SPORTSPLAN. Utarbeidet av sportslig utvalg vår 2015 TASTA IL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN. Utarbeidet av sportslig utvalg vår 2015 TASTA IL"

Transkript

1 SPORTSPLAN Utarbeidet av sportslig utvalg vår 2015 TASTA IL

2 1 FORORD HENSIKT MED SPORTSPLANEN Hensikten med sportsplanen er å ha en samlet plan for sportslig aktivitet i Tasta IL. Dette er en langsiktig plan og hjelpemiddel for alle trenere på aldersbestemte lag helt opp til senior-nivå. Den gir noen klare retningslinjer og rammebetingelser for treneren på de forskjellige lagene og en masse praktiske opplysninger om spillet, treninger, treningsplaner og et minimumsopplegg for den sportslige utviklingen av hver enkelt spiller og laget, der det overordnede målet er å gi et tilbud til alle med en fornuftig satsing på topp, med et høyt teknisk, fysisk og taktisk nivå. Sportsplanen skal være et dynamisk dokument som kan endres i tråd med klubbens utvikling. Sportsplanen skal jevnlig gjennomgås og diskuteres på trener-og ledersamlinger. Sportsplanen er tilgjengelig på klubbens hjemmesider åpen for alle. Ansvarlig for implementering og vedlikehold av sportsplanen er treneransvarlig og daglig leder Rune Harestad. Tasta IL deler NFF`s overordnede mål: Flest mulig lengst mulig best mulig. SPORTSPLANEN SKAL: For spillere: Bidra til utvikling av basisferdigheter - situasjonsbestemte ferdigheter Bidra til utvikling av hurtighet/ reaksjonsevne/ fotballbevegelser Gi gode holdninger Bidra til utvikling av samhandling / fotballforståelse For trener: Gi trenere i de enkelte aldersgrupper et hjelpemiddel for fotballopplæringen. Fortelle treneren hva som forventes av treningsinnhold i den aktuelle aldersgruppe. Vise at det er mer meningsfylt å benytte en plan i stedet for tilfeldig valgte aktiviteter. Øke treners kompetansenivå. 1

3 For klubben: Være en langsiktig rettesnor som får alle til å trekke i samme retning Gi presis informasjon om det sportslige arbeidet i vår klubb HOLDNING, MOTIVASJON OG MILJØ Det hjelper lite at aktivitetene er gode, instruksjonen presis, kampoppsettet fornuftig og miljøet er tilpasset den enkeltes forutsetninger for læring hvis ikke spilleres og lederes holdninger holder mål. Dette gjelder: Holdninger som angår krav til seg selv Holdninger som gjelder forholdet til andre HOLDNINGER OVERFOR SEG SELV Punktlighet i enhver sammenheng. Vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv), fysisk og psykisk. Positivt forhold til riktig kosthold. Forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/ kamp. Unngå røyking, alkohol og andre rusmidler. Ta skolegangen på alvor. Tåle seier og tap. HOLDNINGER OVERFOR MEDSPILLER Vær positiv, vær "kompis" i alle sammenhenger Gi ros/ oppmuntring Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil Betydningen av fair play HOLDNINGER OVERFOR MOTSPILLERE 2 Vis respekt

4 Fair play HOLDNINGER OVERFOR TRENER/ LAGLEDER Lytt! (kanskje noe å lære) Vær samarbeidsvillig Ikke snakk bak ryggen ved uenighet Gi beskjed ved forfall til trening og kamp Tilstreb lojalitet overfor treners/ leders beslutninger HOLDNINGER OVERFOR DOMMER/ REGELVERK Godta dommerens avgjørelser Unngå negative reaksjoner - vær positiv HOLDNINGER OVERFOR KLUBBEN Vær stolt av klubben din Tilstreb klubbfølelse og samhold Si ja når klubben ber deg om en tjeneste Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen SAMSPILLET MELLOM HOLDNINGER OG FOTBALLFERDIGHET VIL VÆRE HELT AVGJØRENDE FOR Ens egen utvikling som spiller Hvor godt miljøet på laget kan bli Hvor gode lagkameratene kan bli Hvor godt laget kan bli 3

5 TRENERS HOLDNINGER Husk du er et forbilde for spillerne dine Lytt til spillerne dine, når de prøver å si deg noe! (kanskje noe å lære) Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp (under 4 øyne) Vær samarbeidsvillig ovenfor medtrenere og andre Ikke snakk bak ryggen ved uenighet Gi beskjed ved forfall til trening og kamp Ikke forskjellsbehandle spillerne 2 SPORTSPLAN FOR TASTA IL En sportsplan i Tasta IL fotball skal være en retningslinje for alle trenere/ lagledere som trener lag for barn, ungdom og voksne. Sportsplanen skal fungere som et verktøy for å kvalitetssikre vår aktivitet, og vi ønsker med denne sportsplanen at alle involverte etter hvert skal dra sammen i riktig retning. Målet med denne sportsplanen kan kort sammenfattes i vår målsetting som følger under. OVERORDNEDE VERDIER OG MÅLSETTING FOR TASTA IL FOTBALL Tasta Il fotball er en breddeklubb med fornuftig satsing på bredde og topp! Tasta IL skal ha et tilbud for jenter og gutter fra 5 års alder. Tasta Il fotball ønsker å ha med min. 1. lag i alle klasser av begge kjønn Tasta Il fotball ønsker å tilrettelegge for at alle får treningstid på Stemmen Idrettspark/Tastaveden kunstgress Tasta Il fotball har som krav at alle lag skal få spilt sine hjemmekamper på Stemmen Idrettspark og Tastaveden Kunstgress så fremt dette er mulig Tasta Il fotball ønsker å fremstå på alle nivåer med gode holdninger til seier/tap, motspillere/medspillere, trenere/dommere både på og utenfor banen. 4

6 Tasta Il fotball støtter opp om MOT Organisasjonen HOVEDPRINSIPPER BARNEFOTBALLEN 6-12 ÅR 1. Jevne lag på årstrinnet i klubben På et årstrinn finner en stor variasjon i modning, motivasjon og ferdighetsnivå. Denne variasjonen forandres kontinuerlig, og vi voksne må være tålmodige. Ved å være utviklingsorientert og følge utviklingstrappa til alle spillerne tett, får vi med flest mulig, lengst mulig og best mulig. Ved å ha mangfold i hvert lag på årstrinnet vil det bidra til både trygghet (spille med kamerater) og utfordringer (spille med dem som har kommet lenger, og med dem som ikke har kommet så langt i ferdighetsutviklingen). Utgangspunktet for mestring vil da være godt. Dette er oppskriften for å oppnå trivsel og utvikling. Lagene settes derfor sammen etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter. Ikke ved å sette sammen de beste per dato på ett lag og resten på andre- og tredjelag. Dette forutsetter at klubbene organiserer treninger for hele årstrinnet. Det gir et godt grunnlag for å kunne sette sammen lag med mangfold i kameratskap, ferdigheter og ulike fysiske forutsetninger uten å «toppe». 2. Velg rett nivå på motstander - nivåpåmelding Det hjelper lite å ha jevnbyrdige lag innad hvis lagene vi møter har kommet mye lenger eller nettopp har startet sin fotballaktivitet. Å velge rett nivå er ofte avgjørende for jevnbyrdighet i kampen. Fra 8 års alder kan man melde på lag i nivå 1,2 eller 3 til seriespil. Erfaring fra tidligere sesonger må være det viktigste kriteriet ved påmelding. Vant dere nesten alle kampene i fjor, er det naturlig å melde laget på det høyeste nivået. Har fjorårets resultater gitt en god blanding av både seiere, uavgjort og tap, er et nivå på midten det nivået dere sannsynligvis bør delta på. Ga fjorårets resultater flest tap, gir det laveste nivået de beste forutsetningene for jevne og gode kamper Andre kriterier for nivåvalg for det enkelte årstrinn kan være: Hvor lenge årstrinnet har spilt fotball Summen av aktivitetsnivå blant spillerne (egen aktivitet, allsidig aktivitet etc.) Summen av aktivitetsnivå i årstrinnet/på tvers av årstrinn Å ha jevnbyrdige lag innad i klubben og velge rett nivå på motstander er av avgjørende betydning for at vi får gode serieoppsett 3. Jevnbyrdighet i kamp Trenerne leder en fotballkamp der fair play, trivsel og utvikling er hovedmålet! Våre spillere skal gjennom en passe dose trygghet og utfordringer mestre ute på banen. Jevne, tette kamper er resepten for dette. Vi trenere må sammen erkjenne at dette er viktig for utvikling og derfor vektlegge at: 5 Vårt lag presser lavt i forsvar slik at angrepslaget får kontroll over starten på angrepet

7 Vi bruker hodet og justerer litt på laget ut fra stillingen i kampen Leder vi med flere mål, lar vi: Spilleren som trives som back uten spill i ryggen, utfordres som sentral midtbane Den spilleren som er best med venstrefoten flyttes over på høyresiden Midtstopperen spiller spiss, og spissen spiller midtstopper Ligger vi under, lar vi: Vår beste spillere utfordrer motstanderlagets beste spillere De andre spillerne lar vi helst spille i trygge roller I mange kretser har de innført muligheten for å sette inn en ekstra spiller når det ene laget leder med mange mål og jevnbyrdigheten er fraværende. 4. Spilletid Spillerne skal spille mye når kampen er i gang. Det er åpenbart mer moro å spille enn å se fotball fra sidelinja. Altfor ofte ser vi lag som har for mange innbyttere. I stedet for å være en trygg veileder og motivator må da laglederen/treneren konsentrere seg om å styre innbyttene i kampen. Om nettopp din klubb lykkes med å få til ekstra lag, har dere bedre mulighet for å gi mange spillere mer spilletid. Dette er langt bedre enn om spillerne dine sitter størsteparten av tiden på sidelinja. Og forskjellen er enorm. Spiller laget 15 kamper i året med seks til sju spillere i stallen i femmerfotballen, får spillerne en total kamptid per år på opp mot 600 spilleminutter. Består laget derimot av 14 spillere, blir spilletiden halvert. Over en sesong skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid. Tasta Il vil ha følgende antall spillere på hvert lag i barne-, og ungdomsfotballen: 3èr fotball: Max 5 spillere 5èr fotball: Max 8 spillere 7èr fotball Max 10 spillere 9èr fotball: Max 12 spillere 11èr fotball: Max 18 spillere i kamptroppen Hovedprinsippet i Tasta Il er: Alle som møter til kamp skal ha spilletid tilsvarende minimum en omgang! 6 5. Trenervett Som trenere har vi en høy stjerne blant spillerne. Det vi sier, og ikke minst gjør, påvirker både hodet og beina hos dem. Men også foreldrene ledes - indirekte - av oss, så tenk gjennom og etterlev disse fire punktene: 1.Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør. 2.Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre. 3.Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og motstanderlaget, og begges supportere. 4.Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme. 6. Hospitering

8 Man vil oppleve til stadighet at noen spillere utmerker seg med særlige ferdigheter og kan derfor ønske flere treninger, større utfordinger på trening og kamp. I Tasta IL skal disse kunne tilbys ekstra treninger og/eller treninger og kamper med lag i eldrre årsklasser. Hospitering kan forekomme fra 10års klassen og skal skje i samråd med spiller/foreldre, trener på eksisterende og eldre lag, samt hopsiteringsansvarlig i klubb som er sportslig leder. Ved eventuell kampkollisjon med eget lag skal alltid eget årstrinn prioriteres. HOVEDPRINSIPPER UNGDOMSFOTBALL ÅR Samme som for barnefotball pluss: Det kan/skal tilbys ekstratrening i Utviklingsgrupper for de som ønsker mer trening. I samråd med trenere og foreldre kan spillere hospitere 1 årsklasse opp på en eller flere treninger, samt spille kamper for eldre årsklasse. Ved kampkollisjon skal eget årstrinn prioriteres. Spilletid: Tasta Il melder på nok lag til at alle får mye spilletid. Ved å ha både lavterskeltilbud og spillerutviklingstiltak sørger klubben for dette. Tasta Il melder i tillegg lagene på i riktig nivå i seriesystemet. 3 RAMMEBETINGELSER Rammebetingelsene er konkretisering av den sportslige planen for Tasta Il fotball. Den forteller oss hva vi har av rammer for å drive fotball utdanning på Tasta Il og hva som forventes av oss som trenere og spillere. Tasta IL vil tilstrebe og påse at det er minimum 1 trener pr. 10 spillere på hvert lag i klubben. TRENING! 7 TRENERUTDANNING

9 I henhold til krav til Tasta Il som kvalitetsklubb i NFF vil Tasta Il tilstrebe følgende : BARNEFOTBALL (6-12): En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra C-lisens UNGDOMSFOTBALL (13-19): En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden En trener pr. årskull med C-lisensutdanning Dersom en av klubbens trenere blir tatt opp ved fotballforbundets videregående trenerkurs, bør klubben dekke kurs- og oppholdsutgifter. Saken må styrebehandles i det enkelte tilfellet. Avbrutte kurs må vedkommende dekke selv. Vedkommende trener må, dersom klubben dekker kostnadene, påregne bindingstid i klubben. ANBEFALT TRENINGSMENGDE Aldersgruppe Minigutter/-jenter Lillegutter/-jenter Smågutter/-jenter Gutter/jenter Junior herrer Rammer max. 1 dag a 1 time i uken max. 2 dager a 1 time i uken min. 2 dager a 1,5 timer i uken min. 2-3 dager ambisjonsnivå min. 3 dager a 1,5 timer i uken KAMPER /TURNERINGER RAMME FOR ANTALL CUPER FOR DEN ENKELTE ALDERSGRUPPE Utarbeidet av sportslig utvalg og vedtatt i styremøte : 8 Turneringer for aldersgruppene 5-10 år(3-5èr fotball) Tasta Il dekker påmeldingsavgift/lagsavgift for inntil 5 turneringer pr. år lokalt i eget fylke.

10 Turneringer for aldersgruppene år(7èr fotball) Tasta Il dekker påmeldingsavgift/lagsavgift for inntil 5 turneringer pr. år lokalt i eget fylke. Tasta Il kan, etter søknad fra lag(ene) støtte med inntil pr.spiller for deltakelse på 1 regional turnering i året. Med regional turnering menes Hordaland og Agderfylkene. Turnering for aldersgruppene år(9èr og 11èr fotball) Tasta Il dekker påmeldingsavgift/lagsavgift for inntil 5 turneringer pr. år lokalt i eget fylke. Tasta Il kan, etter søknad fra lag(ene) støtte med inntil pr.spiller/leder for deltakelse på 1 regional turnering i året. Med regional turnering menes Hordaland og Agderfylkene. Tasta Il kan, etter søknad fra lag(ene) støtte med inntil pr.spiller/leder for deltakelse på 1 nasjonal/internasjonal turnering i året. Lagene kan velge å delta på kun 1 regional/nasjonal turnering i året og kan da søke om støtte på inntil kr pr. spiller/leder. Generelt: Regler for støtte til turneringsdeltakelse forutsetter balanse/overskudd i Tasta Il for foregående år. Styret vil orientere klubben/lagene om søknadsfrister etc. etter avholdt årsmøte. UTVIKLINGSPLAN ALDERSGRUPPEN 6-12ÅR. Tasta Il følger NFFS prinsipper for læring og trivsel. Dette innebærer at treneren følger disse metodiske og pedagogiske grep når en skal organisere trening for denne årsgruppen: Aktivitetsprinsippet: Fotballferdighet er en praktisk ferdighet. Det vil si at bevegelser, ferdighetsrepertoar og samspill må praktiseres og øves dersom spillerne skal utvikle seg. La derfor spillerne være i aktivitet så mye som mulig i ei økt! Jo mindre treningstid laget har, jo større del av tiden bør brukes til praksis. Høy aktivitet gjør at spillerne er aktive både kroppslig, mentalt og sosialt. De er «til stede» i økta med hele seg. Da er potensialet for læring i fotball størst. Av aktivitetsprinsippet følger noen organisatoriske utfordringer for treneren: 9 Kom raskt i gang med treningen. Organiser treningen slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser Unngå stillestående «køer». Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres.

11 Hvilke gruppestørrelser og -inndelinger er hensiktsmessige? Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig. Spesifisitetsprinsippet: Dette er grunnleggende for all læring. Spesifisitet i læring er ikke det samme som «spesialisering», men handler om det faktum at du blir bedre til det du øver på øvelse gjør mester! Skal du bli bedre til å spille fotball må du først og fremst øve på den typs situasjoner som er særpreget for fotballspillet. Det betyr at vi legger vekt på funksjonelle treningsøvelser som gjør at det er samsvar mellom det som skjer i kamp og det som skjer på trening. Gjenkjenning og variasjon: Læring i fotball å bli bedre til å skape og løse spillsituasjoner er avhengig av at spillerne kjenner igjen typiske situasjoner som oppstår i kamp. Da kan de utvikle evnen til å bevege seg lurt og handle fornuftig i situasjonene. For uerfarne er det vanskelig å kjenne igjen de karakteristiske spillsituasjonene. De blir gjerne stående rådville, eller de handler vilkårlig. For å bli bedre til å gjenkjenne og mestre situasjonene trenger de å erfare situasjonene på ny og på ny. De må kort og godt få mye øving i slike tilpassede spillformer, slik vi beskrev under spesifisitetsprinsippet. Slik trening i en bestemt spillform kaller vi «repetisjon uten gjentakelse» siden treningen i seg selv gir variasjon av betingelsene. Variasjonen kommer av at situasjonene aldri blir helt like, fordi spill - motspill aldri kan forutbestemmes fullt ut. Motspillerens handlinger vil være bestemmende for om det er lurt av ballføreren å sentre eller å føre ballen videre. Trenere må også balansere hensynene til funksjonalitet og til variasjon i videre forstand. På den ene siden bør vi tenke funksjonalitet i treningen. På den andre siden bør ikke treningen bli ensformig. Hvis vi gjør det samme på treningen hver gang, blir aktiviteten etter hvert kjedelig og lite stimulerende for spillerne. Jevnbyrdighet: I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Når vi spiller mot noen som er langt bedre enn oss, opplever vi lite mestring siden vi sjelden får til det vi prøver på. Er vi på den andre siden totalt overlegne motstanderen, er det altfor lett å få til det vi prøver på. Det kan gi mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge parter en bedre tilpasset utfordring. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til, men det er ikke gitt at de lykkes. Betydningen av jevnbyrdighet gjelder både på lags- og individnivå: Det at motstanden er hensiktsmessig tilpasset, gir de beste betingelsene for individuell utvikling. Trenere kan overføre dette til treningsfeltet: Hvordan skape jevnbyrdig motstand i spilløvelser? Hvordan balansere forutsetninger og utfordringer når vi trener på delferdigheter? Hvordan differensiere på ulike måter slik at den enkelte og gruppa møter omgivelser som er godt tilpasset spillernes ferdigheter? Husk at fotballspill dreier seg om å mestre motstand. En av trenerens utfordringer er derfor å skape jevnbyrdige spill - motspill- situasjoner på treningsfeltet. Differensiering: Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte. For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere 10

12 tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen spillere drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger. For det andre: Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer! Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget. Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle både for dem som har kommet langt, og for dem som ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: Start i det små, og differensier i deler av økta. Tasta Il har utviklingsplaner knyttet til spillerens og årstrinnenes alder, utviklingstrekk og modning. Disse utviklingsplaner følger Nasjonale Rammeplaner for alderstrinnene 6-8 år, 9-10 år og år, år og år som beskrevet på Treningsøkta.no UTVIKLINGSPLAN ALDERSGRUPPEN år. Tasta Il følger NFFS prinsipper for læring og trivsel. Dette innebærer at treneren følger disse metodiske og pedagogiske grep når en skal organisere trening for denne årsgruppen: Aktivitetsprinsippet Se samme pkt. retningslinjer for aktivitet i barnefotballen. Spesifisitetsprinsippet Se samme pkt. retningslinjer for aktivitet i barnefotballen. Gjenkjenning og variasjon Se samme pkt. retningslinjer for aktivitet i barnefotballen. Jevnbyrdighet Se samme pkt. retningslinjer for aktivitet i barnefotballen. Differensiering Se samme pkt. retningslinjer for aktivitet i barnefotballen. 11

13 I ungdomsfotballen spiller lagene i divisjonsbaserte seriesystemer. Tasta IL beholder årstrinnene samlet, uavhengig av divisjon, men med differensiert trenings påvirkning. Dette virker både ferdighetsutviklende for flere og motvirker frafall. Tasta Il har utviklingsplaner knyttet til spillerens og årstrinnenes alder, utviklingstrekk og modning. Disse utviklingsplaner følger Nasjonale Rammeplaner for alderstrinnene år som beskrevet på Treningsøkta.no LAGUTTAK OG LAGSAMMENSETNING I UNGDOMSFOTBALLEN, ÅR 1. ÅRS SMÅGUTTER/ SMÅJENTER, 13 ÅR Lagene skal bestå av en spillegruppe med ett eller flere lag avhengig av antall spillere. Det er viktig for alle spillere sin sportslige utvikling at man setter sammen spillere med et mest mulig likt ferdighetsnivå der man har et homogent sammensatt lag med spillere i alle posisjoner på banen. Der det er flere enn ett lag er det ikke nødvendigvis topping av et lag som er hensikten, men at spillene på lagene spiller som et lag. 2. ÅRS SMÅGUTTER/ SMÅJENTER, 14 ÅR Denne deles inn i ett førstelag og ett eller flere utfordrerlag avhengig av antall spillere. Hvis flere lag kan de meldes opp i forskjellige divisjoner. KRITERIER FOR VURDERING AV PLASS PÅ FØRSTELAGET: Treningsoppmøte og treningsiver Høyest sportslige kvaliteter etter trenerteamets vurderinger. Spillerne på utfordrerlaget har gjennom hele sesongen muligheten til å spille seg inn på førstelaget, og omvendt. Det som avgjør er oppmøte, innsats og sportslige ferdigheter Tasta Il fotball oppfordrer spillerne til å drive med andre idretter i vintersesongen. De spillerne som går glipp av fotballtreninger på grunn av dette likestilles med resten når vintersesongen er avsluttet. GUTTER / JENTER, ÅR Førstelag og utfordrerlag på samme måte som for 14-åringene. Tilsvarende kriterier for plass på førstelaget. 12

14 RAMME FOR TRENERE I BARNEFOTBALLEN, 6 12 ÅR Trenerens "tjenestevei" i barne- og ungdomsfotballen er trenerkoordinator / sportslig leder. Treneren må sette seg godt inn i sportsplanen for aldersbestemt fotball i Tasta Il fotball. Treneren bør legge inn øvelser fra NFF`s ferdighetsmerkeprøver som ledd i den tekniske treningen i enkelte treningsøkter gjennom sesongen. Trenere i barnefotball rekrutteres fra foreldregruppen Trenerne plikter å møte i klubbens Trenerforum for barnefotballen. Trenerne anbefales å gjennomføre aktivitetslederkurs. Treneren rapporterer og diskuterer sportslige forhold med trenerkoordinator i barnefotballen. Foreldrerollen som trener evalueres etter barnefotballperioden. Treneren har ikke anledning til å la spillere som ikke har betalt treningsavgift og medlemskontingent lov å spille kamper for Tasta Il fotball, uten særskilt avtale. Dersom vedkommende trener slutter som trener for den aktuelle gruppe i eller etter endt sesong, skal han eller hun etter skjønn gi en muntlig orientering til den som overtar gruppa. En representant (trenerkoordinator) fra sportslig utvalg skal varsles og ha mulighet til å være tilstede. DEN ENKELTE TRENER SKAL HA FØLGENDE UTSTYR TIL RÅDIGHET: Spillertrøyer tilsvarende antall spillere Keepersett Fotballer tilsvarende antall spillere 10 fargede vester 20 kjegler Førstehjelpskoffert Eventuelt annet utstyr etter avtale 13

15 RAMME FOR TRENERE I UNGDOMSFOTBALLEN, ÅR Før eventuelt trenerengasjement skal følgende klargjøres med den aktuelle trener: Informasjon om klubbens sportsplan. Klubbens sportslige mål for den aldersbestemte gruppe vedkommende skal trene. Den aktuelle treners behov for kurs, treningstidspunkt, begrensninger og krav i forhold til klubben. Trenere har ikke anledning til å la spillere som ikke har betalt treningsavgift og medlemskontingent lov å spille kamper for Tasta Il fotball, uten særskilt avtale. Trenerens "tjenestevei" i barne- og ungdomsfotballen er alltid sportslig utvalg. Treneren skal sette seg godt inn i sportsplanen for aldersbestemt fotball i Tasta Il fotball. Trener har pliktig oppmøte på klubbens Trenerforum. Ved fravær besørger samme person at en erstatter møter opp. I ungdomsfotballen gjennomføres Trenerforum ca. 4 ganger pr. år. Dersom vedkommende trener slutter som trener for den aktuelle gruppe i eller etter endt sesong, skal det gis beskjed til sportslig leder. Den enkelte trener skal ha følgende utstyr til rådighet: Spillertrøyer tilsvarende antall spillere Keepersett Treningsballer tilsvarende halvparten av antall spillere Match baller 20 fargede vester 20 kjegler og 20 ballhatter Førstehjelpskoffert Annet utstyr etter avtale RAMME FOR TRENERE JUNIOR, ÅR 14

16 Før eventuelt trenerengasjement skal følgende klargjøres med den aktuelle trener: Informasjon om klubbens sportsplan. Klubbens sportslige mål for den aldersbestemte gruppe vedkommende skal trene. Den aktuelle treners behov for kurs, treningstidspunkt, begrensninger og krav i forhold til klubben. Kontrakt med betingelser ovenfor styret å klubb Trenere har ikke anledning til å la spillere som ikke har betalt medlemskontingent lov å spille kamper for Tasta Il fotball, uten særskilt avtale med styret Trenerens "tjenestevei er alltid sportslig utvalgs trenerkoordinator og sportslig leder. Treneren skal sette seg godt inn i sportsplanen for fotball i Tasta Il fotball. Trener har pliktig oppmøte på klubbens Trenerforum. Ved eget fravær besørger samme person at en erstatter møter opp. I juniorfotballen gjennomføres Trenerforum ca. 4 ganger pr. år. Treneren står fritt til å legge planer for sportslige innenfor rammene til sportslig plan. Treneren kan føre treningsdagbok. Denne skal inneholde følgende hoveddeler: Liste over samtlige disponible spillere i gruppa med navn, adresse, telefonnummer og fødselsår. Fraværsføring for trening. Føre laglederbok for kamper. Målscorere for kamper + andre relevante utmerkelser Ved sesongslutt i oktober/ november skal det lages en årsrapport for Juniorlaget. Den enkelte trener skal ha følgende utstyr til rådighet: Spillertrøyer tilsvarende antall spillere Fotballer tilsvarende antall spillere 3 Matchballer 20 fargede vester 20 ballhatter Førstehjelpskoffert Annet utstyr etter avtale 15

17 LAGUTTAK OG LAGSAMMENSETNING FOR JUNIOR Denne deles inn i ett satsningslag og ett eller flere utfordrerlag avhengig av antall spillere. KRITERIER FOR VURDERING AV PLASS PÅ SATSNINGSLAGET: Treningsoppmøte. De spillerne med høyest sportslige kvaliteter etter trenerens vurderinger. Spillerne på utfordrerlaget har gjennom hele sesongen muligheten til å spille seg inn på satsningslaget, og omvendt. Det som avgjør er oppmøte, innsats og sportslige ferdigheter. DEN ENKELTE TRENER SKAL HA FØLGENDE UTSTYR TIL RÅDIGHET: Spillertrøyer tilsvarende antall spillere Treningsballer tilsvarende halvparten av antall spillere 3 Match baller 20 fargede vester 20 ballhatter Førstehjelpskoffert Annet utstyr etter avtale TALENTSAMLINGER FOR ÅR For åringene får alle som har lyst delta på disse samlingene Tasta UG 12 er for de ivrige som vil mer. Tasta vil tilby UG samlinger 2 x hver måned De beste åringene og de beste åringene vil bli melde opp til Rogaland Fotballkrets` sone- og kretslagssamlinger for aktuelle aldersgrupper.. 16

18 Kriterier for å få plass i disse gruppene er både sportslige ferdigheter og rette holdninger. Talentgruppene får spesiell oppfølging og samles utenom og i tillegg til egne lags treninger. Det er nødvendigvis ikke de samme spillerne som går igjen på alle samlingene. Det er opp til trenerne å avgjøre hvem som er gode nok. Dette er en gulrot å strekke seg etter! RAMME FOR SPORTSLIG UTVALG HOVEDANSVAR Sportslige utvalg skal tilrettelegge og koordinere all sportslig aktivitet i Tasta Il fotball. Dette må skje i nært samarbeid med styret og trenere/ lagledere for den enkelte treningsgruppe (lag). ARBEIDSOMRÅDER Møte fast i utvalgsmøter for barne- og ungdomsfotballen. Sammen med andre trenere i klubben delta i krets og forbunds impulssamlinger evt. andre kurs og treningssamlinger. Rekruttere og stimulere trenere/ lagledere i klubben som ikke har trenerutdanning til å starte på NFF`s A, B, C -stige. Hensikt: Klubben blir i størst mulig grad selvforsynt med trenere. Ha leder- og programansvar for klubbens Trenerforum. Ha ansvar for at sportslig plan blir justert og fornyet. 17

19 Motivere trenere i alle aldersgrupper slik at de får lyst til å arbeide etter sportsplanens intensjoner, og dermed å øke graden av systematikk i treningsarbeidet.. Være representert i Tasta Il fotballs styre TRENERFORUM De forskjellige trenerfora i klubben (Barnefotball og ungdomsfotball til og med senior) skal være et "treffsted" for alle trenere, styre og utvalgsmedlemmer i fotballavdelingen. Møteplan deles ut til alle aktuelle deltakere. Det skal holdes ca. 2 møter pr år. Ansvarlig: Sportslig utvalg ÅRSRAPPORTERING Årsrapporteringen skjer etter sesongslutt og skrives til sportslig leder. Seneste frist for innlevering ved årsskiftet. Minifotballen skal innlevere en kort oversikt og beskrivelse av aktivitet og hvem som har deltatt Ungdomsfotballen skal innlevere en mer detaljert oversikt beskrivelse av aktivitet. Med spillernavn/ kamp, hvem som har scoret, resultater med mer. Junior og senior skal innlevere en fyldig beskrivelse av aktivitet og resultater i forhold til sportslige målsettinger for sesongen 18

20 4 ORGANISASJONEN TASTA IL FOTBALL ORGANISASJONSKART 19

21 FORELDREVETTREGLER Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler: 1. Møt fram til kamp og trening - barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare din datter eller sønn 3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk 4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen 5. Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 6. Stimuler å oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det 7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du 20

Fotballteori og pedagogikk

Fotballteori og pedagogikk Fotballteori og pedagogikk Innholdsfortegnelse FOTBALLTEORI... 1 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag... 1 Aktivitetsprinsippet... 2 Spesifisitetsprinsippet... 2 Gjenkjenning

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HAUGAR

SPORTSKLUBBEN HAUGAR SPORTSKLUBBEN HAUGAR NIVÅPÅMELDING OG LAGINNDELING I SK HAUGAR Hvis man i et nærområde (skole) har flere Haugar-lag er det ønskelig at man komponerer lagene med en slik sammensetning at de blir tilnærmet

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

SPORTSPLAN. Beskrivelse. Veiledning 1. Klubbens verdiarbeid på feltet

SPORTSPLAN. Beskrivelse. Veiledning 1. Klubbens verdiarbeid på feltet SPORTSPLAN SPORTSPLAN Beskrivelse Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Vårt fokus skal være:

Vårt fokus skal være: Vårt fokus skal være: Overordnet på enkeltspilleren. Alltid prioriteres et utviklingsfokus framfor et resultatfokus Læring av definerte ferdigheter skape de beste forutsetninger for langvarig motivasjon

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Prinsipper for læring og trivsel

Prinsipper for læring og trivsel Prinsipper for læring og trivsel Aktivitetsprinsippet Fotballferdighet er en praktisk ferdighet. Det vil si at bevegelser, ferdighetsrepertoar og samspill må praktiseres og øves dersom spillerne skal utvikle

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Sverresborg fotballs klubbhåndbok

Sverresborg fotballs klubbhåndbok Sverresborg fotballs klubbhåndbok Innholdet i klubbhåndboka Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Sportsplan Søya fotball 2016

Sportsplan Søya fotball 2016 Sportsplan Søya fotball 2016 - Vi skal skape gode fotballminner - Innholdsliste Sportsplan Søya fotball 2016 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Fotballgruppa i Søya Side 3 1.3 Visjon 1.4 Mål Side

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2019 TYNSET IF FOTBALL

SPORTSPLAN 2015-2019 TYNSET IF FOTBALL Gir muligheter SPORTSPLAN 2015-2019 TYNSET IF FOTBALL Denne sportsplanen beskriver retningslinjer, sportslige- og sosiale føringer for fotballaktiviteten i Tynset IF. Sportsplanen er del del av klubbens

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Kongsberg IF, Fotballgruppa. Sportsplan. Revidert April 2017

Kongsberg IF, Fotballgruppa. Sportsplan. Revidert April 2017 Kongsberg IF, Fotballgruppa. Sportsplan. Revidert April 2017 Forord KIF fotball har denne gangen laget en sportsplan hvor vi har tatt utgangspunkt i NFF sin skoleringsplan fra 6 til 19 år. De sier at

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG

SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG INNHOLD VISJON OG MÅL.3 VIRKEMIDDEL 4 SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Differensiering..5 Hospitering 6 Hospiteringsavtale.7 Jevnbyrdighet 8 Nivåpåmelding..9 Fair Play...10 Fair

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball 2016 SPORTSPLAN Randaberg IL Fotball 11.05.2016 Innhold 1. Visjon og målsetting... 2 2. Verdigrunnlag/Miljø... 4 3. Barnefotball 6-12 år... 6 3.1 Organisering... 6 3.2 Fokusområder... 7 4. Ungdomsfotball

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportsplan Fotballavdelingen

Sportsplan Fotballavdelingen Sportsplan Fotballavdelingen Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 GRESVIK IF S VISJON OG VERDISETT... 3 SPORTSLIG STRATEGI OG MÅL FOR GRESVIK IF - FOTBALL... 3 VERDISETT PÅ FELTET - DIFFERENSIERING... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK»

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Treningsarbeid som ivaretar spillernes alder, modning og ferdighet Stikkord: ulik utviklingstakt, konsentrasjonsevne, antall som skal øve sammen, fysiske utviklingstrekk

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal:

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal: Kortversjon Retningslinjer for trenere og lagledere i barne og ungdomsfotballen Moderklubbene til FK Toten Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets MÅL FOR KVELDEN 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER 2. Å VITE HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN BENYTTES FOR Å

Detaljer

SPORTSLIG PLAN BRUMUNDDAL FOTBALL SENIOR

SPORTSLIG PLAN BRUMUNDDAL FOTBALL SENIOR SPORTSLIG PLAN BRUMUNDDAL FOTBALL SENIOR 2013-2016 Innhold 1 FORORD 1.1 Hensikt med sportsplanen Vårt verdigrunnlag 1.2 Holdning, motivasjon og miljø 2 SPORTSPLAN 2.1 Overordnede målsettinger/klubben i

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Tiller IL fotball SPORTSPLAN. Utarbeidet av sportslig utvalg høsten 2003 Revidert datoer:

Tiller IL fotball SPORTSPLAN. Utarbeidet av sportslig utvalg høsten 2003 Revidert datoer: Tiller IL fotball SPORTSPLAN Utarbeidet av sportslig utvalg høsten 2003 Revidert datoer: Innhold 1 FORORD 5 1.1 Hensikt med sportsplanen 5 1.2 Sportsplanen skal: 5 1.3 Holdning, motivasjon og miljø 5 1.3.1

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Sportsplan for fotball i SK Nord

Sportsplan for fotball i SK Nord Sportsplan for fotball i SK Nord Innholdsfortegnelse 1. Om sportsplanen... 2 2. Ansvar og implementering... 2 2.1 Ansvar... 2 2.2 Implementering... 2 3. SK Nords visjon og målsetninger... 2 4. Klubbens

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen FK BODØ/GLIMT SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Sportsplanen til Ungdomsavdelingen i FK Bodø/Glimt er delt i to, del

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Barnefotballen i Røa Røa IL «En klubb å være stolt av» Følge Røas verdier: Glede Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt)som

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE...4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer