Statsrådbesøk i Rogaland TAXI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1"

Transkript

1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI

2 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz E 200 CDI Taxi Fra kr ,- Eks. mva. inkl. lev. Kontakt din forhandler for et godt tilbud på 2010 modeller. Forbruk blandet kjøring 0,61-1,08 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

3 Reserveløyver kan ikke inndras Et reserveløyve er like mye et løyve som et ordinært løyve. En fylkeskommune har ikke adgang til å inndra det på annet grunnlag enn grovt mislighold av forpliktelsene som følger med. Det er forunderlig at Norges Taxiforbund må argumentere for en slik forståelse av regelverket. Men det er ett av mange viktige punkter forbundet tar opp blant annet med Oslo kommune i forbindelse med forslaget om et nytt drosjereglement for hovedstaden. Standpunktet er det samme og like riktig også i kontakt med andre fylkeskommuner. I forslaget til drosjereglement i Oslo går næringsbyråd Øystein Sjøtveit inn for å avvikle ordningen med reserveløyve. Dermed vil han inndra de reserveløyvene som allerede er delt ut noe forbundet tar skarp avstand fra. Juridisk er byrådet på tynn is, Oslo kommune har ikke adgang til å inndra løyver på et slikt grunnlag. Dette gjør Norges Taxiforbund helt klart i høringsuttalelsen til Oslo kommune. Reservevognene er et viktig supplement for å ta trafikktopper. Hvor mye de skal brukes er det den enkelte sentral som avgjør. Norges Taxiforbund legger mye tid og arbeid i høringsuttalelsen til Oslo, i tett samarbeid med NT avd Oslo og NT avd Akershus. De to fylkene har jo felles kjøreområde, men ulike regelverk å forholde seg til - så utrolig det enn kan høres. Begge er berørt av et drosjereglement i Oslo. Det er naturlig og styrker næringens stemme at vi fremmer våre standpunkter i fellesskap. Vi håper næringsbyråd Øystein Sjøtveit, byråd og bystyre tar hensyn til synspunktene fra NT. Ikke minst når det gjelder reservevognene. Det er avgjørende for innehavere av reserveløyvene. Men det er også svært viktig for en velfungerende næring, for byen og viktigst av alle; for kundene som fortjener et best mulig transporttilbud fra en samlet taxinæring. Karen Eldbjørg Toven Direktør INNHOLD Leder 3 Reservevognsløyver 4 Samferdselsministeren på Rogalandsbesøk 6 Jubilanter 9 Uenighet om video-overvåking til nytt kjøkken til Narva-prosjektet 12 NT TaxiForsikring 14 Parallelltakst fra første virkedag Nyhetsbrev 18 Ting skjer i region Sør, og vi tar runden 20 Tynset Taxi med egen skulptur 22 Positive stortingspolitikere fra midt-norge 23 Enklere, billigere, bredere 24 Tema skatt: 26 Ragnar Lund Marken traff blinken 28 Juristen har ordet side til nytt kjøkken til Narva-prosjektet side 22 Tynset Taxi med egen skulptur Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 78. årgang Adresse: Karoline Kristiansens vei 7, 4. etg 0661 OSLO Postadresse: Boks 6114 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: Telefax: internett: Ansvarlig utgiver og redaktør: Karen Eldbjørg Toven Kontaktpersoner: Ole Kr. Egaas Wiggo Korsnes Norges Taxiforbund: Leder: Tor Johannessen Mobil: Direktør: Karen Eldbjørg Toven Redaksjonskomite: Karen Eldbjørg Toven Wiggo Korsnes Tor Johannessen Nora Morken Ole Kr. Egaas Utarbeidelse: In Media Markedskommunikasjon AS, Ledaalsgt Stavanger Telefon: Mobil: Fax: Sats: Gunnarshaug Trykkeri AS Opplag: 6150 eks. TAXI

4 Reservevogns Tilgjengelige reservevognsløyver er viktig for taxinæringen når kjøretopper skal avvikles, eller taxibiler innsatt på verksted skal erstattes i trafikken. Det er fylkeskommunene som bestemmer antall, og dermed behovet for reservevognsløyver til de ulike sentralene eller til bopelsløyvehavere. For å ta den siste kategorien først. En bopelsløyvehaver med reservevognsløyve bestemmer selv når denne skal eller kan tas i bruk. Mange bopelsløyvehavere har ofte en maxitaxi som reservevognsløyve. Disse brukes ofte til skolebarnkjøring eller pasienttransport. Taxisentralene styrer bruken I praksis er det taxisentralene som selv bestemmer når reservevognsløyvene skal kalles ut. Det skjer ofte i helger og ved store begivenheter. Reservevognene skal dermed avhjelpe trafikksituasjonen og minske køene til beste for kundene. antall nye løyver (foreløpig lagt på is), men også antall reservevognsløyver. Byrådet har foreslått at reservevognsløyvene i Oslo fjernes. For Oslo Taxi og andre taxisentraler i hovedstaden kan dette få alvorlige konsekvenser for driften og ramme kundene, den uskyldige tredjeparten, hardt. Norges Taxiforbund og Oslo Taxi har i møter og brevs form protestert kraftig på planen om å fjerne reservevognsløyvene i Oslo og bestrider lovligheten av et eventuelt slikt vedtak. - Tilgang på reservevogner er viktig for en effektiv drift av en taxi sentral. I følge yrkestransportloven paragraf 49 har ikke en fylkeskommune mulighet til å inndra et reservevognsløyve uten Reservevognene har også en viktig oppgave som reservebil når en taxi skal inn på service, eller når store reparasjoner skal gjennomføres. En taxieier uten reservevognsløyve kan da leie en reservevogn når vedkommende selv står uten bil. Reservevognsløyvene er dermed en viktig ressurs, både for taxi eiere, taxisentraler og ikke minst for alle kundene til taxinæringen. Reservevognene er som smøreolje i enhver taxisentrals drift. Tildeles på vanlig måte Et reservevognsløye tildeles på samme måte som et ordinært løyve. Blir et reservevognsløyve ledig i en sentral, blir dette lyst ut av fylkeskommunen. Taxieiere tilhørende denne sentralen kan da søke og det er ansiennitetsprinsippet som gjelder. Også de andre tildelingskriteriene gjelder, som blant annet økonomisk habilitet og vandelsattest. Varigheten er også det samme som for et ordinært løyve, det vil si til innehaveren fyller 70 år. Strid i Oslo Taxinæringen i Oslo strir med et uforutsigbart og liberalt byråd. Det gjelder for eksempel faren for at det skal pøses ut et stort Fylkeskommunene har ikke adgang til å inndra reservevognsløyver dersom det ikke foreligger brudd på tildelingskriteriene, i følge Wiggo Korsnes i Norges Taxiforbund. 4 - TAXI 2010

5 løyver at det foreligger brudd på tildelingskriteriene. Blir inndragningen en realitet i Oslo har Norges Taxiforbund bebudet rettssak. Taper kommunen en eventuell rettssak om reservevognsløyvene, blir det millioner av kroner de må ut med i erstatning, sier Wiggo Korsnes i Norges Taxiforbund. Halvert i Oslo Byrådet i Oslo har den siste tiden lagt innleverte reservevognsløyver på is, det vil si at de ikke blir tildelt nye søkere. I løpet av kort tid er antall reservognsløyver i hovedstaden mer enn halvert. Tidligere var det 575 reservevognsløyver i Oslo, nå er antallet redusert til ca Dette skyldes flere faktorer, ikke bare byrådet, sier Rune Lian, leder av NT avd Oslo. Den store veksten i antall taxisentraler og dermed antall ordinære løyver, har medført at det er lite lønnsomt å ha et reservognsløyve. Derfor har flere taxieiere levert inn reservognsløyvet. I tillegg hersker det stor usikkerhet hvordan byrådet kommer til å håndtere denne saken videre. Går de fortsatt inn for å fjerne reservevognsløyvene i Oslo, er det bystyret som må fatte det endelige vedtaket. Problemfritt ellers i landet Situasjonen i Oslo aktualiserer Norges Taxiforbunds krav om like kriterier og større forutsigbarhet for taxidrift i Norge. Ellers i landet når det gjelder tildeling og bruk av reservevognsløyver, er det få problemer. Taxisentraler og bopelsløyvehavere styrer dette selv etter gitte kriterier fra samferdselsmyndighetene. Knut Thomassen, nestleder i sentralstyret, leder av NT avd Finnmark og koordinator for Region Nord, kan melde om null problemer med bruk av reservevognsløyver i de tre nordligste fylkene. - Reservevognene er en viktig ressurs som sentralene og bopelsløyvehaverne selv bestemmer når skal tas i bruk. Jeg har ikke mottatt noen signaler på at det er problemer med bruken av disse bilene. Tvert i mot. Reservevognene brukes bare når det er behov for dem til beste for brukerne. Det er alle happy med, sier Knut Thomassen. Lite lønnsomt å ha reservevognsløyve i Oslo, sier Rune Lian Knut Thomassen har ikke mottatt signaler om problemer med bruk av reservevognsløyver i våre tre nordligste fylker. TAXI

6 Samferdselsministeren Onsdag 12. oktober hadde NT avd Rogaland storfint besøk. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard hadde satt av en time til møte med fylkesforeningen. Og en time ble til halvannen før statsråden måtte haste videre. Dialogen mellom Torbjørn Goa, leder av NT avd Rogaland og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa var humørfylt og god. Det var en blid, lydhør og godt forberedt samferdselsminister som var på besøk. Fylkesforeningen hadde forut for møtet sendt inn syv spørsmål som de gjerne ville ha svar på. Men før spørsmålene kom på dagsorden ønsket Meltveit Kleppa en runde med styremedlemmene i NT avd Rogaland om hvordan hverdagen som taxiutøver oppleves fra deres ståsted. God dialog De fleste av spørsmålene NT avd Rogaland ønsket svar på hadde utvilsomt relevans for hele taxi-norge. Videoovervåking i taxier som Datatilsynet har gått i mot, var en av problemstillingene. Behovsprøving av antall drosjeløyver et annet. Her ble det påpekt at det er svært ulik praksis fra fylke til fylke og at Rogaland og Oslo blir behandlet veldig ulikt sammenlignet med andre fylker, der politikerne er mindre liberalistiske i sin behandling av taxinæringen. 6 - TAXI 2010

7 på Rogalandsbesøk Morten Eriksen fra Stavanger Taxi gjorde også statsråden oppmerksom på de ulike eierkonstellasjonene det er i de store byene. Mens for eksempel taxisentralene i Stavanger, Sandnes, Sola, Haugesund og Randaberg er andelslag bestående av taxieiere, har Norgestaxi Stavanger og Miljøtaxi helt andre eierforhold. I disse sentralene har taxieierne bare en liten eierandel. Hovedinntekten er sentralavgiften tilsluttede taxieiere må betale. Jo flere, dess større overskudd og en av grunnene til at det stadig søkes om nye løyver. Aldersgrense og bomavgift Andre spørsmål til statsråden var aldergrensen på 70 år som taxinæringen ønsker utvidet til 75 år i likhet med EU- land. Ekstrautgifter for store biler tilrettelagt for funksjonshemmede gjennom ulike bommer som ikke blir kompensert i pris, ble også tatt opp. En annen problemstilling Meltveit Kleppa fikk en orientering om, var framtidig bruk av reservevognsløyver og krav fra justervesenet. Konstruktivt møte Det var ikke bare samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa som var godt forberedt til dette møtet. Det var også styreleder Torbjørn Goa i NT avd Rogaland, Morten Eriksen fra Stavanger Taxi og Helge Monsen fra Sandnes Taxi som hadde utarbeidet de fleste spørsmålene til statsråden. Det var selvsagt ikke ventet at de skulle få klare svar på alt som ble spurt om, men det å lufte ulike problemer som taxinæringen har var viktig. Men noen klare svar ga Kleppa: Taxinæringen er per definisjon en del av kollektivtilbudet. Ingen tvil om det. Hun kunne Småelektrisk Taxi Grafisk Det meste av utstyr til din taxi. Politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard noterte også flittig under møtet. + bkt.no berolige med at Samferdselsdepartementet hadde sendt klare signaler til Avinor om at avgift for oppstilling av taxi på de ulike flyplassene i Norge ikke er aktuelt å innføre. Samferdselsministeren noterte flittig under møtet og lovet å ta flere av spørsmålene opp med byråsjef Weltzin når hun kom tilbake til Oslo. Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi TAXI Totalleverandør. bkt.no +

8 NORGES TAXIFORBUNDS SENTRALSTYRE NORGES TAXIFORBUNDS LANDSSTYRE Regioner Leder: Tor Johannessen Hetlevikstølen 14, 5173, Loddefjord Fax: Mobil: Nestleder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Styremedlemmer: øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: LARS CHR. KVISTEN Furumovn. 18, 2500 Tynset Mobil: roger kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: Rune lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: bente stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: vara ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: bergentaxi.no 2. vara Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: oslo Rune lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: ateef shahfaz Latif Vestbyveien Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: JAN JOHNSRUD Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo. Mobil: AKERSHUS tom tysland Jarenv. 2A 1340 Skui Mobil: john arne opsahl Tunvn. 2H, 1473 Lørenskog Mobil: HEDMARK sissel landfald Lillebakken, 2428 Søre Osen Mobil: OPPLAND Simen sterud Klinkenbergvn Hov Mobil: BUSKERUD georg arnulf fjeldheim Skinnerudveien 6, 3360 Geithus Mobil: vestfold Øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK trond kjetil Jore Hasselvn. 15, 3658 Miland Mobil: AUST-AGDER Helge-Bjørn Skjulestad Postboks 1537 Stoa, 4856 Arendal Mobil: VEST-AGDER bente stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: ROGALAND torbjørn goa Støperigt. 16B, 4014 Stavanger Mobil: Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Per helge bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE endre noralf råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL per-morten bjørlykke Bergsdal, 6094 Leinøy Mobil: SØR-TRØNDELAG OlA Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG roger kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon ragnar nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS INGE JAKOBSEN Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest Agder) Regionsleder Arnold Meyer P.b Etterstad 0602 OSLO Mobil: Fax: e-post: Region Øst (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland) Regionsleder Kristian Bjørnrud P.b Etterstad 0602 OSLO Mobil: e-post: Region Midt-Norge (Møre- og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag) Regionsleder Asbjørn Grøtan P.b Steinkjer Mobil: Fax: e-post: Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) NT Region Nord v/ Knut Thomassen Postboks Honningsvåg Mobil: e-post: 8 - TAXI 2010

9 Har du mottatt SMS fra AktiMed? Lurer du på hvorfor? AktiMed sender ut tekstmeldinger til alle taxieiere og sjåfører som er tilknyttet AktiMed. Gjennom tekstmeldingene håper vi at dere benytter dere av den gode avtalen som AktiMed har gjort med Norges Taxiforbund i forhold til bedriftshelse. Dere kan blant annet ringe gratis til vår telefon dersom dere har korte spørsmål angående HMS, arbeidsmiljø, sykefravær, helsespørsmål, informasjon om avtalen m.m. Dere har også tilgang til å ringe hele døgnet, dersom det oppstår en krise som dere trenger råd og hjelp til å takle. Vi kan også bistå med å skaffe dere helsetjenester slik at dere slipper å stå i unødig helsekø. Dere har tilgang til førstehjelpskurs på nettet som vi anbefaler at alle gjennomfører. Ved å logge dere på bedriftshelseportalen med det passordet dere har fått via SMS kan dere se hvilke flere tjenester dere kan benytte dere av. Dette er internettadressen til bedriftshelseportalen: Dersom dere ikke har mottatt SMS fra oss ta kontakt med Nora Morken i Norges Taxiforbund. Dersom dere har andre spørsmål, ring AktiMed på Jubilanter Akershus C2290R Hansen, Åsmund Bergen R414 Hansen, Terje K.A. R435 Carlsen, Jan Otto Lie Buskerud F19 Balouch, Mohammad Finnmark Pettersen, Gunvald Hordaland R224 Jåstad, Steinar R51 Henanger, Kjersti I. Møre og Romsdal T118 Valderhaug, Nils-Kåre T395 Henningsen, Per Helge T5 Basso, Svein Inge Nordland W312 Nilsen, Knut Greger år år år år år år år år år år år AktiMed Bedriftshelse for Norges Taxiforbund Det er inngått avtale om følgende leveranse: 1) Servicetjenester på telefon Enkel telefonisk rådgiving ved sykefravær, rus, konflikter med mer Tilgang til 24 timers beredskap ved kriser Formidling av helsetjenester 2) Nettbaserte verktøy Tilgang til AktiMed e-læringsplattform Tilgang til nettbasert verktøy for sykefraværsoppfølging 3) Prosjektarbeid Kollegastøtte Kartlegging av helseprofil Førstehjelpskurs For å komme i kontakt med AktiMed ring Nord-Trøndelag V318 Lundemo, Solfrid Oslo A1178 Berg, Per A. Hagen, Steinar A92 Nordlie, Odd-Arild A8011 Sjølie, Stein A75 Shah, Abrar Hussain A14 Kostopoulos, Randi Bjørdal A191 Prestbakken, Aira Karina A1014 Bjerkeli, Bjørn Vidar Rogaland L210 Byberg, Egil L169 Bjerga, Elsa Karin L191 Oldereide, Geir Inge Sør-Trøndelag U10 Stormo, Leif U109 Stokke, Lars U464 Bjørnbeth, Ole år år år år år år år år år år år år år år år TAXI

10 Uenighet om video I en periode i fjor var det turbulent for taxinæringen i Rogaland. Flere saker ble rullet opp i media, om trakassering og sågar voldtekt av kvinnelige passasjerer. I kjølvannet av dette kom også flere såkalte falske anmeldelser. Også passasjerene vil bli sikret gjennom videoovervåking. Sakene har vært en belastning for taxinæringen. For at både passasjerer og sjåfører skal føle seg trygge, ønsker flere taxisentraler å installere videoovervåking i bilene. Men på søknad har Datatilsynet sagt nei. Først ute var Stavanger Taxi. En søknad til Datatilsynet endte med avslag. Det skjønner Stavanger Taxi lite av. Både politiet og flere offentlige instanser har støttet ønske om videoovervåking i bilene for å sikre passasjerene bedre mot mulige overgrep, men også for beskytte sjåførene mot farlige episoder og falske anklager. En overvåket verden Alle blir vi i dag overvåket om vi liker det eller ikke. I banken, i butikker, på jernbanestasjoner og i busser. Hvorfor en så ikke kan ha videoovervåking i taxier, er derfor vanskelig å forstå. Kjemper mot video-nei Stavanger Taxi har anket avgjørelsen. Datatilsynet godtar at enkeltbilder kan bli tatt av passasjerer hvis gitte forutsetninger er oppfylt, men ikke rene filmsekvenser. Nå venter vi på at politiet skal forfatte et støtteskriv som vi legger ved klagen. Det vil også de fylkeskommunale samferdselsmyndighetene støtte. I tillegg har vi fått massiv støtte fra lokale politikere, sier Arild Birkedal i Stavanger Taxi. Vi har tidligere anbefalt at Datatilsynet er behjelpelige med en tilpasning i denne saken, sier samferdselssjef Gunnar Eiterjord i Rogaland fylkeskommune. Sandnes Taxi trosser forbudet Sandnes Taxi går imot Datatilsynets anbefalinger og monterer nå overvåkingskamera i samtlige biler. Rundt 15 biler har hittil fått kameraer. De resterende 85 taxiene vil få installert kamera fortløpende. Selv om Datatilsynet er imot ordningen, så er den ikke ulovlig. Datatilsynet har ingen lovgivende myndighet. Det må i så fall en rettslig kjennelse til. De få tilbakemeldingene vi har fått fra brukerne er utelukkende positive, sier daglig leder Kurt Stangenes i Sandnes Taxi. Det dreier seg kun om bildeopptak, ikke lyd. Videre er kameraene plombert slik at kun fagpersonell eller politiet kan få tak i filmen. Dette er et vedtak som styret har gjort for lenge siden. Vi ønsker kamera for å trygge sikkerheten både til passasjerer og sjåfører. Vi har et eksempel nylig med en kvinnelig passasjer som tok en av våre biler fra Stavanger til Klepp. Da hun kom fram nektet hun å betale og truet sjåføren med anmeldelse for trakassering hvis han foretok seg noe. Vi opplever at sjåfører blir mistenkelig TAXI 2010

11 overvåking drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Videoovervåking i bilene gir trygghet også for sjåførene. Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen gjort, men så lenge det foreligger dokumentasjon, så er det helt kurant for politiet å se hva som faktisk har skjedd, sier Stangenes. Innvendingene fra Datatilsynet Datatilsynet er langt fra entusiastiske. Vi har vanskelig for å akseptere at kamera ruller og går inne i bilen, sier Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet. Dette er et skjønnsspørsmål. Det finnes jo rullende kamera i busser, men vi mener det er annerledes å sitte i en drosje enn i en buss. Å sitte i baksetet i en drosje er omtrent som å sitte i egen bil, sier han. Skåra trekker blant annet fram den sedvanlige taxituren hjem fra fest en eller annen lørdagskveld, hvor folk har en tendens til å oppføre seg som de gjør privat. Men også taxisjåførene vil nå bli festet på film. Det er problematisk at ansatte skal bli kontinuerlig overvåket på arbeidsplassen. Noe slikt ville vi eller et annet forbund aldri akseptert på andre arbeidsplasser, sier Skåra. AUTOconsult AS KJØPer Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr ,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: TAXI

12 til nytt kjøkken til Narva-prosjektet Før jul i fjor hadde TAXI en reportasje om Region Øst sitt humanitære hjelpeprogram overfor et barnehjem i Narva i Estland. Nå har regionen samlet inn hele kroner til nytt kjøkken. Det er tydelig at det er stort hjerterom blant taxiutøverne i regionen. Ildsjeler, kan vi med rette kalle dem. Mercy Center-Narva er et dagsenter for barn fra hjemløse familier i Narva som faller utenfor sosiale støtteordninger. Og dem er det mange av. Finanskrisen har rammet de baltiske statene hardt etter flere år med økonomisk framgang. Nå er de satt mange år tilbake med stor arbeidsløshet og sosial nød blant de fattigste. Selve daghjemmet for barn består av en ombygd garasje og er oppholdssted og spiseplass for mange hundre barn. Et nytt kjøkken var derfor en kjærkommen gave. Trenger det meste Marit Øvergaard, i Trysil Taxi har jobbet med prosjekter i Narvadistriktet siden Høsten 2008 bestemte Region Øst seg for å støtte Narva-prosjektet, både økonomisk og ikke minst med hjelpeforsendelser fra Norge. Busslaster har blitt sendt med mat, klær, leker og skolemateriell de siste to årene. Regionsleder Kristian Bjørnrud har lagt ned et betydelig arbeid på fritiden for å skaffe til veie noe av alt det som trengs til barne hjemmet. I august dro han med en fullastet minibuss med klær og leker til Narva. Bussen hadde han fått låne gratis av taxieier Rune Andersen fra Brummundal. Denne lille jenta fant et trygt fang å sitte på hos regionsleder Kristian Bjørnrud. - Det er helt utrolig å se gleden i barneøynene når vi kommer. For de har ingenting, absolutt ingenting. Daghjemmet holder dem med mat, klær og leker TAXI 2010

13 Denne gangen hadde vi fått samlet inn masse flotte klær, mye av det nytt. Bussen var så fullastet at det ikke var plass til en ekstra fyrstikkeske en gang. I tillegg til vårt eget daghjem delte vi også ut klær til et nærliggende krisesenter. Det er bare synd at vi ikke kan gi så mye mer, for nøden blant disse barna er så mye større enn vi her hjemme aner og kan fatte, sier Bjørnrud. Med seg på turen hadde han denne gang Martin Huusmann fra Taxi Stockholm. Huusmann er av estisk opprinnelse og fungerte som tolk under turen. Kjøkkenet under bygging Det er stor glede når hjelpeforsendelsene ankommer Narva. Kristian Bjørnrud kunne ved selvsyn konstatere at arbeidet med nytt kjøkken var i full gang da han besøkte Mercy Center-Narva i august. - Det er utrolig hva de tidligere har fått til med enkle midler. Men i lengden går det ikke å bespise flere hundre barn uten et skikkelig storkjøkken. Det har de heldigvis fått nå. Småelektrisk Taxi Grafisk Eget lager i Oppland Det meste av utstyr til din taxi. Leiligheten til Bjørnrud har i lang tid vært fylt opp av diverse varer som skulle til Narva. Nå har ildsjelene bak daghjemsprosjektet fått et eget lager i Oppland der varene samles før de transporteres til Narva. - Det er mange som er med og drar dette lasset og kommer med saker og ting som barna trenger. For det meste er det enkeltpersoner som bidrar. Håpet vårt er jo at taxisentraler i regionen kan samle seg om dette prosjektet. Det ville gitt oss et stort løft. + bkt.no Vi nærmer oss nå jul med stormskritt. Vårt overflodsamfunn burde ha råd og lyst til å hjelpe de små barn og ungdom i Narva som ikke har noen ting, sier Kristian Bjørnrud. Enkeltpersoner eller sentraler som har samlet inn ulike effekter kan henvende seg til ham. Andre som ønsker å bidra kan benytte kontonummer: Penger som kommer inn på denne kontoen vil i hoved sak bli brukt til transportutgifter til Estland. Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi Totalleverandør. bkt.no + TAXI

14 NT TaxiForsikring Taxiforsikringen har sett dagens lys en ny medlemsfordel er født er dette noe for meg? Norges Taxiforbund har gjennom en periode på 2 år testet ut et forsikringskonsept sammen med Unison. Testperioden er over og nå er vi på lufta. Hva er konseptet? NT TaxiForsikring eies av Norges Taxiforbund med Unison som teknisk utøver av produktet. Samhandling er her nøkkelord. I fellesskap skal vi sikre et godt og konkurransedyktig produkt som du tjener på. Elementer er bakt inn som også ivaretar din rolle som drosjeeier også overfor dine ansatte. Først litt om selve forsikringen: Den er bygget opp på tradisjonell måte med bonusskala. Prisene er differensiert ut fra postnummer og skaderisiko. Vi har lagt inn bedriftsansvar i premien, redning er også med, men der er det en egenandel på kr 500,-, pluss at det dekker ikke starthjelp i egen garasje. Dette da vi har erfart at noen mener det er billigere å ringe etter starthjelp enn å kjøpe nytt batteri. Falck er selskapet som en har avtale med. Glass kan tegnes som tillegg. Husk at når det gjelder glass har vi avtale med GlassDrive (se medlemssidene på nettet). Mange har spurt hvorfor glass ikke er med, og kort fortalt så er det noen og det er ikke drosjeeierne - som har sugerør i kassa. Når samme glassrute fra forskjellige leverandører prises alt fra 4.500,- til ,- sier det seg selv at det kan vi ikke leve med. For det er du som må betale det til syvende og sist i form av høyere premie. Derfor har vi valgt å trekke ut glass for å bidra til at andre ikke skal dra nytte av din premie utilsiktet! Dette var da ikke mye til fordel for meg tenker du, men her kommer mer Sjåfører under 25 skal ikke straffes før noe skjer da er det dobbel egenandel med andre ord: Alder spiller ingen rolle så lenge de kjører skikkelig. Det tjener du på. Har du 70% bonus så er det bare 3 år opp til 75%. Du kan selv påvirke din premie: Nivå 1: Ikke fast sjåfør(er), ikke kurs = dyreste nivå (selv om det også er gunstig) Nivå 2: Fast sjåfør(er) og kurs = rimeligste nivå (alle må ha kurs se Taxiskolen) Nivå 3: Fast sjåfør, ikke kurs = mellomste nivå Så her har du muligheten å velge ditt premienivå til egen fordel. Noen som har tegnet seg? Så langt har det meste av markedsføringen skjedd via munn-tilmunn-metoden, samt et ilegg i Bladet Taxi, og resultatet har ikke uteblitt. Det har vært en god oppslutning så langt, og tilbakemeldingene er gode. At vi ikke treffer alle, sier seg selv. Noen har lokale avtaler som er bedre. Målsetningen er ikke å 14 - TAXI 2010

15 treffe alle, men å gi et godt tilbud til bredden i næringen med et godt og forutsigbart konsept. Og så går prisene opp neste år? Vi vet at de fleste drosjeeiere har som hobby å shoppe forsikring 1 gang i året, for selskapene gir ofte introduksjonstilbud første året, og så går prisene opp. Dette har vi vært bevisst, og vi har en klar intensjon om at tilbudet skal være forutsigbart og ikke et lokketilbud. Derfor er det nedsatt et utvalg som ser på dette i fellesskap, men din påvirkning er klart en avgjørende faktor. Jo lavere skadestatistikk vi har, jo bedre resultat blir det, noe som kan resultere i reduksjon i premien! Men det avgjør du. Det er viktig at du har fokus på hva en skade faktisk koster. Det er ikke sikkert at det er lønnsomt å bruke forsikringen i enhver sammenheng. Skader under kr ,- bør du vurdere å ta på egen regning. Her står NT TaxiForsikring klar til å hjelpe deg å beregne det. Ring og spør. NT TaxiForsikring er ikke bare forsikring, men også rådgivere din rådgiver. Så nå er det bare å løpe og kjøpe? Det er det så lenge du er medlem av Norges Taxiforbund, og ditt medlemskap blir sjekket. Melder du deg inn, tegner forsikring, melder deg ut eller unnlater å betale kontingent, går premien opp ved neste kvartal. Dette er en medlemsfordel og det skal det fortsatt være. Ingen er glad i gratispassasjerer, ei heller forbundet. Kan jeg bare tegne drosjeforsikring? Nei, ditt medlemskap i Norges Taxiforbund gir deg også meget gunstige priser på privatforsikring, men her igjen det forutsetter medlemskap i forbundet. Informasjon og priser hvor står det? På våre medlemssider på nettet finner du all informasjon og direkte meldingsfunksjon til NT TaxiForsikring hvor du kan be om tilbud. Priser og vilkår får du da tilsendt som dekker ditt behov for drosjeforsikring. Din private forsikring kan du også tegne via egne hjemmesider det er bare å følge linken. Hmmm pc er vel og bra, men jeg vil snakke med noen. Klart det det er bare å ringe eller sende mail om at de skal ringe deg. Valget er ditt. Og her finner du oss: NT TaxiForsikring Karoline Kristiansensvei 7 P.B Etterstad, 0602 OSLO Tlf.: Hjertelig velkommen som bruker av medlemsfordelene Brukte kurante 16/17-seter minibusser med minst 2 rullestolplasser vurderes kjøpt Bor i Oslo Kontakt Alexander tlf TAXI

16

17 Parallelltakst fra første virkedag 2011 Norges Taxiforbund har bedt Konkurransetilsynet utsette innføringen av parallelltakst med ett år til 1. januar Tilsynet sa i et møte med forbundet den 18. oktober at en slik utsettelse sitter langt inne, og i skrivende stund er saken ikke avklart. Når dette leses, kan den være det, så sjekk nettsiden (www.taxiforbundet.no) eller med din fylkesleder. Forbundet ønsker å få alle endringer knyttet til taksametrene samtidig, og unngå delinvesteringer underveis i prosessen. 1/ er jo fristen for typegodkjenning og plombering av alle nye taksametre. Men bare rent store faktiske og praktiske problemer med innføringen fra kommende årsskifte kan få Konkurransetilsynet til å gå med på en utsettelse. Sovet i timen? Tilsynet peker på at ingen av leverandørene lot høre fra seg under høringen i sommer, og ingen av dem har meldt fra om problemer av betydning. Direktør Toven innrømmet i møtet at noen i bransjen nok kunne ha sovet litt i timen, og at de tekniske problemene kan bli større enn mange hadde trodd på forhånd. Misforståelser Det har vært en viss usikkerhet og forvirring om hva overgangen til parallelltakst, fra dagens system med brytningstakst betyr i praksis. Forbundet har fått mange spørsmål om konsekvensene. For å oppklare misforståelser ble det 7. oktober sendt melding til fylkeslederne med en del opplysninger. Her er essensen i disse: Først og fremst: Konkurransetilsynet har ikke tatt inn prisjustering som følge av vårens lønnsoppgjør i takstene. Dette skal reguleres i en ekstra runde før jul, før overgangen til parallelltakstsystemet. Med brytningstakst får man betalt delvis for antall kilometer man kjører, delvis for tiden man bruker. Hvilken del av systemet som brukes, avhenger av hastigheten, ved lav fart går taksameteret på tid, ved høy fart på antall kilometer. Turens kostnad kommer som en sum av (tid x tidtakst) + (kilometre x kilometertakst) Parallelltakst innebærer at man får betalt for hele turen, hele tiden. Det betyr at grunntaksten man multipliserer med tid og kilometer i utgangspunktet er lavere, mens sluttsummen er tenkt å bli den samme. Korte og lange turer Et par eksempler: På langkjøring vil alle turer i dagens system med en hastighet over 20 km/t godtgjøres med 19,30 kroner per kilometer. Med det nye systemet vil man med jevn hastighet på 25 km/t få 26,50 per kilometer. Med 40 km/t får man 21,70 per kilometer. Med 60 km/t får man 19,03 per kilometer. Med 80 km/t får man 17,70 per kilometer. 40 km/t gir kr 1,40 mer enn i dag. 75 km/t vil gi tap på 1,33. For kortere turer, det vil si under 10 kilometer, blir det en annen distansesats og andre tall. Lange turer lønnes etter en kombinasjon av de to satsene, der kortdistansen regnes inn først. Så legges satsen for langtur til for resten av distansen. For det andre: Overgangen er ikke så dramatisk som nedgangen i satsene alene kan virke. Det henger sammen med hele resonnementet bak overgangen til parallelltakst. TAXI

18 Nyhetsbrev Skuffet over uendret CO 2 -avgift for drosjer - Vi er skuffet over at regjeringen ikke tilbakefører den tidligere reduksjonen i CO 2 -avgiften for drosjene. Drosjenæringen arbeider målbevisst med miljø og har oppnådd betydelige resultater. Men CO 2 -avgiften på drosjer er ikke noe godt miljøvirkemiddel, sier direktør Karen Eldbjørg Toven i Norges Taxiforbund. - Drosjekundene har krav på god, sikker og komfortabel transport, og de små og mest utslippsvennlige bilene er lite egnet til det, sier Toven. Norges Taxiforbund mener drosjer med mindre enn 160 grams utslipp bør ha redusert avgift, slik det var tidligere. Utover det har statsbudsjettet ingen store endringer av betydning for drosjenæringen, men vi savner en tydeligere forståelse av drosjenes plass som limet i kollektivtrafikken, sier Toven. NTi mener at drosjene som en del av kollektivtilbudet bør ha de samme fordelene som elbiler, som gratis bompengepassering, gratis parkering på offentlige parkeringsplasser og gratis frakt med riksvegferjer. Bare kollektivfeltet er felles. Norges Taxiforbund er glad for regjeringens satsing på vegvedlikehold og rassikring. NT synes også det er bra med et eget veitilsyn, men hadde helst sett at dette var uavhengig av Vegdirektoratet. Det varsles noen utredninger som det er grunn til en viss uro over. For eksempel veiavgift for tunge kjøretøy, som kan ramme maxitaxiene. Dette er et arbeid vi vil følge nøye framover, sier direktør Karen Eldbjørg Toven i Norges Taxiforbund. Parallelltakst og nye maksimalpriser er vedtatt Konkurransetilsynet har vedtatt å innføre såkalt parallelltakst, for alle drosjer i landet. Merknader til forskriften er gitt på tilsynets sider. I den vedtatte forskrift, pr 30 september 2010, er det nesten ingen endringer i forhold til utkastet som ble sendt på høring i sommer. De innspill som er kommet i høringsrunden, bl a fra Norges Taxiforbund, er således ikke tatt hensyn til. Som det framgikk av forbundets høringsuttalelse, er styret i Norges Taxiforbund fortsatt skeptisk til forslaget om parallelltakst. Skepsisen er knyttet til usikkerheten knyttet til de økonomiske virkninger, særlig i områder med maksimalprisregulering. I sitt høringsbrev av redegjorde Konkurransetilsynet for grunnlaget for nye satser for maksimalprisene. Forslaget skulle gi uttrykk for endringer som følger av selve systemendringen. Tilsynet varslet derfor i høringsbrevet at man vil justere takstene for eventuelle kostnadsendringer før ny forskrift trer i kraft. Prisforskriften trer i kraft I mellomtiden vil bl a forbundets søknad av , om en økning av maksimalprisene på 6 prosent bli behandlet. Forbundet følger kostnadsutviklingen løpende, og vil holde Konkurransetilsynet orientert om endringer etter søknaden ble sendt. Det er således mulig at forskriften endres med nye satser, før den trer i kraft. Endringene vil kun gjelde maksimalprisenes satser. Felles uttalelse om ny Osloforskrift Norges Taxiforbund og fylkesavdelingene i Oslo og Akershus har gått sammen om en felles uttalelse om Oslo kommunens forslag til lokal drosjeforskrift i Oslo. I høringsuttalelsen blir det bl a påpekt det mangler hjemler for flere av forslagene som er framsatt. Det savnes også en helhetsvurdering for behovet for drosjer i hele regionen. Bildet viser Rune Lian, styreleder i NT avd Oslo, Karen Eldbjørg Toven, direktør i Norges Taxiforbund, og Tom Tysland, styreleder i NT avd Akershus TAXI 2010

19 Fagkonferansen 2011 Nyhetsbrev Nyhetsbrev Fagkonferansen 2011 Hold av februar Da går NTs fagkonferanse av stabelen på Quality Spa & Resort i Strömstad. Konferansen kan skilte med: Faglig påfyll fra et rikholdig program Stor produktutstilling Dyktige og engasjerende foredragsholdere Herodes Falsk kommer - gjør du? Fyldig informasjon kommer i neste TAXI og på Strömstad Forbundet og fylkesavdelingene foreslår at det opprettes et rådgivende organ med representanter for næringen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som nærmere skal vurdere behovet i regionen. Forslaget bygger på erfaringene fra et tilsvarende organ i København. Taximøter i Ålesund Direktør Karen Eldbjørg Toven og regionleder Asbjørn Grøtan møtte styremedlemmene i fylkesavdelingene i Midt-Norge på møte i Ålesund 4. oktober. Direktøren understreket betydningen av å god kontakt med forbundets medlemmer, og at drosjenæringen blir anerkjent som den samfunnsviktige faktoren bransjen er. - Skal det gå, må bransjen være bevisst på dette overfor politikerne. Og siste drosjetur er alltid den som lagrer seg i bevisstheten til folk. Toven orienterte om Forum for taxisentraler og om parallelltaksten. Konkurransetilsynet har overhodet ikke har tatt hensyn til taxiforbundets innsigelser. Det betyr at prisene går ned, spesielt på lengre turer. Korte turer kan i noen grad bli mer lønnsomme. Internt skal regionleddet slik det er i dag avvikles. De ansatte regionlederne går inn i en nasjonal gruppe, og fylkene får mer ansvar. Det skal være fylkeslederkonferanse i november. Det gjennomføres nå en verveaksjon. Rekrutteringen av nye medlemmer er ikke god nok, og det trengs også en foryngelse. Medlemsfordelene skal markedsføres. Fra 1. januar 2012 skal taksameter plomberes. Justervesenet skal kontrolleres. Dette er mer en symbolsak enn en virkningsfull sak, fordi det ikke går an å fuske med dagens taksametre uansett, sa Toven blant annet. Regionlederen orienterte om forbundet, og kommenterte årsaker til redusert medlemstilgang. Det utspant seg en diskusjon om medlemsverving og diverse andre tema omkring bransjen. Per-Morten Bjørlykke nevnte problemet ved at banker og andre kjøper inn biler og låner dem ut - og dermed fjerner grunnlaget for å ha drosjebiler med handikapløyve. Det ble også en debatt om nettsidene til forbundet og spesielt utformingen rundt juridisk bistand. Videre ble alle fordelene med medlemsskap gått igjennom. TAXI

20 Ting skjer i region Sør, og vi tar runden Vest-Agder: Bompenger er et hett tema i fylket, noe fylkesforeningen jobber aktivt med. Saken er ikke av ny dato, men ting tar tid Også i arbeidet mot politisk og administrativt miljø innen fylket. Primært ønsker en samme retningslinjer for drosje som for buss i rute. Sekundært lik pris for alle drosjer uansett størrelse (pris som for liten bil). Og sist men ikke minst ikke rushtid-prising. Disse elementene rammer urettferdig for brukere av våre tjenester spesielt de gruppene hvor drosje faktisk er eneste alternativ i deres hverdag. Fylkeskommunen har besluttet at det ikke skal etableres flere sentraler i fylket enn så lenge til en har fått kartlagt konkret behov og fått på plass gode parametre for behovsprøvning/vurdering begge veier. Uenighet er ikke et slikt grunnlag. Konflikter oppleves også i Vest-Agder. Dessverre er disse ofte basert på følelser og ikke fakta, noe som gjør slike saker vanskelige, og ikke minst kan resultere i uheldige tiltak. Det en må huske på er at løyvet er gitt av myndighetene i tråd med Yrkestransportloven og dets forskrifter, og det er det som regulerer vår hverdag. Enig eller uenig, men det er det som er grunnlaget for de vurderinger forbundet og fylkesforeningen må legge til grunn. Vi må alle følge spillereglene slik de er trukket opp. Anbud er gjennomført i Vest-Agder, både skolekjøring og deler av HF-kjøringen. Skolekjøringen trakk Taxi Sør det lengste strået, og vi gratulerer dem og ønsker dem lykke til. Overtagelsen skjer ved nyttår. HFkjøringen er også i land og vi gratulerer de som fikk anbudene i Vest-Agder. HF-kjøringen i Kristiansand kommer ikke ut på anbud før neste år. Aust-Agder: Piratene herjer fortsatt. Piratene får leve ganske så fritt i Arendal, og det er organisert virksomhet. Politiet er.et eller annet sted. De har kjørt noen aksjoner, men det savnes fokus fra myndighetene på dette. Fylkesforeningen følger opp på dette, men en enkel oppgave er det ikke. Anbud er avsluttet for HF-kjøringen, og vinneren ble drosjenæringen gratulerer! Telemark: Anbud er gjennomført for skolekjøring i Telemark. Vestfold Kollektivtrafikk har stått for anbudet, og hvem som vant? Vel, det er ikke godt å si for VKT har hatt en meget forunderlig tildelingspolitikk og kanskje ikke helt etter boka? noe som gjør at forutsigbarheten foreløpig ikke er til stede. HF er i ferd med å gjennomføre anbudsprosess i Telemark, og avgjørelsen faller i løpet av høsten. Vestfold: VKT har også her gjennomført anbud for skoleskyss, om enda mer kaotisk enn i Telemark. Prosessen er at en av aktørene anket til KOFA, og VKT er langt fra i mål med anbudsprosessen i Vestfold. Dessverre har dette endt opp i store konflikter innad i fylket, hvor bl.a. tolking av Yrkestransportloven er sentral. Stasjoneringssted er for noen et vidt begrep. Pirater er også her et sentralt punkt. Torp flyplass er en attraktiv stasjon for ulovlig virksomhet. Biler kommer dit for å hente venner og familie. Disse rekrutteres gjennom ulovlig annonsering bl.a. på bussene til/fra Torp. Politiet er her på vakt, og har tatt fatt i dette. Det er kommet så langt at piratene står i ankomsthallen for å treffe nye venner eller stifte ny familie med de som ankommer med fly. Frekkhetens nådegave er tydeligvis utdelt til noen Det er skremmende at det er slikt som skal møte en ved ankomst fra utlandet. Buskerud: Ny taxisentral har sett dagens lys Star Taxi med stasjoneringssted i Drammen. Star Taxi har etablert seg innenfor det eksisterende løyvetaket i Buskerud. Vi ønsker dem lykke til i en tøff hverdag. En senior i Drammen Taxi har takket av Tore Klyve Andersen har innlevert løyvet og fratråd som styreleder i Drammen Taxi. Ny styreleder er valgt på ekstraordinært årsmøte. Adv. Georg Fulford ble valgt som ny styreleder. Han har vært mangeårig styremedlem, og nest-leder. Vi gratulerer ham med valget og ønsker ham lykke til med nytt verv. Regionslederen tar ordet. Ja, kjære kollegaer. Etter åtte år i Norges Taxiforbund har jeg valgt å takke ja til et nytt jobbtilbud. 1 desember begynner jeg hos ny arbeidsgiver TTT i Telemark. Selskapet er jo absolutt en del av drosjenæringen så våre veier krysses nok også i fremtiden. At åtte år er gått er helt utrolig. Tiden har gått fort, noe det gjerne gjør når en trives med det en holder på med. Og at jeg har trivdes i Norges Taxiforbund og med dere som drosjeeiere er hevet over enhver tvil. Da jeg begynte ante jeg lite om nærin TAXI 2010

21 gen. Som mange andre levde jeg i villfarelsen om at dette var transport fra A til B. Drosjenæringen er noe mye mye mer enn bare det. Det samfunnsmessige bidraget denne næringen gir og gjør er uvurderlig. Måtte bare andre også få opp øynene for det. Problemløsere, sosialarbeidere, lokalmiljøets støttespillere, politiets medhjelpere, Helseforetakenes støttespillere, skilte foreldres kanal i forbindelse med mangt og mye, ja her kan en ramse opp det meste. Og jeg er takknemlig og ydmyk for at jeg har fått anledning til å være med dere, lære næringen å kjenne, lære dere som flotte og stolte yrkesutøvere å kjenne. Norges Taxiforbund har en sentral rolle i dagens drosje-norge. Med alles bidrag kan den bli det også i morgen. Forandringene står i kø og skjer i raskere tempo enn noen gang. Viktigheten for hver og en især å ha et sterkt forbund som jobber aktivt for deres hverdag er viktigere enn noen gang. Ikke alt ser en, ikke alt skjer når en mener det burde ha skjedd, og ikke alltid blir vi hørt. Men opptrer vi sammen og går i takt blir vi hørt og resultatene kommer etter hvert. Slutt opp om forbundet det er ditt eget verktøy. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for en flott tid i Norges Taxiforbund, en spesiell takk til fylkeslederne i Region Sør for det gode og tette samarbeid vi har hatt. Uten dere hadde min jobb vært umulig. En spesiell takk også til to seniorer i næringen: Wiggo Korsnes vår alles kjære alltid tilstedeværende eks-direktør og Tor Johannessen vår kjære styreleder med glimt i øyet og godt humør, begge alltid parat til å tre støttende til. Lykke til og takk for meg! Hilsen Arnold Meyer Mitt valg om å skifte beite har intet med at jeg ikke trives, for det gjør jeg, men noen ganger står en foran valg hvor en må vurdere hva en mener en er best tjent med også fremover. Konklusjonen satt langt inne, men er nå truffet og min oppsigelse levert. Løyvekurs Taxi Utviklet i samarbeid med Norges Taxiforbund Bli din egen sjef ta løyvekurs og søk eget løyve. Vi har helt nye lærebøker. Bestill katalog på sms: nki4 til 2229 eller ring oss Gjør litt med livet ditt

22 Tynset Taxi har flyttet fra jernbanestasjonen. Ny adresse for sentralen, som består av åtte taxier, de fleste maxitaxier og en bopelsløyvehaver, er nå i Parkveien i sentrum av Tynset. Tynset Taxi med egen skulptur utenfor nye lokaler Lars Kristian Kvisten nyter stor respekt, både på Tynset og ellers i taxi-norge Det ble for trangt for oss på jernbanestasjonen der det var for få biloppstillingsplasser. De nye lokalene, der en nedlagt butikk holdt til, gir oss et godt utgangspunkt for moderne taxidrift med store og gode lokaler og nok parkeringsplasser, sier Lars Kristian Kvisten, styreleder i Trysil Taxi og mangeårig sentralstyremedlem i Norges Taxiforbund. Kopi av treskulptur med på flyttelasset Utenfor jernbanestasjonen har Trysil kommune en omdiskutert skulptur, et rødt ståltårn. Det var rundt dette tårnet bilene til Trysil Taxi tidligere sto parkert. Når de ikke kunne få tårnet med på flyttelasset, har de like godt laget en kopi i tre plassert utenfor de nye lokalene. Skulpturen er for de fleste i Trysil synonym med taxi, og det nye tårnet har selvsagt et taxiskilt montert på toppen. Om tårnet senere blir en del av ny logo til taxisentralen vites imidlertid ikke. Vi er så glad i sjåførene våre, de er som en familie for oss, var kommentarene rundt frokostbordet i følge avisen Arbeidets Rett. Til stede under åpningen var også ordfører Bersvend Salbu. At taxisjåførene er populære kunne også ordføreren skrive under på etter å ha åpnet enda et kunstverk på Tynset. Mange undervurderer nok rollen drosjesjåførene har. De er omsorgsarbeidere i det daglige. Jeg får mange gode tilbakemeldinger om dere, sa Salbu til en fullsatt frokostsal. Ros fra ordføreren Innvielsen av de nye lokalene ble for øvrig markert med frokost og snitter til trofaste taxikunder TAXI 2010

23 Positive stortingspolitikere fra midt-norge Stortingsrepresentantene fra midt-norge var glade for å bli orientert om taxinæringens utfordringer da de ble traktert med frokost på Grand Hotel i Oslo onsdag 13. oktober. Regionleder Asbjørn Grøtan var vert, sammen med styremedlemmer fra de tre fylkene og direktør Karen Eldbjørg Toven. Frps Per Sandberg lovte å ta initiativ for å støtte kravet om overgangsordning for innføring av parallelltaksten, og fikk støtte fra Aps Arild Stokkan-Grande og de andre. Politikerne viste også stor forståelse for utfordringene rundt pasienttransporten, og det var en god dialog om dette og andre tema. Direktør Toven snakket om drosjene som del av kollektivtransporten og gikk gjennom nøkkeltall for næringen. Politikerne sa det var nyttig å få perspektiver på hva drosjene betyr som næring og som velferdsfaktor i samfunnet. Blant temaene som ble diskutert var retningslinjer for løyveantall i fylkene, problemene med frafall i distriktene på grunn av uforutsigbare betingelser, innføringen av parallelltaksten med mer. Fra Stortinget deltok, foruten de to ovennevnte, Elisabeth Røbekk Nørve (H), Jenny Klinge (Sp), Rigmor Andersen Eide (KrF), Oskar Grimstad (Ap) og Arne L. Haugen (Ap). Fra taxiforbundet deltok også Roger Kjønstad, Per Morten Bjørlykke, Ola Inge Leraand, Jon Storvik, Jan Inge Blengsli, Trond Skjeflo og Atle Hagtun. CAN MB AS Org.nr *** 5- og 7-seter. *** Ta kontakt for et gunstig alternativ! 2 stk. Taxipakker st.vogn, sort og hvit: 212 MB E 200T cdi, 12000km, august-2010 Aut, klima, taxi-skinn, setevarme, int.barneseter parktr. Ordinær taxi: 5seter kr ,- + mva 7seter kr ,- + mva MB E 280T cdi, Avantg, 57000km, mars-2009 Sort metallic, Aut, Sort fullskinn, Xenon, Comand navi, Parktronic, Setevarme,m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Erik Trøen Hans Burud BILGLASS SKADE? GLASSDRIVE DITT NATURLIGE VALG VED REPARASJON ELLER SKIFTE 37 VERKSTEDER I NORGE BILGLASS Ring Glassdrive-annonse_juni2009.indd :39:51 TAXI

24 Enklere, billigere, bredere Yrkesskadeforsikringen i Gjensidige utvides, samtidig som den blir billiger og enklere neste år. Konstruktive forhandlinger og felles ønske om en langsiktig avtale ligger i bunnen for tilbudet. Vi mener det er et godt tilbud, sier direktør Karen Eldbjørg Toven. NTs avtale om yrkesskadeforsikring for 2011 betyr en sterkt forenklet prisstruktur og reduserte premier. Løyveforsikring: 4.990,- Personforsikring: 2.850,- Ansatt på sentral: 890,- pr årsverk både skadeantallet og utbetalingene i en svært så negativ retning. De mange skadene skyldes tannskader, benbrudd som følge av at man har sklidd på glatt is og en lang rekke alvorlig overfall. Det er nærliggende å tro at de fleste av skadene skjer i storbyene, men det er ikke riktig. En rekke skader skjer i hovedstaden, men ulykkestilfellene er også fordelt rundt om i landet. I mange skadetilfeller går det både 2 og 3 år fra skaden skjer til den blir rapportert til forsikringsselskapet. Gjensidige har rutiner for oppfølging av skadelidte, og gir støtte til de som har blitt utsatt for en ulykke. Selskapet bør derfor få beskjed omgående når uhellet har skjedd. I årets avtale er et løyve et løyve, uansett om det er et hovedløyve eller reserveløyve. Forsikrer du løyvet er alle ansatte på løyvet forsikret, inkludert deg selv som eier. Nytt av året er tilbud om personforsikring. Kjører du alene, eller har fast sjåfør på bilen uten å kjøre selv ja da forsikrer du deg selv eller sjåføren på navn (og fødselsnummer). Ansatt på sentral er på samme vilkår som tidligere, du betaler for totalt antall årsverk og prisen er gått ned. - Dette er en lovpålagt forsikring for alle. Løyvehaverne bør tenke både pris og et godt og langsiktig kundeforhold når de vurderer dette. Vi opplever at Gjensidige har strukket seg et godt stykke for å tilby billigere forsikring tross skadestatistikken for næringen, sier Karen Eldbjørg Toven. Skadeutvikling Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt sine personforsikringer i Gjensidige Forsikring. Skadeutviklingen var i de første årene som forventet. Etter at tilslutningen til avtalen mangedoblet seg, økte Yrkesskadeforsikring: En yrkesskade er en personskade, psykiske plager eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke. I tillegg kan sykdommer som skyldes påvirkning fra skadelidte stoffer eller arbeidsprosesser også være en yrkesskade. Belastningslidelser og slitasjeskader er ikke omfattet yrkesskadeforsikringen. I Norge i dag har vi et todelt system for yrkesskader som gir rett til ytelser og erstatning fra to ulike ordninger NAV Trygd og yrkesskadeforsikring. Disse to systemene er til sammen ment å gi den skadelidte full kompensasjon i forbindelse med yrkesskader. Når det gjelder kollisjoner og eventuelle singelulykker med bil som medfører en personskade vil man være omfattet av både yrkesskadeforsikringen og bilforsikringen. Det vil derimot ikke si at man har krav på dobbel erstatning, men krav på erstatning fra den forsikringen som gir høyest utbetaling. Dette er som oftest bilforsikringen, og forsikringsselskapene i Norge har derfor inngått en avtale om at yrkesskader som er forårsaket av et biluhell skal behandles av det ansvarlige bilselskapet TAXI 2010

25 NEXT GENERATION NOW! Regnskap fra Kr ,- /år Regnskap fra Kr ,- pr. år inklusive årsoppgjør Inklusive årsoppgjør Telefon Telefon Slå på fremtidens taksameterløsning Designet for effektiv og lønnsom taxidrift Frognes nye generasjon med taksameterløsninger er utviklet av eksperter, designet for mennesker og godkjent av myndighetene. Tilgodeser både sentral, sjåfør og passasjerer, og integrerer avansert funksjonalitet med brukervennlig betjening. Les mer på eller ring på TAXI x135Ad_no.indd 1 23/06/

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010 Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1 Fastpris på mobilsamtale - Fri Bruk Tale Fri Bruk Tale er spesielt lønnsomt for deg som ringer

Detaljer

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 9Nr november 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Køln-messe: Taxi-verden vil ha kvalitet side 4-6 Vi tester taxi-appene side 8-12 Provoserende fra departementet side 15 E 300 BlueTEC

Detaljer

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side 4-5-6-7-22 Vi besøker By-Taxi side 10-11-12

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

20 år på forbrukerens side. Dobbel-jubileum: 02 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI

20 år på forbrukerens side. Dobbel-jubileum: 02 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI 2 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI Dobbel-jubileum: 2 år på forbrukerens side LES MER OM: DYRE SAMTALER REISEFORSIKRING BOLIGMARKEDET DAGLIGVARER INNHOLD UTGIVER:

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

MAGASINET. Cato Ulvestad fra Oslolaget besteg Oslos tøffeste motbakkeløp! LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET

MAGASINET. Cato Ulvestad fra Oslolaget besteg Oslos tøffeste motbakkeløp! LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 9-12. årgang 2013 De fleste kan kanskje lære noe av Petters historie. s. 4 Hjelp til Uruguay s. 6 Det året det var så bratt! s. 10 Cato

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer