Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus"

Transkript

1 Nr årgang Julekveld på Tangen menighetshus I år feires det julekveld på Tangen menighetshus. Arrangementet er åpent for alle som vil være med, enslige så vel som familier. Vi ønsker å innby til en julekveld for alle dem som kan tenke seg å feire den sammen med flere kjente og kanskje også ukjente. Det koster ingen ting å være med på menighetshuset denne kvelden, heller ikke skyss skal koste noe, men vi vil gjerne ha en påmelding, enten skriftlig eller pr. telefon. Påmelding skjer til: Mari Sletli på tlf (mobil) eller (privat) Tangen prestekontor tlf eller faks eller pr brev. Av praktiske grunner vil vi gjerne ha påmelding innen Men om noen ikke får meldt seg på innen denne dato er de selvsagt også velkommen. De som har spørsmål i forbindelse med arrangementet kan gjerne kontakte oss på telefon. Program for Julekvelden på Tangen menighetshus 16:00 gudstjeneste i Tangen kirke (du må ikke være med på gudstjenesten for å delta på menighetshuset) 17:00 Samling på menighetshuset 18:00 Tradisjonell julemiddag. Ribbe, pølse, riskrem m.m. 20:00 Utdeling av julegaver, gang rundt juletreet. Kaffe osv. 21:00 Avslutning Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid!

2 2 Stange kirkes kantori Øver hver onsdag kl i Stange kirk.åpent for alle som ønsker å synge i kor. Ta kontakt med organist Lars Gunnar Velle eller Elisabeth Kommisrud. Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2.mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening 2. tirsdag i måneden kl Leder. Oddbjørg Torp Stange Normisjonsforening møte 3.tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Stange sentrum menighets pleie møte i Stange menighetssenter 1.tirsdag i måneden. Leder: Dagny Akselsen. Nordre sving menighetspleie møte 1.torsdag i måneden. Leder: Kirsten Baardseth. Sørholte menighetspleie møte 1.tirsdag i måneden. Leder: Ester Godsveen. Tangen menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solvor Johansen, Tlf.: Ullsaker menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Ester Haug, Tlf.: Vardeberg menighetspleie møte siste onsdag i måneden. Kontaktperson: Bitte Dons Haug. Tlf.: Skogen menighetspleie møte siste uka i måneden. Kontaktperson: Anne Lise Myhre, Tlf.: Nordre Tangen menighetspleie møte siste tirsdag i måneden. Kontaktperson: Bodil Granli, Tlf Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, Tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets minikor Alder: 3 7 år, øver i Tangen menighetshus tirsdager kl Ledere: Gunvor Nordbakken og Lene Haug. Tangen menighets barnehage Åpningstid: 10 14, Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Stange menighets barneklubb Klubb I møtes annenhver mandag kl Ledere: Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. Klubb II på Vollbo (5. 7. klasse) Klubbkvelder i menighetskjelleren på Vollbo kl følgende fredager i høst: , , Klubbkvelder vårhalvåret 2001: , , , , Klubbstyrer: Anette Sveen, leder, Åse Dorthe Bye Gjerlaug, nestleder. Styremedlemmer: Lise Sletten, Marion Langsethagen, Henrik Grønvold. Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Nardus Trykkeri, Boks Flisa Kasserer: Stein Rusdal, Enerhaugen 5, 2335 Stange Abonnement: kr. 100, Postgiro: Bankgiro: Leie av Stange menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 3 Sprø De siste dagene er jeg flere ganger blitt slått av hvor sprøtt livet er. Livet er skjørt, det slår så lett sprekker. Det er som om våre hjemmelagde drømmer brister gang på gang. Og likevel det er vanskelig for mange av oss, ja, nesten umulig å innrømme at det er slik. Livet er merkverdig, det lar seg rett og slett ikke sette på formel. Det bærer i seg sterke drag av mysterium og ubegripelighet på samme tid. Dessverre er det mange som tenker at verken kirke eller menighet, troen på Gud eller Jesus gir rom for tanken om at livet er sprøtt. I møte med kristendommen synes mange å tro at det bare gis rom for det fasttømrede, det bastante og ferdigutformede livet. Det glatte og polerte, det velformede og formfullendte livet det er det som «passer» i kirken og for den som vil være kristen tenker mange. Og dermed er det gjort kristen tro er det samme som god moral. Så livets sprø biter er det ikke hjem for i kirken eller i møte med Jesus. Men handler egentlig ikke jula om noe helsprøtt Gud blir som en av oss et sårbart menneske. Helsprøtt tenkte (tenker) mange. Ja for ikke å si, bent fram umulig. Visst kan det være slik at mange sider ved menneskelivet framstår som rene trivialiteter, går det an å tenke seg at Gud er underlagt de samme biologiske lover som et hvilket som helst annet menneske. At han tørstet og sultet, opplevde det merkelige som skjer med en guttekropp som er i ferd med å bli mann. Alt sammen ved menneskelivet kjente Jesus til sier forfatteren av Hebreerbrevet, men han levde et liv uten synd. Det betyr ikke at kroppen og det kroppslige sees ned på, men at forfatteren vil ha fram at Jesus levde et liv i en radikal lydighet mot Gud. For oss høres det ganske sprøtt ut Jula handler først og fremst om en sprø Gud som gjør noe sprøtt, han blir menneske deler våre kår, blir som en av oss. Det er ikke en tanke som lett vil få allmenn tilslutning, faktisk er det vel slik at det er mangt vi kanskje kan enes om som gjelder Gud, men at han skulle bli menneske det er kort og godt for sprøtt. Det er rett og slett umulig. Men jeg kan like vel ikke la være å undres om jula dypest sett handler om hvorvidt det finnes håp for oss sprø og sårbare mennesker, om er vi overlatt til vår egen galskap eller om Gud faktisk innbyr oss til å favne og elske hans galskap, Jesus... Morten Stensberg

4 4

5 5 Nyttig undersøkelse om aktivitet i folkekirken I perioden har Elisabeth Kommisrud og Arnfinn Bjørgen gjennomført en svært interessant undersøkelse om forholdet mellom menighetsrådet og de underutvalg som menighetsrådet oppretter, for best mulig å kunne utføre sin strategiske oppgave med å drive og ivareta menighetens virksomhet i Den norske kirke. Undersøkelsen er gjennomført med Arne Amlien ved Høgskolen i Hedmark som veileder og med nyt - tige tilbakemeldinger fra Ole Gunnar Winsnes som er rektor ved Stiftelsen Kirkeforskning. Resultatet har blitt en grundig undersøkelse av emneområdet ved hjelp av systematiske spørsmålsskjema og besvarelser fra ni typiske folkekirkemenigheter i Hamar bispedømme. De utvalgte menigheten er sammenlignbare med Stange menighet når det gjelder størrelse, struktur, utvalgsomfang og sosiologiske forhold. Hensikten med undersøkelsen har blant annet vært å undersøke betydningen av utvalgenes sammensetning når det gjelder kjønn, alder, utdannelse, forhold til kirken og erfaring fra menighetsarbeid. Man ville også se på utvalgenes mandater, store eller små ressurser for utvalgene og samarbeidet med menighetsrådet. Fordi det dreier seg om en ganske stor feltundersøkelse, er også flere andre momenter med i arbeidet. Arnfinn og Elisabeth har delt på leder og nestledervervet i Stange menighetsråd i den perioden som nå går ut. De har også vært aktive på flere andre områder i menighetslivet. Men et slikt forskningsprosjekt er likevel krevende å drive i tillegg til utøvelse av egen profesjon. Menighetsbladet vil gjerne vite hvorfor dere satte i gang med denne undersøkelsen, hva var bakgrunnen? Bakgrunnen var nok at det nye menighetsrådet i 1998 måtte tenke gjennom hvilke utvalg man ønsket og hva som skulle være formålet med utvalgene, og om utvalgene var den beste måten å jobbe på for menighetsrådet. Det koster ganske mye å gjennomføre et såvidt stort prosjekt. Hvor fikk dere midler fra? Etter diskusjonen i menighetsrådet om utvalgsstruktur og formål ble det registrert en utlysning av midler fra Sunnivastipendet. Dette stipendet forvaltes av Kirkedepartementet og dekker nettopp denne type prosjekter. Slik kunne vi få mulighet til å undersøke kriteriene for bruk av utvalg i menighetsarbeidet. Prosjektbeskrivelse ble laget og søknad sendt. Etter positivt svar på søknaden og med nødvendige midler innvilget, ble prosjektet satt i gang. Men hvordan fikk dere tid nok? For Elisabeths del ble mye arbeid gjort på fritida. Arnfinn fikk frikjøpt noe tid fra sin jobb, noe ble gjort på fritid, og noe sekretærarbeid ble kjøpt inn. Har undersøkelsen vist noe om hva som er det viktigste for gode utvalg? Det er viktig at menighetsrådet følger opp utvalgene ved at de kalles inn til årlige møter og avgir årlig rapport. Utvalgene må ikke løsrives fra menighetsrådet, men ha klare mandater å arbeide etter. Har dere gode råd til nytt menighetsråd og nye utvalg? Det viktigste er at rådet tenker gjennom sammensetningen av utvalgene og sørger for å ha god kontakt med utvalgene sine. Menighetsbladet gratulerer med en vel utført undersøkelse, som for øvrig har fått godord også fra Stiftelsen Kirkeforskning. En stor og hjertelig takk til Arnfinn og Elisabeth for prima innsats! I perioden har Elisabeth Kommisrud og Arnfinn Bjørgen gjennomført en svært interessant undersøkelse om forholdet mellom menighetsrådet og de underutvalg som menighetsrådet oppretter.

6 6 Stange kirkekontor Vollasvingen 1, Postboks 163, 2335 Stange Telefon: Faks: Kontortid: mandag fredag kl Felles sekretær for prestene i Stange ved Stange kirkekontor: Gunnhild Slåtten Sokneprest Sigmund Rye Berg Telefon: Telefon privat: Organist Lars Gunnar Velle Kontortid tirsdag kl Telefon privat: Menighetsråsleder Arnfinn Bjørgen Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Tangen presteog menighetskontor Tangen menighetshus, 2337 Tangen Telefon: Faks: Kontortid: tirsd.,torsd., fred., kl Kapellan Morten Erik Stensberg Telefon privat: Fridag: Mandag Organist Kari Bjørgen Telefon privat: Menighetsrådsleder Anne M.Emanuelsen Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Stange kirkelige fellesråd Vollasvingen 1, 2335 Stange Kirkeverge Alf Bruun Edvardsen Telefon: Faks: Konsulent: Randi Lier Hov Telefon: Kontortid: mandag fredag kl Stange menighetssenter, Vollbo Vollasvingen 1, 2335 Stange Telefon: Stange kirke Telefon Kirketjener Olav Gjerstad Mobiltelefon: Tangen kirke Telefon: Kirketjener Oddvar Støen Telefon privat: Mobiltelefon: Stange kirkes minnekort ved gravferd Minnekortene anbefales brukt som en personlig hilsen til de sørgende. Også sammen med blomster er kortene velegnet. Minnekortene kan kjøpes følgende steder: Stange kirkekontor, Kvisgaard Match, Fotosenteret Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark Kortene koster kr. 50,. Overskudd av salget går til virksomheten i Stange kirke og menighet. Ønsker du kirkeskyss? Trenger du transport til gudstjeneste kan du kontakte en av disse: Anne K.Syverud Dag A. Andersen Arne Berstad Per Westjordet

7 Det nye menighetsrådet i Stange 7 Det nye menighetsrådet i Stange. Foran fra venstre: Marit M.A. Cress, Marit Nordsveen, Agnes Solberg. Bak: Knut Ola Emilsen, Inger Marie Bye, Per Westjordet, Vegard Fikke, Arne Andreassen. (Se også sidene 9 og 10 og 15.) Fra fellesmøtet i Stange Menighetssenter med gammelt og nytt menighetsråd. Stafettpinen ble overlevert med Stange kirke i bakgrunnen.

8 8 Soloppgang i november en erfaring for tanke og opplevelse Umiddelbart er det naturlig å tenke at soloppgangen er mest blendende på den tid av året solen går høyest over himmelen. Men også i høst har soloppgangen i november vist meg noe annet. Akkurat i en tid når dagslyset krymper og nattemørket øker, har jeg og mange flere opplevd det stundom gylne, stundom fiolette, morgenlyset over Stange som en glødende og varm glede inn gjennom vinduet eller over høstgule blader i hagen. Tanken og fornuften fanger inn mye av virkeligheten, men slettes ikke alt. Når menneske stenger oss ute, barna våre mobbes på skolen, når jeg ikke får den jobben jeg søkte og fortsatt må gå arbeidsledig, når den aller nærmeste familiemedlem dør fra meg, da er det ikke så lett å begeistres over soloppgangen i november. Å verdsette mine følelser Verken rasjonell fornuft eller livets skjønnhet kan ikke hjelpe meg når tilværelsen føles og oppleves uvennlig og vond. Filosofen Renè Decartes hadde som postulat at «jeg tenker, altså er jeg». Men livet har oftest flere sider. «Jeg kjenner/føler, altså er jeg», var psykologen Freuds uttalelse og oppfatning. Det hjelper ikke med det vakre og gode i livet når følelsene er tunge og sinnet er formørket av. Derfor blir det viktig å få hjelp til å balansere og bearbeide opplevelsen av tilværelsen. Slik er det også i møte med Gud. Det er våre følelser som avgjør hvordan vi opplever vårt gudsforhold. Derfor blir det veldig galt om det kristne budskap forkynnes som et trylleformular for alle livets problemer. Uten nærhet til skyggesidene og smertene i våre liv, griper vi ikke sålett det gode budskapet med røtter i Guds kjærlighet. Uten Guds kjærlighet blir ord som hellig og rettferdig, forsoning og frelse uten betydning eller hjelp. Og kjærlighet er noe som bare kan erfares, oppleves. Jesus innbyr ikke til lettvinte løsninger eller tanker. Men han inviterer til å utprøve hva det innebærer å følge ham. Her er det plass for sorgen, de vonde følelsene, motgangen så vel som lengselen etter dypere livsglede, glede og fred. Å erkjenne meg selv Kanskje det viktigste vi kan gjøre er å erkjenne oss selv med hele vårt liv slik vi er. Dette vil vi ha med oss hele vårt liv. Jesus, Guds Sønn, vet alt om dette. Gud, vår Far, kjenner oss og vet om oss. Den Hellige Ånd, som skaper troen, blåser sitt liv inn i vårt troløse liv og tilværelse. Tanken vår kan gripe noe av meningen både i det fysiske og det åndelige liv. Men det er følelsene våre som bestemmer hvordan vi til enhver tid har det og opplever livet. Tanken kan påvirke følelsene til en viss grad. Den følelsesmessige grunntone hos oss er avgjørende for hvordan livet til enhver tid kjennes. Begge disse evnene, tanken og følelsen, er med og hjelper oss til å finne formen på livet vårt. Å leve i den dypeste forankring Det er viktig å løse opp blokkeringer og spenninger i følelseslivet. Det er nødvendig å løse klargjøre tankene. Men den dypeste forankringen i oss ligger likevel et annet sted. Selv med avklarte tanker og godt følelsesliv behøver vårt liv å være befestet i det guddommelige, ja i Gud selv. Han er vårt hjertes forankring. «Med hjertet tror vi...», skriver Paulus i Rom.10,10. «Gud har satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter», skriver apostelen i 2. Kor. 1,22. Da har vi forflyttet oss fra basis i følelseslivet til kjernepunktet i troens

9 9 liv. Her finnes det rom for gleden uten baktanke, det sunne sinne uten hat, den hengivne kjærlighet til Gud og mennesker uten forbehold, den ekte åndelighet uten hovmod. Fordi «hjertelivet», vårt innerste, har basis i Gud, kan vi fører en samtale med Gud. Det gir trygghet å lære Faderen å kjenne, fordi han er livets og kjærlighetens kilde. Kontakten med Kristus skaper mening, fordi Guds Sønn forsoner og gjenoppretter livet. Når vi møter Den Hellige Ånd skapes samhørighet, forening og glede, fordi han er enhetens og kjærlighetens Ånd, se f.eks 1.Kor.12.13, Ef. 4,3f. I dette kan vi ha vårt hjertes dypeste forankring. Soloppgangen en vakker novembermorgen den gjør meg godt fordi jeg har erfart noe av Gud. Jeg får den gode følelsen. Samtidig lever jeg i en verden hvor også de vonde følelsene innhenter meg. Men fordi jeg verken vil eller kan være en slags emosjonell jojo, har jeg min ro og trygghet i Gud, vår Far, utlevert i Jesus Kristus, skapt i hjertedypet ved Åndens varme pust. Sen morgensol går sin gang og følger meg inn i dagslyset. Vennlig hilsen Pastor loci Nye menighetsråd i Stange og Tangen perioden Stange menighetsråd: Marit Jensen Nordsveen Arne Andreassen Inger Marie Bye Per Westjordet Marit Amsrud Moen Cress Agnes Solberg Knut Ola Emilsen Vegard Fikke Varamedlemmer: Margrethe Hauge Else Anny K. Bjørnstad Berit Skaaden Karl Petter Finstad Anne Mælum Tangen menighetsråd: Ingeborg Enger Jahn Lundsveen Gro Nordli Kristiansen Liv Berit Westby Gunvor Nordbakken Johan Petter Johansen Henry Støen Tone Gunn Holum Varamedlemmer: Lisbeth Antonsen Maj Kjerstin Lysgaard Ola Bakstad Mai-Lis Johnsrud Dag Oddvar Nybakken De nye menighetsrådene er nå i ferd med å konstituere seg. Etter hvert vil også utvalgsstrukturen være på plass slik at de mange oppgaver som menighetsrådene har ansvar for, kan bli ivaretatt så godt som mulig. over til side 11...

10 10 ANNONSE

11 11... fra side 9 Nye menighetsråd... Det er det enkelte menighetsråd som bestemmer hvilke utvalg man ønsker, og som også har ansvar for å finne villige medarbeidere. Sammen med staben har menighetsrådet et hovedansvar for at menighetslivet skal utfolde seg. Men det er også viktig å huske at alle kirkemedlemmer har et moralsk ansvar for at menigheten og dens liv og aktiviteter blir som de blir. Derfor oppfordrer menighetsbladet til at alle må hjelpe til med å skape en åpen, bekjennende, omsorgsfull og inkluderende menighet. Vi får starte der vi selv befinner oss, og så begi oss på vei i det mangfold som menigheten faktisk kan være! Stafettpinnen videre til de nye menighetsrådene Samtidig som vi sier en stor takk for god og varig innsats i de avsluttende råd og utvalg, ønsker vi de nye menighetsrådene og deres utvalg velkommen til samarbeid med stabene våre både i Tangen og Stange. De nye menighetsrådene har hatt sin første kurskveld og fellesmøte med avgående menighetsråd. Fra nyttår er det de nyvalgte som overtar sin del av ansvaret og oppgavene. Vi som er tilsatt i menighetene, er helt avhengig av god kontakt og gode forhold til rådene og alle de andre frivillige medarbeiderne. Når vi gjensidig kan hjelpe hverandre og skape god fordeling av funksjonene og oppgavene, vil mye fint kunne skje også i den kommende fireårsperioden! Menighetsbladet ønsker dere alt godt og lykke til!

12 12 Stange Døpte: Marthe Hjelmeland Jonsen Tobias Pedersen Wenneck Erik Vestli (døpt i Tangen kirke) Vigde: Øystein Emil Enger og May Britt Nydal Døde: Tore Kaatorp f Aashild Helene Baustad f Marie Pedersen f Karen Olea Stadshaug f Dagny Hagen f Håkon Lien f Oddvar Rognstad f Kjellaug Sørholte f Esther Marie Godagerf Tangen Døpte: Erik Vestli Vigde: Ragnar Nilsberg og Jorun Irene Johannessen Døde: Arne Ole Torve f Harry Strand f Kirketjeneren i Stange Olav Gjerstad er sykmeldt på ubestemt tid. Mens det arbeides med å finne fast vikar, betjenes Stange kirke ved enkeltvikarer for utetjeneste og innetjeneste. Henvendelser rettes til kirkevergen, Stange kirkekontor. Abonnement på menighetsbladet I dette julenummeret har vi lagt inn giroblankett for årsabonnementet på Stange og Tangen menighetsblad. Gjennom ditt bidrag holder du kontakten med din lokale kirke og menighet. Takk for din positive reaksjon! Hilsen utgiverne Tlf Tlf

13 13 DU NÅR OSS HELE DØGNET Storhamargt Hamar Hjemmekonferanse uten ekstra kostnad

14 14 Advent og juletid lys i mørket Velkommen til kirke! 2. desember - 1. søndag i advent. Sefanja 3, STANGE KIRKE kl Familegudstjeneste. Rye Berg. Barneklubben deltar. Kirkebok deles ut til 4 års dåpsbarna. Offer til barnearbeidet. Kirkekaffe/brus i sideskipet. 9. desember - 2. søndag i advent. Lukas 12, STANGE KIRKE kl Lysmesse. Rye Berg og årets konfirmanter. Gave til konfirmantarbeidet. TANGEN KIRKE kl Lysmesse. Stensberg. 7.kl. elever deltar. Gave til «Levande skule.» 16. desember - 3. søndag i advent. Matteus 11, STANGE SYKEHJEMS VESTIBYLE kl Adventsgudstjeneste for beboere og pårørende. Rye Berg. STANGE KIRKE kl «Synger og spiller jula inn». Stange Skolemusikkkorps, Stange Janitsjarorkester/Vallset musikkforening. Stange kantori. Vallset sanglag. Kollekt til sang- og muskkarbeidet. STRANDLYKKJA KAPELL kl Høymesse. Stensberg. Offer til menighetens barnekor. TANGEN KIRKE kl «Synge og spille jula inn». Stensberg. Offer til Barmsenteret. 24. desember - Julaften - Kristusfest Lukas 2,1 14. STANGE KIRKE kl Familiegudstjeneste. Rye Berg. Offer til Kirkens Nødhjelp. STANGE KIRKE kl Julaftensgudstjeneste. Rye Berg. Offer til Kirkens Nødhjelp. STRANDLYKKJA KAPELL kl Familiegudstjeneste. Stensberg. Offer til Kirkens Nødhjelp. TANGEN KIRKE kl Familiegudstjeneste. Stensberg. Offer til Kirkens Nødhjelp. 25. desember - Juledag. Johannes 1,1 14. STANGE KIRKE kl Høytidsgudstjeneste. Rye Berg. Stange kantori, Ola Nordsveen, fløyte. Offer til Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet. TANGEN KIRKE kl Høytidsgudstjeneste. Stensberg. Tangen Mannskor. Offer til Bibelselskapet. 26. desember - 2. juledag. STRANDLYKKJA KAPELL kl Høytidsgudstjeneste. Stensberg. Offer til menighetsrådets arbeid. 30. desember - søndag etter jul. Johannes 1, TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg. Offer til Kirkens familiekontor. 31. desember - Nyttårsaften. Johannes 14,27 STANGE KIRKE kl Gudstjeneste. Rye Berg. 6. januar - Kristi åpenbaringsdag-hellig tre Kongersdag. Johannes 8,12. STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl Menighetens misjonssøndag. Bjørgen og Rye Berg. Offer til misjonsarbeidet. Kirkekaffe og samtale/informasjon. 13. januar - 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag. Johannes 1, STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til menighetsarbeidet. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg.

15 januar - Vingårdssøndagen. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg. 27. januar - Såmannssøndagen. Markus 4, STANGE KIRKE kl Tomasmesse. Lekfolk deltar med skriftlesning, bønn og lystenning. Stensberg og Rye Berg. Kantoriet leder sangen. 3. februar - Kristi forklarelsesdag. Johannes 17,1 8. STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til IKO. STENBY SKOLE kl Stensberg. 10. februar - Fastelavnssøndag-søndag før faste. Johannes 12, STANGE SYKEHJEM kl Gudstjeneste for pasienter og pårørende med familier. Rye Berg. 13. februar - Askeonsdag. Matteus 6,6 18. TANGEN KIRKE kl Fastegudstjeneste. Stensberg STANGE KIRKE kl Fastegudstjeneste. Rye Berg. 17. februar - 1. søndag i faste. Efeserne 6, TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg. 24. februar - 2. søndag i faste. Lukas 7, STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til Israelsmisjonen. 3. mars - 3. søndag i faste. Lukas 4, STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl Familiegudstjeneste. Rye Berg. Menighetens barneklubb med ledere. Kirkekaffe og menighetsårsmøte. Rådets konstituering for 2002: Leder: Marit Amsrud Moen Cress Nestleder: Per Westjordet Sekretær: Vegard Fikke Kasserer: Stein Rusdal Menighetsrådets arbeidsutvalg: Menighetsrådets leder, sekretær og sokneprest Stange menighetsråds organisasjon og utvalg for perioden Økonomiutvalg: Arbeidsutvalget og kasserer Medlem i Stange kirkelig fellesråd: Per Westjordet Varamedlem: Arne Andreassen Medlemmer i styret for Stange Menighetssenter: Vegard Fikke, Arne Andreassen, Per Westjordet Representanter til styret for Åpen barnehage: Agnes Solberg Berit Skaaden Gudstjenesteutvalg: Menighetsrådet Presten og organisten Musikkutvalg: Elisabeth Kommisrud Anne Mælum Organisten Barne- og dåpsopplæringsutvalg Agnes Solberg May Sigrun R. Fikke Berit Skaaden Aslaug Bjørnstad Hege Anita E. Kvisgaard Ungdoms- og konfirmantutvalg: Marit Nordsveen Knut Ola Emilsen Vegard Fikke Else Bjørnstad Anette Sveen Sigmund Rye Berg Diakoniutvalg: Inger Marie Bye Arne Andreassen Margrethe Hauge Karl Petter Finstad Inger Westjordet Unni Haugsrud

16 16 Advent står for døren I adventtid fram mot jul er det mye fint å være med på i kirkene våre. Se nærmere om de mange og forskjellige gudstjenester i advent og juletid. Ellers minner vi om: Stange kirke fredag 30. november kl Musikklinja ved Stange videregående skole holder sin tradisjonsrike kirkekonsert med full besetning, musikere og sangere, solister med mer. Det blir full kirke med sang og klang. koret som også besøkte oss i fjor. Vi synger og spiller jula inn - søndag 16. desember kl både i Tange kirke og Stange kirke. Bygdas sangere og musikere deltar i sine respektive kirker. Både de og vi vil få glede av gode opplevelser denne adventkvelden. La oss møtes! Menighetens julefest i Stange Menighetssenter Vollbo Store og små ønskes velkommen til julefest i Stange Menighetssenter lørdag 29. desember kl Det blir hyggelig fellesskap for både enslige, barnefamilier og alle som vil komme! Menighetsrådet arrangerer. Lysmesser søndag 9. desember Tangen kirke kl med 7. klasse elever. Stange kirke kl med konfirmantene. Stange kirke torsdag 13. desember kl Vang sangforening, korkonsert. Vi ser fram til gjensyn med dette

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3. Misjonsvinduet. Gudstjenestene. som kommer side 10. side 5. se siste side

Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3. Misjonsvinduet. Gudstjenestene. som kommer side 10. side 5. se siste side Nr. 4 2002 55. årgang Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3 Glimt fra sommerens gudsjenester finner du på sidene 6 og 7 se siste side Misjonsvinduet side 5 Gudstjenestene som kommer side 10 2 Stange

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Årsmelding for Tangen side 8 og 9

Årsmelding for Tangen side 8 og 9 Hvem er konfirmanter i Tangen 27. mai og i Stange 3. juni? Side 7 Sommerens gudstjenester Side 6 Nr. 3 2001 54. årgang Menighetsrådsvalg Menighetsrådene er allerede i gang med forberedelser til høstens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nye menighetsråd i aksjon. Å bli sett... Sagt av konfirmantene. Konfirmantene. Glimt fra 17.maifeiringen. Stangebyen side 10 og 11. side 5.

Nye menighetsråd i aksjon. Å bli sett... Sagt av konfirmantene. Konfirmantene. Glimt fra 17.maifeiringen. Stangebyen side 10 og 11. side 5. Nr. 3 2002 55. årgang Nye menighetsråd i aksjon side 5 Å bli sett... side 3 Sagt av konfirmantene side 7 Konfirmantene side 9 og 16 Glimt fra 17.maifeiringen i Stangebyen side 10 og 11 2 Stange kirkes

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

TV-aksjonen 21. oktober

TV-aksjonen 21. oktober Nr. 5 2001 54. årgang TV-aksjonen 21. oktober Vi må skape håp og vise at det nytter å hjelpe, sier programlederne for TVaksjonen, Helene Sandvig og Anders Magnus. Selv om- hiv/aids er et dystert tema gleder

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva er det egentlig å elske? side 3. Filmklubb på Tangen side 5. Kirketjeneren hva gjør han? side 8. SMUK-start side 9. TV-aksjonen side 11

Hva er det egentlig å elske? side 3. Filmklubb på Tangen side 5. Kirketjeneren hva gjør han? side 8. SMUK-start side 9. TV-aksjonen side 11 Nr. 5 2002 55. årgang Hva er det egentlig å elske? side 3 Filmklubb på Tangen side 5 Kirketjeneren hva gjør han? side 8 SMUK-start side 9 TV-aksjonen side 11 Barneklubben siste side 2 Stange kirkes kantori

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Ny kirketjener i Stange

Ny kirketjener i Stange Nr. 1 2003 56. årgang Ny kirketjener i Stange Misjonsvinduet side 4 Menighetslivet i bilder side 8 12 Årsmelding for Stange menighetsråd side 13 Regnskaper side 15 17 og 19 Knut Kjeverud heter den nytilsatte

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet

DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet MØTEPROTOKOLL Grefsen menighetsråd Dato: 22.06.2017 kl. 19:00 Sted: Møterommet i Grefsen kirke Arkivsak: 17/00002 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Østang,

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Nr. 4 2001 54. årgang

Nr. 4 2001 54. årgang Nr. 4 2001 54. årgang Åpen barnehage avsluttet vårsessongen med Totto-toget En litt kjølig forsommerdag var det forventning i lufta for krabatene som samles til åpen barnehage på Stange menighetssenter.

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Til ettertanke... Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMS-landsbyutvikling i Laos

Til ettertanke... Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMS-landsbyutvikling i Laos Gaver til bladet tas imot med takk på bankkonto: 3095 57 04769 Årlig abonnementsavgift for de som får bladet tilsendt er 300 kroner og betales til samme kontonr. Lista menighet har påtatt seg et ansvar

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Jul i Stange og Tangen

Jul i Stange og Tangen STANGE OG menighetsblad TANGEN Jul i Stange og Tangen To gudstjenester på juleaften i Stange kirke Familegudstjenesten i Stange kirke julaften kl. 14.30 er spesielt tilrettelagt for barn og barnefamilier.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Korpsnytt. Mai, juni og juli «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17

Korpsnytt. Mai, juni og juli «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17 Korpsnytt Mai, juni og juli 2016 «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

En sommer er over... Full fres i SMUK!! Flere smukke fotos på side 5. Nr. 5 2003 56. årgang

En sommer er over... Full fres i SMUK!! Flere smukke fotos på side 5. Nr. 5 2003 56. årgang Nr. 5 2003 56. årgang Full fres i SMUK!! Flere smukke fotos på side 5 En sommer er over......men minnene om den består... Erling Strand har til godesett oss med et sommerminne, nemlig friluftsgudstjenesten

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer