SUNNHETSTILSTANDEN MEDISINALFORHOLDENE. Med sammendragstabeller og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUNNHETSTILSTANDEN MEDISINALFORHOLDENE. Med sammendragstabeller 1951 1955 og 1956 1960"

Transkript

1 N O R G E S O F F I S I E L L E S T T I S T I K K X I I SUNNHETSTILSTNDEN OG MEDISINLFORHOLDENE Med sammendragstabeller og. ÅRGNG Medcal Statstcal Report wth Survey Tables and th ISSUE STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OF NORWY OSLO

2 Tdlgere utkommet: Sundhedstlstanden og medcnalforholdene Norge, se C. No., III, IV. Sunnhetstlstanden og medcnalforholdene Norge V, VI. Sundhetstlstanden og medsnalforholdene VI, VII nr., VII nr., VII nr., VII nr., VII nr., VII nr., VIII nr., VIII nr., VIII nr., VIII nr., VIII nr., VIII nr., VIII nr., IX nr., IX nr., IX nr., IX nr., IX nr., IX nr., IX nr.. Sunnhetstlstanden og medsnalforholdene IX nr., IX nr., X nr., X nr., X nr., X nr., X nr., X nr., XI nr., XI nr., XI nr., XI nr., XI nr., XI nr., XI nr., XI nr., XI nr., XI nr., XII nr., XII nr., XII nr.. St and ard tegn. Explanaton of symbols. oppgave mangler, data not avalable.. logsk umulg, category not applcable. null, magntude nl. \ ubetydelg (mndre enn y av den brukte enhet), magntude less than half,/ the fnal dgt shown. * foreløpge eller beregnede tall, provsonal or estmated fgures. brudd en sere, break n the homogenety of a vertcal seres.

3 Forord Beretnngen om «Sunnhetstlstanden og medsnalforholdene I» er utarbedd etter samme prnspper som tdlgere. Det er tatt nnen <Iel sammendragstabeller for dødssakene femsperodene og tabellverket.. Fullmektg Sgrd Brknes og sekretær Ellen Blx har det alt; vesentlge stått for utarbedngen av publkasjonen. Statstsk Sentralbyrå, Oslo,. august. Sgny rctander Bjørnulf Bendksen

4 Preface Ths publcaton contans, n addton to the annual survey of health condtons and health admnstraton, tables on mortalty and cause of death statstcs for the two year perods and. Mss Sgrd Brknes and Mrs. Ellen Blx have done most of the preparaton of ths volume. Central Bureau of Statstcs, Oslo, ugust,. Sgny rctander Bjørnulf Bendksen

5 Innhold Overskt. Sde. Legedstrkter og medsnalpersonale ved utgangen av. Sykehus, sanatorer, kur og pleehjem m. v. Gamlehjem, pleehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m. Offentlge varmbad. Vaksnasjon mot kopper. Meldte tlfelle av epdemske og andre smttsomme sykdommer. Meldte tlfelle av tuberkulose. Fødsler og komplkasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng. Tannrøkt for barn folkeskolen. Den samlede dødelghet. Mddelfolkemengden. Det statstske materale dødssaksstatstkken. Dødssakene. Dødelgheten første leve. Dødelgheten av ondartede svulster. Dødelgheten av hjerte og karsykdommer. Dødelgheten av sykdommer åndedrettsorganene. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord. Medsnalberetnng for Svalbard. Tabeller som er utarbedd, men kke trykt Sammendrag på engelsk Tabeller. I. Legedstrkter og medsnalpersonale ved utgangen av II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorer, tuberkulosehjem og kysthosptaler IV. a) Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Rket IV. b) Dødsfall blant barn under etter dødssak, kjønn og alder. Rket V. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. lsten. Bygder, byer VI. Dødsfall etter dødssak og kjønn. lsten. Fylker, bygder, byer VIL Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. lsten. Oslo VIII. Dødsfall etter hovedsak, komplkasjon (drekte sak) og medvrkende sak antall og prosentvs fordelng IX. Dødsfall etter dødssak, komplkasjon (drekte sak) og medvrkende sak krysstabell for de vktgste saker X. Dødsfall ved yrkesulykker og kkeyrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder og XI. Voldsomme dødsfall etter ulykkens ytre sak og skadens art/dødsmåten XII. Voldsomme dødsfall etter skadens art/dødsmåten, kjønn og alder XIII. Sammendrag av nomnatvt meldte tlfelle av epdemske og andre smttsomme sykdommer fylkene og de største byer XIV. Sammendrag av de summarske meldnger om tlfelle av epdemske og andre smttsomme sykdommer fylkene XV. Tlfelle av epdemske og andre smttsomme sykdommer meldt av legene de enkelte kvartaler XVI. Meldte tlfelle av smtteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tlsyn etter helserådenes tuberkuloseregstre XVII. Fødsler meldt av jordmødre og leger

6 Sammendragstabeller og. XVIII. Døde etter kjønn, alder og de vktgste saker XIX. Døde etter kjønn, alder og de vktgste saker XX. Dødsfall etter dødssak blant barn første leve. Fylker. XXI. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalsasjon XXII. Dødelgheten av ondartede svulster etter lokalsasjon XXIII. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalsasjon XXIV. Dødelgheten av ondartede svulster etter lokalsasjon XXV. Dødsfall av hjerte og karsykdommer etter dagnosegrupper... XXVI. Dødelgheten av hjerte og karsykdommer etter dagnosegrupper XXVII. Dødsfall av hjerte og karsykdommer etter dagnosegrupper... XXVIII. Dødelgheten av hjerte og karsykdommer etter dagnosegrupper XXIX. Dødsfall av astma og sykdommer åndedrettsorganene XXX. Dødsfall av astma og sykdommer åndedrettsorganene XXXI. Dødelgheten av astma og sykdommer åndedrettsorganene og XXXII. Dødsfall ved ulykker etter de omkomnes kjønn, alder og svlstand. Rket..! XXXIII. Selvmord etter kjønn, alder og svlstand. Rket. XXXIV. Selvmord etter dødsmåten. Menn, kvnner, rket, bygder og byer. Femsperoder tl

7 Contents General survey.. Publc health dstrcts, medcal and publc personnel. General hosptals, sanatora and nursng homes. Homes for old people and chldren, welfare centres for mother and chld etc. Publc baths. Vaccnaton aganst smallpox. Notfed cases of epdemc and other nfectous dseases. Notfed cases of tuberculoss. Confnements and complcatons of pregnancy, chldbrth and the puerperum.... Dental care of chldren n publc prmary schools. Total mortalty. Mean populaton. The statstcal materal n the cause of death statstcs. The causes of death. Infant mortalty. Mortalty from malgnant neoplasms. Mortalty from cardovascular dseases. Mortalty from dseases of respratory system. ccdents, sucdes and homcdes. Medcal report from Svalbard. Unprnted tables Englsh summary Tables. I. Publc health dstrcts, medcal and publc health personnel II. Number of beds and patents treated n hosptals III. Number of beds and patents treated n sanatora, hosptals and nursng homes for tuberculoss IV. a) Causes of death by sex and age. The whole country IV. b) Causes of death among chldren under years, by sex and age. The whole country V. Causes of death by sex and age. Rural dstrcts and towns VI. Causes of death by sex. Countes, rural dstrcts and towns VII. Causes of death by sex and age. Oslo VIII. Causes of death classfed as underlyng cause of death, complcaton (drect cause) or as other contrbutory condtonnumber and percentage dstrbuton.. IX. Multple cause tabulaton by prncpal causes X. Deaths from occupatonal and nonoccupatonal accdents by place of death, sex and age XI. Deaths from volent causes accordng to external cause and nature of njury... XII. Deaths from volent causes accordng to nature of njury, sex and age XIII. Cases of epdemc and other nfectous dseases ndvdually notfed by the physcans n the countes and largest towns XIV. Summary reports on cases of epdemc and other nfectous dseases by countes XV. Cases of epdemc and other nfectous dseases notfed by the physcans by quarter XVI. Cases of bacllary tuberculoss regstered and patents under control by the Board of Publc Health XVII. Brths notfed by mdwves and physcans

8 Survey tables and. XVIII. Deaths by sex, age and prncpal causes. ggregate XIX. Deaths by sex, age and prncpal causes. ggregate XX. Infant deaths by cause. Countes. ggregate XXI. Deaths from malgnant neoplasms by prmary ste. ggregate... XXII. Mortalty from malgnant neoplasms by prmary ste. ggregate.. XXIII. Deaths from malgnant neoplasms by prmary ste. ggregate.. XXIV. Mortalty from malgnant neoplasms by prmary ste. ggregate XXV. Deaths from cardovascular dseases by groups of dagnoses. ggregate XXVI. Mortalty from cardovascular dseases by groups of dagnoses. ggregate XXVII. Deaths from cardovascular dseases by groups of dagnoses. ggregate XXVIII. Mortalty from cardovascular dseases by groups of dagnoses. ggregate XXIX. Deaths from asthma and dseases of the respratory system. ggregate XXX. Deaths from asthma and dseases of the respratory system. ggregate XXXI. Mortalty from asthma and dseases of the respratory system. ggregates and XXXII. ccdental deaths by sex, age and martal status. The whole country. ggregates XXXIII. Sucdes by sex, age and martal status. The whole country.ggregates XXXIV. Sucdes by external agents. The whole country, rural dstrcts and towns. ggregates to

9 Overskt. Legedstrkter og medsnalpersonale ved utgangen av. Ved utgangen av var det tlsatt fylkeslege alle fylker unntatt Oslo og Bergen som er egne stadsfyskater. I Sogn og Fjordane fylke var fylkeslegestllngen kombnert med en dstrktslegestllng, mens de andre fylkeslegestllngene var egne stllnger. I løpet av ble Årdal herred Sogn og Fjordane utsklt som eget lege Tabell. Leger, tannleger, jordmødre, sykepleere, apotek og farmasøyter. Physcans, dentsts, mdwves, nurses, pharmaces and pharmacologsts. År Year Leger Physcans ved ets slutt Total at the end of the year Innbyggere pr. lege Populaton per physcan Nye leger et alt Graduated durng the year v dsse utdannet utlandet Of whch graduated abroad Tannleger Dentsts ved ets slutt Innbyggere pr. tannlege Nye tannleger et alt v dsse utdannet utlandet Jordmødre ved ets slutt Nye jordmødre et Mdwves Sykepleere Nurses (male and female) Sykepleere ved anstalt In hosptals Sykepleere utenfor anstalt Outsde hosptals Nyeksamnerte fra grunnskolene Graduated durng the year potek og farmasøyter Pharmaces and pharmacologsts potek drft ved ets slutt Pharmaces at the end of the year Farmasøyter alt ved ets slutt Pharmacologsts at the end of the year v dsse arbedde apotek Of whch workng n pharmaces Nye løpet av et Graduated durng the year Etter den offselle fortegnelse over leger og tannleger. ccordng to the offcal record. Leger/tannleger bosatt utlandet kke regnet med. Physcans /dentsts lvng abroad excluded. Gjelder skoleene /,/ osv. The data refer to the schoolyears /,/ etc.

10 dstrkt fra Lærdal dstrkt. Kragerø stadslegedstrkt ble opphevet, da Kragerø og Skåtøy herred ble slått sammen tl ett legedstrkt, Kragerø legedstrkt. Ved ets utgang var landet delt legedstrkte, av dsse stadsfyskater og stadslegedstrkter. Dessuten var det opprettet dstrktslegestllnger uten fast dstrkt, for hele landet, for Nordland og for hvert av fylkene Troms og Fnnmark. Tabell vser medsnalpersonalets størrelse sden, og tabell fordelngen på de enkelte fylker. Tabell. Medsnalpersonale de enkelte fylker. Medcal personnel by countes. Fylker Countes Leger Physcans Tannleger Dentsts Tallet på nnbyggere Populaton pr. tannl. per dentst pr. lege per physcan Jordmødre mdwves Sykepleere Nurses ved sykehus n hosptals utenfor sykehus outsde hosptals potek Pharmaces ntall Number Farmasøyter Pharmacologsts Østfold kershus... Oslo Hedmark... Oppland Buskerud... Vestfold. Telemark... ustgder.. Vestgder.. Rogaland... Hordaland... Bergen Sogn og Fjord. Møre og Romsdal SørTr.lag... NordTr.lag.. Nordland... Troms Fnnmark... Rket The whole country Etter oppgaver fra de offentlge leger. Based on nformaton from the publc health offcers. Herav flalapotek kke drft. Of whch I branch pharmacy were closed.

11 . Sykehus, sanatorer, kur og pleehjem m.v. Tabell gr en overskt over anstalter tl kur og plee av legemlg og åndelg syke. nstalter Hosptal establshments lm. sykehus, klnkker og sykestuer Sanatorer nstalter Tub.hjem for tl kur og lungetub.... plee av Kysthosptaler... tuberku Sykehus for hud løse og krurgsk tub.. Fødselsklnkker og fødehjem Hosptal for spedalske Kuranstalter for alkoholkere Snnssykehus Pleehjem for snnssyke...» for epleptkere.» for åndssvake... Tabell. Sykehus, kur og pleehjem. Hosptal establshments. Total II få ro GO S staten state SP fylket county Drevet av: Run by: kommunen muncpalty f xn fylket og kommunen s I prvate Englsh translaton, see table. v dsse med tlskott av staten og fylket. Of whch wth subsdy from the State and county. Tabell vser tlgang og avgang av pasenter ved sykehus og tuberkuloseanstalter. Det ble nedlagt to tuberkuloseanstalter, nemlg Nylenne tuberkulosehjem Stjørdal og Reknes sanatorum Molde. Pasentene fra Reknes ble overført tl tuberkuloseavdelng ved Molde nye sykehus som ble åpnet. august. v de plassene sanatorer, tuberkulosen]em og kysthosptaler som er ført opp tabell, ble om lag nyttet tl behandlng av andre sykdommer, og det ble nnlagt alt pasenter for andre sykdommer enn tuberkulose. På den annen sde var det oppgtt at plasser ved de almnnelge sykehus og klnkker ble nyttet tl tuberkuløse pasenter, og det ble her nnlagt pasenter med lunge tuberkulose og med andre former av tuberkulose. Foruten plassene på fødehjem og klnkker, som er ført opp tabell, var det på mange sykehus speselle avdelnger for fødende, dels også for kvnnesykdommer. Dsse plassene er regnet med tallet på plasser på de almnnelge sykehus. var det plasser for fødende og kvnnesykdommer ved de almnnelge sykehus, slk at det samlede antall plasser for slke pasenter ble. v alle sykeplasser på sykehus og pleehjem faller om lag prosent på anstalter drevet av staten, fylket eller kommunen og bare prosent på prvate

12 Tabell. Tlgang og avgang av pasenter på sykehus og tuberkuloseanstalter. dmssons and dscharges n general hosptals and hosptal establshments for tuberculoss. nstalter Establshments Innlagt et dmssons behandlet Treated Utskrevet Dscharged levende alve døde dead lmnnelge sykehus, klnkker og sykestuer General hosptals, clncs * nstalter for behandlng av tuberkulose Hosptal establshments for tuberculoss Sanatorer Sanatora Tuberkulosen jern Nursng homes Kysthosptaler u Sykehus for hud og\hosptalsfor non respkrurgsk tub. *)«*»* tuberculoss Total... v dsse for lungetub. og for annen tub. Of whch wth respratory tbc. and wth other forms of tbc. v dsse for annen sykdom. Of whch wth other Tabell. Sykesenger ved sykehus, kur og pleehjem. Beds n hosptals and other hosptal establshments. Pleehjem for Nursng homes for Ved utgangen av et t the end of the year I l l «I H Senger Beds Senger pr. nnbyggere Beds per populaton,,,,

13 Tabell. Lungetuberkuløse pasenter nnlagt sanatorer og tuberkulosen] em. dmssons of patents wth pulmonary tuberculoss n sanatora and nursng homes. Årlg gjennomsntt År nnual average Year Sanatorer Sanatora Tuberkulosehjem Nursng homes Total sykehus. v de prvate sykehus og pleehjem ble sykehus med senger drevet av dakon eller dakonsseorgansasjoner og sykehus med senger av katolske organsasjoner. Norske kvnners santetsforenng drev sykehus og pleehjem med senger og Røde Kors med senger. De relgøse organsasjoner drev mest større klnkker byene. Røde Kors drev foruten noen større sykehus byene et tuberkulosesanatorum med senger, tuberkulosen jern med senger og en del mndre sykestuer fskerdstrktene nordpå. Røde Kors drev også barnehjem og en del daghjem for åndssvake barn og har den senere td opprettet hjem for barn med cerebral parese. Norske kvnners nasjonalforenng drev sanatorum med senger og tuberkulosehjem med alt senger, revmatsmesykehusene Oslo og Haugesund med henholdsvs og plasser og hjem for åndssvake. Lokale tuberkuloseforennger drev tuberkulosehjem med senger. De vktgste forandrnger som er meldt om sykehusene, var: Østfold: Sentralsykehuset for Østfold åpnet en ny overvåknngsavdelng med senger. kershus: Det nye Sentralsykehuset for kershus på Lørenskog ble åpnet. oktober, og pasentene fra fylkessykehuset på Mdtstuen ble nyttet over. Bygnngen på Mdtstuen st foreløpg tom. Oslo: Ved Radumhosptalet var avdelnger stengt om sommeren på grunn av personalmangel. Hedmark: På grunn av mangel på sykepleepersonale måtte en post på senger ved krurgsk avdelng på Hamar kommunale sykehus holdes stengt storparten av et. Hedmark fylkessykehus ble ombygd og har fått ny gynekologskobstetrssk avdelng med senger, et solat for snnssyke og nytt laboratorum og blodbank. Rngsaker kommunale sykehus fkk ny røntgenavdelng ved ombyggng. Oppland: Ved GranhemKornhaug sanatorum var en avdelng på senger kke bruk på grunn av reparasjon av den gamle bygnngen på Granhem. Vestfold: med senger. Nevrologsk avdelng ved Vestfold sentralsykehus ble utvdd

14 Telemark: Telemark sentralsykehus dsponerte senger Betanen hosptal Sken. Betanen hosptal åpnet. ma en ny avdelng med egen spesalst for revmatske sykdommer. ustgder: Rsør kommunale sykehus var stengt fra. januar tl. jun på grunn av ombyggng. Vestgder: Ved Sørlandske revmatsmesykehus Krstansand ble et nybygg åpnet september. Dette nneholder sykerom, laboratorum, røntgenavdelng, fyskalsk avdelng og gymnastkksal. Farsund kommunale sykehus tok bruk et nytt tlbygg med forskjellge kontorer, laboratorum og teknsk anlegg. Rogaland: Ved Sauda sykehus ble nybygg med operasjonsavdelng, røntgenavdelng og laboratorum tatt bruk. Sogn og Fjordane: Ved fylkessykehuset Lærdal måtte flere poster holdes stengt lengre td på grunn av mangel på sykepleere og leger. Høyanger sykehus' lee av senger ved Kyrkjebø kvlehem opphørte. Møre og Romsdal: Fylkessykehuset Molde flyttet over stt nybygg på Lundavang ved Molde den. september. Det nye sykehuset har alt senger. Reknes sanatorum ble fra samme td nkorporert Molde sykehus, og pasentene fra Reknes ble flyttet over lungeavdelngen på senger på det nye sykehuset. Bare en barneavdelng på senger holder fortsatt tl Reknes sanatorum. v lungeavdelngens plasser blr nyttet tl kke tuberkuløse lungesykdommer. Det ble åpnet et nytt katolsk sykehus, Marahemen, Borgund. Det har senger, som dsponeres av fylkessykehuset Ålesund. Ålesund sykehus har dessuten fått øre, nese og halsavdelng på senger, som foreløpg holder tl St. Carolus sykehus. SørTrøndelag: Oppdal santetsforenngs sykehjem flyttet nn stt nybygg løpet av et og har nå en sykeavdelng på senger og en fødeavdelng på. NordTrøndelag: Nylenne tuberkulosen jern Stjørdal ble nedlagt et. Nordland: Sykestuen Værøy måtte stenges aprl og sykestuen Sørvågen jul, begge steder på grunn av søstermangel. Troms: Det ble åpnet en ny sykestue på senger Gryllefjord oktober. Den blr drevet av Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Fnnmark: Vardø sykehus tok bruk ny betjenngsfløy som også nneholder sykeplasser. Børselv sykestue måtte stenges måneder på grunn av søstermangel.. Gamlehjem, pleehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn n. n. Tabell vser tallet på gamlehjem og barnehjem og plasser på dsse de enkelte fylker. I legenes sberetnnger er det omtalt mødrehjem med alt plasser.

15 Tabell. Gamlehjem, pleehjem og barnehjem. Homes for old people and chldren. År Year Fylker Countes Gamlehjem, pleehjem Old people's hornes alt total Barnehjem Chldren's hornes av dsse for mljøskadde barn og barn med tlpasnngsvansker Hjem Number Plasser Beds Hjem Number Plasser Beds Hjem Number Plasser Beds Total»»»»»»»»» : Østfold kershus. Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark... ustgder Vestgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal. SørTrøndelag... NordTrøndelag... Nordland Troms Fnnmark v dsse pleehjemsplasser Oslo og Bergen. Of whch beds n hosptal wards n Oslo and n Bergen. v dsse hjem for tuberkulosetruede barn med alt plasser, de samme som. I var det slke barnehjem med plasser alt og hjem med plasser. Of whch homes wth beds for chldren exposed to tbc. nfecton, lke n. In there were homes wth beds and n homes wth beds. Hertl kommer «Famlebarnehjem» med barn hvert. In addton «Famlyhomes», each wth chldren. I tllegg tl de barnehjem for mljøskadde som er med tabell, kommer skoler med plass tl barn og ungdom med tlpasnngsvansker. N det gjelder skoler for barn med forskjellge lyter, vser en tl Undervsnngsstatstkken, kaptlet om spesalskolene. v andre plee eller arbedshjem kan nevnes prvate arbedsskoler for blnde med plasser, hjem for blnde med plasser, døvehjem med plasser og vanførehjem med plasser. For epleptkere var det sykehus med plasser og kursted for barn med plasser, begge drevet av staten, og for barn med cerebral parese behandlngshjem med plasser. Tabell vser tallet på åndssvakehjem.

16 Pleehjem Daghjem Prvatplee Total Tabell. Åndssvakehjem. Hornes for feeblemnded. Hjem Number Godkjente plasser Beds Behandlede pasenter Treated Under years lder ge years og over and over v dsse hjem med plasser for blnde åndssvake og med plasser for døve åndssvake. Of whch I home wth beds for blnd and home wth beds for deaf feeble mnded. Ved utgangen av var det helsestasjoner for mødre og barn og kontrollstasjoner for tuberkulose. Fordelngen på de enkelte fylker vl ses av tabell. Tabell. Helsestasjoner for mødre og barn og dagnosestasjoner for tuberkuløse. Welfare centres for mother and chld and tuberculoss dspensares. År Year Fylker Countes Helsestasjoner for mødre og barn Welfare centres for mother and chld Stasjoner Number Gj.sn. folkem. pr. stasjon verage populaton per centre Dagnosestasjoner for tuberkuløse Tuberculoss dspensares Byer Towns Bygder Rural dstr. Total Total»»»»»»»»» : Østfold kershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark ustgder Vestgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane... Møre og Romsdal.... SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Fnnmark kershus fylkes dagnosestasjon lgger Oslo.

17 . Offentlge varmbad. Ved utgangen av var det etter de offentlge legers oppgaver offentlge bad, av dsse byene og bygdene. v badene ble drevet for offentlg regnng, og for prvat regnng, oftest av stedets santetsforenng eller et drettslag. Foruten dsse bad hadde mange større bedrfter bad som bare var tlgjengelge for arbedere og funksjonærer ved bedrften, og en del drettsforennger hadde bad som bare kunne nyttes av klubbens medlemmer. v badene var offentlge bad og skolebad kke drft ved ets utgang. Ved utgangen av fantes det skolebad for elevene ved de fleste skoler de større byer. var det skolebad byene, og av dsse var bare for elevene. På landsbygden var det alt skolebad, og av dsse ble også brukt som offentlg bad. I de senere er det bltt mer almnnelg å nnrede bad de nye skolebygnngene bygdene, mens de mndre badstuer og grennbad etter hvert blr nedlagt. Tabell. Bad åpne for almenheten. Publc baths. År Year Fylker Countes Bad for almenheten alt Total publc baths anlegg, bedrft etc. ndustry v badene var: Kombnert off. Baths used as skole school bad og bad for publc baths n sykehus, tub. hjem etc. hosptal fgd gamlehjem home for old people Skole UclLL UcLJLU for elevene School baths for pupls only Total.»»».»»». :Østfold... kershus... Oslo Hedmark.. Oppland... Buskerud.. Vestfold... Telemark.. ustgder. Vestgder. Rogaland.. Hordaland. Bergen... Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal. SørTr.lag.. NordTr.lag Nordland.. Troms Fnnmark.. PQ bo ^ ^ pq^^ PQ* bf PQ bo PQ m PQ P? Selvstendge anlegg Independent establshment PQ PQ* bo PQ o PQ bo PQ

18 . Vaksnasjon mot kopper. Etter oppgave fra Statens nsttutt for folkehelse ble det produsert gram råvaksne. Det kom meldng tl nsttuttet om førstegangs vaksnasjoner med prosent anslag, og re vaksnasjoner. Etter oppgave fra de offentlge leger var tallet på førstegangs vaksnasjoner og på revaksnasjoner. Fordelng på de enkelte fylker er vst tabell, og de vaksnertes alder tabell. Tabell. Vaksnasjoner og revaksnasjoner mot kopper. Vaccnatons and revaccnatons aganst smallpox. Fylker Countes Fylker Countes Førstegangs vaksnasjoner Vaccnatons Revaksnasjoner Revaccnatons Førstegangs vaksnasjoner Vaccnatons Revaksnasjoner Revaccnatons Østfold kershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark ustgder Vestgder Rogaland Hordaland Bergen ' Sogn og Fjordane... j Møre og Romsdal... SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland ; Troms Fnnmark.! Rket The whole country \ lder ge Tabell. Vaksnerte etter alder. Vaccnatons by age. Menn Males Kvnner Females Total Pct. de enkelte aldersgr. Percentage by age year» years og over and over Total v dsse med anslag Pct» og over v dsse med oppgtt anslag Førstegangs vaksnasjoner Vaccnatons,,, Revaksnasjoner Revaccnatons,,,,,,,, Of whch wth accelerated reacton on typcal prmary vaccna. v dsse med uoppgtt utfall. Of whch reacton unknown for. Uoppgtt anslag for: under, og og over. Reacton unknown for: under years, years and years and over.

19 . Meldte tlfelle av epdemske og andre smttsomme sykdommer. Foreløpge månedsoppgaver og revderte kvartalsoppgaver over epdemske og andre smttsomme sykdommer er bltt offentlggjort Statstsk ukehefte. I tabell fnnes sammendrag av dsse oppgavene tlbake tl. Tabell. Epdemske og andre smttsomme sykdommer* meldt av legene. Cases of nfectous and other dseases notfed by the physcans. Dagnose Nr. den nternasj. lste No. of nternat, detaled lst Årlg gjennomsntt År nnual average Year v dsse Of whch Menn Males Kvnner Females Nomnatv meldng Indvdual notfcaton kutt polomyeltt med lammelse septsk menngtsk syndrom (etolog ukjent polo suspekt) septsk menngtsk syndrom (etol. ukjent). Dfter Tyfodfeber Paratyfodfeber Paratyfodfeber B Ondartet gastroentertt hos barn Pemfgus hos nyfødte... Leptospross Cerebrospnalmenngtt, epd Ervervet syfls Medfødt syfls Gonore Orntose Summarsk meldng Summary report Knuterosen Plevrtt Lungebetennelse, krupøs. Meslnger Kkhoste Skarlagensfeber Streptokokkangna Rosen Gastroentertt, akutt... Infeksjøs hepattt Skabb Revmatsk feber Botulsme.... B... ; * En. rubrkken betyr at det kke har vært meldeplkt for denne syke ommen vedkommende.. n the column ndcates that the dsease has not been notfable n the year. v dsse Salmonella typh murum, o Salmonelletyph murum: :, :, :, :, :, :, :, :, :, : ca., :...^.. menngtc syndrom (etology unknown). Årene, the years. Årene, the years. Årene, the years. Årene, the years. v dsse I med uoppgtt kjønn. Of whch wth sex unknown.

20 I tabell er gtt oppgave over kjønn og alder for pasenter med smttsomme sykdommer som er bltt meldt nomnatvt. For enkelte sykdommer er de tdlgere offentlggjorte tall rettet. I tabellene XIIIXV fnnes detaljerte opplysnnger om meldte tlfelle av epdemske sykdommer. I kapttel er gjort rede for meldte tlfelle av tuberkulose. Tabell. Nomnatvt meldte tlfelle av epdemske og andre smttsomme sykdommer delt etter kjønn og alder. Cases of nfectous and other dseases by sex and age, ndvdually notfed. Dagnose Dagnoss Under year years lder ge og over td over co Q v dsse meldt Of whch notfed n kvartal tarter M. fartal. fartal kutt polomyeltt med lam mese. septsk menngtsk syndrom (etolog ukjent polo to septsk menngtsk syndrom (etol. ukjent) llffpr M Tyfodfeber Paratyfodfeber Paratyfodfeber B Ondartet gastroentertt hos barn ~ l l l l l l l l l l l to Cerebrospnalmenngtt, epd. Ervervet syfls Medfødt syfls M Gonore See table : Nos. of nternatonal detaled lst. For tlfelle av akutt polomyeltt med lammelse er alder og kjønn uoppgtt. For m. og k. med aseptsk menngtsk syndrom (etol. ukjent), og for m. og k. med gonore er alder uoppgtt. For case wth acute paralytc polomyelts unknown sex and age. For m. and f. wth aseptc menngtc syndrom (etology unknown), and for m. and f. wth gonorrhoea age are unknown. Males. Females. Meldte tlfelle av: Notfed cases from: Ulcus molle:, Lymfogranuloma ngunale, Mononusclerose:, møbedysenter:. Helsedrektoratet har utarbedd en overskt over utbredelsen av polomyeltt, vaksnasjonsforhold m. m. som en vser tl. De fylkene som ble hardest rammet av polomyeltt, var Rogaland med tlfelle med lammelser og Hordaland med tlfelle.

21 De første tlfellene ble meldt mars, og maksmum av meldte tlfelle, tlfelle, ble meldt august. Stort sett var det lte epdemske sykdommer. En skal her g et kort utdrag av de offentlge legers uttalelser om de andre vktge epdemske sykdommer. v dfter ble det bare meldt tlfelle Møre og Romsdal og av tyfodfeber tlfelle Bergen. Fra Fnnmark ble det meldt tlfelle av dysenter. Det er en stgende tendens meldte tlfelle av gonore, mens syfls har holdt seg temmelg uforandret. Det ble meldt tlfelle av ulcus molle. Tallet på meldte tlfelle av nfeksjøs hepattt synker fra tl, mens tlfelle av skabb er stgende. Ved utgangen av var det spedalske Norge. v dsse ble forpled Pleestftelsen, var under stadg tlsyn og bodde utenfor stftelsen Bergen, og pasent bodde stt hjem Sogn og Fjordane. Tabell. Meldte tlfelle og dødsfall gjennomsntt pr. av epdemske sykdommer og letalteten pr. tlfelle av dsse sykdommer. Yearly average of notfed cases and deaths of nfectous dseases and the lethalty per cases of these dseases. Årlg gjennomsntt År nnual average Year I s II Ill j? S Ill f Tll Cases ] Dødsfall Deaths [ Pet. Percent...,,,,,,,, f Tlf. \ Dødsfall [ Pet,,,,,,, f Tlf. ] Dødsfall [ Pet,,,,,,,, Tlf. Dødsfall Pet (,),,,,,, Tlf. Dødsfall Pet,,,,,. Meldte tlfelle av tuberkulose. I tabellene XIVXV er det gtt oppgave over meldte tlfelle av tuberkulose, plevrtt og knuterosen, utarbedd på grunnlag av legenes summarske meldnger om epdemske og andre smttsomme sykdommer. Etter dsse oppgavene kom det under legebehandlng tlfelle av tuberkulose åndedrettsorganene, av andre former av tuberkulose, av plevrtt og av knuterosen.

22 Tabell. Regstrerte tlfelle av smtteførende og kke smtteførende tuberkulose. Regstered cases of bacllary and non bacllary tuberculoss. Sykdomsform Dsease Total v dsse nye tlfelle Of whch new cases II. Tlfelle av kke smtteførende tuberkulose Non bacllary tuberculoss Infltrato pulmonum.. Hlusadentt Plevrtt Pleursy Tub. sentralnervesystemet Central nervous system»»bukhnnen pertoneum»»kjønnsorganene gental organs...»» ben og ledd bones and jonts.»»lymfekjertlene lymphatc system. Mlærtuberkulose Dssemnated tuberculoss Total v dsse nye tlfelle Of whch new cases III. Knuterosen Erythema nodosum Årlg gj.sntt nnual average I. Tlfelle av smtteførende tuberkulose Bacllary tuberculoss Tuberkulose : Åndedrettsorganene Respratory system... Tarmkanalen Intestnes. Urn og kjønnsorganene Gentournary system.. Ben og ledd Bones and jonts. Lymfekjertler Lymphatc system Huden Skn and subcutaneous cellular tssue.. K O c e\ Males. Females. v dsse tlfelle av tub. andre organer. Of whch I n other organs. v dsse tlfelle meldt tdlgere. Of whch I case prevously regstered. v dsse tlfelle meldt tdlgere. Of whch cases prevously regstered.

23 lle tlfelle av tuberkuløs sykdom skal også meldes nomnatvt tl den offentlge lege på pasentens bosted og nnføres tuberkuloseregsteret der. De offentlge leger sender nn tl helsedrektoratet utdrag av dsse tuberkuloseregstrene ved utgangen av hvert, og dsse utdragene danner et skrere grunnlag for bedømmelsen av sykelgheten av tuberkulose enn de summarske oppgavene. Tallene er gjengtt tabell. De nye tlfellene fordelte seg slk på de forskjellge sykdomsformer: Bacllær lungetuberkulose, lungenfltrat, hlusadentt, plevrtt, knuterosen og andre former av tuberkulose. Tabell vser den totale tlgang og avgang av tlfelle av smtteførende og kke smtteførende tuberkulose tuberkuloseregstrene sden. Tlsvarende oppgave for de enkelte legedstrkter fnnes tabell XVI. Tabell. Tlgang og avgang av regstrerte tlfelle av smtteførende tuberkulose. Regstraton of cases of bacllary tuberculoss. Årlg gjennomsntt År nnual average Year Tlfelle nnført et Cases regstered Menn Males Kvnner Females Total v dsse nye tlfelle Of whch new cases ntall Number Pet. Tlfelle utgått et Cases deleted Total Ved død By death Tuberkuløse under tlsyn ved ets utgang Patents under control at the end of the year Menn Males Kvnner Females Total Størst nteresse har det å se hvor mange nye tlfelle av tuberkulose som blr regstrert hvert. I, som er det første en har særsklt opplysnng om dette, utgjorde de nye tlfellene prosent av alle smttefarlge tlfelle som ble regstrert et. Dengang var bare prosent resdver eller andre som hadde vært meldt tdlgere, men som ble regstrert om gjen ford pasenten flyttet tl en annen bostedskommune. Etter hvert som tlgangen på nye tlfelle har sunket, har mdlertd denne sste gruppen fått større betydnng, og utgjorde den prosent. Gjennomsnttlg for femet lå prosenten på. I tabellene er det tallet på nye tlfelle som er lagt tl grunn for beregnngene. Tabell. Nye tlfelle av smtteførende tuberkulose åndedrettsorganene og andre organer. New cases of bacllary respratory tuberculoss and other forms of tuberculoss. Årlg gj. sntt År nnual average Year Tub. åndedrettsorg. Respratory the. Nye tlfelle New cases nnen tub. Other forms of the. Tuberkuløs sykdom alt Total Tub. åndedrettsorg. Respratory the. Pr. nnbyggere Per populaton nnen tub. Other forms of the. Tuberkuløs sykdom alt Total......

24 Tabell vser hvordan tallet på nye meldte tlfelle av smtteførende tuberkulose forhold tl folkemengden de enkelte aldersklasser, har utvklet seg sden. Tabel. Nye tlfelle av smtteførende tuberkulose alt og åndedrettsorganene etter kjønn og alder. New cases of bacllary tuberculoss, total and pulmonary, by sex and age. lder oe years.»».»».»».»».»».»».»».»». \ og over years and over Uoppg. Unknown Total years.»».»».»».»».»».»».»».»». og over years and over Uoppg. Unknown Total years.»».»».»».»».»».»».»».»». \ og over years and over J Total Menn Males Årlg gj.sntt nnual average Kvnner Females Årlg gj.sntt nnual average Nye tlfelle alt Total new cases pr. nnbyggere Total per populaton S v dette tub. ] L åndedrettsorganene pr. nnbyggere Of whch bacllary pulmonaryf tbc. per populaton

25 De vktgste lokalsasjoner av tuberkulose utenom lungene er urn og kjønnsorganene og ben og ledd. Det ble meldt tlfelle av tuberkulose urnog kjønnsorganene, av dsse var smtteførende. v tuberkulose ben og ledd ble det meldt tlfelle, og av dsse var bare smtteførende. v dsse to former av tuberkulose var tlfelle urn og kjønnsorganene og tlfelle ben og ledd nye tlfelle. Meldte nye tlfelle forhold tl folkemengden er gtt tabell. Tabell. Meldte nye tlfelle av tuberkulose urn og kjønnsorganene og ben og ledd pr. nnbyggere. Regstered new cases of tuberculoss of gentournary system and of bones and jonts pr. populaton. Årlg gj.sntt nnual average meldte nye tlfelle Total new years years lder ge å: years og over years and over K.,,, Tuberkulose urn og kjønnsorganene Tbc. of gento urnary system,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tuberkulose ben og ledd Tbc. of bones and jonts,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Smtteførende og kke smtteførende tlfelle. Total notfed cases, bacllary and non bacllary. Males. Females. I tabell fnnes en overskt over regstrerte nye tlfelle av smtteførende tuberkulose de enkelte fylker fra. Skjermbldefotograferngen, som har foregått tl forskjellge tder de enkelte fylker, nfluerer på tallene for fylkene. Tabell. Meldte nye tlfelle av smtteførende tuberkulose pr. nnbyggere fylkene. Regstered new cases of bacllary tuberculoss by countes per populaton. Fylker Countes Fylker Østfold... kershus.. Oslo Hedmark.. Oppland... Buskerud.. Vestfold... Telemark.. ustgder Vestgder Rogaland.. Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. SørTrøndelag.... NordTrøndelag... Nordland Troms Fnnmark Rket The whole country

26 I har Byrået undersøkt hvorledes opplysnngen om tuberkuløs sykdom på dødsmeldngene oppgtt som hovedsak eller medvrkende sak tl døden stemmer med oppgaven tuberkuloseregstrene over dem som er utgått av regstrene ved død løpet av et, enten av eller med tuberkulose. Byrået sendte ut et tlleggsskjerna for alle dødsfall som hadde opplysnng om tuberkulose på dødsmeldngen, med spørsmål om pasentene fremdeles stod under kontroll av tuberkuloseregstrene på sne hjemsteder ved dødens nntreden, om tuberkulosen var aktv eller naktv fase, og om sykdommen ble oppfattet som den grunnlggende sak tl døden eller som en medvrkende sak. Resultatet av sammenlknngen er gjengtt tabell. Tabell. Dødsfall av eller med tuberkulose. Deaths from or wth tuberculoss. Sammenlknng mellom dødssaksstatstkkens og tuberkuloseregstrenes oppgaver. Comparson between the nformaton of the cause of death statstcs and of the tuberculoss regsters. Grunnlggende sak tl døden Underlyng cause åndedrettsorg. respratory system Tuberkulose Tuberculoss of andre org. other stes Total åndedrettsorg. respratory system Medvrkende sak tl døden Contrbutory cause Tuberkulose Tuberculoss of andre org. other stes Total Etter de offselle dødsmeldnger f nnhentede tlleggsopplysn.: ccordng to the offcal death certfcates and supplementary nformaton: Stod tuberkuloseregsteret ved dødens nntreden Regstered at the tme of death Stod kke regsteret ved dødens nntreden Not regstered at the tme of death Opplysnnger mangler No nformaton Regstrert dødssaksstatstkken alt Total regstered n the cause of death statstcs Etter oppgave fra tuberkuloseregstrene (skjema V.b) utgått som død Deleted as dead from the tuberculoss regsters.. Etter oppgavene tuberkuloseregstrene utgkk alt personer ved død. Dette tallet stemmer helt overens med dødssaksstatstkkens tall over dødsfall med tuberkulose oppgtt som hovedsak eller medvrkende sak. Men dsse totaltall omfatter kke helt de samme personer. For personer som stod tuberkuloseregstrene ved dødens nntreden, nneholdt dødsmeldngene

27 ngen opplysnnger om at tuberkulosen var en medvrkende sak tl døden. Dødsmeldngene nneholdt på den annen sde opplysnnger om at personer som kke stod tuberkuloseregstrene døde av eller med en tuberkuløs sykdom. v dsse ble regstrert som døde av sn tuberkulose eller senere følger av denne, og for ble tuberkulosen regstrert som medvrkende sak. De regstrerte dødsfall blant personer utenfor regstrene fordelte seg slk: Tuberkulose åndedrettsorganene; aktv fase, naktv fase med senere følger, tuberkulose andre organer; aktv fase og naktv fase. v dsse dødsfall fant sted på sykehus, på sanatorum, på helsehem og hjemme. v alle de regstrerte tuberkulosedødsfall fant prosent sted på sykehus, prosent på sanatorum, prosent på helsehem og prosent utenfor anstalt.. Fødsler og komplkasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng. I ble det regstrert fødsler de offselle fødselsregstrene. v dsse var tvllngfødsler og trllngfødsler. Det ble født levendefødte og dødfødte barn. Som dødfødte har en da regnet barn født uten lv etter ukers svangerskap. Fostre født uten lv før ukers svangerskap, blr kke meldt tl den offentlge regsterfører (soknepresten). Tallet på levendefødte barn forhold tl folkemengden var, pr. mot, og, gjennomsnttlg femet. Tallet på levende Tabell. Levende og dødfødte og den pernatale dødelghet etter svangerskapets varghet. Lve born and born dead. Pernatal mortalty by perod of gestaton. Barn født Month of gestaton.. svangerskapsmåned. svangerskapsmåned Etter. svangerskapsmåned Total Fødte barn alt Total Levendefødte Lve born Fødte uten lv Born dead Levendefødte, men døde første døgn Lve bom, but ded wthn hours Fødte uten lv pr. fødte alt Born dead per nfants bom,, Levendefødte, men døde. døgn pr. levendefødte Lve born, but ded wthn hours per lve bom,, Døde. døgn + dødfødte pr. fødte alt Dead wthn hours + bom dead per nfants born,, Døde. uke f~ dødfødte Lve born, but ded wthn. week + born dead Pr. fødte alt Per nfants born,,, Month of gestaton.

28 fødte forhold tl kvnner alderen var pr. mot foregående, og dette var også gjennomsnttet peroden. Jordmødre og leger som har vært tl stede ved fødsler, har plkt tl å sende meldng tl den offentlge lege om alle fødsler som fnner sted etter fjerde kalendermåned av svangerskapet. I kom det meldng tl de offentlge leger om fødsler og om levendefødte barn, barn født uten lv etter ukers svangerskap og foster uten lv født.. svangerskapsmåned. Dsse sste skal som nevnt kke regstreres de offselle fødselsregstrene som føres av sokneprestene. Det er bare et fåtall fødsler som foreg uten at lege eller jordmor har vært tl stede. Jordmødrenes oppgaver gr opplysnng om svangerskapets varghet for de fødte, og tabellene, og er derfor jordmødrenes oppgaver lagt tl grunn for beregnngene. I tabell er levendefødte og dødfødte delt etter svangerskapets varghet for femsperodene sden. Det har vært nedgang dødfødselshyppgheten på om lag prosent for alle barn som dør før, under og lke etter fødselen. Men ser en særsklt på dødfødte etter utvklngsgraden, har nedgangen vært Tabell. Levendefødte og fødte uten lv etter svangerskapets varghet. Infants bom alve and bom dead by month of gestaton. Årlg gjennomsntt nnual average.. måned month Svangerskapets varghet Month of gestaton. måned month Etter. måned month Fødte barn alt Total Fødte barn prosentvs delt etter svangerskapets varghet Percentage of nfants born by month of gestaton...,,,,,,,,,,,, Barn født uten lv pr. fødte Infants born dead per brths...,,,,,,,,,,,, Levendefødte, men døde. døgn pr. levendefødte Infants born alve but ded wthn hours per born alve...,,,,,,,,,,,, Dødfødte f døde. døgn pr. fødte Infants born dead and ded wthn hours per brths...,,,,,,,,,,,,

29 prosent for dem som ble født etter. svangerskapsmåned, om lag prosent for dem som ble født. måned, og prosent for dem som ble født.. svangerskapsmåned. Bedrngen dødelgheten blant barn under og lke etter fødselen henger blant annet sammen med at den overveende del av fødslene nå foreg på klnkk eller fødehjem. I var prosenten av klnkkfødsler,. Dette forholdstall har steget for hvert fra,, det første v har slke opplysnnger. Forholdet de enkelte fylker g fram av tabell. Tabell. Barn født hjemmet og på klnkk, sykehus eller fødehjem de enkelte fylker. Infants born at home and n hosptals and maternty clncs n the countes. Fylker Countes prvat hjem n a prvate home Barn født Infants born på sykehus eller fødehjem n hosptal or maternty clnc alt total Prosent klnkkfødsler Percentage occurred n hosptal or maternty clnc Østfold kershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark ustgder Vestgder Hogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Fnnmark The whole country.. Levendefødte og dødfødte. Lve born and born dead.

30 I tabell har en beregnet kjønnsproporsjonen for fødte barn etter svangerskapets varghet de samme femsperoder. I sste femsperode var gutteoverskottet blant de dødfødte temmelg lkt for de fullbne og de ufullbne, mens det blant de levendefødte var høyest for dem som ble født.. svangerskapsmåned. Tabell. Gutter pr. pker etter svangerskapets varghet. Males per females by month of gestaton Årlg gjennomsntt nnual average.. måned month Svangerskapets varghet Month of gestaton. måned month Levendefødte Lve born Fødte uten lv Born dead Etter. måned month Fødte barn alt Total nfants born Fødte barn alt Total Mødredødelgheten sank tl, pr. fødende sste sperode, mens den var, femet. Det er særlg dødelgheten av barselfeber som har gått så sterkt tlbake. Tabell. Dødsfall av barselfeber, svangerskapsforgftnnger og andre svangerskaps og barselsykdommer. Deaths from puerperal sepss and toxaema and other complcatons of pregnancy, chldbrth and the puerperum. Årlg gj.sntt År II nnual average Year»: * f H HO,,, Utførlge opplysnnger om barn født og utenfor ekteskap, mødrenes alder, ekteskapets varghet, barnets fødselsnummer osv. er gtt «Folkemengdens bevegelse» for. I tabell har en sammenlknet mødredødelgheten Norge med en del andre land, og samtdg er gtt tall for prosenten av klnkkfødsler.

31 Tabell. Dødelgheten av svangerskaps^ og barselsykdommer Norge sammenlknet med andre land. Maternal mortalty n Norway and other countres. Land Country Pr. levendefødte Per lve born Total Sepss etter abort eller fødsel Puerperal sepss v dsse: Of these: Svangerskapsforgftnnger, eklamps Toxaemas, eclampsa ndre Others Prosent klnkk fødsler Percentage occurred n hosptal or maternty clnc Norge Norway... Danmark Denmark Fnland Fnland.. Sverge Sweden... Nederland Netherlands Belga Belgum... Frankrke France.. Itala Italy Svets Swtzerland. England og Wales. Canada Sambandsstatene Unted States... Japan. Tannrøkt for barn folkeskolen. Fra Tannlegekontoret Helsedrektoratet har Byrået mottatt meldng om skoletannrøkt hos barn folkeskolen. Dsse oppgavene følger med kommunenes søknader om statstlskott tl utgfter tl slk tannrøkt. Tabell gr en overskt over behandlede barn og nettoutgftene tl skoletannrøkten sden skoleet. År Year... Tabell. Tannrøkt for barn folkeskolen. Dental care of chldren n publc prmary schools. Bygder Rural dstr. Behandlede barn Chldren treated Byer I Towns \ Total Of whch permanent teeth. Fyllnger Fllngs Extractons v dsse te tenner Blødnnger svangerskap, under og etter fødsel Haemorrhages Uttrek Rotbehandlnger Root treatments Bruttoutgfter Gross expendture kr. Tabell vser forholdet landkommunene fylkesvs og de enkelte bykommuner for skoleet.

32 Tabell. Tannrøkt for barn folkeskolen. Dental care of chldren n publc prmary schools. Barn som ble behandlet Chldren treated Fylte flater Flled surfaces Behandlnger Treatments v dsse Uttreknnger tenner perm. Extractons perm. Of these teeth Rotbehandlnger Root treatments Bruttoutgfter Gross expendture v dette lønnsutgfter Salares Landkommuner: Rural dstrcts: Østfold kershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark ustgder Vestgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane... Møre og Romsdal... SørTrøndelag NordTrøndelag... Nordland Troms Fnnmark Total Kr. Kr. Bykommuner: Towns: Fredrkstad Halden Sarpsborg Oslo Drøbak Son Hamar Kongsvnger Gjøvk Lllehammer Drammen Hønefoss Kongsberg Holmestrand Horten Larvk Sandefjord, Stavern Svelvk Tønsberg Åsgdstrand ; s; : : Behandlngen av skolebarn Fnnmark hører under folketannrøkta (jfr. lov av. jul ). Utgftene kan kke spesfseres. Treatment of chldren n Fnnmark falls wthn the law of publc dental care. The expendtures cannot be specfed.

33 Tabell (forts.). Tannrøkt for barn folkeskolen. Fylte flater Behandlnger v dsse perm. tenner Barn som ble behandlet Uttreknnger Rotbehandlnger Bruttoutgfter v dette lønnsutgfter Bykommuner (forts.): Brevk Langesund Notodden Porsgrunn Sken Stathelle rendal.... Grmstad Lllesand Rsør Farsund Flekkefjord Krstansand Mandal. Egersund Haugesund Kopervk Sandnes Skudeneshavn Stavanger Bergen Florø Krstansund Molde Ålesund Trondhem Levanger Namsos Stenkjer Bodø Brønnøysund Mo Rana Mosjøen Narvk Svolvær Harstad Tromsø Byene Fnnmark.. Total Se note på sde. Kr. Kr. \

34 . Den samlede dødelghet. Mddelfolkemengden. døde alt personer mot og gjennomsnttlg pr. femet. v de meldte dødsfall nntraff blant nordmenn som mdlertdg oppholdt seg utlandet, men hadde fast bosted Norge. Tabell. Samlet dødelghet. Total mortalty. Årlg gjennomsntt År nnual average Year Døde alt Total no. of deaths F. Total Døde pr. nnbyggere Deaths per populaton F. Total Bygder Rural dstrcts Byer Towns Tabell. Dødelgheten etter kjønn og alder. Specfc death rates by sex and age. Pr. nnbyggere Per populaton lder ge Menn Males Kvnner Females years» *»»»»»»»»»»»»».,»»»»..»»»»»»»»»»»» og over and over,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,

35 Den totale dødelghet var, pr. nnbyggere, mot, og gjennomsnttlg for ene. For menn var dødelgheten, pr. og for kvnner, pr.. Dødelghetstallene for rket for menn og kvnner de enkelte aldersklasser g fram av tabell. Mer nngående oppgaver over dødelghetsforholdene Norge fnnes de lge overskter over folkemengdens bevegelse og de fem og tlge sammendrag av dsse. En vser også tl «Dødelghetstabeller for det norske folk». Tabell gr en overskt over den beregnede mddelfolkemengde etter kjønn og alder de tre sste femsperoder og. Tabell. Beregnet mddelfolkemengde etter kjønn og alder. Estmated mean populaton by sex and age. lder ge Årlg gj.sntt nnual average Menn Males Kvnner Females Årlg nnual Menn Males gj. sntt average Kvnner Females Årlg gj. sntt nnual average Menn Males Kvnner Females Menn Males Kvnner Females year» years»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» og over and over... Total å Tallet på dødsfall og døde pr. nnbyggere av de vktgste saker og for menn og kvnner s aldersklasser fnnes sammendragstabellene XVIIIXXXIV, sde.

36 . Det statstske materale dødssaksstatstkken. Oppgave over dødsfall eller utenfor sykehus etter dødsmeldngens art er gtt tabell. Tabell. Dødsfall etter dødssted og dødsmeldngens art. Death certfcates by character and place of death. Dødsmeldngens art Character of death certfcate På sykehus el.l. anstalt. Utenfor sykehus m/ legebehandl. Uten legebehandl. Uten opp. om dødssted eller behandl. Døde alt Total deaths ntall Number Pet. Pet. Legeerklærng om dødsfall.. Lensmannsmeldng med dstrktslegens påtegnng om dødssak,, Legemeldnger alt Medcal certfcaton, Dødsmeldngen skrevet ut Byrået etter: Death certfcate based on: Prestenes kvartalslster Nomnatve lsts from parsh regsters Jordmødrenes meldnger Mdwves' certfcates Meldnger om nordmenn døde under mdlertdg opphold utlandet Certfcates receved from abroad,,, Døde alt: Total deaths: ntall Number Prosent Per cent,,,,,, In hosptal establshments. Outsde hosptal wth medcal attenton. Wthout medcal attenton. No nformaton of place of death or medcal attenton. Etter at det nnkomne materale fra de offentlge leger var bltt revdert mot prestenes nomnatve lster over nntrufne dødsfall, manglet det dødsmeldnger. Dsse meldnger ble etterlyst, og da statstkken ble oppgjort var av de manglende dødsmeldnger kommet nn, mens ble skrevet ut Byrået etter prestenes lster, med ukjent dødssak. De dødsmeldnger som er skrevet ut på grunnlag av jordmormeldngene og de som er skrevet ut etter nnkomne meldnger fra utlandet, er regstrert under den dødssak som er oppgtt på dsse meldnger. Tabell gr en overskt over dødsfallenes fordelng og utenfor sykehus etter dødssak. For prosent av alle dødsfall av sykdom var dagnosen stlt på grunnlag av obduksjon eller undersøkelse og behandlng før døden. For alle dødsfall av ondartede svulster forelgger det etter oppgaver fra Kreftregsteret nøyaktg opplysnng om hvordan dagnosen er stlt se tabell.

37 Tabell. Dødsfall og utenfor sykehus etter dødssak. Deaths occurrng n hosptal establshments, or outsde hosptals wth or wthout medcal attenton. ntall dødsfall Number of deaths Prosentvs fordelng Percentage dstrbuton Dødssak Cause of death Tuberkulose Tuberculoss ndre nfeksjonssykdommer Other nfectous dseases Ondartede svulster Malgnant neoplasms. Hjerteog karsykdommer Cardovascular dseases Sykd. åndedrettsorg. Ds. of respratory sy st. Sykd. fordøyelsesorg. Ds. of dgestve sy st... Sykd. urn og kjønnsorg. Ds. of urogental system Medfødte msdannelser og sykd. spesfkke for. leve Congental malformatons and ds. of early nfancy lle andre bestemte sykd. ll other welldefned dseases lderdomssvakhet Senlty ndre ubest. el. ukjente sykd. Other lldefned or unknown dseases. lle dødsfall av sykd. Total deaths from dseases Voldsomme dødsfall Volent deaths Total r rt. :! lege dln fl *&% % 'Bt f) tj Xl ø H * III lege dln fl II fl ** ^ ^ flh S B ø O In hosptal establshments. Outsde hosptal attenton. Wthout nformaton of place of death, wth medcal attenton. Wthout medcal broad durng temporary stay. rh 't *Z Bl? Det ble sendt ut tlleggsspørsmål gjennom Byråets msdsnske konsulent. v dsse var vanlge rutnespørsmål som gjaldt nærmere spesfserng av dagnosen for klassfserngen. Det kom nn svar, og etter de nnkomne svar ble dagnosenummeret forandret for eller prosent. De andre tlleggsopplysnnger som ble nnhentet, gjaldt alle dødsmeldnger hvor tuberkulose

SUNNHETSTILSTANDEN MEDISINALFORHOLDENE OG SAMMENDRAGSTABELLER 1945-1950 98. ÅRGANG

SUNNHETSTILSTANDEN MEDISINALFORHOLDENE OG SAMMENDRAGSTABELLER 1945-1950 98. ÅRGANG N O R G E S O F F I S I E E S T A T I S T I XI.. SUNNHETSTISTANDEN OG MEDISINAFORHODENE 0 OG SAMMENDRAGSTAEER 0. ÅRGANG Rapport sur l'état santare et médcal pour l'année 0 avec un résumé des résultats

Detaljer

SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE 1930.

SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE 1930. NORGES OFFISIEE STATISTIK IX.. SUNDHETSTISTANDEN OG MEDISINAFORHODENE 0. DE ÅRGANG. (Rapport sur l' état santare et médcal pour Vannée 0.) IÈME ANNEE. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRAYRÅ. (UN RÉSUMÉ EN

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 55 SUNNHETSTILSTANDEN M EDISI NALFORHOLDENE 88. ÅRGANG. Rapport sur ïétat sanitaire et médical pour l'année 1940

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 55 SUNNHETSTILSTANDEN M EDISI NALFORHOLDENE 88. ÅRGANG. Rapport sur ïétat sanitaire et médical pour l'année 1940 NORGES OFFISIEE STATISTI X. SUNNHETSTISTANDEN OG M EDISI NAFORHODENE 0. ÅRGANG Rapport sur ïétat santare et médcal pour l'année 0!!!?? ANNÉE UTGITT AV STATISTIS SENTRAYRÅ OSO I OMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 HELSESTATISTIKK 1964 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 1964 112th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 0 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 219 HELSESTATISTIKK 1965 OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1965 Survey and Summary Tables 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 80 HELSESTATISTIKK 96. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 96 th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 963 Nr. 09 Forsikringsselskaper 96 Sociitis d'assurances 0 Lønnsstatistikk 96 Wage statistics Fiskeritelling.

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991 "k Overvåkng hjortevlt - ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta 1991 Terje Skogland Olav Strand Morten Hem '. NORSK NSTTUTT FOR NATURFORSKN1NG Overvåkng hjortevlt- ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

3.a Hvis ja: Er habilitetsmessige. jf. stiftelsesl. 27, som gjelder krav til styrets sammensetn. ivaretatt? Unntak gitt i medh. av 19 el 27?

3.a Hvis ja: Er habilitetsmessige. jf. stiftelsesl. 27, som gjelder krav til styrets sammensetn. ivaretatt? Unntak gitt i medh. av 19 el 27? Kartleggngsskjema II for helseforetakenes engasjement stftelser, og lgnende med oppsummerng tl slutt tabellen Oppdatert sst 08092009 (Sort skrft: samme skjema som Kartleggngsskjema I, men med tlleggsspørsmål

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Qoll /30 OPV r ' \. s Ht; Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 mo å Ht MN - TKV fd."n*m.:g>d cl~;:o;lu Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og kke-kommunale barnehageeere plkter

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 I 2015 ble det diagnostisert 25 207 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Dette tilsvarer 488 diagnostiserte per 100 000 innbyggere (diagnoserate).

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-i-ny-spesialistutdanning-for-leger-de-kliniske-fagene-i-del-1

https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-i-ny-spesialistutdanning-for-leger-de-kliniske-fagene-i-del-1 Gerd S. Måren Fra: Andreas Wedervang-Resell Sendt: 1.jul 2016 16:12 Emne: Hørng: Lærngsmål ny spesalstutdannng for leger: De klnske fagene del 1 og felles kompetansemoduler

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2000 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statstkk og økonom, våren 7 Oblgatorsk oppgave Løsnngsforslag Oppgave Anta at forbruket av ntrogen norsk landbruk årene 987 99 var følgende målt tonn: 987: 9 87 988: 8 989: 8 99: 8 99: 79 99: 87 99: 9

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HVALER 0111 STATISTISK SENTRALBYRÅ -

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HVALER 0111 STATISTISK SENTRALBYRÅ - FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall Prognoser HVALER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KAKE OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående r.^ - Prognoser"

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer