Statsrådbesøk i Rogaland TAXI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1"

Transkript

1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI

2 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz E 200 CDI Taxi Fra kr ,- Eks. mva. inkl. lev. Kontakt din forhandler for et godt tilbud på 2010 modeller. Forbruk blandet kjøring 0,61-1,08 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

3 Reserveløyver kan ikke inndras Et reserveløyve er like mye et løyve som et ordinært løyve. En fylkeskommune har ikke adgang til å inndra det på annet grunnlag enn grovt mislighold av forpliktelsene som følger med. Det er forunderlig at Norges Taxiforbund må argumentere for en slik forståelse av regelverket. Men det er ett av mange viktige punkter forbundet tar opp blant annet med Oslo kommune i forbindelse med forslaget om et nytt drosjereglement for hovedstaden. Standpunktet er det samme og like riktig også i kontakt med andre fylkeskommuner. I forslaget til drosjereglement i Oslo går næringsbyråd Øystein Sjøtveit inn for å avvikle ordningen med reserveløyve. Dermed vil han inndra de reserveløyvene som allerede er delt ut noe forbundet tar skarp avstand fra. Juridisk er byrådet på tynn is, Oslo kommune har ikke adgang til å inndra løyver på et slikt grunnlag. Dette gjør Norges Taxiforbund helt klart i høringsuttalelsen til Oslo kommune. Reservevognene er et viktig supplement for å ta trafikktopper. Hvor mye de skal brukes er det den enkelte sentral som avgjør. Norges Taxiforbund legger mye tid og arbeid i høringsuttalelsen til Oslo, i tett samarbeid med NT avd Oslo og NT avd Akershus. De to fylkene har jo felles kjøreområde, men ulike regelverk å forholde seg til - så utrolig det enn kan høres. Begge er berørt av et drosjereglement i Oslo. Det er naturlig og styrker næringens stemme at vi fremmer våre standpunkter i fellesskap. Vi håper næringsbyråd Øystein Sjøtveit, byråd og bystyre tar hensyn til synspunktene fra NT. Ikke minst når det gjelder reservevognene. Det er avgjørende for innehavere av reserveløyvene. Men det er også svært viktig for en velfungerende næring, for byen og viktigst av alle; for kundene som fortjener et best mulig transporttilbud fra en samlet taxinæring. Karen Eldbjørg Toven Direktør INNHOLD Leder 3 Reservevognsløyver 4 Samferdselsministeren på Rogalandsbesøk 6 Jubilanter 9 Uenighet om video-overvåking til nytt kjøkken til Narva-prosjektet 12 NT TaxiForsikring 14 Parallelltakst fra første virkedag Nyhetsbrev 18 Ting skjer i region Sør, og vi tar runden 20 Tynset Taxi med egen skulptur 22 Positive stortingspolitikere fra midt-norge 23 Enklere, billigere, bredere 24 Tema skatt: 26 Ragnar Lund Marken traff blinken 28 Juristen har ordet side til nytt kjøkken til Narva-prosjektet side 22 Tynset Taxi med egen skulptur Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 78. årgang Adresse: Karoline Kristiansens vei 7, 4. etg 0661 OSLO Postadresse: Boks 6114 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: Telefax: internett: Ansvarlig utgiver og redaktør: Karen Eldbjørg Toven Kontaktpersoner: Ole Kr. Egaas Wiggo Korsnes Norges Taxiforbund: Leder: Tor Johannessen Mobil: Direktør: Karen Eldbjørg Toven Redaksjonskomite: Karen Eldbjørg Toven Wiggo Korsnes Tor Johannessen Nora Morken Ole Kr. Egaas Utarbeidelse: In Media Markedskommunikasjon AS, Ledaalsgt Stavanger Telefon: Mobil: Fax: Sats: Gunnarshaug Trykkeri AS Opplag: 6150 eks. TAXI

4 Reservevogns Tilgjengelige reservevognsløyver er viktig for taxinæringen når kjøretopper skal avvikles, eller taxibiler innsatt på verksted skal erstattes i trafikken. Det er fylkeskommunene som bestemmer antall, og dermed behovet for reservevognsløyver til de ulike sentralene eller til bopelsløyvehavere. For å ta den siste kategorien først. En bopelsløyvehaver med reservevognsløyve bestemmer selv når denne skal eller kan tas i bruk. Mange bopelsløyvehavere har ofte en maxitaxi som reservevognsløyve. Disse brukes ofte til skolebarnkjøring eller pasienttransport. Taxisentralene styrer bruken I praksis er det taxisentralene som selv bestemmer når reservevognsløyvene skal kalles ut. Det skjer ofte i helger og ved store begivenheter. Reservevognene skal dermed avhjelpe trafikksituasjonen og minske køene til beste for kundene. antall nye løyver (foreløpig lagt på is), men også antall reservevognsløyver. Byrådet har foreslått at reservevognsløyvene i Oslo fjernes. For Oslo Taxi og andre taxisentraler i hovedstaden kan dette få alvorlige konsekvenser for driften og ramme kundene, den uskyldige tredjeparten, hardt. Norges Taxiforbund og Oslo Taxi har i møter og brevs form protestert kraftig på planen om å fjerne reservevognsløyvene i Oslo og bestrider lovligheten av et eventuelt slikt vedtak. - Tilgang på reservevogner er viktig for en effektiv drift av en taxi sentral. I følge yrkestransportloven paragraf 49 har ikke en fylkeskommune mulighet til å inndra et reservevognsløyve uten Reservevognene har også en viktig oppgave som reservebil når en taxi skal inn på service, eller når store reparasjoner skal gjennomføres. En taxieier uten reservevognsløyve kan da leie en reservevogn når vedkommende selv står uten bil. Reservevognsløyvene er dermed en viktig ressurs, både for taxi eiere, taxisentraler og ikke minst for alle kundene til taxinæringen. Reservevognene er som smøreolje i enhver taxisentrals drift. Tildeles på vanlig måte Et reservevognsløye tildeles på samme måte som et ordinært løyve. Blir et reservevognsløyve ledig i en sentral, blir dette lyst ut av fylkeskommunen. Taxieiere tilhørende denne sentralen kan da søke og det er ansiennitetsprinsippet som gjelder. Også de andre tildelingskriteriene gjelder, som blant annet økonomisk habilitet og vandelsattest. Varigheten er også det samme som for et ordinært løyve, det vil si til innehaveren fyller 70 år. Strid i Oslo Taxinæringen i Oslo strir med et uforutsigbart og liberalt byråd. Det gjelder for eksempel faren for at det skal pøses ut et stort Fylkeskommunene har ikke adgang til å inndra reservevognsløyver dersom det ikke foreligger brudd på tildelingskriteriene, i følge Wiggo Korsnes i Norges Taxiforbund. 4 - TAXI 2010

5 løyver at det foreligger brudd på tildelingskriteriene. Blir inndragningen en realitet i Oslo har Norges Taxiforbund bebudet rettssak. Taper kommunen en eventuell rettssak om reservevognsløyvene, blir det millioner av kroner de må ut med i erstatning, sier Wiggo Korsnes i Norges Taxiforbund. Halvert i Oslo Byrådet i Oslo har den siste tiden lagt innleverte reservevognsløyver på is, det vil si at de ikke blir tildelt nye søkere. I løpet av kort tid er antall reservognsløyver i hovedstaden mer enn halvert. Tidligere var det 575 reservevognsløyver i Oslo, nå er antallet redusert til ca Dette skyldes flere faktorer, ikke bare byrådet, sier Rune Lian, leder av NT avd Oslo. Den store veksten i antall taxisentraler og dermed antall ordinære løyver, har medført at det er lite lønnsomt å ha et reservognsløyve. Derfor har flere taxieiere levert inn reservognsløyvet. I tillegg hersker det stor usikkerhet hvordan byrådet kommer til å håndtere denne saken videre. Går de fortsatt inn for å fjerne reservevognsløyvene i Oslo, er det bystyret som må fatte det endelige vedtaket. Problemfritt ellers i landet Situasjonen i Oslo aktualiserer Norges Taxiforbunds krav om like kriterier og større forutsigbarhet for taxidrift i Norge. Ellers i landet når det gjelder tildeling og bruk av reservevognsløyver, er det få problemer. Taxisentraler og bopelsløyvehavere styrer dette selv etter gitte kriterier fra samferdselsmyndighetene. Knut Thomassen, nestleder i sentralstyret, leder av NT avd Finnmark og koordinator for Region Nord, kan melde om null problemer med bruk av reservevognsløyver i de tre nordligste fylkene. - Reservevognene er en viktig ressurs som sentralene og bopelsløyvehaverne selv bestemmer når skal tas i bruk. Jeg har ikke mottatt noen signaler på at det er problemer med bruken av disse bilene. Tvert i mot. Reservevognene brukes bare når det er behov for dem til beste for brukerne. Det er alle happy med, sier Knut Thomassen. Lite lønnsomt å ha reservevognsløyve i Oslo, sier Rune Lian Knut Thomassen har ikke mottatt signaler om problemer med bruk av reservevognsløyver i våre tre nordligste fylker. TAXI

6 Samferdselsministeren Onsdag 12. oktober hadde NT avd Rogaland storfint besøk. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard hadde satt av en time til møte med fylkesforeningen. Og en time ble til halvannen før statsråden måtte haste videre. Dialogen mellom Torbjørn Goa, leder av NT avd Rogaland og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa var humørfylt og god. Det var en blid, lydhør og godt forberedt samferdselsminister som var på besøk. Fylkesforeningen hadde forut for møtet sendt inn syv spørsmål som de gjerne ville ha svar på. Men før spørsmålene kom på dagsorden ønsket Meltveit Kleppa en runde med styremedlemmene i NT avd Rogaland om hvordan hverdagen som taxiutøver oppleves fra deres ståsted. God dialog De fleste av spørsmålene NT avd Rogaland ønsket svar på hadde utvilsomt relevans for hele taxi-norge. Videoovervåking i taxier som Datatilsynet har gått i mot, var en av problemstillingene. Behovsprøving av antall drosjeløyver et annet. Her ble det påpekt at det er svært ulik praksis fra fylke til fylke og at Rogaland og Oslo blir behandlet veldig ulikt sammenlignet med andre fylker, der politikerne er mindre liberalistiske i sin behandling av taxinæringen. 6 - TAXI 2010

7 på Rogalandsbesøk Morten Eriksen fra Stavanger Taxi gjorde også statsråden oppmerksom på de ulike eierkonstellasjonene det er i de store byene. Mens for eksempel taxisentralene i Stavanger, Sandnes, Sola, Haugesund og Randaberg er andelslag bestående av taxieiere, har Norgestaxi Stavanger og Miljøtaxi helt andre eierforhold. I disse sentralene har taxieierne bare en liten eierandel. Hovedinntekten er sentralavgiften tilsluttede taxieiere må betale. Jo flere, dess større overskudd og en av grunnene til at det stadig søkes om nye løyver. Aldersgrense og bomavgift Andre spørsmål til statsråden var aldergrensen på 70 år som taxinæringen ønsker utvidet til 75 år i likhet med EU- land. Ekstrautgifter for store biler tilrettelagt for funksjonshemmede gjennom ulike bommer som ikke blir kompensert i pris, ble også tatt opp. En annen problemstilling Meltveit Kleppa fikk en orientering om, var framtidig bruk av reservevognsløyver og krav fra justervesenet. Konstruktivt møte Det var ikke bare samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa som var godt forberedt til dette møtet. Det var også styreleder Torbjørn Goa i NT avd Rogaland, Morten Eriksen fra Stavanger Taxi og Helge Monsen fra Sandnes Taxi som hadde utarbeidet de fleste spørsmålene til statsråden. Det var selvsagt ikke ventet at de skulle få klare svar på alt som ble spurt om, men det å lufte ulike problemer som taxinæringen har var viktig. Men noen klare svar ga Kleppa: Taxinæringen er per definisjon en del av kollektivtilbudet. Ingen tvil om det. Hun kunne Småelektrisk Taxi Grafisk Det meste av utstyr til din taxi. Politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard noterte også flittig under møtet. + bkt.no berolige med at Samferdselsdepartementet hadde sendt klare signaler til Avinor om at avgift for oppstilling av taxi på de ulike flyplassene i Norge ikke er aktuelt å innføre. Samferdselsministeren noterte flittig under møtet og lovet å ta flere av spørsmålene opp med byråsjef Weltzin når hun kom tilbake til Oslo. Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi TAXI Totalleverandør. bkt.no +

8 NORGES TAXIFORBUNDS SENTRALSTYRE NORGES TAXIFORBUNDS LANDSSTYRE Regioner Leder: Tor Johannessen Hetlevikstølen 14, 5173, Loddefjord Fax: Mobil: Nestleder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Styremedlemmer: øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: LARS CHR. KVISTEN Furumovn. 18, 2500 Tynset Mobil: roger kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: Rune lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: bente stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: vara ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: bergentaxi.no 2. vara Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: oslo Rune lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: ateef shahfaz Latif Vestbyveien Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: JAN JOHNSRUD Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo. Mobil: AKERSHUS tom tysland Jarenv. 2A 1340 Skui Mobil: john arne opsahl Tunvn. 2H, 1473 Lørenskog Mobil: HEDMARK sissel landfald Lillebakken, 2428 Søre Osen Mobil: OPPLAND Simen sterud Klinkenbergvn Hov Mobil: BUSKERUD georg arnulf fjeldheim Skinnerudveien 6, 3360 Geithus Mobil: vestfold Øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK trond kjetil Jore Hasselvn. 15, 3658 Miland Mobil: AUST-AGDER Helge-Bjørn Skjulestad Postboks 1537 Stoa, 4856 Arendal Mobil: VEST-AGDER bente stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: ROGALAND torbjørn goa Støperigt. 16B, 4014 Stavanger Mobil: Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Per helge bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE endre noralf råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL per-morten bjørlykke Bergsdal, 6094 Leinøy Mobil: SØR-TRØNDELAG OlA Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG roger kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon ragnar nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS INGE JAKOBSEN Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest Agder) Regionsleder Arnold Meyer P.b Etterstad 0602 OSLO Mobil: Fax: e-post: Region Øst (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland) Regionsleder Kristian Bjørnrud P.b Etterstad 0602 OSLO Mobil: e-post: Region Midt-Norge (Møre- og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag) Regionsleder Asbjørn Grøtan P.b Steinkjer Mobil: Fax: e-post: Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) NT Region Nord v/ Knut Thomassen Postboks Honningsvåg Mobil: e-post: 8 - TAXI 2010

9 Har du mottatt SMS fra AktiMed? Lurer du på hvorfor? AktiMed sender ut tekstmeldinger til alle taxieiere og sjåfører som er tilknyttet AktiMed. Gjennom tekstmeldingene håper vi at dere benytter dere av den gode avtalen som AktiMed har gjort med Norges Taxiforbund i forhold til bedriftshelse. Dere kan blant annet ringe gratis til vår telefon dersom dere har korte spørsmål angående HMS, arbeidsmiljø, sykefravær, helsespørsmål, informasjon om avtalen m.m. Dere har også tilgang til å ringe hele døgnet, dersom det oppstår en krise som dere trenger råd og hjelp til å takle. Vi kan også bistå med å skaffe dere helsetjenester slik at dere slipper å stå i unødig helsekø. Dere har tilgang til førstehjelpskurs på nettet som vi anbefaler at alle gjennomfører. Ved å logge dere på bedriftshelseportalen med det passordet dere har fått via SMS kan dere se hvilke flere tjenester dere kan benytte dere av. Dette er internettadressen til bedriftshelseportalen: Dersom dere ikke har mottatt SMS fra oss ta kontakt med Nora Morken i Norges Taxiforbund. Dersom dere har andre spørsmål, ring AktiMed på Jubilanter Akershus C2290R Hansen, Åsmund Bergen R414 Hansen, Terje K.A. R435 Carlsen, Jan Otto Lie Buskerud F19 Balouch, Mohammad Finnmark Pettersen, Gunvald Hordaland R224 Jåstad, Steinar R51 Henanger, Kjersti I. Møre og Romsdal T118 Valderhaug, Nils-Kåre T395 Henningsen, Per Helge T5 Basso, Svein Inge Nordland W312 Nilsen, Knut Greger år år år år år år år år år år år AktiMed Bedriftshelse for Norges Taxiforbund Det er inngått avtale om følgende leveranse: 1) Servicetjenester på telefon Enkel telefonisk rådgiving ved sykefravær, rus, konflikter med mer Tilgang til 24 timers beredskap ved kriser Formidling av helsetjenester 2) Nettbaserte verktøy Tilgang til AktiMed e-læringsplattform Tilgang til nettbasert verktøy for sykefraværsoppfølging 3) Prosjektarbeid Kollegastøtte Kartlegging av helseprofil Førstehjelpskurs For å komme i kontakt med AktiMed ring Nord-Trøndelag V318 Lundemo, Solfrid Oslo A1178 Berg, Per A. Hagen, Steinar A92 Nordlie, Odd-Arild A8011 Sjølie, Stein A75 Shah, Abrar Hussain A14 Kostopoulos, Randi Bjørdal A191 Prestbakken, Aira Karina A1014 Bjerkeli, Bjørn Vidar Rogaland L210 Byberg, Egil L169 Bjerga, Elsa Karin L191 Oldereide, Geir Inge Sør-Trøndelag U10 Stormo, Leif U109 Stokke, Lars U464 Bjørnbeth, Ole år år år år år år år år år år år år år år år TAXI

10 Uenighet om video I en periode i fjor var det turbulent for taxinæringen i Rogaland. Flere saker ble rullet opp i media, om trakassering og sågar voldtekt av kvinnelige passasjerer. I kjølvannet av dette kom også flere såkalte falske anmeldelser. Også passasjerene vil bli sikret gjennom videoovervåking. Sakene har vært en belastning for taxinæringen. For at både passasjerer og sjåfører skal føle seg trygge, ønsker flere taxisentraler å installere videoovervåking i bilene. Men på søknad har Datatilsynet sagt nei. Først ute var Stavanger Taxi. En søknad til Datatilsynet endte med avslag. Det skjønner Stavanger Taxi lite av. Både politiet og flere offentlige instanser har støttet ønske om videoovervåking i bilene for å sikre passasjerene bedre mot mulige overgrep, men også for beskytte sjåførene mot farlige episoder og falske anklager. En overvåket verden Alle blir vi i dag overvåket om vi liker det eller ikke. I banken, i butikker, på jernbanestasjoner og i busser. Hvorfor en så ikke kan ha videoovervåking i taxier, er derfor vanskelig å forstå. Kjemper mot video-nei Stavanger Taxi har anket avgjørelsen. Datatilsynet godtar at enkeltbilder kan bli tatt av passasjerer hvis gitte forutsetninger er oppfylt, men ikke rene filmsekvenser. Nå venter vi på at politiet skal forfatte et støtteskriv som vi legger ved klagen. Det vil også de fylkeskommunale samferdselsmyndighetene støtte. I tillegg har vi fått massiv støtte fra lokale politikere, sier Arild Birkedal i Stavanger Taxi. Vi har tidligere anbefalt at Datatilsynet er behjelpelige med en tilpasning i denne saken, sier samferdselssjef Gunnar Eiterjord i Rogaland fylkeskommune. Sandnes Taxi trosser forbudet Sandnes Taxi går imot Datatilsynets anbefalinger og monterer nå overvåkingskamera i samtlige biler. Rundt 15 biler har hittil fått kameraer. De resterende 85 taxiene vil få installert kamera fortløpende. Selv om Datatilsynet er imot ordningen, så er den ikke ulovlig. Datatilsynet har ingen lovgivende myndighet. Det må i så fall en rettslig kjennelse til. De få tilbakemeldingene vi har fått fra brukerne er utelukkende positive, sier daglig leder Kurt Stangenes i Sandnes Taxi. Det dreier seg kun om bildeopptak, ikke lyd. Videre er kameraene plombert slik at kun fagpersonell eller politiet kan få tak i filmen. Dette er et vedtak som styret har gjort for lenge siden. Vi ønsker kamera for å trygge sikkerheten både til passasjerer og sjåfører. Vi har et eksempel nylig med en kvinnelig passasjer som tok en av våre biler fra Stavanger til Klepp. Da hun kom fram nektet hun å betale og truet sjåføren med anmeldelse for trakassering hvis han foretok seg noe. Vi opplever at sjåfører blir mistenkelig TAXI 2010

11 overvåking drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Videoovervåking i bilene gir trygghet også for sjåførene. Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen gjort, men så lenge det foreligger dokumentasjon, så er det helt kurant for politiet å se hva som faktisk har skjedd, sier Stangenes. Innvendingene fra Datatilsynet Datatilsynet er langt fra entusiastiske. Vi har vanskelig for å akseptere at kamera ruller og går inne i bilen, sier Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet. Dette er et skjønnsspørsmål. Det finnes jo rullende kamera i busser, men vi mener det er annerledes å sitte i en drosje enn i en buss. Å sitte i baksetet i en drosje er omtrent som å sitte i egen bil, sier han. Skåra trekker blant annet fram den sedvanlige taxituren hjem fra fest en eller annen lørdagskveld, hvor folk har en tendens til å oppføre seg som de gjør privat. Men også taxisjåførene vil nå bli festet på film. Det er problematisk at ansatte skal bli kontinuerlig overvåket på arbeidsplassen. Noe slikt ville vi eller et annet forbund aldri akseptert på andre arbeidsplasser, sier Skåra. AUTOconsult AS KJØPer Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr ,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: TAXI

12 til nytt kjøkken til Narva-prosjektet Før jul i fjor hadde TAXI en reportasje om Region Øst sitt humanitære hjelpeprogram overfor et barnehjem i Narva i Estland. Nå har regionen samlet inn hele kroner til nytt kjøkken. Det er tydelig at det er stort hjerterom blant taxiutøverne i regionen. Ildsjeler, kan vi med rette kalle dem. Mercy Center-Narva er et dagsenter for barn fra hjemløse familier i Narva som faller utenfor sosiale støtteordninger. Og dem er det mange av. Finanskrisen har rammet de baltiske statene hardt etter flere år med økonomisk framgang. Nå er de satt mange år tilbake med stor arbeidsløshet og sosial nød blant de fattigste. Selve daghjemmet for barn består av en ombygd garasje og er oppholdssted og spiseplass for mange hundre barn. Et nytt kjøkken var derfor en kjærkommen gave. Trenger det meste Marit Øvergaard, i Trysil Taxi har jobbet med prosjekter i Narvadistriktet siden Høsten 2008 bestemte Region Øst seg for å støtte Narva-prosjektet, både økonomisk og ikke minst med hjelpeforsendelser fra Norge. Busslaster har blitt sendt med mat, klær, leker og skolemateriell de siste to årene. Regionsleder Kristian Bjørnrud har lagt ned et betydelig arbeid på fritiden for å skaffe til veie noe av alt det som trengs til barne hjemmet. I august dro han med en fullastet minibuss med klær og leker til Narva. Bussen hadde han fått låne gratis av taxieier Rune Andersen fra Brummundal. Denne lille jenta fant et trygt fang å sitte på hos regionsleder Kristian Bjørnrud. - Det er helt utrolig å se gleden i barneøynene når vi kommer. For de har ingenting, absolutt ingenting. Daghjemmet holder dem med mat, klær og leker TAXI 2010

13 Denne gangen hadde vi fått samlet inn masse flotte klær, mye av det nytt. Bussen var så fullastet at det ikke var plass til en ekstra fyrstikkeske en gang. I tillegg til vårt eget daghjem delte vi også ut klær til et nærliggende krisesenter. Det er bare synd at vi ikke kan gi så mye mer, for nøden blant disse barna er så mye større enn vi her hjemme aner og kan fatte, sier Bjørnrud. Med seg på turen hadde han denne gang Martin Huusmann fra Taxi Stockholm. Huusmann er av estisk opprinnelse og fungerte som tolk under turen. Kjøkkenet under bygging Det er stor glede når hjelpeforsendelsene ankommer Narva. Kristian Bjørnrud kunne ved selvsyn konstatere at arbeidet med nytt kjøkken var i full gang da han besøkte Mercy Center-Narva i august. - Det er utrolig hva de tidligere har fått til med enkle midler. Men i lengden går det ikke å bespise flere hundre barn uten et skikkelig storkjøkken. Det har de heldigvis fått nå. Småelektrisk Taxi Grafisk Eget lager i Oppland Det meste av utstyr til din taxi. Leiligheten til Bjørnrud har i lang tid vært fylt opp av diverse varer som skulle til Narva. Nå har ildsjelene bak daghjemsprosjektet fått et eget lager i Oppland der varene samles før de transporteres til Narva. - Det er mange som er med og drar dette lasset og kommer med saker og ting som barna trenger. For det meste er det enkeltpersoner som bidrar. Håpet vårt er jo at taxisentraler i regionen kan samle seg om dette prosjektet. Det ville gitt oss et stort løft. + bkt.no Vi nærmer oss nå jul med stormskritt. Vårt overflodsamfunn burde ha råd og lyst til å hjelpe de små barn og ungdom i Narva som ikke har noen ting, sier Kristian Bjørnrud. Enkeltpersoner eller sentraler som har samlet inn ulike effekter kan henvende seg til ham. Andre som ønsker å bidra kan benytte kontonummer: Penger som kommer inn på denne kontoen vil i hoved sak bli brukt til transportutgifter til Estland. Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi Totalleverandør. bkt.no + TAXI

14 NT TaxiForsikring Taxiforsikringen har sett dagens lys en ny medlemsfordel er født er dette noe for meg? Norges Taxiforbund har gjennom en periode på 2 år testet ut et forsikringskonsept sammen med Unison. Testperioden er over og nå er vi på lufta. Hva er konseptet? NT TaxiForsikring eies av Norges Taxiforbund med Unison som teknisk utøver av produktet. Samhandling er her nøkkelord. I fellesskap skal vi sikre et godt og konkurransedyktig produkt som du tjener på. Elementer er bakt inn som også ivaretar din rolle som drosjeeier også overfor dine ansatte. Først litt om selve forsikringen: Den er bygget opp på tradisjonell måte med bonusskala. Prisene er differensiert ut fra postnummer og skaderisiko. Vi har lagt inn bedriftsansvar i premien, redning er også med, men der er det en egenandel på kr 500,-, pluss at det dekker ikke starthjelp i egen garasje. Dette da vi har erfart at noen mener det er billigere å ringe etter starthjelp enn å kjøpe nytt batteri. Falck er selskapet som en har avtale med. Glass kan tegnes som tillegg. Husk at når det gjelder glass har vi avtale med GlassDrive (se medlemssidene på nettet). Mange har spurt hvorfor glass ikke er med, og kort fortalt så er det noen og det er ikke drosjeeierne - som har sugerør i kassa. Når samme glassrute fra forskjellige leverandører prises alt fra 4.500,- til ,- sier det seg selv at det kan vi ikke leve med. For det er du som må betale det til syvende og sist i form av høyere premie. Derfor har vi valgt å trekke ut glass for å bidra til at andre ikke skal dra nytte av din premie utilsiktet! Dette var da ikke mye til fordel for meg tenker du, men her kommer mer Sjåfører under 25 skal ikke straffes før noe skjer da er det dobbel egenandel med andre ord: Alder spiller ingen rolle så lenge de kjører skikkelig. Det tjener du på. Har du 70% bonus så er det bare 3 år opp til 75%. Du kan selv påvirke din premie: Nivå 1: Ikke fast sjåfør(er), ikke kurs = dyreste nivå (selv om det også er gunstig) Nivå 2: Fast sjåfør(er) og kurs = rimeligste nivå (alle må ha kurs se Taxiskolen) Nivå 3: Fast sjåfør, ikke kurs = mellomste nivå Så her har du muligheten å velge ditt premienivå til egen fordel. Noen som har tegnet seg? Så langt har det meste av markedsføringen skjedd via munn-tilmunn-metoden, samt et ilegg i Bladet Taxi, og resultatet har ikke uteblitt. Det har vært en god oppslutning så langt, og tilbakemeldingene er gode. At vi ikke treffer alle, sier seg selv. Noen har lokale avtaler som er bedre. Målsetningen er ikke å 14 - TAXI 2010

15 treffe alle, men å gi et godt tilbud til bredden i næringen med et godt og forutsigbart konsept. Og så går prisene opp neste år? Vi vet at de fleste drosjeeiere har som hobby å shoppe forsikring 1 gang i året, for selskapene gir ofte introduksjonstilbud første året, og så går prisene opp. Dette har vi vært bevisst, og vi har en klar intensjon om at tilbudet skal være forutsigbart og ikke et lokketilbud. Derfor er det nedsatt et utvalg som ser på dette i fellesskap, men din påvirkning er klart en avgjørende faktor. Jo lavere skadestatistikk vi har, jo bedre resultat blir det, noe som kan resultere i reduksjon i premien! Men det avgjør du. Det er viktig at du har fokus på hva en skade faktisk koster. Det er ikke sikkert at det er lønnsomt å bruke forsikringen i enhver sammenheng. Skader under kr ,- bør du vurdere å ta på egen regning. Her står NT TaxiForsikring klar til å hjelpe deg å beregne det. Ring og spør. NT TaxiForsikring er ikke bare forsikring, men også rådgivere din rådgiver. Så nå er det bare å løpe og kjøpe? Det er det så lenge du er medlem av Norges Taxiforbund, og ditt medlemskap blir sjekket. Melder du deg inn, tegner forsikring, melder deg ut eller unnlater å betale kontingent, går premien opp ved neste kvartal. Dette er en medlemsfordel og det skal det fortsatt være. Ingen er glad i gratispassasjerer, ei heller forbundet. Kan jeg bare tegne drosjeforsikring? Nei, ditt medlemskap i Norges Taxiforbund gir deg også meget gunstige priser på privatforsikring, men her igjen det forutsetter medlemskap i forbundet. Informasjon og priser hvor står det? På våre medlemssider på nettet finner du all informasjon og direkte meldingsfunksjon til NT TaxiForsikring hvor du kan be om tilbud. Priser og vilkår får du da tilsendt som dekker ditt behov for drosjeforsikring. Din private forsikring kan du også tegne via egne hjemmesider det er bare å følge linken. Hmmm pc er vel og bra, men jeg vil snakke med noen. Klart det det er bare å ringe eller sende mail om at de skal ringe deg. Valget er ditt. Og her finner du oss: NT TaxiForsikring Karoline Kristiansensvei 7 P.B Etterstad, 0602 OSLO Tlf.: Hjertelig velkommen som bruker av medlemsfordelene Brukte kurante 16/17-seter minibusser med minst 2 rullestolplasser vurderes kjøpt Bor i Oslo Kontakt Alexander tlf TAXI

16

17 Parallelltakst fra første virkedag 2011 Norges Taxiforbund har bedt Konkurransetilsynet utsette innføringen av parallelltakst med ett år til 1. januar Tilsynet sa i et møte med forbundet den 18. oktober at en slik utsettelse sitter langt inne, og i skrivende stund er saken ikke avklart. Når dette leses, kan den være det, så sjekk nettsiden (www.taxiforbundet.no) eller med din fylkesleder. Forbundet ønsker å få alle endringer knyttet til taksametrene samtidig, og unngå delinvesteringer underveis i prosessen. 1/ er jo fristen for typegodkjenning og plombering av alle nye taksametre. Men bare rent store faktiske og praktiske problemer med innføringen fra kommende årsskifte kan få Konkurransetilsynet til å gå med på en utsettelse. Sovet i timen? Tilsynet peker på at ingen av leverandørene lot høre fra seg under høringen i sommer, og ingen av dem har meldt fra om problemer av betydning. Direktør Toven innrømmet i møtet at noen i bransjen nok kunne ha sovet litt i timen, og at de tekniske problemene kan bli større enn mange hadde trodd på forhånd. Misforståelser Det har vært en viss usikkerhet og forvirring om hva overgangen til parallelltakst, fra dagens system med brytningstakst betyr i praksis. Forbundet har fått mange spørsmål om konsekvensene. For å oppklare misforståelser ble det 7. oktober sendt melding til fylkeslederne med en del opplysninger. Her er essensen i disse: Først og fremst: Konkurransetilsynet har ikke tatt inn prisjustering som følge av vårens lønnsoppgjør i takstene. Dette skal reguleres i en ekstra runde før jul, før overgangen til parallelltakstsystemet. Med brytningstakst får man betalt delvis for antall kilometer man kjører, delvis for tiden man bruker. Hvilken del av systemet som brukes, avhenger av hastigheten, ved lav fart går taksameteret på tid, ved høy fart på antall kilometer. Turens kostnad kommer som en sum av (tid x tidtakst) + (kilometre x kilometertakst) Parallelltakst innebærer at man får betalt for hele turen, hele tiden. Det betyr at grunntaksten man multipliserer med tid og kilometer i utgangspunktet er lavere, mens sluttsummen er tenkt å bli den samme. Korte og lange turer Et par eksempler: På langkjøring vil alle turer i dagens system med en hastighet over 20 km/t godtgjøres med 19,30 kroner per kilometer. Med det nye systemet vil man med jevn hastighet på 25 km/t få 26,50 per kilometer. Med 40 km/t får man 21,70 per kilometer. Med 60 km/t får man 19,03 per kilometer. Med 80 km/t får man 17,70 per kilometer. 40 km/t gir kr 1,40 mer enn i dag. 75 km/t vil gi tap på 1,33. For kortere turer, det vil si under 10 kilometer, blir det en annen distansesats og andre tall. Lange turer lønnes etter en kombinasjon av de to satsene, der kortdistansen regnes inn først. Så legges satsen for langtur til for resten av distansen. For det andre: Overgangen er ikke så dramatisk som nedgangen i satsene alene kan virke. Det henger sammen med hele resonnementet bak overgangen til parallelltakst. TAXI

18 Nyhetsbrev Skuffet over uendret CO 2 -avgift for drosjer - Vi er skuffet over at regjeringen ikke tilbakefører den tidligere reduksjonen i CO 2 -avgiften for drosjene. Drosjenæringen arbeider målbevisst med miljø og har oppnådd betydelige resultater. Men CO 2 -avgiften på drosjer er ikke noe godt miljøvirkemiddel, sier direktør Karen Eldbjørg Toven i Norges Taxiforbund. - Drosjekundene har krav på god, sikker og komfortabel transport, og de små og mest utslippsvennlige bilene er lite egnet til det, sier Toven. Norges Taxiforbund mener drosjer med mindre enn 160 grams utslipp bør ha redusert avgift, slik det var tidligere. Utover det har statsbudsjettet ingen store endringer av betydning for drosjenæringen, men vi savner en tydeligere forståelse av drosjenes plass som limet i kollektivtrafikken, sier Toven. NTi mener at drosjene som en del av kollektivtilbudet bør ha de samme fordelene som elbiler, som gratis bompengepassering, gratis parkering på offentlige parkeringsplasser og gratis frakt med riksvegferjer. Bare kollektivfeltet er felles. Norges Taxiforbund er glad for regjeringens satsing på vegvedlikehold og rassikring. NT synes også det er bra med et eget veitilsyn, men hadde helst sett at dette var uavhengig av Vegdirektoratet. Det varsles noen utredninger som det er grunn til en viss uro over. For eksempel veiavgift for tunge kjøretøy, som kan ramme maxitaxiene. Dette er et arbeid vi vil følge nøye framover, sier direktør Karen Eldbjørg Toven i Norges Taxiforbund. Parallelltakst og nye maksimalpriser er vedtatt Konkurransetilsynet har vedtatt å innføre såkalt parallelltakst, for alle drosjer i landet. Merknader til forskriften er gitt på tilsynets sider. I den vedtatte forskrift, pr 30 september 2010, er det nesten ingen endringer i forhold til utkastet som ble sendt på høring i sommer. De innspill som er kommet i høringsrunden, bl a fra Norges Taxiforbund, er således ikke tatt hensyn til. Som det framgikk av forbundets høringsuttalelse, er styret i Norges Taxiforbund fortsatt skeptisk til forslaget om parallelltakst. Skepsisen er knyttet til usikkerheten knyttet til de økonomiske virkninger, særlig i områder med maksimalprisregulering. I sitt høringsbrev av redegjorde Konkurransetilsynet for grunnlaget for nye satser for maksimalprisene. Forslaget skulle gi uttrykk for endringer som følger av selve systemendringen. Tilsynet varslet derfor i høringsbrevet at man vil justere takstene for eventuelle kostnadsendringer før ny forskrift trer i kraft. Prisforskriften trer i kraft I mellomtiden vil bl a forbundets søknad av , om en økning av maksimalprisene på 6 prosent bli behandlet. Forbundet følger kostnadsutviklingen løpende, og vil holde Konkurransetilsynet orientert om endringer etter søknaden ble sendt. Det er således mulig at forskriften endres med nye satser, før den trer i kraft. Endringene vil kun gjelde maksimalprisenes satser. Felles uttalelse om ny Osloforskrift Norges Taxiforbund og fylkesavdelingene i Oslo og Akershus har gått sammen om en felles uttalelse om Oslo kommunens forslag til lokal drosjeforskrift i Oslo. I høringsuttalelsen blir det bl a påpekt det mangler hjemler for flere av forslagene som er framsatt. Det savnes også en helhetsvurdering for behovet for drosjer i hele regionen. Bildet viser Rune Lian, styreleder i NT avd Oslo, Karen Eldbjørg Toven, direktør i Norges Taxiforbund, og Tom Tysland, styreleder i NT avd Akershus TAXI 2010

19 Fagkonferansen 2011 Nyhetsbrev Nyhetsbrev Fagkonferansen 2011 Hold av februar Da går NTs fagkonferanse av stabelen på Quality Spa & Resort i Strömstad. Konferansen kan skilte med: Faglig påfyll fra et rikholdig program Stor produktutstilling Dyktige og engasjerende foredragsholdere Herodes Falsk kommer - gjør du? Fyldig informasjon kommer i neste TAXI og på Strömstad Forbundet og fylkesavdelingene foreslår at det opprettes et rådgivende organ med representanter for næringen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som nærmere skal vurdere behovet i regionen. Forslaget bygger på erfaringene fra et tilsvarende organ i København. Taximøter i Ålesund Direktør Karen Eldbjørg Toven og regionleder Asbjørn Grøtan møtte styremedlemmene i fylkesavdelingene i Midt-Norge på møte i Ålesund 4. oktober. Direktøren understreket betydningen av å god kontakt med forbundets medlemmer, og at drosjenæringen blir anerkjent som den samfunnsviktige faktoren bransjen er. - Skal det gå, må bransjen være bevisst på dette overfor politikerne. Og siste drosjetur er alltid den som lagrer seg i bevisstheten til folk. Toven orienterte om Forum for taxisentraler og om parallelltaksten. Konkurransetilsynet har overhodet ikke har tatt hensyn til taxiforbundets innsigelser. Det betyr at prisene går ned, spesielt på lengre turer. Korte turer kan i noen grad bli mer lønnsomme. Internt skal regionleddet slik det er i dag avvikles. De ansatte regionlederne går inn i en nasjonal gruppe, og fylkene får mer ansvar. Det skal være fylkeslederkonferanse i november. Det gjennomføres nå en verveaksjon. Rekrutteringen av nye medlemmer er ikke god nok, og det trengs også en foryngelse. Medlemsfordelene skal markedsføres. Fra 1. januar 2012 skal taksameter plomberes. Justervesenet skal kontrolleres. Dette er mer en symbolsak enn en virkningsfull sak, fordi det ikke går an å fuske med dagens taksametre uansett, sa Toven blant annet. Regionlederen orienterte om forbundet, og kommenterte årsaker til redusert medlemstilgang. Det utspant seg en diskusjon om medlemsverving og diverse andre tema omkring bransjen. Per-Morten Bjørlykke nevnte problemet ved at banker og andre kjøper inn biler og låner dem ut - og dermed fjerner grunnlaget for å ha drosjebiler med handikapløyve. Det ble også en debatt om nettsidene til forbundet og spesielt utformingen rundt juridisk bistand. Videre ble alle fordelene med medlemsskap gått igjennom. TAXI

20 Ting skjer i region Sør, og vi tar runden Vest-Agder: Bompenger er et hett tema i fylket, noe fylkesforeningen jobber aktivt med. Saken er ikke av ny dato, men ting tar tid Også i arbeidet mot politisk og administrativt miljø innen fylket. Primært ønsker en samme retningslinjer for drosje som for buss i rute. Sekundært lik pris for alle drosjer uansett størrelse (pris som for liten bil). Og sist men ikke minst ikke rushtid-prising. Disse elementene rammer urettferdig for brukere av våre tjenester spesielt de gruppene hvor drosje faktisk er eneste alternativ i deres hverdag. Fylkeskommunen har besluttet at det ikke skal etableres flere sentraler i fylket enn så lenge til en har fått kartlagt konkret behov og fått på plass gode parametre for behovsprøvning/vurdering begge veier. Uenighet er ikke et slikt grunnlag. Konflikter oppleves også i Vest-Agder. Dessverre er disse ofte basert på følelser og ikke fakta, noe som gjør slike saker vanskelige, og ikke minst kan resultere i uheldige tiltak. Det en må huske på er at løyvet er gitt av myndighetene i tråd med Yrkestransportloven og dets forskrifter, og det er det som regulerer vår hverdag. Enig eller uenig, men det er det som er grunnlaget for de vurderinger forbundet og fylkesforeningen må legge til grunn. Vi må alle følge spillereglene slik de er trukket opp. Anbud er gjennomført i Vest-Agder, både skolekjøring og deler av HF-kjøringen. Skolekjøringen trakk Taxi Sør det lengste strået, og vi gratulerer dem og ønsker dem lykke til. Overtagelsen skjer ved nyttår. HFkjøringen er også i land og vi gratulerer de som fikk anbudene i Vest-Agder. HF-kjøringen i Kristiansand kommer ikke ut på anbud før neste år. Aust-Agder: Piratene herjer fortsatt. Piratene får leve ganske så fritt i Arendal, og det er organisert virksomhet. Politiet er.et eller annet sted. De har kjørt noen aksjoner, men det savnes fokus fra myndighetene på dette. Fylkesforeningen følger opp på dette, men en enkel oppgave er det ikke. Anbud er avsluttet for HF-kjøringen, og vinneren ble drosjenæringen gratulerer! Telemark: Anbud er gjennomført for skolekjøring i Telemark. Vestfold Kollektivtrafikk har stått for anbudet, og hvem som vant? Vel, det er ikke godt å si for VKT har hatt en meget forunderlig tildelingspolitikk og kanskje ikke helt etter boka? noe som gjør at forutsigbarheten foreløpig ikke er til stede. HF er i ferd med å gjennomføre anbudsprosess i Telemark, og avgjørelsen faller i løpet av høsten. Vestfold: VKT har også her gjennomført anbud for skoleskyss, om enda mer kaotisk enn i Telemark. Prosessen er at en av aktørene anket til KOFA, og VKT er langt fra i mål med anbudsprosessen i Vestfold. Dessverre har dette endt opp i store konflikter innad i fylket, hvor bl.a. tolking av Yrkestransportloven er sentral. Stasjoneringssted er for noen et vidt begrep. Pirater er også her et sentralt punkt. Torp flyplass er en attraktiv stasjon for ulovlig virksomhet. Biler kommer dit for å hente venner og familie. Disse rekrutteres gjennom ulovlig annonsering bl.a. på bussene til/fra Torp. Politiet er her på vakt, og har tatt fatt i dette. Det er kommet så langt at piratene står i ankomsthallen for å treffe nye venner eller stifte ny familie med de som ankommer med fly. Frekkhetens nådegave er tydeligvis utdelt til noen Det er skremmende at det er slikt som skal møte en ved ankomst fra utlandet. Buskerud: Ny taxisentral har sett dagens lys Star Taxi med stasjoneringssted i Drammen. Star Taxi har etablert seg innenfor det eksisterende løyvetaket i Buskerud. Vi ønsker dem lykke til i en tøff hverdag. En senior i Drammen Taxi har takket av Tore Klyve Andersen har innlevert løyvet og fratråd som styreleder i Drammen Taxi. Ny styreleder er valgt på ekstraordinært årsmøte. Adv. Georg Fulford ble valgt som ny styreleder. Han har vært mangeårig styremedlem, og nest-leder. Vi gratulerer ham med valget og ønsker ham lykke til med nytt verv. Regionslederen tar ordet. Ja, kjære kollegaer. Etter åtte år i Norges Taxiforbund har jeg valgt å takke ja til et nytt jobbtilbud. 1 desember begynner jeg hos ny arbeidsgiver TTT i Telemark. Selskapet er jo absolutt en del av drosjenæringen så våre veier krysses nok også i fremtiden. At åtte år er gått er helt utrolig. Tiden har gått fort, noe det gjerne gjør når en trives med det en holder på med. Og at jeg har trivdes i Norges Taxiforbund og med dere som drosjeeiere er hevet over enhver tvil. Da jeg begynte ante jeg lite om nærin TAXI 2010

21 gen. Som mange andre levde jeg i villfarelsen om at dette var transport fra A til B. Drosjenæringen er noe mye mye mer enn bare det. Det samfunnsmessige bidraget denne næringen gir og gjør er uvurderlig. Måtte bare andre også få opp øynene for det. Problemløsere, sosialarbeidere, lokalmiljøets støttespillere, politiets medhjelpere, Helseforetakenes støttespillere, skilte foreldres kanal i forbindelse med mangt og mye, ja her kan en ramse opp det meste. Og jeg er takknemlig og ydmyk for at jeg har fått anledning til å være med dere, lære næringen å kjenne, lære dere som flotte og stolte yrkesutøvere å kjenne. Norges Taxiforbund har en sentral rolle i dagens drosje-norge. Med alles bidrag kan den bli det også i morgen. Forandringene står i kø og skjer i raskere tempo enn noen gang. Viktigheten for hver og en især å ha et sterkt forbund som jobber aktivt for deres hverdag er viktigere enn noen gang. Ikke alt ser en, ikke alt skjer når en mener det burde ha skjedd, og ikke alltid blir vi hørt. Men opptrer vi sammen og går i takt blir vi hørt og resultatene kommer etter hvert. Slutt opp om forbundet det er ditt eget verktøy. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for en flott tid i Norges Taxiforbund, en spesiell takk til fylkeslederne i Region Sør for det gode og tette samarbeid vi har hatt. Uten dere hadde min jobb vært umulig. En spesiell takk også til to seniorer i næringen: Wiggo Korsnes vår alles kjære alltid tilstedeværende eks-direktør og Tor Johannessen vår kjære styreleder med glimt i øyet og godt humør, begge alltid parat til å tre støttende til. Lykke til og takk for meg! Hilsen Arnold Meyer Mitt valg om å skifte beite har intet med at jeg ikke trives, for det gjør jeg, men noen ganger står en foran valg hvor en må vurdere hva en mener en er best tjent med også fremover. Konklusjonen satt langt inne, men er nå truffet og min oppsigelse levert. Løyvekurs Taxi Utviklet i samarbeid med Norges Taxiforbund Bli din egen sjef ta løyvekurs og søk eget løyve. Vi har helt nye lærebøker. Bestill katalog på sms: nki4 til 2229 eller ring oss Gjør litt med livet ditt

22 Tynset Taxi har flyttet fra jernbanestasjonen. Ny adresse for sentralen, som består av åtte taxier, de fleste maxitaxier og en bopelsløyvehaver, er nå i Parkveien i sentrum av Tynset. Tynset Taxi med egen skulptur utenfor nye lokaler Lars Kristian Kvisten nyter stor respekt, både på Tynset og ellers i taxi-norge Det ble for trangt for oss på jernbanestasjonen der det var for få biloppstillingsplasser. De nye lokalene, der en nedlagt butikk holdt til, gir oss et godt utgangspunkt for moderne taxidrift med store og gode lokaler og nok parkeringsplasser, sier Lars Kristian Kvisten, styreleder i Trysil Taxi og mangeårig sentralstyremedlem i Norges Taxiforbund. Kopi av treskulptur med på flyttelasset Utenfor jernbanestasjonen har Trysil kommune en omdiskutert skulptur, et rødt ståltårn. Det var rundt dette tårnet bilene til Trysil Taxi tidligere sto parkert. Når de ikke kunne få tårnet med på flyttelasset, har de like godt laget en kopi i tre plassert utenfor de nye lokalene. Skulpturen er for de fleste i Trysil synonym med taxi, og det nye tårnet har selvsagt et taxiskilt montert på toppen. Om tårnet senere blir en del av ny logo til taxisentralen vites imidlertid ikke. Vi er så glad i sjåførene våre, de er som en familie for oss, var kommentarene rundt frokostbordet i følge avisen Arbeidets Rett. Til stede under åpningen var også ordfører Bersvend Salbu. At taxisjåførene er populære kunne også ordføreren skrive under på etter å ha åpnet enda et kunstverk på Tynset. Mange undervurderer nok rollen drosjesjåførene har. De er omsorgsarbeidere i det daglige. Jeg får mange gode tilbakemeldinger om dere, sa Salbu til en fullsatt frokostsal. Ros fra ordføreren Innvielsen av de nye lokalene ble for øvrig markert med frokost og snitter til trofaste taxikunder TAXI 2010

23 Positive stortingspolitikere fra midt-norge Stortingsrepresentantene fra midt-norge var glade for å bli orientert om taxinæringens utfordringer da de ble traktert med frokost på Grand Hotel i Oslo onsdag 13. oktober. Regionleder Asbjørn Grøtan var vert, sammen med styremedlemmer fra de tre fylkene og direktør Karen Eldbjørg Toven. Frps Per Sandberg lovte å ta initiativ for å støtte kravet om overgangsordning for innføring av parallelltaksten, og fikk støtte fra Aps Arild Stokkan-Grande og de andre. Politikerne viste også stor forståelse for utfordringene rundt pasienttransporten, og det var en god dialog om dette og andre tema. Direktør Toven snakket om drosjene som del av kollektivtransporten og gikk gjennom nøkkeltall for næringen. Politikerne sa det var nyttig å få perspektiver på hva drosjene betyr som næring og som velferdsfaktor i samfunnet. Blant temaene som ble diskutert var retningslinjer for løyveantall i fylkene, problemene med frafall i distriktene på grunn av uforutsigbare betingelser, innføringen av parallelltaksten med mer. Fra Stortinget deltok, foruten de to ovennevnte, Elisabeth Røbekk Nørve (H), Jenny Klinge (Sp), Rigmor Andersen Eide (KrF), Oskar Grimstad (Ap) og Arne L. Haugen (Ap). Fra taxiforbundet deltok også Roger Kjønstad, Per Morten Bjørlykke, Ola Inge Leraand, Jon Storvik, Jan Inge Blengsli, Trond Skjeflo og Atle Hagtun. CAN MB AS Org.nr *** 5- og 7-seter. *** Ta kontakt for et gunstig alternativ! 2 stk. Taxipakker st.vogn, sort og hvit: 212 MB E 200T cdi, 12000km, august-2010 Aut, klima, taxi-skinn, setevarme, int.barneseter parktr. Ordinær taxi: 5seter kr ,- + mva 7seter kr ,- + mva MB E 280T cdi, Avantg, 57000km, mars-2009 Sort metallic, Aut, Sort fullskinn, Xenon, Comand navi, Parktronic, Setevarme,m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Erik Trøen Hans Burud BILGLASS SKADE? GLASSDRIVE DITT NATURLIGE VALG VED REPARASJON ELLER SKIFTE 37 VERKSTEDER I NORGE BILGLASS Ring Glassdrive-annonse_juni2009.indd :39:51 TAXI

24 Enklere, billigere, bredere Yrkesskadeforsikringen i Gjensidige utvides, samtidig som den blir billiger og enklere neste år. Konstruktive forhandlinger og felles ønske om en langsiktig avtale ligger i bunnen for tilbudet. Vi mener det er et godt tilbud, sier direktør Karen Eldbjørg Toven. NTs avtale om yrkesskadeforsikring for 2011 betyr en sterkt forenklet prisstruktur og reduserte premier. Løyveforsikring: 4.990,- Personforsikring: 2.850,- Ansatt på sentral: 890,- pr årsverk både skadeantallet og utbetalingene i en svært så negativ retning. De mange skadene skyldes tannskader, benbrudd som følge av at man har sklidd på glatt is og en lang rekke alvorlig overfall. Det er nærliggende å tro at de fleste av skadene skjer i storbyene, men det er ikke riktig. En rekke skader skjer i hovedstaden, men ulykkestilfellene er også fordelt rundt om i landet. I mange skadetilfeller går det både 2 og 3 år fra skaden skjer til den blir rapportert til forsikringsselskapet. Gjensidige har rutiner for oppfølging av skadelidte, og gir støtte til de som har blitt utsatt for en ulykke. Selskapet bør derfor få beskjed omgående når uhellet har skjedd. I årets avtale er et løyve et løyve, uansett om det er et hovedløyve eller reserveløyve. Forsikrer du løyvet er alle ansatte på løyvet forsikret, inkludert deg selv som eier. Nytt av året er tilbud om personforsikring. Kjører du alene, eller har fast sjåfør på bilen uten å kjøre selv ja da forsikrer du deg selv eller sjåføren på navn (og fødselsnummer). Ansatt på sentral er på samme vilkår som tidligere, du betaler for totalt antall årsverk og prisen er gått ned. - Dette er en lovpålagt forsikring for alle. Løyvehaverne bør tenke både pris og et godt og langsiktig kundeforhold når de vurderer dette. Vi opplever at Gjensidige har strukket seg et godt stykke for å tilby billigere forsikring tross skadestatistikken for næringen, sier Karen Eldbjørg Toven. Skadeutvikling Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt sine personforsikringer i Gjensidige Forsikring. Skadeutviklingen var i de første årene som forventet. Etter at tilslutningen til avtalen mangedoblet seg, økte Yrkesskadeforsikring: En yrkesskade er en personskade, psykiske plager eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke. I tillegg kan sykdommer som skyldes påvirkning fra skadelidte stoffer eller arbeidsprosesser også være en yrkesskade. Belastningslidelser og slitasjeskader er ikke omfattet yrkesskadeforsikringen. I Norge i dag har vi et todelt system for yrkesskader som gir rett til ytelser og erstatning fra to ulike ordninger NAV Trygd og yrkesskadeforsikring. Disse to systemene er til sammen ment å gi den skadelidte full kompensasjon i forbindelse med yrkesskader. Når det gjelder kollisjoner og eventuelle singelulykker med bil som medfører en personskade vil man være omfattet av både yrkesskadeforsikringen og bilforsikringen. Det vil derimot ikke si at man har krav på dobbel erstatning, men krav på erstatning fra den forsikringen som gir høyest utbetaling. Dette er som oftest bilforsikringen, og forsikringsselskapene i Norge har derfor inngått en avtale om at yrkesskader som er forårsaket av et biluhell skal behandles av det ansvarlige bilselskapet TAXI 2010

25 NEXT GENERATION NOW! Regnskap fra Kr ,- /år Regnskap fra Kr ,- pr. år inklusive årsoppgjør Inklusive årsoppgjør Telefon Telefon Slå på fremtidens taksameterløsning Designet for effektiv og lønnsom taxidrift Frognes nye generasjon med taksameterløsninger er utviklet av eksperter, designet for mennesker og godkjent av myndighetene. Tilgodeser både sentral, sjåfør og passasjerer, og integrerer avansert funksjonalitet med brukervennlig betjening. Les mer på eller ring på TAXI x135Ad_no.indd 1 23/06/

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene Skattedirektoratet Saksbehandler Eldar Vistad Deres dato Vår dato 03.09.2008 Telefon 22 07 81 66 Deres referanse Vår referanse 2008/401171/SKDRE/EVI/ 600 Til fylkeskommunene og skattekontorene HORDALAND

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING Norgestaxi AS Akersbakken 12 0172 OSLO Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2431-8- PCG 26.09.2012 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 03.10.2014 Vår referanse: 2008/271-271 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT ^ HELSE **-ø* MIDT - NORGE 9 Saksdok Likelydende brev Se vedlagte liste Deres ref Vår ref 10/430- ANE Dato 04.06.2010 Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1-2003

Referat fra styremøte nr. 1-2003 Referat fra styremøte nr. 1-2003 Disse : Svein Erik Skjønnås, Eva Kristin Lian, Wencke Olsen, Sture Medby (vara), Toril Reitan møtte: (vara), Elin Brede Kristiansen og Mårten Skajaa Møtested : Statskonsult

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 06.07.2016 Vår referanse: 16/28656-1 Deres dato: Deres referanse: Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Uførereformprosjektet

Uførereformprosjektet Møte med MS-foreningene Fredrikstad og Sarpsborg 21.januar 2015 Uførereformprosjektet Innføringen av ny uføretrygd. Hvordan påvirker det brukere og nye søkere? NAV leder i Fredrikstad Arne Hæhre Kommunikasjonssjef

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Alkoholloven møter virkeligheten Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Dagens tema Streng alkohollov, liberal drikkekultur Kommunenes forvaltning av alkoholloven Hva påvirker overskjenking? Bartendere Skjenkekontrollører

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Søknad om drosjeløyve

Søknad om drosjeløyve Søknad om drosjeløyve Merk: Uriktige opplysninger, unnlatelse av å besvare samtlige spørsmål eller manglende attestasjon kan medføre at søknaden ikke blir behandlet, eller at gitt løyve kan bli tilbakekalt.

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer