tilbyr helhetlig, finansiell rådgivning. De er produktnøytrale og, selvfølgelig, det finnes ingen skjulte kostnader for kunden. En av Harry Markowitz s (grunnleggeren av moderne porteføljeteori) favorittobservasjoner når deg gjaldt aktivaallokering var: It s not the variance you have to worry about, it s the covariance. Med andre ord, du kan sitte på mange risikable aktiva så lenge de fluktuerer uavhengig heller enn beveger seg i takt. Da bør det være en tankevekker at noen ukritisk selger unnskyld tilbyr - alternative produkter som faktisk viser seg å ha en høy grad av samvariasjon med andre aktivaklasser, og da i særdeleshet med aksjer. Resultatet kan bli en langt mer risikoutsatt portefølje enn det markedsføringen av den gir seg ut for å være. Derfor mitt valg av overskrift for denne artikkelen. Aktivaallokering handler altså ikke bare om å fordele dine verdier på flest mulige produkter i flest mulige aktivaklasser. Det handler om å skaffe seg markedseksponering mot ulike aktivaklasser med lav samvariasjon. Dette kan du enkelt oppnå ved å investere i passive indeksprodukter som exchange traded funds (ETF), som handles over børs og dessuten har svært lave kostnader. I tillegg handler det om å finne en samarbeidspartner som innenfor de enkelte aktivaklasser, kan tilby egne eller eksterne produkter du tror kan gi en meravkastning utover ren indekseksponering Dette krever at du selv gjør grundige analyser eller kanskje mest naturlig for de fleste, henvender seg til en samarbeidspartner med en sterk og anerkjent analyseorganisasjon. Analysevirksomheten er for et finanshus det samme som en forsknings og utviklingsavdeling (FoU) er for en industribedrift. Det er allment akseptert at de som investerer mest i FoU også er bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer og, med stor sannsynlighet, kan tilby mer innovative produkter. First Securities er, relativt til størrelsen, antakelig det finanshuset i Norge som investerer mest i forskning og utvikling. Bakgrunnen for denne betydelige investeringen er selvfølgelig at vi ønsker å bidra med de beste investeringsmulighetene og høyest mulig meravkastning for våre kunder. Dette innebærer grundige analyser av både markeder, bransjer og enkeltbedrifter for deretter å anbefale aktive posisjoner. Ukes- og månedsporteføljene til First har over lang tid vist at dette har vært lønnsomme råd for våre kunder. First Securities har lang erfaring i å betjene det professjonelle og det institusjonelle markedet. Nettopp denne erfaringen og den kompetansen vi har bygget opp, vil være den beste forsikringen når du skal velge en rådgiver som skal ivareta dine interesser både i medgang og i turbulente perioder. Hvilke krav bør du så stille til din rådgiver? Hun må kunne analysere din portefølje og gi deg et realistisk bilde både av forventet avkastning og hvilken nedsiderisiko den representerer. Hun må komme med forslag til investeringsmuligheter med potensiale for meravkastning. I motsatt fall bør du tilbys passiv markedseksponering (f.eks. exchange traded funds) til langt lavere kostnad. Hun må tilby deg rapporter som dokumenterer i hvilken grad rådene har gitt den forventede avkastning og eventuelt kan forklare deg hvorfor så ikke er tilfelle (enten det er positivt eller negativt avvik). Når porteføljen din beveger seg utenfor avtalt modellportefølje må hun proaktivt ta kontakt med deg og komme med kjøps- eller salgsanbefalinger som vil bringe porteføljen i tråd med hva som er avtalt. Forsikre deg om at rådgiveren din har et økonomisk incentiv for å følge deg og dine investeringer over tid (lider du skal rådgiveren din også lide). En tilsynelatende enkel og opplagt kravspesifikasjon ved valg av rådgiver. Men, enten du er toppleder i et børsnotert selskap, senior partner i et advokatfirma, gründer i en nystartet virksomhet, en fotballspiller med en nyervervet proffkontrakt eller rett og slett sitter med en formue som et resultat av arv, lottogevinst eller et kostbart skilsmisseoppgjør: så er den du velger avhengig av å oppnå din tillit. Da må de vise at de har mer enn tilstrekkelig empati til å sette seg inn i din situasjon og dine behov og de må ha analytiske evner og verktøy til å vurdere og foreslå positive endringer i din portefølje. Til syvende og sist må de representere en organisasjon som er kjent for sin integritet og høye faglige standard.

6 6 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Råd du skal leve med 1. november trådte et nytt regelverk i kraft som sikrer bedre investorbeskyttelse for deg som kunde. Med bakgrunn i regelverket ble ny lov om verdipapirhandel i Norge vedtatt. Michael Sivertsen, Administrerende direktør i rådgivningsselskapet Axir Fakta om MIFID AV: TOR OLAV GABRIELSEN med den nye loven er å gi en bedre investorbeskyttelse. Som kunde skal -Formålet du være sikker på at rådgivningen du mottar av banken eller din investeringsrådgiver, er i henhold til gitte kriterier, sier advokat Trond Søyland i Sparebankforeningen. Sikrer rådgivningens kvalitet I forbindelse med det nye EU-regelverket MIFID, som er trådt i kraft i hele EØS-området fra og med 1. november, ble blant annet investeringsrådgivning konsesjonspliktig. - Det innebærer at investeringsrådgivning er underlagt tilsyn. Nå kan ikke hvem som helst drive investeringsrådgivning, ettersom det kreves tillatelse fra myndighetene, sier Søyland. Fra 1. november 2007 trådte EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) i kraft i hele EØS-området. Målene for direktivet er blant annet å bedre investorbeskyttelsen på tvers av landegrensene. Dette innebærer blant annet at kundens kompetanse, med fi nansielle instrumenter, blir kartlagt, at kostnadene blir synliggjort, og at alle råd er forankret i reelle behov. Investeringsrådgivning er også underlagt tilsyn og krever konsesjon. Direktivet setter også klare krav til selve rådgivningsprosessen forut for investeringsbeslutningen. For det første skal alle kunder klassifiseres etter kategoriene: ikke-profesjonelle, profesjonelle og kvalifiserte motparter. - Dette er for å sikre at rådgiver formidler rådgivning og anbefalinger som kunden har forutsetning for å forstå, basert på kompetanse og erfaring, sier Søyland. De fleste vil havne i kategorien ikkeprofesjonelle, og klassifiseringen legger også føringer for hvordan rådgivningsprosessen skal foregå. Kunden har rett til å få opplyst klassifiseringen, og kan klage på den, men det er selskapet som bestemmer klassifiseringen. For det andre er det innført en egnethets- og hensiktmessighetstest av kunden. Dette skal sikre at råd om investeringsbeslutninger er forankret i et reelt behov hos kunden. I praksis innebærer det at rådgiver må kartlegge kundens totale økonomiske situasjon for å kunne anbefale og tillate kjøp av konkrete produkter. Kunden skal også bli presentert for en oversikt over totale kostnader knyttet til de ulike produktene. - For kunden er dette de vesentligste endringene og sikrer kvalitet i forhold til rådgivningsprosessen forut for investeringsbeslutningen, sier Søyland. Sikrer kompetanse Direktivet har også klare retningslinjer i forhold til kompetanse. For de som skal drive investeringsrådgivning er det et krav om relevant erfaring og kompetanse. - I den forbindelse pågår det arbeid med å få til en nasjonal autorisasjonsordning for investeringsrådgivere for å sikre kompetansen, sier Søyland. I dag eksisterer det ingen nasjonal sertifiserings- eller autorisasjonsordning for investeringsrådgivere. Hilser vedtaket velkommen Administrerende direktør Michael V. Sivertsen i rådgivningsselskapet AXIR ASA hilser det nye regelverket velkommen. Han mener at dette vil bidra til å sikre den gode kvaliteten på rådgivningen og forhindre useriøse aktører i å operere. - Jeg ser på dette som utelukkende positivt for hele bransjen. Retningslinjene og kravene til dem som skal drive investeringsrådgivning, er blitt så strenge at useriøse aktører ikke vil ha mulighet til å operere i bransjen på sikt. Det er en trygget både for oss som rådgivere og for kundene, sier Sivertsen. Rådgivning forankret i reelle behov Det nye direktivet innebærer blant annet at det blir satt eksplisitte krav til hvordan rådgivningsprosessen forut for investeringsbeslutningen foregår. - I praksis kartlegger vi hele kundens økonomiske situasjon. Da ser vi både Fra 1. november 2007 trådte EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) i kraft i hele EØS-området. på investeringssiden og på kundens lånesituasjon. Deretter identifiserer vi behovene sammen med kunden. Det kan enten være å få bedre lånebetingelser på boliglånet eller å starte sparing til pensjon. Alle tiltak skal være forankret i et definert behov og ha et mål, sier Sivertsen. Ifølge Sivertsen skal rådgiver også sørge for at kunden fullt ut forstår hva som blir presentert og også få en oversikt over totale kostnader ved å iverksette de foreslåtte tiltakene. - Dette blir sikret via klassifiseringen og egnethets- og hensiktmessighetstesten. Vi foretar disse testene gjennom et kundeprofilskjema vi fyller ut som kunden signerer, sier Sivertsen. Bedre råd Både Søyland og Sivertsen er enig i at det nye regelverket vil komme både kundene og bransjen selv til gode. - God finansiell rådgiving handler om å forstå kundenes behov. Som kunde skal en være trygg på at når en går til banken eller en frittstående investeringsrådgiver, skal rådene være av høy kvalitet. Det skulle for øvrig bare mangle, avslutter Sivertsen.

7 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET De beste stundene i livet koster ofte ingenting. Vi bidrar til at du får mer tid til slike stunder. De fleste av oss har samme syn på hva som er viktig i livet. Tid til og trygghet for familien kommer høyt på listen, sammen med mer fritid og mulighet til å realisere drømmer. Som Private Banking-kunde hos oss vil du oppdage at det du prioriterer høyest, er også vår førsteprioritet. Vi er størst innen Private Banking i Norden og vi utnytter hele vår samlede kompetanse for å få din formue til å vokse. Våre anbefalinger tar utgangspunkt i dine ønsker og behov. I tillegg til investeringsrådgivning i toppklasse kan vi formidle kontakt med eksperter innen skatterelaterte spørsmål og arverett. Interessert? Ta gjerne kontakt med oss på telefon Du finner også mer informasjon på nordea.no/privatebanking.

8 8 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Den barmhjertige kapitalist Hvor du plasserer sparepengene dine, er en av de største mulighetene du har til å vise engasjement og ta standpunkt til miljøspørsmål, menneskerettigheter og korrupsjon. AV: TOR OLAV GABRIELSEN og småsparere etterspør i større grad etiske retningslinjer hos fondsforvaltere -Investorer i forhold til hvilke selskaper de investerer i. Når andre investerer sparepengene dine, vil du vite at det er en bærekraftig verdiskapende tanke bak investeringen. Det er ren fornuft, sier Petter Preben Willie Tollefsen i AksjeNorge. Frank Heggen i Gjensidige Investeringsrådgivning. Petter Preben Willie Tollefsen i AksjeNorge. Unngå aksjerot Samfunnsmessige investeringskriterier Stadig flere fondsforvaltere investerer etter kriterier som også inkluderer samfunns- og miljømessige aspekter. Investorene i fond har i de siste årene kommet på banen og krever at pengene blir plassert i selskaper som driver innenfor etisk akseptable rammer. Mange ønsker ikke å investere sparepengene sine i selskaper som driver miljømessig uforsvarlig, tillater barnearbeid, bryter menneskerettigheter eller er involvert i krigsindustrien. Dette er noe alle investorer må ta stilling til. For det andre risikerer børsnoterte selskaper med et frynsete omdømme å handles med en rabatt i forhold til andre selskaper. Selskaper som driver uetisk har et omdømmeproblem, og dette reflekteres i stadig større grad i aksjekursen og prisingen av selskapene. En kan derfor si at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å investere etter etiske kriterier. Selskaper som driver uetisk har et omdømmeproblem. En kan derfor si at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å investere etter etiske kriterier. Åpne om investeringene sine - Forvalterne er åpne. De oppgir kildene de bruker for å undersøke selskapene og dets underleverandører, som de investerer i. De fondene som fokuserer på dette, gjør det ikke dårligere enn sammenlignbare fond, sier Tollefsen. De fleste nordmenn har også store pensjons- og sparemidler plassert hos banker og fondsforvaltere. Mye av disse pengene finner veien til aksjemarkedet i inn- og utland. En av aktørene er Gjensidige. - Med samfunnsansvarlig investering mener vi at selskapene tilfredsstiller internasjonale konvensjoner for menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø, I år skal verdien av aksjene dine fastsettes en gang for alle. Sjekk tallene dine slik at du ikke risikerer å betale for mye i skatt i mange år framover. Anskaffelsesverdien på aksjene du eier vil avgjøre hvor mye skatt du må betale i årene som kommer. Blir anskaffelsesverdien satt for lavt vil du måtte betale mer skatt enn nødvendig. I løpet av høsten skal verdien fastsettes en gang for alle. - Sørg derfor for å sjekke fastsettingsbrevet du fikk tilsendt i oktober fra skatteetaten og meld inn riktig anskaffelsesverdi, er rådet fra Skattebetalerforeningen. Aksjonærer har i flere omganger meldt inn verdiene sine på aksjer da de ble anskaffet. Problemet har i enkelte tilfeller vært at opplysningene de har fått tilbake fra Aksjonærregisteret har vært feil. - Blir de satt for lavt vil du betale mer i skatt enn det du skal. I noen tilfeller har også anskaffelsesverdien blitt satt til null, sier Skattebetalerforeningen. Den utvidede fristen for å korrigere/klage på anskaffelsesverdien på aksjene til aksjonærregisteret er nå forlenget til 22. november. Aksjonærregisteret ble innført ifjor, og skal gjøre det mulig å fastsette inngangsverdi for aksjer og grunnfondsbevis og gi grunnlag for utregning av skattefritt utbytte. våpen, korrupsjon og bestikkelser, sier Frank Heggen i Gjensidige Investeringsrådgivning. Mange selskaper har etiske retningslinjer, men det sentrale er om disse er implementert i praksis. Ifølge Heggen krever dette at fondsforvaltere og investeringsrådgivere utarbeider en screeningprosess for hvordan selskapene gjennomgås, og hvor etiske og samfunnsmessige kriterier utgjør en del av beslutningsgrunnlaget for investeringen. - Vi vurderer alltid fondsforvalternes holdning til etiske investeringer i vår gjennomgang av nye fond og forvaltere. Vi jobber også for å påvirke fondsleverandører der vi mener det lar seg gjøre, sier Heggen. Ofte i grenseland Innen feltet samfunnsmessig ansvarlig er det ofte vanskelig for utenforstående, enten det er investorer eller fondsforvaltere, å vurdere om et selskap opererer innenfor aksepterte rammer. Det kan lett oppstå en sort/hvitt-tankegang, men i mange tilfeller er situasjonen mer nyansert. Et vanskelig tema er korrupsjon. Det er ikke til å legge skjul på at definisjonen varierer noe fra land til land og ofte er kulturelt betinget. Hva som blir sett på som korrupsjon i ett land, blir ikke nødvendigvis sett på som korrupsjon i et annet. Mange fondsforvaltere og investorer investerer i selskaper som opererer i land hvor det vi definerer som korrupsjon er utbredt. - Det er et veldig vanskelig område, men derfor er det viktig å sette fokus på det, sier Heggen. Avkastning kommer an på forvalters dyktighet Fond som inkluderer etiske og samfunnsmessige kriterier ved investeringer i selskaper, er ikke annerledes enn andre fond. Uansett kriterier avhenger fondets avkastning mer av forvalters dyktighet og strategi. Det at en inkluderer noen ekstra kriterier når en skal plukke aksjer, endrer ikke på dette. - Fond med etiske retningslinjer kan gjøre det minst like bra som andre fond, sier Heggen og nevner Dnb Nor miljøinvest. Dette er et fond som utelukkende investerer i selskaper innen fornybar energi, og som har levert god avkastning til sine investorer. Det viser at det handler like mye om å treffe trender og forvalters dyktighet, selv om fondet også har miljømessige kriterier å investere etter. På lengre sikt vil fond med etiske kriterier sannsynligvis bli vinnerne. - Det er viktig at vi får en bevisstgjøring rundt temaet. Hver og en må selv ta ansvar for hvor de ønsker å plassere pengene sine. Her kan bevisste investorer/ sparere påvirke de verdivalg de mener er riktige, avslutter Heggen.

9 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 9 Foto: Pål Laukli/Tinagent.com Kast læreboken på havet. Det finnes ingen fasit. De som førte an, hadde ingen sti å følge. De som var fornøyd med «bra nok», gjorde det aldri bedre. Alle vet hvor en ferdig opptråkket sti ender. Vil du heller gå din egen vei, bør du starte hos oss. For å holde fokus og forenkle prosessen, har vi fjernet det unødvendige byråkratiet. Vi gjør veien til målet kortere. Hva du vil oppnå, er alltid viktigst. Det er vår leveregel. Velkommen til banken som tenker som deg. Velkommen til Kaupthing Bank.

10 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET La dem få et forhold til penger så tidlig som mulig. Det gir gode vaner som de tar med seg videre i livet Pengevett Sparing er som alt annet: Det må læres. - Lær deg pengevett jo før jo heller, sier informasjonsdirektøren i DnB NOR. Informasjonsdirektør i DnB NOR, Aud Helen Rasmussen. AV: TOR OLAV GABRIELSEN med deg selv. Du kan ikke lære barna gode -Begynn vaner om du selv ikke har det, sier informasjonsdirektør Aud Helen Rasmussen i DnBNOR. Økonomiske vinnere Ifølge Rasmussen er det de som starter tidlig med gode sparevaner, som blir økonomiske vinnere. - Det hjelper nødvendigvis ikke å tjene masse penger om du ikke har pengevett, sier Rasmussen. Enkle grep som å sjekke lånebetingelsene, inngå en spareavtale og sette til side penger til konkrete formål kan alle gjøre, ifølge Rasmussen. Begynn tidlig - Lær barna dine pengevett. La dem få et forhold til penger så tidlig som mulig. Det gir gode vaner som de tar med seg videre i livet, sier Rasmussen. Basert på tall fra i fjor forteller Rasmussen at en fjerdedel av oss sparer hele barnetrygden, mens halvparten av oss sparer noe av den. De fleste sparer dette i bank. - Her er det veldig mye å tjene på å sette noe til side i aksjefond. Har du ikke bruk for barnetrygden og planlegger at dette skal være en inngangsbillett til studier eller bolig for barna, er det så lang sparehorisont at du bør spare i aksjefond. Ta ned aksjeeksponeringen og juster risikoen når tiden for bolig eller bruk av midlene nærmer seg, råder Rasmussen. Det er viktig å avkare målet med sparingen. På denne måten lærer barna å prioritere i forhold til og se konkrete resultater av å spare. Ifølge Rasmussen er det å lage spareplaner og mål viktige stikkord. Bruk også hele BSU-kvoten om mulig. Med skattefordel er dette en av de beste spareordningene som eksisterer i dag. - La barna få betalingskort linket mot konto. Lær dem tidlig å prioritere. Dersom de ikke lærer dette mens de bor hjemme, så risikerer du å fortsette å underholde dem langt inn i voksen alder, sier Rasmussen. Etableringsfasen I etableringsfasen vil forhold som nedbetaling av studielån og førstegangsinvesteringer i bolig ta fokus bort fra sparingen. - Når du får din første jobb, sjekk hva slags tjenestepensjonsordning arbeidsgiver har. En god arbeidsgiverbetalt sparing er viktig, og det er store variasjoner mellom arbeidsgiverne. Arbeidstagere bør og skal være observante på dette, sier Rasmussen. Når det gjelder den første boligen, som ofte fullfinansieres med førstehjemslån, mener Rasmussen det er viktig å nedbetale til lånet utgjør 70 til 80 % av verdien på boligen. Etter dette kan en gjerne forlenge nedbetalingen på lånet, men sørg for å ha en god buffer, er rådet. - Det viktigste er å ha en strukturert plan når det gjelder økonomien. De som vokser opp nå, rammes fullt ut av den nye Pensjonsreformen. Det innebærer at egen sparing til pensjon er viktigere enn noen gang. Lær derfor barn og ungdom å ta ansvar og kontroll over egen økonomi så tidlig som mulig, avslutter Rasmussen. Verdien av å spare - Lag en plan hvor du sparer hver måned. Det krever disiplin, men gir resultater, sier ekspertene, og viser tilkonkrete tall. Et mindre beløp spart hver måned vil over tid vokse til en betydelig sum. De fleste av oss har mulighet til å sette av minimum 500 kroner hver måned. - Det skal ikke mye til, men det har mye å si at du starter sparingen tidlig. Du vil garantert ikke angre på det når du virkelig har bruk for pengene sier, informasjonsdirektør Aud Helen Rasmussen i DnBNOR. For dem som er unge eller har en langsiktig sparehorisont, er det ifølge Rasmussen mye å hente på å spare i aksjefond. Dette viser også utregninger basert på tall fra Verdipapirfondenes forening. Basert på historiske data er forventet årlig snittavkastning i aksjemarkedet på mellom 8 og 10 %. 5,6 % innskuddsrente. Vi leker ikke bank. Forutsetter innskudd på minimum NOK ,- Ring 09777

11 tp-ann-privatinv qxd:jt-a_210x297-corpo.qxd Sida 1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 11 profession: pilot career: actor People are acquainted with the star, the multi-faceted actor. But John Travolta is also a seasoned pilot with more than 5,000 flight hours under his belt, and is certified on eight different aircraft, including the Boeing Jumbo Jet. He nurtures a passion for everything that embodies the authentic spirit of aviation. Like Breitling wrist instruments. Founded in 1884, Breitling has shared all the finest hours in aeronautical history. Its chronographs meet the highest standards of precision, sturdiness and functionality, and are all equipped with movements that are chronometercertified by the COSC (Swiss Official Chronometer Testing Institute). One simply does not become an aviation supplier by chance. Breitling Navitimer A cult object for aviation enthusiasts.

12 12 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Spar i samfunnets nervesystem Det er behov for veier, broer, skoler og sykehus uansett hvordan aksjemarkedet utvikler seg. Infrastrukturen er samfunnets livsnerver, og for å skape nye varer og tjenester trengs råvarer. Anders Skar i Nordnet. av: Tor Olav Gabrielsen Det er behov for veier, broer, skoler og sykehus uansett hvordan aksjemarkedet utvikler seg. Infrastrukturen er samfunnets livsnerver, og for å skape nye varer og tjenester trengs råvarer. - Infrastruktur er nokså uavhengig av konjunkturene i markedet. Folk bruker for eksempel ikke mindre vann i dårlige tider. Etterspørselen er rimelig konstant, sier direktør for produktutvikling Jan Sigurd Vigmostad i Acta Asset Management. I foreksempel Storbritannia, Australia, USA, og Canada er privat finansiering av viktige tjenester som veier, sykehus, fengsler, havner og skoler blitt vanlig. En ny megatrend - Det er to hovedårsaker til at vi velger å satse på infrastruktur. For det første påvirkes infrastruktur lite av endringer i andre spareformer. I en balansert portefølje med for eksempel aksjer, shipping, hedgefond og eiendom har innslag av infrastruktur en stabiliserende effekt ved at en sprer sparepengene over flere investeringstyper. Den andre grunnen er at vi tror infrastruktur er en ny megatrend, sier Vigmostad. Mye av infrastrukturen i Vest-Europa og Nord-Amerika er bygget rundt den annen verdenskrig. Kombinert med en kraftig urbanisering medfører dette behov for både oppgradering og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Ifølge beregninger fra flere analysebyråer har det offentlige ikke tilstrekkelig kapital til å dekke dette. Lange kontantstrømmer Ved investering i infrastruktur er det ifølge Vigmostad to måter investorene får avkastning på. Den ene måten er via såkalt brukerbetalt inntekt. Dette innebærer for eksempel at en investerer i en motorvei, og får inntekt fra bompenger. Her er det brukerne av veien som betaler, og trafikkgrunnlaget som avgjør inntekten. Den andre måten er å stille infrastruktur tilgjengelig, ofte AD ReklAme & Design

13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 1 Vi tror infrastruktur er en ny megatrend, sier Jan Sigurd Vigmostad i Acta Asset Management. FOTO: STAVANGER FOTO til myndigheter. En kan f.eks. bygge en skole og leie den ut til kommunen over en lengre periode. - Dette er attraktive investeringer ettersom kjøper får tilgang til en forutsigbar kontantstrøm i mange år fremover, som ikke er påvirket av kortsiktige svingninger i aksjemarkedet, sier Vigmostad. Sparepenger i vann og kloakk Storbritannias største kloakk- og vannverk Thames Water, som forsyner 8 millioner mennesker rundt London med vann og sørger for at kloakksystemet til 13 millioner innbyggere fungerer, ble nylig kjøpt opp for 8 milliarder pund av et konsortium kontrollert av den australske banken Macquarie. - En fordel med å la private styre er at offentlige myndigheter kan sette krav. Hvis selskapene leverer som forventet, kan det ligge en ekstra bonus, men leverer ikke selskapene som forventet, kan myndighetene ilegge selskapene bøter, det vil si betale redusert leie, sier Vigmostad. Gull og hvete Om infrastruktur er en ny megatrend, er det mange som lenge har spådd en ny råvareboom. - Å investere i børsnoterte råvarer (ETC) er en enkel måte å eksponere seg mot råvaremarkedet på. Det er like enkelt å handle råvarer som aksjer over nett, sier Anders Skar i Nordnet. En ETC gir eksponering mot den råvaren eller de underliggende råvarene som den er koblet til. En kan få eksponering i alt fra korn og hvete til edle metaller. - Det mest populære er olje, gull og hvete, sier Skar. Invester i hele verden fra din stue Alt som trengs, er en Internett-oppkobling og en pc, så kan du investere i hele verden. Det er like enkelt som å bruke nettbanken, og passer både for småsparere og større investorer. AV: TOR OLAV GABRIELSEN For å handle aksjer, fond og andre investeringer trengs en handelskonto hos en nettmegler. Du oppretter en handelskonto ved å besøke nettsidene til en nettmegler, sier Anders Skar i Nordnet. Når du har fått tilgang til din netthandelsløsning, er tiden inne for å overføre penger. Det normale er at du overfører penger til en handelskonto på samme måte som du i dag betaler regninger. I løpet av kort tid vil pengene være disponible på din handelskonto. Det er ikke noe minstebeløp du må handle for, men nordiske aksjer handles normalt i det som kalles børsposter. Antall aksjer i en børspost varierer fra selskap til selskap, men de er satt sammen slik at en børspost koster ca kroner. Når du har fått alle tilgangene, logger du deg inn på meglerens nettside. Her får du tilgang til en oversikt som viser disponibelt beløp for å handle og en oversikt over aksjer og fond du kan kjøpe, og andre typer investeringer du kan gjøre. Kurtasje er hva det koster å gjennomføre en handel. Konkurransen blant meglerne er stor, og prisene har falt mye de siste årene. De fleste aktørene ligger rundt 100-lappen og nedover. Kurtasje er hva det koster å gjennomføre en handel. Kjøp AMEX OSE IBEX SSM HEX det unoterte markedet analyser NYSE Nasdaq derivater DAX CAC BEL MIB ATX mobil komplett analysearkiv handelsløsning OMX sanntidskurser AEX seminarer VPkreditt ETF personlig rådgivning selskapsanalyser ukesanbefalinger FTSE SAX emisjoner selg Den komplette løsningen for aksjehandel på internett. DnBNOR Markets aksjehandelsløsning på internett gir deg aksjekurser i sanntid, din egen portefølje, et komplett analysearkiv og tilgang på 15 børser i 13 forskjellige land i tillegg til Oslo Børs og det unoterte markedet i Norge. Vi sender ut daglige morgenrapporter, leverer ukes anbefalinger, strategirapporter og selskapsanalyser. Våre nettkunder får tilgang til all informasjon umiddelbart. dnbnor.no/aksje Tlf valg 3

14 14 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Din pensjon Still deg spørsmålet: hva gjør du den første dagen i ditt liv som pensjonist? Du vil uansett ikke begynne pensjonisttilværelsen med økonomiske bekymringer. De tre grunnpilarene Det samlede pensjonssystemet i Norge består av en rekke ulike ordninger. I Norge utgjør tre grunnpilarer selve pensjonssystemet. De tre pilarene sørger for at du som pensjonist får utbetalt pensjonen din. De tre grunnpilarene i det norske pensjonssystemet består av folketrygden, kollektive ordninger og individuelle ordninger. Alle som arbeider eller er bosatt i Norge, omfattetes av folketrygden. Dette er pensjonen du får fra staten. De kollektive ordningene kalles tjenestepensjon eller OTP (Obligatorisk tjenestepensjon). Dette er en pensjonsrettighet du opparbeider deg fra din arbeidsgiver. Fripoliser er opparbeidede pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsforhold. Individuelle ordninger er kort og godt egen sparing til pensjon. Myndighetene oppfordrer folk til å spare privat, og har tidligere stimulert til dette gjennom skattegunstige ordninger som for eksempel: IPA (Individuell Pensjonsavtale) og livrenter. I dag er disse ordningene ikke lenger skattegunstige, men til sommeren kommer en ny skattefavorisert ordning. - Rene pensjonsspareprodukter med skattefordeler eksisterer ikke lenger. Skattefordelen var svak før, nå er den enda svakere. Fradragsretten for innskudd til individuelle pensjonsavtaler ble fjernet i 2006, sier Johansen. Snorre Johansen, markedsdirektør i Vital. AV:MARIT BØ OG TOR GABRIELSEN Undersøkelser har vist at en bør ha nærmere 70 % av lønnsinntekten ved pensjonsalder for å kunne opprettholde levestandarden som pensjonist. - De færreste av oss har så gode ordninger via arbeidsgiver og folketrygden. Den nye pensjonsreformen vil også legge opp til at en større del skal dekkes via individuelle pensjonsordninger, sier markedsdirektør Snorre Johansen i Vital. Unngå pensjonsfella - begynn å spare så tidlig som mulig I den nye pensjonsreformen som ble fremlagt i 2006, er hovedtrekkene at ytelsene fra folketrygden vil bli redusert for fremtidens pensjonister. Selv om OTP er innført, vil dette bare såvidt kompensere for denne reduksjonen. Med andre ord legges mye av ansvaret for din økonomiske situasjon som pensjonist over på deg selv. - Generell anbefaling er å ta større ansvar for egen sparing til pensjon. Etter endringene som Pensjonsreformen medfører, har det aldri vært viktigere å starte egen sparing, sier Johansen. Ifølge Johansen sparer mange i dag i egen bolig. Han anbefaler at man i tillegg benytter andre spareformer ved sparing til pensjon. - I hovedsak har en to alternativer som egner seg godt til sparing til pensjon, sier Johansen: Unit Link eller garantert spareforsikring. Unit Link betyr at avkastningen er linket opp mot utviklingen i de valgte fond ut fra den risikoprofil man har valgt. Du kan selv velge fond, og det utløser ingen skatt ved fondsbytte i en Unit Link. Dette betyr utsatt skatt på avkastning i sparetiden. Over tid sparer du store beløp på dette, sier Johansen. Trenger du de oppsparte midlene før den planlagte utbetalingsperioden starter, kan du ta sparesaldoen ut når som helst. Det andre alternativet er å spare i et produkt som gir en garantert minsteavkastning. - Her er garantert minsteavkastning 2,75 % i året sier Johansen. Rentegaranterte produkter finnes i to forskjellige varianter: livrente og kapitalforsikring. Livrente egner seg ifølge Johansen svært godt til langsiktig sparing. Avtaleperioden er minimum 12 år, hvorav utbetalingstiden utgjør minimum 6 år. Ved utbetaling av livrenter vil kun avkastning utover innbetalt beløp skattlegges som kapitalinntekt. Du har også mulighet til å velge en kapitalforsikring som gir deg en årlig garantert minsteavkastning uten krav til avtaleperiode. Spareforsikring har også opplagte fordeler for den som planlegger arv og skifte. Med en spareforsikring kan forsikringssummen utbetales til den eller de personer du ønsker - uten å tenke på arveloven. Familier med mine, dine og våre barn vil ofte oppleve at spareforsikring gir ekstra fordeler fremfor andre spareformer. Pensjonsreformen 20. oktober 2006 la Regjeringen frem forslag til en ny modell for opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. Dette refereres ofte til som pensjonsreformen, og skisserer kort sagt fremtidens pensjonssystem i Norge. Endringene kommer ettersom Den Norske Stat ikke har råd til å opprettholde det systemet vi har i dag. Reformens røde tråd er at mer arbeid skal gi høyere pensjon. Det betyr at det skal lønne seg med en lang yrkeskarriere, og at pensjonen fra folketrygden vil avkortes dersom du vil pensjonere deg før fylte 67 år. I tillegg vil inntekter over 7,1G, som p.t. tilsvarer ikke telle med i pensjonsgrunnlaget for folketrygden. Videre erstattes besteårsregelen med en alleårsregel. Det vil si at alle år teller med, og innebærer at perioder med lav inntekt slår direkte ut i lavere pensjon. Med andre ord vil ytelsene fra folketrygden reduseres ettersom levealderen i befolkningen øker. I dag har alle arbeidstakere rett til OTP fra arbeidsgiver, men denne vil for de fleste bare kompensere for innstramningene i folketrygden arbeidstakere i bedrifter fikk obligatorisk tjenestepensjon i 2006, men mange av de som har fått OTP, har også kun fått minimumsløsningen på 2 % innskudd av lønn mellom 1 og 12 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden.

15 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 15 - ditt ansvar Betaling Sparing Lån Gamlebankens skrekk I Norge utgjør tre grunnpilarer selve pensjonssystemet. De tre pilarene sørger for at du som pensjonist får utbetalt pensjonen din Slik blir pensjonen din etter henholdsvis 47, 40 og 40 år i arbeidslivet Gjennomsnitslønn 47 års yrkesaktivitet Pensjon Gjennomsnitslønn 40 års yrkesaktivitet Pensjon Gjennomsnitslønn 40 års yrkesaktivitet Pensjon Fortsatt gebyrfri Uansett om du benytter brukskonto, eller låne- og kredittprodukter. - Generelt anbefaler jeg at folk bør putte mer inn enn det som er minimum i forhold til OTP, sier Johansen. Folketrygd er ikke nok Pensjonen fra staten (folketrygden) og det en vil få utbetalt fra arbeidsgiver (kollektive ordninger/tjenestepensjon) er i dag muligens nok til å kunne dekke de grunnleggende behovene. Det vi imidlertid vet, er at disse ordningene i fremtiden alene ikke vil være nok til at man som pensjonist vil kunne opprettholde den levestandarden man har som yrkesaktiv. Ovenfor har vi hentet tre eksempler som baserer seg på tall og informasjon fra Arbeids- og inkluderingsdepartementets nettsider om Pensjonsreformen. Å begynne sent koster Med tanke på den nye pensjonsreformen mener ekspertene at du bør starte sparing til pensjon så tidlig som mulig. Jo tidligere du starter sparingen, desto mindre blir sparingen senere. Yngre tåler også større risiko. Som ung bør du derfor spare mye i fond og aksjemarkedet, men ta ned denne eksponeringen etter hvert som du blir eldre og får en kortere sparehorisont. - Start med pensjonssparing jo før heller, avslutter Johansen. skandiabanken.no du blir fort godt vant.

16 16 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ufortjent rebell Hedgefondsforvalterne jakter på en positiv avkastning uansett hvordan markeder og børsindekser går. AV: TOR OLAV GABRIELSEN -I motsetning til hva mange tror, er hedgefond et instrument for å beskytte kapital. Det har sin opprinnelse fra USA, hvor velstående familier ville bevare sin eksisterende formue. Stay rich instead of get rich, beskriver hensikten til et hedgefond, sier administrerende direktør Gunnar Detlie i Fund Management Group. Å hedge betyr å sikre eller gardere. Ifølge direktør Mads Mortensen i Key Asset Management er hedgefond i ordets tradisjonelle forstand et sikringsfond. - Utgangspunktet er å sikre at investeringene skaper avkastning selv om markedene svinger eller faller, sier Mortensen. Derfor har hedgefond som mål å levere positiv absoluttavkastning uavhengig av markeder. Hedgefond har større frihet i investeringsmandatet enn vanlige aksjefond. - Det gir rom for handel i enkeltaksjer på tvers av både segmenter og markeder, i tillegg til at en kan benytte seg av et bredere sett av finansielle instrumenter. Hedgefond har også mulighet til å ta short-posisjoner. Det vil si å selge lånte posisjoner i selskaper eller markeder de tror skal falle i verdi, sier Detlie. Trådløs og oppdatert - Money never sleeps pal, sier Gordon Gekko i filmen Wall Street. Enten du er på ferie eller sitter våken om natten, kan du handle aksjer og alltid være oppdatert på de siste endringene i markedet. Mads Mortensen, direktør i Key Asset Management Gunnar Detlie, direktør i Fund Management Group. Gammel ide Hedgefondets far er regnet som Alfred Winslow Jones, som var økonom, sosiolog og journalist. I 1949 begynte Jones å se på alternative strategier for å skape avkastning i aksjemarkedet. Han fant ut hvilke teknikker og strategier som fungerte i de ulike markedene. Noen teknikker fungerte i markeder med store svingninger, mens andre Et hedgefond er grunnmuren som bidrar til å bevare kapitalen over tid. Avhengig av risikoprofil bør andelen hedgefond av dine plasseringer ut over rente- og banksparing variere fra 20 til 30 % Mediene har den siste tiden fokusert veldig på de hedgefondene som har vært berammet av kriser, og gitt hedgefond et ufortjent dårlig rykte. metoder egnet seg bedre i markeder med en klar opp- eller nedadgående trend, forteller Mortensen. I dag eksisterer det over hedgefond, men ifølge både Mortensen og Detlie er hedgefond blitt et samlebegrep på en rekke fond med frie investeringsmandater, men som ikke opererer som hedgefond etter den tradisjonelle betydningen. - Det som er viktig, er at fondet bruker begge sider av markedet og bidrar til å beskytte kapitalen i en portefølje, sier Detlie. Mediene har den siste tiden fokusert veldig på de hedgefondene som har vært berammet av kriser, og gitt hedgefond et ufortjent dårlig rykte. - Jeg føler det blir feil å fokusere på disse når de utgjør omtrent 1-2 promille av det totale antall hedgefond. Grunnet store overskrifter rundt disse har den vanlige investor i flere tilfeller fått et feil inntrykk av hedgefond, mener Detlie. Fundamentet i en aksjeportefølje Hedgefond er en naturlig del av alle investeringsporteføljer. - Et hedgefond er grunnmuren som bidrar til å bevare kapitalen over tid. Avhengig av risikoprofil bør andelen hedgefond av dine plasseringer ut over rente- og banksparing variere fra 20 til 30 %, sier Detlie. Et typisk hedgefond opererer med forventet avkastning fra 8 til 15 %. Risikoen skal ligge mellom aksjer og renter. Hedgefond kategoriseres etter strategien de følger. De vanligste strategiene er Equity long/short og Arbitrage. I Equity long/short tar forvalteren lange posisjoner (kjøper) i selskaper en har tro på, og korte posisjoner (selger) i selskaper en tror skal falle i verdi. Arbitrage-strategien utnytter feilprisinger. - Mesteparten av kapitalen går inn i fond med disse strategiene, sier Mortensen. Strategiene Event driven og Global macro, profitterer på ulike hendelser i markedet og tar posisjoner i råvarer, globale aksjer eller valuta. I disse strategiene er risikoen vesentlig større. Forvalter viktigere enn markedet - Innen hedgefond er en avhengig av forvalters dyktighet i mye større grad enn i vanlige aksjefond. Når en investerer i hedgefond, kjøper en kompetansen til den enkelte forvalter, sier Mortensen. Å velge forvalter krever derfor en grundig gjennomgang av alt fra tidligere resultater og backoffice til portefølje og strategier. En slik sjekk av flere forvaltere krever betydelige ressurser. Både Mortensen og Detlie anbefaler derfor fond-i-fond-løsninger for private investorer. Dette er fond som investerer kapitalen til investorene i en rekke hedgefond. - Via fond i fond har en tilgang til flere forvaltere med ulike strategier. En slipper bryet med å gjennomgå de ulike forvalterne, sier Mortensen. Ikke bare for multimilliardærer For de aller fleste private investorer er også fond i fond den eneste muligheten til å investere i hedgefond. - Hedgefond har typisk nok vært forbeholdt de virkelig rike. For investeringer i hedgefond er ofte minsteinvesteringen én million dollar. For fond i fond er minsteinvesteringen fra kr og oppover. Dette varierer mellom forvalterne, sier Detlie. Hedgefondindustrien er fortsatt ung i Norge, men både Detlie og Mortensen tror at flere, også private sparere, vil oppdage at hedgefond er en naturlig del av en velbalansert portefølje. AV: TOR OLAV GABRIELSEN bankens åpningstid. Det er -Glem alltid et marked som er åpent om du vil handle aksjer. Ikke vær bekymret for dine investeringer, selv om du skal på ferie. Med mobiltelefonen kan du alltid være oppdatert på de siste nyhetene, og til og med utføre handler over mobilen, sier Espen Andersen i DnB NOR Markets. Alltid tilgjengelig og enkelt å bruke De fleste nettmeglerne tilbyr handel i utenlandske markeder. Det betyr at du som kunde er helt uavhengig av bankens og rådgiverens åpningstider. Så lenge det er et marked som er åpent, kan du foreta handler der. Mange nettmeglere tilbyr også aksjehandel, varslingstjeneste og oppdaterte kurser og nyheter over mobiltelefon. Oslo Børs tilbyr en tjeneste hvor du kan få nyheter og varsel om kurser og børsmeldinger på SMS. En legger selv inn nivå for alarmen. - De fleste har nok ikke behov for å utføre handler over mobiltelefonen, men som en varslingstjeneste og for å motta informasjon uansett hvor i verden en befinner seg, er dette en nyttig tjeneste, sier Andersen. Det er en trygghet å vite at en alltid har tilgang på informasjon. Markedsendringer kommer raskt, og skulle det være nødvendig kan du alltid foreta handler over mobiltelefonen. Passer de fleste mobiltelefoner For å benytte seg av funksjo- nene over mobiltelefon må man laste ned et lite program på mobiltelefonen. Felles for de fleste løsningene er at de som oftest kan benyttes på telefoner som støtter Java- og Internett-oppkobling via GPRS. For de fleste vil dette ikke være noe problem, men du bør sjekke det med din megler. De fleste aktørene har lagt ut lister på Internett over hvilke telefoner programmet fungerer på.

17 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 17 Takk for tilliten! TOTALVEKST ASA har i to år overtatt kunder fra de tradisjonelle bankene. Vi jobber hardt hver dag for å ha de mest fornøyde kundene og vi takker for tilliten. UAVHENGIG OG FRITTSTÅENDE TA KONTAKT FOR EN UFORpLIKTENDE prat I DAG! Totalvekst avd. Oslo: Totalvekst avd. Bærum: Se også totalvekst.no TOTALVEKST ASA BYTT UT DEN TRØTTE BANKEN DIN MED EN VÅKEN KAPITALFORVALTER. Vær obs, du som sparer på høyrente eller i et mer eller mindre tilfeldig spareprodukt i banken. I hvelvet er det mørkt og stille veldig stille. Her slumrer sparepengene og du mister muligheter. Bytt bankens trøtte plasseringer mot en aktiv investeringsportefølje i Acta Kapitalforvaltning. Vi er Nordens største uavhengige kapitalforvalter og gir deg større muligheter, flere sparealternativ og mer personlig energi i rådgivingen. Du kommer til Acta ved å ringe Velkommen til en våknere verden. JOBBER HARDT FOR PENGENE DINE.

18 18 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Gjør gull av gråstein Gjennom langsiktig aktivt eierskap og handlekraft vil profesjonelle investorer gjøre gull av gardiner, blomster og nips. Kristin Fjeldstad i Orkla Finans. AV: TOR OLAV GABRIELSEN Selskapene Plantasjen, Europris, Nille og Kid Interiør, er eid av Private Equity (PE) Forvaltere. - PE er en betegnelse for investeringer i selskaper utenom børs. I enkelte tilfeller kjøpes også børsnoterte selskaper og tas av børs. Selskapene det investeres i, er modne selskaper, sier leder for private equity Kristin Fjeldstad i Orkla Finans. En PE-forvalter henter kapital fra flere investorer og utøver aktivt eierskap i de selskapene det investeres i. Investor får gevinst på investeringen når selskapet selges eller børsnoteres. Skaper ro i butikken - I selskapene det investeres i, skapes incentiver slik at det er sammenfallende interesser mellom eier og ledelse. Utenom børs slipper en også å måtte tenke på fremleggelse av neste kvartalsrapport. Langsiktigheten i eierskap skaper ro til å konsentrere seg om driften og mot til å ta beslutninger som går ut over det kortsiktige resultatet, sier Fjeldstad. Historisk har PE-forvaltere over en tiårsperiode ifølge Fjeldstad gitt en årlig snittavkastning på 16 %, som er godt over børsavkastning i samme periode. Menneskene viktigst Forskjellene er store mellom forvaltere, og valg av forvalter er ekstremt viktig, siden de deltar aktivt i utviklingen av selskapene. Den beste måten å evaluere en forvalter på er ifølge Fjeldstad å se på avkastningshistorikken. De beste forvalterne holder seg gjennom gode og dårlige tider. Denne sammenhengen er sterk over tid. Mens Fjeldstad trekker frem modne markeder som Norden og Europa som sitt hovedområde for investeringer, går managing partner Anders Folkvard i Oslo Finans ASA østover til Kina. - Vi tror på markeder hvor vekstpotensialet er mye større enn modne markeder som EU og USA. Dette jevner ut risikoen i fondet. Om noen investeringer ikke gir god avkastning, så vil dette oppveies av en meget bra avkastning på andre investeringer, sier Folkvard. Både Folkvard og Fjeldstad tror likevel at suksess avhenger mindre av hvor en investerer, men mer av teamet. - Et PE-eam skal ha godt nettverk i det området hvor det skal investere. Politiske, institusjonelle og kulturelle rammebetingelser er derfor viktigere, sier Folkvard. Skaper balanse i dine investeringer Ifølge Folkvard er PE-investeringer en naturlig del av en investeringsportefølje. - Hovedargumentet er at en reduserer risikoen i en portefølje ved å inkludere PE-investeringer. PE er en robust modell for verdiskaping som ikke svinger i takt med og like mye som børsnoterte selskaper, sier Folkvard og får støtte av Fjeldstad. Både Folkvard og Fjeldstad er enige i at PE er en investeringsform som hører hjemme og reduserer risiko i en investeringsportefølje. - PE har en viktig funksjon i fi - nansmarkedene utenfor børs, og bidrar også til at man realiserer et større potensial enn selskapet makter å realisere på egen hånd, avslutter Fjeldstad. Spre risiko med eiendom Ved å spare i eiendom, i tillegg til aksjefond og obligasjoner, vil sparepengene være mindre sårbare for svingninger i markedet. AV: MARIT BØ Investeringer i eiendom er en form for sparing som passer for de fleste, og er derfor Iblitt en stadig mer populær måte å spare på. Hvorfor spare i eiendom? Det er flere gode grunner til å spare i eiendom. Eiendomsmarkedet har gitt en god avkastning, ikke bare de siste årene, men også på lengre sikt. I tillegg har eiendomsmarkedet mindre og mer ulike svingninger enn aksjemarkedet. Det vil si at man har forventninger om en avkastning nesten på linje med sparing i aksjefond, uten at man trenger å ta samme risiko. Dersom man har eiendom i spareplanen i tillegg til aksjer og rentebærende plasseringer, reduserer man risikoen for sparepengene ved at man har flere ben å stå på. Sparing i eiendom Sparing i eien- dom kan gjøres på fl ere måter. Man kan investere i fond, delta i syndikering av eiendomsprosjekter, eller Dersom man har eiendom i spareplanen i tillegg til aksjer og rentebærende plasseringer, reduserer man risikoen for sparepengene ved at man har flere ben å stå på. investere direkte i eiendommen. Eiendomsfond investerer i porteføljer av eiendomsprosjekter, og er organisert som aksjeselskap. Eiendomsfond har gjerne spredninger på ulike eiendomssegmenter som kontor, kjøpesenter, handel og lager, i tillegg til en geografisk spredning. Ved syndikering av eiendomsprosjekter investerer syndikatet i enkelteiendommer gjennom å tegne andeler i et aksjeselskap eller kommandittselskap. Direkte investering i eiendomsprosjekter innebærer at man kjøper en bolig eller en leiegård. Dette krever mye kompetanse til drift og vedlikehold. En del fi nansinstitusjoner tilbyr nå lån til eiendomsprosjekter. Ved denne type investering har man en høyere forventet gevinst, men også høyere risiko. Spredning er viktig! Uansett hvilket alternativ en velger, er sparing i eiendom som sparing i aksjer. Sørg for å spre sparingen innen eiendom, fastsett tidshorisont og bestem deg for hvilken risiko du er villig til å ta. Våre kunder er verdifulle Finanshuset ASA er et verdipapirforetak godkjent av Kredittilsynet. Hos oss treffer du rådgivere med lang erfaring fra finansmarkedet. Vi har sett oppturer i markedet bli erstattet med nedturer opptil flere ganger. I oppgangstider kappes de ulike tilbyderne om å tilby stadig nye plasseringsalternativer. Noen av disse er gode for kundene, og andre ikke. Finanshuset ASA tilbyr rådgivningstjenester til de som krever mer. Vi gir deg muligheter! Bli... Ring oss i dag på telefon , og se hva vi kan gjøre for deg. Selskapet er i sterk vekst, og vi søker derfor en meget dyktig og erfaren salgssjef, og flere dyktige resultatorienterte investeringsrådgivere, som vil jobbe med alternative investeringer, shipping- og eiendomsfond, Private Equity, i tillegg til tradisjonelle kapitalplasseringsprodukter. Ta kontakt med adm. dir Liv Nesse på tlf , eller for nærmere informasjon om stillingene. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Telefon:

19 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 19 Mediehuset GAN Mediehuset GAN Et bedre alternativ Som kunde i Fornebubanken får du rask og personlig service. Vi tilbyr gunstige betingelser og gode totalløsninger. Ta kontakt så får du vite mer om oss. Tlf: Fornebu Sparebank Snarøyveien 30, 1331 Fornebu tlf: faks: Nå kan du komplettere din nye Audi A6 med komfortpakke, sportspakke og skinnpakke til gunstige priser! Allerede ved første blikk viser Audi A6 sin karakter. Designen går nye veier - og definerer en ny form for sportslighet. Audi A6 designen gir et løfte som ikke kan misforstås. Audi A6 leveres med motoralternativer fra Hk TDI til 4.2 V8 350 Hk. Komfortpakke:** Xenon plus Klima de luxe Plus Akustisk parkeringssensor bak Aut. avblendbart innv. speil Lyspakke Nå kun kr ,- veil. kr ,- Sportspakke:** Sportsseter foran El. korsryggstøtte Sportsunderstell 17 aluminiumsfelger Nå kun kr ,- veil. kr ,- Skinnpakke:** Seter trukket i skinn/alcantara i kombinasjon med Sportspakken Nå kun kr ,- veil. kr ,- Audi A6 fra kr ,-* Audi A6 Avant fra kr ,-* * Veiledende pris levert forhandler, inkl. frakt og leveringssomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk 0,61-1,10 l/mil ved blandet kjøring. CO2-utslipp g/km. Tallene gjelder samtlige motorer som tilbys. Bildene kan avvike fra tilbudet. ** Pakkene gjelder ikke Audi A6 allroad. Skøyen Tlf Ensjø Tlf Asker og Bærum Tlf Forspranget ligger i teknikken

20 0 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Høy rente på Kapitalkonto Få opptil 5,35 %* rente på sparepengene dine. Bli Fordel Pluss-kunde nå. Nå gjør vi det enda gunstigere for deg å samle dine banktjenester hos oss. Som Fordel Pluss-kunde får du de beste prisene innenfor vårt Fordelsprogram, nå også på innskudd. Kapitalkonto har rentebetingelser etter trappetrinnsmetoden. Jo mer du sparer, jo høyere rente får du - fra første krone, når nytt rentetrinn passeres. For tiden gir vi opptil 5,35 %* rente på innskudd over kr ,-. Du kan fritt disponere pengene med inntil 12 frie uttak i året. Ønsker du mer informasjon om Kapitalkonto og vårt Fordelsprogram? Ta kontakt med nærmeste bankkontor, ring oss på eller gå inn på Gjør det mulig *) Rentesatsen er den årlige nominelle renten, og gjelder for innskudd f.o.m. kr ,- for Fordel Pluss-kunder. Foretas det uttak utover de 12 frie pr. kalenderår, betales et gebyr på kr 250,- pr. uttak.

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET TRYGG ØKONOMI

DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET TRYGG ØKONOMI Etisk handel Bruk bankkortet som stemmeseddel DENNE TEMAAVISEN ER ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strøm Slik bytter du strømleverandør Online shopping Spar penger ved å handle på nett No 3 / September 10 TRYGG

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

HUN STYRER NORGES BESTE BANK

HUN STYRER NORGES BESTE BANK MEDLEMSMAGASIN NR 1 FEBRUAR 2015 HUN STYRER NORGES BESTE BANK De beste bankene i 2014 er kåret. Hele 16 000 kroner skiller mellom beste til dårligste bank. DETTE MÅ DU VITE OM BARNE- FORSIKRING Vi har

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer