BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil"

Transkript

1 FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing Skjult arbeid valgkomiteen Aktivitets kalender Totimersdagen Sekretariatet Mobil NFU Reallønnsvekst Skjermingsavtale Jorunn Berland Motivasjon Målinger

2 Faglig oppdatering av finansielle rådgivere E-læringskonsept for dine finansielle rådgivere basert på fagplan fra AFR for Videoforelesninger Skri lige kompendier Testspørsmål til hvert tema i fagplanen Årets kunnskapsquiz (30 spørsmål) Ta kontakt med BI Bank og Forsikring for nærmere informasjon og tilbud. Kasper Gisholt, e-post: Tlf bi.no/afroppdatering TYNGDEN DU TRENGER

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory nummer Aktivitets kalender innhold BRING YOUR OWN DEVICE Grensene mellom arbeid og fritid er i ferd med å viskes ut. En av årsakene er utbredelsen av ny teknologi. Nå blir det stadig mer vanlig å bruke egne private mobile enheter på jobben. Finansfokus har sett nærmere på hva den nye trenden Bring Your Own Device betyr. 4 Meninger 18 Lokalt 19 Kronikk 26 Karriere 27 Gjesteskribent 32 Arbeidsrett 39 Utsyn 35 YS 41 Innblikk 42 Medlemsfordeler 43 Aktivitetskalender FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for finansforbundet Gjeldsregister Tillitsvalgte Totimersdagen Coacher Helge Leiro Sekretariatet Baastad Mobil Ung sparing NFU Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Lønnstapere Reallønnsvekst Aldersgrense Skjult arbeid valgkomiteen Skjermingsavtale YS Streik Jorunn Berland BONUS Forsiden: Her er ordskyen med innholdet i denne utgaven. Motivasjon Målinger FORBUNDET VIL AVDEKKE SKJULT ARBEID Om kort tid gjennomfører Finansforbundet en bred medlemsundersøkelse i samarbeid med BI. Formålet med undersøkelsen er å avdekke omfanget av skjult arbeid. Dette er arbeid som arbeidstakeren utfører på fritiden uten noen form for kompensasjon. INTERVJUET: KONSERNSJEF HELGE LEIRO BAASTAD, GJENSIDIGE Bruken av ny teknologi vil revolusjonere den måten forsikringsselskapene betjener sine kunder på. Nå blir det mulig med en helt annen skreddersøm der kunnskapen om kunder og markedet blir de viktigste konkurransefordelene. REAGERER STERKT PÅ OPPSIGELSESVARSEL Sparebanken Vest skal nedbemanne 60 årsverk og har varslet at det kan bli nødvendig med rene oppsigelser. De tillitsvalgte reagerer veldig sterkt på dette og mener at de burde fått bedre tid for å finne fram til frivillige ordninger for dem som blir berørt. UNG SPARING I SØR I Søgne lærer barn hvor viktig det er å spare penger. Sparebanken Pluss tilbyr en egen spareklubb, og i løpet av de siste to årene har barn i alderen seks til tolv år benyttet seg av tilbudet. Et dukketeaterstykke om sparing har inspirert både barn og voksne. Magasin for Finansforbundet 02/ årgang ISSN Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Bjørg Buvik, Arild Solmark, Kjersti Aronsen og Nina Skalleberg Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Pål Adrian Hellman Direktør: Runar Wilhelm Henriksen Redaksjonen avsluttet: 13. mars 2013 Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Dronning Eufemias gate 16 Internett: Tlf: 03040, faks: Trykk/design: Merkur-Trykk AS Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik c/o Klokkerhaug Tømmerlenna 34, 1929 Auli Tlf: e-post: Godkjent opplag: Forside: Hilde Brindis Merkur-Trykk er PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! Finansfokus

4 meninger Spennende tider Bonus til besvær I denne utgaven skriver vi mye om teknologi. Det er ikke uten grunn. Trenden Bring Your Own Device er i ferd med å endre arbeidshverdagen totalt. Det blir stadig vanligere å bruke private mobile enheter også på jobben med de muligheter og begrensninger det gir. På plussiden finner vi økt fleksibilitet. På minussiden kommer sikkerhetsmessige utfordringer. Men det viktigste av alt er at den nye trenden visker ut grensene mellom arbeid og fritid. For hvem har ikke sjekket e-posten fra smarttelefonen lenge etter at arbeidsdagen er over uten å få dette kompensert fra arbeidsgiver? Det er rimelig grunn til å anta at skjult arbeid er et stort problem i finansnæringen. Dette tar Finansforbundet på alvor og vil om kort tid sende ut en spørreundersøkelse til hovedtyngden av våre medlemmer. Å kartlegge omfanget av skjult arbeid er svært viktig og derfor oppfordrer jeg alle som får undersøkelsen til å bruke noen minutter til å svare på den. En annen trend vi dessverre ser stadig mer av er utbytting av kompetanse. I praksis betyr det gjerne at godt voksne medarbeidere som har viet store deler av sitt liv til en bedrift blir satt på gaten. I stedet ansetter bedriftene unge. Disse har til gjengjeld lang utdanning og høy kompetanse, men de mangler ofte praktisk arbeidserfaring. I finansnæringen er det behov for begge grupper både dem med lang erfaring og dem med høy kompetanse. Dette er et faktum lederne bør ta innover seg og ikke ensidige å kvitte seg med dyktige og trofaste medarbeidere med lang ansiennitet. YS og Finansforbundet har fått nye ledere. Jorunn Berland har blitt valgt til ny YS-leder, mens Pål Adrian Hellman er valgt til ny forbundsleder. Disse to har fått oppdraget med å utvikle arbeidslivet og finansnæringen til beste for alle ansatte. Det er en spennende tid og jeg ønsker dem begge lykke til med nye utfordringer! Svein Åge Eriksen Ansvarlig redaktør Facebook: Finansforbundet Tips: Forskning viser at prestasjonsbasert lønn virker negativt på indre motivasjon og trivsel. Likevel fortsetter bedriftene med bonus og individuelle målesystemer som om ingenting har skjedd. Jeg kan bli frustrert av mindre. Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI kan gjennom forskning dokumentere at bonus kan redusere motivasjonen for å yte mer enn forventet. I en studie fra 2009 fant Kuvaas at medarbeidere som har en høy indre motivasjon leverer bedre arbeidsprestasjoner enn dem som er ytre motiverte av lønn og prestisje. Er ikke dette verdt å lytte til? Å skape et arbeidsklima hvor prestasjonsbasert lønn er en hovedmotivasjonsfaktor, mener jeg ikke ivaretar de ansattes eller kundenes interesser. Forskning på arbeidsklima har vist at klima kan være en kritisk faktor for at organisasjonen skal kunne lykkes med sine prosesser (Kuenzi og Schminke, 2009). Derfor mener jeg det er viktig å legge til rette for utvikling av et mestringsklima, fremfor et prestasjonsklima. I et prestasjonsklima defineres suksess på grunnlag av å sammenligne seg med andre. Et prestasjonsklima kan ofte bli preget av negative holdninger. Her er det større sjanse for en opplevelse av kjedsommelighet. I tillegg kan det oppstå bekymring i forhold til prestasjon og mistrivsel (Walling, et al., 1993). Da rimer det dårlig når ledelsen oppfordrer de ansatte til å samarbeide og dele kunnskap, men samtidig belønner ansatte individuelt i form av bonus eller prestasjonsbasert lønn. Nyere forskning fra arbeidslivet viser at i et mestringsklima defineres medarbeid erne som kompetente når de har fremgang og fullfører sine oppgaver. Dette skjer når de tilegner seg kunnskap og ferdigheter som er relevante for å kunne løse opp gavene på jobben (Nerstad, 2012). I et mestringsklima opplever de ansatte høy grad av velvære på jobb fordi de er mer mestringsorienterte enn prestasjonsorienterte. De ønsker ikke å slutte i jobben og de presterer bedre (Nerstad, Roberts & Richardsen, 2012). Da er det kanskje ikke rart at jeg mener at ledelsen i bedriftene i finansnæringen må legge til rette for ut vikling av et mestringsklima? Fremtidens finansansatte er skeptiske til kontroll på individnivå. Det kom frem på en workshop for økonomistudenter og yngre ansatte i DNB som ble presentert i forrige utgave av Finansfokus. De vil fjerne kontroll på individnivå og de foretrekker at målinger skjer på teamnivå. Videre ønsker de ledere som er dyktige og liker endringer samtidig som de er positive og dynamiske. Dette er relevante innspill som må lyttes til. Selv om de unge ønsker redusert kontroll på individnivå, mener jeg at lederen fortsatt skal følge opp sine ansatte gjennom en handlingsplan. I tillegg må hver enkelt selvfølgelig ta ansvar for egne prestasjoner, men detaljnivået på målingene bør justeres. Jeg mener at belønning i form av økt fastlønn bør være motivasjon i seg selv. Gjennom denne tilnærmingen viser bedriften at den har tillit til deg som ansatt og setter pris på dine prestasjoner både nå og fremover. Bård Kuvaas har et poeng når han sier at en bonus kun sier noe om hva du nylig har gjort, og dermed ikke noe om hvilken verdi du har fremover. Til slutt et råd til alle konsernsjefer og HR-ansatte i bedriftene: Det er viktig å være klar over hvilket bidrag bonus gir til arbeidsklimaet i bedriften. Ønsker bedriften å tiltrekke ansatte, beholde medarbeidere, forbedre prestasjonene, og øke motivasjonen på kort og lang sikt? Da er det viktig å gjøre mere bevisste valg fra bedriftens side om hvilken tilnærming som er best, og at de i større grad lytter til interessante forskningsfunn. Ann-Mari Gjøstein, Tidligere konserntillitsvalgt i Storebrand 4 Finansfokus 2-13

5 meninger Hvorfor skifter så få bank? Ett kapittel lukkes Undersøkelser om hvor lønnsomt det er å skifte bank dukker opp med jevne mellomrom. Økonomiske eksperter og journalister skriver om hvor mye en kan spare ved å skifte bank. Eksemplene som blir brukt kan en sette spørsmål ved. Ta for eksempel en som har lånt over to millioner kroner. Han har sjelden kroner på en innskuddskonto. Det er mulig at det er noe å spare. Men å sette opp den beste og den dårligste banken på de forskjellige produktene for å komme fram til en besparelse på fra til kr ,- blir ikke riktig. Men at en bankkunde kan spare mellom og er godt mulig. Hva betyr det for en kunde? Kun 10 til 15 kr per dag. Finansforbundet får mange nye medlemmer for tiden. Dette er svært gledelig og viktig. Skal vi nå de som ennå ikke har meldt seg inn må vi snakke til dem. Oppmerksomhet er en måte. Vår profilkampanje kan helt sikkert forklare en del innmeldinger. Det samme med urolige tider i bedriftene. Over tid mener jeg allikevel at ansatte i finansnæringen vil være tjent med at vi snakker mer om den grunnleggende fordelen du som arbeidstaker har, av et organisert arbeidsliv. Den som har hatt et problemfritt arbeidsliv så langt vurderer kanskje at han ikke trenger en fagforening. Det gis ofte inntrykk av at det er enkelt å skifte bank, men det er jo en mengde dokumenter som skal undertegnes, kontonummer som skal skiftes og nye bankkort utstedes. Jeg tror at for mange kunder er det den personlige kontakt en med banken og kunderådgiveren like viktig som å spare 10 til 15 kroner om dagen. Personlig økonomi handler ikke bare om kroner, men om trygghet, nærhet til banken og kunderådgiveren. Kundens behov er ikke bare lån og innskudd, men livs- og skadeforsikring samt rådgivning i livets forskjellige faser. Derfor tror jeg mange blir i sin bank. Tor Ree Bankansatt i Time Sparebank Intet menneske er en øy... helt for seg selv Svakheten i resonnementet er den samme som den som sier: "Jeg har ikke behov for bilforsikring, jeg kolliderer jo aldri". Vi tillitsvalgte får de sakene som ikke når offentligheten, vinner seire som ikke publiseres og vet hvor harde tak som ligger bak et kompromiss. Vi må bli flinkere til å synliggjøre hvor mye av det vi i dag tar for gitt, som slett ikke har kommet av seg selv. En bok om amerikansk fagbevegelse heter: "From the folks who brought you the weekend". Det er en svært god tittel. Femdagers arbeidsuke er en selvfølge i dag, men har ikke alltid vært det. Det samme gjelder overtidsbetalt, krav om likelønn og en sterk arbeidsmiljølov, for å nevne noen goder vi har i Norge. I land med svake fagforeninger kan arbeidstakere se langt etter våre gode ordninger. Dette er ikke tilfeldig. Det bør vi være stolt av og snakke høyere om! Det er siste gang jeg skriver lederen og det er spesielt. 7. mars var også spesiell. Da ble jeg valgt til YS-leder og min tid som tillitsvalgt i Finansforbundet er over. Når jeg ser tilbake på rollen som sentral tillitsvalgt i Finansforbundet, er det med mange følelser. Forbundet har vært en stor del av livet og har en stor plass i hjertet mitt. Jeg kom inn i forbundsstyret allerede i Siden 2003 har jeg vært leder. Reisen med Finansforbundet har vært en utrolig reise. Vi har gjort mange endringer disse årene, og har hele tiden hatt medlemmenes beste som en sterk ledetråd. Ikke alt har vært like enkelt det skulle bare mangle. Men når endringer har vært godt planlagt og godt forankret, har oppslutningen vært stor. Fra gode fagforeningskolleger har jeg mange ganger fått positive kommentarer på det forbundet har gjort. Vi har ikke alltid agert slik det kunne forventes av en fagforening. Dette har vi kunnet gjøre fordi vi har ansatte, tillitsvalgte i alle ledd i organisasjonen og et forbundsstyre som har våget å ta de litt annerledes beslutningene. Dette er jeg stolt over! Det vil også være en erfaring jeg tar med meg i mitt nye verv. For å være attraktiv som fagforening, må vi våge å gjøre tingene annerledes. Samfunnet rundt oss endrer seg stadig. Det må vi ta inn over oss. Gjennom de ulike vervene jeg har hatt disse årene, har jeg kommet i kontakt med utrolig mange flotte mennesker både nasjonalt, internasjonalt og i og utenfor forbundet. En stor takk til dere alle for hva dere har gitt meg av motivasjon og energi, men også mange ganger frustrasjon. Jeg håper jeg fortsatt vil treffe mange av dere i min nye rolle. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske Pål til lykke som ny forbundsleder. Med Pål ved roret er jeg sikker på at Finansforbundet vil fortsette å utvikle seg som fagforening til medlemmenes beste. Takk for alt som dere i Finansforbundet har gitt meg! Det er en verdifull ballast i mitt nye verv. Bente H. Espenes Konserntillitsvalgt i DNB/ Forbundsstyremedlem Finansfokus

6 meninger Sats på unge Som ung medlem i Finansforbundet har vi en unik mulighet til å være med å påvirke fremtiden i vår næring, men det er ikke lett å slippe til og bli hørt. Så langt har ungarbeidet ligget litt på vent i forbundet, og det synes jeg er synd. Jeg er overbevist om at unge har utrolig mye å bidra med både i egen bedrift og i forbundet, men da må vi bli sett og hørt i de fora der beslutningene blir fattet. I min egen bedrift, DNB, skjer det positive ting i ungarbeidet. En ny nettverksgruppe er etablert, og vi skal jobbe for at unge skal ønske å bli medlem i Finansforbundet og gjerne også tillitsvalgt. Vi i UNG-gruppen ønsker en synliggjøring av unge. Vi ønsker også at yngre skal være representert i alle ledd i Finansforbundet slik at de også blir hørt og får en reell påvirkning. DNB er flinke på seniorpolitikk, men vi må huske på at vi er mange ulike mennesker i konsernet. Derfor ønsker vi større oppmerksomhet på livsfasepolitikk. Mange medlemsaktiviteter og arrangementer er vinklet mot den eldre generasjonen. Derfor ønsker vi å få til flere arrangementer som også appellerer til yngre ansatte. I løpet av våren skal vi ha vår første medlemsaktivitet for unge i Bergen. Det blir spennende å se hvordan det blir mottatt. Jeg er veldig glad for at Finansforbundet ser viktigheten av å tenke på de unge, men jeg håper dette arbeidet får høyere prioritet og at vår stemme blir hørt. I november er det landsmøte. Da bør vi unge kjempe for en plass i forbundsstyret. Linn Bjørnestad DNB Ung Informasjonsorgan for Nordeas ledelse? Av og til reagerer «gamle tillitsvalgte» på ting som skjer i Finansforbundet og i Finansfokus, men derfra til å skrive noen ord er det ofte en lang vei. Men i et innlegg med tittelen «En attraktiv arbeidsgiver» i siste nummer av Finansfokus, reagerer jeg så mye på at jeg finner grunn til å sette meg ned ved skrivemaskinen for å gi tilbakemelding til redaktøren og forbundet. Jeg er klar over at redaktøren av medlemsbladet står fritt i å ta inn innlegg i medlemsbladet, men redaksjonen må være klar over at bladet ikke skal være et informasjonsorgan for de enkelte arbeidsgiverne i finans. Innlegget i bladet er på over en halv side hvor vedkommende lederrepresentant får begrunne hvorfor de ikke kunne gi ansatte i banken noe i det som blir kalt forhandlinger. Arbeidsgiverne får finne seg andre måter å informere sine ansatte og øvrige finans ansatte. For meg som medlem av Finansforbundet, er informasjonen fra tillitsvalgte i Nordea nok og riktig informasjon om hva som er skjedd i forhandlingene om ny Bedriftsavtale. For øvrig uttaler Finansforbundets representant i tvistenemnda at det er vanskelig å vinne frem ved nemndbehandling. Hva vurderer forbundet å gjøre med de vanskelighetene? Når jeg nå sitter ved skrivebordet kan jeg også benytte anledningen til å spørre om forbundet vil kreve kompensasjon fra arbeidsgiverne for forringet pensjons ordning? Arbeidsgiverne vil jo etter hvert spare store summer på endringer i pensjonsordningene, og det er vel ikke meningen at alle besparelsene skal tilfalle bedriftene? Når ansatte overtar risikoen, må vel deler av spart risikopremie tilfalle ansatte i den enkelte bedrift? Med fagforeningshilsen fra en «gammel tillitsvalgt» Skriv leserinnlegg Hva engasjerer deg? Hva blir du irritert over? Hva gleder deg? Hva synes du er urettferdig? Kort sagt, vi vil gjerne vite hva du som leser er opptatt av. Derfor tilbyr vi deg Finansfokus beste spalteplass på våre meningssider. Her er du i godt selskap med redaktøren og forbundslederen. Men du må skrive kort og presist, og lengden bør ikke overstige tegn inkludert mellomrom. Skriver du enda kortere, øker sjansen ytterligere for å komme på trykk. Alle leserinnlegg bør undertegnes med fullt navn. Send ditt leserinnlegg til: Siste frist for innlegg til neste utgave er 8. april Finansfokus 2-13

7 nyheter Jorunn Berland mot nye høyder Dette er stort, dette gikk fort, jeg opplever et kaos av følelser, sa en rørt nyvalgt YS-leder Jorunn Berland til et applauderende og stående representantskap. Tekst: Bjørg Buvik Foto: Ivan Tostrup Finansforbundets leder gjennom nesten 10 år og YS 1. nestleder har nylig inntatt høyeste posisjon i YS. Valgkomiteen i YS søkte etter en person med følgende egenskaper: God rolle forståelse, evne til å utvikle YS, gjennomslagskraft, kjenner YS, virker samlende og ser helheten i YS. Dette er egenskaper Jorunn besitter, og det er en enstemmig valgkomité som innstiller henne som ny YS-leder, sa Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta, da hun presenterte innstillingen fra en enstemmig valgkomité for YS representantskap. Applausen bekreftet at representantskapet var enig med valgkomiteen. ET NYTT KAPITTEL 1000, 1000, 1000 takk for tilliten. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å leve opp til den tilliten dere viser meg. Et stort kapittel i min fagforeningsbok er lukket etter over 30 år i ulike tillitsverv i finansbransjen, de siste 10 år som forbundsleder i Finansfor bundet. Nå er et nytt kapittel åpnet, og der er det foreløpig bare blanke sider, sa den nye YS-lederen. Valget på ny YS-leder kom som følge av at Tore Eugen Kvalheim trakk seg da han skal ta plass på andre siden av forhandlingsbordet som direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. viktigste målene jeg skal være pådriver for. Jeg skal brette opp ermene, og vi skal sammen vise at dugnadsånden er stor, sier hun bestemt. Berland ser frem til å arbeide sammen med alle YS-organisasjonene og å bli ytterligere mer kjent med de ulike organisasjonene i YS-familien. Vi har mange store opp gaver foran oss. Det første er vårens mellomoppgjør. Vi skal ha vår rettmessige andel av verdiskapningen, og jeg mener det er rom for reallønnsøkning for alle grupper, understreker hun avslutningsvis. YS har fått en leder med fag foreningsverdier i rygg margen. MANGFOLDET SKAL STYRKES Det er en samlende faktor at YS er partipolitisk uavhengig. YS er også preget av et stort mangfold med store og små forbund, ulike næringer og sektorer. Mangfoldet er YS store styrke. Jeg lover å bidra til å bygge opp og styrke mangfoldet og samholdet. Synlighet, vekst og politisk slagkraft er de YS-FAMILIEN: Som YS-leder vil Jorunn Berland representere 21 forskjellige forbund, med i underkant av medlemmer. YS organiserer ansatte i alle de fem sektorene i arbeidslivet: YS Privat, YS Kommune, YS Stat, YS Finans og YS Spekter. Her mottar hun blomster og gratulasjoner fra påtroppende forbundsleder Pål Adrian Hellman. Finansfokus

8 nyheter Kritisk til kompetansebytte - Det er en mye bedre løsning å utvikle kompetansen til de ansatte i dag, enn å kvitte seg med ansatte bare for å ansette nye i morgen med en annen kompetanse og mindre erfaring, sier Finansforbundets nyvalgte leder Pål Adrian Hellman. Tekst: BJØRG BUVIK Foto: IVAN TOSTRUP Det er en turbulent, men også spennende tid for ansatte i finans Pål adrian hellman Pål Adrian Hellman er 50 år og bosatt i Ski i Akershus. Han har vært tillitsvalgt i Nordea siden 1990, fra 2004 på heltid. Hovedverneombud har han vært siden 2007, frem til han inntok sitt nestlederkontor på Finansforbundets sekretariat i Før det var han møtende varavalgt i forbundsstyret. Som styremedlem i Finansforbundet har han hatt sentrale verv i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) og Nordic Financial Unions (NFU). Pål Adrian Hellman rykket opp fra nestleder til leder etter at Finansforbundets tidligere leder Jorunn Berland, ble valgt til ny leder av YS i begynnelsen av mars. Dette gleder jeg meg til, sier Hellman. Vårens forhandlinger banker allerede på døren til den nye forbundslederen. Dette blir den første prioriterte oppgaven. Ganske raskt skal også forbundsstyret velge ny nestleder blant styremedlemmene, etter innstilling fra valgkomiteen. Hellman sier det er spennende å jobbe i finans og at han skal gjøre sitt til at det fortsatt skal være en attraktiv næring å jobbe i. Finansforbundet jobber for at kompetanseutvikling har høy prioritet både hos arbeidsgiverne og hos tillitsvalgte i finansbedriftene. UTVIKLE KOMPETANSEN Kompetanse er et viktig bidrag for å skape attraktive arbeidsplasser. Søkelyset rettes stadig skarpere på ansattes kompetanse sett i forhold til næringens behov. De som an settes i næringen i dag, har den kompetanse bedriften søker, og de ansettes i en næring som tilbyr utviklingsmuligheter. I og med at det skjer et betydelig kompetanseskifte i næringen, er det viktig at dette skjer i en positiv kontekst. Jeg mener generelt det er en bedre løsning for alle parter, å utvikle kompetansen til de ansatte i dag, enn å kvitte seg med ansatte bare for å ansette nye i morgen med annen kompetanse og mindre erfaring, sier Hellman, og oppfordrer ansatte til selv å satse på kompetanseutvikling. Lær for livet. TURBULENT, MEN SPENNENDE Pål Adrian Hellman mener det er attraktive arbeidsplasser både i små bedrifter og i store konsern i norsk finansnæring. Og det er plass for både liten og stor. Finansnæringen er i rask endring. Det er en turbulent, men også spennende tid for ansatte i finans. Vi opplever en økende tendens til nedbemanninger, omstillinger, sourcingprosesser og andre ord som kan fremkalle ubehag hos alle med en viss trygghetsorientering. Dette skyldes i hovedsak ny teknologi, nye rammebetingelser og et stadig mer internasjonalt konkurranse- og arbeidsmarked, sier han. UTVIKLE NÆRINGEN Forbundet er selvsagt opptatt av at vi skal ha en bærekraftig finansnæring i Norge. Næringen er ryggraden i norsk økonomi og næringsliv. Vi skal også ta inn over oss det som skjer i Europa, og gjøre det vi kan for at en ny finanskrise ikke skal oppstå. I dette arbeidet må norske myndigheter sørge for at næringen har gode rammevilkår og konkurransebetingelser til beste for samfunnet og kundene. Finansforbundet skal være en pådriver på dette området, lover Pål Adrian Hellman. Han understreker at Finansforbundet ikke aksepterer at nedbemanninger begrunnes med endrede rammevilkår og kapitaldekningskrav. 8 Finansfokus 2-13

9 nyheter SOLID POSISJON: Pål Adrian Hellman er opptatt av kvalitet. Vi må være representative og sterkt til stede i bedriftene. Det gir oss muligheter og innflytelse. For å oppnå dette må vi være modige, kompetente og innovative. BREDDE OG KVALITET Han lover at Finansforbundet skal vise bredde og kvalitet i alle kanaler. Jeg skal finne min måte å ha dialog med myndigheter, arbeidsgivere og medlemmer på. Som forbundsleder skal jeg personlig ikke være like synlig overalt. Forbundet skal trekke på all den verdifulle kompetansen som finnes i forbundsstyret og i sekretariatet. Men jeg er krevende med hensyn til å være informert og oppdatert om alt som skjer, understreker forbundets nye leder. Og han inviterer: Min dør er alltid åpen. Pål Adrian Hellman tillater seg å være privat på Facebook, men som twitrer har han Finansforbundet i pannebrasken. Det tyder også hans twitter-adresse Der twitrer han bare om det som har relevans for Finansforbundet og for ham som forbundsleder. STOLT AV JORUNN Han vil gjerne ha med at han er stolt over at Jorunn Berland er ny leder av YS. Det er en anerkjennelse av hennes innsats som forbundsleder i Finansforbundet og av de verdier Finansforbundet står for. Pål Adrian Hellman har så mye å formidle og snakker både på inn- og utpust: Og om jeg kan komme med en forventning: Jeg håper og tror at Jorunn som YS-leder vil skape en solid og god balanse mellom offentlig og privat sektor i YS. Finansfokus

10 nyheter Måler team, ikke individ Tillitsvalgte i Finansforbundet DNB Liv har fremforhandlet en ny avtale for bruk av Work Manager (WM). Målinger i henhold til WM skal nå foretas på teamnivå og ikke på individnivå. Tekst: BJØRG BUVIK Foto: MORTEN BRAKESTAD GODT FORNØYD: - Jeg er fornøyd med at ledelsen og vi har underskrevet en ny avtale som gjelder for en prøveperiode frem til 31. desember 2013, sier Kvilhaug. Tillitsvalgte i Finansforbundet har fått mange negative reaksjoner på den tidligere avtalen som åpnet for at WM kunne benyttes til registrering og måling av ansattes prestasjoner på individnivå, sier Jørn Kvilhaug, leder av tillitsutvalget i DNB Liv. Vi har hatt tett kontakt med advokatene Pål Behrens og Siri Lorentzen fra Finansforbundets sekretariat med sikte på å fremforhandle en ny avtale med ledelsen. Målet vårt har vært å gå bort fra målinger på individnivå og ut arbeide en ny avtale for målinger på teamnivå. Nå har ledelsen og vi underskrevet en ny avtale som gjelder for en prøveperiode frem til 31. desember 2013, fortsetter Kvilhaug. Det er jeg fornøyd med. BEHOV FOR Å MÅLE Ledelsen i DNB Liv mener at det er et sterkt behov for å registrere medarbeidernes leveranser og måle disse mot en definert standardtid. Dette for å kunne utvikle medarbeidere og team, ut vikle prestasjonskultur, belønne gode prestasjoner på en rettferdig og forsvarlig måte, definere beste praksis innenfor en prosess, ut vikle kvaliteten i arbeidet samt hjelpe den enkelte til å finne sin plass i systemet og til rettelegge for karriereutvikling basert på riktig kompetansenivå. Finansforbundet og tillitsvalgte i DNB Liv anerkjenner alle disse behovene, men er av den oppfatning at disse fullt ut kan ivaretas ved å benytte WM på teamnivå. Med bakgrunn i den informasjonen som registreres, skal systemet nå beregne teamets produktivitet. Teamets leveranser blir holdt opp mot den forventede standard, og det beregnes et effektivitetstall for teamet. Det skal dermed ikke gjøres målinger av den enkelte med arbeider. Avtalen gjelder både for fast ansatte og for innleid arbeidskraft i DNB Liv. FINANSFORBUNDET ER TILFREDS Dette er en meget viktig og positiv avtale. Vi har hatt konstruktive og gode forhandlinger med ledelsen. Vi er tilfreds med at vi har fått aksept for en prøveperiode med teammålingen i stedet for målinger på individnivå ut dette året, sier advokat Pål Behrens ved Finansforbundets sekretariat. Erfaringer med målinger på teamnivå skal evalueres i prøveperioden. 10 Finansfokus 2-13

11 nyheter Er finansbransjen lønnstapere? Årsaken til at finansbransjen kåres til lønnstapere, er reduserte bonusut betalinger for meglere, sier Atle Gullestad, politisk rådgiver i Finansforbundet. Teknisk beregningsutvalg (TBU) presenterer hvert år tall for lønnsveksten i ulike næringsområder. Flere ganger de senere årene har oppslagene i kjølvannet av TBUs offentliggjøring vært at finansbransjen er lønnsvinnerne. Tidligere år har dette vært som en følge av økte bonusutbetalinger. I år har det motsatte skjedd. Det er viktig å merke seg at tallene fra TBU ikke er sammenfallende med vårt forhandlingsområdet. I TBUs tall er langt flere grupper inkludert, blant annet meglere, enn i vårt forhandlingsområdet, sier Gullestad. Beregningene for Finans forbundets forhandlingsområdet er ikke ferdigstilt. Mye tyder imidlertid på at veksten i forhandlingsområdet vil være på linje med resten og kanskje noe i overkant. Forhandlingsstatistikken er en statistikk utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og omfatter kun ansatte som Finansforbundet og Finans Norge (FNO) for handler for. Den viser en datovekst fra 1. september 2011 til 1. september 2012 i avtalt lønn på 4,9 prosent. De endelige tallene for årslønnsveksten i forhandlingsområdet vil ferdigstilles i første halvdel av mars. Visste du...? at Bank2 hjelper kunder der andre banker ikke har mulighet? at Bank2 stadig oftere blir anbefalt av andre banker? at Bank2 både har privat- og bedriftskunder? at Bank2 tilbyr bedrifter prosjekt- og likviditetslån? at Bank2 har spesiell kompetanse og lang erfaring med byggelån? at Bank2 tilbyr lån til kunder med betalingsanmerkninger? bank2.no - tlf: Finansfokus

12 bring your own device Fremtiden er mobil Tekst: NINA SKALLEBERG Tegning: EGIL NYHUS Foto: SHUTTERSTOCK Smarttelefoner, bærbare PC er, nettbrett, app er og sosiale medier har radikalt forbedret mobilitet, tilgjengelighet og brukervennlighet. Bring Your Own Device (BYOD) er den nye trenden. fakta og tall 71 prosent av selskapene aksepterer BYOD på ett eller flere nivåer. Antallet tilkoblede enheter per ansatt vil være 3,3 i prosent av bedriftene har rullet ut en BYODsikkerhetsstrategi. 50 prosent av bedriftene som bruker BYOD, lar de ansatte stå for alle kostnadene for dette. Antallet nettbrett som gis av bedrifter til ansatte, vil øke med 50 prosent i året de neste årene. 73 prosent av de som bruker nettbrett på arbeidsplassen, gjør det for å surfe på nettet. 69 prosent av de som bruker nettbrett, gjør det for å lese og skrive e-post. 67 prosent av de som bruker nettbrett, gjør det for å arbeide eksternt. (BYOD-statistikk Grunnlag: Internasjonal undersøkelse blant 600 IT-selskaper. Kilde: Bring Your Own Device, BYOD, er en trend eller en atferd som har pågått siden BYOD innebærer i korte trekk at ansatte i bedriftene tar med seg og bruker sin egen maskinvare, i form av smarttelefoner, bærbare datamaskiner og nettbrett, til arbeidsplassen. BYOD skjøt for alvor fart da Apple lanserte sin første iphone og senere ipad. Google og Microsoft har også bidratt i BYODutviklingen, men Apple og deres iphone har hatt en spesielt stor betydning for BYOD. HVORFOR BYOD? Teknologien er i rask utvikling. Vi er inne i en revolusjon når det kommer til hvordan vi bruker teknologi. Når vi som privatpersoner tar i bruk ny teknologi, lar oss begeistre og lærer oss fordeler ved teknologien, ønsker vi ganske enkelt å ha med oss dette på arbeidsplassen også. Private initiativ til BYOD har sammen med selskapenes økende bruk av såkalte skytjenester. Dette har bidratt til at selskaper med god infrastruktur kan tilby ansatte BYOD-løsninger, hvor ansatte tar med egen maskinvare og kobler seg til ulike tjenester via Internett. I dag aksepterer 71 prosent av internasjonale ITselskaper BYOD på ett eller flere nivåer. Det viser en undersøkelse blant 600 internasjonale IT- selskaper utført av Pinterest. com. I Norge tillater seks av 10 bedrifter at ansatte bruker private enheter, som mobil og nettbrett, til å løse arbeidsoppgaver, ifølge en undersøkelse utført av Avanade. Seks av 10 norske bedrifter tillater BYOD Det vanligste er å koble opp smarttelefonen for å laste ned jobb e-posten på telefonen. Bærbare datamaskiner og nettbrett kobles også opp, men ikke alle selskaper tillater oppkobling av denne typen maskinvare. Noen har totalt forbud, mens andre tillater å koble opp private enheter. En åpenbar utfordring for IT-avdelingen er håndteringen av support som oppstår på privat maskinvare. Det finnes mange ulike varianter privat maskinvare som ønskes oppkoblet, og det kommer stadig nye utgaver av ulike enheter. Det kan også være vanskelig for supportavdelingen å avgjøre om det er den private maskinvaren eller selskapets IT-tjeneste som er problemet. Det er ressurskrevende for supportavdelingen å tilby support av BYOD. SIKKERHETSRISIKO Hvordan ser sikkerheten ut rundt BYOD? Stadig mer av virksomhetens kommunikasjon skjer gjennom tjenesteplattformer, og stadig mer sensitiv informasjon lagres i skyen. Dersom BYODenheter uten til strekkelig innloggingsbeskyttelse blir glemt igjen på reise, eller blir stjålet, kan det utløse kriser for selskaper dersom sensitiv informasjon kommer på avveie. Det er umulig for bedrift er å sikre at ansatte benytter seg av sikker inn logging på smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner. Ifølge Gartner (verdens ledende råd givningsselskap 12 Finansfokus 2-13

13 bring your own device ALLTID PÅ NETT: BYOD visker ut skillet mellom arbeid og fritid. Noen er tilgjengelige 24/7. Finansfokus

14 bring your own device JOBB OG PRIVAT: Stadig flere bruker private mobile enheter i jobbsammenheng. i teknologi) kan det være en risiko for at brukere installerer skadelige app er eller besøker nettsteder som kan utnytte sikkerhetshull til å infisere en hetene med skadelig programvare for eksempel sp ionprogramvare. I tillegg er det en sikkerhetsrisiko at private maskin varer ofte brukes utenfor selskapets sikre nettverk. Når enheten kobles opp fra hjemmet eller på reise, kan det også være mangel på tilstrekkelige brannmurer. Sikkerheten er en stor utfordring for ITavdelinger ved BYOD-trenden. BYOD I FINANS I finansnæringen pågår det en endring fra tradisjonelle løsninger til nye måter å bruke teknologi og informasjon til verdiskaping. Finansnæringen er en kunnskapsbasert næring. Når kunnskap er viktig, øker behovet for å ha informasjon lett tilgjengelig gjennom mobile digitale enheter. Lett tilgjengelig oppdatert informasjon er viktig for å følge med på hva som skjer i markedene. Teknologi, kunnskap og Human Capital (ansatte) er selskapets fremste konkurransefortrinn og skaper resultater i finansnæringen. I en kunnskapsbasert og effektiv bransje, blir mobile digitale enheter stadig viktigere for å være konkurransedyktig og oppnå resultater. Teknologi, kunnskap og Human Capital er selskapets fremste konkurransefortrinn FORDELER OG ULEMPER BYOD muliggjør økt tilgjengelighet, effektivitet og mobilitet. I en konkurransepreget arbeidshverdag har ansatte fordeler av å ta med seg egne enheter som bidrar til at de blir mer tilgjengelige og responderer raskere på gjøremål. Vi kan svare på e-poster på farten, i møter, på reiser og på fritiden. Skillet mellom arbeidsliv og privatliv viskes ut. Vi styrer tiden mer og mer slik vi ønsker selv. Vi tilbyr oss i større grad å utføre raske jobbrelaterte oppgaver på fritiden, mot å få mulighet til å kommunisere med familie, venner og barn ved behov i arbeidstiden. Mange opplever fleksibiliteten ved BYOD som en stor fordel. BYOD har også den egenskapen og fordelen at den er lett å bruke. Vi læres opp på veien og skreddersyr vår egen mas- 14 Finansfokus 2-13

15 bring your own device kinvare etter våre ønsker og behov. Det gjør maskinvaren vår personlig - vi kjenner den godt og den er enkel å bruke. En annen viktig fordel ved BYOD, er at den bidrar til å utnytte kunnskapene til den enkelte bedre. Med skreddersydde private enheter har ansatte bedre forutsetninger for å ta til seg ny kunnskap og bruke den effektivt i arbeidet. Det er også tre fordeler ved BYOD som arbeidsgiveren nyter godt av. Først og fremst bidrar BYOD til økt arbeidseffektivitet og kvalitet. I tillegg står den ansatte for maskinvarekostnaden. BYOD bringer også med seg ulemper, eller risikoer. Vi har nevnt sikkerhetsrisikoer og ressurskrevende support av enheter. I tillegg er det en ut fordring med backup av innhold og datalagring. STRESS OG SKJULT ARBEID For arbeidstakeren kan fordeler ved BYOD fort snu til store ulemper. Tilgjengelighet visker bort skillet mellom arbeid og privatliv. Tilgjengelighet kan føre til stor belastning, stress og skjult arbeid. Med tilgang til jobbens e-post på private en heter, kan ansatte oppleve forventninger om å sjekke, lese og svare på e-post, samt utføre enda mer arbeid som følger med e-posten, i fritiden. I finansnæringen som i tillegg har vært preget av nedbemanninger, er det særlig grunn til å tro at ansatte kan være utsatt for høyt arbeidspress og intern konkurranse. Det kan motivere ansatte til å være mer tilgjengelig, effektive og til å utføre skjult arbeid for å bli foretrukket som arbeidstaker. BYOD kan da bidra til stress og skjult arbeid. Dette kan igjen bidra til et dårlig arbeidsmiljø preget av unormal stor arbeidsbelastning, intern konkurranse og frykt. I verst tenkelige scenarioer kan arbeidstakere bli utbrente, sykemeldte Tilgjengelighet kan føre til stor Belastning, stress og skjult arbeid eller slutte i jobben. BYOD vil da være en medvirkende faktor som bidrar til uheldige konsekvenser for ansatte og virksomheten. Finansforbundet har grunn til å tro at omfanget av skjult arbeid i finansnæringen er større enn for eksempel i industrien. Handelshøyskolen BI og Finansforbundet samarbeider om en undersøkelse for å avdekke omfanget av skjult arbeid i finansnæringen. Resultatet av undersøkelsen vil foreligge på forsommeren BYOD I FREMTIDEN Fordelene ved BYOD er i sum store for både ansatte og selskaper. Det er grunn til å tro at vi vil se mer og mer av BYOD i framtida, særlig i kunnskapsbaserte næringer. Den teknologiske utviklingen vil også bringe med seg ny programvare for sikkerhet. Gartner sier i sine anbefalinger at et verktøy for administrasjon av mobile en heter (Mobile Device Manage ment - MDM) kan være en god måte å håndtere sikkerhet på. Ifølge Gartner bør brukere kun få tilgang til bedriftsintern informasjon på sine enheter etter at de har akseptert å installere programvare som lar bedriften fjernadministrere enheten. Et annet scenario vi kan gjette oss til, er at flere selskaper vil ta tilbake kontrollen ved å tilby ansatte alle populære moderne maskinvareenheter på arbeidsplassen. Da vil sikkerheten bli ivaretatt samtidig som det blir mindre ressurskrevende for supportavdelingen. Det som er sikkert er at selskaper som tillater BYOD eller tilbyr ansatte en moderne maskinpark på arbeidsplassen, vil bygge Employer Branding og tiltrekke seg talenter. I kunnskapsbaserte næringer er teknologi, kunnskap og Human Capital tydelige konkurransefortrinn som skaper morgendagens vinnere og fremtiden er mobil! MANGE ORD: Innholdet i BYOD bør du lære deg først som sist. Finansfokus

16 bring your own device Ekspertpanel om BYOD: En fleksibel og effektiv trend Bring Your Own Device, BYOD, øker fleksibiliteten og effektiviteten, men byr også på ulemper og sikkerhetsmessige utfodringer. Hva mener ekspertene om den nye trenden? Tekst: NINA SKALLEBERG Foto: SHUTTERSTOCK/privat Bring Your Own Device, BYOD, øker fleksibiliteten og effektiviteten, men kan også by på ulemper og sikkerhetsmessige utfordringer. Hva mener noen eksperter om den nye trenden? Finansfokus har spurt tre teknologieksperter om deres syn på BYOD-trenden. Ekspertpanelet består av CEO og gründer André Eidskrem i Intra- House, sjefkonsulent Runar Brastad i avdeling for Infrastructure Consulting i Evry, og daglig leder Anders Holmsen i Lier og Hurum IKT-tjeneste. FLEKSIBELT OG EFFEKTIVT BYOD kan tilføre arbeidshverdagen flere fordeler ved riktig bruk. Finansfokus spurte ekspertpanelet om hvilken fordel de mener er størst ved BYOD for ansatte i finans- og IKTnæringen, og hvorfor? Helt siden den første bærbare PC-en kom, har ansatte ønsket å kunne koble eget utstyr til bedriftens nettverk. For ansatte er det ingen tvil om at et BYOD-regime gir større fleksibilitet, og gjør det lettere for hver enkelt å arbeide mer effektivt, EFFEKTIVT: Et BYOD-regime gir større fleksibilitet og gjør det lettere å arbeide mer effektivt, sier CEO og gründer André Eidskrem i IntraHouse. sier CEO og gründer André Eidskrem i IntraHouse. Sjefkonsulent Runar Brastad, i avdeling for Infrastructure Consulting i Evry, åpner med at de fleste vil føle friheten til å velge eget arbeidsverktøy som positivt. Han utdyper: Den generelle IT-kompetansen i befolkningen er i rivende utvikling spesielt i den yngre delen av den. Det å kunne bringe med seg sin egen kompetanse, og føle at den blir verdsatt, vil virke attraktivt. Fordelen med å ha én enhet der den ansatte kan gjøre både jobb og ha sitt privatliv, forenkler også hverdagen. Det vil i det hele gi en langt mer fleksibel arbeidssituasjon, sier Brastad i Evry. Daglig leder Anders Holmsen i Lier og Hurum IKTtjeneste sier at det utelukkende er en fordel å kunne forholde seg til utstyr man er fortrolig med. BYOD er som å kunne bruke sin egen kulepenn på jobben, ikke den rare blyanten som attpåtil ligger feil mellom fingrene, sier Holmsen i Lier og Hurum IKT-tjeneste. 16 Finansfokus 2-13

17 bring your own device BONUS FOR ARBEIDSGIVER Ekspertpanelet er enige om at det utvilsomt er mange fordeler ved BYOD-trenden for ansatte i finansnæringen. Økt fleksibilitet og effektivitet gir også en bonus for arbeidsgivere. Har arbeidsgiverne like store fordeler av BYOD-trenden? Selskapene får økt fleksibilitet og samhandling som gjør at geografisk lokalisering er mindre viktig. Gjennom å gi ansatte denne friheten i valg av arbeidsenhet, blir selskapet også mer attraktivt, spesielt for yngre søkere, sier Brastad i Evry. Eidskrem i IntraHouse legger til at kjennskap til eget verktøy øker produktiviteten. Ansatte kan benytte seg av verktøy de kjenner fra før, og isolert sett vil dette bedre produktiviteten. Arbeidsgiver slipper også store investeringskostnader siden ansatte kan arbeide med maskinvare de eier selv. EN ØKENDE TREND BYOD gir utvilsomt mange fordeler for ansatte og bedrifter i finansnæringen. Ekspertpanelet er enige om at flere selskaper vil åpne opp for BYOD. Sikkerhet, lovverk og kostnad er imidlertid faktorer som kan begrense BYOD-trenden. Tror dere flere norske bedrifter vil åpne opp for BYOD-bruk fremover? Helt klart. BYOD som begrep oppsto for første gang i Til da var det stort sett kun BlackBerry som ble vurdert til å ha sikre nok løsninger for større bedrifter. Men etter at iphone, Android og nå Windows Phone har kommet på banen med nye løsninger både når det gjelder brukervennlighet, relevante app er og gode nok sikkerhetsløsninger, er det stadig større aksept både hos arbeidsgiver og arbeidstaker for å benytte seg av BYOD-løsninger, sier Eidskrem i IntraHouse. Ja, dersom dette kan leveres på en tilfredsstillende sikker måte, er jeg overbevist om det. De tekniske løsningene finnes, men det må også et avtaleverk på plass mellom bedriften og de ansatte om hvordan eksempelvis stjålne mobiltelefoner eller nettbrett skal håndteres når de er eid av den ansatte, og inneholder data som eies av bedriften, sier Brastad i Evry. Definitivt, i alle fall den bruken som lar seg sikre med grei økonomi, sier Holmsen. UNNGÅ BYO DISASTER Et viktig sikkerhetsaspekt ved BYOD-trenden er informasjonshåndtering. Særlig finansnæringen er sårbar dersom informasjon kommer på avveie. Manglende sikkerhet ved oppkobling av egne enheter, eller dersom bærbare enheter kommer på avveie eller blir misbrukt, er utfordringer ved BYOD- trenden. Mange arbeidsgivere utstyrer de ansatte med smarttelefoner, hvor de ansatte for eksempel har lett tilgang til e-post og sensitiv selskapsinformasjon. Hvor regulert tror du BYOD-praksisen er i norsk finansnæringen? Sikkerhet er alfa og omega. Vi vil for all del unngå at BYOD blir "Bring Your Own Disaster", sier Holmsen i Lier og Hurum IKT-tjeneste. Eidskrem i IntraHouse ut dyper hva arbeidsgivere må vurdere nøye hvis de tillater BYOD. Det vil være naturlig å tro at det er strenge restriksjoner på hva som kan knyttes opp, hvilket sikkerhetsnivå en legger opp til, og hvilke tjenester man får tilgang til. Så lenge det er arbeidsgiver som utruster ansatte, er det mye lettere å administrere dette. Utfordringene oppstår først og fremst når den ansatte skal (få lov til å) bestemme selv, sier Eidskrem. Vi ser at det i mange bedrifter er ledelsen som går i bresjen for å få tilgang til informasjon, e-post osv. fra sine mobiltelefoner eller nettbrett, og de har ofte «tvunget» IT-avdelingen til å levere. Men finansnæringen er for meg kjent for å være mer restriktive enn mange andre næringer, grunnet lovgivning, Finanstilsynet osv. Eierskapet til denne sikkerheten ligger i den øverste ledelsen. Jeg vil derfor tro uten å vite at de er mer regulert enn gjennomsnittet, sier Brastad i Evry. ULEMPER FOR ANSATTE BYOD-trenden byr også på ulemper for ansatte i finansnæringen. Ekspertpanelet nevner både teknologiske hindre og forventninger om økt tilgjengelighet utover arbeidstiden som ulemper ansatte må forberede seg på fremover. Det kommer hele tiden nye mobile enheter, og utfordringen er først og fremst knyttet til ITavdelingen. Spørsmålet er hvilke forutsetninger de har for å vurdere konsekvensene av å gi nye teknologiske enheter tilgang til et sikkert jobbnett. Hvis en mobil blir mistet, må det være mulig å fjernslette innholdet (remote). I tillegg må innholdet som er lagret på enheten, krypteres slik at det er vanskelig tilgjengelig. Og selvfølgelig blokkere all mulig kommunikasjon fra enheten og inn på sikre UNNGÅ DISASTER: Sikkerhet er alfa og omega, sier daglig leder Anders Holmsen i Lier og Hurum IKT-tjeneste. ATTRAKTIVT: Å kunne bringe med seg sin egen kompetanse vil virke attraktivt, sier sjefskonsulent Runar Brastad i avdeling for Infrastructure i Evry. nettverk, sier Eidskrem i Intra- House. Brastad i Evry nevner i tillegg at forventninger om tilgjengelighet fort kan bli en arbeidsnorm. Villighet til å bruke fritid til arbeid kan fort bli en forpliktelse eller en forventning fra arbeidsgiver, og da mener jeg det har gått for langt. Alt må være basert på frivillighet og når vi selv føler for det, sier Brastad i Evry. Finansfokus

18 lokalt Det nytter å si i fra Siste: Tariffavtalen er nå signert og gjelder fra 29. januar 2013 Finansforbundet avdeling Hordaland flyttet i fjor høst sin tillitsvalgtkonferanse fra Panorama Konferansehotell på Steinsland ved Bergen. Årsaken var at de hotellansatte ikke hadde tariffavtale. Nå er forhandlingene om en tariffavtale startet. Tekst: BJØRG BUVIK Foto: SVEIN ÅGE ERIKSEN Leder av geografisk avdeling Hordaland, Vibeke Hamre Krey, sier at de hadde en god dialog med Panorama da avdelingen avbestilte. Jeg oppfattet at hotellet hadde forståelse for vår situasjon. Vi oppfordret også hotellet om å etablere en tariffavtale slik at også Finansforbundet kan benytte hotellet ved en senere anledning, sier Krey. LYTTER TIL KUNDENE Vi er svært opptatt av å lytte til våre kunder. I november inviterte vi i samarbeid med de tillitsvalgte, Fellesforbundets avdeling i Hordaland Hotell og restaurantarbeiderforbund til hotellet for å presentere seg for de ansatte. Noen av de ansatte var allerede organisert, og noen flere meldte seg inn etter møtet, forteller hotelldirektør Ole Martin Opitz. Nå er rundt halvparten av hotellets drøyt 40 ansatte organisert. Krav om tariffavtale er sendt fra Fellesforbundet i Hordaland, og er for tiden under behandling hos Fellesforbundet sentralt og NHO. Vi kommer til å signere avtalen så snart den foreligger, trolig i løpet av de nærmeste ukene, sier hotelldirektøren. Fellesforbundet håper at flere fagforeninger nå vil benytte Panorama Konferansehotell. De uttrykker også at Finansforbundet ved Vibeke Hamre Krey har bidratt sterkt til at hotellet snudde og nå inngår tariffavtale. Krey har nylig vært i kontakt med hotelldirektør Ole Martin Opitz. Han satte pris på at jeg tok kontakt. Jeg sa også at når tariffavtalen er på plass, er det ingenting i veien for at Finansforbundet kan innhente tilbud fra Panorama for fremtidige arrangementer, sier Vibeke Hamre Krey. GOD DIALOG: - Vi har hatt en god dialog med Panorama konferansehotell og nå kommer tariffavtalen, sier Vibeke Hamre Krey, leder av Finansforbundet avdeling Hordaland. 18 Finansfokus 2-13

19 kronikk Totimersdagen Ufrivillig tidligpensjonering er et absurd teater å observere til lyden av myndigheter som roper om flere arbeidstimer. Tid er penger sier vi gjerne. Det er mye sannhet i dette ordtaket, og enda sannere blir det hvis vi snakker om arbeidstid. I sin årstale bekymret sentralbanksjef Øystein Olsen seg over at nordmenn jobber mindre enn grekere. Aftenposten kalte det spekulativt en "Bekymring over korte arbeidsdager" ( ). Mon det. Ifølge Eurofound (et EU-organ som steller med slikt) jobber en gjennomsnittsnordmann i full jobb, 38,3 timer i uka. En greker jobber til sammenligning 39,9 timer, tyskerne 40,6 timer mens de aller flinkeste, rumenerne, jobber hele 41,3 timer per uke. Tre timer i uka mer enn oss er jo imponerende mye av rumenerne. Men som de sier over dammen: If they re so smart, why ain t they rich? Noe av forklaringen fant jeg før jul, da jeg var en tur i Kiel. Jeg kjøpte en lue på det store kjøpesenteret vi nordmenn blir sluset inn i, og ble vitne til et svært unorsk arbeidsliv. En ansatt tok i mot lua og gav meg en lapp. Hun forsvant med lua. Lappen måtte jeg ta med meg opp en trapp og gi til en mann som slo beløpet inn på kassa. Han gav kvitteringen til kollega nummer tre som tok i mot penger og skrev noe på kvitteringen, før hun gav den til nok en kollega. Denne gikk bort til et s amlebånd som kom opp fra etasjen under der min lue kom flytende pent pakket inn i en plastpose som hun overrakte meg. Det tok 10 minutter å kjøpe ei lue til hundre kroner, og fire mennesker skulle være med på leken. Ikke rart tyskerne jobber flere timer enn oss. Det tar lang tid å jobbe så lite effektivt! I Romania har jeg ikke vært, men med et BNP per innbygger på under fjerdedelen av det norske, antar jeg at de også har potensial til å jobbe enda mer effektivt enn dem gjør i dag. Det som er like viktig som å telle timer, er selvsagt å vite hvor mye vi produserer av varer og tjenester på de timene. I den norske finansnæringen økte produktiviteten med 150 prosent fra 1990 til Resten av fastlands-norge økte sin produktivitet med 45 prosent. Heller ikke dårlig. (Kilde: FNO). Hvor mye må vi jobbe da? Mindre enn mange tror. I boka Penger som kom i fjor, viser professor Erling Røed Larsen ved Handelshøyskolen BI at vi til sammen utfører ca. 3,7 milliarder betalte timeverk i Norge per år. Denne innsatsen finansierer livene til alle 4,9 millioner innbyggere. Dette betyr at gjennomsnittsnordmannen utfører to timer lønnet arbeid per dag hele året. To timer. De to timene er nok til å leve godt de resterende 22 timene av døgnet. Det er sjokkerende effektivt og ville vært komplett utenkelig for absolutt alle generasjoner før oss på jorden. Disse tallene gjelder alle nordmenn. Store og små, unge som gamle. Hvis vi ser kun på arbeidstakerne, som er ca. halvparten av oss, jobber disse selvsagt ikke for få timer eller for korte dager. Om 20 år tipper jeg vi har innført den sjette ferieuka for lengst. Dersom regnestykket ikke går opp, er løsningen å utnytte de potensielle timeverkene til alle dem som ønsker å jobbe, men som ikke får lov. Vi kan jo begynne med dem som presses over i pensjonistenes rekker flere år før de selv ønsker det. Ufrivillig tidligpensjonering er et absurd teater å observere til lyden av myndigheter som roper om flere arbeidstimer. KJETIL STAALESEN er spesialrådgiver i Finansforbundets sekretariat. (Foto: Morten Brakestad) Finansfokus

20 ny undersøkelse Kartlegger skjult arbeid Ny teknologi visker ut grensene mellom arbeid og fritid. Nå vil Finansforbundet kartlegge omfanget av skjult arbeid i samarbeid med BI. Tekst: NINA SKALLEBERG Foto: SHUTTERSTOCK VIKTIG KUNNSKAP: - Undersøkelsen vil gi oss viktig kunnskap om skjult arbeid, sier forhandlingssjef Gisle Salem. Foto: Jarle Nyttingnes Om undersøkelsen: Samarbeidsavtale med BI. Undersøkelsen går ut til våre medlemmer i forhandlingsområdet med Finans Norge. Spørsmålene er basert på eksisterende internasjonal forskning, og de er testet ut på forhånd. I tillegg godkjennes undersøkelsen av NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste). Arbeidstid er varslet å bli det sentrale temaet for hovedoppgjøret Dette vil ikke bare gjelde finansnæringen, men for alle sektorer. Arbeidsgiversiden har et sterkt ønske om økt fleksibilitet. Arbeidsgiverforeninger som Finans Norge, NHO og Spekter står i bresjen. Dette er bakgrunnen for at Finansforbundet nå ser på det totale bildet når det gjelder arbeidstid. Dette inkluderer også skillelinjene mellom arbeid og privatliv, sier forhandlingssjef Gisle Salem i Finansforbundet. Definisjonen på arbeidstid er den tiden du står til disposisjon for arbeidsgiver. Skjult arbeid er den tiden du arbeider uten at dette registreres. Eksempel på skjult arbeid er når arbeidstaker en svarer på jobbrelaterte telefoner og e-poster utenfor arbeidstiden. VENTER STORT OMFANG Finansforbundet ønsker å se nærmere på hvor utbredt skjult arbeid er i næringen, og hvordan skjult arbeid opptrer under ulike variabler. I finansnæringen, en kunnskapsnæring, tror vi omfanget av skjult arbeid er stort. Vår næring kan ikke sammenlignes med hva som skjer i for eksempel industrien. Vi er sikre på at våre medlemmer utfører skjult arbeid, men vi har bare antagelser når det kommer til omfanget. Nå får vi kunnskap om forskjeller mellom bank og forsikring, mellom kvinne og mann, om lønn har betydning for hvor mye man jobber, om alder spiller inn og mye mer, sier Salem. HELSEMESSIGE KONSEKVENSER Hvorfor er undersøkelsen viktig for medlemmer av Finansforbundet? Dette er informasjon som gjør det mulig for oss å ivareta våre medlemmers interesser. Dersom det viser seg at om fanget av skjult arbeid er stort, er det grunn til å være bekymret for hvilke helsemessige konsekvenser det har for våre medlemmer. Internasjonal forskning viser at skjult arbeid påvirker familieliv, sykefravær, utbrenthet og turnover, sier Salem. Hvorfor er undersøkelsen viktig for arbeidsgivere i finansbransjen? Korrekt bakgrunnsinformasjon er nødvendig for arbeidsgivere ved strategisk virksomhetsplanlegging. Skjult arbeid er ikke synlig, og det kan resultere i feilberegninger av ressurser, bemanning og tidsbruk. Dette kan svekke bedriftens konkurranseevne. BEDRE ARBEIDSMILJØ Finansforbundet ønsker resultater fra undersøkelsen som gjør det attraktivt å arbeide i finansnæringen. Vi ønsker en forbedring av lønnsvilkår og redusering av arbeidspress. Videre kan undersøkelsen synliggjøre muligheter for å redusere sykefravær. Det er også naturlig å tro at arbeidsmiljøet vil bli en vinner om ledelsen gjør de rette grepene, sier Salem. Hvilke problemstillinger knyttet til skjult arbeid er mest aktuelle for finansnæringen? Jobbusikkerhet, arbeidspress og konkurranse om internt opprykk, er alle variabler som kan motivere til skjult arbeid, sier Salem. Hva tror du omfanget av skjult arbeid er i finansnæringen? Hvis man ser på undersøkelser fra andre land, som for eksempel Storbritannia, viser den at enkelte utfører opp mot to timer med skjult arbeid per arbeidsdag. I Norge er det så langt spekulasjoner og lite faktum. Det vil være bra å ha et solid fundament å treffe avgjørelser på. Finansforbundet vil legge frem resultatene fra undersøkelsen om skjult arbeid før sommeren Finansfokus 2-13

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 09 Unødvendig av Gjensidige Ikke bare barnemat Enorm giverglede Krise etter læreboken Iran blir aldri det samme Kunnskapens eple henger høyt LEDER Kunnskapens

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 08.2011 ÅRETS TILLITSVALGT SIDE 8 SMÅBARNSMØDRE ER MEST SYKE SIDE 28 «SATS PÅ DE ANSATTE, BRUK DERES KOMPETANSE» SIDE 18 «VÅG Å ANSETTE FLERE

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Vær raus mot deg selv

Vær raus mot deg selv BALANSE finans karriere rekruttering nummer 1 2006 Fire ledere om avkobling Møt Norges finanskometer Mor & datter i finans Futuraprojektet skal få jentene opp og frem Kristin Halvorsen: Vær raus mot deg

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer